EU-domstolen förklarar holländska systemet med nedladdning för privat bruk olagligt

Pirater brukar hävda att det finns länder där det är tillåtet att ladda ner för privat bruk, ofta brukar man då ta upp Holland. Men nu har EU-domstolen förklarat det holländska systemet som olagligt och därmed är det per omgående olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Det ska bli intressant att se vad Piratpartiet säger om detta, efter att ha hyllat EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet

Pressmeddelande och länk till domen finns här:

In a landmark ruling, the European Court of Justice has declared this system unlawful. The case was brought by several electronics stores and manufacturers, whose products were made more expensive because of the levy

Föga förvånande.

If Member States were free to adopt legislation permitting, inter alia, reproductions for private use to be made from an unlawful source, the result of that would clearly be detrimental to the proper functioning of the internal market.

Inte heller detta är förvånande.

Consequently, the Court holds that national legislation which makes no distinction between private copies made from lawful sources and those made from counterfeited or pirated sources cannot be tolerated.

Svenska systemet skiljer i teorin på kopior från lagliga original men det fungerar ju knappast i praktiken, inte heller att spridning bara sker inom närmaste bekantskapskretsen.

Furthermore, the Court states that it is for the Member State which has authorised the making of private copies to ensure the proper application thereof and to restrict acts which are not authorised by the rightholders.

Det här klarar knappast det svenska systemet heller.

The Court further notes that the Dutch system also punishes those who buy their digital movies and music from authorized sources, as they also pay the piracy levy on the devices and media they record them to.

Ja det är uppenbart att avgifter på media slår orättvist, speciellt om de som köper film och musik även måste betala avgifter på media för att bekosta andras snyltkopiering. Och eftersom det är uppenbart idag att lagring på hårddiskar och andra lagringsmedia görs i mycket högre omfattning för piratkopierat material än för lagligt köpt material (eller lagligt privatkopierat), så är det också uppenbart att större delen av avgifterna som Copyswede samlar in faktiskt går att härröra till piratkopiering. Därmed borde även svensk privatkopieringslagstiftning anses vara ogiltig enligt EU-rätt.

Today’s judgment is also likely to affect other European countries with similar systems, such as Switzerland where downloading pirated works for personal use is also permitted.

Tråkigt med motgångar angående brottsbekämpning mha datalagringsdirektivet men detta är ändå något rejält att fira! Kanske kan det här även på sikt göra att svenska systemet med privatkopiering och avgifter via Copyswede måste avskaffas, det vore verkligen på tiden!

94 svar

 1. En pyrrhusseger, NTP.

  Även nästa mandatperiod kommer det sitta pirater i EU-parlamentet. Även om de svenska piraterna försvinner – en klart möjlig utgång, även om jag tror att PP mobiliserat fler väljare än så sen i Februari – Så kommer bl.a. tyska pirater att komma in till nästa mandatperiod.

  Varför är detta så viktigt? Jo, för att nästa mandatperiod kommer det komma upp ett förslag till en upphovsrättsreform. Att detta ens varit möjligt är tack vare att PP suttit i nuvarande mandatperiod. Så…

  • Det är knappast en pyrrhusseger, resultatet är ju precis det som vi sagt hela tiden – det är fel och faktiskt i detta fall också olagligt enligt EU-domstolen att låta andra betala för egen konsumtion. Jag ser nu slutet på kassettskatten i Sverige, när privatkopieringen minskar och är försumbar i förhållande till piratkopieringen så kan man ju inte motivera fler och högre avgifter på lagringsmedia, detta är givetvis inte rättvist eller lagligt.

   På tal om pyrrhusseger, EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet är en sådan, eftersom detta nu kommer att kräva att polisens resurser för nätrelaterad brottslighet måste utökas rejält, liksom att man måste ta fram nya, kraftfullare och mer riktade verktyg för brottsbekämpning.

   • NTP – alla vet att det är fel enligt lagen.

    Alla.

    Till och med Piratpartiet.

    Det är olagligt.

    Frågan är inte huruvida det är olagligt. Den frågan är ointressant.

    Frågan är huruvida det skall vara olagligt med fildelning av upphovsrättsskyddade verk.

    Den frågan säger jag och resten av PP ett solklart nej på. Det skall inte vara olagligt – då till och med de mest nitiska fildelningsstudierna endast kunnat visa på ett svagt negativt samband mellan fildelningen och skivbolagens intäkter. Samtidigt har man lyckats påvisa lite starkare positiva samband mellan fildelningen och kreatörernas intäkter.

    Med andra ord – fildelningen stärker kreatörerna på bekostnad av skivbolagen.

    • Detta är skitsnack wertigon. Det råder brist på bra studier eftersom det är svårt att mäta på något som är under förändring och påverkas av många olika saker samtidigt. Det är också helt ointressant hur det går för ”branschen” när det faktiskt handlar om varje enskild upphovsmans rättigheter.

     Nu när vi vet att det holländska systemet är olagligt så får vi ju återgå till systemet med att var och en betalar för sig, det är det enda rättvisa systemet och fungerar på samma sätt som för alla andra varor och tjänster.

     Enligt domen:

     ”Consequently, national legislation which makes no distinction between private copies made from lawful sources and those made from counterfeited or pirated sources cannot be tolerated.”

     Detta ger ju att system med privatkopieringsersättning inte kan fungera om man inte får bukt med piratkopieringen, eftersom ersättning för lagringsmedia annars utgår för lagring av piratkopior, vilket vi alla vet är den dominerande lagringen jämfört med laglig privatkopiering. Och eftersom ekonomisk ersättning till upphovsmännen är en mänsklig rättighet så är det enda som återstår i så fall att antingen ta betalt per kopia – enkelt att förstå och fungerar i praktiken – eller så får man helt enkelt avlöna kulturarbetare med skattemedel som om de vore något slags socialarbetare. Kort sagt, betalning per kopia (eller hyrmodeller som Spotify) är det enda praktiskt fungerande alternativet som kan göras lagligt enligt EU-rätten.

     • NTP, det är inte alls skitsnack. Det är vad flertalet studier entydigt pekar på som gjorts på området. Alla studier du hänvisar till säger att skivbolagen (eller filmbolagen etc) förlorar på fildelningen – men kreatörerna går samtidigt bättre än någonsin.

      En ny struktur/hierarki har vuxit fram inom kultursektorn som inte behöver ensamrätten på exemplarframställning längre. Endast den gamla strukturen behöver denna struktur för att överleva. Men finns upphovsrätten till för att skydda strukturer, eller kreatörer?

     • @wertigon

      ”NTP, det är inte alls skitsnack. Det är vad flertalet studier entydigt pekar på som gjorts på området. Alla studier du hänvisar till säger att skivbolagen (eller filmbolagen etc) förlorar på fildelningen – men kreatörerna går samtidigt bättre än någonsin.”

      Nej, jag har inte sett några studier som visar på att det går bättre för upphovsmännen pga fildelningen.

      ”En ny struktur/hierarki har vuxit fram inom kultursektorn som inte behöver ensamrätten på exemplarframställning längre. Endast den gamla strukturen behöver denna struktur för att överleva. Men finns upphovsrätten till för att skydda strukturer, eller kreatörer?”

      Alla upphovsmän har ett fritt val, att använda det du kallar struktur eller att inte göra det. Upphovsrätten är till för att skydda upphovsmannen, det är upphovsmannens fria val att använda ”struktur” eller godtycklig hjälp om man inte vill göra allt själv. Men ni pirater gör ju heller ingen skillnad, ni stjäl ju allt innehåll ni kan komma över oavsett om den förhatliga ”branschen” varit inblandad eller ej, eller hur? Så även upphovsmän som gör allt själva från ax till limpa får finna sig i att ni stjäl deras innehåll mot deras vilja och mot deras mänskliga rättigheter.

      I praktiken vill ni tvinga fram en donationsmodell där ”någon annan” ska betala godtyckligt eller inte alls, men att ni ändå anser er ha rätten att stjäla innehåll. Hur skulle detta se ut om det gällde varor i allmänhet? OK att snatta i butik så länge andra betalar. Modellen är helt vidrig och påminner väldigt mycket om de som använder piratdekoder, card sharing osv. Man vill ta del av innehåll och låta de laglydiga kunderna betala även för snyltarnas konsumtion. Det är lätt att förstå att modellen är sjuk eftersom ju färre som betalar, desto mindre pengar kommer det in.

      Varför skulle någon vilja donera om ”någon annan” kan göra det? Det finns ju ingen som helst koppling mellan egen donation och vad man ev. får tillbaka. Alla snyltare får ju del av resultaten oavsett om de donerat eller ej, om de donerat en symbolisk summa för samvetets skull eller en rejäl slant. Modellen är givetvis sjuk, det inser alla utom de mest svagbegåvade. Jag har då ingen lust att betala om andra kommer undan med att stjäla innehåll, det är ett som är säkert. Det är som att jag skulle betala hyra för min lägenhet men jag vet att grannen skiter i att betala och kommer undan med det, djup orättvisa alltså. I takt med att piratkopieringen ökar så minskar också givetvis betalningsviljan. Kan man minska piratkopieringen så kommer betalningsviljan öka. Återigen, det här förstår alla utom de mest svagbegåvade.

     • NTP, gå och läs http://www.laquadrature.net/wiki/Studies_on_file_sharing – De erbjuder en balanserad sammanställning av oberoende studier som i stort sett bekräftar min bild av verkligheten. Bl. a. EU-studien från i fjol:

      “Taken at face value, our findings indicate that digital music piracy does not displace legal music purchases in digital format. This means that although there is trespassing of private property rights, there is unlikely to be much harm done on digital music revenues,”

      “From that perspective, our findings suggest that digital music piracy should not be viewed as a growing concern for copyright holders in the digital era. In addition, our results indicate that new music consumption channels such as online streaming positively affect copyrights owners.”

      Fast du försöker ju såklart ducka och säga att de här studierna inte säger något alls om någonting, tja, då gäller ju exakt samma sak för alla de studier du har hänvisat till genom åren. Hur ska du ha det NTP?

     • @wertigon

      ”NTP, gå och läs http://www.laquadrature.net/wiki/Studies_on_file_sharing – De erbjuder en balanserad sammanställning av oberoende studier som i stort sett bekräftar min bild av verkligheten. Bl. a. EU-studien från i fjol”

      Ja den sidan du refar till är ju väldigt objektiv, den utelämnar de studier som visar på motsatsen. Intressant också att du lyckades hitta referens till den väldigt märkliga ”EU-studien” med slutsatser mer eller mindre tagna ur luften, det ser man nämligen om man läser den. Och den där nätaktivistsidan du hittat har citerat delar men utelämnat andra viktiga delar, vilket då ger en skev bild. Som exempel stod det här direkt efter texten man citerade:

      ”If piracy leads to substantial sales displacement of music inphysical format, then its effect on the overall music industry revenues may well still be negative.”

      Ja detta är ju bara att bortse ifrån…

      Det fanns dock en del annat i intressant i ”EU-studien”, fast det bortsåg man ju från i sin slutsats:

      ”Danaher et al. (2012) use the HADOPI graduatedresponse law in France as an exogenous shock and compare iTunes music sales in France to sales ina set of other European countries. They find that HADOPI caused a 22.5% increase in song salesand a 25% in album sales relative to sales in the control group, which is consistent with Internetpiracy displacing legal iTunes sales.”

      HADOPI gjorde alltså att försäljningen ökade markant!

      Eller detta, också från ”EU-studien”:

      ”Using a survey administered to U.S. university students in 2003, Roband Waldfogel (2006) rely on an instrumental variable approach with access to broadband as asource of exogenous variation in downloading. They find that each album download reduces pur-chases by about .2 in their sample. Zentner (2006) follows a similar approach using a cross-sectionof 15000 European individuals in 2001. Instrumenting for piracy using Internet connection speedas well as levels of Internet sophistication, he finds that people who self-report downloading musicare also less likely to have recently purchased music.”

      Och detta

      ”With the exception of Danaher et al. (2012), all of the above studies use data drawn from timesin which the standard legal option offered by the music industry was a physical CD. Using twosurveys of undergraduate college students, Waldfogel (2010) analyzes the effect of piracy whenlegal digital options are available. He finds, however, that the rate of sales displacement in bothsamples is similar to the one observed before legal digital options were available. More specifically,each additional downloaded song is found to reduce paid consumption by between a third and asixth of a legally purchased song”

      Nu till det sjuka med ”EU-studien”.

      Den säger sig visa bl.a. att en ökning av click med 10% på illegala sajter ger en ökning på 0.2% på legala. Dock utan att kunna påvisa att klicken på legala sajterna ger några köp. Sen gör man en del antaganden som kan ifrågasättas kraftigt:

      ”It is important to note that we are only able to observe the number of clicks on a given website andthat we do not have a precise description of the individual behavior for each click. Rather thanmeasuring actual consumption or purchases, our data therefore gives a measure of the propensityto consume music. We believe, however, that this is still a good approximation to actual consump-tion. We see no specific reason for which an individual would go on a music-consumption websitewith other purposes than to consume music. While this is especially true for illegal downloadingand legal streaming websites, the proportion of clicks that lead to a purchase for visits on legalpurchasing websites could be expected to be lower due to simple browsing activity. Still, we believethat this (possibly) lower fraction of purchasing-clicks does not reflect any particular individualcharacteristic. In particular, we do not expect individuals to go window-shopping on legal purchas-ing websites in order to illegally download after their visit. First, information on specific albums,songs or artists can be found on other music-specific websites, so it is not clear why consumersshould use legal purchasing websites for such purposes. Second, we believe information on songs’prices to be almost perfectly known to consumers before they go on legal purchasing websites,ruling out visits solely related to price information seeking”

      Man hävdar alltså att det inte finns någon anledning att gå till en legal sida annat än för att köpa musik. Man anser också att bara en liten andel först går in på legala sajter och kollar in vad som finns, för att sen ladda ner illegalt. Man menar att information om utbudet ju även finns på andra ställen.

      Detta är ju befängt. Pirater kollar givetvis upp vad senaste låtarna eller filmerna heter via legala sajter, både före man söker upp dem på piratsidor, men även efter att ha hittat något på en piratsida. Hittar man en torrent på något album med en artis så är det troligt att man söker upp en legal sida också för att se officiell information om albumet/filmen, kanske medan man laddar ner det eller efteråt. Man vill se vad det var man laddade ner eller tänkt ladda ner.

      Givet de märkliga antaganden studien bygger på så kan den ju anses vara helt värdelös. Dels säger den inget om ifall klick på legal sida verkligen är köp, men den förutsätter samtidigt att de flesta inte skulle gå in på en legal sida med annat syfte än att genomföra ett köp. Detta är rent nonsens. Men pirater som du läser ju inte hela studierna utan bara vissa citat som andra pirater valt ut åt er…

     • LOL…

      NTP, du får en hel vägg av fakta kastad på dig och säger att ”alla studier är ogiltiga”, vartefter du kommer med den ena mer långsökta förklaringen än den andra. Gå och sök psykologisk hjälp mot dina konspirationsteorier mannen! Och använd gärna Occhams Razor.

      Tio år av forskning har inte visat på att du har mer rätt än 90-talets skivbolag. Jag tycker det är ett ganska anmärkningsvärt tecken.

      Under tiden har en ny generation upphovsmän växt upp med internet. Om 20 år kommer piraternas syn på upphovsrätt vara den förhärskande om inte det fria, decentraliserade, världsomspännande internet har monterats ned innan dess.

      Men du kan leva vidare i din bubbla NTP. Det är helt okej. Jag ser fram emot hur du 2020 kommer slita ditt hår när upphovsrätten har reformerats till något vettigare, ex… 😀

     • @PW

      ”men kreatörerna går samtidigt bättre än någonsin.”

      LOL, nytt ord som används nu, ”kreatörer”.
      Om du med detta ord avser kompositörer och textförfattare (de som faktiskt har upphovsrätt till verken) så går de absolut inte bättre för dem.

     • @wertigon

      ”NTP, du får en hel vägg av fakta kastad på dig och säger att ”alla studier är ogiltiga”, vartefter du kommer med den ena mer långsökta förklaringen än den andra. Gå och sök psykologisk hjälp mot dina konspirationsteorier mannen! Och använd gärna Occhams Razor.”

      Skillnaden mellan dig/Gurra och mig är att jag faktiskt tar mig tid att läsa rapporterna och inte bara går på de utvalda och missvisande citaten som sprids av piratlobbyn. Att vara noggrann och ta reda på vad som ligger bakom i form av fakta och förutsättningar anser du alltså vara ett beteende som kräver psykologisk hjälp. Att vara lat och okunnig ska tydligen anses vara normalt enligt er och premieras. Kanske skulle ert beteende anses vara föredömligt enligt sosseskolan men enligt en vettig standard så blir ni bägge kuggade, gång på gång.

     • Nejtillpirater skriver:

      ”Det är också helt ointressant hur det går för ”branschen” när det faktiskt handlar om varje enskild upphovsmans rättigheter.”
      __________

      Förr i tiden sa ni : ”Kreativt skapande är beroende av upphovsrätten”. Nu har ni blivit motbevisade på den punkten så det kan ni ju inte fortsätta hävda. Målet med lagstiftningen är alltså inte att det fortsatt ska skapas ny kultur utan att vissa företag ska kunna fortsätta ta betalt på sina favoritvillkor.

      Ni fortsätter dock driva tesen att upphovsrätten skulle handla om rättigheter, men även den fajten lär ni förlora. Fler och fler ser igenom röken och dimridåerna – att det faktiskt rör sig om ett utdaterat privilegium och inte någon ”rättighet”.

     • Sten: Nästan varenda musik-artist jag brytt mig om att lyssna något vidare på står där text / song upphovsman : någon av bandmedlemmarna.

      Även om det skulle förekomma enstaka kompositörer som inte själva framför det de skriver så finns datorer nu för tiden som kan hjälpa dem att framföra verken och på så vis nå ut och skaffa fans.

      Det finns sällan någon substans i påståendet att det är kulturarbetarna eller kompositörerna som har att förlora på en försvagad upphovsrätt. Däremot finns ju diverse företag i etablerade branscher som kanske har pengar att förlora på en försvagad upphovsrätt.

     • nejtillpirater skriver:

      ”Att vara noggrann och ta reda på vad som ligger bakom i form av fakta och förutsättningar …”

      Problemet är just att ni anser er ha tolkningsföreträde för vad som är accepterat som ”fakta”. Det är i flesta fall upphovsrättsskyddade verk som ni försöker lura i oss är ”fakta”.

      Antingen låtsas ni bara eller så inser ni på allvar inte ens själva cirkelresonemanget:

      * Någon som tjänar pengar på copyright skulle frivilligt framställa copyright på ett dåligt vis? Nej det faller ju på sin egen orimlighet. Det vore ju att underminera sin egen intäktsmodell. Så klart att de inte väljer att framställa verkligheten på det viset!

     • @Grrrblrrrr

      ”Sten: Nästan varenda musik-artist jag brytt mig om att lyssna något vidare på står där text / song upphovsman : någon av bandmedlemmarna.”

      Vad du lyssnar på är fullkomligt irrelevant (precis som det mesta annat du skriver) och påvisar enbart att du som alltid inte har minsta lilla aning om hur en kompositör arbetar.

      95% av den musik som fuldelas och 95% av det som konsumeras legalt är musik skriven av annan individ än den som framför låten.

     • Och fortfarande ökar totala intäkterna för musik. Det är tydligt att folk fortfarande lägger pengar på musik, om än mer i form av livespelningar än ”per kopia”. Ni får väl finna nya sätt att göra på helt enkelt. Viljan att betala verkar ju tydligen finnas!

      Alla andra tider har företag och branscher fått anpassa sig till nya tekniska förhållanden eller åka på pisk i konkurrensen.

     • @gurra

      ”Alla andra tider har företag och branscher fått anpassa sig till nya tekniska förhållanden eller åka på pisk i konkurrensen.”

      Konkurrens på en laglig arena och innehållsstöld i strid med lagen är inte jämförbara. Det är helt fritt att skapa egen musik eller film att konkurrera med, att begå lagbrott är inte konkurrens, det är kriminalitet.

     • @Grrrblurrr

      ”Och fortfarande ökar totala intäkterna för musik. ”

      Och vilka andra brancher skall vi tillåta att vissa individers rättigheter kränks så länge andra individer i branchen tjänar pengar?

     • @gurra

      ”Och fortfarande ökar totala intäkterna för musik. ”

      Då antar jag att du inte har något alls emot att man sänker din lön rejält (du utför samma ”jobb” som tidigare) om man samtidigt höjer lönen motsvarande och lite till för dina kollegor, då är det ju helt OK enligt ditt synsätt eftersom lönerna i din bransch ökar totalt sett. Jag förutsätter att detta är OK eller så är du lika full av skit och dubbelmoral som vanligt.

     • Sten skriver:

      ”Och vilka andra brancher skall vi tillåta att vissa individers rättigheter kränks så länge andra individer i branchen tjänar pengar?”

      Det är felaktigt ställd fråga för det är inte alls vad det handlade om.

      I vilka andra branscher ska vi tillåta hobbykonkurrens på bekostnad av branschens intresse att maximera sina vinster ?

      Svaret är att nästan alla andra branscher är hobbykonkurrens tillåten !

     • Nejtillpirater skriver:

      ”Då antar jag att du inte har något alls emot att man sänker din lön rejält (du utför samma ”jobb” som tidigare) om man samtidigt höjer lönen motsvarande och lite till för dina kollegor, då är det ju helt OK enligt ditt synsätt eftersom lönerna i din bransch ökar totalt sett. Jag förutsätter att detta är OK eller så är du lika full av skit och dubbelmoral som vanligt.”

      Det är inte alls en vettig liknelse.

      Distributions- och publicerings-branscherna utsätts för konkurrens av hobbydistribution. Kock-näringen och resturangerna utsätts för konkurrens av folk som lagar mat hemma. Bryggerierna utsätts för konkurrens om jag brygger min egen öl.

      Exemplen är många. Inte särskilt många av de andra branscherna man kan ta som exempel skulle komma undan med nåt önsketänkande att det är deras ”rättighet” att ta betalt gång på gång Per Kopia.

     • @Gurrblurrr

      ”I vilka andra branscher ska vi tillåta hobbykonkurrens på bekostnad av branschens intresse att maximera sina vinster ?
      Svaret är att nästan alla andra branscher är hobbykonkurrens tillåten !”

      Du får skapa hur mycket hobbymusik du vill och du får lov att dela kopior av andras musik med vänner.
      Så det är ingen skillnad gentimot någon annan bransch.
      Så din kommentar är lika felaktig som alla din andra kommentarer.

      Att kalla massdistribution av produkter och tjäna pengar på det är inte någon hobby verksamhet, det är organiserad brottslighet.

     • Sten. Produkten som säljs är kopiorna av låten, inte låten i sig. Kopiorna är gratis att framställa och kostar lika mycket för mig som privatperson som skivbolaget att göra nya kopior av.

      Det går inte att bygga en affärsmodell på någonting som är gratis för alla att ta del av. Ska du tjäna pengar får du hitta ett annat sätt, och det finns ett ganska stort antal andra sätt.

      Så det så!

     • @PW

      ”Sten. Produkten som säljs är kopiorna av låten, inte låten i sig. ”
      Vännen, om inte låten finns så finns det heller inga kopior av låten. Så till vida du inte likt Grrrblrr gillar att införskaffa kopior av tystnad.

      ”Kopiorna är gratis att framställa och kostar lika mycket för mig som privatperson som skivbolaget att göra nya kopior av.”
      Vännen, om inte låten är skapad så finns det heller inga kopior av låten, varken för skivbolaget eller för dig.

      ”Det går inte att bygga en affärsmodell på någonting som är gratis för alla att ta del av. Ska du tjäna pengar får du hitta ett annat sätt, och det finns ett ganska stort antal andra sätt.”
      Vännen, om inte låten finns så finns det heller inga kopior av låten.
      Det är inte gratis att skapa låten och utan låten finns inga kopior för alla att ta del av.
      Du förstår inte minsta lilla om upphovsrätt varken i det abstrakta eller i det reella.
      Så det så!

     • Sten, det är inte nödvändigt att tjäna pengar genom att sälja kopior. Man kan tjäna in det på andra sätt. Faktiskt. Det är inte heller din gudagivna rättighet att den affärsmodellen alltid skall fungera.

      Rätten att kunna kontrollera varje enskild kopia är förlegad och skall bort. Så enkelt är det.

     • @wertigon

      ”Rätten att kunna kontrollera varje enskild kopia är förlegad och skall bort. Så enkelt är det.”

      Varför är den förlegad? För att det finns tjuvar? Ja då kanske man ska förbjuda butiker också med tanke på allt snatteri?

      Det är svårt att hitta en annan modell som fungerar bättre, speciellt i och med att EU-domstolen förklarat den holländska modellen för olaglig.

     • @wertigon

      Så du har lyckats googla fram några länkar? Men inte läst och förstått vad det står?

      Alla länkarna tar upp att skyddstiderna borde vara kortare. Men ingen säger något om att det skulle vara ett problem att kontrollera varje enskild kopia. Sosseskolan igen? Du misslyckades argumentera då du uppenbarligen antingen inte förstod frågeställningen eller inte orkade läsa det du googlade fram. Eller läste men inte förstod.

     • NTP, ok skall du vara sådan:

      Internet har gjort det omöjligt att reglera kopiorna. Därför är det förlegat att förvänta sig att man kan reglera kopior.

      Däremot.kan man reglera kommersiell användning, vilket är precis vad PP förespråkar. Skit i kopiorna, reglera kommersiell användning.

      Sen är det upp till domstolarna att avgöra vad som är kommersiell användning eller inte.

     • @PW

      ”Internet har gjort det omöjligt att reglera kopiorna. Därför är det förlegat att förvänta sig att man kan reglera kopior.”

      Samma svagsinta argumentation som alltid.
      Internet har inte gjort det omöjligt att reglera kopior. Det har nämligen aldrig varit möjligt att reglera kopior – alltså är internetargumentet meningslöst. Trots detta har ingen tidigare släpat fram detta idiotiska argument då det handlar om skaparens rättighet.

     • @wertigon

      ”Internet har gjort det omöjligt att reglera kopiorna. Därför är det förlegat att förvänta sig att man kan reglera kopior.
      Däremot.kan man reglera kommersiell användning, vilket är precis vad PP förespråkar. Skit i kopiorna, reglera kommersiell användning.”

      Samma feltänk som vanligt. Det kommersiella ligger ju i värdet som musiken och filmen har hos användaren, den som lyssnar på musiken och tittar på filmen. Det är alltså naturligt att få ta betalt för detta värdet så något icke-kommersiellt bruk är inte relevant för denna typ av produkter.

      Om alla skulle ha rätt att ladda ner och sprida kopior för eget bruk så finns ju inte längre något försäljningsvärde, dvs det du då vill kalla för kommersiellt bruk existerar inte längre.

      Det PP i själva verket säger är: Skit i upphovsmännens mänskliga rättigheter.

      Och sen skriver ”Pirate MEP” m.fl. upprepat om hur viktigt det är med mänskliga rättigheter för PP, man blir äcklad av denna dubbelmoral!

      Det ska bli jävligt skönt att se när PP åker ut ur EU-parlmentet. Jag förstår att det känns jobbigt för ”Pirate MEP” och hon den där Amelia som dessutom varit minst aktiv på voteringar av alla Sveriges EU-paralmentariker, har väl tagit mycket tid att vurma för EU-bidrag för rumänsk science fiction… Nu blir de av med lön på c:a 70 papp i månaden och dagtraktamente i Bryssel på 2600 kr/dag, plus en himla massa andra förmåner. Sitta och propagera för att stjäla från upphovsmännen med dessa löner och förmåner på skattebetalarnas bekostnad, fy fan!

     • ”Det PP i själva verket säger är: Skit i upphovsmännens mänskliga rättigheter.”

      Lol, du tror verkligen själv att det är ”mänskliga rättigheter” att ta betalt för gamla bedrifter 70 år efter sin egen död. Det säger något om hur långt gången du är i dina delusioner

     • @gurra

      ”Lol, du tror verkligen själv att det är ”mänskliga rättigheter” att ta betalt för gamla bedrifter 70 år efter sin egen död. Det säger något om hur långt gången du är i dina delusioner”

      Du ogillar alltså arvsrätten?

      Den som ärver mark, gods, värdepapper osv kan dra in pengar på detta resten av sitt liv, sen kan den personens barn göra det i hela sina liv osv, det finns ingen begränsning i tid alls.

      Immateriella rättigheter omfattas givetvis av arvsrätten men de är ändå tidsbegränsade till skillnad mot arvsrätten för materiella tillgångar. Tänk vad svinigt va om någon ärver skogsmark? Girigt? Borde förbjudas och egendom går till staten när någon dör?

     • NTP, allt fysiskt kräver underhåll. Upphovsrätten kräver inget underhåll alls – bara att låta pengarna flöda in.

      Inte ens Victor Hugo ville se en så här stark upphovsrätt. Det säger en hel del om hur sjukt systemet är.

      Sten, jo, kopiorna går inte att reglera längre. Du kan inte reglera vad jag gör med min dator utan att behandla mig som en grovt kriminell brottsling. Så enkelt är det. Faktiskt.

     • @PW

      ”Sten, jo, kopiorna går inte att reglera längre”

      Man har som sagt aldrig kunnat reglera kopiorna varken före eller efter internet och detta svagsinta resonemang har aldrig varit en parameter i resonemanget kring upphovsrätt och kommer heller aldrig att vara det. Det handlar om skaparens rättighet till det resultatet av det denne skapat, precis som att alla andra har rätten till resultatet av det arbete de har utfört.

     • ”Det handlar om skaparens rättighet till det resultatet av det denne skapat, precis som att alla andra har rätten till resultatet av det arbete de har utfört.”

      Men det stämmer ju inte Sten… Du har rätten att förhandla om villkoren som du ska utföra ett arbete åt någon. Men du kan inte göra något som ingen har bett dig om och sen komma i efterhand och kräva betalt.

     • @FG

      ” Du har rätten att förhandla om villkoren som du ska utföra ett arbete åt någon. Men du kan inte göra något som ingen har bett dig om och sen komma i efterhand och kräva betalt.”

      Vännen, vad du än skapar själv så tillhör det dig. Om någon sedan vill använda, nyttja, köpa det du skapat så måste de göra det på dina villkor, så till vida dina villkor inte bryter mot någon lag. Vill de inte följa dina villkor så kan de inte heller på något sätt nyttja det som tillhör dig.

     • @wertigon

      ”NTP, allt fysiskt kräver underhåll. Upphovsrätten kräver inget underhåll alls – bara att låta pengarna flöda in.”

      Upphovsrätt har visst något fysiskt, för INGEN kan ta del av vare sig musik eller film i annat än i fysisk form. Upphovsrätten gäller nämligen inte idéer utan idéers manifestation i fysisk form. Och underhåll krävs för att bedriva verksamhet kring skapelserna i form av marknadsföring, lagring, tjänster för försäljning/betalning/kontakt med omvärlden osv.

      ”Inte ens Victor Hugo ville se en så här stark upphovsrätt. Det säger en hel del om hur sjukt systemet är.”

      Det som är sjukt att du drar upp en person som föddes 1802, på vilket sätt skulle hans åsikter från 1800-talet vara relevanta idag? Vi har ingen aning om vad han hade tyckt om han varit aktiv på 2000-talet.

      ”Sten, jo, kopiorna går inte att reglera längre. Du kan inte reglera vad jag gör med min dator utan att behandla mig som en grovt kriminell brottsling. Så enkelt är det. Faktiskt.”

      Reglera? Det finns massor av saker som är olagliga utan att man på något sätt kan gå in och styra och ställa för att säkerställa detta. Det finns massor av olagligheter du kan begå mha din dator, det spelar ingen roll vems datorn är, om du gör det från en dator, från en mobil, från en surfplatta, eller via ombud. Det är handlingar som är illegala, du är ofattbart trög. Samma gäller med andra typer av handlingar såsom mord, bedrägeri osv. Du kan aldrig ”reglera” vare sig mord, stöld eller bedrägeri men det är olagligt i alla fall, oavsett hur du går till väga. Du kan beställa mord via internet från din dator, inte blir det lagligt för att det är DIN EGEN dator, pucko!

     • ”vad du än skapar själv så tillhör det dig. Om någon sedan vill använda, nyttja, köpa det du skapat så måste de göra det på dina villkor, så till vida dina villkor inte bryter mot någon lag. Vill de inte följa dina villkor så kan de inte heller på något sätt nyttja det som tillhör dig.”

      Varför ska ni ha några sådana lyxlir att ta betalt i efterskott för gratiskopior när vi vanligt folk får jobba en ny timme för en ny timmes lön eller en ny månad för en ny månads lön?

      Du tror väl inte att folk som säljer tjänster i längden kommer gå med på att de ska utföra ett nytt jobb för pengarna som de får av et, medans om de ger er pengar så ska ni kunna ta betalt för gratiskopior?

     • Men nejtillpirater.. Det finns massvis av andra verktyg utom datorer som jag kan utsätta andra företaganden än upphovsrättsbolag för ”uteblivna intäkter”.

      Stekpannan jag köpte på IKEA behövde jag inte betala nån kasettavgift för. Jag behöver inte heller betala straff-avgift var gång jag lagar min egen mat, trots att nån resturang skulle förlorat pengar, jämfört med om det var olagligt.

      Hobby-fildelning är en ny typ av hobby som i ungdomarnas sinne är lika odramatiskt som att jag får laga min egen cykelpunka, min egen mat, min egen dator osv. Trots att lokale cykelturken, kebaberian eller IT-Niklas ”blir av med” en försäljning.

      Om alla möjliga branscher hävdade samma rätt att ta betalt på sina favotit-villkor och hindra hobby-konkurrens, ja då skulle samhället inte bli så värst trevligt.

      Musiklivet drar in pengar som aldrig för och folk går på bio som om inget hänt – trots snart 15 år av massiv ”illegal” fildelning på internet.

      Sitter och dricker hemgjord öl här. Visst är det inte lika ”lyxigt” som proffs-bryggd öl, men det är en del av min frihet att jag får göra det. Precis som bästa polarn får laga matlådor om han vill och min kollega på jobbet får reparera sin dator på fritiden.

      På samma sätt är kanske inte ”fuldelning” lika lyxigt eller praktiskt som att betala för proffstjänster, men i ungdomars sinne är det en fullt legitim verksamhet som näringslivet måste lära sig att tåla för att vi ska leva i ett fritt och öppet samhälle.

     • @FG

      ”Varför ska ni ha några sådana lyxlir att ta betalt i efterskott för gratiskopior när vi vanligt folk får jobba en ny timme för en ny timmes lön eller en ny månad för en ny månads lön?”
      Vännen, varför jämför du med folk som är anställda?
      Du får jämföra med frilansare i alla andra yrken.
      Det de skapar tillhör dem och ingen annan.

      ”Du tror väl inte att folk som säljer tjänster i längden kommer gå med på att de ska utföra ett nytt jobb för pengarna som de får av et, medans om de ger er pengar så ska ni kunna ta betalt för gratiskopior?”
      Utan orginalet finns det inga kopior, orginalet tillhör skaparen och ingen annan.
      Precis som arbetsresultatet från vilken frilansare som helst.

      Även anställda har rätten till resultatet av sitt arbete men de har valt att sälja detta resultat till sin arbetsgivare.

     • Ja visst du kan frilansa och är då fri att sälja dina tjänster till vem du vill. Fortfarande inget som säger att du då måste ha en ”rätt” att ta betalt i efterskott för ngt som du redan gjort. Det går utmärkt att exempelvis frilansa som konsult och ta betalt för kontinuerligt arbete.

     • @FG

      ”Ja visst du kan frilansa och är då fri att sälja dina tjänster till vem du vill. Fortfarande inget som säger att du då måste ha en ”rätt” att ta betalt i efterskott för ngt som du redan gjort. Det går utmärkt att exempelvis frilansa som konsult och ta betalt för kontinuerligt arbete.”

      Vännen, om du frilansar och framställer en icke beställd produkt så kan du enbart ta betat i efterskott.

     • ”Vännen, om du frilansar och framställer en icke beställd produkt så kan du enbart ta betat i efterskott.”

      Ja, det är ju ett risktagande då att göra något som ingen beställt. Säg mig hur skulle folk / investerare känna till skapare om de inte fick smakprov på vad de är duktiga på att skapa?

      Fildelning ger gratis-reklam för vad skaparna kan göra, sen är det upp till vad man själv tycker är värt ens pengar. Jfr ”portfolio” ( bildkonst ), ”PoC” ( software ), ”demo” ( musik ).

      Det är ”distributörerna” / ”publicerarna” som har ngt att förlora på gratiskopiering. För dem är det konkurrens, men verkligen inte för performance-artisterna / kreatörerna.

     • @gurra

      ”Ja, det är ju ett risktagande då att göra något som ingen beställt. Säg mig hur skulle folk / investerare känna till skapare om de inte fick smakprov på vad de är duktiga på att skapa?”

      Det är ägaren som avgör om det ska finnas smakprov eller inte och i vilken utsträckning. Om en godisfabrikant vill dela ut gratisprov i en livsmedelsbutik i hopp om ökad försäljning så är det deras val, det är inte OK att snatta och kalla detta för smakprov.

      Det finns oftast helt lagliga smakprov, exempelvis kortare bitar av låtarna på iTunes eller via gratis lyssning på Spotify osv. Många lägger också upp låtar på YouTube, alltså artisten/förlaget. Det är deras beslut om det ska vara några smakprov och hur långa dessa ska vara. Detta är ju en självklarhet!

     • ”det är inte OK att snatta och kalla detta för smakprov.”

      Men ingenting blir ju stulet så det är ju inte att snatta. Det är att tillverka kopior och att sen distribuera kopiorna. Helt sanslöst att ni ännu inte förstått er på detta.

      Ingenting alls ”försvinner” vid en piratkopiering.

      Däremot kan det finnas nya intressenter till skapandet av nya Original…

      Vilket isåfall är vad som har ett värde. Inte kopior av de gamla bedrifterna.

     • @FG

      ”Men ingenting blir ju stulet så det är ju inte att snatta. Det är att tillverka kopior och att sen distribuera kopiorna. Helt sanslöst att ni ännu inte förstått er på detta.”

      Sanslöst att du inte förstått att utan ett orginal så existerar inte någon kopia, sanslöst att du inte förstått att rätten till orginalet enbart tillhör skaparen, sanslöst att du inte förstår att när illegalfildelning eller kopiering sker så kränks skaparens rättigheter.

     • ”Sanslöst att du inte förstått att utan ett orginal så existerar inte någon kopia, sanslöst att du inte förstått att rätten till orginalet enbart tillhör skaparen, sanslöst att du inte förstår att när illegalfildelning eller kopiering sker så kränks skaparens rättigheter.”

      Nej det finns ingen sådan ”rättighet”. Det är fritt fram för folk att betala för att det skapas nya original eller på andra vis betala för skapandet, men det finns ingen ”rättighet” att ta betalt för själva kopiorna. Det är inget annat än ett utdaterat adels-privilegium från en svunnen tid.

      Folk betalar fortfarande mer än någonsin för skapande på olika sätt för live performances, patreon, indiegogo, kickstarter, månadsprenumerationer av olika slag o.s.v. så det är inget problem i praktiken heller. Folk kommer nog alltid vilja lägga pengar på underhållning och andra former av kreativt skapande – dock kanske ej för själva kopiorna i framtiden.

      Dessutom är det ju inte skaparna som tjänar på upphovsrättsmonopolet. Det är publicerings-branscherna.

      De är ju i allmänhet bara mellanhänder i processen att skapa och få nytta av konst och kunskap.

     • @FG

      ”Nej det finns ingen sådan ”rättighet””

      Jo, alla har den rätten till resultatet av det egna arbetet och skaparna har just den rätten enligt upphovsrättslagar och enligt FNs text om mänskliga rättigheter.

     • ”Jo, alla har den rätten till resultatet av det egna arbetet och skaparna har just den rätten enligt upphovsrättslagar och enligt FNs text om mänskliga rättigheter.”

      Du har rätten att sätta villkor på hur du vill sälja din arbetskraft, men ingen ”rätt” att ta betalt obegränsat för gamla bedrifter. Det du beskriver är ett monopol och ingen ”rättighet”. Ett monopol saboterar andras frihet – vilket är precis vad upphovsrätten gör – saboterar andras frihet att kopiera.

     • @Grrrblrrr

      ”Du har rätten att sätta villkor på hur du vill sälja din arbetskraft, men ingen ”rätt” att ta betalt obegränsat för gamla bedrifter. Det du beskriver är ett monopol och ingen ”rättighet”. Ett monopol saboterar andras frihet – vilket är precis vad upphovsrätten gör – saboterar andras frihet att kopiera.”

      Jo du har rätten att sälja ditt arbete precis hur du vill så länge du inte bryter mot någon lag.
      Alla har monopol på resultatet av det egna arbetet.

     • ”Alla har monopol på resultatet av det egna arbetet.”

      Du kan fråga dig vem som tjänar pengar på varje kopia av Mein Kampf som säljs idag. Nissen som skrev boken dog för snart 70 år sen. Eller Earnest Hemingways böcker för den delen, han dog väl för 50 år sen.

      Immaterialmonopolen har blivit dåliga ursäkter att tjäna pengar på andra människors gamla bedrifter.

 2. Efter att läst kommentarerna här så är alla överens om att den som skapat också skall få betalt. Men har olika sätt att se på hur det skall gå till. Men jag vet inte om detta blir lite of topic men till er som hela tiden säger att det är skaparna som förlorar pengar. Då undrar jag om jag köper en CD skiva har jag då rätt att sälja den vidare eller inte?

  • Eftersom det finns hyfsat gott om butiker som säljer allehanda dylika produkter så tror i alla fall inte jag att det är några problem.

  • Jag anser det vara självklart att du ska få sälja begagnade skivor. Det har dock varit uppe till diskussion huruvida även det skulle kriminaliseras.

   Vidare så accepteras inte resonemanget att man får inskränka friheten för att det annars ”förloras pengar” i någon annan bransch utom just mediadistribution.

   Det allra tydligaste är väl att jag får laga mat även om resturanger förlorar pengar på det. Det är lite krångligare, tar längre tid (för mig), jag sparar även där troligtvis pengar.

   Det är en grundläggande del av min frihet som har som konsekvens att företag ibland kan drabbas av ”uteblivna intäkter” – jämfört med om det vore förbjudet.

   • Jag har spelat andra människors musik i 40 år, många gånger utan att ta betalt för det och det har varit lika problemfritt som att laga frukost åt någon som sovit över i gästrummet.

    Så kort och gott tycker jag att din argumentation suger, riktigt ordentligt.

    • Ja visst, det har varit problemfritt, just för att hotellen har inte fått igenom några lagar som förbjuder folk att sova över hos varandra.

     Däremot att kopiera och sprida information finns det ensamrätter på.

     Dessutom används faktiskt lagen att censurera med. Kolla bara på DMCA takedowns på youtube och google. Flera klipp som är just att folk sjunger med i kända låtar framför kamera plockas ner.

     Vad är skillnaden mot vad du gjorde? Att du gjorde det Live ”IRL”?

     • Hotellen har lagar som skyddar dem från att folk sover där utan att betala.
      Restauranger har lagar som skyddar dem från att folk äter deras mat utan att betala.

      Vad du inte fattar är att kopiering inte något med skapande att göra. Du tar bara något som någon annan har gjort (fast det är ju immateriellt så du tar inget fysiskt)
      Man kan gott kalla det ni sysslar med för distribution, men man får inte distribuera någon annans vara utan dennes tillstånd och utan att betala för själva varan.
      t.ex. du kan inte äta gratis på restaurang med motiveringen att ”jag hämtade ju maten själv”
      Inte heller får du ta en taxi och köra den själv till den plats du vill åka och strunta i att betala. Du får inte ens göra så om du så betalar bränslet själv.
      Vidare får du inte jaga på min mark (som jag ärvt) trots att du tar dig dit själv och skjuter med eget vapen.
      Jag kan däremot ta betalt för att du ska få jaga hos mig trots att jag tar betalt för jättegammalt arbete (mer än hundra år gammalt)

     • @Olle.
      ”Vidare får du inte jaga på min mark (som jag ärvt) trots att du tar dig dit själv och skjuter med eget vapen.
      Jag kan däremot ta betalt för att du ska få jaga hos mig trots att jag tar betalt för jättegammalt arbete ”

      Vad är det för jättegammalt arbete som du tar betalt för när du säljer rätten till att jaga på din mark?
      Har du fött upp djuren som jagas på din mark då stämmer ditt resonemang.
      Men om man tar ett annat resonemanget om skogen, så har jag all rätt att plocka så mycket vilt växande bär jag vill på din mark under förutsättning att jag inte fördärvar din skogsmark. Och jag får dessutom även lov att sälja dessa bär utan att ersätta dig för att bären är plockade på din mark.
      Sedan vet jag också att det kan finnas restriktioner under speciella situationer där hänsyn måste tagas.

     • Det gamla arbetet utfördes av mina föräldrar och deras föräldrar. Till slut kunde de köpa marken. Djuren vi jagar växer upp alldeles själva.
      Jag behöver inte göra ett dugg, bara håva in stålar. Ja å fakturera då 😉

     • Men Jakten har ju inget med att dina förfäder har brukat marken eller inte. För det är samma rätt om du själv köpt marken så förstår inte din liknelse med jakt jämförelsen.

     • Det är Gurra som fått för sig at det bara är skivbolag som tjänar pengar på gammalt arbete.

     • Då hade väl jämförelsen varit bättre om du hade sagt att du sågar ner och säljer träden som du fält. För de är en bättre jämförelse med att tjäna på gammalt arbete. För jakten som argument fungerar inte.

     • Vad är det för skillnad på jakt och skogsbruk i det avseendet?
      I båda fall tjänar jag pengar på mina förfäders arbete.

     • Youtube har väl rätt att plocka bort vilka videos som helst utan att ange några skäl till varför? Det är väl ändå ett vinstdrivande företag som ligger bakom tjänsten? Gillar man inte tjänsten företaget tillhandahåller väljer man helt enkelt en annan tjänst. Eller?

      Sedan kan det ju mycket väl vara som så att det finns buggar i mjukvaran som letar efter skyddade verk för borttagning.

     • Vi kan prova Kants imperativ : Vad skulle ske om alla bara kunde sitta på rumpan och dra in pengar utan att behöva göra ny nytta? Skulle massa nytta bli gjort då? Det är ju skönt för dig att dra in pengar utan motprestation, men vad skapar det för värde för ekonomin att folk kan göra så?

      För resten är det inte bara skivbolag som kan ta betalt för gamla bedrifter, det gör ju även bokförlag och flera andra företag.

      För övrigt snackade jag om DMCA takedowns och inte frivilliga takedowns. DMCA har youtube fått nerkört i halsen av lagstiftarna. De kan inte välja att ignorera sådana requests utan att riskera rättsliga följder. Hellre att blockera en för mycket än en för lite om konsekvensen kan bli skadestånd av den magnitud som vi sett på andra sidan atlanten.

  • Tack för dom svaren Mange & Gurrfield. Men är nyfiken på vad NTP och hans gelikar tycker också.

  • Klart att du har rätt att sälja en CD vidare, precis som du kan göra med en bok, en film eller ett dataspel. Dock får du då givetvis se till att du inte har kvar en kopia så att du använder produkten utan att ha kvar originalet och att någon annan förutom dig använder produkten parallellt. Varför undrar du över detta?

   • Därför om jag köper samma skiva som en elektronisk fil (ingen fysisk CD-skiva) så har jag inte rätt att sälja den vidare för jag har inte rätt att distribuera den vidare. Och säg nu att jag bränner ut den på en skiva så blir det den andra problematiken att jag då säljer en kopia av skivan och det är också olagligt. Och detta gäller även för de andra exemplen som du räknar upp. Och detta förutsätter ju som du påpekar att min egen fil förstörs. Och då blir ju frågan är inte min ekonomiska förlust lika förödande för mig då?

    Och skulle antagligen bli dömd för att hålla på med försäljning som jag inte har rätt till. Men jag har ju köpt skivan och kan inte göra vad jag vill med den.

    Så borde inte allt som man betalt för och som kan anses besitta ett ekonomiskt värde vara möjligt och berättigat att sälja vidare om det är någon som är villig att betala för det?

    • Tyvärr är det ju inte så enkelt. Man hade ju kunnat ha det så att det var helt förbjudet att kopiera i någon form, även för eget bruk, inom familjen osv. Men nu är ju privatkopiering tillåtet och det finns även en gränsdragningsproblematik kring vad som anses ingå närmaste vänkretsen. Och ja, det blir en ekonomisk förlust även av den lagliga privatkopieringen.

     Innan internet och ännu mer innan hemdatorerna så kopierades det bara via kassettband (eller rullbandspelare m.m.). Dock var omfattningen av kopieringen ändå inte så stor att skadan för upphovsmännen var jättestor. Om man kopierade av en kompis så förutsattes det mer eller mindre att du också hade något att erbjuda från lagligt köpta original. Det köptes alltså mycket musik parallellt med kopieringen. Men nu fungerar det ju inte så, det finns fler och fler som i princip aldrig köpt något, eller sedan flera år aldrig köper utan bara laddar ner piratkopior via nätet. Privatkopieringssystemet har gått från att vara en hyfsat väl fungerande kompromiss till att vara en skrivbordsprodukt som inte har en fungerande motsvarighet i verkligheten, i verkligheten är privatkopieringen försumbar jämfört med piratkopieringen.

     Och angående göra vad du vill med något du köpt så är det inte så. Om du köper en CD eller en låt via iTunes så har du köpt den under licens, vad gäller innehållet. Förpackningen kan du göra vad du vill med, du kan ha en CD som underlägg till din kaffekopp, du kan ha den den att skrapa bilrutan med, ja du kan göra precis vad du vill med den som är lagligt. Innehållet får du dock inte göra vad du vill med. Det här är egentligen inget konstigt, det finns flera produkter av den arten. Du får inte göra vad du vill med din bil, exempelvis köra för fort, vara ett hinder på huvudled, eller köra ihjäl någon. Men vill du banka sönder bilen med slägga så får du, dock ska den skrotas på lagligt vis.

     Att man sen inte kan sälja elektroniska filer vidare har antagligen med praktiska problem att göra, det är ju oftast så även med dataspel man köpt på nätet via direkt nedladdning. Kunde man säkra att den version gamla kunden har blir obrukbar så borde man kunna sälja vidare, dock är det ju rimligt att det finns en begränsning eller en kostnad för annars skulle man ju kunna bilda en klubb där man köper ett fåtal ex och sen lånar ut till varandra, och bara har spelet tills man tröttnar, innan det går vidare till någon annan. Då förlorar upphovsmannen förstås pengar jämfört med att man säljer nya exemplar. Det är samma med böcker och där finns det ju inga begränsningar alls för fysiska böcker. Det har antagligen med ”rörligheten” att göra, i praktiken får genomsnittsboken inte speciellt många nya ägare/läsare. Säg att en genomsnittlig köpt bok läses av 3 personer (bara ett exempel) under hela sin livslängd. Men ett enda lagligt inköpt ex av en musik-CD kan ju spridas till flera miljoner personer och då fungerar det ju inte längre. Det är alltså svårt att jämföra hanteringen av pappersböcker med det som kan spridas blixtsnabbt i elektronisk form via internet.

     • ”Och angående göra vad du vill med något du köpt så är det inte så. Om du köper en CD eller en låt via iTunes så har du köpt den under licens, vad gäller innehållet. Förpackningen kan du göra vad du vill med, du kan ha en CD som underlägg till din kaffekopp, du kan ha den den att skrapa bilrutan med, ja du kan göra precis vad du vill med den som är lagligt. Innehållet får du dock inte göra vad du vill med.”

      Men det är här som problemet uppstår. För som du skriver så köper jag en licens för musiken det gör jag ju även för innehållet på en fysisk skiva. Och med det resonemanget så får jag inte sälja mina fysiska CD-skivor häller. För det jag säljer är ju inte förpackningen utan musiken på skivan, så varför kan jag i det ena fallet sälja musiken men inte i det andra? För jag utgår från att i bägge fallen så har jag ingen egen kopia kvar.

      ” dock är det ju rimligt att det finns en begränsning eller en kostnad för annars skulle man ju kunna bilda en klubb där man köper ett fåtal ex och sen lånar ut till varandra, och bara har spelet tills man tröttnar, innan det går vidare till någon annan.”

      Men det kan jag ju redan göra med en digital produkt som har införskaffats på en CD/DVD skiva, och här är det inte något problem. Så varför skulle det vara ett problem med en lagligt inköpt fil då?
      Och begränsningen skall ju vara precis som med fysiska skivor, Har jag en så kan jag inte lämna iväg två.

      Så om jag har en fysisk skiva av artist X kan jag sälja för vilket fantasibelopp som helst (förutsatt att det finns en köpare) och här gäller inte upphovsrätten och rättighetsägaren till musiken får inte en krona av den försäljningen för han har redan fått betalt för det sålda exemplaret.
      Men köper jag samma artists skiva som en digital kopia så får jag inte ens ge bort den utan att begå ett brott. För t.ex så gillar min bästa kompis artisten X han har all musik som X gjort. Men så visar det sig att just den skivan av X som jag köpte har han inte hunnit skaffa, och jag tyckte inte att den skivan var bra och skulle därför vilja ge honom den digitala musikfilen som jag införskaffat på elektronisk väg. Sedan kan jag ju lägga den på en mp3:a och ge honom den och samtidigt se till att jag raderar den filen, men då har jag begått ett brott. Och när det gäller upphovsrättsägaren har denne inte förlorat något efter som det försålda exemplaret har redan betalats till dom.

     • Men det är väl egentligen inte svårare än att helt enkelt låta bli att införskaffa varan om man inte gillar villkoren.

      Jag gör i alla fall så. Kan inte kopiera, sälja eller ge bort det (immateriella) jag köper är det inte intressant för mig.

     • @Mange

      Jag förmodar att det är mig du svarar. Det problem som uppstår med imaginära produkter är att när jag köper en sådan produkt så äger jag inte rättigheten till innehållet men förpackningen är min den äger jag. Så min fråga kvarstår varför får jag sälja den ena men inte den andra.
      Och efter era svar så kan jag bara tolka det som att jag säljer inte musiken utan förpackningen. Är det så jag skall tolka det?

      För då kan vi vara överens om att även den fysiska skivan med musik (eller för den delen annan imaginärt innehåll) inte får säljas vidare för det är ju inte förpackningen jag säljer det är innehållet som är produkten jag säljer. Sedan kan man ju se det som att man säljer förpackningen men du skickar med ett innehåll, men det kan jag ju inte häller göra för jag äger inte innehållet. Så antingen kan jag sälja min lagligt införskaffade produkt eller så kan jag inte.

      Vi kan vidare utveckla resonemanget till att det är inte en produkt jag köper utan en rättighet att utnyttja produkten. Men även med det resonemanget så blir det fel. För den rättigheten jag får är samma oavsett hur produkten har distribuerats ( Nerladdad fil / CD skiva ). Men om den är distribuerad på en CD så får jag rätten att sälja dessa rättigheter vidare men inte i den nerladdade versionen.

      Så frågan kvarstår varför får jag inte göra samma sak med samma innehålls rättigheter, för att de inte är distribuerade på samma sätt till mig?

      @NTP
      ”Att man sen inte kan sälja elektroniska filer vidare har antagligen med praktiska problem att göra”
      Ja det har det och ett av dessa är att media industrin inte är intresserad av att hitta en sådan lösning.

      Jag har inte heller någon lösning på det

      ”Kunde man säkra att den version gamla kunden har blir obrukbar så borde man kunna sälja vidare, ….”

      Men det finns ju den tekniken idag, när det gäller vissa datorprogram då iof mer som så att det inte går och använda programmet på mer än en dator åt gången (Spotify bland annat)

      ”….dock är det ju rimligt att det finns en begränsning eller en kostnad för annars skulle man ju kunna bilda en klubb där man köper ett fåtal ex och sen lånar ut till varandra, och bara har spelet tills man tröttnar, innan det går vidare till någon annan”

      Och varför skulle det finnas en begränsning eller en kostnad för att låna ut det mellan personer som valt att organisera sig i en förening som har som syfte att låna ut till varandra eller för den delen även ge bort det om man inte vill behålla det.
      Sedan så är ju det fult lagligt att bilda denna klubb och göra det som du skriver, den enda skillnaden är att jag köper rättigheten för innehållet på en CD skiva (Skapar inga kopior utan lånar ut de befintliga exemplaret) och detta helt utan några begränsningar eller avgifter. Och klubben har ingen medlemsavgifter och inga övriga inkomster heller för den delen utan allt sköts på ideell basis.

      Och detta senaste exemplet skulle man kunna jämföra med ”carpooling” inte är där några begränsningar ut över att ingen annan kan använda bilen för att någon använder den för tillfället. Och bil industrin kan inte kräva några avgifter fast dom uppenbarligen förlorar på att det inte sålts bilar till de som nyttjar bilen, för säg att 10 personer använder den bilen då är det nio osålda bilar och detta är en direkt kopiering av tankesättet som jag sätt att flera använder här på bloggen även du NTP. D.v.s att om jag har köpt en laglig kopia och lånar ut den till kompis A via en länk (och för att det inte skall kunna anses att jag har en kopia av filen så raderar jag den från min dator i samma stund som han tar emot den fulla kopian. Och när han är klar så skickar han tillbaka den och gör samma sak som jag gjorde och raderar filen i samma stund som jag fått tillbaka den. Men detta får vi inte göra. Men vi kan skicka samma skiva mellan oss och det är helt lagligt. Det ända som skiljer är distributionen.) så använder någon min kopia och då förlorar rättighets ägaren per automatik intäkter för en icke sold kopia.

     • För att säljaren av ”prylen” satt de villkoren? Räcker inte det?

     • ”Och detta senaste exemplet skulle man kunna jämföra med ”carpooling” inte är där några begränsningar ut över att ingen annan kan använda bilen för att någon använder den för tillfället. Och bil industrin kan inte kräva några avgifter fast dom uppenbarligen förlorar på att det inte sålts bilar till de som nyttjar bilen, för säg att 10 personer använder den bilen då är det nio osålda bilar och detta är en direkt kopiering av tankesättet som jag sätt att flera använder här på bloggen även du NTP. D.v.s att om jag har köpt en laglig kopia och lånar ut den till kompis A via en länk (och för att det inte skall kunna anses att jag har en kopia av filen så raderar jag den från min dator i samma stund som han tar emot den fulla kopian. Och när han är klar så skickar han tillbaka den och gör samma sak som jag gjorde och raderar filen i samma stund som jag fått tillbaka den. Men detta får vi inte göra. Men vi kan skicka samma skiva mellan oss och det är helt lagligt.”

      Du jämför användning av bilar med användning av ”immateriella produkter”, men det är ju en mycket stor skillnad.

      Biltillverkaren får ju betalt för bilen och det finns inget större immateriellt värde för användaren utöver varumärket (programvara, patent osv. kan förstås gälla för de ingående komponenterna). Eftersom biltillverkaren redan har fått fullt betalt för exemplaret så spelar det ingen som helst roll hur många som kör bilen, om det görs av en enda person, via en bilpool, hyrbilsfirma osv. Det är bara bra om fler kör den, då kan den skrotas tidigare så att det går att sälja en ny. Vid användningen minskar också värdet av produkten i och med slitaget.

      För den som skapat musik, film eller programvara är det förstås en enorm skillnad om det är 1, 100, 1000, eller kanske flera miljoner som använder sig av ett exemplar (piratkopiering). Man vill alltså ha en tröghet i systemet via sättet att distribuera, licensformen osv. så att spridningen begränsas för ett visst exemplar, precis som det blir med en fysisk bok. Detta är tämligen självklart eftersom värdet ligger i tillgängliggörandet/utnyttjandet av resp. exemplar, inte i förtjänster pga försäljning av förpackningen. På LP/CD-tiden fanns det ett mervärde i förpackningen via omslag med bilder och texter osv. men det var trots allt innehållet, musiken, filmen osv. som var anledningen till att man köpte. Så även om marginalkostnaden för att tillverka och distribuera ett exemplar till går mot noll så finns ändå värdet av innehållet i varje exemplar kvar och skaparen har rätt att få tillbaka investeringskostnader eller bara rent allmänt få betalt då någon utnyttjar det personen har skapat, precis som i fallet bilar. Om du inte ser denna enorma skillnaden mellan exemplen så kommer vi nog inte längre i debatten.

      Alltså, biltillverkaren förlorar inget alls på om bilen säljs vidare, lånas ut, poolas osv. ens om det gick att göra tekniska lösningar så att en miljon personer kunde dela på samma bil genom att köra den en sekund i taget. Men den som skapat musik eller film förlorar givetvis mer ju mer spridning man får av varje betalt exemplar till en icke betald kopia, det handlar ju självklart om uteblivna intäkter för försäljning av något marknaden vill ha, annars skulle man ju heller inte piratkopiera i den enorma omfattningen. Flera oberoende undersökningar har visat att de som piratkopierar skulle ha köpt i 15-25% av fallen om man inte hade kunnat ladda ner, enligt piraterna själva, alltså ett enormt bortfall av intäkter.

     • @NTP

      Jag har inte någon gång sagt att det skulle handla om piratkopiering inte ens privatkopiering i några av mina kommentarer utan har hela tiden utgått från att ett exemplar används hela tiden och bara av en person åt gången och med det som bakgrund så tycker jag inte att mitt resonemang failar.

      ”Alltså, biltillverkaren förlorar inget alls på om bilen säljs vidare, lånas ut, poolas osv. ens om det gick att göra tekniska lösningar så att en miljon personer kunde dela på samma bil genom att köra den en sekund i taget. Men den som skapat musik eller film förlorar givetvis mer ju mer spridning man får av varje betalt exemplar till en icke betald kopia, det handlar ju självklart om uteblivna intäkter för försäljning av något marknaden vill ha”

      Hur kan musik och filmskapare förlora något om T.ex 10 personer använder ett och samma exemplar utan att det finns någon kopia, och precis som med poolningen så kan ingen annan använda den om någon annan använder den. Kan du se liknelsen då. För jag utgår från att det exemplaret är ett lagligt införskaffat ex. Och att man av respekt för de som skapat materialet inte skapar några extra kopior så att det mångfaldigas.

      För det jag hela tiden försökt och komma fram till är användandet av innehållet. Varför jag i det ena fallet kan göra i princip vad jag vill med rättigheten jag köpt för att använda produkten (En av de saker jag inte får göra är att mångfaldiga produkten utan rättighetshavarens med givande.( så behöver ni inte hänga upp er på det)). men i det andra får jag i princip inte göra något alls med samma rättighet.

      Så att föra in piratkopieringen är inte speciellt seriöst efter som det inte handlar om det. Även om du har använt det resonemanget i dina piratkopierings resonemang som exemplet jag tog upp. Men jag tänker inte gå in på den biten efter som den är så extremt komplex.
      Så kom inte med något som har med det att göra för jag kommer inte att gå i klinch med er om det.

    • Ja upphovsrätten är inte ”ägande” utan tvärtom en inskränkning av äganderätten – precis som du påpekar. Detta gillar inte antipiraterna att man påpekar då det sabbar hela deras tes att upphovsrätten skulle vara ”property” i ngn mening.

     Upphovsrätten är en illa dold inskränkning i företagsfriheten som de försökt kamouflera som ngn form av abstrakt ”ägande”.

     • @Lars-Åke

      ”Men även denna formulering lär du väl hitta något ovidkommande för att slippa ta ställning i frågeställningen.”

      Det är inte något ovidkommande.
      Du har aldrig köpt verket, du har aldrig ägt verket.
      När du köper en CD äger du CDn, alltså plasten, du äger aldrig verket som finns på CD´n.

      ”Så borde inte alla produkter som man anser vara en produkt och INTE en tjänst och som man betalt för och som kan anses besitta ett ekonomiskt värde vara möjligt och berättigat att sälja vidare om det är någon som är villig att betala för det?”

      Vem refererar du till när du skriver ”man” i meningen ”som man anser vara en produkt och INTE en tjänst”?
      Enligt lagen och enligt säljaren har du nämligen aldrig köpt verket och du kan heller aldrig äga verket.
      Därför är din fråga ovidkommande och din frågeställning enbart förvirrad och irrelevant.

    • @Lars-Åke

     ”Så borde inte allt som man betalt för och som kan anses besitta ett ekonomiskt värde vara möjligt och berättigat att sälja vidare om det är någon som är villig att betala för det?”

     Olika produkter och olika tjänster säljs på olika sätt.
     Du kan inte sälja det hotellrum du hyrt, du kan inte sälja den taxiresa du gjort, du kan inte sälja konserten du precis såg och du kan inte sälja ett verk – du har nämligen aldrig ägt något av de ovan nämnda produkterna.

     • @Sten

      Kan väl erkänna att den formuleringen i sin fristående kontext blir lite missvisande efter vad det var jag syftade på. Men om man läser hela kommentaren så kan man kanske vara så ärlig och hålla sig till vad kommentaren handlar om och inte hoppa på en vinkling av argumentationen som inte är relevant för den kommentaren,

      För om jag köper en skiva av T.ex CDON så är ju inte skivan en tjänst så som uthyrningen av ditt exempel hotell rummet där emot så tillhandahåller CDON en tjänst, och det är deras hemsida efter som dom tillhandahåller en katalogisering av produkter som de saluför och bjuder ut till försäljning. detta är en tjänst som dom inte tar direktbetalning för. Men det finns säkert med i någon form på det slutbelopp jag betalar när jag köper produkter från dem.

      Så jag borde ha skrivit följande

      ”Så borde inte alla produkter som man anser vara en produkt och INTE en tjänst och som man betalt för och som kan anses besitta ett ekonomiskt värde vara möjligt och berättigat att sälja vidare om det är någon som är villig att betala för det?”

      Men även denna formulering lär du väl hitta något ovidkommande för att slippa ta ställning i frågeställningen.

     • Om det inte kan ägas så är det ingen produkt, då är det en tjänst. Vad som kan ägas skyddas av äganderätten.

     • @Lars-Åke
      ”Men även denna formulering lär du väl hitta något ovidkommande för att slippa ta ställning i frågeställningen.”
      Det är inte något ovidkommande.
      Du har aldrig köpt verket, du har aldrig ägt verket.
      När du köper en CD äger du CDn, alltså plasten, du äger aldrig verket som finns på CD´n.
      ”Så borde inte alla produkter som man anser vara en produkt och INTE en tjänst och som man betalt för och som kan anses besitta ett ekonomiskt värde vara möjligt och berättigat att sälja vidare om det är någon som är villig att betala för det?”
      Vem refererar du till när du skriver ”man” i meningen ”som man anser vara en produkt och INTE en tjänst”?
      Enligt lagen och enligt säljaren har du nämligen aldrig köpt verket och du kan heller aldrig äga verket.
      Därför är din fråga ovidkommande och din frågeställning enbart förvirrad och irrelevant.

     • @Sten
      ”Enligt lagen och enligt säljaren har du nämligen aldrig köpt verket och du kan heller aldrig äga verket.
      Därför är din fråga ovidkommande och din frågeställning enbart förvirrad och irrelevant.”

      Men det är ju det jag ifrågasätter, för som du skriver så äger jag inte verket oavsett om jag köper in digital fil som jag laddar ner eller jag köper en fysisk skiva med samma innehåll. För du / ni kan säga det hur mycket ni vill om att jag äger den där plastbiten med fodral och att den får jag gör vad jag vill med. För om jag vill sälja den vidare så är det inga problem säger ni. Men problemet är att om jag säljer vidare skivan så är det inte plastbiten som köparen är intresserad av att köpa utan verket som finns på skivan och det äger jag inte så då kan jag inte sälja skivan vidare.

      Så frågan är högst relevant och om den är förvirrande så är det ju på grund av att samma rättigheter har olika villkor. För jag har samma rättigheter när det gäller användandet av verket oavsett hur det lagliga exemplaret införskaffats.

      ” Vem refererar du till när du skriver ”man” i meningen ”som man anser vara en produkt och INTE en tjänst”? ”

      Att inte du kan läsa det underförstådda är ju tråkigt för dig men kan väl förtydliga att ”man” lika ställs med ”köparen” i den aktuella meningen.

 3. Lars-Åke

  Är det ett stort problem att du inte kan sälja filer som du inte längre använder?
  Jag tror inte att köparna står på kö. Inte heller polisen om du skulle lyckas hitta en köpare.
  Men i princip håller jag med dig.

  • @Olle

   Bara för att det inte är ett stort problem generellt så är det ett problem för den som skulle behöva kunna sälja det vidare oavsett dess motiv till att vilja sälja.

   Men du skall ändå ha kredd för att du förstått att det finns en problematik i att samma rättigheter ger olika sätt att som köpare få bestämma över vad du vill göra med dem.

   • Bara köparen vet vad som gäller så är det ju bara att acceptera villkoren eller avstå från produkten, denna princip är ju universell. Ungefär som om jag vill köpa en bil och skulle vilja ha den i gul färg men tillverkaren inte erbjuder detta så jag får ta vit istället, eller avstå. Sen finns det ju massor av konstiga begränsningar hos produkter, typ att det är inbyggda uppladdningsbara batterier som inte kan bytas av användaren när de inte längre fungerar osv. Bara man är öppen med begränsningarna så ser jag inga problem med det. Sen kan man tycka vad man vill om villkoren, man kan kontakta säljaren, man kan rösta med plånboken.

    Jag får ofta känslan av att pirater hakar upp sig på diverse begränsningar och använder dessa som svepskäl till att piratkopiera. Säg att Madonnas CD säljs med ett besvärligt kopieringsskydd som man inte gillar, avstå då helt från produkten och välj någon annan musik istället, samt återmata till skivbolaget varför man avstod. Men så gör ju inte pirater utan istället snor man en kopia och sen skyller man på att det var pga kopieringsskyddet och att detta skulle rättfärdiga innehållsstölden, det gör det inte! Dessutom åberopar man en massa villkor man inte gillar och som finns för vissa produkter, för att piratkopiera ALLA produkter. Man åberopar också skivbolagens vinst, men har inga invändningar mot att exempelvis Apple eller Ikea gör stora vinster, deras varor stjäl man inte men antagligen skulle man om det vore enklare.

    • @NTP

     ”Bara köparen vet vad som gäller så är det ju bara att acceptera villkoren eller avstå från produkten, denna princip är ju universell.”

     Problemet är ju att det är olika villkor för samma identiska produkt ( Verket ). För det jag betalar för är ju verket oavsett om det är som en nerladdad fil eller som en fil på en skiva. Eller du håller inte med om det?

     ”Ungefär som om jag vill köpa en bil och skulle vilja ha den i gul färg men tillverkaren inte erbjuder detta så jag får ta vit istället, eller avstå.”

     Men här missar du målet med din liknelse. För om jag liknar bilen med exempelvis musiken på filen så är det samma bil på skivan och de har samma färg det vill säga de är identiska, men det finns olika villkor för vad jag får göra med bilarna när jag inte vill ha dem kvar. Villkoren för den ena bilen är sådana att det enda jag får göra med den är att skrota den och där med så är det kapital som jag la på bilen förbrukat. Men villkoren för den andra bilen är sådana att jag får skrota den, jag får sälja den, men jag får också ge bort den om det är det jag skulle vilja.

     Skrota bil2 Samma resultat som med bil1.

     Sälja bil2 Kan förlora del av insatt kapital. Kan även få tillbaka insatt kapital eller till och med tjäna några kronor över insatt kapital.

     Ge bort bil2. Egen förlust av insatt kapital. Men samtidigt har jag get någon en bil med motsvarande kapitalvärde.

     Och denna utveckling bygger på din egen jämförelse efter som en gul bil är inte en vit bil. Den gula bilen är i din jämförelse låt 1 och den vita bilen är låt 2. Och då blir biltillverkaren Artisten.

     Så även du borde kanske kolla över dina jämförelser och använda sådana som stämmer med vad som diskuteras.

     Och sedan förstår jag inte varför du fortsätter att ta upp piratkopieringen i denna frågeställningen. För det är inte den som jag för en diskussion om.

     • Men samma verk på fil eller CD kan ju behandlas annorlunda, bra eller dåligt. Jag ser inte riktigt problemet – återigen – man kan acceptera villkoren eller välja en annan produkt. Formatet för med sig vissa möjligheter att föra in en viss licensmodell för att därmed kunna begränsa kopieringen/spridningen och öppna upp för att sälja fler exemplar.

      Numera finns streaming som ytterligare ett alternativ och där kan man ju hitta på alla möjliga alternativt typ Spotify (vet inte exakt vilka varianter man har i dagsläget) där man kan lyssna si och så mycket gratis med reklam eller obegränsat mot månadsavgift. Även om du har Spotify premium så är lyssnandet inte obegränsat eftersom man har spärrar som ska stoppa missbruk. Du kan inte spela upp från olika utrustningar samtidigt (tyder på att flera personer delar på kontot istället för att betala för flera konton). Men det går givetvis att dela ändå, exempelvis genom att två eller flera personer har samma inloggning men använder kontot under olika delar av dygnet.

      Jag förstår att man vill ha begränsningar kopplat till filer efter som filer är mer lättrörliga än fysiska media, i alla fall i teorin. Efter att man knäckte kopieringsskyddet för CD så är ju allt numera rippat och med mycket bra kvalitet (även om mp3 ger en viss förlust). Tidigare var kopior dåliga, speciellt kopior på kopior från band. Analoga rippar var väl oftast tillräckligt bra.

      Att inte få kopiera en digitalt inköpt fil är väl sista krampaktiga försöken från industrin att begränsa spridningen. Jag skulle önska att man gjort mer för att begränsa piratkopieringen. I teorin skulle rättrådiga människor inte stjäla innehåll och då skulle man inte behöva vare sig kopieringsskydd eller licensmässiga begränsningar. Det borde räcka med att ”man gör inte så” och var och en köper sin egen musik och film. Den modellen fungerar ju inte så man undrar ju vart utvecklingen kommer att ta vägen. För eböcker fungerar det fortfarande hyfsat, antagligen beroende på att ungdomen inte är så intresserade av att läsa böcker jämfört med att lyssna på musik och titta på film. Det är också mycket lättare att försvåra kopiering av böcker via appar, musik går ju alltid att kopiera digitalt bara man kan spela upp låten via drivrutinerna till sitt ljudkort och då går det alltid att hitta lösningar som sparar till fil istället, även om man skulle hitta på något slags program som man måste spela upp innehållet ifrån i syfte att begränsa innehållsstöld. Om ungdomen istället skulle vara bokslukare så skulle någon säkert komma på en drivrutin till grafikkortet som OCR:ar text och sparar till fil, för att därigenom kunna rippa kopieringsskyddade böcker.

      Enda sättet att långsiktigt komma tillrätta med problemet är väl att jobba mer med etik och moral, att kunna skilja på mitt och ditt…

   • Det finns ju en massa produkter som inte har någon andrahandsmarknad. Men det vet man ju om när man köper prylen. Jag förstår fortfarande inte varför du tar upp problemet.

    • Problemet uppstår ju om det skulle visa sig att det finns en andrahandsmarknad T.ex Artist X. För då kan inte den som köpt ett elektroniskt nerladdat album av Artist X sälja den vidare. Men det kan den som köpt samma album på fysik skiva göra. Eller som jag påvisat tidigare, användarrättigheterna är samma för bägge albumen.

     Men sedan det här med att man vet ju om att det inte finns någon andrahandsmarknad när man gör köpet är ju kanske sant just när man gör köpet. Men ingen vet ju om det kanske uppstår en andrahandsmarknad för det man köpt, någon gång i framtiden.

     Jag tar upp det för jag tycker att så länge jag har gjort rätt för mig och betalat för det som jag använder så skall inte sättet som jag tillgodogjort mig det på spela någon roll för mig när det gäller att kunna avyttra det som är inköpt. Och detta oavsett om det finns eller inte finns en andrahandsmarknad för det inköpta.

 4. Men tack till alla för en hyfsad debatt utan några påhopp på debattörerna.
  Men trots att ingen ville ge sitt svar på själva frågan utan bara i princip förde fram att så är det acceptera.

  Så inser jag att om man inte ser det så som ni ser på det, då ser man det på fel sätt. Så jag tackar för mig nu.

  Lars-Åke Schrewelius / Lasse.S

  • @L-Å

   Du har fått svar på frågan.

   CD’n har ett fysiskt värde (oavsett vad den innehåller för musik) och du kan sälja den, även en tom CD har ett visst fysiskt värde.

   En tom digital fil har inget fysiskt värde, inte heller den digitala fil som innehåller musik har ngt eget fysiskt värde.

  • ”Men tack till alla för en hyfsad debatt utan några påhopp på debattörerna.”

   Varför skulle man få påhopp om man tar upp sakfrågor? Du kanske har varit inne för mycket i piratforum, där kan vi snacka om påhopp om man inte är pirat själv.

   ”Så inser jag att om man inte ser det så som ni ser på det, då ser man det på fel sätt. Så jag tackar för mig nu.”

   Eh… Vi har väl alla rätt till att ha olika åsikter?

 5. […] 2014 förklarar EU-domstolen det holländska systemet med nedladdning för privat bruk olagligt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: