Rättvisan har segrat i Ephone-målet

Högsta domstolen kom i dag med beslut i det så kallade Ephone-målet som rör tolkning av Ipred-lagen. Ephone, som är satt i konkurs, måste nu lämna ut identiteten på den person som satt upp en pirattjänst för ljudböcker via en lösenordsskyddad ftp-server. Eftersom man inväntat förhandsavgörande i EU-domstolen så är domen solklar och kommer att ha stor betydelse för framtida fall.

IDG.se Aftonbladet Metro Expressen Sydsvenskan di.se Dn Svd

Domen är ganska svårsmält men innehåller en del intressanta klargöranden:

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. Denna rätt omfattar den som har haft en IP-adress vid ett visst tillfälle. Rätten till privatliv får inskränkas om det sker i lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa allmänna eller enskilda intressen. Enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europa-konventionen har var och en också rätt till respekt för sin egendom, där immateriella rättigheter ingår. Det innebär att båda dessa rättigheter måste respekteras och att det i lagstiftningen ska göras en avvägning mellan dem.

Detta känns helt självklart men det är bra att HD tar tydlig ställning till det. Piraterna brukar ju hävda att rätten till privatliv (den s.k. ”integriteten”) går utöver allt annat men det är givetvis helt fel.

När det gäller utlämnande av uppgifter skriver man bl.a.:

I varje enskilt fall ska en prövning ske av om åtgärden över huvud taget behöver tillgripas med hänsyn till omständigheterna eller om syftet kan tillgodoses genom någon mindre ingripande åtgärd. Det ankommer alltså på domstolen att göra en avvägning mellan skälen för åtgärden och de olägenheter som åtgärden kan medföra. Behovet av åtgärden ska bl.a. vägas mot effekterna för den enskildes integritet. Det bör då krävas att det är fråga om intrång i ensamrätten av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska kunna få ut uppgifter om den abonnent som döljer sig bakom ett IP-nummer som använts vid intrång. Så är i regel fallet om intrånget avser tillgängliggörande av en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten, exempelvis genom fildelning via internet, eftersom detta typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren.

Bra att det klargjorts av HD att tillgängliggörande av en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten typiskt innebär stor skada för rättighetsinnehavaren.

Piratvindarna verkar glädjande nog blåsa i helt fel riktning och skutan har börjat ta in ansenliga mängder vatten.

Cybernormer – en del av piratlobbyn

Det presenteras väldigt lite forskning kring fildelningen. En del av detta beror på att det är svårt att genomföra forskning på ett strikt vetenskapligt sätt när man inte har tillgång till en kontrollgrupp. Ska man studera effekten av ett läkemedel så är det ju relativt enkelt att ge sockerpiller till kontrollgruppen och så kan kan studera både positiva och negativa effekter av läkemedlet. Problemet med piratkopieringen är ju att den inte lätt går att stänga av, man kan inte bara be halva befolkningen att inte piratkopiera och sen studera vilken halva som sedan köper mest musik och film som exempel.

Den rättssociologiska forskargruppen Cybernormer från Lunds Universitet presenterar ganska ofta nya undersökningar. Den bild man får via massmedia ger sken av att det skulle handla om någon slags oberoende forskning. Men detta är inte sant, Cybernormer består av vänstermänniskor som uppenbart är för fildelning av upphovsrättsskyddat material och de svar man vill ge tycks vara utformade för att ge ”rätt” svar för att passa mot just deras normer.

En av forskarna är Marcin de Kaminski, som varit med och grundat både Piratbyrån och The Pirate Bay. Cybernormer har även gjort studier i samarbete med The Pirate Bay. En annan är Måns Svensson, som enligt uppgift är medlem i Piratpartiet, detta lär han väl knappast vara ensam om heller inom gruppen.

Cybernormer hävdar att fildelningen inte har något stöd i rättsmedvetandet. Men det är väl precis det svaret man vill ge så frågorna ställs givetvis därefter. Massmedia borde vara mer kritiska kring den här typen av forskning som uppenbarligen är en del av piratlobbyn.

Enligt den senaste  undersökningen så fildelar c:a 61% av ungdomar mellan 15 och 25 år, vilket är ungefär samma som när IPRED fördes in, då sjönk den illegala fildelningen kraftigt. IPRED har alltså haft effekt trots att den varit tandlös pga att man inväntat besked från EU-domstolen i fallet Ephone, ett besked som dock inte gick piraternas väg och därför väntas nu betydligt hårdare tag, vilket då borde ge ännu mindre illegal fildelning. Att domarna mot ansvariga för TPB vunnit laga kraft kommer också att påverka liksom införandet av datalagringsdirektivet . Dessutom blir fler och fler fällda för illegal fildelning även bland vanliga nedladdare.

Rent generellt så verkar media inte speciellt kritiska till piratkopieringen, ibland verkar det nästan som att piratlobbyn serverar färdigtolkade uttalanden och rubriker. Är man rädda för att stöta sig med piraterna? Bland de som är mest piratvänliga enligt min uppfattning är IDG. Som exempel skriver man mycket missvisande i en rubrik att Ipred har inte avskräckt fildelarna. Men läser man sedan i själva artikeln så framgår det mycket tydligt att efter införandet av IPRED minskade fildelningen rejält. Dålig journalistik men det är inte första gången.

Inget EU-hinder för ipred-lagen

Idag har EU-domstolen gett grönt ljus för svenska ipred-lagen, vilket bör innebära att det äntligen är slut på förhalandet av utlämnande av identiteten bakom IP-nummer för personer som är misstänkta för fildelningsbrott. EU-domstolens beslut är knappast förvånande men det är en stor skandal i sig att det överhuvudtaget går att förhala brottsbekämpande åtgärder så länge.

Ända sedan 2009 har 5 ljudboksförlag försökt få internetoperatören Ephone att lämna ut uppgifter. Ett ännu värre fall  är förstås The Pirate Bay, där ett tillslag genomfördes 2006 och först i år, 2012,  vann domarna laga kraft. Tyvärr ligger de kriminella hela tiden steget före men rättvisan brukar segra till slut. Det tråkiga är att innan rättvisan hinner ikapp så hinner brottslingarna ställa till med en enorm skada för brottsoffren.

Dn Svd Aftonbladet IDG Piratpartiet

Piratpartiet överdriver som vanligt:

Kortsiktigt kommer beslutet att få påtagliga negativa konsekvenser för en hel generation kulturskapare och kulturälskare, säger Troberg. I slutänden kommer det dock bara att att leda till att fler och fler vänder sig mot upphovsrättsindustrin och istället väljer att stödja fria kulturskapare och organisationer som arbetar för att främja fri kulturspridning. Framtiden kommer att vara öppen, inte stängd.

Vilka är denna generation av kulturskapare Anna Troberg skriver om? Är detta ännu en lek med ord likt att kalla pirater för kulturdelare? För det hon egentligen menar är ju att beslutet kommer att få negativa konsekvenser för piraterna, alltså för kultursnyltare och inte för kulturskapare. Ingen kulturskapare kommer att uppleva något negativt för enligt gällande lag så står det helt fritt för kulturskaparna att välja i vilken form man vill tillgängliggöra sina verk – mot betalning, skänka bort mot donationer eller olika typer av licenser som Creative Commons. Problemet är ju att piraterna bara godtar ”licenser” av typen ”sno en kopia, betala om jag har lust men jag skulle ju ändå inte ha köpt”.

Och vilka fler och fler är det som vänder sig emot ”upphovsrättsindustrin? Piratpartiet har minskat med nästan 600 medlemmar bara den senaste månaden.

Wikileaks har lämnat Sverige, Pirate Bay nästa

Enligt artiklar i Svd, Aftonbladet och Dn så har wikileaks nu lämnat Sverige. Trafiken leds inte längre via en källarlokal i Solna utan leds nu bl.a. via Frankrike istället.

Nu vet man ju inte hur mycket som beror på våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange, wikileaks grundare och frontfigur som nekades uppehållstillstånd i Sverige och nu är häktad i sin frånvaro och efterlyst internationellt, det är lätt att blanda ihop saker när man inte har full insyn.

Sverige har fortfarande samma internationellt erkända lagar om yttrandefrihet och pressfrihet, de har inte blivit sämre pga wikileaks beslut. Däremot har det kanske blivit uppenbart för fler människor att det finns en gräns för hur man får uttnyttja yttrandefrihet och pressfrihet. Börjar man utnyttja det till att kränka tusentals människor så har man gått över den gränsen.

Piratpartiet hatar övervakning i alla former, både kameraövervakning, telefonavlyssning och inte minst avlyssning eller loggning av det som sker på internet. Samtidigt hyllar man att wikileaks masspublicerar dokument med personuppgifter  som innebär en massiv integritetskränkning av dessa personer. Man är emot utlämning av identiteter bakom IP-adresser som figurerar i fildelningsmål, men Rick Falkvinge har publicerat identiteterna på 103 personer som avlyssnats av FRA. När The Pirate Bays internetleverantör blev avstängd erbjöd man sig att leverera bandbredd och därmed bidrar man till fortsatt massiv kränkning av upphovsmännens rättigheter.

Det här är dubbelmoral och en fullständigt obegriplig logik. När det gäller att försvara fortsatt illegal fildelning av upphovsrättskyddad musik och film så tycks det inte finnas några gränser för vilka kränkningar man vill bidra till medan man så fort det talas om FRA, Ipred och datalagring har nolltolerans för sådana kränkningar. En solklar politik för i första hand kriminella, fuskare och snyltare.

Wikileaks har lämnat Sverige. Samarbetet mellan wikileaks och Piratpartiet blev inte av, troligen pga våldtäktsmålet. Det blev heller inget av med det där att Piratpartiet skulle driva Pirate Bay inifrån riksdagen – man kom ju inte ens in i riksdagen.

Nästa vecka kommer hovrättsdomen i Pirate Bay-rättegången. Pendeln har börjat svänga över, allmänheten inser att yttrandefrihet och pressfrihet är oerhört viktiga rättigheter men att de inte ska missbrukas, då övergår de i kränkningar. Att inte kunna ladda ner upphovsrättsskyddad musik och film för att slippa betala ärligt för sig anses av de flesta inte vara en kränkning, det är inte en mänsklig rättighet att slippa betala för en vara eller tjänst – då får man avstå från den. Wikileaks lämnar Sverige. Piratpartiet kommer att tvingas sluta leverera bandbredd till Pirate Bay. Förr eller senare kommer det att råda balans igen så att vi får en fungerande rättstat.

Fortsatt obstruktion i IPRED-mål

Enligt SvD:

Bredbandsoperatören Ephone behöver ännu inte lämna ut identiteten på personen bakom en server med ljudböcker. Det första Ipredmålet, sedan den nya lagen infördes, kan vara på väg till EU:s domstol för avgörande – en process som kan ta åratal.

Fortsatt obstruktion alltså, det framgår inte minst av följande uttalande från Bo Wigstrand, vd på Ephone:

TT: Räknar du med att aldrig behöva avslöja identiteten på din kund för bokförlagen?

– Jag kommer att begravas med den. Man ska inte ta ut jättemycket i förskott men det här visar att man inte kan ha lagar där privatspanare ska göra den här typen av undersökningar. Det ska polisen göra, säger Wigstrand.

Tänk om alla ärenden som tas upp i domstolar skulle hanteras på det här sättet! Vi får hoppas att ärendet inte tas upp i EU-domstolen.

Se även SR och Nyhetskanalen. Enligt piraterna är ärendet redan på väg till EU-domstolen.

Rick Falkvinge och Piratpartiet fortsätter att svamla om budbärarimmuniteten

Piratpartiets samgående med Pirate Bay var en misslyckad PR-kupp, se tidigare inlägg. ”Vad ska jag göra nu” tänker väl Rick Falkvinge och börjar ännu en gång svamla om budbärarimmuniteten under rubriken vad ska vi göra åt våra inkompetenta domstolar?

Domstolarna tycker det är okej att underminera budbärarimmuniteten, trots att den står i klartext i Lagen om Elektronisk Kommunikation, bara för att någons affärsintresse — nej, kontrollintresse — säger sig vara hotat.

“Budbäraren ansvarar aldrig för innehållet” innebär faktiskt exakt det. Och om man inte förstår det, så kommer man att komma fram till fel slutsatser. Det gör svenska domstolar gång på gång.

Inte för att jag hittar “Budbäraren ansvarar aldrig för innehållet” i lagen, inte heller termen budbärarimmunitet. Det verkar vara rent allmänt svårt att hitta det här ens via sökning via Google. Om någon kan peka ut exakt var man hittar begreppet i lagen så vill jag gärna veta det.

I diskussionerna i diverse piratforum spekuleras det om det istället är Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster som är intressant. Men den kan knappast gälla för Pirate Bays verksamhet enligt lagens definitioner, allmänna informationskrav m.m.

Låt oss i alla fall läsa Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Rick Falkvinge syftar möjligen på kapitel 6 om integritetsskydd och närmare bestämt paragraf 17 om förbud mot avlyssning m.m.:

17 § Utöver vad som anges i 5-7 och 20 §§ får inte någon annan än berörda användare ta del av eller på annat sätt behandla uppgifter i ett elektroniskt meddelande som överförs i ett allmänt kommunikationsnät eller med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, eller trafikuppgifter som hör till detta meddelande, om inte en av användarna har samtyckt till behandlingen.

Ja så här långt skulle han ju kunna ha rätt. Strax efter står det:

Första stycket utgör inte hinder mot
1. sådan lagring som är automatisk, mellanliggande och tillfällig, om den är nödvändig för överföring av ett elektroniskt meddelande, eller i den utsträckning den är nödvändig för driften av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst,
2. att andra får tillgång till innehållet i ett elektroniskt meddelande, om innehållet ändå är allmänt tillgängligt, om det sker endast för att effektivisera den fortsatta överföringen till andra mottagare samt om uppgifter om vem som begärt att få informationen utplånas, eller
3. att i radiomottagare avlyssna eller på annat sätt med användande av sådan mottagare få tillgång till ett radiobefordrat elektroniskt meddelande som inte är avsett för den som avlyssnar eller för allmänheten.

Eftersom Pirate Bay fungerar som en slags anslagstavla så innebär nog punkt 2 att första stycket i paragraf 17 inte gäller.

Men det finns mer, nämligen själva definitionen av elektroniskt meddelande som framgår av paragraf 1 i början på kapitel 6:

1 § I detta kapitel avses med elektroniskt meddelande: all information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, utom information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten via ett elektroniskt kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med den enskilde abonnenten eller användaren av informationen, trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande.

Återigen, torrentfiler och information om dessa publiceras på en helt öppen anslagstavla via Pirate Bay, de ”meddelanden” som utgör torrentfilerna, information om innehållet i dessa eller det som förmedlas mha torrentfilerna, kan knappast anses överföras mellan ett begränsat antal parter, det är snarare allmänt tillgängligt. Om det som kommuniceras via Pirate Bays anslagstavla inte uppfyller definitionen för ett elektroniskt meddelande så kan förstås inte heller budbärarimmuniteten gälla!

Slutsats: Rick Falkvinge är ute och cyklar!

Rubriken på hans inlägg borde nog ändras till:

Vad ska vi göra åt våra inkompetenta politiker?

Edit:

Rick Falkvinge har nu justerat sitt inlägg och pekar nu mot Lagen om elektronisk handel. Men den är ju inte heller tillämpbar, se ovan. Rick Falkvinge cyklar vidare…

Ipred-bakslag för internetoperatör

Internetoperatören Portlane måste lämna ut uppgifter om vem som står bakom trackern Openbittorrent, som kopplas till fildelningssajten The Pirate Bay. Det beslutade Stockholms tingsrätt i ett nytt Ipred-ärende idag.

Enligt beslutet från Stockholms tingsrätt hotas Portlane med en halv miljon kronor i vite om de inte lämnar ut uppgifterna till ett antal filmbolag, däribland Disney Columbia Pictures och Warner Bros.

Filmbolagen har kopplat samman ip-numret bakom Openbittorrent till en av Portlanes kunder och vill nu veta vem det är som står bakom adressen.

Filmbolagen misstänker att Openbittorrent används som tracker på fildelningssajten The Pirate Bay. Tidigare har de ansökt hos tingsrätten att Portlane ska tvingas stänga tillgången till trackern – men i december avslog rätten den begäran.

Se SvD

Och DN:

Portlane levererar bandbredd till trackern, som enligt Monique Wadsted nu är den största på internet.

– Omkring 2,9 miljoner filer görs tillgängliga via den här trackern, säger hon.

Det är glädjande att se en tydlig positiv trend angående att komma tillrätta med laglösheten på internet!

Undrar vad som händer när Openbittorrent är nedstängd, ska den tas över av Piratpartiet?

Ipredbakslag för Telia i hovrätten

Nu börjar det bli lite ordning och reda!

SvD:

Svea hovrätt går på tingsrättens linje och ger ett antal filmbolag rätt mot Telia Sonera. Företaget ska därför lämna ut identiteten på personen bakom nätsajten Swetorrents.

Dito DN och Aftonbladet

Missvisande föreläsning om rättvis uppgörelse för kreatörer med piratlapp för bägge ögonen

Enligt Piratpartiet Christian Engströms blogg (han som kallar sig ”Pirate MEP”) så har två ”forskare”  hållit en föreläsning i EU-parlamentet kring copyright, fildelning och förslag på lösningar som ska ge en balans mellan upphovsrätt och konsumenter. Föreläsningen hölls av Roger Wallis och Lars-Erik Eriksson, uppenbarligen ingående i piratlobbyn och hopplöst förblindade av piratlappar för bägge ögonen.

Som exempel belyser man följande ”falsarium”:

IFPI claims to politicians: “music sector has lost 60% due to file sharing”

vilket bemöts med följande enligt forskning på KTH:

FACTS: MI industry overall revenue in Sweden:
Year 2000  3.600 M SEK
Year 2008  3.700 M SEK

Är det inte väldigt konstigt att branschen på 8 år inte växt mer med tanke på den enorma ökningen av konsumtion av media som många har nu jämfört med år 2000? Om man enbart tar hänsyn till förändringen av penningvärdet mellan år 2000 och 2008 så borde man år 2008 haft intäkter på 4150 M SEK. Tar man dessutom hänsyn till den ökade konsumtionen så är det inte svårt att komma upp i förluster på långt över 60%.

Det här kommer ju förresten från Daniel Johanssons rapport som piraterna först jublade över pga helt felaktig tolkning av media (troligen framlobbat via piraterna) men som senare visade sig vara en så felaktig tolkning att forskaren själv fick dementera det mesta och piraterna fick gå hem med svansen mellan benen!

Daniel Johansson skriver bl.a.:

First of all, I would like to clarify a couple of things about this report, since the debate has started:

  • The report does not state that illegal file sharing is good for artists in any way, as some media have reported. It does simply prove that total revenues for the music industry in Sweden, as a whole, have stayed basically the same since 2000 and that revenues for the live sector, collecting sector, and artists as a group considered, have increased.
  • Artist revenues is not related to only Swedish artists, but also to international artists performing in Sweden.
  • Recorded revenues is based on reported revenues from the record labels, and not on price to consumer. An additional 40% have to be added if one wants to base the revenues on price to consumers. The reason why we excluded this is simply that we do not count record stores (online/offline) and tax money as a core part of the music industry system.
  • The graph for Artist Revenues should be seen as an estimate for the development over time, rather than an exact economic accounting. It is almost impossible to get exact figures on how much artists have earned in total during the time period, it is only an estimation done on available data from the industry.
  • The figures have not been adjusted for inflation.

Och

Is this report good news for the music industry?

– Yes, from one perspective this is very good news. It shows that Sweden still has a very interesting music industry and that the whole music industry system have changed and started to adapt itself to the new music landscape.

– No, it is clearly not good news that the Swedish music industry as a whole, basically has been at the same levels for nine years.

Den där föreläsningen visar sig alltså också vara baserad på vantolkning av Daniel Johanssons forskningsrapport. Att piraterna aldrig lär sig att sluta vränga fakta!

Daniel Johansson skriver även följande på sin blogg:

I mitt avhandlingsarbete har jag gått igenom ett fyrtiotal studier som behandlat korrelationen mellan fildelning och musikförsäljning, studier gjorda med olika metoder och i en massa olika länder (USA, Japan, Holland, Norge, Kanada, Sverige, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Australien bl.a.).  Den absolut övervägande delen av studierna påvisar en uppenbar negativ korrelation mellan nedladdning från fildelningsnätverk och intäkter från försäljning av inspelad musik. Egentligen krävs det väl inga Nobel-pristagare för att kunna räkna ut att ökad gratis kopiering innebär minskade intäkter, men om motsatsen dessutom nu visar sig stämma, att minskad gratis kopiering leder till ökade musikintäkter, kanske vi en gång för alla kan känna oss klara med den frågan.

Det här är ju precis tvärtemot hur piraterna beskriver korrelationen mellan fildelning och musikförsäljning!

Hur klantig får man vara? Hänvisa till en forskningsrapport och sedan helt ignorera forskarens tolkningar? Hur seriösa/kompetenta är då dessa ”forskare” som höll föreläsningen?

Varning förresten för att titta på filmen, föreläsningen är på kalkonnivå. Jag plågade mig tyvärr igenom den men det är inget som jag kan rekommendera till någon annan, titta enbart på PowerPoint-bilderna.

Rick Falkvinge vantolkar Acta

Gamla vanliga skrämseltaktiken i Acta är värre än vi någonsin föreställt oss av Rick Falkvinge:

Det som står här är att Internetleverantörer inte är skadeståndsskyldiga för fildelning i deras nät under vissa villkor. De villkoren upphör i samma sekund som internetleverantören får kännedom om det påstådda intrånget (den sista delen av texten).

Man siktar alltså in sig på skadeståndsskyldigheten hos internetleverantörer, och ser till att de bara kan hållas skadefria om de omedelbart stänger av någon som påstått fildelar eller på annat sätt bryter mot immateriella rättigheter. Effekten är att internetleverantörer måste skriva in i sina abonnentavtal att de stänger av så fort de får sådana anklagelser.

Det är ett extremt fult sätt att gå runt lagstiftningsprocessen.

Ingen rättssäkerhet. Ingen domstol. Ett storföretag som pekar finger, och du ska vara avstängd från samhället, och metoden för att nå det ska vara skräck och terror.

Det här är inte korrekt och endast skrämseltaktik för att locka röster inför kommande val. Det står inte alls att internetleverantören ska stänga av, det står att man ta bort eller ta bort åtkomsmöjligheter för det material som bryter mot immateriella rättigheter, vilket är högst rimligt och en mycket mindre åtgärd än att stänga av. 

 

 

when exercising the activities as stipulated in paragraph 3(a)(ii) and/or (iii) the online service providers act [takes appropriate measures] expeditiously, in accordance with applicable law [s], [such as those] to remove or disable access to infringing material or infringing activity upon obtaining actual knowledge of the infringement [or the fact that the information at the initial source has been removed or disabled.] [or having reasonable grounds to know that the infringement is occurring]]

DN.se gör en mer korrekt tolkning och säger:

Offentligt Acta: Inga fildelare ska stängas av.

Varför gör Falkvinge på det här sättet? Trovärdighet noll redan tidigare…