Pirate Bay-grundare går till Europadomstolen

Det är fortfarande en hel del turer kring personerna bakom The Pirate Bay, de vägrar tydligen krypa in i finkan.

Först går Peter Sunde ut med nådeansökan – vilket i praktiken innebär att han erkänner brottet.

Och nu överklagar Fredrik Neij till Europadomstolen.

Debattartikeln i Dn av advokat Jonas Nilsson är mycket märklig. Den tyder på att man antingen inte är seriös, att man bara vill mjölka klienten/staten på pengar, eller att man har ytterst dålig koll på både juridik och teknik.

The Pirate Bay var under 2005 och 2006 en av världens största internettjänster varigenom internetanvändare kunde komma i kontakt med varandra genom så kallade torrentfiler, vilka i praktiken fungerar som länkar. Därefter kunde användarna, utanför The Pirate Bays datorer, fildela den fil torrentfilen hänvisat till eller pekat på.

Intressant att han skriver om vad The Pirate Bay var, sajten fyller ju exakt samma funktion idag fast med ännu större omfattning.

Paragraf 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna är kortfattad men tydlig: ”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”. The Pirate Bays tjänst – att möjliggöra fri informationsspridning via icke upphovsrättsskyddade torrentfiler – borde med andra ord kunna omfattas av dessa rättigheter.

Kvalificerat skitsnack. Den piratkopiering som initieras med utgångspunkt från TPB har inget med yttrandefrihet att göra. Ansvariga för TPB har gjort sig skyldiga till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, skulle det vara lagligt att bedriva detta i en sådan omfattning och i kommersiellt syfte, så skulle det därmed också vara fritt fram att jobba som knarklangare, hallick, hälare osv, IRL eller via internet. Men det är det inte! Se även angående Piratbukten förlorad.

Tingsrätten och hovrätten tog heller inget avgörande intryck av att personerna som var åtalade inte kände till de specifika upphovsrättsintrången som begicks via tjänsten.

Men TPB har ju skapats i syfte att vara världens största piratsajt och med syfte att tjäna grova pengar, det är ju fullständigt uppenbart att ansvariga kände/känner till vad den används till och med framgång dessutom. Man visste ju t.o.m. att det var olagligt och vidtog olika steg för att inte åka dit, bl.a. planerade man en flytt av servrarna till annat land. Man har även fått många anmälningar från upphovsrättsinnehavarna, man har ju t.o.m. publicerat flera av dessa helt öppet i syfte att håna dem. Och sen har vi det helt uppenbara – det är bara att söka på sidan och man ser direkt att majoriteten av sökträffarna leder till piratkopior, provar man att ladda ner något så fungerar det i de allra flesta fall, man får verkligen en piratkopia på sin hårddisk och som motsvarar beskrivningen.

Enligt vår bedömning är det att likna vid att posten skulle fällas i domstol för att de levererat ett brev med olagligt innehåll.

Möjligen om posten hade en varudeklaration av varje paket, brev osv. där det framgår exakt vilket olagligt innehåll de har, för det är ju precis så det funkar när man söker på TPB, man får en deklaration av vad torrentfilen/hashen leder till. Men posten har inte denna motsvarighet, hade de detta så skulle de garanterat kontakta polisen och skulle de förmedla paket och brev med full vetskap om illegalt innehåll så skulle de inte kunna fortsätta med sin verksamhet, den skulle vara olaglig.

En annan, och kanske än mer relevant liknelse skulle vara om grundarna till köp- och säljsajten Blocket fälls för brott efter att någon sålt en stulen cykel efter att ha annonserat på nämnda sajt.

Blocket får inte förmedla stulna eller olagliga varor, förmedla knark, horor, stulna vapen osv. De har uttryckliga regler som måste följas och de godkänner inte annonser utan att de först kontrolleras. De har en aktiv moderering, man kan anmäla något som är misstänkt. Fjärran från hur det fungerar på TPB där anmälningar ignoreras alternativt hånas offentligt. Förutom en ganska lång uppsättning specifika regler så anger man följande:

Blocket förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons publicering på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Blockets principer och anda.

Faktum är att den här advokaten uppenbarligen är helt oinitierad i både tekniken och juridiken, sådana befängda påståenden kan man förvänta sig av dåligt pålästa pirater men knappast av en advokat, ett riktigt lågvattenmärke! Inte för att jag vill hjälpa Fredrik Neij men han borde ha valt en vassare advokat, tar han upp den här typen av argumentation i Europadomstolen så kommer han att bli utskrattad!

Rick Falkvinge tjatar ännu en gång om brevhemligheten

Rick Falkvinge kör ännu en gång sitt favoritämne – brevhemligheten. Han kräver också att samma regler ska gälla på internet som utanför. Men vad bra, med tanke på hur mycket man trappar upp vad gäller varumärkesintrång och piratkopiering av materiella ting så menar han nu alltså även att samma sak ska gälla för immateriella ting? Bra Rick att du äntligen har förstått!

Det är uppenbart att Rick Falkvinge och Piratpartiets hela gärning syftar till att trygga fortsatt piratkopiering, han förnekar sig aldrig. Denna gång blev det extra tydligt:

It means an acceptance that sealed letters can be used to send copyrighted works, such as books, poems and drawings, and always have. This right takes clear and strong precedence over the copyright monopoly, as it always has.

Här visar det sig f.ö. att Rick Falkvinge är oerhört dåligt påläst om lagen.

Enligt brottsbalken:

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

Det är ju fullständigt uppenbart även för en lekman vad ett meddelande är.  Det är inte en skiftnyckel, det är inte en bok, det är inte en CD-skiva med upphovsrättsskyddad musik. Det är någon form av text, tal eller liknande i syfte att utbyta information mellan en eller flera parter, människor i detta fall. Enligt NE:

information som är överbringad i ett sammanhang vanl. relativt kort och väl avgränsad

En bok, en musik-CD, en film på DVD, eller motsvarande rippad fil är att betrakta som ett verk, inte information. Sen kan man givetvis anse att ettorna och nollorna utgör information som i sin tur representerar avbildningen av verket men det är inte samma sak som att verket är att betrakta som information. Men i Rick Falkvinges värld är ju t.o.m. barnporr information.

Enligt kommentar till lagen framgår:

Skyddet ges en postförsändelse under tiden från att den har sänts iväg tills att den når mottagaren och omfattar även anonyma försändelser samt telefontrafik. Däremot skyddas inte tidningar eller böcker.

Kan det blir mer tydligt än så? Rick Falkvinge är som vanligt ute och cyklar. Så nu kanske han inte längre menar vad han säger i sitt inlägg, att samma lagar ska gälla på internet som utanför? Skulle inte tro det…

Yttrandefriheten är något vi ska vara stolta över och respektera. Vi ska inte försöka vantolka lagar i syfte att ostraffat kunna begå brott, detta kommer på sikt att urholka lagarna och därmed även yttrandefriheten.

Det handlar inte ett dugg om yttrandefrihet när man olovligen utbyter kopior av skyddade verk, oavsett vilken teknik som används. Oavsett om man beställer ett kopierat original av en skum typ som annonserar på nätet och som skickar en CD i ett brev via posten, eller om man plockar ner det via Pirate Bay så är det olagligt. Det är piratkopiering, brott mot upphovsrättslagen. Det enda som är tillåtet är att köpa original, låna av vänner och bekanta eller på bibliotek, eller att privatkopiera (vilket inte omfattar att dela ut till vem som helst via internet).

Man behöver f.ö. inte vara jurist för att förstå skillnaden mellan piratkopiering och privatkopiering, se lagen angående privatkopiering och läs även kommentarna:

12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.

Första stycket ger inte rätt att

  • 1. uppföra byggnadsverk,
  • 2. framställa exemplar av datorprogram, eller
  • 3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående

  • 1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
  • 2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
  • 3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.

Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. Lag (2005:359).

Operation Payback – värsta sortens internetbus

Via Operation Payback kör man med organiserade DDoS-attacker där personer frivilligt installerar programvara på sina datorer för att delta i ett botnet för att sänka sajter som man ogillar, exempelvis Åklaragarmyndighetens hemsida med koppling till hanteringen av våldtäktsmisstankarna mot Julian Assange och mastercard.com med koppling till stoppad hantering av donationer till wikileaks, något som drabbar alla som behöver komma åt dessa sidor.

Här har vi återigen omogna personers dubbelmoral i ett nötskal. Man säger sig försvara yttrandefriheten och föregår med fruktansvärt dåligt exempel genom att begränsa den för andra! Det är ofrånkomligt att mer reglering av internet kommer att föras in, man kan inte låta internetbuset förstöra för alla andra baserat på mer eller mindre ogenomtänkta åsikter.

Nu ska jag för rättvisans skull påpeka att Rick Falkvinge förvånansvärt nog tar avstånd från den här typen av attacker:

Därför blir det också helt fel när t.ex. grupper associerade med Anonymous angriper oetiska företag (PayPal, MasterCard) och försöker tysta dem. Att slåss för yttrandefrihet är inte att neka yttrandefrihetsmotståndare rätten att prata. Då har man blivit sin egen fiende. Att slåss för yttrandefrihet måste, med nödvändighet, vara att slåss för yttrandefrihet för alla — och alldeles särskilt för dem vars åsikter man finner direkt motbjudande.

Även en blind höna finner stundom ett korn!

Kan yttrandefriheten missbrukas?

Jag har funderat ganska mycket på det här. Yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati men har den någon gräns? Kan den missbrukas?

Syftet med yttrandefriheten är att alla människor ska kunna göra sig hörda utan risk för förföljelse i olika former. Syftet har aldrig varit att utnyttja den för att kunna begå brott oupptäckt eller upptäckt men utan att kunna bestraffas.

Pirater och Piratpartiet brukar ofta återkomma just till yttrandefriheten. De anser att det ska vara fullt lagligt att ”yttra sig” exempelvis genom att publicera torrentfiler på Pirate Bay och liknande sidor och att människor sedan ska kunna kopiera kopior av upphovsrättsskyddade filer helt fritt under skydd av yttrandefriheten. Rick Falkvinge och flera andra Piratpartister har t.o.m. gått så långt att man anser att man ska ha rätt att inneha barnporr, genom att kalla barnporr för ”information” så anses den vara fullt laglig att inneha. Nu tror jag inte att de flesta Piratpartister är pedofiler men deras försvar av informationsfriheten skulle förstås få konsekvenser om de fick sin vilja igenom. Och Rick Falkvinge har ju publicerat en lista över personuppgifter för personer som övervakats av FRA, han anser alltså att det är OK att hänga ut människor när det passar hans syften.

Sen har vi wikileaks. De allra flesta har fram till nu tyckt att de gjort ett bra jobb. Men egentligen har de ju bara agerat som vilken tidningsredaktion som helst, som skyddar sin källa. På senare tid har de dessutom visat att tidningsredaktioner fortfarande behövs, dessa har fått förhandsinformation inför masspubliceringarna. Det som hänt på senare tid är att wikileaks tappat all form av sans. Från att likna en tidningsredaktion med ett scoop, så har man övergått till att publicera mer och mer på ett sätt som ingen tidningsredaktion skulle komma undan med. Det är som värsta sortens Aftonbladet / Hänt i veckan i kubik och utan att någon kan stämmas eller på annat sätt ställas till svars.

När man masspublicerat meddelanden mellan diplomater så har man gått ännu längre, det kommer att få mycket stora konsekvenser på sikt och det är inte otroligt att det kommer att skapa konflikter mellan stater eller riskera att inte kunna avvärja nya konflikter och därmed tillhörande lidande. Julian Assange fick frågan om han hade något ansvar för detta efter de senaste publiceringarna av diplomatkonversation. Han valde att inte svara på frågan.

Det finns något paradoxalt över det här. Pirater vill ha ”oändlig” integritet så att man kan göra vad som helst på internet, inklusive att syssla med massiv piratkopiering. Samtigt respekterar man inte att stater, diplomater, politiker osv. måste kunna hantera sekretess, arbetsinformation osv.

Min slutsats är att det absolut finns en gräns för yttrandefriheten och att både pirater och wikileaks har överträtt eller försöker överträda den gränsen. Detta kommer förstås att få konsekvenser genom att internet blir mer och mer övervakat och slutet. Piraterna kommer alltid att skylla på ”någon annan”, de kommer inte att vilja förstå sin egen del i förloppet. Tyvärr är det alltid så att de som inte sköter sig kommer att förstöra för alla andra, det är något av en naturlag.

Piratpartiets ”nya” politik för barnporr och kriminalitet

Idag släppte Piratpartiet version 2.0 av sitt valmanifest. Efter mediala katastrofen förra veckan angående barnporren så tvingades man snabbt skriva om valmanifestet så att det nu inte längre står vad flera ledande Piratpartister fortfarande vill, nämligen att all information ska vara fri att inneha, inklusive barnporr. Rick Falkvinge ville det, troligen även Christian Engström (fast han har varit väldigt tyst om detta). Den som tydligast sagt att man aldrig menat att barnporr ska vara laglig att inneha är Anna Troberg men det betyder inte per automatik att hon menar det, hon kanske bara är lite mer medialt begåvad än Rick Falkvinge.

När det gäller integritet så vet vi ju sedan tidigare vad Piratpartiet menar, integritet = ”det som krävs för att komma undan med illegal fildelning i samarbete med Pirate Bay, det som behövs för att komma undan med olika typer av fusk och kriminalitet”. Några citat från nya valmanifestet:

Piratpartiet verkar för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället. Vi anser att ett fritt internet utan övervakning, och en fungerande rättsstat, är förutsättningar för detta. Vi tror att om staten bemöter sina medborgare med respekt så kommer medborgarna att respektera staten – förtroende måste vara ömsesidigt.

Trygghet för vem? Och piraternas respekt för lagar, etik och medmänsklighet då? Vanliga hederliga medborgare har inget att frukta av den typ av övervakning som hittills diskuterats, tvärtom – tryggheten ökar när man vet att det finns bra förutsättningar att kriminella, fuskare och snyltare med stor sannolikhet får ta ansvar för sina handlingar.

Vi tror att registrering av skolk, snävare demonstrationslagar, ifrågasättande av livsval, ofrivilliga drogtester, samt lagar som hindrar kreativt användande av kulturella citat som musik- och videoklipp samtliga sänder helt fel signaler och snarare undergräver respekt och tilltro till rättsstaten.

Jaså det är fel att sända signaler om vad vi anser är oacceptabelt i samhället? Ska vi alltså istället signalera att allt är tillåtet så länge man under maximal anonymitet kan komma undan med det och låta samhället och de hederliga medborgarna stå för notan?

Piratpartiet kräver att samhället garanterar grundläggande rättigheter. Dessa ska gälla i samma utsträckning på och utanför nätet.

Det där låter ju fint. Är det någon som anser att detta inte gäller redan? Det finns lagar, skrivna och oskrivna regler osv. i samhället, motsvarande ska förstås finnas även på internet. Konstigt förresten att man bara pratar om rättigheter. Aldrig om skyldigheter.

Vi vill avskaffa den regelmässiga säkerhetskontrollen vid inrikes flygresor, vid de tillfällen det saknas specifika hotbilder. Vad gäller utrikes resor ska Sverige agera för att avskaffa oproportionerliga säkerhetskontroller både i Sverige och Europa. Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller riskerar att vida överstiga de skador som terrorister kan åstadkomma, och dessa kontroller kan dessutom aldrig vara så effektiva som dess förespråkare vill ge intryck av.

När finns det en specifik hotbild enligt Piratpartiet? Ska man kanske kräva att en terrorist eller flygplanskapare föranmäler i 3 exemplar enligt en blankett var, när och hur man tänker gå till väga? Och vilken skada orsakar dessa säkerhetskontroller? Hur man kan tycka att en ökad trygghet för alla som reser med en flight ska raseras av att några paranoida Piratpartister känner sin ”integritet” hotad? Vad har de egentligen att dölja?

Vi vill utöka det journalistiska skyddet från att endast gälla redaktioner och människor med utgivningsbevis till att gälla alla aktiva journalister och samhällsgranskare, även medborgarjournalister. Det kan inte krävas någon avgift för att omfattas av detta grundlagsskydd, det vill säga kostnaden för att erhålla utgivningsbevis måste undanröjas.

Vilket behov av detta finns egentligen? Med dagens globala media där tidningsartiklar sprids som en löpeld både i gammelmedia och på nätet så har det väl aldrig någonsin funnits så många möjligheter att yttra sig och under mycket starkt källskydd. Piratpartiets förslag kommer att leda till att grundlagsskyddet urholkas och missbrukas.

Vi anser att innehav av information generellt bör vara lagligt. Distribution av information kan vara straffbart, men då bara i mycket specifika fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas av integritetsskäl, eller då det rör nationens säkerhet.

Ja det där var ju rent av lysande, bra jobbat Piratpartiet! Det innebär ju att wikileaks inte längre kan masspublicera dokument med personuppgifter. Bra att Piratpartiet nu tar avstånd för den massiva och faktiskt onödiga integritetskränkning som wikileaks sysslat med på sistone!

Så här sa Carl Bildt senast när man läckte ut 77 000 dokument:

Det är sensationellt för att det är en läcka, inte för att läckan innehåller några sensationer. Jag har inte sett någonting i det här materialet som förändrar någonting i den uppfattning jag har om vad som pågår i krigets verklighet, sade Carl Bildt efter ett utrikesministermöte i Bryssel.

wikileaks verkar alltså drivas av ren sensationslystnad, att publicera så mycket som möjligt och utan att ta ansvar för vad det ställer till med. Om det stämmer som Carl Bildt säger, då var väl denna massiva integritetskränkning knappast motiverad. Här finns förresten en intressant artikel, Wikileaks värre än FRA. Artikeln avslutas med:

Världen är dock inte svart-vit. Lika mycket som jag ser ett existensberättigande för delar av FRA:s verksamhet, så kan jag se ett behov av Wikileaks. Men med makt kommer ansvar. Ansvar som Wikileaks än så länge inte visat upp. FRA har under sin existens dock inte läckt något förrän det skedde via en framträdande piratpartist…

Och så till det där med tecknad barnporr:

Vi ser dock problem med att barnpornografibegreppet med nuvarande lagstiftning kommit att bli ett paraplybegrepp som potentiellt kan innefatta allt från dokumentation av verkliga övergrepp på barn till vanliga semesterbilder och tecknade seriefigurer.

Vilka då problem? Det är klart att om man avsiktligt vantolkar barnporrlagstiftningen så kan man ju alltid fantisera fram problem som inte finns. Rick Falkvinges exempel på barnporrbilder kanske? Ingen vettig människa kan anse att Rick Falkvinges exempel med Carl Larsson och Ronja Rövardotter är barnporr! Bara pirater…

Sen mal man på som vanligt angående den där översättaren av mangaserier:

Denna urvattning av barnpornografibegreppet leder till att resurser som borde läggas på att hjälpa verkliga barn som drabbats av verkliga brott slösas bort. De slösas på att jaga människor som inte på något sätt ägnat sig åt att begå övergrepp, som till exempel serietidningsöversättare. Det anser vi inte är acceptabelt.

I det fall man syftar på så var det totalt irrelevant att personen var serieöversättare och seriesamlare. Enligt domen så hade han nämligen laddat ner bilderna från nätet, de hade inte ett dugg med översättningen eller samlingen att göra! Hade han varit operasångare, hade Piratpartiet då i sitt valmanifest skrivit följande?

De slösas på att jaga människor som inte på något sätt ägnat sig åt att begå övergrepp, som till exempel operasångare.

Och tittförbudet vill man riva upp = det ska enligt Piratpartiet vara fullt lagligt att använda barnporrtjänster där man direkt i webbläsaren eller med specialprogram lätt och smidigt kan titta på barnporren utan att den laddas ner till egna datorn och lagras där. Nej tack till Piratpartiets barnporrvänliga politik!

En sak är lite lustig i valmanifestet, en tankegroda kanske?

Obalansen mellan ekonomiskt starka aktörer och individer å ena sidan och mindre organisationer eller företag utan ekonomiska muskler å andra sidan leder idag till missbruk av rättsapparaten, där huvudproblemet är att de parter som har rätt i sak av rädsla för enorma kostnader eller utdragna processer ibland inte vågar stå för sin rätt. Detta riskerar då att utnyttjas av den starkare parten.

Piratpartiet hatar ju de stora skivbolagens ”maffiafasoner” och tycker att artisterna ska omyndigförklaras när de helt frivilligt tecknar kontrakt. Men artister utan kontrakt med dessa stora bolag, hur starka är dessa då? Även dessa artisters verk kommer att inom några dagar efter publiceringen att hamna på Pirate Bay och kopieras i miljontals exemplar. Innebär det alltså att vi kan lita på att Piratpartiet även är emot den obalans som råder mellan en upphovsman och det samlade fildelningskollektivet med Pirate Bay / Piratpartiet i spetsen?

Dn, Svd, Aftonbladet, Christian Engström, Anna Troberg, Rick Falkvinge

Angående wikileaks publicering av hemligstämplade dokument

Se bl.a. följande länkar och Christian Engströms (”Pirate MEP”)  okritiska hyllande av wikileaks.

Jag är mycket tveksam till detta okritiska hyllande av wikileaks. Vem avgör vad som ska publiceras och hur går det till?

Går man via traditionella media så sker en någon form av redaktionell pressetisk prövning innan publicering och det finns en ansvarig utgivare att ställa till svars.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan anses vara en kränkning av statens integritet, det skulle motsvara att publicera personlig information om en enskild individ eller grupp av individer, exempelvis att tappa av all information från ett landstings medicinska journalsystem och publicera. Skulle en sådan handling hyllas av Piratpartiet? Om inte, varför är man då så okritisk till wikileaks? Får yttrandefriheten användas för att kränka människors rättigheter? Att avslöja något för en grupp människor måste förstås även vara negativt för en annan grupp. Är det alltid majoritetens ”vilja” som gäller? Med den argumentationen skulle man alltid kunna kräva att få publicera personlig information om en politiker eller vem som helst bara för att någon är intresserad.  Jag får inte detta att gå ihop med Piratpartiets ständiga mantra om intregritet.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan få mycket tråkiga konsekvenser för personer som omnämns i handlingarna. Helt oskyldiga personer kan råka illa ut. Det måste finnas en gräns för vad som kan publiceras och någon måste hållas ansvarig för vilka konsekvenser man kan få av publicerandet.

Säg att någon vill publicera kartor/ritningar på sveriges hemliga försvarsanläggningar, det skulle vara ett mycket stort hot mot rikets säkerhet. Det skulle dessutom kosta oerhört mycket pengar att ev. flytta anläggningar i syfte att hålla dem dolda. Vem tar ansvar för dessa kostnader? Publicering kan alltså orsaka mycket stora kostnader för skattebetalarna.

Jag tycker att det okritiska hyllandet av publicering på wikileaks är löjeväckande. Det är som om man ser det som att all sådan publicering automatiskt är bra. Det är den inte. Men vem prövar om den totalt sett är bra eller dålig? Vem står för konsekvenserna? Som vanligt när det gäller Piratpartiets / Pirate Bays politik så är det förstås ”någon annan”.

Misslyckad PR-kupp av Piratpartiet att gå i säng med Pirate Bay

Det faktum att Piratpartiet från 18/5 levererar bandbredd till Pirate Bay efter att de blivit blockerade av tyska Cyberpunker, efter domstolsbeslut,  ansågs väl av Rick Falkvinge vara bland det smartaste Piratpartiet gjort. Han spekulerar i någon slags win-win situation där Piratpartiet/Pirate Bay går segrande oavsett vad som händer. Tillåt mig tvivla. Här är nettoeffekten på Piratpartiets medlemstal:

Och effekten är – ingen alls, raset fortsätter i samma fart som tidigare.

Det finns dock en helt annan effekt, som kommer att bli mycket skadlig för partiet på sikt. Man kan nämligen inte längre med trovärdighet försvara hela partiprogrammet. Genom att liera sig med Pirate Bay i konkret handling så säger man indirekt att man anser att Pirate Bay inte sysslat med något olagligt (trots fällande dom i tingsrätten) och att Piratpartiet stöder hela Pirate Bays verksamhet. Man svänger sig med begrepp som yttrandefrihet. Men alla som har någorlunda koll på hjärncellerna gör självklart kopplingen:

Pirate Bay + Piratpartiet = sant

Piratpartiet = ett enfrågeparti vars politik syftar till att säkerställa fortsatt funktion hos Pirate Bay och liknande sidor. Inklusive ev. barnporr och bilder på obducerade barn (Arbogafallet).

Tidigare försök från Piratpartiet att ge sken av att vara bredare än så och att fildelningsfrågan bara är en av många andra principiellt viktiga frågor är bortkastade. Det framgår nu oerhört tydligt att fildelningsfrågan är den enda man verkligen bryr sig om, de andra frågorna har varit olika mer eller mindre misslyckade angreppssätt för att motivera/legitimera Pirate Bays verksamhet.

Steget som togs när Piratpartiet (eller om det endast var Rick Falkvinge) beslutade att gå i säng med Pirate Bay är irreversibelt. Det punkterar all form av nyanserad politik från Piratpartiet. Ingen kan längre tvivla angående den enda reella punkten på paritets agenda:

Trygga fortsatt fildelning av upphovsrättsskyddat och snaskigt material (Arboga) via Pirate Bay och liknade sidor

Det står inte i klartext i partiprogrammet. Men det är nu fullständigt uppenbart!

Piratpartiet tar lagen i egna händer och går i säng med Pirate Bay

Nog för att vi visste tidigare att Piratpartiet gillar Pirate Bay men nu ställer man t.o.m. upp med bandbredd efter att tyska Cyberpunker tvingats stänga Pirate Bay.

Piratpartiet säger:

Piratpartiet levererar bandbredd till hemsidan och sökmotorn The Pirate Bay, medan den tracker och de torrentfiler som tidigare funnits på sidan numera finns på andra ställen. Dessa drabbades heller aldrig av det tyska beslutet.

– Pirate Bay är en söksida, och som sådan är den inte ansvarig för sökresultaten, säger Rick Falkvinge.

– När andra politiker tillsätter utredningar och undviker att hållas till svars, säger Rick Falkvinge, så tar Piratpartiet i stället ansvar och agerar med egna resurser för nationens informationssäkerhet och grundläggande yttrandefrihet. Vi är numera Pirate Bays internetleverantör.

Förslagen att censurera bort The Pirate Bay från internet är ett försök att tysta en av nutidens viktigaste opinionsbildare i frågor som rör medborgerliga friheter och rättigheter på nätet. Det är inget mindre än politisk censur, och något som varje demokratiskt sinnad person måste ta avstånd ifrån.

Detta agerande visar på följande:

  • Att Piratpartiet verkligen är ett enfrågeparti, i syfte att säkerställa fortsatt illegal nedladdning. Kan man inte få sin vilja igenom på politisk väg så tar man lagen i egna händer!
  • Att man gått i säng med Pirate Bay och har samma moral och inställning till lagen som personerna bakom, fjärran från hur ett seriöst parti med ambitioner att komma in i riksdagen agerar. Man blir nu jävig i fildelningsdebatten, jäv är ju annars något som man anser är helt oacceptabelt…
  • Att man är helt desperata när det gäller medlemsraset och opinionsraset
  • Att man nu valt att sluta ge sken av att vara ett seriöst parti och istället går man ihop med Pirate Bay. Får man verkligen ställa upp i ett riksdagsval om man inte längre är ett politiskt parti?

Innebär detta att man kommer att ställa upp på motsvarande sätt med barnporr? Den censureras ju så då kan pedofiler alltså snart räkna med att Pirate Bay levererar kapacitet åt spärrade sidor för att säkerställa yttrandefriheten?

SvD framgår följande uttalande av Peter Sunde:

Pirate Bays tidigare talesperson Peter Sunde Kolmisoppi menar att det nu blir svårt att röra sajten.

– Om Piratpartiets it-operatörer har några synpunkter på att The Pirate Bay ligger hos Piratpartiet så blir det svårt för dem att göra något åt det. Om de klipper bandbredden så blir det ju faktiskt politisk censur – då klipper de ju även Piratpartiets nät, säger han till SVT .

Jaså? Det är väl bara att stänga ner Piratpartiets server om det finns laglig grund för det. Piratpartiet får väl skylla sig själva. Varför skulle det vara politisk censur? Piratpartiet har ju nu visat att de inte längre är ett politiskt parti utan snarare en medhjälpare till brott mot upphovsrättslagen, nu tillsammans med Pirate Bay.

Och hur många år kan förresten Peter Sunde vara ”tidigare talesman”? Han är ju den ende talesmannen sedan många år tillbaka och uppenbarligen medverkar han till att driva Pirate Bay, det finns inga som helst tvivel om detta.

DN.se säger Piratpartiet vill ta över Pirate Bay, enligt deras startsida. Senare är rubriken ändrad till Piratpartiet operatör åt Pirate Bay. Enligt DN så säger Rick Falkvinge följande:

– Pirate Bay behövde ett nytt hem på internet sedan de råkat ut för en domstol som inte förstod nätfrågor. För oss är det ett gyllene tillfälle att visa att vi inte är politiker som tillsätter utredningar och försöker hålla oss undan från ansvar. Vi agerar personligen med egna resurser och satsar på det vi tror på, säger partiledaren Rick Falkvinge till TT.

Man kör alltså över en domstols beslut och anser att man vet bättre. Det handlar ju förstås inte ett dugg om att förstå nätfrågor, det handlar om helt olika syn på lagen och en total respektlöshet för gällande lagar av Piratpartiet!

Motsvarande på Aftonbladet, Metro, Svt, SR, NyTeknik, GP, Sydsvenskan och Christian Engström (”Pirate MEP”)

Piratpartiets Christian Engström förtalar Cecilia Malmström

Piratpartiets Christian Engström säger säger sig förklara EU-kommissionären Cecilia Malmströms (FP) vision om ett renare och säkrare internet och länkar till en film som ska illustrera den. Men filmen är ju våldsamt överdriven och kan ses som en ren förtalskampanj mot Cecilia Malmström som faktiskt är på barnens sida till skillnad mot Piratpartiet som med all ”önskvärd” tydlighet är på kriminellas, pedofilers och fuskares sida. Cecilia Malmström förklarar detta här.

Piratpartiet verkar tycka att det är en demokratisk rättighet – yttrandefrihet – att få sprida och ladda ner barnporr. För barnens skull är det rimligt att man blockerar sidor och samtidigt jobbar med att släcka ner sidorna, precis det som Cecilia Malmström säger och som Piratpartiet är emot. Själva filmen man länkar till är väl ett beställningsjobb på temat överdriven och falsk skrämselpropaganda, precis den som Piratpartiet brukar syssla med. Det här är helt oseriöst och om Piratpartiet tror att de kommer att få fler väljare genom det här så tror de fel!

Christian Engström vränger fakta om Cecilia Malmströms förslag om att blockera barnporr på internet

Christian Engström (”Pirate MEP”) ställer en fråga till EU-kommisionär Cecilia Malmström (FP) och skriver bl.a. följande:

Enligt henne finns det i länder som USA, Ukraina och Ryssland ett stort antal sajter som öppet sprider bilder av sexuella övergrepp mot barn, och det enda sättet att åtgärda det är att införa blockering på internet.

Jag är rätt trött på att Piratpartiets ledning vränger fakta hela tiden. Inser man inte att det kommer att slå tillbaka på deras trovärdighet som i princip redan är nere på noll?

Den som lyssnade på radiointervjun som Christian och Cecilia deltog i inser att Christians påstående är falskt. Cecilia hävdar inte alls att det är blockering är enda sättet, snarare att blockering ska kombineras med att man ska försöka släcka ner sajter med barnporr. Det är snarare Piratpartiet som säger att det ska vara en enda åtgärd, nämligen att endast släcka ner och detta eftersom man grundlöst påstår att blockering är censur. För de drabbade barnens skull och för att minska fortsatt spridning av barnporr är det rimligt och nödvändigt med flera åtgärder. Att släcka ner kan ta lång tid och sajter kan finnas i länder där det är väldigt svårt att åstadkomma nedsläckning. Varför är Piratpartiet inte på barnens sida? Det är uppenbart att Cecilia är det och att det inte alls handlar om censur. Hon säger:

Det finns väldigt många barnporrsajter där ute på nätet. Och det är ett stort problem, det vittnar polisen om i alla EU-medlemsländer, så det är inte sant att det är ett marginellt problem. Även om det vore ett fåtal så är det är ett fruktansvärt övergrepp på ibland mycket mycket unga barn. Att försöka släcka ned det och kalla det censur är att missförstå vad begreppet censur är. Censur handlar om åsikter, yttrandefrihet. Det finns ingen åsiktsfrihet i att sprida barnpornografiska sajter, det är ingen mänsklig rättighet att titta på detta, tvärt om, det är förbjudet att ha såna filmer, att ha sådana böcker och det ska släckas ned sådana sajter som finns på nätet.

Varför anser Piratpartiet att det är en mänsklig rättighet att få sprida och titta på barnporr?

Och så det där falska som Christian påstår att Cecilia sagt om att blockering är det enda sättet:

Jag skulle inte lägga det här förslaget om det inte var ett mycket allvarligt problem. Det vi gör i Sverige det att internetoperatörer spärrar åtkomst, det har gjorts sen 2005, det har pågått i 5 år, det som Christian Engström kallar censur. Det förekommer också i Danmark, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Nederländerna, knappast länder som är kända för att strypa yttrandefriheten. Och det är ett problem, polismannen hänvisar till 50 000 försök, det är möjligt att de siffrorna är något uppblåsta, det vet inte jag, men jag har hört liknande siffror från andra länder. Och det är klart att vi ska släcka ner dem vid ursprunget. Vi samarbetar naturligtvis med USA, det är ett jätteproblem i USA att de inte kommer åt dem därför de byter webbhotell flera gånger om dan. De finns i Ukraina, ukrainska myndigheter har alldeles nyligen erkänt problemet, och vi samarbetar med dem också men det är inte helt enkelt. Många andra webbhotell finns på sådana ganska här perifiera länder och där vi har väldigt lite samarbete och då talar jag inte om USA eller Ukraina.
Det är svårt att släcka ner dem, men det ska vi naturligtvis också göra så de här två sakerna ska göras tillsammans, det är ingen motsättning. Det vi föreslår från kommissionen är precis det som Sverige har gjort i fem år. Ingenting annat, eller om man vill läsa det på annat sätt.