Peter Sunde ser fram emot att The Pirate Bay läggs ner?

Mycket ska man höra innan öronen trillar av… Som artikeln Världsomsegling undan lagen i Fokus, ”Sveriges Nyhetsmagasin”.

Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij och Peter Sunde påstås inte ha något med TPB att göra längre, att de inte ens vet vilka som driver den. Det här är det knappast någon som går på, allt handlar sannolikt om att komma undan lagen både för redan i laga kraft vunna domar (Fredrik Neij och Peter Sunde) och för troliga kommande domar för fortsatt drift och även trots av interimistiska domar om att sluta driva sajten eller betala vite, vite som nu har förfallit till betalning eftersom man inte hörsammat domarna.

Gottfrid Svartholm Warg ska inte ha varit verksam i TPB på flera år.

Högst osannolikt.

Fredrik Neij bor i Laos med sin fru och tre barn, och den tidigare talespersonen Peter Sunde tillbringar en stor del av sin tid i Berlin med nya projekt och säger sig sedan länge ha lämnat piratprojektet bakom sig. I dag har han blandade känslor inför The Pirate Bay.

– Från början var tanken att den skulle läggas ned på tioårsdagen men nu vet jag inte vilka som är involverade längre, eller hur de tänker. De blir bara tystare och tystare, säger han till Fokus.

Mycket låg trovärdighet.

Peter Sunde, som hoppas att undslippa fängelsedomen med en ny resningsansökan, tror också att det största hotet mot TPB:s existens finns bland dem som nu driver sajten. Vilka de än är.

– Folk är irriterade och klagar över idélöshet. Men det är bara bra om den hotas, det blir ett steg framåt mot att skapa något bättre. Jag ser fram emot dagen då sajten försvinner.

Undrar vad det är för resningsansökan han försöker sig på nu. Det är uppenbart att allt handlar om dimridåer och ren obstruktion för att slippa avtjäna fängelsestraffet. Peter Sunde har ljugit förut, han har i domstolen och i intervjuer hävdat att han bara var talesman men inte var direkt inblandad i utformningen eller programmeringen. I en senare intervju skröt han om sin egenhändiga programmering av sajten. Trovärdigheten hos de här personerna är i stort sett noll.

Ung Pirat vill ha massinvandring

Gustav Nipe, ordförande för Ung Pirat, skriver i Norran om att Sverige behöver massinvandring. Som svar på det hittar man givetvis utspel från invandrarhatarna via Avpixlat.

Jag har absolut inget emot invandrare eller invandring i allmänhet och besöker jag Avpixlat så är det mer av en slump via en länk eller ett sökresultat. Jag mår om möjligt mer illa av SD:s politik än Piratpartiets/Ung Pirats, bägge är extrema fast på lite olika sätt. Dock anser jag att man ska bygga politiken på fakta. Gustav Nipe skriver:

Det föds färre personer i Sverige än det dör. Frågan är inte hur mycket invandring Sverige tål, utan hur lite.

Intressant. Kan det verkligen vara så? Om detta inte stämmer, ljuger han medvetet eller har han bara inte orkat kolla upp fakta?

Det här är busenkelt att kolla, Googla på befolkningsstatistik, första träffen, vidare till Tabeller och diagram, Helårsstatistik riket och sen Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749 – 2012.

Vad hittar man där då? Jo att det fötts fler personer än vad som dött varje år sedan 2002. 2012 föddes det 113 177 personer och det dog 91 938 personer, alltså ett överskott på 21 239 personer.

Det här är bara ett av otaliga exempel på uttalanden från Piratpartiet eller Ung Pirat som inte är faktaunderbyggda. Och ingen av de blinda följarna (flöjlarna…) verkar orka kolla upp fakta utan man sväljer allt med hull och hår och sprider vidare tills allt bara gå runt och runt. Piratpartiets politik bygger på okunskap och medveten eller omedveten spridning av den lögnaktiga piratpropagandan.

Bortsett från problemet med att man inte orkar hålla sig till fakta, kommer den här politiken verkligen att locka väljare? Jag är ytterst tveksam.

Hårdare straff för piratkopiering behövs

En 26-årig man dömdes i hovrätten till dagsböter för brott mot upphovsrättslagen efter att ha spridit upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster på Internet. Riksåklagaren vill att 26-åringen döms till ett strängare straff och överklagar nu domen till Högsta domstolen.

– Frågan i målet är hur påföljden ska bestämmas vid flerfaldig och likartad brottslighet som begås vanemässigt. Såvitt jag kan se har Högsta domstolen inte tidigare uttalat sig angående detta, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp, i ett pressmeddelande.

Straffvärdet av det enskilda brottet ligger på bötesnivå och straffskalan omfattar böter eller fängelse i högst två år och straffstadgandet innefattar såväl uppsåt som grov oaktsamhet.

– Den typ av brottslighet som det här är fråga om är mycket vanlig och påföljdsfrågan är därför av stor betydelse, inte minst då den brottlighet som utreds av Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott ofta består av återkommande och vanemässiga gärningar under längre tid, säger Kerstin Skarp, i samma pressmeddelande.

Dagens juridik Sveriges Radio

Alla inser att allt som laddas ner inte motsvarar förlorade köp men en hel del gör det. Mediavision intervjuade fildelare och enligt dem skulle man ha köpt i 25% av fallen om man inte hade kunnat ladda ner illegalt. Procentsatsen kan givetvis diskuteras och det varierar mycket från fall till fall. Enskilda nedladdningar kan mycket väl motsvara 100% förlorade köp medan andra motsvarar 0%. De som påstår att de ändå inte skulle ha köpt överdriver ofta eftersom om man ändå inte skulle ha köpt så kan man ju tycka att de ändå inte skulle ha lyssnat på musiken eller tittat på filmen.

När det gäller snatteri kontra stöld så drar man gränsen vid ett värde på 1000 kr. Både snatteri och stöld tar man mycket allvarligt på. Även om någon bara åker fast för att ha snattat för en tia så polisanmäls det oftast. Är det en omyndig person så kontaktar polisen föräldrarna och socialen. Snatteri ses som ett allvarligt brott. Man borde se piratkopiering på ett liknande sätt, kanske genom att man ansätter en schablonsiffra på procentsatsen som värdet av det man laddat ner reduceras med, säg 20%. Sen går det givetvis inte att tillämpa en linjär straffskala eftersom det är så lätt att tanka ner stora mängder. Men 60 filmer från topplistorna, säg 150 kr i handeln, motsvarar ett värde på 9000 kr. 20% av detta är 1800 kr, dvs över gränsen för motsvarande stöld istället för snatteri. Skulle samma person fildelat 6000 filmer illegalt så hamnar man på värden på 180 000, vilket personen givetvis aldrig hade köpt för så när det kommer till skadeståndskrav så får man tillämpa en logaritmisk skala typ 60 filmer – 1800 kr, 600 filmer – 10 000 kr,  6000 filmer – 25 000 kr (bara exempel på principen).

Men det är knepigare än så. Enligt tidigare domar i fildelningsmål brukar man ofta prata om de s.k. kumulativa effekterna. Eftersom hudvuddelen av all fildelning idag görs via bittorrenttekniken där man oftast seedar medan man laddar ner och vissa även fortsätter att seeda långt efteråt, får man en spridningseffekt. När man laddar ner är det inte bara så att man tillägnar sig ett ekonomiskt värde som man borde betala för (de 1800 kronorna i exemplet) utan man sprider verket till flera andra som i sin tur sprider verket till andra osv. Den som laddar ner via bittorrent är alltså inte bara brottsling i första ledet utan är även medbrottsling för fortsatta upphovsrättsbrott – därav de kumulativa effekterna. Det är givetvis svårt att räkna ut effekterna i ekonomiska termer men man bör ta in det i beräkningen när man kommer till straffskalan.

Piratpartiets ledare Anna Troberg är verklighetsfrånvänd som vanligt:

–  Det är ungefär två miljoner svenskar som fildelar regelbundet. Det kan inte vara rimligt att de ska riskera fängelse för tar hem lite filmer eller lite musik, säger partiledare Anna Troberg.

Ja, och det är en himla massa som snattar också, varje dag. Det finns undersökningar som säger att runt 25% eller mer av svenskarna har snattat minst en gång och många har gjort det ett otal gånger. Eller kört för fort, bidragsfuskat osv. Antalet brottslingar kan inte användas som en förevändning som legalisering, det är ett helt vansinnigt resonemang. Man måste också betänka att huvudanledningen till att så många piratkopierar idag är ju att rättsskipningen inte fungerat i praktiken. Det tog oerhört lång tid innan man dömde ansvariga för The Pirate Bay, hade man hanterat detta med högre prioritet så hade mycket färre pirater härjat under alla dessa år och vanligt folk hade tagit mycket allvarligare på brottet.

Det återstår ett hårt arbete med att visa för allmänheten att det är allvarliga brott vi pratar om. Det finns brottsoffer även om man inte ser dem när man sitter framför datorn. Det behövs hårdare straff och framförallt en större andel dömda, det är ju idag närmast en försumbart liten risk att åka dit för piratkopiering, både för enskilda pirater och för kriminella personer som driver de stora piratsajterna som är motorn i hela verksamheten. Det är en stor skandal att man inte tagit problemet på allvar i vårt land.