Pirater – sluta spana efter den tid som flytt

Anna Troberg tillsammans med Unni Drougge beklagar sig i en debattartikel i Svd angående att man vill ta betalt flera gånger för en e-bok.

Jag tycker själv att systemet med e-böcker är alldeles utmärkt och lånar ofta böcker via Elib. Speciellt bra är det att det utgår ersättning till förlaget och författaren, vilket det inte gör när piraterna stjäl en kopia av en bok, då utgår NOLL kronor till författaren. Sen kan man diskutera prissättningen, det är rimligt att priset kan sättas lägre per lån, speciellt i takt med att antalet lån av e-böcker ökar. Men grundprincipen är bra, en rimligt hög ersättning når författaren för varje lån. Det är också bra att det finns DRM-skydd på filerna så att de inte är så lätta att sprida av pirater.

Anna Troberg har tidigare skrivit om hur dyrt det är, 20kr per lån, något hon kallar för mångdubbelt dyrare, tidigare har hon kallat det för nära 20 ggr dyrare. Hon väljer då att vränga fakta, gång på gång. I SvD skriver hon:

I dag kostar varje utlåning av en e-bok biblioteken 20 kronor. Det är mångdubbelt mer än vad en utlåning av en vanlig pappersbok kostar.

Tidigare i tidningen Norran och i sin blogg har hon skrivit:

Det finns ingen som helst anledning till att ett e-bokslån ska vara nära tjugo gånger dyrare än ett lån av en vanlig bok.

Det är här hon vill vränga fakta genom att jämföra äpplen med päron. Hon jämför kostnaden för varje lån av en e-bok via Elib med endast den del av ett vanligt boklån (pappersbok) som utgör den statliga biblioteksersättningen, som inte ens betalas av biblioteken utan av staten via författarfonden.

Vad är då sanningen? Är det verkligen 20 gånger dyrare att låna en e-bok än en vanlig bok?

Nej, det stämmer inte på långa vägar!

Ser man till den totala kostnaden per boklån för biblioteken så låg den på 53kr/lån för riket i genomsnitt 2010, baserat på de totala kostnaderna för biblioteken med personalkostnader, lokaler m.m. Den kostnad Anna Troberg på ett så missvisande sätt jämför med är endast biblioteksersättningen på en dryg krona.

Anna Troberg bygger sina ”fakta” på Bibblan svarar

FRÅGA:
Betalar biblioteken något till författaren eller någon författarorganisation när en bok lånas ut?
SVAR:
När en låntagare lånar en traditionell bok på biblioteket betalar biblioteket ingenting mer än vad inköpet av boken kostat. Istället betalar staten en schablonavgift i biblioteksersättning till upphovsrättsinnehavaren. Priset per boklån höjs år 2012 med två öre, från 1 kr och 33 öre till 1 kr och 35 öre, samt med ytterligare två öre till 1 kr och 37 öre för år 2013.

För e-böcker gäller andra avtal än vid utlåning av traditionella böcker. Här betalar biblioteken själva varje gång ett exemplar lånas ut, ofta 20 kronor per utlån.
Av de 20 kronor som biblioteken betalar går 10 till det bokförlaget, och Elib som förmedlar boken till biblioteket tar andra halvan. Därefter är det upp till förlaget och författare hur fördelningen dem emellan ser ut.

Vill du läsa mer om bibliotekersättning till författare gå till Sveriges författarfond – http://svff.se/ och Svensk Biblioteksförening – http://www.biblioteksforeningen.org/

Frågan gäller vad biblioteken betalar till författaren eller någon författarorganisation. Anna Troberg använder dessa uppgifter som svar på en helt annan fråga i sin jämförelse: Vad kostar ett boklån?

I svaret från ”Bibblan svarar” framgår:

När en låntagare lånar en traditionell bok på biblioteket betalar biblioteket ingenting mer än vad inköpet av boken kostat.

Detta gäller förstås bara själva inköpet av boken. Biblioteket har ju en hel massa andra kostnader kopplat till katalogisering, byta till en kraftigare pärm, hanteringen av böckerna i samband med varje lån osv.

Ett boklån i snitt kostar alltså i storleksordningen 53kr, det är snarare denna kostnad som ska jämföras med 20kr för lån av en e-bok. Biblioteken har antagligen ytterligare kostnader även för e-böcker men om man leker med tanken på att man skulle skrota pappersböcker och endast låna e-böcker via Elib ”med den ohemula avgiften på tjugo kronor per utlåning” (Anna Trobergs formulering) så skulle det ändå bli billigare än för ett vanligt boklån.

Jag har påpekat det här för Anna Troberg innan hennes senaste artikel i SvD men hon föredrar tydligen att föra ut sin vrångbild snarare än att hålla sig till fakta och göra en jämförelse baserat på tydliga och kompletta uppgifter.

Angående dessa 20kr per lån av en e-bok, vart går dessa pengar? Jo 10kr går till förlaget (som sen fördelar vidare till författaren enligt avtal med författaren), 10kr går till Elibs kostnader inklusive licenskostnader för kopieringsskydd.

Angående ”sluta spana efter den tid som flytt”:

Det är piraterna som ska sluta spana efter den tid som flytt. Internet har länge varit helt fritt. Men fler och fler missbrukar rättigheter och glömmer att med rättigheter följer också skyldigheter att följa lagen. Att inte stjäla eller motsvarigheten på internet – att piratkopiera. Att inte använda internet som verktyg för kriminell verksamhet i olika former.

Hur ser det ut utanför internet, får man göra vad man vill där? Nej det får man förstås inte! Piraternas agerande får nu konsekvenser i form av skärpta lagar och mindre öppenhet. Det är lika ofrånkomligt som att man för in bevakning och skärpta lagar utanför internet. Larm, speglar, kameror och kontrollanter i butiker för att motverka snatterier, krav på legitimation vid insättning av stora belopp för att motverka penningtvätt osv. Man skulle helst slippa allt detta men tyvärr finns det för många som missbrukar våra rättigheter.

Piraterna får nu sluta spana efter den tid som flytt. Deras egna oansvariga beteende kommer att ge dem ett annat internet. Ett mer slutet och övervakat internet. Alla vi hederliga medborgare får tyvärr också dras med denna oundvikliga förändring.

Nu finns det dessutom lagliga tjänster som Spotify och Voddler, alldeles utmärkta tjänster som använder modern teknik. Men piraterna vill hålla sig fast vid gammal teknik – fildelning. Sluta spana efter den tid som flytt!