Okunnighet om copyright hos internetanvändare men ökat stöd för skydd av copyright

Enligt en undersökning från april 2013 i England av lagfirman Wiggin (2500 personer har intervjuats, demografiskt representativt) så har det framkommit att internetanvändarna har dåliga kunskaper om vad som är lagligt, detta är föga förvånande. Exempelvis trodde hela 44% att det var lagligt att ladda upp upphovsrättsskyddade filer via en fildelningssajt.

Glädjande är dock att 68% ansåg att det är viktigt att skydda mediaindustrin från piratkopiering, en ökning från 2010 då motsvarande värde var 55%.

Attitudes towards internet regulation have strengthened since 2010.  Most consumers agree that copyright is important and infringement should be prevented – 68% say that they agree that it is important to protect the creative industries from piracy (up from 55% in 2010).

Det kom även fram en del annat intressant.

Piraterna brukar ju hävda att Googles borttagning av länkar till torrentfiler inte har någon effekt. Dock används sökmotorer frekvent för att hitta torrentfiler.

65% of pirates regularly use search engines such as Google to find unauthorised content.  Over 1 in 4 pirates use search engines on a daily basis to find unauthorised content .

Piraterna brukar också hävda att ”hotbrev” inte har någon effekt, vilket inte heller verkar stämma.

ISP letters would still be effective in deterring piracy – 59% of “pirates” agree that it is likely that they would stop infringing copyright online if they received a letter from their ISP.

Även om bara 59% skulle sluta piratkopiera efter att ha fått sådana brev så är det ju ändå ett bra resultat jämfört med att ingen förbättring sker alls.

Artikel i The Guardian

Rapport från Wiggin

Razzia mot undertexter.se, kommentarer till censurforumet IDG.se

Polisen gjorde igår en ”razzia” (husrannsakan) mot undertexter.se och beslagtog servrar och datorer. Flera personer är misstänkta för upphovsrättsbrott.

SvD IDG.se Aftonbladet Metro

Vad säger ansvariga själva då?

Vi som jobbar med sidan tycker inte att egen tolkning av en dialog är olagligt. Speciellt när man delar ut sin tolkning gratis.

Vad de tycker är ju totalt ointressant. Om det är gratis eller inte spelar heller ingen som helst roll för lagligheten, möjligen kan det påverka straffet.

Piratpartiets ledare Anna Troberg skriver följande i ett pressmeddelande:

Textning av film och tv skiljer sig markant från ren textöversättning, säger Troberg. De tekniska omständigheterna gör att det snarare handlar om en personlig och drastiskt förkortad tolkning av det talade ordet, än om en direkt översättning. Därför är det också orimligt att jämställa undertexter med till exempel en skönlitterär översättning av en roman.

Det är skrämmande att Piratpartiets ledare fortfarande inte förstår upphovsrättslagen. Det är ju bara att läsa innantill:

2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Det finns ju inga som helst rationella skäl till att ens ifrågasätta olagligheten i att göra egna undertexter av hela filmer och sprida dessa på nätet. Detta i sig är uppenbart olagligt och ovanpå det så är det förstås så att användningsområdet för dessa undertexter är uteslutande för textning av piratkopior. Se även intervju med åklagaren.

Det behövs verkligen mer undervisning och upplysning kring upphovsrätten, vad som är dess syfte, hur det fungerar i branschen osv. Som exempel kan jag ta några kommentarer från IDG.se. Jag har god lust att gå in och kommentera och upplysa piraterna om fakta men jag har sedan mer än två veckor varit spärrad från att kommentera via Disqus på IDG:s sajter, det är möjligt att jag rent av är permanent avstängd. Jag har upprepat försökt få en förklaring från dem via kontaktformulär, mail till redaktionen osv. men inget svar. Hur som helst, jag kommenterar här istället.

Det är texter som Undertexter själv skapar inte kopierar så copyright gäller inte

Copyright gäller ju helt solklart efter som det enligt lagen handlar om att göra det tillgängligt för allmänheten, i ändrat skick, i översättning eller bearbetning osv.

Det är fortfarande inte en kopiering utan en tolkning av vad som sägs så copyright kan inte appliceras.

Allt handlar förstås inte om kopiering av original. Om jag lyckas stenografera av dialogen i filmen (nedteckning av hur språket låter) och så får jag fortfarande inte sprida detta. Om jag har hyfsat bra minne och skriver ner hela dialogen baserat på minnet (men lite felaktigt här och där) så får jag fortfarande inte sprida det. Om jag väljer att förkorta, välja udda formuleringar osv. så får fortfarande inte sprida det. Undantag finns förstås, jag får citera valda delar men jag får givetvis inte ”citera” hela dialogen.

Jävla skitsamhälle vi har, om vi inte ens klarar att ha fri rätt till publicering av egna texter.

Fast nu är det ju inte egna texter. Ännu en person som behöver sätta sig på skolbänken vad gäller upphovsrätten. Kanske tillsammans med Anna Troberg?

Egenhändigt ihopknåpade texter skapade på hobbynivå utan en gnutta vinstintresse … och sånt slösas polisresurser på att stoppa.

Egenhändigt? Nej, taget och översatt/bearbetat från filmen givetvis. Inget vinstintresse? Sajten var reklamfinansierad, precis som TPB.

Jag har lite svårt att se att det ska vara olagligt att dela ut undertexter som comunityn själva har tillverkat. Det är ju på inget sätt en kopia av något annat. I praktiken ett helt unikt verk som råkar ha koppling till en film.

Tillverkat. Unikt. Återigen mycket låga kunskaper om upphovsrätten.

Se även följande sida angående att flera tillslag mot liknande sajter är att vänta, samt kommentarer om tillslaget från Sara Lindbäck, jurist på Antipiratbyrån:

Det stämmer att polisen igår gjorde ett tillslag mot siten undertexter.se. [..]. På undertexter publicerade piraterna svenska översättningar till mängder av filmer. Det fanns även stora mängder annonser, vilket innebär att innehavaren tjänade pengar på att utnyttja andras verk.

Det finns flera orsaker till att vi agerar mot undertexter. Dels handlar det ofta om piratöversättningar av filmer som ännu inte haft svensk premiär eller fortfarande går på bio. Dels är översättningarna inte godkända av rättighetshavarna. Se gärna filmerna, men se till att de som skapat dem är de som får betalt, inte pirattjänsterna. På så sätt kan nya filmer finansieras vilket gynnar alla.

Det är inget nytt att rättighetshavare agerar mot den här typen av tjänster. För en tid sedan åtalades och dömdes innehavaren av den norska undertextsidan Norsub. Antipiratbyrån kommer att agera även mot andra liknande tjänster, såsom Swesub m fl.

Antipiratbyråns sida går inte att nå, troligen pga överbelastningsattacker. Återigen ser man tydligt vilken dubbelmoral piraterna företräder. Tysta ner de vars åsikter och handlingar man inte gillar, trots att de bara åberopar gällande lagstiftning. Fy fan!

Rick Falkvinges kommentarer är förutsägbara men innehåller en del att skratta åt:

Fansubbing is a thriving culture which usually provides better-than-professional subtitles for new episodes with less than 24 hours of turnaround (whereas the providers of the original cartoon or movie can easily take six months or more).

Oftast bättre undertexter än professionella, ja han lever uppenbarligen på en annan planet. Visst går det snabbt, kvaliteten är inget vidare och alldeles oavsett detta så handlar det om upphovsrättsbrott.

Edit: Idiotin fortsätter enligt undertexter.se man avser att fortsätta verksamheten och startar dessutom en ”fildelarfond” i samarbete med Ung Pirat.

1. Vi kan fortsätta att arbeta med starten av Undertexter.se samt att Undertexter.se kommer kunna fira sin 10 års dag den 31:a Mars 2014!

2. Vi startar upp en fildelarfond för Svenska folket, där alla som har donerat mer än 150 kronor blir automatiskt medlemmar.
Mer info om fonden kommer.

3. På så sätt räddar du Undertexter.se, Svenskar som råkar illa ut för liknande fall, sist men inte minst dig själv.

Vi har en bestämd summa på 150 000 kronor som vi måste få ihop. När vi får in den summan kommer vi att skriva att donationståget kan sluta.

Piratpartiets ungdomsförbund (Ung Pirat) kommer ha tillgång till Undertexter.se’s bankkonto och kommer kontrollera att rätt summa har kommit in samtidigt som vi publicerar att donationerna ska stoppas. Detta är pga alla kommande spekulationer om att vi är här för pengarna eller liknande. Vi vill bara rädda Undertexter.se!
Sen att vi skapar en fildelarfond och får något positivt för alla på tåget är endast ett plus.

Piratpartiet/fildelarpartiet välkomnar förstås nya medlemmar i och med detta,

Hårdare straff för piratkopiering behövs

En 26-årig man dömdes i hovrätten till dagsböter för brott mot upphovsrättslagen efter att ha spridit upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster på Internet. Riksåklagaren vill att 26-åringen döms till ett strängare straff och överklagar nu domen till Högsta domstolen.

– Frågan i målet är hur påföljden ska bestämmas vid flerfaldig och likartad brottslighet som begås vanemässigt. Såvitt jag kan se har Högsta domstolen inte tidigare uttalat sig angående detta, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp, i ett pressmeddelande.

Straffvärdet av det enskilda brottet ligger på bötesnivå och straffskalan omfattar böter eller fängelse i högst två år och straffstadgandet innefattar såväl uppsåt som grov oaktsamhet.

– Den typ av brottslighet som det här är fråga om är mycket vanlig och påföljdsfrågan är därför av stor betydelse, inte minst då den brottlighet som utreds av Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott ofta består av återkommande och vanemässiga gärningar under längre tid, säger Kerstin Skarp, i samma pressmeddelande.

Dagens juridik Sveriges Radio

Alla inser att allt som laddas ner inte motsvarar förlorade köp men en hel del gör det. Mediavision intervjuade fildelare och enligt dem skulle man ha köpt i 25% av fallen om man inte hade kunnat ladda ner illegalt. Procentsatsen kan givetvis diskuteras och det varierar mycket från fall till fall. Enskilda nedladdningar kan mycket väl motsvara 100% förlorade köp medan andra motsvarar 0%. De som påstår att de ändå inte skulle ha köpt överdriver ofta eftersom om man ändå inte skulle ha köpt så kan man ju tycka att de ändå inte skulle ha lyssnat på musiken eller tittat på filmen.

När det gäller snatteri kontra stöld så drar man gränsen vid ett värde på 1000 kr. Både snatteri och stöld tar man mycket allvarligt på. Även om någon bara åker fast för att ha snattat för en tia så polisanmäls det oftast. Är det en omyndig person så kontaktar polisen föräldrarna och socialen. Snatteri ses som ett allvarligt brott. Man borde se piratkopiering på ett liknande sätt, kanske genom att man ansätter en schablonsiffra på procentsatsen som värdet av det man laddat ner reduceras med, säg 20%. Sen går det givetvis inte att tillämpa en linjär straffskala eftersom det är så lätt att tanka ner stora mängder. Men 60 filmer från topplistorna, säg 150 kr i handeln, motsvarar ett värde på 9000 kr. 20% av detta är 1800 kr, dvs över gränsen för motsvarande stöld istället för snatteri. Skulle samma person fildelat 6000 filmer illegalt så hamnar man på värden på 180 000, vilket personen givetvis aldrig hade köpt för så när det kommer till skadeståndskrav så får man tillämpa en logaritmisk skala typ 60 filmer – 1800 kr, 600 filmer – 10 000 kr,  6000 filmer – 25 000 kr (bara exempel på principen).

Men det är knepigare än så. Enligt tidigare domar i fildelningsmål brukar man ofta prata om de s.k. kumulativa effekterna. Eftersom hudvuddelen av all fildelning idag görs via bittorrenttekniken där man oftast seedar medan man laddar ner och vissa även fortsätter att seeda långt efteråt, får man en spridningseffekt. När man laddar ner är det inte bara så att man tillägnar sig ett ekonomiskt värde som man borde betala för (de 1800 kronorna i exemplet) utan man sprider verket till flera andra som i sin tur sprider verket till andra osv. Den som laddar ner via bittorrent är alltså inte bara brottsling i första ledet utan är även medbrottsling för fortsatta upphovsrättsbrott – därav de kumulativa effekterna. Det är givetvis svårt att räkna ut effekterna i ekonomiska termer men man bör ta in det i beräkningen när man kommer till straffskalan.

Piratpartiets ledare Anna Troberg är verklighetsfrånvänd som vanligt:

–  Det är ungefär två miljoner svenskar som fildelar regelbundet. Det kan inte vara rimligt att de ska riskera fängelse för tar hem lite filmer eller lite musik, säger partiledare Anna Troberg.

Ja, och det är en himla massa som snattar också, varje dag. Det finns undersökningar som säger att runt 25% eller mer av svenskarna har snattat minst en gång och många har gjort det ett otal gånger. Eller kört för fort, bidragsfuskat osv. Antalet brottslingar kan inte användas som en förevändning som legalisering, det är ett helt vansinnigt resonemang. Man måste också betänka att huvudanledningen till att så många piratkopierar idag är ju att rättsskipningen inte fungerat i praktiken. Det tog oerhört lång tid innan man dömde ansvariga för The Pirate Bay, hade man hanterat detta med högre prioritet så hade mycket färre pirater härjat under alla dessa år och vanligt folk hade tagit mycket allvarligare på brottet.

Det återstår ett hårt arbete med att visa för allmänheten att det är allvarliga brott vi pratar om. Det finns brottsoffer även om man inte ser dem när man sitter framför datorn. Det behövs hårdare straff och framförallt en större andel dömda, det är ju idag närmast en försumbart liten risk att åka dit för piratkopiering, både för enskilda pirater och för kriminella personer som driver de stora piratsajterna som är motorn i hela verksamheten. Det är en stor skandal att man inte tagit problemet på allvar i vårt land.

Nytt nederlag för Sunde och Neij – upphovsrätten väger tyngre än yttrandefriheten enligt Europadomstolen

Peter Sunde och Fredrik Neij lämnade in ansökan 20 juni 2012 om att få sina domar i TPB-målet prövade i Europadomstolen. De menade att de inte kunde hållas ansvariga för upphovsrättsbrott som andra utfört, och att de själva enbart utvecklat en tjänst för delning av information på internet, vilket de anser falla under rätten till yttrandefrihet.

Idag kom beslutet från Europadomstolen i Strasbourg. Den anser visserligen att fildelning, även av upphovsrättsskyddat material, ska ses som en del av yttrandefriheten, dock ska detta vägas mot behovet av att försvara upphovsrätten som även den skyddas av Europakonventionen. Europadomstolen anser att svenska domstolar gjort den avvägningen på ett bra sätt och kallar invändningarna från Neij och Sunde för uppenbart ogrundade. Man säger också att fängelsedomarna och skadeståndskraven som utdömdes inte kan anses vara oproportionerliga, ett mycket viktigt uttalande för fortsatta debatten och rättstillämpningen.

Beslutet kan inte överklagas och därmed bör man en gång för alla ha punkterat piraternas argument om att man kan åberopa yttrandefriheten för att begå upphovsrättsbrott, vilket alltså inte stämmer. Det är uppenbart att svensk lagstiftning är i enlighet med Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, enligt Europakonventionen och Bernkonventionen, vilket ger stöd för att undanta upphovsrätten när det gäller yttrandefriheten, dvs att upphovsrätten väger tyngre.

Enligt pressmeddelandet från Europadomstolen (ECHR):

In its decision in the case of Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden (application no. 40397/12) the European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible. The decision is final.

The case concerned the complaint by two of the co-founders of “The Pirate Bay”, one of the world’s largest websites for sharing torrent files, that their conviction for complicity to commit crimes in violation of the Copyright Act had breached their freedom of expression.

The Court held that sharing, or allowing others to share, files of this kind on the Internet, even copyright-protected material and for profit-making purposes, was covered by the right to “receive and impart information” under Article 10 (freedom of expression). However, the Court considered that the domestic courts had rightly balanced the competing interests at stake – i.e. the right of the applicants to receive and impart information and the necessity to protect copyright – when convicting the applicants and therefore rejected their application as manifestly ill-founded.

Artikel 10 om yttrandefriheten enligt Europakonventionen (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna):

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Och mer detaljerat i pressmeddelandet angående artikel 10:

The Court reiterated that Article 10 guaranteed the right for everyone to receive and disseminate information on the Internet. Although the aim pursued by Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi was profit-making, their involvement in a website facilitating the exchange of copyright-protected material was covered by the right under Article 10 to “receive and impart information”. As a result, their conviction had interfered with their right to freedom of expression.

However, since the shared material in respect of which Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had been convicted was protected under the Copyright Act, the Court held that the interference of the Swedish authorities had been prescribed by law. It also considered that the conviction of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had pursued the legitimate aim of protecting copyright. Finally, the Court had to balance two competing interests which were both protected by the Convention – i.e. the right of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi to facilitate the exchange of information on the Internet and that of the copyright-holders to be protected against copyright infringement.

The Court reiterated that the Swedish authorities had a wide margin of appreciation to decide on such matters – especially since the information at stake was not given the same level of protection as political expression and debate – and that their obligation to protect copyright under both the Copyright Act and the Convention had constituted a weighty reason for the restriction of the applicants’ freedom of expression. Moreover, considering that Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had not removed the copyright- protected material from their website despite having been requested to do so, the prison sentence and award of damages could not be regarded as disproportionate.

Therefore, the Court concluded that the interference with the right to freedom of expression of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had been necessary in a democratic society and that their application had therefore to be rejected as manifestly ill-founded.

Observera speciellt det här från texten ovan:

especially since the information at stake was not given the same level of protection as political expression and debate

Det är tämligen uppenbart att yttrandefriheten syftar till att skydda personer som uttalar sig i termer av åsikter, kritik mot regimen osv. Även om man kan klassa en datafil som representerar en film eller en låt som information så är denna information normalt inte av den arten som yttrandefriheten syftar till att försvara, om det inte handlar om film eller musik som just för fram ett politiskt budskap, vilket knappast gäller för film och musik i underhållningssyfte i allmänhet. Nu säger Europadomstolen att informationen visserligen skyddas av yttrandefriheten men samtidigt säger man att skyddet av upphovsrätten väger tyngre. Än en gång visar det sig att sunt förnuft (för icke-pirater) också gäller när det handlar om tillämpningar av lagar och mänskliga rättigheter med koppling till upphovsrätten och yttrandefriheten.

Nu hoppas vi slippa vidare svammeldiskussioner från Donsan m.fl. med hänvisning till yttrandefriheten, Europadomstolen har sagt sitt och beslutet kan inte överklagas. Och nu ska det väl mycket till om inte Sunde och Neij äntligen plockas in för att börja avtjäna sina fängelsestraff.

Dn  Sydsvenskan Metro IDG (som först pinsamt skrev om EU-domstolen men nu har rättat detta) Svd

Kopiering är inte stöld – utom om det drabbar piraterna själva

Sharing is caring. Kopimismens hyllande av kopiera och sprid. Allt är så oerhört bra när man vill gömma sig under falska ideologier och t.o.m. religioner för att kränka andra människors rättigheter och snylta på de ärligt betalande konsumenterna.

Men nu har en finsk antipiratgrupp, CIAPC, kopierat TPB:s design på en kampanjsida. Det här måste väl verkligen vara något väldigt fint enligt pirater? Kopiera, sprid! Utöva själavård enligt kopimismen, använd de heliga symbolerna ctrl-c och ctrl-v….

Men ojdå, TPB-folket blev skitsura:

The Pirate Bay, generally quite supportive of copy-pasting, is not happy with CIAPC’s apparent infringement and plans to take legal steps against the anti-piracy group.

We are outraged by this behavior. People must understand what is right and wrong. Stealing material like this on the internet is a threat to economies worldwide,” a Pirate Bay spokesman told TorrentFreak.

“We feel that we must make a statement and therefore we will sue them for copyright infringement,” the spokesman adds.

“If not even IFPI and their friends can respect copyright, perhaps it’s time to move on?”

Återigen visar man sin dubbelmoral. Man pratar om vad som är rätt och fel, när det drabbar dem själva men inte när det drabbar någon annan uppenbarligen. Man använder t.o.m. det förhatliga ordet ”stjäla” om kopiering – när det är de själva som blir ”bestulna”.

Man upphör aldrig att förvånas över den s.k. piratlogiken som inte är någon egentlig logik utan bara tjuvars svammel och bortförklaringar.

Efteråt har de uttalat sig på Facebook om att det var ironi men det tror jag ärligt talat inte på eftersom det första uttalandet gjordes från TPB till TorrentFreak som ju är TPB:s sängkamrater. När man insåg sitt misstag försökte man släta över det med att det skulle vara ironi.

Om rätten att ta betalt och piraters parasiterande på upphovsmännen

Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen både ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter. Enligt information från regeringen om upphovsrätt (se även informationsbroschyren):

Upphovsmannen har:

Ekonomiska rättigheter

  • rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering.
  • rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.

Ideella rättigheter

  • rätt att – i den omfattning och på sätt som god sed kräver – bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.
  • rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan person.

Patent och Registreringsverket har också information om upphovsrätten, bl.a. skriver de:

Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra skapande upphovsmän ensamrätt att bestämma över hur de egna skapade verken får framföras, spridas och visas. I förlängningen kan den upphovsrätten medföra en rätt till ekonomisk ersättning.

En del pirater resonerar felaktigt om att upphovsrätten ger upphovsmännen rätt att ta betalt, trots att kanske ingen vill ha deras produkter. Och att det är fel att en viss grupp i samhället ska få rätten att få betalt. Men det är ett helt felaktigt resonemang. De ekonomiska rättigheterna medför (eller möjliggör)  att kunna ta betalt. Om ingen vill köpa – ja då blir det förstås ingen betalning. Men eftersom bara upphovsmannen har rätt att framställa exemplar så ska heller ingen annan kunna inkräkta på upphovsmannens möjlighet att få betalt för varje exemplar som framställs och nyttjas. Piraterna framställer och sprider exemplar och därmed inkräktar de på upphovsmannens ekonomiska rättigheter.

Piraterna brukar ofta hävda att ”jag skulle ändå inte ha köpt”. Kanske skulle man ”ändå inte ha laddat ner”? Men man laddade ju ner, tydligen hade man någon slags nytta av det man laddade ner, annars skulle man inte ha gjort det. Sen lyssnade man på musiken eller såg på filmen. ”Skulle ändå inte ha lyssnat”. ”Skulle ändå inte ha sett på filmen”. Dessutom kan man klämma i med att musiken och filmen var inte bra, varför betala i förväg för något som var dåligt?

Det finns många svepskäl, piraterna är mästare på att hitta på sådana. Egentligen handlar det om att parasitera.

Parasitism enligt NE:

parasitism (av parasit), förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad. Den organism som utnyttjar kallas parasit, och den som blir utnyttjad kallas värd.

Piraterna utnyttjar ju resurser, de spelar upp piratkopior av musik och film och tar då del av de skyddade verken, på upphovsmannens bekostnad, eftersom de inkräktar på upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Piraten är då parasit och upphovsmannen är då värd.

Det är ganska vanligt att pirater istället hävdar att ”upphovsrättsmaffian” är de som är parasiterna. Hur kan man få det till detta?

Vilka resurser utnyttjar upphovsmannen på piratens bekostnad? Upphovsmannen tvingar sig inte på piraten på något sätt, det är ju piraten som tvingar sig på och parasiterar på upphovsmanen.

Segrar för rättvisan i upphovsrättsfrågor

Idag kom domen från hovrätten i fallet Student Bay. Personen friades först märkligt nog i tingsrätten, påstod sig endast ha jobbat med deras logga. Domen överklagades dock till hovrätten. Den 24-årige mannen döms för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och medhjälp till försök till brott mot upphovsrättslagen. Påföljden blir villkorlig dom med samhällstjänst i 75 timmar och sammanlagt 42 000 kronor i skadestånd. Från domen:

Enligt hovrättens mening måste NN, med sin kunskap om att syftet med webbsidan var bl.a. att fildela kurslitteratur, redan på grund av Studentbays namn och logotypens utseende, med den uppenbara kopplingen som dessa hade till ”The Pirate Bay”, ha insett att olovliga upphovsrättsliga förfoganden skulle komma att äga rum genom Studentbay. NN har under den aktuella tidsperioden kontinuerligt tillgodogjort sig de belopp – bortsett från kostnaden för betalnings- förmedlingen – som Studentbays användare betalade för fildelningstjänsten. Han har härigenom haft full kunskap om att webbsidan var välbesökt och att användarna betalade för att få tillgång till, dvs. för att kunna ladda ned, material från webbsidan. Han måste således ha varit medveten om att hans arbete med webbsidan möjliggjorde den olovliga fildelning som förekommit. Vid sådana förhållanden finner hovrätten att han har haft uppsåt till såväl främjandegärningarna som huvudbrotten. Han ska därför dömas för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen samt för medhjälp till försök därtill.

Följande är intressant från domen, tydligen har man haft nytta av beslaget av Gottfrid Svartholm Wargs dator:

Åklagaren har i hovrätten åberopat ny skriftlig bevisning i form av en promemoria avseende resultatet av en undersökning av en i beslag tagen dator tillhörande Gottfrid Svartholm Warg.

Visst är det märkligt att piraterna är så korkade att de lämnar spår efter sig på sin egen dator? Fast Gottfrid hade väl aldrig trott att man skulle komma och plocka in honom.

En annan mycket intressant seger över rättvisan är att brittiska Piratpartiets proxy tagits ner ”frivilligt” sedan 6 partimedlemmar fick hot om rättsliga åtgärder. När ska motsvarande hända i Sverige? Det visar sig tydligt att vettiga personer inte väljer frivilligt att gå i fängelse för den här typen av brott, man hoppas väl på att ”någon annan” ska göra det, pss som att ”någon annan” förväntas betala för de lagliga kopior av filerna som utgör grunden för att kunna piratkopiera. Återigen – bara idioter går så långt att man hamnar i fängelse.

Om Piratpartiets medhjälp till brott mot upphovsrättslagen

Piratpartiets ledare Anna Troberg skrev en artikel i Svd Opinion angående Det är vi som förser Pirate Bay med internetaccess, som svar på Låt inte piraterna få uppkoppling. Jag skrev ett svar men givetvis tog det inte lång tid innan piraterna slängde sig över Anmäl-knappen och inlägget togs bort, svaren lät man dock vara kvar märkligt nog. Det fanns heller inget osakligt i mitt inlägg. Jag publicerar istället texten här, precis som den såg ut innan den raderades.

Piratpartiet VET vad TPB utför för tjänst – ansvariga har befunnits skyldiga till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Dagens TPB utför samma sak mot användaren som 2006 och lagen är teknikneutral – dvs Piratpartiet bidrar till något som de helt uppenbart vet är olagligt eller med stor sannolikhet kan befinnas vara olagligt i en domstol. Därför finns det fog för en polisanmälan mot Anna Troberg som väl är juridiskt ansvarig för PP.
.
Skillnaden mot posten är att de inte vet vad som skickas utan de förutsätter att man inte använder posten för att skicka illegala droger och liknande. Man har också samarbete med polisen som kan öppna brev och paket vid misstanke. Något motsvarande gäller inte för TPB/PP utan man VET att en stor andel av användningen är för att bryta mot lagen via piratkopiering samtidigt som att man vägrar öppna ”brev och paket” under förevändningar som yttrandefrihet och brevhemligheten, vilka inte gäller i detta sammanhang.
.
Jag tycker också att det är på tiden att PP klargör exakt vilken typ av access de levererar. Vad exakt utför de och hur. Vilka samarbetar de med? PRQ? Telia?

Kanske vill Anna Troberg svara på mina frågor här istället? Var det kanske hon som slängde sig på Anmäl-knappen?

Anna Troberg, kan du redogöra för exakt hur ni förser TPB med internetaccess? Hur ser det ut rent tekniskt? Vem har ansvar för vad? För ni brukar ju förespråka transparens så visa det nu, tack.

Tillägg:

Jag skrev ett nytt svar och genast kastade sig piraterna igen på Anmäl-knappen och det raderades!

”Det är vi som förser Pirate Bay med internetaccess”
.
Anna Troberg, kan du förtydliga exakt vad du menar med detta? Hur ser det ut rent tekniskt och vem har ansvar för vad? Kan man kanske efterfråga lite transparens från ett politiskt parti, är det inte så ni brukar säga? Du kan även svara på min blogg där jag publicerat mitt helt sakliga inlägg som raderades här.

Visst är det fint med ”yttrandefrihet” och ”transparens”? Gäller dock inte pirater…

Se även tidigare inlägg om modereringen på SvD.

Piratpartist vill stoppa piratkopiering av sin bok

Enligt IDG.se

Julia Schramm, som är partimedlem i det tyska Piratpartiet, lyckades i förra veckan få en ny bok publicerad i vad som beskrivs som en lönsam affär. Trots att hon förespråkar fri nedladdning av upphovsrättsskyddat material vill hon nu inte att hennes eget verk sprids på fildelarsajter.

Kort efter att boken släpptes började en pdf-version cirkulera på flera fildelarsajter. Det har fått Julia Schramm och hennes förlag att börja jaga de olagliga kopiorna som sprids, bland annat lyckades man ta bort en kopia som fanns på fildelartjänsten Dropbox.

Och enligt TorrentFreak:

In common with many other Pirates the 26-year old detests the “content mafia” and she previously described the term “intellectual property” as “disgusting“.

“I was just very glad to be able to fulfill my dream to write a book,” she adds.

While writing a book is free and doesn’t require the exploitation of copyright (see other Pirates), being in the spotlight and making good money often requires sacrifices. When that’s the case, it appears that certain ideals and aspirations are easier to throw overboard than others.

Enligt Dn.se

Reaktionerna från medlemmar av hennes parti har inte varit nådiga. Schramm får slita spö på twitter, anklagas för att vara både ”dum” och ”arrogant”. För sin förbindelse med bokförlaget kallas hon av vissa för ”bolagsslampa”, skriver tyska tidningen Der Spiegel i sin engelskspråkiga nätupplaga.

Någon som är förvånade över piraternas dubbelmoral? Vill man sno en gratis kopia så ska det anses fint när andra delar med sig. Men när det gäller en själv vill man förhindra piratkopiering av egna alster.

Edit 2012-09-21:

Piraterna brukar hävda att upphovsmännen gynnas av fildelningen men i kommentarerna på TorrentFreak framgår vad de egentligen tycker.

Hypocritical bitch. She has no place among the Pirate Party. I’m going to find and seed her book for as long as possible.

It has now become the duty of every self respecting pirate to make this the most downloaded book in history. I’m not even going to read it, just download repeatedly and seed, seed, seed!

If you’re talking about the Streisand Effect, then, yes, this will help promote her book. But by encouraging more people to pirate her book because of how hypocritical she’s being, we can essentially negate the Streisand Effect.

Piraterna ser det alltså som ett straff att seeda, alltså inte den normala falska argumentationen om att det skulle gynna upphovsmännen.

Fildelare med ftp-teknik åtalas

Enligt artikel i Borås Tidning:

En 31-årig man från Gävle åtalades på onsdagen misstänkt för brott mot upphovsrättslagen alternativt medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

Mannen misstänks ha ingått i ett fildelningsnätverk som delat med sig av 25 filmer via internet med hjälp av fildelningstekniken FTP.

Enligt åklagaren är detta det första åtalet under nuvarande lagstiftning där just denna sorts teknik är aktuell.

Ja lagen är ju teknikneutral så det spelar ingen som helst roll om man använder bittorrent (med eller utan magnetlänkar), bränner CD, använder ftp eller för över filerna via månstuds. Det är resultatet som räknas.

Och eftersom det är resultatet som räknas så kan man bli fälld för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, som i fallet The Pirate Bay, alldeles oavsett vilken teknik man använder. Det som är intressant är snarare i vilken grad man bedriver medhjälp. Att länka till en enstaka torrentfil är en alldeles för låg grad av medhjälp för att någon ska bli fälld för det. Men att ha en komplett tjänst med databas, sökmotor och uppsåt att kraftigt underlätta piratkopiering, till den grad att man inte ens modererar bort länkar till upphovsrättsskyddat material (=TPB), då är medhjälpen förstås solklar och straffbar.

Även Svd