Piratkopieringspartiet Piratpartiet – ut ur EU-parlamentet

Piratpartiet kom in i EU-parlamentet 2009 med 7,1% av rösterna och fick först 1 mandat. Tursamt nog fick man senare 1 mandat till och har fram till valet 2014 haft 2 mandat av sveriges 20 mandat, av totalt 750 i hela EU-parlamentet. Att man kom in kan förklaras av att uppstickare traditionellt sett har gynnats, både för att det är något nytt, men även för att de kan dra till sig proteströster. En annan förklaring är att man drog nytta av debatten kring The Pirate Bay.

Under mandatperioden 2009-2014 har det varit en hel del märkliga turer från Piratpartiet som gjort att man fått skämmas som svensk, mycket med koppling till turerna kring The Pirate Bay:

I valet 2014 fick Piratpartiet bara 2,23% och åker därmed ut ur EU-parlamentet. I Finland fick man bara 0,5% trots att Peter Sunde ställde upp. Det hade på sätt och vis varit intressant att se hur det hade gått om han hade fått en plats i EU-parlamentet, eller om han hade blivit nekad som dömd kriminell. Jag kan tycka att man som dömd kriminell med i laga kraft vunnen dom som inte är avtjänad, inte ens borde vara valbar till ett parlament.

Nu hoppas vi på att Piratpartiet går i graven en gång för alla. De kommer väl att kämpa på inför riksdagsvalet 2014 men efter förväntat fiasko även där måste de nog till slut finna sig i att deras snyltarpolitik som bygger på att man ska ha rätten att hålla sig dold för att kunna begå brott mot andra människor, aldrig kommer att få ett brett stöd av svenska folket. Det har även visat sig att Gottfrid Svartholm Warg, som startade TPB, nu är dömd kriminell även för dataintrång, dvs integritetsbrott i miljonupplaga. Likväl hyllas han av de flesta pirater. Så det där med integritet var ju bara en förevändning för att kunna begå brott, integritetsbrott i miljonupplaga av en pirathjälte är tydligen en beundransvärd handling.

Under mandatperioden har det också utvecklat sig så att fildelning blivit mindre intressant och svenska folket har i mycket hög utsträckning börjat använda betaltjänster som Spotify, Netflix, iTunes osv. Piratpartiets unkna fildelarpolitik är helt enkelt ointressant för de allra flesta. Ovanpå detta så har Christian Engström i slutet av valrörelsen gjort katastrofalt dåliga mediainsatser vid partiledarutfrågningen och slutdebatten i tv. Inte konstigt alls att det gick som det gick i EU-valet.

Edit 2014-05-31:

Peter Sunde gripen i Sverige så att han äntligen ska kunna avtjäna sitt fängelsestraff enligt TPB-domen!

Piratpartiet tvingas fjärma sig från sin livlina The Pirate Bay?

Anna Troberg skriver:

Nordkoreabluffen tolkas naturligtvis av många som om man inte bryr sig om några andra rättigheter än rätten att få ladda hem film och musik. The Pirate Bay är lyckligt befriade från de kommunikativa hänsyn som vi som befinner oss i andra delar av piratrörelsen hela tiden måste ta i beaktande. The Pirate Bays budskap var: ”Fuck you, ni kan inte ta oss!”. Piratpartiets budskap är ett annat.

Det har nu blivit fullständigt uppenbart att personerna bakom TPB inte har några andra ideal än att tjäna pengar på brottslig verksamhet. Det är också uppenbart att Piratpartiet gått från att vara bundsförvant/sängkamrat med TPB till att nu vilja fjärma sig mer och mer, en liknande utveckling som i fallet Assange och wikileaks. I fallet Assange och våldtäktsanklagelserna reagerade man förhållandevis snabbt och fjärmade sig från wikileaks men i fallet TPB har man bara i panik reagerat efter den separation som blev påtvingad av de juridiska hoten som visserligen kom som ett brev på posten men som tog förvånansvärt lång tid innan den blev verklighet.

Hur kommer det att se ut framöver? Nu när TPB verkligen visat att de inte står för något annat än att driva sin kriminella verksamhet till varje pris, kommer PP att i högre och högre utsträckning ta avstånd från dem? Det är möjligt att det blir så. Samtidigt måste man hålla fast vid den livlina TPB är i och med att det är TPB och turerna kring TPB som varit förutsättningen för att PP ens kunde starta och som givit dem två platser i EU-parlamententet. Realistiskt så är det nog dags att de tiotal personer som EU-parlamentatikerplatserna avlönar med skattemedel nu börjar söka sig efter andra jobb, efter nästa val lär de inte ha något val utan då kommer vi att få se PP:s slutgiltiga väg ner i graven.

Piratpartiet har tappat 80% av sina medlemmar

Piratpartiet har gått från c:a 50 000 medlemmar 2009 till under 10 000, just nu är det bara 9724 medlemmar. Man tappat mer än 80% av medlemmarna, detta är sannerligen värt att fira!

Eller som det står på Piratpartiets statistiksida:

Höga medlemstal är ett språk som alla förstår

Ja, och låga medlemstal är ett språk som alla förstår också. Fildelarpolitiken och samarbetet med TPB föll inte väl ut, inte heller barnporrpolitiken med Rick Falkvinges klavertramp.  Inte heller det tänkta samarbetet med wikileaks och våldtäktsmisstänkte Julian Assange. Upp som en sol och ned som en pannkaka. Föga förvånande utan mer som ett torrt konstaterande av fakta.

 

Peter Sunde till attack mot Assange

Peter Sunde brukar bete sig oerhört omoget när det gäller uttalanden och agerande kring Pirate Bay. Han är ju dessutom dömd skyldig både i tingsrätten och hovrätten för sin medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

Nu går han till attack mot Assange.

– Sluta upp med att dra Wikileaks i smutsen tillsammans med dig själv, säger svensken Peter Sunde, en av grundarna till Pirate Bay. Som också uppmanar Assange att överlämna sig till de svenska myndigheterna.

Wikileaks har tidigare haft en viktig roll när det gäller yttrandefriheten, tyvärr har man dock blivit oseriösa och börjat masspublicera dokument för att som det verkar göra en sensation vad gäller antalet dokument snarare än att dokumenten i sig skulle vara någon sensation. Man har även bidragit till massiva integritetskränkningar genom att röja identiteterna på kollaboratörer, något som kan kosta dem eller deras anhöriga livet eller utsätta dem för andra typer av repressalier.

Hur som helst håller jag för en gångs skull med Peter Sunde i sak, Assange skadar verkligen wikileaks. Om det är på gott eller ont är dock inte självklart, det kan ju faktiskt leda till att wikileaks byter arbetsmetoder och blir mer seriösa och ansvarstagande. Kanske är det så att Assange har gjort sitt. Han bör definitivt överlämna sig till svenska myndigheter så att man går till botten med våldtäktsanklagelserna.

Lite lustigt är det dock att Assange själv är oerhört upprörd över att The Guardian publicerade utdrag ur förundersökningsmaterialet. Han borde väl välkomna motsvarande publiceringar som wikileaks gjort kring makthavare, han har ju fram till nu varit i en oerhört stor maktposition genom sin möjlighet att välja efter eget gottfinnande vad, när och hur man ska publicera det material man fått tillgång till. Makt över att färga allmänhetens bild genom att publicera just de delar som passar hans agenda som till stora delar verkar vara att ställa USA i så dålig dager som möjligt. Man kan tycka att en del av materialet borde innehålla sådant som tyder på att USA gör rätt och tar ansvar, men sådant är man ju knappast intresserad av att publicera.

Operation Payback – värsta sortens internetbus

Via Operation Payback kör man med organiserade DDoS-attacker där personer frivilligt installerar programvara på sina datorer för att delta i ett botnet för att sänka sajter som man ogillar, exempelvis Åklaragarmyndighetens hemsida med koppling till hanteringen av våldtäktsmisstankarna mot Julian Assange och mastercard.com med koppling till stoppad hantering av donationer till wikileaks, något som drabbar alla som behöver komma åt dessa sidor.

Här har vi återigen omogna personers dubbelmoral i ett nötskal. Man säger sig försvara yttrandefriheten och föregår med fruktansvärt dåligt exempel genom att begränsa den för andra! Det är ofrånkomligt att mer reglering av internet kommer att föras in, man kan inte låta internetbuset förstöra för alla andra baserat på mer eller mindre ogenomtänkta åsikter.

Nu ska jag för rättvisans skull påpeka att Rick Falkvinge förvånansvärt nog tar avstånd från den här typen av attacker:

Därför blir det också helt fel när t.ex. grupper associerade med Anonymous angriper oetiska företag (PayPal, MasterCard) och försöker tysta dem. Att slåss för yttrandefrihet är inte att neka yttrandefrihetsmotståndare rätten att prata. Då har man blivit sin egen fiende. Att slåss för yttrandefrihet måste, med nödvändighet, vara att slåss för yttrandefrihet för alla — och alldeles särskilt för dem vars åsikter man finner direkt motbjudande.

Även en blind höna finner stundom ett korn!

Kan yttrandefriheten missbrukas?

Jag har funderat ganska mycket på det här. Yttrandefriheten är grundläggande i en demokrati men har den någon gräns? Kan den missbrukas?

Syftet med yttrandefriheten är att alla människor ska kunna göra sig hörda utan risk för förföljelse i olika former. Syftet har aldrig varit att utnyttja den för att kunna begå brott oupptäckt eller upptäckt men utan att kunna bestraffas.

Pirater och Piratpartiet brukar ofta återkomma just till yttrandefriheten. De anser att det ska vara fullt lagligt att ”yttra sig” exempelvis genom att publicera torrentfiler på Pirate Bay och liknande sidor och att människor sedan ska kunna kopiera kopior av upphovsrättsskyddade filer helt fritt under skydd av yttrandefriheten. Rick Falkvinge och flera andra Piratpartister har t.o.m. gått så långt att man anser att man ska ha rätt att inneha barnporr, genom att kalla barnporr för ”information” så anses den vara fullt laglig att inneha. Nu tror jag inte att de flesta Piratpartister är pedofiler men deras försvar av informationsfriheten skulle förstås få konsekvenser om de fick sin vilja igenom. Och Rick Falkvinge har ju publicerat en lista över personuppgifter för personer som övervakats av FRA, han anser alltså att det är OK att hänga ut människor när det passar hans syften.

Sen har vi wikileaks. De allra flesta har fram till nu tyckt att de gjort ett bra jobb. Men egentligen har de ju bara agerat som vilken tidningsredaktion som helst, som skyddar sin källa. På senare tid har de dessutom visat att tidningsredaktioner fortfarande behövs, dessa har fått förhandsinformation inför masspubliceringarna. Det som hänt på senare tid är att wikileaks tappat all form av sans. Från att likna en tidningsredaktion med ett scoop, så har man övergått till att publicera mer och mer på ett sätt som ingen tidningsredaktion skulle komma undan med. Det är som värsta sortens Aftonbladet / Hänt i veckan i kubik och utan att någon kan stämmas eller på annat sätt ställas till svars.

När man masspublicerat meddelanden mellan diplomater så har man gått ännu längre, det kommer att få mycket stora konsekvenser på sikt och det är inte otroligt att det kommer att skapa konflikter mellan stater eller riskera att inte kunna avvärja nya konflikter och därmed tillhörande lidande. Julian Assange fick frågan om han hade något ansvar för detta efter de senaste publiceringarna av diplomatkonversation. Han valde att inte svara på frågan.

Det finns något paradoxalt över det här. Pirater vill ha ”oändlig” integritet så att man kan göra vad som helst på internet, inklusive att syssla med massiv piratkopiering. Samtigt respekterar man inte att stater, diplomater, politiker osv. måste kunna hantera sekretess, arbetsinformation osv.

Min slutsats är att det absolut finns en gräns för yttrandefriheten och att både pirater och wikileaks har överträtt eller försöker överträda den gränsen. Detta kommer förstås att få konsekvenser genom att internet blir mer och mer övervakat och slutet. Piraterna kommer alltid att skylla på ”någon annan”, de kommer inte att vilja förstå sin egen del i förloppet. Tyvärr är det alltid så att de som inte sköter sig kommer att förstöra för alla andra, det är något av en naturlag.

Wikileaks har lämnat Sverige, Pirate Bay nästa

Enligt artiklar i Svd, Aftonbladet och Dn så har wikileaks nu lämnat Sverige. Trafiken leds inte längre via en källarlokal i Solna utan leds nu bl.a. via Frankrike istället.

Nu vet man ju inte hur mycket som beror på våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange, wikileaks grundare och frontfigur som nekades uppehållstillstånd i Sverige och nu är häktad i sin frånvaro och efterlyst internationellt, det är lätt att blanda ihop saker när man inte har full insyn.

Sverige har fortfarande samma internationellt erkända lagar om yttrandefrihet och pressfrihet, de har inte blivit sämre pga wikileaks beslut. Däremot har det kanske blivit uppenbart för fler människor att det finns en gräns för hur man får uttnyttja yttrandefrihet och pressfrihet. Börjar man utnyttja det till att kränka tusentals människor så har man gått över den gränsen.

Piratpartiet hatar övervakning i alla former, både kameraövervakning, telefonavlyssning och inte minst avlyssning eller loggning av det som sker på internet. Samtidigt hyllar man att wikileaks masspublicerar dokument med personuppgifter  som innebär en massiv integritetskränkning av dessa personer. Man är emot utlämning av identiteter bakom IP-adresser som figurerar i fildelningsmål, men Rick Falkvinge har publicerat identiteterna på 103 personer som avlyssnats av FRA. När The Pirate Bays internetleverantör blev avstängd erbjöd man sig att leverera bandbredd och därmed bidrar man till fortsatt massiv kränkning av upphovsmännens rättigheter.

Det här är dubbelmoral och en fullständigt obegriplig logik. När det gäller att försvara fortsatt illegal fildelning av upphovsrättskyddad musik och film så tycks det inte finnas några gränser för vilka kränkningar man vill bidra till medan man så fort det talas om FRA, Ipred och datalagring har nolltolerans för sådana kränkningar. En solklar politik för i första hand kriminella, fuskare och snyltare.

Wikileaks har lämnat Sverige. Samarbetet mellan wikileaks och Piratpartiet blev inte av, troligen pga våldtäktsmålet. Det blev heller inget av med det där att Piratpartiet skulle driva Pirate Bay inifrån riksdagen – man kom ju inte ens in i riksdagen.

Nästa vecka kommer hovrättsdomen i Pirate Bay-rättegången. Pendeln har börjat svänga över, allmänheten inser att yttrandefrihet och pressfrihet är oerhört viktiga rättigheter men att de inte ska missbrukas, då övergår de i kränkningar. Att inte kunna ladda ner upphovsrättsskyddad musik och film för att slippa betala ärligt för sig anses av de flesta inte vara en kränkning, det är inte en mänsklig rättighet att slippa betala för en vara eller tjänst – då får man avstå från den. Wikileaks lämnar Sverige. Piratpartiet kommer att tvingas sluta leverera bandbredd till Pirate Bay. Förr eller senare kommer det att råda balans igen så att vi får en fungerande rättstat.

Katastrofval för Piratpartiet, dags att skriva nekrolog

Innan valet diskuterade man övermodigt angående hur man skulle hantera vågmästarrollen, man trodde på mer än 4%. På slutet gav Rick Falkvinge upp och hoppades i alla fall på över 2.5% för att få partistöd.

Något detaljerat resultat har ännu inte presenterats men Övriga verkar hamna på 1.4% och enligt vallokalundersökningen som svt genomfört (som f.ö. stämmer väldigt bra med slutresultatet) så har Fi o.8%. Det återstår alltså mindre än 0.6% för Piratpartiet, att dela med Kalle Anka-partiet, Fantomen m.fl.. Innan valet så bedömde jag ett resultat på 0.5-1%, baserat på opinionsundersökningarna de senaste månaderna. Jag fick i stort sett rätt, men troligen ligger Piratpartiet t.o.m. under 0.5%. Ett katastrofval alltså och många är nu besvikna. En person beskyller mig för FUD. Det är naturligt och förståeligt att vissa väljer att ta ut sin besvikelse på andra.

Resultatet i sig förvånar mig inte. Jag har inte kunnat tänka mig att mer än max 1% av befolkningen skulle rösta på ett parti vars politik i första hand gynnar kriminella, snyltare och fuskare. Och även om det finns många nedladdare så anser de allra flesta faktiskt att man ska betala ärligt för sig och inte kopiera utan tillåtelse. Alla misslyckade utspel från Rick Falkvinge, pedofilavhopp och pedofilkramande från riksdagskandidater för Piratpartiet har förstås också spelat in liksom samgåendet med Pirate Bay, samarbetet med wikileaks och våldtäktsanklagelsen mot Julian Assange. Det är nu dags att skriva nekrologen för Piratpartiet.

En sak som trots allt förvånar mig är att enligt svt:s vallokalundersökning så var det bara 2% av förstagångsväljarna som röstade på Piratpartiet. Jag trodde att det skulle vara betydligt fler unga och naiva som skulle rösta pirat. Att det inte var så inger trots allt hopp!

Edit 2010-09-21:

Enligt senaste siffrorna från valmyndigheten hade Piratpartiet 0.65% i riksdagsvalet. 99.35% av de röstande ansåg alltså att Piratpartiets politik inte var tillräckligt bra.

Piratpartiet har tystnat, hoppas på valet 2014 istället?

Det är många som observerat vad tyst det varit om Piratpartiet de senaste veckorna. När övriga partier gör utspel efter utspel i valspurten så är det nästan knäpptyst om Piratpartiet. Då och då hör man något om våldtäktsmisstänkte wikileaksgrundaren Julian Assange, exempelvis att han nyligen bytt försvarsadvokat, och då händer det att man får något kort uttalande från Rick Falkvinge. Och så kommer det då och då ett inlägg i Christian Engströms (”Pirate MEP”) forum. Det mesta passerar obemärkt.

Rick Falkvinge har ändå försökt, han skulle ju ha en serie med 12 artiklar kring ”På återbesök hos informationsbyrån”. Konspirationsteorierna föddes i Rick Falkvinges hjärna, alla pirater hoppades på spektakulära avslöjanden som skulle ge vind i ryggen i valspurten. Det blev några få obegripliga artiklar som sedan avslutades med 4:e och sista delen, ”del resten av 12”. Här kom nu verkligt sensationella avsöjanden:

Anders Borg finns inte med på listan eftersom han enligt mina uppgifter inte var anställd på just Utredningsbyrån och inte vid det här datumet (1981-02-07). Det som jag inte har dokumentation på (t.ex. just det) har jag från trovärdiga källor som har visat mig till dokumenten, artiklarna, och övriga faktauppgifter.

Anders Borg var inte med på listan och därmed inte anställd på Utredningsbyrån. Han var 13 år 1981! Äh?!?

Han fick kritik för detta i forumet:

Suck…

Detta var ju rätt tamt. I framtiden kanske det kan vara bra att tänka på att kanalen är ibland viktigare än budskapet. Hade detta kommit genom svd eller aftonbladet hade det kanske betytt något, även om det är jävligt tunt. “Anders Borg finns inte med på listan eftersom han enligt mina uppgifter inte var anställd på just Utredningsbyrån och inte vid det här datumet (1981-02-07)”. Nähä? Konstigt, när han var 13 år. Var menar du att han ska ha varit anställd? Vad är hans koppling? Lite bättre research tack…

Lycka till i riksdagsvalet 2014, ni har just förlorat en röst. Jag var en av dem som röstade på er 2006 och 2009.

Tur att Rick Falkvinge ”förklarar”:

Det är riktigt att Borg var 13 den 7 februari 1981. Men han var också 20 den 8 september 1988, när verksamheten fortfarande pågick. Jag tyckte att jag gjorde det klart i artikeln att han var för ung för att ha varit med från början?

Aha, han var också 20 år 1988. Den ”logiken” kan man ju knappast bestrida… Alltså har han rätt i allt han skriver, alltså är en röst på Piratpartiet nu oundviklig för alla medborgare… Snacka om fiasko!

Igår kväll skrev han om de kommande 4 åren.

Det är uppenbart att han är uppgiven angående detta val. Dock inte helt:

Ekonomiskt kommer vi att ha ett helt annat läge, men partistöd betalas ut först i början av nästa år, typ i februari. Fram till dess har vi på oss att få vår ekonomi granskad och godkänd avauktoriserade revisorer, vilket är ett krav för att få partistöd utbetalt. Det är tyvärr en kostnad förknippad med det, en kännbar sådan, och jag föreställer mig att den kostnaden tas proportionellt från partistöd där och på de nivåer som det betalas ut — en utgift för inkomstens förvärvande, i tydligt bokstavlig mening. Vår redovisning är omfattande men generellt i mycket god ordning och det är endast vissa reskontra från förra året som behöver följas upp och stängas. Detta bör vara formellt klart senast den 1 december så att en bokslutsredovisning sedan kan göras snabbt inför utbetalning i februari.

Han är alltså övertygad om att Piratpartiet kommer att få över 2.5% och därmed partistöd. Det skulle förvåna mig mycket om de får så höga siffror men nu får vi ju snart facit. Det skulle på sätt och vis bli intressant om de fick strax över 2.5% för jag välkomnar att de får sin ekonomi granskad, det finns nog en hel del att finna där enligt vad jag har hört.

Internationell polisrazzia mot fildelare

Enligt Svd:

Ett stort fildelningstillslag sker just nu i Sverige och i 13 andra länder.

Paul Pintér, nationell samordnare för immaterialrättsliga brott, bekräftar för SvD att en ”större razzia” pågår.

I tillslagen i Sverige har flera datorer och servrar tagits i beslag för fortsatt utredning. Fyra personer har hörts upplysningsvis, misstänkta för brott mot upphovsrättslagen. Misstankarna handlar om olovlig fildelning av filmer.

– Razzian är riktad mot servrar som tillhör ”scenen”, säger Paul Pintér.

Scenen”, eller Warezscenen, kallas ett organiserat närverk av personer som ägnar sig åt olaglig kopiering och distribution av spel, film, musik och tv-program på internet och via FTP-nätverk.

Polisen har hittills gjort tillslag på sju ställen i Sverige efter en begäran om rättshjälp från belgisk polis och myndigheter. De misstänker att det finns så kallade ”toppsajter” i Sverige. Det är sajter där olovligt fildelade filmer läggs upp innan de ens har haft premiär.

Utredningen, som har startats och letts av belgiska myndigheter, har pågått i cirka två år.

– Det har gjorts fynd och beslag som i vissa fall gör att misstankarna har stärks, säger kammaråklagare Fredrik Ingblad till SvD.se.

Tillslagen skedde hos privatpersoner i Eskilstuna, Eslöv och Malmö. Polisen slog även till hos två internetleverantörer i Stockholmsområdet och på Umeå universitet. Där var man framförallt på jakt efter ip-nummer som kan leda till misstänkta servrar.

Klockan nio i morse knackade polisen på hos webbhotellet PRQ:s lokaler i Solna. Där finns bland andra Wikileaks servrar.

– Det var fem poliser här som var intresserade av vilka som använde två ip-nummer från 2009 och framåt. Vi har inga kunduppgifter lagrade, men har lovat att ge mejladresserna till de två numren, säger PRQ:s chef Mikael Viborg till SvD.se.

– Det är sällan våra kunder har mejladresser som går att spåra.

Polisen gick sedan utan att ta med sig någonting.

Brott mot upphovsrättslagen kan ge alltifrån böter till två års fängelse.

– I det här fallen ligger brotten klart över bötesnivån enligt min bedömning, säger kammaråklagare Fredrik Ingblad.

Han vill inte kommentera om polisen kommer att göra fler tillslag under dagen.

Se även Expressen, Aftonbladet, Dn

Vi kommer säkert att se mer av den här typen av samordnade tillslag i flera länder. Kriminaliteten och buset på internet är ett internationellt problem. Man kan inte låta verksamheter som ”Scenen” eller Pirate Bay breda ut sig i olika länder eller flytta runt till länder där det är svårare att stoppa verksamheten. Det är glädjande att något äntligen görs åt piratkopieringen. Efter valet kommer man säkerligen att trappa upp ordentligt i Sverige och det är välkommet.

Men piratpartiet kommer förstås med sedvanliga överdrifter via pressmeddelande:

En razzia pågår just nu mot bland annat webbhotellet PRQ i Solna. Webbhotellet inhyser bland annat WikiLeaks servrar. Orsaken sägs vara ett fildelningstillslag. Piratpartiet är starkt kritiska.

– Tolv dagar före valet ser vi hur mycket Reinfeldts vallöfte att inte kriminalisera en hel generation var värt, säger Rick Falkvinge, partiledare för Piratpartiet. Det var exakt det här Alliansen lovade dyrt och heligt att inte göra. Det visar också att de är helt opålitliga i informationspolitiska frågor i detta val.

Den världsberömda webbsajten WikiLeaks har också servrar hos webbhotellet PRQ. Vid polisrazzian den 31 maj 2006 mot samma webbhotell, då målet var The Pirate Bay, så tömde polisen helt enkelt lokalen på allt digitalt som blinkade. Det finns därför skäl att tro att man kommer att göra likadant även denna gång.

– Om det visar sig att polisen har stängt ner nyhetsredaktionen WikiLeaks, säger Falkvinge, så drar det situationen till en helt ny nivå. Då har svenska myndigheter gått över alla grundlagsgränser och vikt sig för amerikanska påtryckningar för att bli av med en obekväm nyhetsredaktion. Då är situationen mycket, mycket allvarlig.

Vad har denna s.k. ”Scenen” med en hel ungdomsgeneration att göra? Man är förstås orolig för att nästa tillslag ska ske hos Piratpartiet/Pirate Bay.

Och enligt vad jag kan se så fungerar wikileaks precis som tidigare. Förresten är det sista helt felaktigt, även om man nu skulle ha stängt ner wikileaks så varför skulle detta gå över några grundlagsgränser? wikileaks har ju inte meddelarskydd.

Christian Engström (”Pirate MEP”) skriver om detta, liksom Anna Troberg. Rick Falkvinge ligger lågt på sin egen blogg, han har antagligen munkavle innan valet så att inga nya grodor hoppar ur hans mun på sluttampen.