EU-domstolen förklarar holländska systemet med nedladdning för privat bruk olagligt

Pirater brukar hävda att det finns länder där det är tillåtet att ladda ner för privat bruk, ofta brukar man då ta upp Holland. Men nu har EU-domstolen förklarat det holländska systemet som olagligt och därmed är det per omgående olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Det ska bli intressant att se vad Piratpartiet säger om detta, efter att ha hyllat EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet

Pressmeddelande och länk till domen finns här:

In a landmark ruling, the European Court of Justice has declared this system unlawful. The case was brought by several electronics stores and manufacturers, whose products were made more expensive because of the levy

Föga förvånande.

If Member States were free to adopt legislation permitting, inter alia, reproductions for private use to be made from an unlawful source, the result of that would clearly be detrimental to the proper functioning of the internal market.

Inte heller detta är förvånande.

Consequently, the Court holds that national legislation which makes no distinction between private copies made from lawful sources and those made from counterfeited or pirated sources cannot be tolerated.

Svenska systemet skiljer i teorin på kopior från lagliga original men det fungerar ju knappast i praktiken, inte heller att spridning bara sker inom närmaste bekantskapskretsen.

Furthermore, the Court states that it is for the Member State which has authorised the making of private copies to ensure the proper application thereof and to restrict acts which are not authorised by the rightholders.

Det här klarar knappast det svenska systemet heller.

The Court further notes that the Dutch system also punishes those who buy their digital movies and music from authorized sources, as they also pay the piracy levy on the devices and media they record them to.

Ja det är uppenbart att avgifter på media slår orättvist, speciellt om de som köper film och musik även måste betala avgifter på media för att bekosta andras snyltkopiering. Och eftersom det är uppenbart idag att lagring på hårddiskar och andra lagringsmedia görs i mycket högre omfattning för piratkopierat material än för lagligt köpt material (eller lagligt privatkopierat), så är det också uppenbart att större delen av avgifterna som Copyswede samlar in faktiskt går att härröra till piratkopiering. Därmed borde även svensk privatkopieringslagstiftning anses vara ogiltig enligt EU-rätt.

Today’s judgment is also likely to affect other European countries with similar systems, such as Switzerland where downloading pirated works for personal use is also permitted.

Tråkigt med motgångar angående brottsbekämpning mha datalagringsdirektivet men detta är ändå något rejält att fira! Kanske kan det här även på sikt göra att svenska systemet med privatkopiering och avgifter via Copyswede måste avskaffas, det vore verkligen på tiden!

Hederliga människor ska inte behöva betala för piraternas snyltande

Copyswede föreslår att man ska belägga mobiltelefoner med avgifter för att man använder dem som mediaspelare. Piraterna reagerar förstås negativt på det här. Då och då håller jag med piraterna, det här är ett sådant fall. Copyswede har spelat ut sin roll i och med att användningen av media har förändrats så mycket. Få personer kopierar hela CD och bränner på tomma media. Privatkopieringen har till största delen ersatts av piratkopiering. Den ersättning man tar ut på MP3-spelare motsvarar knappast den potentiella förlusten av all kopierad musik som ligger på dem. Många använder aldrig externa media utan lägger sin kopierade musik på datorns hårddisk och då utgår inte en enda krona till Copyswede. Det finns heller ingen rättvisa i hur pengarna som kommer in till Copyswede fördelas till upphovsmännen, den går ju till de största artisterna och det finns ingen tydlig koppling mellan vad som kopieras och vilka som får ersättning eftersom man inte kan logga exakt vad folk lägger på sina externa media. Jag förstår varför Copyswede finns men det går inte längre hitta en rättvist fungerande modell så man borde avveckla systemet snarare än att utvidga systemet. Vänsterpartiets förslag om bredbandsskatt är heller inte någon bra lösning.

Jag är emot Copyswede, inklusive förslaget om avgift för mobiletelefoner, av följande huvudskäl:

  • Det är orättvist att de som inte piratkopierar ska betala för effekterna av piratkopieringen. Copyswede skapades för att hantera det som kallades privatkopiering, något som idag har spelat ut sin roll i och med den massiva piratkopieringen via internet. Letar man på Copyswedes hemsida hittar man inte ett ord om piratkopiering, man ignorerar detta helt och skriver bara om privatkopiering. Men vad är då privatkopiering idag? Sluta hymla om detta och anpassa till verkligheten!
  • Det går inte att hitta ett rättvist system för att fördela ersättningen till upphovsmännen
  • Den ersättning som tas ut för olika typer av media känns godtycklig och har svårt att hänga med teknikutvecklingen med ökande minnesstorlekar, nya tekniker och apparater, ändrade användningsområden och vanor.

Min utgångspunkt är att man ska betala för sin egen konsumtion, inte att alla ska betala för ohederliga människors konsumtion. Man måste alltså jobba mer med att motverka piratkopiering och minska effekterna av piratkopieringen. Den allra största och viktigaste åtgärden är att stoppa Pirate Bay / Piratpartiet och liknande tjänster. Det kommer att ske efter valet, oavsett vilka som vinner. Synd bara att det har tagit så lång tid!

Länkar :

Svd, Dn, Aftonbladet