Pirate Bay-målet stannar i Hovrätten

Jag fick tips om en intressant artikel av Gustaf Haag. Den är spekulativ men jag tycker att resonemanget verkar trovärdigt. Jag citerar några stycken här, resten får man läsa via länken.

Ett mycket vanligt förekommande diskussionsämne den senaste tiden har varit det omtalade Pirate Bay-målet och huruvida Hovrätten kommer att upphäva Tingsrättens fällande avgörande. Många i min omgivning menar dock att fallet inte är avgjort innan Högsta Domstolen sagt sitt. Personligen delar jag inte denna uppfattning och jag bedömer målets möjligheter att överhuvudtaget behandlas av HD som mycket små.

HD behandlar enbart fall vars avgörande leder till rättsligt utvecklande prejudikat. Hur komplex en fråga är att avgöra rent faktiskt spelar med andra ord ingen roll. Min åsikt är att PirateBay-rättegången är intressant ur politiskt perspektiv, men jag ställer mig skeptiskt till att ett avgörande skulle vara tillräckligt rättsutvecklande för att uppta HDs tid.

Sen följer ett resonemang om uppsåt.

På slutet kommer följande:

I de fall gärningsmannen eftersträvat effekten föreligger alltså uppsåt i princip oberoende av hur begränsad risken är. Likgiltigheten är alltså en fråga om gärningsmannens attityd i förhållande till effektens förverkligande, inte att han handlat trots insikt om risken för effektens förverkligande. Viktigt att notera är alltså att det inte är den tekniska lösningen som Pirate Bay åkte fast för, utan deras verksamhet som helhet.

Vad gäller den sista meningen så innebär ju den att om detta visar sig stämma så är ju även Pirate Bay med nuvarande (eller framtida) tekniska lösning också olaglig, något som är värt att betänka för Piratpartiet och Rick Falkvinge i och med att man också bidrar till uppsåtet även om det är oklart om det går att ställa partiet eller Rick Falkvinge till ansvar för det.

Jag har ställt ett par frågor i Gustaf Haags blogg, det ska bli intressant att se vad han svarar på följande frågor:

  1. Kan man utfärda vitesföreläggande mot ett politiskt parti, Piratpartiet, alternativt mot dess ledare, Rick Falkvinge, om att inte leverera bandbredd till Pirate Bay?
  2. Kan Pirate Bay / Rick Falkvinge dömas för någon form av uppsåt? De är ju fullt medvetna om vilket uppsåt Pirate Bay har, i och med detta så bidrar de ju också till verksamheten. Man vet ju att ansvariga för Pirate Bay är dömda för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och ändå ställer man upp och levererar bandbredd till dem. Det är ju en mycket tydlig aktiv handling så när det gäller uppsåt kan man knappast ens hamna i den lägre skalan, likgiltighetsuppsåt.