Peter Sunde nekad resning i HD, Lundström har avtjänat sitt fängelsestraff, Neij och Svartholm Warg är efterlysta internationellt

Peter Sunde har försökt få resning i HD p.g.a. att han påstår sig kunna bevisa att handlingar han anklagats för inte har ägt rum. Det handlar om ganska perifera saker som knappast har någon påverkan på påföljden så det kanske inte spelar så stor roll. Det primära har ju varit att binda honom till The Pirate Bay, han har ju faktiskt inte bara varit ”talesman” som han själv vill låta påskina. Hur som helst, han blev nekad resning och därmed följer en uppräkning av sedvanliga konspirationsteorier om jäv, påverkan från USA osv.

”Beslut togs av en involverad i USA:s hot mot TPB”, skriver han på Twitter.

Men han själv har ju inte gjort fel, bara andra:

Inte i en enda instans av min kontakt med rättsväsendet har det varit rena kort.

Och du då Peter Sunde? Har du spelat med rena kort? Har du erkänt exakt vad du gjort? Ska du kanske ta och peka ut vem det är som nu anses äga TPB? Men vi vet ju alla att det är samma personer som tidigare, att det där med Reservella på Seychellerna bara är en skenmanöver, eller hur? Men alla andras kort ska förstås vara rena…

På slutet blev jag lite rädd då han nämnde att han pratat med pajasen Göran Lambertz, en person som under sin tid som Justitiekansler tagit stora steg  för att avveckla rättsstaten i och med att i de flesta lägen prioritera att brottslingar stryks medhårs och inte ”kränks” på något sätt. Som tur var blev jag lugnad av vad han skrev om detta, i sin nya roll kan Lambertz tydligen inte längre ställa till med samma skada:

UPPDATERING: Pratade med Göran Lambertz (annat justitieråd som tagit beslutet om nekad resning) som säger att de gick igenom frågan om Agneta Bäcklunds jävssituation och tyckte inte det spelade någon roll. Men han vägrar ändå ge mig en grund till varför jag fick min resning nekad.

Hur som helst, bara det faktumet att Göran Lambertz varit inblandad är ju en garanti för att hans resningsansökan har behandlats i Peter Sundes favör så långt som det överhuvudtaget är möjligt i vårt rättssystem.

Men jag undrar – Varför sitter de fällda brottslingarna fortfarande inte bakom lås och bom? Nu får det väl ändå vara nog med daltet?

Piraterna pratar om rättsskandal men den verkliga rättsskandalen är att fortfarande sex år efter tillslaget mot TPB så har personerna bakom ännu inte krypit in i finkan och vad värre är – upphovsmännen är fortfarande rättslösa i och med att verksamheten pågår i minst lika stor omfattning som tidigare och dessutom med SE-domän och i samarbete med ett politiskt parti (Piratpartiet). Ingen tvekan om att det är en rättsskandal – för de drabbade upphovsmännen!

Edit 2012-07-28:

Det har nu framkommit att Carl Lundström redan har avtjänat sitt straff, utan att detta har uppmärksammats av media.

När de nu ska bakom lås och bom har intresset avtagit betydligt. Faktum är att Carl Lundström, vars företag tillhandahöll tjänster åt Pirate Bay, redan suttit av sitt straff utan nämnvärd uppståndelse.

Lundström dömdes till fyra månader på anstalten Skänninge. Första tiden avtjänade han i Göteborg med fotboja, varför han sedan låstes in är oklart.

Klart är i alla fall att Carl Lundström är den enda av de fyra som hittills betalat ett öre av det skadestånd som vid domslut låg på 46 miljoner kronor – och i dag stigit till 74 miljoner.

Knäckebrödsmiljonären, som han kallats i egenskap av arvtagare till Wasabröd, fick för ett år sedan tillgångar till ett värde av av 333000 kronor utmätta. Till större del handlade det om värdepapper. Den fastighet han en gång ägde har hustrun köpt – i schweizerfranc.

Carl Lundström är i dag skriven i Rapperswil i Schweiz. Kronofogden begär inte indrivning utomlands så länge skulderna är privata, som i det här fallet då de rör ett flertal musik- och filmbolag.

Och Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg är internationellt efterlysta:

Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg dömdes till de två längsta fängelsestraffen, tio respektive tolv månader. Ingen av dem har dock infunnit sig på sina respektive anstalter, utan är nu internationellt efterlysta.

Rättvisan har segrat i Pirate Bay-målet

Det har nu gått nästan 6 år sedan polisen gjorde razzia 31 maj 2006 och beslagtog Pirate Bays servrar. Under hela den perioden fram till nu så har upphovsmännen i stort sett varit rättslösa i vårt land och piraterna har kunnat härja fritt. Men nu är det slut på lekstugan, Högsta Domstolen meddelar:

2012-02-01

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i Pirate Bay-målet

Högsta domstolen har idag beslutat att avslå begäran från två av klagandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen och att inte meddela prövningstillstånd i det s.k. Pirate Bay-målet. Därmed står hovrättens avgörande fast.

Enligt protokollet i Mål nr B 5880-10 framgår att skälen är:

Förhandsavgörande från EU-domstolen

Carl Lundström och Fredrik Neij har begärt att Högsta domstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Carl Lundström har anfört bl.a. att det är särskilt intressant att få ett förhandsavgörande i frågan om innebörden av ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet och e-handelslagen. Fredrik Neij har anfört att det föreligger oklara EU-rättsliga frågor beträffande vilka faktorer det är som har avgörande betydelse när en tjänsteleverantörs tjänst enligt e-handelsdirektivet ska kvalificeras som enbart vidarebefordran, cashning eller värdtjänst enligt artiklarna 12-14 och om det enligt detta direktiv kan föreligga tjänsteleverantörer som bedöms vara av en annan typ än de nämnda när fråga är om tjänsteleverantör som tillhandahåller en informationssamhällets tjänst av teknisk, automatisk och passiv natur samt när det gäller frågan, om det är korrekt och i enlighet med e-handelsdirektivet att göra åtskillnad mellan det straffrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvarsfrihetsområdet för en och samma tjänsteleverantör.

Det föreligger inte något sådant tvivel beträffande tolkningen av artiklarna 12-14 i e-handelsdirektivet som gör det nödvändigt att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Frågan om prövningstillstånd

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.

Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Den som har läst domarna från tingsrätt och hovrätt är knappast förvånad över det här, domarna var solklara. Det bara tragiskt att det har rått rättsröta i vårt land ända fram till nu.

Dn SvD Aftonbladet Expressen IDG IDG

Enligt Svenska Piratbyrån är detta startskottet för en ny kampanj och här framgår även lite mer detaljer om Mediavisions undersökning, den som säger att 25% av de som piratkopierar skulle betalat om de inte hade kunnat ladda ner illegalt:

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i målet mot Pirate Bay. Beslutet innebär att domen på mellan 10 till 4 månaders fängelse och 46 miljoner i skadestånd för de ansvariga står fast.

Rättssamhället har sagt sitt och detta är en brytpunkt i den långdragna diskussionen om upphovsrätten på internet. Högsta instans har klargjort att alla som medverkar till brotten, även den som levererar internetförbindelsen får ta sitt ansvar säger, Henrik Pontén jurist på Svenska Antipiratbyrån.

Med stöd av domen kommer Antipiratbyrån att agera mot de närmare 150 illegala fildelningstjänster som har svensk anknytning. Rättsliga insatser kommer att riktas mot samtliga som bidrar till brotten i på olika sätt.

Fakta
Skadestånden i Pirate Bay var flera miljoner per film och åklagare bedömer att straffvärdet för att illegalt dela ut 10-15 filmer är fängelse.
I en undersökning som Mediavision på uppdrag av Sveriges Videodistributörers Förening genomförde för ca ett år sedan framkom följande:
• C:a 970 000 individer i åldern 15-64 år laddade ned film någon gång under de senaste 30 dagarna.
• Bland de som laddade ned film uppgick antalet i genomsnitt till 5,3 filmer per månad.
• På årsbasis motsvarar det ca 62 miljoner nedladdade långfilmer.
• Utslaget på alla 15-64 år med bredband (ca 5,4 milj) innebär det ca 11,5 filmer per år.

Undersökningen genomfördes i Sverige i oktober-november 2010 med ett riksrepresentativt urval bland 1500 st 15-64 åringar.

Vad gör nu Piratpartiet då? De agerar lika korkat som vanligt och fortsätter att bidra till sin medhjälp till brott mot upphovsrättslagen:

Högsta domstolens beslut att inte pröva The Pirate Bay-målet påverkar inte Piratpartiet. Det kommer åtminstone tills vidare att fortsätta att hosta – tillhandahålla bandbredd – åt fildelningstjänsten, säger partiledaren Anna Troberg.

– Vi har inte hunnit diskutera hur HD:s beslut kommer påverka det. Vi levererar bandbredd, ungefär som vilken internetleverantör som helst i princip och bör därmed inte dras in i någon rättsprocess för det. Sedan ser ju inte The Pirate Bay i dag ut så som det gjorde när rättsprocessen drog igång.

Piratpartiet har levererat bandbredd åt The Pirate Bay sedan maj 2010. Anna Troberg säger att partiets interna diskussioner om förhållandet till The Pirate Bay är löpande. På samma sätt följer Piratpartiet andra rättsfall på upphovsrättsområdet och fattar beslut efter det.

Förr eller senare kommer de att tvingas sluta leverera bandbredd – eller om Pirate Bay ens finns kvar och då spelar det ju ingen roll.

Och snart kommer piraterna att stämma upp med sedvanliga konspirationsteorier och rop om jäv, när en idiot kan räkna ut att det Pirate Bay åstadkommer är olagligt. Och det är heller ingen större skillnad mellan gamla Pirate Bay och nya, man åstadkommer exakt samma sak för användaren även om det skiljer lite i detaljerna vad gäller användning av tracker. Ser man TPB som en svart låda så är det exakt samma sak nu som då. Användaren går in och söker efter något, klickar och startar nedladdningen via sin bittorrentklient. Exakt samma uppsåt och funktion som tidigare. Inget i tidigare domar antyder att trackerdelen skulle vara nödvändig för fällande dom, vilket skulle vara orimligt.

Vad gör Pirate Bay då?

Jo de byter domän till .se för att inte USA ska beslagta domänen. Frågan är om det hjälper. Och varför byter de förresten domän om det skulle vara så som piratkramarna påstår, att nya TPB är lagligt? Självklart är inte dagens TPB lagligt och det vet TPB själva om. Och alla inser att det är samma personer bakom som tidigare.

Föredettingen Rick Falkvinge reagerar förstås våldsamt och anser att man deklarerat krig mot internet, vilket är rent nonsens, internet utgörs inte till 100% av laglösa pirater. Sen svamlar han om att detta är ett politiskt fall. Inte mer politiskt än något annat i så fall. Våra folkvalda, de politiker vi röstar på i demokratiskt anordnade val, stiftar sedan våra lagar. Men vi som medborgare är också skyldiga att följa dem, det finns ingen som helst politik i detta.

Sen svamlar han om att HD läcker som ett såll, att han var ganska säker på utgången innan det offentliggjordes idag. Jag har varit säker i flera år att det skulle sluta så här, utan något svammel om läckor.

Piratpartiet slits sönder inifrån – dödsryckningarna tilltar

Nu blir Piratpartiets dödsryckningar allt intensivare. Efter valfiaskot 2010 så har medlemsantalet sjunkit till bara 12 000 medlemmar. Flertalet av dessa är knappast engagerade medlemmar utan de lär ganska snart halka ur systemet i och med att de inte kommer att orka förnya efter ett år.

Intressant är även inlägget Styrelsen, valberedningen och jäv i Piratpartiets forum.

Vi i den dåvarande valberedningen tog vårt arbete på största allvar och som led i detta så meddelade vi personligen alla som vi hade intervjuat om resultatet av vårt beslut. Jag var en av två personer som ringde runt till folk för att antingen meddela att de var med i vårt förslag eller att vi hade valt att gå vidare med andra individer. Så som det föll sig så blev det jag som meddelade Christian Engström om att han inte hade hamnat med i valberedningens förslag, vilket visade sig vara ett mindre roligt samtal.

Nästan exakt två timmar efter att det samtalet avslutas så postar Rick Falkvinge det här motionsförslaget som inte bara ville avveckla kommande valberedningar, utan även ville att det arbete som vi hade gjort skulle skuffas undan och bli mindre viktigt. Detta sker alltså två timmar efter att Christian blivit informerad om att han inte är med i valberedningens förslag och innan valberedningen har hunnit gå ut med förslaget publikt. Detta eftersom vi valde att avvakta med att publicera förslaget tills alla vi hade intervjuat hade blivit informerade om vårt beslut.

Sven Petersson kommenterar i samma tråd:

Personligen anser jag att det inte bara är moraliskt förkastligt att rösta på Christian Engströms pigor och drängar, men att varje sådan röst ökar risken för partiets fortsatta förfall.

Rösta i valen för styrelseledamöter INTE för:

– Anna Troberg
– Rick Falkvinge
– Henrik Alexandersson

Det finns nog med ojäviga kandidater att välja från i såväl ”Ledamot styrelsen tom 2013-12-31” som ”Fyllnadsval av ledamot styrelsen tom 2012-12-31”.

Störta partidiktaturen!

Återinför partidemokratin!

Michael Anderson skriver i samma tråd angående att Christian Engström drar tillbaka sitt personliga lån till partiet på 500 000:

Lånet var tänkt att den skulle gå till PARTIET, men när det såg ut som Christian inte skulle få någon plats i partiets STYRELSE så drog han tillbaka lånet med motiveringen att han inte kände sig säker på att låna ut såpss mycket pengar till en styrelse han inte känner till.

Kort sagt: Christian köpte sig en plats i styrelsen. Jag vet inte om lånet genomfördes efter att han valdes in i styrelsen på nytt, men det var sannerligen ”löften om lån” som låg till stor del för att han valdes in i styrelsen på nytt.

Lite komiskt är det också att Amelia Andersdotter fortfarande väntar på sin plats i Bryssel.

Amelia Andersdotter bor i Gent i Belgien, håller på att lära sig nederländska och har ingen kontakt med piratpartiets europaparlamentariker.

Hon har till och med sagt nej till ett jobb som assistent åt Piratpartiets europaparlamentariker Christian Engström.

Christian Engströms blogg läser man även följande inlägg:

Christian Engström med tanke på hur PP har behandlat hax så ber jag dig att gå ur Pp och gå med Liberaldemokraterna istället och behålla din plats i EU.

Han kan väl göra som han vill, efter nästa EU-val lär han få leta efter ett vanligt kneg liksom Falkvinge och Troberg antagligen också gör vid det laget.

Edit 2011-04–28:

Farsen fortsätter

Fällande dom i Hovrätten mot personerna bakom Pirate Bay

Föga förvånade blev det fällande dom i Hovrätten. Fängelsestraffen sänktes något men skadeståndskravet höjdes till 46 miljoner, plus ränta från 31 maj 2006 tills dess betalning sker. Domen ska överklagas, men Roswall tror inte att Högsta domstolen kommer att ta upp fallet:

Man har ingen ovillkorlig rätt att få upp mål i Högsta domstolen och jag har svårt att se att HD prövar det här. Tekniken kommer HD aldrig ta upp och vad gäller de andra frågorna om exempelvis uppsåt finns det många avgörande redan.

Det kan mycket väl vara så men vi får väl se vad som händer. Jag har bara skummat domen ännu så länge men enligt vad jag sett hittills så är hovrättsdomen mycket tydlig och trovärdig. Ingen person med ”lyset tänt” kunde väl tveka över rimligheten i tingsrättsdomen och hovrättsdomen känns faktiskt ännu tydligare och trovärdigare.

Och nu kommer ju som förväntat jävsdebatten – jäv för pirater = ”domen går inte piraternas väg”. Peter Sunde och Fredrik Neij anser inte att det gått rätt till

Det är ju felaktigt även det här — det är ju jättefelaktigt. Nu är det ju dags att man faktiskt tar och skärper till sig lite i det svenska rättssystemet med hur man tycker och tänker om världen. Det här är ju bara förkastligt, helt och hållet förkastligt, säger Peter Sunde till TT.

Det kanske är dags för Peter Sunde själv att ta och skärpa till sig?

Svd Dn Aftonbladet

Rick Falkvinge har just nu inte skrivit något på sin blogg än men det har Christian Engström, ”Pirate MEP” gjort. Enligt den bloggen har Falkvinge sagt följande:

Man kan jämföra detta med att skadeståndet för en våldtäkt är 75000 kronor, säger Falkvinge. Upphovsrätten har glidit så långt ifrån det allmänna rättsmedvetandet att den inte kan överleva utan drastiska reformer. I en sådan reform finns det ingen plats för dagens upphovsrättsindustri.

Ganska fånig jämförelse. För snatteri kan man få kännbara dagsböter. Säg att man kommit lindrigt undan och får 10 000 kr i dagsböter för att ha snattat en chokladkaka. Detta är väl då skyhögt jämfört med skadestånd för våldtäkt på 75 000? Men tänk dig att någon begår medhjälp till tusentals eller miljontals snatterier, vad skulle straffet då bli? Ser man till den totala verksamheten hos Pirate Bay så är det ju en enorm skada för upphovsmännen och de som företräder dem! Även det höjda skadeståndskravet är ju då löjligt lågt!

Ja jag vet att snatteri och brott mot upphovsrättslagen inte är samma brott men det finns ändå tillräckligt stora likheter för att jag ska ta upp snatteri som ett exempel som kan jämföras – men inte likställas – med piratkopiering av filer via internet.

Nu kan vi förvänta oss fler fällande domar och sannolikt även åtgärder mot Rick Falkvinge och Piratpartiet eftersom de levererar bandbredd till Pirate Bay. Enligt hovrättsdomen kan man läsa:

Av förarbetena till genomförandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmoniseringen av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet) framgår att en internetleverantör under vissa förhållanden anses kunna ådra sig medverkansansvar, åtminstone i objektiv mening, i en situation där denne fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång (prop. 2004/05:110 s. 340).

Det kan knappast finnas någon tveksamhet angående att Rick Falkvinge och Piratpartiet har fått sådana konkreta indikationer på att tjänsten används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång, inte minst efter både domen i Tingsrätten och i Hovrätten.

Piratpartiet/Pirate Bay sköter wikileaks servrar – snacka om jävsits!

Ja så kom då beskedet angående det som man antytt ett tag, Piratpartiet ska sköta wikileaks servrar.

Tänk om det vore Moderaterna eller Vänsterpartiet/kommunisterna som drivit wikileaks servrar? Vilken trovärdighet får nu wikileaks om man gör anspråk på att inte vara köpt eller politiskt styrt? Snacka om jävsits!

Dessutom samarbetar ju redan Piratpartiet med Pirate Bay, en sajt som via kommersiell reklamfinansierad verksamhet bedriver massiv medhjälp till brott mot upphovsrättslagen – ja det framgår mycket tydligt av domen i tingsrätten.

Och vilken trovärdighet ger det här angående Piratpartiets politik – man säger sig ju alltid ha värnat om integriteten. Men wikileaks senaste publicering av 77 000 dokument varav många innehöll känsliga personuppgifter innebär ju en massiv integritetskränkning – något som Piratpartiet alltså står bakom!

Piratpartiet är uppenbarligen inte ett politiskt parti. Ett politiskt parti ska inte driva en kommersiell piratkopieringstjänst eller en tjänst som utför massiva integritetskränkningar! Läser man på Rick Falkvinges blogg så förbereder han nu datorer och hårddiskar för husrannsakan – vad är det för en märklig inställning? Piratpartiet vill uppenbarligen helt öppet stötta kriminell verksamhet och det kan inte fortgå ostraffat hur länge som helst! Vem kan tycka att det här är seriöst?!?

Se även Christian Engström ”Pirate  MEP”, Anna Troberg, SvD, Dn, Aftonbladet, Expressen

Rick Falkvinge satsar på handskrivet brev till hovrätten

Piratpartiets ledare Rick Falkvinge skickar handskrivet brev till Hovrätten och ber dem flytta Pirate Bay-rättegången till innan valet.  Det kommer förstås inte att ske av olika skäl. Några reflektioner:

  • Det var då märkligt vad teknikfientlig Rick Falkvinge är! Ett handskrivet brev, det vet väl alla att det är gammal teknik, piraterna brukar ju mena att det är teknikfientligt att inte använda den senaste tekniken.
  • Snus är snus om än i gyllne dosor som Nils Ferlin skrev.  Budskapet i brevet påverkas inte det minsta av att det är handskrivet.
  • Han skriver ”Jag vet att alla rutiner har följts. Jag vet att det har hanterats som vilket mål som helst, precis som en god förvaltningsmyndighet ska göra”.  Men vad skönt, blir det fällande dom även i hovrätten så slipper vi alltså den trista jävsdebatten, nu hävdar ju Rick Falkvinge redan på förhand att han vet att alla rutiner har följts!
  • Mitt i brevet blir han lite otydlig och börjar prata om två alternativ som inte tydligt presenteras innan. Först trodde jag att han avsåg alternativen före resp. efter valet men sen skriver han om att ”välja den sida som är mindre inflytelserik och som personerna i hovrätten umgås mindre personligt med”. Så han antyder jäv ännu en gång? Menar han alltså att hovrätten ska ”välja” sidan Piratpartiet/Pirate Bay i det avseendet att man ska beakta deras önskemål före önskemålet att hålla rättegången efter valet? Det borde ju inte spela någon roll dessutom givet att han tidigare skrev att han vet att alla rutiner följts och att han vet att målet har hanterats som vilket mål som helst.

Visst finns det stor politisk påverkan av utslaget i Pirate Bay-målet. Men då ställs man inför två alternativ:

  1. Att hålla rättegången strax före valet och riskera att få en stor påverkan på valet, speciellt om det ännu en gång blir en fällande dom (men det är knappast troligt att det blir en dom innan valet ändå). Även bortsett från fildelningsfrågan så kommer förstås medias uppmärksamhet att ta fokus från andra viktiga frågor som jobben, välfärden osv. Hur påverkas rättssäkerheten av att stressa fram en rättegång innan valet?
  2. Att hålla rättegången efter valet i lugn och ro. Det borde vara det optimala för rättssäkerheten. Piratpartiet kan inte få draghjälp i valet om det blir fällande dom men det  kan knappast vara viktigare än rättssäkerheten.

Hela Pirate Bay-målet kännetecknas av obstruktion. Från personerna bakom Pirate Bay och deras advokater. Från internetoperatörerna som helst vill fortsätta leverera bandbredd så länge som möjligt utan krav på att kunderna ska följa lagen, trots att man i användaravtalen mot kunderna ger möjlighet att häva avtalet om kunderna sysslar med något olagligt typ piratkopiering. Men det värsta som kan hända är ju att kunden går till en annan operatör. Reglerna måste alltså skärpas och gälla samtliga operatörer så att det inte är en konkurrensnackdel att kräva att kunderna följer lagen. Den obstruktion som hittills varit har gynnat personerna bakom Pirate Bay, piraterna och internetoperatörerna, den massiva piratkopieringen har fortsatt utan avbrott trots fällande dom i tingsrätten. Det är nu inte orimligt att även andra sidan får känna av denna effekt genom att låta målet vänta tills efter valet. Visst, man borde ha inlett rättegången tidigare men nu är man tillräckligt nära valet för att inse att det allra bästa trots allt är att ha rättegången efter valet.

Piratpartiet gynnades kraftigt i EU-valet av att man strax innan  fick fällande dom mot personerna bakom Pirate Bay. Det känns rättvist att samma sida inte blir gynnade även i riksdagsvalet.

Sammanfattningsvis – både när det gäller rättssäkerhet och rättvisa är det rimligt att rättegången hålls efter valet i lugn och ro. Med tanke på hur viktig domen är för fortsatt debatt och rättsskipning så är det ännu viktigare att man jobbar på i lugn och ro.  Piratpartiet brukar ju hålla rättssäkerhet högt så då borde de hålla med. Men vi vet ju att rättssäkerhet i deras mening bara omfattar rättssäkerhet som gynnar fildelningsfrågan, alltså Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay.

I sin blogg skriver Rick Falkvinge efter brevet:

jag ber dem att flytta förhandlingarna för att säkra sitt eget anseende som oberoende

Hur tänker han nu? Han menar alltså att ett brev från den ena parten till hovrätten ska beaktas och att detta skulle garantera ett oberoende? Han vill påverka hovrättens beslut angående när rättegången ska hållas via sitt brev, hur kan detta säkra hovrättens anseende som oberoende? Ett brev från Rick Falkvinge är ju också i princip ett brev från Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij och Carl Lundström (eller deras advokater). Piratpartiet har ju via sin leverans av bandbredd till Pirate Bay valt att företräda den svarande parten i målet.

Piratpartiet tar lagen i egna händer och går i säng med Pirate Bay

Nog för att vi visste tidigare att Piratpartiet gillar Pirate Bay men nu ställer man t.o.m. upp med bandbredd efter att tyska Cyberpunker tvingats stänga Pirate Bay.

Piratpartiet säger:

Piratpartiet levererar bandbredd till hemsidan och sökmotorn The Pirate Bay, medan den tracker och de torrentfiler som tidigare funnits på sidan numera finns på andra ställen. Dessa drabbades heller aldrig av det tyska beslutet.

– Pirate Bay är en söksida, och som sådan är den inte ansvarig för sökresultaten, säger Rick Falkvinge.

– När andra politiker tillsätter utredningar och undviker att hållas till svars, säger Rick Falkvinge, så tar Piratpartiet i stället ansvar och agerar med egna resurser för nationens informationssäkerhet och grundläggande yttrandefrihet. Vi är numera Pirate Bays internetleverantör.

Förslagen att censurera bort The Pirate Bay från internet är ett försök att tysta en av nutidens viktigaste opinionsbildare i frågor som rör medborgerliga friheter och rättigheter på nätet. Det är inget mindre än politisk censur, och något som varje demokratiskt sinnad person måste ta avstånd ifrån.

Detta agerande visar på följande:

  • Att Piratpartiet verkligen är ett enfrågeparti, i syfte att säkerställa fortsatt illegal nedladdning. Kan man inte få sin vilja igenom på politisk väg så tar man lagen i egna händer!
  • Att man gått i säng med Pirate Bay och har samma moral och inställning till lagen som personerna bakom, fjärran från hur ett seriöst parti med ambitioner att komma in i riksdagen agerar. Man blir nu jävig i fildelningsdebatten, jäv är ju annars något som man anser är helt oacceptabelt…
  • Att man är helt desperata när det gäller medlemsraset och opinionsraset
  • Att man nu valt att sluta ge sken av att vara ett seriöst parti och istället går man ihop med Pirate Bay. Får man verkligen ställa upp i ett riksdagsval om man inte längre är ett politiskt parti?

Innebär detta att man kommer att ställa upp på motsvarande sätt med barnporr? Den censureras ju så då kan pedofiler alltså snart räkna med att Pirate Bay levererar kapacitet åt spärrade sidor för att säkerställa yttrandefriheten?

SvD framgår följande uttalande av Peter Sunde:

Pirate Bays tidigare talesperson Peter Sunde Kolmisoppi menar att det nu blir svårt att röra sajten.

– Om Piratpartiets it-operatörer har några synpunkter på att The Pirate Bay ligger hos Piratpartiet så blir det svårt för dem att göra något åt det. Om de klipper bandbredden så blir det ju faktiskt politisk censur – då klipper de ju även Piratpartiets nät, säger han till SVT .

Jaså? Det är väl bara att stänga ner Piratpartiets server om det finns laglig grund för det. Piratpartiet får väl skylla sig själva. Varför skulle det vara politisk censur? Piratpartiet har ju nu visat att de inte längre är ett politiskt parti utan snarare en medhjälpare till brott mot upphovsrättslagen, nu tillsammans med Pirate Bay.

Och hur många år kan förresten Peter Sunde vara ”tidigare talesman”? Han är ju den ende talesmannen sedan många år tillbaka och uppenbarligen medverkar han till att driva Pirate Bay, det finns inga som helst tvivel om detta.

DN.se säger Piratpartiet vill ta över Pirate Bay, enligt deras startsida. Senare är rubriken ändrad till Piratpartiet operatör åt Pirate Bay. Enligt DN så säger Rick Falkvinge följande:

– Pirate Bay behövde ett nytt hem på internet sedan de råkat ut för en domstol som inte förstod nätfrågor. För oss är det ett gyllene tillfälle att visa att vi inte är politiker som tillsätter utredningar och försöker hålla oss undan från ansvar. Vi agerar personligen med egna resurser och satsar på det vi tror på, säger partiledaren Rick Falkvinge till TT.

Man kör alltså över en domstols beslut och anser att man vet bättre. Det handlar ju förstås inte ett dugg om att förstå nätfrågor, det handlar om helt olika syn på lagen och en total respektlöshet för gällande lagar av Piratpartiet!

Motsvarande på Aftonbladet, Metro, Svt, SR, NyTeknik, GP, Sydsvenskan och Christian Engström (”Pirate MEP”)

Pirater ”jäviga” eller möjligen misstänkta kollaboratörer?

Piraterna har svårt att acceptera auktoriteter och de som kan mer än de själva. Trots att man ända upp i HD nu prövat hovrättsdomaren Ulrika Ihrfelt och hennes kollega Kristina Boutz, som ska ta hand om Pirate  Bay-rättegången i hovrätten i höst, och kommit fram till att de inte är jäviga, så skriker man fortfarande jäv i kör. Se DN.seSvDIDG.se och Aftonbladet.

Ulrika Ihrfelt har tidigare varit medlem i Svenska Föreingen för Upphovsrätt (SFU)  men är det inte nu längre. Om SFU:

Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) bildades den 27 april 1954. Enligt stadgarna ska föreningen genom föredrag, diskussioner, publikations-verksamhet m.m. främja kunskapen om upphovsrätten och bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling.

SFU har i över 50 år fungerat som en mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner. Vid föreningens möten framträder t.ex. regelbundet internationella experter på upphovsrätt.

Föreningen tar inte själv ställning i rättspoltiska frågor och svarar därför inte heller på remisser. Bland medlemmarna finns företrädare för olika rättighetshavargrupper, personer verksamma inom medie- och teknikbolag, akademiskt verksamma personer, advokater, företrädare för utbildnings- och bibliotekssektorn samt andra personer som rent allmänt är intresserade av upphovsrätt.

Jag kommer att tänka på när Stefan Flod, Ung Pirat, föreslog att Ung Pirat skulle vara medlem i SFU. Jag vet inte hur det blev med den saken men det är lite märkligt att ens föreslå en sådan sak, är inte en pirat som är med i SFU en potentiell kollaboratör eller spion? Man kan ju aldrig veta om piraten sympatiserar med Piratpartiet eller SFU.

Så här skrev Stefan Flod:

Om inte annat så får vi en insyn och vi får höra deras argument, strategier och taktiker i upphovsrättsfrågor inifrån dess högkvarter. Att bli medlem ger Piraterna cred för att de tar debatten på allvar.

Jag tycker vi bör bli medlem och ta debatten på plats i föreningens medlemsaktiviteter, konferenser, seminarier och årsmöten. Vi måste börja ta kampen även till de arenor där våra motståndare diskuterar våra frågor. Lejonkulan.

Så när pirater är med i SFU så betyder det alltså att piraterna tar debatten på allvar? Men om en domare varit med där för att förkovra sig inom området upphovsrätt så är domaren förbrukad och jävig i upphovsrättsmål? Pss antar jag då att en domare som är med i en intresseförening kring våld mot kvinnor eller barnporr också är högst olämplig/jävig i mål angående våld mot kvinnor resp. barnporr? Anser man i och med detta att det optimala är att ha en domare som vet så lite som det bara är möjligt om det område som domen handlar om? Skulle detta ge högre rättssäkerhet?

Jag kommer aldrig att förstå ”piratlogiken”. För mig och de flesta andra känns det väsentligt att domaren är väl påläst inom det område som domen handlar om, det innebär absolut inte att domaren är jävig. Enligt vad jag kan se av SFUs information så är syftet med föreningen inte att ta ställning, ett medlemskap innebär alltså inte att man är för ”maximal” upphovsrätt, man kan lika gärna vara emot eller neutral, eller bara vilja hålla sig á jour inom området. För om medlemskap innebär att man tar ställning ”för” så skulle det väl i så fall omöjliggöra att Ung pirat är med?

Pirate Bay-domare inte jäviga i hovrätten

Hovrättsdomaren Ulrika Ihrfelt och hennes kollega Kristina Boutz, som ska ha hand om Pirate Bay-målet i hovrätten i höst, är inte jäviga, enligt ett beslut från Högsta domstolen på onsdagen, se DN.seSvD, IDG.se och Aftonbladet.

”I svensk praxis har det ansetts inte utgöra jäv att en domare i ett lagstiftningsärende eller i en dom i ett annat mål eller i ett rättsvetenskapligt sammanhang uttryckt en åsikt i en rättsfråga som aktualiseras i målet”, skriver Högsta domstolen.

– Jag konstaterar att HD gjort samma bedömning som vi själva gjorde. Min bedömning, som HD nu bekräftar, är att det inte är jäv att delta i fortbildning och liknande, säger Ulrika Ihrfeldt till SvD.se.

Föga förvånande. Men enligt piraterna är det ju jäv per definition om domen inte går fildelarnas väg. Tänk om alla typer av rättegångar skulle hanteras på det här sättet, det skulle bli oerhörda förseningar innan slutlig dom och det skulle kosta oerhört mycket pengar för skattebetalarna!

I begreppet rättssäkerhet ingår inte bara att oskyldiga inte ska dömas av misstag, med en hanterbart liten sannolikhet (kan aldrig bli noll),  i begreppet ingår även att brottslingar ska dömas och få ta sitt straff i rimlig tid. All den här jävsdebatten är en ren obstruktion som faktiskt går fildelarnas väg. En slutgiltig (ej överklagad eller avgjord i högsta instans) fällande dom hade lett till mer kraftfulla åtgärder och en kraftigt minskad illegal fildelning.

Till alla som skriker jäv i kör – väx upp! Acceptera att ni hade fel.

Men man överväger att överklaga till Europadomstolen:

Carl Lundströms advokat Per E Samuelson säger till SvD.se att han utgår från hans klient vill att beslutet överklagas till Europadomstolen.

– Jag räknar med att Europadomstolen får möjligheten att titta på det här. Vi har sex månader på oss att komma in med ett överklagande, men sedan maler ju Europadomstolens kvarnar väldigt långsamt. Därför talar vi om sex, sju år innan vi får facit, men det är ändå viktigt att vi får ett besked.

Ännu mer obstruktion och slöseri med skattebetalarnas pengar. Och svaret kommer först om sex, sju år. Avgör det här i höst, låt Sunde och Co ta sina straff!

Vidare säger Carl Lundströms advokat Per E Samuelson:

Avslaget urholkar domstolens legitimitet.

– Det är inget som väcker förtroende hos den breda unga opinion som är på piraternas sida i rättegången. Tyvärr tror jag att det här får en kontraproduktiv effekt där den kommande domen inte kommer att mötas med något större förtroende, hur det än går. Ungdomar skrattar åt det här och tycker det är en fars, och nu har de fått ytterligare vatten på sin kvarn.

Det här är uppenbarligen en mognadsfråga. Fildelande ungdomar kommer aldrig att acceptera en dom som riskerar att sätta stopp eller begränsa det som man under flera år vant sig vid att göra – att snylta på andra. Vanans makt är stor.

Ärligt talat tror jag inte att jävsfrågan är avgörande, hade man inte haft någon som helst anledning att misstänka jäv så hade det varit något annat svepskäl typ att domaren inte förstår tekniken, eller  att domen var felaktig av diverse olika mer eller mindre sannolika skäl. När det gäller att försöka rättfärdiga att man ”stjäl” av upphovsmannen och låter andra betala för sin konsumtion så är fantasin stor, den skulle förstås tillämpas även på domen för att hitta olika krystade skäl att anse att den är felaktig.

Piraterna vill göra som de vill med rättigheter och lagar

Enligt oskyldighetspresumptionen är man oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Piraterna brukar åberopa det angående fildelningen och TPB. De är oskyldiga. Trots att de faktiskt är fällda i tingsrätten för ett år sedan. Nej de är oskyldiga, de kommer att bli friade i nästa instans. Och i nästa. Vi får väl se. Tänk vad fint att man anser att en person är oskydig så till den milda grad att man gör det även om en person är dömd?

Men så har vi det där med jävsanklagelser. Då svänger piraternas ”logik” raskt över till motsatt sida. Oskyldighetspresumptionen gäller inte längre. Piraterna anser att personerna ÄR jäviga om domen inte går piraternas väg. Ska man kalla detta för skyldighetspresumptionen? En sådan hör inte hemma i en demokrati.

Eller kanske det där med den mutade polismannen som både Rick Falkvinge och Christian Engström tjatar om. Han anses förstås inte vara oskyldig tills motsatsen är bevisad, nej tvärtom, han ÄR skyldig tills motsatsen är bevisad. Detta faktum utnyttjar Rick Falkvinge för att komma undan en polisanmälan för förtal. På frågan ”Varför stämmer ingen Rick?” svarar han:

Därför att tryckfrihetsförordningen är tydlig med att förtal inte kommer ifråga om man haft rimligt skäl att tro att det förhåller sig på ett visst sätt.

Om det är sant eller inte är alltså inte relevant, bara om man haft skäl att tro att det är sant.

Är det här seriöst? Nej, det är oseriöst. Man vränger lagar, rättigheter och skyldigheter så att det ska passa egna syften. Kan någon ringa en kompis som kan förklara hur denna ”logik” fungerar? Jag kan i alla fall inte få ihop den.