The Pirate Bay blockeras i Storbritannien

Högsta Domstolen i Storbritannien har bestämt att The Pirate Bay måste blockeras av ISP:erna.

BPI’s chief executive Geoff Taylor said: ”The High Court has confirmed that The Pirate Bay infringes copyright on a massive scale.

”Its operators line their pockets by commercially exploiting music and other creative works without paying a penny to the people who created them.

”This is wrong – musicians, sound engineers and video editors deserve to be paid for their work just like everyone else.”

Föga förvånande, det kommer att bli mer av den här varan och det är bara en tidsfråga innan det blir ett nytt och massivt tillslag mot TPB som fortsätter trots i laga kraft vunnen dom mot de ansvariga. Man är ju uppenbarligen rent korkade som fortsätter, men det strömmar väl in grova pengar på reklamintäkter och det är frestande att fortsätta så länge som möjligt. Man har ju fått löjligt låga fängelsestraff och pengarna till böter har man ju lyckats gömma undan i skatteparadis, i alla fall hittills. Man tänker sig  väl att det är OK att sitta av något år i fängelse och sen komma ut och leva i sus och dus på tjyvpengarna. Men förr eller senare kommer rättvisan att ha sin gilla gång och de ansvariga lär få betala på sina skadestånd resten av livet.

När det gäller Sunde & Co så kan man förstå att det är pengarna som driver dem. Men vad är det som driver ett svenskt politiskt parti, Piratpartiet, att hjälpa Pirate Bay med att fortsätta med sin kriminella verksamhet? Storhetsvansinne? När det gäller ”Pirate MEP” Christian Engström så kan jag tänka mig att det är ganska glassigt att jobba som EU-parlamentariker med hög lön, uppmärksamhet i media och många förmåner. Detta vill man förstås bibehålla till varje pris. Dock är det en skandal att det i Sverige kan finnas politiska partier som i aktiv gärning bidrar till lagbrott. Jag förutsätter att man så småningom kommer att tvingas att upphöra med detta, pss som piratpartiet i andra länder har fått göra efter domstolsbeslut.

Komplettering 2012-05-01:

Enligt en artikel i The Guardian:

According to record labels, The Pirate Bay generated up to $3m (£1.8m) from advertising last October by making 4m copies of music and films available to its 30 million users worldwide. The site has 3.7 million users in the UK, according to comScore.

Verksamheten är ju enorm om man ser till den totala omfattningen. Inte konstigt att Sunde & Co inte knorrar så mycket om fängelsestraff, när man kommer ut så har man väl gömt undan skattesmitar/tjyvpengar så att man kan leva i lyx resten av livet, ungefär som för en bankrånare som lyckats gräva ner bytet och kan komma åt dem utan att polisen kan göra något åt det.

Mr Justice Arnold said in a written judgment in February: ”In my judgment, the operators of [The Pirate Bay] do authorise its users’ infringing acts of copying and communication to the public. They go far beyond merely enabling or assisting.

”I conclude that both users and the operators of [The Pirate Bay] infringe the copyrights of the claimants … in the UK.”

Märkligt att i stort sett hela världen kommer till samma slutsats – att TPB:s verksamhet idag ÄR olaglig och ställer till med mycket stor skada för innehavarna av upphovsrätten. Men piratpolitrukerna vill aldrig inse detta, nej, dagens TPB, med den teknik som används i just denna millisekund, är ju inte prövad i domstol och ska alltså anses laglig.

Det är verkligen tur att resten av världen inte tillämpar piratlogik! Om någon skulle kopiera Anders Behring Breiviks handlingar (om han nu är skyldig…) men använda en 3.5 tums hårddisk som mordvapen så skulle man med piraters logik (speciellt rabiata Fredrikas) kunna hävda att personen är oskyldig. För det finns ju inga i laga kraft vunna och prejudicerande domar som säger att det är olagligt att mörda personer med en 3.5 tums hårddisk, eller hur? Förresten, var är piraternas protestrop i fallet Breivik? Enligt oskuldspresumtionen är han ju oskyldig fram tills fällande dom i högsta instans. Och även om han fälls så går det ju enligt Fredrika inte säga att det är brottsligt, innan det finns prejudicerande domar. Men hela världen utropar ju honom som skyldig, var är piraternas massiva protester?

Oskuldspresumtionen blir ju viktigare ju allvarligare brott det handlar om, konsekvenserna av att ha blivit oskyldigt dömd blir ju värre med allvarligare brott. Hela världen borde ju kräva att Breivik skulle rubriceras som ”misstänkt” och även om han fälls och domen överklagas så skulle det vara massiva protestaktioner angående att massmedia, politiker, ja hela världen, utmålar honom som skyldig ända tills det finns i laga kraft vunnen dom i högsta instans. Men piraterna protesterar ju inte. Man bryr sig ju egentligen inte så mycket om oskuldspresumtionen, då skulle man väl tillsammans med Anonymous dra igång demonstrationståg angående utropandet av Breivik som skyldig. Nej det enda man bryr sig om är ju att hitta förevändningar som på något kreativt sätt skulle kunna göra piratkopieringen till laglig. Frånvaron av protester i fallet Breivik tillsammans med piraternas ropande om oskuldspresumtionen, brevhemligheten, integritet osv – i fallet illegal fildelning – är ju rent löjeväckande.

Se även Dn Svd Aftonbladet IDG

Och ”Pirate MEP” Christian Engström har mage att påstå att det är en myt att Piratpartiet är ett fildelarparti. Via sin support av TPB visar de ju mycket tydligt att detta inte är en myt.

När ska piraterna ge sig angående lagligheten hos The Pirate Bay?

Jag upphör aldrig över att förvånas över hur piraterna resonerar, den s.k. piratlogiken. Det är en logik som inte förefaller vara logisk för vanliga människor. Speciellt tydligt har detta varit när det gäller The Pirate Bay. Beroende på vem man frågar bland piraterna så har man över tiden resonerat på lite olika sätt:

  • De är helt oskyldiga, det kan inte vara olagligt att driva en länksida/sökmotor (vilket inte var det som de dömdes för)
  • De ska betraktas som oskyldiga tills det finns en fällande dom (snacket innan domarna i tingsrätt och hovrätt). Oskuldspresumtionen.
  • De ska betraktas som oskyldiga tills domarna vunnit laga kraft (snacket efter domarna i tingsrätt och hovrätt, som då fortfarande kunder överklagas)
  • Domarna kommer att överklagas och det kommer att ta många år, fram tills ev. slutgiltig dom är det bara att fortsätta (men i hovrätten tog det stopp, prövningstillstånd i HD beviljades inte)
  • Killarna bakom är så smarta så det kommer aldrig att kunna bevisas att de gjort något olagligt (vilket visade sig vara fel, man har redan bestämt vilka kriminalvårdsanstalter man ska sitta på och de ska solidariskt betala 46 miljoner i skadestånd)

Nu anser väl de flesta att det inte längre finns några som helst tvivel angående att den verksamhet som TPB bedrev var olaglig. Det finns fällande domar som vunnit laga kraft, det går inte längre att överklaga. Sen kan man tycka vad man vill angående om lagen är korrekt utformad eller inte. Räcker det här för de mest inbitna piraterna? Nej det gör det inte, inget kommer någonsin att räcka.

Signaturen Fredrika, en oerhört rabiat debattör i piratforumen, hävdar att fortfarande att såväl gamla TPBs verksamhet som nuvarande är fullt lagligt enligt dagens rättssystem, eftersom det saknas prejudicerande domar (från HD).

Sen påstår jag att alla sorters verksamheter ses på som lagliga av vårt rättssystem, tills en prejudicerande dom fälls av en högre instans, som säger att den sortens verksamhet är generellt olaglig.

Det har fortfarande inte hänt.

Följaktligen så är både drift enligt dåtida modell, och nuvarande, fullt lagligt, enligt det rättssystem vi har i samhället. Att några individer har dömts för brott har ingen som helst relevans för det faktumet.

Men du har som bekant fortfarande inte förstått det där med vikten av prejudicerande domar, vilka är vad som avgör vad som är olagligt, dvs hur vårt rättssystem faktiskt fungerar. Det är därför det blir så mycket fel när du kommer med påståenden om juridiska detaljer.

Så, är du på det klara nu då med att Pirate Bay enligt vårt rådande rättssystem är en laglig sajt, liksom att drift av den är lagligt? Eller ska du fortsätta påstå att saker som inga prejudicerande domar säger är olagliga, är olagliga?

Intressant. Så enligt signaturen Fredrika är alltså gamla TPB:s verksamhet fullt laglig, enligt det rättssystem vi har i samhället. Märkligt då att de snart ska avtjäna sina fängelsestraff och betala 46 miljoner i böter. Det här går ju inte ihop – piratlogiken går inte ihop!

Självklart ska personerna bakom TPB betraktas som skyldiga, domarna har ju vunnit laga kraft. Självklart ska verksamheten betraktas som olaglig. När det gäller dagens drift av TPB så kan det finnas ett visst fog för att ifrågasätta om den verksamheten är olaglig, man har ju delvis ändrat tekniken genom övergång till magnetlänkar. Dock är lagen teknikneutral. Uppsåtet är samma som tidigare. Resultatet ur användarens synvinkel är samma (sök på deras sida, klicka på länken, filen hamnar på hårddisken efter ett tag). Enligt min bedömning är det bara en tidsfråga innan det kommer ett större tillslag mot dagens TPB, i flera länder samtidigt.

Angående oskuldspresumtionen förresten. Varje gång man tidigare antytt att TPB:s verksamhet är olaglig så har piraterna åberopat oskuldspresumtionen. Visst är det så att den gäller rent juridisk. Men vanligt folk har rätt till en subjektiv uppfattning om huruvida någon är skyldig eller inte. Och de allra flesta kan skilja på dessa uppfattningar:

  • Någon kan anses vara skyldig men om personen blir dömd eller inte är en helt annan sak
  • Man kan bli friad fast man är skyldig. I juridisk mening är man då oskyldig även om man har begått brottet. I dagligt tal är man då skyldig fast det gick inte att bevisa.
  • Det förekommer förstås ibland att personer döms fast de är oskyldiga. Man kan då alltså vara skyldig i juridisk mening fast man är oskyldig i dagligt tal. Ett rättssystem ska utformas så att den sannolikheten är väldigt låg, extremt låg när det gäller grövre brott med höga straff. Noll kan den aldrig bli. Framförallt gäller det att hitta en rimlig balans så att det inte blir så att det i praktiken blir omöjligt att fälla någon för brott för att det skulle kunna finnas en pytteliten risk för att personen ändå är oskyldig. DNA kan ha planterats på brottsplatsen. Vittnen kan ha ljugit. Personen själv kan ha erkänt trots oskuld pga psykisk störning. Man kan ha fått en dålig rättegång, svagt försvar osv. Ska man hårddra det så går det alltid att hitta på några helt osannolika förklaringar till att någon trots allt är oskyldig om man inte hittar en sådan rimlig balans.

Ta fallet Anders Behring Breivik. Det finns inte många personer i hela världen som anser att han är oskyldig. Det är ingen som skriker om oskuldspresumtionen. Självklart ska han rent juridiskt ändå betraktas som oskyldig tills domen har vunnit laga kraft. Massmedia beskriver det ändå som att han är skyldig, fast det i princip kan vara så att han bara är en galning som råkade vara där och tog på sig skulden för det som någon annan person kan ha gjort.

Någonstans måste man kunna ge sig och inse att man har fel. Signaturen Fredrika lär aldrig göra detta. Men man kan alltid hoppas.

Piratpartiet verkar vara inne på samma spår. Trots i laga kraft vunna domar mot personerna bakom TPB så fortsätter Piratpartiet att leverera bandbredd till TPB. Piratlogiken är inte logisk. Piratpartiet agerar inte logiskt. Man har en sådan skev uppfattning om hur vårt rättssystem fungerar att i stort sett inget kan övertyga dem om  att man har fel, alternativt så skiter man i vilket, man anser sig ha den fulla rätten att själv välja vilka lagar man behöver följa och vilka man kan bortse ifrån. Som stöd för sin märkliga uppfattning måste man då välja en helt absurd tolkning av juridiken likt hur signaturen Fredrika gör. Ett annat sätt är att starta en religion kring piratkopieringen – Kopimismen – och försöka gömma sig under religionsfriheten. Hur vore det om man istället skulle anamma vanligt sunt förnuft?

www.piratpartiet.se nere, oklart varför

Sedan igår 2011-03-25 är http://www.piratpartiet.se nere med förklaringen att man flyttar servrarna till en ny plats.

Anna Troberg skriver bl.a.:

Bahnhof uppmärksammade mig tidigare i dag om att en liten del av partiets it-resurser använts för kommersiella ändamål. Vi hade ett trevligt samtal och därefter fattade jag och vår it-ansvarige beslutet att plocka ner och flytta servrarna.

Ett mycket märkligt påstående eller så är man oerhört långsamma på att fatta. Enligt domarna mot TPB så är det ju bevisat att TPB drivs i kommersiellt syfte, det är mycket stora reklamintäkter kopplat till TPB och dess medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Piratpartiet lämnar bandbredd till TPB och bidrar alltså till både lagbrottet och användningen av it-resurser för kommersiella ändamål. Så då undrar vän av ordning varför Anna Troberg silar mygg och sväljer kameler? För leveransen av bandbredd till TPB är inte avbruten.

Vidare skriver Anna Troberg:

Piratpartiets it-resurser ska användas för att föra ut partiets budskap och till våra interna system. De ska under inga omständigheter användas för kommersiella syften på det sätt som skett. Ett sådant användande går stick i stäv med vad Piratpartiet står för.

Under inga omständigheter? Med det ”försumbara” undantaget för Pirate Bays, TPB:s kommersiella verksamhet då. Eller talar hon med kluven tunga? Obegripligt!

Edit 2011-03-27:

En kommentar jag skrev igår i Anna Trobergs forum har inte blivit publicerad, jag har tills vidare lagt en kopia här. Det handlar om oskuldspresumtionen kopplat till mutanklagelserna/förföljelsen av polisen Jim Keyzer som såväl Rick Falkvinge, Christian Engström och Anna Troberg ägnat sig åt. I detta fall är det OK att starta bloggdrev och anklaga personer, oskuldspresumtionen är något helt bortglömt när det passar piraterna…

Piratpartiet för en regelrätt förtalskampanj mot Beatrice Ask

Jag undrar hur länge Christian Engström och Rick Falkvinge ska föra sin förtalskampanj mot justitieminister Beatrice Ask. Nog för att hon gjorde bort sig på ett seminarium där hon föreslog att man skulle skicka gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, något som hon senare offentligt tog avstånd ifrån. Det var en rejäl groda. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister. Jag kan inte få det till något annat än att det är en ren förtalskampanj från Piratpartiet/Pirate Bay.

Christian Engström tar fram en falsk valaffisch som han ger undertexten:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har länge velat att misstänkta sexköpare ska få skamstraff utan dom

Integritet, oskuldspresumtionen, budbärarimmuniteten. Ord som piraterna missbrukat nu i flera år och som man försöker vinkla och använda på alla tänkbara och otänkbara sätt för att hitta öppningar som kan säkerställa fortsatt illegal fildelning via Pirate Bay och liknande tjänster. Fina ord som urvattnas i syfte att dölja och komma i från ansvar för kriminella handlingar och fusk.

När man ser hur man mal på med förtalskampanjen mot Beatrice Ask så inser man tydligt att Piratpartiet inte har en aning om vad Integritet är. Det finns olika betydelser av ordet integritet, jag ska nu citera Nationalencyclopedin och de betydelserna av ordet är något som aldrig kan passa in på Piratpartiet:

latin inte´gritas, av i´nteger ‘orörd’, ‘hel’, ‘fullständig’, ‘oförvitlig’, ‘hederlig’)

Det finns inget helt med Piratpartiets politik. Det finns inget fullständigt. Piratpartiet är ett enfrågeparti som syftar till att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material i samarbete med Pirate Bay.

Det finns inget oförvitligt eller hederligt i Christian Engströms eller Rick Falkvinges utspel om Beatrice Ask. Det är en mycket ful förtalskampanj! Det finns heller inget oförvitligt eller hederligt att använda Littorinaffären för att ännu en gång ta upp den här eviga förtalskampanjen. Man famlar efter halmstrån och man gör det på ett mycket fult sätt.