Erkände appstöld för över 700 000 dollar

Två personer har erkänt kriminalitet kopplat till upphovsrättsbrott, efter att illegalt ha sålt kopior på Android-appar under 2 år.

Man uppskattar det till att man sålt kopior på appar med försäljningspris 700 000 dollar och på den kriminella verksamheten dragit in över 80 000 dollar i förtjänst.

The domain seizures were the first ever against “rogue” mobile app marketplaces and followed similar actions against BitTorrent and streaming sites.

Bra att man äntligen lyckas göra något åt denna kriminalitet. Mycket mer måste göras!

These men trampled on the intellectual property rights of others when they and other members of the Appbucket group distributed more than one million copies of pirated apps.

Det är så tjuvar jobbar, oavsett om det handlar om att sälja stöldgods från villainbrott, stulna bilar, appar, musik eller film som man inte har rätt att sälja.

The FBI will continue to work with its various law enforcement partners in identifying, investigating, and presenting for prosecution those individuals and groups engaged in such criminal activities that involve the attempt to profit from the hard work and the developed creative ideas of others

Bra! Men hur kan det komma sig att Sverige som rättsstat är så oerhört flata mot liknande verksamhet? Varför dras inte TPB:s se-domän in? Helt obegripligt!

135 svar

 1. Enligt PPs reformförslag är detta det klassiska typexemplet på rovdrift och därmed ett allvarligt brott.

  Din poäng?

  • Så varför är inte TPB:s verksamhet rovdrift då? Den verksamhet som PP stöttade i praktisk handling.

   Bägge sajterna tjänar grova pengar på att hjälpa till att sprida upphovsrättsskyddat material som man inte äger laglig rätt att sprida. Man stoppar dessa pengar i egna fickor och inte ett öre går till upphovsmännen, man gör brottsliga handlingar som slår hårt mot upphovsmännen för egen vinning.

   Hur fan tänker ni om ni tycker att det ena är OK men inte det andra?

   • Om TPB inkräktar på den ”ekonomiska” upphovsrätten så begår de rovdrift.

    Om TPB inte inkräktar på den ”ekonomiska” upphovsrätten, då gör de inte det.

    TPB har hittills inte funnits skyldiga till att begå brott mot den ekonomiska upphovsrätten, endast till brottet ”medhjälp till upphovsrätt”.

    • Enligt i laga kraft vunnen dom från hovrätten så har personerna bakom TPB absolut begått brott mot ekonomiska delen av upphovsrätten. Från domen:

     ”När det gäller TPB har de som tillhandahållit tjänsten i kommersiellt syfte medverkat till andras upphovsrättsliga förfoganden på ett sätt som inneburit att de inte bara gjort sig skyldiga till medhjälpsbrott utan även utnyttjat verken ekonomiskt. Under sådana förhållanden kan det inte ha någon betydelse för ersättningsansvaret om de straffrättsligt sett ska anses som gärningsmän eller medhjälpare. Eftersom deras medverkan till brotten innefattat ett utnyttjande av verken, har de ådragit sig ersättningsskyldighet enligt 54 § första stycket URL oberoende av medverkansansvarets straffrättsliga klassificering (jfr skiljaktig mening i NJA 2008 s. 1082).

     Att målsägandena inte har riktat något ersättningsanspråk mot gärningsmännen, dvs. uppladdarna, påverkar inte medhjälparnas ersättningsskyldighet för utnyttjandet och inte heller de belopp som de kan förpliktas betala.”

     Du har alltså fel i sak, i laga kraft vunna domar visar tydligt på detta. Alltså är det bevisat att TPB begår rovdrift och du har fel. OK att TPB begår rovdrift alltså eller ska du ändra uppfattning nu när du överbevisats av obestridliga fakta enligt i laga kraft vunnen dom som dessutom anses vara väl avvägd enligt ECHR?

     Är det verkligen så svårt att läsa innantill från i laga kraft vunnen dom? Du har verkligen noll koll på fakta.

     • Ok, så då tar man bara bort reklamannonserna. Problem löst?

     • @PW

      ”Ok, så då tar man bara bort reklamannonserna. Problem löst?”

      Som vanlig påstår du först något helt felaktigt och följer sedan upp med ännu en felaktighet. Det enda du lyckas med är att i klargöra att du inte har någon aning om vad det är du försöker diskutera.
      All illegalfildelning som sker utanför familj och vänner kränker den materiella rättighet skaparen har till det egna verket.

     • Med PPs Upphovsrätt är problemet löst då. 🙂

     • @wertigon

      Det går inte att komma ifrån att du är korkad, givet din oförmåga att förstå enkla fakta från domar, lagar osv. När du sen blivit överbevisad så svamlar du om morgondagens lagar.

      TPB begår rovdrift varje dag enligt dagens lagar och sannolikt efter morgondagens. Detta anser du tydligen är OK med din sjuka dubbelmoral och totala oförmåga till logisk tänkande.

      Ena stunden anser du dig vara emot rovdrift, i nästa stund när det gäller TPB så är det tydligen OK och är det inte det så kommer PP:s idiotiska lagförslag ändra på detta. Din argumentation är usel.

      Fett fail!

     • @PW

      ”Med PPs Upphovsrätt är problemet löst då. :)”

      Ni vet ju inte ens vad upphovsrätt är – alltså är det givet att era lösningar inte har någon bäring på något överhuvudtaget.

     • NTP, rovdrift betyder att man måste tjäna pengar på det. Tar man bort annonserna från TPB så tjänas det inte längre några pengar. Då begås det heller ingen rovdrift. Problemet löst.

      Sten, vi pirater förstår upphovsrätten långt mer än du anar. Vi håller bara inte med om att den på något sätt skulle vara vettig eller balanserad i dagens inkarnation. Förväxla inte upplysthet med ignorans.

     • @PW

      ”rovdrift betyder att man måste tjäna pengar på det. Tar man bort annonserna från TPB så tjänas det inte längre några pengar. Då begås det heller ingen rovdrift. Problemet löst.”

      Suck, du förstår inte vad ”materiella intressen” är.

      ”vi pirater förstår upphovsrätten långt mer än du anar. Vi håller bara inte med om att den på något sätt skulle vara vettig eller balanserad i dagens inkarnation. Förväxla inte upplysthet med ignorans.”

      LOL, du har i en oändligt strid ström bevisat att du inte vet minsta lilla om upphovsrätt. Du vet inte ens vad ett förlag gör.

    • @PW

     ”TPB har hittills inte funnits skyldiga till att begå brott mot den ekonomiska upphovsrätten, endast till brottet ”medhjälp till upphovsrätt”.”

     Herregud, du vet verkligen inte vad du skriver oavsett vad det än handlar om.
     Medhjälp till upphovsrättsbrott innebär att TPB kränker skaparnas rätt att ensamma besluta över all framställning och distribution av verket..
     Alltså den del av upohovsrätten som kalkas ekonomisk eller materiell.
     Yrpotta.

     • Sten.

      Det är vad dagens upphovsrätt är. Inte morgondagens.

      Det är lönlöst att utgå ifrån dagens upphovsrätt, annat än som en referenspunkt på vad som inte fungerar.

      Vi bygger en ny upphovsrätt. En upphovsrätt som är anpassad för det tjugonde, inte artonde, århundrandet. Då måste man utgå ifrån vad som har fungerat bra, vad som fungerat mindre bra, och vilka delar man helt kan skrota då verkligheten inte längre fungerar som tänkt.

      En upphovsrätt som inte är ett lapptäcke av massa undantag hit och dit, och som ingen nu levande människa har full överblick över.

      En upphovsrätt som har klara, tydliga och enkla regler för alla att förhålla sig till, både användare som företag.

      En upphovsrätt som är bättre rustad inför eventuella teknikskiften.

      Och om detta nu leder till att dagens industri som är uppbyggd på en föråldrad upphovsrätt kollapsar för att de inte kan hitta de nya affärsmodeller som behövs, tja, synd för dem!

     • Per – det är inte synd ”för dem”. Det är synd för svensk ekonomi eftersom i skulle bli av med hundratusentals jobb i IP-intensiv industri. Och det vore lite synd om dig som också skulle bli av med jobbet. Å andra sidan får du nog skylla dig själv.

     • @PW

      ”En upphovsrätt som är bättre rustad inför eventuella teknikskiften.”

      Upphovsrätten är och skall vara teknikneutral, du vet som vanligt ingenting om det du skriver om.

     • ”Det är synd för svensk ekonomi eftersom i skulle bli av med hundratusentals jobb i IP-intensiv industri. ”

      Och om vi förbjöd jordbruksmaskiner på 1800-talet skulle vi räddat jordbruksnäringen som uppgick till långt över halva ekonomin på den tiden. Kanske skulle jordbruket fortfarande utgjort en stor del av ekonomin.. hade det varit bättre?

      Hade ju bönderna sluppit bli arbetslösa och flytta till städerna… bra va? Förutom att vi fortfarande hade varit ett U-land fattigare än de flesta afrikanska länder är i dag.

     • @gurra

      ”Och om vi förbjöd jordbruksmaskiner på 1800-talet skulle vi räddat jordbruksnäringen som uppgick till långt över halva ekonomin på den tiden. Kanske skulle jordbruket fortfarande utgjort en stor del av ekonomin.. hade det varit bättre?”

      Vad svamlar du om? Det är ingen som vill förbjuda någon teknik, bara handlingar som kränker andras mänskliga och lagliga rättigheter, oavsett vilken teknik som används.

      Det är fritt för bönder att använda godtycklig teknik (inom ramen för djurskyddslagar osv) precis som det är för en kulturskapare. Men vare sig bonden eller kulturskaparen har rätt att profitera på det någon annan bonde eller kulturskapare har skapat utan att detta är överenskommet på lagligt vis.

     • Datorer kan skapa nya tjänster och utföra arbetsuppgifter billigare än var möjligt förut. Upphovsrätten bromsar denna effektiviseringsmöjlighet. Precis lika skadlig effekt mot utvecklingen som om du haft skyddslagar mot jordbruksmaskiner på 1800-talet.

      Det är möjligt att upphovsrätten en gång i tiden behövdes – när det var omöjligt att komma ifrån mänsklig arbetsbörda vad gällde skapande och distribution av kopiorna per se, men den tiden är helt klart förbi när ungar som knappt ens kan gå eller prata ännu kan dela information som du förr i tiden behövde hela grenar i näringslivet för att sköta.

     • Sten, dagens upphovsrätt är teknikneutral på samma sätt som adelsprivilegierna, skråväsendena och slaverilagarna var teknikneutrala.

      Det är inte ny teknik som har haft sönder upphovsrätten per se – utan ny teknik som har skapat nya förutsättningar, och de förutsättningarna har haft sönder upphovsrätten.

      Slaverilagarna fanns av en ren nödvändighet – alla andra länder hade slavar. Slavar behövdes för den billiga arbetskraften och de som hade slavar hade ett rejält övertag mot de som inte hade slavar. Sedan kom den industriella revolutionen, och den var betydligt mer effektiv på att avskaffa slaveriet än någonting annat.

      Var det ångmaskinen i sig som gjorde slaveriet onödigt? Nej. Det var förutsättningarna ångmaskinen gav som gjorde slaveriet onödigt.

      På samma sätt är det inte internet som gör vissa delar av upphovsrätten onödiga – utan de förutsättningar som internet ger oss medborgare och oss kreatörer.

      Att åka skridskor är en konst. Men hjälper det dig att klamra dig fast vid isrinken för att åka skridskor?

     • @PW

      ”Sten, dagens upphovsrätt är teknikneutral på samma sätt som adelsprivilegierna, skråväsendena och slaverilagarna var teknikneutrala.”

      Nu har inte skapare av verk mer privilegie än vad någon annan har.
      Upphovsrätten ger kompositören och textförfattaren rätten att bestämma över resultatet av sitt arbete.
      Vill du avskaffa den rätten för skaparna så får du avskaffa den rätten för alla andra inklusive arbetsgivares rätt att skriva kontrakt med anställda.

      Du kan själv börja med att publicera allt ditt eget arbete här så att vi alla kan sätta igång att sprida det.
      Om du inte gör det så är alla dina texter här enbart tomhet.

      För övrigt är det PP som behandlar skapare som slavar.

     • Sten:

      ”Nu har inte skapare av verk mer privilegie än vad någon annan har.”

      Jamen, det hade inte slavägare heller. Alla fria människor hade ju rätt att äga slavar ju…

      Upphovsrätten ger kompositören och textförfattaren rätten att bestämma över resultatet av sitt arbete.
      Vill du avskaffa den rätten för skaparna så får du avskaffa den rätten för alla andra inklusive arbetsgivares rätt att skriva kontrakt med anställda.

      Vi vill inte avskaffa rätten att själv bestämma över ens arbete som man har skapat. Du har rätten att publicera, eller inte publicera. Väljer du att publicera har du rätt till de pengar som tjänas på dina verk – men bara för en begränsad tid såklart.

      Det enda du inte har rätt att göra är att kontrollera hur ditt verk sprids. Fast den möjligheten har du å andra sidan aldrig haft, egentligen. Internet dödade bara den sista villfarelsen om det.

     • @wertigon

      ”Vi vill inte avskaffa rätten att själv bestämma över ens arbete som man har skapat. Du har rätten att publicera, eller inte publicera. Väljer du att publicera har du rätt till de pengar som tjänas på dina verk – men bara för en begränsad tid såklart.”

      Altså anser du att skadeståndskraven mot TPB är helt i sin ordning? Enligt i laga kraft vunnen dom profiterar de ju på upphovsmännen.

      Och att kunna komma åt innehållet i verken då man tittar på en fulkopia med samma kvalitet som ett lagligt köpt original, ja då profiterar ju piraten ekonomiskt i och med att man får tillgång till verken men erlägger inte betalningen.

      Du har heller ingen bra motivering till varför man skulle behöva begränsa tiden, i så fall borde du väl begränsa arvsrätten också så att gods och kapital tillfaller det allmänna och inte kan ärvas i generation efter generation? Den som ärver skog kan ju tjäna pengar på den i år efter år liksom efterkommande generationer. Och den som ärver kapital kan ju dra in ränta eller annan avkastning från detta precis hur länge som helst. Borde du inte kräva att arvsrätten begränsas också då?

      Dödsboet efter exempelvis Benny Andersson kommer att ärva intellektuellt kapital som kan ge avkastning i många år. Vad är problemet?

     • @PW

      ”Jamen, det hade inte slavägare heller. Alla fria människor hade ju rätt att äga slavar ju…”
      Ja ni vill ju att alla fria människor skall bestämma över skaparens verk, utan att skaparen skall ha någon rätt.
      Ni vill ha skaparen som er slav.

      ”Vi vill inte avskaffa rätten att själv bestämma över ens arbete som man har skapat. Du har rätten att publicera, eller inte publicera. Väljer du att publicera har du rätt till de pengar som tjänas på dina verk – men bara för en begränsad tid såklart.”

      Då är det från din sida (med din ovan mening) klart och tydligt att TPB kränkte skaparnas rätt.

      ”Det enda du inte har rätt att göra är att kontrollera hur ditt verk sprids.”
      Och då vill du ändå att skaparen inte skall ha rätten till resultatet av sitt arbete – du har svårt att bestämma dig.

      ”Fast den möjligheten har du å andra sidan aldrig haft, egentligen. Internet dödade bara den sista villfarelsen om det.”
      Och då menar du alltså att ingen skall ha rätten till resultatet av sitt arbete därför att internet finns.
      Svagsint värre.

     • Sten, du lever uppenbarligen i villfarelsen om att det på något sätt går att kontrollera hur information sprids på nätet.

      Det enkla svaret på den frågan är – Nej. Det går inte att kontrollera detta på ett öppet, fritt och decentraliserat internet.

      Alltså är upphovsrätten som du tolkar den inkompatibel med ett öppet, fritt och decentraliserat internet.

      Bara att välja sida Sten.

     • NTP.

      Anser du att bibliotek är positivt eller negativt bidragande till upphovsmannens levebröd? Ty där kan jag också få en ”fulkopia” helt gratis. Och låt oss ignorera det statliga kulturstödet som betalas ut baserat på utlåningar.

      Varför man måste begränsa? Men NTP, tänk på Karin Boyes efterlevande som nu tvingas svälta eftersom upphovsrätten på hennes verk har gått ut. Eller svälter de verkligen?

      Det enda infinit upphovsrätt skapar, är ett svart hål, som illustreras tydligt av Ben Schmidt.

     • @PW

      ”Sten, du lever uppenbarligen i villfarelsen om att det på något sätt går att kontrollera hur information sprids på nätet.”
      Vännen, det går inte att kontrollera hur information sprids utanför nätet heller. Men det har inte inneburit att vi avskaffat upphovsrätten.
      Så mycket sämre argument än det du kom med ovan går inte att uppbringa.

      ”Alltså är upphovsrätten som du tolkar den inkompatibel med ett öppet, fritt och decentraliserat internet.”
      Snömos PW, argument som är så dumma att de måste komma från Falkvinge.

     • ”Vännen, det går inte att kontrollera hur information sprids utanför nätet heller. Men det har inte inneburit att vi avskaffat upphovsrätten.”

      Men detta är ju pinsamt. Folk fildelar som aldrig förr. Om lagen fortfarande finns kvar så gör den uppenbarligen ingen nytta, eftersom alla fildelar i vilket fall. Det är bara societal inertia som gör att upphovsrätten finns kvar i systemet. Säkert kommer finnas proffstjänster som folk är beredda att betala för, men även hobbyalternativ. Det går inte längre undanvärja dessa hobbyalternativ utan att avskaffa demokratin.

      Säkert kommer det vara ovant även för mig när jag blir äldre att vissa saker jag tagit för givet kommer förändras. Men det är ungdomarnas hyss som för samhället framåt. Så har det varit varje generation i minst 150 år.

     • @Gurrblurrherrplanta

      ”Men detta är ju pinsamt. Folk fildelar som aldrig förr. Om lagen fortfarande finns kvar så gör den uppenbarligen ingen nytta, eftersom alla fildelar i vilket fall”

      Illegal kopiering fanns långt innan internet, men det innebär inte att ngt ljushuvud likt du därmed ansåg att upphovsrätten skulle avskaffas på grund av det.
      De är väl lika bra att avskaffa alla lagar då det kontinuerligt begås brott mot mer eller mindre alla lagar. LOL

     • @gurra

      ”Men detta är ju pinsamt. Folk fildelar som aldrig förr. Om lagen fortfarande finns kvar så gör den uppenbarligen ingen nytta, eftersom alla fildelar i vilket fall. Det är bara societal inertia som gör att upphovsrätten finns kvar i systemet.”

      En tredjedel av niondeklassarna snattar, alltså gör lagen ingen nytta, ”social inertia” som bör avskaffas?

      Idiot!

     • Sten:

      Problemet är just att med internet måste du övervaka all privat kommunikation för att kunna skilja ut vad som är ett upphovsrättsbrott och vad som inte är det. Det är inte en OK övervägning att avskaffa folks privatliv för att du har nån megalomanisk fantiserad ”rättighet” att ta betalt många gånger om långt efter utfört arbete.

     • nejtillpirater:

      ”En tredjedel av niondeklassarna snattar, alltså gör lagen ingen nytta, ”social inertia” som bör avskaffas?”

      Grattis, om det är som du påstår är det snarare folk som du och Henrik Pontén som retat ungdomsgenerationerna att på riktigt tappa respekten för lagen och rättsväsendet med din över-fanatiska upphovsrättskamp.

      Idiot.

     • @FG

      ”Problemet är just att med internet måste du övervaka all privat kommunikation för att kunna skilja ut vad som är ett upphovsrättsbrott och vad som inte är det.”

      Tjena plantan, och i verkliga livet hade du varit tvungen att övervaka alla alltid oavsett vad de gör, inte bara deras privata kommunikation.
      Hur många kassa argument kan ni PPmuppar komma dragande med?

     • Men det fina Sten, är ju att en normalbegåvad person fattar hur kassa deras argument är, så man behöver ju inte göra mycket annat än låta dem ge uttryck för sina påhitt.

      Glöm inte det 🙂

     • @MangeJ

      På pricken. Gurra och wertigon är via sin argumentation (eller vad vi nu väljer att kalla den) de främsta antipiraterna.

      Så länge ingen av dessa individer beter sig slipat så känns det lugnt. Men hade de betett sig slipat så skulle de väl inte vara pirater av övertygelse utan enbart av tjuvaktighet.

     • Sten.

      Du säger att det är en mänsklig rättighet att få kontrollera spridningen av ens verk.

      Jag påpekar då att det inte går att kontrollera spridning av ens verk efter publicering av ens verk på ett decentraliserat nätverk som internet.

      Jag drar då den logiska slutsatsen att ha rätten att kontrollera spridningen av ens verk inte är kompatibel med ett decentraliserat nätverk, och alltså måste man välja. Man kan alltså inte ha både ett decentraliserat nätverk, och möjligheten att kontrollera spridning. Precis som 1 = 0 inte går. Och utan möjlighet, ingen rätt.

 2. Du undrar varför man inte drar in TPB’s domän, det enkla och otvetydiga svaret på den frågan är att ett domän-namn inte anses vara ett brottsverktyg av Stiftelsen för internetinfrastruktur (de som ansvarar för .se-domäner) och de har hittills försvarat det ställningstagandet inför rätten utan att förlora. Så enligt den lagbok du ofta omhuldar är det helt okej att inneha domännamn i stil med thepiratebay.se…

  • Jag köper inte detta.

   Man kan inte hävda att ett domännamn är ett brottsverktyg på förhand, dvs om någon registrerar piratbukten.se eller welovecopyright.se så är det just bara anonyma pekare. Men ser man sen på hur man använder dessa – och i TPB:s fall är detta mycket tydligt – så blir det ju helt uppenbart brottsverktyg.

   TPB drabbas ju av att de måste byta domännamn då och då och varje gång detta sker så uppstår det störningar i tillgängligheten. Att dra in ett domännamn för en kriminell tjänst får en viss effekt. Visst kan man peka om via annan domän men den går ju också att dra in.

   Men det är möjligt att man inte längre behöver dra in domännamn, i alla fall inte i Europa, eftersom det av EU-domstolen anses vara OK att kräva att en ISP blockerar en illegal site.

   ”The Court found that a person who makes copyrighted material available to the public without permission from rightsholders is using the services of the Internet service provider of the people accessing that content. EU law does not require a specific relationship between the person infringing copyright and the intermediary against whom any injunction has been issued, the Court found.”

   ”Addressing UPC’s concerns that none of its customers had been deemed by a court to have acted unlawfully, the EU Court said that proof was not necessary as the law is in place not only to bring an end to infringement, but also to prevent it.”

   Jag kan tycka att även indragning av domännamn som i dagsläget pekar mot illegal tjänst borde anses både minska brottsligheten och förebygga den, även om det är kortvarigt.

   ”Any injunction must, however, must be proportional so as not to unnecessarily stop subscribers from lawfully accessing information. Furthermore, any blocking measures must have the effect of preventing access to copyrighted content or at least make it more difficult. National courts are required to ensure that these conditions are met.”

   Både indragning av domännamn och blockering har ju sådan effekt. Angående proportionalitet och givet det huvudsakliga användningsområdet för TPB så kan vare sig indragning av domännamn mot TPB eller blockering via ISP anses vara oproportionerligt. Någon kan hävda att man vill använda TPB enbart för lagligt material men i så fall får man väl kräva att ansvariga börjar moderera så att TPB kan anses vara laglig. Givetvis finns inget intresse av detta.

   http://torrentfreak.com/eu-court-isps-can-be-forced-to-block-pirate-sites-140327/

   • Även om polisen vet att olaglig verksamhet har förekommit på en adress kan de inte förbjuda folk att berätta för varandra om adressen eller hindra dem från att åka dit.

    I demokratier är det bara OK att haffa folk i efterhand om de valt att bryta mot lagen inte att hindra dem att ens veta om möjligheten att begå ett brott. Och absolut inte att förbjuda platser bara för att platserna ibland har använts för att utföra brott.

    • Så man får alltså inte haffa folk om det finns misstanke om att de är på väg att bryta mot lagen?

     • Nej det tycker jag inte. Har de inte gjort något så kan de ju ändra sig före de gör något.

      Ska man få lov att trakassera folk ”för säkerhets skull” försvinner så småningom all rättssäkerhet i samhället. Då är det inte en demokrati längre.

      Före man gjort något har man inte gjort något.

     • Jag antar att du vet hur fullständigt idiotiskt detta resonemang är och att du bara driver med oss.
      Korrekt?

     • Eh, nej. Det är fullkomligt självklart att du inte kan haffa folk före de är misstänkta för brott. Har du inte läst om rättssäkerhet i skolan? En av demokratins grundpelare…

     • Du fortsätter driva/trolla med mig, kan inte se det på något annat sätt.

      Är du däremot allvarlig med det du skriver, då kan jag inte annat än tycka synd om dig.

    • Aldrig hört talas om anstiftan till brott?

     • Det är väl när man aktivt försöker förmå en annan person att begå ett brott. Att visa var olagliga handlingar äger rum kan knappast anses vara att avsiktligt uppmuntra till brott. Envar myndig person är fortfarande ansvarig för sin egen handling. Annars är det ju förmynderi..?

    • @FGurrblurrrrrr

     ” demokratier är det bara OK att haffa folk i efterhand om de valt att bryta mot lagen”

     Du har som vanligt fel i allt du skriver.

     • Vad är det som är fel i det jag skriver?

      Är det OK att trakassera folk före de begått brott eller ens är misstänkta för ett brott?

      Isåfall får du gärna dra till Nordkorea enligt min åsikt.

     • Helt orealistiskt. Vem ska ta sig friheten att bedöma om något är en förberedelse för ett brott då? Det blir ju väldigt luddigt. Jag kan ha grävt en grop utanför en stuga och i samband med detta vässat min kökskniv. Har jag förberett ett mord då? Kanske tänkte jag bara skära entrecote till middagen och bygga en fälla för skadedjur. Vem ska bedöma vad uppsåtet är långt före ett brott är begånget? Helt orimligt.

     • @FGurrblurhairyeye

      ”Helt orealistiskt. Vem ska ta sig friheten att bedöma om något är en förberedelse för ett brott då?”

      Ja du, har du hört talas om domstolar?

     • http://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikansk-hogerextremist-gripen-for-terrorplaner/
      Gurra menar alltså att det hade varit bättre att vänta tills denna nationalistiska terrorist hade begått ett brott??

     • Thomas:

      Javisst. Det går minst 10 000 idioter / provokatörer på varje terrorist. Hur ska du kunna sortera ut en av tiotusen? Det går inte utan att ett stort antal oskyldiga drabbas… Men du bryr dig väl inte om oskyldiga fängslas?

      Terrorism är inget stort hot. Tror du det så är det du som är paranoid. Jag tycker synd om dig. Att du låter skrämma upp dig över sånt skitsnack och skrämselpropaganda.

      Det fanns mycket fler ”terrorister” i västtyskland på 70-talet än idag, ändå var det från öst till väst som folk flydde… inte sant? Det ”säkra” Östtyskland med övervakande Stasi gjorde inte folk särskilt mycket tryggare… tvärt om!

     • @gurrblurrflurr

      ”Terrorism är inget stort hot. Tror du det så är det du som är paranoid. Jag tycker synd om dig. Att du låter skrämma upp dig över sånt skitsnack och skrämselpropaganda.”

      Terrorism är ett hot om människor upplever detta och det gör de flesta.

      Självmordsbombare runtom i världen, även Sverige, man läser om dem i stort sett varje dag. Man tänker sig för innan man bestämmer sig för att ta en flygresa, besöka en känd turistattraktion eller en större folksamling. Det är möjligt att hotet är överdrivet (risken att dö i en bilolycka är oerhört mycket större) men det är ändå ett hot.

      Du vill tona ner detta hot för att det gagnar dina syften, att få fortsätta med att stjäla innehåll från andra människor utan ökad brottsbekämpning i form av mer övervakning, blockering och åtal. Vi ser ju hur bra detta går för er. Uselt!

      Du är inte ensam om din taktik. Amelia och Nipe skrev ju en debattartikel häromveckan om det stora hotet mot jobben för Saab i Linköping. Pga FRA. LOL. Idioter!

      http://www.corren.se/asikter/debatt/fra-hotar-jobben-6833074-artikel.aspx

      Terrorism ÄR ett hot.
      FRA är INTE ett hot mot jobben.
      Pirater ÄR tjuvar av innehåll.

     • Gurra – jag förstår inte hur du tänker? Det är väl alltid bättre att förhindra brott om man kan göra det? Självklart ska polisen göra vad de kan för att förhindra brott. Sen är det upp till lagstiftare och domstolar att sätta ramar för polisens rättigheter. Men det är ju en självklarhet – samma roller gäller ju alltid.

      För övrigt är din jämförelse mellan DDR och Sverige riktigt dålig, den visar din totala brist på respekt och empati för de stackarna som var offer för diktaturer i DDR!

     • ”Självmordsbombare runtom i världen, även Sverige, man läser om dem i stort sett varje dag.”

      Vart läser du om det? I tidningar som du själv inte betalar för?

      I så fall vill jag upplysa dig om att någon annan betalat för att du ska få läsa det du läst. Dvs någon annan betalar för att vilja göra dig rädd.

     • Thomas skriver:

      ”Gurra – jag förstår inte hur du tänker? Det är väl alltid bättre att förhindra brott om man kan göra det? ”

      Du är historielös och naiv, Thomas. Det är ju inte du som har tolkningsföreträde över ditt agerande. Det är lätt att fantisera ihop möjliga brottsmotiv om man desperat försöker se brottslingar överallt.

      Det säger något mycket grundläggande om samhällets människosyn om folk är per default misstänkta brottslingar. Är man per default misstänkt så är man ju inte en fri människa.

     • @gurra

      ””Självmordsbombare runtom i världen, även Sverige, man läser om dem i stort sett varje dag.”

      Vart läser du om det? I tidningar som du själv inte betalar för?

      I så fall vill jag upplysa dig om att någon annan betalat för att du ska få läsa det du läst. Dvs någon annan betalar för att vilja göra dig rädd.”

      Du är uppenbarligen en idiot!

      Följer du inte Rapport, Aktuellt, läser dagstidningar, följer nyheter på webben? Eller har Falkvinge kanske sagt att detta ska man undvika för där finns bara saker som är falska och som ”maffian” ligger bakom för att sprida skräck?

      Maken till obildad idiot får man leta efter.

     • Har nog inte sett rapport många gånger de senaste 5-6 åren nej. Och mycket av det som skrivs är bara för att skrämmas / manipulera.

      Vi får läsa om den hemska flygkraschen i Indiska Oceanen och 911 flera veckor i sträck. Men de skriver inte om de tio tusentals plan som når sin destination utan minsta problem varje dag.

      Obildad är jag inte, jag har superfina betyg från ”sosse”-skolan och examen från högskola.

      Vi lever i den tryggaste av tider och du gör ditt bästa för att skrämma upp folk i onödan. Skäms på dig!

   • Jag svarade bara på din frågeställning utan att ställning men i en del av ditt svar tvingar du mig att ta ställning:

    ”Angående proportionalitet och givet det huvudsakliga användningsområdet för TPB så kan vare sig indragning av domännamn mot TPB eller blockering via ISP anses vara oproportionerligt.”

    Jag håller inte med om att det inte kan anses vara oproportioneligt, thepiratebay är inte bara ett domännamn i mängden, det är troligen även ett varumärke med ett reellt värde. Om man förverkar deras domännamn så förverkar man även varumärkets värde, vem ska ersättas för det (varumärkeslagen har ganska extensiva ersättningsregler) och vad händer om någon annan försöker registrera domännamnet?

    • Pontus – varför inte använda motsvarande retorik som de själva använder? ”sharing is caring”
     Det blir ju ytterligare ett exempel på dubbelmoral att kräva rättigheter till IP när affärsmodellen går ut på att kränka rätten till IP för andra.

     • Bra synpunkt!

      Sjukt att prata om varumärkesskydd för part som bedriver illegal verksamhet i kommersiell form baserat på massiv kränkning av andras varumärke/upphovsrätt.

     • Intressant resonemang men ska vi strikt hålla oss till lagen som den är skriven så spelar inte deras retorik någon som helst roll. Som NTP undrar nedan ”Stoppar man Hells Angels eller OG så förverkar man alltså deras varumärke?” så är det faktiskt som så att både OG och HA har skyddade varumärken som man åklagare inte får förverka hur som helst. Att (om) de är brottslingar spelar alltså ingen roll i lagens ögon, att sedan TPB kanske inte väljer att ta sitt varumärke i försvar bör inte gör någon skillnad då varumärket faktiskt räknas som en reell tillgång både här och i de allra flesta väst-länderna..

     • @PW

      LOL

      Tre fakta du måste förstå:
      1. Världen är ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.
      2. Det finns inte en snöbolls chans i helvetet att man på något sätt kan kontrollera hur information, och därmed verk, sprids över ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.
      3. Dagens upphovsrättsindustri är antitesen mot världen – stängd, centraliserad och reglerad.
      Så, antingen måste upphovsrättsindustrin helt byta spår – och bli öppet, decentraliserat och oreglerat…
      Eller så monterar man ner världen.

      Inser du hur dum du är?

     • @Grrrrblurrr

      ””Ja du vännen, alla har monopol på rätten till resulatet av sitt arbete, det är därför det är en mänsklig rättighet.”
      Nej nej nej, du verkar ju inte ha någon koll.”
      LOL, alla har monopol på resultatet av sitt arbete, det är ett faktum.
      Alla har monopol på sin egen tid.

      ”Du har ensamrätten att välja de villkor som du vill sälja din tid och din arbetskraft för.”
      Precis alla har monopol på resultatet av sitt arbete.

      ”Men det är ju inte alls samma sak som att du har rätten att göra vad som helst och sen i efterhand kräva betalt per kopia.”
      Jo, du har rätten att ta betalt hur du vill så länge du inte bryter mot några lagar.

      ”Väldigt få yrken har det orealistiska privilegiet att utföra ett jobb en gång för alla och sen ta obegränsat betalt i efterskott utan nån ny arbetsinsats.”
      Med vilka andra produkter och tjänster anser du att du som kundskall bestämma hur säljaren tar betalt och när de inte längre får ta betalt?
      Skall hotell minska priset på rummen kontinuerligt allt eftersom lånen på byggnaden har betalts och därefter skall hotellen enbart ta betalt för löpande kostnader.
      LOL.

    • Förverkat varumärket? Märkligt resonemang.

     Stoppar man Hells Angels eller OG så förverkar man alltså deras varumärke? Då pratar du om varumärke bland kriminella, inte ett varumärke i normal bemärkelse.

     • Du jämför alltså organiserad kriminalitet med hobby-fildelning, tack för fredags-skrattet.

     • @gurrblurr

      ”Du jämför alltså organiserad kriminalitet med hobby-fildelning, tack för fredags-skrattet.”

      TPB är kriminell verksamhet i kommersiellt syfte, allt enligt i laga kraft vunnen dom. Sen finns det enskilda idioter som lever i villfarelsen att om man kallar något för hobby så är det bara att köra på oavsett lagar…

     • Vi har ett skifte i moral som så många gånger förr i historien.

      De äldre generationerna är vana att kultur och kunskap är en förpackad produkt och att olovligt ta en produkt är att stjäla.

      För de yngre generationerna är fildelning hobbyverksamhet. Lite som att laga sin egen mat istället för att äta på restaurang eller att samåka i bil ist. för att ta taxi. Vill man ha bättre service / kvalitet / bekvämlighet finns det ”proffsalternativ” att betala för.

      Varken resturanger eller taxinäring skulle drömma om att basha matlagning i hemmet eller att samåka i bil bara för att de förlorar pengar på det. De förstår att enligt gängse moral skulle folk inte acceptera deras inställning.

     • @FG

      ”Varken resturanger eller taxinäring skulle drömma om att basha matlagning i hemmet eller att samåka i bil bara för att de förlorar pengar på det.”

      Samma träiga nollkoll argument som vanligt.
      Du får skriva din egen musik hur mycket du vill.
      Du får framföra din egen musik hur mycket du vill.
      Du får sprida din egen musik hur mycket du vill,
      Men du får inte lov att använda någon annans råvaror (utan tillstånd) för att framställa din egen maträtt och du får inte lov att använda någon annans bil (utan tillstånd) för att samåka.

     • ”Du får framföra din egen musik hur mycket du vill.”

      Nej det finns ju folk som anklagats för upphovsrättsintrång för att de lagt upp sina egna tolkningar på youtube.

      ”Du får sprida din egen musik hur mycket du vill,”

      Det stämmer ju inte, eftersom ni antipirater går på själva fildelnings-sajterna. Hur ska man kunna nå ut och sprida sin musik om ni envetet försöker få internetleverantörer att kapa bort torrent-sajter och andra nedladdnings-sidor från nätet?

      Om det bara handlat om piratkopiering skulle ni nöjt er med att stämma enskilda fildelare på dessa sjukt höga beloppen, men det är ju tydligt att ni inte ger er utan total kontroll av distributionen.

     • ”Men du får inte lov att använda någon annans råvaror (utan tillstånd) för att framställa din egen maträtt och du får inte lov att använda någon annans bil (utan tillstånd) för att samåka.”

      Om jag samåker med någon så använder vi vår egen bil. Om jag lagar mat hemma använder jag mina egna råvaror och mina egna köksgeråd.

      Fortfarande ingen kopieringsavgift på stekpannan som går till resturangerna och ingen straffavgift på soppa som går till taxinäringen.

      När jag använder min egen dator att kopiera så använder jag ”mina egna resurser”, det är elen jag betalar för att driva datorn och internetuppkopplingen jag betalar för.

     • @gurra

      ”När jag använder min egen dator att kopiera så använder jag ”mina egna resurser”, det är elen jag betalar för att driva datorn och internetuppkopplingen jag betalar för.”

      Om du använder egna resurser eller andras för att begå brott saknar helt relevans.

      Om du rånar en pensionär med egen pistol/kniv eller om du stulit, lånat eller hyrt vapnet saknar relevans. Om du slangar el med egen eller lånad elkabel spelar ingen roll. Om du bidragsfuskar via uppgifter du lämnar från datorn i hemmet eller på bibblan spelar ingen roll. Om du agerar knarkkurir i egen bil, beställd taxi, åker med en kompis eller via kollektivtrafiken spelar ingen roll. Det spelar heller ingen roll om du kör för fort med egen bil eller med hyrbil. Inte heller spelar det någon roll om du bränner hemma med egen apparat eller en som du lånat av en kompis.

      Vi har så många gånger förkastat detta idiotiska argument att man skulle få göra vad man vill, inklusive begå brott, bara för att man gör det med egen utrustning. Du är en idiot som tar upp detta gång på gång. Gäller även rabiata Fredrika förresten som ofta återkommer till just detta argument. Du är helt klart helt obildbar och tar korkat upp samma idiotiska argument varje gång. Försöker du slå något slags bottenrekord?

      Förtydligande:

      Såvitt jag vet står vare sig gurra eller wertigon på ”maffians” lönelista. De jobbar helt enkelt mot bättre vetande gratis i upphovsrättens tjänst via sitt korkade beteende.

      Att vara korkad en gång, kanske två, är mänskligt och förlåtligt. Men den nivån är för länge sedan passerad. Uppenbarligen går dessa personer ”open loop” och kan inte ta in och förstå fakta och intryck. Gurra har ju själv erkänt att han inte läser vare sig domar, eller kollar på nyhetssändningar. Måhända är det Falkvinges argument man slänger in här och där närhelst man tycker att de passar, utan att egentligen förstå hur. Ofattbart!

      ”Errare humanum est, in errore perseverare stultum”

     • @FG

      ”Nej det finns ju folk som anklagats för upphovsrättsintrång för att de lagt upp sina egna tolkningar på youtube.”
      Vännen, då har de ju inte framfört sin egen musik. Du skriver ju själv att det är en tolkning, en tolkning görs av någon annan än skaparen av verket.

      ”Det stämmer ju inte, eftersom ni antipirater går på själva fildelnings-sajterna. Hur ska man kunna nå ut och sprida sin musik om ni envetet försöker få internetleverantörer att kapa bort torrent-sajter och andra nedladdnings-sidor från nätet?”
      Att lägga upp din egen musik på Youtube eller Soundcloud är det ingen som hindrar.

      ”Om det bara handlat om piratkopiering skulle ni nöjt er med att stämma enskilda fildelare på dessa sjukt höga beloppen, men det är ju tydligt att ni inte ger er utan total kontroll av distributionen.”
      Vännen, begår man brott så spelar det ingen roll vad man använder för verktyg.
      Är verktyget en fildelningssajt så blir verktyget förverkat.

      ”Om jag samåker med någon så använder vi vår egen bil.”
      Läs din mening en gång till, du skriver klart och tydligt att ni använder er EGEN bil.
      Precis som om ni använder er EGENskrivna musik så är det fritt fram att sprida den hur ni vill.

      ”Om jag lagar mat hemma använder jag mina egna råvaror och mina egna köksgeråd.”
      Precis, och spelar du din EGENskrivna musik på dina EGNA instrument så är det ingen som hindrar er från att sprida musiken bäst ni vill.

      ”Fortfarande ingen kopieringsavgift på stekpannan som går till resturangerna”
      Precis som att det inte är någon kopieringsavgift på ukelelen.

      ”och ingen straffavgift på soppa som går till taxinäringen.”
      Och ingen kopieringsavgift på strängarna till ukelelen.

      ”När jag använder min egen dator att kopiera så använder jag ”mina egna resurser”, det är elen jag betalar för att driva datorn och internetuppkopplingen jag betalar för.”
      Och du får lov att dela med dig av kopian till familj och vänner, men inte publicera den för allmänheten.
      Precis som du inte får lov att duplicera datorn och sedan sprida kopior i oändlighet till hela världen.

      Nu har vi dragit detta scenario oändligt många gånger.
      Det är inte måttligt synd om dig som fortsätter harva samma meningslöshet om och om igen.

     • Om du inte blir av med något så har inget tagits, hur länge ska du misslyckas med att inse det, nejtillpirater? Ingen blir ju av med något.

      Det grundläggande felet är att du anser dig ha någon slags ”rätt” att hindra andra att kopiera.

      Det funkar inte att säga ”jo jag blir av med intäkter, jämfört med om det vore förbjudet för dig att göra X”. Applicera det på vilket annat företagande som helst så hör du hur sjukt det låter.

      Resturang-ägarn: ”Jo jag blir ju av med intäkter jämfört med om du var förbjuden att laga matlådor.”.

      Konditorn: ”Jo jag blir av med intäkter jämfört med om du var förbjuden att baka dina egna semlor”

      De säger inte så för de inser ju hur galet det låter.

      Det är ju ingen konst att tjäna pengar om du får lov att förbjuda folk att göra allt möjligt…

      I ungdomars medvetande är illegal fildelning en precis lika alldaglig hobbyaktivitet som att laga lunchlådor eller baka kakor – även om någon resturang eller konditor förlorar en slant på att vi har den friheten.

      Fildelning fungerar dessutom som gratisreklam, det har flera oberoende studier visat. Vart ska jag skicka fakturan, Sten?

     • Gurra – det är bättre att du frågar din piratkompis Per varför han envisas med att ta betalt för sitt arbete istället för att få gratisreklam genom att lägga ut all källkod på TPB. Han kanske kan förklara för dig?

     • @PW

      ”Jag påpekar då att det inte går att kontrollera spridning av ens verk efter publicering av ens verk på ett decentraliserat nätverk som internet.”
      Vännen, det har inte gått att kontrollera spridningen av verken innan internet. Det innebar dock aldrig att ngt ljushuvud därmed insisterade på att avskaffa rättigheten.

      ”Jag drar då den logiska slutsatsen att ha rätten att kontrollera spridningen av ens verk inte är kompatibel med ett decentraliserat nätverk, och alltså måste man välja.”
      Du drar en slutsats som är allt annat än logisk.
      Läs mitt svar ovan.

      ”Man kan alltså inte ha både ett decentraliserat nätverk, och möjligheten att kontrollera spridning. Precis som 1 = 0 inte går. Och utan möjlighet, ingen rätt.”
      Du drar uppenbarligen felaktiga slutsatser på löpande band.
      Att det är billigare och lättare att kränka någons rättighet innebär aldrig att det bör vara lagligt.

     • @gurra/plantan

      ”Det funkar inte att säga ”jo jag blir av med intäkter, jämfört med om det vore förbjudet för dig att göra X”. Applicera det på vilket annat företagande som helst så hör du hur sjukt det låter.

      Resturang-ägarn: ”Jo jag blir ju av med intäkter jämfört med om du var förbjuden att laga matlådor.”.

      Konditorn: ”Jo jag blir av med intäkter jämfört med om du var förbjuden att baka dina egna semlor”

      De säger inte så för de inser ju hur galet det låter.”

      Men precis så fungerar det även i restaurangbranschen när det gäller produkter som är skyddade av varumärke. Du får inte sätta igång och sälja Big Mac utan tillstånd från McDonalds eftersom de har rätt att tjäna pengar på sitt eget varumärke. Vill du sälja Plantans Burgare under eget varumärke så är det bara att sätta igång, lycka till…

      Det är exakt samma princip som för upphovsrättsskyddad musik och film. Du får inte sälja musik som påstår sig vara gjord av Abba oavsett om du skapat den själv och påstår falskt att det är Abba, eller om du tillverkar en piratkopia och säljer. Det är givetvis även olagligt att kopiera även om du inte säljer eftersom detta är en potentiell inkomsförlust motsvarande c:a 15-25% av värdet i snitt enligt flera genomförda undersökningar baserat på intervjuer med pirater. Men vill du skapa helt egen musik eller film och sälja så är det fritt fram. Så Plantans Musik eller Plantans Film är OK, lycka till!

     • Du fortsätter jämföra piratkopiering med matlagning. Hur puckad är du som inte ser skillnaden?
      Din dator och internetuppkoppling har inget med skapandet av film, spel eller musik att göra.
      Like lite har din spis och stekpanna med en Big Mac att göra.

     • Och ni fortsätter jämföra varumärken med upphovsrätt vilket är helt uppåt väggarna då det är två helt olika koncept och olika lagar.

      Om jag lagar en burgare åt mig själv får jag inte för mig att kalla den för Big Mac och donken kan då inte säga ett dugg om det, även om de förlorar pengar jämfört med om jag vore förbjuden att laga den och äta upp den.

      ”Gurra – det är bättre att du frågar din piratkompis Per varför han envisas med att ta betalt för sitt arbete istället för att få gratisreklam genom att lägga ut all källkod på TPB. Han kanske kan förklara för dig?”

      Det finns en efterfrågan på hans arbete och någon betalar honom för det. Vad är problemet?

      Det är ju snarare ni som har problem med när folk betalar för kontinuerligt jobb.

      Jag stödjer kreatörer för deras löpande jobb. 1 dollar per teckning, 5 dollar i månaden osv. En del av er antipirater blir då så blindgalna när ni hör att jag gör så att ni kläcker ur er att jag borde omyndigförklaras.

      Om det är nån här som har issues så är det ju ni. Control freaks…

     • olle skriver: ”Din dator och internetuppkoppling har inget med skapandet av film, spel eller musik att göra.”

      Precis, kopieringsprocessen har inget med skapandeprocessen att göra. De är löskopplade från varandra och kan finansieras separat.

     • @gurra/plantan

      ”Precis, kopieringsprocessen har inget med skapandeprocessen att göra. De är löskopplade från varandra och kan finansieras separat.”

      Det du fortfarande inte kan ta in är att kopieringsprocessen är förbehållen skaparen och i fallet musik och film på datafil är kostnaden liten. Den enda som behöver finansiera den hanteringen är upphovsmannen eftersom det bara är upphovsmannen som har laglig rätt att framställa exemplar. Men upphovsmannen har även rätt att ta betalt för användning av verket via kopiorna så därför kopplas även betalningshanteringen och tillhörande kostnader till kopiehanteringen. Om upphovsmannen har behov av tjänster för detta i form av tjänsteleverantörer för lagring, hantering av köp, frakt, deklaration, faktura osv. så kan upphovsmannen förstås upphandla sådana tjänster på en konkurrensutsatt marknad. För denna lagliga hantering betalas givetvis också moms, arbetsgivaravgifter osv.

      Tjuven/piraten har givetvis inget med någon finansiering av kopieringen att göra, annat än av det som piraten själv skapat, dvs egna verk och inte olagliga kopior av andras.

      Svenskt rekord i att vara korkad flera gånger om nu gurra.
      Siktar du på världsrekord?

     • ”Precis, kopieringsprocessen har inget med skapandeprocessen att göra. De är löskopplade från varandra och kan finansieras separat.”

      Nej de hör ihop ekonomiskt. Precis som utvecklingskostnad och tillverkningskostnad av ex. en mobiltelefon eller en bil.

      Tror du inte Apple finansierar sina jurister och ingenjörer via försäljningen av telefoner?

     • ”Nej de hör ihop ekonomiskt. Precis som utvecklingskostnad och tillverkningskostnad av ex. en mobiltelefon eller en bil.
      Tror du inte Apple finansierar sina jurister och ingenjörer via försäljningen av telefoner?”

      Ja så länge det är en industriell process fungerar det att ta betalt på det sättet, eftersom du har äganderätt och naturlig scarcity.

      Men den dagen folk kan kopiera telefoner eller bilar i sitt hem kommer det uppenbarligen sluta fungera och då är det utvecklarnas framtida arbete som kan ha ett värde för folk att investera i – inte kopiorna.

     • ”För denna lagliga hantering betalas givetvis också moms, arbetsgivaravgifter osv.”

      De framtida sätten att finansiera kommer säkert också så småningom regleras på liknande sätt så småningom när det blir norm att göra så och politikerna och byråkraterna inser att det finns pengar att tjäna på det.

     • ”Det du fortfarande inte kan ta in är att kopieringsprocessen är förbehållen skaparen och i fallet musik och film på datafil är kostnaden liten.”

      Varför ska vi ö.h.t. acceptera en sådan godtycklig ensamrätt när vi ej accepterar det i andra branscher som matlagning, transport, dator-mekning, cykel-lagning, konditori…?

     • ”Men den dagen folk kan kopiera telefoner eller bilar i sitt hem kommer det uppenbarligen sluta fungera och då är det utvecklarnas framtida arbete som kan ha ett värde för folk att investera i – inte kopiorna.”

      Vem kommer då att utveckla nya bilar och telefoner?

     • @tröggurra

      ”Varför ska vi ö.h.t. acceptera en sådan godtycklig ensamrätt när vi ej accepterar det i andra branscher som matlagning, transport, dator-mekning, cykel-lagning, konditori…?”

      För att det inte finns någon verkshöjd kopplat till det du räknar upp, alltså är vare sig patent eller upphovsrätt intressant för exempelvis ”cykellagning”.

      Vilka verk eller uppfinningar anser du skapas vid cykellagning och som skulle vara skyddsvärda liknande skapandet av ett nytt läkemedel eller en film för 100 miljoner?

      Du förstår ju noll och intet av skyddsvärdet av immateriella produkter, samtidigt som att det tydligen är oerhört mycket värt för dig och andra tjuvar att komma åt innehållet. Snacka om att polletten inte vill ramla ner…

     • @Gurrblurr

      ”Varför ska vi ö.h.t. acceptera en sådan godtycklig ensamrätt när vi ej accepterar det i andra branscher som matlagning, transport, dator-mekning, cykel-lagning, konditori…?”

      Vännen, alla har ensamrätt till resultatet av sitt arbete. Att du sedan inte fattar det är en helt annan sak som mer än väl beskriver hur lote du förstår om det mesta.

     • ”Vem kommer då att utveckla nya bilar och telefoner?”

      Finns en efterfrågan hos folk att nya modeller ska utvecklas så får väl folk helt enkelt gå ihop och pröjsa för utvecklings-jobbet.

      Hela Gnu/Linux och open source världen skapas nya mjukvaror frivilligt av folk – ibland helt utan efterfrågan ens. Förklara det om du kan med dina ”klassiska” ekonomi-resonemang.

      Svaret är att en påse pengar inte motiverar nyskapande och kreativitet. Stimuleringen som kreatören får i hjärnan under skapandeprocessen motiverar skapandet.

      Glädjen av att äntligen få ner detdär soundet på gitarren som man haft i sinnet. Glädjen av att till slut få till den krångliga algoritmen som man hade i huvudet på tangentbordet och sen att se att den funkar som man tänkt.

     • ”Vännen, alla har ensamrätt till resultatet av sitt arbete. Att du sedan inte fattar det är en helt annan sak som mer än väl beskriver hur lote du förstår om det mesta.”

      Nej alla har ju inte ”ensamrätt till resultatet av sitt arbete”. Vart har du fått det ifrån? Hur skulle det funka hade du tänkt dig?

      Alla har däremot ensamrätt att bestämma villkor för att de själva ska utföra ett jobb åt någon annan och att tacka nej till att utföra arbetet om villkoren inte duger.

     • @gurra

      ”Svaret är att en påse pengar inte motiverar nyskapande och kreativitet. Stimuleringen som kreatören får i hjärnan under skapandeprocessen motiverar skapandet.”

      Gäller inte för pirater då eftersom ni hellre snor det andra har skapat än att skapa något eget.

      ”Alla har däremot ensamrätt att bestämma villkor för att de själva ska utföra ett jobb åt någon annan och att tacka nej till att utföra arbetet om villkoren inte duger.”

      Precis. Och när det gäller varor och tjänster som tas fram på förhand ”på chans” gäller samma ensamrätt att bestämma villkor, genom att säljaren anger ett pris och ev. andra villkor. Köparen har bara valet att acceptera villkoren och betala eller avstå, precis som snickaren som kan välja att ta ett jobb hos en kund eller inte beroende på villkoren. Om snickaren inte gillar villkoren så tvingar förstås inte kunden snickaren att jobba gratis mot personens vilja. Om ni pirater hade kunnat tvinga en snickare att jobba gratis så är jag helt säker på att ni skulle göra detta för sådan är er moral.

     • @Gurrblurrr

      ”Nej alla har ju inte ”ensamrätt till resultatet av sitt arbete”. Vart har du fått det ifrån? Hur skulle det funka hade du tänkt dig?”
      Vännen det är precis så det fungerar för alla. Det är inte något jag tänkt, det är så det är.
      Det är ju ingen som tvingar någon att vara anställd.

      ”Alla har däremot ensamrätt att bestämma villkor för att de själva ska utföra ett jobb åt någon annan och att tacka nej till att utföra arbetet om villkoren inte duger.”
      Precis vännen, alltså har alla rätten att bestämma över resultatet av sitt eget arbete.
      Samt att de som väljer att inte vara anställda har rätten att sälja resultatet av sitt arbete så som de själva finner det lämpligt att sälja resultatet – så länge de inte bryter mot några lagar

     • ”Precis vännen, alltså har alla rätten att bestämma över resultatet av sitt eget arbete.”

      Eh, nej – det är inte alls samma sak. Läs lite logik så kanske du förstår bättre.

      Om jag gör något utan att vara överens med någon annan att de ska ge mig pengar för det så säger det inget om att jag har en ”rättighet” att få eller har gjort mig förtjänt av pengar från någon annan. Det förstår du väl ändå?

      Dessutom börjar du dryga dig med härskartekniker när du nedvärderande kallar mig för ”vännen”. Som om du försöker prata nån jäkla unge till rätta.

      Sickna von-oben fasoner! Inte så respektingivande, hörru.

     • @gurra

      ”Om jag gör något utan att vara överens med någon annan att de ska ge mig pengar för det så säger det inget om att jag har en ”rättighet” att få eller har gjort mig förtjänt av pengar från någon annan. Det förstår du väl ändå?”

      Inga pengar – ingen vara. När musik eller film erbjuds till försäljning så köper man och accepterar villkoren, eller så avstår man från produkten. Denna princip är universell för alla typer av varor och tjänster.

      Men ni giriga och hänsynslösa pirater anser att om ni inte gillar priset eller villkoren, då är det bara att stjäla en kopia i strid med lagen och i strid med upphovsmannens mänskliga rättigheter. Ofattbart att du är så trögfattad att du aldrig inser något så enkelt och självklart.

     • @FG

      ”Eh, nej – det är inte alls samma sak. Läs lite logik så kanske du förstår bättre.”
      Vännen, läs lite om civilrätt och arbetsrätt så kanske du förstår lite bättre.

      ”Om jag gör något utan att vara överens med någon annan att de ska ge mig pengar för det så säger det inget om att jag har en ”rättighet” att få eller har gjort mig förtjänt av pengar från någon annan.”
      Vännen, om du skapar något – oavsett om det är ett hus, en låt eller en stege så tillhör stegen dig.
      Vill någon annan använda huset så är det upp till dig att bestämma vilka villkor det är som gäller så länge du inte bryter mot någon lag.
      Det förstår du väl ändå?

     • ”Inga pengar – ingen vara. När musik eller film erbjuds till försäljning så köper man och accepterar villkoren, eller så avstår man från produkten. Denna princip är universell för alla typer av varor och tjänster.”

      Vill man få ett jobb gjort får man vara beredd att investera pengar i skapandet. Att göra något först och sen räkna med betalning gång på gång i efterskott 50 eller 100 år senare funkar ju uppenbarligen inte längre.

      ”Men ni giriga och hänsynslösa pirater anser att om ni inte gillar priset eller villkoren, då är det bara att stjäla en kopia i strid med lagen och i strid med upphovsmannens mänskliga rättigheter.”

      Sluta larva dig med att kopiera skulle vara samma som stöld. Det är ju gratisreklam för skaparens jobb. Varför förekommer annars ”portfolios”, ”demos”, ”proof of concepts”? En kreatör måste nå ut och göra reklam för sin arbetskraft i något led för att kunna tjäna pengar på sin favoritsyssla. Fildelning är ett utmärkt sätt att nå ut till investerarna – fansen.

      Arbetskraften kan ha ett värde, inte kopiorna! Kopiorna har bara ett värde om du inskränker andras frihet (att kopiera). Men att inskränka andras frihet är ju förtryck.

      Sen när du hävdar att copyright är en ”mänsklig rättighet” – lika viktig som frihet att företaga eller att slippa bli torterad för sin politiska övertygelse – det om något avslöjar vilken skev självbild med sjukt ”self-entitlement” vissa branscher i näringslivet har fått…

     • Sten:

      Du skulle inte ha någon rättighet att hindra andra att kopiera ditt hus om det vore praktiskt möjligt. Jag for lov att bygga en så exakt kopia av ditt hus som jag vill. Om det fanns ”husprinters” skulle jag vara den första att föreslå att det borde vara lagligt med husdelning på intörnet.

      Det skulle vara ovant för byggbranschen och säkert skulle de försöka alla möjliga knep för att försöka sabba husdelningstrenden. Vem vill anlita folk att bygga ett hus om man kan dra det i kopiatorn eller tanka ner ett från internet?

      Nu är det väl visserligen inte så realistiskt att vi skulle få husprinters inom en snar framtid.. Men bara för att illustrera att nästan vilken förändring i samhället som helst, så finns det några som förlorar på det på kort sikt.

      Tänk om vi ropat stopp på 1800-talet.. jordbruksmaskiner tar böndernas jobb! Vad ska bönderna göra? De kommer flytta till stan och supa ner sig och få jobba i nån smutsig industri. Men vart skulle vi vara i dagsläget om vi stoppat utvecklingen redan där? Kanske skulle vi stått still!

      Datorer och robotar kommer antagligen ta allt fler av våra jobb framöver. Det är ett mysterium hur vissa branscher klarat sig såpass länge som de gjort. Men det har väl med denna societal inertia att göra…

     • @gurra

      ”Sluta larva dig med att kopiera skulle vara samma som stöld. Det är ju gratisreklam för skaparens jobb. Varför förekommer annars ”portfolios”, ”demos”, ”proof of concepts”? En kreatör måste nå ut och göra reklam för sin arbetskraft i något led för att kunna tjäna pengar på sin favoritsyssla. Fildelning är ett utmärkt sätt att nå ut till investerarna – fansen.”

      ”portfolios”, ”demos”, ”proof of concepts” är inga produkter utan är något som visas för tänkta köpare när och om skaparen vill. Om någon vill släppa musik eller film gratis på nätet i reklamsyfte så är man givetvis helt fri att göra detta men det ska givetvis göras frivilligt precis som att provsmakning i en affär görs frivilligt, dvs det är inte OK att ”provsmaka” genom att öppna förpackningar i butiken och äta utan att betala.

      ”Sen när du hävdar att copyright är en ”mänsklig rättighet” – lika viktig som frihet att företaga eller att slippa bli torterad för sin politiska övertygelse – det om något avslöjar vilken skev självbild med sjukt ”self-entitlement” vissa branscher i näringslivet har fått…”

      Ska jag behöva debattera mot din halmgubbe? Mänskliga rättigheter är alla viktiga, dvs de ska alla uppfyllas så länge de inte står i konflikt med varandra, då måste man balansera dem mot varandra. Men eftersom du har uppfattningen att vissa är viktigare så kan du väl ge mig hela listan över vilka mänskliga rättigheter som är viktigast i prioritetsordning?

      ”Datorer och robotar kommer antagligen ta allt fler av våra jobb framöver. Det är ett mysterium hur vissa branscher klarat sig såpass länge som de gjort. Men det har väl med denna societal inertia att göra…”

      Själv är jag mest förundrad över din närmast oändliga intellektuella inertia, dvs din oförmåga att ta till dig fakta och dra korrekta slutsatser.

     • @Grrrrblrrrr

      ”Du skulle inte ha någon rättighet att hindra andra att kopiera ditt hus om det vore praktiskt möjligt. Jag for lov att bygga en så exakt kopia av ditt hus som jag vill.”
      Ja vännen, och du får lov att spela in vilka låtar du vill t o m Carolas Främling och Bröderna Rs Gyllen Skor.

      ”Om det fanns ”husprinters” skulle jag vara den första att föreslå att det borde vara lagligt med husdelning på intörnet.”
      Det finns husprinters, men du har inte råd med en sån. För övrigt så får du ju som sagt spela in dina egna tolkningar av alla låtar och kopiera Carolas låtar. men du får inte kränga dem vidare, precis som du inte får lov att kränga andras husdesign.

      ”Det skulle vara ovant för byggbranschen och säkert skulle de försöka alla möjliga knep för att försöka sabba husdelningstrenden.”
      Byggbranchen är vad jag sett hitintills positivt inställda till husprintern.

      ”Vem vill anlita folk att bygga ett hus om man kan dra det i kopiatorn eller tanka ner ett från internet?”
      Ja nu har du ju inte råd med en dylik printer för du lär ju inte ha några större inkomster, med tanke på din bristande kapacitet.

      ”Nu är det väl visserligen inte så realistiskt att vi skulle få husprinters inom en snar framtid..”
      Du hänger inte med i utvecklingen vännen. Husprinter finns redan.

      ”Men bara för att illustrera att nästan vilken förändring i samhället som helst, så finns det några som förlorar på det på kort sikt.
      Tänk om vi ropat stopp på 1800-talet.. jordbruksmaskiner tar böndernas jobb! Vad ska bönderna göra?”
      Det är ingen PPmuppar som tar jobbet från kompositörerna, PPmuppar kränker skaparnas rättigheter genom att förneka kompositörernas givna rätt till resultatet av det egna arbetet.

      ”Det är ett mysterium hur vissa branscher klarat sig såpass länge som de gjort. Men det har väl med denna societal inertia att göra…”
      Det sanna mysteriet är att du påstår dig ha jobb på ett universitet trots att du inte verkar veta någonting om någonting.

     • ”Ja nu har du ju inte råd med en dylik printer för du lär ju inte ha några större inkomster, med tanke på din bristande kapacitet.”

      Ja men är han smart så är han ambitiös, då borde vi kunna hesta upp honom med något personligt som ifrågasätter hans förmåga.

      Mm, bra idé. Funkade nästan hördu. 😉

     • ”dvs det är inte OK att ”provsmaka” genom att öppna förpackningar i butiken och äta utan att betala.”

      Öppna förpackningar och smaka i butik betyder ju att riktiga varor förbrukas. Du kan inte förbruka en datafil… Inget försvinner ju om en datafil kopieras och överförs och läses.

      Ni fortsätter med era bisarra liknelser som mest liknar ingenting.

     • ”Det är ingen PPmuppar som tar jobbet från kompositörerna, PPmuppar kränker skaparnas rättigheter genom att förneka kompositörernas givna rätt till resultatet av det egna arbetet.”

      Det är fritt fram för kompositörer att söka finansiering för sitt arbete på valfritt sätt. Därmed inte sagt att de ska ha något lyxlir att ta betalt på sina favoritvillkor.

      Hur fick Ludwig van Beethoven stålars? Bach, Mozart? Uppenbarligen skapades mycket musik före upphovsrätt, skivbolag och STIM / BPI / GEMA osv. fanns.

     • @Grrrblrrr

      ”Det är fritt fram för kompositörer att söka finansiering för sitt arbete på valfritt sätt. Därmed inte sagt att de ska ha något lyxlir att ta betalt på sina favoritvillkor.”
      De har inte något lyxlir, de har endast rätten till resultatet av sitt arbete precis som alla andra har.
      Enda skillnaden är att deras resultat är immateriellt, men det är fortfarande deras och inte någon annans och kompositörernas har inga favoritvilkor

      ”Hur fick Ludwig van Beethoven stålars? Bach, Mozart? Uppenbarligen skapades mycket musik före upphovsrätt, skivbolag och STIM / BPI / GEMA osv. fanns.”
      Vännen, du vill alltså tillbaka till ekonomin från 1700talet, framsynt värre. Snacka om att vara en bakåtsträvare, LOL.
      Då var det inte bolag som stod för lån till artister, det var individer som Charlotte av Mecklenburg-Strelitz, Prince Archbishop Sigismund Christoph mfl. Och skaparna var då verkligen slavar åt dessa mecenater, på ett liknande sätt som ni PPmuppar vill ha skaparna som slavar idag.

     • @Grrrrrbrrrlurrrrr

      ”Ja men är han smart så är han ambitiös.”
      Nu är du ju varken smart eller påläst och verkar inte ha ngn ambition att tala om då du inte vill skapa ngt eftersom FRA kommer att stjäla det från dig, LOL.

      ”då borde vi kunna hesta upp honom med något personligt som ifrågasätter hans förmåga.”
      Den förmåga jag ifrågasatte (förutom din kunskap då alltså, som uppenbarligen är extrem bristande) var att du inte har råd att köpa en husprinter.

      Lycka till med husprinter inköpet.

     • ”Då var det inte bolag som stod för lån till artister, det var individer som Charlotte av Mecklenburg-Strelitz, Prince Archbishop Sigismund Christoph mfl. Och skaparna var då verkligen slavar åt dessa mecenater, på ett liknande sätt som ni PPmuppar vill ha skaparna som slavar idag.”

      Så det är slaveri att få betalt av andra för att göra det man älskar? Hur tänker du då?

      Det vore bakåtsträvande om det bara var praktiskt möjligt att ha några få mecenat som då behövde vara stormrika. Internet gör för första gången möjligt för alla att vara mecenat.

     • Gurra

      Så du menar att bara för att det går att finansiera via exempelvis crowdfunding så får man inte välja något annat sätt?
      På vilka andra produkter och tjänster ska vi införa det tvånget härnäst?

      Vete?
      Jaktarrende?
      Fotbollsmatcher?

     • @Grrrblrrrrr

      ”Så det är slaveri att få betalt av andra för att göra det man älskar? Hur tänker du då?”
      Att inte få bestämma över resultatet till sitt arbete ör slaveri.

      ”Det vore bakåtsträvande om det bara var praktiskt möjligt att ha några få mecenat som då behövde vara stormrika. Internet gör för första gången möjligt för alla att vara mecenat.”
      Och för de komositörer somvill jobba på det viset är det bara att sätta igång.
      Men de kompositörer som vill jobba med musikförlag skall ha rätten att göra det utan att bli kränkta av PPmuppar.

     • ”Att inte få bestämma över resultatet till sitt arbete ör slaveri.”

      Va? Lyssnar du på vad du själv säger? Det låter ju nästan som kommunistiska ideal det där.

      Kan en verkstadsarbetare få bestämma över resultatet till sitt arbete? Ngn som grillar burgare på hamburgerhak?

      Nej de säljer sin tid och sin arbetskraft som det tydligen finns en efterfrågan på. ”Resultatet av arbetet” äger arbetsgivaren.

      Det som kan ha ett värde är arbete. Att hjälpa någon med något. Att skapa kopior av digitala filer kräver inte att något nytt arbete utförs. Att skapa original däremot kräver att utföra ett arbete.

     • ”Så du menar att bara för att det går att finansiera via exempelvis crowdfunding så får man inte välja något annat sätt?
      På vilka andra produkter och tjänster ska vi införa det tvånget härnäst?”

      Inget tvång på hur det måste gå till. Du kan finansiera det med reklam eller sponsring eller crowdfunding eller hur du vill.

      Du kan bara inte räkna med att skapa något och sen ta betalt per gratiskopia.

     • @grrrblurrr

      ”Nej de säljer sin tid och sin arbetskraft som det tydligen finns en efterfrågan på. ”Resultatet av arbetet” äger arbetsgivaren.”
      Vännen, de som är anställda väljer att via avtal sälja resultatet av sitt arbete till arbetsgivaren.
      En kompositör har ingen arbetsgivare, alltså är kompositören ägare till resultatet av det arbete denne utför. Det samma gäller alla som inte är anställda.
      Om du själv framställer ett hus, så tillhör huset dig och ingen annan. Väljer du att hyra ut huset rumsvis så är det ditt val och ingen annan har rätten att kränka ditt val.

      ”Det som kan ha ett värde är arbete.”
      Nej vännen. Det är resultatet av ditt arbete som har ett värde.

      ”Att hjälpa någon med något.”
      LOL

      ”Att skapa kopior av digitala filer kräver inte att något nytt arbete utförs.”
      Utan orginalet finns det inga kopior av något alls, det är därför det kallas immaterialrätt.

      ”Att skapa original däremot kräver att utföra ett arbete.”
      Och immateralrätten och FN ger därför skaparen den mänskliga rättigheten till att bestämma över de materiella rättigheterna till verket .

     • @Grrrblurrr

      ”Va? Lyssnar du på vad du själv säger? Det låter ju nästan som kommunistiska ideal det där.”

      Inte heller detta vet du något om. Rätten till resultatet av det egna arbetet, den egna nedlagda tiden är en grund för liberala principer.
      Du är fantastiskt kass på kunskap.

     • ”Om du själv framställer ett hus, så tillhör huset dig och ingen annan. Väljer du att hyra ut huset rumsvis så är det ditt val och ingen annan har rätten att kränka ditt val.”

      Du kan ju inte jämföra med hus, för det finns inga hus-kopiatorer.

      Fanns det hus-kopiatorer och du valde att framställa ett hus utan någon intressent så kunde vi diskutera det hypotetiska fallet. Men finns ju inte så din jämförelse saknar grund.

     • ”Och immateralrätten och FN ger därför skaparen den mänskliga rättigheten till att bestämma över de materiella rättigheterna till verket ”

      Det är en stor skam att FN blivit så korrumperat och börjat stämpla monopol på marknader som ”mänskliga rättigheter”.

      Det började ju så bra med vettiga krav på att ingen får godtyckligt övervakas eller fängslas eller torteras…

     • ”Inte heller detta vet du något om. Rätten till resultatet av det egna arbetet, den egna nedlagda tiden är en grund för liberala principer.”

      Liberalism? Skojar du med mig? Upphovsrätten förstör ju folks frihet att kopiera. Liberalism kan det då verkligen inte röra sig om.

      Det som det handlar om är att diverse publiceringsbranscher ogillar hobbykonkurrensen de utsätts för från fildelning på internet.

      Tag vilken annan bransch som helst… är hobbykonkurrens förbjudet?

      Nej väldigt sällan / väldigt få branscher.

      Jag får laga mina egna matlådor och härma recept även om resturanger förlorar pengar och nån mäster-kock förlorar inbillade royalties. Jag får brygga min egen öl och bjuda mina vänner även om Åbro och Systemet eller lokala krogen blir ledsna i ögat för de känner att de förlorar pengar på det. Jag får skjutsa min polare i bil även om något taxibolag förlorar pengar på det. Jag får köra iväg ett paket personligen till en polare eller nån jag inte känner, även om DHL eller något annat transportföretag upplever att de förlorar pengar på det.

      Sådana näringsförbud som ni förespråkar sabbar kort sagt folks frihet. Det blir inget trevligt land att leva i om alla ska ha ”legala rättigheter” och nästan inget är tillåtet att göra som en hobby på fritiden.

     • Sten.

      Tre fakta du måste förstå:

      1. Internet är ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.
      2. Det finns inte en snöbolls chans i helvetet att man på något sätt kan kontrollera hur information, och därmed verk, sprids över ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.
      3. Dagens upphovsrättsindustri är antitesen mot internet – stängd, centraliserad och reglerad.

      Så, antingen måste upphovsrättsindustrin helt byta spår – och bli öppet, decentraliserat och oreglerat…

      Eller så monterar man ner Internet.

     • @wertigon

      ”Tre fakta du måste förstå:
      1. Internet är ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.”

      Knappast. Till att börja med är det reglerat via vanliga lagar som gäller även på nätet. Dessutom är det så att du via godkännande av din ISP:s avtal har förbundit dig att följa lagen inklusive upphovsrättslagen. Och sen har vi IPRED, datalagringsdirektivet m.m.

      Du VILL få det till att vara så som du beskriver det men det stämmer inte.

      ”2. Det finns inte en snöbolls chans i helvetet att man på något sätt kan kontrollera hur information, och därmed verk, sprids över ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.”

      Du menar som i samhället utanför nätet, att man inte kan kontrollera hur information sprids mellan människor, stjäls osv? Klart att man kan kontrollera till viss del via kryptering, säker inloggning, loggning osv. Youtube har ju visat att man kan matcha innehåll och flagga bort det, detta går att göra i flera sammanhang eller som krav för att en tjänst med användargenererat data ska anses vara OK modererad och laglig.

      ”3. Dagens upphovsrättsindustri är antitesen mot internet – stängd, centraliserad och reglerad.”

      Nej, det mesta med upphovsrätten är nämligen väldigt fritt. Den gäller ALLA medborgare som skapat något och den gäller automatiskt så fort du skapat något med verkshöjd såsom musik, film eller litteratur. Och det är helt fritt för var och en att börja skapa. Inget alls är faktiskt centraliserat annat än just att den gäller alla så fort man skapat något, visst är detta oerhört fint?

      ”Så, antingen måste upphovsrättsindustrin helt byta spår – och bli öppet, decentraliserat och oreglerat…
      Eller så monterar man ner Internet.”

      Ja så kom ditt binära tänkande tillbaka, mantrat du fått från Falkvinge och liknande överstepräster. Det stämmer inte, lika lite som att alla människor håller sig inlåsta i hemmet dygnet runt för att det går mördare ute med knivar och pistoler och vi har svårt att ta bort detta till 100%. Vi gör vad som är rimligt både på internet och utanför. Du måste lära dig att tänka lite mer nyanserat, är det verkligen så svårt?

     • @GRRRBLURRRR

      ”Du kan ju inte jämföra med hus, för det finns inga hus-kopiatorer.”
      Jag kan jämföra med vad som helst som är resultatet av en individs arbete och jo det finns hus-kopiatorer.

      ”Fanns det hus-kopiatorer och du valde att framställa ett hus utan någon intressent så kunde vi diskutera det hypotetiska fallet.”
      Det finns, så det är inte hypotetiskt.

      ”Men finns ju inte så din jämförelse saknar grund.”
      Det finns, allstå är all din argumentation utan grund.

     • @PW

      LOL

      Tre fakta du måste förstå:
      1. Världen är ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.
      2. Det finns inte en snöbolls chans i helvetet att man på något sätt kan kontrollera hur information, och därmed verk, sprids över ett decentraliserat, öppet och oreglerat nätverk.
      3. Dagens upphovsrättsindustri är antitesen mot världen – stängd, centraliserad och reglerad.
      Så, antingen måste upphovsrättsindustrin helt byta spår – och bli öppet, decentraliserat och oreglerat…
      Eller så monterar man ner världen.

      Inser du hur dum du är?

     • @Grrrblurrr

      ”Det är en stor skam att FN blivit så korrumperat och börjat stämpla monopol på marknader som ”mänskliga rättigheter”.”
      Ja du vännen, alla har monopol på rätten till resulatet av sitt arbete, det är därför det är en mänsklig rättighet.

     • @Grrrblurrrr

      ”Det som det handlar om är att diverse publiceringsbranscher ogillar hobbykonkurrensen de utsätts för från fildelning på internet.”
      Bara för att du kallar det som är illegalt för hobby så innebär det inte att det

      ”Tag vilken annan bransch som helst… är hobbykonkurrens förbjudet?”
      Nej och inte heller i musikvärlden är hobbykonkurrens förbjudet. Du får skapa din egen musik på hobbybasis precis hur mycket du vill

      ”Jag får laga mina egna matlådor och härma recept även om resturanger förlorar pengar och nån mäster-kock förlorar inbillade royalties.”
      Och du får lov att spela din egen musik och härma andras musik hur mycket du vill.

      ”Jag får brygga min egen öl och bjuda mina vänner även om Åbro och Systemet eller lokala krogen blir ledsna i ögat för de känner att de förlorar pengar på det.”
      Och du får mixa musik, och spela munjiga och ukelele hur mycket du vill, ingen hindrar dig.

      ”Jag får skjutsa min polare i bil även om något taxibolag förlorar pengar på det. Jag får köra iväg ett paket personligen till en polare eller nån jag inte känner, även om DHL eller något annat transportföretag upplever att de förlorar pengar på det.”
      Du får lov att att kompa din kompisar med tramporgel och dragspel utan att någon säger det och spela in era egna tolkningar av Ooa Hela Natten och Sensuella Isabella.

      ”Sådana näringsförbud som ni förespråkar sabbar kort sagt folks frihet.”
      Nu finns det inga näringsförbud så du kan vara lugn.

      ”Det blir inget trevligt land att leva i om alla ska ha ”legala rättigheter” och nästan inget är tillåtet att göra som en hobby på fritiden.”
      När dy bryter mot lagar spelar det ingen roll om du gör det som hobby på din fritid. Brottet är att du kränker andra männsikors mänskliga rättigheter och då spelar det ju ingen roll om du gör detta som hobby eller inte.
      LOL, roligt att höra dig i en rättegång.
      – Jag har som hobby att kränka andra mäniskor, därför är jag oskyldig.
      Lycka till med det argumentet.

     • NTP, internet är oreglerat, titta gärna på vad ordet betyder:

      OREGLERAD, förr äv. OREGULERAD , p. adj. (-gle- 1762 osv. -gule 1635) icke reglerad.
      [OREGLERAD.ssg 1]
      1) icke ordnad l. inrättad efter bestämda föreskrifter l. normer l. efter viss förordning. Oreglerade värk, om sådana ämbetsvärk vilkas löner ännu icke reglerats efter nytt lönereglemente. LReg. 202 (1635). Orsakerne til de skakningar uti alla rörelser, som fölgt på et oreglerat mynt. ZETTERSTEN AnmMynt 50 (1771). Vid omregleringar af gamla oreglerade stadsdelar. TT 1887, s. 155. På en oreglerad arbetsmarknad. LIDFORSS Dagsb. 41 (1902).

      Notera att oreglerat inte är samma sak som laglöst eller utan regler.

      Sedan förstår jag inte varför du inte kan skilja på upphovsrätten och upphovsrättsindustrin?

     • @wertigon

      Ännu ett bottennapp från sosseskolan…

      ”NTP, internet är oreglerat, titta gärna på vad ordet betyder:
      ” OREGLERAD, förr äv. OREGULERAD , p. adj. (-gle- 1762 osv. -gule 1635) icke reglerad.
      [OREGLERAD.ssg 1]
      1) icke ordnad l. inrättad efter bestämda föreskrifter l. normer l. efter viss förordning. Oreglerade värk, om sådana ämbetsvärk vilkas löner ännu icke reglerats efter nytt lönereglemente. LReg. 202 (1635). Orsakerne til de skakningar uti alla rörelser, som fölgt på et oreglerat mynt. ZETTERSTEN AnmMynt 50 (1771). Vid omregleringar af gamla oreglerade stadsdelar. TT 1887, s. 155. På en oreglerad arbetsmarknad. LIDFORSS Dagsb. 41 (1902).”

      Du kunde inte hitta en äldre text? Svensk Ordbok från ne.se säger följande:

      ”som inte omgärdas av några regler”

      Klart att internet omgärdas av regler. Men du kanske vill begränsa dig bara till nätverksdelen där paket skickas via signaler i kablar och helt bortse från tjänsterna?

      ”Notera att oreglerat inte är samma sak som laglöst eller utan regler.”

      Oreglerat = ”som inte omgärdas av några regler”, alltså utan regler.

      Reglera enligt encyklopedin (finns flera betydelser typ för älvar men bara den här relevant i sammanhanget:

      ”kontrollera med hjälp av regler (ofta med syfte att inskränka något)”

      Vidare, Internet enligt nationalencyclopedin:

      ”I´nternet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler”

      Regler, alltså reglerat.

      I faktakollen får du rött ljus, betyder ”fett fail” eller ”epic fail” på Amelia-språk (hon som ville ge EU-bidrag till rumänsk science fiction).

      ”Sedan förstår jag inte varför du inte kan skilja på upphovsrätten och upphovsrättsindustrin?”

      Det kan jag visst men du verkar inte kunna det. OBS då att det du kallar upphovsrättsindustrin bara kan finnas om det finns upphovsmän som frivilligt väljer att samarbeta med denna. Helt frivilliga avtal alltså. Vad har du emot det och varför? Du kan avstå från att köpa produkterna om du inte gillar villkoren, det är faktiskt så enkelt, om man inte är tjuv och snor en kopia utan att betala.

      Vidare, enligt National encyklopedin (bra skrivet)

      ”Juridiska aspekter på Internet
      Internets snabba tillväxt har inneburit att även rättsfrågor som rör nätet har fått allt större betydelse. Det gäller rättsfrågor av alla slag, från sådana som anknyter till mänskliga rättigheter till sådana som gäller tekniska förhållanden. I takt med att användningarna av Internet blivit alltfler och alltmer mångsidiga har också juridik från alltfler områden aktualiserats.

      Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att hela IT-rätten på ett eller annat sätt berör Internet. Genom att Internet används över landgränser blir dess juridik internationell. Detta leder till bl.a. behov av att harmonisera olika länders lagstiftning och att införa regler som avgör vilket lands lagar som ska tillämpas i de situationer där flera länder är berörda av verksamheter på näten.”

      Regler igen…

      ”Några summariska exempel på IT-rättsfrågor med anknytning till Internet krävs för att förtydliga den inledande, allmänna beskrivningen: Grundstrukturen för Internet i form av utrustning och organisation som gör det möjligt att kommunicera elektroniskt regleras i omfattande och detaljerad lagstiftning om elektronisk kommunikation baserad på flera EU-direktiv.”

      Regleras…

      ”Den s.k. e-komlagen, lagen om elektronisk kommunikation, reglerar inte bara frågor som rör teleoperatörer m.fl. utan också sådant som direkt angår allmänheten, t.ex. begränsningar av rätten att ladda ned s.k. cookies i användarnas datorer.”

      Reglerar… Och så fortsätter det på samma tema i nationalencyklopedin.

      Du har verkligen NOLL KOLL på i princip allt du uttalar dig om!

     • Nejtillpirater fortsätter basha kvaliteten vår skola ”sosseskolan” samtidigt som han försvarar att kunskap ska kosta pengar att köpa per kopia per elev.

      Tänk mig hur hade du tänkt att om undervisningsmaterialet fortsätter vara dyrt så ska skolan bli bättre med samma skatte-medel?

      Jag förstår inte riktigt logiken, men det gör väl ingen annan här heller.

      ”Ja du vännen, alla har monopol på rätten till resulatet av sitt arbete, det är därför det är en mänsklig rättighet.”

      Nej nej nej, du verkar ju inte ha någon koll.

      Du har ensamrätten att välja de villkor som du vill sälja din tid och din arbetskraft för.

      Men det är ju inte alls samma sak som att du har rätten att göra vad som helst och sen i efterhand kräva betalt per kopia.

      Väldigt få yrken har det orealistiska privilegiet att utföra ett jobb en gång för alla och sen ta obegränsat betalt i efterskott utan nån ny arbetsinsats.

     • @gurra

      ”Nejtillpirater fortsätter basha kvaliteten vår skola ”sosseskolan” samtidigt som han försvarar att kunskap ska kosta pengar att köpa per kopia per elev.

      Tänk mig hur hade du tänkt att om undervisningsmaterialet fortsätter vara dyrt så ska skolan bli bättre med samma skatte-medel?”

      Skolans problem ligger knappast kring kostnaden för läromedel. Men snålar man på sådant kan det gå illa också. Värdet av bra läromedel ska inte underskattas och det är klart att det får kosta så att det finns ett incitament att ta fram bra sådant.

      Vi ser ju inte minst här hur det blir när du och wertigon slår upp saker via urgamla ordböcker och diverse gratistjänster som inte håller måttet. Själv föredrar jag sakgranskade och aktuella betaltjänster som ne.se. Skillnaden är enorm.

      PPs skolpolitik är katastrofal liksom din och wertigons kunskapsnivå. Ni är båda två väldigt tydliga representanter för sosseskolans misslyckande, både via era faktakunskaper och ert beteende kring kunskapsinsamlande, tolkning osv. Det behövs bara två betygsnivåer för att ge er rätt betyg – underkänt.

     • @Grrrrblurrr

      ””Ja du vännen, alla har monopol på rätten till resulatet av sitt arbete, det är därför det är en mänsklig rättighet.”
      Nej nej nej, du verkar ju inte ha någon koll.”
      LOL, alla har monopol på resultatet av sitt arbete, det är ett faktum.
      Alla har monopol på sin egen tid.

      ”Du har ensamrätten att välja de villkor som du vill sälja din tid och din arbetskraft för.”
      Precis alla har monopol på resultatet av sitt arbete.

      ”Men det är ju inte alls samma sak som att du har rätten att göra vad som helst och sen i efterhand kräva betalt per kopia.”
      Jo, du har rätten att ta betalt hur du vill så länge du inte bryter mot några lagar.

      ”Väldigt få yrken har det orealistiska privilegiet att utföra ett jobb en gång för alla och sen ta obegränsat betalt i efterskott utan nån ny arbetsinsats.”
      Med vilka andra produkter och tjänster anser du att du som kundskall bestämma hur säljaren tar betalt och när de inte längre får ta betalt?
      Skall hotell minska priset på rummen kontinuerligt allt eftersom lånen på byggnaden har betalts och därefter skall hotellen enbart ta betalt för löpande kostnader.
      LOL.

     • NTP, fine, internet är avreglerat då. Det är en fri spelgrund – för tillfället.

      Noterar för övrigt att du inte besvarar mina argument utan väljer att attackera mitt språkbruk. Det talar floder om att du inte har något att komma med. Som vanligt. 🙂

     • ”Precis alla har monopol på resultatet av sitt arbete.”

      Du fortsätter leka runt med fina ord ”resultatet av sitt arbete”. Det blir inte mer sant för det.

      Ett hotell får väl ta betalt vad de vill och på vilka sätt de vill. Men om de kikar in i mitt vardagsrumsfönster och blir förargade när de ser min polare från en annan stad slaggar på min soffa och orsakar dem ”uteblivna intäkter”, då har de gått över gränsen. Det är inte okay. Eller om hotellen ville ha ”kopieringsavgift” på soffor.

      De ”förlorar” ju onekligen en viss andel pengar för varje bekväm soffa som folk kan sova över i…

      Så rabiata har ju faktiskt upphovsbranscherna blivit.

     • @wertigon

      ”NTP, fine, internet är avreglerat då. Det är en fri spelgrund – för tillfället.”

      Fett fail igen, hur kan du fatta så oerhört trögt?

      Internet ÄR REGLERAT idag på många sett och kommer givetvis att fortsätta att regleras på olika sätt även i framtiden.

      ”Noterar för övrigt att du inte besvarar mina argument utan väljer att attackera mitt språkbruk. Det talar floder om att du inte har något att komma med. Som vanligt”

      Men dina s.k. argument är ju helt värdelösa när du inte ens vet vad grundläggande ord betyder och dessutom har noll koll på fakta. Ta reda på fakta och för fram korrekta och sakliga argument så kan vi starta en riktig debatt.

      Sosseskolan…

     • @Grrrblrrrr

      ”Du fortsätter leka runt med fina ord ”resultatet av sitt arbete”. Det blir inte mer sant för det.”
      Det är sant redan från början och kan givetvis därför inte bli mer sant än sant.
      Att du inte förstår konceptet är enbart ytterligare bekräftelse på din bristande kunskap.

      ”Ett hotell får väl ta betalt vad de vill och på vilka sätt de vill.”
      Precis, så länge de inte bryter mot lagen. Precis som en skapare har rätten att ta betalt vad de vill och på vilket sätt de vill så länge de inte bryter mot lagen.

      ”Men om de kikar in i mitt vardagsrumsfönster och blir förargade när de ser min polare från en annan stad slaggar på min soffa och orsakar dem ”uteblivna intäkter”, då har de gått över gränsen.”
      Nu är det ju ingen skapare som gör det du beskriver ovan, men om hotellet ser att ”din polare från en annan stad slaggar på hotellets soffa” så lär de omedelbart kräva betalning för denna hotel”gästs”snyltare.

      ”Det är inte okay. Eller om hotellen ville ha ”kopieringsavgift” på soffor.”
      Hart hotellet hyrt ut ett rum till dig så har du inte heller rätten att dela rummet med dina ”hobby” kompisar.

      ”De ”förlorar” ju onekligen en viss andel pengar för varje bekväm soffa som folk kan sova över i…”
      Vad du tjatar om soffan, du får inte lov att ha kompisar sovande på soffa i hotellrummet utan att betala hotellet för denna ytterligare gäst.

      ”Så rabiata har ju faktiskt upphovsbranscherna blivit.”
      Inte mer rabiata än vad hotellen är då hotellen inte tillåter dig dela ditt rum med hobbykompisar, du får glatt betala extra för varje hobbykompis du låter sova inne på ditt rum

     • ”Du fortsätter leka runt med fina ord ”resultatet av sitt arbete”. Det blir inte mer sant för det.”
      Det är sant redan från början och kan givetvis därför inte bli mer sant än sant.
      Att du inte förstår konceptet är enbart ytterligare bekräftelse på din bristande kunskap.”

      Vad innebär det att ”förstå” något? 🙂

      ”Precis, så länge de inte bryter mot lagen. Precis som en skapare har rätten att ta betalt vad de vill och på vilket sätt de vill så länge de inte bryter mot lagen.”

      Det är ju inte hela sanningen. De anser sig dessutom ha en rättighet att förbjuda andra att kopiera. Det enda argumentet är att de eventuellt kan tjäna mera pengar om de får lov att förbjuda andra att kopiera.

      ”Nu är det ju ingen skapare som gör det du beskriver ovan, men om hotellet ser att ”din polare från en annan stad slaggar på hotellets soffa” så lär de omedelbart kräva betalning för denna hotel”gästs”snyltare.”

      IPRED-lagen möjliggör spaning i privat kommunikation som motsvarar att spionera in i min lägenhet och se vad jag gör. Ungefär samma som att sprätta brev i den analoga världen.

      Hart hotellet hyrt ut ett rum till dig så har du inte heller rätten att dela rummet med dina ”hobby” kompisar.

      Att sälja en hårddisk innebär att någon kan lagra illegalt kopierat material på hårddisken. Att sälja en soffa innebär att någon kan sova på soffan. Om någon sover på soffan så orsakar de ”förlorade intäkter” jämfört med om det vore förbjudet.

      Vad du tjatar om soffan, du får inte lov att ha kompisar sovande på soffa i hotellrummet utan att betala hotellet för denna ytterligare gäst.

      Mina kompisar får sova på en soffa som jag köpt i min lägenhet. Utan att jag behöver betala ”kopieringsavgift” till ”copyswede” eller vafan de heter. Om du är i hotellbranschen kanske du skulle starta en ny organisation ”sofaswede”. Vem vet kanske skulle det gå bra. Eller så skulle ni bli brutalt och komplett UTSKRATTADE.

      ”Så rabiata har ju faktiskt upphovsbranscherna blivit.”

      Inte mer rabiata än vad hotellen är då hotellen inte tillåter dig dela ditt rum med hobbykompisar, du får glatt betala extra för varje hobbykompis du låter sova inne på ditt rum”

      Eh va? Jag hyr ett rum med ett visst antal sängar. Sen är det ingen som ställer krav på vilka kompisar jag har i mitt hotellrum. Åtminstone skulle jag inte ta in på nåt hotell som ställde krav på det..

     • @Grrblrrr

      ”Vad innebär det att ”förstå” något? :)”
      Ja vi kanske skall börja från början.
      Förstå betyder att ha kunskap om hur något är uppbyggt eller fungerar; veta betydelsen av någonting.
      Och det gör du uppenbarligen inte om ngt av det vi diskuterar här.

      ”Precis, så länge de inte bryter mot lagen. Precis som en skapare har rätten att ta betalt vad de vill och på vilket sätt de vill så länge de inte bryter mot lagen.”
      Det är ju inte hela sanningen. De anser sig dessutom ha en rättighet att förbjuda andra att kopiera.”
      Vännen, du får lov att kopiera men inte kränga eller distribuera kopiorna.

      ”Nu är det ju ingen skapare som gör det du beskriver ovan, men om hotellet ser att ”din polare från en annan stad slaggar på hotellets soffa” så lär de omedelbart kräva betalning för denna hotel”gästs”snyltare.”
      IPRED-lagen möjliggör spaning i privat kommunikation som motsvarar att spionera in i min lägenhet och se vad jag gör. Ungefär samma som att sprätta brev i den analoga världen.”
      Och du förstår inte vad IPRED är eller innebär.

      ”Hart hotellet hyrt ut ett rum till dig så har du inte heller rätten att dela rummet med dina ”hobby” kompisar.
      Att sälja en hårddisk innebär att någon kan lagra illegalt kopierat material på hårddisken. Att sälja en soffa innebär att någon kan sova på soffan. Om någon sover på soffan så orsakar de ”förlorade intäkter” jämfört med om det vore förbjudet.”
      Varför jämför du med när du har köpt ett objekt? Du kan inte köpa ett verk, du kan inte äga ett verk så din jämförelse är enbart svagsint.

      ”Mina kompisar får sova på en soffa som jag köpt i min lägenhet.”
      Som sagt, du har köpt lägenheten, den är din. Du har aldrig köpt ett verk.

      ”Eh va? Jag hyr ett rum med ett visst antal sängar. Sen är det ingen som ställer krav på vilka kompisar jag har i mitt hotellrum. Åtminstone skulle jag inte ta in på nåt hotell som ställde krav på det..”
      Så du har inte ens erfarenhet av hur hotellövernattning fungerar. LOL
      Du hyr ett rum för en eller två eller tre personer och betalar för det. Stoppar du in fler personer än vad du har betalat för så kräver hotellet dig på mer pengar.

     • Nu blev det långt. Jag skriver mina svar efter plus ”+++++”. Och separerar olika infall med understreck ”____”

      ”Vad innebär det att ”förstå” något? :)”

      Ja vi kanske skall börja från början.
      Förstå betyder att ha kunskap om hur något är uppbyggt eller fungerar; veta betydelsen av någonting.
      Och det gör du uppenbarligen inte om ngt av det vi diskuterar här.

      ++++++

      Ok, så du menar att upphovsrätten fungerar i verkligheten? Du har kunskap om teorin och lagarna för hur upphovsrätten ska fungera, det betvivlar jag inte. Men du hävdar alltså att den fortfarande ”fungerar”?
      ______

      ”Det är ju inte hela sanningen. De anser sig dessutom ha en rättighet att förbjuda andra att kopiera.”

      Vännen, du får lov att kopiera men inte kränga eller distribuera kopiorna.

      +++++++++

      Näe, det har ju varit fall i rätten där man knappt ens får göra säkerhetskopior för egen räkning.
      _________

      ”Nu är det ju ingen skapare som gör det du beskriver ovan, men om hotellet ser att ”din polare från en annan stad slaggar på hotellets soffa” så lär de omedelbart kräva betalning för denna hotel”gästs”snyltare.”

      IPRED-lagen möjliggör spaning i privat kommunikation som motsvarar att spionera in i min lägenhet och se vad jag gör. Ungefär samma som att sprätta brev i den analoga världen.”

      Och du förstår inte vad IPRED är eller innebär.

      ++++++++++

      Ehm jo det gör jag nog, jag har varit pirat sen 06 så det har jag nog koll på. Lagen ger privata spanare samma status som polisen vad gäller att få bevis att gå till åtal. Helt enkelt en ”privatpolislag”.
      ________

      ”Hart hotellet hyrt ut ett rum till dig så har du inte heller rätten att dela rummet med dina ”hobby” kompisar.

      Att sälja en hårddisk innebär att någon kan lagra illegalt kopierat material på hårddisken. Att sälja en soffa innebär att någon kan sova på soffan. Om någon sover på soffan så orsakar de ”förlorade intäkter” jämfört med om det vore förbjudet.”

      Varför jämför du med när du har köpt ett objekt? Du kan inte köpa ett verk, du kan inte äga ett verk så din jämförelse är enbart svagsint.

      ++++++++

      Du vet antagligen om att det idag finns en avgift på kasetter, hårddiskar och andra lagringsmedia för att ”en viss % av av allt som lagras på hårddiskar är piratkopierat”. Varför skulle liknelsen att ”en viss % av alla soffor används för att sänka hotellens intäkter” vara sämre?

      Hotellnäringen skulle nog aldrig få för sig att föreslå ngt så korkat, de förstår förhoppningsvis att de skulle bli utskrattade.
      ________

      ”Mina kompisar får sova på en soffa som jag köpt i min lägenhet.”

      Som sagt, du har köpt lägenheten, den är din. Du har aldrig köpt ett verk.

      ++++++++

      Jag kan köpa en hårddisk också. Likt förbaskat ska nån insamlingsorganisation ha pengar utifall jag använder den på ett sätt som ”utsätter för förluster”.

      Förstår du inte att hotell förlorar pengar på att mina vänner får sova på min soffa? Helt klart är det ju en viss procent av alla soffor som orsakar ”förlorade inkomster” för hotellen.

     • @Grrrblrrrr

      ”Ok, så du menar att upphovsrätten fungerar i verkligheten?”
      Ja

      ”Du har kunskap om teorin och lagarna för hur upphovsrätten ska fungera, det betvivlar jag inte. Men du hävdar alltså att den fortfarande ”fungerar”?”
      Ja

      ”Näe, det har ju varit fall i rätten där man knappt ens får göra säkerhetskopior för egen räkning.”
      Exemplifiera vilken musik du inte har fått säkerhetskopiera.

      ”Ehm jo det gör jag nog, jag har varit pirat sen 06 så det har jag nog koll på. Lagen ger privata spanare samma status som polisen vad gäller att få bevis att gå till åtal. Helt enkelt en ”privatpolislag”.”
      Nej, du har uppenbarligen ingen koll på IPRED, tragiskt då du haft lång tid på dig att läsa på.

      ”Du vet antagligen om att det idag finns en avgift på kasetter, hårddiskar och andra lagringsmedia för att ”en viss % av av allt som lagras på hårddiskar är piratkopierat”.”
      Varken jag eller NTP gillar privatkopieringsersättning, vi anser båda att den bör avskaffas.

      ”Varför skulle liknelsen att ”en viss % av alla soffor används för att sänka hotellens intäkter” vara sämre?
      Hotellnäringen skulle nog aldrig få för sig att föreslå ngt så korkat, de förstår förhoppningsvis att de skulle bli utskrattade.”
      Vännen, har du betalt för att vara två person i hotellrummet och sedan övernattar med ytterligare två personer så kommer hotellet att kräva pengar för de övriga två.
      Den som blir utskrattad är du – då du uppenbarligen inte bott på hotell och inte vet hur det fingerar. LOL

      ”Förstår du inte att hotell förlorar pengar på att mina vänner får sova på min soffa? Helt klart är det ju en viss procent av alla soffor som orsakar ”förlorade inkomster” för hotellen.”
      Och precis på samma sätt finns det ”förlorade inkomster” för kompositörer när folk skriver sin egen musik hemma, framför sin egen musik hemma. Men det är inget kompositörer eller skapare som tycker det och därför är det fritt fram att skapa hur mycket av din egen musik du än vill.

     • ”Du har kunskap om teorin och lagarna för hur upphovsrätten ska fungera, det betvivlar jag inte. Men du hävdar alltså att den fortfarande ”fungerar”?”

      Ja

      ++++++++

      Lagen avskräcker inte. Den lyckas inte heller ändra på ungarnas moral eller värderingar. Exakt vad gör den för nytta då?

      ________

      ”Näe, det har ju varit fall i rätten där man knappt ens får göra säkerhetskopior för egen räkning.”

      Exemplifiera vilken musik du inte har fått säkerhetskopiera.

      ++++++++

      DRM-skydd som gör det tekniskt svårt att säkerhetskopiera. Utöver det finns mjukvaror som man inte får ha säkerhetskopior på. Åtminstone har det funnits.

      ________

      ”Ehm jo det gör jag nog, jag har varit pirat sen 06 så det har jag nog koll på. Lagen ger privata spanare samma status som polisen vad gäller att få bevis att gå till åtal. Helt enkelt en ”privatpolislag”.”

      Nej, du har uppenbarligen ingen koll på IPRED, tragiskt då du haft lång tid på dig att läsa på.

      ++++++++

      Du bemödar dig inte att förklara utan säger bara att jag har fel.
      ________

      ”Du vet antagligen om att det idag finns en avgift på kasetter, hårddiskar och andra lagringsmedia för att ”en viss % av av allt som lagras på hårddiskar är piratkopierat”.”

      Varken jag eller NTP gillar privatkopieringsersättning, vi anser båda att den bör avskaffas.

      ++++++++

      Vad bra. Äntligen något ni inte har fel på.
      ________

      ”Varför skulle liknelsen att ”en viss % av alla soffor används för att sänka hotellens intäkter” vara sämre?
      Hotellnäringen skulle nog aldrig få för sig att föreslå ngt så korkat, de förstår förhoppningsvis att de skulle bli utskrattade.”
      Vännen, har du betalt för att vara två person i hotellrummet och sedan övernattar med ytterligare två personer så kommer hotellet att kräva pengar för de övriga två.

      ++++++++

      Jag pratar ju inte om hotellsoffor utan min egna soffa i mitt eget hem.

      ________

      Och precis på samma sätt finns det ”förlorade inkomster” för kompositörer när folk skriver sin egen musik hemma, framför sin egen musik hemma. Men det är inget kompositörer eller skapare som tycker det och därför är det fritt fram att skapa hur mycket av din egen musik du än vill.

      ++++++++

      De duktiga kompositörerna kommer alltid kunna få betalt. Fick de betalt på Beethoovens tid före upphovsrätten kan de säkert få betalt idag också utan upphovsrätt.

      Däremot ser det lite tungrott ut för publiceringsbranscherna. Det är ju i själva verket de som vill ha copyrights och möjlighet att ta betalt per kopia.

     • @Grrrblrrrrr

      ”Lagen avskräcker inte. Den lyckas inte heller ändra på ungarnas moral eller värderingar. Exakt vad gör den för nytta då?”

      Lagan skyddar skapande individers rättigheter.
      Det finns inga andra lagar som resulterar i att det inte begås brott, så varför förväntar du dig att just denna lag skulle göra det?

      ”DRM-skydd som gör det tekniskt svårt att säkerhetskopiera. Utöver det finns mjukvaror som man inte får ha säkerhetskopior på. Åtminstone har det funnits.”
      Kan du spela din musik i högtalare? Då kan du också kopiera den.

      ”Du bemödar dig inte att förklara utan säger bara att jag har fel.”
      IPRED innebär enbart att en rättighetsinnehavare vid domstol kan begära beslut om att internetoperatören ska lämna ut uppgifter om IP-adresser och vilket internetabonnemang som en specifik IP-adressen tillhör.
      Därefter kan rättighetsinnehavare polisanmäla personen vars IP-adress det aktuella fallet behandlar.
      Basta.

      ”Du vet antagligen om att det idag finns en avgift på kasetter, hårddiskar och andra lagringsmedia för att ”en viss % av av allt som lagras på hårddiskar är piratkopierat”.”
      Varken jag eller NTP gillar privatkopieringsersättning, vi anser båda att den bör avskaffas.
      ++++++++
      Vad bra. Äntligen något ni inte har fel på.”
      Vi har båda två i otaliga år påpekat att vi ogilla privatkopieringsersättningen, att du inte upptäckt det förrän nu tyder än mer på att du inte hämtar in speciellt mycket information.

      ”Jag pratar ju inte om hotellsoffor utan min egna soffa i mitt eget hem.”
      Soffan i ditt hem har du köpt, den är din. Varför jämför du med objekt som du har köpt? Du har aldrig köpt ett verk, alltså är din jämförelse fullkomligt missriktad.

      ”Däremot ser det lite tungrott ut för publiceringsbranscherna. Det är ju i själva verket de som vill ha copyrights och möjlighet att ta betalt per kopia.”
      Publiceringsbrancher har inte upphovsrätt till någonting, speciellt inte till musikaliska verk.
      Det är frapperande hur du kontinuerligt inte klarar av att tillgodogöra dig någon information.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: