Vad är viktigast inom demokratin?

”Pirate MEP” Christian Engström har uttalat sig i termer om ”Piratpartiet: För dig som tycker att demokratin är viktig”

Om vi ser till vad vi har jobbat med i Europaparlamentet sedan 2009 då dyker etiketter som rättssäkerhet, rätten till privatliv, fri information, yttrandefrihet, demokrati och öppenhet upp.

Piratpartiet är helt enkelt det enda svenska politiska parti som tar dessa frågor på allvar och som sätter dem i främsta rummet.

Jag ger honom rätt på en sak, Piratpartiet är det enda svenska politiska parti som sätter dessa frågor i det främsta rummet. Inget annat parti skulle nämligen göra så av flera olika skäl:

 • Frågorna är oerhört viktiga men de är del av en helhet och därför slår det fel om man skulle sätta dem i främsta rummet. Det kommer nog fortsatt vara så att det är vård, skola, omsorg och arbete som är de frågor som behöver stå i främsta rummet för ett seriöst parti.
 • Vi vet alla vad huvudanledningen till Piratpartiets engagemang kring rättssäkerhet, privatliv, yttrandefrihet och demokrati är – att värna om möjligheten till fortsatt piratkopiering om man inte lyckas legalisera den verksamheten. Helt enkelt att man vill felaktigt använda valda delar av mänskliga rättigheter som verktyg för att kränka andra mänskliga rättigheter, vilket bryter mot artikel 29 och 30 i Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Internet är fortfarande ett ganska ungt fenomen, det dyker upp nya märkliga yttringar hela tiden. Alla verkar vara överens om att samma eller i alla fall liknande regler och lagar ska gälla på internet som utanför internet. Det vi inte är överens om är tolkningen av vad detta innebär.

Det finns olika sätt att bekämpa brottslighet. Långsiktigt kan man jobba med värdegrund, etik, värderingar osv. genom att föra en öppen debatt, utbildning i skolan, föräldraskap osv. Här har man problemet att det är mycket svårt att veta om det har effekt och det är även svårt att styra dessa åtgärder för det går inte enkelt att peka ut någon ansvarig utan det är vi alla – risken är att detta viktiga arbete faller mellan stolarna. Sen kan man förstås upptäcka brottslighet som sker och bestraffa. Självklart måste man även gå den vägen. Det är inte OK att begå övergrepp mot andra bara för att man lyckas komma undan med det. Ibland behöver man även förhindra brottslighet via fysiska åtgärder som lås och bommar, ja det blir blockering överfört på internet. Även här gäller att man vill ha så lite som möjligt men ibland finns det inget annat som hjälper eller så ger allt det andra inte tillräckligt stor effekt.

Internet är en del av samhället, det man gör via sin dator ute på internet är i grunden exakt samma sak som att man är ute i verkligheten och gör saker på gator och torg, hemma hos folk osv. Skillnaden mellan internet och utanför är att man via några få knapptryckningar kan åstadkomma mycket stor skada (och ibland nytta) för väldigt många människor. Internet kan därför aldrig bli den skyddade och laglösa zon som piraterna verkar vilja ha. Nej, man måste tänka på ett liknande sätt som för övriga samhället, dock måste man betrakta det aningen annorlunda i och med den stora effekt som brottslighet kan få när det är så lätt att nå så många.

En överbelastningsattack som hindrar många människor från att använda sin nätbank eller besöka en samhällsviktig hemsida är inte oskyldig såsom pirater/Anonymous brukar hävda. Den totala skadan av att initiera en sådan attack kan vara mycket stor. Man kan föra ett liknande resonemang som i fallet upplopp, det är verkan för hela upploppet som är den stora faran även om det finns många deltagare som inte bidrar alls eller väldigt lite. Därför är lagar kring upplopp hårda, man kan inte hävda att man ”bara gick med”, ”drogs med”, ”bara kastade en liten sten”, ”gjorde som alla andra” osv. Nej man måste ta delansvar även för helheten.

När det kommer till piratkopiering så brukar man ofta prata om kumulativa effekter. Att seeda en film kan tyckas vara ganska oskyldigt. Säg att ett tiotal personer får tag i ett antal fragment av filmen från just dig. Big deal? Faktum är att man via de kumulativa effekterna får en spridning från en till tio, från tio till hundra osv så att ”oskyldig begränsad seedning” till slut gör att man spridit upphovsrättskyddat material till tusentals eller miljontals personer, en skadeverkan mot upphovsmannen som kan liknas vid ett enormt digitalt upplopp. Man kan helt enkelt inte ta på sig skygglappar och hävda att det man själv gjort är så litet och oskyldigt. Och de som driver maskineri som kraftigt underlättar dessa ”digitala upplopp”, typ TPB, orsakar förstås en mycket stor skada. På en högre nivå, TPB kontra alla andra liknande kriminella tjänster, kan man heller inte tänka att ”stänger man ner TPB så finns det tusen andra liknande tjänster”, nej, även här kan man tänka i termer om att delta i ett digitalt upplopp. Därför är det viktigt att stänga ner eller blockera de största kriminella tjänsterna, en efter en.

Det kommer nu nya rättsfall, bl.a. det mot Gottfrid Svartholm Warg angående dataintrång och bedrägeri. Han fick först två års fängelse i tingsrätten men straffet sänktes till ett år i hovrätten. Det återstår att se om fallet överklagas till Högsta Domstolen och tas upp där. Jag hoppas att så sker och jag hoppas verkligen att det inte är Göran Lambertz som är domare, då kommer ärendet att gå de kriminellas väg. Det jag tänker på är frågan om rimliga tvivel, det där om att Gottfrids försvar hävdar att datorn var fjärrstyrd. Jag tror inte ett dugg på detta men det är inte min sak att bedöma detta utan rättens och de har även annan bevisning och omständigheter att gå på. Det är dock oroväckande att det har varit flera fall nu på sistone där den misstänkte just hävdat att någon annan har fjärrstyrt datorn, exempelvis i samband med barnporrbrott. Visst kan detta ske, risken finns alltid att någon vill sätta dit en oskyldig person. Men man får heller inte dra det för långt. Kanske drog man det för långt nu i hovrätten i fallet Svartholm Warg.

Alla som grips med knark, illegala vapen osv. kan ju hävda att ”någon annan” lagt dem där man hittade dem. För ingen kan ju säga något annat än att detta KAN ha skett. Men är det rimliga tvivel? Ja det beror ju på övriga omständigheter. Om man ENBART har ett beslag att gå på, säg att man hittar barnporr i någons dator, ja då kan det vara rimliga tvivel.  Är personen dömd för liknande brott tidigare? Är personen kriminell i andra sammanhang? Är resonemanget trovärdigt? Finns det andra omständigheter eller bevis? Man kommer aldrig att nå 100% rättvisa eftersom det alltid handlar om bedömningar, det finns inget annat sätt. Men mot risken att döma någon oskyldig – den risken ska vara oerhört liten – måste man också väga risken att man går så långt att huvuddelen av brottslingarna går fria.

Det är knappast någon i en demokrati som gillar övervakning. Vi ska självklart ha så lite som det bara är möjligt. Men ibland behövs det. Kameror och larm i butiker har vi accepterat eftersom verkligheten ser ut så att det förekommer så mycket snatterier. Jag läste förresten i DN idag att ”tjuvaktigheten” minskat bland ungdomar. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) så har man frågat niondeklassare om hur många av dem som har snattat. 1995 var det 37%, en väldigt hög siffra. 2011 var siffran mycket lägre, 18%, c:a hälften. Denna utveckling är givetvis glädjande men ger mig en liten besk smak i munnen.

Kanske är det inte så att ”tjuvaktigheten” minskat totalt sett utan bara flyttat över på andra arenor. 1995 fanns inte någon massiv piratkopiering via internet, ungdomarna hade andra köpvanor och andra sociala mönster. Tyvärr är det nog så att hela nedgången i siffran om snatteri kan förklaras av sådant och att en stor del av ”tjuvaktigheten” har överförts på piratkopiering. Jag hoppas dock att jag har fel. Kanske har det även bara varit en tillfällig trend. På senare tid har vi sett att fler och fler väljer de nya strömmande tjänsterna såsom Spotify, Netflix, HBO osv. Förhoppningsvis kommer detta leda till att piratkopieringen och ”tjuvaktigheten” minskar. Skulle den minska tillräckligt mycket så kanske mer övervakning och hårdare tag på internet inte behövs, vi får väl se. Det kan vara andra typer av brottslighet som kräver hårdare tag, såsom det som Gottfrid Svartholm Warg står anklagad för. Kanske är det ”hjälten från TPB”  och liknande kriminella personer som ”förstör” internet och inte piratkopieringen, det återstår att se.

Rick Falkvinge satsar på handskrivet brev till hovrätten

Piratpartiets ledare Rick Falkvinge skickar handskrivet brev till Hovrätten och ber dem flytta Pirate Bay-rättegången till innan valet.  Det kommer förstås inte att ske av olika skäl. Några reflektioner:

 • Det var då märkligt vad teknikfientlig Rick Falkvinge är! Ett handskrivet brev, det vet väl alla att det är gammal teknik, piraterna brukar ju mena att det är teknikfientligt att inte använda den senaste tekniken.
 • Snus är snus om än i gyllne dosor som Nils Ferlin skrev.  Budskapet i brevet påverkas inte det minsta av att det är handskrivet.
 • Han skriver ”Jag vet att alla rutiner har följts. Jag vet att det har hanterats som vilket mål som helst, precis som en god förvaltningsmyndighet ska göra”.  Men vad skönt, blir det fällande dom även i hovrätten så slipper vi alltså den trista jävsdebatten, nu hävdar ju Rick Falkvinge redan på förhand att han vet att alla rutiner har följts!
 • Mitt i brevet blir han lite otydlig och börjar prata om två alternativ som inte tydligt presenteras innan. Först trodde jag att han avsåg alternativen före resp. efter valet men sen skriver han om att ”välja den sida som är mindre inflytelserik och som personerna i hovrätten umgås mindre personligt med”. Så han antyder jäv ännu en gång? Menar han alltså att hovrätten ska ”välja” sidan Piratpartiet/Pirate Bay i det avseendet att man ska beakta deras önskemål före önskemålet att hålla rättegången efter valet? Det borde ju inte spela någon roll dessutom givet att han tidigare skrev att han vet att alla rutiner följts och att han vet att målet har hanterats som vilket mål som helst.

Visst finns det stor politisk påverkan av utslaget i Pirate Bay-målet. Men då ställs man inför två alternativ:

 1. Att hålla rättegången strax före valet och riskera att få en stor påverkan på valet, speciellt om det ännu en gång blir en fällande dom (men det är knappast troligt att det blir en dom innan valet ändå). Även bortsett från fildelningsfrågan så kommer förstås medias uppmärksamhet att ta fokus från andra viktiga frågor som jobben, välfärden osv. Hur påverkas rättssäkerheten av att stressa fram en rättegång innan valet?
 2. Att hålla rättegången efter valet i lugn och ro. Det borde vara det optimala för rättssäkerheten. Piratpartiet kan inte få draghjälp i valet om det blir fällande dom men det  kan knappast vara viktigare än rättssäkerheten.

Hela Pirate Bay-målet kännetecknas av obstruktion. Från personerna bakom Pirate Bay och deras advokater. Från internetoperatörerna som helst vill fortsätta leverera bandbredd så länge som möjligt utan krav på att kunderna ska följa lagen, trots att man i användaravtalen mot kunderna ger möjlighet att häva avtalet om kunderna sysslar med något olagligt typ piratkopiering. Men det värsta som kan hända är ju att kunden går till en annan operatör. Reglerna måste alltså skärpas och gälla samtliga operatörer så att det inte är en konkurrensnackdel att kräva att kunderna följer lagen. Den obstruktion som hittills varit har gynnat personerna bakom Pirate Bay, piraterna och internetoperatörerna, den massiva piratkopieringen har fortsatt utan avbrott trots fällande dom i tingsrätten. Det är nu inte orimligt att även andra sidan får känna av denna effekt genom att låta målet vänta tills efter valet. Visst, man borde ha inlett rättegången tidigare men nu är man tillräckligt nära valet för att inse att det allra bästa trots allt är att ha rättegången efter valet.

Piratpartiet gynnades kraftigt i EU-valet av att man strax innan  fick fällande dom mot personerna bakom Pirate Bay. Det känns rättvist att samma sida inte blir gynnade även i riksdagsvalet.

Sammanfattningsvis – både när det gäller rättssäkerhet och rättvisa är det rimligt att rättegången hålls efter valet i lugn och ro. Med tanke på hur viktig domen är för fortsatt debatt och rättsskipning så är det ännu viktigare att man jobbar på i lugn och ro.  Piratpartiet brukar ju hålla rättssäkerhet högt så då borde de hålla med. Men vi vet ju att rättssäkerhet i deras mening bara omfattar rättssäkerhet som gynnar fildelningsfrågan, alltså Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay.

I sin blogg skriver Rick Falkvinge efter brevet:

jag ber dem att flytta förhandlingarna för att säkra sitt eget anseende som oberoende

Hur tänker han nu? Han menar alltså att ett brev från den ena parten till hovrätten ska beaktas och att detta skulle garantera ett oberoende? Han vill påverka hovrättens beslut angående när rättegången ska hållas via sitt brev, hur kan detta säkra hovrättens anseende som oberoende? Ett brev från Rick Falkvinge är ju också i princip ett brev från Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij och Carl Lundström (eller deras advokater). Piratpartiet har ju via sin leverans av bandbredd till Pirate Bay valt att företräda den svarande parten i målet.

Rick Falkvinge vantolkar förslag till lagändringar

Ärligt talat förstår jag inte hur piraterna resonerar, är det medvetna överdrifter eller har man bara en oerhört märklig verklighetsuppfattning? Som jag ser det så vantolkas hela tiden lagförslag från regeringen och Beatrice Ask. Se bl. a. detta utspel från Rick Falkvinge:

Sedan mitt förra nyhetsbrev (mindre än två veckor sedan!) så har justitieminister Ask introducerat följande:

Retroaktiv lagstiftning, det vill säga, lagar som gäller före de stiftades.

Slopad rätt att överklaga domar, det vill säga, i en redan obefintlig rättssäkerhet får du ingen chans till upprättelse.

Du tvingas betala för kränkningar mot dig själv: en misstänkt tvingas betala kostnaden för tvångsmedel som används mot honom eller henne mot sin vilja (!!).

Inget av detta är acceptabelt i en rättsstat. Särskilt den sista sätter oss i sällskap med Kina och Iran.

Det finns ingen som helst substans i detta och maken till våldsamma överdrifter får man leta efter!

När det gäller ”retroaktiv lagstiftning” så är det bara fånigt att ta upp när det gäller preskriptionstid. Hur tänker man då? Att en person innan ett brott begås tar sig en funderare angående om det är värt att hålla sig undan under preskriptionstiden för att senare bli besviken om preskriptionstiden förlängs? Eller att en mördare trodde att han/hon kunde andas ut om ett par år för att bli oerhört besviken, kanske rentav ”kränkt” av att tiden förlängs? Det handlar ju inte heller om att ändra straffet för själva brottet, inte heller att öka på straff som redan är utdömda till något värre. Det här resonemanget är helt vansinnigt!

När det gäller ”slopad rätt att överklaga domar” så stämmer inte heller detta. Det handlar ju att man i några fler fall än idag använder sig av prövningstillstånd via den högre instansen, något som alltså redan förekommer idag. Och syftet är ju att de högre instanserna ska kunna koncentrera sig på de mer komplicerade målen, dvs att man totalt sett får ett effektivare rättssystem och en totalt sett högre rättssäkerhet. Men jag förstår att Piratpartiet/Pirate Bay är emot eftersom det dels kan leda till att vissa piratmål inte kan överklagas alternativt att de tyngre målen som TPB-målet kan behandlas upp i högsta instans på kortare tid, något som man absolut inte vill, man vill förhala hela processen så mycket det bara går.

När det gäller ”tvingas betala för kränkningar mot dig själv” så är det också rena dumheterna. Det handlar om att en person som frivilligt skriver på ett strafföreläggande, alltså frivilligt erkänner brottet och tar straffet, får betala för urinprov som togs i samband med utredningen. Detta jämför man med att man i kina efter avrättning skickar räkning till anhöriga för kostnader för kulan. Jämförelsen är ju helt sjuk! Det är ingen som tvingar en person att erkänna och skriva på ett strafföreläggande! Jag tycker att det är helt rimligt att betala för detta pss som att den part som fälls i en rättegång får betala för rättegångskostnaderna.

Jag kan överhuvudtaget inte förstå hur man kan vränga fakta på ett sådant graverande sätt som Rick Falkvinge och vissa andra piratpartister gör. Och hela bloggdrevet triggar på översteprästen Rick Falkvinges vantolkningar snarare än att kolla upp vad det faktiskt handlar om och göra en egen bedömning. Hur kan alla dessa piratbloggare bete sig som viljelösa marionetter som bara upprepar sektledarens mantran helt okritiskt?

Edit:

I forumet som Rick Falkvinge länkar till i tredje länken skriver en pirat följande:

Det här är ju så dumt att man vill göra något olagligt, bara för att jävlas

Jag tycker att det här säger precis allt om vilken rättsuppfattning vissa pirater har!

Rick Falkvinge trampar ännu en gång i det politiska klaveret

Beatrice Ask föreslår att polis och åklagare ska kunna utdöma straff i fler fall än idag, även när det handlar om fängelsestraff, givet att det handlar om enklare brott och att personen erkänner och är beredd att ta sitt straff. Genom att göra detta så kortar man kötiderna till de lite mer komplicerade brotten, vilket kraftigt gynnar rättssäkerheten. Det är inte rimligt att vare sig misstänkt brottsling eller brottsoffer ska få vänta i flera år på att en rättegång ska komma igång och avslutas, ofta efter överklagande i flera instanser. Det kommer alltid att finnas begränsade resurser och man kan inte korta kötiderna med annat än att ytterligare öka skattebördan eller att dra ner på något annat och det lär inte hända.

Rick Falkvinge och Piratpartiet angriper i princip allt som Beatrice Ask säger. Synd, jag tycker att det här är riktigt bra. Principen kan man knappast säga någonting om, den tillämpas ju redan för brott som inte leder till fängelsestraff. Det handlar alltså endast om att utöka användningen till ytterligare några enklare fall av brott som rattfylleri, de komplicerade brotten ska förstås tas upp i domstol liksom enklare brott där personen inte erkänner eller anser att straffet inte är rimligt i förhållande till brottet. Om inte Piratpartiet anser att den redan tillämpade principen är felaktig så inser jag inte vad problemet är. Man får förstås konkretisera och ta fram en lista på vilken typ av brott det handlar om och ge bedömningsgrunder som leder till en bra rättssäkerhet. Den listan och bedömningsgrunderna kan man förstås ha synpunkter på men det är ju en senare fråga. Genom att föra in det här får man alltså snabbare behandling av mer komplicerade mål och alltså en totalt sett högre rättssäkerhet.

Jag förstår att Piratpartiet/Pirate Bay är emot. Ett införande skulle ju kunna snabba upp behandlingen av komplicerade piratmål som Pirate Bay-målet. Det är en stor skandal att det tar sådan lång tid innan ett avgörande kommer i högsta instans. Det gynnar endast personerna bakom Pirate Bay (numera i officiellt  samarbete med Piratpartiet) och alla miljoner illegala fildelare som kan fortsätta som vanligt i det vakuum som råder i väntan på det slutliga avgörandet.

Piratpartiets Rick Falkvinge fortsätter att förtala Cecilia Malmström

Piratpartiets Rick Falkvinge ger sig aldrig. När fakta som talar för hans sak inte finns så skapar han rena falsarier. När det gäller att förtala EU-kommissionär Cecilia Malmström (fp) så verkar det inte finnas några gränser för hur långt han kan gå.

Bara det att en partiledare systematiskt använder öknamnet Censilia på en EU-kommissionär är anmärkningsvärt. Det är barnsligt och omoget och knappast något man förväntar sig av en partiledare för ett seriöst parti. Men nu är ju Piratpartiet knappast ett seriöst parti så det finns ju ändå en viss systematik i beteendet givet detta.

Först hävdar han att Cecilia Malmströms censurpaket omfattar följande:

Knark. Barnporr. Fildelning. Bedrägerier. Sabotage. Dataintrång. Integritetsbrott (mellan medborgare, får förmodas, aldrig från staten). Finansbrott. Spam.

Sen tar han tillbaka att det kommer från henne:

UPPDATERING: Dokumentet kommer inte från EU-Kommissionen, utan från Ministerrådet.

Och

Men i praktiken gör det ingen skillnad.

Jaså det gör ingen skillnad? Han behåller titel och andra formuleringar i förtalsinlägget mot Cecilia Malmström. Det gör väl en jättestor skillnad om man förtalar någon baserat på fakta eller på felaktiga uppgifter? Men verkligheten är ju ingen viktig parameter för Rick Falkvinge, det är konstruerade fakta och rena falsarier som är hans viktigaste verktyg.

Han gör även tolkningen:

Ministerrådet vill i praktiken kunna släcka hela jävla nätet av vilken orsak som helst.

Hela jävla nätet?

Av vilken orsak som helst?

?????

Här kan vi verkligen snacka om överdrifter och vantolkning. Det är något sjukt med alla de här överdrifterna och vantolkningarna. Hur kan hela piratkopplet tycka att det är en bra taktik att uttala sig så överdrivet och falskt? Har Piratpartiets medlemmar överlämnat åt partiledningen att tänka och totalt slutat tänka själva och kritiskt? Hur skulle medlemmarna i ett seriöst parti tänka om partiledaren uttalade sig på motsvarande sätt? Partiledaren skulle bytas ut per omgående eller så lämnar medlemmarna partiet, man kan inte ha en partiledare som har en så oseriös framtoning.

Men piratkopplet har redan nappat, exempelvis på futuriteter:

De som försvarat Cecilia Malmström i debatten har gång på gång pekat på ”ni har ju inte läst helheten” och bråkat på att vi har haft fel när vi påpekat att barnporr bara var en liten del (om ens det) av syftet med filtreringen som Cecilia vill införa.

När skall de lära sig att det inte går att undanhålla sanningen i längden… Särskillt inte när man jobbar mot internet, storheten som finns till för att hantera information, att gräva fram den och se till att den aldrig någonsin försvinner igen.

Så nu då Benny och company, nu har vi läst lite mer om vad Cecilia vill göra. Nästa uppsättning av undanflykter tack!

Ska rättning beordras av översteprästen även denna gång, precis som i fallet när piratkopplet ropade censur när Rick Falkvinges debattartikel i Aftonbladet togs bort och sen när den kom tillbaka igen så beordrades  städning av obekväma formuleringar på diverse bloggar och forum?

Benny Lindholm svarar på Anna Troberg angående censur av barnporr

Det här med censur av barnporr på nätet har blivit en följetong. Det verkar helt enkelt som att piraterna klamrar sig fast vid det senaste halmstråt och vägrar acceptera att man blockerar barnporrsajter parallellt med att man försöker släcka ned dem. Piratpartiet är uppenbarligen inte på barnens sida när man inte kan inse att man måste ha en verktygslåda med flera olika parallella åtgärder mot barnporr. Det är också uppenbart att det är inte barnporren i sig som piraterna bryr sig om, det är förstås rädslan för att blockeringen ska sprida sig till att omfatta upphovsrättsskyddat material typ det som sprids via TPB och liknande förmedlingstjänster för bittorrent. Benny Lindholm sammanfattar debatten mycket tydligt när han svarar på Piratpartiets vice partiledare Anna Trobergs svarhans ursprungliga artikel på newsmill:

PP: Vi vill inte se blockering av barnporr på nätet!
Jag: Varför inte?
PP: Därför att det har hänt att oskyldiga sajter har blockerats, det är rättsosäkert.
Jag: Okej, men det är ju en tillämpningsfråga, alltså hur man organiserar blockeringen. Vi får kontrollera myndigheterna bättre och införa de säkerhetsåtgärder som Malmström föreslår.
PP: Men det spelar ingen roll. blockering är censur och det kan vi aldrig acceptera.
Jag: Censur? Det kan ni väl ändå inte påstå, det är ju en blockering i efterhand, och av barnporr dessutom..
PP: Ja, men staten förhindrar ju medborgarna att ta del av en publicerad hemsida.
Jag: Hm, ok, rätt bred definition. Det skulle ju innebära att ni också är för censur eftersom ni vill stänga ned sidorna. Då förhindras ju medborgarna att ta del av ”informationen” också.
PP: Men blockering är ingen effektiv metod, man borde satsa på andra metoder.
Jag: men det är ju det man vill, blockeringen är ju en halv artikel bland en massa andra och fungerar endast som ett komplement.

Han skriver vidare:

Jag anser att man måste ha flera verktyg i verktygslådan för att komma till rätta med barnporr. Jag är övertygad om att blockering inte är det mest effektiva, men att det är ett av flera verktyg. Jag ville med mina artiklar och blogginlägg peka på att piratpartiet har svaga argument mot blockeringen, men självklart en rätt att tycka som de gör. Jag ville också förtydliga att blockering av barnporr är ett acceptabelt ingrepp i yttrandefriheten. Jag tror att de flesta håller med mig.

Ja, de allra flesta håller med honom. Ju längre Piratpartiet klamrar sig fast vid detta halmstrå, desto mer löjeväckande uppfattar man deras argumentation och desto mer urholkar de begreppet censur. Piratpartiet har nog svenskt rekord i att vantolka, missbruka och urholka kärnbegrepp och demokratiska rättigheter för att hitta sätt att legitimera ansvarslöshet.

Intressant vinkling han har förresten. Varför anser Piratpartiet att det är censur att blockera men inte censur när man stänger ner sidor med med barnporr? I bägge fallen hindrar man ju ”informationen” att nå användarna.

Anna Troberg om nätcensur

Anna Troberg, vice partiledare för Piratpartiet, bemöter  Benny Lindholms utmärkta artikelPiratpartiet riskerar att försvåra kampen för frihet på nätet”:

Att plocka bort en sajt som bevisligen sprider barnporr är lika lite censur, som det är kidnappning att sätta någon i fängelse om de grips på bar gärning medan de utför ett bankrån. Ett allvarligt brott har begåtts och det måste naturligtvis få konsekvenser.

Men, precis som för andra allvarliga brott måste de tas omhand och utredas enligt grundläggande rättssäkra principer. Nyckeordet är “bevis” och händelseförloppet ska se ut ungefär så här:

1. Misstanke
2. Utredning
3. Dom (om bevis finns)
4. Straff (sajten plockas bort och den bakom sajten får sitt straff)

Malmströms förslag stuvar om ordningen på ett oroväckande vis:

1. Misstanke
2. Blockering
3. Utredning
4. Dom
5. Straff

Det här är fel, den omstuvning av ordning Anna Troberg beskriver stämmer inte. Den ordning som hon kallar omstuvad är nämligen en helt normal och accepterad ordning i många vardagsfall och för andra brott. Jag ska nu ta upp vad som händer när en snattare blir upptäckt i en butik:

 1. Någon i butiken fattar misstanke om snatteri, personen i fråga ses stoppa på sig något, ett butikslarm löser ut eller liknande. Personen tas om hand, ombeds lämna ifrån sig varan, polis tillkallas. Personen förhörs inledande. Beroende på värdet så klassas brottet antingen som snatteri eller som stöld. Personen släpps i väntan på polisutredning och ev. dom. Personen är ännu inte dömd men misstanken är förstås så kraftig att det är solklart att ett brott har begåtts.
 2. En vanlig åtgärd från butiken är att säga ”du är inte välkommen hit mer”. Polisen försvarar detta beteende och menar att butiken har full rätt att säga vem som är välkommen eller inte. Butiken ”straffar” alltså personen redan innan han/hon ev. blir dömd. Förbudet är knappast absolut, om personen syns i butiken igen i närtid så riskerar han/hon att avvisas men inget mer händer så länge inte nytt snatteri upptäcks.
 3. Polisen förhör personen på polisstation eller i hemmet (ungdomar, troliga förstagångsförbrytare, föräldrarna kontaktas). Utredning. För ungdomar ev. kontakt med sociala myndigheter.
 4. Ärendet går till domstol och dom meddelas alternativt att utredningen läggs ner. Det senare sker ofta för ungdomar som är förstagångsförbrytare om brottet är ringa. De flesta snattar nog inte igen efter att ha varit med om denna chockartade upplevelse som faktiskt är en form av straff i sig.
 5. Om personen blir  dömd så är det nu dags för straff.

Den här ordningen är vardag för snatteri och fungerar alldeles utmärkt även på nätrelaterad brottslighet som spridande av barnporr och illegal fildelning. Det är förstås inte exakt samma sak när en snattare blir portförbjuden innan dom som att blockera en sida med barnporr. En mer lik analogi hade väl varit att man bara blockerat varje enskild person som varit inne på barnporrsidan men det blir ju i princip samma effekt om man blockerar sidan centralt. En snattare blir inte avstängd från all världens butiker, i praktiken bara från just den butiken där man blivit upptäckt. En blockering av misstänkt sida med barnporr stänger inte av alla andra sidor. Här faller Anna Trobergs hela poäng. Anser hon att hanteringen av snatteri är rättsvidrig så kanske hon och partiet ska agera kraftfullt mot den också? Men man vill ju helst inte erkänna den mycket tydliga kopplingen mellan snatteri och illegal fildelning. Det är i grunden samma sak även om det är olika lagar som är inblandade.

Underligt förresten att Piratpartiet och Anna Troberg inte reagerar när misstänkta brottslingar hängs ut på nätet med personnummer, adress osv. Här kan man verkligen prata om brister i rättssäkerheten. Det handlar om en pöbel på nätet som dömer på förhand. Vissa nöjer sig inte med att bara skriva om det i bloggar och forum, nej man skickar hotbrev, ringer och trakasserar per telefon, besöker personen, saboterar personens egendom osv. Det här är ett mycket större och mycket mer påtagligt problem än risken för att någon felaktigt blir blockerad från att sprida eller ladda ner barnporr. Om piraterna får sin vilja igenom så är den här typen av yttringar vardagsmat i framtiden, man ska enligt piraterna få göra precis som man vill bara man är anonym och det ska man alltid ha rätt till enligt piraterna.

Anarki råder på internet enligt expert men Piratpartiet är inte nöjda

Enligt artikel i Metro idag av Stefan Wahlberg, Metros rättslige expert

Sedan internet öppnade yttrandefrihetens dammluckor står rättsstaten inför en gigantisk uppgift att reglera flödet. Många lagar är skrivna långt innan man ens kunde ana hur internet skulle kunna påverka det mänskliga beteendet. Fortfarande råder närmast anarki på brottsplats internet där en mossig lagstiftning hotar att göra den enskilde helt rättslös.  Inom kort så krävs det därför att vi får en modern och anpassad lagstiftning på både nationell och internationell nivå.

En helt korrekt analys. Bloggdrev, uthängning av misstänkta personer som kan vara helt oskyldiga, falska anklagelser, DOS-attacker, spam, phishing, piratkopiering, försäljning av droger, självmordssidor, barnporr… Det behövs helt klart mer reglering.

Men om anarkoliberala Piratpartiet får bestämma är de värsta avarterna som finns nu bara en försmak av vad man vill kunna göra under anonymitetens och ”integritetens” fana. Men ett sådant samhälle vill de flesta inte leva i, man vill kunna fälla brottslingar, de som trakasserar, terrorister, knarklangare, pedofiler, piratkopierare m.m. Integritet ska i första hand gälla för de som följer lagen, inte fuskar, tar ansvar för egna handlingar och inte gör som de vill på andras bekostnad om det går att komma undan  med det.

Rick Falkvinge negativ till växande legal nedladdning av musik

Svenskar är bäst på legal nedladdning av musik enligt artikel på svt.

Jag vet inte om det finns några siffror på detta men svenskarna lär vara bland de ”bästa” även på illegal nedladdning.

Speciellt anmärkningsvärt är uttalandet av Piratpartiets ledare Rick Falkvinge:

Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge ser inget positivt i trenden, eftersom han anser att skivbolagens uppåtgående resultat nåtts genom ”skräck och terror”.

Nej det finns väl enligt piraterna inget som helst positivt i att göra rätt för sig, att betala för en vara/tjänst eller låta bli. Om någon utövat terror så är det väl i så fall alla miljontals nedladdare som med våld tillskansat sig kopior utan upphovsmannens tillåtelse och utan att betala ärligt för sig. Och utan att känna någon som helst skräck pga flatheten i vårt rättssystem som låter nedladdarna komma undan och inte ens har kurage nog att se till att spärra TPB med tracker och liknande funktioner. Det är en stor skandal i en rättsstat att man tillåter massiv ”stöld” (brott mot upphovsrättslagen) i sådan omfattning och utan att agera kraftfullt.

Pirater hoppas på Streisandeffekten

Se bl.a. OlofB[eta]:

Det finns ett fenomen på internet, som är nära relaterat till axiomet ”Information wants to be free”. Det är Streisandeffekten – som i kort går ut på att om någon försöker stoppa information, sprider sig informationen än snabbare.

Och sen syftar han på Aftonbladets radering av Rick Falkvinges osakliga debattinlägg kopplat till årsdagen av TPB-domen. Nu kan man iofs diskutera om Rick Falkvinges inlägg var information eller möjligen desinformation. Men Streisandeffekten fungerar säkert lika bra när man vill sprida vinklade, tillspetsade eller rent av falska budskap.

Sen pekar han på att Rick Falkvinges inlägg nu finns på minst fyra ställen och att den sprider sig pga att Aftonbladet raderade. Ärligt talat, är det några andra än rena barnrumpor som reagerar så kraftigt på att ett enstaka debattinlägg modereras bort? Det kan väl hända precis vem som helst att något kommer med som anses vara osakligt eller behöver kollas upp? Alla tidningar förbehåller sig rätten att refusera.

Sen är det en annan sak också. Jag anar att Rick Falkvinge kommer att bli polisanmäld (kanske även Christian Engström) för att man så flagrant anklagar en polisman för att vara mutad. Det är inte så att man anar eller antyder, nej man skriver rent ut att polismannen är mutad. De som utnyttjar Streisandeffekten och sparar undan fler och fler kopior kommer att öka chansen att Rick Falkvinge blir polisanmäld. Är det ännu ett knep för att via anklagelser om censur, rättsröta osv. leka rättshaverist och locka fler medlemmar och röster till valet? Kommer knepet att lyckas? Troligen inte. Däremot är det bra att rättvisan får ha sin gång så att det blir utrett dels om polismannen var mutad men även om Rick Falkvinge och Christian Engström begått något brott. Men skulle de bli fällda så är det ju per definition (enligt s.k. ”piratlogik”) jäv, eller hur?