Vad är viktigast inom demokratin?

”Pirate MEP” Christian Engström har uttalat sig i termer om ”Piratpartiet: För dig som tycker att demokratin är viktig”

Om vi ser till vad vi har jobbat med i Europaparlamentet sedan 2009 då dyker etiketter som rättssäkerhet, rätten till privatliv, fri information, yttrandefrihet, demokrati och öppenhet upp.

Piratpartiet är helt enkelt det enda svenska politiska parti som tar dessa frågor på allvar och som sätter dem i främsta rummet.

Jag ger honom rätt på en sak, Piratpartiet är det enda svenska politiska parti som sätter dessa frågor i det främsta rummet. Inget annat parti skulle nämligen göra så av flera olika skäl:

 • Frågorna är oerhört viktiga men de är del av en helhet och därför slår det fel om man skulle sätta dem i främsta rummet. Det kommer nog fortsatt vara så att det är vård, skola, omsorg och arbete som är de frågor som behöver stå i främsta rummet för ett seriöst parti.
 • Vi vet alla vad huvudanledningen till Piratpartiets engagemang kring rättssäkerhet, privatliv, yttrandefrihet och demokrati är – att värna om möjligheten till fortsatt piratkopiering om man inte lyckas legalisera den verksamheten. Helt enkelt att man vill felaktigt använda valda delar av mänskliga rättigheter som verktyg för att kränka andra mänskliga rättigheter, vilket bryter mot artikel 29 och 30 i Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Internet är fortfarande ett ganska ungt fenomen, det dyker upp nya märkliga yttringar hela tiden. Alla verkar vara överens om att samma eller i alla fall liknande regler och lagar ska gälla på internet som utanför internet. Det vi inte är överens om är tolkningen av vad detta innebär.

Det finns olika sätt att bekämpa brottslighet. Långsiktigt kan man jobba med värdegrund, etik, värderingar osv. genom att föra en öppen debatt, utbildning i skolan, föräldraskap osv. Här har man problemet att det är mycket svårt att veta om det har effekt och det är även svårt att styra dessa åtgärder för det går inte enkelt att peka ut någon ansvarig utan det är vi alla – risken är att detta viktiga arbete faller mellan stolarna. Sen kan man förstås upptäcka brottslighet som sker och bestraffa. Självklart måste man även gå den vägen. Det är inte OK att begå övergrepp mot andra bara för att man lyckas komma undan med det. Ibland behöver man även förhindra brottslighet via fysiska åtgärder som lås och bommar, ja det blir blockering överfört på internet. Även här gäller att man vill ha så lite som möjligt men ibland finns det inget annat som hjälper eller så ger allt det andra inte tillräckligt stor effekt.

Internet är en del av samhället, det man gör via sin dator ute på internet är i grunden exakt samma sak som att man är ute i verkligheten och gör saker på gator och torg, hemma hos folk osv. Skillnaden mellan internet och utanför är att man via några få knapptryckningar kan åstadkomma mycket stor skada (och ibland nytta) för väldigt många människor. Internet kan därför aldrig bli den skyddade och laglösa zon som piraterna verkar vilja ha. Nej, man måste tänka på ett liknande sätt som för övriga samhället, dock måste man betrakta det aningen annorlunda i och med den stora effekt som brottslighet kan få när det är så lätt att nå så många.

En överbelastningsattack som hindrar många människor från att använda sin nätbank eller besöka en samhällsviktig hemsida är inte oskyldig såsom pirater/Anonymous brukar hävda. Den totala skadan av att initiera en sådan attack kan vara mycket stor. Man kan föra ett liknande resonemang som i fallet upplopp, det är verkan för hela upploppet som är den stora faran även om det finns många deltagare som inte bidrar alls eller väldigt lite. Därför är lagar kring upplopp hårda, man kan inte hävda att man ”bara gick med”, ”drogs med”, ”bara kastade en liten sten”, ”gjorde som alla andra” osv. Nej man måste ta delansvar även för helheten.

När det kommer till piratkopiering så brukar man ofta prata om kumulativa effekter. Att seeda en film kan tyckas vara ganska oskyldigt. Säg att ett tiotal personer får tag i ett antal fragment av filmen från just dig. Big deal? Faktum är att man via de kumulativa effekterna får en spridning från en till tio, från tio till hundra osv så att ”oskyldig begränsad seedning” till slut gör att man spridit upphovsrättskyddat material till tusentals eller miljontals personer, en skadeverkan mot upphovsmannen som kan liknas vid ett enormt digitalt upplopp. Man kan helt enkelt inte ta på sig skygglappar och hävda att det man själv gjort är så litet och oskyldigt. Och de som driver maskineri som kraftigt underlättar dessa ”digitala upplopp”, typ TPB, orsakar förstås en mycket stor skada. På en högre nivå, TPB kontra alla andra liknande kriminella tjänster, kan man heller inte tänka att ”stänger man ner TPB så finns det tusen andra liknande tjänster”, nej, även här kan man tänka i termer om att delta i ett digitalt upplopp. Därför är det viktigt att stänga ner eller blockera de största kriminella tjänsterna, en efter en.

Det kommer nu nya rättsfall, bl.a. det mot Gottfrid Svartholm Warg angående dataintrång och bedrägeri. Han fick först två års fängelse i tingsrätten men straffet sänktes till ett år i hovrätten. Det återstår att se om fallet överklagas till Högsta Domstolen och tas upp där. Jag hoppas att så sker och jag hoppas verkligen att det inte är Göran Lambertz som är domare, då kommer ärendet att gå de kriminellas väg. Det jag tänker på är frågan om rimliga tvivel, det där om att Gottfrids försvar hävdar att datorn var fjärrstyrd. Jag tror inte ett dugg på detta men det är inte min sak att bedöma detta utan rättens och de har även annan bevisning och omständigheter att gå på. Det är dock oroväckande att det har varit flera fall nu på sistone där den misstänkte just hävdat att någon annan har fjärrstyrt datorn, exempelvis i samband med barnporrbrott. Visst kan detta ske, risken finns alltid att någon vill sätta dit en oskyldig person. Men man får heller inte dra det för långt. Kanske drog man det för långt nu i hovrätten i fallet Svartholm Warg.

Alla som grips med knark, illegala vapen osv. kan ju hävda att ”någon annan” lagt dem där man hittade dem. För ingen kan ju säga något annat än att detta KAN ha skett. Men är det rimliga tvivel? Ja det beror ju på övriga omständigheter. Om man ENBART har ett beslag att gå på, säg att man hittar barnporr i någons dator, ja då kan det vara rimliga tvivel.  Är personen dömd för liknande brott tidigare? Är personen kriminell i andra sammanhang? Är resonemanget trovärdigt? Finns det andra omständigheter eller bevis? Man kommer aldrig att nå 100% rättvisa eftersom det alltid handlar om bedömningar, det finns inget annat sätt. Men mot risken att döma någon oskyldig – den risken ska vara oerhört liten – måste man också väga risken att man går så långt att huvuddelen av brottslingarna går fria.

Det är knappast någon i en demokrati som gillar övervakning. Vi ska självklart ha så lite som det bara är möjligt. Men ibland behövs det. Kameror och larm i butiker har vi accepterat eftersom verkligheten ser ut så att det förekommer så mycket snatterier. Jag läste förresten i DN idag att ”tjuvaktigheten” minskat bland ungdomar. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) så har man frågat niondeklassare om hur många av dem som har snattat. 1995 var det 37%, en väldigt hög siffra. 2011 var siffran mycket lägre, 18%, c:a hälften. Denna utveckling är givetvis glädjande men ger mig en liten besk smak i munnen.

Kanske är det inte så att ”tjuvaktigheten” minskat totalt sett utan bara flyttat över på andra arenor. 1995 fanns inte någon massiv piratkopiering via internet, ungdomarna hade andra köpvanor och andra sociala mönster. Tyvärr är det nog så att hela nedgången i siffran om snatteri kan förklaras av sådant och att en stor del av ”tjuvaktigheten” har överförts på piratkopiering. Jag hoppas dock att jag har fel. Kanske har det även bara varit en tillfällig trend. På senare tid har vi sett att fler och fler väljer de nya strömmande tjänsterna såsom Spotify, Netflix, HBO osv. Förhoppningsvis kommer detta leda till att piratkopieringen och ”tjuvaktigheten” minskar. Skulle den minska tillräckligt mycket så kanske mer övervakning och hårdare tag på internet inte behövs, vi får väl se. Det kan vara andra typer av brottslighet som kräver hårdare tag, såsom det som Gottfrid Svartholm Warg står anklagad för. Kanske är det ”hjälten från TPB”  och liknande kriminella personer som ”förstör” internet och inte piratkopieringen, det återstår att se.

67 svar

 1. ”vård, skola, omsorg och arbete”

  Vilken tur att piratpartiets politik påverkar precis alla dessa då – och att det är skapligt enkelt att förklara för folk varför.

  • Skitsnack, så kan man säga om vilken fråga som helst. Felet PP gör är att lägga ”det som är viktigt för att säkra fortsatt piratkopiering på andras bekostnad” i första rummet.

   Inte ens Sverigedemokraterna är så dumma att de går ut med att invandringen är den viktigaste frågan, därför kommer de tyvärr att lyckas och PP (glädjande) misslyckas.

   Ja om du tror att basinkomst/medborgarlön gynnar vård, skola omsorg och arbete, ja då kan du betraktas som avvikande. Men för all del, jag är glad att PP för fram självmordsförslag av denna sort, liksom drogliberalismen. Kommer säkert att locka MASSOR av väljare. LOL.

   • ”Ja om du tror att basinkomst/medborgarlön gynnar vård, skola omsorg och arbete, ja då kan du betraktas som avvikande”

    Det jag pratar om är förstås att riva ner upphovsrättsmonopolet kommer att förskjuta värde från att sitta på röven och ta betalt för gamla kulturbedrifter till att gynna kontinuerligt arbete – vilket ju jobb i vård skola omsorg och många andra arbeten är. Till skillnad från publicisterna som kan sitta på röven och ta betalt per kopia.

  • Du är för kul, Gurra. På vilket vis skulle PP’s politk har några positiva konsekvenser för vård, skola, omsorg och arbete?
   Några lösryckta förslag om detaljfrågor skapar inte något värde. Precis som ni pirater, ni skapar inte nåt värde!

   • Att ta betalt per kopia skapar inget värde, det uppmuntrar att ta betalt för gamla bedrifter. Medans skola, omsorg, vård m.m. kräver kontinuerliga arbetsinsatser.

    Det blir helt enkelt mer konkurrenskraftigt för vårdyrken på arbetsmarknaden om du rycker undan lyxliren för publiceringsbranscherna. Då kanske ungar skulle välja sådana yrken mer, om de fick bättre lön och högre status jämfört med monopolbranscherna.

    • Att ta betalt för kopia ger ju skatteintäkter, dvs pengar till det allmänna.
     Vid piratkopiering skapas inga sådana intäkter, folk har stora hårddiskar och bredband ändå idag så inte ens dessa aktörer gynnas.

     Möjligheten att få betalt för sitt skapande är ju grundbulten för att det ska skapas ny kultur av kvalitet och även att fler kulturskapare ska välja detta som yrke.

     Status i vården, ja om du tror att ungdomen skulle välja att bli undersköterska istället för välbetald skivartist eller skådespelare, om de har talang för det, ja då lever du i en väldigt märklig värld…

     • Allting ger skatteintäkter. Även kontinuerligt jobb i vård / skola / omsorg.

      Staten blir av med skatteintäkter när jag lagar mat eller bakar kakor hemma också. Eller vilken annan hobby som helst. Jämfört med om jag vore tvungen att betala för det.

      ”folk har stora hårddiskar och bredband ändå idag så inte ens dessa aktörer gynnas.”

      Moms är en form av skatt.

      ”Möjligheten att få betalt för sitt skapande är ju grundbulten för att det ska skapas ny kultur av kvalitet och även att fler kulturskapare ska välja detta som yrke.”

      Nej det stämmer inte. Skapande börjar av nyfikenhet när folk är barn. Skapande är från början en form av lek och i vuxen ålder rekreation.

      ”Status i vården, ja om du tror att ungdomen skulle välja att bli undersköterska istället för välbetald skivartist eller skådespelare, om de har talang för det, ja då lever du i en väldigt märklig värld…”

      Det är ju just det jag säger. Upphovsrätten påtvingar ett värde för publiceringsbranscherna som ger en skev ekonomi och status om vi vill uppmuntra ungdomar att välja jobb som faktiskt skapar kontinuerlig nytta och inte ta betalt för gamla kopior.

    • Gurra skriver ”Att ta betalt per kopia skapar inget värde, ”
     Du ska kanske säga det till Apple, Oracle och IBM. Och sen kan du prata med Ericsson, ABB, Scania och Volvo, de har nog inte riktigt förstått storheten i dina ekonomiska teorier.
     Tack för att du sprider så många glada skratt, Gurra 🙂

 2. Vi vet alla vad huvudanledningen till Piratpartiets engagemang kring rättssäkerhet, privatliv, yttrandefrihet och demokrati är – att värna om möjligheten till fortsatt piratkopiering om man inte lyckas legalisera den verksamheten.

  Nidbilden igen. Du kanske missat att FRA, NSA etc i stort sett redan infört övervakningssamhället, under högljudda protester från PP och mindre högljudda protester från V och MP, medans resten av riksdagspartierna applåderat dess införande?

  Så länge du ser på PP som ett gäng förvirrade tjuvar och snyltare så kommer du förlora, NTP. Precis som SD vunnit trots nidbilden att de är rasister.

  • Det ÄR ingen nidbild. Visst protesterar PP mot FRA, NSA osv men av vilka skäl? Jo för att de är livrädda för mer övervakning som kan vara ett hot mot piratkopieringen.

   Det är knappast någon som applåderat införandet av något nödvändigt ont, det har varit en omfattande debatt om nödvändigheten, regelverket med kontroller runt osv.

   ”Så länge du ser på PP som ett gäng förvirrade tjuvar och snyltare så kommer du förlora, NTP. Precis som SD vunnit trots nidbilden att de är rasister.”

   Vad jag ser är oväsentligt. Men vad väljarkåren ser är något annat. Tråkigt nog för PP så kommer majoriteten av väljarkåren att se piraterna som en samling snyltare som vill kunna gömma sig under anonymitet för att begå brott, legalisera barnporr (Falkvinge har tagit tillbaka sin pudel), och som vill leva på andra (basinkomst) och legalisera droger. Hur kan detta komma sig? Jo pga den politik man bedriver och som deras företrädare lägger fram (inklusive Falkvinge).

   Lägger man till detta uttalanden om att de som har ”fel” åsikt ska betala ett högt personligt pris (”personlig jihad”) osv så kan det bara vara idioter som ens vill associera sig med denna typen av element, långt mindre lägga en röst på dem. Några proteströster, ja, men ärliga röster, nej bara ett fåtal.

   Du kan försöka avfärda en del av det jag skrev ovan med att Falkvinge inte längre är partiledare. Men han är fortfarande med i partistyrelsen och är en av de mest synliga företrädarna för Piratpartiet och med större inflytande än de andra. Om han fortfarande vill legalisera barnporrinnehav (vilket han gått ut med öppet) och vill att personliga priset för att ha piratfientliga åsikter ska vara högt, då ÄR det detta som PP företräder. Är det så att PP i allmänhet är kraftigt emot detta, ja då måste man ta konsekvenserna att tukta Falkvinge till tystnad alternativt kicka ut honom helt från partiet tillsammans med Anders Troberg och kanske några till.

   • NSA och FRA är ett hot för alla former av nyföretagande, inte bara fildelning. Industrispionage där etablerade företag spionerar och snor idéer eller sabbar verksamhet för uppstickare är EXTREMT mkt enklare med etablerade institutioner som FRA och NSA.

    Det handlar inte om att jaga pirater och terrorister, det handlar om att skydda etablerade ekonomiska intressen i näringslivet från uppstickande nyföretagare.

    • Vare sig NSA eller FRA lär ha som uppdrag eller resurser för att syssla med industrispionage, du slåss mot väderkvarnar.

     • Problemet är ju att det redan bevisats att de gjort massa saker som de INTE har i uppdrag att göra… Det har ju rent av avslöjats att folk spionerat på sina fruar…

   • Jo NTP, det är en nidbild.

    Visst finns det personer som är mot NSA och FRA för att de har lite skumma förhållanden för sig. Men det är långt ifrån hela PP, och tittar man på vad som faktiskt sägs på diverse piratbloggar så är det en helt annan femma.

    Pirater vill inte ha FRA för att det är ett rent avskaffande av den personliga integriteten. Att ha verksamheter som FRA och NSA omyndigförklarar folket i en demokrati och visar att staten inte kan lita på sina medborgare. Dessutom skapar det enkla attackvektorer om man vill utföra ex. industrispionage eller dylikt.

    Pirater vill inte ha lagar som IPRED för att det underminerar rättssäkerheten. Även en brottsling har vissa rättigheter, åtminstone i en demokrati. IPRED kortsluter dessa rättigheter. Det är inte okej.

    Sedan är PP kritiska mot dagens upphovsrätt då den ger alldeles för långtgående befogenheter till företagen gentemot användarna, och inte längre balanserar allmänhetens, företagens och upphovsmännens intressen som de skall…

    • ”Pirater vill inte ha FRA för att det är ett rent avskaffande av den personliga integriteten.”

     Knappast. Inte mer än att staten/polisen kan fatta beslut om telefonavlyssning, öppning av din post osv. på misstanke. Rent mjöl i påsen-argumentet räcker väldigt långt, har man det behöver man inte oroa sig alls. För vem vet, just din telefon kan ju vara avlyssnad nu. Inte är denna vetskap/misstanke ett hinder eller ”ett rent avskaffande av den personliga integriteten”. En avlyssning av internettrafik där man triggar på vissa ord och sen tittar manuellt och avfärdar vid falskträff är heller inget problem, de som jobbar med detta har säkert nog med att filtrera bort bruset. Rent mjöl i påsen – inget problem.

     ”Att ha verksamheter som FRA och NSA omyndigförklarar folket i en demokrati och visar att staten inte kan lita på sina medborgare.”

     Nej, det visar att medborgarna vill ha en sådan verksamhet för om man inte ville ha detta så skulle demokratin avskaffa den. De flesta inser nog vad som är ett nödvändigt ont. Man behöver inte gilla det för det, lika lite som att man inte behöver gilla att gå till tandläkaren.

     ”Dessutom skapar det enkla attackvektorer om man vill utföra ex. industrispionage eller dylikt.”

     Nonsens.

     ”Pirater vill inte ha lagar som IPRED för att det underminerar rättssäkerheten.”

     Inte om man har ett bra regelverk kring det med fungerande kontrollsystem osv. Gäller allt som har med lagstiftning att göra.

     ”Även en brottsling har vissa rättigheter, åtminstone i en demokrati. IPRED kortsluter dessa rättigheter. Det är inte okej.”

     Det stämmer inte. Idag har pendeln svängt över för långt, brottslingarna kan komma undan för lätt, brottslingarna är inte värda detta medan brottsoffren är rättslösa.

     ”Sedan är PP kritiska mot dagens upphovsrätt då den ger alldeles för långtgående befogenheter till företagen gentemot användarna, och inte längre balanserar allmänhetens, företagens och upphovsmännens intressen som de skall…”

     Upphovsrätten ger INGA rättigheter till företagen, bara till upphovsmännen, det där har du fått om bakfoten och du har tydligen inte varit uppmärksam då vi diskuterat detta. Företagen får bara rättigheter om upphovsmannen frivilligt valt att låta företagen bevaka upphovsmannens (är normalt fler än en person för olika delar i produkten) rättigheter.

     • ”Inte om man har ett bra regelverk kring det med fungerande kontrollsystem osv. Gäller allt som har med lagstiftning att göra.”

      Dessa regelverk och kontrollsystem funkar ju uppenbarligen inte, enligt de senaste avslöjandena.

     • ”Det stämmer inte. Idag har pendeln svängt över för långt, brottslingarna kan komma undan för lätt, brottslingarna är inte värda detta medan brottsoffren är rättslösa.”

      Vad är det som garanterar att inte brottslingar skaffar sig jobb på FRA eller NSA då? Om några vill ha ett informations-försprång före polisen så är det väl organiserade kriminella.

     • NTP.

      FRA är ett rent massövervakningssystem. Övervakar man alla medborgares kommunikation utan brottsmisstanke, då har man ingen privat kommunikation på internet kvar.

      NSA går dessutom ännu längre. Där FRA endast avlyssnar öppen trafik så har NSA aktivt brytit krypton och i stort sett sabbat allt vad ”state of the art security” heter.

      Rent mjöl i påsen har ett stort problem; det är inte du som bestämmer vad som är rent mjöl. Är du jude? Då har du inte rent mjöl, iaf inte enligt Nazityskland. Är du kommunist? Då har du inte rent mjöl, iaf inte enligt CIA på 60-talet. Är du muslim? Då har du inte rent mjöl… osv.

      Upphovsrätten ger INGA rättigheter till företagen,

      Så varför kan då RIAA, som består av amerikanska företag, stämma fildelare till att betala absurda böter för att ha fildelat 30 låtar över Kazaa?

     • @wertigon

      ”FRA är ett rent massövervakningssystem. Övervakar man alla medborgares kommunikation utan brottsmisstanke, då har man ingen privat kommunikation på internet kvar.”

      Extrem överdrift. Redan innan internet var det så att din telefon kunde avlyssnas i samband med brottsutredning, dessutom kunde din post öppnas vid misstanke om knark eller liknande. Tullen kontroller många försändelser, klämmer på dem, röntgar och öppnar om man tror att det är något olagligt. Trots detta har du kvar ditt privatliv. Varför? Jo för att polis tull, NSA, FRA osv är inte intresserade av ditt privatliv utan bara det som du gör i form av kriminalitet och som inte kan anses vara ditt privatliv då det drabbar brottsoffren.

      ”NSA går dessutom ännu längre. Där FRA endast avlyssnar öppen trafik så har NSA aktivt brytit krypton och i stort sett sabbat allt vad ”state of the art security” heter.”

      Kanske, vi vet nog inte exakt vad som sker. Men återigen, ingen behöver frukta sitt privatliv.

      ”Rent mjöl i påsen har ett stort problem; det är inte du som bestämmer vad som är rent mjöl. Är du jude? Då har du inte rent mjöl, iaf inte enligt Nazityskland. Är du kommunist? Då har du inte rent mjöl, iaf inte enligt CIA på 60-talet. Är du muslim? Då har du inte rent mjöl… osv.”

      Du vet mycket väl att religionsfrihet och åsiktsfrihet gäller enligt Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna som del flesta staterna har ratificerat och också följer. Skurkstater gör som de vill. Jag visste att du strax skulle ta till Hitler-argumentet, det brukar du/ni göra när debatten går er ur händerna. Du glömde förresten STASI, du börjar tackla av… LOL

      ””Upphovsrätten ger INGA rättigheter till företagen,”
      Så varför kan då RIAA, som består av amerikanska företag, stämma fildelare till att betala absurda böter för att ha fildelat 30 låtar över Kazaa?”

      Har du länk till målet? Jag är inte insatt i detta mål men antagligen är det så att uppovsmannen skrivit på avtal som gör att RIAA kan stämma fildelare genom att föra upphovsmannens talan. Med tanke på att upphovsmännen i praktiken är rättslösa så är det väl rimligt att man kan ta hjälp av en större organisation, precis som den vanlige arbetaren kan ta hjälp av facket. Men problemet med fildelningen är inte varje enskild fildelare utan summan av alla illegala fildelningar, alltså det digitala upplopp som jag skrev om i huvudinlägget. Var och och en som seedar deltar alltså i detta upplopp och har en stor del i den totala skadan som åsamkas upphovsmännen. Precis som i fallet upplopp har man ett större ansvar än bara det lilla bidrag man själv orsakar.

     • Redan innan internet var det så att din telefon kunde avlyssnas i samband med brottsutredning,

      Ja, betyder det att alla telefoner avlyssnades alltid och hela tiden? För det är i princip vad FRA gör.

      Ja det görs av en dator i första ledet. Det spelar dock ingen som helst roll, det är fortfarande massövervakning. Därför har vi inget privatliv på internet längre.

      Du vet mycket väl att religionsfrihet och åsiktsfrihet gäller enligt Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna som del flesta staterna har ratificerat och också följer.

      Jag vet inte om morgondagens regering är vänligt inställd eller tänker följa mänskliga rättigheter. Även nu sker det olaglig registerföring vilket kan ses med ex. polisens register över Romer. Nazityskland är ett perfekt exempel på hur en demokrati kan skrämmas till att bli en diktatur. Vad gör oss immuna från det tyskarna råkade ut för?

      Har du länk till målet?

      Finns en hel drös dokumenterat här; http://recordingindustryvspeople.blogspot.se/

      Det som är tydligt är att man hör aldrig upphovsmännen gå efter privatpersoner, endast företagen. Därför drar man väldigt enkelt slutsatsen att upphovsrätten låter företag stämma skiten ur privatpersoner som har små medel att försvara sig själva.

     • nejtillpirater skriver:
      ”Kanske, vi vet nog inte exakt vad som sker. Men återigen, ingen behöver frukta sitt privatliv.”

      Det stämmer ju helt enkelt inte. NSA har avslöjats ha tillgång till bakdörrar i mjukvara, i hårdvara, i krypteringsmjukvara osv. Du kan inte räkna med ngt privatliv på din egen device så fort den är uppkopplad och kör amerikansk hårdvara eller mjukvara.

      Och ni antipirater säger att pirater urholkar värdet av kreatörers arbete när NSA kan spionera på i stort sett vilka de vill. Varför skulle jag lägga ner mig i mitt arbete om NSA ändå kan spionera och sno mitt jobb och sälja till sina samarbetspartners? Vi riskerar bli som Sovjet. Det är inte värt att lägga ner sig för man kan själv inte få cred för sitt arbete i vilket fall.

 3. nejtillpirater säger: Frågorna är oerhört viktiga men de är del av en helhet och därför slår det fel om man skulle sätta dem i främsta rummet. Det kommer nog fortsatt vara så att det är vård, skola, omsorg och arbete som är de frågor som behöver stå i främsta rummet för ett seriöst parti.

  Att inte kunna ha en politik som täcker hela skalan av samhällsfrågorna betyder inte att man inte är ett seriöst parti – Det betyder bara att man har insett sina begränsningar och man har därför har satsat på hjärtefrågorna – Det finns ingen belägg för att frågor om människornas mänskliga- och grundlagsfästa rättigheter och demokratifrågor måste ses som en del av en ”helhet” – Det är bara nejtillpirater svammel – Dessa frågor kostar inga pengar så som fördelningen av samhällsresurserna och/eller vilka grupper i samhället som skall gynnas – Det är enbart en fråga om politisk vilja och respekt för dom mänskliga rättigheterna

  nejtillpirater säger längre ned: Vi vet alla vad huvudanledningen till Piratpartiets engagemang kring rättssäkerhet, privatliv, yttrandefrihet och demokrati är – att värna om möjligheten till fortsatt piratkopiering om man inte lyckas legalisera den verksamheten. Helt enkelt att man vill felaktigt använda valda delar av mänskliga rättigheter som verktyg för att kränka andra mänskliga rättigheter, vilket bryter mot artikel 29 och 30 i Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

  Påståendet är felaktig på flera punkter
  1) Det finns inga som helst belägg för att Piratpartiet ”värnar om piratkopiering” eller ens uppmuntrar till piratkopiering – Allt Piratpartiet gör är att förespråka en ändring av den nuvarande upphovsrätten till förmån för dom svenska medborgare – Dessa skulle alla gynnas av att åtminstone åter kunna ladda ned upphovsrättsskyddat material lagligen och erfarenheten och resultaten från andra Europeiska länder där nedladdningen är laglig visar att en sådan tillbakagång till 2004 års upphovsrätt inte skulle skada någon

  2) Nedladdning av upphovsrättsskyddat material är ett brott i Sverige idag – År 2004 var nedladdning av upphovsrättsskyddat material fullt laglig – I flera Europeiska länder är nedladdning ”för eget bruk” laglig också idag och ett land som Schweiz har med hänvisning till människornas rättigheter avstått från att förbjuda nedladdning av upphovsrättsskyddat material – Frågan är då varför nedladdning av upphovsrättsskyddat material betraktades som ett brott i Sverige år 2005? – Det finns inga som helst larmrapporter från 2004 fram till 2005 – t e x om tilltagande ekonomiska problem för svenska upphovsmän p g a att folk lagligen laddade ned upphovsrättsskyddat material eller att nedladdningen åsamkade samhället sådana problem att det kan legitimera Bodströms ändring av upphovsrätten där i ett slag då 1,5 hederliga svenskar plötslig blev klassade som brottslingar – Vare sig nejtillpirater eller dom som motsätter sig en ändring tillbaka till upphovsrätten som gällde 2004 har kunnat presentera några goda skäl för 2005 års ändring
  Däremot finns det dokumenterade kontakter mellan Bodström samt högt uppsatta svenska tjänstemän och Amerikanska politiker/myndigheter – Det är också väldokumenterat att Sverige utsattes för hot om sanktioner och politiska påtryckningar att ändra upphovsrätten och ta itu med den då lagliga nedladdningen av upphovsrättsskyddat material

  3) nejtillpirater vill också låta påskina att piratkopiering är ett brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna men därvidlag LJUGER nejtillpirater – Han bara svamlar om dom mänskliga rättigheterna utan att kunna hänvisa til en enda artikel som stödjer honom – Däremot är det en mänsklig rättighet enligt artikel 19 att utan ingripande kunna söka – ta emot och sprida information – vilket är precis vad piratkopieringen handlar – Därför är det den nuvarande svenska upphovsrätten inklusive IPRED som bryter mot dom mänskliga rättigheterna istället
  Jag har läst alla motargument mot mitt påstående som stöds av artikel 19 men ingen av dom som sympatiserar med nejtillpirater åsikter har lyckats med att visa att jag har fel när jag hänvisar till artikel 19 – Vare sig nejtillpirater eller hans sympatisörer har ens vågat sig på ett försök att själva presentera en intelligent resonemang kring artikel 19 mot bakgrund av den nuvarande upphovsrätten där de har kunnat visa att den nuvarande upphovsrätten står i samklang med FN-deklarationen istället – Det är faktiskt ett brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 30 för en privatperson som nejtillpirater att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen. vilket är precis vad nejtillpiraters blogg gör

  nejtillpirater säger: Alla verkar vara överens om att samma eller i alla fall liknande regler och lagar ska gälla på internet som utanför internet. Det vi inte är överens om är tolkningen av vad detta innebär.
  Men lagstiftningen för den verkliga världen och Internet skiljer sig – nejtillpirater kan kan inte presentera några skäl för varför man måste instifta speciella lagar för Internet – De brott som begås där kan lika väl hanteras av de lagar som finns för att beivra brott som begås i den verkliga världen

  nejtillpirater insinuerar att upphovsrätten och IPRED är ett sätt att bekämpa brottsligheten – Han påstår: Det är inte OK att begå övergrepp mot andra bara för att man lyckas komma undan med det
  Men nejtillpirater har aldrig förklarat vem eller vilka dessa brottsliga fildelare egentligen skadar – Vem eller vilka begår de ”övergrepp” mot och varför det är ett ”övergrepp” idag men inte 2004? – Sedan 2004 fram till idag har det inte funnits ett enda fall där en upphovsman bevisligen har lidit ekonomisk skada p g a den idag illegala fildelningen och där upphovsmannen har kunnat specificera ett något sånär trovärdig belopp för skadan – Så när kommer nejtillpirater att besvara frågan
  a) Varför nedladdning av upphovsrättsskyddat material måste betraktas som ett brott
  b) Varför samhället måste ”bekämpa” detta och
  c) På vilka sätt fildelare begår ”övergrepp” när det är istället samhället som står för övergreppen mot dom svenska medborgarnas mänskliga rättigheten artikel 19?

  nejtillpirater försöker också övertyga oss om att Sverige på något sätt har någon jurisdiktion över Internet – Tyvärr begriper inte nejtillpirater att Sverige inte kan lagstifta och kan bestämma över sin lilla del av Internet – Internet låter sig inte begränsas av nationalgränser – Det finns bara ett sätt där Sverige som nation kan bekämpa ”Internet brottslighet” och det är genom att hålla koll på alla svenskars förehavanden på Internet vilket för tankarna till diktaturer – I den verkliga världen får man ju bara övervaka personer om det finns skälig misstanke om brott och då först efter domstolsbeslut – Vi ser här att nejtillpirater bara svamlar medan han har huvudet i arslet och inte vet vad han talar om

  Jag finner det också märkligt att nejtillpirater inte har något att säga om hur svensk lag kan bevilja framförallt utländska särintressen större befogenheter än den svenska polisen har så att de kan:
  a) spionera på svenska Internet användare
  b) begära ut personliga uppgifter från svenska Internetoperatörer
  c) Kan dra svenska medborgare inför civilrätt där den enskilde ställs mot en ekonomisk mycket starkare motståndaren och där den enskilda skall betala sitt eget försvar – Förlorar den enskilda skall han dessutom betala hela rättegången samt ett överdrivet stort skadestånd baserat på påhittade ekonomiska förluster
  Notera att svensk upphovsrätt är avsedd för att skydda upphovsmän – men ingen enskild upphovsman kan använda sig av IPRED som lagen kallas – Lagen ger bara särintressen denna möjlighet – Pedofiler – tunga brottslingar – mördare och kvinnomisshandlare har det rättssligen bättre förspänt än en svensk fildelare
  Detta visar med all tydlighet att den nuvarande upphovsrätten inklusive IPRED på ett upprörande sätt förgriper sig på medborgarnas mänskliga rättigheter

  När det gäller frågan om ”Vad är viktigast inom demokratin?” så finns det inget rätt eller fel svar – Det är ett personligt ställningstagande för varje medborgare – För mig personligen står frihet – respekt för svenskarnas mänskliga rättigheter – deras grundlagsstadgade rättigheter och demokratin högst på listan – Jag anser att vi tar våra rättigheter och demokratin för lätt medan man egentligen måste kämpa för dem varje dag att behålla dem intakt

  • Ptja… Sen tycker du väl att det bara är bra att Danmark helt underkänner det svenska rättssystemet?

   • Det gör de inte alls, det svenska rättssystemet har ju behandlat ett helt annat mål. Gotte drar en rövare men hans påpekande är dels osakligt, dels irrelevant för det danska målet som måste få sin egen prövning. Och det där med ursäkten, det är ju så genomskinligt och falskt…

    • Det behöver inte vara en ursäkt.

     Som jag förstod det så lät Gottfrid köra sin laptop som labbserver vilket gjorde det möjligt att fjärrstyra den. Det ensamt kanske inte hade befriat honom, men nu var det också så att polisens förundersökning var pinsamt dåligt förberedd, där de inte ens hade brytt sig om att kontrollera huruvida programmet försvaret hävdade fanns på datorn, fanns på datorn.

     Dessa två tillsammans gjorde att han friades i hovrätten.

     H4X skriver mer om problematiken…

     • Ja Hax är ju inte alls känd för att vara mästare på konspirationsteorier. Det du länkar till är extremt osakligt. Och så slår han in ”dödsstöten” på slutet (LOL):

      ”Jag misstänker att det ligger till så här: Dataintrång med hög profil är en pinsamhet som kräver att någon korsfästs – oavsett om det är rätt kille eller ej. Och danska staten ser det möjligen som en bonus att få klämma åt en av killarna bakom The Pirate Bay lite extra. Detta är inte rättsskipning, det är politik.”

      Snacka om äktpucko!

     • H4X är faktiskt väldigt duktig på att *inte* dra ut med yviga konspirationsteorier. Samtidigt är han väldigt duktig på att peka på fel och brister i regelverket.

      Ex. har H4X visat hur genomruttet EU är. Det ska han ha en stor eloge för, och om det var upp till mig skulle han få både ett och två fina journalistikpriser för detta.

      I korthet; EU är inte en demokratisk institution. Piratpartiet motsätter sig således EU som det ser ut idag och vill se ett nytt fördrag som stöper om EU till att faktiskt styras av folket istället för ej folkvalda byråkrater. Om detta inte går vill vi gå ur EU…

     • Hela PP’s attityd gentemot den här historien visar ännu en gång på den totala dubbelmoralen i partiet. De hyllar Swartholm Warg och försöker misstänkligöra åtalet, men nämner inte ens med ett ord att han kränkt den personliga integriteten för 10 000 personer. Dessutom just de personer som verkligen är beroende av sin integritet!
      All deras retorik om ”rätten till privatliv” är bara tom retorik och hyckleri!

     • Thomas, det är en fråga om rättsprinciper. Om GSW skulle dömas i Danmark av dansk lag, så skulle Danmark indirekt anklaga Sverige för att ha ett korrupt rättsväsende.

      Är du säker på att du vill gå dit?

     • @wertigon

      ”Om GSW skulle dömas i Danmark av dansk lag, så skulle Danmark indirekt anklaga Sverige för att ha ett korrupt rättsväsende.”

      Nonsens. Det är inte samma mål. Danmark gör bedömningen att de ska få honom utlämnad, efter att ha tagit del av hovrättsdomen från Sverige. De skulle knappast gå vidare om det inte finns rationella skäl, inte minst med tanke på att det inte är gratis att hantera fallet.

      Du inser inte själv att du är en nyttig idiot som sprider konspirationsteorier vidare för att säkra de välbetalda parlamentarikerjobben och försörjningen för Hax, Troberg, Falkvinge, Nipe, Amelia och kanske någon mer som jag har glömt.

     • Per, åtalet i Danmark gäller ett åtal mot ett helt annat företag än Nordea. Det är ett annat brott!
      Men min poäng var snarare att PP ännu en gång visar sin totala dubbelmoral när de inte med ett ord nämner att Swartholm Warg är dömd för att ha spridit information om 10 000 personers skyddade boende!! De som verkligen behöver sin integritet, de skiter PP i. Allt för en gammal kompis.

     • @PW

      ”så skulle Danmark indirekt anklaga Sverige för att ha ett korrupt rättsväsende.”

      Så drar du slutsatser som är så lång från verkligheten att det enbart är tramsigt.
      Nej Danmark skulle inte anklaga Sverige för något annat än att tolka lagar annorlunda än vad Danmark gör

     • ”De som verkligen behöver sin integritet, de skiter PP i. Allt för en gammal kompis.”

      Av vilket ändamål behöver de integritet? Ni här på bloggen verkar ju tycka att integritet, det är ju bara ett svepskäl för brottslingar att komma undan och gömma sig. Inte sant?

     • ”Hela PP’s attityd gentemot den här historien visar ännu en gång på den totala dubbelmoralen i partiet.”

      Nej, det visar snarare på dubbelmoralen hos antipiraterna. Integritet är inte så noga när det gäller vanligt folk som du och jag, men när man är några viktiga upphovsrätts-pampar på spåren, då är integritet minsann viktigt…

     • NTP, det är inte samma mål men exakt samma tillvägagångssätt i två länder med exakt samma lagar.

      Därför skulle ett danskt fällande underkänna svensk domstol. Är du fortfarande säker på att du vill gå dit?

     • @wertigon

      Du hävdar att Sverige och Danmark har exakt samma lagar. Kan du backa upp detta baserat på fakta? Jag håller detta för oerhört osannolikt. Dessutom har man inte samma rättspraxis, vilket är en omöjlighet.

      Förresten har jag läst hovrättsdomen mot Gotte och kan konstatera att hans öppna brev innehöll lögner om vad rätten kommit fram till.

      Danmark ska givetvis ta upp hans fall för att:

      1. Det är inte samma mål som det svenska
      2. Danmark har inte exakt samma lagar och rättspraxis

      Allt annat är ovidkommande såsom Gottes futila och lögnaktiga öppna brev och hans mammas snyftarhistorier och konspirationsteorier.

      Dessutom kan han få 6 års fängelse i Danmark och vanliga hederliga medborgare behöver skyddas från honom.

     • Sluta gnälla om att ni blir övervakade.
      Enligt er ruttna piratlogik kan vi skrota all integritet, det är ju ändå bara information som ska vara fri att söka.
      Eller är det som med PW’s arbete som aldrig läggs ut på TPB? Det gäller bara de andra…

     • Gurra – det handlar om 10 000 personer som lever med skyddad identitet. De lever under olika slags hot, det vanligaste är nog tyvärr ex-partners som hotar med misshandel eller mord.
      Vanliga människor som vi andra vill skydda, men som ni pirater uppenbarligen skiter i. Det är viktigare att skydda en gammal kompis….
      Har du nån källa på att det skulle handla om ”upphovsrättspampar”? Eller är det bara en annan konspirationsteori utan verklighetsförankring?
      Gurra – glöm inte bort att det är du, Per och Donsan som mest ivrigt försvarat inskränkningar i rätten till personlig integritet på den här bloggen!!

     • Olle skriver:

      ”Sluta gnälla om att ni blir övervakade.
      Enligt er ruttna piratlogik kan vi skrota all integritet, det är ju ändå bara information som ska vara fri att söka.”

      Det finns 2 sorters information, den som faktiskt är avsedd att göras allmänt tillgänglig (publiceras) och den som inte avses publiceras. PP står för att information som avses publiceras ska vara fri men information som inte avses publiceras inte ska vara fri. Fortfarande svårt att förstå?

      Förstår du skillnaden på ett privat semester-album för familjen och en serie ambitiösa foton som man vill dela med andra och visa vad man kan? Skillnaden på att skråla pinsamt falskt i singstar på en privat fest och att spela in sång som man vill visa upp för folk?

      Det som upphovsrättsvurmarna kämpar för: att både ”publicera” och samtidigt behålla inlåst bakom betalvägg, är en självmotsägelse.

      Publicera betyder enl. dessa upphovsrättsmuppar inte att göra allmänt tillgängligt längre, utan det har kommit att betyda : ”hålla information noga inlåst tills nån betalar för att få ta del av det”.

     • ”Gurra – det handlar om 10 000 personer som lever med skyddad identitet. De lever under olika slags hot, det vanligaste är nog tyvärr ex-partners som hotar med misshandel eller mord.”

      ”Nog”? Det är alltså spekulationer från din sida. Vad har du för källa till ditt påstående? Önsketänkande?

      ”Har du nån källa på att det skulle handla om ”upphovsrättspampar”? Eller är det bara en annan konspirationsteori utan verklighetsförankring?”

      Problemet med censur och att dölja information är just att varken du eller jag kan veta. Det kan lika gärna vara upphovsrättspampar och ekonomiska brottslingar som det kan vara folk som hotas om våld.

      ”Gurra – glöm inte bort att det är du, Per och Donsan som mest ivrigt försvarat inskränkningar i rätten till personlig integritet på den här bloggen!!”

      Heh, nej verkligen inte. Det är du, nejtillpirater och Sten som gjort det. ”Den som inte gjort fel har inget att dölja” var ju er melodi när FRA-lagen debatterades.

     • Gurra, här kan du läsa på vad skydda identitet innebär.
      http://dinarattigheter.se/hur-far-jag-hjalp/vad-ar-skyddad-identitet/
      http://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddad_identitet

      Personer och familjer som är utsatta för ”allvarliga hot”. Det är inte nån jävla lekstuga som du tycks tro! Du sitter i din trygga, skyddade bomullskokong och leker konspiratör! Du borde skämmas!
      De här människorna har det jävligt tufft – och du skiter i dem!!

      Du har försvarat allvarliga inskränkningar i rätten till personlig integritet med nån slags godtycklig förklaring om ”makt”. En definition som uppenbarligen drabbar alla utom just pirater. Alla som är anställda i stat, kommun o landsting, alla forskare, alla som har nån slags ledande ställning i nåt företag eller organisation. Kvar blir det bara piraterna själva – vem är förvånad?
      Donsan hävdar att det är en mänsklig rättighet att söka och dela med sig av all information. Dvs allting!
      Per har nån slags godtycklig definition om privat eller publik information, vilket innebär att det inte finns nån rätt till integritet.

      Det är så jävla ruttet att jag saknar ord!

     • Gurra du blandar ihop sälja och sprida.

     • ”Personer och familjer som är utsatta för ”allvarliga hot”. ”

      Sådan är definitionen då, men funkar det så i praktiken? Ställs folk som gör fel verkligen inför rätta för det? Utkrävs verkligen ansvar i praktiken?

      Alla vet ju att med rätt kontakter i ”maskineriet” kan man få lite av det man behöver…

      Sluta larva dig att jag inte bryr mig om de med behov, du vet ju att skyddad identitet för det första inte hjälper särskilt bra för någon som är motiverad att finna en specifik person (vilket är just det fallet du försöker skambelägga mig på, en personlig ”hämnd” / ”hot” situation). Detta har ju varit uppe i media otalet gånger i Kalla Fakta och liknande program.

      ”Du har försvarat allvarliga inskränkningar i rätten till personlig integritet med nån slags godtycklig förklaring om ”makt”. En definition som uppenbarligen drabbar alla utom just pirater.”

      Nej jag anser att förtroendevalda i första hand ska vara belysta. Vet du vad förtroendevald betyder? Vet du ens vad ett demokratiskt val är?

      Jag är beredd att bli belyst om jag hamnar i en invald maktposition som företrädare för Piratpartiet eller för en intern grupp på jobbet för den delen också.

      Men det är en djävla skillnad att kartlägga min porrsurfning på privat tid för att sprida rykten och hur jag sköter mina förtroende-åtaganden.

     • Olle skriver: ”Gurra du blandar ihop sälja och sprida.”

      Nej det är förlagen som blandar ihop sälja och sprida.

      Bara att du kollar def. för ”publish” på Merriam Webster ordbok. ”Förbereda bok, tidning, tidsskrift et.c. för försäljning” står det där.

      Wikipedias def. fokuserar på det faktum att publicera faktiskt betyder ”göra tillgängligt” och inte alls har med ordet ”sälja” att göra.

      Sen en övning i kritiskt tänkande. Vilka av Wikipedia och Merriam W har ekonomiska intressen i att lura i folk vad olika ord betyder? Ja Merriam W kan tjäna pengar på copyright, så de har allt att tjäna på att försöka lura folk att ord betyder något annat än de faktiskt betyder.

     • @gurra

      Din okunnighet är pinsam. Kanske du borde kolla vad lagen säger?

      ”Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten.”

      Observera ordet ”lovligen”

     • NTP: Nu har jag tyvärr inte tillräckligt bra koll på danska och svenska men jag är ganska övertygad att samma regler gäller i Sverige och Danmark angående dataintrång då det kommer från ett EU-direktiv, som med så mycket annat.

      Sedan har du helt fel. Någonting som är utlagt så att allmänheten kan ta del av det är publicerat, alldeles oavsett om detta skedde med eller utan upphovsmannens tillåtelse.

      Däremot är det inte lagligt att offentliggöra utan upphovsmannens tillåtelse. Och det är precis därför det är så viktigt att olovligt offentliggörande ses som ett brott.

      Ni antipirater har inget koncept över vad som är privat och publik information i internetåldern, men det är jätteenkelt – kan vem som helst hitta informationen? Publikt. Inte? Privat. Gränsdragningarna däremellan överlåts enklast åt domstolar

     • @wertigon

      ”Ni antipirater har inget koncept över vad som är privat och publik information i internetåldern, men det är jätteenkelt – kan vem som helst hitta informationen? Publikt. Inte? Privat. ”

      Helt fel. Så du menar att bara för att dina privata sjukvårdssjournaler har läckt ut på nätet så är de att betrakta som publika? Helt fel, informationen är privat men en läcka har skett. Du vill använda din definition för att du helt hjärndött och empatilöst ska kunna betrakta det som helt OK att tanka ner piratkopior givet att ”någon annan” begått det ursprungliga lagbrottet att lägga upp torrentinformation och seeda, i tron att det då skulle vara OK.

      Men det inte OK, det är som att kasta en sten efter att många andra har gjort det i ett upplopp, eller kanske att våldta en kvinna när 20 andra redan har gjort det (bara den som var först gjorde fel…) osv.

      Information är privat om informationsägaren anser att den ska vara privat. En låt är publicerad om den lovligen gjorts tillgänglig, har den olovligen gjorts tillgänglig är den spridd på ett olagligt sätt men inte publicerad och inte att betrakta som offentlig.

     • ”Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten.”

      Den som skapat verket måste bestämma sig, ska något publiceras eller ska det vara privat? Är det privat så får det inte spridas. Då lär personen inte få någon uppmärksamhet för verket. Är det publicerat så är det uppenbarligen avsett för spridning.

      Du kan inte både ha kakan och äta den, nejtillpirater. Ngt som avses för publicering är fritt att spridas. Annars så är det ju inte avsett för publicering utan avsett att låsas in / hemligstämplas / fortfarande vara privat.

     • @gurra

      ”Ngt som avses för publicering är fritt att spridas”

      Fritt att spridas under upphovsmannens villkor. En bok som publiceras via förlag kan köpas ”fritt” mot betalning som exempel men är inte fri att sprida (utan betalning för varje nytt exemplar) om inte upphovsmannen väljer att ha det så.

     • NTP – Ja. Har information väl läckt ut så att allmänheten kan ta del av det, så är det publik information som vem som helst kan hämta hem – det är nämligen så internet fungerar. Det är därför det är så viktigt att skydda din privata information!

      Publik information kan aldrig göras privat på internet – det är som att försöka få in tandkräm i en tandkrämstub. Det är fysiskt omöjligt. Det är därför det är så hemskt att privat information blir olovligt publicerad.

      Ju snabbare du förstår detta faktum desto snabbare kan vi gå vidare med diskussionen.

     • Fritt att spridas under upphovsmannens villkor.

      Upphovsmannen kan inte diktera dessa villkor längre. Inte sedan Internet flyttade in i stugorna.

      Internet ger upphovsmannen tre rättigheter;

      1. Rätten till att bli erkänd som upphovsman
      2. Rätten till att inte få sitt namn och goda rykte nedsvärtat (musik som används för att sprida propaganda ex)
      3. Rätten till att få ersättning för kommersiellt nyttjande av ett verk

      That’s it. Allt annat går inte att kontrollera på internet, och alla försök att kontrollera kommer slås ner. Vi kan montera ner internet som det ser ut idag… Eller förändra upphovsrätten.

     • ”Fritt att spridas under upphovsmannens villkor. En bok som publiceras via förlag kan köpas ”fritt” mot betalning som exempel men är inte fri att sprida (utan betalning för varje nytt exemplar) om inte upphovsmannen väljer att ha det så.”

      Jag har verktyg som jag alla köpt lagligt: dator, internetanslutning och en pryl jag köpt (t.ex. bok) om jag sen använder min egen utrustning att skapa kopior av boken så säger nån annan att det får jag inte göra.

      Inskränkning både i företagsfriheten och äganderätten.

      Lika sjukt som om jag köpt en soffa och soff-tillverkarn (typ IKEA) säger att

      ‘men du får tänka på att du inte köpt soffan utan bara ”Rätten att bruka soffan”. om du vill bjuda hem kompisar får du köpa till polarlicensen och om ni blir fler än 10 så har vi en party / drummel licens som även täcker att ni får spilla dryck i soffan och även få lov att tvätta den på egna villkor efteråt. ‘

      Folk skulle göra narr av sådana verksamheter till ingen gräns om möbelbranschen försökte sig på det. Det är så etablerat i allmäna medvetandet att vi ska ha stort mått av frihet att bruka prylar som vi själva köpt på det vis vi själva vill. Stekpanna t.ex. ”tänk noga på att du inte får utsätta lokala resturang-näringar för olovlig konkurrens innan du använder detta kokkärl”.

      Det är lyteskomik på hög nivå. Folk skulle göra narr av dem till ingen ände om de försökte sig på det. Vilka är de att inbilla sig nån slags special lyxvillkor att hindra andras frihet för att själva få tjäna maximalt med stålars?

      Det är exakt likadant vad gäller upphovsrätten. Ni inbillar er ha nå slags ”adels-privilegier” som trumfars folks frihet att göra på sin fritid vad de vill med prylar som de själva införskaffat.

     • @FG

      ”‘men du får tänka på att du inte köpt soffan utan bara ”Rätten att bruka soffan”. om du vill bjuda hem kompisar får du köpa till polarlicensen och om ni blir fler än 10 så har vi en party / drummel licens som även täcker att ni får spilla dryck i soffan och även få lov att tvätta den på egna villkor efteråt. ‘”

      Vad skönt att du då helt lagligt får bjuda in dina 10 kompisar med greppreflexproblem så att ni alla kan spilla hur mycket dryck ni vill på CDn eller den hårddisk musiken finns på.
      Så inget av det du skriver gäller för soffor och inte heller för musik.
      Så varför skrev du tramset till att börja med?

      ”Folk skulle göra narr av sådana verksamheter till ingen gräns om möbelbranschen försökte sig på det. Det är så etablerat i allmäna medvetandet att vi ska ha stort mått av frihet att bruka prylar som vi själva köpt på det vis vi själva vill. ”
      Du får inte masstillverka och distribuera kopior av någon produkt du köper oavsett vad det nu än är så vad är det du yrar om?

     • ”Vad skönt att du då helt lagligt får bjuda in dina 10 kompisar med greppreflexproblem så att ni alla kan spilla hur mycket dryck ni vill på CDn eller den hårddisk musiken finns på.”

      Men det finns en kopieringsavgift på medier att göra säkerhetskopior för. Kasettavgiften känner du säkert till. Motsvarande avgift för att skydda de professionella tvätteriorna när man tvättar soffor (eller kläder för den delen) finns inte.

      Inte heller en avgift på varken fläskfile´ eller stekpannor, även om båda av dem dagligen användas för att utsätta professionella kockar och resturangverksamheter för miljoner eller rent av miljarder kronor i ”förlorade intäkter”. De skulle aldrig komma undan med att införa sådana avgifter och det förstår de också. Annars skulle säkert någon försökt, kan du lita på! 😀 Det är så allmänt befäst i rättsmedvetandet att hobbykonkurrens är OK både vad gäller tvättning och matlagning.

      Enda anledningen att upphovsrätten och motsvarande avgifter finns kvar är att det fortfarande finns en del generationer kvar som inte greppar hur bizarra privilegier ni faktiskt har.

      ”Du får inte masstillverka och distribuera kopior av någon produkt du köper oavsett vad det nu än är så vad är det du yrar om?”

      Jag får tillverka mina egna Ikealiknande soffor, så länge jag inte kallar dem för ”Ikea” och försöker lura folk att det är original ”Ikea”-soffor.

     • @FG

      ”Men det finns en kopieringsavgift på medier att göra säkerhetskopior för. Kasettavgiften känner du säkert till. Motsvarande avgift för att skydda de professionella tvätteriorna när man tvättar soffor (eller kläder för den delen) finns inte.”

      Jag gillar inte kopieringsavgiften och jag har för mig att inte heller NTP gillar den avgiften så där håller vi med dig.
      Men du kan även göra allt det du vill göra med soffan med din inhandlade musik så jag förstår fortfarande inte vart du vill komma med din exemplifiering?

     • @FG

      ”Jag får tillverka mina egna Ikealiknande soffor, så länge jag inte kallar dem för ”Ikea” och försöker lura folk att det är original ”Ikea”-soffor.”

      Och du får göra dina egna inspelningar av din egen musik och vara hur inspirerad som helst av Carolas Främling så länge du inte försöker lura i folk att det är original Carola-inspelningar.
      Förstår fortfarande inte vart du vill komma med din exemplifiering.

    • ”Och du får göra dina egna inspelningar av din egen musik och vara hur inspirerad som helst av Carolas Främling så länge du inte försöker lura i folk att det är original Carola-inspelningar.”

     Fast det får man ju inte. Man måste ha Carolas (eller vem det nu var som skrev låten) tillåtelse om man nu skulle komma på den jätteovanliga iden att man ex. vill lägga upp sin egen inspelning på youtube…

     Hur var det nu med upphovsrättsförståelsen mr. upphovsrättsexpert?

     • @PW
      ”Fast det får man ju inte. Man måste ha Carolas (eller vem det nu var som skrev låten) tillåtelse om man nu skulle komma på den jätteovanliga iden att man ex. vill lägga upp sin egen inspelning på youtube…”

      Hur kass är du?

      Jag skrev:
      ”Och du får göra dina egna inspelningar av din egen musik och vara hur inspirerad som helst av Carolas Främling”

      Förstår du ordet inspirerad?
      Jag skrev inte att du är tillåten att göra plagiat, enbart att du får lov att vara inspirerad och spela in din egen låt PPmuppsfrämling hur mycket du vill.
      Precis som du får lov att tillverka din egen soffa.

      I övrigt när lägger du ut din kod på TPB och bevisar för världen att du står bakom det du hävdar att skapare skall göra?
      Innan du utför ditt eget arbete på detta sätt är allt du skriver här enbart munväder och tomhet då du uppenbarligen inte själv vill arbete under de villkor du vill påtvinga skapare.

      Och när börjar du insistera på att alla som arbetar inom spelindustrin med en inkomst på mindre än 500 000kr slutar arbeta med spelslavdrivarföretaget de arbetar för.
      Samtidigt borde du då tycka att alla kompositörer som tjänar mer än 500 000kr om året skall vara helt OK med att fortsätta arbeta med förlag då du själv har just den lönen som ursäkt för att du arbetar för ett svinigt utsugar företag som har usla anställningsvillkor där de behandlar sina anställda som skit.

     • ”I övrigt när lägger du ut din kod på TPB och bevisar för världen att du står bakom det du hävdar att skapare skall göra?”

      När jag behöver upphovsrätten för att tjäna pengar. Det gör jag inte i dagsläget. 🙂

 4. Gurra – dina idéer om att det är ok att sprida information om personer med skyddad identitet är genomrutten och genomkorkad.
  Om jag förstår dig rätt har du nån slags konspirationtteori om att Swartholm Warg var några ”upphovsrättspampar” på spåren. De här ”pamparna” skulle av nån anledning gjort sina liv jävligt jobbiga genom att begära skyddad identitet. Eftersom de inte skulle ha rätt till det, har de då med hjälp av ”kontakter i maskineriet” kunnat få det ändå.
  Dessutom skulle Swartholm Warg ”vara upphovsrättspamparna på spåren” och då är det alltså i din värld helt ok att sprida konfidentiell information om 10 000 personer.
  Men det finns inte några källor, till nåt. Inte ens Swartholm Warg har påstått detta. Det finns inga skäl till att några ”upphovsrättspampar” skulle ha begärt skyddat boende. Du har inte ens klarat av att påstå att de skulle gjort något olagligt.
  Hela din genomkorkade konspirationsteori har bara ett syfte, att försöka skydda en pirathjälte.
  Du tycker alltså att det är helt ok att kränka integriteten för 10 000 personer, för att nån kille skulle sitta nere i Kambodja och kanske varit några pampar på spåren för nåt som ingen vet vad.
  Du påstår också, lite flummigt, att de som har skyddat boende nog egentligen inte behöver det. De bara myglar och utnyttjar kontakter i systemet.
  Till sist konstaterar du att det säkert inte funkar med skyddad identitet, det har du nämligen sett på TV.

  Med det här korkade, okunniga och ruttna resonemanget vill du alltså försvara Swartholm Warg’s rätt att kränka identiteten för 10 000 personer med skyddad identitet. Personer som är utsatta för allvarliga hot. Personer som verkligen behöver sin integritet och sitt skydd.

  Sen har du mage att säga att du tycker att rätten till personlig integritet är viktig! Det är så jävla ruttet att jag saknar ord!

  • Ruttet sa Bull!

  • ”Gurra – dina idéer om att det är ok att sprida information om personer med skyddad identitet är genomrutten och genomkorkad.”

   Hur ska vi veta att det stämmer att det faktiskt är utsatta personer om det är hemligt vilka som har hemliga identiteter?

   Samma problem där som med internet-censur. När du väl börjar censurera måste folk lita på ditt ord att det är rätt grejer som censureras – eftersom censuren i sin natur tar bort möjligheten att kontrollera att det inte missbrukas.

   ”Du har inte ens klarat av att påstå att de skulle gjort något olagligt.”

   Forna tiders förtryckare bröt inte mot lagen heller. De hade lagskyddat förtrycket. Livegenskap, konventikelplakat, slaveri på andra sidan Atlanten, alla var de vidriga förtryck skyddade av lagen. Upphovsrätten är bara den allra sista i en lång rad monopol som förtryckt folk genom tiderna.

   ”Personer som är utsatta för allvarliga hot. Personer som verkligen behöver sin integritet och sitt skydd.”

   Om du vet vad dessa personer är utsatta för? Då kan de ju knappast vara särskilt hemliga, eller hur?

   Du får bestämma dig, vet du vad för personer med hemlig identitet som faktiskt är utsatta för hot? Isåfall funkar uppenbarligen inte skyddet, eftersom de inte är hemliga för dig!!

   • ”Hur ska vi veta att det stämmer att det faktiskt är utsatta personer om det är hemligt vilka som har hemliga identiteter?”

    Så oerhört korkat!

    Självklart ska alla skyddade identiteter publiceras offentligt för att kunna granskas av de med skev världsbild och nervtrådar ständigt dallrande av nätets alla konspirationsteorier.

    • Förstår du inte problemet?

     Om ngn har skyddad identitet så går det inte kontrollera om personen i fråga bara vill gömma sig undan ansvar eller faktiskt är utsatt för hot.

     Är det så långsökt för dig att det finns folk som utnyttjar systemet för egen vinning försöker skaffa sig fördelar som förtur i bidragssystemen, hemliga identiteter och annat som kan vara bra om de både vill tjäna pengar och slippa ta ansvar?

     • Du menar som piratpartister som anser att man ska ha rätt att vara anonym som patient så att man ska kunna fuska med privata sjukförsäkringar och låta andra betala?

      Eller egen vinning via piratkopiering dold bakom anonymitet?

      Nej det är inte obekant för mig att det finns människor som vill snylta på andra och använda anonymitet/integritet som ett redskap för att genomföra detta och komma undan ansvar. Det finns t.o.m. de som drivit detta så långt att man skapat politiskt parti kring dessa värderingar och faktiskt även gjort det till en registrerad religion.

      Jag förutsätter att det finns bra kriterier och kontrollsystem kring systemet med skyddade identiteter.

   • Gurra – är du verkligen så korkad och saknar du verkligen all empati med dina medmänniskor?
    Nu ser vi i blixtbelysning hur du vlll ta bort rätten till personlig integritet för nya, godtyckliga grupper. Ett klassiskt cirkelresonemang kring personer som behöver skyddad identitet. Din tanke är alltså att eftersom de söker skyddad identitet är de förmodligen skumma och har säkert något att dölja – därför är det ok att kränka deras integritet.
    För ”upphovsrättapampar” gäller motsvarande begränsningar. Eftersom de jobbar i en marknad som du inte gillar har de heller inte nån rätt till personlig integritet, utan det är helk ok för vem som helst att sprida privat information om dem. Även om det inte finns minsta misstanke om att de gjort något olagligt, så räcker de att de valt ett jobb som du inte gillar för att du direkt ska försvara inskränkningar i deras rätt till personlig integritet.

    Skäms du inte ens inför dig själv? Sån total dubbelmoral, sånt totalt hyckleri!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: