Laglöshet kring datalagringen som konkurrensmedel

Det har varit en del märkliga turer kring datalagringsdirektivet efter EU-domstolens yttrande. Var och en som är läskunnig kan själv läsa den detaljerade domen och konstatera att EU-domstolen på intet sätt underkänner svensk lagstiftning, detta eftersom den enbart uttalar sig sammantaget om just det utförandet man får om man implementerar exakt vad som står i EU:s datalagringsdirektiv och inget mer. Men Sverige har gått längre i integritetsskyddet och regeringens utredare har kommit fram till att svensk lagstiftning inte bryter mot vare sig EU-rätten eller Europarätten. PTS gick först ut med att man inte skulle tillämpa tillsyn av lagen men nu har man gått ut med att lagen gäller, dock på ett tämligen svagt sätt.

Idag har det varit ”öppet seminarium” i Justitieutskottet angående det här och det rekommenderas att man ser hela inslaget (mellan 10:00 och 12:00). En hel del märkliga saker kom fram.

PTS

PTS generaldirektör Göran Marby redovisade att lagen gäller och att man nu utövar tillsyn. Man har även skickat en underrättelse till Tele2 som fortfarande vägrar datalagra och har raderat sina tidigare lagrade data. Generaldirektören gav ett mycket svagt intryck och det är nog dags att byta ut honom. Bl.a. sa han upprepat att operatörerna ”hade rätt” att inte följa lagen, en mycket märklig formulering. Det har de givetvis inte men väljer de att bryta mot lagen så ska de också ta konsekvensen. Frågan om sanktioner kom upp flera gånger men det kom aldrig något svar om huruvida sanktioner är möjliga. Däremot verkar det vara så att teleoperatörerna ofta av tradition väljer att processa mot myndigheten för att under tiden skaffa sig konkurrensfördelar, man vill alltså processa sig till besked om att lagen gäller i olika avseenden. Under tiden kan man bryta mot lagen och i vissa fall kan det ta 3-4 år innan man får ett avgörande. Detta är ett skandalöst beteende och det borde vara möjligt med sanktioner så att operatörer med det beteendet tas av banan om de inte fogar sig. PTS säger sig heller inte kunna straffa operatörer som bryter mot lagen, man säger att tillsynsverksamheten är ”framåtriktad”, alltså siktar mot att få operatörerna att göra rätt i framtiden.

Rikskriminalen

Per Wadhed från Rikskriminalen berättade en hel del intressant:

 • Vissa typer av brott är mer eller mindre omöjliga att utreda utan datalagringen. Man har haft fall angående bl.a. barnvåldtäkt där man blivit nekad tillgång till data från en operatör och därmed inte kunnat reda ut brottet.
 • Vissa operatörer, antar att han syftar på Bahnhof, drar till sig de mer ljusskygga i och med att de har som affärsidé att lagra så lite som möjligt och inte följa lagen. Det finns en enskild operatör som fått hela 60% av alla förfrågningar om data från polisen så det är uppenbart att de kriminella söker sig till de operatörerna som underlättar mest för deras kriminalitet.
 • Vissa operatörer väljer att inte lämna ut data alls men det finns en ännu märkligare variant. Enligt tidigare datalagring i Sverige har man kommit överens om ett lägre pris för att lämna ut data än innan man förde in datalagringen. Men nu väljer vissa operatörer att ta ut mycket mer betalt enligt det gamla priset för att lämna ut data, med hänvisning till EU-domstolens yttrande. Man är tydligen inte så nogräknade med att lämna ut uppgifter, bara man får lite mer betalt. Men den typen av etik kan man inte utesluta att man säljer till högstbjudande, dvs även till andra än polisen.
 • När operatörerna inte följer lagen så tipsar polisen PTS om att de ska göra riktad tillsyn mot de operatörerna. Detta har man gjort i fall då operatörerna inte lämnat ut data som behövs bl.a. för att utreda mord, sexövergrepp mot barn och angående en saknad person med misstanke om människorov.
 • Efter att regeringens utredning presenterades och att PTS gick ut med att lagen gäller så ser man en viss positiv trend, fler operatörer lämnar nu ut data (medan bl.a. Tele2 och Bahnhof fortfarande vägrar)

Blandat

Diverse saker som kom fram i debatten:

 • Enligt branschorganisationen IT & Telekomföretagen så har införandet av datalagringen kostat 1 miljard för operatörerna. Dock framkom det att man har haft tillväxt av medlemmar under tiden så det är inte så att företagen går i konkurs p.g.a. detta.
 • Branschorganisationen har som utgångspunkt att man ska följa lagen för att vara medlem (då borde ju Tele2 och Bahnhof inte få vara medlemmar), dock är det vissa operatörer som helt enkelt vägrar följa lagar tills man fått en dom mot sig i domstol, vad PTS säger bryr man sig inte om.
 • I debatten tog man upp frågeställningen angående hur operatörerna kunde hävda att man ser till kundernas integritet när man samtidigt inte ser till integriteten hos brottsoffren, brottsoffren kan ju också vara kunder hos operatörerna men inte få brotten utredda p.g.a. att man vägrar datalagra.
 • Vissa operatörers etik ifrågasattes kraftigt, det är uppenbart att vissa har som affärsidé att inte följa lagen och därmed drar man till sig ljusskygga personer.
 • Vissa operatörer har verksamhet i flera länder men det tycks mest vara i Sverige som man har slutat datalagra och vägrat följa lagen. Samma operatör kan vägra datalagra i Sverige men lagrar fortfarande i andra länder.
 • Polisen berättar att en del operatörer lämnar ut data fast man utåt sätt hävdar att man inte gör det. Andra säger sig ha slutat lagra enligt datalagringsdirektivet men lagrar ändå i stort sett samma data som kan lämnas ut till polisen om de inte har hunnit radera det. Det har tydligen uppfattats som viktigt att mot kunderna åtminstone låtsas som att man inte datalagrar. Märkligt!

Sammmanfattning

Det är beklämmande att branschens etik ska vara så usel. Bara man får in pengar från kunderna så kan man se mellan fingrarna med allt, ja t.o.m. under flera års tid bryta mot svensk lagstiftning om det går att få en konkurrensfördel med detta. Så här ska det inte få fungera, man ska inte kunna konkurrera genom att hjälpa kriminella att hålla sig dolda och omöjliggöra för polisen att utreda allvarliga brott! Dessutom är det ju så att om man får en verklig konkurrensfördel av detta så är ju detta otillbörlig konkurrens mot de företag som väljer att följa lagen fullt ut och ta kostnader för datalagring och utlämnande av data.

Frågan är vad som händer nu. Vi får hoppas att flertalet operatörer nu väljer att inte bryta mot svensk lag. Tyvärr kommer väl de kriminellas operatörer att ta striden i domstol. Hur många brottsoffer kommer att kränkas via omöjliggjorda utredningar under den långa period som det processandet kommer att ta? Och många kriminella kommer att kunna begå upprepade brott under denna långa period med minimal risk för upptäckt. Fy fan för en sådan vidrig affärsetik! Av ren tur har jag nyligen lämnat Tele2 av andra skäl men jag kommer absolut inte att välja Tele2 eller Bahnhof som operatör, med deras unkna affärsetik. Jag kommer att välja operatörer som följer lagen och jag hoppas att fler följer mitt exempel och även talar om för skurkoperatörerna varför man väljer bort dessa.

Edit 2014-06-28:

Tele2 har 2014-06-27 fått ett föreläggande av PTS om att datalagra enligt svensk lagstiftning. Man får hoppas att man nu återupptar datalagringen så att man inte längre kränker brottsoffren genom att förvägra dessa möjligheter till data för polisens utredning av brotten.

Tele2 börjar datalagra igen men överklagar till förvaltningsrätten. I samband med detta begär man inhibition, dvs att man slipper datalagra under förvaltningsrättens prövning. Man vill alltså återigen obstruera polisens arbete. Aldrig att jag blir kund hos Tele2 igen!

Undrar hur Bahnhof kommer att agera. Ska man nu be om ursäkt för sitt påstående i pressmeddelanden om att Beatrice Ask var ute och cyklade när hon påstod att EU-domstolens yttrande inte innebär att svensk datalagring är olaglig? För så är det ju helt uppenbart inte. Eller Bahnhofs märkliga fråga om vad PTS ”anser” om lagen, efter att de tydligt sagt att de utgår från att den gäller. Ren obstruktion av kommersiella skäl, borde vara olagligt att förfara så när man hindrar polisens arbete i så hög utsträckning.

Och här ser vi vad resultatet av Piratpartiets faktakoll med koppling till väljarkårens dom gav för resultat i EU-parlamentet (från Hax):

Hej då Bryssel för Piratkopieringspartiet

17 svar

 1. Detta är numera en strid mellan regeringen och EU. EUCJ har kommit med ett officiellt uttalande om att datalagring nu är olagligt i hela regionen, på det sätt som föreskrivs: http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Juristen-halten-Vorratsdatenspeicherung-wohl-fuer-abgehakt-2236498.html

  När datalagringen röstades igenom pratade man om att man var tvingade och att direktivet egentligen inte var önskvärt. Nu försöker man försvara direktivet. WTF?

  Ang. dina punkter:

  1. Domstolsorder krävs för att hämta ut denna typ av data i ett rättssamhälle. Polisen har redan möjlighet att begära domstolsorder för abonnemangsuppgifterna även utan datalagringsdirektivet.
  2. Halmgubbe. Anonymitet kan missbrukas precis som alla andra verktyg, det betyder inte att anonymitet per automatik är dåligt.
  3. Innan datalagringen så lagrades inte dessa uppgifter i lika stor omfattning. Det handlar inte om en prishöjning för att jävlas – utan om en prishöjning för att lagra 10x så mycket data som man gjorde tidigare kostar 10x mer.
  4. Har dessa operatörer gjort detta trots att en domstolsorder existerar som ger polisen befogenheterna? Annars låter det som ren maffiaverksamhet av polisen.
  5. Är en faktapunkt så inget att säga om det
  6. Det är en extra kostnad som i slutändan skattebetalarna betalar, antingen via höjd skatt eller via höjda avgifter på bredband. För en miljard kan man istället få 1000 poliser som skulle vara ungefär 1000 ggr mer effektiva än dagens datalagringsdirektiv är.
  7. Återigen halmgubbe. Datalagringen är olaglig, att regeringen nu försöker vrida till så att den inte är det kommer bestraffas inom ett par år. PTS kovändning i frågan verkar dessutom vara mer internt fulspel än något annat, och den utredning som tillsatts är ungefär lika pålitlig som antipiraternas årliga rapporter om hur mycket pengar de blöder tack vare piratkopieringen…
  8. Återigen är det du som missförstått hela frågeställningen. Polisen har redan tillgång till trafikdata under domstolsorder. Något annat är fullständigt orimligt ur integritetssynpunkt.
  9. Halmgubbe, se #2
  10. Pågår denna datalagring även i Tyskland där det är rakt av är olagligt att lagra dessa data? Du menar alltså att man ska följa svensk lag på bekostnad av tysk?
  11. Ja, det är dåligt av operatörerna att inte ta sitt ansvar gentemot kundernas behov. Dock är mobiltelefonen en elektronisk fotboja i dagsläget, så…

  • ”Detta är numera en strid mellan regeringen och EU”

   Absolut inte.

   ”EUCJ har kommit med ett officiellt uttalande om att datalagring nu är olagligt i hela regionen, på det sätt som föreskrivs: http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Juristen-halten-Vorratsdatenspeicherung-wohl-fuer-abgehakt-2236498.html

   Du läser dåligt. Artikeln är inte ett officiellt uttalande utan en påstådd läcka. Om det vore ett officiellt uttalande så skulle detta tyda på en enorm inkompetens för att det går helt enkelt inte att läsa ut det som påstås ur EU-domstolens yttrande. EU-domstolen ogiltigförklarar endast EU:s datalagringsdirektiv i nuvarande utformning. Den ogiltigförklarar inte allmän datalagring utan brottsmisstanke heller, utan bara EU:s direktiv sammanvägt med alla ingående delar. Detta framgår mycket tydligt om man är läskunnig. Det finns helt enkelt ingen strid mellan regeringen och EU, bara mellan kriminella operatörer och PTS.

   ”Polisen har redan möjlighet att begära domstolsorder för abonnemangsuppgifterna även utan datalagringsdirektivet.”

   Om man uppnår samma sak utan DLD och detta är ”OK”? Så vad är då problemet med DLD? Givetvis uppnås inte samma sak eftersom vissa inte lagrar alls eller bara alldeles för kort tid. Enligt underrättelsen från PTS till Tele2 så har man tidigare begärt ut masttömning/basstationstömning 500 ggr/månad och nu säger Tele2 att man inte ens har dessa uppgifter längre (men i Norge finns de kvar).

   ”Halmgubbe. Anonymitet kan missbrukas precis som alla andra verktyg, det betyder inte att anonymitet per automatik är dåligt.”

   Tyvärr är det ingen halmgubbe eftersom polisen ser ett mycket tydligt samband mellan vilka brott som har nytta av lagrade data och vilken operatör det är som man frågar (och då inte får ut data då de vägrar följa lagen).

   ”Innan datalagringen så lagrades inte dessa uppgifter i lika stor omfattning. Det handlar inte om en prishöjning för att jävlas – utan om en prishöjning för att lagra 10x så mycket data som man gjorde tidigare kostar 10x mer.”

   Priset gäller för att hämta ut data, inte för att lagra.

   ”Har dessa operatörer gjort detta trots att en domstolsorder existerar som ger polisen befogenheterna? Annars låter det som ren maffiaverksamhet av polisen.”

   Operatörerna har vägrat lämna ut data för mordutredning, sexövergrepp mot barn osv. Dock är det så att operatörerna givetvis inte vet vad personen är misstänkt för. Men detta händer och drabbar brottsoffren då man inte kan hitta den skyldige!

   ”Det är en extra kostnad som i slutändan skattebetalarna betalar, antingen via höjd skatt eller via höjda avgifter på bredband. För en miljard kan man istället få 1000 poliser som skulle vara ungefär 1000 ggr mer effektiva än dagens datalagringsdirektiv är.”

   Usel motivering det finns kostnader med allt som går att överföra på X poliser, irrelevant. Behovet avgör, inte hur många extra poliser man kan få för pengarna. Hur många extra poliser får man om alla förlorade intäkter från piratkopiering istället går till att avlöna poliser? Svar: jävligt många, alltså bort med piratkopieringen enligt ditt eget resonemang…

   ”Återigen halmgubbe. Datalagringen är olaglig, att regeringen nu försöker vrida till så att den inte är det kommer bestraffas inom ett par år. PTS kovändning i frågan verkar dessutom vara mer internt fulspel än något annat, och den utredning som tillsatts är ungefär lika pålitlig som antipiraternas årliga rapporter om hur mycket pengar de blöder tack vare piratkopieringen…”

   Svensk datalagring är INTE olaglig. PTS har varit för svaga men intog en försiktig hållning inledningsvis. De har inte gjort en kovändning utan helt enkelt väntat in utredningen under motiveringen att det inte skulle gynna utredningen att ta strid med operatörerna innan den var färdig. Nu finns svaret, PTS återgår till tillsyn enligt gällande lag utan några tveksamheter alls.

   ”Återigen är det du som missförstått hela frågeställningen. Polisen har redan tillgång till trafikdata under domstolsorder. Något annat är fullständigt orimligt ur integritetssynpunkt.”

   Nej, inte samma data och inte garanterat under så lång tid. Om så vore så hade ju DLD inte tjänat ett syfte och då skulle väl du inte vara emot det heller, om man kan åstadkomma samma saker utan det.

   ”Pågår denna datalagring även i Tyskland där det är rakt av är olagligt att lagra dessa data?”

   Du länkar till en artikel från 2010. Det finns datalagring i Tyskland, dock inte enligt DLD.

   • ”Så vad är då problemet med DLD?”

    Att det:

    1. Avskaffar brevhemligheten på internet.
    2. Avskaffar källskyddet över internet.
    3. Slår mot alla som inte är misstänkta för brott.

    • Bullshit!

     ”1. Avskaffar brevhemligheten på internet.”

     Man kan inte avskaffa något som aldrig gällt på internet. Brevhemligheten gäller för det man skickar med posten.

     Dessutom är det ju så att man kunde/kan hämta ut uppgifter även innan och oavsett DLD eftersom operatörerna lagrar sådana data för debitering, marknadsundersökning, felsökning osv. Jag antar att om du hävdar att DLD avskaffar brevhemligheten så vill du därmed också helt sätta stopp för att man efter beslut av åklagare kan få ut uppgifter om vem som ringt vem och när osv, och därmed helt omöjliggöra brottsutredning.

     Sen är det också så att brevhemligheten gäller innehållet, inte vem man skickar till, detta kan man ju alltid utläsa av adressaten och oftast även avsändaren. Brevhemligheten är heller inte absolut, polisen/tullen kan vid brottsmisstanke öppna försändelser, exempelvis om man misstänker att de innehåller illegala droger. Att lagra data men att bara ta del av dem vid brottsmisstanke (DLD) är ju motsvarigheten till att polisen/tullen bryter brevhemligheten på förekommen anledning.

     Du vet inte vad du talar om här.

     Faktakollen ger dig: RÖTT ljus

     ”2. Avskaffar källskyddet över internet.”

     Så då vill du alltså som jag skrev vid punkten innan HELT avskaffa möjligheten för polisen att begära ut data? För annars AVSKAFFAR man ju källskyddet?

     Hur är det egentligen med din binära hjärna, hur kan man AVSKAFFA något med DLD? Man kan möjligen försämra men inte helt avskaffa.

     Faktakollen ger dig: RÖTT ljus

     ”3. Slår mot alla som inte är misstänkta för brott.”

     ”Slår” endast i form av lagring av data fram till att någon använder sig av dessa data. Om du tittar på inslaget från ”öppet seminarium” så inses det lätt att detta ligger i metodens natur. När någon har utsatts för brott så är det för sent att rikta in spaning mot en viss individ, om inget har lagrats så finns heller inga bevis. Man kan då möjligen fälla personen för fortsatt brottslighet, om sådan begås, men inte för den redan begångna. Att data lagras men inte används är ett mycket litet ingrepp i personers integritet, givet att man har stränga regler för hur datat får användas, precis som det är utformat i svensk lagstiftning i enlighet med EU-rätten, Europarätten och grundlagen.

     Faktakollen ger dig: RÖTT ljus

     RÖTT RÖTT RÖTT = ”fett fail” i Ameliatermer om det känns mer bekant. När du har så dålig koll på fakta så är det verkligen inte konstigt att du hamnar så fel i dina slutsatser. Men det mest besynnerliga är att du aldrig tycks kunna ta in något av det som förklaras för dig. Du tjatar om samma saker gång på gång baserat på samma missförstånd. Precis som Hax, Engström, Troberg, Falkvinge och Nipe. Ni delar detta handikapp, helt uppenbart. Så gick det som det gick också med PP…

     • 1. Brevhemligheten bör gälla oavsett om den är digital eller inte, något annat är helt oacceptabelt i en modern demokrati.

      2 & 3. Nej, de två sakerna går att skilja helt på. Polisen bör endast få ut dessa data om: a) det föreligger misstanke om brott, och b) med gällande domstolsorder. Något annat kan inte på något sätt anses rättssäkert.

      Alldeles oavsett är det dags att börja bygga ett nätverk som är krypterat i alla kanaler.

   • ”Om man uppnår samma sak utan DLD och detta är ”OK”? Så vad är då problemet med DLD?”

    Nej det är ju inte OK även om DLD inte finns. Däremot skulle de ha en ursäkt att behålla det om DLD fanns. ”Ja men det är utom vår kontroll” kunde de sagt då och låtsas se medlidande ut. Utan DLD måste tvångsmedlen motiveras med argument eftersom de inte backas upp av tvingande förordningar från ”högre instans”.

    • Men nu har vi DLD enligt gällande svensk lag. Laglydiga människor kommer inte ha några som helst problem med detta, tvärtom – man känner en trygghet i att polisen kan komma åt brottslingar.

     Skurkoperatörer som Bahnhof borde skämmas för att i sådan hög grad motverka brottsbekämpning på brottsoffrens bekostnad!

 2. Om någon mot förmodan går igång på att göra ständiga facepalms så kan hen gå in på Hax blogg. Där skrivs det upprepat om dessa korkade missförstånd kring vad EU-domstolens dom innebär. Kan någon verkligen vara så korkad eller handlar det bara om en så enkel sak som usel läskunnighet (ber om ursäkt om det är så att han är icke läskunnig, kan han ju inte hjälpa då).

  http://henrikalexandersson.blogspot.se

  • ”Konfirmation bias”/”cherry picking” i ett nötskal.

   • Du är väldigt otydlig. Vad är din poäng, avser den mig eller Hax och hur går ditt resonemang? Tänk på att syftet med din kommentar måste vara att mottagaren inser din poäng.

    • ”Kan någon verkligen vara så…” läser jag som en fråga även om det inte avslutas med ett ‘?’. Och mitt inlägg var tänkt som ett tillägg till denna frågeställning angående det som skrivs i nämnda blogg. Typ.

     Han lyfter fram saker som stärker hans hypoteser och tonar ned eller bortser helt från saker som inte stödjer dem.

     Nått sånt. Ok? 🙂

     • OK nu förstår jag bättre vad du menar…

      Att lyfta fram det som stöder ens hypotes är ju inte fel om det är faktamässigt korrekt men problemet är ju att Hax lyfter fram samma vantolkningar gång på gång som om dessa vore sanningar. Inom piratkollektivet sprids sedan dessa vrångbilder utan att de utsätts för någon form av internkritik. Detta gäller exempelvis det falska argumentet att EU-domstolens yttrande skulle upphäva svensk lagstiftning, eller att yttrandet skulle medföra ett förbud mot generell lagring även för personer som inte är misstänkta för brott, inget av detta är ju faktamässigt korrekt utan mer att betrakta som en önsketolkning.

      Om jag skulle fatta något faktamässigt fel så hoppas jag att någon påpekar detta, pirat eller antipirat spelar ingen roll, jag vill givetvis korrigera så fort som möjligt. Någon sådan önskan verkar inte finnas från pirathåll, snarare tvärtom. Deras argumentation överlever inte faktakontroll så en sådan betraktar man som ointressant.

      Det saknas kritiskt och logiskt tänkande, allt som verkar ha något med saken att göra tolkas medvetet eller omedvetet helt fel så att det ska verka stämma med hypotesen, fast detta är helt befängt. I de fall man är så fel ute att man inte ens har samvete att köra den metoden så tar man till konspirationsteorierna, dessa är ju lika svåra att bevisa som att motbevisa baserat på fakta, eftersom det bara är spekulationer.

   • Lol, du är ju lite rolig du. Inte så ofta man ser humor här på sidan men det är välbehövligt varje gång.

 3. OT: Piraternas dubbelmoral är oändlig.

  Först säger man att man teknik, dataprogram osv. inte ska vara olagliga (underförstått när det gäller det som behövs för piratkopiering, DDOS-atacker osv). Dock har man ju inte förstått att det är handlingar som är olagliga, lagar är oftast teknikneutrala och förbjuder handlingen men inte tekniken.

  Nu anser Nipe att dataprogram ska betraktas som krigsmaterial.

  http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2412739-svenskt-dataprogram-stryper-turkiskt-internet/

  Med den argumentationen är det väl helt OK att kriminalisera alla typer av dataprogram och utrustning som används för att bryta mot lagar?

  Vilken planta!

 4. Jag kompletterade huvudinlägget med att Tele2 nu fått ett föreläggande från PTS om att datalagra, det var verkligen på tiden.

  Klicka för att komma åt 14-4175-forelaggande-lagring-Tele2.pdf

  Nu kan det i alla fall inte råda någon som helst tvekan från operatörerna angående om vad som gäller enligt lag. Hoppas att Bahnhof nu börjar lagra igen och att de ber om ursäkt för sina påhopp på Beatrice Ask när det visat sig tydligt att de som varit ute och cyklat faktiskt är Bahnhof.

  https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/06/13/bahnhof-om-datalagringen-beatrice-ask-har-helt-fel

 5. Bahnhof anmäler sig själva:

  http://www.idg.se/2.1085/1.568828

  Det som förvånar mig och gör mig besviken är varför PTS är så svaga med sina uttalanden om att man utgår från att lagen gäller osv. Detta är ju självklart!

  Givet det uppkomna läget borde man förelägga samtliga operatörer om att datalagra eller svara senast ett visst datum om varför man inte uppfyller detta. Helt sjukt att operatörer som Bahnhof under en lång tid kan gå ut med att man inte datalagrar och PTS låtsas som att man inte vet. PTS tillåter massiv kränkning av brottsoffer i och med att de inte tillser att polisen har de verktyg man ska ha enligt gällande lag.

 6. Ta fram popcornskålen igen, pajaserier av högsta klass!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: