Hederliga människor ska inte behöva betala för piraternas snyltande

Copyswede föreslår att man ska belägga mobiltelefoner med avgifter för att man använder dem som mediaspelare. Piraterna reagerar förstås negativt på det här. Då och då håller jag med piraterna, det här är ett sådant fall. Copyswede har spelat ut sin roll i och med att användningen av media har förändrats så mycket. Få personer kopierar hela CD och bränner på tomma media. Privatkopieringen har till största delen ersatts av piratkopiering. Den ersättning man tar ut på MP3-spelare motsvarar knappast den potentiella förlusten av all kopierad musik som ligger på dem. Många använder aldrig externa media utan lägger sin kopierade musik på datorns hårddisk och då utgår inte en enda krona till Copyswede. Det finns heller ingen rättvisa i hur pengarna som kommer in till Copyswede fördelas till upphovsmännen, den går ju till de största artisterna och det finns ingen tydlig koppling mellan vad som kopieras och vilka som får ersättning eftersom man inte kan logga exakt vad folk lägger på sina externa media. Jag förstår varför Copyswede finns men det går inte längre hitta en rättvist fungerande modell så man borde avveckla systemet snarare än att utvidga systemet. Vänsterpartiets förslag om bredbandsskatt är heller inte någon bra lösning.

Jag är emot Copyswede, inklusive förslaget om avgift för mobiletelefoner, av följande huvudskäl:

  • Det är orättvist att de som inte piratkopierar ska betala för effekterna av piratkopieringen. Copyswede skapades för att hantera det som kallades privatkopiering, något som idag har spelat ut sin roll i och med den massiva piratkopieringen via internet. Letar man på Copyswedes hemsida hittar man inte ett ord om piratkopiering, man ignorerar detta helt och skriver bara om privatkopiering. Men vad är då privatkopiering idag? Sluta hymla om detta och anpassa till verkligheten!
  • Det går inte att hitta ett rättvist system för att fördela ersättningen till upphovsmännen
  • Den ersättning som tas ut för olika typer av media känns godtycklig och har svårt att hänga med teknikutvecklingen med ökande minnesstorlekar, nya tekniker och apparater, ändrade användningsområden och vanor.

Min utgångspunkt är att man ska betala för sin egen konsumtion, inte att alla ska betala för ohederliga människors konsumtion. Man måste alltså jobba mer med att motverka piratkopiering och minska effekterna av piratkopieringen. Den allra största och viktigaste åtgärden är att stoppa Pirate Bay / Piratpartiet och liknande tjänster. Det kommer att ske efter valet, oavsett vilka som vinner. Synd bara att det har tagit så lång tid!

Länkar :

Svd, Dn, Aftonbladet