Vad är viktigast inom demokratin?

”Pirate MEP” Christian Engström har uttalat sig i termer om ”Piratpartiet: För dig som tycker att demokratin är viktig”

Om vi ser till vad vi har jobbat med i Europaparlamentet sedan 2009 då dyker etiketter som rättssäkerhet, rätten till privatliv, fri information, yttrandefrihet, demokrati och öppenhet upp.

Piratpartiet är helt enkelt det enda svenska politiska parti som tar dessa frågor på allvar och som sätter dem i främsta rummet.

Jag ger honom rätt på en sak, Piratpartiet är det enda svenska politiska parti som sätter dessa frågor i det främsta rummet. Inget annat parti skulle nämligen göra så av flera olika skäl:

 • Frågorna är oerhört viktiga men de är del av en helhet och därför slår det fel om man skulle sätta dem i främsta rummet. Det kommer nog fortsatt vara så att det är vård, skola, omsorg och arbete som är de frågor som behöver stå i främsta rummet för ett seriöst parti.
 • Vi vet alla vad huvudanledningen till Piratpartiets engagemang kring rättssäkerhet, privatliv, yttrandefrihet och demokrati är – att värna om möjligheten till fortsatt piratkopiering om man inte lyckas legalisera den verksamheten. Helt enkelt att man vill felaktigt använda valda delar av mänskliga rättigheter som verktyg för att kränka andra mänskliga rättigheter, vilket bryter mot artikel 29 och 30 i Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Internet är fortfarande ett ganska ungt fenomen, det dyker upp nya märkliga yttringar hela tiden. Alla verkar vara överens om att samma eller i alla fall liknande regler och lagar ska gälla på internet som utanför internet. Det vi inte är överens om är tolkningen av vad detta innebär.

Det finns olika sätt att bekämpa brottslighet. Långsiktigt kan man jobba med värdegrund, etik, värderingar osv. genom att föra en öppen debatt, utbildning i skolan, föräldraskap osv. Här har man problemet att det är mycket svårt att veta om det har effekt och det är även svårt att styra dessa åtgärder för det går inte enkelt att peka ut någon ansvarig utan det är vi alla – risken är att detta viktiga arbete faller mellan stolarna. Sen kan man förstås upptäcka brottslighet som sker och bestraffa. Självklart måste man även gå den vägen. Det är inte OK att begå övergrepp mot andra bara för att man lyckas komma undan med det. Ibland behöver man även förhindra brottslighet via fysiska åtgärder som lås och bommar, ja det blir blockering överfört på internet. Även här gäller att man vill ha så lite som möjligt men ibland finns det inget annat som hjälper eller så ger allt det andra inte tillräckligt stor effekt.

Internet är en del av samhället, det man gör via sin dator ute på internet är i grunden exakt samma sak som att man är ute i verkligheten och gör saker på gator och torg, hemma hos folk osv. Skillnaden mellan internet och utanför är att man via några få knapptryckningar kan åstadkomma mycket stor skada (och ibland nytta) för väldigt många människor. Internet kan därför aldrig bli den skyddade och laglösa zon som piraterna verkar vilja ha. Nej, man måste tänka på ett liknande sätt som för övriga samhället, dock måste man betrakta det aningen annorlunda i och med den stora effekt som brottslighet kan få när det är så lätt att nå så många.

En överbelastningsattack som hindrar många människor från att använda sin nätbank eller besöka en samhällsviktig hemsida är inte oskyldig såsom pirater/Anonymous brukar hävda. Den totala skadan av att initiera en sådan attack kan vara mycket stor. Man kan föra ett liknande resonemang som i fallet upplopp, det är verkan för hela upploppet som är den stora faran även om det finns många deltagare som inte bidrar alls eller väldigt lite. Därför är lagar kring upplopp hårda, man kan inte hävda att man ”bara gick med”, ”drogs med”, ”bara kastade en liten sten”, ”gjorde som alla andra” osv. Nej man måste ta delansvar även för helheten.

När det kommer till piratkopiering så brukar man ofta prata om kumulativa effekter. Att seeda en film kan tyckas vara ganska oskyldigt. Säg att ett tiotal personer får tag i ett antal fragment av filmen från just dig. Big deal? Faktum är att man via de kumulativa effekterna får en spridning från en till tio, från tio till hundra osv så att ”oskyldig begränsad seedning” till slut gör att man spridit upphovsrättskyddat material till tusentals eller miljontals personer, en skadeverkan mot upphovsmannen som kan liknas vid ett enormt digitalt upplopp. Man kan helt enkelt inte ta på sig skygglappar och hävda att det man själv gjort är så litet och oskyldigt. Och de som driver maskineri som kraftigt underlättar dessa ”digitala upplopp”, typ TPB, orsakar förstås en mycket stor skada. På en högre nivå, TPB kontra alla andra liknande kriminella tjänster, kan man heller inte tänka att ”stänger man ner TPB så finns det tusen andra liknande tjänster”, nej, även här kan man tänka i termer om att delta i ett digitalt upplopp. Därför är det viktigt att stänga ner eller blockera de största kriminella tjänsterna, en efter en.

Det kommer nu nya rättsfall, bl.a. det mot Gottfrid Svartholm Warg angående dataintrång och bedrägeri. Han fick först två års fängelse i tingsrätten men straffet sänktes till ett år i hovrätten. Det återstår att se om fallet överklagas till Högsta Domstolen och tas upp där. Jag hoppas att så sker och jag hoppas verkligen att det inte är Göran Lambertz som är domare, då kommer ärendet att gå de kriminellas väg. Det jag tänker på är frågan om rimliga tvivel, det där om att Gottfrids försvar hävdar att datorn var fjärrstyrd. Jag tror inte ett dugg på detta men det är inte min sak att bedöma detta utan rättens och de har även annan bevisning och omständigheter att gå på. Det är dock oroväckande att det har varit flera fall nu på sistone där den misstänkte just hävdat att någon annan har fjärrstyrt datorn, exempelvis i samband med barnporrbrott. Visst kan detta ske, risken finns alltid att någon vill sätta dit en oskyldig person. Men man får heller inte dra det för långt. Kanske drog man det för långt nu i hovrätten i fallet Svartholm Warg.

Alla som grips med knark, illegala vapen osv. kan ju hävda att ”någon annan” lagt dem där man hittade dem. För ingen kan ju säga något annat än att detta KAN ha skett. Men är det rimliga tvivel? Ja det beror ju på övriga omständigheter. Om man ENBART har ett beslag att gå på, säg att man hittar barnporr i någons dator, ja då kan det vara rimliga tvivel.  Är personen dömd för liknande brott tidigare? Är personen kriminell i andra sammanhang? Är resonemanget trovärdigt? Finns det andra omständigheter eller bevis? Man kommer aldrig att nå 100% rättvisa eftersom det alltid handlar om bedömningar, det finns inget annat sätt. Men mot risken att döma någon oskyldig – den risken ska vara oerhört liten – måste man också väga risken att man går så långt att huvuddelen av brottslingarna går fria.

Det är knappast någon i en demokrati som gillar övervakning. Vi ska självklart ha så lite som det bara är möjligt. Men ibland behövs det. Kameror och larm i butiker har vi accepterat eftersom verkligheten ser ut så att det förekommer så mycket snatterier. Jag läste förresten i DN idag att ”tjuvaktigheten” minskat bland ungdomar. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) så har man frågat niondeklassare om hur många av dem som har snattat. 1995 var det 37%, en väldigt hög siffra. 2011 var siffran mycket lägre, 18%, c:a hälften. Denna utveckling är givetvis glädjande men ger mig en liten besk smak i munnen.

Kanske är det inte så att ”tjuvaktigheten” minskat totalt sett utan bara flyttat över på andra arenor. 1995 fanns inte någon massiv piratkopiering via internet, ungdomarna hade andra köpvanor och andra sociala mönster. Tyvärr är det nog så att hela nedgången i siffran om snatteri kan förklaras av sådant och att en stor del av ”tjuvaktigheten” har överförts på piratkopiering. Jag hoppas dock att jag har fel. Kanske har det även bara varit en tillfällig trend. På senare tid har vi sett att fler och fler väljer de nya strömmande tjänsterna såsom Spotify, Netflix, HBO osv. Förhoppningsvis kommer detta leda till att piratkopieringen och ”tjuvaktigheten” minskar. Skulle den minska tillräckligt mycket så kanske mer övervakning och hårdare tag på internet inte behövs, vi får väl se. Det kan vara andra typer av brottslighet som kräver hårdare tag, såsom det som Gottfrid Svartholm Warg står anklagad för. Kanske är det ”hjälten från TPB”  och liknande kriminella personer som ”förstör” internet och inte piratkopieringen, det återstår att se.

Annonser

Unga Anonymous-medlemmar dömda till fängelse

I Storbritannien har två medlemmar ur hacker-nätverket Anonymous dömts till fängelse, efter cyberattacker mot flera betaltjänster.

Två män, 28 och 22 år gamla, dömdes i dag till sju respektive 18 månaders fängelse här i Storbritannien. De döms för att ha arrangerat och genomfört belastningsattacker mot blanda annat Visa, Mastercard och internetbetalningsföretaget Pay Pal.

Det kommer glädjande nog fler och fler tecken på att man börjat ta tag i nätrelaterad brottslighet och att man faktiskt också lyckas sätta dit brottslingarna. Det kommer antagligen att bli svårare ju mer man försöker dölja sig bakom VPN-tjänster och liknande men omöjligt är det inte. Brottslingar är ofta mer korkade än vad man tror och det kan finnas många olika sätt att komma åt dem som de aldrig har tänkt på. Kan man inte ta tekniken till hjälp så finns det en massa andra olika sätt, exempelvis att personen blir angiven av någon som vet vad personen gjort men ogillar det eller personen i fråga.

The Independent har lite mer information, bl.a. om brottslingarnas misslyckade försök att dölja sina identiteter:

The DDoS attacks themselves were not particularly sophisticated, according to the judge.

”What was sophisticated was the lengths taken to protect the identities of those involved,” said Judge Testar. ”The investigators are really to be commended for breaking down the wall of anonymity that was put up in order to prevent the activity of these conspirators being interrupted.”

 

Peter Sunde äntligen i fängelse snart

Enligt nyheter24.se har Peter Sundes senaste ansökan om resning för TPB-målet i HD avslagits med motiveringen att han inte lagt fram något som visar på behovet av resning. Föga förvånande.

Enligt samma källa har även hans nådeansökan avslagits i oktober, vilket jag inte hört något om förut. Men inte heller detta är förvånande. Om det stämmer så är det mycket konstigt att han inte själv gått ut med sedvanliga snyftarhistorier på sin blogg eller via twitter.

Med andra ord bör han snart börja avtjäna sitt straff, rätt ska vara rätt. Cellen på Västervik Norra står säkert och väntar på honom.

Se även computersweden:

”Peter Sunde har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet. Högsta domstolen avslår därför resningsansökan.”

Och IDG:

Peter Sunde lägger även fram anklagelser om jäv mot den polisman som lett utredningen och mot åklagare Håkan Rosvall.

LOL

Edit 2012-11-08:

Nu har jag hittat källhänvisningar till faktumet att Peter Sunde nekats nåd, trots namninsamlingen

Den tidigare The Pirate Bay-talesmannen, Peter Sunde, måste avtjäna sitt fängelsestraff. Det står klart sedan regeringen avslog hans nådeansökan den 27 september.

– Regeringen motiverar aldrig sitt beslut om nåd. Men generellt kan man säga att skuldfrågan och straffmätning inte prövas. Det vore ministerstyre att gå in och peta i en dom, säger Therese Berggren, som utredde nådeansökan på Justitiedepartementet.

Nådeansökan lämnades in i maj och kompletterades med ett personligt brev från Peter Sunde i juli. Brevet blev startskottet för en stor namninsamling, där över 113 000 personer skrev på för att regeringen skulle benåda den tidigare The Pirate Bay-talesmannen.

Tog ni hänsyn till namninsamlingen?

– Allt som rörde fallet togs med i beräkningen och presenterades för justitieministern och regeringen. Med det sagt, så måste man anföra skäl som är möjliga att pröva, säger Therese Berggren.

Det fanns helt enkelt inga skäl att bevilja nåd, detta kunde ju vilken normalintelligent person som helst räkna ut, om inte annat baserat på informationen om nåd enligt regeringen.

Peter Sundes sista hopp står till Högsta domstolen, där han har ansökt om resning för andra gången.

Ja där rök det sista hoppet.

Sydsvenskan skriver även att Sundes nya bevis håller inte.

Den tidigare talespersonen för The Pirate Bay, Peter Sunde, får avslag på sin resningsansökan i Högsta domstolen. I Hovrätten dömdes Sunde för medhjälp till brott mot upphovslagen. Nu yrkade han på att bevis undanhållits från tidigare rättegång, i och med att den polis som haft ansvar för den tekniska bevisningen fått anställning hos motparten, Warner Brothers/NBC. Men Högsta domstolen anser inte att det finns bevis nog för en resning.

Den ”tidigare talespersonen” kan snart tituleras ”tidigare talespersonen och kåkfararen”.

Märkligt att inte Sunde gjort något väsen alls av sig om att nådeansökan avslogs. Inte ens piraterna har väl sett det. Men när de gör det, ska man då vänta sig nya attacker från dräggen som säger sig tillhöra Anonymous?

Edit 2012-12-09:

I Svd Opinion finns ett debattinlägg – Låt inte piraterna få nedkoppling angående flatheten i vårt rättssystem, hur kan det komma sig att man ännu inte gör något åt laglösheten på internet och TPB i synnerhet? I land efter land tvingas bredbandsleverantörerna blockera TPB och liknade sajter men inte i Sverige. Varför? Ännu mer anmärkningsvärt är att ett politiskt parti som Piratpartiet kan tillåtas leverera bandbredd till en kriminell tjänst och under ett svenskt domännamn.

Peter Sunde har reagerat på debattinlägget, det blir väl det sista han uttalar sig om nu innan han måste krypa in i fängelse i och med att alla rättsliga möjligheter att överklaga fängelsestraffet nu är uttömda.

Anonymous är fega kräk

… om man jämför med de som utövar s.k. civil olydnad. I skrivande stund hör jag förresten en person som deltar i Anonymous attacker som i ett inslag i Rapport hävdar att det är just civil olydnad, vilket det absolut inte är.

Visst kan trädkramare, personer som häller blod utanför entrén på Bofors, bankar på stridsflygplan osv. vara nog så irriterande och kostsamma för de som drabbas. Ibland slår det också helt fel, som när man släpper ut minkar för att ”rädda dem” och resultatet är att nästan alla dör snabbt för att de inte klarar sig ute i de fria. Men de som utövar traditionell civil olydnad har i alla fall ett öppet förhållningssätt som ger aktionerna en hedersam skepnad.

Enligt Mahatma Gandhi och Martin Luther King är den civila olydnadens fyra grundprinciper [1]:
1. inget våld
2. ingen skadegörelse
3. öppenhet och
4. ansvarstagande.

Anonymous uppfyller bara den första punkten men det kan vara en tidsfråga innan man tar till mer våldsamma metoder.

Om man tar t.ex. ett gäng fredsaktivister som lyckas ta sig in i en hangar för att banka på ett Gripenflygplan så gör de detta helt öppet när de väl lyckats ta sig in. De har inget emot att bli gripna, snarare tvärtom. De är fullt beredda att ta sitt straff, även om det innebär kännbara fängelsestraff. De bryter visserligen mot punkt 2 men de uppfyller punkt 3 och i viss mån punkt 4.

Anonymous då? De attackerar sajter, alltså skadegörelse. De är fega kräk som håller sig gömda för att slippa ta ansvar för sina handlingar. Man agerar ju ofta i samband med tillslag mot piratsajter, man vill alltså först fegt gömma sig för att kunna tanka filer utan att betala ärligt för sig, och låta andra betala för sin egen konsumtion, sen vill man dessutom vara både domstol och utdöma straff, helt utanför vårt demokratiska system.

DDOS-attacker är straffbara enligt svensk lag. Det faller in under 4 kap. Om brott mot frihet och frid i Brottsbalken, paragraf 9c:

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

Och enligt kommentarerna framgår det tydligt att även DDOS-attacker är olagliga:

Hacking, spridande av virus, DOS/DDOS-attacker är exempel på några handlingar som utgör brott enligt denna paragraf. Det krävs inte att man bryter sig in utan det kan vara ett öppet system utan autenticiering. Den som olovligen ger sig själv tillgång till uppgifter (”upptagningar för automatiserad databehandling”) från ett sådant öppet system olovligen begår ett dataintrång enligt paragrafen.

Även en person som har tillgång till ett dataregister eller en databas och som i tjänsten men utan att det saknar samband med något ärende personen handlägger kontrollerar olika vänner, bekanta eller andra personer av intresse utan samband med personens myndighetsutövning begår dataintrång.

Även om man inte själv får tillgång till uppgifter kan sådant handlande som gör att andra hindras att lovligen använda ett system (exv DOS/DDOS-attacker) utgöra dataintrång.

Vill man ha mer bakgrundsinformation bör man läsa Angrepp mot informationssystem, prop. 2006/07:66

Piraterna brukar hävda att samma lagar (eller åtminstone likvärdiga lagar) ska gälla på internet som utanför internet. Så är faktiskt fallet här även om det kanske är svårt att hitta några klockrena motsvarigheter till DOS/DDOS-attacker utanför internet och som är olagliga. Men jag kan göra några mer eller mindre lyckade försök. Exakt vilka lagar som åberopas kan jag inte säga men det är helt klart att man kan ställas till svars och att polisen kan bli inkopplad:

 • Störa ut radio eller tv-sändning med en egen sändare
 • Kliva upp på en teaterscen och ställa sig och skrika för att sabotera föreställningen för alla åskådare
 • Samla ihop några hundra och ockupera en banklokal för att hindra normala kunder att göra sina ärenden
 • Trädkramning för att hindra att man hugger ner skog
 • Medvetet blockera vägar, butiker osv. för att hindra andra att använda dem
 • Sommartid, bryta mot bevattningsförbud när det är torka, vilket då kan leda till att det blir vattenbrist för alla
 • Medvetet ställa bilen så att den blockerar någon annans bil, för att jävlas

Sen kan man förstås hitta på en massa olika varianter som idag knappast är olagliga, mest för att de flesta aldrig skulle komma på tanken att göra det, men som mycket väl skulle kunna bli olagliga om det blir vanligt:

 • Åka runt till varje affär i en stad, köpa all mjölk i syfte att ingen annan ska kunna köpa
 • Åka till apotek och köpa all medicin så att andra som behöver blir lidande, kan ju i princip leda till dödsfall om man inte får tag i sin medicin

Nu pratar jag om fall där man medvetet gör det här för att sabotera/protestera. Motsvarande kan förstås hända när människor hamstrar varor om de är oroliga för att de ska ta slut. Detta är i sig inte olagligt och är något helt annat än att göra det medvetet för att sabotera. I hamstringstider har det oftast även funnits begränsningar, typ att man får tanka ett visst max antal liter bensin per kund. I vanliga butiker är det ofta också så att man inte får köpa hela lagret, åtminstone inte när det är extrapriser. Andra kunder blir då lidande, blir sura osv. När nya modeller av iPhone kommer så kan mobiloperatörernas sajter vara överbelastade under flera timmar. Men de som besöker sajterna har inget syfte att överbelasta, de vill bara göra sin beställning.

Piratpartiets ledning via Anna Troberg och ”Pirate MEP” Christian Engström har valt att fördöma DDOS-attacker. Detta är mycket bra, dock känner jag inte alls igen den ståndpunkten från medlemmarna. Piratpartiets stora rekryteringsbas är pirater, detta ser man mycket tydligt när man vidtar åtgärder mot de stora piratsajterna som Pirate Bay osv. Man får massor av nya medlemmar då och mellan dessa toppar så dalar medlemstalet sakta men säkert. Christian Engström har dock ett något märkligt argument till att man fördömer DDOS-attacker:

Dessutom tycker vi det nog med en passion som inget annat parti kan drömma om att matcha, med tanke på hur stor del av våra aktiva medlemmar som är eller har varit IT-tekniker med säkerhetsansvar. (Är vi i majoritet i partiet, eller är det bara en fördom?  )

Det kan vara så att andelen IT-tekniker med säkerhetsansvar är högre i PP, jag ställer mig dock ganska tveksam till detta. Varför skulle de med säkerhetsansvar välja PP, ett lagbrytarparti som samarbetar med TPB? Och säg då att andelen är något högre än hos resten av befolkningen, det är ju då också så att andelen pirater är extremt mycket högre än hos resten av befolkningen. Och i forum efter forum ser man hur dessa pirater hyllar DDOS-attacker och många av dem deltar säkerligen i dem. Så summa summarum passar tyvärr inte argumentationen ihop med verkligheten. Det kan faktiskt rent av vara så att det är skadligt för PP att de går ut med detta lovvärda budskap, majoriteten av medlemmarna kanske hyllar DDOS-attacker i samband med åtgärder mot piratsajter och därmed börjar ogilla PP som parti.

Under veckan och idag har det varit flera attacker från de fega kräken som tillhör Anonymous eller stöder deras aktioner.

Sen tycker jag inte att det är rimligt att varje ägare av en sajt ska ta till extrema åtgärder för att skydda sig mot DDOS-attacker, exempelvis via överdimensionerade servrar, lastbalanserare, blockeringar osv. Det borde finnas något i infrastrukturen som kan upptäcka och minska effekterna.

Säg att regeringen.se blir utsatt för en attack från användare i många länder, man borde då kunna blockera trafiken innan den ens når den attackerade servern, givet att det går att detektera att det är en DDOS-attack. Det är också rimligt att man vidtar kraftfullare åtgärder mot de som upplåter sina datorer för att delta i attacker, exempelvis genom att frivilligt installera ett program som används. Man kanske ska skicka ut varningar till användare som deltar, via internetleverantörerna. Sen får man ta bort programmen, installera antivirusprogram osv. så att man inte längre deltar. Fortsätter man ändå så bör detta ge allvarliga konsekvenser. Givetvis är det helt emot det finstilta i avtalen man tecknar när man tecknar ett internetabonnemang, att man inte får delta i olagligheter som DDOS-attacker. Sen kan man förstås ha en infekterad dator men det är en helt annan sak och detta går även att åtgärda. Användarna har ett ansvar att se till att deras datorer inte är infekterade och deltar i attacker, ännu värre är det förstås med de som helt frivilligt deltar. Det är alltså inte bara de som startar attackerna som ska ställas till ansvar.

Stor polisrazzia mot PRQ och påverkan på TPB?

Svensk polis genomförde i går en razzia mot webbhotellet PRQ som ”tidigare” huserade Pirate Bay. Se även SvD Dn Aftonbladet

Webbhotellet PRQ grundades av Gottfrid Svartholm och Fredrik Neij som även var några av medgrundarna till Pirate Bay. PRQ har gjort sig känt för att erbjuda sina tjänster till flera fildelarsajter, skriver Torrentfreak.

Razzian mot PRW bekräftades i går till Nyheter24 av webbhotellets nuvarande ägare, Mikael Viborg.

Polisen har beslagtagit fyra av webbhotellets servrar vilket betyder att ett flertal fildelarsajter är nere. Bland de webbplatser som drabbats finns bland andra Torrenthound.com, Linkomanija.net och Tankafetast.nu.

PRQ användes tidigare av Pirate Bay, men har sedan dess flyttat till en annan leverantör. I skrivande stund är även Pirate Bay nere, men en talesperson för webbplatsen uppger till Torrentfreak att det beror på ett strömavbrott, och har ingenting med razzian mot PRQ att göra.

Det där med strömavbrott är inte speciellt sannolikt, det låter som en bortförklaring.

Den s.k. försäljningen av The Pirate Bay till företaget Reservella på Seychellerna är uppenbart en skentransaktion, det är med största sannolikt samma personer bakom nu som 2006. Frågan är om motsvarande gäller för PRQ, att Gottfrid Svartholm och Fredrik Neij fortfarande är inblandade i PRQ?

TPB har nu varit nere i 1 dag, 5 timmar och 21 minuter. Och det har förstås iiiiinget med tillslaget mot PRQ att göra. Och man har förstås iiiiinte gömt sig på PRQ:s servrar och tunnlat trafik dit för att undvika upptäckt. Och vad hände med alla speglingssajter som skulle dyka upp som hydror?

Edit 2012-10-03: Tydligen ljög TPB eller hade dålig koll, troligen det förra:

The downtime was a mere coincidence, they told us, although it was later admitted that the site may have used a PRQ relay.

Antipiratbyrån skriver:

Sedan i måndags ligger ett 50-tal illegala tjänster nere. Vi återkommer med mer information längre fram.

TorrentFreak är ju ”talesman” för TPB i praktiken och säger:

The PRQ raid coincided with downtime at The Pirate Bay but TorrentFreak is informed that this is unrelated. The Pirate Bay says it’s not using PRQ’s services and attributes the downtime to a power failure.

Vad hände förresten med ”tidigare talesman” Peter Sunde? Har man möjligen i tysthet krypit in i finkan precis som Carl Lundström gjorde? Inga nya inlägg på hans blogg sedan 27 juli. Det går inget bra för dessa ”hjältar”, glorian har hamnat på sned. Nu är det helt enkelt kriminella som behandlas på rätt sätt – som kriminella.

Frågan är nu vilka som är drabbade av razzian, det kan vara både piratsajter och pedofilsajter.

It will take time to understand which (if any) of PRQ’s 2,000-plus customers are affected by the police intervention. As well as The Pirate Bay and Wikileaks, the company also hosts the North America Man-Boy Love Association (NAMBLA), Pedophile.se, and the Chechen rebel site Kavkaz Central. While Viborg has previously stated he “loathes” the philosophy of clients such as NAMBLA and Pedophile.se, he defends their right to display content online.

Piratpartiets ledare Anna Troberg väljer att se razzian som ett kafferep. Själv tycker jag att kaffet börjar smaka godare och godare…

Och dräggen bakom Anonymous hotar med attacker mot Sverige och flera har redan genomförts. Nu är det verkligen dags att göra något åt buset på internet! De som deltar i DDOS-attacker ska behandlas likvärdigt med de som går med i upplopp och krossar rutor, kastar stenar på poliser osv. Man ska inte kunna gömma sig under anonymitet och att ”bara vara en liten kugge i maskineriet”.

Men fildelarpartiet / Piratpartiet gynnas av det här, en rejäl spik i medlemstalet. Och sen vaknar några till och tar fram samma uttjatade och falska argument.

The Pirate Bay blockeras i Storbritannien

Högsta Domstolen i Storbritannien har bestämt att The Pirate Bay måste blockeras av ISP:erna.

BPI’s chief executive Geoff Taylor said: ”The High Court has confirmed that The Pirate Bay infringes copyright on a massive scale.

”Its operators line their pockets by commercially exploiting music and other creative works without paying a penny to the people who created them.

”This is wrong – musicians, sound engineers and video editors deserve to be paid for their work just like everyone else.”

Föga förvånande, det kommer att bli mer av den här varan och det är bara en tidsfråga innan det blir ett nytt och massivt tillslag mot TPB som fortsätter trots i laga kraft vunnen dom mot de ansvariga. Man är ju uppenbarligen rent korkade som fortsätter, men det strömmar väl in grova pengar på reklamintäkter och det är frestande att fortsätta så länge som möjligt. Man har ju fått löjligt låga fängelsestraff och pengarna till böter har man ju lyckats gömma undan i skatteparadis, i alla fall hittills. Man tänker sig  väl att det är OK att sitta av något år i fängelse och sen komma ut och leva i sus och dus på tjyvpengarna. Men förr eller senare kommer rättvisan att ha sin gilla gång och de ansvariga lär få betala på sina skadestånd resten av livet.

När det gäller Sunde & Co så kan man förstå att det är pengarna som driver dem. Men vad är det som driver ett svenskt politiskt parti, Piratpartiet, att hjälpa Pirate Bay med att fortsätta med sin kriminella verksamhet? Storhetsvansinne? När det gäller ”Pirate MEP” Christian Engström så kan jag tänka mig att det är ganska glassigt att jobba som EU-parlamentariker med hög lön, uppmärksamhet i media och många förmåner. Detta vill man förstås bibehålla till varje pris. Dock är det en skandal att det i Sverige kan finnas politiska partier som i aktiv gärning bidrar till lagbrott. Jag förutsätter att man så småningom kommer att tvingas att upphöra med detta, pss som piratpartiet i andra länder har fått göra efter domstolsbeslut.

Komplettering 2012-05-01:

Enligt en artikel i The Guardian:

According to record labels, The Pirate Bay generated up to $3m (£1.8m) from advertising last October by making 4m copies of music and films available to its 30 million users worldwide. The site has 3.7 million users in the UK, according to comScore.

Verksamheten är ju enorm om man ser till den totala omfattningen. Inte konstigt att Sunde & Co inte knorrar så mycket om fängelsestraff, när man kommer ut så har man väl gömt undan skattesmitar/tjyvpengar så att man kan leva i lyx resten av livet, ungefär som för en bankrånare som lyckats gräva ner bytet och kan komma åt dem utan att polisen kan göra något åt det.

Mr Justice Arnold said in a written judgment in February: ”In my judgment, the operators of [The Pirate Bay] do authorise its users’ infringing acts of copying and communication to the public. They go far beyond merely enabling or assisting.

”I conclude that both users and the operators of [The Pirate Bay] infringe the copyrights of the claimants … in the UK.”

Märkligt att i stort sett hela världen kommer till samma slutsats – att TPB:s verksamhet idag ÄR olaglig och ställer till med mycket stor skada för innehavarna av upphovsrätten. Men piratpolitrukerna vill aldrig inse detta, nej, dagens TPB, med den teknik som används i just denna millisekund, är ju inte prövad i domstol och ska alltså anses laglig.

Det är verkligen tur att resten av världen inte tillämpar piratlogik! Om någon skulle kopiera Anders Behring Breiviks handlingar (om han nu är skyldig…) men använda en 3.5 tums hårddisk som mordvapen så skulle man med piraters logik (speciellt rabiata Fredrikas) kunna hävda att personen är oskyldig. För det finns ju inga i laga kraft vunna och prejudicerande domar som säger att det är olagligt att mörda personer med en 3.5 tums hårddisk, eller hur? Förresten, var är piraternas protestrop i fallet Breivik? Enligt oskuldspresumtionen är han ju oskyldig fram tills fällande dom i högsta instans. Och även om han fälls så går det ju enligt Fredrika inte säga att det är brottsligt, innan det finns prejudicerande domar. Men hela världen utropar ju honom som skyldig, var är piraternas massiva protester?

Oskuldspresumtionen blir ju viktigare ju allvarligare brott det handlar om, konsekvenserna av att ha blivit oskyldigt dömd blir ju värre med allvarligare brott. Hela världen borde ju kräva att Breivik skulle rubriceras som ”misstänkt” och även om han fälls och domen överklagas så skulle det vara massiva protestaktioner angående att massmedia, politiker, ja hela världen, utmålar honom som skyldig ända tills det finns i laga kraft vunnen dom i högsta instans. Men piraterna protesterar ju inte. Man bryr sig ju egentligen inte så mycket om oskuldspresumtionen, då skulle man väl tillsammans med Anonymous dra igång demonstrationståg angående utropandet av Breivik som skyldig. Nej det enda man bryr sig om är ju att hitta förevändningar som på något kreativt sätt skulle kunna göra piratkopieringen till laglig. Frånvaron av protester i fallet Breivik tillsammans med piraternas ropande om oskuldspresumtionen, brevhemligheten, integritet osv – i fallet illegal fildelning – är ju rent löjeväckande.

Se även Dn Svd Aftonbladet IDG

Och ”Pirate MEP” Christian Engström har mage att påstå att det är en myt att Piratpartiet är ett fildelarparti. Via sin support av TPB visar de ju mycket tydligt att detta inte är en myt.

Sanningen om Acta kontra Piratpartiets nidbild

Det skrivs mycket om Acta och det protesteras, även om det blev lite si och så med protesterandet. Tydligen var intresset inte så stort ens från piraterna, dagens demonstrationer var tämligen lama:

Drygt 2 500 personer hade på Facebook meddelat att de tänkte infinna sig på Götaplatsen men det blev inte fler än ett 100-tal som dök upp.

Över 11 000 människor meddelade på Facebook att de tänkte infinna sig på Sergels torg i Stockholms klockan 12.00 idag.
Antalet demonstranter blev cirka 1 000.

Epic fail som piraterna brukar kalla det.

Piraterna med ”Pirate MEP” Christian Engtröm och Henrik Alexandersson sprider nidbilder av Acta, det är dessa nidbilder som piraterna upprörs över och demonstrerar mot med stöd av icke-demokratiska anarkister som Anonymous.

Om de istället hade läst regeringens frågor och svar om Acta så hade de sluppit gå ut och demonstrera. Regeringens frågor och svar visar verkligen på skillnaden mellan vad Acta egentligen är, hur det tagits fram, och den nidbild som piraterna går ut med. Här snackar vi massiv desinformation från piratlobbyn.

Antingen är piraterna oerhört okunniga eller så är det så att piraternas ledare ser fördelar i att sprida denna nidbild. Medlemstalet för Piratpartiet har sjunkit löpande sedan katastrofvalet där man bara fick 0.65% av väljarnas röster. Inte ens slutgiltiga domen mot The Pirate Bay har påverkat medlemssiffrorna. Faktiskt inte ens att EU:s medlemsstater skrev på Acta. Då gäller det att skrämmas å det grövsta för att behålla sina blinda följare.

Edit:

Jag blev av signaturen Corruption uppmanad att ange vad Henrik Alexandersson skrivit som var felaktigt, vilket jag svarade på med ett tydligt exempel. Efter detta såg jag att Christian Engström sa ungefär samma sak i sitt tal under demonstrationen i Stockholm:

ACTA-kommittén ska ha rätt att tolka avtalet när det är oklart, och ACTA-kommittén ska även ha rätt att föreslå förändringar i avtalet, så att avtalet kan bli ännu vidare. De som kommer sitta i ACTA-kommittén är precis samma tjänstemän och precis samma lobbyister som har förhandlat fram det här avtalet från början. Varje luddighet som finns i avtalet kommer tolkas till vår nackdel, om avtalet går igenom.

Mitt svar från Corruption renderade bl.a. kommentaren:

Gå och lägg dig nu din gamla skojare och glöm inte att ta på dig blöjan din lilla intellektuella bebis.

Ja det är ju en trevlig nivå på ”argumentationen” från vissa pirater.