Wikileaks har lämnat Sverige, Pirate Bay nästa

Enligt artiklar i Svd, Aftonbladet och Dn så har wikileaks nu lämnat Sverige. Trafiken leds inte längre via en källarlokal i Solna utan leds nu bl.a. via Frankrike istället.

Nu vet man ju inte hur mycket som beror på våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange, wikileaks grundare och frontfigur som nekades uppehållstillstånd i Sverige och nu är häktad i sin frånvaro och efterlyst internationellt, det är lätt att blanda ihop saker när man inte har full insyn.

Sverige har fortfarande samma internationellt erkända lagar om yttrandefrihet och pressfrihet, de har inte blivit sämre pga wikileaks beslut. Däremot har det kanske blivit uppenbart för fler människor att det finns en gräns för hur man får uttnyttja yttrandefrihet och pressfrihet. Börjar man utnyttja det till att kränka tusentals människor så har man gått över den gränsen.

Piratpartiet hatar övervakning i alla former, både kameraövervakning, telefonavlyssning och inte minst avlyssning eller loggning av det som sker på internet. Samtidigt hyllar man att wikileaks masspublicerar dokument med personuppgifter  som innebär en massiv integritetskränkning av dessa personer. Man är emot utlämning av identiteter bakom IP-adresser som figurerar i fildelningsmål, men Rick Falkvinge har publicerat identiteterna på 103 personer som avlyssnats av FRA. När The Pirate Bays internetleverantör blev avstängd erbjöd man sig att leverera bandbredd och därmed bidrar man till fortsatt massiv kränkning av upphovsmännens rättigheter.

Det här är dubbelmoral och en fullständigt obegriplig logik. När det gäller att försvara fortsatt illegal fildelning av upphovsrättskyddad musik och film så tycks det inte finnas några gränser för vilka kränkningar man vill bidra till medan man så fort det talas om FRA, Ipred och datalagring har nolltolerans för sådana kränkningar. En solklar politik för i första hand kriminella, fuskare och snyltare.

Wikileaks har lämnat Sverige. Samarbetet mellan wikileaks och Piratpartiet blev inte av, troligen pga våldtäktsmålet. Det blev heller inget av med det där att Piratpartiet skulle driva Pirate Bay inifrån riksdagen – man kom ju inte ens in i riksdagen.

Nästa vecka kommer hovrättsdomen i Pirate Bay-rättegången. Pendeln har börjat svänga över, allmänheten inser att yttrandefrihet och pressfrihet är oerhört viktiga rättigheter men att de inte ska missbrukas, då övergår de i kränkningar. Att inte kunna ladda ner upphovsrättsskyddad musik och film för att slippa betala ärligt för sig anses av de flesta inte vara en kränkning, det är inte en mänsklig rättighet att slippa betala för en vara eller tjänst – då får man avstå från den. Wikileaks lämnar Sverige. Piratpartiet kommer att tvingas sluta leverera bandbredd till Pirate Bay. Förr eller senare kommer det att råda balans igen så att vi får en fungerande rättstat.

Piratpartiets ”nya” politik för barnporr och kriminalitet

Idag släppte Piratpartiet version 2.0 av sitt valmanifest. Efter mediala katastrofen förra veckan angående barnporren så tvingades man snabbt skriva om valmanifestet så att det nu inte längre står vad flera ledande Piratpartister fortfarande vill, nämligen att all information ska vara fri att inneha, inklusive barnporr. Rick Falkvinge ville det, troligen även Christian Engström (fast han har varit väldigt tyst om detta). Den som tydligast sagt att man aldrig menat att barnporr ska vara laglig att inneha är Anna Troberg men det betyder inte per automatik att hon menar det, hon kanske bara är lite mer medialt begåvad än Rick Falkvinge.

När det gäller integritet så vet vi ju sedan tidigare vad Piratpartiet menar, integritet = ”det som krävs för att komma undan med illegal fildelning i samarbete med Pirate Bay, det som behövs för att komma undan med olika typer av fusk och kriminalitet”. Några citat från nya valmanifestet:

Piratpartiet verkar för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället. Vi anser att ett fritt internet utan övervakning, och en fungerande rättsstat, är förutsättningar för detta. Vi tror att om staten bemöter sina medborgare med respekt så kommer medborgarna att respektera staten – förtroende måste vara ömsesidigt.

Trygghet för vem? Och piraternas respekt för lagar, etik och medmänsklighet då? Vanliga hederliga medborgare har inget att frukta av den typ av övervakning som hittills diskuterats, tvärtom – tryggheten ökar när man vet att det finns bra förutsättningar att kriminella, fuskare och snyltare med stor sannolikhet får ta ansvar för sina handlingar.

Vi tror att registrering av skolk, snävare demonstrationslagar, ifrågasättande av livsval, ofrivilliga drogtester, samt lagar som hindrar kreativt användande av kulturella citat som musik- och videoklipp samtliga sänder helt fel signaler och snarare undergräver respekt och tilltro till rättsstaten.

Jaså det är fel att sända signaler om vad vi anser är oacceptabelt i samhället? Ska vi alltså istället signalera att allt är tillåtet så länge man under maximal anonymitet kan komma undan med det och låta samhället och de hederliga medborgarna stå för notan?

Piratpartiet kräver att samhället garanterar grundläggande rättigheter. Dessa ska gälla i samma utsträckning på och utanför nätet.

Det där låter ju fint. Är det någon som anser att detta inte gäller redan? Det finns lagar, skrivna och oskrivna regler osv. i samhället, motsvarande ska förstås finnas även på internet. Konstigt förresten att man bara pratar om rättigheter. Aldrig om skyldigheter.

Vi vill avskaffa den regelmässiga säkerhetskontrollen vid inrikes flygresor, vid de tillfällen det saknas specifika hotbilder. Vad gäller utrikes resor ska Sverige agera för att avskaffa oproportionerliga säkerhetskontroller både i Sverige och Europa. Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller riskerar att vida överstiga de skador som terrorister kan åstadkomma, och dessa kontroller kan dessutom aldrig vara så effektiva som dess förespråkare vill ge intryck av.

När finns det en specifik hotbild enligt Piratpartiet? Ska man kanske kräva att en terrorist eller flygplanskapare föranmäler i 3 exemplar enligt en blankett var, när och hur man tänker gå till väga? Och vilken skada orsakar dessa säkerhetskontroller? Hur man kan tycka att en ökad trygghet för alla som reser med en flight ska raseras av att några paranoida Piratpartister känner sin ”integritet” hotad? Vad har de egentligen att dölja?

Vi vill utöka det journalistiska skyddet från att endast gälla redaktioner och människor med utgivningsbevis till att gälla alla aktiva journalister och samhällsgranskare, även medborgarjournalister. Det kan inte krävas någon avgift för att omfattas av detta grundlagsskydd, det vill säga kostnaden för att erhålla utgivningsbevis måste undanröjas.

Vilket behov av detta finns egentligen? Med dagens globala media där tidningsartiklar sprids som en löpeld både i gammelmedia och på nätet så har det väl aldrig någonsin funnits så många möjligheter att yttra sig och under mycket starkt källskydd. Piratpartiets förslag kommer att leda till att grundlagsskyddet urholkas och missbrukas.

Vi anser att innehav av information generellt bör vara lagligt. Distribution av information kan vara straffbart, men då bara i mycket specifika fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas av integritetsskäl, eller då det rör nationens säkerhet.

Ja det där var ju rent av lysande, bra jobbat Piratpartiet! Det innebär ju att wikileaks inte längre kan masspublicera dokument med personuppgifter. Bra att Piratpartiet nu tar avstånd för den massiva och faktiskt onödiga integritetskränkning som wikileaks sysslat med på sistone!

Så här sa Carl Bildt senast när man läckte ut 77 000 dokument:

Det är sensationellt för att det är en läcka, inte för att läckan innehåller några sensationer. Jag har inte sett någonting i det här materialet som förändrar någonting i den uppfattning jag har om vad som pågår i krigets verklighet, sade Carl Bildt efter ett utrikesministermöte i Bryssel.

wikileaks verkar alltså drivas av ren sensationslystnad, att publicera så mycket som möjligt och utan att ta ansvar för vad det ställer till med. Om det stämmer som Carl Bildt säger, då var väl denna massiva integritetskränkning knappast motiverad. Här finns förresten en intressant artikel, Wikileaks värre än FRA. Artikeln avslutas med:

Världen är dock inte svart-vit. Lika mycket som jag ser ett existensberättigande för delar av FRA:s verksamhet, så kan jag se ett behov av Wikileaks. Men med makt kommer ansvar. Ansvar som Wikileaks än så länge inte visat upp. FRA har under sin existens dock inte läckt något förrän det skedde via en framträdande piratpartist…

Och så till det där med tecknad barnporr:

Vi ser dock problem med att barnpornografibegreppet med nuvarande lagstiftning kommit att bli ett paraplybegrepp som potentiellt kan innefatta allt från dokumentation av verkliga övergrepp på barn till vanliga semesterbilder och tecknade seriefigurer.

Vilka då problem? Det är klart att om man avsiktligt vantolkar barnporrlagstiftningen så kan man ju alltid fantisera fram problem som inte finns. Rick Falkvinges exempel på barnporrbilder kanske? Ingen vettig människa kan anse att Rick Falkvinges exempel med Carl Larsson och Ronja Rövardotter är barnporr! Bara pirater…

Sen mal man på som vanligt angående den där översättaren av mangaserier:

Denna urvattning av barnpornografibegreppet leder till att resurser som borde läggas på att hjälpa verkliga barn som drabbats av verkliga brott slösas bort. De slösas på att jaga människor som inte på något sätt ägnat sig åt att begå övergrepp, som till exempel serietidningsöversättare. Det anser vi inte är acceptabelt.

I det fall man syftar på så var det totalt irrelevant att personen var serieöversättare och seriesamlare. Enligt domen så hade han nämligen laddat ner bilderna från nätet, de hade inte ett dugg med översättningen eller samlingen att göra! Hade han varit operasångare, hade Piratpartiet då i sitt valmanifest skrivit följande?

De slösas på att jaga människor som inte på något sätt ägnat sig åt att begå övergrepp, som till exempel operasångare.

Och tittförbudet vill man riva upp = det ska enligt Piratpartiet vara fullt lagligt att använda barnporrtjänster där man direkt i webbläsaren eller med specialprogram lätt och smidigt kan titta på barnporren utan att den laddas ner till egna datorn och lagras där. Nej tack till Piratpartiets barnporrvänliga politik!

En sak är lite lustig i valmanifestet, en tankegroda kanske?

Obalansen mellan ekonomiskt starka aktörer och individer å ena sidan och mindre organisationer eller företag utan ekonomiska muskler å andra sidan leder idag till missbruk av rättsapparaten, där huvudproblemet är att de parter som har rätt i sak av rädsla för enorma kostnader eller utdragna processer ibland inte vågar stå för sin rätt. Detta riskerar då att utnyttjas av den starkare parten.

Piratpartiet hatar ju de stora skivbolagens ”maffiafasoner” och tycker att artisterna ska omyndigförklaras när de helt frivilligt tecknar kontrakt. Men artister utan kontrakt med dessa stora bolag, hur starka är dessa då? Även dessa artisters verk kommer att inom några dagar efter publiceringen att hamna på Pirate Bay och kopieras i miljontals exemplar. Innebär det alltså att vi kan lita på att Piratpartiet även är emot den obalans som råder mellan en upphovsman och det samlade fildelningskollektivet med Pirate Bay / Piratpartiet i spetsen?

Dn, Svd, Aftonbladet, Christian Engström, Anna Troberg, Rick Falkvinge

Piratpartiet för en regelrätt förtalskampanj mot Beatrice Ask

Jag undrar hur länge Christian Engström och Rick Falkvinge ska föra sin förtalskampanj mot justitieminister Beatrice Ask. Nog för att hon gjorde bort sig på ett seminarium där hon föreslog att man skulle skicka gredelina kuvert till misstänkta sexköpare, något som hon senare offentligt tog avstånd ifrån. Det var en rejäl groda. Men det var faktiskt aldrig ett seriöst förslag och absolut inte något offentligt förslag i egenskap av justitieminister. Jag kan inte få det till något annat än att det är en ren förtalskampanj från Piratpartiet/Pirate Bay.

Christian Engström tar fram en falsk valaffisch som han ger undertexten:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har länge velat att misstänkta sexköpare ska få skamstraff utan dom

Integritet, oskuldspresumtionen, budbärarimmuniteten. Ord som piraterna missbrukat nu i flera år och som man försöker vinkla och använda på alla tänkbara och otänkbara sätt för att hitta öppningar som kan säkerställa fortsatt illegal fildelning via Pirate Bay och liknande tjänster. Fina ord som urvattnas i syfte att dölja och komma i från ansvar för kriminella handlingar och fusk.

När man ser hur man mal på med förtalskampanjen mot Beatrice Ask så inser man tydligt att Piratpartiet inte har en aning om vad Integritet är. Det finns olika betydelser av ordet integritet, jag ska nu citera Nationalencyclopedin och de betydelserna av ordet är något som aldrig kan passa in på Piratpartiet:

latin inte´gritas, av i´nteger ‘orörd’, ‘hel’, ‘fullständig’, ‘oförvitlig’, ‘hederlig’)

Det finns inget helt med Piratpartiets politik. Det finns inget fullständigt. Piratpartiet är ett enfrågeparti som syftar till att säkerställa fortsatt fildelning av upphovsrättskyddat material i samarbete med Pirate Bay.

Det finns inget oförvitligt eller hederligt i Christian Engströms eller Rick Falkvinges utspel om Beatrice Ask. Det är en mycket ful förtalskampanj! Det finns heller inget oförvitligt eller hederligt att använda Littorinaffären för att ännu en gång ta upp den här eviga förtalskampanjen. Man famlar efter halmstrån och man gör det på ett mycket fult sätt.

Rick Falkvinges märkliga skäl att rösta pirat – ur ett folkhemsperspektiv

Nu har Rick Falkvinge skrivit sin 4:e och sista del i följetongen om varför man ska rösta pirat. Först ett magplask, sedan en pyspunka, ett klavertramp och nu en ulv i fårakläder, dvs ett snyltarperspektiv förklätt till folkhemsperspektiv.

Först kommer en lista med sedvanliga fantasifulla överdrifter, knappt ens värt att bemöta. Sedan följer:

Att låta storföretag bete sig så här mot medborgare är skamligt och ynkligt. Det är inte vad folkhemmet innebär; det innebär att vi ska ta vara på varandra.

Folkhemmet innebär att vi får dela med oss till varandra.

Folkhemmet innebär att vi ska ta hand om varandra och ge varandra råd och stöd.

Folkhemmet innebär att vi ska stå enade för våra rättigheter.

Inte att politikerna ska låta storföretag trakassera och ruinera alla som gör det.

Vad han egentligen menar är:

 • Storföretag ska inte ha några rättigheter, varje medborgare ska kunna göra precis som man själv vill på andras bekostnad.
 • Folkhemmet innebär att vi får dela med oss till vem som helst av det som vi inte äger och som vi stulit/kopierat från andra utan att betala för oss.
 • Folkhemmet innebär att vi ska tänka på oss själva i första hand och roffa åt oss så mycket vi kan och låta andra betala för kalaset. Vi ska även ha maximal integritet för oss själva, för att kunna fuska med sjukförsäkringar och begå brott mot andra människor under anonymitet.
 • Folkhemmet innebär att vi ska totalt ignorera andras rättigheter, upphovsmännens och de bolag de frivilligt tecknat avtal med, och bara tänka på oss själva.
 • Att vi ska slippa betala för vår egen konsumtion och inte låta upphovsmän och bolag ha rätt till betalning för vara/tjänst enligt gällande lagstiftning och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Piratpartiet: Sluta behandla internet som ett laglöst land

Piratpartiets Rick Falkvinge och Anna Troberg har en debattartikel i SvD. Den innehåller många felaktigheter som behöver kommenteras:

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri.

Så det är den bestulna parten som är hänsynslös? Inte snyltarna? Den som följer lagen och vill ha stöd av lagen för att få stopp på massiva brott mot upphovsrättslagen är alltså hänsynslös? Det påståendet kan uppfattas som kreativt och på gränsen till bedrägligt. Men det är inte korrekt.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder.

Det är faktiskt med stöd av gällande lag, en lag som finns i liknade tappning i de allra flesta länder. Det är inte rättens fel, inte heller politikernas, det är lagbrytarna beteende som nu får konsekvenser, helt nödvändiga sådana.

Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur.

Fria kreatörer hindras inte alls, man behöver nämligen inte använda Pirate Bay för sin spridning, det finns hur många olika andra alternativ som helst. Gör man sig beroende av Pirate Bay, en tjänst uppenbarligen befinner sig under ett ständigt hot vad gäller blockering i olika former, så är man rent av dum om man använder tjänsten för öppet material. Eller att man helt enkelt får vara beredd på att den när som helst försvinner och kanske aldrig kommer upp igen.

Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Vadå inte längre gäller? Vem har någonsin påstått att budbärarimmuniteten gäller för internetleverantörer för den verksamhet som Pirate Bay bedriver. Jag vet att Rick Falkvinge ofta svamlat om att Mere Conduit gäller enligt e-handelsdirektivet men det stämmer inte, läser man detta och motsvarande svenska lag så ser man tydligt att Pirate Bays verksamhet inte omfattas av detta, det är f.ö. inte någon e-handel det handlar om. Mer om detta här.

Men det som man kan hitta genom The Pirate Bay kan man lika gärna hitta via Google. Det finns ingen praktisk eller teknisk skillnad mellan Pirate Bays och Googles länkar. Ändå tar man varje tillfälle i akt att slå ner på The Pirate Bay.

Det här stämmer inte. Man kan visserligen hitta länkar till torrentfiler via Google men torrentfilerna ligger ju hos Pirate Bay. Pirate Bay är mer än en söktjänst. Den är heller inte som Google en generell söktjänst utan det är en dedicerad söktjänst som till mycket stora delar används för piratkopiering. Att den används även till öppet material är absolut ingen förmildrande omständighet. En knarklangare som säljer mjukisdjur går inte fri från knarkbrottet pga hanteringen av mjukisdjuren.

Det måste bli ett slut på den articifiella åtskillnaden mellan nätet och övriga samhället när det gäller viktiga demokratiska principer. Åtgärder som inte skulle accepteras i den analoga delen av verkligheten kan inte heller accepteras i den digitala. Internet är vår tids kanske viktigaste demokratiska instrument och förtjänar en mindre styvmoderlig behandling.

Just detta stycke håller jag med om faktiskt. Vi tolererar inte snatteri i butik, vi ska heller inte tolerera piratkopiering via internet. Samma viktiga demokratiska principer ska gälla även på internet.

Upphovsrättsindustrin hävdar att The Pirate Bay bara innehåller rippad film och musik, men det ska man ta med en nypa salt. The Pirate Bay är långt mycket mer. Inför EU-valet 2009 uppmanade The Pirate Bay sina användare att rösta. Det är inte bara möjligt, utan högst troligt att det bidrog till den höga andelen unga som röstade. Det är i sig en stor gärning. Inför FRA-debatten 2008 var The Pirate Bay en av de stora opinionsbildarna. Det var genom The Pirate Bay som många blev medvetna om frågan.

Jaså gör den? Alla vet ju att Pirate Bay även sprider icke upphovsrättsskyddat material. Men vad har det med saken att göra om man vill angripa piratkopieringen? Jämför gärna med YouTube som är OK eftersom den är modererad till skillnad från Pirate Bay. YouTube har alltså lyckats med att sätta upp en helt laglig tjänst till skillnad mot Pirate Bay. Problemet är ju också att Pirate Bay (och därmed även Piratpartiet) inte vill hålla sig inom lagens ramar, i så fall hade man redan åtgärdat den delen för länge sedan. Nej, sedan 1993 har man konsekvent hittat olika sätt att sprida upphovsrättsskyddat material och det är ett mycket tydligt huvudsyfte.

Den senaste tiden har Piratpartiet börjat kalla Pirate Bay för politisk aktör, opinionsbildare osv. Det är kvalificerad bullshit. Pirate Bay (i samarbete med Piratpartiet) är en tjänst för piratkopiering, inget annat. Visst drar det med sig åsikter och politik men det är knappast därför man finns till. Med Piratpartiets argumentation skulle man lika gärna kunna hävda att Al-Quaida är en politisk aktör och opinionsbildare och därför ska få fortsätta oavbrutet med sin verksamhet eftersom det där med ”politik” tydligen anses medföra någon slags immunitet. Men det är fel! Att försöka sätta en artificiell politisk stämpel på Pirate Bays verksamhet påverkar inte på något sätt hur man bedömer deras medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Inte heller samgåendet med Piratpartiet påverkar, dock drar det Piratpartiet och till viss del svensk politik och svenska politiker ner i smutsen. Ett politiskt parti som via aktiv handling befrämjar massiva brott mot upphovsrättslagen, det är närmast sensationellt!

Vi anser att det är vår uppgift att bidra till att oppositionella, viktiga och intressanta röster inte tystas.

Men då kanske Piratpartiet ska sluta befrämja piratkopiering och byta namn till frihetspartiet eller integritetspartiet?

Yttrande- och informationsfrihet, kulturell frihet, integritet och rätten till anonymitet är alla våra kärnfrågor.

Här behöver det förtydligas betydligt så att man ser vad konsekvenserna av politiken blir:

Yttrande- och informationsfrihet – in absurdum och med total ansvarslöshet,
kulturell frihet – dvs man tycker att det är OK att mot upphovsmännens vilja kopiera deras verk,
integritet – för kriminella, fuskare och snyltare
och rätten till anonymitet – för att man ska komma undan ansvar och kunna begå brott, fuska och snylta ostraffat
är alla våra kärnfrågor.

Därför är Piratpartiet inte det bästa valet för de allra flesta

Jag vill kommentera inlägget Därför är Piratpartiet det bästa valet för alla, ett inlägg på futuriteter som verkar vara populärt i piratkretsar.

 • Piratpartiet står för rättssäkerhet och individens rätt mot staten, som Moderaterna brukade göra.

Mot rättssäkerhet ställs även rättstrygghet, det ska inte bli nästan omöjligt att fälla någon, vilket blir resultatet med Piratpartiets politik. Individens rätt mot staten omfattar även brottsoffrens rätt att få upprättelse och få brottslingen fälld, liksom att vanligt folk ska kunna känna sig trygga i samhället och känna en tro på att brott inte lönar sig. Det handlar om att hitta en balans mellan olika intressen och med Piratpartiets politik skiftas balansen över radikalt så att brottsoffren gynnas på brottslingarnas bekostnad.

 • Piratpartiet står för individens rätt mot storfinansen, som Socialdemokraterna brukade göra.

Nu vet jag inte alls vad som avses med storfinansen. Jag ser inte problemet. Avses skivbolagen, de som producerar all eftertraktad kultur som man gärna vill ha men inte vill betala för?

 • Piratpartiet står för fri kultur och utbildning, som Vänstern brukade göra.

Det beror på vad man menar med fri. Piratpartiet menar knappast att alla (oavsett etnicitet, samhällsklass, religion, kön…) ska kunna ta del av kultur och utbildning under lika villkor, utan snarare att med fritt avses gratis, dvs att någon annan ska betala. Rena kommunisttänket!

 • Piratpartiet står för frihet och en transparent stat, som Folkpartiet brukade göra.

Eh? Frihet för brottslingar och fuskare?

 • Piratpartiet står för en stark integritet, som Centern brukade göra.

Integritet för vem? För brottslingen? Men på brottsoffrets bekostnad?

 • Piratpartiet står för tystnadsplikt och prästers rätt att ha själavårdssamtal utan att vara avlyssnade, som Kristdemokraterna brukade göra.

I syfte att ingen att ingen brottsling ska kunna fällas, läs illegal fildelare?

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle utan övervakning.

Flera undersökningar pekar på att majoriteten av befolkningen vill ha mer övervakning för att känna sig trygga. Exempelvis har tidigare justitiekansler Göran Lambertz sagt att c:a 75% av befolkningen vill ha mer kameraövervakning, c:a 25% vill ha mindre. Piratpartiet företräder en klar minoritet.

 • Piratpartiet erbjuder ett rättssäkert samhälle, där ingen straffas utan rättegång.

Läs – nästan ingen brottsling kommer att kunna fällas, på brottsoffrens bekostnad. Om alla rättsprocesser ska ta sådan lång tid och ta sådana resurser som Pirate Bay-målet så kommer det också leda till att andra mål försenas och med sämre rättssäkerhet som resultat. Beatrice Ask utmärkta förslag att förenkla hanteringen för ytterligare några enklare typer av brott kommer totalt sett att öka rättssäkerheten.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kultur får delas fritt av medborgarna.

Kultur som släpps fri av upphovsmannen får ju redan delas fritt av medborgarna så vad är problemet? Jo just det – man vill tvinga de upphovsmän som enligt lagen har rätt att ta betalt att släppa ifrån sig kulturen gratis vare sig de vill eller inte. Dessutom handlar det ju knappast om några existentiella behov som mat eller kläder utan snarare ren lyxkonsumtion utöver all den kultur som redan är helt fri. Man vill helt enkelt inte betala för sig utan räknar med att ”någon annan” ska betala för sin egen lyxkonsumtion.

 • Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kunskapen är fri och tillgänglig för alla.

Vem kommer att ha intresse av att ta fram bra läroböcker om man inte kan leva på det? Student Bay har väl f.ö. stängts ner. Eller ska Piratpartiet leverera bandbredd även till Student Bay?

 • Piratpartiet erbjuder kunskapssamhället!

Piratpartiet erbjuder en fristat för kriminella och fuskare, ett samhälle utan regler, normer och fungerande lagar. Piratpartiet i samarbete med Pirate Bay erbjuder Piratsamhället!

Ugglor i mossen angående Piratpartiets medlemsökning

Vi har sett medlemstalet för Piratpartiet rasa de senaste månaderna, till mindre än en tredjedel av antalet för ett år sedan. De senaste dagarna har det ökat ganska kraftigt – och utan att man kan se några speciella nyheter som skulle kunna ligga bakom. Inte ens samgåendet med Pirate Bay påverkade nämnvärt tidigare så vad skulle kunna ligga bakom nu? Är det någon mer än jag som anar ugglor i mossen? Man har ju pumpat in falska medlemmar förut för att skaffa sig fördelar i internvalet så det kanske är något liknande som händer nu. Eller är det någon som kan förklara varför det helt plötsligt ökar med flera hundra medlemmar per dag?

Edit 22 juni, 2010: Beror tydligen på massiv rekrytering under DreamHack, dvs det är en tillfällig effekt.

Vad är ett medlemskap i Piratpartiet värt?

Svar: inte mycket. Det framgår inte minst av följande artikel i sydsvenskan.

Vet ni vem Henry Chinaski är? Den litterärt bevandrade vet att det är författaren Charles Bukowskis romanalter ego. Men Henry Chinaski är också medlem i Piratpartiet.

Bukowski må vända sig i sin grav men hans alter ego fick träda i journalistikens tjänst i förra veckan. För då registrerade jag via Piratpartiets hemsida Henry Chinaski som medlem. Jag fick snabbt välkomstbrev från i tur och ordning partiledare Rick Falkvinge, Anders Hedberg som är ansvarig för Södra distriktet och Lundaavdelningens Fredrik Strandin. Henry har i andra mejl dessutom uppmanats delta i voteringar.
Ingen kollade om jag verkligen existerade och något personnummer behövde jag inte fylla i utan bara mitt födelsedatum. Piratpartiet hävdar att de har medlemmar som på frivillig basis kollar nya medlemmar, men ingen tycks ha brytt sig om mig. Eller förlåt, Henry Chinaski ska det ju vara.
Frågan är hur mycket ett ”medlemskap” i Piratpartiet egentligen är värt om det bara är en smula mera bökigt att bli medlem än att gå med en Facebookgrupp typ ”LP-spelare i vardagsrummet. Självklart”.
Så länge partiet inte får några bidrag av offentliga medel, som de andra partierna får, så spelar det kanske inte så stor roll ekonomiskt eller rättsligt sett. Men partiet använder sina medlemssiffror för att förespegla omgivningen att de har ett folkligt stöd. Men frågan är hur många likt jag själv som shanghajat medlemslistan och hur många Chinaskis, Nisse Hult, Jack Sparrow eller andra fantasifigurer som finns i partiets led?

Ja det här var väl ingen nyhet för de flesta. Jag provade själv att registrera ett gäng falska medlemmar under fantasifulla namn för c:a ett år sedan för att testa systemet men jag har inte brytt mig om att förnya.. Och minst en avslöjad piratpartist har ju registrerat falska medlemmar för att förbättra sitt läge i internvalet. Med tanke på kopieringsviljan som piraterna har så skulle jag tro att det fullständigt dräller av falska ”medlemmar”. Ändå har man hårdnackat hävdat att medlemssiffrorna är helt relevanta och kan jämföras med riksdagspartiernas, trots den obefintliga kontrollen av medlemsskapet för Piratpartiets medlemmar och trots att det är gratis medlemskap. Seriösa partier har förstås medlemsavgift för att verkligen ge seriositet kring medlemsskapet.

Trots detta skämt till medlemskap så rasar antalet medlemmar man redovisar. Det kommer antagligen att resultera i följande åtgärder:

 1. Man slutar jämföra med riksdagspartierna. Det ser ju inte så bra ut längre…
 2. Man försöker skrika sig ännu hesare angående Cecilia Malmström…. Ja just det, Christian Engström tjatar på om det idag också. Det där med brevhemligheten är ju så uttjatat nu att ingen överhuvudtaget bryr sig… Finns det några fler glosor som inte är förbrukade? Integritet, brevhemlighet, budbärarimunitet, censur… Piratpartiet har fantiserat, överanvänt och vantolkat så att orden nästan inte går att använda längre i de sammanhang som Piratpartiet använt dem i.
 3. Man får väl fuska in ännu fler falska medlemmar. Fusk kan ju knappast vara ett moraliskt problem för de som stöder piratkopiering.

Här kommer förresten en graf på hur det sett ut med medlemsantalet den senaste månaden:

Anarki råder på internet enligt expert men Piratpartiet är inte nöjda

Enligt artikel i Metro idag av Stefan Wahlberg, Metros rättslige expert

Sedan internet öppnade yttrandefrihetens dammluckor står rättsstaten inför en gigantisk uppgift att reglera flödet. Många lagar är skrivna långt innan man ens kunde ana hur internet skulle kunna påverka det mänskliga beteendet. Fortfarande råder närmast anarki på brottsplats internet där en mossig lagstiftning hotar att göra den enskilde helt rättslös.  Inom kort så krävs det därför att vi får en modern och anpassad lagstiftning på både nationell och internationell nivå.

En helt korrekt analys. Bloggdrev, uthängning av misstänkta personer som kan vara helt oskyldiga, falska anklagelser, DOS-attacker, spam, phishing, piratkopiering, försäljning av droger, självmordssidor, barnporr… Det behövs helt klart mer reglering.

Men om anarkoliberala Piratpartiet får bestämma är de värsta avarterna som finns nu bara en försmak av vad man vill kunna göra under anonymitetens och ”integritetens” fana. Men ett sådant samhälle vill de flesta inte leva i, man vill kunna fälla brottslingar, de som trakasserar, terrorister, knarklangare, pedofiler, piratkopierare m.m. Integritet ska i första hand gälla för de som följer lagen, inte fuskar, tar ansvar för egna handlingar och inte gör som de vill på andras bekostnad om det går att komma undan  med det.

FRA-lagen splittrar de rödgröna, Piratpartiet vantolkar integritet

Se uttalanden i DN, SvD och svt. Thomas Bodström säger:

Tar vi bort allting då är ju FRA fritt. Vi får diskutera hur vi ska göra. Jag har inget färdigt förslag.

Det är ju precis så det fungerar. Det är oseriöst att riva upp och låta det vara oreglerat, rödgröna röran kommer nog att enas om den inställningen i god tid innan valet.

Rick Falkvinge anser att man bryter ”integritetsvallöften”, formulerade 8 Juli 2008. Jaha, hur länge ska vallöften gälla då? Ska de formuleras 2 år innan valet och så saknar man integritet om man ändrar sig 2 år senare? I min värld är vallöften något man går ut med strax innan valet med syfte att hålla det under mandatperioden. Under valarbetet kan man förstås få ändra sig vid behov, bara idioter håller fast vid jättegamla löften fast man har ändrat uppfattning. Anser Piratpartiet att det är så man ska göra? Ja det är ju lätt för ett enfrågeparti som inte behöver få ihop en komplett politik i sambarbete med framtida regeringspartners.

Rick Falkvinge skriver även:

De rödgröna har ingen integritet.

Det har inte Alliansen heller.

Och toppar med en bild från en ordbok med ordet integrity med definitioner som ärlighet och moral. Men nu hoppar man väl ändå i galen tunna? Var är piraternas ärlighet och moral? Den har då aldrig jag sett. Kopiera från andra utan lov, hålla sig anonym för att kunna begå brott och fuska ostraffat. Det är inte vad jag kallar integritet.