Anna Troberg om nätcensur

Anna Troberg, vice partiledare för Piratpartiet, bemöter  Benny Lindholms utmärkta artikelPiratpartiet riskerar att försvåra kampen för frihet på nätet”:

Att plocka bort en sajt som bevisligen sprider barnporr är lika lite censur, som det är kidnappning att sätta någon i fängelse om de grips på bar gärning medan de utför ett bankrån. Ett allvarligt brott har begåtts och det måste naturligtvis få konsekvenser.

Men, precis som för andra allvarliga brott måste de tas omhand och utredas enligt grundläggande rättssäkra principer. Nyckeordet är “bevis” och händelseförloppet ska se ut ungefär så här:

1. Misstanke
2. Utredning
3. Dom (om bevis finns)
4. Straff (sajten plockas bort och den bakom sajten får sitt straff)

Malmströms förslag stuvar om ordningen på ett oroväckande vis:

1. Misstanke
2. Blockering
3. Utredning
4. Dom
5. Straff

Det här är fel, den omstuvning av ordning Anna Troberg beskriver stämmer inte. Den ordning som hon kallar omstuvad är nämligen en helt normal och accepterad ordning i många vardagsfall och för andra brott. Jag ska nu ta upp vad som händer när en snattare blir upptäckt i en butik:

  1. Någon i butiken fattar misstanke om snatteri, personen i fråga ses stoppa på sig något, ett butikslarm löser ut eller liknande. Personen tas om hand, ombeds lämna ifrån sig varan, polis tillkallas. Personen förhörs inledande. Beroende på värdet så klassas brottet antingen som snatteri eller som stöld. Personen släpps i väntan på polisutredning och ev. dom. Personen är ännu inte dömd men misstanken är förstås så kraftig att det är solklart att ett brott har begåtts.
  2. En vanlig åtgärd från butiken är att säga ”du är inte välkommen hit mer”. Polisen försvarar detta beteende och menar att butiken har full rätt att säga vem som är välkommen eller inte. Butiken ”straffar” alltså personen redan innan han/hon ev. blir dömd. Förbudet är knappast absolut, om personen syns i butiken igen i närtid så riskerar han/hon att avvisas men inget mer händer så länge inte nytt snatteri upptäcks.
  3. Polisen förhör personen på polisstation eller i hemmet (ungdomar, troliga förstagångsförbrytare, föräldrarna kontaktas). Utredning. För ungdomar ev. kontakt med sociala myndigheter.
  4. Ärendet går till domstol och dom meddelas alternativt att utredningen läggs ner. Det senare sker ofta för ungdomar som är förstagångsförbrytare om brottet är ringa. De flesta snattar nog inte igen efter att ha varit med om denna chockartade upplevelse som faktiskt är en form av straff i sig.
  5. Om personen blir  dömd så är det nu dags för straff.

Den här ordningen är vardag för snatteri och fungerar alldeles utmärkt även på nätrelaterad brottslighet som spridande av barnporr och illegal fildelning. Det är förstås inte exakt samma sak när en snattare blir portförbjuden innan dom som att blockera en sida med barnporr. En mer lik analogi hade väl varit att man bara blockerat varje enskild person som varit inne på barnporrsidan men det blir ju i princip samma effekt om man blockerar sidan centralt. En snattare blir inte avstängd från all världens butiker, i praktiken bara från just den butiken där man blivit upptäckt. En blockering av misstänkt sida med barnporr stänger inte av alla andra sidor. Här faller Anna Trobergs hela poäng. Anser hon att hanteringen av snatteri är rättsvidrig så kanske hon och partiet ska agera kraftfullt mot den också? Men man vill ju helst inte erkänna den mycket tydliga kopplingen mellan snatteri och illegal fildelning. Det är i grunden samma sak även om det är olika lagar som är inblandade.

Underligt förresten att Piratpartiet och Anna Troberg inte reagerar när misstänkta brottslingar hängs ut på nätet med personnummer, adress osv. Här kan man verkligen prata om brister i rättssäkerheten. Det handlar om en pöbel på nätet som dömer på förhand. Vissa nöjer sig inte med att bara skriva om det i bloggar och forum, nej man skickar hotbrev, ringer och trakasserar per telefon, besöker personen, saboterar personens egendom osv. Det här är ett mycket större och mycket mer påtagligt problem än risken för att någon felaktigt blir blockerad från att sprida eller ladda ner barnporr. Om piraterna får sin vilja igenom så är den här typen av yttringar vardagsmat i framtiden, man ska enligt piraterna få göra precis som man vill bara man är anonym och det ska man alltid ha rätt till enligt piraterna.

Anarki råder på internet enligt expert men Piratpartiet är inte nöjda

Enligt artikel i Metro idag av Stefan Wahlberg, Metros rättslige expert

Sedan internet öppnade yttrandefrihetens dammluckor står rättsstaten inför en gigantisk uppgift att reglera flödet. Många lagar är skrivna långt innan man ens kunde ana hur internet skulle kunna påverka det mänskliga beteendet. Fortfarande råder närmast anarki på brottsplats internet där en mossig lagstiftning hotar att göra den enskilde helt rättslös.  Inom kort så krävs det därför att vi får en modern och anpassad lagstiftning på både nationell och internationell nivå.

En helt korrekt analys. Bloggdrev, uthängning av misstänkta personer som kan vara helt oskyldiga, falska anklagelser, DOS-attacker, spam, phishing, piratkopiering, försäljning av droger, självmordssidor, barnporr… Det behövs helt klart mer reglering.

Men om anarkoliberala Piratpartiet får bestämma är de värsta avarterna som finns nu bara en försmak av vad man vill kunna göra under anonymitetens och ”integritetens” fana. Men ett sådant samhälle vill de flesta inte leva i, man vill kunna fälla brottslingar, de som trakasserar, terrorister, knarklangare, pedofiler, piratkopierare m.m. Integritet ska i första hand gälla för de som följer lagen, inte fuskar, tar ansvar för egna handlingar och inte gör som de vill på andras bekostnad om det går att komma undan  med det.

Piratpartiet stöttar mobbare

Enligt den mycket läsvärda artikeln av Pernilla Gunther i GT så är risken för att råka illa ut pga statens övervakning mycket liten jämfört med riskerna för mobbing, trakasserier, ryktsspridning och förtal.

Jag håller med, när det händer något allvarligt som våldtäkten i Bjästa eller parkeringsplatsmordet i Landskrona så startar rena upploppen på nätet. Den rättssäkerhet som piraterna efterlyser i samband med fildelningsmål lyser totalt med sin frånvaro. Här pratar man inte om teknikaliteter som jäv utan det är tusentals personer som spekulerar och dömer och hänger ut personer på nätet med mycket allvarliga konsekvenser för en oskyldig person och anhöriga till dessa. Man kan förstöra hela deras liv, även om det efteråt visar sig att de var helt oskyldiga. Lynchmobben kommer förstås att utgå ifrån att personen var skyldig men att man inte lyckades fälla pga brist på bevis.

Piratpartiet anser att Ask ska avgå pga sin groda angående att man skulle skicka hem brev till misstänkta sexbrottslingar. Men med piratpartiets politik blir nätmobbningen och lynchmobbarna vardagsmat. Det går vare sig att stoppa eller hålla någon som ansvarig. För man kan väl inte kriminalisera alla tusentals som deltar?

Var har begrepp som etik, moral och eget ansvar tagit vägen? Man kan inte få göra vad som helst under skydd av integritet och komma undan med det. Det har gått för långt och skyddet för brottslingen/mobbaren har blivit alldeles för stort jämfört med skyddet för de som drabbas. Det gäller både misstänka men ännu ej dömda eller oskyldiga personer, det gäller även upphovsmän och de som företräder dessa. De åtgärder man brukar diskutera typ datalagring och blockering av sajter hindrar på intet sätt vanliga hederliga medborgare. Men det hindrar de kriminella och andra som vill utnyttja internet till att göra olagliga eller omoraliska saker utan att bli upptäckta och ofta med mycket stora konsekvenser för de drabbade. Det vore en katastrof om Piratpartiets politik skulle få genomslag!