Anna Troberg vill definiera om ordet censur

Piratpartiets ledare Anna Troberg skriver i bis – ”bibliotek i samhälle” , ”Biblioteksdebatt från vänster”:

Bokförlag försöker styra vilka titlar och vilka format biblioteken ska få erbjuda sina låntagare. Allt oftare tvingas bibliotekarier, trots sin gedigna kompetens på området, stå tillbaka när privata företag dikterar deras möjligheter att låna ut böcker. Allt för att slå vakt om en föråldrad upphovsrätt. Hur fritt är ditt informationsutbud när privata företag, som styrs av kontrollbehov och bestsellerism, redan gjort ett förhandsurval åt biblioteket och dig? Hur fri är informationen?

Censur betyder förhandsgranskning, oftast i bemärkelsen politisk censur. Argumentationen är märklig. All världens bibliotek och bokhandlare har alltid gjort ett urval eftersom man inte kan ta hem all världens litteratur i så många exemplar att alla som vill köpa eller låna kan få tag i ett. Detta är urval, inte censur.

Staten censurerar inte din kommunikation i traditionell bemärkelse. Men dagens övervakning, kombinerad med allas vår naturliga instinkt till självcensur när man vet att man inte talar ostört, får i praktiken en censurliknande effekt.

Knappast. Staten (FRA) övervakar dessutom bara den kommunikation som går över landets gränser.

Det finns självklart också en skillnad mellan att staten förbjuder en samhällskritisk bok, och att ett privat företag bestämmer sig för att inte vilja att biblioteken distribuerar den. De praktiska effekterna påminner dock om varandra.

Ja inte påminner de mycket om varandra i alla fall.

Detta skapar problem för det demokratiska samtalet. Genom att inte släppa fram mer än några enstaka bångstyriga åsikter får vi ett onödigt smalt och riktat informationsflöde. Det begränsar våra vyer, och styr i viss mån vår bild av världen omkring oss och de val vi gör.

Har vi inte alltid haft ett smalt och riktat informationsflöde? Via bibliotek, bokhandlare, massmedia, skolor etc? Och hur är informationsflödet från Piratpartiet? Smalt, riktat, propagandistiskt, indoktrinerande, falskt, missvisande…

Det skapar också problem för folkbildningen. Biblioteken, som tidigare ansågs fylla en viktig och grundläggande samhällsfunktion, anklagas nu för att premiera ”gratisläsning”. Förlagshusens häxjakt leder till att bibliotekens utbud begränsas.

All världens litteratur finns trots allt att köpa någonstans, även om det kan vara krångligt ibland p.g.a. förlagens ovilja att sälja helt fritt över nätet i och med att man har avtal med distributörer i olika länder som förhindrar detta. Varför ska inte förlagen få betalt?

Situationen är paradoxal. Trots att informationstekniken skapat aldrig tidigare anade möjligheter att överföra och dela med sig av information så har de politiska och ekonomiska makthavarnas reaktioner på utvecklingen lett till att det fria flödet av tankar, idéer och uttryck hindras och försvåras. En informell och konturlös censur gör att vår kommunikation och våra möjligheter att få en heltäckande bild av världen omkring oss kraftigt beskärs.

Censur igen…

Om informationsströmmarna tilläts flyta fritt, utan konstgjorda hinder, så skulle vi alla leva i ett mer nyanserat och välinformerat samhälle. Det är något som skulle gynna alla inblandade, men framför allt alla de enskilda människor som just nu befinner sig klämda i en rävsax mellan politiska och ekonomiska makthavare, utan någon reell möjlighet att göra sina röster hörda.

Fritt, dvs gratis? Och vad gäller möjligheter att göra sin röst hörd, idag finns det en hel uppsjö med fler sätt att göra sin röst hörd på än tidigare. Antalet kanaler via massmedia, nätet osv. är ju närmast oändligt!

Censur enligt gängse terminologi (NE):

Förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv. För censur av post, se postcensur. Censur utövas normalt av statliga myndigheter, men även icke-statliga institutioner kan bedriva censur eller censurliknande verksamhet; katolska kyrkan är ett känt exempel. Det officiella syftet med censuren är att förhindra spridning av sakuppgifter och synpunkter som enligt de styrande inte bör komma till allmän kännedom. Traditionellt har det varit innehåll av fem slag: meddelanden som ansetts hota landets säkerhet, de styrandes maktställning eller anseende, grundläggande religiösa värden, den officiella moralen (inte minst sexualmoralen) samt enskilda medborgares säkerhet eller anseende.

Censur enligt Anna Troberg och Piratpariet:

Det som hindrar oss från att få gratis tillgång till det andra skapat och ett av våra favoritargument för att försvara och på sikt legalisera piratkopieringen.

Och när Anna Troberg raderar inlägg som svar på faktafel i hennes blogg eller i forum i samband med hennes smala och riktade debattinlägg, då är det givetvis inte censur utan bara hennes rätt att välja vad som ska visas. Precis som bibliotekens och bokhandlarnas urval alltså.

Piratpartiet i stort sett utrotat

Enligt Sifos väljarbarometer för Januari 2013, med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val idag” så hade ”övriga” 0.4%.

”Övriga” omfattar Piratpartiet, Fi, Junilistan, Kalle Anka-partiet, Fantomen och övriga småpartier.

Det här är inte speciellt förvånande men oerhört glädjande. Vi har sett ett tag att politiken gått på tomgång och att de ledande översteprästerna har övergått till att spela solo med väldigt perifera frågor:

  • Christian Engström oroar sig för snusets framtid och vill föra in medborgarlön/basinkomst – att fullt arbetsföra personer helt frivilligt ska kunna välja att gå och dra på obestämd framtid och låta sig försörjas av andra.
  • Anna Troberg, som tidigare anklagats för att ha kidnappat partiet för att driva HBTQ-frågor, har nu tillägnat sig hela tidigare partiledaren Rick Falkvinges arsenal med att föra fram våldsamma överdrifter och vrångbilder av verkligheten. Man har uppenbarligen fått slut på idéer och argument och då återstår tydligen bara att vränga sanningen.
  • Gustav Nipe (Ung Pirat) verkar prioritera att bygga upp en riktig kyrka med kyrkobyggnad och allt för Kopimismen – religionen för att stjäla (här har han även stort stöd från Christian Engström).
  • Amelia Andersdotter vurmar för Rumänsk science fiction och vill att den ska få EU-bidrag, samtidigt som att hon trots påpekanden från Skatteverket inte lyckats betala skatt för inkomster från slutet av 2011 (nyligen har hon påstått att ett inbetalningskort är på väg så att skatten äntligen ska betalas)

Parallellt med dessa solospel har det varit fler och fler rättsfall som tydligt visar allmänheten att lagen faktiskt gäller. Det kan bli mycket tråkigt om man driver stora pirattjänster som TPB och till slut hamnar man i fängelse och kan hamna i skuld för resten av sitt liv. Även vanliga nedladdare har fällts, dock hittills med mycket blygsamma straff – villkorlig dom och låga dagsböter. Men en villkorlig dom är ju trots allt ett överhängande hot om fängelse om man inte sköter sig under prövoperioden och förr eller senare kommer säkert även en vanlig nedladdare att hamna i fängelse ett par månader. Lagstiftningen börjar också sakta men säkert komma ifatt när det gäller nätrelaterad brottslighet, inklusive ett polisiärt samarbete inom EU.

Vem är förresten beroende av fildelning nu när det finns hur många tjänster som helst för att köpa digitalt eller att hyra tillgång till strömmande musik eller film? Bara rena dinosaurier förstås. Den unkna fildelarpolitiken går nu i graven och Sifos senaste väljarbarometer är en tydlig indikator på detta.

Anna Troberg vränger sanningen om att ta betalt för länkar till nyhetssidor

Anna Troberg skriver i SvD Opinion om att tidningsföretag är ute efter att ta betalt för länkar på nätet.

Tidningsföretag är ute efter att ta betalt för länkar på nätet. Det kan vara ännu ett sätt att parasitera på dem som redan anpassat sin verksamhet till samtiden, men det är troligare att de är ute efter något ännu mer värdefullt – information, skriver Anna Troberg, Piratpartiet.

Bara att hon kritiserar att någon parasiterar är i sig anmärkningsvärt, det är ju precis det piraterna gör och precis det som Piratpartiet bidrar till i och med att de levererar bandbredd till Pirate Bays sökmotor.

Jag tycker att det är så tråkigt att Piratpartiet gång på gång vränger sanningen för att få sympatier. Tyvärr går säkerligen flertalet pirater på det, de läser nog inte så noga och försöker inte kolla upp källor och fakta. Sen sprids dessa vrångbilder som en löpeld på internet.

Om man kollar upp fakta i detta fall så handlade det inte alls om att ta betalt för länkar i sig, det handlade om att ta betalt för länkar med utdrag från artiklar på nyhetssidorna, alltså att Google parasiterar på innehållet på nyhetssidorna eftersom då Google direkt levererar andras innehåll utan att användaren ens behöver klicka sig vidare till sajten. Man riskerar ju då även att många nöjer sig med att läsa utdraget, text som faktiskt inte Google finansierat skapandet av. Google blir ju då mer än en sökmotor, man parasiterar faktiskt på nyhetssidornas arbete. Om det här är bra eller dåligt för nyhetssidorna är inte helt självklart men det är knappast OK att göra så utan att man har ett avtal om det med innehållsägarna.

Det finns många ställen där fakta framgår, exempelvis här:

The Leistungsschutzrecht für Presseverleger, or ‘ancillary copyright for press publishers’, would provide an extension of copyright in Germany to cover snippets of articles, such as those that show up in search results so the user can tell what each result is about. It is being proposed by Angela Merkel’s coalition, and follows intense lobbying by publishing giant Axel Springer and others.

 

Piratpartiets Anna Troberg, svenskt rekord i osaklighet om FRA?

Regeringen har lagt en proposition där det  föreslås att:

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förslaget syftar till att förbättra Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens möjlighet att få uppgifter om utländska förhållanden på strategisk nivå avseende bland annat internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Förslaget innebär att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska tillämpas även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna.

Det här hugger förstås Anna Troberg på i ett högst osakligt pressmeddelande där hon bl.a. skriver:

Regeringen ljög det svenska folket rakt upp i ansiktet när man tvingade igenom FRA-lagen med löften om att inte öppna FRA-butiken för vem som helst, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Det är upprörande att de har så lite respekt för folket.

Svenskt rekordförsök i osaklighet #1: Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen görs till ”vem som helst”

Den privata sfären har krympt dramatiskt de senaste åren, avslutar Troberg. Går regeringens förslag igenom, så vet jag inte om det ens går att tala om en privat sfär längre. Våra privatliv har blivit en öppen bok som staten glatt bläddrar igenom varje timme, varje minut, dygnet runt.

Svenskt rekordförsök i osaklighet #2: Enligt propositionen gäller hela befintliga regelverket för hur man ska kunna få ut information från signalspaningen, detta gör Anna Troberg till ”våra privatliv har blivit en öppen bok som staten glatt bläddrar igenom varje timme, varje minut, dygnet runt”.

Bägge försöken har slagit rekord, frågan är vilket rekord som nu gäller av dessa två. Det är oerhört patetiskt att en partiledare för ett politiskt parti med representation i EU-parlamentet ska behöva vränga sanningen på ett så osakligt sätt.

Pirate Bay-grundare går till Europadomstolen

Det är fortfarande en hel del turer kring personerna bakom The Pirate Bay, de vägrar tydligen krypa in i finkan.

Först går Peter Sunde ut med nådeansökan – vilket i praktiken innebär att han erkänner brottet.

Och nu överklagar Fredrik Neij till Europadomstolen.

Debattartikeln i Dn av advokat Jonas Nilsson är mycket märklig. Den tyder på att man antingen inte är seriös, att man bara vill mjölka klienten/staten på pengar, eller att man har ytterst dålig koll på både juridik och teknik.

The Pirate Bay var under 2005 och 2006 en av världens största internettjänster varigenom internetanvändare kunde komma i kontakt med varandra genom så kallade torrentfiler, vilka i praktiken fungerar som länkar. Därefter kunde användarna, utanför The Pirate Bays datorer, fildela den fil torrentfilen hänvisat till eller pekat på.

Intressant att han skriver om vad The Pirate Bay var, sajten fyller ju exakt samma funktion idag fast med ännu större omfattning.

Paragraf 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna är kortfattad men tydlig: ”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”. The Pirate Bays tjänst – att möjliggöra fri informationsspridning via icke upphovsrättsskyddade torrentfiler – borde med andra ord kunna omfattas av dessa rättigheter.

Kvalificerat skitsnack. Den piratkopiering som initieras med utgångspunkt från TPB har inget med yttrandefrihet att göra. Ansvariga för TPB har gjort sig skyldiga till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, skulle det vara lagligt att bedriva detta i en sådan omfattning och i kommersiellt syfte, så skulle det därmed också vara fritt fram att jobba som knarklangare, hallick, hälare osv, IRL eller via internet. Men det är det inte! Se även angående Piratbukten förlorad.

Tingsrätten och hovrätten tog heller inget avgörande intryck av att personerna som var åtalade inte kände till de specifika upphovsrättsintrången som begicks via tjänsten.

Men TPB har ju skapats i syfte att vara världens största piratsajt och med syfte att tjäna grova pengar, det är ju fullständigt uppenbart att ansvariga kände/känner till vad den används till och med framgång dessutom. Man visste ju t.o.m. att det var olagligt och vidtog olika steg för att inte åka dit, bl.a. planerade man en flytt av servrarna till annat land. Man har även fått många anmälningar från upphovsrättsinnehavarna, man har ju t.o.m. publicerat flera av dessa helt öppet i syfte att håna dem. Och sen har vi det helt uppenbara – det är bara att söka på sidan och man ser direkt att majoriteten av sökträffarna leder till piratkopior, provar man att ladda ner något så fungerar det i de allra flesta fall, man får verkligen en piratkopia på sin hårddisk och som motsvarar beskrivningen.

Enligt vår bedömning är det att likna vid att posten skulle fällas i domstol för att de levererat ett brev med olagligt innehåll.

Möjligen om posten hade en varudeklaration av varje paket, brev osv. där det framgår exakt vilket olagligt innehåll de har, för det är ju precis så det funkar när man söker på TPB, man får en deklaration av vad torrentfilen/hashen leder till. Men posten har inte denna motsvarighet, hade de detta så skulle de garanterat kontakta polisen och skulle de förmedla paket och brev med full vetskap om illegalt innehåll så skulle de inte kunna fortsätta med sin verksamhet, den skulle vara olaglig.

En annan, och kanske än mer relevant liknelse skulle vara om grundarna till köp- och säljsajten Blocket fälls för brott efter att någon sålt en stulen cykel efter att ha annonserat på nämnda sajt.

Blocket får inte förmedla stulna eller olagliga varor, förmedla knark, horor, stulna vapen osv. De har uttryckliga regler som måste följas och de godkänner inte annonser utan att de först kontrolleras. De har en aktiv moderering, man kan anmäla något som är misstänkt. Fjärran från hur det fungerar på TPB där anmälningar ignoreras alternativt hånas offentligt. Förutom en ganska lång uppsättning specifika regler så anger man följande:

Blocket förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons publicering på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Blockets principer och anda.

Faktum är att den här advokaten uppenbarligen är helt oinitierad i både tekniken och juridiken, sådana befängda påståenden kan man förvänta sig av dåligt pålästa pirater men knappast av en advokat, ett riktigt lågvattenmärke! Inte för att jag vill hjälpa Fredrik Neij men han borde ha valt en vassare advokat, tar han upp den här typen av argumentation i Europadomstolen så kommer han att bli utskrattad!

Rättvisan har segrat i Pirate Bay-målet

Det har nu gått nästan 6 år sedan polisen gjorde razzia 31 maj 2006 och beslagtog Pirate Bays servrar. Under hela den perioden fram till nu så har upphovsmännen i stort sett varit rättslösa i vårt land och piraterna har kunnat härja fritt. Men nu är det slut på lekstugan, Högsta Domstolen meddelar:

2012-02-01

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i Pirate Bay-målet

Högsta domstolen har idag beslutat att avslå begäran från två av klagandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen och att inte meddela prövningstillstånd i det s.k. Pirate Bay-målet. Därmed står hovrättens avgörande fast.

Enligt protokollet i Mål nr B 5880-10 framgår att skälen är:

Förhandsavgörande från EU-domstolen

Carl Lundström och Fredrik Neij har begärt att Högsta domstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Carl Lundström har anfört bl.a. att det är särskilt intressant att få ett förhandsavgörande i frågan om innebörden av ansvarsfrihetsreglerna i e-handelsdirektivet och e-handelslagen. Fredrik Neij har anfört att det föreligger oklara EU-rättsliga frågor beträffande vilka faktorer det är som har avgörande betydelse när en tjänsteleverantörs tjänst enligt e-handelsdirektivet ska kvalificeras som enbart vidarebefordran, cashning eller värdtjänst enligt artiklarna 12-14 och om det enligt detta direktiv kan föreligga tjänsteleverantörer som bedöms vara av en annan typ än de nämnda när fråga är om tjänsteleverantör som tillhandahåller en informationssamhällets tjänst av teknisk, automatisk och passiv natur samt när det gäller frågan, om det är korrekt och i enlighet med e-handelsdirektivet att göra åtskillnad mellan det straffrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvarsfrihetsområdet för en och samma tjänsteleverantör.

Det föreligger inte något sådant tvivel beträffande tolkningen av artiklarna 12-14 i e-handelsdirektivet som gör det nödvändigt att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Frågan om prövningstillstånd

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.

Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Den som har läst domarna från tingsrätt och hovrätt är knappast förvånad över det här, domarna var solklara. Det bara tragiskt att det har rått rättsröta i vårt land ända fram till nu.

Dn SvD Aftonbladet Expressen IDG IDG

Enligt Svenska Piratbyrån är detta startskottet för en ny kampanj och här framgår även lite mer detaljer om Mediavisions undersökning, den som säger att 25% av de som piratkopierar skulle betalat om de inte hade kunnat ladda ner illegalt:

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i målet mot Pirate Bay. Beslutet innebär att domen på mellan 10 till 4 månaders fängelse och 46 miljoner i skadestånd för de ansvariga står fast.

Rättssamhället har sagt sitt och detta är en brytpunkt i den långdragna diskussionen om upphovsrätten på internet. Högsta instans har klargjort att alla som medverkar till brotten, även den som levererar internetförbindelsen får ta sitt ansvar säger, Henrik Pontén jurist på Svenska Antipiratbyrån.

Med stöd av domen kommer Antipiratbyrån att agera mot de närmare 150 illegala fildelningstjänster som har svensk anknytning. Rättsliga insatser kommer att riktas mot samtliga som bidrar till brotten i på olika sätt.

Fakta
Skadestånden i Pirate Bay var flera miljoner per film och åklagare bedömer att straffvärdet för att illegalt dela ut 10-15 filmer är fängelse.
I en undersökning som Mediavision på uppdrag av Sveriges Videodistributörers Förening genomförde för ca ett år sedan framkom följande:
• C:a 970 000 individer i åldern 15-64 år laddade ned film någon gång under de senaste 30 dagarna.
• Bland de som laddade ned film uppgick antalet i genomsnitt till 5,3 filmer per månad.
• På årsbasis motsvarar det ca 62 miljoner nedladdade långfilmer.
• Utslaget på alla 15-64 år med bredband (ca 5,4 milj) innebär det ca 11,5 filmer per år.

Undersökningen genomfördes i Sverige i oktober-november 2010 med ett riksrepresentativt urval bland 1500 st 15-64 åringar.

Vad gör nu Piratpartiet då? De agerar lika korkat som vanligt och fortsätter att bidra till sin medhjälp till brott mot upphovsrättslagen:

Högsta domstolens beslut att inte pröva The Pirate Bay-målet påverkar inte Piratpartiet. Det kommer åtminstone tills vidare att fortsätta att hosta – tillhandahålla bandbredd – åt fildelningstjänsten, säger partiledaren Anna Troberg.

– Vi har inte hunnit diskutera hur HD:s beslut kommer påverka det. Vi levererar bandbredd, ungefär som vilken internetleverantör som helst i princip och bör därmed inte dras in i någon rättsprocess för det. Sedan ser ju inte The Pirate Bay i dag ut så som det gjorde när rättsprocessen drog igång.

Piratpartiet har levererat bandbredd åt The Pirate Bay sedan maj 2010. Anna Troberg säger att partiets interna diskussioner om förhållandet till The Pirate Bay är löpande. På samma sätt följer Piratpartiet andra rättsfall på upphovsrättsområdet och fattar beslut efter det.

Förr eller senare kommer de att tvingas sluta leverera bandbredd – eller om Pirate Bay ens finns kvar och då spelar det ju ingen roll.

Och snart kommer piraterna att stämma upp med sedvanliga konspirationsteorier och rop om jäv, när en idiot kan räkna ut att det Pirate Bay åstadkommer är olagligt. Och det är heller ingen större skillnad mellan gamla Pirate Bay och nya, man åstadkommer exakt samma sak för användaren även om det skiljer lite i detaljerna vad gäller användning av tracker. Ser man TPB som en svart låda så är det exakt samma sak nu som då. Användaren går in och söker efter något, klickar och startar nedladdningen via sin bittorrentklient. Exakt samma uppsåt och funktion som tidigare. Inget i tidigare domar antyder att trackerdelen skulle vara nödvändig för fällande dom, vilket skulle vara orimligt.

Vad gör Pirate Bay då?

Jo de byter domän till .se för att inte USA ska beslagta domänen. Frågan är om det hjälper. Och varför byter de förresten domän om det skulle vara så som piratkramarna påstår, att nya TPB är lagligt? Självklart är inte dagens TPB lagligt och det vet TPB själva om. Och alla inser att det är samma personer bakom som tidigare.

Föredettingen Rick Falkvinge reagerar förstås våldsamt och anser att man deklarerat krig mot internet, vilket är rent nonsens, internet utgörs inte till 100% av laglösa pirater. Sen svamlar han om att detta är ett politiskt fall. Inte mer politiskt än något annat i så fall. Våra folkvalda, de politiker vi röstar på i demokratiskt anordnade val, stiftar sedan våra lagar. Men vi som medborgare är också skyldiga att följa dem, det finns ingen som helst politik i detta.

Sen svamlar han om att HD läcker som ett såll, att han var ganska säker på utgången innan det offentliggjordes idag. Jag har varit säker i flera år att det skulle sluta så här, utan något svammel om läckor.

Kopimismen – att göra religion av att stjäla

Nu går Rick Falkvinge och Anna Troberg ut med att Det Missionerande Kopimistsamfundet nu erkänns av staten (vilket är en lögn, se nedan), något man tydligen har försökt få igenom i över ett år.

Se även Dn SvD Aftonbladet Dn

Vad ska man säga? Nog för att det finns många knäppa religioner men den här tar ändå priset. Nu tror jag inte att ens de mest skruvade av de skruvade piraterna ser detta som en religion på riktigt  utan att det är ett knep man tar till för att försöka legitimera piratkopieringen. Kommer man att lyckas med detta? Det här är vad jag tror:

  • De mest skruvade av skruvade pirater kommer att gå igång på det här och kanske rent av själva se det som en religion
  • Några av de mindre skruvade piraterna kommer att se det som en kul grej
  • Flertalet av de som vacklar mellan att stödja Piratpartiets värderingar eller att inte göra det, kommer att ta några steg tillbaka
  • Övriga, ska vi säga 99.99% av befolkningen, kommer bara att se det som en sjuk grej liknande vilken skruvad sektrörelse som helst

Summa summarum – utspelet kommer att vara negativt för piratrörelsen och öka takten på den nedåtgående spiral som rörelsen befinner sig i inom vårt land.

Sen är det som vanligt att piraterna ska överdriva, man måste hela tiden sprida en vrängd verklighetsuppfattning för att få ”trovärdighet” till sin politik. Kopimismen är inte erkänd av staten, samfundet är endast registrerat hos staten via Kammarkollegiet.

Registreringen av trossamfund infördes i samband med att Svenska kyrkan och staten skiljdes åt. Själva registeringen hos kammarkollegiet innebär i princip inte mer än när man registerar och skyddar ett företagsnamn hos Bolagsverket.

Piratpartiet – 7765 medlemmar (över 50 000 medlemmar 2009)
Ung Pirat –  2097 medlemmar

Edit 2011-01-05:

Daniel Persson skriver följande på SvD:s Ledarblogg:

Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

Låt oss hoppas inte. Vill samfundet lobba för andra lagar så lycka till. Men att hoppas att svenska lagar ska åsidosättas för att kopimisterna nu är ett registrerat samfund är skrämmande och visar, kanske inte helt oväntat, på en bristande uppfattning av vad religionsfrihet går ut på. Religionsfrihet är bra och i min mening nödvändigt, men religion får aldrig bli en anledning att bryta mot ett lands lagar. Det gäller oavsett vilken religion det är.

Det är väldigt många pirater  som kommenterar i artiklarnas forum och antyder att det skulle vara fritt fram att piratkopiera  nu för att man annars bryter mot religionsfriheten. Det är uppenbart att det mesta av piraternas världsbild bygger på okunskap på gränsen till dumhet.

Även Anna Troberg, Piratpartiets ledare, verkar tro att religionsfriheten gör det möjligt att bryta mot lagar, snacka om att vara dåligt påläst!

Det ska onekligen bli underhållande att se hur den ganska oväntade krocken mellan upphovsrätt och religionsfrihet kommer att avlöpa.

Och så här skriver sedan Anders Troberg som kommentar på Anna Trobergs inlägg:

OK, vem hinner först med att anmäla Pontén och anhang för hets mot folkgrupp?

Det är nämligen inte OK att uttala sig som de gjort om en religion, då religion är en skyddad företeelse.

Det finns ingen krock mellan religionsfrihet, upphovsrätt och hets mot folkgrupp, de här uttalandena tyder ju på pinsamt dålig koll! Pirater – klipp er, skaffa ett jobb, en utbildning, en allmänbildning…

Edit 2012-01-06:

Se även här på svt.se – Egen religion – inget frikort för fildelning

Fängelse hotar knappast en halv miljon fildelare

Enligt artikel från TT idag:

Det räcker med ett drygt tiotal fildelade filmer för att åklagaren ska kräva fängelse.

Den praxis som växt fram pekar mot att en halv miljon svenskar nu riskerar fängelse för sin fildelning.

SvD Dn Aftonbladet

TT:s journalistik blir bara sämre och sämre. Artikeln verkar dessutom vara skriven av en pirat och det framgår tydligt när man sen citerar den s.k. ”nätforskaren” Måns Svensson:

Nätforskaren Måns Svensson är doktor i rättssociologi vid Lunds Universitet och han räknar med att omkring en tredjedel av fildelarna är så aktiva att de riskerar fängelsestraff med den praxis som utmejslats. Den bedömningen grundar han på de enkäter som genomförts inom ramen för nätforskningsprojektet Cybernormer.

– Man får anta att de som ägnar sig åt så här omfattande konsumtion snabbt når upp till en distribution som motsvarar vad som krävs för att dömas till fängelse. Det tyder på att närmare en halv miljon svenskar har begått upphovsrättintrång på ett sådant sätt att de kan förvänta sig fängelse om de ertappas, säger Svensson.

– Men det är ingen reell fängelserisk som de här fildelarna är utsatta för. Dels därför att åklagarna inte har resurser att utreda, dels därför att det inte finns samhällelig acceptans för att lagföra en halv miljon människor för ett brott som gemene man inte anser vara särskilt allvarligt.

Ja här kommer då piraternas sedvanliga överdrifter. Här återkommer jag till jämförelser med andra brott. Varför inte ta brottet fortkörning, ett mycket allvarligt brott eftersom överträdelse kan kosta människoliv. Här vet vi att nästan alla notoriskt kör fortare än det står på skyltarna och om man ser till alla vansinneskörningar man själv upplever dagligen när fartdårarna kör om oavsett om det är lämpligt eller inte, då borde väl fängelserna vara överfulla med fortkörare. Och med snattare/tjuvar (det sägs att upptåt hälften av svenskarna snattat minst en gång i livet). Men fängelserna är inte överfulla av fortkörare eller snattare/tjuvar. Så något är uppenbart fel med den s.k. piratlogiken. Men det visste vi ju redan – en förutsättning för att upprätthålla ”logiken” är att överdriva på ett absurt sätt. Rena falsarier alltså.

Jag har fått uppgifter om att denne s.k. ”nätforskare” är aktiv medlem i Piratpartiet. Jag har inte kunnat bekräfta detta så om någon kan hjälpa till med det så är jag tacksam. Om detta stämmer så är ju detta en mycket väsentlig upplysning som saknas i artikeln som då är extremt osaklig och vinklad till piraternas fördel.

Oavsett vinklingen i artikeln, det är verkligen på tiden att man gör något och också visar att brottsliga handlingar får konsekvenser. Precis som för många andra typer av brott så kan man inte sätta dit alla som begår brottet. Det blir orättvist att vissa åker dit och de flesta klarar sig undan. Precis som med fortkörning och snatteri/stöld. Men man sänder mycket viktiga signaler om vad som är OK och inte i samhället. Och att de som med berått mod bryter mot lagen faktiskt kan räkna med att förr eller senare åka dit för det och om så händer så är det inget konstigt alls. Och fängelserna kommer förstås inte att bli överfulla…

Artikeln (skriven av en PRAO-elev/piratpartist på TT? Beställningsjobb från Falkvinge?) är förresten en riktigt ”Aftonbladare”. Först en saftig rubrik som lockar till läsning och sen en slutkläm om att det inte föreligger någon reell fängelserisk. Extremt dålig journalistik!

Kulturdelning – det nya favorituttrycket från Piratpartiet?

Jag börja se ett tydligt mönster hos Piratpartiets partiledare Anna Troberg, jag har sett det i ett antal inlägg och artiklar på sistone, exempelvis här.

1. Användning av nysvenska

Genom att hitta på nya ord så vill man få det till att låta bättre än vad det egentligen är:

Rätten beslutade också att den dator som 62-åringen använt för att dela kultur ska förverkas.

Dela kultur. Kulturdelning. Det handlar i själva verket om ett brott, brott mot upphovsrättslagen. Det finns flera offer – upphovsmannen och de som företräder honom/henne. Och de ärligt betalande konsumenterna som får betala även för snyltarna.

Ska jag också göra några försök?

Snatteri = vinstdelning (dela vinsten från affären), lageromsättning (sätter fart på lagret så att varorna inte ligger och ruttnar på hyllorna), prisförädling (höjer priserna för affären eftersom de måste kompensera för svinnet).

Fortkörning = riskdelning, pluskörning, tidsoptimering, äventyrskörning, förarutveckling

Osv.

2. Tycka synd om de som åker dit

Varje fällande fildelningsdom är en personlig tragedi för den som drabbas.

Ja att bli fälld just för fildelning måste vara något oerhört tragiskt. Vilket trams! De som med berått mod begår brott ska ta sitt straff. Finns det förmildrande omständigheter typ hög ålder, sjukdom osv. så är det något för domstolen att ta ställning till när domen meddelas, precis som för vilka andra brott som helst.

Har inte Piratpartiet en energipolitik? Klart vi har!

Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge har fått sin överman i fantasifulla överdrifter och vantolkningar, eller åtminstone sin like. Det jag tänker på är Full Mental Straightjacket som bemöter en person som anser att Piratpartiet saknar energipolitik, försvarspolitik och i övrigt politik i viktiga frågor.

Det som besvaras är följande:

Nu kommer jag förstås inte rösta på Piratpartiet, eftersom partiet tydligen saknar energipolitik och inte ens svarat på mitt mail om peak oil, fast det gått snart fem månader. Partiet saknar också försvarspolitik, annat än att man vill lägga ner den enda kvarvarande möjligheten för politikerna att kunna välja att ignorera information (för de skulle de göra) om ett omedelbart förestående angrepp mot Sverige, dvs FRA. Man saknar rent av politik helt i avgörande frågor, och som sådant kommer jag förstås inte rösta på dem.

Och sen kommer svaren som förstås gör att ingen längre kan motstå att rösta på Piratpartiet – partiet som har politik för allt!

Saknar vi energipolitik? Ja det kanske vi gör om man enbart studerar partiprogrammet. Samtidigt innebär det dock inte att PP:s politik inte skulle påverka energipolitiken. Låt mig ta ett exempel:

Under flera decennier har bilindustrin ”experimenterat” med elbilar, men ständigt fallit tillbaka till att ”Det är för dyrt”, ”De har för kort räckvidd” osv, samtidigt har många hemmabyggare i tysthet framgångsrikt konverterat bilar för eget bruk. De senaste åren har dessa hemmapulare börjat få kontakt med varandra och via olika forum och mailinglistor kan de numera tipsa varandra och sakta har det börjat skapas en ekonomi med företag som bygger och säljer delar till dessa idealister. Några exempel:

http://elbil.forum24.se/
http://www.diyelectriccar.com/
http://evalbum.com/

Och vidare:

Sett ur den synvinkeln har PP en energipolitik. Också. Vår politik är att du, som medborgare, ska kunna skaffa dig en välgrundad personlig åsikt i ämnet och utifrån det kunna bilda och driva en opinion för din övertygelse. För det behövs ett fritt och okontrollerat Internet, inte ett glorifierat kabel-TV-nät kontrollerat av stat och upphovsrättsindustri.

Jag böjer mig, hur kan man nu låta bli att rösta på något annat parti än Piratpartiet/Pirate Bay? Det faktum att de ”är bäst på internet” gör också att de per automatik har politik för allt, alla sanningar finns ju på internet, bara att hämta. Ärligt talat – det här var bland det löjligaste jag läst!