Rick Falkvinges märkliga skäl att rösta pirat – ur ett solidariskt perspektiv

Dags att kommentera även detta utspel från Rick Falkvinge. Kanske inte ett riktigt magplask denna gång utan mer som en pyspunka.

När vi kommer till kulturarbetarna, så är det lika fantastiskt att de inte längre är beroende av kapitalister som profiterar på deras arbete för att kunna nå ut med sitt skapande. För första gången någonsin är produktivmedlen i kulturarbetarnas egna händer. Det här försöker förstås de profiterande mellanhänderna stoppa och vrida tillbaka med alla medel. Vi bör reducera upphovsrätten eftersom den är dessa profitörers verktyg för att försöka återta kontrollen över produktivmedlen, och säkerställa att kulturarbetarna fortsätter att vara herrar över sitt eget skapande.

Vad jag vet så har alla kulturarbetare som tecknat kontrakt med skivbolag gjort det helt frivilligt, för att de totalt sett anser att detta gynnar deras karriär och inkomstmöjligheter. Piratpartiet anser alltså att dessa kulturarbetare har tvingats teckna kontrakt under hot om våld eller möjligen att dessa kulturarbetare har varit mindre vetande? Piratpartiet kommer nu att tillfrågas av Lars Ohly angående samarbete, maken till kommunistproganda var det länge sedan jag såg.

För första gången någonsin har varje människa med tillgång till Internet konstant tillgång till hela mänsklighetens kunskap och kultur. (Okej, det är en miljard människor och inte alla, men det är fortfarande mer inkluderande än något vi skapat hittills.) Inga mer elitskolor bara för välbeställda, ingen mer inlåst kunskap, för alla har jämlik och solidarisk tillgång till utbildning och kultur.

Om Rick Falkvinge och Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay anser att det som ligger på Wikipedia och bloggar kan ersätta bra skolor så tyder det bara på att sossesamhällets skola totalt fallerat när det gäller att få honom och hans partivänner att förstå vad som är kunskap och hur den bäst förmedlas. Alla har f.ö. inte tillgång till kvalitetssäkrade fakta (typ NE) eller upphovsrättsskyddad kultur, även om vissa tar sig tillgång till den via piratkopiering.

Det har till och med gått så långt att EU har beslagtagit generikamediciner på väg från Indien till tredje världen som råkade passera en europeisk hamn. Det gör mig rasande att man så cyniskt föredrar att människor lider, plågas och dör.

Jag är oerhört tacksam för att det forskas fram så många effektiva läkemedel, jag har många vänner och bekanta som lever idag pga detta. Utan läkemedelspatent hade huvuddelen av dessa läkemedel inte funnits idag eftersom det handlar om oerhört omfattande investeringar under en lång period.

Rick Falkvinge missade den allra viktigaste punkten angående solidaritet, nämligen följande:

Det kan knappast anses vara solidariskt att vissa ska betala fullpris för kultur, kunskap, dataprogram, spel osv. medan andra ska åka snålskjuts på de som betalar ärligt för sig genom att piratkopiera mot upphovsmannens vilja. Hur man kan få detta till solidaritet kan jag inte förstå. I klartext handlar det om att snylta eller parasitera. ”Någon annan” ska betala. När ingen sådan längre finns återstår bara staten. Säg ”Hej till Lars Ohly!”