Wikileaks har lämnat Sverige, Pirate Bay nästa

Enligt artiklar i Svd, Aftonbladet och Dn så har wikileaks nu lämnat Sverige. Trafiken leds inte längre via en källarlokal i Solna utan leds nu bl.a. via Frankrike istället.

Nu vet man ju inte hur mycket som beror på våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange, wikileaks grundare och frontfigur som nekades uppehållstillstånd i Sverige och nu är häktad i sin frånvaro och efterlyst internationellt, det är lätt att blanda ihop saker när man inte har full insyn.

Sverige har fortfarande samma internationellt erkända lagar om yttrandefrihet och pressfrihet, de har inte blivit sämre pga wikileaks beslut. Däremot har det kanske blivit uppenbart för fler människor att det finns en gräns för hur man får uttnyttja yttrandefrihet och pressfrihet. Börjar man utnyttja det till att kränka tusentals människor så har man gått över den gränsen.

Piratpartiet hatar övervakning i alla former, både kameraövervakning, telefonavlyssning och inte minst avlyssning eller loggning av det som sker på internet. Samtidigt hyllar man att wikileaks masspublicerar dokument med personuppgifter  som innebär en massiv integritetskränkning av dessa personer. Man är emot utlämning av identiteter bakom IP-adresser som figurerar i fildelningsmål, men Rick Falkvinge har publicerat identiteterna på 103 personer som avlyssnats av FRA. När The Pirate Bays internetleverantör blev avstängd erbjöd man sig att leverera bandbredd och därmed bidrar man till fortsatt massiv kränkning av upphovsmännens rättigheter.

Det här är dubbelmoral och en fullständigt obegriplig logik. När det gäller att försvara fortsatt illegal fildelning av upphovsrättskyddad musik och film så tycks det inte finnas några gränser för vilka kränkningar man vill bidra till medan man så fort det talas om FRA, Ipred och datalagring har nolltolerans för sådana kränkningar. En solklar politik för i första hand kriminella, fuskare och snyltare.

Wikileaks har lämnat Sverige. Samarbetet mellan wikileaks och Piratpartiet blev inte av, troligen pga våldtäktsmålet. Det blev heller inget av med det där att Piratpartiet skulle driva Pirate Bay inifrån riksdagen – man kom ju inte ens in i riksdagen.

Nästa vecka kommer hovrättsdomen i Pirate Bay-rättegången. Pendeln har börjat svänga över, allmänheten inser att yttrandefrihet och pressfrihet är oerhört viktiga rättigheter men att de inte ska missbrukas, då övergår de i kränkningar. Att inte kunna ladda ner upphovsrättsskyddad musik och film för att slippa betala ärligt för sig anses av de flesta inte vara en kränkning, det är inte en mänsklig rättighet att slippa betala för en vara eller tjänst – då får man avstå från den. Wikileaks lämnar Sverige. Piratpartiet kommer att tvingas sluta leverera bandbredd till Pirate Bay. Förr eller senare kommer det att råda balans igen så att vi får en fungerande rättstat.

Piratsympatisörer gillar övervakning och gratis fildelning

Svenskt Näringsliv har låtit Novus Opinion göra en undersökning där man ställt ett antal frågor om Piratpartiets politik till 2566 personer, 22% av dessa uppgav att de skulle kunna tänka sig att rösta på Piratpartiet, alltså att det inte skulle vara helt otänkbart för dem. Exakt vad detta innebär är ju svårt att veta, i ett pressat läge kan man kanske rösta på nästan vilket parti som helst, om alla andra alternativ av någon outgrundlig anledning har fallit bort. Den otolkade rapporten finns här men jag kommenterar en del av det nedan.

 • Jag brukar hävda att Piratpartiet är vänstervridet och det får jag stöd för i denna undersökning. Av de som kan tänka sig att rösta på PP så har 22% rödgröna sympatier mot endast 12% för alliansen.
 • Det brukar påstås att SD och PP har delvis samma rekryteringsbas. Även om det kanske inte passar riktigt in i blockresonemanget så verkar denna undersökning också bekräfta detta, hela 19% av de som sympatiserar med SD kan tänka sig att rösta på PP.
 • När det gäller övervakning så är det ingen stor skillnad för de som kan tänka sig att rösta på PP jämfört med andra. 48% tycker att det behövs mer kameraövervakning, nästan hälften vill alltså ha mer kameraövervakning än idag, mot 66% för de som inte kan tänka sig rösta på PP. Siffran 66% stämmer f.ö. bra med vad tidigare JK Göran Lambertz hävdat, att c:a 75% av svenskarna vill ha mer kameraövervakning än idag.
 • När det gäller frågan om att brottslingar ska DNA-registreras så är det väldigt lika, 84% är för mot 86% för de som inte kan tänka sig rösta på PP.
 • Inte heller när det gäller frågan om alla medborgare ska DNA-registreras så skiljer det så mycket, 35% anser detta mot 38% för de som inte kan tänka sig att rösta på PP.
 • Där det verkligen skiljer sig är om integritet på internet, fildelning och upphovsrätt. 71% anser att rätten till integritet och privatliv på internet är hotad mot 23% för de som inte kan tänka sig rösta på PP. Och när det gäller att öka möjligheten för privatföretag att komma tillrätta med illegala fildelningen så är det bara 4% som anser att detta behövs, mot hela 27% för de som inte kan tänka sig rösta på PP. 57% anser att icke-kommersiell fildelning borde vara fri och laglig mot bara 22% för de som inte kan tänka sig att rösta på PP.

Jag tycker att den här undersökningen är väldigt intressant. Dels bekräftar den många teorier om piratsympatisörer kontra övriga, dels ger den faktiskt än helt annan bild av piratsympatisörerna än vad man får av Rick Falkvinge och övriga pirater som syns och hörs mest. Nu kan man kanske inte dra jättestora växlar på det här för det är trots allt en mycket stor skillnad på att kunna tänka sig rösta och vad man sedan verkligen väljer, när man ser till helheten. Opinionsstödet för PP är trots allt långt under 1% och oerhört långt ifrån de där 22 procenten som kan tänka sig rösta.

Synd att man inte frågade om inställningen till barnporr, det hade varit intressant att se om de som kan tänka sig att rösta på PP har en mer liberal inställning till barnporr än de som inte kan tänka sig att rösta på PP. Det är högst troligt att det är så men vi får väl hoppas på att vi får veta mer om detta längre fram.

Piratpartiet/Pirate Bay sköter wikileaks servrar – snacka om jävsits!

Ja så kom då beskedet angående det som man antytt ett tag, Piratpartiet ska sköta wikileaks servrar.

Tänk om det vore Moderaterna eller Vänsterpartiet/kommunisterna som drivit wikileaks servrar? Vilken trovärdighet får nu wikileaks om man gör anspråk på att inte vara köpt eller politiskt styrt? Snacka om jävsits!

Dessutom samarbetar ju redan Piratpartiet med Pirate Bay, en sajt som via kommersiell reklamfinansierad verksamhet bedriver massiv medhjälp till brott mot upphovsrättslagen – ja det framgår mycket tydligt av domen i tingsrätten.

Och vilken trovärdighet ger det här angående Piratpartiets politik – man säger sig ju alltid ha värnat om integriteten. Men wikileaks senaste publicering av 77 000 dokument varav många innehöll känsliga personuppgifter innebär ju en massiv integritetskränkning – något som Piratpartiet alltså står bakom!

Piratpartiet är uppenbarligen inte ett politiskt parti. Ett politiskt parti ska inte driva en kommersiell piratkopieringstjänst eller en tjänst som utför massiva integritetskränkningar! Läser man på Rick Falkvinges blogg så förbereder han nu datorer och hårddiskar för husrannsakan – vad är det för en märklig inställning? Piratpartiet vill uppenbarligen helt öppet stötta kriminell verksamhet och det kan inte fortgå ostraffat hur länge som helst! Vem kan tycka att det här är seriöst?!?

Se även Christian Engström ”Pirate  MEP”, Anna Troberg, SvD, Dn, Aftonbladet, Expressen

Piratpartiets ”nya” politik för barnporr och kriminalitet

Idag släppte Piratpartiet version 2.0 av sitt valmanifest. Efter mediala katastrofen förra veckan angående barnporren så tvingades man snabbt skriva om valmanifestet så att det nu inte längre står vad flera ledande Piratpartister fortfarande vill, nämligen att all information ska vara fri att inneha, inklusive barnporr. Rick Falkvinge ville det, troligen även Christian Engström (fast han har varit väldigt tyst om detta). Den som tydligast sagt att man aldrig menat att barnporr ska vara laglig att inneha är Anna Troberg men det betyder inte per automatik att hon menar det, hon kanske bara är lite mer medialt begåvad än Rick Falkvinge.

När det gäller integritet så vet vi ju sedan tidigare vad Piratpartiet menar, integritet = ”det som krävs för att komma undan med illegal fildelning i samarbete med Pirate Bay, det som behövs för att komma undan med olika typer av fusk och kriminalitet”. Några citat från nya valmanifestet:

Piratpartiet verkar för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället. Vi anser att ett fritt internet utan övervakning, och en fungerande rättsstat, är förutsättningar för detta. Vi tror att om staten bemöter sina medborgare med respekt så kommer medborgarna att respektera staten – förtroende måste vara ömsesidigt.

Trygghet för vem? Och piraternas respekt för lagar, etik och medmänsklighet då? Vanliga hederliga medborgare har inget att frukta av den typ av övervakning som hittills diskuterats, tvärtom – tryggheten ökar när man vet att det finns bra förutsättningar att kriminella, fuskare och snyltare med stor sannolikhet får ta ansvar för sina handlingar.

Vi tror att registrering av skolk, snävare demonstrationslagar, ifrågasättande av livsval, ofrivilliga drogtester, samt lagar som hindrar kreativt användande av kulturella citat som musik- och videoklipp samtliga sänder helt fel signaler och snarare undergräver respekt och tilltro till rättsstaten.

Jaså det är fel att sända signaler om vad vi anser är oacceptabelt i samhället? Ska vi alltså istället signalera att allt är tillåtet så länge man under maximal anonymitet kan komma undan med det och låta samhället och de hederliga medborgarna stå för notan?

Piratpartiet kräver att samhället garanterar grundläggande rättigheter. Dessa ska gälla i samma utsträckning på och utanför nätet.

Det där låter ju fint. Är det någon som anser att detta inte gäller redan? Det finns lagar, skrivna och oskrivna regler osv. i samhället, motsvarande ska förstås finnas även på internet. Konstigt förresten att man bara pratar om rättigheter. Aldrig om skyldigheter.

Vi vill avskaffa den regelmässiga säkerhetskontrollen vid inrikes flygresor, vid de tillfällen det saknas specifika hotbilder. Vad gäller utrikes resor ska Sverige agera för att avskaffa oproportionerliga säkerhetskontroller både i Sverige och Europa. Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller riskerar att vida överstiga de skador som terrorister kan åstadkomma, och dessa kontroller kan dessutom aldrig vara så effektiva som dess förespråkare vill ge intryck av.

När finns det en specifik hotbild enligt Piratpartiet? Ska man kanske kräva att en terrorist eller flygplanskapare föranmäler i 3 exemplar enligt en blankett var, när och hur man tänker gå till väga? Och vilken skada orsakar dessa säkerhetskontroller? Hur man kan tycka att en ökad trygghet för alla som reser med en flight ska raseras av att några paranoida Piratpartister känner sin ”integritet” hotad? Vad har de egentligen att dölja?

Vi vill utöka det journalistiska skyddet från att endast gälla redaktioner och människor med utgivningsbevis till att gälla alla aktiva journalister och samhällsgranskare, även medborgarjournalister. Det kan inte krävas någon avgift för att omfattas av detta grundlagsskydd, det vill säga kostnaden för att erhålla utgivningsbevis måste undanröjas.

Vilket behov av detta finns egentligen? Med dagens globala media där tidningsartiklar sprids som en löpeld både i gammelmedia och på nätet så har det väl aldrig någonsin funnits så många möjligheter att yttra sig och under mycket starkt källskydd. Piratpartiets förslag kommer att leda till att grundlagsskyddet urholkas och missbrukas.

Vi anser att innehav av information generellt bör vara lagligt. Distribution av information kan vara straffbart, men då bara i mycket specifika fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas av integritetsskäl, eller då det rör nationens säkerhet.

Ja det där var ju rent av lysande, bra jobbat Piratpartiet! Det innebär ju att wikileaks inte längre kan masspublicera dokument med personuppgifter. Bra att Piratpartiet nu tar avstånd för den massiva och faktiskt onödiga integritetskränkning som wikileaks sysslat med på sistone!

Så här sa Carl Bildt senast när man läckte ut 77 000 dokument:

Det är sensationellt för att det är en läcka, inte för att läckan innehåller några sensationer. Jag har inte sett någonting i det här materialet som förändrar någonting i den uppfattning jag har om vad som pågår i krigets verklighet, sade Carl Bildt efter ett utrikesministermöte i Bryssel.

wikileaks verkar alltså drivas av ren sensationslystnad, att publicera så mycket som möjligt och utan att ta ansvar för vad det ställer till med. Om det stämmer som Carl Bildt säger, då var väl denna massiva integritetskränkning knappast motiverad. Här finns förresten en intressant artikel, Wikileaks värre än FRA. Artikeln avslutas med:

Världen är dock inte svart-vit. Lika mycket som jag ser ett existensberättigande för delar av FRA:s verksamhet, så kan jag se ett behov av Wikileaks. Men med makt kommer ansvar. Ansvar som Wikileaks än så länge inte visat upp. FRA har under sin existens dock inte läckt något förrän det skedde via en framträdande piratpartist…

Och så till det där med tecknad barnporr:

Vi ser dock problem med att barnpornografibegreppet med nuvarande lagstiftning kommit att bli ett paraplybegrepp som potentiellt kan innefatta allt från dokumentation av verkliga övergrepp på barn till vanliga semesterbilder och tecknade seriefigurer.

Vilka då problem? Det är klart att om man avsiktligt vantolkar barnporrlagstiftningen så kan man ju alltid fantisera fram problem som inte finns. Rick Falkvinges exempel på barnporrbilder kanske? Ingen vettig människa kan anse att Rick Falkvinges exempel med Carl Larsson och Ronja Rövardotter är barnporr! Bara pirater…

Sen mal man på som vanligt angående den där översättaren av mangaserier:

Denna urvattning av barnpornografibegreppet leder till att resurser som borde läggas på att hjälpa verkliga barn som drabbats av verkliga brott slösas bort. De slösas på att jaga människor som inte på något sätt ägnat sig åt att begå övergrepp, som till exempel serietidningsöversättare. Det anser vi inte är acceptabelt.

I det fall man syftar på så var det totalt irrelevant att personen var serieöversättare och seriesamlare. Enligt domen så hade han nämligen laddat ner bilderna från nätet, de hade inte ett dugg med översättningen eller samlingen att göra! Hade han varit operasångare, hade Piratpartiet då i sitt valmanifest skrivit följande?

De slösas på att jaga människor som inte på något sätt ägnat sig åt att begå övergrepp, som till exempel operasångare.

Och tittförbudet vill man riva upp = det ska enligt Piratpartiet vara fullt lagligt att använda barnporrtjänster där man direkt i webbläsaren eller med specialprogram lätt och smidigt kan titta på barnporren utan att den laddas ner till egna datorn och lagras där. Nej tack till Piratpartiets barnporrvänliga politik!

En sak är lite lustig i valmanifestet, en tankegroda kanske?

Obalansen mellan ekonomiskt starka aktörer och individer å ena sidan och mindre organisationer eller företag utan ekonomiska muskler å andra sidan leder idag till missbruk av rättsapparaten, där huvudproblemet är att de parter som har rätt i sak av rädsla för enorma kostnader eller utdragna processer ibland inte vågar stå för sin rätt. Detta riskerar då att utnyttjas av den starkare parten.

Piratpartiet hatar ju de stora skivbolagens ”maffiafasoner” och tycker att artisterna ska omyndigförklaras när de helt frivilligt tecknar kontrakt. Men artister utan kontrakt med dessa stora bolag, hur starka är dessa då? Även dessa artisters verk kommer att inom några dagar efter publiceringen att hamna på Pirate Bay och kopieras i miljontals exemplar. Innebär det alltså att vi kan lita på att Piratpartiet även är emot den obalans som råder mellan en upphovsman och det samlade fildelningskollektivet med Pirate Bay / Piratpartiet i spetsen?

Dn, Svd, Aftonbladet, Christian Engström, Anna Troberg, Rick Falkvinge

Piratpartiets valmanifest – en politik för piratkopiering och barnporr

Idag presenterade Piratpartiet sitt valmanifest. Inga direkta överraskningar, möjligen då att man faktiskt skrivit in att man vill legalisera allt innehav av barnporr.

INTEGRITET

Man har förtydligat vad gäller hanteringen av barnporr:

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag.

Så här långt kanske det inte är så kontroversiellt. Dock är det så att Piratpartiet vill legalisera allt innehav av barnporr, ett faktum som gör Piratpartiet till det mest barnporrliberala partierna av alla, det är väl inget annat parti som driver den linjen. Det här framgår av valmanifestet även om det är avsiktligt dolt under begreppet ”information”. Piratpartiet anser att barnporr ska kallas information i detta sammanhang för att det låter bättre. Den som följer länken i stycket ovan och ser vad Rick Falkvinge tidigare skrivit inser att man avsiktligt försöker dölja att man vill legalisera allt innehav av barnporr i valmanifestet även om de som är insatta i Rick Falkvinges språkbruk inser att det är det som avses med:

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall.

KULTUR

Här är det gammal skåpmat.

Piratpartiet anser att fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande och förädlande och spridning av kultur ska uppmuntras. Det är därför viktigt att reformera upphovsrätten, så att den bättre passar det moderna kulturklimatet. Den ideella upphovsrätten fungerar väl i dag, men den kommersiella upphovsrätten måste begränsas betänkligt. Piratpartiet anser att fem års exklusiv kommersiell upphovsrätt är lagom.

Man föreslår att 5 års upphovsrätt är lagom men har ingen lösning på hur man ska se till att den efterlevs, i och med att det i praktiken bara handlar om enstaka dagar innan verk delas ut och kopieras i miljontals exemplar via exempelvis Pirate Bay som man även samarbetar med i och med att man levererar bandbredd till dem fullt medvetna om vilken enorm piratkopiering som tjänsten bidrar till, något som personerna bakom Pirate Bay faktiskt är fällda i tingsrätten för med 30 miljoner i skadestånd och ett års fängelse vardera. Denna dom har överklagats men trots fällande dom har man fortsatt att bedriva verksamheten, vilket Svea hovrätt konstaterat och mot vite om 500 000 kr förbjudit ansvariga att driva Pirate Bay vidare. Det går inte att resonera i termen ”icke-kommersiell” när piratkopieringen är så oerhört omfattande.

Sen kommer något som nästan får en att tappa hakan:

Upphovsrätten får aldrig kränka budbärarimmuniteten eller rätten att referera. Upphovsrättsmissbruk kriminaliseras. Den som medvetet missbrukar upphovsrätten ska kunna få straffsatserna vända mot sig själv.

Man vill fängsla de som inte frivilligt delar med sig av sina verk:

Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot enskild person, där gärningen som lägger grund för talan inte skett som del av och inom näringsverksamhet, döms för försvårande av kulturspridning till fängelse mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, det här är ju rent pinsamt. Ja så fick Rick Falkvinge in sin universallösning budbärarimmuniteten igen. Med skohorn, nej inte ens med skohorn, det är helt malplacerat. Och hur ska ett parti som i aktiv handling (bl.a. genom samarbete med Pirate Bay) förespråkar massiva brott mot upphovsrättslagen kunna vara trovärdigt när det gäller ”medvetet missbrukar upphovsrätten”. Det här var bland det vansinnigaste jag sett! Jag har inte läst hela manifestet ännu men läste om denna vansinnighet på en piratblogg där en pirat tyckte att just detta var helt vansinnigt och jag kan inte annat än att hålla med. Om jag håller med en pirat om att piratpolitik är vansinnig så måste den vara rent överjävligt vansinnig…

KUNSKAP

Här kör man med gamla vanliga argumenten mot patent, exempelvis mot läkemedelspatent:

Medicinpatent skapar lidande
Dagens utforming av medicinpatent orsakar stora problem för världens fattiga, med stora läkemedelskostnader för (egentligen) billiga läkemedel.

Nu är det faktiskt så att det är oerhört dyrt att ta fram nya läkemedel och tar tar väldigt lång tid eftersom det är mycket hårda krav på kliniska tester m.m. innan man släpper ett läkemedel fritt och kan massproducera. De ekonomiska drivkrafter som patenten medfört och skyddat har gett oss många helt fantastiska läkemedel som sparat oerhört mycket lidande. Piratpartiet föreslår:

Det är redan idag staten som bekostar huvuddelen av all läkemedelsforskning, eftersom det är staten som står för över 85% av läkemedelsbolagens intäkter. Om staten istället upphandlade forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på att tillverka preparaten fri genom avskaffningen av medicinpatent, skulle det leda till kraftigt minskade läkemedelsutgifter, även om mer pengar än idag avsattes för forskningen.

Det är möjligt att detta skulle fungera i teorin men knappast i praktiken eftersom det skulle kräva ett världsomfattande samarbete. Alla nationer vill värna om sin egen läkemedelsindustri precis som vilken annan industri som helst. Man vill inte bekosta forskning som sedan en industri i ett annat land drar nytta av och ev. utkonkurrerar den inhemska industrin. I en framtida utopi med en enda nation och globalt samarbete så kanske det skulle fungera men då lär det ändå finnas regionalpolitik som hindrar.

Vad gäller skolan så säger man:

Skolan ska inte vara en ”papper och penna”-zon, när resten av samhället använder datorer.

Vad jag vet så använder resten av samhället papper och penna när det passar bättre än datorer för ibland är det faktiskt så eftersom vi trots allt är människor och väljer det sätt som vi tycker är bäst i olika fall för att anteckna, beskriva osv. Det är knappast ett stort problem att det finns för lite datorer i skolan. Jag kommer även att tänka på hur man under 70-talet (?) tänkte sig att använda tv-undervisning på högskolan, vilket blev en total flopp. Man kan inte ersätta precis allt med datorer, åtminstone inte idag. Den som försökt att hantera precis allt med datorer inser rätt snabbt att det inte fungerar utan förr eller senare åker papper och penna fram. Det finns inget universellt sätt att lagra ”anteckningar” idag och inga vettiga program för att hantera dessa på godtycklig plattform var man än är. Om detta kommer i framtiden så är det en helt annan sak men just nu är det ett väldigt naivt argument. Dessutom är det fullt med papper på Rick Falkvinges skrivbord i Piratpartiets reklamfilm och han själv skriver fortfarande handskrivna brev. Man lever inte som man lär.

Se även Svd, Aftonbladet, Christian Engström (”Pirate MEP”), DN

Angående wikileaks publicering av hemligstämplade dokument

Se bl.a. följande länkar och Christian Engströms (”Pirate MEP”)  okritiska hyllande av wikileaks.

Jag är mycket tveksam till detta okritiska hyllande av wikileaks. Vem avgör vad som ska publiceras och hur går det till?

Går man via traditionella media så sker en någon form av redaktionell pressetisk prövning innan publicering och det finns en ansvarig utgivare att ställa till svars.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan anses vara en kränkning av statens integritet, det skulle motsvara att publicera personlig information om en enskild individ eller grupp av individer, exempelvis att tappa av all information från ett landstings medicinska journalsystem och publicera. Skulle en sådan handling hyllas av Piratpartiet? Om inte, varför är man då så okritisk till wikileaks? Får yttrandefriheten användas för att kränka människors rättigheter? Att avslöja något för en grupp människor måste förstås även vara negativt för en annan grupp. Är det alltid majoritetens ”vilja” som gäller? Med den argumentationen skulle man alltid kunna kräva att få publicera personlig information om en politiker eller vem som helst bara för att någon är intresserad.  Jag får inte detta att gå ihop med Piratpartiets ständiga mantra om intregritet.

Att publicera hemligstämplade handlingar kan få mycket tråkiga konsekvenser för personer som omnämns i handlingarna. Helt oskyldiga personer kan råka illa ut. Det måste finnas en gräns för vad som kan publiceras och någon måste hållas ansvarig för vilka konsekvenser man kan få av publicerandet.

Säg att någon vill publicera kartor/ritningar på sveriges hemliga försvarsanläggningar, det skulle vara ett mycket stort hot mot rikets säkerhet. Det skulle dessutom kosta oerhört mycket pengar att ev. flytta anläggningar i syfte att hålla dem dolda. Vem tar ansvar för dessa kostnader? Publicering kan alltså orsaka mycket stora kostnader för skattebetalarna.

Jag tycker att det okritiska hyllandet av publicering på wikileaks är löjeväckande. Det är som om man ser det som att all sådan publicering automatiskt är bra. Det är den inte. Men vem prövar om den totalt sett är bra eller dålig? Vem står för konsekvenserna? Som vanligt när det gäller Piratpartiets / Pirate Bays politik så är det förstås ”någon annan”.

Piratpartiet för en regelrätt förtalskampanj mot Beatrice Ask

Jag undrar hur länge Christian Engström och Rick Falkvinge ska föra sin förtalskampanj mot justitieminister Beatrice Ask. Nog för att hon gjorde bort sig på ett seminarium där hon föreslog att man skulle skicka gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, något som hon senare offentligt tog avstånd ifrån. Det var en rejäl groda. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister. Jag kan inte få det till något annat än att det är en ren förtalskampanj från Piratpartiet/Pirate Bay.

Christian Engström tar fram en falsk valaffisch som han ger undertexten:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har länge velat att misstänkta sexköpare ska få skamstraff utan dom

Integritet, oskuldspresumtionen, budbärarimmuniteten. Ord som piraterna missbrukat nu i flera år och som man försöker vinkla och använda på alla tänkbara och otänkbara sätt för att hitta öppningar som kan säkerställa fortsatt illegal fildelning via Pirate Bay och liknande tjänster. Fina ord som urvattnas i syfte att dölja och komma i från ansvar för kriminella handlingar och fusk.

När man ser hur man mal på med förtalskampanjen mot Beatrice Ask så inser man tydligt att Piratpartiet inte har en aning om vad Integritet är. Det finns olika betydelser av ordet integritet, jag ska nu citera Nationalencyclopedin och de betydelserna av ordet är något som aldrig kan passa in på Piratpartiet:

latin inte´gritas, av i´nteger ‘orörd’, ‘hel’, ‘fullständig’, ‘oförvitlig’, ‘hederlig’)

Det finns inget helt med Piratpartiets politik. Det finns inget fullständigt. Piratpartiet är ett enfrågeparti som syftar till att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material i samarbete med Pirate Bay.

Det finns inget oförvitligt eller hederligt i Christian Engströms eller Rick Falkvinges utspel om Beatrice Ask. Det är en mycket ful förtalskampanj! Det finns heller inget oförvitligt eller hederligt att använda Littorinaffären för att ännu en gång ta upp den här eviga förtalskampanjen. Man famlar efter halmstrån och man gör det på ett mycket fult sätt.

Pirate Bay hackat – 4 miljoner konton läckta

Enligt IDG.se

Detta är ganska intressant, undrar vad Piratpartiet/Pirate Bay tycker om det här? Jag anar att vissa motstridiga intressen kan uppstå…

Några reflektioner:

 • Inte ens pirater eller andra kriminella kan få sin ”integritet” garanterad. Förr eller senare kan även piratinformation hackas. Kanske kan man även nu använda klassiska som man bäddar får man ligga?
 • Det är lite skrattretande att ansvariga bakom Pirate Bay, som brukar hyllas som  datagenier (kriminella sådana), inte har garderat sig mot SQL injections, den risken kan väl ingen som gör anspråk på att veta något om datorer och programmering vara ovetande om? Skrattretande!
 • Pirater verkar tro att de klarar sig från insyn utifrån för olika piratsajter, i själva verket har man ju ingen aning om hur klantigt programmerade sajterna är. Inte ens ”tjyvheder” är en garanti för att inte kunna bli röjd.
 • Kommer vi nu att snart få se publicerat vilka ev. filer Rick Falkvinge, Anna Troberg och Christian Engström så välvilligt delat med sig av till andra? Kanske rent av publicerat via en torrentfil som läggs upp på Pirate Bay? För om den informationen läggs upp så vore det ju censur att ta bort den, eller hur? Är ju bara lite text och en hashsumma… Eller ska informationen kanske läggas upp på wikileaks?
 • Även om hackarna inte vill sälja eller publicera informationen så kan den ju beslagtas av myndigheter eller att viss information finns kvar i loggar på diverse ställen även om hackarna raderat allt, det ska bli oerhört intressant att se vad som följer av det här!

Se även följande länkar

Lite mer detaljer här:

Speaking with security blog Krebs On Security, Russo proved to have the “user names, e-mail and Internet addresses of more than 4 million Pirate Bay users.” The hack was executed through several SQL exploits which gave Russo access to “create, delete, modify or view all user information, including the number and name of file trackers or torrents uploaded by users.” Russo, who also has the usernames and MD5 hashed passwords of TPB’s administrators, said he has no interest in selling this information (although, he did say that he had: “briefly considered how much this access and information would be worth to anti-piracy companies employed by entertainment industry lobbying groups like the Recording Industry Association of America and the Motion Picture Association of America”). The Pirate Bay seems to have since plugged the site’s SQL vulnerability but has yet to release a statement or comment about the matter. More on this as it develops.

Piratpartiet: Sluta behandla internet som ett laglöst land

Piratpartiets Rick Falkvinge och Anna Troberg har en debattartikel i SvD. Den innehåller många felaktigheter som behöver kommenteras:

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri.

Så det är den bestulna parten som är hänsynslös? Inte snyltarna? Den som följer lagen och vill ha stöd av lagen för att få stopp på massiva brott mot upphovsrättslagen är alltså hänsynslös? Det påståendet kan uppfattas som kreativt och på gränsen till bedrägligt. Men det är inte korrekt.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder.

Det är faktiskt med stöd av gällande lag, en lag som finns i liknade tappning i de allra flesta länder. Det är inte rättens fel, inte heller politikernas, det är lagbrytarna beteende som nu får konsekvenser, helt nödvändiga sådana.

Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur.

Fria kreatörer hindras inte alls, man behöver nämligen inte använda Pirate Bay för sin spridning, det finns hur många olika andra alternativ som helst. Gör man sig beroende av Pirate Bay, en tjänst uppenbarligen befinner sig under ett ständigt hot vad gäller blockering i olika former, så är man rent av dum om man använder tjänsten för öppet material. Eller att man helt enkelt får vara beredd på att den när som helst försvinner och kanske aldrig kommer upp igen.

Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Vadå inte längre gäller? Vem har någonsin påstått att budbärarimmuniteten gäller för internetleverantörer för den verksamhet som Pirate Bay bedriver. Jag vet att Rick Falkvinge ofta svamlat om att Mere Conduit gäller enligt e-handelsdirektivet men det stämmer inte, läser man detta och motsvarande svenska lag så ser man tydligt att Pirate Bays verksamhet inte omfattas av detta, det är f.ö. inte någon e-handel det handlar om. Mer om detta här.

Men det som man kan hitta genom The Pirate Bay kan man lika gärna hitta via Google. Det finns ingen praktisk eller teknisk skillnad mellan Pirate Bays och Googles länkar. Ändå tar man varje tillfälle i akt att slå ner på The Pirate Bay.

Det här stämmer inte. Man kan visserligen hitta länkar till torrentfiler via Google men torrentfilerna ligger ju hos Pirate Bay. Pirate Bay är mer än en söktjänst. Den är heller inte som Google en generell söktjänst utan det är en dedicerad söktjänst som till mycket stora delar används för piratkopiering. Att den används även till öppet material är absolut ingen förmildrande omständighet. En knarklangare som säljer mjukisdjur går inte fri från knarkbrottet pga hanteringen av mjukisdjuren.

Det måste bli ett slut på den articifiella åtskillnaden mellan nätet och övriga samhället när det gäller viktiga demokratiska principer. Åtgärder som inte skulle accepteras i den analoga delen av verkligheten kan inte heller accepteras i den digitala. Internet är vår tids kanske viktigaste demokratiska instrument och förtjänar en mindre styvmoderlig behandling.

Just detta stycke håller jag med om faktiskt. Vi tolererar inte snatteri i butik, vi ska heller inte tolerera piratkopiering via internet. Samma viktiga demokratiska principer ska gälla även på internet.

Upphovsrättsindustrin hävdar att The Pirate Bay bara innehåller rippad film och musik, men det ska man ta med en nypa salt. The Pirate Bay är långt mycket mer. Inför EU-valet 2009 uppmanade The Pirate Bay sina användare att rösta. Det är inte bara möjligt, utan högst troligt att det bidrog till den höga andelen unga som röstade. Det är i sig en stor gärning. Inför FRA-debatten 2008 var The Pirate Bay en av de stora opinionsbildarna. Det var genom The Pirate Bay som många blev medvetna om frågan.

Jaså gör den? Alla vet ju att Pirate Bay även sprider icke upphovsrättsskyddat material. Men vad har det med saken att göra om man vill angripa piratkopieringen? Jämför gärna med YouTube som är OK eftersom den är modererad till skillnad från Pirate Bay. YouTube har alltså lyckats med att sätta upp en helt laglig tjänst till skillnad mot Pirate Bay. Problemet är ju också att Pirate Bay (och därmed även Piratpartiet) inte vill hålla sig inom lagens ramar, i så fall hade man redan åtgärdat den delen för länge sedan. Nej, sedan 1993 har man konsekvent hittat olika sätt att sprida upphovsrättsskyddat material och det är ett mycket tydligt huvudsyfte.

Den senaste tiden har Piratpartiet börjat kalla Pirate Bay för politisk aktör, opinionsbildare osv. Det är kvalificerad bullshit. Pirate Bay (i samarbete med Piratpartiet) är en tjänst för piratkopiering, inget annat. Visst drar det med sig åsikter och politik men det är knappast därför man finns till. Med Piratpartiets argumentation skulle man lika gärna kunna hävda att Al-Quaida är en politisk aktör och opinionsbildare och därför ska få fortsätta oavbrutet med sin verksamhet eftersom det där med ”politik” tydligen anses medföra någon slags immunitet. Men det är fel! Att försöka sätta en artificiell politisk stämpel på Pirate Bays verksamhet påverkar inte på något sätt hur man bedömer deras medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Inte heller samgåendet med Piratpartiet påverkar, dock drar det Piratpartiet och till viss del svensk politik och svenska politiker ner i smutsen. Ett politiskt parti som via aktiv handling befrämjar massiva brott mot upphovsrättslagen, det är närmast sensationellt!

Vi anser att det är vår uppgift att bidra till att oppositionella, viktiga och intressanta röster inte tystas.

Men då kanske Piratpartiet ska sluta befrämja piratkopiering och byta namn till frihetspartiet eller integritetspartiet?

Yttrande- och informationsfrihet, kulturell frihet, integritet och rätten till anonymitet är alla våra kärnfrågor.

Här behöver det förtydligas betydligt så att man ser vad konsekvenserna av politiken blir:

Yttrande- och informationsfrihet – in absurdum och med total ansvarslöshet,
kulturell frihet – dvs man tycker att det är OK att mot upphovsmännens vilja kopiera deras verk,
integritet – för kriminella, fuskare och snyltare
och rätten till anonymitet – för att man ska komma undan ansvar och kunna begå brott, fuska och snylta ostraffat
är alla våra kärnfrågor.

Därför är Piratpartiet inte det bästa valet för de allra flesta

Jag vill kommentera inlägget Därför är Piratpartiet det bästa valet för alla, ett inlägg på futuriteter som verkar vara populärt i piratkretsar.

 • Piratpartiet står för rättssäkerhet och individens rätt mot staten, som Moderaterna brukade göra.

Mot rättssäkerhet ställs även rättstrygghet, det ska inte bli nästan omöjligt att fälla någon, vilket blir resultatet med Piratpartiets politik. Individens rätt mot staten omfattar även brottsoffrens rätt att få upprättelse och få brottslingen fälld, liksom att vanligt folk ska kunna känna sig trygga i samhället och känna en tro på att brott inte lönar sig. Det handlar om att hitta en balans mellan olika intressen och med Piratpartiets politik skiftas balansen över radikalt så att brottsoffren gynnas på brottslingarnas bekostnad.

 • Piratpartiet står för individens rätt mot storfinansen, som Socialdemokraterna brukade göra.

Nu vet jag inte alls vad som avses med storfinansen. Jag ser inte problemet. Avses skivbolagen, de som producerar all eftertraktad kultur som man gärna vill ha men inte vill betala för?

 • Piratpartiet står för fri kultur och utbildning, som Vänstern brukade göra.

Det beror på vad man menar med fri. Piratpartiet menar knappast att alla (oavsett etnicitet, samhällsklass, religion, kön…) ska kunna ta del av kultur och utbildning under lika villkor, utan snarare att med fritt avses gratis, dvs att någon annan ska betala. Rena kommunisttänket!

 • Piratpartiet står för frihet och en transparent stat, som Folkpartiet brukade göra.

Eh? Frihet för brottslingar och fuskare?

 • Piratpartiet står för en stark integritet, som Centern brukade göra.

Integritet för vem? För brottslingen? Men på brottsoffrets bekostnad?

 • Piratpartiet står för tystnadsplikt och prästers rätt att ha själavårdssamtal utan att vara avlyssnade, som Kristdemokraterna brukade göra.

I syfte att ingen att ingen brottsling ska kunna fällas, läs illegal fildelare?

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle utan övervakning.

Flera undersökningar pekar på att majoriteten av befolkningen vill ha mer övervakning för att känna sig trygga. Exempelvis har tidigare justitiekansler Göran Lambertz sagt att c:a 75% av befolkningen vill ha mer kameraövervakning, c:a 25% vill ha mindre. Piratpartiet företräder en klar minoritet.

 • Piratpartiet erbjuder ett rättssäkert samhälle, där ingen straffas utan rättegång.

Läs – nästan ingen brottsling kommer att kunna fällas, på brottsoffrens bekostnad. Om alla rättsprocesser ska ta sådan lång tid och ta sådana resurser som Pirate Bay-målet så kommer det också leda till att andra mål försenas och med sämre rättssäkerhet som resultat. Beatrice Ask utmärkta förslag att förenkla hanteringen för ytterligare några enklare typer av brott kommer totalt sett att öka rättssäkerheten.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kultur får delas fritt av medborgarna.

Kultur som släpps fri av upphovsmannen får ju redan delas fritt av medborgarna så vad är problemet? Jo just det – man vill tvinga de upphovsmän som enligt lagen har rätt att ta betalt att släppa ifrån sig kulturen gratis vare sig de vill eller inte. Dessutom handlar det ju knappast om några existentiella behov som mat eller kläder utan snarare ren lyxkonsumtion utöver all den kultur som redan är helt fri. Man vill helt enkelt inte betala för sig utan räknar med att ”någon annan” ska betala för sin egen lyxkonsumtion.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kunskapen är fri och tillgänglig för alla.

Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det? Student Bay har väl f.ö. stängts ner. Eller ska Piratpartiet leverera bandbredd även till Student Bay?

 • Piratpartiet erbjuder kunskapssamhället!

Piratpartiet erbjuder en fristat för kriminella och fuskare, ett samhälle utan regler, normer och fungerande lagar. Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay erbjuder Piratsamhället!