Piratpartiet: Sluta behandla internet som ett laglöst land

Piratpartiets Rick Falkvinge och Anna Troberg har en debattartikel i SvD. Den innehåller många felaktigheter som behöver kommenteras:

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri.

Så det är den bestulna parten som är hänsynslös? Inte snyltarna? Den som följer lagen och vill ha stöd av lagen för att få stopp på massiva brott mot upphovsrättslagen är alltså hänsynslös? Det påståendet kan uppfattas som kreativt och på gränsen till bedrägligt. Men det är inte korrekt.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder.

Det är faktiskt med stöd av gällande lag, en lag som finns i liknade tappning i de allra flesta länder. Det är inte rättens fel, inte heller politikernas, det är lagbrytarna beteende som nu får konsekvenser, helt nödvändiga sådana.

Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur.

Fria kreatörer hindras inte alls, man behöver nämligen inte använda Pirate Bay för sin spridning, det finns hur många olika andra alternativ som helst. Gör man sig beroende av Pirate Bay, en tjänst uppenbarligen befinner sig under ett ständigt hot vad gäller blockering i olika former, så är man rent av dum om man använder tjänsten för öppet material. Eller att man helt enkelt får vara beredd på att den när som helst försvinner och kanske aldrig kommer upp igen.

Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Vadå inte längre gäller? Vem har någonsin påstått att budbärarimmuniteten gäller för internetleverantörer för den verksamhet som Pirate Bay bedriver. Jag vet att Rick Falkvinge ofta svamlat om att Mere Conduit gäller enligt e-handelsdirektivet men det stämmer inte, läser man detta och motsvarande svenska lag så ser man tydligt att Pirate Bays verksamhet inte omfattas av detta, det är f.ö. inte någon e-handel det handlar om. Mer om detta här.

Men det som man kan hitta genom The Pirate Bay kan man lika gärna hitta via Google. Det finns ingen praktisk eller teknisk skillnad mellan Pirate Bays och Googles länkar. Ändå tar man varje tillfälle i akt att slå ner på The Pirate Bay.

Det här stämmer inte. Man kan visserligen hitta länkar till torrentfiler via Google men torrentfilerna ligger ju hos Pirate Bay. Pirate Bay är mer än en söktjänst. Den är heller inte som Google en generell söktjänst utan det är en dedicerad söktjänst som till mycket stora delar används för piratkopiering. Att den används även till öppet material är absolut ingen förmildrande omständighet. En knarklangare som säljer mjukisdjur går inte fri från knarkbrottet pga hanteringen av mjukisdjuren.

Det måste bli ett slut på den articifiella åtskillnaden mellan nätet och övriga samhället när det gäller viktiga demokratiska principer. Åtgärder som inte skulle accepteras i den analoga delen av verkligheten kan inte heller accepteras i den digitala. Internet är vår tids kanske viktigaste demokratiska instrument och förtjänar en mindre styvmoderlig behandling.

Just detta stycke håller jag med om faktiskt. Vi tolererar inte snatteri i butik, vi ska heller inte tolerera piratkopiering via internet. Samma viktiga demokratiska principer ska gälla även på internet.

Upphovsrättsindustrin hävdar att The Pirate Bay bara innehåller rippad film och musik, men det ska man ta med en nypa salt. The Pirate Bay är långt mycket mer. Inför EU-valet 2009 uppmanade The Pirate Bay sina användare att rösta. Det är inte bara möjligt, utan högst troligt att det bidrog till den höga andelen unga som röstade. Det är i sig en stor gärning. Inför FRA-debatten 2008 var The Pirate Bay en av de stora opinionsbildarna. Det var genom The Pirate Bay som många blev medvetna om frågan.

Jaså gör den? Alla vet ju att Pirate Bay även sprider icke upphovsrättsskyddat material. Men vad har det med saken att göra om man vill angripa piratkopieringen? Jämför gärna med YouTube som är OK eftersom den är modererad till skillnad från Pirate Bay. YouTube har alltså lyckats med att sätta upp en helt laglig tjänst till skillnad mot Pirate Bay. Problemet är ju också att Pirate Bay (och därmed även Piratpartiet) inte vill hålla sig inom lagens ramar, i så fall hade man redan åtgärdat den delen för länge sedan. Nej, sedan 1993 har man konsekvent hittat olika sätt att sprida upphovsrättsskyddat material och det är ett mycket tydligt huvudsyfte.

Den senaste tiden har Piratpartiet börjat kalla Pirate Bay för politisk aktör, opinionsbildare osv. Det är kvalificerad bullshit. Pirate Bay (i samarbete med Piratpartiet) är en tjänst för piratkopiering, inget annat. Visst drar det med sig åsikter och politik men det är knappast därför man finns till. Med Piratpartiets argumentation skulle man lika gärna kunna hävda att Al-Quaida är en politisk aktör och opinionsbildare och därför ska få fortsätta oavbrutet med sin verksamhet eftersom det där med ”politik” tydligen anses medföra någon slags immunitet. Men det är fel! Att försöka sätta en artificiell politisk stämpel på Pirate Bays verksamhet påverkar inte på något sätt hur man bedömer deras medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Inte heller samgåendet med Piratpartiet påverkar, dock drar det Piratpartiet och till viss del svensk politik och svenska politiker ner i smutsen. Ett politiskt parti som via aktiv handling befrämjar massiva brott mot upphovsrättslagen, det är närmast sensationellt!

Vi anser att det är vår uppgift att bidra till att oppositionella, viktiga och intressanta röster inte tystas.

Men då kanske Piratpartiet ska sluta befrämja piratkopiering och byta namn till frihetspartiet eller integritetspartiet?

Yttrande- och informationsfrihet, kulturell frihet, integritet och rätten till anonymitet är alla våra kärnfrågor.

Här behöver det förtydligas betydligt så att man ser vad konsekvenserna av politiken blir:

Yttrande- och informationsfrihet – in absurdum och med total ansvarslöshet,
kulturell frihet – dvs man tycker att det är OK att mot upphovsmännens vilja kopiera deras verk,
integritet – för kriminella, fuskare och snyltare
och rätten till anonymitet – för att man ska komma undan ansvar och kunna begå brott, fuska och snylta ostraffat
är alla våra kärnfrågor.

Internetoperatör spärrar Pirate Bay/Piratpartiet

Efter bakslaget i hovrätten stoppar nu internetoperatören Black Internet sina kunder från att surfa in på The Pirate Bay. Företaget tolkar rättens beslut som att de kan tvingas betala vite om deras kunder tillåts surfa in på sajten – men hovrätten håller inte med.

Se bl.a. artiklar i SvD, metro, SR, expressen, DN

Rick Falkvinge kommenterar förstås och tar som vanligt i så han nästan spricker:

Det som inte fick hända i Sverige har hänt även här. Under påtryckningar har en internetleverantör stängt av access till en specifik politisk website. I det här fallet, The Pirate Bay.

Jag tror inte att någon bestrider att TPB är en politisk aktör av första rang. Inte minst för att den drar till sig så mycket politisk uppmärksamhet (det räcker egentligen med det), men också för att sajten har drivit många politiska frågor och var instrumental under bl.a. FRA-debatten.

TPB är knappast en politisk aktör, det är ju en piratsida vars primära syfte är att bidra till brott mot upphovsrättslagen, något som ansvariga faktiskt redan är dömda till i tingsrätten med ett års fängelse vardera och 30 miljoner i skadestånd. Domen har överklagats men det är väl ingen som tvekar över vad huvudsyftet med TPB är? Knappast ens Piratpartiet men Rick Falkvinge kallar ju t.o.m. Pirate Bay för en ikon, så högt hyllar man deras verksamhet och vare sig vill eller kan inse att den är kriminell.

Sen kommer det då och då utspel kopplat till att man vill hjälpa personer i förtryckta regimer att kommunicera men det handlar troligen främst om att man vill hitta olika sätt att försöka legitimera den illegala verksamheten med något annat. Det luktar honor by association och vi har ju tidigare även hört Piratpartiets utspel om ”sharing is caring” om blodgivning. SD hade ett liknande utspel om att de ville samla in pengar till uteliggare men bara till de som inte är invandrare. Även om handlingen i sig är lovvärd så luktar det illa. Personer som stöder TPB/Piratpartiet eller SD kan hitta hur många olika sätt att stödja förtryckta regimer, vara blodgivare eller hjälpa uteliggare utan att blanda ihop det med annat som anses moraliskt förkastligt eller rent av olagligt.

Piraterna menar ju också att samgåendet med TPB var oerhört smart, vem vågar stänga ner Piratpartiets ISP för att blockera Pirate Bay? Ja vi får väl se, det skulle inte förvåna mig om Piratpartiet mot vitesföreläggande tvingas sluta leverera bandbredd till Pirate Bay. Vägrar man och blir blockerad så inser ett barn att det är Piratpartiets eget fel om de får betala böter eller deras ISP tvingas blockera. Handlingar får konsekvenser, det är inte ”någon annans” fel. Men pirater är ju knappast personer som tar ansvar för egna handlingar. Förr eller senare tvingas man göra det trots allt.

Sen svamlar Rick Falkvinge åter igen om e-handelsdirektivet:

En oförutsedd sak av Black Internet: I och med detta drag såavsäger de sig sin budbärarimmunitet. Enligt E-handelslagen gör de nu ingrepp i kommunikationen och är därför inte längre en neutral transportör. I och med det är de nu juridiskt ansvariga förallt som sker över huvud taget över deras linor. Det, om något, torde vara ett argument för att omedelbart sluta censurera.

Rick Falkvinge är antingen dåligt påläst eller så för han fram falska argument medvetet. Det här har jag bemött tidigare, se följande länk.

Pirate Bay-operatör fälld i hovrätt

SvD: Svea hovrätt slår fast Stockholms tingsrätts beslut som vid vite tvingade internetoperatören Black Internet att stänga av The Pirate Bay från nätet till dess att stämningen mot fildelningssajten avslutas.

Fyra skivbolag och 13 filmbolag låg bakom kraven. Domstolen gick på deras linje att internetoperatören medverkat till att användare gjort intrång i upphovsrättsskyddade verk. Medverkan grundar sig i att Black Internet rimligen har känt till att verk som skyddas av upphovsrätten spridits i stor omfattning via The Pirate Bay, konstaterar hovrätten.

På samma sätt fastslås att tingsrätten hade rätt i att kräva av två av The Pirate Bays grundare, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg, att sluta sprida film och musik via The Pirate Bay till dess att målet mot dem är slutgiltigt avgjort. Annars måste de böta en halv miljon kronor var.

Såväl Black Internet som Pirate Bay-grundarna måste dessutom bekosta skiv- och filmbolagens rättegångskostnader.

I en annan dom går Svea hovrätt emot Stockholms tingsrätt och ger de 13 filmbolagen rätt i ett likadant krav på en annan internetoperatör. Bolaget Portlane måste omedelbart strypa internetförbindelsen till sajten tracker.openbittorrent.com till dess att målet avgörs.Föga förvånande men ändå skönt att vi lever i en rättsstat som fäller brottslingar.

Det har gått fruktansvärt långsamt hittills – men nu börjar det lossna!

Se även DN, Aftonbladet, IDG, Expressen, Privata Affärer, Metro

Lite löjeväckande i sammanhanget är då Rick Falkvinges inlägg med anledning av att Piratpartiet nu levererar bandbredd åt Pirate Bay.

Först är det en lång utläggning om att det verkligen är de som levererar bandbredd och inte någon annan. För att man verkligen ska vara säker på att det är Piratpartiet som levererar bandbredd så uppmanas man t.o.m. gå in i en konsoll och köra traceroute piratebay.org. Detta är tydligen oerhört viktigt. För trots att man levererat gratis bandbredd så har det inte märkts överhuvudtaget i medlemsstatistiken, den har fortsatt att rasa i precis samma takt som tidigare. Ett totalt misslyckat PR-trick!

Rick Falkvinge skriver:

För det här är en yttrandefrihetsfråga.

Nej, det är det absolut inte! Det handlar om medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och det är inte alls uteslutet att det blir rättsliga konsekvenser även för Piratpartiet. Det är ingen som helst tvekan att det finns ett uppsåt hos ansvariga för Pirate Bay, att medverka till piratkopiering. Det råder ingen som helst tvekan om att man är fullt medveten om i hur stor omfattning piratkopiering sker med Pirate Bay som startpunkt. Det är heller ingen som helst tvekan att även Piratpartiet vet detta. Ett klart och tydligt uppsåt även från Piratpartiets sida alltså. Om det räcker för att fälla Piratpartiet eller inte återstår att se.

Han skriver vidare:

Så vad händer nu? Ja, nu ligger bollen i Lobbyns hörna. De har tidigare haft som metod att juridiskt hota alla internetleverantörer som har vågat ha TPB som kund. Det är fegt, fult och maffiametoder. Men vågar de ge sig på ett politiskt parti? Som dessutom inte har TPB som kund, utan hjälper dem pro bono? Ett legitimt politiskt parti med folkvalda lagstiftare? Ett parti som dessutom anser att Lobbyn är yrkeskriminella människor, och tänker ändra lagarna så att de hamnar i fängelse för de systematiska sabotage de utför mot vår infrastruktur för kommersiell vinnings skull?

Ett politiskt parti? Det kan verkligen diskuteras! När man aktivt lägger sig i och bidrar till något som är brottsligt så är det tveksamt om man kan gömma sig under det att man är ett politiskt parti.

Om de gör det, så hamnar de i fängelse och The Pirate Bay fortsätter snurra. Om de inte gör det, så fortsätter The Pirate Bay också att snurra. Endera vägen så vinner yttrandefriheten och nätets ideal.

Ja det återstår att se. Kanske är det Rick Falkvinge själv som hamnar i fängelse.