Hårdare straff för piratkopiering behövs

En 26-årig man dömdes i hovrätten till dagsböter för brott mot upphovsrättslagen efter att ha spridit upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster på Internet. Riksåklagaren vill att 26-åringen döms till ett strängare straff och överklagar nu domen till Högsta domstolen.

– Frågan i målet är hur påföljden ska bestämmas vid flerfaldig och likartad brottslighet som begås vanemässigt. Såvitt jag kan se har Högsta domstolen inte tidigare uttalat sig angående detta, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp, i ett pressmeddelande.

Straffvärdet av det enskilda brottet ligger på bötesnivå och straffskalan omfattar böter eller fängelse i högst två år och straffstadgandet innefattar såväl uppsåt som grov oaktsamhet.

– Den typ av brottslighet som det här är fråga om är mycket vanlig och påföljdsfrågan är därför av stor betydelse, inte minst då den brottlighet som utreds av Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott ofta består av återkommande och vanemässiga gärningar under längre tid, säger Kerstin Skarp, i samma pressmeddelande.

Dagens juridik Sveriges Radio

Alla inser att allt som laddas ner inte motsvarar förlorade köp men en hel del gör det. Mediavision intervjuade fildelare och enligt dem skulle man ha köpt i 25% av fallen om man inte hade kunnat ladda ner illegalt. Procentsatsen kan givetvis diskuteras och det varierar mycket från fall till fall. Enskilda nedladdningar kan mycket väl motsvara 100% förlorade köp medan andra motsvarar 0%. De som påstår att de ändå inte skulle ha köpt överdriver ofta eftersom om man ändå inte skulle ha köpt så kan man ju tycka att de ändå inte skulle ha lyssnat på musiken eller tittat på filmen.

När det gäller snatteri kontra stöld så drar man gränsen vid ett värde på 1000 kr. Både snatteri och stöld tar man mycket allvarligt på. Även om någon bara åker fast för att ha snattat för en tia så polisanmäls det oftast. Är det en omyndig person så kontaktar polisen föräldrarna och socialen. Snatteri ses som ett allvarligt brott. Man borde se piratkopiering på ett liknande sätt, kanske genom att man ansätter en schablonsiffra på procentsatsen som värdet av det man laddat ner reduceras med, säg 20%. Sen går det givetvis inte att tillämpa en linjär straffskala eftersom det är så lätt att tanka ner stora mängder. Men 60 filmer från topplistorna, säg 150 kr i handeln, motsvarar ett värde på 9000 kr. 20% av detta är 1800 kr, dvs över gränsen för motsvarande stöld istället för snatteri. Skulle samma person fildelat 6000 filmer illegalt så hamnar man på värden på 180 000, vilket personen givetvis aldrig hade köpt för så när det kommer till skadeståndskrav så får man tillämpa en logaritmisk skala typ 60 filmer – 1800 kr, 600 filmer – 10 000 kr,  6000 filmer – 25 000 kr (bara exempel på principen).

Men det är knepigare än så. Enligt tidigare domar i fildelningsmål brukar man ofta prata om de s.k. kumulativa effekterna. Eftersom hudvuddelen av all fildelning idag görs via bittorrenttekniken där man oftast seedar medan man laddar ner och vissa även fortsätter att seeda långt efteråt, får man en spridningseffekt. När man laddar ner är det inte bara så att man tillägnar sig ett ekonomiskt värde som man borde betala för (de 1800 kronorna i exemplet) utan man sprider verket till flera andra som i sin tur sprider verket till andra osv. Den som laddar ner via bittorrent är alltså inte bara brottsling i första ledet utan är även medbrottsling för fortsatta upphovsrättsbrott – därav de kumulativa effekterna. Det är givetvis svårt att räkna ut effekterna i ekonomiska termer men man bör ta in det i beräkningen när man kommer till straffskalan.

Piratpartiets ledare Anna Troberg är verklighetsfrånvänd som vanligt:

–  Det är ungefär två miljoner svenskar som fildelar regelbundet. Det kan inte vara rimligt att de ska riskera fängelse för tar hem lite filmer eller lite musik, säger partiledare Anna Troberg.

Ja, och det är en himla massa som snattar också, varje dag. Det finns undersökningar som säger att runt 25% eller mer av svenskarna har snattat minst en gång och många har gjort det ett otal gånger. Eller kört för fort, bidragsfuskat osv. Antalet brottslingar kan inte användas som en förevändning som legalisering, det är ett helt vansinnigt resonemang. Man måste också betänka att huvudanledningen till att så många piratkopierar idag är ju att rättsskipningen inte fungerat i praktiken. Det tog oerhört lång tid innan man dömde ansvariga för The Pirate Bay, hade man hanterat detta med högre prioritet så hade mycket färre pirater härjat under alla dessa år och vanligt folk hade tagit mycket allvarligare på brottet.

Det återstår ett hårt arbete med att visa för allmänheten att det är allvarliga brott vi pratar om. Det finns brottsoffer även om man inte ser dem när man sitter framför datorn. Det behövs hårdare straff och framförallt en större andel dömda, det är ju idag närmast en försumbart liten risk att åka dit för piratkopiering, både för enskilda pirater och för kriminella personer som driver de stora piratsajterna som är motorn i hela verksamheten. Det är en stor skandal att man inte tagit problemet på allvar i vårt land.

176 svar

 1. Din jämförelse med stöld är lika tandlös som vanligt, NTP.

  Om ”Intellektuellt ägande” skall jämföras med något alls så är det landägande. Man kan inte i egentlig mening stjäla mark, och precis samma sak är det med upphovsrättsintrång. Det är således att likställa med att inkräkta på en landägares rättigheter – inte snatteri.

  Men, precis som med upphovsrättsintrång så finns det grader i helvetet av hur mycket skada man gör av att vistas på privat mark. Låt mig således demonstrera:

  1. Du tar ett upphovsrättsskyddat verk och ger ut det som ditt eget.

  Detta är som att starta en gräsbrand på privat mark utan markägarens uttryckliga tillåtelse, och är helt uppåt väggarna fel och olagligt. Även om det inte startar en skogsbrand så är det fortfarande skadegörelse och anstiftan till mordbrand, minst.

  2. Du tar ett upphovsrättsskyddat verk och säljer kopior av det utan tillåtelse.

  Detta är ungefär samma allvarlighetsgrad som att odla på annans mark eller att exploatera marken för egen vinnings skull utan att ha markägarens tillåtelse. Även här är skadeverkan så pass stor att skarpa straff behövs. Landägaren lider stor ekonomisk skada och kan ofta inte bruka marken medans den exploateras. Således är det också rimligt att ha skarpa straff här.

  3. Du ger bort kopior av upphovsrättsskyddade verk gratis.

  Det här är ungefär lika skadligt som att guida några vänner genom privat mark, visa dina favoritsvampställen och kanske till och med plocka lite. Kanske olämpligt, kanske inte. I Sverige är det lagligt, på andra ställen inte. Landägarens rättigheter kränks förvisso, men inte på ett sådant sätt att han eller hon lider stor ekonomisk skada av det.

  4. Du laddar ner musik istället för att betala för dig.

  Detta är som att gena över den privata marken utan markägarens uttryckliga tillåtelse, eller vandra i skogen och plocka lite svamp eller bär. Visst finns det vissa intressen som går förlorade, men i Sverige har vi sagt att vem som helst får gå i skogen och plocka svamp ex. – så länge det inte sker på tomtgräns.

  5. Du laddar ner musik i syfte att ta del av den, men skulle ha valt annan musik om det inte gick att fildela.

  Detta är som att flyga en helikopter en kilometer ovanför den privata marken. Skadeverkan är minimal, och landägarens rättigheter kränks även här, men ingen människa med ens ett uns bondförnuft kommer hävda att helikoptern i fråga gör sig skyldig till olaga intrång värt 2 års fängelse, det ska mycket mer till än det.

  Summa summarum så kan vi konstatera att straffen vs skadeverkan vad gäller fildelning är helt uppåẗ väggarna oproportionerliga och felaktiga och att hovrättens bedömning i detta fall även nu är helt felaktig.

 2. Fattar inte. Framförallt inte 5an. Hur kan ”i syfte att ta del av musik” jämföras med att flyga över land en kilometer upp i luften? Där finns väl inget syfte att göra någonting med landägarens mark. Visst, minimal skada, men du kunde lika gärna ha skrivit att helikoptern flög över någon annans mark. Det är inte relevant var den flög, för helikopterpiloten avsåg inget relaterat till marken ifråga. Det är inte heller förbjudet, så några rättigheter kränks inte (bortsett från militärt skyddsområde, då). Den som laddar ner ett album eller en film avser däremot ganska tydligt något med just det albumet eller den filmen. Och hen vet sannolikt att det är olagligt. Och att man borde betala för sig. Men ibland inte känner för det…

  Och det här med att jämföra med allemansrätten är ju populärt. Det gör ungpiraterna också (trots att just pirater hävdar att man inte kan jämföra med fysiska företeelser). Bekvämt nog glömmer dessa då att allemansrätten inte gäller odlad mark.

  • ”Och att man borde betala för sig.”

   Kan du motivera detta? Varför ska folk betala gång på gång för någons gamla bedrifter utan ngn koppling till att ny nytta skapas för pengarna som betalas?

   Odlad mark får du väl rimligtvis betala skatt för (?) Att inneha en upphovsrätt är tvärt om helt utan skatter eller avgifter.

   • ”Kan du motivera detta? Varför ska folk betala gång på gång för någons gamla bedrifter utan ngn koppling till att ny nytta skapas för pengarna som betalas?”

    Om man inte ser någon nytta med den musik och den film man laddar ner, dvs att man inte är intresserade av upplevelsen man får vid uppspelning, ja då finns det ju heller ingen mening med att ladda ner den.

    ”Odlad mark får du väl rimligtvis betala skatt för (?) Att inneha en upphovsrätt är tvärt om helt utan skatter eller avgifter.”

    Upphovsrätten har skatt och avgifter då den utnyttjas ekonomiskt, i form av moms på försäljning/abonnemang, arbetsgivaravgifter osv. Detta till skillnad mot piratverksamhet som är en form av skattefusk. Flera stora piratsajter har fått betala en fet skatteskuld på inkomster man försökt undanhålla staten/medborgarna. TPB har kommit lindrigt undan i det avseendet.

    • För det första duckar du för min mest relevanta fråga. Det är OK, för jag räknar med att det inte finns något bra svar på den. 😉

     ”Om man inte ser någon nytta med den musik och den film man laddar ner, dvs att man inte är intresserade av upplevelsen man får vid uppspelning, ja då finns det ju heller ingen mening med att ladda ner den. ”

     Om man vet att ja denna är bra, den vill jag ha! Då måste man ju redan tagit del av dem 😀 Du vet ju inte vad du tycker om en film eller musik före du provat.

     Var finns mina reklamationsmöjligheter om jag sett en kass film? 😉

     Där är ju också en skillnad mellan fysiska produkter och immateria – var finns reklamationsmöjligheterna?

     ”Detta till skillnad mot piratverksamhet som är en form av skattefusk.”

     All verksamhet som görs på hobbybasis kan anses vara ”skattefusk” – du blir ju av med massa inkomstskatter jämfört med om du tvingast haft folk anställda. Men i ett samhälle som allt för notoriskt jagar uteblivna skatter så försvinner friheten också.

     Finns inga större pengar att tjäna i själva kopieringen av datafilerna. Om A fildelar material M till B så är det mycket sällan ngn av A eller B tjänar pengar på detta idag. Så då finns inget att beskatta.

  • Fattar inte. Framförallt inte 5an. Hur kan ”i syfte att ta del av musik” jämföras med att flyga över land en kilometer upp i luften? Där finns väl inget syfte att göra någonting med landägarens mark.

   Inte heller finns det något syfte att göra något med upphovsmannens upphovsrätt, men lik förbannat så kränker man både landägarens och upphovsmannens rättigheter i dessa fall – men det sker på ett sådant sätt att ingen direkt skadeverkan sker.

   Vi pratar hur allvarliga skadeverkningarna är här. Inte huruvida någon landägares rättigheter kränks – för det gör de alltid.

   • ”Inte heller finns det något syfte att göra något med upphovsmannens upphovsrätt”

    Klart det gör, man avser att kränka upphovsmannens (och övriga inblandades) ekonomiska del av upphovsrätten genom att illegalt göra/sprida en kopia utan att betala för sig.

    Återigen, din och gurras kunskaper om upphovsrätten är skrämmande låga! En omfattande utbildningskampanj om upphovsrätt behövs och då i synnerhet för målgruppen pirater.

    • Din, Stens och Emanuels kunskaper om de faktiska skadeverkningar som sker vid denna kränkning av upphovsrätten är det som är skrämmande lågt…

     Om jag går och knackar dig på axeln så kränker jag din personliga integritet – men jag utför ingen direkt skadeverkning, syftet är inte ens att skada, jag vill bara påkalla din uppmärksamhet.

     Straff måste delas ut utifrån den skadeverkan brottet åsamkar samhället och individer. Något annat är fullständigt orimligt.

     • ”Om jag går och knackar dig på axeln så kränker jag din personliga integritet – men jag utför ingen direkt skadeverkning, syftet är inte ens att skada, jag vill bara påkalla din uppmärksamhet”

      Precis så kan en våldtäktsman resonera.

      Syftet för de flesta brott är inte att skada någon, man gör det av egoistiska skäl och man anser sig stå över andras rättigheter, en fruktansvärd människosyn.

      Förutom detta, jämför du axelknackning med upphovsrättsbrott? Eller kanske axelryckning. Du rycker axeln och skiter i andras rättigheter för att Du bestämt att de inte skadas, din lille diktator.

     • Åter igen visar ni era ”begåvade” associationer att få något så alldagligt som fildelning att liknas vid så sjuka brott som våldtäkt.

      Det är ju du som är diktator. Tycker att din ”rätt” att tjäna pengar på dina favoritvillkor överstiger andras frihet och demokratiska rättigheter.

     • Larva dig inte, ingen här har liknat fildelning med våldtäkt och det vet du mycket väl. Dock illustrerar parallellen att det är offrets rättigheter och lidande som är intressant, inte förövarens åsikt eller önsketänkande om att offret inte skadas, kränks osv.

      Pirater saknar empatisk förmåga när det gäller andras rättigheter och tänker enbart på egen vinning när de slipper betala för sig, medan ärliga människor betalar och därmed även för snyltarnas konsumtion. Men jag räknar inte att du ska förstå denna gång heller, du har visat dig vara obildbar gång på gång när något uppenbart påpekas för dig.

     • Henry Ford saknade väl också samvete och empati som så aggressivt konkurrerade ut Häst som transportmedel. Hade han haft empati med hästuppfödarna skulle han aldrig byggt nåt löpande band och alla skulle vara glada och nöjda än idag och ta hästdroskan till jobbet på måndagmorgonen. 😉 Gamla fina ord som stigbygel skulle folk faktiskt fortfarande vetat vafan de betydde också, vilket ju är bra ni som värnar om språket 😀

      Tänk på det nästa gång du pirat-åker bil, du snyltar ju då oempatiskt på hästuppfödarnas marknad.

      Konkurrens är inte oempatiskt. Det är välvilligt. Man vill erbjuda köparna något bättre för sina pengar. Säljarna i gammalmodiga branscher är också köpare så i långa loppet tjänar vi alla på att konkurrens är tillåten.

     • Men du. Tänk på alla som vill jobba med nya och coola grejer då.. Till exempel chaufförer!

      Vore ju jäkligt oempatiskt mot blivande chaufförer att förbjuda bilar för att skydda hästuppfödarna. Tänkt på det??

     • Så… Vad vill du säga egentligen? Att vi ska slänga folk i fängelse varje gång de knackar någon på axeln för brott mot den okränkbara privata integriteten?

      Min linje har alltid varit att om det är ett brott får man väl för fan ha proportioner i straffen. Idag är dessa proportioner helt åt helvete för överdrivna – lite grann som att utdela dödsstraff för att gå mot röd gubbe. Kan vi ha sunt förnuft tack?

     • Idag är det obalans, de miljarders upphovsrättsbrott som kan begås helt ostraffat och upphovsmännen är helt rättslösa. Här kan man verkligen snacka om att straffen inte är i proportion till brotten eftersom straff i princip inte förekommer alls utom i en försumbart liten andel av alla upphovsrättsbrott.

     • Men du missar fortfarande att skadan är minimal vad gäller ickekommersiell fildelning.

      Skadeverkan är lika stor som att knacka någon på axeln. Som att ta lite svamp i skog som någon annan äger. Som att pissa på en öppen gata. Som att gå mot röd gubbe. Som att åka helikopter över en annans privata mark.

      Ska vi slänga alla dessa i fängelse för att de kränker vissa rättigheter också då eller?

     • @PW
      ”Men du missar fortfarande att skadan är minimal vad gäller ickekommersiell fildelning.”

      Vad du missar är att det du kallar icke kommersiell fildelning inte ens existerar eftersom ngn tjänar pengar på den.
      För övrigt, vilken skada är det som är minimal? Den att skaparens rättigheter kränks?

     • Om jag driver en DC-hubb, vilka tjänar pengar på den? Var snäll och förklara det för mig.

     • @PW

      Du har svårt att förstå att du genom att införskaffa ngt utan att betala för det har tjänat pengar genom att inte spendera några pengar.
      Får du ngt gratis via arbetsgivare eller affärsbekant så skall det tas upp som förmån och därmed deklareras och beskattas.
      Införskaffar du immateriella verk utan att betala för dem så har du införskaffat ngt som har ett värde utan att betala för det. Alltså existerar inte ”icke kommersiell fildelning”.

      Vilken skada är det som är minimimal? Den att skaparens rättigheter kränks?

      ”Om jag driver en DC-hubb, vilka tjänar pengar på den? Var snäll och förklara det för mig.”
      Är din bandbredd gratis?
      Inte för att det har med ngt att göra, då du nu håller på att diskutera verktyg igen, vilket är irrelevant för diskussionen.

     • Är din bandbredd gratis?

      Så du menar att internetleverantörerna ska bry sig om vad deras kunder använder sin bandbredd till?

      Det är ungefär lika dumt som att hålla elleverantörerna ansvariga för vad deras kunder använder elen till… En kanske använder det till rakning, medans en annan använder det till att döda någon med en elvisp.

      Eller att en bensinmack ska bry sig om huruvida bensindunken man just fyllde med 95-oktanig bensin skall gå till bilen eller för att du vill elda upp en människa med den.

      Eller huruvida pennan jag just köpte från bokhandeln skall användas för att skriva med eller för att köra upp i någons näsa och mosa massa hjärnceller.

      Det måste finnas en gräns på när man är skyldig och inte. Man kan inte dömas för medhjälp till medhjälp till medhjälp till medhjälp för i så fall är vi alla brottslingar.

     • Per. Självklart måste det finnas rimliga gränser på vad man kan hållas ansvarig för. Så är det idag. Det finns undantag i upphosrättslagen. Du får göra rätt mycket med andras verk och inspelningar. Men det finns vissa saker du inte får göra.

      På det sättet är er liknelse med allemansrätten helt ok. Vissa saker tillåts man göra på annans mark, men inte vad som helst. All lagstiftning är att balansera olika intressen. Allt är gränsdragningar.

      Jag skulle mycket hellre debattera exakt var vi drar dessa gränser. Men NI pirater har endast ett argument. Gränser är dåliga. Då är det svårt att över huvud taget prata med er, faktiskt.

      Får jag fråga dig Per och även Gurra:

      Vad vill ni få ut av att finnas på den här bloggen? Är ni intresserade av att lära er något? Är ni intresserade av att bredda era perspektiv? Det känns inte så.

      Att vilja växa måste vara utgångspunkten för varje debatt. Annars är det ingen debatt. Då är det endast pajkastning. Och det är jag inte intresserad av. Om inget drastiskt händer snart med er attityd så kommer jag snart sluta svara er. På samma sätt som att jag inte längre svarar Donsan. Det är lönlöst.

     • @PW
      Hur mycket läser du innan du skriver i affekt?

      ”Är din bandbredd gratis?”
      Så du menar att internetleverantörerna ska bry sig om vad deras kunder använder sin bandbredd till?
      Det är ungefär lika dumt som att hålla elleverantörerna ansvariga för vad deras kunder använder elen till… En kanske använder det till rakning, medans en annan använder det till att döda någon med en elvisp.
      Eller att en bensinmack ska bry sig om huruvida bensindunken man just fyllde med 95-oktanig bensin skall gå till bilen eller för att du vill elda upp en människa med den.
      Eller huruvida pennan jag just köpte från bokhandeln skall användas för att skriva med eller för att köra upp i någons näsa och mosa massa hjärnceller.
      Det måste finnas en gräns på när man är skyldig och inte. Man kan inte dömas för medhjälp till medhjälp till medhjälp till medhjälp för i så fall är vi alla brottslingar.”

      Jag skrev:
      Ӏr din bandbredd gratis?
      Inte för att det har med ngt att göra, då du nu håller på att diskutera verktyg igen, vilket är irrelevant för diskussionen.”
      Sen sätter du ändå igång att rabbla ändå mer som är irrelevant.
      Det är helt irrelevant vad det kostar att driva en DC hub, du diskuterar verktyg för att begå en brottslig handling. Det är helt irrelevant, de flesta brott är gratis att begå, ibland blir verktygen förverkade, ibland blir de som tillhandahåller verktygen dömda som medskyldiga.

      Det enda det handlar om är att när du tillgängliggör dig ngt som du inte har rätten till, ngt som du egentligen skall betala för, så är det en ekonomisk vinning för din del oavsett om detta handlar om en hundralapp som tillhör ngn annan eller om det är en cykel som tillhör ngn annan eller om det är ett bankkonto som tillhör ngn annan.

      Om du sedan gör detta med en DC hub, en kortläsare eller via att norpa en hundring med fingrarna är irrelevant.

     • @Sten: Så du menar att oavsett skadeverkan borde vi låsa in fildelare på livstid för att de råkar ladda ner lite musik som de egentligen inte har rätt till? Skadeverkan påverkar inte straffet över huvud taget?

      Om skadeverkan påverkar straffet, var vänlig säg mig vilken skadeverkning som en DC-hubb har? Vilka intäkter från denna DC-hubb går förlorade? Hur tjänar den som driver DC-hubben pengar? För mitt påstående har hela tiden varit att det gör de inte, och att den som driver inte på något sätt skadar upphovsmannen. Däremot kränks upphovsmannens rättigheter – men det är inte att skada upphovsmannen. Precis som att gå i privat skog inte skadar marken, men det kränker markägarens rättigheter. Ser du skillnaden än?

      @Emanuel: Jag står fast vid mitt påstående att ”ägande” när man pratar upphovsrätter är samma typ av ägande som när man pratar landrättigheter. Du kan äga en bit land, men du har inte obegränsat med privilegier att göra precis vad du vill med den. Samma sak är det med upphovsrätter.

      Problemet med dagens upphovsrätter är att de gör konsumenten i stort sett rättslös gentemot företagen. En lag som har skapats och designats för skaparens rätt mot företagen har istället vänts mot konsumenterna. Det jag och resten av Piratpartiet vill göra är att vända tillbaka en lag som idag straffar konsumenter till att återigen endast gälla upphovsmännens rätt gentemot företagen.

      Det är huvudanledningen till att jag debatterar. Sedan är jag övertygad om att om företagen får härja fritt så kommer vi ha en mini-”dark ages” som varar en 30-50 år och sedan kommer upphovsrätten helt avskaffas. Jag baserar detta på hur den fria kulturen på nätet fungerar, mina egna erfarenheter och lärdomar man kan dra från historien.

      Du kan fortsätta med att skratta åt oss pirater, men vi har redan vunnit. Frågan är hur mycket den här fighten kommer kosta er upphovsmän, oss konsumenter och samhället i stort innan ni inser detta. 🙂

     • @wertigon

      ”Så du menar att oavsett skadeverkan borde vi låsa in fildelare på livstid för att de råkar ladda ner lite musik som de egentligen inte har rätt till?”

      Varför slåss du hela tiden mot väderkvarnar? Vem har fått livstid för nedladdning av lite musik? Har någon överhuvudtaget föreslagit ett sådant korkat straff för den typen av brott? Om du inte klarar att debattera mot verkliga problem så låt bli men var snäll och sluta med att slåss mot väderkvarnar.

      ”Problemet med dagens upphovsrätter är att de gör konsumenten i stort sett rättslös gentemot företagen.”

      Hur då? Gillar man inte musiken/filmen med dess upphovsrätt, pris osv så är det ju bara att avstå. Om jag tittar på en bil men inte gillar priset eller villkoren så har jag bara att välja att säga nej eller acceptera villkoren. Men rättslös? Nej!

      De som verkligen är rättslösa är de som parasiteras på, dvs de som upphovsrätten är tänkt att skydda.

     • @PW

      ”Så du menar att oavsett skadeverkan borde vi låsa in fildelare på livstid för att de råkar ladda ner lite musik som de egentligen inte har rätt till? ”
      Och var har jag någonsin skrivit någonting åt det hållet?
      För övrigt ”råkar” ingen ladda ned lite musik.

      ”Skadeverkan påverkar inte straffet över huvud taget?”
      Om igen, var har jag skrivit det? Har du rökt på?

      ”Om skadeverkan påverkar straffet, var vänlig säg mig vilken skadeverkning som en DC-hubb har?”
      PW, dit verktyg spelar ingen roll, det är lika dumt som att fråga;
      -Vad är skadeverkningen med en hammare?
      Ingenting, så till vida du inte slår den på någons knäskålar.

      ”Vilka intäkter från denna DC-hubb går förlorade? Hur tjänar den som driver DC-hubben pengar?”
      PW, sluta vara besatt av verktygen, det är enbart verktyg, de är irrelevant i sammanhanget.

      ”För mitt påstående har hela tiden varit att det gör de inte, och att den som driver inte på något sätt skadar upphovsmannen.”
      PW, du är duktigt trög, den som driver en illegal fildelningstjänst kränker skaparens rättigheter och det är att skada skaparen.

      ”Däremot kränks upphovsmannens rättigheter – men det är inte att skada upphovsmannen.”
      Nu är du i klass med FG, du skadar absolut en individ när du kränker dennes rättigheter.

      ”Precis som att gå i privat skog inte skadar marken, men det kränker markägarens rättigheter. Ser du skillnaden än?”
      Ser du skillnaden, döh- vad yrar du om? det är du som jämför med skogsmark.
      Du har rätt att dela med dig av musik till vänner och familj, men delar du med dig av musiken till 20 000 000 individer så skadar du skaparen, bjuder du in 20 000 000 individer till ngn annans mark så skadar du marken.

     • @Sten: Skadeverkan som sker när jag fildelar en låt är ungefär lika med skadeverkan som sker när jag flyger en helikopter 1km ovanför bonden Jönssons åker.

      Teoretiskt sett inrkäktar jag på hans mark, right? Men praktiskt så lider bonden Jönsson ingen skada av mitt helikopterflygande!

      Jag kränker hans rättigheter men ingen skadeverkan sker. Samma sak är det med icke-kommersiell fildelning. Att du inte kan förstå detta visar bara på att det är du som är trögfattad!

     • @wertigon

      ”Skadeverkan som sker när jag fildelar en låt är ungefär lika med skadeverkan som sker när jag flyger en helikopter 1km ovanför bonden Jönssons åker.”

      Har du fortfarande inte förstått någonting?

      Bonden har ingen inkomstkälla kopplad till att någon flyger över hans mark. Han har heller inte skapat något med verkshöjd som den som flyger över hans mark kan tänkas betala för. Marken har funnits där alltid, även om han förstås kan bruka den och investera i den på olika sätt.

      När du fildelar en låt så inkräktar du på upphovsmannens möjligheter att tjäna pengar på att sälja kopior, det är en helt annan sak. Något motsvarande finns helt enkelt inte i fallet med bonden.

      Det är obegripligt att du inte ser skillnaden efter alla de diskussioner vi haft här.

    • […]ekonomiska del[…]

     Hur kränker man någon ekonomisk del alls när det inte funnits några pengar att betala med? När man laddar ner endast för att det finns tillgängligt och skulle inte ha laddat ner alls om det inte fanns tillgängligt?

     • Per: Hur kommer det sig att du känner att du vet om dessa skadeverkningar bättre än mig, som lever i musikbranschen och dessa frågor dagligen? Du ser inte längre än din näsa räcker. Du har uppenbarligen ingen kunskap som vilka mekanismer som behövs för att musik ska skapas, i det stora perspektivet. Det är självklart att det går att hitta enstaka undantag, där band kan kortsiktigt vinna på att låta sig fildelas. Ni väljer att endast hylla dessa exempel. Men för mig så är de endast undantagen som bekräftar regeln. Det funkar inte om alla gör det. Det är skillnaden mellan dig och mig. Jag ser hela musikbranschen och du ser enstaka band (varför ska all musik skapas av just band, förresten?).

     • Emanuel: Du klamrar dig fast vid ett skepp som har sprungit läck. Du är ombord på Titanic och isberget Internet har rammat er ganska bra. Båten tar in en massa vatten och istället för att inse det oundvikliga så försöker ni desperat hälla ut vattnet med hinkar och en langningskedja. Vilken kotte som helst kan se att det inte kommer fungera i längden.

      Titanic. Det var en trevlig resa så länge det varade, men nu kanske det är dags att hoppa över till ett mindre fartyg som INTE tar in en massa vatten?

      Du står som en landägare som tar en tia för varje person som passerar din mark, och argumenterar mot att man ska få flyga helikopter ovanför din mark helt gratis. De är ju tjuvar som inte betalar dig en tia för att flyga helikopter ovanför mark du rätteligen äger. Hur skulle det gå om alla åkte helikopter ovanför marken du äger, du skulle ju gå bankrutt, fattar de inte det?

     • Per: Hur kommer det sig att du känner att du vet om dessa skadeverkningar bättre än mig, som lever i musikbranschen och dessa frågor dagligen?

      Därför att du är helt fastlimmad i det gamla maskineriet. Du är oförmögen att se interneterans penningekvation, eller agera på den. Jag skulle kunna berätta den för dig, men du skulle inte förstå. Du måste först släppa det gamla du så desperat klamrar dig fast vid, innan du kan se de nya möjligheterna, den nya världen, den vi har börjat leva i. 🙂

     • Först måste du förklara vad det är som jag ”klamrar mig fast” vid. Det är nämligen högts vagt i din argumentation. Det normala som piraterna klagar på hos folk som är i musikbranschen är att de är för fixerade vid exemplarframställning av inspelningar. Där känner jag inte alls igen mig.

      Det är DU som ständigt tar upp det. All din arumentation handlar om att man inte längre kan ta betalt per kopia. För mig handlar upphovsrätt inte alls om att ”få ta betalt”. Eller att varje kopia är värd en exakt summa. Det är ni som är fast i det gamla! För mig handlar det om makt, rättigheter och ägande. Varje person har självklart rätt att ge bort något man äger gratis. Men man får inte ge bort något man inte äger. Det är min enkla ståndpunkt.

      Så… vad är det jag klamrar mig fast vid? Att ägande kan vara immateriellt? I så fall är jag knappast ensam. Och det skeppet är INTE på väg att sjunka.

     • Det du klamrar dig fast vid är det gamla sättet att se på kultur som en produkt att sälja. Hade du INTE gjort det, så hade du inte haft något emot den ickekommersiella fildelningen.

      På 1400-talet trodde man att världen var platt. Du försöker argumentera med mig om att världen är platt, för det var vad man trodde förr i tiden. Men jag säger att världen är rund, inte platt, och således måste man uppdatera sin världsbild.

      Internet har gjort att den platta upphovsrättsvärlden nu plötsligt blivit rund. Och då är det självklart att nya regler måste tas fram. Så enkelt är det. Sen kan du skrika om dina tiokronor till helikopterflygarna tills du blir hes – Världen är inte platt längre, och dina förutsättningar att tjäna pengar har förändrats. Förändra dig eller gå under, det är helt ditt val.

     • Det är inte jag som ”vill” att musik ska vara en produkt. Det är så det är. Vi är nog båda överens om att det vore nice om det inte var så. Men jag lever i verkligheten. I verkligheten är det de redan rika som tjänar på att upphovsrätten försvagas.

      Mina förutsättningar att tjäna pengar vet du uppenbarligen inget om. Som jag skrivit en massa gånger så drar Stim in mer pengar än någonsin. Anledningen till det är att upphovsrätten stärks runt om i världen och den efterlevs allt mer och mer. Det är den världen jag ser.

      Det är du som inte vet vad du talar om. Lägg av med dina floskler om en ”ny värld” nu! Jag lever i den nya världen. Det är du som klamrar fast dig vid ”exemplar”-tänket.

     • Det finns ju numer en uppsjö nya sätt att konsumera både film och musik på. Vill man inte köpa filmen/albumet så går det lika bra att hyra eller streama.
      Sluta beskyll oss för att vara gammalmodiga, vi har ju anammat den nya eran till fullo. Det är ju underbart att man kan välja på så mycket nuförtiden. Köp, hyr, abonnera eller streama reklamfinansierat.

     • Men enda tolkning är att Per inte kan acceptera att ägande kan vara immateriellt. Det är det som han kallar ”gammalmodigt”. Per, du får gärna rätta mig om jag har fel. Det spelar alltså ingen roll, enligt Per, hur mycket musikbranschen förnyar sig. Han kan inte acceptera att det finns en bransch över huvud taget. Debatten om hur musikbranschen borde hantera fildelningen blir då rätt patetisk.

     • Det finns en uppsjö sätt att minska sin hårlängd, en del är professionella, en del är hobbybaserade. Det finns en uppsjö sätt att skaffa mat – resturang och att laga mat hemma är två populära alternativ. Att skaffa sig fina tapeter hemma är kul tycker en del – även där kan du göra det proffsbaserat – eller som en hobby. Det är en självklar del av friheten i ett demokratiskt land att hobbyalternativ måste få finnas vid sidan av företagen.

      Varför är ni annorlunda då? Är ni bättre? Viktigare? Ert jobb att skapa kultur och kunskap är så jäkla ”fint” va? Andra yrken som i vården eller byggnation där man får betalt löpande för nytt jobb är inte alls lika viktiga som era, eftersom ni har ensamrätter inskrivna i lagen att ta betalt för jobb gång på gång i efterskott?

      Hört talas om sjuksköterskan som fick royalties för att hon hjälpt rädda ett liv? Eller snickaren som fick licenspengar gång på gång för huset han var med och byggde för 20 år sen?

      Nej ju fler olika yrken man jämför med, desto mer framstår ni som ohjälpligt arroganta girigbukar med en skapligt sjuk självbild.

     • ”Ägande” av immateria är som en pengapress eller som ett bidragssystem. Upphovsrätt är att få betalt utan nya prestationer enbart baserat på tidigare prestationer och inget nytt jobb alls krävs ju.

      Om alla höll på så och envist hävdade rätt att sitta på rumpan och ta betalt gång på gång för nåt bra de gjorde i sin 25-årsålder.. då skulle inte mycket nytta bli utfört efter 30årsåldern. Samhällen som premierar sådana latisfasoner.. de kommer garanterat bromsa in och på lång sikt hamna på efterkälken samhällen där nyskapande premieras framför att ha massa byråkrati att endast sköta det gamla utförda jobbet istället för att konstruktivt administrera ny verksamhet.

     • Gurra:

      Jag förstår att du inte accepterar att man kan äga något som är immateriellt. Du är väldigt tydlig. Det gör dig till något av en extremist. Inte ens piratparitet har så extrema åsikter. Per, är du lika extrem?

     • @FG

      ”Det är en självklar del av friheten i ett demokratiskt land att hobbyalternativ måste få finnas vid sidan av företagen.”

      Tjena Plantan.
      Så hobbytillverkning av Volvobilar, hobbytillverkning av Delldatorer, hobbytillverkning av Levis jeans, hobbytillverkning av Scanköttbullar, hobbytillverning av Absolutvodka mm skall härmed enligt dig vara tillåtet.
      Slugt värre.

     • Jag kan acceptera att det finns ”ägande” – men det är ett ägande av land, inte ett ägande av produkter.

      Grundproblemet: Dagens upphovsrätt fungerar inte. Ni pratar om att det finns jättemånga olika sätt att ”konsumera” på, men i stort sett alla dessa tjänster är undermåliga, har stora hål i sitt utbud och innebär ofta mer krångel än det är värt.

      Se exempelvis Netflix som nu tog bort c:a 1 500 filmer för att de inte längre har rättigheterna att visa dessa, HBO Nordic vars undertexter ofta har sämre kvalitet än piratsidorna, för att inte tala om problemen med spotify som nämnts tidigare. Upphovsrättsindustrin stryper sig själva alldeles utmärkt med alla rättighetstvister hit eller dit, och som en utomstående ser det mest ut som barn som tjafsar om vem som kastade den första lerkakan.

      Men det slutar inte där. Det funkar inte att ge sig på fildelare då fildelare endast är ett symptom på ett mycket större problem. Att gå efter enskilda fildelare eller fildelningssajter är som att försöka bota lungcancer med hostmedicin – totalt kontraproduktivt och förvärrar bara problemet.

      Det enda en strängare upphovsrättslag kommer leda till, är större förakt för upphovsrätten och de som lever av den. Precis som den franska adeln bara förvärrade föraktet för sig själva när de försökte med strängare straff. Man kan således antingen skärpa straffen, och se krutdurken explodera om 20 år. Eller så kan man försöka införa radikala reformer av upphovsrätten och försöka rädda det som är bra med den, vilket vi pirater är inne på.

      Frågan är inte om ni vill ha dagens upphovsrätt, vs det vi pirater föreslår. Frågan är huruvida ni vill ha piraternas upphovsrätt, eller ingen upphovsrätt alls?

     • Per. Ok, då förstår jag. Du kan inte acceptera immaterialrätten över huvud taget. Endast fysiska saker kan ägas, enligt dig. Då kan vi sluta debattera nu, eftersom hela den här bloggen handlar om piratpartiets politik, inte om era extremist-åsikter. Piratpartiet accepterar immateriellt ägande, även om de vill begränsa den i vissa fall. Finns det inga normala pirater här som kan försvara piratpartiets faktiska politik på den här bloggen?

     • Emanuel, det handlar inte om vad jag vill eller inte vill, eller om vad du vill eller inte vill, utan om huruvida dagens system har nått vägs ände eller inte.

      På slutet av 1700-talet så hade den franska adeln – en gång ett bra system med många fördelar – växt till orimliga proportioner. Och bönderna började ifrågasätta detta system. Hur reagerade den franska adeln? Lyssnade de på bönderna? Nej, de avfärdade bönderna som idioter, piskade de som protesterade offentligt och tyckte att bönderna kunde börja äta tårta om det nu var en sån brist på bröd. Detta ledde till den blodiga franska revolutionen, och i princip samtliga adelsmän blev avrättade. Adeln avskaffades helt enkelt, men på ett blodigt, våldsamt sätt.

      I Sverige valde man en annan väg. Man såg att man fridsamt kunde börja luckra upp de adelsprivilegier man hade, tills adeln knappt hade några privilegier alls kvar. Adeln hade blivit borgare, helt enkelt.

      På precis samma sätt är det nu med upphovsrätten. Den har växt till orimliga proportioner. ”Böndernas” missnöje hörs mer och mer. Och ”adeln” – skivbolagen, de som har makten – svarar med stränga straff och är totalt oförstående för ”böndernas” problem.

      Så hur vill du ha det? Avskaffad upphovsrätt om 20 år… Eller en något försvagad upphovsrätt nu, som håller i åtminstone en 50 år till?

      Jag tycker det är självklart att man ska kunna leva på skapande, men det måste ske på villkor som inte enbart gynnar upphovsmannen och skivbolagen. På precis samma sätt som landägarnas rättigheter och skyldigheter inte enbart gynnar landägaren. Det måste finnas BALANS. Det finns det inte idag.

     • Per:

      ”huruvida dagens system har nått vägs ände eller inte”.
      Det har det inte. Som jag skrivit många gånger så går det åt andra hållet, som tur är.

      När du jämför adelns rättigheter på 1700 talet med upphovsmännens idag, så visar du att du inte förstår. Din argumentation är lika dum som om du skulle lobba för att förbjuda fackförbund på grund av att du inte gillar fallskärmarsavtal till VDar. Jag förstår att du är arg över hur saker är idag, men din energi är missriktad. Upphovsrätten som sådan ger INTE mer rättigheter till företag. Den ger mer rättigheter till individer MOT företag. Alla påståenden du rabblar upp om hur det ”är” i musikbranchen är endast konspirationsteorier, som vissa pirater tagit upp för att det gynnar deras sak. Det betyder inte att de är sanna.

      Jag behöver inte välja mellan dina värdelösa alternativ. Allt pekar på att upphovsrätten kommer finnas kvar och vara stark även om 50 år.

      Att du inte kan fildela vad du vill på nätet är ett resultat av att individer ges rättigheter. Inte att företag ges rättigheter. Skivbolagen har inte RÄTT att ger bort musiken gratis på grund av att individerna som äger verken och sina framföranden har större rätt till ”sitt” än skivbolagen har. Individer ställer kraven!

      SEN….. är jag den förste att erkänna att vissa skivbolag är värdelösa. De drivs av dåliga affärsmän som endast är giriga. Men det innebär inte att det är en bra plan att individerna som skivbolagen idag tvingas göra avtal med och komma överens med, borde få mindre makt över sina verk. Det är fel väg att gå. Att skivbolagen har rätt till sina inspelningar är endast en följd av det starkare skyddet som individerna har. Inte tvärtom.

      Systemet som vi har idag, att all musik som släpps måste gå via ett skivbolag (även om det är ditt egna lilla skivbolag utan anställda) är BRA. Det innebär att någon tar ansvar. Det innebär att individer inte behöver riskera sin privata ekonomi för att göra musik, utan man kan riskera ett företags ekonomi. Det innebär att det finns något som liknar ”kollektivavtal” som håller lönerna uppe. Det innebär att det blir ett ansvarstagande att tjäna pengar på musik, på samma sätt som att det är ett ansvarstagande att ha anställda. Det är positivt för alla att det finns en ”branch”. Annars skulle inte företagen ta något ansvar. Det säger sig självt. Det finns tusentals skivbolag runt om i världen. Du gör ett misstag när du drar alla över en kam, på grund av att du inte gillar att några få skivbolag har för stor del av kakan. Där är vi säkert överens! DET är ett problem. Men jag vill se fler aktörer på marknaden. Jag vill inte avskaffa marknaden. Det är det få som vill om du kollar runt, så du är rätt ensam där. Din åsikt är väldigt extrem. Det finns inget parti, inte ens piraterna som anser att det är gynnsamt att avskaffa musikbranschen. Så jag förstår inte varför du anser att det är så viktigt av driva detta?

     • Jag behöver inte välja mellan dina värdelösa alternativ. Allt pekar på att upphovsrätten kommer finnas kvar och vara stark även om 50 år.

      Precis samma sak sa adeln till bönderna i slutet på 1700-talet. Deras privilegier avskaffades endast ett årtionde senare. So be it – upphovsrätten kommer falla. Mig gör det detsamma då jag inte är beroende av den.

      Som jag sagt tidigare – det spelar ingen egentlig roll vad du tycker, eller vad jag tycker. Bromsklossarna upphovsrätt och patent kommer reformeras eller försvinna inom det närmaste årtiondet eller två – det är uppenbart för alla som har ögon att se med.

      Upphovsrätten som sådan ger INTE mer rättigheter till företag. Den ger mer rättigheter till individer MOT företag.

      Så varför skyddar den inte mot att få sitt liv förstört av företagen då? Varför är det inte upphovsmännen som sköter sådant här personligen?

      Sett ur upphovsrättsmannens perspektiv kanske du har makt… Men det är konsumenterna, dina kunder, som du pissar på genom att neka de här reformerna. Konsumenterna kommer hitta vägar runt upphovsrätten. Det har redan börjat. Och det finns inte ett skit du kan göra mot det. För dina kunder kommer till slut ignorera dig helt.

      GL HF 😀

     • Det är väl irrelevant ang. skadeverkningarnas vara eller icke vara. Företag har inga självklara ”rättigheter” att få tjäna pengar på sina favoritvillkor så som ni påstår.

     • Företagen har inga sådana rättigheter, dock har de som alla andra företag avtalsfrihet, dvs rätt att teckna avtal med olika parter inklusive upphovsmannen.

      Är du motståndare till avtalsfrihet och gäller detta i så fall generellt och i alla branscher? Motivera.

     • Avtal får inte inskränka tredje parts frihet.

     • Det finns ingen frihet att ladda ner andras verk i strid med upphovsrätten, lika lite som att det finns en frihet att snatta varor i butik utan att åka fast.

     • Det finns en frihet att laga mat och kakor hemma som blir exakta kopior av de som finns i butiken och resturangen och konditoriet. Fildelning är ju tillverkning av kopior och har inget med stöld att göra.

      Du har företag som vill vara ensamma om att få förse kulturintressenter med kultur. Säkert vill andra företag i andra branscher slippa undan konkurrens också, men dem låter vi inte komma undan lika lätt. Varför då?

      Nyligen tycks det även vara stora jordbruksbolag som försöker få igenom att det ska vara olagligt att olicensierat sälja frön till vanliga grödor i jordbruket, så i ärlighetens namn verkar det finnas fler egomuppar än ni som försöker sabba folks frihet för sina egna intäkters skull.

     • Vi har förstått att du inte förstår nu. Vi har förstått att du tror att du endast ”knackar på axeln” och inte kränker. Men det är faktiskt inte upp till dig att avgöra om någon annan blir kränkt.

      Jag är övertygad om att om alla du mötte på gatan knackar dig på axeln helt tiden så skulle du till slut starta ett parti som vill förbjuda axelknackningar. 🙂 Lagar stiftas efter behov och just nu finns inget behov av en sådan lag, som tur är.

      Angående de ekonomiska kränkningarna så är det inte så enkelt som du tror. Trots att du inte betalar per datafil eller så, så tjänar en massa företag pengar på att du fildelar illegalt. Du är del av en illegal marknad där många företag tjänar en massa pengar på din ”hobby”.

     • En massa pengar tjänar pengar på att jag företar mig en massa olika saker, men mig veterligen är det ytterst få som direkt tjänar pengar på fildelningen. De enda jag kan tänka mig är möjligen reklamfinansierade sidor a la TPB, där reklambolagen tjänar pengar och sidan i sig kanske går i vinst. Resten är företag som är budbärare på ett eller annat sätt.

     • Du förstår inte. Det är cool. Vi kan prata om något annat om du vill… Jag pallar inte förklara samma sak om och om igen.

     • … ”En massa företag tjänar pengar…” skall det såklart vara.

      Jobbigt när man är stressad att korrläsa… 😛

 3. ”Kan du motivera detta? Varför ska folk betala gång på gång för någons gamla bedrifter utan ngn koppling till att ny nytta skapas för pengarna som betalas?”

  Det är inget som någon behöver motivera, det är så det fungerar.
  Man betalar en gång precis som för vilken annan produkt eller tjänst som helst.
  Priset består (förenklat) av produktionskostnader plus distributionskostnader och plus förväntad vinst. Detta delas på förväntat antal sålda produkter. Säljer man fler blir vinsten större, säljer man färre blir den mindre eller till och med till en förlust.

  • Naturligtvis måste du motivera ett lagstiftat privilegium.. Vem tror du att du är.., Gud Fader själv? LOL. Det var på 1700talet som man kunde hänvisa till ”Jo det står i lagen för att Gud har bestämt så! Du vågar väl inte ifrågasätta GUD?”.

   Att påstå att det vore fallet i Sverige där religiösa hånas hejdlöst och KD knappt kommer in i riksdagen längre.. njaa, vetefasen om lagen verkligen bestäms av Gud idag.. 😉

   ”Priset består (förenklat) av produktionskostnader plus distributionskostnader och plus förväntad vinst. Detta delas på förväntat antal sålda produkter. Säljer man fler blir vinsten större, säljer man färre blir den mindre eller till och med till en förlust.”

   Det du beskrivit är en industriell ekonomi. Så som produktion av varor och tjänster skedde under en period i mänsklighetens historia… ca 1800-2000.

   Vinst var ett viktigt koncept under industri-eran. Där var vinsten viktig för att kunna motivera den (skapligt stora) risken som var förknippad med de investeringar som krävdes för att ha råd att bygga fabriker. I dag kan datafiler skapas och kopieras utan kostnad för varken investeringar (”fabriksbyggen”), produktion eller distribution.

   Verktygen för att skapa ”originalen” för ”inspelningar” (datafiler) har sjunkit såpass i pris att du inte kan motivera skyddande lagstiftning på samma vis som för industri-fabriker.

   I framtiden med 3D-printers runt hörnet kan var man (och kvinna) ha sin egen liten fabrik i vardagsrummet, eller kanske garaget om det är lite stökigt och bökigt. Ritningarna kan fildelas. Skapas en efterfrågan på nya ritningar kan de gå ihop och betala för dessa ”designers”, ”ingenjörer” osv. arbete.

   • Vad är det för privilegier och favoritvillkor Du pratar om hela tiden?
    Gäller andra ekonomiska modeller för film och musik?

    • Det är möjligt att skapa film och musik efter andra modeller tack vare internet och den jättestora tekniska utvecklingen både i sensorer, hårdvara och mjukvara de senaste 20-30 åren.

   • Har du hört talas om musikindustrin?

    • Har du hört talas om isutkörarindustrin? Eller hästpiskeindustrin? De brukade vara betydligt större förr i tiden.

     Bara för att det finns en industri betyder inte det att den industrin skall existera i all evighet. När behovet av en industri försvinner försvinner också industrin. Marknadsekonomi 101.

     • Musik-, spel- och filmindustrin kommer aldrig att försvinna.
      Vi kommer däremot inte ha skivor eller filer att spela snart. Det kommer bara bli något likt streaming för hela slanten. Vi är ju redan på god väg.
      Ekonomin bakom det hela kommer dock inte ändra sig ett dugg.
      Det är marknadsekonomi!

     • Ekonomin har förändrat sig massvis redan. Att du inte kan se det beror väl på att du är en blind gammal get fast i det förflutna… 😉

     • Ekonomin är i grunden densamma. Det är distributionsformerna som ändras. De stora kostnaderna för att göra spel, film och musik är samma nu som då.
      Jag antar att du är tekniker/ingenjör som Gurra, så när det gäller din okunnighet i ekonomi så är du, i så fall, förlåten. Om du är gammal eller blind låter jag vara osagt.

      Jag å andra sidan är inte så himla gammal, jag ser bra och har haft getter på torpet. Jag hänger i allra högsta grad med i både teknik och ekonomi. Inom kort hoppas jag få fiber hem till torpet och då kan jag kanske sluta helt med fysiska skivor. Jag kommer däremot aldrig sluta betala för det jag använder.

     • Kostnaderna för att göra musik, film och spel borde vara betydligt lägre än vad de var för 20 år sedan, då tekniska framsteg har gjort allting billigare.

      Paranormal Activity från 2009, som exempel, kostade c:a $10 000 att skapa men drog in över $100 000 000 i intäkter världen över. Det finns massvis med filmer som inte kostar massa pengar att göra.

      Om ekonomin för att göra stora mångmiljonbudgetfilmer finns, då kommer också dessa att göras. Om ekonomin inte finns för det så kommer tekniken bli billigare tills ekonomin återigen kan tillåta sådana filmer. Därför är jag inte orolig för den biten. Samma sak med spel – tekniken gör spel billigare att skapa, hela tiden. Idag kan du slänga ihop ett mid-90-talet på ett halvår på ett team med tre begåvade individer. Då tog det 18 månader och ett team med 15 personer.

     • Ny teknik gör inte ett spel billigare, snarare mer avancerade. Det som kostar, nu som förr, är människor. Utan att veta säkert så tror jag fler människor är anställda i spelbranschen nu än för 20 år sedan.

      Stora filmproduktioner kommer alltid att vara dyra. Och de kommer göras så länge efterfrågan finns.
      Att Paranormal Activity var billig att producera ger dig på inget sätt rätten att sno andra filmer.

     • ”Samma sak med spel – tekniken gör spel billigare att skapa, hela tiden. Idag kan du slänga ihop ett mid-90-talet på ett halvår på ett team med tre begåvade individer. Då tog det 18 månader och ett team med 15 personer.”

      Men de flesta vill ha nya och mer avancerade spel, med massor av tid nedlagd i spelets handling, grafik osv. Ta som exempel svenska Dice som utvecklat Battlefield 3. Man har 300 anställda och har lagt 1.2 MILJARDER kronor bara på marknadsföring av spelet. Faktakollen ger dig ännu en gång: RÖTT sken, noll koll på fakta.

      http://sv.wikipedia.org/wiki/Battlefield_3

     • NTP: Och i andra änden finns League of Legends med sina c:a 32 miljoner aktiva spelare. Och kostade kanske 20 miljoner dollar att utveckla, tops. LoL är gratis att spela men det verkar gå runt oavsett.

      Det som kostar i dagens spel är inte utvecklingen – det är grafiken. BF3s programmeringsteam/speldesign var kanske 20-30 pers. Grafikerna var flera hundra. Det säger sig självt att dessa grafiker kommer att krympa när nya verktyg för procedurellt genererade texturer och annat innehåll når lite längre.

      Tänk själv i framtiden om 20 år; Som speldesigner så säger du ”Jag vill ha ett tropiskt landskap, en tät jungel som sträcker sig runt en klippa. Ovanpå klippan skall det finnas en slät plats för en by eller ett tempel eller dylikt.” In med några parametrar och vips så har du ett skitsnyggt landskap. Det kan också ha ex. vilda djur med en AI kopplat till sig. Ett vackert fantasilandskap med fotorealistisk grafik, fysik, flora och fauna. Allt bara ett par musklick bort.

      När den tekniken väl finns tillgänglig, då behövs inte längre armeer av grafiker. Det räcker med ett team på 15-20 pers som jobbar på själva spelmomenten i ett halvår. Så jag tror garanterat att datorer kommer ta över mer och mer av det som idag görs för hand i spelen… 🙂

     • ”Man har 300 anställda och har lagt 1.2 MILJARDER kronor bara på marknadsföring av spelet.”

      Ja det säger ngt om ett företags prioriteringar och strategi. Det är faktiskt inget som säger att lagen till varje pris måste garantera att en sån strategi går bra.

      Digital Illusions när de började på gamla goda Amigatiden hade en jättelåg omsättning (jämfört med dagens siffror ofc) men lyckades göra superspel som Pinball Dreams och Pinball Fantasies. Som sålde ruskigt bra utan sådana arméer av PRfolk.

      Nu går det väl knappast ngn nöd på DICE – de säljer väl för fulla muggar och dessutom är det väl praktiskt sett ganska enkelt att fixa skapligt svårknäckta piratskydd på spel som nästan uteslutande spelas på internet.

     • @gurra

      ”Det är faktiskt inget som säger att lagen till varje pris måste garantera att en sån strategi går bra.

      Nu är det din tur att slåss mot väderkvarnar. Ingen har någonsin påstått att lagen är till för att garantera någon strategi eller vinst. Upphovsrättslagen är inte alls till för detta. Däremot ska den skydda mot svinn i form av piratkopiering men även om det svinnet skulle reduceras till noll så kan man fortfarande gå med förlust.

     • Du tog upp exemplet med DICE för att du ville exemplifiera ngt. Vad ville du ha sagt egentligen om du inte menade att vi måste skydda verksamheter som väljer att lägga så mkt pengar på marknadsföring?

      En resturang kan välja att se det som ”svinn” om folk lagar egen mat. En bar kan se det som ”svinn” om folk ses hemma hos varandra och dricker öl istället för att gå till dem och betalar inträde köper deras öl och spelar deras kort.

      Vad en företagare anser sig ”berättigad till” säger ibland mer om företagaren än om ngt annat.

      Jag kanske anser mig ”berättigad” att sälja vatten till folk. Hur fasen skulle jag kunna göra det om folk dricker sitt kranvatten? Det blir ju mycket svinn för mig det. Tänk om Loka eller Ramlösa resonerade så. De skulle förstås bli utskrattade! Folk förstår att frihet både i vardagen (hobbys) och på marknaderna är viktigt. Frihet på internet är det hittills bara ung. hälften av våra generationer som förstår sig på, eftersom internet är ungefär såpass ungt. Tyvärr tycks det inte riktigt nått in på den beslutsfattande halvan ännu.

     • Men behovet för musik har väl inte ”försvunnit”!

      Du nämner två industrier. I ena fallet har en industri inkorporerats i en annan industri (kylskåp). I andra fallet har vi en produkt som i princip inte längre används.

      Så hur vill du ha det?

      Vill du att musiken ska finansieras av en annan industri? Stim har ju föreslagit att bredbandbolagen ska betala delar av sina bredbandspengar till upphovsmännen t.ex. Låter det bra? Avgiften på hårddiskar ska kanske höjas ännu mer? Kom gärna med fler förslag. Men problemet med allt detta är att då blir det schablonmässiga utbetalningar till musikskapare. Jag ser mycket hellre ett system där rätt person får pengarna och inte endast de som hörs på radio… eller hur? Typ som det är nu. 🙂

      Eller vill du sluta lyssna på musik? Det var ju ditt andra exempel.

     • Behovet för musik har inte försvunnit men behovet för den nuvarande industri som finansierar nyinspelad musik har mer och mer försvunnit.

      Behöver man ens ha en extern källa som finansierar ens musik, när det går att göra en helt okej inspelning (e.g. nära proffskvalitet) med utrustning som totalt sett kostar under 50 000 kronor?


      Det tycks mig som att man utan problem kan finansiera sina egna inspelningar idag. Varför behöver man då musikindustrin?

     • Vill du göra egen musik och finansiera det på så sätt så för all del sätt igång!
      Men jag ser inte hur det skulle kunna ge dig rätten att piratkopiera andra verk.

     • En bättre fråga är väl varför man ska ha rätt att ta betalt för gamla bedrifter som upphovsrätten ju faktiskt är. En gång kostade det pengar att som en industri mångfaldiga och sprida kopior på kasett / skiva / platta osv, och då kunde du kanske motivera vissa ”skyddande” lagar ( även om jag ogillar protektionistisk politik för det mesta ).

      Men idag när både produktionsmedel och kommunikationskostnaderna är så sjukt låga.. då kan du inte motivera såna ensamrätter för själva kopiorna. Det är att tvinga fast X% av arbetskraften på uppgifter som hörde 1900-talet till… som inte gör nån nytta. Vad ska det tjäna till? Det är väl bättre att vi hjälps åt med sånt som fortfarande behövs jobbas med?

      Det är väl knappast rättvist att du ska få lov att enligt ngt lyxlir ta betalt för gamla bedrifter, men att du kan räkna med att när du betalar för ngt så är det nytt arbete som ska utföras för dina pengar.

     • ”Det tycks mig som att man utan problem kan finansiera sina egna inspelningar idag. Varför behöver man då musikindustrin?”

      Vad menar du med det? Musikindustrin finns så länge låtskrivare, artister m.fl. behöver dem. Det är ju helt frivilligt att teckna skivkontrakt, visste du inte det?

      Om du inte gillar industrin så behöver du ju inte köpa något från dem. Självklart ska du då heller inte sno en gratis kopia. Varför inte ta och skapa något själv istället för att sno från andra med krystade bortförklaringar.

      Usch vad trött jag är på att behöva upplysa dig och gurra gång på gång angående elementära förhållanden kring marknaden, upphovsrätten osv. Kvar blir bara era dumma bortförklaringar.

     • Ah, men problemet…

      Låt oss säga att alla gör som du säger. De tre stora skivbolagsdrakarna går i konkurs. Vad tror du händer med all musik som nu blivit herrelös?

      Inlåst i 100+ år.

      Jag finner det väldigt tråkigt att mina barnbarns barn inte kommer få lyssna på musik jag själv lyssnade på för att några giriga skivbolagsdirektörer inte kunde se längre än näsan…

     • ”Låt oss säga att alla gör som du säger. De tre stora skivbolagsdrakarna går i konkurs. Vad tror du händer med all musik som nu blivit herrelös?”

      En synnerligen hypotetisk fråga. Men om de skulle göra det så innehas ju upphovsrätten av upphovsmannen, i avtal med bolagen. Om bolagen går i konkurs så vet jag inte exakt vad som händer men antigen övergår rättigheterna till konkursboet som kan sälja dem vidare eller så återgår de till upphovsmännen.

      Nu slåss du mot väderkvarnar igen.

     • Har ju funnit crazy-in-the-brainz lagförslag i EU om herrelösa verk att om drakarna dör så är det free-for-all att roffa åt sig och claima upphovsrätten för vem som hest.

     • ”Om bolagen går i konkurs så vet jag inte exakt vad som händer men antigen övergår rättigheterna till konkursboet som kan sälja dem vidare eller så återgår de till upphovsmännen.”

      Detta är i teorin. I praktiken är herrelösa verk inlåsta tills deras upphovsrätt går ut.

      Jag tycker det är synd att du har en så extremt liten förståelse för hur lagen fungerar i praktiken.

     • @PW

      Du missförstår även allt gällande herrelösa verk. Som inte har ngt med konkurser att göra. en konkurs skapar absolut inte herrelösa verk. Herregud, att du bara orkar blaja så mycket trams om saker som du inte har ngn aning om hur det egentligen fungerar.

     • En konkurs kan visst ge upphov till herrelösa verk. Men det behöver inte vara så 100%, nej.

      Däremot är det nästan garanterat att ett antal procent, säg kanske 10%, av de miljontals rättigheter skivbolagen sitter på kommer att bli herrelösa. Det brukar ju hända vad gäller andra företag så varför inte här?

     • @PW

      För att ett verk skall vara herrelöst så krävs det att man inte vet vem det tillhör. Att ett bolag går i konkurs resulterar absolut inte i att man inte längre vet vem verket tillhör.

     • Jag har hört talas om isutkörare. De försvann när det kom kylskåp. Dåtidens pirater snodde kylskåp med motiveringen att de kunde hobbytillverka is hemma.

     • Olle…

      Kan du stjäla mark? Upphovsrätten är som landrättigheter, inte produkter. Det är skrämmande hur låg din kunskap om upphovsrätten är.

     • Jag är ingen expert som Emanuel, det medges, men i stora drag vet jag hur det funkar. När det gäller nyttjande av mark så kan jag lite mer. Några slående likheter med upphovsrätten har jag däremot svårt att se.

      Du är inte bara okunnig, du är lättskrämd också.
      Självmål igen!
      BUH!

     • Upphovsrätten är en rättighet att utnyttja vissa av staten givna privilegier. Precis som markrättigheter.

      Du kan göra intrång på privat mark, och du kan göra intrång på upphovsrätt, men du kan inte stjäla varken mark eller upphovsrättsskyddade verk. Därför är markrättigheter mycket närmare än ägande av fysiska ting.

     • Upphovsrätten har Emanuel förklarat på ett föredömligt sätt flera gånger. Den har inget med privilegier att göra.

      Jag förvaltar min mark. Att skapa musik, film, spel eller telefoner är mer skapande, uppfinnande och producerande mm mm. Inte särskilt likt varandra i mitt tycke.

      För din kännedom så kan jag berätta att jag inte heller har några privilegier bara för att jag äger mark. Däremot en massa skyldigheter.

     • För din kännedom så kan jag berätta att jag inte heller har några privilegier bara för att jag äger mark. Däremot en massa skyldigheter.

      Såklart du har privilegier – du har privilegiet att kunna bruka din mark i stort sett hur du vill. Allt från att bygga ett tivoli på marken till att odla den med massa potatis eller vindruvor eller jordgubbar till att anlägga en konstgjord sjö och… Ja, nästan bara fantasin som sätter gränserna. 🙂

      Jag förvaltar min mark. Att skapa musik, film, spel eller telefoner är mer skapande, uppfinnande och producerande mm mm. Inte särskilt likt varandra i mitt tycke.

      I och med att du skapar ursprungsverket får du därmed en hel del rättigheter – och skyldigheter. Vi har dessutom sagt att du endast får förvalta dessa rättigheter under en viss tid (livstid+70 idag).

      Dessa rättigheter gäller dock enbart om du väljer att sprida vidare verket i fråga. Så länge det bara är du som kontrollerar verket, så är upphovsrätten helt överflödig, vilket är logiskt. Men så fort du (eller någon annan) sprider verket vidare så gäller upphovsrätten.

      Upphovsrätten gäller således inte det du skapat, utan kopiorna på det du skapat. Är du med så långt?

      Låt oss nu säga att du skrivit en bok. Du publicerar den. Jag går och köper den. Är det du eller jag som äger kopian? Du har sålt, till mig, en kopia av ett verk. Alltså säger äganderätten att jag äger kopian. Men upphovsrätten ger dig några inskränkningar på min kopia, om vad jag får och inte får göra. Det är således en inskränkning i min äganderätt! Eller menar du att min kopia på min bok inte är min utan att den tillfaller den som äger upphovsrätten? Att jag inte äger ett uns av de kopior av otaliga böcker, filmer och TV-spel (CD-skivorna har jag slängt bort efter att ha rippat allt till datorn… :)) som ligger hemma och skräpar, utan att de alla ägs av upphovsmännen för respektive verk?

      Och ni kallar mig fundamentalistisk…

     • @PW
      ”Du har sålt, till mig, en kopia av ett verk. Alltså säger äganderätten att jag äger kopian. ”

      PW, att du fortfarande inte förstår ngt om upphovsrätt efter allt ältande är frapperande tragiskt.

      Du har köpt en bok och äger därmed papperssidorna och omslaget men inte verket, du äger bläcket texten är skriven med – men inte innehållet som texten utgör.
      Den ägs nämligen inte då den är immateriell, rätten till verket tillhör skaparen/författaren.
      Du kan aldrig köpa rätten till verket, lika lite som inhandlat av en burk Pepsi skulle ge dig rätten till namnet Pepsi, rätten att distribuera Pepsi, eller rätten att framställa Pepsi.
      Du äger dock 1 st metallburk med en omgång vätska i den och kan göra vad du vill med dessa förutom de ovan beskrivna begränsningarna.

     • @Sten: Äger jag min egen kopia av säg, liftarens guide till galaxen som står i min bokhylla? Ja, eller nej?

     • @PW

      ”: Äger jag min egen kopia av säg, liftarens guide till galaxen som står i min bokhylla? Ja, eller nej?”

      PW, det verkar svårt för dig att överhuvudtaget förstå vad begreppet immateriellt innebär.
      NEJ, du äger inte verket, du äger enbart papper, omslag och bläcket som nyttjats för att trycka bokstäverna.

      Om du så innerligt vill äga verket så måste i så fall ngn annan ägt det tidigare och då måste vi ändra alla lagar och applicera äganderätt till immateriella ting istället för att ha en upphovsrätt.

      Men som det är nu äger du som konsument ALDRIG det immateriella verket oavsett distributionsform via papper eller elektronik.

      För övrigt, du gillar ju att slänga dig med engelska uttryck, varför i hela världen har du fått för dig att läsa The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy undermåligt översatt till Svenska?

     • Så vad du säger är alltså att upphovsrätten är en inskränkning av äganderätten?

     • @PW

      ”Så vad du säger är alltså att upphovsrätten är en inskränkning av äganderätten?”

      Inte mer än vad rättigheterna till ngn annan produkts immateriella delar inskränker din äganderätt.
      Du äger inga rättigheter till Pepsi, deras namn, deras dryck eller ngt annat bara för att du inhandlat en burk Pepsi.

     • ”Såklart du har privilegier – du har privilegiet att kunna bruka din mark i stort sett hur du vill. Allt från att bygga ett tivoli på marken till att odla den med massa potatis eller vindruvor eller jordgubbar till att anlägga en konstgjord sjö och… Ja, nästan bara fantasin som sätter gränserna. :)”

      Är det privilegier? 😮
      Om jag knäpper med fingrarna så kommer någon och bygger ett tivoli åt mig på min mark??? Det vore fett nice.
      Är det ett privilegium att odla potatis?
      Om man har en byggfirma, är det då ett privilegium att få snickra?

      Din s.k. logik och dina argument blir alltmer krystade. Du verkar i själva verket vara emot all form av ägande. Kavla upp ärmarna och åstadkom något själv istället. Starta en firma så får vi se om du fortfarande tycker man ska få sno fritt av andras arbete.

     • @Olle: Om du inte orkar bruka jorden du äger kan du väl hyra ut den. Men att tjäna pengar på din mark är fortfarande ett privilegie skulle jag säga.

     • Jag har jobbat hårt och lånat pengar för att köpa en markplätt. Jag har gjort investeringar och lagt ner en massa arbete på min markplätt.
      Hur kan mitt fortsatta jobb med sagda markplätt helt plötsligt bli ett privilegium?
      Vem som helst får ju köpa mark. Vem som helst får investera och riskera pengar i en näring. På vilket sätt är det ett privilegium?

     • Vi har ju redan diskuterat detta. Mark är inte alls samma som digitala kopior. Den är ju unik och kan inte kopieras. Marken är begränsad i avseendet att endast en begränsad mängd intressenter kan nyttja den samtidigt. Dessutom får du betala både ett fast pris och sen dessutom skatt för ensamrätten att använda och äga marken.

     • Jag undrar bara vari privilegierna ligger. Dels för markägare och dels för upphovsrättsinnehavare.

      Det andra är ju ekonomi som ni tekniker aldrig fattat och aldrig kommer fatta.

     • Haha, ja! Fan va bra. Ska vi inte ”visa empati” och ta vårt ”ansvar” och stödköpa av hästpiskeindustrin? 😀 Skulle hänga så fint på väggen mitt emot soffan i ljuset av min fina röda mysbelysning. 😛

     • Gurra och Per: Jag fattar inte vad ni pratar om hästpiskor för. Är det någon av er som använder hästpiskor hela dagarna? Till vad?

      Snälla, kan ni inte nämna något annat (som inte längre används) och jämföra likheten med något annat (som används mer än någonsin), och säga att det är samma sak? Så ni kan framstå ännu ”smartare”? 🙂 Ni debatterar inte ens upphovsrätt. Ni bara rabblar slumpvisa meningar som ni läst på nätet, i samband med upphovsrätt.

     • Vi borde ju stödja hästpiskenäringen för annars skulle ingen göra det ju. 😦 Det vore ju tydligen ”oempatiskt” av oss mot de som tillverkade hästdroskor om inte folk betalade ärligt för det som de tillverkade…

      Så vi köper bara hästpiskorna av ”empati” med hästdroskenäringen 😀 Inga automobil-pirat-fasoner här inte 😉

     • Är du helt immun mot logik?

      Hur kan du jämföra en bransch som INTE FINNS KVAR med en som är större än någonsin. Säg mig: Tycker du att musikbranschen är för stor? Eller för liten? Du kan inte hävda båda dessa saker samtidigt.

     • Häst-transports-branschen var ju större än någonsin före den blev utkonkurrerad / ersatt med ngt nytt.

      Detta var intressant!

      Så du säger alltså att musikbranschen är större än någonsin? Ja men då kan ju knappast fildelningen vara ett stort problem… du kan inte både påstå att det är stora problem och att det samtidigt går bättre än nånsin…

      Då är det ju du som är immun mot logik. 🙂

     • Vad är det som kommer ersätta musik snart menar du? 😉

      Ja. Musikbranschen växer. Det beror lite på vad man menar med musikbranschen också. Själv har jag väldigt svårt att se att dansband och opera är samma bransch. Det enda de har gemensamt är upphovsrätten. Kändisbranschen och låtskrivarbranschen är också helt skilda branscher för mig. De har inget med varandra att göra egentligen. Livemusikbranschen och skivbranschen är också väldigt olika branscher, med helt olika villkor.

      Ett begrepp som börjat användas är ”de kreativa näringarna”. Där klumpas musikbranschen ihop med t.ex. spelbranschen. Det är ett ännu luddigare begrepp. Jämför med ”IT-branschen”, som är ett annat begrepp som börjar betyda vad som helst från att ha varit ganska tydligt för ett par år sedan.

      Men musikbranschen, så som Tillväxtverket definierar den, ökade med 4% från år 2010 till 2011.

      http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/kulturellaochkreativanaringar.4.2951bcb412700b68b8680001486.html

     • På 70-talet fanns det en farhåga att inspelad musik skulle göra livemusik onödig tack vare hemanläggningar och Diskotek. Idag finns det väl en farhåga att inspelade musiken skulle dö istället och enda som finns kvar är livemusik.

      Jag tror inte på någon av dessa skräckvisioner. Inspelad musik kommer finnas, men blir billigare och billigare att spela in. Det kommer garanterat inte funka att kallt räkna med att ta betalt per kopia av den inspelade musiken, det är väl det enda som är helt säkert.

     • Gurra.

      DU jämförde musik med hästpiskor som inte längre används och knäppt finns kvar längre. Men nu säger du att musiken KOMMER finnas kvar. Vilket är exakt det jag sagt hela tiden. Alltså kommer jag ignorera din liknelse om hästpiskorna. Tack!

      Att inspelningar är billigare att tillverka idag, är helt irrelevant när det kommer till skydd som verk har. Faktiskt. Det skulle kanske kunna tänkas påverka skyddstiden som skivbolagen har på sina inspelningar, men det är inte heller säkert. Det intressanta är faktiskt hur mycket inspelningarna används, dvs hur pengar de genererar i ekonomin. Att skivbolagen idag kommer undan ”billigare” i tillverkningsskedet, behöver inte betyda att skivbolagen ska mista sitt ägande till andra företag efter kortare tid.

      Dessutom anses det inte vara en mänsklig rättighet att få lyssna på all musik som finns i världen gratis. Det är inte uppfinningar eller mediciner vi pratar om. Samhällets intresse av att rätt personer gynnas av musikkonsumtionen är större än samhällets intresse av att musiken blir gratis i alla lägen. Alla länder i världen är överens om detta. Och utvecklingen går åt att skyddet för verk stärks. Jag kan inte tänka mig att detta kommer ändras. Eller ser ni en utveckling där företagen får mindre makt i världen? Det gör inte vi andra. Därför kan vi inte ta bort individernas makt över sina verk. Inte just nu.

      Tänk så här. Ju högre värde något har för samhället desto svagare skydd i lagstiftningen. En ny djurart som upptäcks kan inte skyddas alls, eftersom värdet är för stort (för samhället). Ett varumärke (som tex IKEA) kan skyddas i en evighet, eftersom samhället inte vinner på att alla får använda varumärket fritt. Det är bättre att samhället vet vad vi får när vi går in på just IKEA. Det finns ingen som helst anledning att skapa ”konkurrens” på varumärket IKEA. Det gynnar inte samhället. Om du vill konkurrera med IKEA så får du hitta på ett annat namn. Så enkelt är det. Det är här ni pirater går fel i upphovsrätten. Det finns inget ”monopol” på musik. Det finns endast monopol på verk. Och det är positivt! På samma sätt som att det är positivt att IKEA har monopol på det varumärket. Vill du konkurrera med ett verk, så får du skriva ett eget. Så enkelt är det.

     • ”DU jämförde musik med hästpiskor som inte längre används och knäppt finns kvar längre.”

      Jag menade att jämföra sättet att framställa musik på. Verktygen att framställa inspelningar har blivit både radikalt annorlunda och mycket billigare på sista tiden. Ungefär som steget från hästpiskor och stigbyglar till rattar och gaspedaler. 😛

     • Musikbranchen kommer finnas kvar. Men skivbolagen kommer försvinna då de idag inte har något att erbjuda. Likaså förläggarbranchen. Det är förnya eller gå under som gäller.

     • Nej. Förläggarbranschen är absolut framtiden. Skivbolagsbranchen kommer förhoppningsvis förändras. Det är möjligt att de stora 3 försvinner. Det hoppas jag på i alla fall. Och att alla de andra tusentals skivbolagen som finns får större del av kakan. Men att skivbolag (som bolagsform) blir ansvariga utgivare för musik, det kommer inte ändras. Den ansvariga utgivaren finns där på grund av att vi behöver dem. Det måste vara så, annars blir upphovsmännen förlorarna. På grund av att individer äger sitt arbete så tvingas skivbolagen att ta ansvar gentemot dessa. Skivbolagen finns till på grund av att upphovsmännen behöver dem. För att inte all finansiell risk ska hamna på individerna. Alla som startat ett företag förstår vad jag menar.

      Det är helt nödvändigt att något företag är ansvarig för att betala alla inblandade. Vi pratar om miljoner människor runt om i världen som får sin försörjning på grund av att företagen (bl.a. skivbolagen) som tjänar pengar på musik, faktiskt betalar sina ”arbetare”. Detta kommer inte ändras. Så en ”ansvarig utgivare” måste finnas kvar. Det är detta som ÄR musikbranschen. Att företagen går in och tar all finansiell risk från individerna, trots att individerna äger all makt över sina verk/framträdanden/arbete.

      Om ni pirater vill avskaffa skivbolagen med våld, då måste ni antingen avskaffa ägandet som individer har. Inte bra. Eller så måste ni avskaffa avtalsfriheten som individer har att köpa sig trygghet och mindre ekonomisk risk. Inte bra.

      Ser ni? Det finns inget konkret sätt att avskaffa skivbolagen, utan att upphovsmännen blir de stora förlorarna. Företag kan gå i konkurs. De har inte känslor. Det är därför de behövs. Framförallt i en högriskbransch som musikbranschen där det knappast finns ekonomisk vinning i att investera pengar.

     • @PW

      ”Likaså förläggarbranchen.”

      Och detta från en person som inte har ngn aning om vad ett musikförlag gör, LOL.

     • Men emanuel. Kan du motivera varför folk skulle gå med att betala er för redan utfört arbete när ni själva räknar med att andra ska utföra nytt arbete när ni betalar dem?

     • Sten: Vet de ens själva vad de håller på med tror du? 😉

     • @FG, PW

      Förlagsdelen av musikbranchen vet mycket väl vad de håller på med och inte fan är det att distribuera musik som PW tror.

   • Ni betalar inget nu och kommer inte göra det i framtiden heller.

    • I tisdags betalade jag en hundring till JoCos ”Code Monkey Save World” kickstarterprojekt, igår köpte jag ett begagnat Wii-spel. I förra veckan laddade jag ner ett gammalt NES-spel och spelade på min emulator.

     Det är inte betalningsviljan det är fel på, utan oviljan att betala för skit som inte fungerar eller som på ett eller som jag inte kan konsumera på det sättet jag vill, tack vare DRM. (exempel: Jag laddar ner en film för att se på min mobil då varken Netflix, Filmnet ELLER Viasat har den tillgänglig, eller för att dessa tjänster inte vill fungera på min mobil)

    • Detdär stämmer ju inte. Jag har en löpande netflixabbonemang och jag vet flera andra pirater som har både spotify och netflix och andra ”proffstjänster”.

     Fildelning är en hobby som lever sida vid sida av proffstjänsterna. Precis som i de flesta branscher i ett fritt samhälle.

     • Så du anser att ”proffstjänserna” är värda att betala för ändå? Du är helt otrolig. Du skrev ju nyss att du inte vill stödja dessa branscher på grund av att du inte anser att de behövs? Hur ska du har det?

     • Proffstjänster kommer det säkert alltid finnas en del som vill betala för. Däremot byråkratin som upphovsrätten cementerar fast, med enormt slöa ”förhandling av rättigheter”… kommer inte behövas.

 4. OOT

  Gottfrid verkar verkligen ha ställt till det för sig själv.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16788375.ab

  • Han kommer sannolikt att åka dit för det, rätten kommer inte att tro på hans idiotiska bortförklaringar om att det var andra inloggade på hans dator.

   • Nej för det finns ju ingen som är förbannad på honom och skulle vilja sätta dit honom va? LOL. Klart han har gjort tillräckligt med folk förbannade för att det skulle vara ett ganska troligt scenarie.

 5. Du vill ha hårdare straff på fildelare så låt oss säga att fängelse i 1/2 år är hårt nog för den som regelbundet fildelar. Vad tror du att det skulle kosta för Sverige och vad skulle hända med våran ekonomi om vi satte 1/5 av befolkningen i fängelse?

  • Det räcker med rejäla böter till en början, fängelse är mer aktuellt för de som driver kommersiella piratsajter.

   Varför skulle 1/5 av befolkningen hamna i fängelse? Hur många av alla snattare eller fortkörare tror du åker dit och får höga straff? Det kommer att vara samma sak med piraterna, bara ett fåtal kommer att åka dit men fler behöver åka dit så att man får en avskräckande effekt. Glöm det där med 1/5 i fängelse…

   • Problemet med hårdare straff är att de inte fungerar.

    Till och med när Frankrike hade infört dödsstraff på piratkopiering så fortsatte bönderna att göra icke-legitima kopior. Vad är det som får dig att tro att det skulle vara annorlunda idag?

    ”The definition of insanity is doing the same thing over and over and expect a different result.” – Albert Einstein

    • Ja det som hände i Frankrike innan franska revolutionen är ju väldigt relevant idag… Det du länkar till är snarare argument mot dödsstraff i allmänhet.

     Einstein hade rätt och piraternas tjyvargumentation är fett fail varje gång, hur många gånger den än upprepas.

     • Det som historien kan lära oss är inte så mycket tekniska detaljer som mänskliga naturen, vet du.

    • @PW

     Det är så roligt när du länkar till text skriven av Falkvinge, en text utan en enda länk som verifierar ett end ord av Falkvinges haranger, som ngn form av bevis.

     För övrigt, brukar ni hävda att upphovsrätten är gammal och förlegad, så varför hänvisar du till händelser som skedde för än längre sedan.

   • Så du vill alltså inte straffa alla fildelare?

    • Det är inte praktiskt genomförbart. Pss som när det gäller fortkörare och snattare så får man nöja sig med att straffa ett fåtal som fungerar som avskräckande exempel för att hålla nivån på brottsligheten ner men det går aldrig att få bort den helt.

  • Ja det är helt galet. Dessutom är det väl troligen våra ungdomar som kommer åka fast hårdast.

   Skitsvårt att hitta anställning + eventuellt stämplad som kriminell med prick i registret. Det är inget bra recept för friska, glada och produktiva / kreativa individer som faktiskt vill ”sköta sig” om de bara fick chansen.

   Det är faktiskt att be om sociala oroligheter.

   • Don’t do the crime if you can’t do the time.

    • Precis. Denna enkla princip gäller alla typer av brott. Det kan knappast finnas någon slyngel som idag inte vet att piratkopiering är olagligt liksom att snatteri är det. Sysslar man med det och åker dit så har man bara sig själv att skylla och det är inte synd om personen alls.

     Pratar vi fattiga och svältande så finns det förmildrande omständigheter. Jag kan förstå att en fattig snattar för att få mat för dagen. Men media finns i oerhört stort överskott så snor man piratkopior så handlar det om ren lyxkonsumtion, är det verkligen värt att vara brottsling för?

     • Oh here we go again. Du vill verkligen somna i din egen torkade skit när du blir gammal va?

      Vilka ungdomar ska annars jobba och dra in skatten att finansiera din äldrevård om alla suttit i fängelse för fildelning och inte kan få jobb?

    • Så du vill bygga ett samhälle där de flesta ungdomar gott kan sitta i fängelse…

     Vem ska då jobba och dra in skattepengarna så det kan finansieras att torka dig i röven när du är gammal och dement hade du tänkt dig? 🙂

     • Du kommer säkert på något sätt att snylta dig till äldrevård när din röv behöver torkas. Eller hur var det nu, sharing is caring…

     • Jag klarar mig alltid. Jag var mer orolig för din skull. 🙂

      Tror inte dagens ungdomar kommer vara så tacksamma mot dem som var allra mest rabiata mot piratkopiering idag.

      Att säga att barns tillgång till kunskap och kultur ska vara beroende av föräldrarnas betalningsförmåga är nog inget ni vinner val på. 😉

     • Framtidens problem kommer nog inte främst ligga i tillgång till kunskap. Det var ett problem för 100 år sen. Snarare kommer problemen ligga i på vilket sätt vi hanterar den/tolkar den/använder den, eftersom vi kommer vara överösta med kunskap. Vi är det redan idag i västvärden. Och mycket av det som framhålls som kunskap är inte sann. Att kunna skilja bra kunskap från skräpet kommer vara det stora problemet.

      Tillång till kultur ska så klart inte ligga i föräldrarnas betalningsförmåga. Rent historisk har det alltid gjort det. Innan upphovsrätten. Men så är det inte längre. Upphovsrätten har en stor del i den utvecklingen. Idag är det svårt att säga att en normal svensk ungdom inte har ”tillgång” till den musiken har gillar. Tillgången har ökat lavinartat, återigen på grund av upphovsrätten. Och jag ser inte att den utvecklingen kommer stanna av.

      Rent konkret så kan man nog säga att de länder som har starkast efterlevd upphovsrätt även har störst utbud. Det är inte alls konstigt att Spotify skapades i Sverige. STIM i Sverige är starka. De drar in 4 gånger med pengar (per capita) än sina motsvarigheter i t.ex. USA. Och det är inte så att svenskar lyssnar med på musik än i USA. Vi är endast bättre på att betala för oss. Så i Sverige där upphovsrätten funkar som bäst, där har branschen också möjlighet att vara innovativ och skapa ett så bra utbud och så hög tillgång som möjligt.

      Nu pratar jag om alla de företag som faktiskt gör rätt för sig. Det finns så klart rötägg här också som försöker sko sig på andras arbete. Tex TPB killarna. Men i allmänhet så fungerar upphovsrätten bra i Sverige om man jämför med andra länder. Det hänger så klart mycket ihop med låg korruption i allmänhet. Sambandet mellan hög korruption i hela samhället och dåligt fungerande upphovsrätt är väldigt tydligt globalt.

      Många pirater tror att USA har starkare upphovsrätt än i Sverige. Men så är det inte egentligen. De har ett större fokus på att företag ska ha rättigheter, medan vi i Europa har större fokus på att individer ska ha rättigheter. Jag brinner inte för USAs sätt att se på upphovsrätten. Företag har inte ”mänskliga rättigheter” här. Faktum är att upphovsmän i USA är avundsjuka på oss i Sverige. I USA kan det mesta köpas för pengar, men i Sverige har vi en stark upphovsrätt som förhindrar det. Och det ska vi vara stolta över. Och vi ska jobba för att blir så över hela världen. Vi ska INTE (som piraterna vill) avskaffa det som gjort att Sverige blivit ett föredöme, när det kommer till mänskliga rättigheter som individer har.

     • Vi håller folk häktade månader i sträck och spionerar skrupellöst på vår egen civilbefolkning som vore den potentiella kriminella. Vidare säljer vi ut medborgare till främmande makt att torteras och både politiken och rättvisan kan köpas för tillräckligt stor påse med dollars och flashiga status-anställningar i underhållsbranschen.

      Kom inte och säg att Sverige har något att vara stolt över när det gäller mänskliga rättigheter. 😀

     • Så Sverige har INGET att vara stolt över, när det gäller mänskliga rättigheter????? Det är sånt här dravel som får er pirater att framstå som kompletta världsfrånvända konspiratoriker.

 6. oot

  Gotte gottade ned sig ordentligt, myndigheterna fick utfärda varning till 4000 individer med skyddad identitet. Fälls han så lär det blir mer än 2 års fängelse.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16808709.ab

  • Man ska inte döma efter utseendet sägs det men Gotte både ser kriminell ut och är kriminell. Utom enligt hans mamma och piraterna.

   • Visst… Han ser ganska så stressad ut. Kan ju vara av den enkla anledningen att han varit trakasserad och jagad runt halva världen av en internationell maffiaorganisation också. 😉

  • ”I chattloggar från polisutredningen syns hur Svartholm Warg och den medåtalade 36-åringen pratar med varandra om attackerna. ”De är så JÄVLA ÄGDA”, inleder Svartholm Warg en konversation och frågar i en annan ”Vill du ha ett par Infotorg-konton?” och skriver att han har 70 000 stycken.”

   Jaså de är så jävla ägda. Snart är han ÄGD igen av kriminalvården…

  • Det var ju praktiskt… Där lyckads ni kanske hålla honom borta ytterligare ett tag från att uppfinna coola nya internet-grejer som faktiskt hjälper vanligt folk i deras vardag.

   Ni kommer säkert gå till historien som hjältar 😉 Eller kanske inte 😛

   • Gotte kommer i alla fall att gå till historien som kriminell.

    • Finns så många exempel på välgörare i historien som klassades som kriminella av dåtidens etablissemang… Suffragetterna, trädkramarna, liberalerna, sossarna osv.

 7. @Sten, Emanuel, ni argumenterar fortfarande utifrån felaktiga premisser. Jag är tekniker. Jag kan de här grejerna. Och jag kan lova er att för att världen skall fungera som ni vill, så måste internet som vi känner till det avskaffas. Det finns ingen mellanväg runt det.

  Problemet är simpelt. På internet är det naturligt att kopiera. Det är lika naturligt som att andas. Hela internet är byggt på kopiering och kopiering sker hela tiden utan att man ens tänker på det. Det går inte att använda nätet utan att data överförs, och därmed sker kopiering.

  Problem nummer två är att alla överföringar sker mellan två enheter som i övrigt inte har någon kontroll över varandra. Ungefär som att skicka över ett dokument mellan två kungar i varsitt land. Man kan komma överrensom hur man ska skicka dokumentet men ingenting om vad som händer när dokumentet väl nått mottagaren – den mottagande kungen kan sprida delar eller hela dokumentet hur denne än vill. Det är det här problemet DRM försöker lösa – och misslyckas fatalt med.

  Problem nummer tre är att överföringen oftast inte involverar en tredje part. På nätet kan ett dokument färdas lite olika vägar beroende på vilken som är effektivast för tillfället. Det hackas upp i små paket och skickas vidare. Om vi har routrarna A,B,C,D,E med ett dokument A som ska till E så kanske ett paket passerar A,B,E och ett annat A,C,D,E. Detta försöker ex. Datalagringsdirektivet råda bot på – men det får som följd att all elektronisk kommunikation övervakas! Sen att det är en maskin som övervakar hindrar inte det faktum att all elektronisk kommunikation övervakas.

  Problem nummer fyra är krypterade VPNs. Det finns många anledningar till att inte ha övervakad kommunikation, och flera av dem är legitima – som när man ex. drar en databasbackup på 5 GB över ett VPN-nätverk för att försöka återställa en server över nätverket. Databasen innehåller väldigt mycket känslig information och kan således inte vara utanför VPN-nätet. Man kan förbjuda krypteringen men det skulle få i stort sett hela företagssverige mot detta. Således är kryptering det som kommer växa i framtiden, och piratkopieringen kan utan problem gömma sig i de krypterade molntjänster som finns.

  Därför kan du inte stoppa piratkopieringen. Därför är det gamla sättet – hur det än fungerade – dödsdömt, och alla försök att få in ”hårdare straff” endast kommer leda till en sak, nämligen, mer kryptering, enklare krypteringstjänster, mer fildelning och en allt större underminering av upphovsrätten.

  Fildelarna ser nämligen inget fel i vad de gör. Många laddar ner en film de redan har rätt att se lagligt, för att de ex. vill slippa reklamen som går på TV. De vet att det är olagligt, men chansen att åka fast är ungefär lika med noll och de orsakar ingen större skadeverkan i vilket fall. Ungefär som att pissa i en gränd – det tvättas bort i nästa regnskur.

  Om man i det läget aggressivt börjar prata om hårdare straff, vad tror du händer? Upphovsrätten undermineras än mer. Och än mer. Tills dagen kommer då alldeles för många frågar sig ”Varför behöver vi ens upphovsrätt, när den endast används till att sabba våra liv?” För det är där endast den sidan fildelarna ser. Och fildelarna har blivit de nya proletärerna.

  PP vill inte att upphovsrätten avskaffas som jag beskrivit ovan. PP vill att upphovsrätten står kvar, men med ett par mindre förändringar. Det kommer den inte göra som det ser ut idag, ty ”proletariatet” är folket, och folket styr i en demokrati.

  • ”Jag är tekniker. Jag kan de här grejerna.”

   Men du har fortfarande inte förstått att problemet inte ligger i tekniken utan i juridiken och handlingarna. Lagen är teknikneutral och av goda skäl.

   ”Och jag kan lova er att för att världen skall fungera som ni vill, så måste internet som vi känner till det avskaffas. Det finns ingen mellanväg runt det.”

   Det här låter som samma repiga skiva som Falkvinge kört med i många år. Ingen går på det snacket längre. Internet frodas, med eller utan piratkopiering.

   ”Fildelarna ser nämligen inget fel i vad de gör”

   Det flesta vet att det är fel men gör det för att det är lätt och försumbar risk för att åka dit. Även om man åker dit är det löjligt låga straff för vanliga nedladdare.

   ””proletariatet” är folket, och folket styr i en demokrati”

   Detta kräver ett folkligt stöd för en politik som går mot en förändring i den riktning du vill. 0.65% i senaste riksdagsvalet, inget alls tyder på att det skulle gå bättre i nästa val, snarare tvärtom nu när vi fått i laga kraft vunna domar och hjälteglorian på Gotte, Assange m.fl. hamnat på sned. Piratkopieringen sjunker stadigt, många nya lagliga tjänster har lanserats. Det blir svårare och svårare att driva en politik som bygger på att någon annan ska betala för den egna konsumtionen. 0.1% i nästa riksdagsval, vad gissar du?

   • ”Jag är tekniker. Jag kan de här grejerna.”

    Ja inte är du ekonom i alla fall 😀

   • Att PP fick 0.65% i senaste riksdagsvalet betyder inte att folket inte håller med Piratpartiet eller att partiet inte har folkligt stöd. Det betyder bara att integriteten och fildelningsfrågan inte är tillräckligt stark i sig självt att gå till val på.

    Prova att stå ute en dag på plattan och fråga förbipasserande två frågor:

    1. Tycker du fildelning bör vara straffbart?
    2. Vilket av följande straff anser du vara det mest rimliga straffet för en person som fildelar 60 filmer?

    Böter: 0 kr – 1000 kr – 5000 kr – 10 000 kr – 20 000 kr – 50 000 kr
    Fängelse: Inget – Villkorligt – Tre månader – Sex månader – Två år

    Då får du en klart mycket bättre bild, och jag kan lova dig att du kommer få en väldigt annorlunda världsbild över hur dagens folk tänker.

    • ”1. Tycker du fildelning bör vara straffbart?”

     Vad jag vet är det ingen här som anser att fildelning ska vara straffbart. Piratkopiering däremot, oavsett med vilken teknik det sker.

     ”2. Vilket av följande straff anser du vara det mest rimliga straffet för en person som fildelar 60 filmer?
     Böter: 0 kr – 1000 kr – 5000 kr – 10 000 kr – 20 000 kr – 50 000 kr
     Fängelse: Inget – Villkorligt – Tre månader – Sex månader – Två år”

     Det finns inget straff för fildelning i sig men om du menar piratkopiering så tror jag att de flesta skulle gå på 5000kr eller 10 000kr.

     Dock ställer du frågan lite väl begränsat eftersom det kan ha skett spridning till andra också, då kan det istället handla om dagsböter och villkorlig dom (det finns inget som heter villkorligt fängelse enligt svensk lagstiftning).

     Ditt sätt att formulera frågorna tyder på att du trots idog debatt här ännu inte har förstått det mest grundläggande i problematiken.

     • ”Den mest grundläggande problematiken” är att vi har redan idag upplopp bland ungdomar i desperat situation på vissa håll i landet… Historiskt sett största ungdomsarbetslösheten nånsin i landet på ca 20-25 %. Och ni vill som lök på laxen slänga på lite extra random fördelade villkorigdom / fängelsestraff för fildelning över hela härligheten.

      Ni fyller en krutdurk, mitt herrskap…

     • O.k. mr wise guy.

      1. Tycker du olovlig fildelning av upphovsrättsskyddade verk bör vara straffbart?

      2. Vilket av följande straff anser du vara det mest rimliga straffet för en person som olovligen fildelar 60 upphovsrättsskyddade filmer?

  • Per. Tack för att du tar dig tid och försöker förklara. Jag förstår din frustration men du säger inget nytt. Tekniken ”fildelning” är jättebra, och används idag i många lagliga sammanhang. Jag förstår verkligen hur man som ”tekniker” ofta tycker att ny teknik är viktigt och att den inte ska hindras från att användas.

   Jag är själv väldigt datakunnig och fascineras av hur ny teknik ofta formar om samhället. Oftast till det bättre. Internet är det största som hänt mänskligheten någonsin, enligt mig. Just därför måste den regleras och behandlas exakt som den riktiga världen. Vi kan inte ha speciallagar för internet. Det ni pirater vill är att upphovsrätten inte ska gälla på nätet, eftersom ”det är så lätt att kopiera”. Ni vill att tekniken ska styra över oss människor. Det tycker inte jag.

   Och jag håller med om att det är viktigt med förtroende för lagstiftningen. Av den anledningen tycker jag inte att man ska stämma individer som fildelar. Man ska jobba med att utveckla lagliga tjänster som gör fildelningen onödig. Och det är exakt det som vi gör här i Sverige.

   Inom civilrätten så är det ju så att ägaren måste anmäla om man anser att man fått sina rättigheter kränkta. Och med tanke på hur många upphovsmän som dagligen får sina rättigheter kränkta så drar jag slutsatsen att de flesta upphovsmän tycker som jag. Att stämma folk är inte rätt sätt att hantera en dispyt.

   I USA har man en annan tradition av att stämma folk hit och dit, och det verkar ofta extremt i våra svenska ögen. Men det är mer en kulturell sak, än något specifikt om upphovsrätten. I USA stämmer man McDonalds om man bränner sig på kaffet hos dem. Vad gör vi åt det? Ska det vara lagligt för McDonald att bränna folk med kaffe? Jag tycker inte att stämningar är rätt väg att gå i några dispyter, men i USA så har man andra traditioner. Ni pirater måste hålla isär saker. Så det är inte ok att debattera svensk lagstiftning och endast dra upp extrema amerikanska exempel, där folk stämmer varandra.

   Jag vill poängtera att STIM, som representerar oss upphovsmän, inte var med och stämde TPB. Det var endast skivbolagens grej. Det var skivbolagens del av kakan som halverades, så de fick panik, och de ville ha kompensation av de som de tyckte var ansvariga. STIM valde att inte stämma. Trots att STIMs medlemmars rättigheter blev lika mycket kränkta som skivbolagens rättigheter. Så jag gillar inte när ni kallar oss upphovsmän för giriga eller polisstatsälskande. Det stämmer inte.

   Jag ser ingen som helst anledning att legalisera all fildelning för sakens skull. Man kan inte legalisera en ”teknik”, på grund av teknikens natur. Det är som att legalisera ALLT användande av pennor. Det är bara dumt. Man kan mörda med en penna om man gör det rätt! Varför ska det vara lagligt att mörda med en penna?

   Jag vet att det är svårt att förstå, men en ”teknik” kan inte vara laglig eller olaglig. Endast handlingar och ord. Och hur ”lätt” det är att begå en handling har ALDRIG någonsin legat till grund för om den handlingen är olaglig eller inte. Det är snarare tvärtom. Att förstöra är alltid mycket ”lättare” än att skapa. Det enda som betyder något är handlingens konsekvenser. Konsekvenserna är det enda vi borde debattera här. Men så långt har vi inte kommit ännu. Vi befinner oss fortfarande på en mycket lägre nivå, där vi verkar diskutera om det ska finnas lagar och rättsstater eller inte….

   • Emanuel, det tycks mig som att vi är överrens i mycket.

    Jag håller helt med i din slutledning att marknaden med legala tjänster kan och kommer arbeta runt den illegala fildelning som sker, dels genom att minska behovet men också genom att nya affärsmodeller uppstår som gör den än mer harmlös än den är idag.

    Tack även för att du klargör att STIM inte var en del av TPB-rättegången, och att det främst är skivbolagen som ökar spänningarna. Det är tyvärr alldeles för lätt att klumpa ihop alla under ett och samma tak, och även jag gör mig ibland skyldig till sådana dumheter. Jag håller dock inte med dig om att man legaliserar allt fildelande ”bara för att”.

    Låt mig börja med att säga att det finns vissa bitar av upphovsrätten som är bra.. TIll detta hör de moraliska rättigheterna. Du måste få rätten att bli erkänd som upphovsman, och rätten att hindra att ditt verk används på sätt som du anser skadar dig – exempelvis om någon skulle använda din låt till ren Nazistpropaganda. Dessa rättigheter anser jag skall fortsätta vara okränkbara på livstid, och gärna ett gäng år framåt efter det.

    Vi pirater pratar dock om främst tre stora problem med dagens upphovsrätt; häxjakten på fildelare, det svarta hålet som låser in väldigt mycket kultur och ideer, samt herrelösa verk. Dessa tre måste lösas, på det ena eller andra sättet.

    Vi pirater vill legalisera all fildelning för att det inte fungerar att kasta alla fildelare i fängelse eller ge dem alla bötesstraff. Enorma resurser slösas dessutom på ett brott vars skadeverkningar är minimala, och grundläggande demokratiska rättigheter offras för att ge verktygen att ta fast fildelare. Viktiga saker som rätten till fri korrespondens, yttrandefrihet och brevhemlighet. Varför skall dessa saker offras, för att få fast motsvarigheten till ett gäng snorungar som promenerar i en privat skog och därmed gör intrång på privat mark?

    Betänk också att även om fildelningen kostar skivbolagen pengar i form av uteblivna intäkter, så finns det många positiva aspekter av att släppa all fildelning för ickekommersiellt bruk fritt. Kristina Svartholm skrev bra om det för en tid sedan.

    Så, det handlar inte bara om att legalisera för sakens skull – det finns argument och forskning som visar på att en sådan legalisering skulle vara till fördel för alla. Har du några bättre förslag på hur man löser häxjakten så lyssnar jag gärna, men klart är iaf att man inte kan fortsätta som idag.

 8. Off topic men jag kommer nog att skriva mer om Gotte senare. Förundersöknikngsprotokollet finns här:

  http://wikileaks.org/gottfrid-docs/

  Diger läsning, tog lång tid att ladda ner. Mycket intressanta data! Har inte läst allt men det ser nattsvart ut för Gotte och hans kompis Mathias som köpt utrustning för att kunna nå grannarnas WIFI-nät, knäcka deras lösenord och använda deras IP-adresser. Oerhört mycket bevis mot dem båda. Intressanta chatter om droger de tagit så de fått näsblod m.m.

  Wikileaks (Assange?) trodde väl att man gjorde Gotte en välgärning när man lade ut det här men det verkar vara precis tvärtom, nu ser man vad han är för en figur.

  • Om upphovsrättsintressena kan dra till med sådana extrema lögner om att piratkopiering skulle finansiera Terrorism kan de säkert fabricera och dikta upp storys åt rätten också.

   • Foliehatt av och ta din medicin nu gurra. Killen är kriminell. Läs förundersökningen så får du se. Men du orkar väl som vanligt inte läsa in dig på fakta…

    • … So?

     Hans Reiser som skapade ReiserFS är också bevisat kriminell, då han… Oh I dunno… Mördade sin fru kanske?
     John McAffee som skapade antivirusföretaget med samma namn är på flykt undan Equadors rättvisa och således också en förrymd brottsling.

     Tar det bort eller förminskar det faktum att vad de skapade är väldigt bra teknologi som har uppskattats av miljoner, kanske miljarder människor världen över?

     Tar det bort nyttan av den teknologi de utvecklade? Det sägs att killen som gjorde Guillotinen var en sadist, men ingen kan förneka att som avrättningsmetod betraktat är guillotinen en av de mest humana.

     Och låt oss icke förglömma att Jesus också var en dömd kriminell brottsling, uppviglare och landsförrädare som dömdes till döden via korsfästelse. Gör det hans budskap mindre relevant? Förminskar det honom på något sätt?

     Nu jämför jag ingalunda Gottfrid med Jesus, jag bara konstaterar att det man gjort inte förminskas av att man råkar ses som kriminell.

     • Det någon gjort som är bra förminskas inte i sig av andra kriminella handlingar, om det nu inte är så att de kriminella handlingarna var en förutsättning för det andra eller en del av det andra som anses vara bra.

      Tyvärr verkar många pirater och även wikileaks åberopa omvändningen, nämligen bara för att han gjort något gott enligt dem (startat TPB och hjälpt wikileaks) så kan han inte ha begått brott i form av dataintrång och bedrägeri, vilket förstås är ett helt absurt resonemang.

      Även en kriminell person kan ha goda sidor men en person som uppvisat goda sidor kan också vara kriminell.

      Rättegången mot GSW nu har ju inget alls med TPB att göra men wikileaks/assange vill få det till det, att rättegången är ett angrepp mot wikileaks. Foliehattar som Assange har inte alla getter i hagen, det är alldeles uppenbart.

      Angående Jesus så anser jag att bibeln är en sagobok men det är en parentes. Samtidigt respekterar jag att kristna har en annan åsikt i frågan.
      Ponera att Jesus fanns och gjorde goda gärningar. Troligen var han inte genomgod, ev. goda gärningar rättfärdigar då inte hans dåliga gärningar. Som jag minns ifrån bibeln så finns det en hel del onda gärningar från gud/jesus också, i alla fall sett i dagens ljus. De bokstavstroende kan förstås bara se till det goda och kanske skyller resten på satan…

      De som bekänner ”Assange” kan omöjligen tro att han är en våldtäktsman men de verkar ha fel och hans beteende tyder på att han är skyldig. De som bekänner ”Gottfrid” ger honom en hjältegloria och letar fel hos allt och alla men inga fel finns hos honom. Massiva bevis enligt förundersökningen måste vara fejkade av ”maffian”, USA eller liknande. Och den som gjort intrånget (inte Gotte förstås…) har ju inte gjort något fel, felet var att Logica hade för dålig säkerhet… Puckon!

     • Jag tror inte att Assange är en våldtäktsman annat än kanske i lagens mest strikta mening (ungefär som att en 16-årig tjej har frivilligt sex med en 14-årig pojke => våldtäkt oavsett samtycke) men det står mer och mer klart att han lever i paranoida vanföreställningar.

      Däremot har Sverige betett sig väldigt underligt då Assange flertalet gånger gåt med på förhör inom Sverige, sen åkte han iväg, varpå Sverige direkt ville prata med honom igen. Kunde inte Sverige bara ha skickat sina åklagare på närmsta flyg till London om det nu är så himla viktigt? Det är inte som om det inte hänt tidigare liksom…

      Min åsikt är att hela affären har blåsts upp till enorma proportioner för att Sverige har ett för inflexibelt regelverk.

 9. Link: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

  Artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

  Artikel 27:2: Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

  Artikel 30: Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

  Varför bryter nejtillpirater mot dom mänskliga rättigheterna med sitt dravel?

 10. emanuell säger:

  Vi kan inte ha speciallagar för internet. Det ni pirater vill är att upphovsrätten inte ska gälla på nätet, eftersom ”det är så lätt att kopiera”. Ni vill att tekniken ska styra över oss människor. Det tycker inte jag.

  Så varför har vi special lagar mot fildelning – dvs mot att kunna söka, ta emot och sprida information som enligt FN stadgan är en mänsklig rättighet?

  Och jag håller med om att det är viktigt med förtroende för lagstiftningen. Av den anledningen tycker jag inte att man ska stämma individer som fildelar.

  Och det är exakt det som vi gör här i Sverige.

  Trots att STIMs medlemmars rättigheter blev lika mycket kränkta som skivbolagens rättigheter.

  Inte enligt FN stadgan artikel 27:2

  Jag ser ingen som helst anledning att legalisera all fildelning för sakens skull.

  Viktigaste anledning är att det är en mänsklig rättighet enligt FN stadgan artikel 19

  Min fråga till emanuell är – respekterar han FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. eller gör han det inte? – Så här långt uppfattar jag det som om emanuell ber för sin sjuka mor – dvs han diskuterar enbart utifrån egenintresse men han har inga som helst argument som baseras av fakta som kan stödja tanken att den nuvarande svenska upphovsrätten (inklusive IPRED) på något sätt är en rättvis lag med svenskarnas intressen för ögonen

  • Välkommen tillbaka Donsan.

   Det är klart att jag respekterar de mänskliga rättigheterna. Har du så svårt att läsa vad jag skriver?

   Jag har inte tid att svara på allt Donsan skriver nu, eftersom det alltid blir en bok när man ska svara hen. Varenda mening har tankevurpor.

   Men jag tror du ska läsa 27:2 igen. Det står klart och tydligt att ideella och materiella intressen som härrör från konstnärliga verk tillhör upphovsmannen. Det är självklart att fildelningen även kränker upphovsmannen till verken som fildelas och inte endast artisten eller skivbolaget som har de närliggande rättigheterna.

   Jag tog upp detta på grund av att folk började kalla mig älskare av polisstat mm. Jag vill poängtera att Stim som representerar upphovsmännen (och mina rättigheter) valde att inte stämma TPB, trots att de hade laglig grund för det enligt både svensk och internationell lag. Det var främst skivbolag som stämde TPB. Och några filmbolag. Inte upphovsmännen. Vi är många i musikbranschen som inte tror på att stämma folk. Men vi syns inte i media. Det skulle jag gärna ändra på….

   Ni som inte förstår hur jag kan vara för lagen men mot att stämma folk får plugga på lite civilrätt. Det är upp till mig som upphovsman att avgöra om kränkningen är så grov att jag vill ta till rättsliga medel. Oftast behövs det inte.

   • ”Det står klart och tydligt att ideella och materiella intressen som härrör från konstnärliga verk tillhör upphovsmannen. ”

    Då befäster lagen ett utdaterat privilegium och bör ändras. Folk kommer inte i längden acceptera att betala för gamla bedrifter om de själva måsta utföra ett nytt arbete för att få pengar.

    • @FG
     ”Folk kommer inte i längden acceptera att betala för gamla bedrifter om de själva måsta utföra ett nytt arbete för att få pengar.”

     Hur kass är du?
     Vilket arbete ”måste” de utföra? trycka på ”Påknappen”? gå ned till butiken för att inhandla ngt? köra bil till köpcentret?

     ”Då befäster lagen ett utdaterat privilegium och bör ändras. ”
     Allt ägande är ett privilegium och skall du ändra på detta för de som skapar verk så måste du ändra det för alla andra verksamheter som existerar.

    • Vem tror du att du är? Vem är du att tolka vad folk ”accepterar”? Bara för att du inte accepterar att musik kostar pengar, så betyder det inte att ingen annan accepterar det.

     I framtiden kommer ni konsumenter antagligen inte ens märka att ni betalar för musiken. Det kommer antagligen vara så att royaltys betalas ut, utan att den som lyssnar på musiken behöver betala med pengar. Man kan betala på andra sätt. Så är det redan idag, tex. på radio, på Spotify (gratis varianten) eller på Youtube. Många vet nog inte om att de som skrivit låtarna vid en livekonsert får 6% av biljettintäkterna. Trots att de inte ens är där. Alla körer är tvingade att köpa noter av kompositörerna, eftersom det är olagligt att kopiera noterna med en vanlig kopiator. Och det FUNKAR!!! Körerna VILL att kompositörerna ska kompenseras när man framför deras musik, så detta är ett bra system.

     Upphovsrätten finns bakom varenda del av vårt samhälle. Men vi ser det inte alltid.

     Detta kanske kommer lösas genom prenumerationer av musik, eller att upphovsmännen får del av abonnemangs avgiften från din mobiloperatör. Idag får upphovsmännen t.ex. betalt av hårddisktillverkare.

     Så det är mycket möjligt att ni konsumenter i framtiden aldrig kommer komma i kontakt med att betala pengar för musiken. Men att upphovsmännen ska kompenseras av de branscher som lever på distribution av musik KOMMER INTE ÄNDRAS. Det finns inte på något lands agenda att avskaffa immateriellt ägande på det sättet.

     Och folk i allmänheten tycker att det är rimligt att skivbolagen betalar sina musiker, eller hur? Alltså är de flesta FÖR upphovsrätten. Men de är garanterat emot att tvingas betala med kortet varje gång man lyssnar på musik. Så denna utveckling kommer fortsätta. Ni konsumenter kommer märka av upphovsrätten i allt mindre utsträckning.

     Och detta är samtidigt ett problem. I och med att allmänheten inte längre SER upphovsrätten i samhället, så tror man kanske att den inte längre behövs. Det är mycket möjligt att förtroendet för upphovsrätten kommer minska i takt med att folk slipper tänka på den. Det enda som hjälper då är upplysning och information om att den finns, den fungerar och den gör mycket nytta. Men ingen arbetar för att det ska bli jobbigt för konsumenterna, eller att de ska tvingas tänka på upphovsrätt hela dagarna.

     Det bevisas i undersökning efter undersökning att majoriteten VILL att upphovsmännen kompenseras av mellanhänderna när musiken används. De flesta kommer därför även i framtiden att använda lagliga tjänster, så länge de är informerade om hur världen fungerar. Just på grund av att de har en moralisk kompass. Att du verkar sakna den är ju synd, men du är inte på något sätt representant för ”folket” som tur är.

     • ”Och folk i allmänheten tycker att det är rimligt att skivbolagen betalar sina musiker, eller hur? Alltså är de flesta FÖR upphovsrätten. ”

      Ja, hur ofta hör man inte argumentation kring att skivbolagen, Spotify osv betalar för lite till artisterna. Och lösningen på problemet enligt piraterna är att sno musiken gratis, dvs att INGA pengar går till artisten (eller kompositörer, musiker osv. som man pga okunnighet inte ens vet existerar eftersom man anser att det bara finns artister och de gör allt själva, vilket ju är helt fel i de flesta fall).

      Det man kritiserar som dåligt vill man alltså ersätta med något som är ännu sämre, ja faktiskt sämst av alla tänkbara sätt utom möjligen att direkt straffa artisterna för att man snott deras musik.

     • ”Och det FUNKAR!!! ”

      Eh whaaaaaaaaaaat? Du säger att ngt funkar i dagsläget… och ändå klagar du på oss, vad är det som du vill egentligen då?

      Du kan fortfarande inte motivera varför ha en ensamrätt att ta betalt ”per kopia” eller ”per uppspelning” när varje kopia och varje uppspelning är gratis. Det är upp till dig att förklara denna ensamrätt.

      Det är självklart att aktörerna på en marknad ska behöva tänka på marknaden. Hur skulle det annars fungera? Att du som diktator säger åt folk hur det ska fungera? LOL.

     • Varför är det så svårt för er att acceptera att jag gillar när upphovsrätten efterlevs och SAMTIDIGT inte gillar när den inte efterlevs. För mig är det rätt logiskt. 🙂

      Jag klagar på illegal fildelning för att det är ett exempel på när det inte funkar. Fel personer gynnas bland annat. Men det finns en massa exempel när det funkar. Och jag försöker berätta det för er, eftersom ni verkar tro att den är helt trasig. Det är den inte.

      Du skriver: ”Du kan fortfarande inte motivera varför ha en ensamrätt att ta betalt ”per kopia” eller ”per uppspelning” när varje kopia och varje uppspelning är gratis. Det är upp till dig att förklara denna ensamrätt.”

      Det inte är gratis. Ni tror bara att det är gratis. Som jag skrev tidigare. Det är ”gratis” för alla att lyssna på radio. Ändå är radiostationerna tvingade genom lagen att förhandla med ägarna av musiken, och dessa två parter har kommit fram till en överenskommelse om att radiostationerna ska betala en viss summa per spelning beroende på hur många som lyssnar. Att du inte betalar innebär inte att ingen tjänar pengar på din musikkonsumtion.

     • Du förklarar faktiskt bra varför det inte är gratis: för att det sitter en lag i vägen som påtvingar själva kopieringen en kostnad. Inte för att det av praktiska skäl behövs en kostnad, utan för att någon vill ha ett lagstiftat lyxlir att sitta på rumpan o dra in pengar på gamla bedrifter.

     • Gurra:

      På ett sätt har du rätt. Lagen i sig ser till att det skapas en marknad så att företagen inte kan ge bort sina produkter gratis, trots att de ibland kanske vill det. Genom att skivbolagen inte äger det de säljer så tvingas de förhandla med alla, och i dess förhandlingar kommer ofta partena fram till att man ska ta betalt.

      Det medför att t.ex. musik ibland kostar pengar för slutkonsumenten istället för att vara gratis. Det är lagens intention. För om företagen inte har några åtaganden gentemot de som skapar det som de säjer, så innebär det att arbetarna inte får betalt. Då kan företagen hävda att det inte ”finns några pengar”, och kräva att upphovsmännen ska jobba gratis.

      Och att alla kreativa personer jobbade gratis var exakt det som man ville motverka, när upphovsrättslagen skrevs. De personer som hjälps av upphovsrättslagen är de som var rättslösa för 200 år sen. De som var de absolut lägst stående i samhället. De som ständigt blev utnyttjade.

      Men är det så illa att jobba gratis, tycker ni då?

      Det vore inget problem att jobba gratis med att skapa om det vore så att ingen tjänar pengar på det skapade. Men så som välden ser ut idag så tjänar de rika och de som driver företag en massa pengar på att distribuera musik och annat som immateriellt. Och internet har inte inte ändrat det alls. Tvärtom. De tjänar mer än någonsin! Upphovsrätten är inte anledningen till att radio tjänar pengar på att sända musik. Anledningen är att folk gillar att lyssna på musik. Så utan upphovsrätten skulle fortsatt de rika och företagen tjäna pengar.

      Upphovsrätten fungerar i ALLA led i kedjan. den skickar pengar och makt NEDÅT i alla situationer.

      I musikbranchen tvingar den skivbolaget att betala sina musikproducenter, låtskrivare och artister. Men den tvingar också musikproducenten att betala sina musiker. Och den tvingar konsertarrangörer att betala upphovsmännen (som inte är där) likväl som artisterna. Det skulle ju absolut INTE hända om de inte var tvingade till det. Den tvingar Spotify att betala skivbolagen och låtskrivarna. Den tvingar en liten kör att betala kompositören till det stycke som de framför.

      Nu skriver jag ”betala”. Men det handlar egentligen om att be om lov och komma överens. Och i de flesta fall ges tillstånd mot finansiell kompensation. Men ibland ges tillstånd utan kompensation. Ofta faktiskt. Allt är förhandlingar. Radio i USA betalar inte skivbolagen alls, eftersom i den förhandlingen så tyckte skivbolagen att de har mycket att vinna på att spelas i radio och att de såg det som promotion. Däremot får låtskrivarna betalat! För de såg det inte på samma sätt i sin förhandling med radio.

      Ett annat exempel är artister som går med på att inte ta betalt av skivbolaget. De flesta artistavtal innebär att ALLA får betalt i förskott utan artisten. Musiker, musikproducenter, tekniker, låtskrivare, studioägare, grafiska designers, kateringfirmor…. mm. Den enda som riskar att inte få betalt är artisten. För att artisten går med på det. För att i förhandlingen mellan skivbolaget och artisten, ser artisten andra vinningar. Alternativet om det inte fanns upphovsrätt är att det inte uppstår någon förhandling alls, och då är förloraren den som har minst pengar. Så ska det inte vara!

      Ett annat exempel är att låtskrivarna tar betalt av skivbolagen baserat på TRYCKTA CDs. Inte på sålda exemplar. De tar betalt i förskott dessutom. Allt är upp till förhandling. Upphovsmännen gynnas så klart av att skivbolagen skapar inspelningar av deras verk, men skivbolagen behöver låtar MER än upphovsmännen behöver fler inspelningar. Så i den förhandlingen fick upphovsmännen en bra deal.

      Allt detta som jag beskriver är på grund av upphovsrätten. För att individer har rätt till sitt arbete. Det kan tyckas omständligt och onödigt för en utomstående. Men om vi avskaffa det immateriella ägandet, då har vi samtidigt sett till att inga pengar någonsin skickas nedåt, och arbetarna får jobba gratis igen. Så som det var förr, när det inte ens var olagligt att slå ihjäl en musiker om han inte spelade underhållande…..

      Det behövs ingen lag som förbjuder kopiering av fysiska saker, eftersom det är så svårt att kopiorna. Då det som skyddas är så klart det som är lätt att kopiera. Det immateriella. Själva idén.

      Ni pirater slår in öppna dörrar hela tiden. Det är just för att det är så lätt att kopiera som lagen behövs. Det har alltid varit lätt att kopiera immateriella saker. Mitt exempel med tryckta noter är ett bra exempel. På grund av att en kompositör av ett stycke körmusik äger sitt verk, så måste alla körer runt om i världen köpa noterna av honom när de lär sig sjunga verket. En notutskrift är också en fysisk representation av något immateriellt på samma sätt som en datafil är. Vi behöver ett sätt för körerna att kompensera kompositörerna. För alla inser att det är orättvist att körerna är de enda som tjänar pengar på sina biljettintäkter när de framför andras musik. Så systemet är också skapat för att tvinga körerna att betala för sig. Och detta funkar. Om du söker på en viss körnot på torrentsidorna, så kommer du inte hitta något. De säljs på internet på speciellt siter där du har en begränsning och endast kan skriva ut noten en enda gång på papper per köpt not. Sedan har du inte rätt att kopiera den noten med en kopiator. Kopiatorn uppfanns 1938! 🙂 Det spelar ingen roll vilken teknik som används heller. Det är inte ens tillåtet att med en PENNA skriva av noterna på ett annat papper. det skyddade är det immateriella. Inte notutskriften. Pennan som teknik har funnits ett tag, eller hur?

      Förstår ni? Det spelar ingen roll om det är ”lätt” att kopiera verk. Systemet är skapat för att skapa en rättvisare värld.

      Du tycker verkligen att det vore bättre om företagen slapp betala upphovsmännen när de tjänar pengar på musik? Eller att radiostationer inte ska betala för musiken som de tjänar pengar på att sända? Vem skulle tjäna på det egentligen? Samhället? Radion? Upphovsmännen?

      Du tycker verkligen att artister inte ska betala sina låtskrivare? Du tycker verkligen att skivbolagen inte ska betala sina musikproducenter? Du tycker verkligen att musikproducenterna inte ska betala sina musiker? Du tycker verkligen att körerna inte ska betala sina kompositörer? Du tycker verkligen att tidningar inte ska betala för sina texter eller bilder? Du tycker verkligen allt detta?

      Tycker du verkligen att det är ett bättre system att allt blir ”gratis” för konsumenten när resultatet är att miljoner människor blir utan försörjning, samtidigt som de rika gynnas enormt? Jag känner ingen i musikbranschen som ens är med i a-kassan. Vi är inte med i något annat skyddssystem än upphovsrätten. Vill du verkligen att all musik ska skapas av folk som försörjs av sina föräldrar? Eller du kanske tycker att det inte behövs skrivas mer musik längre?

     • ”Men om vi avskaffa det immateriella ägandet, då har vi samtidigt sett till att inga pengar någonsin skickas nedåt, och arbetarna får jobba gratis igen.”

      Eh nej inte alls. För att det är upp till folk att själva skicka pengarna dit pengarna ska. Poängen att avskaffa upphovsrätten är ju att ha sönder pyramiderna som idag ser till att pengarna måste ”rinna ner”. Att de som är intresserade av ett visst skapandearbete kan gå direkt till den skaparen och investera pengar. Det river pyramiderna så att pengarna inte behöver ”rinna” någonstans alls.

      Samhället skulle tjäna enormt på att nödvändiga jobb som faktiskt tillför daglig nytta blir uppvärderade gentemot monopol som skapar ursäkter att ta betalt för gamla bedrifter. Då skulle det skapas en helt annan status och stolthet i dessa nödvändiga och viktiga jobb som idag inte skyddas av några lyxlir i stil med upphovsrätten.

      Vårdare på sjukhus, städare, sophämtare, resturangarbetare, rörmokare, snickare – jättemånga yrken som faktiskt skapar nytt gör ett mkt mer nödvändigt jobb än byråkrater i upphovsrätts-soppan, som ju bara jobbar med att vända papper och administrera / köpa / sälja gamla bedrifter.

      Upphovsrätten är ett hån mot nämnda yrkesgrupper som inte har nåt lagstiftat lyxlir att dra in stålars på gamla bedrifter utan måste göra nytt jobb varje dag för pengarna de får.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: