Rick Falkvinge är ute och cyklar igen, denna gång om Bibeln

Det har varit tyst några dagar om Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge efter den mediala katastrofen om barnporren. Idag kom första inlägget i hans blogg. Han har tydligen vaknat till tillräckligt för att återigen skjuta från höften och ge sig ut och cykla. Denna gång uttalar han sig om Bibeln:

Låt oss ta Bibeln som exempel, som inte är upphovsrättsskyddad (såvida man nu inte hävdar att Gud lever och att upphovsrätten gäller till 70 år efter hans död). Det finns inget som kräver att Bibeln måste skänkas bort bara för att den omedelbart får hämtas, bearbetas och spridas fritt, för det får den. Den är inte upphovsrättsskyddad. Men det går utmärkt att trycka en bibel och sälja den.

I skrivningen ovan handlar det om något så grundläggande att den som betalt för ett verks produktion också äger den kommersiella upphovsrätten till det. Det är grundläggande i all immaterialrätt. Så när verkets produktion betalts med skattebetalarnas pengar, så är det också skattebetalarna som ska äga (den kommersiella) upphovsrätten. Men eftersom det blir knöligt att administrera, så är det enklare att säga att upphovsrättens normala begränsningar inte gäller skattebetalarnas verk.

Men nej Rick, ett klavertramp igen!

Bibeln är faktiskt upphovsrättskyddad!

Se bl.a. SOU 1999:100

I det avtal som träffades 1995 mellan staten, Svenska Bibelsällskapet, Svenska Förläggareföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen om utgivningen av Bibelkommissionens översättning av bibeln överlåter staten sin rätt till ersättning för upphovsrätten till Svenska Bibelsällskapet, som består av Svenska kyrkan och andra kristna samfund. De ersättningar som tillförs Bibelsällskapet ska förvaltas i en särskild fond. Fonden ska i första hand användas till kostnader för löpande bevakning av och arbete med bibelöversättningsfrågor samt vidare bl.a. för att sprida intresse för bibeln. Bibelavtalet reviderades 1999.

Eller Svenska Bibelsällskapet:

Bibel 2000 är en bibelöversättning gjord av Bibelkommissionen, en statlig utredning som arbetade mellan åren 1973 – 2000. Genom avtal mellan staten som äger översättningen, förläggarna representerade av Svenska Förläggarföreningen och Kristna Bokläggarföreningen, samt användarna representerade av Svenska Bibelsällskapet, regleras det upphovsrättsliga skyddet för Bibelkommissionens översättning av Bibeln (Bibel 2000).

Det upphovsrättsliga skyddet har som mål att skydda texten som ett sammanhållet verk från ingrepp och förvanskningar. Detta upphovsrättsliga skydd regleras i ett avtal daterat 23.2 1999.

Royaltyn har bestämts i utgivningsavtal av den 2.8 1999. Den tillfaller Bibelfonden i vars styrelse representanter för parterna sitter och som enligt sin urkund ska bidra främst till framtida översättningsarbete.

Debattinlägg på väg till Dn, Svd, Expressen? Uttalande i Ekot?