Senaste medlemsstatistiken för Piratpartiet

Kollade precis senaste medlemsstatistiken:

dnc-j4rw334w

 

LOL

201 svar

 1. Inte för att lägga smolk i glädjebägaren men det kan vara värt att notera att grafen inte börjar på 0 utan 11500. Det får det att se betydligt mer dramatiskt ut vad det egentligen är.

  • Jag vet hur det fungerar. Jag har inte kollat upp det men sannolikt är det nu ett år efter att någon känd fildelningssajt tvingats lägga ner, PP rekryterar nämligen majoriteten av medlemmarna baserat på missnöje kring störningar i pirakopieringen. Ett år efter åker de arga snyltarna ur eftersom de inte förnyar sitt medlemskap med annat än att det kommer nya störningar i laglösheten.

   Edit:

   I början på oktober 2012 var det ett tillslag mot PRQ och ett antal fildelningssajter stängdes ner. Senare drabbades även dreamfilm.se så medlemsraset lär fortsätta om man inte räddas av några nya tillslag i närtid.

   Påståendet Piratpartiet = piratkopieringspartiet är mycket lätt att bekräfta.

   • Precis, nästan 1000 till som föll ifrån idag.

   • Framväxten av lättillgängliga legala tjänster gör förmodligen också att det känns mindre angeläget att gå med i ett parti vars huvudfrågor är att värna demokrati (minoritetsförtryck), integritet (för dem som begår övergrepp) och mänskliga rättigheter (misstolkat till egen fördel på bekostnad av andras mänskliga rättigheter.)
    Att man sedan även ger ut en publikation, ”En reformerad upphovsrätt”, vilken bygger på en bristande grundkunskap vad gäller egentliga och närstående rättigheter, skyddstider, källhänvisningar till uppenbart partiska källor, med egna misstolkningar av studier, snarare än till den egentliga studien osv. hjälper inte heller. Nu skall de vara väldigt glada att så få bryr sig om att läsa denna publikation då den snarare skulle stjälpa än hjälpa.
    Det sorgliga är dock att den gröna gruppen i EU-parlamentet, enligt ovan nämnda publikation, även de stöttar publikationen. Något som helt klart gör att förtroendet för de grönas krav på fakta och sakkunskaper försvagas på andra områden.

    • Framväxten av lättillgängliga legala tjänster gör förmodligen också att det känns mindre angeläget att gå med i ett parti vars huvudfrågor är att värna demokrati (minoritetsförtryck), integritet (för dem som begår övergrepp) och mänskliga rättigheter (misstolkat till egen fördel på bekostnad av andras mänskliga rättigheter.)

     Herr Poppe sprider samma nidbild och desinformation av PP som resten av antipiraterna på denna blogg. Och bevisar därmed att han, liksom resten av antipiraterna på denna blogg, inte förstått. Alls.

     Men det är O.K. Denna nidbild kommer dock bara hjälpa PP i längden. Precis som SDs nidbild om att vara rasister har hjälpt dem in i riksdagen. Inget göder ett underdog-parti så bra som nidbilderna av det! 🙂

     • Skillnaden är ju att Piratpartiet propagerar för att begå lagbrott, det gör inte SD. Om SD gjorde som PP skulle man helt öppet gå ut på sin hemsida med tips av typen ”så här knackar du en neger utan att åka dit för det”

     • Var propagerar PP för att begå lagbrott? Kan du vara snäll att länka till sidan så tar jag gärna bort det.

      PP förespråkar en lagändring, men har såvitt jag vet aldrig uppmuntrat till brott. Har du svårt att hålla isär Anonymous och PP nu igen NTP?

     • Bemöt kritiken då, om jag är så snett ute som du vill göra gällande så torde det vara lätt att styrka din position.
      1. Att använda demokrati som ursäkt för att beröva små yrkeskategorier de rättigheter alla andra yrkeskategorier har, rätten till det egna arbetet, för att kunna förse sig själv med underhållning utan hänsyn till kreatörer, är inte demokrati utan endast förtryck.
      2. Att hävda rätten till integritet faller ganska platt när det är genomskinligt vems integritet man talar om. Kreatörers integritet har man bevisligen pissat på.
      3. Att tolka FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i ljuset av det arbete FN gör i frågan, som att deklarationen uttalat talar för fri fildelning samtidigt som den talar för allas rätt till skydd av sin upphovsrätt, visar endast på hur lite förståelse man har för syftet med deklarationen. Vi kan inte plocka russin ur den kakan, vi får lov att äta hela kakan.
      Jag förstår att verkligheten förefaller märklig för någon som varit curlad under hela sin uppväxt och har så gott om tid att man kan svansa runt utklädd på diverse nördmöten. Välfärdsproblem som, ”buhu jag får inte ta del av underhållning utan att den som lagt ned sin själ och sitt hjärta i den godkänner sättet på vilket jag gör det, buhu, varför måste jag betala för något jag vill ha?”, intresserar mig föga.
      Lägg ner tramset pajas.

     • Poppe.

      1. Du har rätten till ditt eget arbete. Du tvingas inte göra ditt jobb. Du kan när som helst sluta göra det du gör. Så, nej, ingenting berövas över huvud taget. Det enda som försvinner är gamla sätt att tjäna pengar på. Vilket är ok, det kallas teknisk utveckling.

      2. På vilket sätt ”pissar man på kreatörernas integritet” när vi pratar om publicerade verk? Privat integritet gäller inte för det som är publikt.

      3. Det står ingenstans i FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna att man har rätt att helt avskaffa den personliga integriteten till förmån för att stoppa piratkopieringen. Inte heller står det i FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna att man har rätt att stänga ner internet.

      Inte heller ger FNs stadga stöd för lagar som IPRED och HADOPI. Inte heller finns det något bevis på att dessa lagar fungerar på något plan alls, och dessutom legaliserar de rena maffiametoder.

      Är det odemokratiskt att begära att maffiametoder avlegaliseras?

     • @wertigon

      ”PP förespråkar en lagändring, men har såvitt jag vet aldrig uppmuntrat till brott. Har du svårt att hålla isär Anonymous och PP nu igen NTP?”

      Du har dålig koll.

      Både PP och UP har haft avdelningar på sina hemsidor om hur man ska skydda sig så att man inte åker dit när man piratkopierar. Man kan diskutera om detta är att uppmana eller inte men det är uppenbart att man anser att piratkopiering är normaltillståndet och att det är rätt att bryta mot lagen och komma undan med det.

      Det mest tydliga exemplet är väl annars att PP under en lång period samarbetade med TPB och bidrog till deras kriminella gärning – medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Tydligare uppmaning till brott går väl inte att få och tydligen insåg man detta själva också eftersom man slutade med detta när man fick hot om juridiska åtgärder.

      Det finns några exempel till, bl.a. att Falkvinge skrivit om att han suttit under pågående rättegång och laddat ner filer, alltså att som partiledare för PP berätta att han brutit mot lagen i en svensk rättssal. Eller planerna på att driva TPB inifrån riksdagshuset.

      Även om PP inte i klartext går ut med att man ska piratkopiera så mycket man kan utan betänkligheter, trots att man bryter lagar och kränker andras rättigheter, så innebär deras politik och deras utspel ett tydligt ställningstagande som i princip är likvärdigt med att uppmana till brott. Bara ordlekar och strutsmentalitet kan komma fram till något annat än den verklighet jag beskriver.

     • @wertigon

      ”1. Du har rätten till ditt eget arbete. Du tvingas inte göra ditt jobb. Du kan när som helst sluta göra det du gör. Så, nej, ingenting berövas över huvud taget. Det enda som försvinner är gamla sätt att tjäna pengar på. Vilket är ok, det kallas teknisk utveckling.”

      Teknisk utveckling kan göra att ett visst arbete inte längre behövs eller blir mindre efterfrågat. Men nu handlar det inte alls om detta eftersom produkterna fortfarande har en stor efterfrågan. Isutkörarna försvann för att människor helt lagligt kunde tillverka is hemma. Människor kan också tillverka egen musik hemma helt lagligt. Problemet är ju när människor stjäl kopior på ANDRAS musik. Nu är is inte en produkt med verkshöjd så jämförelsen håller inte helt.

      Ni piratmuppar ser inte skillnad på teknisk utveckling och vad som styrs av moral, mänskliga rättigheter osv. Om efterfrågan försvinner så kan man förstås inte leva på sitt skapande. Men efterfrågan på upphovsrättsskyddad musik och film har ju absolut inte försvunnit. Eller spel. Du kan helt lagligt tillverka ett eget spel som liknar ”GTA V”, eller så köper du en kopia på det spel som tillverkaren lagt enorma resurser på. Att piratkopiera spelet är inte att skapa något, det är att stjäla. Gör ditt eget spel helt lagligt. Gör en produkt som konkurrerar med GTA V och sälj lagligt. Men blanda inte ihop teknik med vad som är rätt att göra i samhället, det finns massor av saker som GÅR att göra med teknik men som ändå inte är lagliga eller moraliskt försvarbara.

      ”2. På vilket sätt ”pissar man på kreatörernas integritet” när vi pratar om publicerade verk? Privat integritet gäller inte för det som är publikt.”

      Ett upphovsrättsskyddat verk är inte publikt på det sättet att det är fritt att kopiera om inte uppovsmannen vill det. Med stöd av lagen och de mänskliga rättigheterna.

      ”. Det står ingenstans i FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna att man har rätt att helt avskaffa den personliga integriteten till förmån för att stoppa piratkopieringen.”

      Deklarationen är givetvis inte skriven så specifikt men den stöder att man inskränker vissa rättigheter om man riskerar att kränka andra rättigheter. Läs artikel 29 och 30.

      29:2

      ”Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.”

      30

      ”Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.”

      Konsekvensen av 29:2 och 30 är att man måste tillämpa en nationell lagstiftning och rättspraxis som gör att det råder balans mellan olika gruppers rättigheter, exempelvis balans mellan yttrandefrihet och upphovsrätt, vilket ECHR mycket tydligt uttalat sig om i fallet TPB.

      ”Inte heller står det i FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna att man har rätt att stänga ner internet.
      Inte heller ger FNs stadga stöd för lagar som IPRED och HADOPI. Inte heller finns det något bevis på att dessa lagar fungerar på något plan alls, och dessutom legaliserar de rena maffiametoder.
      Är det odemokratiskt att begära att maffiametoder avlegaliseras?”

      Nu börjar du verka precis lika okunnig/läsokunnig som Donsan. Med dina skrivningar om ”inte heller står det i FNs deklaration” visar du tydligt att du inte förstått något alls. Ännu ett exempel på att piratmupparna bygger sin irrlära på okunskap och brist på läsförståelse. Och ditt trams om ”stänga ner internet” är ju bara för mycket.

     • NTP.

      1. ”Teknisk utveckling kan göra att ett visst arbete inte längre behövs eller blir mindre efterfrågat. Men nu handlar det inte alls om detta eftersom produkterna fortfarande har en stor efterfrågan.

      Så, för att vävmaskinerna, som gjorde det enklare att skaffa tyg, ersatte ett sätt att tjäna pengar på i en branch med stor efterfrågan, så menar du att det inte var teknisk utveckling?

      Tidigare behövde man en stor kopieringsapparat för att skapa kopior. Man behövde fabriker som pressade skivor och tryckpressar som tryckte upp böcker och tidningar. Idag kan vem som helst med en egen dator skapa en kopia. Kopiorna i sig har inget värde längre i den digitala världen. Noll. Zip. Zilch. Däremot finns det andra sätt att tjäna pengar – reklam, sälja tillgång till ett bibliotek, etc. Men att ta betalt per kopia är dödsdömt och har varit det ända sedan internet nådde allmänheten. Att hävda att det är ens ”moraliska skyldighet” är ungefär lika korkat som att hävda att det är ens ”moraliska skyldighet” att inte ha sex före äktenskapet.

      2. NTP, ett upphovsrättsskyddat verk är publikt, punkt. Vad som händer med publik information går inte att kontrollera på ett fritt och öppet internet – det är en ren omöjlighet. Avskaffa det öppna internet, eller ändra upphovsrättslagen?

      Vad som däremot går att kontrollera är dels vilken information som släpps publikt, dels vem som tjänar pengar på att sprida denna information. Om upphovsrättslagen ändras så att man endast får hantera dessa två bitar så vore mycket vunnet.

      3. Är det okunnighet att hävda att Hadopi är ett stort fett misslyckande när till och med den franska regeringen säger så?

      Sedan får du jättegärna länka till de påstådda sidor du hävdar uppmuntrar en att begå brott.

     • @wertigon

      Din okunnighet är inte längre förvånande men den är kapital.

      Kopieringsmaskinen (xerox) har funnits väldigt länge nu. Trots denna teknikutveckling och att många år har gått så är det fortfarande inte lagligt att kopiera böcker trots att det går. Man betraktar alltså inte en bok som givits ut via ett förlag som publik på det sättet att den skulle vara OK att kopiera och sprida. Teknik är en sak, laglighet är en helt annan. Samma sak gäller för musik och film.

      Ni piratmuppar är uppenbarligen inga Einsteins eftersom ni inte kan skilja på teknik och laglig användning. Hur många gånger ska man behöva förklara så enkla saker för att ni ska fatta?

     • 1. Gäller det alla yrkesgrupper menar du? Om allmänheten eller en arbetsgivare hittar ett sätt där de kan ta del av din efterfrågade arbetsinsats, mot din vilja, utan att ersätta dig, då är ditt enda val att sluta jobba? Söka upprättelse och rättvisa finns inte på kartan eller? Vad är det för verklighet du lever i? Lever vi i en verklighet där den ständiga jakten på möjligheter att blåsa varandra är normen menar du? Där den som lyckas hitta nån form av kryphål där det är svårt att upptäcka deras kränkning av andra människor skall sätta agendan för vår rättsuppfattning?

      2. När du säger ”privat integritet” så menar du säkert personlig integritet. Det finns fler typer av integritet, exempelvis ”egen integritet”, ett musikaliskt verk eller en prestation är en del av den egna integriteten, vilken Pirater pissar på. Därför har jag väldigt lite till övers för Piratpartiets enkelspåriga egoistiska syn på integritet. Där som på så många andra områden så klamrar man sig fast vid halmstrån för att försöka rättfärdiga egna vidrigheter. Egoismen gör dig blind för den stora helheten.

      3. Nej, precis. Det står heller inte att man kan använda en konsekvens av sina brott mot de mänskliga rättigheterna som ursäkt för att rättfärdiga fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna.

     • ”Om allmänheten eller en arbetsgivare hittar ett sätt där de kan ta del av din efterfrågade arbetsinsats, mot din vilja, utan att ersätta dig, då är ditt enda val att sluta jobba? ”

      Det är ingen som tvingar dig att göra jobbet från första början. Du har frihet att avvakta med att utföra arbetsinsatsen tills dess du hittar några som är beredda att finansiera det åt dig.

     • @Gurra

      Avtalet är redan ingånget med samhället om hur ersättning i förhållande till nyttjande kan gå till och samhället har överlåtit det på individer att avgöra hur de väljer att finansiera sitt arbete, men de som fildelar väljer egenmäktigt att bryta det avtalet för egen vinning.

     • ”Avtalet är redan ingånget med samhället om hur ersättning i förhållande till nyttjande kan gå till”

      Vadå ”avtalet”? Det rör sig inte om ngt ”avtal”, det är en tvingande lag som inskränker folks frihet.

     • Poppe;

      1. Som Gurra så riktigt påpekade; Om du misstänker att du inte kommer få betalt för att jobba, gör inte jobbet förrens du får betalt. Om nya tekniska landvinningar gör så att arbete som du räknar med ska ge avkastning inte gör det längre – tja, sucks to be you men det är ditt problem, inte resten av samhället. Tidigare avtal förutsatte att det var svårt att kopiera. Nu när det är skitenkelt att kopiera så är det kanske dags att omförhandla…?

      2. På vilket sätt berör det dig som upphovsman att jag laddar hem din låt utan att betala för mig? Utöver att jag bryter mot din ensamrätt på att kopiera låten då, vilket är en ensamrätt som inte längre är nödvändig och som skall tas bort. Vad, förutom det, är problemet?

      3. Det är ju självklart att man inte kan använda ett brott för att rättfärdiga ett brott. Det är inte heller vad som har gjorts dock.

      Så du håller alltså med om att både IPRED och Hadopi bryter mot de mänskliga rättigheterna?

     • Ni pirater måste leva i en annan verklighet? Per skriver ”Men att ta betalt per kopia är dödsdömt och har varit det ända sedan internet nådde allmänheten.” I den riktiga världen, utanför piraternas dagdrömmar, är det just den affärsmodellen som växer så det knakar! Ni pirater lever visserligen i en tidskapsel, men ni kanske har hört talas om ”appar” – de är rätt populära nuförtiden….. Bara ett exempel på att din ”teori” är fullständigt irrelevant.
      Sen är det ju inte ”kopian” man tar betalt för utan för nyttan och glädjen att konsumera tjänsten eller produkten. Hur den sedan distribueras är fullständigt ointressant. Men det är nog överkurs för piraterna, åtminstone innan de kommit ur sin tidskapsel.

     • @Thomas

      ”Men det är nog överkurs för piraterna, åtminstone innan de kommit ur sin tidskapsel.”

      Dumstruten måste av också.

     • Thomas, såvitt jag har sett är det streaming som växer så det knakar. De flesta streamingtjänsterna har inte som affärsmodell att sälja styckeskopior – de har som affärsmodell att sälja tillgång till sina bibliotek.

     • Enligt Gartner kommer antalet nedladdade, betalda mobilappar att fördubblas och intäkterna kommer att öka med 45% fram till 2017. De räknar med en total omsättning på ca 26 miljarder USD under 2013.
      Din ”teori” att den marknaden skulle var dödsdömd har inte nån förankring i verkligheten.

     • 1. Att ny teknik gör det möjligt att bryta samhällets avtal med medborgarna är inte anledning att bryta mot avtalet. Frågan är snarare varför människor har ensamrätt till sitt eget arbete och om det är något vi skall fortsätta med. Det är fullt möjligt att med olika tekniker, nya som gamla, att bryta mot de avtal samhället ingått med sina medborgare, om detta skulle vara huvudanledningen att omförhandla avtalet så kan man argumentera för att avskaffa en hel rad av brottsrubriceringar. Att det är möjligt att blåsa människor är inte en anledning att göra det.

      2. Tack, du tydliggör här vilken vidrig syn du har på andra människor och deras integritet.

      3. Nej precis. Det enda brotten mot de mänskliga rättigheterna vi talar om här är de brott mot de inskränkningar artikel 27:2 föreskriver för de rättigheter vi alla har att delta i samhällets kulturliv i artikel 27:1. Illegal fildelning är ingen mänsklig rättighet.

      Gällande ”IPRED” och HADOPI så får ni nog, som andra kriminella, vänja er vid att ha span på er, om ni väljer att kriminalisera er genom att begå brott mot era medmänniskor.

     • ”1. Att ny teknik gör det möjligt att bryta samhällets avtal med medborgarna är inte anledning att bryta mot avtalet.”

      Det är inget avtal, eftersom jag inte kan välja att inte skriva på : Det är alltså ett tvång.

      ”3. Nej precis. Det enda brotten mot de mänskliga rättigheterna vi talar om här är de brott mot de inskränkningar artikel 27:2 föreskriver för de rättigheter vi alla har att delta i samhällets kulturliv i artikel 27:1. Illegal fildelning är ingen mänsklig rättighet.”

      Varje tidsepok tycks ha sin egen variant av Spanska Inkvisitionen. Att upphovs-privilegiet tagits upp av FN som exempel på ”mänskliga rättigheter” drar hela konceptet med ”mänskliga rättigheter” i smutsen.

     • @Poppe:

      1. Det handlar inte om att ny teknik gör det möjligt att bryta mot lagen – det handlar om att ny teknik gör lagen utdaterad. Ett skydd som en gång behövdes behövs helt enkelt inte längre – åtminstonde inte i samma utsträckning. Svårare än så är det inte.

      2. Varför måste du ha en ensamrätt på varenda kopia i hela världen? Kan du rättfärdiga det på något annat sätt än ”För det är så jag tjänar pengar” eller ”För att det är min lagstadgade rätt” så lyssnar jag gärna. Inget av de två argumenten är vettiga när vi diskuterar huruvida det skall fortsätta vara din lagstadgade rätt.

      3. Att göra fildelning illegal är inte heller någon mänsklig rättighet, således har vi bägge fel. Samtidigt begås det stora brott mot mänskliga rättigheter i upphovsrättens namn. Detta måste upphöra.

      HADOPI och IPRED är två exempel på detta. Att du accepterar det visar bara vilket vidrigt, girigt, empatilöst svin du är Poppe… 🙂

     • @wertigon

      ”1. Det handlar inte om att ny teknik gör det möjligt att bryta mot lagen – det handlar om att ny teknik gör lagen utdaterad. Ett skydd som en gång behövdes behövs helt enkelt inte längre – åtminstonde inte i samma utsträckning. Svårare än så är det inte.”

      Ingen ny teknik gör lagen utdaterad, lagen är till för att skydda människor mot handlingar som strider mot mänskliga rättigheter, allmän ordning eller som på annat sätt är skadliga för samhället, medborgarna osv. på lång och kort sikt.

      Oavsett hur avancerade vapen människan kommer på så lär inte mord bli lagligt, kanske kan ett sådant tydligt exempel få dig att förstå? Det går redan idag göra massor av saker mha teknik och med hjälp av internet. VI har redan svensken som köpte sexuella övergrepp på barn i annat land mot betalning för att han skulle få se det via webbkamera. Man kan köpa våldstjänster från O.G. via deras hemsida. Man kan förstås hitta på en hel massa olika sätt att skada andra människor bara genom att sitta hemma och trycka på några knappar. Hur lätt detta är har INGET att göra med om det ska vara lagligt eller inte.

      ”2. Varför måste du ha en ensamrätt på varenda kopia i hela världen? Kan du rättfärdiga det på något annat sätt än ”För det är så jag tjänar pengar” eller ”För att det är min lagstadgade rätt” så lyssnar jag gärna. Inget av de två argumenten är vettiga när vi diskuterar huruvida det skall fortsätta vara din lagstadgade rätt.”

      Mänskliga rättigheter? Är de inte viktiga för dig? Vill du göra undantag för vissa mänskliga rättigheter för att du ska kunna roffa åt dig utan att betala? Ska du ha rätt att skita i vissa mänskliga rättigheter, då öppnar det väl upp för godtycke för vem som helst att bryta mot vilka mänskliga rättigheter som helst.

      ”3. Att göra fildelning illegal är inte heller någon mänsklig rättighet, således har vi bägge fel. Samtidigt begås det stora brott mot mänskliga rättigheter i upphovsrättens namn. Detta måste upphöra.””

      Fildelning är inte illegal. Att bryta mot upphovsrätten är det däremot, helt oavsett vilken teknik man använder. Märkligt att du aldrig lyckas förstå skillnaden.

     • NTP.

      1. Ny teknik utdaterar gamla lagar och skydd hela tiden. Ex. gjorde gevär fullplåtsrustningar helt onödiga, och behovet av en vaktstuga var femte kilometer efter landsvägen försvann med järnvägen.

      2. Jag argumenterar för att just detta specifika skydd är helt och hållet utdaterat. Bevisen talar för det. Att det existerar betyder inte att det är nödvändigt längre.

      3. Och NTP väljer att inrikta sig på en liten skitdetalj och totalt ignorera den viktiga delen av påståendet. Som vanligt. Det betyder att NTP ger mig rätt i mina påståenden om att det begås ”stora brott mot mänskliga rättigheter i upphovsrättens namn” och att detta måste upphöra.

     • @wertigon

      ”1. Ny teknik utdaterar gamla lagar och skydd hela tiden. Ex. gjorde gevär fullplåtsrustningar helt onödiga, och behovet av en vaktstuga var femte kilometer efter landsvägen försvann med järnvägen.”

      ”gamla lagar”

      Vilka? Fullplåtsrustning, vaktstuga, helt irrelevant i sammhanget lagar.

      ”2. Jag argumenterar för att just detta specifika skydd är helt och hållet utdaterat. Bevisen talar för det. Att det existerar betyder inte att det är nödvändigt längre.”

      Nej, knappast, bevisen (övergreppen i mycket stora antal) talar för att upphovsrätten är högst relevant. Rätten till resultatet av eget arbete (eller enligt kontrakt man godtagit) är central och gäller även de som skapar något.

      ”3. Och NTP väljer att inrikta sig på en liten skitdetalj och totalt ignorera den viktiga delen av påståendet. Som vanligt. Det betyder att NTP ger mig rätt i mina påståenden om att det begås ”stora brott mot mänskliga rättigheter i upphovsrättens namn” och att detta måste upphöra.”

      Det fanns ingen viktig del i ditt påstående eftersom det var falskt. Enligt allmänna deklarationen så är ingen mänsklig rättighet oändlig utan måste vägas mot andra rättigheter så att det råder balans, vilket måste hanteras i den nationella lagstiftningen med allmänna hänsyn om hänsyn till lag och ordning, rikets säkerhet och liknande. Om man gör detta på ett bra sätt – som Sverige gjort i fallet TPB enligt ECHR – så begås inga som helst brott i upphovsrättens namn.

     • 1. Häxkonster? Gilleslagarna? Adelsprivilegierna? Alla exempel på lagar som avskaffats för att behovet inte längre finns. Det går att hitta hur många lagar från medeltiden som helst som inte fungerar i dagens samhälle. Även renässansen, stormaktstiden, krigstiden och sovjeteran har lagar som har plockats bort för att de fallit ur tiden.

      Anledningen till att jag tog upp plåtrustningar och vaktstugor, är för att den lag som diskuteras i grund och botten är ett skydd som idag överbeskyddar, och det skapar problem. Om en lag sa att dagens soldater måste bära fullplåtsrustning så skulle den också avskaffas ganska kvickt.

      2. Upphovsrätten är relevant, ja. Rätten till att förfoga över varenda liten kopia som skapats i hela världen är det inte. Internet har gjort behovet av det totalt och komplett onödigt.

      Betyder det att man måste slänga bort ALLT med upphovsrätten? Nej. Verkligen inte. Det är därför vi pirater pratar om en reform, inte ett avskaffande.

      3. NTP, du pratar om ”balans” men glömmer att nämna att din ide om balans är två personer på en gungbräda där den ena väger 15 och den andra 150 kg.

      Fakta:

      1. Alla juridiska åtgärder som syftat till att minska den illegala fildelningen har misslyckats kapitalt.
      2. Alla juridiska åtgärder som syftat till att minska den illegala fildelningen har på ett eller annat sätt inskränkt mänskliga och medborgerliga rättigheter som yttrandefrihet och rätten till ett privatliv.
      3. Det finns inga bevis på att den illegala fildelningen har skadat musikbranchen som helhet.
      4. Det finns dock bevis på att den illegala fildelningen har bidragit till en minskande försäljning av styckeskopior, framför allt album.
      5. Det skapas mer musik nu än någonsin tidigare, med fler professionella musiker än någonsin. Men expansionen har ökat på bekostnad av de stora kartellerna.

      På detta drar jag slutsatsen att den illegala fildelningen inte är ett problem, och borde legaliseras när den sker i icke-kommersiellt syfte. Fildelningen har inte dödat branchen, utan transformerat den.

    • @Poppe

     Ja de där fjånarna gör bort sig redan på sidan ett.
     ”Om vi lägger mindre pengar på att köpa CD-skivor spenderar vi mer på något annat, till exempel att gå på livekonserter. Det är goda nyheter för artisterna. En artist får typiskt mellan 5 och 7 procent av intäkterna från en CD, men 50 procent av intäkterna från en konsert. Skivbolagen är de stora förlorarna, men det är bara för att de inte längre tillför något värde.”

     Det är ju som sagt inte varken artisten eller skivbolaget som upphovsrätten till verket.

     Om dessa två meningslösa fjånar till individer vill göra något åt det de skriver om ovan så hade de fått skriva en ”publikation” som hetat ””En reformerad närliggande rättighet”.

     När PPmupparna inte ens kan få namnet på publikationen rätt så kan man inte annat än LOLOLOLOL.

     • Jo Sten, och man undrar var de fått procentsatserna från?

     • Den. s.k. boken har en felaktig titel, ”The Case For Copyright Reform”.

      Borde heta ”Pirate Misconceptions about Copyright”

     • @Poppe NTP

      ”En artist får typiskt (…) 50% av intäkterna från en konsert.”
      LOLOL
      och Falkvinge får 50% av sina idéer från magic mushrooms.

     • Jo Sten, och man undrar var de fått procentsatserna från?

      Förmodligen samma ställe som hävdar att piratkopieringen kostar industrin dubbla deras omsättning i reda pengar… 🙂

     • Det bästa är nog att låtskrivare inte nämns en enda gång i hela publikationen. Hur skall man kunna reformera upphovsrätten utan att blanda in innehavarna av de egentliga rättigheterna? Utgivarna och utövarna i all ära, men deras huvudsakliga inkomster är ju inte direkt kopplade till upphovsrätten. Man diskuterar olika roller som vore de desamma.
      Utgivare finansierar och säljer sin produkt, menar Piratparpartiet att alla som finansierar en produkt skall räkna med att privatpersoner, dock utan ”vinstintresse”, skall ha rätt att ge bort produkten utan att själv finansierat den.
      Utövare framför musik, utför ett arbete, skall andra som arbetar, enligt Piratpartiet, räkna med att lön för den efterfrågade mödan uteblir för att man hittat en teknisk möjlighet att blåsa den arbetande på sin lön.
      Är det bara vissa yrkesgrupper och verksamheter som skall berövas rättigheter andra yrkesgrupper och verksamheter fortfarande har?
      Varför nöja sig med det, kanske Judar har gott om pengar, man kunde göra det förbjudet för dem att äga kapitaltillgångar, då skulle man kunna använda pengarna till snabbare nät för fildelare?
      Möjligheterna att sko sig på andra med den här typen av resonemang är mycket stor så länge det finns ett ”dom” att frånta rättigheter, i slutänden blir det nog väldigt ensamt i parasitbyttan dock.

     • ”Varför nöja sig med det, kanske Judar har gott om pengar, man kunde göra det förbjudet för dem att äga kapitaltillgångar, då skulle man kunna använda pengarna till snabbare nät för fildelare?”

      Här ser vi hur lågt antipiraterna sjunker i sin halmgubbe-retorik. Ni drar er alltså inte för att jämföra era meningsmotståndare med nazister.

      Tror ni att det kommer vara till er fördel..?

     • @Gurra
      Det är inte antipirater som gör liknelsen, det är jag.
      Du behöver inte generalisera när du vet vem som är källan till ett uttalande, det är oärligt.
      Liknelsen är högst aktuell då Piratpartiet vill beröva små grupper i samhället de rättigheter andra har kvar. Du gjorde det till en fråga om Nazism, jag valde att göra en liknelse med en folkgrupp istället för en yrkeskategori för att påvisa vansinnet i det Piratpartiet står för. Jag kunde valt en folkgrupp med, vår tid, mindre laddad historia, exempelvis Etrusker, men då hade nog inte poängen nått fram lika tydligt.
      Du får väl påvisa var jag har fel i mina resonemang snarare än att försöka greppa efter strån ur obefintliga halmgubbar.

     • ”Du behöver inte generalisera när du vet vem som är källan till ett uttalande, det är oärligt.”

      Jag har sett även andra signaturer använda samma argument. Så antingen använder du flera olika pseudonymer som du skriver under, eller så är det ett välanvänt knep som ni kör med.

      ”Liknelsen är högst aktuell då Piratpartiet vill beröva små grupper i samhället de rättigheter andra har kvar.”

      Vilka ”små grupper” pratar du om? En gång hade vi yrkesgruppen isutkörare. Ingen vet ens idag vad det yrket innebar. Det fanns smeder, skomakare, tunnbindare och en massa fler yrkesgrupper som inte finns idag. Skulle vi skyddat dem med någon slags ”rättigheter” också? Jäkla kylskåp och frysteknik, gjorde så att isutkörarna blev arbetslösa!

     • @Gurra
      Isutkörarliknelsen är redan sedan många år exponerad som det patetiska försök till liknelse det är.
      Ja, du kan göra egen is hemma och ja, du kan skriva egen musik hemma. Det har inget med illegal fildelning att göra, då fildelaren generellt sett inte fildelar musik och film denne själv skrivit, framfört och spelat in. Liknelsen mellan stöld och illegal fildelning har enormt mycket större relevans än den löjliga isutkörarliknelsen.

     • Poppe, anser du att en arkitekt som anställs av ett företag för att rita ett kvarter, får ett konsultarvode på 300 000 och sedan ingenting mer trots att kvarteret i fråga i slutändan blir värt 100x investeringskostnaden. blir berövad sitt ”rättmätiga arbete”?

      För det är så byggbranchen fungerar. Ändå verkar arkitekter utan problem designa massor av hus, utan det problemet. Vad är det en upphovsman gör som skiljer sig från det en arkitekt gör? Not a damn thing.

     • ”Det är ju som sagt inte varken artisten eller skivbolaget som upphovsrätten till verket.”

      I många fall är det artisten / bandmedlemmarna som gjort upphov till verket. Helt klart tillräckligt många fall för att kulturlivet skulle sprudla utan upphovsrätt. Det är bara att kolla på Idol-köerna. Jättemånga aspirerande artister. Absolut ingen brist på folk som älskar att sjunga och spela musik. Upphovsrätten har blivit ett system att agera grindvakt – sålla bort de som inte är bra nog. Den är inte ett system att underlätta kulturskapande – utan att förtrycka kulturskapandet och spridningen av kultur.

     • Folk vill tydligen inte betala för kopior längre. Acceptera det och ändra ditt beteende om du vill fortsätta göra vad du nu gör som tydligen upplevs ”gå back” på att information kan delas fritt.

     • Gurra – folk skiter i ”kopior” – men vill gärna betala för att njuta av musik och lyssna på film. Allt snack om ”kopior” är bara piraternas gamla trötta retorik, lågt bort från verkligheten.

     • Thomas – så länge piratkopian är en bättre produkt än originalet kommer folket välja piratkopian. And that’s just how the cookie crumbles.

     • Per, återigen hittar du bara på! TPB har 5 miljoner användare, enligt Wikipedia, iTunes har ungefär 600 miljoner användare. TPB står alltså för mindre än 1% av antalet iTunes användare. Utöver iTunes finns förstås alla andra motsvarande siter, Amazon, Netflix, Spotify, Googleplay osv. Dessutom säljs det en hel del CD’s och vinyl skivor fortfarande.
      Ditt påstående om att ”folket väljer piratkopior” är helt enkelt inte korrekt. Mindre än 1% väljer piratkopior!
      Vilket motsvarar PP’s väljarkår, är inte det en kul korrelation 🙂

     • Thomas.

      När piratkopian blir en sämre produkt/tjänst än den lagliga kopian väljer folket den lagliga. För det mesta.

    • NTP, det är inte min kunskap (eller brist därav) som är problemet, utan det faktum att du inte förstår hur internet och samspelet mellan privat och publik information fungerar.

     Det är inte kopieringsmaskinen som är det som fäller upphovsrättsmonopolet – utan det nätverk, internet, som har kopplat ihop miljontals enheter och alla dessa kan utan problem duplicera varandra hur de än vill för liten till ingen ansträngning. Det har man aldrig tidigare kunnat göra. Till och med en kopieringsmaskin kräver ganska stor ansträngning för att kopiera en hel bok…

     • Det finns inget upphovsrättsmonopol, vem som helst kan skapa egna verk och får då upphovsrätt för dessa helt automatiskt. Varför är PP emot skapande samtidigt som att man vill snylta på andras skapande? Varför sådan dubbelmoral?

      Svar: Girighet och hänsynslöshet

     • Nejtillpirater skriver:

      ”Det finns inget upphovsrättsmonopol”

      Jo monopolet är, inte i skapandeföretagandet, men i distributionsföretagandet. Distributionskanaler har traditionellt kontrollerats med hjälp av upphovsrätt. Det är därför man plockar ner TPB och megadownload.

      Inte för att förstöra folks möjlighet att spela in eller skapa – utan för att hindra deras möjlighet att nå ut med och sprida verken.

      Detta framgår mycket tydligare i den amerikanska benämningen ”copy right” – att upphovsrätten kort och gott rör sig om ett kopieringsmonopol.

 2. Yep, få se var tappet landar på det här året. PP är dock långt från uträknat, och lär väl ta minst 1% i nästa riksdagsval, och minst en EU-plats mtp de bra saker vi har gjort och vad vi fortsätter göra i EU-parlamentet.

  • Ja, mycket bra saker, typ att Christian Engström som en av endast 2 EU-parlamentariker röstade nej till viktiga åtgärder för att skydda sexuellt utsatta barn. En skamfläck för Sverige!

   • Suck, vi har ju gått igenom det här tidigare.

    Förslaget var att man skulle osynliggöra barnporren på internet.

    Pirater tror inte på att man löser ett problem genom att göra det osynligt. Pirater tror att man löser ett problem genom att lösa problemet. Därför röstade CE nej.

    Sen har man faktiskt haft en hel del segrar där PPs närvaro varit avgörande; ACTA, den gröna gruppens antagande av PPs upphovsrättspolitik, telekompaketet för att nämna några punkter.

    PP har gjort stor skillnad i EU-parlamentet och fortsätter göra stor skillnad. Därför är en röst på PP i EU-parlamentet allt annat än bortkastad. 🙂

    • ”Pirater tror inte på att man löser ett problem genom att göra det osynligt. Pirater tror att man löser ett problem genom att lösa problemet. Därför röstade CE nej.”

     Jaså? I så fall har väl pirater ingen anledning att osynliggöra problemet ”att man inte får piratkopiera” genom att använda VPN-tjänster och liknande?

     Eller är man för fega för att använda grundprinciperna för civil olydnad och stå för vad man gör? Liknar ju Ku Klux Klan med kåpor och liknande för att inte bli igenkänd.

     • Nu blandar du äpplen och päron igen.

      VPNs är att likställa med direktlinjer. Om du har en väldigt lååååååång kabel kan man dra en telefonlinje mellan ens huvudkontor i Stockholm till ett mindre kontor i Göteborg. Allt som går mellan dessa två linjer är garanterat privat information.

      Det är något helt annat än att sopa något under mattan, vilket är vad som hänt här.

    • Så allt snack om rätt till personlig integritet, det gäller alltså inte våldtagna barn? Deras rätt till integritet vill inte PP slåss för.

     • Så du tycker att en bra lösning på problemet är att sopa det under mattan?

     • Det där är bara tom retorik, som vanligt. Barnporr är förrbjudet i Sverige men du kan väl inte påstå att problemet är sopat under mattan? Tvärtom är det det ju ett aktivt arbete från många olika aktörer att belysa problemet och att försöka att minska det.
      Tyvärr har ju PP en historia av att inte göra nånting!

     • ”Barnporr är förrbjudet i Sverige men du kan väl inte påstå att problemet är sopat under mattan?”

      Men snälla Thomas. Du måste väl förstå att om du förbjuder ngt så vågar folk inte ha med det att göra av rädsla att själva åka fast. Brottslingarna tjänar på om vanligt folk inte vågar samla in bevis på övergrepp. Bilderna kan ju tolkas som porrbilder! Jag skulle aldrig våga ta kort som bevis att ett barn råkar illa ut om det fanns minsta risk att jag själv kunde åka fast och anklagad för barnporr.

     • Återigen ser vi hur piratkramarna desperat försvarar allvarliga inskränkningar av rätten till personlig integritet!

     • @gurra

      ”Jag skulle aldrig våga ta kort som bevis att ett barn råkar illa ut om det fanns minsta risk att jag själv kunde åka fast och anklagad för barnporr.”

      Vi vet sedan tidigare diskussioner att sådana bilder är din våta dröm.

      Skulle man se ett barn utsättas för övergrepp eller pratar med ett barn som berättar det efteråt så behöver man inte ta några bilder utan man ringer givetvis polisen och ställer upp som vittne.

     • Thomas, förslaget gällde: ”Det finns barnporr på internet. Skall vi ta bort det från den publika delen av internet så problemet inte syns längre?” vilket är att sopa problemet under mattan, hur du än vrider och vänder på steken.

     • nejtillpirater:

      Vi vet att du tycker att det är obehagligt att se skiten. Det hjälper inte de barnen som råkar illa ut om vi vuxna blundar för att det är äckligt. Inte ett jävla dugg.

      Ondska i världen kan fortgå för att folk med goda intentioner blundar för det obehagliga och det hemska.

      Skönt för dig, men katastrofalt för brottsoffren.

     • ”Skulle man se ett barn utsättas för övergrepp eller pratar med ett barn som berättar det efteråt så behöver man inte ta några bilder utan man ringer givetvis polisen och ställer upp som vittne.”

      Utan bevismaterial blir det väl ord mot ord.. Kraven för fällande domar är väl ofta höga i sexbrottsfall.

      Och i konsekvensens namn.. borde vi inte förbjuda bilder på våldsskildringar? De är också äckliga och folk kan ta illa upp. Nåt psyko kanske blir upphetsat eller inspirerat osv. Men då har vi tekniskt sett förbjudit bevismaterial för våldsbrott.

      Det är i brottslingarnas intresse att skrämma så folk inte vågar samla in bevis. Lyckas de få själva bevismaterialet olagligt så kommer de ju undan.

     • Det är också larvigt hur dessa barnporr-rabiata personer inte tycks förstå att övergreppsbilder sprids inte helt öppet på internet. Det kan ju bara vara de allra mest inkompetenta jubelidioterna till övergrepps-pedofiler som lägger upp bevisbilder för övergrepp helt öppet på internet.

      De flesta som håller på med sånt måste ju fatta att de ska skydda och dölja med kryptering och gömma undan så mycket som möjligt om de vill ha chans att komma undan med vad de håller på med.

     • Det handlar om värderingar och vad man prioriterar. Jag och några till tycker det är viktigt att ge brottsoffer en stark rätt till personlig integritet, dvs att inte acceptera att bilder på övergrepp sprids.
      Ni pirater tycker inte att den rätten är lika viktig, ni försvarar inskränkningar i rätten till personlig integritet av andra skäl.
      Precis på samma sätt som ni försvarar andra inskränkningar av rätten till personlig integritet, ni värderar annat högre.
      Det är er bedömning, helt ok!
      Men är inte ok att samtidigt påstå att ni försvarar integriteten, när ni uppenbarligen inte tycker det är så viktigt.

     • Thomas, att ”inte acceptera att kränkande bilder som publicerats på internet sprids vidare” är meningslöst. Det är ungefär som att säga ”Jag accepterar inte att vatten är vått.” Lev i förnekelsen då.

      Tänk dig att en person får sitt ansikte helt förstört.av en sadist som kastar syra i ansiktet. Varje gång den personen ser sig själv i spegeln blir han eller hon påmind om det hemska som hänt denne.

      Vad du menar nu är alltså att denna person inte någonsin kan se sig själv i spegeln igen och att alla speglar därför borde förbjudas, för att vi ska tänka på den stackars personens speciella behov. Varför i helvete då? Det är bara idiotiskt.

     • De som tjänar i första hand på att bevis är olagliga är brottslingarna.

      De som försöker påföra falsk skam på offren för bevisbilder är vidriga och det krävs av oss som medborgare att vi vågar ge dem den skiten de förtjänar.

      Det är olyckligt att det mänskliga psyket funkar så att offren själva väldigt ofta tar på sig skam och skuld för det som inträffat om de mått dåligt av det. Men ju fler som är medvetna om det och vågar säga ifrån, desto bättre.

     • Jag bara konstaterar att det är ni två som gång på gång försvarar inskränkningar i rätten till personlig integritet. Det finns alltid olika sätt att lösa problem. Det stackars offret för syra attacken kan ju till exempel få en plastikoperation. Menar man allvar med sina värderingar hittar en väg framåt istället för att bara rycka på axlarna och ge upp som du gör Per.
      Gurra – det handlar inte om skam! Det handlar om att äga rätten till sin kropp!
      Hade ni menat allvar med att stå upp för rätten till integritet, då hade ni inte hela tiden försvarat inskränkningarna på det sätt som ni gjort. Ni hittar alltid så goda skäl till att att grupp efter grupp ska drabbas av inskränkningar. Det är förtroendevalda, politiker, ”upphovsrättspampar”, människor ”med makt”, brottsoffer, personer med skyddat boende – grupp efter grupp där ni helt godtyckligt försvarar begränsningar i deras integritet.
      Ni är inte lösningen – det är ni som är problemet!

     • @gurra

      ”De som försöker påföra falsk skam på offren för bevisbilder är vidriga och det krävs av oss som medborgare att vi vågar ge dem den skiten de förtjänar.”

      Ja vi vet ju sedan tidigare diskussioner att det är din våta dröm att barnporrbilder att runka till ska finnas i ett överflöd på internet och att du gör alt du kan för att komma med idiotiska argument för att säkra detta. För 99% av befolkningen är det naturligt att anmäla om man hittar barnporr på nätet, inte fundera på om man har begått brott i och med att man råkade se det.

     • ”Gurra – det handlar inte om skam! Det handlar om att äga rätten till sin kropp!”

      Det är väl självklart att mycket av det som kränkningar handlar om är skam.

      1. Skam hindrar offren att själva våga anmäla.

      2. Om dessutom bevis är olagliga för tredje parter så vågar inte de heller anmäla. Vem skulle våga riskera utmålas som barnpornograf??

      3. Om varken brottsoffer eller utomstående vågar anmäla så kommer ju förövarna undan.

      Därför skyddar barnporrlagstiftningen övergreppspedofilerna.

     • ”Ja vi vet ju sedan tidigare diskussioner att det är din våta dröm att barnporrbilder att runka till ska finnas i ett överflöd på internet och att du gör alt du kan för att komma med idiotiska argument för att säkra detta.”

      Nu ljuger du och jävlas ju bara. Slut på vettiga argument eller?

     • Gurra – det är ju uppenbarligen inte korrekt. Vi har ju ett förbud i Sverige och ändå anmäls barnporr varje dag. Polisen har ju hur mycket som helst att göra för att spåra och straffa förövarna.
      Men min poäng är att du hela tiden försvarar inskränkningar i rätten till integritet! Gång på gång, grupp för grupp ska av olika godtyckliga skäl inte ha rätt till grundläggande integritet.

     • Thomas.

      Integriteten är kränkt när informationen har publicerats. Inte när en ny person ser den privata informationen.

      Privat vs publik är som en tandkrämstub. När innehållet väl läckt på nätet ut går det inte att stoppa tillbaka. Det är fysiskt omöjligt. Ja det är hemskt när det händer. Nej det går inte att ta tillbaka, lika lite som det går att äta den där pizzan du nyss åt en gång till.

      Du förstår inte detta. Därför går det inte ha en sansad debatt med dig. Det är ok. Men snälla, klaga då inte heller på ett område du så uppenbart inte förstår.

     • Per – ditt tandkrämstubsteori är helt enkelt inte korrekt. Det går alldeles utmärkt att hindra att kränkande bilder sprids. Lagen mot barnpornografi är ett sätt. Ett annat sätt visades i samband med det så kallade instagram-målet i Göteborg för ett tag sedan. Två personer som spridit kränkande bilder blev dömda för förtal.
      Det är självklart att det går att skydda den personliga integriteten. Inte alltid och inte fullt ut, men vi når åtminstone en bra bit på väg.
      Vilket är mycket bättre än att bara rycka på axlarna och ge upp, som du gör. Det är ju tvärtom bara ett sätt att försvara kränkningarna.

     • Thomas, min tandkrämstubsteori är tvärtom helt korrekt.

      Har du publicerat information så kommer den att sparas på ställen du inte har kontroll över. Är den sparad kan den spridas vidare.

      Den lutherska bibeln var förbjuden information i vissa katolska länder. Hur funkade det för vatikanen att hindra dess spridning?

      Once public, always public.

     • Per – du förstod uppenbarligen inte riktigt. Det så kallade Instagammålet visar med all önskvärd tydlighet att våra nuvarande lagar räcker långt för att skydda integriteten även från det du godtyckligt kallar ”publika bilder”.
      Men fundera nu lite grand på din retorik. Återigen så försvarar du inskränkningar i rätten till personlig integritet. Den här gången med tekniska argument ”Det går ändå inte att göra nåt åt”
      Det är så fascinerande att det är ni pirater här på bloggen som hela tiden försvarar allvarliga ingrepp i rätten till personlig integritet.

     • Thomas, ur en användarsynpunkt;

      Ta nakenbilder som tjejer tar på sig själva och lägger ut på internet. Många fler skickar nakenbilder till sina pojkvänner. Sen tar det slut och deras nakenbilder läcker ut på internet. Eller så sker det dataintrång.

      Hur kan du som användare veta att den bild du just runkade till var en tjej som villigt lagt ut bilden på internet, eller inte?

   • Ja bara du slipper se skiten så försvinner problemet bakom..?? Vilken jäkla bra politik. Kan tillämpas på allting. Bara blunda så försvinner det hemska.

    Det utsatta barnen hjälps inte ett jävla dugg om vuxna blundar för övergreppen.

 3. Trots alla mediabevakning om NSA, Snowden, Google+ och FB och de utmaningarna kring personlig integritet har alltså PP tappat ungefär en tredjedel av medlemmarna.
  Antingen är PP riktigt kassa på att kommunicera nåt slags budskap om integritet, eller så är det budskapet helt ointressant för 30% av medlemmarna.
  Vi kan ju också konstatera att resultatet av att försöka bredda politiken, till nåt utöver nedladdning, gått riktigt dåligt!

  • Det där med breddningen är ett dilemma. Å ena sidan vill de mota kritiken om att de inte är ett ”riktigt” parti, å andra sidan ÄR partiet ett piratkopieringsparti och om man försöker sig på något annat så kommer många att ha svårt att identifiera sig med partiet. Kopimismen är ytterligare en spik i kistan, vem vill bli förknippad med ett gäng knäppskallar?

   Allt som har hänt med NSA, Snowden osv. skulle rent teoretiskt kunna ha gett PP vind i ryggen. Men jag tror det är helt tvärtom. Reaktionen i allmänhet har inte varit så stor hos svenska folket. Man anade redan att det fanns och alltid kommer att finnas sådan övervakning, de flesta ser det heller inte som ett praktiskt problem som drabbar personen själv utan ”de onda”. Rent mjöl i påsen-argumentet är relevant för de flesta svenskarna. Givet detta blir avslöjandena bara ett sätt att avdramatisera, man kanske upprörs lite av det först men sen rycker man på axlarna och fortsätter med vanliga livet som inte påverkats överhuvudtaget.

   Det verkar finnas en del PP-muppar som är sjukligt oroliga på riktigt och har det där med övervakning och integritet som någon slags fobi, andra använder det som en del av den överdrivna retoriken. Fobikerna kommer säkert inte att lugna ner sig men avslöjandena tar udden av retoriken, kanske är det så att konspirationsteorier om övervakning känns mer skrämmande än ”bevis” på övervakning, efter att ha funderat en stund om hur detta påverkar en vanlig medborgare = inte alls i de flesta fall.

   • Det vi däremot blir upprörda över, med all rätt, är hur Google och FB använder vår information. Men det är ju en fråga som PP helt har lämnat, det problemet med vår integritet bryr de sig inte alls om.
    Trots att det är större och mer allvarligt än att NSA och FRA letar efter brottslingar och terrorplaner.

    • Visst, men man kan också välja att avstå från att använda Google och FB. Jag är inte speciellt rädd för hur de använder den och återigen, jag har inget att dölja. På sätt och vis ser jag det som en fördel att det finns risk för att det jag gör används på sätt jag inte tänkt mig, ytterligare ett skäl till att leva på ett ansvarsfullt sätt.

    • Google och Facebook går (teoretiskt sett) att avstå ifrån, likaså Skype och en massa andra sådana nätverk.

     Jag ser dock farorna med dem vilket är varför jag inte har ett FB-konto själv, och förmodligen inte kommer skaffa ett så länge marknaden enbart består av privata och stängda ”trädgårdar”. Det finns två alternativ vid namn StatusNet och BuddyCloud som verkar lovande och som en dag kan fixa många av problemen med FB och Google. Lösningen stavas decentralisering, men det kommer ta ett tag till innan dessa tjänster är redo för konsumenterna…

     Oavsett vilket så är Storebror (statens massövervakning) betydligt värre än Lillebror (Facebooks massövervakning). Staten har nämligen så mycket mer makt att jävlas med dig.

     Slutligen; allt du lägger upp på FB är frivilligt, allt staten samlar in är inte det. Lite grann som skillnaden mellan sex och våldtäkt alltså…

     • Det är väl frivilligt att skicka e-mail också? Så ditt argument faller rätt platt.
      Problemet är ju alla de privata aktörer som samlar information som inte är frivillig, banker, butiker, smarta telefoner och andra.
      Som vi ser så tydligt, det är ett problem som PP inte fattar eller inte bryr sig om.

      Det var ett ramaskri i PP kretsar för några år sedan, när TPB skulle säljas. Då fanns det helt plötsligt en möjlighet att alla TPB- medlemmars aktiviteter bli offentliga. Då var det inte så mycket snack om att jämföra sex med våldtäkt…. märkligt, så snart det handlar om att ladda ned gratis musik så pyser all fin retotik ihop som en tom ballong.

     • Thomas skriver:

      ”Som vi ser så tydligt, det är ett problem som PP inte fattar eller inte bryr sig om.”

      Nej det stämmer inte. ”Datenschutz” kallar tyska PP det för. En av huvudpunkterna, även på EU-nivå.

     • Jag skickar inte mina mail till staten utan till enskilda personer. Märks att du inte har någon koll alls på vad privat och publik information är för något.

     • Snälla Per, du kan väl skicka vanliga brev istället. E-mail är ju helt frivilligt…..

     • Snälla Tomas, du kan ju göra dina bankärenden i banken istället, internet är ju frivilligt…

     • Per – jag förstår att det är svårt för dig att hänga med i din egen retorik. Den svänger ju som en väderkvarn, ena stunden hit och sen dit. Det saknas nån slags grund. Eller tanke?
      Om du hade hängt med så skrev jag att det är ett större problem med alla privata aktörer som på olika sätt samlar information. Det förnekade du och hänvisade till att de tjänsterna var frivilliga. Men nu låter det tydligen annorlunda. Som sagt, som en väderkvarn, din retorik bara snurrar runt……

     • Thomas.

      Jag behöver inte använda Gmail. Jag kan istället använda min egen mailserver. Många företag gör detta faktiskt.

      På samma sätt behöver jag inte använda Facebook, Skype eller någon annan tjänst jag inte litar på. Staten kan jag dock inte välja bort.

      Notera dock att det förvisso är ett problem att ”lillebror” spionerar på oss – men det är ett mindre problem än ”storebror” – dvs, statens övervakning.

    • Stämmer inte. Piratpartiet kämpar för konsumenternas rätt även på dessa plan. ”Datenschutz” kallar väl tyska PP det för.

   • Breddningen går hur bra som helst – varje medlemsmöte tillkommer det en 10-20 ståndpunkter partiet tar inom diverse områden. Partiet har nu en utstakad utbildningspolitik, integrationspolitik och kulturpolitik, men har inte tagit ställning till ett gäng andra områden helt enkelt för att det tar tid att få med allt inklusive fan och hans moster.

    Rent mjöl i påsen-argumentet är relevant för de flesta svenskarna.

    Det är synd att inte fler svenskar kan se igenom problemen med det argumentet. Det är regeringen som bestämmer vad som är rent mjöl – vill du verkligen att en SD-styrd regering bestämmer sånt?

    • Ja breddningen kan gå ”bra” sett till att målet är breddning. Men kommer det att gynna PP? Jag tror faktiskt inte det.

     ”Det är synd att inte fler svenskar kan se igenom problemen med det argumentet. Det är regeringen som bestämmer vad som är rent mjöl – vill du verkligen att en SD-styrd regering bestämmer sånt?”

     Det är de folkvalda som bestämmer och det är vi som väljer vilka dessa är. Allting går att ändra, riva upp, förbjuda osv så länge vi inte avskaffar demokratin och det har vi inte varit i närheten av. Om detta skulle hända eller vara nära så skulle förstås även jag vara orolig.

     Piraternas problem är att man inte respekterar demokratin och att beslut kan tas som man inte själv gillar. Då anser PP-mupparna att man ska köra över dessa beslut genom att bryta mot lagar, under förklädnad, så att man kan kränka andras rättigheter utan att behöva ta ansvar för det. Fega kräk. Civil olydnad är en helt annan sak, då agerar man öppet på det man anser är fel och är även beredd att ta ansvar för sina handlingar.

     Om PP-mupparna hade någon form av civilkurage och mognad så skulle man ladda ner fullt öppet som en politisk åtgärd, ta straffen och ta debatten. Man skulle förstås ha fortsatt leverera bandbredd till TPB om man ansåg att detta är lagligt, och ta konsekvenserna i rätten precis som miljökämpar och fredsaktivister gör. Men man vågade inte stå upp för sin sak öppet. Göra saker i smyg, det är vad man klarar.

     • NTP – vad gör oss immuna från händelserna som skedde i Tyskland 1932?

     • @wertigon

      ”NTP – vad gör oss immuna från händelserna som skedde i Tyskland 1932?”

      Helt immuna kan vi aldrig bli men vi kan reducera risken till att bli oerhört liten och det är den idag, pga väl fungerande demokratier och det som hände i Tysklad i någorlunda färskt minne.

      Dina jämförelser visar på desperation, det är helt enkelt inte rationellt att ta upp jämförelser med Tyskland som det ser ut i samhället idag. Vi lever i ett informationssamhälle och det är naturligt både att ta del av och dela med sig av mer information idag utan att det behöver upplevas som ett hot av friska (icke neurotiska) medborgare.

      Jag vet att Ica kollar vad jag köper och skickar ut erbjudanden om 10% rabatt osv. Bra. Jag vet att om jag går in på NetOnNet så får jag strax efter upp reklam på Facebook för de varorna jag var inne och tittade på. Bra eller i alla fall inte dåligt. Jag delar med mig av en del av mitt privatliv på FB och tar del av andras , det är en del av att vara social i informationssamhället. Jag ser ärligt talat inte problemet.

      Du ser det tydligen som ett problem men du har formulerat det dåligt i så fall. Det som återstår verkar mest vara paranoia och konspirationsteorier. De som har dragning åt det hållet och inte medicinerar eller får annan hjälp kan själva välja bort sociala medier, Gmail, söka på Google osv. Man kan rent av välja bort egen dator om man är neurotiskt lagd, man kan gå till bibblan eller liknande om man vill uppsöka samhällsinformation och göra bankärenden på nätet osv.

     • NTP – Vi håller på och upprepa exakt samma misstag som Tyskland gjorde på tidiga trettiotalet. Att då prata om att ”det inte kan hända” är ganska rejält naivt.

      Förut var det Judar som skrämde slag på tyskar. Nu är det terrorister och pedofiler. I bägge fallen är det dock exakt samma mekanismer som utspelar sig.

      Om 20 år kommer det som idag bara är indikationer bevisa att jag har rätt. USA är på väg åt samma håll som Weimarrepubliken, var så säker.

     • @wertigon

      ”Förut var det Judar som skrämde slag på tyskar. Nu är det terrorister och pedofiler. I bägge fallen är det dock exakt samma mekanismer som utspelar sig.”

      Jämför du judar med terrorister och pedofiler? Ja du saknar helt enkel all form av empatisk och logisk förmåga. Man ska ta terrorister på allvar, oavsett om det är ”svenskar”, araber eller judar. Och barnen behöver skyddas mot pedofiler och barnporr, det är bara PP som tycker annorlunda och ser åtgärder mot pedofiler och barnporr som ett hot mot piratkopieringen och därför offras barnen för att säkra piratkopieringen, i enlighet med Christian Engströms röst i EU-parlamentet.

      ”Om 20 år kommer det som idag bara är indikationer bevisa att jag har rätt. USA är på väg åt samma håll som Weimarrepubliken, var så säker.”

      Om 20 år kommer man att skratta åt PP och se dem som en parentes likt Ny Demokrati, Junilistan och Fi. Möjligen finns det några extremister kvar via kopimistkyrkan, eller så har de hamnat på någon institution.

     • Nejtillpirater skriver:

      ”Ja du saknar helt enkel all form av empatisk och logisk förmåga.”

      Förstår du inte att han syftade till verkan av propagandan som skedde i nazisternas regi och likheterna till hur man nu propagerar mot terrorister?

      ”Men man vågade inte stå upp för sin sak öppet. Göra saker i smyg, det är vad man klarar”

      Vad gör vi för nytta bakom lås och bom menar du? Därifrån är det väl ganska svårt att vara med och påverka? Vågar ju inte ni heller förresten, sprida skvaller och snacka skit bakom ryggen på folk är allt er melodi det. Aldrig sakfrågor utan så mycket som möjligt personangrepp och snacka bakom ryggen.

      ”Om PP-mupparna hade någon form av civilkurage och mognad så skulle man ladda ner fullt öppet som en politisk åtgärd, ta straffen och ta debatten.”

      Du kunde sagt precis samma om frireligiösa under första halvan av 1800talet, eller livegna på 1600talet.

      Nej entreprenörer har väl aldrig frivilligt gått i fängelse… I allmänhet när engagerat folk tröttnar på omständigheterna de lever under så röstar de med fötterna – dvs försöker utvandra till länder där råder bättre förutsättningar. Detta var vad som skedde en gång i Sveriges historia när USA var ett mycket friare land än Sverige, vad gäller frihet i näringslivet ( att få starta och driva företag ) och religion.

    • PP’s breddning är en lekstuga! Varken mer eller mindre.
     Jag kikade igenom några av de nya förslagen och PP väljer konsekvent att inte ta med de viktiga frågorna. Inom sjukvården vill man t ex att ”Alla i Sverige ska ha tillgång till en sjukvård av hög kvalitet. Oavsett om man bor i storstad eller glesbygd. ” Ett lysande exempel på tom plakatpolitik. Självklart ska alla ha tillgång till bra sjukvård, det är en självklarhet. Frågan är hur den ska finansieras, särskilt i avfolkningsbygder, nu lägger man ned sjukhus i Norrland.
     Men de svåra frågorna hoppar PP helt enkelt över. Samma sak gäller de andra frågorna där man breddar sig. PP enas om självklarheter och minsta gemensamma nämnare, men tar aldrig tag i de svåra frågorna.
     Och det är ett generellt problem för enfrågepartier, det finns inte nån grundläggande kompass för alla andra svåra frågor.
     Ta sjukvården, vill PP höja skatten för att ge en bra sjukvård ute i landet? Alla ”vänsterpirater” tycker det är självklart och bra, men alla pirater som är libertanianer skriker lika självklart NEJ.
     Det enda ni kan enas om är att ni vill slippa betala 10 spänn för att köpa musik……

     • Tomas.

      Anledningen till att PP inte fokuserar på vård, skola och omsorg är för att vi helt enkelt inte ser något behov för övergripande förändringar. Visst kan det vara så att någon skattesats hit eller dit är nödvändigt men i det stora hela tycker vi att det system vi har idag är bra som det är, så varför ändra något som fungerar?

     • Så era krav på att ”Alla i Sverige ska ha tillgång till en sjukvård av hög kvalitet. Oavsett om man bor i storstad eller glesbygd – osv” det är alltså bara tomt prat helt utan värde!
      Allting är bra som det är.
      Som sagt – en stor lekstuga!

     • Reformera läkemedelspatent och ställ krav på open source så ska du se att kostnader sjunker.

      Reformera upphovsrätten så ska du se att yrkesgrupper inom vården kommer bli konkurrenskraftiga vad gäller lönekostnader, jämfört med ”flashiga” jobb i mediebranscherna.

      Varför vill nästan ingen jobba inom vården? För att det är inte där som pengarna finns! Upphovsrätten påtvingar upphovsrättsbranscherna kostnader och värden som automatiskt urholkar riktigt arbete som mycket av det viktigaste i vården innebär.

     • @gurra

      ”Upphovsrätten påtvingar upphovsrättsbranscherna kostnader och värden som automatiskt urholkar riktigt arbete som mycket av det viktigaste i vården innebär.”

      Har du tittat för djupt i glaset? Vad menar du?

     • Thomas, våra krav är inte tomma men är ingenting kontroversiellt utan krav som även Socialdemokraterna, Moderaterna och alla andra riksdagspartier säger. Den kritik du just nu riktar mot PP kan du rikta mot vilket annat parti som helst.

     • ”Har du tittat för djupt i glaset? Vad menar du?”

      Det är väl enkelt att förstå?

      Utan upphovsrätt skulle intäkterna troligen minska. Man skulle inte ha råd med samma löner och att skydda utdaterade / byråkratiserande yrkesgrupper i kreativt skapande. Det skulle kort sagt bli en ökad konkurrens från andra yrkeskategorier om det inte fanns samma gräddfiler med upphovsrätt längre.

      En konkurrens där yrken där du får betalt per tidsenhet eller per nytt utfört arbete skulle kunna börja bli konkurrenskraftiga och få social status igen – jämfört med de idag ”flashiga” upphovsrätts-skyddade verksamheterna.

     • Snälla Gurra, kan du inte försöka fundera lite på vad du skriver?
      Istället för att sänka lönerna för en godtycklig bransch kanske vi skulle öka lönerna för de som jobbar i vården?
      Men det blir en omöjlig fråga för PP. På ena sidan står ”vänsterflygeln” som gärna höjer skatterna och vägrar att privatisera. Och på andra sidan står libertarianerna som vägrar höja skatter men gärna vill privatisera både vård och införa en privat försäkringsmodell.
      Då blir det ju enklare med några floskler som att använda open source. Gurra – har du räknat på om open source blir billigare eller dyrare? Inte bara licenserna, utan totala kostnaden.
      Såna lyxlirare som din piratkompis Per sitter ju och drar in feta pengar på open source produkter. När han istället skulle kunna lägga ut dem på TPB och leva på att sälja muggar och badhandukar…. Men det vill inte Per göra, det gäller ju bara ”de andra”

     • Thomas, PPs politik ang. Open Source är allt annat än en floskel.

      För det första så utvecklas all källkod på uppdrag av staten av skattepengar. Därför är det principiellt rimligt att koden öppnas upp för envar att ta del av, då vi alla har betalat för den och således är det vi medborgare som äger källkoden.

      För det andra kan man spara upp till 100 miljoner kronor på att byta till open source per kommun. Det är c:a 29 miljarder svenska kronor som kan spenderas på välfärden. Det är inget att vifta bort.

      För det tredje finns det idag väldigt mycket dubbelarbete som sker inom olika kommuner och landsting. Med öppen källkod kan man successivt byta ut gamla uttjänta system så att många myndigheter kör samma grundsystem, med specialskrivna moduler för just den myndigheten eller kommunen.

      Därför är förslaget om öppen källkod både sunt och riktigt. Sedan måste man vara medveten om att öppen källkod inte är en magisk silverkula; det kommer kräva hårt arbete att byta ut alla dessa IT-system som vi har idag, och ingen förespråkar att det skall ske över en natt, utan gradvis, steg för steg. Börjar vi idag kanske de sista propreitära systemen kastas ut 2030. Men i längden kan det spara åtskilliga miljarder per år, vilket är ganska tacksamt…

     • Per, kan du inte försöka att kliva ut ur din skyddade verkstad, nån gång. Du påstår att man kan spara 100 miljoner kr per kommun genom att byta till open source lösningar. Jag gjorde en snabbkoll ute i det verkliga livet, utanför PP’s drömvärld. Storfors kommun är en rätt vanlig liten kommun i Värmland. De omsätter ungefär 215 miljoner kr/år. Totalt, hela kommunen, med vård, skola, omsorg, fritid och allt som hör till en liten kommun.
      Att de skulle kunna sänka sina totala kostnader med 45% genom att implementera Open Source är ju fullständigt bortom all verklighet.
      Du lever i en drömvärld! Helt utan förankring med verkligheten.

      Du skriver också ”För det första så utvecklas all källkod på uppdrag av staten av skattepengar. Därför är det principiellt rimligt att koden öppnas upp för envar att ta del av, då vi alla har betalat för den och således är det vi medborgare som äger källkoden.”
      Om jag inte kommer ihåg fel så utvecklar du en open source produkt? Som alltså ägs av oss medborgare. Och ändå vill du inte lägga ut ens en gammal release på TPB?
      Det är väl det minsta vi medborgare kan begära!!
      Eller är det som vanligt, att det inte gäller dig utan bara ”nån annan”?

     • Thomas, upp till. Kanske mer om vi pratar Stockholm/Malmö/Göteborg, men såklart sparar man in mindre på små kommuner i absoluta tal, det säger ju sig självt. Det fina är ju dock att små kommuner kan rida gratis ”snålskjuts” på de lite större kommunerna vilket gör att besparingarna där lär vara större procentmässigt än säg, Stockholm.

      Även om man bara sparade in 10-15 miljoner per kommun i snitt så är det fortfarande en 3-5 miljarder, inte helt obetydligt. Den slutliga siffran ligger någonstans däremellan.

      För övrigt så utvecklar jag åt ett privat företag och alltså är det upp till företaget att bestämma huruvida källkoden skall bli publik information eller inte. Licensen (GPL) säger att källkod endast måste visas upp om man sprider vidare programvaran… 🙂

     • hahaha – du backar direkt från 29 miljarder ned till 4 miljarder i besparingar. Vad förväntar du dig, att nån ska tro på dig? Du har ju helt tappat all verklighetskontakt.
      Samma sak med ditt snack om open source. I ena kommentaren är all open source statligt finansierad och medborgarnas egendom. I nästa kommentar är just det företag du jobbar på ett undantag från den regeln. Allting du skrev i din tidigare kommentar är alltså helt fel?! Du bara hittar på, det är ju bara tom retorik. Som vanligt….

     • Thomas skriver:

      ”Istället för att sänka lönerna för en godtycklig bransch kanske vi skulle öka lönerna för de som jobbar i vården?
      Men det blir en omöjlig fråga för PP. På ena sidan står ”vänsterflygeln” som gärna höjer skatterna och vägrar att privatisera. Och på andra sidan står libertarianerna som vägrar höja skatter men gärna vill privatisera både vård och införa en privat försäkringsmodell.”

      Nej det blir inte en omöjlig fråga. Pirater är ense om att upphovsrätten och patenträtten ska reformeras. Det kommer göra vården billigare – både status och lön för vårdyrken skulle öka i jämförelse med de upphovsrätts-byråkratiska yrkena.

      ”Då blir det ju enklare med några floskler som att använda open source. Gurra – har du räknat på om open source blir billigare eller dyrare? Inte bara licenserna, utan totala kostnaden.”

      Nej, det har jag inte räknat på. Däremot är det enda rimliga att kräva att open source används i mjukvaran som förvaltar ett öppet samhälle. Annars är det inte öppet. NSA-avslöjanden att slutna mjukvaror kompro… äh blivit ”compromised”.. av att NSA förmått företagen som skapar dem att bygga in medvetna bakdörrar. Sådana otyg skulle vara lättare att komma undan om vi krävde open source. Svårare att gömma medvetna bakdörrar i öppen källkod än i sluten.

      Det kommer fortfarande behöva utvecklas mjukvara. Det kan lika gärna göras genom att anställa folk och ta betalt per utvecklings-timme, istället för att köpa kopior eller ”licenser” i efterskott.

     • Gurra – du vill alltså att din piratkompis Per ska sänka sin feta lön?
      Han är ju en del av det du kallar ”upphovsrätts byråkratiska yrken”.
      Resten av ditt inlägg är ju bara tomt prat och lösa påståenden helt utan underlag eller fakta. Lite som Per, som i ena inlägget säger att open source skulle spara 29 miljarder/år för att i nästa inlägg helt backa från det uppenbarligen verklighetsfrämmande påståendet.

     • Thomas, Gurra refererade till två uttjänta typer av företag; skivbolag och skivförlag. Och deras motsvarigheter i film/bok/tv-spelsbrancherna.

      Varför är de uttjänta? några anledningar faktiskt, men i grund och botten så beror det på att de inte har så mycket att erbjuda längre. Varken för kunder eller artister.

      Musikbranchen är död, länge leve musikbranchen!

     • Snälla Per, du får nog förklara för oss hur Gurra menar att ändrade regler för musikindustrin skulle sänka kostnaderna för sjukvården. Jag har svårt att förstå det sambandet….

      Att musikindustrin skulle vara död får du nog också förklara. Sony Music omsatte ungefär € 3 miljarder 2013 och gick med hyfsad vinst. Börskursen för Disney har ökat med ungefär 30%, jämfört med index på 14%. När du påstår att de företagen är uttjänta och på väg att dö har du nog en del att bevisa.

     • Thomas, det hänger ihop.

      Om läkemedelspatent försvinner till förmån för piraternas lösning skulle det betyda att medicinkostnaderna minskar dramatiskt. Därmed slipper man spendera en massa pengar på läkemedel vilket skulle leda till en bättre vård. Samma sak med de apparater läkarna och sjuksköterskorna använder.

      Om upphovsrättsreglerna skulle ändras som PP vill att de skall ändras, skulle detta leda till att mjukvara blir markant billigare att både utveckla och köpa in, och att medicinsk forskning blir billigare. Detta leder till att ex. sjukhus kan omprioritera sin budget och lägga om resurser och på så sätt ha mer utrymme för sin kärnverksamhet – att bota sjuka.

      Men visst är det ju så att det är mer en positiv bieffekt inom vården än något annat… 🙂

      Varför musikindustrin är död i dess nuvarande form? Det hela är mycket, mycket enkelt. Skivbolagen har inget att erbjuda artisterna! Allt skivbolagen erbjuder idag är ett slavkontrakt där man som artist tjänar väldigt lite. Då är det inte konstigt att många överger skivbolagen till förmån för andra alternativ som de tjänar mer på.

      Nu kanske du kommer med invändningen ”Jamen artisterna är inte upphovsmän” – men det är ju artisterna som är det publika ansiktet utåt. Allt färre artister väljer att signa till skivbolagen, vilket gör att allt färre upphovsmän får ett artiststall att jobba med, vilket i sin tur gör att allt färre upphovsmän får en anledning att signa till skivbolagen.

     • @PW

      ”att allt färre upphovsmän får en anledning att signa till skivbolagen.”

      Försök igen, upphovsmännen har inte kontrakt med skivbolag.

      När skall du föresten publicera ditt arbete på TPB?
      Om du själv inte vill arbeta under de toppen möjligheter och villkor du tycker att upphovsmännen skall arbeta under så lär du inte lura en endaste en skapare att tro du har minsta lilla aning om vad du egentligen skriver om.

     • PW
      Så himla barnsligt och naivt. Nästan lite gulligt. Men fulkomligt fel, inte ett enda rätt.
      Utan patent och upphovsrätt försvinner all utveckling.

     • @wertigon

      ”Varför musikindustrin är död i dess nuvarande form? Det hela är mycket, mycket enkelt. Skivbolagen har inget att erbjuda artisterna! ”

      Nähä, varför står då tusentals personer i kö till audition för Idol och liknande verksamhet i andra länder, med stora drömmar om ett skivkontrakt? Du kanske inte har en tv utan håller dig till ångmaskiner, stearinljus, gaslykta osv i linje med ditt tänkande?

     • NTP, det är inte drömmen om ett skivkontrakt som lockar, utan drömmen om att jobba med det man tycker är kul och/eller drömmen om att bli kändis. Det blir allt mer uppenbart att skivbolagen inte nödvändigtvist är det enda, eller ens bästa, sättet att uppnå den drömmen.

      Men, visst. Många är fortfarande under villfarelsen att skivbolag är nödvändiga. Allt fler röster höjs dock för att skivbranchen blivit en allt sämre deal i förhållande till vad de erbjuder. Och allt bottnar i att idag är det inte ens svårt att själv sköta sin egen distribution. Och det kommer bara bli än enklare allt eftersom sociala media ersätter Youtube i allt större utsträckning.

      Vad har ett skivbolag att erbjuda, jämfört med self publishing idag?

     • @Olle:

      Utan patent och upphovsrätt försvinner all utveckling.

      Detta är rakt av ett falsarium. Fler frågor?

     • Per – din retorik är lika förvirrad som när du påstod att Storfors kommun skulle spara 45% av sina totala kostnader genom att gå över till open source.
      Du har fortfarande inte ens försökt att utveckla ditt förvirrade påstående att sjukvård och musikindustri hänger ihop….

      Om jag fattat rätt, vill PP gå över till statligt styrd läkemedelsutveckling? Tillbaka till nån slags romantisk idé om planekonomi? Tyärr, planekonomin fungerade inte, det var därför som hela östblocket föll ihop som ett korthus.
      Och ska det bli billigare att utveckla mjukvara är det ju såna som du som antingen måste sänka din lön eller jobba hårdare. Det finns inga genvägar. Annat än att lägga utveckling i låglöneländer, vilket ju redan mjukvaruföretagen gör.
      I vilket fall är det du själv och dina kollegor som drabbas. Så det är kanske dags att du lägger ut ditt jobb på TPB, du lär behöva all reklam du kan få.

      Musikindustrins död. Kan du visa några siffror på det, hur branschen tappar intäkter, lönsamhet och marknadsvärde?
      Som sagt, Disney och Sony Music går ju riktigt bra.
      Når du letar efter siffror, dubbelkolla den här gången. Gör en rimlighetsbedömning i dins påståenden så att vi slipper konstatera att du helt saknar förankring i verkligheten igen.

     • ”Detta är rakt av ett falsarium. Fler frågor?”

      Krafsklotter från foliehattar räknar jag inte som någon direkt pålitlig källa. Men jag har en fråga till.

      Tror du att jag någonsin igen kommer låna ut mina pengar för att finansiera något som ni snyltare bara ska sno?

     • Thomas;

      1. Billigare mediciner och bättre tillgång till forskningsresultat är två konkreta saker som kommer ur en reformerad upphovsrätt. Annars kan du se vad PP har för sjukvårdsreformer här.

      2. Visst anser vi att staten skall finansiera all forskning, med fokus på preparat som botar sjukdomar istället för att lindra dess symptom. Men det behöver för den sakens skull inte innebära planekonomi. Det skulle dessutom här i Sverige inte innebära några betydande avsteg från dagens modell, då 70-80% redan finansieras av skattemedel!

      3. Jag har gett dig anledningen till varför jag anser att skivbolagen är på väg ut; de har inget att erbjuda. Den gamla modellen ger dig ett crap-deal som artist, där du i stort sett ger bort inspelningen av ditt verk mot reklam och ett förskott som täcker alla inspelningskostnader. Sedan, hur mycket de tjänar just nu spelar mindre roll. Det är som att säga att Nokia direkt efter sitt ”Burning platforms memo” där de avslöjade att de skulle gå exklusivt 100% Windows Phone, inte var dödsdömda för att de hade feta intäkter. 2 år senare såldes företagets kassako, smartphonedivisionen, till Microsoft för en spottstyver…

     • Olle, EFF är ungefär så långt ifrån ”kraffsklottrande foliehattar” man kan komma. Det verkar som att du är helt och hållet insnöad i ett tänk att immaterialrätt är fantastisk och ofelbar, då alla försök att peka på luckorna i lagstiftningen möts med personangrepp eller bortviftningar, eller både och för den delen…

     • @PW

      ”Den gamla modellen ger dig ett crap-deal som artist, där du i stort sett ger bort inspelningen av ditt verk mot reklam och ett förskott som täcker alla inspelningskostnader. ”

      Försök igen, upphovsmannen ger inte bort sitt VERK till någon alls.

      Men frågan är, när skall du ge bort din kod på TPB och bevisa att du själv tycker att det sätt (du vill att skapare som tjänar under 500 000kr om året skall bedriva sin verksamhet på) är så förträffligt att du själv väljer att driva din egen verksamhet på exakt samma sätt.

      Men å andra sidan vet vi ju nu att du inte tycker att skapare som tjänar över 500 000kr om året skall bryta med sina förlag – i och med att du själv inte vill bryta med din svinaktiga slavdrivare till företag (eftersom du tycker att du tjänar så förträffligt med pengar) trots att du jobbar för djävulen själv mångt mycket värre än ngt förlag eller skivbolag.

     • Försök igen, upphovsmannen ger inte bort sitt VERK till någon alls.

      Nej, bara inspelningen av sitt verk. Och alla rättigheter som hör det till.

      Sten, när skall du förstå att min affärsmodell inte över huvud taget bygger på tillgängliggörande av kod på något plan alls? Min affärsmodell bygger på att jag säljer mina tjänster som programmerare varken mer eller mindre. Den funkar skitbra för mig. 😀

     • @PW

      ”Nej, bara inspelningen av sitt verk. Och alla rättigheter som hör det till”

      Tänk att ni skall diskutera saker ni aldrig lyckas lära er.

      Kompositören varken framför eller gör inspelningar av sitt verk, kompositören ger aldrig bort rätten till verket-
      Kompositören har enbart avtal med förlaget, förlaget ger inte ut skivor, förlaget gör inte inspelningar.

      Försök nu lära dig vad upphovsrätt är innan du fortsätter trampa i klaveret stående på hal is ute på djupt vatten.

     • @PW

      ”Sten, när skall du förstå att min affärsmodell inte över huvud taget bygger på tillgängliggörande av kod på något plan alls?”

      Fyfan, du e alltså en sån där som DRMar ditt arbete. Fy fan, sånt borde vara förbjudet.
      All kod skall släppas fri, tusentals använder ju redan din kod -så varför skall du skydda den?

     • Sten, DRM?

      Jag kan med 100% säkerhet säga att varken jag, mitt företag eller mitt företags kunder sysslat med DRM. Aldrig någonsin. Vet du ens vad termen betyder?

      Kod mår bäst av att leva i frihet, men det är inte samma sak som att all kod skall vara fri. Och så länge jag hyr ut mina tjänster som programmerare är det mitt företag som avgör huruvida koden skall vara fri eller inte. Precis som ett företag som anlitar en murare för ett hus beslutar huruvida huset skall vara öppet för allmänheten.

     • @wertigon

      ”Kod mår bäst av att leva i frihet, men det är inte samma sak som att all kod skall vara fri. Och så länge jag hyr ut mina tjänster som programmerare är det mitt företag som avgör huruvida koden skall vara fri eller inte. Precis som ett företag som anlitar en murare för ett hus beslutar huruvida huset skall vara öppet för allmänheten.”

      Va, menar du att företaget får ta beslutet och inte snyltarpöbeln, dvs piraterna? Med ditt sedvanliga piratresonemang så skulle ju företaget som anlitar en murare behöva finna sig i att hela världen kommer inklampande så fort någon öppnat dörren. Hycklare!

     • @PW

      ”Jag kan med 100% säkerhet säga att varken jag, mitt företag eller mitt företags kunder sysslat med DRM. Aldrig någonsin. Vet du ens vad termen betyder?”
      Jag tror att DRM betyder ungefär ”Digital rights management (DRM) is a class of controversial technologies[1] that are used by hardware manufacturers, publishers, copyright holders, and individuals with the intent to control the use of digital content and devices after sale;”
      Och det är ju precis vad ni pysslar med er svin som inte låter alla ha tillgång till koden slavdrivararbetsgivaren påstår dig ”äga”.

      ”Kod mår bäst av att leva i frihet, ”
      Precis, se till att koden lever i frihet.

      ”men det är inte samma sak som att all kod skall vara fri.”
      Semantiskt skitsnack.

      ”Och så länge jag hyr ut mina tjänster som programmerare är det mitt företag som avgör huruvida koden skall vara fri eller inte.”
      Vilka svin de är som låser in dig i dessa utsugar kontrakt.

      ”Precis som ett företag som anlitar en murare för ett hus beslutar huruvida huset skall vara öppet för allmänheten.”
      Ja vilka svin dessa företag är som utnyttjar murarna utan att dela med sig.
      Fy fan vilka svin alla arbetsgivare och företag är, det är ju bara förlag som behandlar skapare det minsta vettigt.

     • Per, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt PP’s text om forskning & patent. Är det på allvar?! Så många felaktigheter och tankevurpor.
      ”Idag finansieras forskning, utveckling och tester av läkemedel genom patent. Priset för ett nytt läkemedel ligger därför skyhögt över tillverkningskostnaden under den period patentet gäller.”
      Nej – forskningen finansieras inte av patent. Forskningen finansieras av företag och individer som investerar pengar i forskning. Patent säkerstäler bara att de kan få en rimlig avkastning om den forskningen som blir framgångsrik.
      Ja – det är självklart att priset på läkemedel är högre än tillverkningskostnaden. Utvecklingskostnaden måste också räknas med i priset. Både den utveckling som är framgångsrik och den som inte lyckas. Kanske en grundkurs i ekonomi skulle vara en bra börja för er pirater?
      Sen avslutar de med att staten skulle ta över forskningen och sen lägga ut tillverkningen på företag. Men det är ett nollsummespel. Samma forskning skulle kosta lika mycket. Dvs inga besparingar överhuvudtaget. Snarare högre kostnader, eftersom staten ska vara med på ett hörn. Dessutom har ju erfarenheterna av planekonomi varit riktigt dåliga. Verkligheten knackar på piraternas dörr, men det är inte nån som öppnar.

      På tal om ditt jobb, såklart att din affärsmodell funkar skitbra. Så länge företaget du jobbar åt säljer programvaran och drar in pengar är ju är ju allt toppen! Det ju exakt den modell om vi antipirater tycker är rimlig. Den modell du skriver om, när det handlar om ”nån annan” är ju helt annorlunda. Då skulle du lägga ut ditt jobb på TPB och användarna kunde tanka hem det helt gratis. Dvs tillverka sina egna kopior som ni pirater brukar säga. Problemet är ju att företaget inte får några intäkter och inte har råd att betala dig. Då är din affärsmodell inte lika smart längre…..
      Så testa nu allt det du pratar om, lägg ut ditt jobb på TPB så får du se vad som händer. Vilken av dina två affärsmodeller som funkar skitbra, i verkligheten. Du har säkert hört talas om den platsen, även om du inte varit där på länge.

     • Thomas. Mitt företag säljer ingen mjukvara alls. Konsultbranchen funkar inte på det sättet.

      Mitt företags kunder säljer heller inte mjukvara. De sysslar med något helt annat, men mjukvaran vi utvecklar åt dem gör deras liv tusenfalt mycket enklare. Därför är det värt att de hyr in programmerare som mig. Värdet är alltså mitt arbete, inte koden jag skriver.

      Fri kod har oftast stora fördelar, men det är upp till alla och envar att bestämma om privat information skall vara publik. Jag respekterar det. Ni antipirater verkar inte göra det.

     • Per, tidigare påstod du att det företag du konsultar åt hade tusentals (eller var det hundratusentals?) betalande kunder runt om i världen. Ljög du då eller ljuger du nu?
      Det spelar inte så stor roll, det är ju bara ett anonymt forum, ingen förväntar sig att nån pirat håller sig till sanningen…..

     • Per – hur var det med musikbranschen? Har du något bättre underlag för din analys än bara lösryckta påståenden? Nån ekonomisk analys av branschen eller en värdering av deras marknadsvärde?

     • Thomas, de har tiotusentals betalande kunder. E-commerce ftw 😀

     • Thomas. En ekonomisk analys är irrelevant när man pratar om paradigmskiften.

      Skulle du ha sagt, 10 år innan bilen kom, att droskorna skulle försvinna så skulle de flesta skratta. Till och med när bilen väl kom så var det många som skrattade – de gick inte ens snabbare än hästar de där mackapärerna, inte en chans att hästnäringen skulle dö ut inom överskådlig framitd! Den gick hur bra som helst.

      Likadant, skulle du på 80-talet säga att Kodak var dödsdömt för att de vägrade ge sig in på digitalkameramarknaden, så skulle de flesta skratta. Idag vet vi att det är fel – digitalkameran slog undan Kodaks raison d etre, och således försvann Kodak.

      Historien är full av exempel på brancher som har stöpts om i nya former. Musikbranchen är bara ett exempel av många.

      Dock är det därmed inte sagt att musikbranchen i sin helhet kommer försvinna – endast de företag som inte kan anpassa sig till internet…

     • PW
      I jämförelse med FN så framstår dina kompisar i EFF som lallande fåntrattar.

     • Olle, du visar just nu bara hur oinformerad du är.

      Kom tillbaka när du tagit reda på lite mer fakta om:

      1. Hur nätet faktiskt fungerar
      2. Hur fildelning faktiskt fungerar
      3. Varför fildelning i ickekommersiellt syfte inte är ett hot mot upphovsmännens möjligheter att tjäna pengar

      Hittade en sammanställande artikel där du kan börja…

     • Det blir så många felaktigheter och kass logik från dig, Per. Låt mig bara följa upp några av alla tokigheter.
      Dels det tomma pratet om att open source skulle spara ”29 miljarder”.
      Tillbaka till Storfors kommun, de investerade i QlicView förra året. En svensk kommersiell progravara för analys. När de köpte det följde de LoU, Lagen om offentlig upphandling. Dvs de valde det billigaste alternativet. Det gäller all annan upphandling av IT-lösningar, LoU kräver att köparna väljer det billigaste alternativet. Per och Piraterna påstår alltså att kommuner och landsting inte följer dagens lagstiftning. Eller så finns det inte open source som löser problemen. Oavsett vilket, så är det bara lösa spekulationer från piraterna att open source skulle ge fantastiska besparingar.

      Snacket om att läkemedel och fattiga länder är en liknande tankevurpa. Visst skulle ”rika länder” kunna förstatliga läkemedelsforskning och sedan skänka läkemedel till ”fattiga länder”. Men då kan vi ju lika gärna subventionera läkemedel direkt, utan att gå via planekonomiska forskningsmodeller.
      PP’s idéer visar på en total okunskap om ekonomi, samma slags okunskap som idéerna om fuldelning bygger på.

      Till sist, Per har alltså inga fakta att peka på när han förutspår musikindustrins död. Bara en genuin okunskap och en massa tom retorik.

      Det måste vara rätt kul att vara pirat, när man kan försvara sina idéer helt utan förankring i verkligheten.

     • Per – du försvarar fildelning enbart när den är det du kallar icke-kommersiell och samtidigt så försvarar du de kommersiella aktörerna. Dvs aktörer som driver kommersiella siter för fildelning.
      Återigen – dubbelmoral, hyckleri och tom retorik.

     • PW
      Det är du som visar hur okunnig du är.
      Samma lagar gäller, och ska gälla, på nätet som i verkligheten. Nätet är helt enkelt en del av verkligheten hur gärna du än vill tro något annat.
      Det gäller inte minst ekonomi. Något som ni parasiter inte verkar ha en aning om.

     • Thomas.

      1. Patent och upphovsrätt dödar innovationen, enligt flera ledande ekonomiexperter. Så tyvärr förlorar du det argumentet.

      2. Lagen om Upphandling leder – tyvärr – till att det projekt som har lägst initialkostnad vinner. Exempel. Om det kostar 100 000 att köpa licenser för en mjukvara vs 300 000 att utveckla den själv så säger det inget om hur mycket kostnaden kommer vara inom en femårsperiod. Om man årligen måste förnya licenserna medans den egenutvecklade mjukvaran endast kostar 100 000 extra i supportkostnader, så kostar den propreitära mjukvaran efter fem år 500 000 mot 400 000 för öppen källkodslösningen.

      3. PP vill även instifta ett statligt verk med 15-20 utvecklare som utvecklar administrativ mjukvara till kommun, stat, landsting och statliga verk, som sedan kan spridas till samtliga kommuner. För en kommun blir det en väldigt stor kostnad, 30-40 miljoner kanske – men om 290 kommuner lägger 1 miljon var på detta, då har vi inom en 4-års period ett system som är robust, beprövat, säkert och flexibelt. För alla statliga verk.

      4. Du begär helt fel siffror. Återigen;

      Vad kan skivbolag och skivförlag erbjuda artisterna? Ingenting de inte kan göra själva. Vad händer med en gruva vars malm har tagit slut? Den går under.

      Då är det irrelevant och prata om hur mycket pengar den gruvan drar in. De kan dra miljarder, det är skit samma, sinar malmen så försvinner intäkterna.

     • ”Det är du som visar hur okunnig du är.
      Samma lagar gäller, och ska gälla, på nätet som i verkligheten. Nätet är helt enkelt en del av verkligheten hur gärna du än vill tro något annat.”

      Ok då kan vi ju börja med att konstatera att då borde grundlagen gälla på internet också. Men det är ju ni antipirater inte beredda att gå med på.

     • Hur menar du att grundlagen inte gäller?

     • 2 Lou ger beställaren rätt att ställa krav. Exempelvis en livscykelanalys och totalkostnad ( investeringar plus driftkostnader över en viss tid) .Tyvärr är upphandlarna alldeles för inkompetenta.

      3. Det låter inte alls så dumt faktiskt

     • Thomas skriver:

      ”Det måste vara rätt kul att vara pirat, när man kan försvara sina idéer helt utan förankring i verkligheten.”

      Det måste å andra sidan vara rätt stressigt att vara antipirat. Att inte hänga med när verkligheten förändras runt en.

     • Per, några korta svar. Tycker du att vi saknar innovation idag? Är Apple ett innovativt företag eller inte? Är det inte snarare så att innovation och disruptiva lösningar/produkter har exploderat de senaste åren? Vilket visar att dina teorier inte är anpassade till verkligheten, trots stöd från två professorer…..

      Vad gäller LoU har du helt enkelt fel. I en upphandling ska man ta hänsyn till kostnaden över hela livscykeln.

      Alla andra företag och organsationer fokuserar på sin kärnverksamhet, det är där man investerar kunskap och kapital. IT-utveckling är mycket långt ifrån statens och kommuners kärnverksamhet. Dessutom gör du ytterligare en logisk vurpa. Den nya statliga myndigheten PP pratar om kommer att sprida sina kostnader för utveckling och support på en population om ca 9 miljoner personer. De kommersiella företagen sprider sina kostnader för utveckling och support på motsvarande 7 miljarder personer. Vilken organisation tror du är mest kostnadseffektiv och kan ha mest stordriftsfördelar?

     • Gurra, jag trodde att vi kommit fram till att det är ni pirater som har fastnat i er tidskapsel. Det känns ofta som att gå in på ett gammalt dammigt museum när ni utvecklar era idéer 🙂

     • Thomas.

      Du har inte läst artikeln jag länkat till. Den förklarar klart och tydligt att innovation sker trots – inte tack vare – immaterialrätt.

      Sedan missar du poängen. Om alla Sveriges kommuner investerar, i sin helhet, en miljon kronor var för utveckling av nya system per år (det är alltså lönen för c:a 400 utvecklare) – då kan man skapa ett enhetligt, säkert, stabilt, tryggt system som tar hänsyn till både den privata integriteten och effektiviserar IT-systemen. Utan någon dold agenda, med helt öppen källkod.

      På tio år, betyder det att all nyutveckling har kostat kommunerna 10 miljoner kronor – och jag kan nästan garantera att de system som har växt fram på de 10 åren är långt bättre än alla propreitära diton.

     • Per, återigen är det bara lösa påståenden, synpunkter och tyckanden. All fakta talar emot er.

      Din idé om att skapa ”ett enhetligt it system” är ju fullständigt befängd! Stat, kommun och landsting har en mängd olika verksamheter som alla behöver helt olika stöd.
      Varför tror du att de allra flesta företag lägger sin it-drift och utveckling på olika typer av outsourcingavtal? De har förstås gjort en noggran utvärdering av hur de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Att bygga, underhålla och supporta IT-system är inte kärnverksamhet.
      Dessutom, de delar av statsförvaltningen där ITsystem är en del av kärnverksamheten, t ex Försäkringskassan och Skatteverket utvecklar de sina egna system och diskuterar samordningsfördelar. Där är det ju helt rimligt, eftersom de måste ha egna, skräddarsydda system för sin verksamhet.
      Kan du inte lära dig vad du pratar om innan du börjar diskutera?!

     • Thomas, även om stat, kommun och landsting har olika behov så går det att designa system som är tillräckligt flexibla för att möta de behoven. Jag har själv gjort det på mitt nuvarande jobb.

      Så, tro mig när jag säger det. Det är inte bara fullt möjligt utan skulle bespara en hel del pengar i det långa loppet.

 4. Under 10 000 ”medlemmar” nu. Det är en katastrof för piratkopieringspartiet att det inte varit några nyheter om nya tillslag mot piratkopieringssajter på sistone.

 5. Off topic men för den som gillar lyteskomik så kan man lyssna och beskåda när PP:s elit visar upp sig i form av kandidater till EU-valet. LOL. Måste lägga band på min tunga i övrigt…

  http://bambuser.com/v/4004814

  Jo, jag kan väl nämna att Gustav Nipe som sin främsta merit nämner att han blivit utkastad från riksdagen under omröstning i FRA-frågan för att han buade, vilken härlig respekt för vårt demokratiska system. Han lovar att ställa till med motsvarande i EU-parlamentet om han blir invald.

  Amelia hör man inte mycket av men här sa hon att beviset på att demokratin i Europa fungerar när den behövs är att ACTA röstades ner. Vad hade hon sagt om ACTA hade röstats fram? Ja då hade förstås demokratin i Europa varit under isen, kanske korrupt, köpt av maffian osv?

  Vilket folk!

  Det var en lång inspelning så jag har bara sett slumpmässigt valda delar. Men det här är värt en hink popcorn och cola, här finns det massor av saker att skratta åt.

  • Du kanske missade att till och med du NTP motsatte dig ACTA och dess syskon SOPA och PIPA?

   EU har för mycket demokratiskt underskott för att kunna kallas demokrati, och EU-parlamentet kan tyvärr inte göra så mycket mer än hejda korkade lagförslag. Sorgligt men sant. Därför vill PP reformera hela EU-apparaten till ett demokratiskt samarbete istället för ett ”Europas förenta stater”.

   • Det var inget större fel på ACTA annat än att man blandade in för många olika frågor i samma avtal.

    SOPA och PIPA är jag inte jätteinsatt i men jag har lärt mig att piraternas nidbilder är oerhört långt ifrån fakta och utgör faktiskt ett hot mot demokratin om konspirationsteorier och rena falsarier är beslutsunderlag eller populism och leder till felaktigt röstande i parlamenten.

    • NTP, nidbilder? Om det är någon som sprider nidbilder är det du NTP.

     Hela internetcommunityt, med sidor som Google, Wikipedia och Facebook i spetsen, protesterade mot SOPA. Företag och organisationer som normalt inte tar ställning i politiska tvistemål såg sig därmed nödgade att agera på ett så drastiskt sätt att de var tvungna att aktivt gå ut i strejk.

     Det talar för sig självt hur dåligt SOPA och PIPA var. Ett flertal lagprofessorer varnade för att dessa lagar inte var bra.

     Menar du att allt detta bara var en piratisk konspiration? Är du seriöst så paranoid NTP?

     • Ja det är i mångt och mycket nidbilder.

      Google och Facebook är emot det för att skärpta lagar innebär kostnader för att uppfylla dessa tekniskt och administrativt.

      Wikipedia, vem är det? Jag uppdaterar ganska ofta artiklar där, jag har inte blivit tillfrågad om något sådant ställningstagande.

      Det är inte en konspiration men piraterna har mycket stort inflytande via internet eftersom det finns så många blinda följare som sprider osanningar, missuppfattningar och tillhörande konspirationsteorier som en löpeld.

      Vilka nidbilder sprider jag?

     • Google och Facebook är emot det för att SOPA och PIPA hotade att helt avskaffa det öppna internet. Google och Facebook tjänar på att nätet är öppet, så då är det inte så konstigt att de är emot lagar som effektivt undergräver basen för deras inkomster. Så ja, visst motsätter de sig de lagarna ur egenintresse – men faktum kvarstår fortfarande. SOPA och PIPA avskaffar ett öppet internet, och detta är fakta!

      Länken jag skickade visar klart och tydligt varför SOPA och PIPA skulle avskaffa det öppna internet. March iväg och läs nu.

     • @wertigon

      ”Länken jag skickade visar klart och tydligt varför SOPA och PIPA skulle avskaffa det öppna internet. March iväg och läs nu.”

      Detta vore en omöjlighet för vare sig internet eller samhället i övrigt kommer någonsin att vara helt öppet och öppenheten kommer heller aldrig att ”avskaffas” helt. Du tänker binärt för att det passar din agenda och göder dina konspirationsteorier/paranojor. Men för alla oss andra så handlar det om kompromisser, en gråskala, nödvändiga avvägningar. Det innebär inte att man gillar allt utan att man får ta vissa inskränkningar mot att slippa att kriminalitet, fusk, terrorism osv får härja helt fritt.

      Du får inte stoppa väskan full med knivar och pistoler när du ska flyga, du kan heller inte räkna med att få göra precis vad som helst via internet. De flesta icke paranoida personer som inte har snyltarintressen eller parlamentarikerlöner att värna om inser att detta är den verklighet vi lever i och att ditt snack är att rubricera som svammel, skitsnack, konspirationsteorier osv.

     • NTP, det förändrar inte det faktum att internet är ett öppet nätverk. Precis som parken och torget är öppet för alla, så är även internet öppet för alla.

      Anser du att man bör glasa in hela Sergels Torg i en galleria för att det brukar säljas knark på plattan? SOPA och PIPA syftade till att göra exakt detta.

     • @wertigon

      ”NTP, det förändrar inte det faktum att internet är ett öppet nätverk. Precis som parken och torget är öppet för alla, så är även internet öppet för alla.”

      Internet är inte helt öppet, du får skilja på vad som är transport av datapaket, typ allmänna vägar, och vad som är tillgång till privata arenor för olika tjänster, registrerade användare osv, det senare kan då liknas vid tilträdesskyddade platser såsom butiker (begränsade öppettider, övervakning, larm, betala för sig…) banker, affärslokaler, privata hem osv.

      ”Anser du att man bör glasa in hela Sergels Torg i en galleria för att det brukar säljas knark på plattan? SOPA och PIPA syftade till att göra exakt detta.”

      Detta är kvalificerat skitsnack. Även om någon skulle föra på ytterligare loggning, blockering av piratsajter, barnporrsajter osv, så skulle detta påverka vanlig laglig användning på intet sätt alls, alltså ingen som helst inglasning eller inlåsning.

      Sluta med att klumpa ihop saker som du inte förstår. Du vill göra frågan till binär för att det passar din agenda och din fundamentala okunskap både om internet och samhället i övrigt. I själva verket är frågan absolut inte binär annat än att åtgärder man föreslagit påverkar kriminell användning men inte laglig och det är ju precis så det ska vara.

     • @PW

      ”Anser du att man bör glasa in hela Sergels Torg i en galleria för att det brukar säljas knark på plattan? SOPA och PIPA syftade till att göra exakt detta.”

      Anser du att man bör släppa knark fritt på plattan för att det är en offentlig plats?

     • NTP: Allt det du beskriver som SOPA och PIPA vill göra, syftar till att ”inhägna” det öppna internet och göra det stängt.

      Internet är en stor park. Visst finns det skumma element i parken. Visst är lekparken med sin höga klätterställning en fara för barnen – nån kan ju ramla och slå sig. Fula gubbar kan stå i en buske och spionera på lekparken jue… Osv. Många faror, right?

      En galleria är fin. Prydlig. Övervakad. Lekplatsen har kuddar och vadderat golv. Inga gömställen som fula gubbar kan gömma sig i, och det är ganska lätt att se om någon skum typ försöker kränga knark. Visst är den bättre på många sätt.

      Men, en galleria är inte en park, och låter dig inte göra samma saker som i en park. Du får ex. inte åka skateboard i en galleria. Du måste vara på ett visst sätt. I parken är det mer fritt. Så länge du inte springer runt naken eller orsakar förstörelse så är det o.k, i stort sett. Du kan jonglera, hjula, ha gymnastikpass och massa andra saker du inte får göra i en galleria… I alla fall inte utan att fråga om lov.

      Är det o.k. att man blir rånad i parken? Nej, verkligen inte. Men bara för att några idioter rånar en i parken, betyder det att man ska riva parken och uppföra en galleria… Eller finns det kanske andra sätt som bevarar de här fina bitarna samtidigt som man kommer åt de fulare bitarna?

     • @wertigon

      ”Är det o.k. att man blir rånad i parken? Nej, verkligen inte. Men bara för att några idioter rånar en i parken, betyder det att man ska riva parken och uppföra en galleria… Eller finns det kanske andra sätt som bevarar de här fina bitarna samtidigt som man kommer åt de fulare bitarna?”

      Dina jämförelser saknar helt relevans, det handlar om extrema överdrifter. Vi är oerhört långt från att begränsa internet på det sätt du låter förespegla. Det handlar bara om att göra det svårare för kriminella och liknande avarter, vanligt hederligt folk kommer inte att beröras, eller snarare – de kommer att gynnas. Precis som när man för in ordningsregler i en park eller att polisen patrullerar då och då för att skapa trygghet, belysning, ta bort onödigt buskage osv. Den som vill åka skateboard eller annat lagligt kan förstås fortsätta utan någon påverkan alls.

     • NTP, du vill komma åt kriminella genom att förändra internet från att vara öppet till att vara stängt. Det är oacceptabelt, speciellt i en demokrati.

     • ”NTP, du vill komma åt kriminella genom att förändra internet från att vara öppet till att vara stängt. Det är oacceptabelt, speciellt i en demokrati.”

      Återigen samma svart/vita tänkande. Världen är inte antingen eller, internet är inget undantag.

      Internet, eller rättare sagt de tjänster som erbjuds (allt det andra är ju bara kablar, signaler, datapaket osv) har aldrig varit helt öppet, detta är en vanföreställning som du och övriga pirater vill ha och vill sprida.

      Visst har det varit väldigt lite övervakning och reglering av det som sker på internet men det innebär inte att de HANDLINGAR man utför med hjälp av de tjänster som finns (mail, http, ftp, ping…) på något sätt är undantagna vår vanliga lagstiftning. Innebörden av detta är att i den mån man behöver skärpa upp något – t.ex. via ökad övervakning, loggning, blockering…) – så är detta inte att göra något stängt, det är bara ett sätt att kunna motverka kriminalitet, fusk osv, dvs det drabbar på intet sätt vanligt hederligt folk på ett negativt sätt.

      De flesta vill att en park är upplyst, inte en massa snåriga buskage där skummisar kan gömma sig och hoppa på någon om kvällen. Du förespråkar tydligen att internet ska vara ett mörkt ställe med många gömställen och där det ska vara mycket svårt att se vad som sker och kunna ta fast någon som begår en brottslig handling mot någon. Varför? Vanligt hederligt folk vill inte ha det så, de vill ha den upplysta parken, kanske att några kvarterspoliser passerar då och då dessutom.

     • NTP – Så vad föreslår du för åtgärder att göra internet till ett mindre laglöst land?

      Allt jag har hört är mer övervakning, hårdare övervakning, tuffare övervakning, stäng ner, censurera, farligt, usch och fy! Och du missar således att du genom att göra så slänger ut barnet med badvattnet. 🙂

     • @wertigon

      ”NTP – Så vad föreslår du för åtgärder att göra internet till ett mindre laglöst land?

      Allt jag har hört är mer övervakning, hårdare övervakning, tuffare övervakning, stäng ner, censurera, farligt, usch och fy! Och du missar således att du genom att göra så slänger ut barnet med badvattnet.”

      Jag föreslår att man gör det som är nödvändigt, vare sig mer eller mindre. Ja, det kommer att innebära ökad övervakning men exakt hur är svårt att säga, precis som att övervakningen i samhället utanför internet ändras med tiden liksom tillhörande lagstiftning.

      Blockering kan behövas om man inte kan komma åt det på annat sätt men det bästa är ju om man kan ha likvärdiga lagar och samarbete mellan nationers polisväsende så att man kan komma åt cyberbrottslighet oavsett i vilket land man har servrarna i eller i vilket land personen är som trycker på knapparna för att utlösa brottsligheten. Innan internet var det ju tämligen svårt att begå brott mot någon i ett annat land utan att resa dit, självklart har förutsättningarna ändrats i och med internet och något måste göras. Men i grunden är det ju samma lagar som ska se till att samma brottslighet hålls nere till en rimligt låg nivå.

      Det där med slänga ut barnet med badvattnet är kvalificerat skitsnack. I så fall har väl barnet även slängts ut då man fört in lagar i samhället utanför internet såsom maskeringsförbud vid politiska demonstrationer, förbud mot kränkande fotografering, lagar som förbjuder bedrägeri (i olika former) osv. Med ditt binära sätt att tänka så har väl redan all världens barn redan slängts ut via all världens badvatten. Det finns helt enkelt ingen sans i ditt sätt att resonera, inser du verkligen inte det själv?

     • NTP – eller så går vi åt det andra hållet, och omprövar huruvida vissa lagar ens är nödvändiga längre först.

      Klart är att lagar som FRA-lagen och IPRED måste bort iaf.

     • @wertigon

      ”NTP – eller så går vi åt det andra hållet, och omprövar huruvida vissa lagar ens är nödvändiga längre först.”

      Grattis, nu ser jag logik i ditt resonemang. Men om omprövningen ger att lagarna fortfarande anses vara nödvändiga, då får du förstås acceptera detta och se till att följa lagen. Sen kan du förstås fortsätta att argumentera för att den ska omprövas igen och igen men under tiden ska du och dina partimedlemmar förstås vara noga med att följa lagen.

      ”Klart är att lagar som FRA-lagen och IPRED måste bort iaf.”

      Det finns inget som är klart alls med detta. Om hotbilden ändras så att lagarna inte längre behövs så kan de förstås avskaffas men där är vi knappast nu, snarare tvärtom.

     • nejtillpirater:

      Du skriver ”Om hotbilden ändras”.

      Vad för hotbild? Är du paranoid? Sök hjälp!

     • @gurra

      ”Du skriver ”Om hotbilden ändras”.
      Vad för hotbild? Är du paranoid? Sök hjälp!”

      Det är försvarsmakten som gör dessa bedömningar, det är deras uppgift. Anser du att de är paranoida alltså?

     • NTP – du har bott i en grotta det senaste halvåret eller hur?

      Edward Snowden har avslöjat att FRA är en del av USAs försök att övervaka hela internet. Det blir dessutom allt mer uppenbart att det inte är för att fånga terrorister som övervakningen fortgår… utan för att övervaka folket. Varför ska vi medborgare tvingas avskaffa vårt privatliv om det ändå inte ens fungerar?

      IPRED är en lag som låter privata intressen sköta polisens jobb. Vill vi verkligen att privata företag med vinstintresse skall kunna väcka åtal? Vad gör det med rättssäkerheten? IPRED måste bort för att lagen är rättsosäker, så enkelt är det.

     • @wertigon

      Det är väl du som bott i en grotta medan vi andra trätt in i informationssamhället.

      Apropå privata intressen så borde det vara så att piratkopiering hanteras av polisen på samma sätt som med snatteri och stöld, då får vi den rättssäkra behandling du eftersträvar och en likvärdig hantering av likvärdiga brott.

     • NTP, ja exakt! Brott skall behandlas av rättsväsendet och inte av privata intressen, något annat är fullständigt oacceptabelt.

      Men IPRED låter ju privata intressen starta åtal, tvärt emot det du säger?

     • @wertigon

      Jag skulle inte ha något emot att alla ärenden om piratkopiering hanterades av polisen efter anmälan, precis som med snatteri och stöld.

      Du är emot IPRED av detta skäl, får jag fråga då om du allmänt är emot all form av civilrätt och oroar dig för rättssäkerheten kring sådana mål? I så fall är det väl allmänt avskaffande av civilrätten som du ska propagera för, just upphovsrätten kan ju inte vara ett undantag i så fall, eller hur?

     • NTP, privata intressen skall inte ha befogenheter som normalt endast polisen har tillgång till. Det är dock vad IPRED går ut på. Alltså måste den bort.

     • Ja det är märkligt hur antipiraterna vill outsourca polisens jobb till privatägda entiteter. Inte ens de mest extrema högeranarkister eller minarkister brukar vilja låta polisväsendet vara separerat från staten.

      Ni förespråkar att sälja ut polisens ansvarsområden från staten… Och det är Ni som anklagar Oss pirater för att vara anarkister..?

      Er melodi börjar sakta mer och mer likna dystopierna som William Gibson skriver i sin Neuromancer-serie från 80-talet med ”megabolag” som äger sina egna poliskårer som kämpar både mot varandra och förtrycker civilbefolkningen i stora ”informations-krig”.

     • ”Det är försvarsmakten som gör dessa bedömningar, det är deras uppgift. Anser du att de är paranoida alltså?”

      Nej… militärens underrättelsetjänst heter MUST. FRA är en civil myndighet. Man skulle kunna tro att du kände till dessa saker, men tydligen inte.

 6. Nu under 9000 medlemmar.

 7. OT – men en intressant artikel om Wikileaks, Snowden och Ryssland. Det är inte nån absolut sanning, men den ger en annan bild av samarbetet. En bild som också påverkar både Snowdens och Wikileaks trovärdighet. Om inte annat är det intressant läsning.
  http://www.businessinsider.com/did-wikileaks-sell-out-snowden-to-the-russians-2013-9

  • Thomas; det påverkar knappast Snowdens trovärdighet i fallet de avslöjanden han har kommit med. FRA och NSA har nämligen redan konfirmerat att Snowdens avslöjanden är sanna.

   Däremot avslöjar det att framför allt Wikileaks har en dold agenda, men det kommer endast leda till att en ny sådan organisation dyker upp med bättre safeguards mot korruption.

   Förutsatt då att dessa uppgifter faktiskt är korrekta och inte amerikansk propaganda…

   • ”FRA och NSA har nämligen redan konfirmerat att Snowdens avslöjanden är sanna.”

    Nu tar du i så du nästan spricker. Det har inte alls konfirmerat hans ”avslöjanden”, är ordet konfirmerat något du behöver slå upp i en ordbok?

    Vi visste redan att wikileaks hade en agenda, det har ju alla eftersom 100% oberoende och att inte missgynna någon part är en utopi. Men nu talar ju dessutom mycket för att Snowden i själva verket nu står på ryska underrättelsetjänstens lönelista, dvs en fosterlandsförrädare, men det var han ju redan när han läckte ut hemligstämplad information.

    • Läste du ens artikeln? Den hävdar att Snowden blev lurad till Moskva av Wikileaks. Om jag lämnar mitt land för att jag anser att mitt land är ruttet, och sedan blir lurad till mitt lands fiender under falska premisser (mellanlanda för att åka till ex. Ecuador) – är jag då en landsförrädare, eller en invandrare/flykting?

     Och jo, NSA har konfirmerat Snowdens uttalanden, se denna. Även HAX rapport från utfrågningen i EU-parlamentet konfirmerar. Flera källor pekar på att Snowdens avslöjanden är sanna. Så du är helt ute och cyklar, NTP…

     • ”Läste du ens artikeln? Den hävdar att Snowden blev lurad till Moskva av Wikileaks. Om jag lämnar mitt land för att jag anser att mitt land är ruttet, och sedan blir lurad till mitt lands fiender under falska premisser (mellanlanda för att åka till ex. Ecuador) – är jag då en landsförrädare, eller en invandrare/flykting?

      Snowden satte sig själv i skiten då han förrådde sitt fosterland och läckte ut hemlig information. Resultatet av detta är nu att han jobbar åt ryssarna. Det är han som har orsakat detta, ingen annan.

      ”Och jo, NSA har konfirmerat Snowdens uttalanden, se denna. Även HAX rapport från utfrågningen i EU-parlamentet konfirmerar. Flera källor pekar på att Snowdens avslöjanden är sanna. Så du är helt ute och cyklar, NTP…”

      Och ordet ”partially” innan ”confirmed” är förstås helt ovidkommande?

      HAX rapport vet jag inte vad du menar med men han har ett track record i klass med Guiness World Record i konspirationsteorier.

     • NTP – vad är detta om ”förrådde sitt fosterland”? Allt han har gjort är att avslöja att hans eget land begått brott mot sin egen konstitution. Är det landsförräderi? Staten har inte rent mjöl i påsen, så när detta avslöjas så är det förräderi?

      Att han nu tvingats till att jobba med ryssen tror jag mer beror på att Wikileaks sålt ut honom, än något som var planerat från hans sida.

      HAX har under hela den tid jag följt honom varit konsekvent, länkat till källor och bevisats ha rätt när bevis senare dyker upp. Även om hans spekulationer varit just detta, så har de visat sig vara korrekta. Därför litar jag på hans omdöme.

      Men om du inte tror på det han rapporterar så är det väl bara att gå till källmaterialet i sig…

     • @wertigon

      ”NTP – vad är detta om ”förrådde sitt fosterland”? Allt han har gjort är att avslöja att hans eget land begått brott mot sin egen konstitution. Är det landsförräderi? Staten har inte rent mjöl i påsen, så när detta avslöjas så är det förräderi?”

      Ja det är landsförräderi att avslöja hemligstämplad information och definitivt av denna typ. Om han hade velat upplysa omvärlden om det så hade han kunnat gjort det på andra sätt än att bryta hemligstämplar.

      ”Att han nu tvingats till att jobba med ryssen tror jag mer beror på att Wikileaks sålt ut honom, än något som var planerat från hans sida.”

      Planerat eller ej, det som skett är ett direkt resultat av hans egna handlingar, ingen annan kan ställas till svars för att HAN läckte ut informationen och att han nu står på ryssarnas lönelista.

      ”HAX har under hela den tid jag följt honom varit konsekvent, länkat till källor och bevisats ha rätt när bevis senare dyker upp. Även om hans spekulationer varit just detta, så har de visat sig vara korrekta. Därför litar jag på hans omdöme.”

      Du har dolda talanger, skämtare där! HAX omdöme är under isen, han lever och andas konspirationsteorier och inte har de visat sig vara korrekta i objektiv mening. Enligt piraters generösa tolkning om det gynnar deras agenda möjligtvis. HAX är antingen paranoid eller så spelar han bara på andras rädslor och ”önskemål” om att det ska vara på ett visst sätt för att måla upp en lämplig fiende som kan användas som ett fabricerat bevis för att stärka piraternas omvärldsbeskrivning. Kan förstås också vara en kombination.

     • NTP – vad du säger nu är att allmänheten inte skall få veta om eller hur de har blivit övervakade av sin egen regering. Grattis, det visar med all önskvärd tydlighet att du är för ett fortsatt avskaffat privatliv.

      Sen, ge mig konkreta exempel på där HAX ”konspirationsteorier” varit ogrundade, tack?

     • @wertigon

      ”NTP – vad du säger nu är att allmänheten inte skall få veta om eller hur de har blivit övervakade av sin egen regering.”

      Jo det ska de få veta i princip, dock är det ju så att om exempelvis polisen har tillstånd för telefonavlyssning så får du inte veta det under pågående spaning eftersom detta ju då förstör spaningsarbetet.

      ”Grattis, det visar med all önskvärd tydlighet att du är för ett fortsatt avskaffat privatliv.”

      Nej, om FRA som exempel gör sökningar baserat på glosor i mina privata mail så påverkar detta inte mitt privatliv, även om de får träff och sen snabbt konstaterar att det var en falskträff (personalen sitter knappast och läser allt privat). Samma sak om jag skickar ett personligt brev till en vän och skickar med en påse med blomfrön och det får polisen/tullen att fatta misstanke om knark, varpå de öppnar brevet men konstaterar att det var just blomfrö och återförsluter.

      ”Sen, ge mig konkreta exempel på där HAX ”konspirationsteorier” varit ogrundade, tack?”

      Har du helt missat det han skrev om ACTA? Det var väl inte en siffra rätt där och det har jag skrivit om tidigare. Snacka om överdrifter och konspirationsteorier. ACTA skulle ju för Sverige bara innebära en mycket liten lagändring kopplat till varumärkeslagen, i övrigt fanns allt på plats sedan tidigare. Däremot skulle ACTA ha inneburit en ensning för övriga delar av Europa till en lagstiftning likvärdig Sveriges.

      Lite roligt förresten att du pratar om kränkt privatliv samtidigt som att PP försvarar de kränkningar det innebär att sprida barnporrbilder på internet, något som Falkvinge vill göra lagligt och som Gurra har våta drömmmar om att få tillgång till. Och Engström röstade emot viktiga åtgärder för att skydda sexuellt utsatta barn. Gurra tycker ju rent av att det är en kränkning om det utsatta barnet INTE får barnporr med dem själva spridda så att omvärlden kan få se vad som har hänt. Och i morse var det en kort (misslyckad pga strul) intervju i radio om kritik mot Facebook för att de som privat företag avgör vilka bilder som ska modereras bort. Gustav Nipe motsatte sig detta och ansåg att sådana beslut skulle tas av domstol. Enligt PP så är ju allt tillåtet, dvs alla möjliga typer av kränkningar av barn och andra.

      PP = dubbelmoralens väktare och de verkliga motståndarna mot personlig integritet

      PP = kapare av ord såsom integritet och yttrandefrihet men enbart i syfte att värna om fortsatta möjligheter till brott och kränkningar mot andra människor utan risk för upptäckt och bestraffning

     • NTP,

      Riktad övervakning (övervakning under brottsmisstanke) är något helt annat än ren massövervakning. Du verkar inte förstå skillnaden. Jag frågar igen; skall inte statens medborgare ha rätt att veta om de blir massövervakade?

      Sedan, hur fungerar FRAs massövervakning? Jo:

      1. All data skickas till en sammanställningscentral.
      2. Datat analyseras enligt vissa givna mönster
      3. Eventuella ”fångster” sparas och undersöks av mänskliga medarbetare

      Så var är problemet? Var kränks integriteten? Jo, på punkt 1. Punkt 1 gör att det rör sig om ren massövervakning. Det är som om det finns en kamera i ditt rum som alltid är påslagen – men det är ok, vi kollar den en gång i veckan, max. Fast vi kan kolla när som helst för vilken anledning som helst också. Och inget spelas in om du inte är misstänkt för något. Det gör väl inget va?

      Förstå nu att alla har kameror i sina virtuella sovrum på internet, så förstår du varför PP anser att FRAs massövervakning måste bort.

      Sedan, vilka av följande åtta punkter är då uppenbara falsarier utan förankring i verkligheten? Såvitt jag vet är samtliga enligt det avtal som förhandlats fram. Framför allt punkt 7 är riktigt illa. Det står exakt det HAX säger att det står.

     • @wertigon

      Uppenbarligen ser du inte skillnad på att söka efter glosor i ett öppet internet där paket skickas som vykort, och att ha en kamera i ditt sovrum. Ser du inte den skillnaden så är det meningslöst att diskutera och vi har haft det här uppe många gånger tidigare. För 99% (100-0.65%PP) så ser man faktiskt en mycket stor skillnad.

      NSA, FRA, terrorism, bomb, child porn…. Ja nu fastnade väl det jag skrev i X olika filter. Huga… Men… Va? Jag överlevde och behövde inte ens medicinera eller gå i terapi!

      Angående din lista på 8 punkter. Länken leder till ett osammanhängande resonemang av Amelia. Kan du hitta några 8 punkter i det svamlet så lycka till, jag kunde inte ens hitta en enda sammanhängande punkt…

     • NTP, det du pratar om kan vem som helst göra. Vem som helst kan när som helst titta på paket via ex IP-spoofing. Lagen är således onödig.

      Vad som händer här är dock något helt annat. Det är som att varje brev som passerar Sveriges gränser skall sprättas upp och läsas av en robot. Sedan läggs det i ett nytt kuvert, identiskt med det gamla, men en kopia kan ha skickats till relevant person.

      Fråga gamla DDR-medborgare vad de tyckte om att få sina brev uppsprättade av staten. Förstå att det är ett brott mot mänskliga rättigheter, som inte befogas av hotbilden. Alls.

      Rätt länk här: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2012/01/acta-avtalet-i-detalj.html

 8. OT: Amelia skriver idag om hur vår egen regering är dubbelmoralens mästare vad gäller rätten till ett privatliv.

  • Frågan är iofs intressant men detta inlägg är mycket dåligt skrivet, stapplig svenska och rörigt. Jag plågade mig igenom det men är osäker på vad hon ville ha sagt. Inte konstigt att människan i princip varit osynlig under sin tid som EU-parlamentariker.

   Till sakfrågan. Förtalslagstiftningen är gammalmodig och inte tillräcklig. Man borde se mer på det som är kränkande än vad som handlar om att tala illa om någon. Sexbilder/film som sprids mot den personens vilja kan vara oerhört kränkande, hur kränkande kan enbart den personen som drabbas veta. Om det sen finns X personer som njuter av att fläka ut sitt underliv i bilder på nätet så är det något helt annat och irrelevant för den som är kränkt.

   Pirater brukar hävda att när något väl kommit ut på nätet, t.ex. barnporr, musik eller film, då är det ”publicerat”, vilket är ett felaktigt resonemang. Oavsett hur man ser på detta så måste det finnas lagliga möjligheter att rensa bort när skadan är skedd, och straff för att inte rensa bort från egen server på uppmaning från polisen eller liknande – inte bara i ett land utan i alla länder. Exakt hur detta ska gå till kan diskuteras men man ska inte ge upp bara för att något har kommit ut på ett felaktigt sätt.

   Enligt piraternas dubbelmoral är ju allt som någonsin spritts på nätet fritt fram att sprida vidare, med samma synsätt kan man ju säga att en gång övervakad så är det ok för resten av världen att övervaka för all framtid, eller sprida vidare de uppgifter man fått fram via övervakningen.

   Både privatpersoner och staten kan göra fel, i bägge fallen måste man kunna ställa någon till ansvar och göra något för att rätta till problemet, eller minska det i omfång, även om man inte når ändra fram.

   • NTP, hypotetiskt exempel. Kränkande bilder ligger på en server i utlandet. Vem som helst med lite tekniskt kunnande kan komma åt dem.

    Du ska nu stoppa dessa… Hur?

    • Enkelt, globala samarbetsavtal mellan länder och deras polismyndigheter. Man måste helt enkelt samarbeta runt en grundläggande gemensam nivå av lagar runt cyberbrottslighet. En polisanmälan i ett land ska alltså direkt kunna ge åtgärder i andra länder, dvs i länderna där de som driver servrarna finns, i landet där servrarna finns, och i alla länder som använder servrarna om själva användningen är olaglig. Vad är alternativet? Laglöshet för att det inte ”går” att komma åt det eller stoppa det till 100.0000000000000000%?

     Mitt resonemang om en grundläggande gemensam nivå talar givetvis för att ACTA och liknande avtal behövs. Man kan inte längre resonera i gammaldags termer om en helt egen nationell lagstiftning när det gäller brott som utgår från internet. Det kanske rent av skulle behöva läggas till något i Allmänna deklarationen av de mänskliga rättigheterna, om den inte redan täcker att man givetvis inte ska kunna få sina rättigheter kränkta bara för att brottslingen har servrarna i ett annat land och kanske befinner sig i ett tredje.

     • Ja kan man slippa konkurrens på en internationell arena så är ju det trevligare än om man bara kan slippa konkurrensen inom landets gränser.

      Men det är varken bra för konsumenterna eller näringslivet som sådant om marknadsaktörer får igenom sådana krav…

      Se bara hur amerikansk ekonomi stagnerat på sistone. Denna protektionistiska ”Intellectual Property” hysterin började ta fart ordentligt i slutet på 70-talet och om du ser Förenta Staternas ekonomi i jämförelse med omvärldens så har den bromsat och bromsat och blivit omsprungen sen dess. Både av Kina och EU faktiskt.

      Protektionistisk politik funkar inte i dagens internationella värld. Bara för att du bromsar och vägrar se framåt så kommer inte andra länder och folk att vägra se möjligheterna med internet.

      Fildelning är underbart bra för Förenta Staternas kulturella influens internationellt sett. Det vore vansinne av dem om de tog hårda tag mot pirater. Det som fildelas är ju väldigt stor utsträckning amerikansk musik, TV, film. Jättebra gratisreklam för landet.

     • NTP, då måste du få med precis *alla* länder. Dessutom måste du bevisa att bilderna faktiskt är kränkande, vilket i många fall inte är solklart. Precis samma problem som piratkopiering alltså!

      Information är som en tandkrämstub. Väl ute och offentliggjord så kan du inte stoppa tillbaka det igen. Det suger men det är så den tekniska verkligheten fungerar. Det man kan göra är att gå mot de som läcker ut privat information dock.

      Det finns bara ett tillfälle då privat information får göras publikt; och det är när ett företag, myndighet eller person utfört ett brott. I alla andra fall är det förbjudet. Punkt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: