Polisens piratjägare: blockera Pirate Bay och andra piratsajter

Polisens nationella samordnare för immaterialrättsliga brott, Paul Pintér, har lämnat in en promemoria till regeringen om nödvändiga åtgärder mot piratkopiering, vi får hoppas att detta blir verklighet så att Sverige äntligen gör något åt problemet. Sverige sticker verkligen ut jämfört med andra länder via sin oförmåga att agera i frågan. Operatörerna är helt ointresserade av att göra något själva, utom i fallet barnpornografi. De är rädda för att tappa kunder så det är uppenbart att det måste till lagkrav som operatörerna inte kan komma undan. Promemorian:

1. Ändringar bör göras i Rättegångsbalken 27 kapitlet 1 § gällande beslag och förverkande, i denna paragraf bör det även finnas möjlighet att ta immateriella saker i beslag under en förundersökning, ex. domännamn.

2. Det bör också införas ett grovt brott i Upphovsrättslagen 7 kapitlet 53 § samt Varumärkeslagen 8 kapitlet 1 §, för att kunna differentiera olika brott inom dessa kategorier på ett bättre sätt.

3. Det skulle vara av värde om det fanns en möjlighet i lagen att blockera sidor som bryter mot upphovsrättslagen (streamingsidor och andra fildelningssidor) eller varumärkeslagen (hemsidor som säljer kopior och andra förfalskade varor).

När ska svenska ISP:er blockera Pirate Bay och liknande piratsidor?

Fler och fler länder blockerar nu The Pirate  Bay och liknande pirattjänster. Det handlar ofta både om blockering av DNS-namn och IP-nummer.

Finska operatören Elisa fick en dom mot sig i oktober 2011 om att blockera TPB eller betala 100 000 Euro per dag. De hade inte så mycket att välja på men överklagade domslutet. Men nu har Högsta Domstolen i Finland beslutat att inte ta upp målet, dvs det står fast.

Man kan tycka att blockering är meningslöst eftersom det finns många olika sätt att gå runt det via proxys, VPN-tjänster osv. Men det är aldrig meningslöst att visa handlingskraft mot brottslighet. Det blir lite svårare att begå brott, en del kommer då tydligt att förstå att det ÄR ett brott och låta bli. Andra kommer förstås att hela tiden söka sig till nya sätt att komma runt blockeringen. Då får man gå på dessa sätt också.

Sen kan jag tycka att det är ineffektivt att varje ISP ska blockera, det borde finns inbyggt i infrastrukturen på internet att man kan blockera i de stora knutpunkterna eller mellan dessa. Så att man blockera samtliga kända IP-nummer för TPB m.fl. pirattjänster så att det slår på alla ISP:er och även indirekt via VPN-tjänsterna.

Sen tycker jag att det är en rättsskandal att man inte kan göra mer åt exempelvis TPB. Hitta servrarna, stäng ner dem. Hitta molntjänsterna som man anlitar, stäng ner dem eller avkräv dem dryga skadestånd likt de som Elisa fick betala om de inte följer domstolsbeslutet. Det måste till krafttag innan man får en för stor spridning på mentaliteten att det skulle vara OK att bryta mot lagen bara för att man kan komma undan genom att trixa på olika sätt när data förs över via internet. Internet har varit oreglerat för länge, det är dags att visa att samhället/världen inte accepterar brottslighet vare sig på internet eller utanför.

Nu tycker jag att det är dags att sverige gör något, man har varit alldeles för passiva. Jag hoppas att det blir aktuellt med att även svenska ISP:er måste blockera, för att visa att vi inte är ett land som böjer oss för brottsligheten och låter buset och kriminaliteten härja fritt.

Det är också en skandal att man inte lyckas få TPB-gänget att hamna i finkan, att det ska ta sådan tid att få dem att börja avtjäna sitt straff. Carl Lundström har suttit av sitt straff. Gottfrid Svartholm Warg är på väg, sen kan han ju få ytterligare straff om han dessutom fälls för dataintrång. Men Peter Sunde och Fredrik Neij, det är en stor skandal att de fortfarande går fria! Och en ännu större skandal att de kan driva TPB vidare!!!

Vi behöver nya fildelningslagar

Trots lagliga tjänster, en fällande dom mot The Pirate Bay i tingsrätten och Ipred så ökar fildelningen. Henrik Pontén på Antipiratbyrån anser att det behövs nya lagar.

Ja det inser ju vem som helst att man måste ha lagar som fungerar i praktiken, piratkopieringen via internet kan inte fortgå i år efter år utan att ansvariga ställs till svars. Det är som att man skulle låta alla snattare gå fria och att man skulle ha en lagstiftning som omöjliggör att man tar fast snattare och ställer dem till svars för sina handlingar.

Man får faktiskt skämmas för att man bor i Sverige – landet där nätbuset får härja fritt. Man har helt tappat kontrollen, något måste definitivt göras! Mer krav måste ställas på internetoperatörerna. Bara en så enkel sak som att det avtal man godkänner när man tecknar ett internetabonnemang faktiskt ska följas, av alla sådana avtal framgår det mycket tydligt att man kan bli av med tjänsten om man sysslar med piratkopiering eller annat som är olagligt. Om alla internetoperatörer måste följa samma lagar/regler så kan man inte komma undan genom att byta till en annan operatör och det finns heller ingen konkurrensfördel i att vara slapphänt om detta inte tolereras enligt lagen.

Att en gång för alla stoppa The Pirate Bay (och samarbetet med Piratpartiet) och ställa personerna till svars är en bra början, men det räcker förstås inte.

Anarki råder på internet enligt expert men Piratpartiet är inte nöjda

Enligt artikel i Metro idag av Stefan Wahlberg, Metros rättslige expert

Sedan internet öppnade yttrandefrihetens dammluckor står rättsstaten inför en gigantisk uppgift att reglera flödet. Många lagar är skrivna långt innan man ens kunde ana hur internet skulle kunna påverka det mänskliga beteendet. Fortfarande råder närmast anarki på brottsplats internet där en mossig lagstiftning hotar att göra den enskilde helt rättslös.  Inom kort så krävs det därför att vi får en modern och anpassad lagstiftning på både nationell och internationell nivå.

En helt korrekt analys. Bloggdrev, uthängning av misstänkta personer som kan vara helt oskyldiga, falska anklagelser, DOS-attacker, spam, phishing, piratkopiering, försäljning av droger, självmordssidor, barnporr… Det behövs helt klart mer reglering.

Men om anarkoliberala Piratpartiet får bestämma är de värsta avarterna som finns nu bara en försmak av vad man vill kunna göra under anonymitetens och ”integritetens” fana. Men ett sådant samhälle vill de flesta inte leva i, man vill kunna fälla brottslingar, de som trakasserar, terrorister, knarklangare, pedofiler, piratkopierare m.m. Integritet ska i första hand gälla för de som följer lagen, inte fuskar, tar ansvar för egna handlingar och inte gör som de vill på andras bekostnad om det går att komma undan  med det.

Angående Piratpartiets pressmeddelande om Acta

Piratpartiet övertolkar och läser lagtexter som fan läser bibeln, se deras pressmeddelande om Acta. Acta anser de hotar svensk rättssäkerhet:

Ett av de stora problemen är att man talar om kommersiell skala, inte kommersiellt syfte. Det betyder att man inte behöver gjort någon egen vinst på att sprida materialet för att man ska kunna straffas. Det enda som krävs är en godtycklig bedömning att ha skadat rättsinnehavarenseventuella inkomst.

Termen kommersiell skala är högst relevant. Piraterna brukar försöka gömma sig under att deras nedladdningar inte är i kommersiellt syfte. Men det är ju att jämställa med detta. Volymen av den totala nedladdningen av en enskild artists verk är ju enorm och skadan motsvarar att det är i kommersiellt syfte men att upphovsmannen blir snuvad på pengarna. Och summan av en enskild persons nedladdningar under ett år motsvarar ett totalvärde som också är att jämställa med kommersiellt syfte, man tjänar oerhört mycket pengar på att slippa betala för all den konsumtionen av media som nedladdningen leder till. Men låt oss gärna kalla det kommersiell skala för det säger väldigt tydligt vad det handlar om plus att piraterna inte kan gömma sig under tolkningen kommersiellt syfte.

– Om det så är 2, 20 eller 200 personer som fildelat sinsemellan kan aktiviteten bedömas vara kommersiell, säger Sandra Grosse. Godtyckligheten som är inskriven i avtalet gör att det i princip går att tolka hur man vill och så lite som en anklagelse kan ligga till grund för att människor stängs av från internet.

Har man fortfarande inte fattat vad det står i Acta? Det står inte att man ska stänga av människor. Sluta överdriva, det är ändå ingen vettig människa som går på de här överdrifterna längre. När både DN och SvD går ut med att Acta innebär att man inte kan stänga av människor så hävdar Piratpartiet fortfarande att detta är ett faktum. Trams!

I det liggande avtalet finns ett förslag om att internetleverantörer ska kunna hållas ansvariga för vad deras kunder gör. Det betyder i värsta fall att internetleverantörer börjar kontrollera och stänga av deras kunder för att skydda sig mot stämningar.

Det är högst rimligt att internetleverantören har ett ansvar. Alla som skaffar abonnemang skriver ju dessutom på det finstilta som innebär att man kan bli avstängd om man sysslar med något olagligt. Det är rimligt att internetleverantörerna ska stå för detta även i praktiken och att det inte ska vara en konkurrensfördel att låta användarna slippa undan i så stor utsträckning som möjligt. Om alla kör samma linje så måste användarna anpassa sig och följa lagen i högre utsträckning.

– Debatten i Sverige ligger långt före många andra nationer och vi har ett ansvar att dela med oss av vår kunskap. Som nation bör vi sätta ner foten rejält och säga ett klart och tydligt nej till allt innehåll i avtalet som handlar om att begränsa internet och urholka vår rättssäker

Sverige ligger före många andra nationer när det gäller att helt ha tappat kontrollen över nedladdarna. Sverige ligger före i att tillåta ansvarslöshet. Sverige ligger före i att inte bevaka upphovsmännens rättigheter enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Andra länder ligger före i att ha en rimlig balans mellan integritet och möjligheten att förhindra, upptäcka och bestraffa kriminalitet. Acta är ett steg på vägen mot att även Sverige ska få ordning på efterföljandet av lagar. Och eftersom internet är gränsöverskridande så måste på sikt samtliga nationer följa liknande lagar och tillämpa dem i liknande utsträckning. Vi kan börja med att tillämpa samma lagar på samma sätt inom EU men på sikt i hela världen.

Rick Falkvinge vantolkar Acta

Gamla vanliga skrämseltaktiken i Acta är värre än vi någonsin föreställt oss av Rick Falkvinge:

Det som står här är att Internetleverantörer inte är skadeståndsskyldiga för fildelning i deras nät under vissa villkor. De villkoren upphör i samma sekund som internetleverantören får kännedom om det påstådda intrånget (den sista delen av texten).

Man siktar alltså in sig på skadeståndsskyldigheten hos internetleverantörer, och ser till att de bara kan hållas skadefria om de omedelbart stänger av någon som påstått fildelar eller på annat sätt bryter mot immateriella rättigheter. Effekten är att internetleverantörer måste skriva in i sina abonnentavtal att de stänger av så fort de får sådana anklagelser.

Det är ett extremt fult sätt att gå runt lagstiftningsprocessen.

Ingen rättssäkerhet. Ingen domstol. Ett storföretag som pekar finger, och du ska vara avstängd från samhället, och metoden för att nå det ska vara skräck och terror.

Det här är inte korrekt och endast skrämseltaktik för att locka röster inför kommande val. Det står inte alls att internetleverantören ska stänga av, det står att man ta bort eller ta bort åtkomsmöjligheter för det material som bryter mot immateriella rättigheter, vilket är högst rimligt och en mycket mindre åtgärd än att stänga av. 

 

 

when exercising the activities as stipulated in paragraph 3(a)(ii) and/or (iii) the online service providers act [takes appropriate measures] expeditiously, in accordance with applicable law [s], [such as those] to remove or disable access to infringing material or infringing activity upon obtaining actual knowledge of the infringement [or the fact that the information at the initial source has been removed or disabled.] [or having reasonable grounds to know that the infringement is occurring]]

DN.se gör en mer korrekt tolkning och säger:

Offentligt Acta: Inga fildelare ska stängas av.

Varför gör Falkvinge på det här sättet? Trovärdighet noll redan tidigare… 

Är det lönt att diskutera upphovsrätten då den inte kan skyddas?

Angående Förslag om upphovsrätten sågas. Visst är det intressant att diskutera hur upphovsrätten ska se ut men samtidigt måste man se till att man kan värna aktivt om den upphovsrätt som finns idag enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och gällande lagstiftning.

Piraterna vill förkorta skyddstiden men givet att man inte kommer åt det massiva överträdandet via illegal fildelning så blir längden på skyddstiden bara en akademisk fråga. Om skyddstiden är 50 år, 1 år eller 1 månad har ingen praktisk betydelse så länge den praktiska skyddstiden är enskilda dagar innan verket är tillgängligt via fildelning för miljontals nedladdare.

Man måste få på plats ett system som säkrar den praktiska upphovsrätten, alltså som motverkar att man sprider verk i massupplaga så att den lagstiftade skyddstiden också kan säkras i de flesta fall.

Hårda tag mot fildelare i Storbritannien

Ännu ett land som vågar ta itu med den illegala fildelningen, se artikel i SvD.

Nu är det bara att hoppas att sverige snart följer efter. Det är välbehövligt, man har varit alltför passiv alltför länge. Rent realistiskt tror jag dock inte att det händer något förrän efter valet 2010, men då kommer det att ske oavsett vilket block som vinner. Frågan är då bara hur stor skada som är skedd och om den går att reparera. Att få en hel ungdomsgeneration att respektera lagar igen kan ta mycket lång tid, man kanske får sikta in sig på de som växer upp med de nya och hårdare lagarna.