Piratbyrån läggs ner

Piratbyrånläggs ner efter 7 års verksamhet, se bl.a denna utmärkta artikel i SvD. Några citat:

Någon egentlig verksamhet har inte bedrivits på länge och den debatt som i början genererade så många nya och spännande tankar har på senare tid mest stått och stampat. Vilket man inte kan lasta Piratbyrån för. Istället har mediernas bevakning av ämnet gått från vild nyfikenhet till matt ointresse, vilket har lett till att de internetrelaterade kulturdiskussionerna har flyttat bort från mainstreamfåran och (tillbaka) till de mer småskaliga och nischade flödena. Utvecklingen har oundvikligen lett till att alla former av grupperingar har blivit mindre intressanta. Piratbyråns yttre roll – som ett slags talesgrupp för en framväxande idé – behövs inte längre. Inte i en medievärld där ingen efterfrågar dess uttalanden.

Tja, debatten lär gå vidare. Men möjligen lämnar Piratbyrån den med ett slutord som alla kan ställa sig bakom. Gruppen har ju enligt sin sajt ”stängt för eftertanke”. Och mer än att alla då och då skulle ta efter det beteendet kan man väl knappast hoppas på.

Med tanke på hur lite media skriver om Piratpartiet/Pirate Bay numera så finns inget större intresse längre. Enfrågepartiets åsikter om fri fildelning på andras bekostnad har tappat intresset hos allmänheten och medias ointresse är bara en spegling av detta. Rick Falkvinge försöker då och då få luft och lyckas ibland skrika sig hes men väldigt få bryr sig. Piratpartiet har tappat mer än 2/3 av sina medlemmar på mindre än ett år och stödet enligt opinionsundersökningarna ligger på under 1% sedan länge. Det är bara en tidsfråga innan Piratpartiet följer samma mönster som Ny demokrati och Junilistan – upp som en sol och ned som en pannkaka. Eller möjligen via en stilla och utdragen dödssuck.

Men Rick Falkvinge ger inte upp.

Inte minst fortsätter den tekniska aktivismen genom allas vår globala ikon.

Jo vi vet ju vid det här laget att Pirate Bay inte bara är Rick Falkvinges ikon, man har ju också ingått ett regelrätt samarbete med Pirate Bay genom att leverera bandbredd till dem. Det är möjligt att det felbeslutet var det som var det riktigt stora steget i den oundvikliga vägen mot slutet.

Se även andra artiklar:

DN, Aftonbladet, SvD, Marcin de Kaminski