Piratpartiet för en regelrätt förtalskampanj mot Beatrice Ask

Jag undrar hur länge Christian Engström och Rick Falkvinge ska föra sin förtalskampanj mot justitieminister Beatrice Ask. Nog för att hon gjorde bort sig på ett seminarium där hon föreslog att man skulle skicka gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, något som hon senare offentligt tog avstånd ifrån. Det var en rejäl groda. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister. Jag kan inte få det till något annat än att det är en ren förtalskampanj från Piratpartiet/Pirate Bay.

Christian Engström tar fram en falsk valaffisch som han ger undertexten:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har länge velat att misstänkta sexköpare ska få skamstraff utan dom

Integritet, oskuldspresumtionen, budbärarimmuniteten. Ord som piraterna missbrukat nu i flera år och som man försöker vinkla och använda på alla tänkbara och otänkbara sätt för att hitta öppningar som kan säkerställa fortsatt illegal fildelning via Pirate Bay och liknande tjänster. Fina ord som urvattnas i syfte att dölja och komma i från ansvar för kriminella handlingar och fusk.

När man ser hur man mal på med förtalskampanjen mot Beatrice Ask så inser man tydligt att Piratpartiet inte har en aning om vad Integritet är. Det finns olika betydelser av ordet integritet, jag ska nu citera Nationalencyclopedin och de betydelserna av ordet är något som aldrig kan passa in på Piratpartiet:

latin inte´gritas, av i´nteger ‘orörd’, ‘hel’, ‘fullständig’, ‘oförvitlig’, ‘hederlig’)

Det finns inget helt med Piratpartiets politik. Det finns inget fullständigt. Piratpartiet är ett enfrågeparti som syftar till att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material i samarbete med Pirate Bay.

Det finns inget oförvitligt eller hederligt i Christian Engströms eller Rick Falkvinges utspel om Beatrice Ask. Det är en mycket ful förtalskampanj! Det finns heller inget oförvitligt eller hederligt att använda Littorinaffären för att ännu en gång ta upp den här eviga förtalskampanjen. Man famlar efter halmstrån och man gör det på ett mycket fult sätt.

Rick Falkvinge vantolkar förslag till lagändringar

Ärligt talat förstår jag inte hur piraterna resonerar, är det medvetna överdrifter eller har man bara en oerhört märklig verklighetsuppfattning? Som jag ser det så vantolkas hela tiden lagförslag från regeringen och Beatrice Ask. Se bl. a. detta utspel från Rick Falkvinge:

Sedan mitt förra nyhetsbrev (mindre än två veckor sedan!) så har justitieminister Ask introducerat följande:

Retroaktiv lagstiftning, det vill säga, lagar som gäller före de stiftades.

Slopad rätt att överklaga domar, det vill säga, i en redan obefintlig rättssäkerhet får du ingen chans till upprättelse.

Du tvingas betala för kränkningar mot dig själv: en misstänkt tvingas betala kostnaden för tvångsmedel som används mot honom eller henne mot sin vilja (!!).

Inget av detta är acceptabelt i en rättsstat. Särskilt den sista sätter oss i sällskap med Kina och Iran.

Det finns ingen som helst substans i detta och maken till våldsamma överdrifter får man leta efter!

När det gäller ”retroaktiv lagstiftning” så är det bara fånigt att ta upp när det gäller preskriptionstid. Hur tänker man då? Att en person innan ett brott begås tar sig en funderare angående om det är värt att hålla sig undan under preskriptionstiden för att senare bli besviken om preskriptionstiden förlängs? Eller att en mördare trodde att han/hon kunde andas ut om ett par år för att bli oerhört besviken, kanske rentav ”kränkt” av att tiden förlängs? Det handlar ju inte heller om att ändra straffet för själva brottet, inte heller att öka på straff som redan är utdömda till något värre. Det här resonemanget är helt vansinnigt!

När det gäller ”slopad rätt att överklaga domar” så stämmer inte heller detta. Det handlar ju att man i några fler fall än idag använder sig av prövningstillstånd via den högre instansen, något som alltså redan förekommer idag. Och syftet är ju att de högre instanserna ska kunna koncentrera sig på de mer komplicerade målen, dvs att man totalt sett får ett effektivare rättssystem och en totalt sett högre rättssäkerhet. Men jag förstår att Piratpartiet/Pirate Bay är emot eftersom det dels kan leda till att vissa piratmål inte kan överklagas alternativt att de tyngre målen som TPB-målet kan behandlas upp i högsta instans på kortare tid, något som man absolut inte vill, man vill förhala hela processen så mycket det bara går.

När det gäller ”tvingas betala för kränkningar mot dig själv” så är det också rena dumheterna. Det handlar om att en person som frivilligt skriver på ett strafföreläggande, alltså frivilligt erkänner brottet och tar straffet, får betala för urinprov som togs i samband med utredningen. Detta jämför man med att man i kina efter avrättning skickar räkning till anhöriga för kostnader för kulan. Jämförelsen är ju helt sjuk! Det är ingen som tvingar en person att erkänna och skriva på ett strafföreläggande! Jag tycker att det är helt rimligt att betala för detta pss som att den part som fälls i en rättegång får betala för rättegångskostnaderna.

Jag kan överhuvudtaget inte förstå hur man kan vränga fakta på ett sådant graverande sätt som Rick Falkvinge och vissa andra piratpartister gör. Och hela bloggdrevet triggar på översteprästen Rick Falkvinges vantolkningar snarare än att kolla upp vad det faktiskt handlar om och göra en egen bedömning. Hur kan alla dessa piratbloggare bete sig som viljelösa marionetter som bara upprepar sektledarens mantran helt okritiskt?

Edit:

I forumet som Rick Falkvinge länkar till i tredje länken skriver en pirat följande:

Det här är ju så dumt att man vill göra något olagligt, bara för att jävlas

Jag tycker att det här säger precis allt om vilken rättsuppfattning vissa pirater har!

Rick Falkvinge trampar ännu en gång i det politiska klaveret

Beatrice Ask föreslår att polis och åklagare ska kunna utdöma straff i fler fall än idag, även när det handlar om fängelsestraff, givet att det handlar om enklare brott och att personen erkänner och är beredd att ta sitt straff. Genom att göra detta så kortar man kötiderna till de lite mer komplicerade brotten, vilket kraftigt gynnar rättssäkerheten. Det är inte rimligt att vare sig misstänkt brottsling eller brottsoffer ska få vänta i flera år på att en rättegång ska komma igång och avslutas, ofta efter överklagande i flera instanser. Det kommer alltid att finnas begränsade resurser och man kan inte korta kötiderna med annat än att ytterligare öka skattebördan eller att dra ner på något annat och det lär inte hända.

Rick Falkvinge och Piratpartiet angriper i princip allt som Beatrice Ask säger. Synd, jag tycker att det här är riktigt bra. Principen kan man knappast säga någonting om, den tillämpas ju redan för brott som inte leder till fängelsestraff. Det handlar alltså endast om att utöka användningen till ytterligare några enklare fall av brott som rattfylleri, de komplicerade brotten ska förstås tas upp i domstol liksom enklare brott där personen inte erkänner eller anser att straffet inte är rimligt i förhållande till brottet. Om inte Piratpartiet anser att den redan tillämpade principen är felaktig så inser jag inte vad problemet är. Man får förstås konkretisera och ta fram en lista på vilken typ av brott det handlar om och ge bedömningsgrunder som leder till en bra rättssäkerhet. Den listan och bedömningsgrunderna kan man förstås ha synpunkter på men det är ju en senare fråga. Genom att föra in det här får man alltså snabbare behandling av mer komplicerade mål och alltså en totalt sett högre rättssäkerhet.

Jag förstår att Piratpartiet/Pirate Bay är emot. Ett införande skulle ju kunna snabba upp behandlingen av komplicerade piratmål som Pirate Bay-målet. Det är en stor skandal att det tar sådan lång tid innan ett avgörande kommer i högsta instans. Det gynnar endast personerna bakom Pirate Bay (numera i officiellt  samarbete med Piratpartiet) och alla miljoner illegala fildelare som kan fortsätta som vanligt i det vakuum som råder i väntan på det slutliga avgörandet.