Christian Engström om Piratpartiet, fildelarpartiet

Det brukar ofta hävdas att Piratpartiet är ett enfrågeparti och att den frågan handlar om att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material. Det andra man har i sitt partiprogram kan anses vara svepskäl eller medel för att uppnå resultat i fildelningsfrågan. Det här är inget som piratpartister brukar vilja erkänna men det har ju ändå visat sig indirekt via den massiva medlemsökningen efter TPB-domen i tingrätten och ett år senare det massiva medlemstappet när majoriteten av alla som gick med när de kände att fildelningen var hotad senare halkade ur efter ett år.

Det är sällan Rick Falkvinge eller Christian Engström säger det i klartext men nu har i alla fall Christian Engström gjort det i en intervju:

Nobody in their right mind would start a party to promote file sharing. We have that, it works fine and the police aren’t going to come and get you for that.

Det är sällan jag böjer mig för ett uttalande från partiledningen. Den här gången ett solklart undantag.

Nobody in their right mind would start a party to promote file sharing.

Jag kan inte annat än att hålla med.

We have that, it works fine and the police aren’t going to come and get you for that.

Ja här kom ju i alla fall ett mycket tydligt erkännande, Piratpartiet har startats för att möjliggöra fildelning! Polisen kommer visserligen inte att agera på att man startat ett parti för detta men det är fullt möjligt att man kommer att agera på samarbetet med Pirate Bay, att man levererar bandbredd till en tjänst som uppenbart begår massiva brott mot upphovsrättslagen och där personerna bakom faktiskt redan är dömda till ett års fängelse vardera och 30 miljoner i skadestånd.

Håll ordning på din Bitch!

Förr eller senare kommer ett utspel från Piratpartiet, eller i alla fall från någon pirat, som jag kan hålla med om, helt eller delvis. Om inte annat kan det visa på att jag absolut inte hatar vare sig Piratpartiet, Piratpartister, pirater, Rick Falkvinge eller Christian Engström. Huvudsyftet med denna blogg är att kritisera de delar av Piratpartiets politik och utspel som jag anser leder i en felaktig riktning om de skulle få gehör för sina åsikter. Jag har tidigare hävdat flera gånger att om det dyker upp något som kan vara bra så är jag inte främmande för att ta upp det här.

Christian Engström oroas av tjänster som gör att man kan spåra andra genom att ange de deras mobilnummer och se var de befinner sig vad gäller position, eller åtminstone vad gäller ungefärlig position, eller åtminstone var deras mobil befinner sig…

Hur som helst gillar faktiskt inte jag heller sådana möjligheter utan förbehåll. För polisen anser jag att det ska vara en självklarhet att kunna pejla in någon. Inte utan förbehåll utan enligt ett visst regelverk. Jag tänker inte gå in på detaljerna om detta just nu. Det ska även vara OK att spåra någon som ringer 112 och det är det väl redan. Men jag tycker absolut inte att vem som helst ska kunna spåra vilken privatperson som helst bara genom att anlita en betaltjänst och knappa in ett mobilnummer (om det nu är så det fungerar).

Däremot kan jag tänka mig att det är OK om man först medger detta via någon form av avtal och att man då även bara medger det för en viss person eller grupp av personer efter inloggning osv. Det skulle kunna vara en trygghet att som exempel kunna spåra en äldre och förvirrad anhörig som kan gå vilse eller irra omkring då och då. Eller för att kunna ha koll på var barnen är. Jag tror att den typen av tjänster kommer att bli vanligare och vanligare. Men ingen privatperson, företag eller en organisation ska kunna göra det utan personens medgivande. I detta fall tycker jag att ordet integritet fungerar bra, man ska kunna ha sådan integritet att inte vem som helst ska kunna kolla var man är via ett mobiltelefonnummer.