Piratpartiet öppnar kriminellas kassa, K-kassan

Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat har tagit initiativ till att starta vad man kallar för Kopieringskassan, K-kassan. Man har registrerat ett företag, Sharing is caring AB, och startkapitalet kommer från Ung Pirat enligt informationen från K-kassan:

Startkapitalet kommer från ett ideellt förbund som arbetar för att legalisera fildelning, Ung Pirat.

Och enligt DN/TT så ägs aktiebolaget Sharing is Caring AB av Ung Pirat och Ung Pirats moderparti Piratpartiet står helt bakom försäkringsidén.

För 249 kr per år erbjuds en försäkring som ska betala böter i samband med att man åker fast för fildelning. Försäkringen täcker böter men inte skadestånd och givetvis kan man inte försäkra sig mot villkorlig dom eller fängelse.

Den här typen av försäkring har funnits tidigare så det är inget nytt påfund, se bl.a. följande artikel angående problematiken kring försäkringarna, exempelvis:

Peter Adamsson, advokat och specialist på immaterialrätt, menar att sajterna skulle kunna anses uppmana till brott mot upphovsrättslagen.
– Men det är naturligtvis ytterst en fråga för en domstol att avgöra.

Han menar även att marknadsföringen kan vara vilseledande och i strid med marknadsföringslagen.
– Jag ställer mig tveksam till om sajterna kan hålla vad de lovar eftersom de knappast kommer att kunna täcka hela det skadestånd en medlem kan drabbas av vid upphovsrättsintrång. Dessutom framstår det som tveksamt om man kan försäkra bort ett bötesstraff för en olaglig handling.

Marek Andersson, jurist på Konsumentverket håller med Peter Adamsson om att sajterna kan strida mot marknadsföringslagen. Konsumenter som betalat in en avgift för medlemskap och sedan inte får sina böter betalda av sajten, kan inte vända sig till Konsumentverket för att få hjälp.

– Vi kan inte hjälpa konsumenter som begått ett brott, säger han.

Det är djupt oetiskt att sälja försäkringar mot straff för olaglig verksamhet, faktum är att det borde kriminaliseras eftersom det är en förtäckt form av uppmaning till lagbrott. Man spelar på människors rädsla för att åka dit för medvetna illegala handlingar och genom att erbjuda ersättning om man åker fast så är detta en solklar uppmaning att fortsätta med piratkopiering med lugnare nerver, troligen leder det även till en ökning av piratkopieringsverksamheten för de som tecknar försäkringen. Historiskt sett blir den här typen av affärsverksamhet inte långlivad eftersom den har en hel del både juridiska och praktiska problem.

Här är ett uttalande av en jurist i samband med försäkring mot böter vid fortkörning:

Johan Lundström är chefs­jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring, som representerar 97–98 procent av försäkringsmarknaden. Han garanterar att inget av de anslutna bolagen sysslar med den här typen av försäkringar.

Beviljar inte tillstånd

– Det går inte, eftersom Finansinspektionen inte beviljar tillstånd för verksamhet med den här typen av avtal, säger han.

Avtal där man försäkrar sig mot något som inte är lagligt är inte giltiga enligt lagstiftningen. Och företag som tecknar sådana avtal får inget tillstånd av finansinspektionen, det vill säga staten.

– Försäkring mot böter är ett typiskt exempel på avtal som inte blir lagligt bindande, säger Lundström.

Återigen, Piratpartiet  är de laglösas parti, piratkopieringspartiet, nu driver man även en affärsverksamhet i företagsform och som bygger på att ”försäkringstagare” mot 249 kr/år ska känna sig trygga med sin illegala verksamhet. Det Ung Pirat erbjuder är alltså ingen försäkring, möjligen någon form av löfte. Om många drabbas och vill få ut på ”försäkringen” och man inte får sina pengar så är det bara att glömma att få någon rättslig hjälp. Att köpa denna ”försäkring” kan möjligen ses som en politisk handling som stöd för Ung Pirat/Piratpartiet, men det är alltså inte ett lagligt bindande avtal utan i princip något helt värdelöst, ja i stil med Piratpartiets politik.

Jag mår illa av den mentalitet som ansvariga tycks ha. Fy fan vilket folk!

Man får anta att detta görs med Piratpartiets goda minne eftersom startkapitalet kommer från Ung Pirat. Vad tycker Christian Engström och Anna Troberg om den här typen av verksamhet? Det skulle vara intressant att se vad de säger om det. Men med tanke på tidigare verksamhet med leverans av bandbredd till The Pirate Bay så har de troligen inga problem med det utan man trivs med att ligga i lagens utkanter bara man uppfattar det som att det gynnar piratkopieringen.

Piratpartiet är ju inte bara ett parti som agiterar för lagändring, man bryter ju mot lagar i olika former eller befinner sig i en gråzon där man ännu inte prövat lagen i domstol eftersom inga vettiga människor tidigare kommit på tanken att bete sig på ett sådant sätt. Under Rick Falkvinges period som partiledare förekom en del liknande avarter, bl.a. att han själv skrev om att han sitter och laddar ner piratkopior under pågående fildelningsrättegång, eller att man funderar på att driva TPB inifrån riksdagshuset. Piratpartiet är inte en demokratisk yttring, det är en anarkistisk yttring. Namnet borde ändras. Förslag:

Piratkopieringspartiet
Ny Anarki

Pressmeddelande  Expressen Svd Svd Sydsvenskan DN HD Metro

759 svar

 1. Med det resonemanget skulle det vara olagligt att hjälpa illegala immigranter också…

  • Det är en viss skillnad. En illegal immigrant har redan begått brottet då hjälpen fås inom landet. Att däremot få hjälp att tas in i landet illegalt lär vara straffbart.

   Borde man inte lyssna på advokaten/juristen enligt texten jag citerar?

   Tror du kanske att Ung Pirat har kollat upp vad som gäller denna gång, till skillnad från Piratpartiet när det gällde att leverera bandbredd till TPB? Knappast, man har nog ingen koll på juridiken denna gång heller så det är väl bara vänta och låta händelserna ha sin gång, till ett ett sannolikt upphörande av ”försäkringen” lite längre fram och då antagligen av något påhittat skäl typ att man ska fokusera på kärnverksamheten, fast man i själva verket insett att man kommer att kunna dras inför rätta.

   Det är både tragiskt, komiskt och patetiskt på en gång hur piratpartisterna beter sig.

 2. K-kassan är inte kriminell. I så fall är vilket försäkringsbolag som helst eller planka.nu också kriminell. Varför har inte planka.nu blivit stämda ännu?

  Du visar gång på gång att du inte behärskar grundläggande svenska NTP, du råkar inte vara från långtbortistan? 🙂

  • Medhjälp till brott regleras av brottsbalken, dvs är en kriminell handling.

   Enligt planka.nu så är inte plankning olagligt utan handlar om att man antingen betalar för sin resa i förväg eller betalar när man blir ertappad utan biljett, dock får man då acceptera att betala en kontrollavgift.

   Medhjälp till brott mot upphovsrättslagen är en helt annan sak, upphovsrättsbrott är olagligt och medhjälp till detta är en kriminell handling.

   Vad har svenska med detta att göra? Det är väl snarare juridiken det handlar om och där har du och dina piratvänner noll koll som vanligt.

   Och angående försäkringsbolag så skulle inget försäkringsbolag sälja försäkringar mot straff för olagliga handlingar. Det är emot försäkringssed och all form av etik. Bara de med tjuvmentalitet skulle ens kommma på tanken. Här är ett uttalande i samband med försäkring mot böter vid fortkörning:

   ”Johan Lundström är chefs­jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring, som representerar 97–98 procent av försäkringsmarknaden. Han garanterar att inget av de anslutna bolagen sysslar med den här typen av försäkringar.

   Beviljar inte tillstånd
   – Det går inte, eftersom Finansinspektionen inte beviljar tillstånd för verksamhet med den här typen av avtal, säger han.

   Avtal där man försäkrar sig mot något som inte är lagligt är inte giltiga enligt lagstiftningen. Och företag som tecknar sådana avtal får inget tillstånd av finansinspektionen, det vill säga staten.
   – Försäkring mot böter är ett typiskt exempel på avtal som inte blir lagligt bindande, säger Lundström.”

   Det Ung Pirat erbjuder är alltså ingen försäkring, möjligen någon form av löfte. Om många drabbas och vill få ut på ”försäkringen” och man inte får sina pengar så är det bara att glömma att få någon rättslig hjälp. Att köpa denna ”försäkring” kan möjligen ses som en politisk handling som stöd för Ung Pirat/Piratpartiet, men det är alltså inte ett lagligt bindande avtal utan i princip något helt värdelöst, ja i stil med Piratpartiets politik.

   • Från sidans egen FAQ:

    Det råder ingen tvekan om att medlemskapet är lagligt. När du blir medlem bryter du inte mot någon lag. Även verksamheten i sig är laglig, och det finns många andra exempel på liknande verksamheter. Till exempel finns planka.nu som erbjuder ett sätt att gemensamt finansiera tilläggsavgifter vid plankning i kollektivtrafiker och tagen.se har tidigare erbjudit ett liknande system för att finansiera fortkörningsböter.

    Den här typen av ”försäkring” är alltså inte olaglig på något sätt – annars skulle ju polisen stängt ner tagen.se för länge sen…

    • Jag tror mer på juristernas bedömning än på ansvariga för denna ”försäkring”. Förstod du inte skillnaden mellan plankning och piratkopiering? Plankning är inte ett brott i sig men det är piratkopiering.

     Tagen.se är nedstängt, varför? För att modellen inte fungerar eller kanske för att man inser att det finns ett juridiskt hot?

     Oavsett vilket, ska ett politiskt parti ägna sig åt denna typ av grovt oetisk verksamhet? Piratpartiet såväl som Ung Pirat verkar trivas i lagens utkanter, både som utövare av piratkopiering och som medhjälpare till densamma i olika former. Jag tycker att det är en förfärlig mentalitet dessa människor har.

     • tagen.se opererade i många ǻr med polisens vetskap. Man vet vem som driver dessa sidor – bara att följa spåret av pengar.

      Är det olaglig verksamhet så är det lätt att bevisa, och polisen borde känna till sidan också. Att de ekonomiska delarna av straffet betalas, tar ju inte bort stämpeln som grovt kriminell pga en villkorlig dom, det hindrar bara att ditt ekonomiska liv blir förstört av ett skitbrott.

     • Det är oetiskt och i gränslandet till att uppmana till brott, i alla fall en form av medhjälp till brott. Är det inte klart brottsligt idag att sälja den här typen av ”försäkringar” (oavsett hur man väljer att kalla det) så borde det vara det eftersom det är något som är skadligt för samhället. Passar bra med delar av skrivningarna från artikel 10 i Europakonventionen:

      ”till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter”

     • Det är inte att uppmana till brott att skydda medborgare som man upplever kränks otillbörligt av myndigheter. Det är vanligt sunt förnuft.

     • ”till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter”

      Detta borde ju tala till piratpartiets fördel. Minskad centraliserad övervakning ökar ju skyddet för annans goda namn och rykte och rättigheter.

   • ”Medhjälp till brott regleras av brottsbalken, dvs är en kriminell handling.”

    Så medhjälp är en kriminell handling enligt brottsbalken även vad gäller brott i civilbalken..? Är det vettigt? Hur tänkte man då?

    • Civilbalken, vad är det?

    • Triggade på svaret från perunaperse…

     Medhjälp till brott kan vara ett avsevärt värre brott än huvudbrottet, om summan av brottsligheten man ger medhjälp till är allvarlig. Men det är bara att läsa innantill i brottsbalken:

     ”Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.”

     Brott mot upphovsrättslagen kan ge upp till två års fängelse, alltså är medhjälp till brott mot upphovsrättslagen applicerbart enligt brottsbalken.

     Klart att detta är vettigt! I fallet TPB kom man dessutom mycket lindrigt undan om man ser till deras totala gärningar (det som togs upp i åtalet var bara av symbolvärde eftersom man ville få stopp på verksamheten snarare än att få kompensation för alla förluster). Att som TPB gjort (även med stöd av PP), hjälpa till att begå miljarders piratkopiering är ju ett enormt omfattande brott. Man kan kan ta ett liknande exempel vad gäller snatteri:

     Tänk dig att en person snattar för 100kr, kanske inte så farligt om det bara händer då och då i en butik. Men tänk dig att en miljon personer snattar för 100kr. Om någon driver en verksamhet som syftar till att underlätta för alla dessa miljoner snattare så är ju denna verksamhet synnerligen grov. Det är i princip det som personerna bakom TPB sysslar med, även om det i fallet upphovsrättsbrott handlar om medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och inte huvudbrotten, brott mot upphovsrättslagen.

     • Fildelning är kommunikation, inte stöld. Privat kommunikation skyddas av brevhemligheten som är en medborgerlig rättighet i varje demokrati.

 3. Det finns ju många olika juridiska problem, allt från marknadsföringslagstiftning till det faktum att de måste få godkännande från finansinspektionen innan de kan sälja försäkringar. Bland MC-klubbar var det här en stor grej, under några månader, för 5-10 år sedan. Men det försvann rätt kvickt. Däremot har Ducatiklubben kvar en ”Bullerfond” – men mest som en kul grej. Det är inget bolag inblandat och det finns inga formella löften.
  Vilka andra bötesbrott tycker ni piratkramare att det är ok att försäkra sig emot?

  För övrigt blir jag fascinerad av piraternas kreativitet att smita undan lagen. Tänk om de kunde gjort nåt av värde istället? Tänk om de kunde startat ett kulturbolag byggt på sina idéer? Då hade de ju tillfört något värdefullt. Men det är uppenbarligen för mycket att hoppas på.

  • Ja hur vore det om piraterna skapade kultur istället för att bara snylta på andra och hitta olika olagliga eller omoraliska sätt att komma undan med sina lagbrott? Ett svinaktigt beteende är det i alla fall.

   De som ”bara” tankar ner har jag lättare att förstå, de är ju att jämställa med snattare och väldigt många har snattat en eller flera gånger även om fildelningen förstås har en mycket högre omfattning jämfört med ett typiskt snattande.

   Men de som livnär sig på att gå runt lagen och rent av gjort det till en religion att stjäla – piratpartister och deras lierade TPB m.fl., det handlar ju om kriminell verksamhet. Tyvärr har det visat sig mycket svårt att både bestraffa och stoppa eftersom rättsväsendet ännu inte lärt sig handskas med problematiken, i samarbete med myndigheter och polis världen över.

 4. Återigen, Piratpartiet är de laglösas parti, piratkopieringspartiet, nu driver man även en affärsverksamhet i företagsform och som bygger på att ”försäkringstagare” mot 249 kr/år ska känna sig trygga med sin illegala verksamhet.

  PP driver inte denna sida – det är enskilda personer som är medlemmar i partiet. Sidan drivs av ett nystartat Aktiebolag vars aktier ägs av privatpersoner. PP har öht inget med bolaget att göra – utöver uppstartskostnaden då.

  Du vet väl att du just nu ägnar dig åt ett mycket allvarligt brott själv NTP? Det kallas för förtal och kan ge både böter och fängelse.

  Piratpartiet är ju inte bara ett parti som agiterar för lagändring, man bryter ju mot lagar i olika former

  Återigen, förtal. Vilka lagar har PP brutit mot? PP eller Ung Pirat, mind you. Inte privatpersoner eller organisationer med koppling till partiet.

  • ”PP driver inte denna sida – det är enskilda personer som är medlemmar i partiet. ”

   Ung Pirat är en del av Piratpartiet. Det är bl.a. Gustav Nipe som tagit initiativet och startkapitalet kommer från Ung Pirat, dvs indirekt från Piratpartiet. Det går inte att tolka det på annat sätt än att det är Piratpartiet som ligger bakom. Om detta hade varit en handling från privatpersoner så hade man väl inte valt att gå ut med pressmeddelande via Gustav Nipe, ordförande för Ung Pirat.

   Jag kan citera från DN pappersutgåva, idag söndag 14 april 2013 sid 27 i första delen:

   ”Fakta. Sharing is Caring AB

   Aktiebolaget Sharing is Caring AB som ägs av Ung Pirat ska förvalta fildelningsförsäkringen. Ung Pirats moderparti Piratpartiet står helt bakom försäkringsidén”

   Källa Sten Gustavsson/TT

   Kan det bli tydligare?

   Min källa kommer alltså bl.a. från DN/TT. Ska du kanske ta och driva en förtalsprocess mot dem då i första hand?

   Företagsfakta på nätet ger lite olika uppgifter men man kan som exempel se att Gustav Nipe varit styrelseledamot i Sharing is Caring. http://listan.se/c/uppsala/sharing-is-caring-ab/1110471466

   ”Återigen, förtal. Vilka lagar har PP brutit mot? PP eller Ung Pirat, mind you. Inte privatpersoner eller organisationer med koppling till partiet.”

   Juridiskt ansvariga personer, dvs tidigare partiledare och dagens partiledare i Piratpartiet resp. Ung Pirat.

   Rick Falkvinge har själv skrivit att han laddade ner en piratkopia under pågående fildelningsmål, ifrån rättssalen alltså. = Lagbrott.

   Piratpartiets leverans av bandbredd till PP, juridiskt ansvarig antagligen Piratpartiets partiledare Anna Troberg. Under hot om att dras inför rätta så upphörde man med verksamheten = Troligt lagbrott

   Gustav Nipe/Ung Pirats verksamhet med försäkringar mot böter om man åker fast för fildelning = Möjligt lagbrott enligt de advokater/jurister jag citerar i huvudinlägget.

   • Så verkar det som att du inte kan skilja på ungdomsförbund och moderpartier. Ungdomsförbund har väl i alla tider skällt ut sina moderpartier för att de är för mjäkiga eller utvecklas åt fell håll?

   • Inget av de du nämner är nödvändigtvist lagbrott.

    Att ladda ner en upphovsrättsskydad fil behöver inte vara ett lagbrott. Ex. kan både jag och personen jag laddar ner från ha en laglig kopia. Jag kan även känna personen jag laddar ner till personligen och då blir det helt plötsligt privatkopiering istället för piratkopiering – något som är fullt lagligt idag.

    Att ISPer tillhandahåller bandbredd till sidor vars användare kan göra olagligheter… Varför inte gå på Facebook på samma gång? Sker ju skitmycket nätmobbing där och nätmobbing är ju olagligt. PP duckade dessutom inte för fighten – TPB sa ”tack för den här tiden” och gick, helt frivilligt. De såg ingen poäng i att skapa politiska martyrer.

    Ang. K-kassan, kan du vara snäll att visa domstolscitat över att en sån här verksamhet är olaglig? Kan du vidare säga varför polisen inte genast åtalar såna här sidor då det är superenkelt att gå på de ansvariga bakom – bara att följa penningspåret?

    • ”Att ISPer tillhandahåller bandbredd till sidor vars användare kan göra olagligheter… ”

     Ja, och avtalet med användaren förbinder användaren att följa lagen och inte exemepelvis syssla med piratkopiering. ISP:n har rätt att säga upp avtalet om det inte följs. Att man sen nästan aldrig gör det är tragiskt eftersom det inte finns någon hållhake på ISP:n, deras vinstintresse överväger idagsläget. Man behöver göra ISP:n mer aktiv och faktiskt agera på överträdelser.

     ”Varför inte gå på Facebook på samma gång? Sker ju skitmycket nätmobbing där och nätmobbing är ju olagligt. ”

     Vad har detta med saken att göra? Det går att anmäla brott till Facebook och de samarbetar med polisen. Vad är problemet? Facebook håller sig till lagen som seriöst företag medan TPB/PP inte anser sig behöva göra det.

     ”PP duckade dessutom inte för fighten – TPB sa ”tack för den här tiden” och gick, helt frivilligt. De såg ingen poäng i att skapa politiska martyrer.”

     Det här tror ingen på. PP fegade ur och man kom överens med TPB om att låta det se ut som att beslutet togs av TPB och inte PP.

     ”Ang. K-kassan, kan du vara snäll att visa domstolscitat över att en sån här verksamhet är olaglig?”

     Har du totalt missat citaten i huvudinlägget?

     ”Kan du vidare säga varför polisen inte genast åtalar såna här sidor då det är superenkelt att gå på de ansvariga bakom – bara att följa penningspåret?”

     För att polisen inte prioriterar den här typen av brottslighet men kommer sannolikt att göra det i framtiden.

     • Ja, och avtalet med användaren förbinder användaren att följa lagen och inte exemepelvis syssla med piratkopiering.

      Men det är inte TPB som sysslar med piratkopiering. De är lika skyldiga till deras användares beteenden som Google är. Dagens TPB är endast en sökmotor. Detta förstår varenda person som läst en internetkurs eller två.

      Vad har detta med saken att göra? Det går att anmäla brott till Facebook och de samarbetar med polisen. Vad är problemet? Facebook håller sig till lagen som seriöst företag medan TPB/PP inte anser sig behöva göra det.

      TPBs användare kan bryta mot lagen, precis som Facebooks användare ibland bryter mot lagen och Googles användare ibland bryter mot lagen.

      Jag kanske borde stämma Facebook för medhjälp till mobbing. Borde vara hur enkelt som helst att hitta vittnen till detta. Pröjsa några ungdomar 5000 kr var om de kommer och vittnar, småpotatis jämte rättegångskostnaderna liksom. Och där kommer man enkelt, till skillnad från TPB, kunna bevisa att brott har begåtts. Och vad blir då ISPns ansvar? Medhjälp till medhjälp till mobbing? Och killen som sålde switcharna till ISPn är ju också skyldig såklart, så då blir det medhjälp till medhjälp till medhjälp till mobbing… Hur många medhjälp måste man stoppa in innan det blir löjligt?

      Har du totalt missat citaten i huvudinlägget?

      Citaten säger endast att det här KANSKE är olagligt, men de vet inte med 100%.

      För att polisen inte prioriterar den här typen av brottslighet men kommer sannolikt att göra det i framtiden.

      … Seriöst. Vi pratar kanske 4 timmars detektivarbete av en person för att ha tillräckligt med bevis för att kunna gå till åtal. Maken om lågt hängande frukt får man ju leta efter liksom.

      Enda två anledningarna till att polisen inte attackerat denna typ av sidor är:

      1. De är i själva verket lagliga, även om de kanske inte är helt rumsrena (same as porn eller otrohetssidor ex)
      2. De är olagliga, men polisen har inte hittat dem ännu.

      Vad gäller K-kassan har jag väldigt svårt att tro att 2 är fallet, samma sak med de flesta andra sådana här sidor…

 5. ”Återigen, Piratpartiet är de laglösas parti, ”

  Men för i helvete. Precis samma kan du säga om miljöpartiet som hade aktivister som skrapade bilar, vandaliserade och bedrev allmän civil olydnad i sin ungdom. Sossarna strejkade olagligt i början på 1900-talet och före dess var fackföreningar förbjudna och Moderaterna lär ha fler som fuskat med skatten vad gäller svartjobb än de flesta.

  Det är definitionen av ett politiskt parti att medlemmarna vill ändra på lagar och troligtvis i någon utsträckning även bryter mot lagen. Om partier vore nöjda med hur lagarna är kunde de lika gärna lägga ner och börja brygga öl eller rida hest eller starta partyklubbscréperia.

  • Civil olydnad är något helt annat, den bygger på att man öppet tar ansvar för sina handlingar, medan pirater gömmer sig på olika sätt.

   ”Moderaterna lär ha fler som fuskat med skatten vad gäller svartjobb än de flesta.”

   Men inga moderater har väl propagerat för att man ska skattefuska? Sen tycker jag att det är konstigt att ordet fusk tas upp i sammanhanget, att fuska med att betala ärligt för egen konsumtion och låta andra betala kalaset är ju precis det som kännetecknar pirater.

  • Vilka andra brott tycker du att man ska kunna försäkra sig emot, försäkra sig mot bötestraffen.

 6. Har just kollat upp det där med lagligheten för jag funderade själv på om det verkligen var genomtänkt, med tanke på att försäkringsföretag behöver tillstånd.

  Slutsatsen är att det ÄR lagligt. Finansinspektionen, som är den myndighet som ger övervakar försäkringsmarknaden har vad gäller både planka nu och fortkörningsböter definierat tillståndspliktig försärkringsrörelse som en rörelse som ger ”en giltig utfästelse om försäkring” och sagt att vad gäller både plankning och fortkörning så är detta inte en ”giltig utfästelse om försäkring” och därför inte tillståndspliktigt.

  Juridiken avseende detta finns beskriven här: http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/112/Vad_ar_forsakring.pdf (sök på ”plankat”)

  K-kassan är en ”solidaritetskassa”, ett sätt att solidariskt sprida de ekonomiska bördor man kan råka ut för, inte ett försäkringsbolag eftersom den inte utfärdar några försäkringar.

  Inte heller är det något uppviglande till brott. Kassan uppmanar ingen att begå brott. Den bara hjälper till att solidariskt betala böterna för den som råkar åka fast.

  Knappast någon kommer att börja fildela av den anledningen, De enda som inte fildelar idag är väl de som liksom du fått för sig att det är något moralist förkastligt i att dela information med varann, och de lär ju inte börja bara för detta…

  • ”Inte heller är det något uppviglande till brott. Kassan uppmanar ingen att begå brott.”

   I praktiken innebär det ändå en form av uppvigling eftersom det är uppenbart att med denna ”försäkring” så känner sig folk tryggare med att kunna fortsätta med lagbrott eftersom de får det lättare att hantera böterna om de åker dit.

   Du tror väl inte att användningen av ”försäkringen” kommer att minska piratkopieringen för de som tecknar den?

 7. Tycker det är kul att följa dessa pirater. De är ju rebeller som påminner mig om äldre som är uppväxta på 60-talet. Utmana den etablerade ordningen.

  Bra kommentar från Jörgen ovan, det visar endast att piraterna verkar veta vad de sysslar med!

 8. @nejtillpirater: Ditt nya namnförslag på PP var ju faktiskt ganska kul eftersom Falkvinge säger sig vara Anarko-kapitalist:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkokapitalism

  • Enligt din länk:

   ”Anarkokapitalistiska libertarianer anser att det enda legitima sättet att förvärva egendom på är genom frivillig handel, gåvor, eller arbetsbaserat ursprungligt förvärv, snarare än genom våld eller bedrägeri.”

   Men att piratkopiera och sprida piratkopior är ju en form av våld och bedrägeri mot upphovsmannens rättigheter, ingen frivillighet alls. Han verkar inte följa sin egen lära alltså.

   • Upphovsrätten är ju dock inte en naturlig äganderätt. Det är en inskränkning i äganderätten som i dagens internetera visar sig vara allt mer problematisk.

    På nätet är det lika naturligt att kopiera som att andas. Detta är ett simpelt, odiskutabelt faktum. Tycker du det är rätt att belägga personer med villkorlig dom och sabba deras liv för att de andas in fel luft?

    • Det är ett lika simpelt och odiskutabelt faktum att det är olagligt att piratkopiera. Gör man det ändå så har man ju gjort ett val och får därför stå sitt kast. Helt rätt att straffa dessa tjuvar med andra ord.

     • Att det är olagligt är irrelevant för diskussionen om huruvida det skall fortsätta vara olagligt.

      Vad är argumenten för att man ska fortsätta ha det olagligt? Jag har frågat många gånger och det kommer alltid tillbaka till ”För jag tycker det är omoraliskt” eller ”För att det är olagligt”. Jaha? Det är både olagligt och omoraliskt med otrohet i Iran, det leder till att kvinnor stenas till döds om otroheten upptäcks. Är det rätt då menar du?

     • Argumentet är att det är samma sak som stöld.

     • Då förlorar du argumentet är jag rädd. Du kan argumentera dig blå för att det faktiskt är så som du säger – men du för ett lika dödfött resonemang som att jorden är platt. Matematik, logik och vetenskapen säger att jorden inte är platt, och matematik, logik och vetenskapen säger att fildelning inte är stöld. Deal with it.

     • Nej. Det är ni pirater som säger det. Det har f.ö. inget med vare sig matte eller vetenskap att göra. Ni tar frukten av någons arbete utan att betala. I de flesta vuxnas ögon är det att likna med stöld.

     • 1. Om jag stjäl ngt av dig så blir du av med det.
      2. Om jag kopierar det så har du det kvar.

      Så enkelt att varje unge skulle förstå.

     • Om du tar något av mig utan att fråga eller betala så stjäl du något. Så enkelt att varje vuxen förstår.

     • Det är enkelt. Självklart ska den som skapar något också vara den som väljer om och hur det ska spridas och vem annars skulle ha rätten att tjäna pengar på det?

      Ni pirater propagerar för att vem som helst ska kunna utnyttja verket gratis, med tillägget ”för icke-kommersiellt bruk”. Men om allt redan släpps fritt tvångsmässigt så kommer inte något kommersiellt bruk finnas enligt er definition. Och ”icke-kommersiellt bruk” är ett falskt argument eftersom den som tankar ner för eget bruk faktiskt slipper betala för sig, till skillnad mot andra som betalar för sig.

      Det är alltså i grunden en rättvisefråga, PLUS att det är till stora delar likt stöld eftersom upphovsmännen tappar inkomstmöjligheter. Sen kan det förstås finnas fall där ”gratisreklam” är gynnsamt men det är endast upphovsmannen som har rätt att bedöma om detta gynnar honom/henne eller inte, pss som att Ica gör bedömningen tillsammans med sina leverantörer om gratis provsmakning gynnar försäljningen eller inte, annars skulle ju samvetslösa personer med piratmentalitet kunna springa och äta vad som helst i butiken med motiveringen att det är gratisreklam som gynnar försäljningen.

     • Det är enkelt. Självklart ska den som skapar något också vara den som väljer om och hur det ska spridas och vem annars skulle ha rätten att tjäna pengar på det?

      Nu argumenterar du utifrån Status Quo. Du argumenterar med utgångspunkten att upphovsrätt är något självklart, en okränkbar naturlig rättighet. Men jag hävdar att så inte är fallet, och, kanske mer relevant så hävdar upphovsrättens grundare exakt samma sak.

      Innan vidare diskussion är meningsfull måste ni upphovsrättskramare inse att upphovsrätten inte är en naturlig rättighet. Den har positiva sidor men den är inte en fundamental byggsten av den moderna civilisationen direkt…

     • I en demokrati där ingen människas arbete skall bli allemansrätt, mot deras vilja, så är det självklart med upphovsrätt.
      ”Upphovsrättens grundare”, vem, vilka är det, menar du då man filade på tanken kring franska revolutionen?

     • Nej, det är inte en självklar rätt.

      Upphovsrätten finns till för att främja ”Useful arts and sciences”. Dvs främja kulturen och vetenskapen. Det är inget syfte i sig att tjäna pengar på upphovsrätten vilket jag sagt många gånger. Du får ett tidsbegränsat kopieringsmonopol i syfte av att det ska öka intresset att skapa. No more, no less.

      Förstår du inte det så förstår du inte varför upphovsrätten idag är för stark. Men det spelar ingen roll, piraterna har redan vunnit det här, frågan är hur mycket antipiraterna kan skada innan de inser att de slåss mot ett tidvatten som kommer dränka dem alla.

     • ”Upphovsrätten finns till för att främja ”Useful arts and sciences”.

      Glöm detta. Dagens upphovsrätt i Europa/Sverige, har inte ett skvatt med detta att göra. Sex finns till för att avla barn, inget annat…

      Piraterna har inte vunnit något alls, man skruvar åt tumskruvarna hela tiden tills lag och ordning kan upprätthållas. Hur sover man om nätterna som pirat egentligen? Måste bygga på att man saknar samvete.

     • Jo, det är en självklar rätt!
      ”vilket jag sagt många gånger.”
      Det du säger rör mig inte i ryggen, det finns fler syften med upphovsrätten, vilka beror på om man ser ur en fransk eller en anglosaxisk synvinkel…

     • @PW
      Varför citerar du en amerikansk text från 1787 som om den text skulle ha någon bäring gällande svensk lag. Svensk upphovsrätt kommer inte från USA år 1787.
      Om det är någon som hänger kvar i det gamla så verkar det vara du.

     • Så…

      Varför ens ha en tidsbegränsning på upphovsrätten? Varför ens bry sig? Varför inte bara sätta livstid+10000 år och be done with it? För det är effektivt vad som har gjorts nu.

      Ni tar avstamp i att något som ingalunda är självklarheter… är självklarheter. Ni tar för givet att något som redan nu har växt sig för starkt, kommer finnas kvar i nuvarande stadium för alltid. Men plattformen ni tar avstamp från har redan börjat vittra sönder. Det är vägs ände där.

      Ni kan spärra in varenda liten pirat i fängelse på livstid, och mänskligheten kommer bara att springa cirklar runt monopolet tills det kväver sig självt. Glöm lagligt eller olagligt. I framtiden kommer det bara finnas en ekonomi – den med öppna permissiva licenser i stil med Creative Commons och GPL och oändlig upphovsrätt. Därför har piraterna redan vunnit. Nu handlar det om skademinimering, ingenting mer.

     • För min del kan det lika gärna vara en obegränsad skyddstid, aktier och företagsägande kan ärvas i generationer och begränsas inte av en skyddstid. Nu har man kommit fram till en tid av 70 år efter upphovsmannens död, för upphovsmän och för de närstående rättigheterna för den som äger ljudupptagningen gäller 70 år från det att upptagningen gjordes, vilket då gäller ljudupptagningen och inte verket.

     • Du har fritt fram att sälja din arbetskraft på dina egna villkor och att slippa att nån hotar dig eller tvingar dig med våld att jobba åt dem.

      Däremot är det verkligen inte fritt fram att ta betalt på dina egna favoritvillkor – gång på gång i efterskott för gamla bedrifter utan att behöva prestera ngt nytt. Särskilt inte om dessa lyxlir som du önskar i ditt företagande kräver att få hindra andras frihet.

     • Det är fritt fram att ta betalt på de villkor som lagen föreskriver.

      Var du får ordet ”favoritvillkor” ifrån vet jag inte, dumt uttryck, ett ”favoritvillkor” för någon skulle kunna vara att ta oändligt mycket betalt av alla hela tiden, men det är inte tillåtet, m.a.o. så tar man inte betalt på några ”favoritvillkor”. Släpp det löjliga ordet och gå vidare.

     • ”Det är ett enkelt val att konkurrera olagligt med Partiet eller inte. Gör man det och åker fast så får man stå sitt kast och ta några år i Sibirien.”

      – Överstekommunisten i Sovjet.

    • Är det OK att jag låter några kompisar andas i ett par år i din bostad? Det är ju naturligt att andas och din bostad finns ju kvar.

     Om det skulle uppstå några kostnader för dig utöver den gratis luft som de förbrukar så kan du väl se det som ”gratisreklam” för framtida hyror eller tjänster som de eventuellt vill bidra med.

     Ärligt talat, dina argument blir bara sämre och sämre.

     • Kan du gratis kopiera min bostad så får du gärna andas precis vad mkt du vill i din lilla piratkopierade bostad. Säkert skulle både hyresvärdar och snickare bli förbannade och försöka förbjuda en sån teknik om den fanns – precis som ni upphovsmuppar desperat försöker förbjuda datafilskopiatorer, men det är ju en annan fråga…

   • Kulturspridning via fildelning är gratisreklam för kulturmakarnas arbete och att se efter upphovsrättslagstiftning är våld som syftar att inskränka hobbyfildelarnas frihet.

    • Det är inte reklam och ingen har dessutom bett om det.

     • Klart att det är gratisreklam att folk sprider kunskap om ens arbete. Hur kan du ens förneka det?

    • Gurra:

     Som Rob Dickins på Warner UK säger:

     ”It’s promotional when you play my record when I want you to!”

     Läs den här artikeln: http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2013/20130219shocked

     I denna artikel kan man läsa hur musikansvarig till tv-serien GLEE, PJ Bloom, är ”chockad” över att FOX måste betala upphovsmännen till låtarna de spelar. Eftersom det är så bra ”reklam” för dem.

     Följdfrågan som artikelförfattaren ställer är varför skådespelarna eller manusförfattarna då får betalt av FOX? De får ju också stor exponering av att vara med i GLEE. Och varför ska PJ Bloom få betalt för sitt jobb? Han kan ju använda detta arbete som musikansvarig för GLEE i sin CV och kan få bättre jobb i framtiden. Kanske till och med ett betalt jobb? Reklam-argumentet som PJ Bloom använder är faktiskt absurd. Men den argumentationen kan vi avskaffa alla löner till alla människor i hela världen. Och så kan de redan rika behålla ännu mer makt och pengar.

     För det flesta tänkande människor är det självklart att GLEE ska betala duktigt till låtskrivarna eftersom GLEE bygger hela sitt koncept på att utnyttja andras verk till att tjäna pengar. FOX drar in miljarder på showen. GLEE skulle inte vara någonting om de inte använde redan känd musik. Hela konceptet bygger på att utnyttja framgången som musiken redan har och exploatera den för egen vinning.

     Det skulle vara intressant att höra vad Gurra tycker. Tycker Gurra att det är synd om FOX som tvingas betala genom lagstiftning? Det är ju ”gammalt arbete” vi talar om. Jag har läst Gurra skrivit ett tiotal gånger att man inte KAN ta betalt för gammalt arbete. Så för att vara konsekvent här så måste ju Gurra hålla med Fox och PJ Bloom, eller hur?

     Missförstå mig inte nu. Nu tycker jag inte att FOX gör något fel i att skapa en serie som GLEE. Men det är för mig självklart att upphovsmännen ska ha betalt. ÄVEN om musiken redan är skriven, ibland för flera decennier sedan. När FOX betalar upphovsmännen skapas en win-win situation där både FOX och upphovsmännen gynnas. Och det är sådana situationen som skapar tillväxt. Annars skapas något som heter illojal konkurrens, där marknaden för musik inte blir rättvis. Då blir det endast de redan rika som har möjlighet att tjäna pengar på musik. Då är vi tillbaka i den situation som man ville komma bort ifrån när man införde upphovsrätten. Internet har inte förändrat detta över huvud taget.

     Företag betalar inte för musik om de inte måste, så enkelt är det. De vill inte betala, men de vill ändå exponeras tillsammans med musiken. För att det gynnar dem! Så det enda vettiga är att musikskaparna skyddas mot denna typ av utnyttjande. I princip alla länder i världen har lagar som skyddar upphovsmännen, eftersom detta är ganska enkelt att förstå.

     Men piraterna fortsätter att stå på samma sida som PJ Bloom och FOX. Deras enda intresse är att gynna sig själva, på upphovsmännens bekostnad. Det är förståeligt. Ni vill ha det bättre själva. Det är till och med logiskt. Men det är inte rättvist, eller etiskt försvarbart. Och det finns ingen anledning att gynna detta utnyttjande ännu mer, genom att ta bort det lagliga tvånget att betala och göra det frivilligt. Det finns ingen anledning att skapa lagar som gynnar illojal konkurrens. Lagen fungerar. Även om ni pirater tycker den är onödig. Men det beror på att ni inte bryr er om att ta reda på hur verkligheten för upphovsmännen ser ut.

     Nu kan jag förutse piraternas svar på detta. Att ni inte vill att det ska finnas en marknad för musik över huvud taget. Att FOX inte heller ska kunna tjäna pengar. Svaret på det är att ni inte lever i verkligheten. Ni talar om en värld där vi har avskaffat pengar. Jag talar om verkligheten idag. Och företagen har mer makt än någonsin. Att i det läget avskaffa företagens skyldigheter att betala för sig är helt naivt och oansvarigt.

     Så Gurra: Nej, det är inte alltid reklam att bli fildelad. Det är reklam endast i en situation: om upphovsmannen har bett om det.

     • @Emanuel: Så du menar att det enda realistiska sättet att kunna tjäna pengar på kultur i dagens läge är att sälja kopior av inspelningar per styck?

     • Hur ska man annars göra? Ta betalt för något annat?

     • Finns ettusen ett sätt. Orkar inte lista dem just nu. Googla på svaret så hittar du massor av affärsmodeller där man inte tar betalt. 🙂

     • Det är ägaren till rättigheterna till verket/varumärket som väljer affärsmodell. Marknaden kan välja att köpa eller låta bli och på så sätt göra att man får en affärsmodell med ett pris som både köpare och säljare kan acceptera. Köparen måste dock alltid acceptera priset alternativt inte få tillgång till varan.

      Att välja att piratkopiera är att likna vid att snatta i butik, dvs ett lagbrott. Fantasikonstruktioner om gratisreklam är helt irrelevant i sammanhanget, du och gurra kan ju försöka föra fram det argumentet i en domstol efter att ni har blivit åtalade för piratkopiering.

      Och med tanke på hur girig branschen anses vara så är det väl ändå mycket märkligt om de inte själva skulle seeda som galningar pga all ”gratisreklam” de får? Varför gör de inte det då? För att verkligheten inte överensstämmer med piraternas bortförklaringar så klart.

     • ”För att verkligheten inte överensstämmer med piraternas bortförklaringar så klart.”

      Verkligheten stämmer ju jättetydligt överens med piraternas åsikter. Det är politikerna, rättsväsendet och framför allt de mossiga publiceringsbranscherna som halkar efter och inte förstår sig på internet och yttrandefrihet på internet.

     • ”Det är ägaren till rättigheterna till verket som väljer affärsmodell.”

      Sluta inbilla dig att du är nån slags adelsman som har nå lyx-privilegier att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter som vi andra inte har. Du gör bort dig. 🙂

     • Vad är det för ”lyxprivilegier”?
      Att äga sig själv och det arbete man utför?

     • Alla med någon form av intelligens inser att kostnader för att skapa något och göra en kvalitetsinspelning, måste slås ut på ett stort antal sålda kopior för att kunna gå med vinst.

      Det är inget konstigt alls med detta, det är precis som när Ikea tar fram en ny sängmodell, bygger maskiner och fabriker som tillverkar delar, testar hållbarhet osv. Man måste sälja många exemplar för att få tillbaka investeringskostnaderna, sen går man med vinst i år efter på de populärast produkterna. Det är inget fult alls med det utan vanligt företagande. Alla som driver företag vill gå med så mycket vinst som möjligt och priset sätts beroende på hur eftertraktad produkten är på en laglig marknad.

      Även om marginalkostanden för att ta fram ett nytt ex av en vara så kan man utan problem sälja den för 100kr eller mer, om marknaden är beredda att betala så mycket för värdet hos produkten.

      En laglig marknad har varit beredda att betala 150 kr eller mer för en musik-CD, utan att bry sig ett skvatt om vad plastbiten kostar att ta fram med ersättning till kompositören, musiker, studio, reklam, administration, pressning, distribution, återförsäljarens vinst osv. Lika lite frågar man man Ikea hur stor vinst de har på den säng man köper, man bedömer bara om man vill ha varan och om man tycker att priset är rimligt. Är det för dyrt låter man bli men man snor inte sängen givetvis eller kräver att Ikea ska donera den som ”gratisreklam” mot att man låtsas köpa 10-falt med framtida produkter.

     • Alla med någon form av intelligens inser att kostnader för att skapa något och göra en kvalitetsinspelning, måste slås ut på ett stort antal sålda kopior för att kunna gå med vinst.

      Eller så kickstartar man…
      Eller så tjänar man in det på spelningar istället…
      Eller så säljer man kringprodukter som inte går att kopiera, typ signerade posters eller kramdjur…
      Eller så säger man till fansen ”Kopiera mig gärna, men om du tycker om mig, köp mitt album!”
      Eller så tar man betalt för tjänsten att skapa någonting, som kockar ofta gör…
      Eller… Måste jag, seriöst, fortsätta? Som sagt, finns tusen sätt att tjäna pengar som inte involverar kopieförsäljning.

      Bara för att du inte kan tänka utanför den mossiga gamla lådan, betyder inte att andra inte redan gjort och gör det.:)

     • Skivbolagen försäljning av sina skivor är endast en del av musikbranschen och endast en liten, liten del av upphovsrätten.

      Upphovsrätten behandlar främst upphovsmännens rättigheter gentemot företagen. Individer har upphovsrätt på verk. Skivbolag har en så kallad närliggande rättighet till sina inspelningar. Dessa två saker är inte samma sak. De är faktiskt på några plan motsatser, så blanda inte ihop dem, snälla!

      Upphovsmännen har rätt till kompensation från alla företag som tjänar pengar på hans/hennes verk. Det spelar ingen roll om det är skivbolag, radiostationer, Spotify, företag som gör reklamfilmer, filmbolag, Youtube, TPB osv…..

      Se min längre post här nedan….

     • ”Vad är det för ”lyxprivilegier”?
      Att äga sig själv och det arbete man utför?”

      Du har fritt fram att sälja din arbetskraft även utan upphovsrätt. Det enda som upphovsrätt innebär är att du kan ta betalt gång på gång för gamla bedrifter utan ngt nytt jobb.

     • ”Alla med någon form av intelligens inser att kostnader för att skapa något och göra en kvalitetsinspelning, måste slås ut på ett stort antal sålda kopior för att kunna gå med vinst.”

      Välkommen till 2013 när digitaltekniken och elektroniken nått så långt att var och en har råd med inspelningsutrustning bra nog att börja skapa småskaligt. Det är inget argument att du måste kunna kapitalisera på gammalt arbete för att täcka stora investeringar – för dessa påstådda stora investeringar är inte längre nödvändiga.

     • @gurra

      ”Välkommen till 2013 när digitaltekniken och elektroniken nått så långt att var och en har råd med inspelningsutrustning bra nog att börja skapa småskaligt.”

      Och din poäng är? Det är fritt fram, helt lagligt, att använda denna utrustning och skapa egen musik och sälja, skänka bort, kickstarta, vänta på donationer osv, vad du vlll. Alla vet ju att en 12-åring utrustad med mikrofon från Jula och en dator från Elgiganten med inbyggt ljudkort på nolltid kan ta fram något som låter som en proffsinspelning i skivstudio av världsklass. Eller…

      Varför kommer sådana inspelningar inte fram? Varför vill piraterna ha studioinspelningarna skapade av den förhatliga maffian istället för hobbyinspelningar och egenproducerat av piraterna själva?

      Att piratkopiera är inte att ”spela in”, ”skapa” osv. Det är att stjäla.

     • ”Alla vet ju att en 12-åring utrustad med mikrofon från Jula och en dator från Elgiganten med inbyggt ljudkort på nolltid kan ta fram något som låter som en proffsinspelning i skivstudio av världsklass.”

      Jajjemen. Så är det ju faktiskt 🙂 Nästan så man kan skratta åt det. Fast en del antagligen gråter.

     • Man kan till exempel sälja sin arbetskraft per timme eller per månad som alla vi andra faktiskt gör. Fildelningen gör reklam för arbetskraften och sen är det upp till fansen att investera eller låta bli.

     • Vad sägs om att ta betalt för själva arbetet att skapa nytt? Själva arbetstiden… Precis som alla vi andra tar betalt för när vi jobbar…

     • Fine, jag har en låt som du vill ha i din dator…
      Den tog mig och mitt band 26 h att skriva och repa in, spela in, mixa och mastra tog 30 h, vi har hyrt utrustning och lokal för 30 000 kr (exkl.moms).
      Vi är sex personer som lagt ned 56 h.
      Eftersom vi ägnat ca: 20 år av våra liv till att skaffa oss tillräckligt med kompetens för att göra detta så anser vi att vår tid har ett värde, precis som läkare eller någon annan med en utbildning som motiverar en högre lönesättning. Säg 600 kronor i timmen exkl. moms, men inklusive skatt och egenavgifter.
      Så: 6 pers * 56 h * 600 = 201 600
      Då tar vi 201 600 + 30 000 (utrustning) = 231 600 kr
      När vi säljer denna tjänst till dig så är vi skyldiga att lägga på 25% moms: 231 600 * 1,25 = 252 000 kronor
      Så om du vill betala för arbetet så får du lov att betala ca: 252 000 kronor/låt, det finns, så länge vi inte tillåtit annat endast 1 kopia, vi vill ha betalt i förskott, för det känns fel att ta betalt för gammalt arbete. Känns det rimligare?
      Om du skulle betala 252 000 kronor för en låt, skulle du sedan dela den fritt med hela världen utan att få igen något av det du betalat?

      Frågan som dyker upp, vem är det som skall betala ut ”lön” till låtskrivare?

     • ”Eftersom vi ägnat ca: 20 år av våra liv till att skaffa oss tillräckligt med kompetens för att göra detta så anser vi att vår tid har ett värde, ”

      Ja men du… det är ju ingen som betalar all träning i efterskott när man blivit ”signad” av en label heller. Inom upphovsrätten sker ju allt skapande på hobbybasis fram tills dess man blir ”signad”. Ingen som får pengar för all den träningen även när vi har upphovsrätt.

      Det är uppenbart att folk fortfarande vill gå på spelningar och är beredda att betala för musik. Man kan bara inte räkna med att ta betalt på sina favoritvillkor och försöka hota folk med polisen om man inte får exakt som man vill. Det finns ingen bransch som kan räkna med utan man får ta hänsyn till folks frihet också.

     • Att bli ”signad” är ingen förutsättning för att sluta verka på hobbybasis, det finns gott om musikutövare som arbetar heltid och alltså inte på hobbybasis, som inte är ”signade”. Fail Gurra!
      De får betalt för den ”träningen” om deras investering faller väl ut och det har hänt, som i exemplet med YMCA. Fail Gurra!
      Spelningar och inspelad musik är olika saker, varav den senare är den som diskuteras i debatten gällande illegal fildelning. Fail Gurra!
      Skulle man ta betalt på ”favoritvillkor” så skulle det se väldigt annorlunda ut, nu tar man betalt på de villkor lagen föreskriver. Fail Gurra!
      Andra branscher polisanmäler också brott mot sina lagliga verksamheter. Fail Gurra!
      Det är inte en frihet att ta del av andras arbete mot deras vilja och i strid med lagen. Fail Gurra!

      Frågorna kvarstår fastän du försöker byta spår när du saknar argument för dina dumheter.
      Känns det rimligare att betala 252 000 kronor för en låt?
      Skulle du sedan dela den fritt med hela världen utan att få igen något av det du betalat?
      Vem är det som skall betala ut ”lön” till låtskrivare?

     • Du verkar inte ha mycket till substans i det du skriver, utan försöker förstås enbart få mig osäker. Massvis av missförstånd och straw-mans så långt ögat når. Fail Poppe!

      Visst stämmer det att de flesta musiker får större delen av sina intäkter på annat än inspelningar. Livespelningar till exempel. Går därmed utmärkt att tjäna pengar på musik utan upphovsrätt. Däremot blir det troligen tuffare för skivbolag vilket är mer och mer uppenbart att du företräder så som du argumenterar här på bloggen.

      Den riktigt relevanta frågan är hur kulturlivet ska frodas – och det gör det ju uppebarligen tack vare internet på jättemånga forum där upphovsrätt varken förutsätts, används eller behövs. Fildelning gör det lättare än någonsin förut att nå ut till nya fans utan att behöva skivbolag till hjälp. Massvis av artister lägger frivilligt upp sina alster på alla möjliga sajter – varav upphovsrätts-maffian tyvärr lyckats stänga ner ett antal.

     • Jag bemötte bara vartenda av dina grundlösa påståenden.
      Vad är det som saknar substans och varför?
      Är ”signande” en förutsättning för att inte verka på hobbybasis?
      Är det inte så att en investering kan falla mer eller mindre väl ut?
      Är inte en konsert och en inspelning av ett verk olika saker?
      Menar du att man generellt inte tar betalt i enlighet med lagen, att man istället hittar på ett favoritvillkor och tar betalt därefter?
      Polisanmäler man inte brott i andra branscher?
      Är det en frihet att få bryta mot våra lagar ostraffat?

      Vad är det som saknar substans och varför?

     • ”Är ”signande” en förutsättning för att inte verka på hobbybasis?”

      Har jag påstått det?

      ”Är det inte så att en investering kan falla mer eller mindre väl ut?”

      Naturligtvis är det så. Vem ersätter artisten för all träning före denne blir signad av ett upphovsrättsberoende publiceringsbolag då? Ingen idag heller.

      ”Är inte en konsert och en inspelning av ett verk olika saker?”

      Menar du att jag förnekat det?

      ”Menar du att man generellt inte tar betalt i enlighet med lagen, att man istället hittar på ett favoritvillkor och tar betalt därefter?”

      Favoritvillkoren är ju de som är inskrivna i lagen. Upphovsrätten är ett favoritvillkor som diskvalificerar vissa företag till förmån för att andra företag ska gå så bra som möjligt.

      ”Polisanmäler man inte brott i andra branscher?”

      Det polisanmäldes hejvilt i Sovjet när folk konkurrerade ”olagligt” med statlig verksamhet. Ingen blev egentligen lyckligare av det – förutom pamparna i Partiet.

      ”Är det en frihet att få bryta mot våra lagar ostraffat?”

      Dumprotektionistiska lagar är en inskränkning i friheten. Varje företagande som är förbjudet – desto mer ofritt folk. Du kan förbjuda folk lite allt möjligt – att laga sin egen mat, att klippa sig själva osv. Säkert kommer det gå lite bättre för legitimerade proffs-resturanger och frisörer då.

      Men det blir inget trevligt samhälle om allt möjligt ska vara förbjudet bara för att en del ska få maximera sina chanser att tjäna pengar på sina favoritvillkor.

     • ”Inom upphovsrätten sker ju allt skapande på hobbybasis fram tills dess man blir ”signad”.”
      Jag tycker onekligen att det ser ut som om du hävdat att allt skapande sker på hobbybasis tills man blir ”signad”. Du måste komma ihåg vad du skriver, eller åtminstone läsa dina tidigare inlägg om du ska komma med saker som: ”Har jag påstått det?” Du gör det för lätt.

      Du fortsätter sedan att använda ordet ”signad”, som vore det en förutsättning för att investeringen skulle falla ut. Jag vill ta bort ordet ”signad”, eftersom det inte är en självklar förutsättning för att investeringen skulle falla ut på ett eller annat sätt för kreatören. Som gällande alla investeringar så ersätts man inte för någonting om investeringen inte resulterar i några intäkter. Du vill argumentera genom att likställa låtskrivarens arbete med förvärvsarbete, vilket faller platt då det är olika saker. Vad resonemanget skall leda till ser jag inte heller, att det borde vara fritt att fildela musik för att det inte finns några garantier att tidsinvesteringen kommer att betala sig? Vart vill du komma?

      När vi diskuterar illegal fildelning lyfter du in livespelningar, vilka har väldigt lite eller inget att göra med den inspelade musiken, vilken är det som fildelas illegalt. Så, ja, jag betvivlar att du förstår att det är olika saker.

      Du bör fundera ett varv till på vad ordet ”favorit” betyder, om mina favoritvillkor att få betalt är att inte någonsin jobbat alls och få betalt ändå och någon annans favoritvillkor ser annorlunda ut på vilket sätt är de inskrivna i lagen? Upphovsrättslagen diskvalificerar inte vissa företag, den ger endast människor ensamrätt till spridningen av det egna verket. I förlängningen innebär det att låtskrivaren bestämmer vem som får spela in och ge ut musiken, närstående rättigheter uppstår då genom prestationer och senare inspelningen av dessa. Upphovsrätten diskvalificerar inte ett företag till förmån för ett annat. Om du läste lagen, som du säger är skriven för att förvirra dig, så ska du se att lite kunskap om sådant man vill förändra inte är så farligt. Framförallt kommer det kanske innebära att du slutar komma med ad ignorantiam-argument.

      Frågan var inte om det polisanmäldes saker i Sovjet. Frågan kvarstår polisanmäler man inte brott i andra branscher? Detta med direkt koppling till ditt inlägg: ”Man kan bara inte räkna med att ta betalt på sina favoritvillkor och försöka hota folk med polisen om man inte får exakt som man vill.”

      Så du anser det vara en frihet att bryta mot våra demokratiskt fattade lagar om man själv, som individ, tycker att de är dumprotektionistiska?

     • ”Vad resonemanget skall leda till ser jag inte heller, att det borde vara fritt att fildela musik för att det inte finns några garantier att tidsinvesteringen kommer att betala sig?”

      Du misslyckas att inse allt det arbete som kulturskapare lägger ner före de kan få betalt för det. Oavsett om du är i ett system där vi har upphovsrätt eller inte så är den allra största investeringen i tid den som görs av barn och ungdomar när de börjar lära sig ett visst kreativt skapande. Hur ska dessa barn få inspiration till sitt skapande om alla kopior kostar vad mycket som helst? Annars är det ju du som sätter ekonomiska restriktioner på dessa unga kreatörers inspirationskällor.

      I sin ursprungliga formulering i tepartyts tid var denna upphovsrätts-lag till för att : ”promote the development of arts and useful sciences”. Ngt den verkligen inte åstakommer (längre).

     • Snick snack!
      Kopior kostar inte mycket och det finns mer musik tillgänglig idag genom lagliga tjänster än någonsin.
      Många av de som skapar det mest efterfrågade idag växte upp med enbart vinyl eller CD, ändå skapar de efterfrågad musik, hela ditt resonemang faller platt, vilket du också skulle inse om du såg dig omkring i verkligheten istället för att traska runt i din lilla fantasivärld.

     • Fattar inte varför du är och gräver i amerikansk upphovsrätt, vi lever i Sverige och följer svensk upphovsrätt.

     • ”Fattar inte varför du är och gräver i amerikansk upphovsrätt, vi lever i Sverige och följer svensk upphovsrätt.”

      Vilka var det som gick efter TPB och drev målet och faktiskt trodde att Sverige var en delstat eller koloni i USA och att amerikansk lag gäller här?

      Det ironiska är ju att det visade sig att de hade rätt. Sverige är verkligen en amerikansk kulturell koloni när det kommer till kritan.

      Poliser kan mutas och ministrar kan fås att bryta mot grundlagen…

     • Dömdes de enligt amerikansk lagstiftning eller enligt svensk lagstiftning i svensk domstol? Jo, i svensk domstol enligt svensk lag, verkligheten har redan underkänt ditt svammel.

     • ”Jo, i svensk domstol enligt svensk lag, ”

      LOL. Nä. Du gör ju bort dig.

     • Har du något som styrker att man inte dömts enligt svensk lag i svensk domstol? Just nu ser du mest bortgjord ut av oss två.

     • Skillnaden är att jag skiter fullständigt i om jag ser bortgjord ut. Jag har ju rätt och du har ju fel.

      Vem av oss är det som tvingas ta sådana fulknep som att försöka sänka den andres självförtroende, va? Det är ett tecken om något på vem som håller på att vinna.

     • Kan du demonstrera att man i TPB-målet inte dömdes i svensk domstol och att domslutet baserades på svensk lagstiftning?

     • Mycket bra skrivet!

     • Föredömligt tydligt Emanuel!

     • Vad fan skulle denne Dickins nisse ha att säga till om i den frågan då? Är det han som gör musiken? Nä knappast. Han är bara en parasiterande mellanhand!

     • Du missar visst nåt Gurra, Pirater = Parasiter…

     • Piraterna är ju välgörare som gör gratisreklam för kreatörernas arbetskraft. Det är Dickins och de andra mellanhänderna som är parasiter 🙂

     • När två parter kommit överens om något och parterna följer den överenskommelsen så kan du inte kalla det för att parasitera. Du får slå upp ordet. Det är en stor skillnad på vad du tror och vad som är fakta.

     • Däremot är det ju tveklöst så att om två parter får lov att komma överens om ett ”lagligt” avtal som inskränker tredje parts frihet, då är det förstås ett förtryck som det rör sig om.

     • Vilken frihet skulle det vara?
      Friheten att tillgodogöra sig annans arbete mot deras vilja?

      Kul att du byter spår så fort du saknar argument, i det här fallet kan du inte längre hävda att det rör sig om att parasitera, vilket du först hävdade, då ger du dig in på ett nytt idiotiskt spår. Vi kan följa det här också till vägs ände för dig om du vill.

      Vilken frihet inskränker två parters lagliga rätt att ingå avtal gällande lagligen skyddade produkter?
      Ska du dra nåt fjantigt om övervakning? Fundera då istället över orsak och verkan, URL i sig reglerar endast upphovsmännens lagliga rätt till sitt arbete, även om någon form av polisiärt arbete krävs av samhället för att upprätthålla lagen, men det är en helt annan fråga hur detta sker och det tar inte på något sätt bort det faktum att illegal fildelning är just illegal och att upphovsmän har rätten till sitt eget arbete, ensamrätten.

     • ”Vilken frihet skulle det vara?”

      Företagsfriheten förstås. Du har ett företagande : ”distribution av datafiler”. En del vill tjäna pengar på det professionellt, en del vill göra det som en hobby. I alla andra friska branscher finns då hobbyalternativ vid sidan av professionella alternativ.

      Jag bytte fot för att vi kunde tjata i all evighet om äpplen och päron. Du duckar ständigt för grundprincipen: Om du ska få tjäna pengar på dina favoritvillkor måste du inskränkas andras frihet till något så självklart som en i folks medvetande extremt väletablerad hobby – helt klart i klass att jämföras med att farmors frihet att baka kakor och bjuda barnbarnen på även om nåt konditori går back eller min frihet att traska hem från pizzerian med min pizza även om ett pizzabud går miste om en utkörning.

      ”Vilken frihet inskränker två parters lagliga rätt att ingå avtal gällande lagligen skyddade produkter?”

      Friheten för tredje part att bedriva konkurrerande verksamhet förstås! Ibland tror man fan att du spelar dum.

     • Våra friheter begränsas av lagstiftningen.
      Brottslig verksamhet är inte företagande. Fail Gurra!

     • ”Brottslig verksamhet är inte företagande. Fail Gurra!”

      Så sa de i Sovjet också. Kriminella satar som startade privata bolag och utsatte staten för brott…

      Eller… hur?

     • Sovjet hör inte hit, vi lever i demokratin Sverige och följer de lagar som gäller i Sverige, vill du ändra på lagarna så kan du göra det, genom att skaffa dig en demokratisk majoritet, det kunde man inte i Sovjet, så lägg ned idiotliknelserna när du saknar verkliga argument.

     • ”Parasiterande mellanhand”

      Vem parasiterar denna mellanhand på om jag får fråga?

     • På kreatörerna och konsumenterna förstås. De tar oskäligt betalt för att ha ett monopol på ett företagande som folk gör med glädje på sin fritid.

     • Allt som görs i avtal med upphovsmannen är per definition inte att parasitera. Går man utanför avtalet är det avtalsbrott.

      Jag är avlönad av ett företag, vi har kommit överens om vad jag ska göra och vilken lön jag får. Företaget kan då inte anses parasitera på mig. Jag kan bryta avtalet och skaffa ett nytt jobb.

      Upphovsmannen väljer helt frivilligt, utan pistolhot, att samarbeta med andra företag eller att inte göra det. Dock väljer upphovsmannen liksom skivbolagen (angående de närstående rättigheterna) INTE att bli parasiterade på av piraterna, detta är en våldshandling mot deras rättigheter.

     • ”Allt som görs i avtal med upphovsmannen är per definition inte att parasitera.”

      Så du menar att det inte är att parasitera bara man lyckas charma någon att skriva på ett avtal? Blir det lite finare parasiterande då? Om en person inte vet om att de är utnyttjade utan ilurade att de tjänar på något, då blir det ett mer OK beteende anser du?

     • Vill du beröva människor rätten att själva bestämma över sina liv?
      Förbjuda folk att ingå avtal, för att du fått för dig att de blir ”charmade” och inte förstår bättre?
      Menar du att människor är dumma?
      Gäller det alla avtal eller är det bara gällande underhållning som du vill ha gratis du menar?
      Det är så genomskinligt det du gör, skrattretande.

     • Nej jag vill helst inte ta bort folks ”rätt att ta dumma beslut”, men det förändrar inte min åsikt att det är lika svinigt att utpressa och utnyttja folk med lagen som slagträ som utanför lagen. Har du glömt farmorn som stämdes och 9åriga tjejen som blev av med sin nalle-puh laptop? Det är rena vidriga hänsynslösa rovdjurs-fasonerna som dessa publicerings-busarna använder upphovsrätts-lagen till.

      ”Gäller det alla avtal eller är det bara gällande underhållning som du vill ha gratis du menar?
      Det är så genomskinligt det du gör, skrattretande.”

      Jadu. De som började tillverka kläder i fabrik var väl sin tids ”generations gratis”. Vilka snyltare som ville ha sina lyxprodukter – finkläder så billigt som möjligt. De fick väl tänka på skräddarna och skomakarna som blev arbetslösa??

      Hade vi kört på ditt spår förr i tiden och skyddat alla gamla dinosaurie-branschers rätt att slippa konkurrens från modernare alternativ skulle vi troligtvis stannat i medeltiden eller ännu tidigare…

     • Nej

     • På vilket sätt skiljer sig detta väsentligt från någon annan bransch?
      Ta en potatisodlare vars produkt säljs på ICA.
      Det fungerar, i princip, på samma sätt med mellanhänder och distributörer o.s.v. Alla led mellan själva odlaren och ICA regleras naturligtvis av avtal parterna emellan (precis som med musik, film och spel).
      De enda avgörande skillnaderna är att ni kan stjäla musik, film och spel utan större risk för att åka dit och att ni kan göra det utan att behöva lämna hemmet (ingen risk att behöva konfronteras med brottsoffret).
      Pirater lever således i en låtsasvärld med egna regler och moral bara för att kunna rättfärdiga sitt fega parasiterande på andras reella arbete.

     • Potatisodlares potatisar är en begränsad vara – till skillnad från en digital kopia av en inspelning – som finns i obegränsad upplaga.

     • Nu är du där igen!
      Att du aldrig lär dig skilja på äpplen och päron. Ofattbart!

     • Varför börjar du snacka om päron när vi snackade om att dela äpplen då?

     • Verket finns ursprungligen i ett exemplar, ganska begränsat. Genom ett avtal med samhället, upphovsrätten, har samhället en chans att få ta del av verket på de villkor detta avtal, upphovsrätten stipulerar. Upphovsrättsliga verk är ingen oändlig naturresurs, de är i högsta grad begränsade. De som fildelar illegalt bryter egenmäktigt det avtal som föreligger mellan upphovsman och samhälle. Detta görs för egen vinning och är att parasitera på andras arbete.

     • Precis som Poppe skriver så finns artister och deras verk i allra högsta grad bara i en begränsad tillgång.
      Att du stjäl och sprider har inget med tillgång, företagande, skapande eller rättvisa att göra.
      Läs också vad Emanuel skriver. Då måste du förstå att dina argument för piratkopiering bara är nonsens.

     • Det är lyxigt att kunna utföra ett jobb en gång för alla och därefter ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Men det är knappast någon ”rättighet”. Det är uppenbart att folk är beredda att betala för kreativt skapande, men kanske inte på de privilegierade villkor som ni kräver att få ha som innebär att sabba personliga friheten att hobbyfildela.

      Inga andra företaganden har såna ensamrätter att hindra folk att göra saker på sin fritid som hobby och ju fler såna ensamrätter du har i näringslivet desto mindre frihet har ju folk.

      Skärp till er om ni vill att folk ska ta er på allvar.

     • ”Precis som Poppe skriver så finns artister och deras verk i allra högsta grad bara i en begränsad tillgång.”

      Då är det ju skapandet av de verken man får gå ihop och finansiera då. Finns ingen ursäkt att komma i efterhand och ta betalt gång på gång för själva kopiorna längre.

     • ”Då är det ju skapandet av de verken man får gå ihop och finansiera då.”
      En konsument finansierar inte, men vill du göra det och upphovsmannen tycker att det är en bra idé, inga problem, men du är då en investerare inte konsument.
      Är inte det system vi har idag en form av att ”man får gå ihop”, flera betalar lite för sitt eget användande istället för att en person betalar allt?
      Tycker du det är smidigare om du måste betala hela kostnaden för att få tillgång till verket?

     • ”men du är då en investerare inte konsument.”

      Bra! Du börjar äntligen fatta! Konsumenterna har blivit intressenter & investerare. Du tar inte betalt för kopior längre, du tar betalt för din arbetskraft – tjänsten att skapa nytt åt dina fans.

      I en sån situation är det ett vågspel för att inte säga rent ut sagt jävligt korkat att peka på sina fans och ropa ”tjyvar! förbenade pirater!”.

     • Utan lov är du inte en investerare, du är en brottsling.

     • Poppe:

      Du har rätt att säga nej tack om folk vill stödja dig, men kom då inte sen och klaga för att du inte får nå hjälp…

      Nej återigen här har vi enda logiska förklaringen: det är inte du som gör jobbet utan du tjänar pengar på andras gamla arbetsinsatser.

      Du är livrädd att fansen själva ska finansiera sina idoler direkt just för att då behöver de inte gå omvägen och stoppa pengar i din ficka först.

     • Precis, valet vem som investerar i vad är inte ditt, det ligger helt hos låtskrivare och artister med vem av intressenterna de väljer att samarbeta.
      Dina spekulationer gällande min person kunde inte vara mer felaktig.
      På vilket sätt har det här med illegal fildelning att göra?

     • ”Precis, valet vem som investerar i vad är inte ditt”

      Naturligtvis inte. Valet vem som investerar vad ligger hos investeraren. Sen kan man alltid säga nej tack, men det är inte din sak som tredje part att säga nej tack för artisternas räkning.

      Då är det ju du som vill sabba både kulturintressenten och artistens valfrihet.

     • Har jag sagt nej tack åt någon?
      Om du kanske missat det så argumenterar jag för upphovsrättsinnehavarnas rätt till sitt eget arbete och resultatet därav.
      Jag argumenterar mot att göra deras arbete till allemansrätt mot deras vilja.
      I denna rätt, för vilken jag argumenterar, inkluderas att låtskrivare och artister själva väljer hur de sprider sin musik, vill de göra detta själva, i samarbete med bolag eller genom fildelning, som då skulle vara legal, så är valet deras, inte ditt eller andra som egenmäktigt publicerar, kopierar och sprider deras verk.
      Jag tolkar det som att du är för att beröva dem den rätten.

      Ur vilken vinkel jag diskuterar detta är inte relevant, vore det som du tror, att jag diskuterar ur bolagsvinkel, så är ordet tredjepart felaktigt, bolag har ofta s.k. närstående rättigheter, till inspelningen, och är då part. Diskuterar jag i egenskap av artist/musiker så är jag också part, då jag har närliggande rättigheter, i det fallet min prestation, argumenterar jag som låtskrivare så är jag i högsta grad part då mitt verk är huvudföremål för upphovsrätten.
      Den som fildelar mitt verk illegalt är inte part…den begår brott mot mig.

     • ”Jag tolkar det som att du är för att beröva dem den rätten.”

      Det finns ingen rätt att ta betalt på sina egna favoritvillkor d.v.s. gång på gång i efterskott utan att ngt nytt jobb behöver utföras. Upphovsrätten funkar ju idag så att du kan ta betalt obegränsat i efterskott för gamla bedrifter. Det är lyxigt för dig om du kan tjäna pengar på de villkoren förstås, men det är inte särskilt konstruktivt om du verkligen vill uppmuntra nyskapande.

      ”Den som fildelar mitt verk illegalt är inte part…den begår brott mot mig.”

      Den som fildelar ditt verk är antagligen nyfiken på ditt arbete. Alltså en potentiell kund för att sälja din framtida arbetskraft. Att hota potentiella kunder med polisen är nog inte så jäkla uppskattad affärsstrategi i längden. Jag vägrar tro att du är ngn nödvändig kugge i det kreativa maskineriet, för isåfall skulle du nog aldrig bete dig på detta viset mot dina potentiella kunder och fans.

     • Dina personliga åsikter är fullkomligen ointressanta.
      Det finns inget sådant som ”att ta betalt på sina egna favoritvillkor”, man utgår från gällande lagstiftning i ett demokratiskt land med lagstiftning grundad på demokratiska principer.
      Ledsen Gurra, fail!

      Blir det ett cirkelresonemang nu med den ickedemokratiska staten Sovjet som exempel? Kanske en liknelse med matlagning som spricker på grund av att du står för ingredienserna i det ena fallet, men inte i det andra? Vilka argumentationsfelaktigheter blir det härnäst?

     • ”Det finns inget sådant som ”att ta betalt på sina egna favoritvillkor””

      Klart att det finns. Hur kan du inte förstå att om något är olagligt att konkurrera med att sälja så är det säljarens marknad? Du måste ju vara helt blåst om du inte inser det.

     • Vad svamlar du om nu?
      Det är tillåtet att konkurrera, finns det inte fler ställen som säljer samma musik?
      Ginza, CDON, Amazon, iTunes etc. etc.

     • ”Ginza, CDON, Amazon, iTunes etc. etc.”

      Det är ju bara en sken-konkurrens.

     • Nej det är inte en skenkonkurrens. Det är olika företag som konkurrerar på marknaden enligt regler baserade på demokratiskt fattade beslut. De konkurrerar gällande spridning av musik, vilket är det företagande du vill jämställa illegal fildelning med genom att kalla det för ”hobby”. Samma regler gäller oavsett.

     • Det är självfallet ingen äkta konkurrens och ingen fri marknad om alla måste fråga samma part om de får lov att vara med och konkurrera. Fattar ju minsta unge…

     • Uppenbarligen inte.
      Du vill distribuera annans musik, de investerat i, mot deras vilja, på andra villkor, egna ”favoritvillkor”, än andra distributörer och då lagen, som gäller för alla distributörer, även dig som ”hobbydistributör”, säger att du behöver följa samma regelverk som alla andra så kallar du det en inskränkning av ditt ”fria företagande”.
      Du är uppenbarligen en unge som inte fattar mycket.

     • Har du aldrig funderat på att det är dagens ”ungar” som kommer ärva vår jord och vårt land? Det var väl en gång 68-våg-generationen som var naiva ungar som inte förstod mycket (enligt de som var vuxna på den tiden…). Men de blev allt stora de också och flera av dem fick ganska så stort inflytande i samhället.

     • Gurra: Jag håller med om att Dickins på ett plan är en mellanhand. Han representerar ett skivbolag. Men som jag beskrivit många gånger så lever musikbranschens olika delar i symbios med varandra. Ett exempel: Trots att alla låtskrivare har laglig rätt att ta 100% av alla intäkter på alla plattor (det är de som äger låtarna), så har man förhandlat ned detta till runt 9% på grund av att upphovsmännen tjänar på att deras verk används av skivbolagen. Exploateringen blir positivt för alla, så länge det finns avtal som följs och alla är överens. Skivbolagen behöver låtar och upphovsmännen behöver album. Och skivbolagen är en laglig mellanhand, som är positiv för alla i branschen. De skapar faktiskt något konkret (dvs inspelningen), till skillnad från iTunes som är en mellanhand som endast skapar en tjänst (dvs ”tillgång”).

      När det gäller ditt svar på min direkta fråga, så inser jag att du inte förstår hur världsekonomin fungerar. Du talar hela tiden om anställning och betalt per timme. Det är så många individer tjänar pengar, men det är inte så företag tjänar pengar. Det jag talar om är att företagen tjänar pengar på upphovsmännens verk. Upphovsmannen har ingen anställning. Upphovsmannen tjänar pengar på att tusentals andra företag vill ha det som han skapat. Se istället upphovsmannen som ett företag, så kommer det kanske bli lättare för dig.

      Det spelar ingen roll om ett verk skrevs på en kvart. Den kan ändå generera miljontals dollar i intäkter åt olika företag, om verket vinner stor popularitet. Ponera att ett verk blir ohyggligt populärt. Säg låten YMCA! Den genererar runt en miljon dollar om året till upphovsmännen än idag. År efter år. En miljon dollar är idag 6,5 miljoner kronor. Om året. Det är mycket pengar!

      Det är pengar som kommer från radiostationer (som tjänar pengar på att spela låten), skivbolag (som tjänar pengar på att sälja musiken), streaming services (som tjänar pengar på att distribuera musiken), reklamfilmer (från företag som tjänar pengar på att förknippas med musiken) filmbolag (som tjänar pengar på att ha med musiken i sin film)… osv. Är jag tydlig nog?

      Och det är troligt att anta att runt 10% av det som faktiskt genereras hamnar hos upphovsmännen som royaltys. Företagen måste gå med vinst också. I förhandlingen om royaltys så brukar det hamna där runt 10%. Konsertarrangörer i Sverige betalar t.ex 6% av biljettintäkterna till upphovsmännen till låtarna (via STIM). Skivbolag ger 9% till upphovsmännen. Så här har vi EN låt som genererar uppskattningsvis 10 miljoner dollar per år åt tusentals olika företag världen över. På grund av att folk vill höra just den låten. På grund av att den låten har ett värde för människor.

      Denna ekonomi går inte att jämföra med något annat. Att en verkstadsarbetare har timlön passar jättebra, men i det här fallet, så passar det jättedåligt.

      Till ditt förslag Gurra: Pengarna genereras i tusentals företag globalt. VEM av dessa bolag ska betala ut lön till upphovsmannen enligt ditt drömscenario?

      Det är ju helt omöjligt att säga att ETT företag ska betala ut lön, utan att då överge upphovsrätten till det företaget istället! Då är ju allt meningslöst! Då har makten försvunnit från individen i alla fall. Hur troligt är det att ett företag vill betala ut lön till en person utan att få rätten till denne persons arbete, tror du? Faktum är att de som har pengar bestämmer här i världen. De bestämmer vad de ska investera i. De betalar endast ut lön till någon om det GYNNAR dem. Den tråkiga sanningen kommer inte ändras förrän vi avskaffat pengar i hela världen.

      Upphovsrätten innebär att alla dessa tusentals företag betalar lite ”lön” till upphovsmannen, i förhållande till hur mycket de tjänar på att använda verket. Vid varje användning blir det en förhandling. Och individen har lagen på sin sida! Företagen betalar! De betalar för att det trots allt GYNNAR dem att använda musiken. Annars skulle de låta bli! Det är helt genialt. Makten är kvar hos individen. Alla glada!

      Nackdelen är att det blir mycket administration och att alla måste fråga alla om lov hela tiden. Det kräver att folk är lite artiga…. 🙂 Men alternativet till denna hövlighetskultur är att det skapas en helt snedvriden marknad där de rika har all makt och fri konkurrens inte existerar. Ni pirater är naiva som tror något annat.

     • ”Säg låten YMCA! Den genererar runt en miljon dollar om året till upphovsmännen än idag. År efter år. En miljon dollar är idag 6,5 miljoner kronor. Om året. Det är mycket pengar!”

      Ja det är mycket pengar. Hur uppmuntrar det här till nyskapande av kultur? Village People kan sitta på arslet och dra in massa stålars på ett verk som skrevs för 40 år sen, alla produktionskostnader sedan länge betalade för.

      Jag säger inte att du inte ska ha rätt att kunna tjäna pengar på din skapelse, men behöver man verkligen 40 år på sig för det? Alla andra företag brukar ha tre-fem-tioårs planer innan de tvingas skapa en ny produkt liksom…

     • Var det Village People som skrev den, eller var det Henri Belolo, Jacques Morali och Victor Willis, som skrev den?
      Victor Willis var, mig veterligen den enda som var med i bandet.
      Det vanliga piratmisstaget att blanda ihop artister och låtskrivare, ni behöver skaffa er kunskap om sånt här!!!

      Det är väl gött att deras investering av tid och pengar betalar sig bra. Det är ju ändå bara de som vill ha låten, men främst de som vill använda musiken för att tjäna pengar som betalar de är pengarna.
      Hur många gånger har t.ex. Gurra betalat för den låten?

      Är du inte bara småsint och missunnsam inför andras framgång?

      Gör nåt själv din lilla löjliga nolla!

     • ”ni behöver skaffa er kunskap om sånt här!!!”

      Jag kollar upp de flesta band jag finner bra och i allmänhet lååångt över 50% – snarare 80-90 % av de riktigt bra är det uteslutande bandmedlemmar som skrivit både musik och låttext och skivbolagen ”are riding the gravy train”.

     • ”Är du inte bara småsint och missunnsam inför andras framgång?

      Gör nåt själv din lilla löjliga nolla!”

      Bra ide´, håna och förolämpa dina fans.. det kommer gå så mycket bättre för dig då!

      Tror du på det själv? Nej det hoppas jag verkligen inte…

      Långt ifrån alla fans som är förlåtande för en sån inställning. Jag har gått på en Metallica spelning en gång för att de är så jääävla bra. Men jag kan lova att jag funderade på att skita i det med tanke på hur tveksamt de betett sig mot sina fans.

      Man göder i allmänhet inte den hand som vill slänga en i fängelse.

     • En parasit tillför inget, gör inget själv och trampar på andra för egen vinning. Deras betydelse är noll.
      Då de inte betalar för musiken så är de knappast de som göder någonting. Gå i fängelse, gå direkt i fängelse. Ha ha

     • ”Då de inte betalar för musiken så är de knappast de som göder någonting.”

      Men du har ju fel. Folk betalar ju mer än nånsin för musik – men inte för kopiorna av det gamla jobbet som redan är utfört, utan för att gå och lyssna på musikerna när de spelar och för att där träffa och prata med andra som gillar samma musik. Vilket pirat-fildelning också är: ett forum att möta folk att dela intressen och musiksmak med. Det är ju du som är dumegoistisk om du vill begränsa dina fans att träffa varandra och sprida ordet om ditt arbete.

      Enda logiska förklaringen är att det inte rör sig om din arbetskraft utan att det rör sig om att du vill tjäna pengar på Någon Annans arbetskraft (d.v.s. definitionen på parasit)

      Annars skulle du aldrig argumentera så hänsynslöst som du gör. Eller ja om du vore helt urbota korkad förstås, men det tror jag faktiskt inte om dig, du kan ju faktiskt argumentera litegranna, till skillnad från en del andra antipirater som bara rapar upp gamla uttjatade felaktigheter.

      Måste erkänna att monopolskämtet var rätt skoj 😛

     • Att eventbolag och de redan väletablerade artisterna drar in mer pengar från spelningar innebär inte att en låtskrivare av musik, som fildelas flitigt, får en högre ersättning.
      Om du tar grejer på konsum utan att betala, men betalar på restaurang hjälper inte konsum att bedriva sin verksamhet.

     • ”Att eventbolag och de redan väletablerade artisterna drar in mer pengar från spelningar innebär inte att en låtskrivare av musik, som fildelas flitigt, får en högre ersättning.”

      Det är inget som säger att låtskrivare ska få tjäna pengar på sina favoritvillkor. Nästan inga andra branscher får göra det, så kom ner från höga hesten nu. Om det finns en efterfrågan från artister på en låtskrivares arbete så är det bara för artisterna att investera, om det finns ett intresse från allmänheten att få nya låtar från en given låtskrivare så är det bara att investera. Men du kan helt enkelt inte räkna med att göra ett jobb en gång för alla och sen få betalt per kopia i princip obegränsat i efterskott.

      ”Om du tar grejer på konsum utan att betala, men betalar på restaurang hjälper inte konsum att bedriva sin verksamhet.”

      Stöld har inget med saken att göra, skärp till dig lite nu lilla du.

      Det hjälper inte resturangen om jag köper mat på konsum och lagar till den hemma själv. Men det är min frihet att göra så. Borde inte resturang-branschen stämma mig för uteblivna intäkter eller kräva kasettavgift för varje stekpanna och royalties för varje köttbit jag köper?

     • ”Det är inget som säger att låtskrivare ska få tjäna pengar på sina favoritvillkor.”
      Nej, inte favoritvillkor, det är ditt påhitt, men lagen säger att de har ensamrätt på sitt eget verk och därmed rätt till ersättning om de så önskar.
      Tydligt att du vill att någon annan skall betala för din konsumtion när nu helt plötsligt artister skal börja betala låtskrivare för låtar du vill ha gratis.

      ”Stöld har inget med saken att göra, skärp till dig lite nu lilla du.”
      Genom liknelsen säger jag inte att upphovsrättsbrott och stöld är samma sak. Steget är längre i din liknelse där du jämför matlagning med fildelning och bortser från innehåll i det ena fallet, men inte i det andra.

      Jag vet vad du har för åsikter och att de är baserade på en skrämmande okunskap om verkligheten, men har du något verkligt att komma med, som backar upp dina påståenden om ”hur det är”?

 9. @nejtillpirater:

  Tycker du det är ok att kunna ta patent på gener?

  • Knepig fråga. Inte på gener som naturen skapat själva i alla fall. Men om ett företag som exempel gjort en raffinerad genmanipulation som gör att bakterier skapar ett nytt läkemedel så tycker jag nog att det borde kunna vara patenterbart.

   Vad tycker du då, i allmänhet och specifikt för mitt exempel?

   • Hur kan du motbevisa att naturen skapat en given gen? Du måste gå igenom alla levande varelser bit för bit. Orimligt.

 10. @emanuel:

  Skivbolagen försäljning av sina skivor är endast en del av musikbranschen och endast en liten, liten del av upphovsrätten.

  Men om den nu är så liten, vad är problemet med att tillåta ickekommersiell fildelning, och låta resten av upphovsrätten vara intakt?

  Jag ser, rakt av, inte problemet.

  • Därför att det inte endast är skivbolagens närliggande rätt som gör fildelningen olaglig. Det är främst upphovsmännens och musikernas upphovsrätt. När du fildelar en låt så ignorerar du alla dessa individers upphovsrätt.

   Sedan är det naturligt att det endast är skivbolagen som har ekonomiska resurser att hålla på att stämma folk, så det är ju endast det som syns i media. Jag förstår att ni inte förstår vems upphovsrätt ni gör våld på.

   Stim (som ägs av i princip alla Sveriges upphovsmän) har inget intresse av att stämma individer. De är en ideell förening utan vinstintresse. Jag anser inte att skivbolagen heller ska stämma folk. Det är kontraproduktivt. Men det betyder inte att jag anser att illegal fildelning ska vara lagligt, eller att det ska uppmuntras genom lagstiftning. Det finns ingen anledning.

   Det finns ett stort problem med din ledande fråga. Det finns inte icke-kommsersiell fildelning. Det har vi pratat om förr. När du fildelar så gynnar du en rad olika företag utan att du märker det. Men tro mig. Dessa företag märker det. Och du gynnar dig själv. Annars skulle du ju inte fildela, eller hur? För dig har det du fildelar ett värde, eller hur? Du kan inte i ena meningen hävda att det du fildelar är värdelöst, och i nästa mening hävda att det är din mänskliga rättighet att få fildela, och att det är så viktigt att du startar ett politiskt parti för att ändra lagen. Det hänger inte ihop.

   Om du nu tror att allt som är gratis på nätet är icke-kommersiellt, så kan du se på Facebook eller Google. Google gör VINSTER på 3 miljarder dollar i kvartalet. Det är inte ”gratis” eller icke-kommersiellt att ”googla” trots att många tror det. Det är den illusionen som du måste genomskåda.

   Om det ni fildelar är så viktigt för er, så får ni se till att marknaden för den produkten blir sund. Det ni gör när ni fildelar är att ni gynnar alla UTOM just de som skapat det ni fildelar. Ni skapar en illojal konkurrens. Det finns ingen anledning för samhället att skapa lagar som gynnar företag som tjänar pengar på saker som det inte äger eller skapat. Och tro mig. När du fildelar, så tjänar en massa företag pengar på dig.

   Problematiken kring fildelning är mångfacetterad. Nu har jag inte ens pratat om skivbolagens rätt att bli kompenserade när deras ägande kränks. Upphovsrätten innebär att alla individer äger sin prestation. Så en CD kan ha hundratals ”ägare” i immateriella termer. Basisten på en skiva äger fortfarande sitt framförande. Alla dessa ägande blir kränkta när musiken distribueras utan tillstånd.

   Ett annat problem med fildelning är att ingen frågar någon om lov. Om en upphovsman inte vill bli fildelad, så har han rätt att inte bli fildelad. Det är det om är idén med upphovsrätt. Hövlighetskultur. Fråga först. Gör sen. Om en musiker inte vill gynna företagen som lever på att distribuera musik, så har han rätt till det. Om jag inte vill gynna TPB så har jag rätt att slippa!!

   Fildelningen ignorerar denna rättighet. Idén är att upphovsmannen har rätt att välja vilka hans verk ska gynna. Denna rättighet är otroligt viktig, i dagens samhälle. Jag har själv varit med om att min musik har genererat mycket pengar åt maffialiknande organisationer utanför upphovsrättens kontroll. Så fort inte upphovsrätten funkar så blir det kaos! Det är inte roligt att veta att man göder kriminella endast på grund av att dessa vet hur man utnyttjar folks vilja att lyssna på ens musik. Ni fildelare är bara bönder i spelet om pengarna. Ni tror att problematiken handlar om er. Det gör det inte.

   • ”När du fildelar en låt så ignorerar du alla dessa individers upphovsrätt.”

    När jag lagar mat hemma så blir nån resturang av med intäkter. Inte ser jag nån polis som står utanför fönstret och antecknar mitt omoraliska hobby-stek och jag får inte betala ngn kasettavgift för resturangernas uteblivna intäkter när jag köper min stekpanna i syfte att pirat-laga min mat.

    • Du framhärdar verkligen i ditt resonemang där du jämför två helt olika saker.
     Lyssna nu.
     Ska du jämföra att laga mat hemma med musik, så får du allt lov att jämföra din egen mat med din egen musik som du själv gör. Båda är lagliga och drabbar ingen annan. Du får dessutom fritt välja hur du ska dela med dig av både din mat och din musik.

     • Hobbyfildelning är en hobby, precis som matlagning är en hobby. Hur kommer det sig då att du misslyckas med att se jämförelsen på ensamrätt på kopiering av datafiler och ensamrätt att laga mat.

      Företagandena som jag jämför är ju att sprida datafiler och att laga mat, inte att skapa originalen…

      Men visst, vi kan jämföra med att se original-receptet som ett verk också om du hellre vill det. Varför får inte originalkocken eller recept-kreatören royalties när jag gör mina crepes? Är inte han utsatt för ett brott när jag piratlagar mat utan att ersätta honom? Kränker jag inte hans rättigheter när jag använder mina egna lagligt införskaffade verktyg på min fritid för att laga maten som han beskriver i sina recept?

      För att inte tala om uppfinnaren av ursprungliga semle-receptet, skulle säkert varit skvadriljonär vid detta laget om det inte vore för att folk med kriminella tendenser olovligt pirat-knådade ihop sina egna semlor utan att betala ärligt för sig.

     • ”Hobbyfildelning” är ett brott för du fildelar annans musik, film etc.
      När du lagar mat så gör du jobbet och betalar för råvarorna för att skapa innehållet på tallriken, när du fildelar så har någon annan gjort jobbet och betalat för råvarorna till innehållet på tallriken.
      Släpp den liknelsen nu, den är en logiskt kraschlandning.

     • När jag lagar mat utgår jag från instruktioner från hur man skapar en god måltid. Jag utför detta med mina egna råvaror, resurser och verktyg.

      När jag kopierar en fil utgår jag från instruktioner hur man skapar en identisk kopia på min hårddisk. Jag utför detta med mina egna råvaror (el), resurser (tid) och verktyg (dator).

      Ingen skillnad.

     • Nej, du kopierar innehållet, du gör inte innehållet.
      Du försöker få igenom att tallriken är innehållet.
      Trodde faktiskt att Gurras liknelser låg under din värdighet, men nu vet jag bättre.

     • Ursäkta… Men vad fan tror du jag gör varje gång jag följer farmors goda lasagnerecept? En imperfekt kopia av farmors goda lasagne.

      Enda skillnaden mellan att laga mat och att fildela är att fildelaren får en perfekt kopia medans kocken inte får det. Får man dock tag på replikatorer a la Star Trek, då pratar vi perfekt lasagne… 😀

     • @PW

      ”Ursäkta… Men vad fan tror du jag gör varje gång jag följer farmors goda lasagnerecept? ”

      Ja du PW, du gör då en tolkning av ett recept.
      Precis som när du tar fram ukelelen och spelar din egen tolkning av Carolas främling.

     • Upphovsrätten kräver verkshöjd, ett begrepp som du och gurra inte har förstått, trots upprepade diskussioner.

      Ni jämför komponerad/arrangerad/producerad musik med vatten i kranen, semmelbak osv. Vad bevisar ni med dessa jämförelser? Jo er okunnighet och oförmåga att ta till er fakta.

     • ”Upphovsrätten kräver verkshöjd, ett begrepp som du och gurra inte har förstått, trots upprepade diskussioner.”

      Nu säger du svart på vitt att ni alltså är lite ”finare” än vi andra arbetare. Bra då vet vi att du anser det.

     • @FG

      LOLOLOLOlolololol. och detta från piratsidan som allt som oftast kommer dragandes med argumentet.
      – Ni förstår inte internet.

     • Så resultatet av ditt försök att laga farmors lasagne blir att du tillverkat en tallrik?
      Du behöver fortfarande lära dig skillnaden på innehåll och paketering.

     • En måltid kräver ett arbete att skapa. Fattar du inte det så fattar du väl inte varför det behövs folk som flippar burgare på kingen. En måltid KAN INTE KOPIERAS GRATIS men det kan man göra med INNEHÅLL.

      En måltid kräver både råvaror och arbetskraft att framställa, eller menar du att de som jobbar på Burger King är onödiga??? De gör bra mkt mer nytta än nå jävla upphovsrätts-pappersvändare.

      Ett verk kräver ett visst arbete att framställa en gång för alla och sen är kopiorna gratis. Mat kräver nytt jobb varje ny måltid.. Fattar du trögt eller?

     • @FG

      ”En måltid kräver ett arbete att skapa”

      Så varför jämför du måltidslagandet då med piratkopiering?
      Du skriver ovan själv att de två inte går att jämföra – samtidigt som du under flera månaders tid pysslat med att just jämföra mellan dessa två saker som du nu säger inte är samma sak.
      Lololololo

     • ”Så varför jämför du måltidslagandet då med piratkopiering?”

      För att både fildelning och matlagning är klockrena hobbyverksamheter. En del vill kopiera filer som en hobby, en del vill laga mat som en hobby, även om nån resturang säkert kan ”förlora intäkter” på det jämfört med om det vore förbjudet.

      Det handlar om grundläggande frihet att välja vad jag vill göra själv och vad jag vill betala ngt proffs för.

     • @FG
      Så varför skriver du då:
      ”En måltid KAN INTE KOPIERAS GRATIS men det kan man göra med INNEHÅLL.”

      Du kan liksom inte först hävda att din liknelse är samma sak i ena kommentaren och sedan påpeka att det inte är samma sak i nästa kommentar utan att framstå som komplett förvirrad allt annat än logiskt tänkande.

     • Det verkar som att du verkligen anstränger dig för att missförstå mig.

      Varje måltid kostar tid och mat-råvaror att framställa, men det gör inte varje kopia av en datafil.

      Det som kostar vad gäller skapande är framställande av originalet och det är då även detta som man rimligen bör betala för / investera i om man är intresserad av att få nya original. Det som redan gjorts funkar som reklam för det nya arbetet att skapa nytt.

      Att ta betalt för kopior av det redan utförda arbetet är att ta betalt för gamla bedrifter och inte ngn ”rättighet”.

     • Och svaret på den dumheten är, vill du betala 252 000 kronor för en låt istället för 9 kronor?
      Vill du sedan dela den fritt med alla andra sedan, om vi rent hypotetiskt antar att du investerat 252 000 kronor i den, om du har den enda kopian?

     • ”Och svaret på den dumheten är, vill du betala 252 000 kronor för en låt istället för 9 kronor?”

      För det första.. Det behövs inga 250 tusen idag för att ett gäng musiker ska kunna spela in en låt. Get real för fan!

      Det är möjligt att det krävs så mkt om bolags-direktörerna ska få sina diamantswimmingpooler och lyxcigarrer… men det är en annan fråga.

      För det andra kan fansen dela på kostnaden. Delat ägande är ett enormt framgångsrikt koncept. Se bara på aktiebolag. Några av de allra mest framgångsrika bolagen i världshistorien är aktiebolag och det bygger på principen att många kan dela på risken men att alla får del av vinsten. Fler vågar chansa om det är liten risk – och med internet så är marknaden för dessa investeringar internationell. Du kan ju ha fans över hela världen som investerar.

     • ”För det första.. Det behövs inga 250 tusen idag för att ett gäng musiker ska kunna spela in en låt. Get real för fan!”

      Det kan kosta flera tusen gånger så mycket att spela in en film. Ska du då betala 250 miljoner för nästa Batman? Får jag en kopia av dig sedan?

     • ”Det kan kosta flera tusen gånger så mycket att spela in en film.”

      Ändå så går ju alla bra filmer plus multum redan i biointäkter. 2012 var ett rekordår på Biograferna i Sverige åtminstone om man får tro aftonbladet. Det kan då knappast vara ett problem.. Jag har både sett piratbatman och lagligt på bio.

      Känner ingen som blivit trakasserad av upphovsrättsbolagen i rättstvister ännu, men om / när jag gör det så kommer jag nog knappast bli mer motiverad att ge dem mina pengar.

     • Men du kan inte ”äga” ngt som är gratis att kopiera i var människas vardagsrum… Du får lov att se kopiorna som reklam för framtida arbetsinsatser.

     • @FG

      Och om inte det redan producerade bringar in ngn intäkt varför skulle då det framtida bringa ngn intäkt?
      Skall all affärsverksamhet drivas på detta sätt?
      Om inte, varför skall just upphovsrättskyddad verksamhet drivas på det sättet?

     • Det redan producerade är reklam. Allt kreativt skapande börjar som en hobby om du inte visste det. En del blir bra nog för att folk ska uppleva ett värde i att investera i skapandearbetet.

      Jag tror inte all affärsverksamhet kan bedrivas på detta sätt – men mer och mer framöver.

     • Nej

     • Kan du motivera eller förklara varför?

      Inser du inte att upphovsrätten har blivit ett intrång i vardagliga hobbysysslor som var och varannan medborgare gör och därmed ett stort intrång i friheten?

      Ungefär som jag vore förbjuden att laga mat för att resturanger vill tjäna mer pengar eller om jag vore förbjuden att brygga öl för att licensierade ölbryggare blir av med intäkter annars.

      Upphovsrätten uppfattas faktiskt precis likadant av de yngre generationerna: ett förtryck.

     • Som hobby kan du spela musik, spela in din musik, ge ut musik, förpacka musik, distribuera musik etc., men du får lov att göra det på samma villkor som alla andra, som inte gör det på hobbybasis. Det är verkligheten, du får inga speciella favoritvillkor bara för att du kallar det hobby.

     • I princip alla andra företaganden är lagliga att göra som en hobby. Laga lunchlådor hemma fast resturanger blir av med pengar på det. Jag kan gå och hämta pizza från pizzerian till fots trots att Mat24 förlorar intäkter. Jag får dricka mitt kranvatten eller pumpa upp eget vatten och dricka även om Ramlösa förlorar intäkter. Jag får odla min egen mat trots att nån bonde blir av med intäkter. Brygga min egen öl även fast ngt belgiskt weissbier-bryggeri går back på det jfr med om jag avstod.

      Kort och gott frihet, poppe… Vet du vad det innebär?

     • @FG
      Hobbybygga hobbybomber, hobbysälja hobbysmuggelsprit, hobbysälja hobbyhembränt, hobbysälja hobbyextasy, hobbymisshandla PPmedlemmar, hobbybedrägeri, hobbysälja hobbyhemmagjord hobbyPepsidryck på hobbygjorda hobbyPepsiburkar, hobbyprinta hibby500hundralappar, vara en hobbyrasist, hobbydiskrimenera, hobbyköra fortare än hastighetsbegränsningen, hobbysnatta, hobbysälja hobbyhandeldvapen, hobbysälja hobbygjord hobbymedicin, hobbyskatteplanera.
      Oj vad mycket man kan göra bara man sätter ordet hobby framför det i funktionen av ett Adjektiv.
      LOL

     • Och du får göra egen musik själv…

     • Att du företar dig något när du lagar mat hemma innebär inte att du är företagare i juridisk mening. Behöver du F-skattsedel för att laga mat hemma? Om du lagar mat hemma och säljer den, bedriver en företagsverksamhet, om än på hobbynivå, så behöver du göra detta efter de lagar och regler som samhället satt upp.
      Frihet är inte att sko sig på andras bekostnad mot deras vilja, det är något helt annat…

     • Nu larvar ni er ju bara. Ni vet antagligen precis vad jag menar: de yngre generationerna idag ser verkligen illegal fildelning som en harmlös hobby. ”Hobbyterrorbomber” och annat ni kan försöka driva med är ju skoj att hånas med förstår jag, men faktiskt inte särskilt relevant när ingen frisk person ser någon likhet mellan terrorism och fildelning.

      Fildelningen är verkligen en legitim hobby i folks sinnen på ett sätt som många andra brott inte är. Ungefär i samma klass som att farmor får baka kakor och bjuda sina barnbarn eller att brorsan kan göra matlådor på söndagkvällen och antingen äta dessa själv eller bjuda vänner eller att arbetskollegan kan meka med sin motorcykel på kvällarna och jag kan bygga ihop mina egna datorer här hemma.

      Det är tillåtet även om du en konditorist, resturangägare, mekaniker eller IT-kille förlorar intäkter på det.

     • ”Frihet är inte att sko sig på andras bekostnad mot deras vilja, det är något helt annat…”

      Vem är det som skor sig och på vems bekostnad?

     • @FG
      Hobbyterrorism.

     • ”Fildelningen är verkligen en legitim hobby i folks sinnen på ett sätt som många andra brott inte är.”

      Det är det verkligen inte. Det är ett sätt för er i Generation Gratis att ta något som ni vill ha utan att betala för det.
      Bara för att ni kan och ni riskerar inte att åka fast.

     • ”Det är det verkligen inte. Det är ett sätt för er i Generation Gratis att ta något som ni vill ha utan att betala för det.
      Bara för att ni kan och ni riskerar inte att åka fast.”

      Datorer är vår tids fabriksmaskiner och internet är som vår tids järnvägar. Det fanns en del på 1800talet som tyckte fabriksmaskiner och järnvägar var fuskiga då de tidigare jobbat med att tillverka och frakta prylar för hand istället för i fabrik. Den tidens unga generationer som valde att köpa fabrikstillverkat eller reste med tåg beskylldes säkert också för att vara snåla och bortskämda och att inte lyssna på de etablerade hantverken som minsann visste hur man alltid hade gjort

     • De som fildelar illegalt skor sig på andras bekostnad.
      En låtskrivare investerar tid och pengar att ta fram låten.
      En artist/musiker investerar tid och pengar på att repa in och sätta sin personliga prägel på låten.
      En utgivare finansierar inspelning låten och investerar tid i allt kringarbete.
      Den som laddar ned låten illegalt sparar pengarna och lägger dem på annat.
      Inga pengar hamnar o dem som investerat tid och pengar i musik och inspelning, således skor sig den som fildelar illegalt på andras bekostnad.

     • ”Datorer är vår tids fabriksmaskiner och internet är som vår tids järnvägar.”
      Jämförelsen haltar betänkligt eftersom du inte skapar något med din ”fabriksmaskin”. Som vanligt blandar du ihop tillverkning och distribution. Att du fortfarande inte fattat detta trots otaliga inlägg är, för mig, helt förbluffande.

     • Olle: ”Fabriksmaskinen” skapar kopior. Det är det du inte kan förstå. Varje dator är som sin egen tryckpress och kan trycka ut sin egen tidning. Varje dator är som sin egen CD-pressarfabrik och kan spotta ur sig sina egna CDs. Etc.

     • Att kopiera betyder inte att skapa. När du piratkopierar så skapar du ingenting. Du kopierar någon annans skapade verk utan dennes tillstånd.
      Med din ”logik” kan man lika gärna kopiera pengar eller stjäla någons identitet.

     • ”Med din ”logik” kan man lika gärna kopiera pengar eller stjäla någons identitet.”

      Eh nä. Att kopiera pengar får man inte göra för då sänker man andras pengars värde. Bara staten som får göra det… ja varför får staten göra det då? kan man visserligen fråga sig… Det är en berättigad fråga.

      Att stjäla någons identitet är ju lurendrejeri eller bedrägeri och har ingenting med fildelning att göra. Eller känner du nån som lagt upp låtar av Iron Maiden och försökt fått andra å tro att de är Iron Maiden? 😀 Nej de allra flesta piratkopierare ger ärligt cred. till rätt person, som sig bör. Har därför inget med bedrägeri eller lurendrejeri att göra.

     • Kul att se alla självmål

     • Eh nä. Att kopiera låtar får man inte göra för då sänker man andras låtars värde.

   • ”Därför att det inte endast är skivbolagens närliggande rätt som gör fildelningen olaglig. Det är främst upphovsmännens och musikernas upphovsrätt. När du fildelar en låt så ignorerar du alla dessa individers upphovsrätt.”

    Med det argumentet kan du lika gärna argumentera för bibliotekens avskaffande. För det är exakt samma grej med bibliotek som med TPB. Enda skillnaden är att TPB aldrig får slut på kopiorna… Det du således säger är att endast rika skall få ta del av kultur och kunskap, för att en liten elit vill ha det så.

    Man kan inte sälja en tidning och förvänta sig att endast den som köper tidningen läser den. Upphovsrätten är främst till för att skydda kreatörerna från företagen, mot kommersiell användning, inte att gå efter varenda Nisse, Pelle och Kalle som delar med sig av kultur de tycker om.

    Fildelarna är inte problemet. De kommersiella aktörerna är problemet. Alltså löser man problemet genom att göra fildelning laglig och kommersiell fildelning olaglig. Så enkelt är det.

    • När du köper en tidning så är du i realiteten såld, de egentliga intäkterna kommer från annonser, där tidningarna säljer sina läsare till företag. Det du betalar för en tidning är det du betalar för din önskan att ta del av tidningens innehåll.
     Man skulle kunna göra på samma sätt med musik, bryta musiken och lägga in reklam några gånger i varje låt och kanske bara ha reklamlåtar?

     Med dina argument så kan man faktiskt argumentera för avskaffandet av dig.

     • Poppe: Vad har det för någon som helst relevans till argumentet att upphovsmän skall kunna styra över vem som tar del av deras kultur?

      Att förbjuda fildelning är i mitt tycke lika stolligt som en författare som skriver en bok och säger att ”Alla får läsa min bok… utom de där förbannade negrerna.” Enligt ert resonemang har författaren full rätt att göra bäggedera.

     • Ha ha, det är du som blandar in tidningar, att din bild av dem sedan är felaktig kan jag inte motstå att korrigera. Dra inte in liknelser om du inte gillar att få dem sågade.

      Att jämföra illegal fildelning med att jag läser grannens tidning efter det att grannen är klar med den är vad som är stolligt. Att jämföra illegala fildelare med en rastillhörighet är också ganska stolligt.
      Du är bra stollig du Per.

     • Så du menar att upphovsmannen inte har rätt att förbjuda de jävla negerhororna att läsa hans verk?

     • @PW

      Vem, i din förvirrade värld, förbjuder ngn att läsa, titta eller lyssna på ngt?
      Menar du att IKEA förbjuder ngn att nyttja deras möbler i och med att IKEA tar betalt för sina möbler?

     • Om man som upphovsman skall ha rätt att bestämma vem som får ta *del* av ens verk, då får man också som upphovsman rätten att förvägra vissa personer, grupper eller befolkningar möjligheten att ta del av ens verk. Inklusive förvägringar baserade på rasistiska, nazistiska och fascistiska värderingar.

      Du tycker detta är värdigt en demokrati, det gör inte jag. För jag tycker att ”de där jävla negerhororna” har lika stor rätt att ta del av information och kultur som alla andra. Vill du inte bli fildelad skit i att publicera ditt verk till offentligheten, annars får du finna dig i att detta sker.

     • @PW

      Din förvirring är nu oerhört stor.

      Ingen upphovsmakare vill bestämma vem som får ta del av verket på ngt annat sätt än det sätt som alla andra skapare av vilken annan produkt som helst gör.

      Med din, mer än lovligt bristande, logik är alla som säljer en produkt, iställer för att ge bort den, på något sätt alltså inte verkande på ett demokratiskt sätt.

     • @Sten: Om jag säljer en stol så har jag ingen rätt att sätta begränsningar på vad som händer med den efter att jag sålt den. Varför gäller inte detta kopior av låtar? Stolen får jag elda upp, måla gul, ge bort, sälja eller sitta på hur mycket jag vill, så länge jag äger den.

      Om en kopia av en låt har sålts till mig är det väl min egendom, och då borde väl jag få hantera kopian också hur jag än vill, bäst jag vill?

     • @PW
      ”Om jag säljer en stol så har jag ingen rätt att sätta begränsningar på vad som händer med den efter att jag sålt den.”

      Varför just en anonym stol som exempel?
      Det är lika dumt som att säga jag köpte en låt som består av ett st B-dur spelat en gång på ukelele. Du kommer inta att få upphovsrätt för det verket.
      Var lite mer specifik.
      Köper du en en burk Pepsi så har du rätt att hälla ut den, måla burken gul, ge bort den, eller behålla den hur mycket du vill, så länge du äger den.
      Men du har inte köpt någon rätt att duplicera Pepsin, varken som dryck eller som burk.
      Så du ser, det är mer eller mindre samma sak.

      Du kan låta ngn annan dricka av din Pepsi och du kan låta ngn annan lyssna på låten du köpt.
      Du får t o m duplicera låten och dela med dig av kopian till vänner och familj. Det får du inte lov att göra med Pepsin.
      Så upphovsrätten är mer givmild.

     • Skärpning med språket, pirat!

     • Det synes mig att ett starkt språk verkar vara det enda som får er att lyssna, så nä. 😛

     • Varför tar du till sådana konstiga överdrifter och jämförelser?

      Alla företag som säljer en produkt kan förstås välja om man ska sälja bara i Sverige, vissa länder, undanta Nordkorea osv. På samma sätt kan man förstås välja vilka återförsäljare man vill samarbeta med. Öppnar man en nätbutik blir det svårare, ”de jävla negerhororna” lär kunna köpa bara de betalar för sig.

      Det här är inget konstigt alls och nu famlar du verkligen efter argument för din kära piratkopiering?

      Om jag säljer en begagnad moppe på Blocket så kan jag välja, helt godtyckligt, vem jag vill sälja till, jag behöver inte sälja till högstbjudande. Om jag säljer min villa kan jag också göra som jag vill, den som bjöd högst kanske är piratpartist och jag kan då välja att inte sälja villan till den personen, skälen behöver jag heller inte redovisa för någon men jag kanske föredrar att sälja till någon som har en bättre känsla för etik och moral. Bara ett exempel Helge…

     • Men NTP, förstår du inte?

      Om du ska ha rätten att bestämma vem som tar del av ditt verk… Då får du även rätten att förvägra personer på andra grunder än de rent ekonomiska. Ja?

     • Du har seglat snett igen.

      Om Coca-cola inte vill sälja i Nigeria, innebär det då att de hatar negrer?

      Vad är du ute efter med ditt konstiga resonemang?

     • Nej. Men de kan bestämma sig att inte sälja i de länderna för att de hatar negrer.

      Förstår du nu då?

     • Om du läser på URL, så ser du vad ensamrätten innefattar.
      Förstår inte vad ras skulle ha med saken att göra.
      Man bestämmer inte vem, man bestämmer hur, vilket är tydligt om du läser på.
      ”2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.”
      Som du ser så behandlas inte vem som får ta del av det utan endast vem som har den uteslutande rätten att förfoga över verket och framställa exemplar av det. De som fildelar illegalt, oavsett ras, kön, sexuell läggning, yrkesval etc, kränker denna uteslutande rätt.
      Det står ingenstans att prostituerade av särskild etnisk härkomst skall kunna förbjudas köpa exemplar, av upphovsmannen tillgängliggjorda.

     • Alltså måste det vara tillåtet att ladda ner då?

     • ”uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det”
      Hur är det med läsförståelsen Per?
      Framställer du inte ett exemplar när du laddar ned?

     • Jo, det gör du.

      Men det går inte att ta del av ett exemplar över internet utan att samtidigt skapa en kopia av det. Det är således omöjligt att ta del av ett verk utan att bryta mot upphovsrätten.

      Så…

      Antingen avskaffar vi internet.

      Eller så gör vi det lagligt att ta del av ett offentligt publicerat verk så länge det inte sker i rent vinstsyfte. Vilket vi i stort redan gör då vi accepterar bibliotek, och internet bland annat är som ett stort bibliotek, skapat av folket, för folket.

      Men, det finns även en modell som här i Sverige har fungerat mycket bra för att skapa balans mellan privata landägare och allmänheten. En lag som låter oss gå ut och plocka bär och svamp i skogen, bada i en sjö eller campa i fjällen. Den lagen heter allemansrätten och ger oss medborgare en rad rättigheter och skyldigheter, utan att skada landägarnas rättigheter i någon nämnvärd utsträckning.

      Varför kan inte upphovsrätten fungera på samma sätt? Vad är det som hindrar skapandet av en digital allemansrätt? Nu pratar vi inte om att de stackars svältande upphovsmännen inte ska få tjäna pengar på skapande längre (det kan de, även om de kanske måste byta affärsmodell). Vi pratar om att den stackars allmänheten ska ha rätt att kunna dela kultur utan vinstintressen. Varför är detta en omöjlighet?

     • Nej det är fullt möjligt att inta bryta mot upphovsrätten när man tar del av ett verk på internet, detta gör du genom att använda en tjänst som upphovsrättsinnehavaren valt, något du inser om du läser, och förstår, gällande lagstiftning. Så fortsättningen på ditt resonemang får en massa hål då ditt ursprungsantagande saknar grund.

      Vi behöver alltså inte avskaffa internet, vi behöver inte heller beröva låtskrivarna deras idag lagligen tillkommande rätt genom att undergräva deras marknad för styckförsäljning, de lagliga alternativen finns för den som inte vill kriminalisera sig själv. Bibliotek ersätter författare vid utlåning, tyvärr inte i den utsträckning, gällande utländska författare, jag skulle önska, men det är baserat på demokratiskt fattade beslut. Man kan förövrigt låna musik och film på biblioteket, men det är reglerat och inte anarki, som på sajter för illegal fildelning.

      Att jämföra markägande med upphovsrätt blir lite märklig då markägarens huvudsakliga inkomster inte i någon nämnvärd utsträckning kommer från bär, svamp, bad eller campingplatsuthyrning. Allemansrätten är också reglerad så att du och ”två miljoner svenskar” inte skall kunna stövla in på ett område och gå fram som en gräshoppsvärm. Låtskrivares intäkter kommer i huvudsak från försäljning av kopior och från musikanvändare typ radio, TV, film etc. Vi kunde börja jämföra dessa saker om det var tillåtet att hugga ned träd, bryta malm, bygga hus etc. inom ramen för allemansrätten. Nu är det inte tillåtet så liknelsen faller platt. Det finns gott om tillfällen då du kan lyssna på musik utan att betala, utan att bryta mot upphovsrätten, det har musiken gemensamt med allemansrätten.

      Av samma anledning det inte är tillåtet att ta del av några varor eller tjänster utan lov så är det inte möjligt att släppa fildelningen fri, annat än med de enskilda upphovsmännens tillåtelse för dessas respektive verk.

     • Men Poppe…

      Att fildela är som att plocka svamp och bär i skogen för eget bruk. Olagligt på de flesta ställen i världen, men här i Sverige har vi sagt att det är lagligt så länge det sker inom rimliga gränser.

      Varför vill du förvägra allmänheten att plocka bär och svamp i skogen?

     • Inom rimliga gränser existerar även inom upphovsrätten. Tillåten privatkopiering. Inte säger jag att jag vill förbjuda svampplockning, jag säger bara att dina liknelser faller då du är dåligt påläst.

     • Ja men svampplockning är ju omoraliskt jämfört med att köpa proffsplockad svamp då eller… åtminstone enligt vissa antipirater… Eller makrillfiske med meta. Man kan ju få fisk på kroken och då går ju fiskbilen back…

      Inser ni inte att om alla möjliga branscher skulle ha sina favoritvillkor att hindra hobbykonkurrens så skulle det inte bli något särskilt fritt samhälle..?

     • Förövrigt Per, så är det skillnad på att läsa ett verk och att publicera det utan tillåtelse…

 11. http://www.svd.se/kultur/voddler-startar-laglig-fildelning_8100524.svd
  Nu faller alla argument för att försvara fuldelning och TPB.
  Nu har ”upphovsrättsmaffian” faktiskt gjort det som PP och TPB har pratat om i 10 utan att ha viljan eller kompetensen att faktiskt skapa nåt av värde.

  • Tveksamt om detta kommer att slå, en avgift är ju inblandad, det gillar inte gratisätarna.

   • ”Maximalt tio vänner kan sedan, mot en avgift, ta del av filmerna.”

    I stort sett samtliga youtubeklipp har fler än hundra visningar, så tror inte det är så mycket avgiften som tiopersonersspärren.

    Återigen ett ”Nice try, but wrong” från dinosauriernas sida… 🙂

    • Läsförståelseproblem?

     Antalet vänner och antalet visningar är olika saker.

     • Japp, det är det. Men jag vet att jag inte brukar titta på ett youtubeklipp mer än en till två gånger utom om det är något ruskigt intressant. Därför kommer varje sån här film ha mellan 10-20 visningar, totalt.

      Bottom line; antingen tar du ut en liten extra avgift från alla Voddlare som ser filmen, eller så begränsar du den till 10 pers eller kanske 100 visningar eller så, men inte bägge två samtidigt. Gör du bägge känns det som rena rånet.

    • @ Per Det är ju en modell för att vara framgångsrik med innovationer. Att testa och förbättra. Ni pirater testar ju inte ens, ni gör ju inga innovationer utan sitter bara och gnäller! Ni har haft 10 år på er, men inte levererat nåt av värde. Bara en massa tomma ord och gnäll.

     • Piraterna var ju först att leverera praktiska distributionslösningar som sopade mattan med allt kommersiellt som fanns. Har tagit från 2000 ända tills nu innan ”legala” tjänster kommit ikapp. Utan piraterna hade legala alternativen säkert suttit på rumpan och latat sig.

      Utan konkurrens kan man ju nämligen bete sig hur som helst i näringslivet… Det är ju bekvämt, men inte särskilt konsumentvänligt.

     • Det är dags att kliva ut i verkligheten, Gurra. iTunes startade 2001, Nokia Ovi store 2007 och Android market 2008. Bara några exempel på legala alternativ… Ditt påstående är alltså helt felaktigt. Igen. Varför är det så svårt att göra er hemläxa??

     • Och Spotify har funnits sedan 2006

     • Det är ungefär 7 år då. Och de går fortfarande back… Varken spotify eller artisterna kan ha fått särskilt bra villkor av dinosaurierna då…

     • Spotify har fullt fokus på att växa, vinsten kommer i andra hand. Förmodligen kommer även vinsten så småningom.
      Artisterna har ett nytt avtal där de får mer ersättning än förr.

     • Korrektion, när du skriver ”artisterna” Olle, så menar du låtskrivarna, genom STIM?
      Artisterna har i regel ersättning från bolagen i form av royalty, vilket regleras genom avtal mellan bolag och artist eller om artisten ger ut musiken själv genom hur stor del artisten själv väljer att kalla royalty.

     • ”Here is your new boss.. same as the old boss…”

     • Har funnits länge ja. Men inte varit i närheten av lika populära som hobbyalternativen.

     • Om du tror att du förändrar något genom att kalla illegal verksamhet för hobby så tror du fel. En domstol går efter lagen, inte på kriminellas ordval.

      Med det sagt tycker jag att det är dags att lägga ner hobbyargumentationen för ingen illegal verksamhet blir legal bara för att man själv ser det som en hobby.

      Att samla på frimärken är en traditionell hobby. Stjäl du frimärkena så är det stöld, endast samlardelen är hobby.
      Att samla på musik och film är också en hobby. Piratkopierar du för att utöka din samling så är det lagbrott, endast samlardelen är en hobby.

      Du bygger din världsbild på okunskap och önsketänkande om hur världen borde se ut. Dessutom verkar du vara helt obildbar med tanke på hur många gånger vi påpekat dina villfarelser och förklarat hur lagstiftningen ser ut.

     • Ingen monopolism kan motiveras genom att försöka smutskasta konkurrens och kalla det för brottslighet. Inte i Sovjet där folk bestraffades för att de konkurrerade olovligt med Partiet, inte på 1700-1800talet med gillen och skrån som trakasserade industrialister och inte idag när folk hobbyfildelar i sina vardagsrum.

      Frimärken finns i begränsad upplaga.. det är lite av charmen med att samla på något (om du inte fattat det). Om jag tar ett frimärke av dig så blir du av med det. Datafiler finns i obegränsad utsträckning och ingen blir av med en datafil om den kopieras.

      ”Du bygger din världsbild på okunskap och önsketänkande om hur världen borde se ut.”

      Nej det är ju ni på denna bloggen som fullkomligt missat hur världen i praktiken förändrats de senaste 15 åren. Varken politiker, domstolar eller lagarna har hängt med.

     • Det är uppenbart att du inte hängt med, du hänger kvar vid 1700- och 1800-talet.

     • Att parasitera på andra har aldrig varit OK, inte idag, inte för 100 år eller 1000 år sedan. Tekniken förändras men vad som är rätt att göra mot andra människor har inte med tekniken att göra utan med handlingen och konsekvenserna med handlingen att göra. Det här kommer du troligen aldrig förstå eftersom du tror att man kan förändra verkligheten genom att kalla den för olika saker.

      Du borde försöka förstå vad handlingar medför istället, oavsett teknikval, precis som man gör i en domstol. Jag hoppas verkligen att du hamnar i en fildelningsrättegång och att Ung Pirat är där och spelar in. Det måste vara obetalbart när du försöker försvara dig med ”det är bara en hobby”. Nu är det väl oprofessionellt att juridiskt skolade personer gapflabbar åt ett idiotiskt uttalande under pågående rättegång men om de skulle göra det när du säger det här så är det mänskligt om de inte kan lägga band på sig.

     • Fildelning är inte alls att parasitera, det är självklart gratisreklam för skaparens arbetsinsats. Inspelningar är i grund och botten reklam för skaparens arbete och så har det ju alltid varit. Skillnaden mot förr i tiden är att då fanns inga effektiva hobbysätt att sprida denna reklam på så då var den tvungen att ske på proffs-basis.

      Jag bryr mig inte ett dugg om upphovsrätts-jurister skulle skratta åt mig. Jag skrattar ju själv åt dem och deras föråldrade 1900tals-världsbild. De kommer i framtiden framstå som precis lika dumkonservativa som de idag gör då vi ser tillbaks hur de försvarade allt ifrån kvinnoförtryck, förtryck av homosexuella, religionsförtryck och monopol i hantverksbranscherna en gång i tiden.

     • Jo, det är att parasitera och det är inte gratisreklam…

     • Så du förnekar att exempelvis HBO har fått fler fans tack vare att Game of Thrones kunnat fildelas före lagliga alternativ dykt upp ”over seas”? De säger ju rentav själva att de tror sig fått massvis av nya fans tack vare illegal fildelning.

      Första steget är alltid att måla upp en positiv och engagerande bild i folks sinnen av det man vill erbjuda. Att ge sina kunder Positiva känslor så de Vill betala och inte att hota dem med polisen…

     • @Thomas: Det är inte vi pirater som sitter på feta upphovsrättskataloger från förra århundrandet.

      Visst blir det mycket gnäll, men det blir det när saker suger och man saknar möjligheterna att förbättra dem.

     • ”Saknar möjligheter”??!! Men just du Per har ju ofta påstått att det är så enkelt att spela in en låt hemma, lägga ut den på Youtube/TPB och genast börja tjäna pengar, på nåt sätt.
      Men nu sitter du och gnäller som en treåring för att ”du saknar möjligheter” Hur ska du ha det??
      Dessutom har ju piratrörelsen och era hjältar i TPB tjänat mångmiljonbelopp, varför har de inte investerat bara en liten del i ett alternativt musik och filmbolag.
      Är ni korkade, slöa eller är det helt enkelt så att ni inte själva tror på era idéer. Det är kanske bättre att ”nån annan” tar riskerna så att ni kan fortsätta att snylta och gnälla.

     • Möjligheterna är större och mer varierade än någonsin, ändå snor ni åt er gratis.

     • Möjligheterna att laga mat som en hobby är större än någonsin och ändå försöker ingen restaurang stämma folk som gör det. Tänk vad mycket pengar de förlorar på alla lunchlåderister runt om i vårt land.

      Jämfört med om du förbjöd att laga mat hemma som hobby.

     • Liknelsen faller platt.

     • Som en pannkaka? 🙂 Isf får du betala royalties till proffs-pannkakeriornas riksförbund. För du är väl ingen pirat-pannkakerist?

     • Precis, ingen har upphovsrätt på pannkakor och hade nån det så har denne någon förmodligen varit död så länge att det inte spelar någon roll längre.

 12. Gustav Nipe påstår att hovrätternas domar är prejudicerande, vilket inte stämmer, de ledande piraternas juridiska kunskaper är skrämmande låga.

  ”I torsdags kom en dom av Svea Hovrätt där en person som fildelat 60 filmer via The pirate bay och Torrentbytes endast fick dagsböter som påföljd. Hovrättens domar är prejudicerande och framtida domstolar kommer att titta på hur Svea Hovrätt har dömt i fildelningsmål.”

  http://nipe.me/2013/04/14/farskt-beslut-fran-hovratten-ger-endast-dagsboter/

  Nu är det här med prejudikat lite speciellt eftersom svenska domstolar inte är bundna att följa prejudicerande domar från Högsta Domstolen, även om man oftast gör det. Det man har på sig är att döma efter lagen. Vad det handlar om är ju praxis, att man relaterar till domar i liknande fall och lägger fram sin argumentation kring detta i rätten som sedan får väga bägge sidors argumentation och fatta ett avgörande.

  Rabiata Fredrika har hävdat att hovrättens dom mot TPB-gänget inte är prejudicerande eftersom målet inte prövades i HD. Men även det faktumet att man inte gav prövningstillstånd kommer att ge ett visst värde när man relaterar till denna dom i liknande fall. Så den domen har ett högt ”prejudicerande värde” även om man i strikta termer inte kan kalla den för prejudicerande. En fällande dom i HD hade förstås varit pricken över i:et men i praktiken kommer det inte att ha någon betydelse i filldelningsdomar förrän det ev. kommer nya domar som går i annan riktning, speciellt om detta sker i HD.

  Att Gustav Nipe nu felaktivt hävdar att en fildelningsdom i en hovrätt är prejudicerande är ett tecken på okunnighet, men också ett tecken på att han vill kränga sin försäkring mot att ta ansvar för böter för fuldelning på falska grunder.

  • Så, vad du skriver är att hovrättsdomar visst kan vara prejudicerande trots att de inte kan det egentligen?

   Bra jobbat där. 🙂

   • Ditt och flertalet andra piraters problem är att ni inte kan se nyanser, allt är svart eller vitt. Måste vara jobbigt att leva så.

    • Du ser ju allt svart/vitt vad gäller fildelning så jag hänger inte så mycket läpp för det. 🙂

     • Det gör jag då rakt inte, hur menar du nu?

     • Du vägrar ens erkänna att fildelning ens kan ha positiva effekter eller till och med kan vara net-positive, all fildelning måste bekämpas och det med tuffa polistag.

     • Nej Per, ingen här är emot fildelning!
      Du måste lära dig att hålla isär äpplen och päron och sluta göra saker svart eller vitt.
      Jag kan med säkerhet säga att NTP, Olle, Sten m.fl. är för legal fildelning, fildelning där upphovsrättsinnehavaren givit sitt medgivande.
      Vi är för kreatörernas ensamrätt till sina verk då dessa, om än immateriella, är resultatet av investerad tid, pengar och personlig särart.
      Vi är emot illegal fildelning, fildelning där det sker mot upphovsrättsinnehavarnas vilja och kränker deras ensamrätt till verk de investerat tid, pengar och personlig särart i.
      Du har själv skapat bilden av antingen eller, antingen fildelning eller inte, antingen upphovsrätt eller internet osv.
      Du skapar halmgubbar och slåss mot väderkvarnar.

     • Fel!

      För det första är jag inte emot fildelning i allmänna termer, laglig fildelning är givetvis helt OK och bra.

      Sen verkar det som att det man skriver inte går in för jag har upprepat skrivit om att det visst kan finnas fall då det är gynnsamt för en upphovsman att sprida sina verk gratis. Men det är upp till varje enskild upphovsman att avgöra från fall till fall eftersom varje sådant fall är unikt, bara för att det kan fungera för en viss artist/genre så är det ju inte säkert att det gör det för en annan.

      Varje butik måste själv avgöra om man vill köra en kampanj med gratisprov eller provsmakning för att öka försäljningen eller flörta med kunderna, självklart kan inte kunden snatta eller äta varor i butiken med motiveringen att det är gratisreklam som butiken tjänar på. På samma sätt måste upphovsmannen (eller de som äger rättigheterna till verket) själva bestämma hur de ska göra. Vill de lägga upp verket på TPB och hoppas på donationer så är det upp till dem men bara för att någon vill prova detta så kan man givetvis inte tvinga andra att göra samma sak.

      Vad gäller lagbrott så är det väl självklart att lagar ska upprätthållas. Finns det någon lag som upprätthålls så dåligt som upphovsrättslagen när det gäller piratkopiering via internet? Även om man skulle skärpa till det så att säg 1000 personer fälls varje år istället för en handfull så skulle ju majoriteten gå fria. Några tuffa polistag handlar det alltså inte om. Men det är viktigt att visa för allmänheten att lagarna gäller och att man faktiskt inkräktar på andra människors rättigheter och ekonomi när man piratkopierar. Det är ett ”osynligt” och fegt brott där man inte ser brottsoffret i ögonen när man våldför sig på upphovsmannen. Det är givetvis ett stort rättshaveri att det ser ut som det gör, att man ännu inte lyckats bekämpa piratkopieringen med hårdare tag.

     • Jag känner ingen i hela musikbranschen som tycker så. Jag har skrivit flera gånger på den här bloggen att fildelning naturligtvis kan vara kortsiktigt positivt för vissa artister.

      Men de artister som går ut och hyllar fildelning ses som egoister och hycklare i branschen. De vill alla ha alla de positiva sakerna som branschen ger dem, men de tar inte ansvar för branschen som helhet. Artister har normalt inte rätt att uppmuntra fildelning av deras skivor, eftersom de inte är ensamma ägare av upphovsrätten. Även låtskrivarna, musikerna och skivbolaget har upphovsrätt på det som de gjort. Endast som en artist skrivit alla låtar, spelar alla instrument och bekostat allt själv har han/hon rätt att ge bort låtarna gratis. Och de är 0,01% av all släppt musik skulle jag uppskatta.

      Läs gärna den här artikeln om detta:
      http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2013/20130417hypocrite/42

      Problemet med fildelning är således att det endast i vissa fall gynnar endast artisterna. Och det stora problemet med musikbranschen idag är hur alla andra ska klara sig. Artisterna gynnas så enormt av att vara ”kända”. Kändiskulturen är idag helt förödande. Förr så var alla låtskrivare, producenter, tekniker och musiker utskrivna på konvoluten. Idag är dessa helt bortglömda. Som om de inte fanns. Och då har de inte muskler att ta betalt. Det är en uttalad strategi från skivbolagen som allmänheten gått på.

      Vissa skivbolag är så klart glada i att stämma. Det är tråkigt. Men hela musikbranschen driver inte en hård ”polis”-linje. Skivbolag representerar inte upphovsrätten, även om de gärna ser det så.

      Stim tex har ju hela tiden haft en helt annorlunda inställning till att stämma folk än skivbolagen. Stim var till exempel inte med och stämde TPB. Det är värt att tänka på. Det är klart att de fick frågan om de villa vara med, men de tycker inte att det var deras sak. Det beror kanske på att Stim är en ideell förening och inte vinstdrivande.

      Det är också tack vare Stims öppenhet mot ny teknik som Spotify blev av över huvud taget. Spotify förhandlade med Stim för att få tillstånd att streama deras musik och Stim lät dem i princip slippa betala royalties under det första året. En massa individuella upphovsmän blev ju rasande. Men så här i efterhand var det otroligt storsint av dem. Nu när konceptet Spotify blivit en framgång, så är avtalen omförhandlade och nu betalar Spotify mer normala royaltys till Stim, även om jag och många andra tycker att de borde vara ännu högre.

     • Inte särskilt många verksamheter får ett stöd om de jagar sina potentiella kunder med polisen. Tror underhållningsbranscherna skulle behöva lite mera ”kunden har alltid rätt” mentalitet…

     • Kom ihåg då att den som fildelar illegalt inte är kund, betyder det då att du alltid har fel?

     • Klart att den som fildelar illegalt är en kund, precis som att den som lagar lunchlådor kan vara kund på en resturang eller att jag som cyklar för det mesta eller kör egen bil kan vara kund hos ett taxibolag ibland.

      Jagar man sina kunder som de vore brottslingar bara för att de inte gör till 100% som man vill, ja då skrämmer man nog bort fler än man lockar till sig.

     • Nej, den som fildelar illegalt är inte kund då den fildelar illegalt. Att man i andra sammanhang är kund förtar inte det faktum att man begår brott i ett annat. Att man är kund i ett sammanhang är inte en förmildrande omständighet när man begår brott i ett annat.
      Rent principiellt så säger du att en kund i Nordea som rånar Swedbank alltid har rätt…

     • Poppe: Så du menar att om jag köper en låt och fildelar den så är jag inte kund? Really?

     • ”Nej, den som fildelar illegalt är inte kund då den fildelar illegalt.”

      Joppe jovisst. Om jag köper en del musik av den jag fildelar så är jag både kund och fildelare. Det är nog ingen bra affärsplan att satsa på att hota sina kunder med rättstvister.

      Jfr om en resturang trakasserade mig för att jag lagade lunchlådor hemma. Skulle jag bli mer sugen att gå till dem och köpa min mat av dem då? Nej knappast hördududu…

     • @Per
      När du köper en kopia av en inspelning så är du kund, men inte när du fildelar den illegalt.
      Två olika handlingar där du är kund vad gäller den ena, men brottsling vad gäller den andra. Att du begår lagliga handlingar förmildrar inte på något sätt olagliga handlingar.

     • ”Att du begår lagliga handlingar förmildrar inte på något sätt olagliga handlingar.”

      Bara en idiot till företagare skulle anmäla sina flitigaste kunder för brott om det inte vore jätteallvarliga brott. Badwillen som man kan dra på sig om man blir känd för att jaga sina kunder kan säkert vara mer skadlig än vad du kan vinna på rättstvisterna.

      Vem vet hur mycket av skivförsäljningen som minskat p.g.a. bojkotter?

     • Ja, vem vet, har du några siffror på det?
      Så man låter bli att lyssna på den musik man gillar för att bojkotta eller menar du att man laddar ned illegalt istället? Brukar du inte säga att illegal fildelning inte påverkar musikförsäljning negativt, men nu säger du något annat?
      Och du, det är inte en fråga om kyckling och ägg här, enligt dig leder illegal fildelning till att branschen reagerar, vilket leder till bojkott, solklart vad som kommer först. Om nu din tes stämmer, personligen tror jag att de flesta fildelar illegalt för att de vill lägga sina pengar på annat och tycker det är najs att både äta och behålla kakan, det är en rent egoistisk handling för att kunna lägga pengarna på annat och att således ha ekonomisk vinning på sin brottslighet.

     • ”personligen tror jag att de flesta fildelar illegalt för att de vill lägga sina pengar på annat och tycker det är najs att både äta och behålla kakan”

      Det är ju najs att sälja en kopia och ändå ha den kvar så man kan sälja den igen. Själva kopiorna har ju blivit gratis, så att ta betalt per kopia är ju nästan lite som en pengapress. Att göra ett jobb en gång för alla och sen ta betalt gång på gång i efterskott. Det är alltså snarare upphovsrätten som är att både äta och behålla kakan.

      Det är ju bevisat i olika undersökningar att folk som fildelar mer även betalar mer för kultur. Kanske inte för själva kopiorna, men det är inte många företag som kan ta betalt med några lyxiga special-special adelsprivilegier som upphovsrätten är.

      Det blev allt svårare att sälja is när frysboxar började bli var mans egendom, men det var ingen ursäkt att förbjuda frysboxar. Säkert blev det svårare att sälja för hand sydda kläder när det började dyka upp textilfabriker. Den tidens industrialister och entreprenörer var väl deras tids ”generation gratis” som bara ville ha sina kläder så prisvärt som det gick..? De borde väl tänkt lite på skräddarna och skomakarna och slutat upp med att bygga fabriker.

     • Oh, by ”fildelning” menar jag såklart när det sker utan upphovsmannens tillåtelse men utan ekonomiska vinstintressen.

      Att fildela är ett lika hemskt brott som att plocka bär och svamp i USAs skogar.

     • Det är väldigt missvisande av dig då fildelning är när man delar filer, vilka man har tillåtelse att dela. Det är därför du kommer till slutsatser som att de som är emot illegal fildelning är emot all fildelning. Det är därför din världsbild blir antingen svart eller vit. Jag förstår att det känns surt att behöva sätta ordet ”illegal” framför, men det torde vara det bästa sättet att särskilja de två.

     • Knepet att sätta ”illegal” framför olika företaganden har man försökt förr i tiden i Sverige (t.ex. på 1800-talet) och även i andra legislationer som Sovjetunionen. Resultatet är ett ofritt folk där de mest uppfinningsrika och frihetstörstande inte orkar med förtrycket utan drar därifrån i amerikabåtar eller över berlinmurar. De som inte förstår hur dåligt de har det är ju inte heller de som i första hand skulle starta ett företag och försöka förbättra marknaderna. De utgör ju inget hot så de blir inte heller trakasserade på samma vis för sin uppfinningsrikedom och företagsamhet.

     • Jag behöver inte ens försöka sätta illegal framför, det sköter lagstiftningen åt mig. Det är inget försök, det är redan så.
      Det spricker när du försöker jämföra demokrati med ickedemokrati.
      Läs på lite istället och försök skapa en opinion på något som inte bara appellerar till ett fåtal fördomsfulla okunniga köksbordspolitiker-wannabes… Så fungerar det i en demokrati, men ja just det, Piratpartiet har försökt, men glömde att bilda sig, gissa håller inte, det är för enkelt för meningsmotståndarna att påvisa den totala dumhet som råder i leden.

     • Jag kan inte hur det ser ut i USA men jag antar att man inte har allemansrätten. Är det markägaren som har rätten till bären och svampen så är det detta man får förhålla sig till. Tycker du att det är OK att man går in i någons villaträdgård och plockar med sig av vad som finns?

      Erat snack om ekonomiska vinstintressen är bara kvalificerat skitsnack. Ni låtsas som att det handlar om verksamhet som inte görs för att tjäna pengar. Men i så fall skulle väl snatteri, slanga bensin osv. för eget bruk också vara OK? Men det är det ju inte för att det skadar någon annan ekonomiskt, precis som piratkopieringen gör för den som har upphovsrätten.

      När det gäller piratpartiet så går man ju ännu längre eftersom man under en lång period i praktisk handling stöttade TPB:s verksamhet, man ansåg det alltså vara helt OK att driva en sajt som profiterar kommersiellt på piratkopiering på andras bekostnad. Hur kan man försvara detta och sen larva sig med snack om utan ekonomiska vinstintressen?

      Som jag och andra redan skrivit om många gånger så klingar begrepp som ”ekonomiska intressen”, ”icke-kommersiell” osv falskt. Därför är det bättre att tala om kommersiell skala, den skada i form av uteblivna intäkter en typisk pirat inte betalar till upphovsmannen men ändå utnyttjar produkten precis som de som köpt den lagligt. Summan av alla piraters handlingar mot en enskild upphovsman kan bli enormt stor, detta är givetvis inte acceptabelt i en demokrati/rättsstat.

     • @NTP:

      Nej. Det handlar väldigt lite om vinstintressen. Att du inte kan se det visar bara hur lite du förstår ”Generation gratis”.

      Återigen, du argumenterar som att verkligheten ser ut som den gjorde 1990. Det gör den inte längre. Vad gäller upphovsrätten så har man slängt en stor fet atombomb kallad internet i det maskineri som har byggts upp kring en råvara, nämligen ”bytet” av upphovsrätter.

      Maskinen är trasig. Kaputt. Borken. Råvaran är kontaminerad. Fabriksarbetarna har flytt. Det enda man kan göra i det läget är att bygga en ny fabrik och en ny maskin utifrån dagens gällande förutsättningar. Hur du inte kan se att maskinen är trasig när rökplymen är 10 meter bred och 500 meter hög övergår mitt förstånd.

      Jag är inte en naiv idealist som tror att världen inte styrs av pengar. Det gör den. Jag är inte heller naiv nog att tro att bara för att man förbjuder något så försvinner det. Det gör det inte. Tvärtom så försvinner det förbjudna ner i underjorden där det får puttra tills det visar sitt fula tryne igen – oftast mycket värre. Se ex. den misslyckade narkotikapolitiken, förbudstiden i USA under 20-30 talen osv. Det finns många exempel. Du kan inte bara halshugga en massa bönder och tro att problemet går iväg av sig självt efter det. Det funkar inte så.

      Du liksom alla andra antipirater är helt ovillig att ta ett steg tillbaka och ställa den absolut uppenbara frågan: Behöver vi ens upphovsrätten? Varför då? Varför är just upphovsmän skyddade? Varför gäller inte samma skydd, säg, bönder, eller hantverkare, eller kläddesigners? Du tar upphovsrätten som en självklarhet, men det är den inte. Oche sedan kommer följdfrågan: om den behövs, varför måste den vara på obegränsad tid? (livstid+70 är for all intents and purposes obegränsad tid, om du tycker annorlunda så föreslår jag att du slutar röka bark). Du är som en adelsman som viftar med dina adelsprivilegier om att få våldta bondfruar och driva in skatter, men sanningen är att dina privilegier utgår från folket, och om folket inte anser att dina privilegier är rättfärdiga, då tar de bort dessa.

      Så förklara för mig igen varför dagens upphovsrätt behövs?

      För övrigt pratade jag om att plocka svamp i skogen på mark som är privat, inte på någons privata tomt.

     • Upphovsrätten behövs eftersom den skyddar immateriella tillgångar som lätt kan kopieras av andra om man inte har detta skydd. Bönder och hantverkare behöver inte motsvarande skydd för att det som de skapar har inte någon verkshöjd. Att plöja och så är inget som behöver skyddas, det är bara ett rutinarbete som måste utföras kostnadseffektivt för att gå med vinst.

      När det gäller kläddesign så finns ju varumärkesskydd, det liknar på många sätt upphovsrätten. Det finns verkshöjd i kläder såväl som i musik och film, det är detta som gör att människor eftertraktar vissa märken/modeller/låtar/filmer över alla andra. Man nöjer sig inte med byxan ”byxa” från Konsum eller spelar ”Gubben Noak” om och om igen för att spisa musik, eller tittar på samma film från semestern 2 timmar om dagen. Man vill ha det som är unikt och som man gillar. Mjölk däremot är en helt annan sak, mjölk från olika mejerier smakar i stort sett likadant om det är av samma typ. Man är alltså inte beredd att betala för ”märkesmjölk”.

      Att kunna ta betalt för sina skapelser (med verkshöjd) är en mycket stark drivkraft för att lägga tid, energi och pengar på att jobba med sådant. Man vill kunna ta betalt för sitt arbete precis som bonden eller hantverkaren.

      Så svaret på frågan, ”Behöver vi ens upphovsrätten”, är JA, och den behövs allt mer i och med informationssamhället. Det är bara dinosaurier som är fast i ångmaskiner, isutkörning, upphovsrätt från 1700-talet osv som inte förstår det här. Vi som tagit steget in i informationssamhället förstår att upphovsrätt och patent blir allt viktigare.

      Angående frågan om obegränsad tid. Detta kan diskuteras. Å andra sidan kan man tycka att så länge det finns stor efterfrågan för en produkt så borde man kunna få sälja med stöd av upphovsrätten. Ska Coca-cola behöva sälja till självkostnadspris eller bara få ha en viss fastställd maximal vinstmarginal? Ska Coca-cola tvingas offentliggöra sitt recept? Ska Ikea tvingas se på när andra möbeltillverkare gör kopior av deras produkter och med samma namn?

      När det gäller diskussioner om 70 år, 50 år, 25 år osv. Låt oss ta den debatten när vi säkrat den VERKLIGA skyddstiden, den som är enstaka dagar efter att ett nytt album eller en ny film släpps, ibland är den t.o.m. negativ när den släpps INNAN den släpps officiellt. Vad är det för mening med att teoretisera om andra skyddstider så länge man inte kan upprätthålla den? Oavsett 25 år, 10 år eller så lågt som 1 år, de giriga och hänsynslösa piraterna kommer att kränka upphovsmännens rättigheter likafullt så länge vi inte har ett fungerande system som på ett bättre sätt ser till att skyddstiden kan respekteras.

     • ”Upphovsrätten behövs eftersom den skyddar immateriella tillgångar som lätt kan kopieras av andra om man inte har detta skydd. ”

      Varför ska just upphovsmakare ha rätt att ta betalt gång på gång i efterskott utan tidsgräns för det utförda arbetet medans inga andra företagare har detta? Är de finare eller viktigare än övrigt folk som knegar på och får månadslön för det löpande arbetet?

     • Är det någon som betalar månadslön till upphovsrättsinnehavare?
      Hur många gånger måste du betala för en låt du vill ha i ditt musikbibliotek?
      Menar du att det inte finns en tidsgräns?

     • ”Är det någon som betalar månadslön till upphovsrättsinnehavare?”

      Nej det är ju ingen som betalar månadslön till upphovsrättsinnehavare.

      ”Hur många gånger måste du betala för en låt du vill ha i ditt musikbibliotek?”

      Ungefär lika många gånger som det finns DRM-skydd och lika många plattformar / devices osv jag vill ha det på.

      ”Menar du att det inte finns en tidsgräns?”

      70 år efter skaparens död. Eller vänta lite, har det växt till 90 år efteråt nu?

     • Blir det inte märkligt att jämföra ett arbete med månadslön med ett som inte har det, tycker du?

      Då använder du fel tjänster eller vet inte hur du ska använda dem för att kunna använda musiken på fler plattformar. Jag tror snarare att det var så länge sedan du använde ett lagligt alternativ att du inte har en susning om hur det funkar. Busted!

      Så det finns en tidsgräns, tvärtemot vad du hävdade, 70 år efter låtskrivarens död gäller dennes upphovsrätt, men hur är det med närstående rättigheter, vet du det?

     • NTP: Så du svarar att ”[Upphovsrätten behövs för att upphovsrätten skyddar det upphovsrätten skyddar]”. Märker du inte ditt eget tydliga cirkelresonemang? Varför ska adeln ha sina adelsprivilegier? Du kan inte svara ”För att de är adeln”, det är inget giltigt argument.

      BEHÖVS det ens skyddas från otillåten kopiering utan vinstsyfte? Ursäkta mitt språk men varför i helvete då? Vad exakt går förlorat när någon kopierar utan vinstsyfte? Varför är detta ett problem, att upphovsmannens verk når fler personer? Och kom nu inte dragandes med något tjafs om att verket inte är publicerat för allmänheten, det är det. Annars är det inte upphovsrätten utan egenmäktigt förfarande av information som gäller vilket är något helt annat.

     • @PW

      I alla andra brancher gäller oändlig tid för ägandet av det man skapat. Så om du vill jämföra med andra brancher är det upphovsrätten som har en tidsbegränsning medans alla andra äger det de har skapat för all tid framöver. Så den ”adel” du nämner är alla andra.

     • ”I alla andra brancher gäller oändlig tid för ägandet av det man skapat.”

      I alla andra branscher är det fysiska prylar som skapas och de kan ju inte mångfaldigas gratis på samma sätt.

     • @FG
      ”I alla andra branscher är det fysiska prylar som skapas och de kan ju inte mångfaldigas gratis på samma sätt.”

      Hotellnätter kan mångfaldigas, men annars är det ju bra att du fattar att immateriella rättigheter inte är exakt likadana som i andra rättigheter för materiella.

     • ”Hotellnätter kan mångfaldigas, men annars är det ju bra att du fattar att immateriella rättigheter inte är exakt likadana som i andra rättigheter för materiella.”

      Mängden hotellnätter kan ju inte mångfaldigas obegränsat. Du har dels en begränsad mängd rum (som inte kan kopieras gratis) och det krävs dessutom ett arbete att göra iordning rummet mellan gästerna… Hade du kunnat kopierat dig ett eget hotellrum som du själv skötte på hobbybasis skulle jag inte klaga. Men antagligen skulle hotellnäringen bli galna och försöka få en sån hotellnatts-kopierings-app förbjuden 😉

     • @FG

      Nej du FG, hotelnätterna finns i oändling mängd då den enda begränsningen är tid.
      Och tid i sig alltid finns i oädnling mängs i riktningen fram.
      För övrigt kan du hyra ut hotelrum där gästen själv får städa.
      Sen är ju produkten hotelnatt i högsta grad immateriell.

     • Sten skriver:

      ”Nej du FG, hotelnätterna finns i oändling mängd då den enda begränsningen är tid.”

      Om du påstår att begränsningen är tid så finns ju inte hotellnätterna obegränsat. Det stämmer ju inte heller så till vida du inte är Hilbert och har hotell med oändligt antal rum.

      ”Och tid i sig alltid finns i oädnling mängs i riktningen fram.”
      Hyra, el, vatten och skatt finns i framtiden också. För att inte snacka om lönekostnader för personalen.

      ”För övrigt kan du hyra ut hotelrum där gästen själv får städa.
      Sen är ju produkten hotelnatt i högsta grad immateriell.”

      Nej den är fortfarande inte immateriell, du har hyra på lokalen, skatt på tomten, underhåll på fastigheten, lön till personalen, en högst begränsad mängd rum osv.

     • @FG
      ”Om du påstår att begränsningen är tid så finns ju inte hotellnätterna obegränsat.”
      Vännen, tid är inte begränsad, den finns i all oändlighet. Det skapas oändligt med tid alltid:-)

      ”Hyra, el, vatten och skatt finns i framtiden också. För att inte snacka om lönekostnader för personalen.”
      Vännen, hyra har hotellet inte om de äger fastigheten. Vilken personal? detta hotel hyr ut med självstädning.

      ”Nej den är fortfarande inte immateriell,”
      Lol, vännen många tjänster är immateriella dylika.

      ”du har hyra på lokalen,”
      Inte när du äger den.

      ”skatt på tomten,”
      Betals av gästen

      ”underhåll på fastigheten,”
      Betals av gästen

      ”lön till personalen,”
      Ingen personal, gästen städar själv, behövs det personal betals den av gästen.

      ”en högst begränsad mängd rum osv.”
      begränsningen av mängd rum är irrelevant då tiden är obegränsad och varje rum kan hyras ut hur många gånger som helst då tiden är obegränsad.

     • ”begränsningen av mängd rum är irrelevant då tiden är obegränsad och varje rum kan hyras ut hur många gånger som helst då tiden är obegränsad.”

      Tiden är begränsad. En given natt då 10 sällskap vill ta in på ett hotell men bara 6 är lediga. Bara att kopiera upp 4 nya hotell-rum och tanka upp på pirate bay då eller?

      Det duger då inte att säga ”ja men vi har ledigt på Fredag och ett oändligt antal nätter i framtiden!”.

      Vill jag ta in på ett hotell så vet jag antagligen vilken dag eller åtminstone vilken vecka det rör sig om…

     • @FG

      ”Tiden är begränsad. En given natt då 10 sällskap vill ta in på ett hotell men bara 6 är lediga. Bara att kopiera upp 4 nya hotell-rum och tanka upp på pirate bay då eller?”

      Tiden är fortfarande inte begränsad, det kommer ny tid hela tiden, det kommer nya nätter hela tiden – i all oändlighet.

     • ”Tiden är fortfarande inte begränsad, det kommer ny tid hela tiden, det kommer nya nätter hela tiden – i all oändlighet.”

      Varje given tidpunkt har du ett begränsat utbud och det är vad som räknas. Varje given tidpunkt du vill kopiera en datafil är det precis lika lätt och billigt att göra så.

     • @FG

      ”Varje given tidpunkt har du ett begränsat utbud och det är vad som räknas. ”

      Så nu bestämmer du vad det är som räknas? Lol

      Vännen
      Tiden är oändlig, den tar aldrig slut, den finns i oändlig mängd. Du får ny tid varje sekund utan att du behöver betala för det, utan att du behöver beställa det, utan att du behöver leva.

     • Ja du har ju utbud och efterfrågan. Det är två väldigt basic concepts i ekonomi. Efterfrågan i fallet hotell rör sig om att få tillgång till ett rum vid en bestämd tidpunkt, och vid varje bestämd tidpunkt har du ett begränsat utbud av rum, så till vida ditt hotell inte är Hilberts hotell…

     • @FG

      ”Efterfrågan i fallet hotell rör sig om att få tillgång till ett rum vid en bestämd tidpunkt,”

      Nej, det är enbart du som skriver detta. När du kränger hotellnätter så handlar det om att sälja så många hotelövernattningar som möjligt varje natt.
      I stort sett inga hotel har 100% beläggning mer än vid mycket enstaka tillfällen. De flesta hotel ligger mellan 60-70 % beläggning, det innebär dock inte att du får övernatta i dessa rum utan att betala (trots att rummet står tomt).
      Men det är irrelevant (som det mesta annat du skriver) det kommer en ny natt i morgon och då kan man kränga hotelrummet igen, och natten efter det kommer ytterligare en natt o s v.

      Tiden är oändlig och det skapas oändligt med tid alltid.

     • ”Nej, det är enbart du som skriver detta. När du kränger hotellnätter så handlar det om att sälja så många hotelövernattningar som möjligt varje natt.”

      Aha. Här ser vi igen oförmågan att se det hela från kundens sida. Visst har du rätt i att det ur hotellägarens synvinkel handlar om att sälja så många hotellövernattningar som möjligt, men de försöker åtminstone inte trakassera folk som sover på soffan hos sina vänner och bekanta för det. Hade de varit lika desperata som upphovsrättsbranscherna hade de säkert försökt illegalisera / sabba för folk som sniket ”piratövernattar” istället för att betala ärligt för en legal proffstjänst. Skulle bli riktigt tufft för couchsurfers världen runt om hotellbranschen vore lika dumgiriga som upphovsrättsbranschen.

     • @FG

      ”Aha. Här ser vi igen oförmågan att se det hela från kundens sida. ”

      Tjena plantan, så har du än en gång fullkomligt tappat din egen tråd.
      Det var du som påstod nedan.

      ”I alla andra branscher är det fysiska prylar som skapas och de kan ju inte mångfaldigas gratis på samma sätt.”

      Nu är det ju så att branschen i detta fallet är hotellebranchen och det är hotellen som säljer hotelnätter. Hotellbranchen är inte kunderna.
      Hotellbranchen säljer hotelnätter, nätter skapas i oändlig mängd.

      Försök att komma ihåg vad det är du skriver så att du klarar av att hålla din tråd någorlunda utefter dina egna (bristande) försök till logik.

     • Återigen visar du att du inte kan argumentera utan måste ta till låga ful-knep som att kalla dina meningsmotståndare för nedsättande grejer.

      Ett hotell hyr ut rum och service under en begränsad tid. Både rummen och tiden är begränsade resurser. Detta är så basic att om du inte fattar det så är det ingen mening att fortsätta diskutera.

      Du verkar inte ens ha koll på de mest grundläggande ekonomiska koncepten som råvaror och begränsade resurser som tid och rum kontra i praktiken obegränsade resurser som datafiler.

     • @FG

      ”Återigen visar du att du inte kan argumentera utan måste ta till låga ful-knep som att kalla dina meningsmotståndare för nedsättande grejer.”
      Jag kallar dig för planta vilket är ganska målande då du lever och i och beraättar fabler.

      ”Ett hotell hyr ut rum och service under en begränsad tid.”
      Vill du att vi skall hyra ut musik på begränsad tid?
      Annars är det irrelevant då diskussionen handlade om att du påstod:
      ”I alla andra branscher är det fysiska prylar som skapas och de kan ju inte mångfaldigas gratis på samma sätt.”
      Vilket uppenbarligen är helt upp åt väggarna felaktigt.

      ”Både rummen och tiden är begränsade resurser.”
      Hotellen säljer absolut inte rummet (eller tror du att du köpt rummet för alltid efter en övernattning, LOL) de säljer tid i rummet. Tiden är inte begränsad då det kommer ny tid hela tiden. Inga hotel är för övrigt fullbokade då de ligger runt 60-70% beläggning.

      ”Detta är så basic att om du inte fattar det så är det ingen mening att fortsätta diskutera.”
      Som vanligt är du duktigt förvirrad gällande vad det gäller vad som är produkten. Produkten är tiden på rummet. Hotellet får ny tid varje dag det blir en ny dag och såtillvida du inte tror på domedagen så kommer det ny tid i morgon.

      ”Du verkar inte ens ha koll på de mest grundläggande ekonomiska koncepten som råvaror och begränsade resurser som tid och rum kontra i praktiken obegränsade resurser som datafiler.”
      Aha, vad är råvaran tid?
      Vad kostar det att framställa tiden?
      Ingenting, alltså borde hotellen inte ta betalt för tid spenderat i rummet då det kommer ny tid hela tiden.

     • ”Produkten är tiden på rummet. Hotellet får ny tid varje dag det blir en ny dag och såtillvida du inte tror på domedagen så kommer det ny tid i morgon.”

      Ja men efterfrågan gäller tiden ikväll, för att imorgon och nästa vecka kanske jag inte är i stan längre och då spelar ingen roll om rummet är upptaget eller ej för då är jag inte intresserad av att hyra rummet.

      Vad hände med de fina ledorden ”kunden har alltid rätt”? Kunden har efterfrågan på något – att hyra rätten till ett rum en viss tid som kunden vet. Erbjud det eller låt bli och se kunden söka tillfredsställa det han/hon söker efter på annat håll. Kanske i en bekants soffa i en förort om det inte passar. Fast det vore väl med era monopolresonemang ”olovlig konkurrens”?

     • @FG

      ”Ja men efterfrågan gäller tiden ikväll, för att imorgon och nästa vecka kanske jag inte är i stan längre och då spelar ingen roll om rummet är upptaget eller ej för då är jag inte intresserad av att hyra rummet.”

      Tjena Plantan, försök för en gång skull hålla dig till den tes du första framhävde, nämligen:
      ”I alla andra branscher är det fysiska prylar som skapas och de kan ju inte mångfaldigas gratis på samma sätt.”
      Det är ju uppenbarligen fel, hotel säljer inte fysiska prylar (hoppas verkligen inte du tror att du köpt alla hotellrum du bott på – med tanke på din bristande livserfarenhet – troligen inte så många.)

      För övrig har de flesta hotel enbart 60-70% beläggning, men det är irrelevant, produkten hotellet säljer är tid och tid tar aldrig slut.

 13. @Wertigon

  ”NTP: Så du svarar att ”[Upphovsrätten behövs för att upphovsrätten skyddar det upphovsrätten skyddar]”.”

  Så skrev jag inte. Men jag skrev varför skyddet behövs och behövs skyddet så behövs alltså upphovsrätten.

  ”Märker du inte ditt eget tydliga cirkelresonemang? Varför ska adeln ha sina adelsprivilegier? Du kan inte svara ”För att de är adeln”, det är inget giltigt argument.”

  Ja, irrelevanta jämförelser och halmgubbar är inga giltiga argument, varför för du då fram dem?

  ”BEHÖVS det ens skyddas från otillåten kopiering utan vinstsyfte? Ursäkta mitt språk men varför i helvete då? Vad exakt går förlorat när någon kopierar utan vinstsyfte?”

  Hur kan du fortfarande inte förstå att det är en ekonomisk skada för upphovsmannen? Det är alltså ekonomiska värden som går förlorade.

  ”Varför är detta ett problem, att upphovsmannens verk når fler personer?”

  Det är inget problem att fler personer kan få tillgång till verket, i alla fall om detta sker lagligt.

  ”Och kom nu inte dragandes med något tjafs om att verket inte är publicerat för allmänheten, det är det. Annars är det inte upphovsrätten utan egenmäktigt förfarande av information som gäller vilket är något helt annat.”

  Dragandes? Publicering innebär att allmänheten kan få tillgång till verket, dock kan det då kosta pengar. Bonde såväl som direktör, svart, vit, gul, alla kan köpa en kopia lagligt. Publicering betyder inte och har aldrig betytt att andra än upphovsmannen har rätten att mångfaldiga verket, ta betalt osv. När någon lägger upp information på TPB och seedar så är det inte publicering, det är ett lagbrott.

  Det är samma med andra sätt att sprida kultur. Sätter man upp en teaterföreställning så innebär detta att biljetter går att köpa på marknaden, av vem som helst. Det innebär inte att man kan ta sig in utan betald biljett och ta del av föreställningen.

  Varför återkommer du hela tiden till samma felaktigheter? Du och gurra är helt uppenbart obildbara eller möjligen stendumma, jag kan faktiskt inte få det till något annat.

  • Ja, irrelevanta jämförelser och halmgubbar är inga giltiga argument, varför för du då fram dem?

   Därför att dagens upphovsrätt mer eller mindre är ett rent adelsprivilegie som endast gynnar ett fåtal personer. Jag är för en balanserad upphovsrätt. Det är inte dagens.

   Hur kan du fortfarande inte förstå att det är en ekonomisk skada för upphovsmannen? Det är alltså ekonomiska värden som går förlorade.

   Det är ungefär lika stora värden som går förlorade som om en person pissar på allmän gata, eller plockar lite svamp och bär i skogen för eget bruk på privat mark. Om jag plockar 2 kg kantareller i skogen är det min lagliga rätt, trots att kilopriset på kantareller kan vara rätt så högt (mellan 100-300 kr kilot beroende på väder och årstid). Lagen har sagt att detta är allas lagliga rätt att plocka hur mycket envar vill så länge det inte sker i vinstsyfte eller på tomtmark.

   De eventuella värden som går förlorade vid fildelningen är långt mindre än så, speciellt om man dessutom räknar in de positiva effekterna av att bli fildelad. Generellt tjänar man mer på att bli fildelad än att inte bli det, detta enligt flertalet studier, men även för de enstaka fall som inte tjänar på fildelningen uppgår det sammanlagda, totala förlorade ekonomiska värdet till kanske 10-20 000 kr när fildelningen kommer upp i kanske 10 miljoner verk – vilket är en droppe i havet för de mångmiljonintäkter som det alltsom oftast rör sig om i det fallet. Även om det bara är 1% av fildelarna som dessutom köpt, så innebär det fortfarande att 100 000 personer betalat fullpriset på 100 kr => 10 000 000 i intäkter. Yes?

   Det är tokenkelt att se att även om en väldigt liten del av den totala kakan betalar för sig, så kan man leva gott på den lilla delen.

   • Upphovsrätten finns för alla, inte för ett fåtal personer, alla människor i Sverige har upphovsrätt på det de skapar, givetvis under förutsättning att de skapar något originellt/unikt och inte plagierar/kopierar. Adelsförmåner handlade om arv och i vilken familj du var född alternativt på nåd av kunglighet, inget alla kunde uppnå genom att skapa något unikt. Så när du säger ett fåtal så är du helt snett ute.

    Omsättning gällande försäljning av inspelad musik har minskat med ca: 50% under den illegala fildelningens härjning. I Sverige var den omsatte den totala försäljningen år 2000: 1 654 459 tkr och år 2010: 825 119 tkr. (GLF) Kurvan har pekat väldigt tydligt nedåt under hela den här perioden förutom med ett par få undantag på senare år, då de legala tjänsterna vänt kurvan uppåt lite, men vi ser att det fortfarande finns mindre underlag för återinvesteringar i inspelad musik. Ett flertal studier, vilka hänvisats till förut, kopplar alla nedgången, i olika grad, till den illegala fildelningen.(Blackburn D. (2004), Chiang E. P., Assane D. (2008), Coyle J. R. et al (2008), Bounie D., Bourreau M., Waelbroeck P. (2005), Johansson D., Larsson M. (2009), Bjerkøe R., Sørbo A. (2010) m.fl.) Så nej, din liknelse med svamp och gatpissning har inget med verkligheten att göra. Trams och barnsligheter.

    Vilka studier hävdar att man tjänar mer på att få sin musik illegalt fildelad än att inte bli det?

    • Omsättning gällande försäljning av inspelad musik har minskat med ca: 50% under den illegala fildelningens härjning

     Men detta kan du rakt av inte skylla på fildelningen. INGA studier visar på att fildelningen hade speciellt mycket att göra med nedgången, endast att den har skett.

     Det finns ett flertal förklaringar till att försäljningen och därmed intäkterna) har sjunkit och nu är på uppgång igen, till exempel:

     1. Färre artister släpper inspelad musik -> minskat utbud och mindre försäljning
     2. Ökande priser -> Färre villiga att köpa
     3. Rootkit-skandalerna -> Färre som köper
     4. Den ekonomiska krisen -> Färre köper lyxkonsumtion

     Etc. Dessutom finns det ganska sunda bevis på att fildelningen INTE har så mycket med nedgången att göra – 2002 så gick skivförsäljningen ner c:a 7%, men det fildelades totalt 2.7 gånger så mycket som det såldes, och dessutom minskade utbudet av CD-skivor markant det året också. Förvisso är dessa fildelningssiffror inflaterade av dels musik som inte finns på marknaden längre (out-of-prints), dels musik som är Public Domain/CC. Om nedgången av musiken helt berott på grund av piratkopieringen skulle det betyda att ungefär 2.5% av all musik som fildelades 2002 var illegal. Detta är uppenbarligen inte fallet.

     Dagens siffror skiljer sig inte nämnvärt. Men fortsätt gå efter fildelarna för all del. Det kommer bara gynna oss pirater i slutändan! 😀

     • Vaddå ”INGA studier”, tvärtom, jag namnger 6 studier ovan som säger att illegal fildelning haft en negativ påverkan på försäljningen av inspelad musik.

      Vad har du för källor?
      2002 så gick musikförsäljningen i Sverige ned med 5,7 % från året innan, vilket inte var en särskilt stor nedgång i sig, och den har ofta varit i fokus för Piratvärlden.(GLF-statistik) Ett par år tidigare såg vi uppgångar så det här kunde tolkas som en naturlig nedgång, som inte hade med illegal fildelning att göra.
      De tidiga studierna som gjordes kunde inte heller se att det skulle finnas en stark koppling, Pirater brukade säga, ”det finns inga studier som bla bla bla” och hänvisade till en KTH pryl från 2004, då siffrorna man hade att förhålla sig till inte visade på nån större nedgång så drog man slutsatsen att illegal fildelning inte påverkade försäljningen negativt.
      Nedgången fortsatte dock, 2003 ned 14,7%, 2004 ned 17,4 %, 2005 ned 10,9 %, 2006 ned 3,5 %, 2007 ned 10,6 %, 2008 ned 7,1 %och 2009 vände det så uppåt lite, då alternativ till illegal fildelning började dra in lite mer till intäkterna. (Åren 2006 – började man även få intäkter från digital försäljning, vilket ledde till att nedgången inte blev lika markant, men först 2009 ledde det till en liten uppgång, efter ett ras på ca: 800 milj.)

      Att färre artister släpper inspelad musik är en konsekvens av illegal fildelning och den nedgång så många studier kopplar till den. Du behöver öva lite på orsak och verkan där. Säljer det färre exemplar så produceras färre och mindre avsätts till återinvesteringar i nya utgivningar.

      Vad har du för källa på att musiken skulle blivit dyrare? Med digitala alternativ så har priset till och med fallit från 159 till 99. Räknar man med inflation och generalprisindex etc. så får du nog en annan syn på priset. Lycka till med det.

      Vad gäller Rootkit så ska du se att det inte är vare sig särskilt utbrett eller aktuellt i medvetandet på någon längre. Några inbitna fundamentalistpirater då förstås.

      Ekonomiska krisen.
      Och för egen vinning fildelar illegalt på bekostnad av andra istället.

      Generellt så diskuterar du i det förflutna känns det som.
      Du får lov att presentera lite reella källor istället för dina egna åsikter och tolkningar av fjärdehandsinfo på torrentfreak.

     • Ja det är kanske svårt att sälja kopior nu för tiden när 10åringar kan kopiera gratis. Konstigt va? So what? Hitta på nåt nytt att ta betalt för som folk upplever att de får ett värde av. Så länge det kan skapas kultur bra nog att ge efterfrågan så kommer folk vara beredda att betala för det på ett sätt eller annat. För musik har du som exempel livespelningar och för långfilm har du exempelvis biografvisningar. I övrigt kan du säkert bygga gemenskaper med sociala incentiv att vara med och investera i skapandearbetet. Man är cool om man är mecenat! En riktig kulturälskare. Borde inte va så svårt att bygga. Seså.. sätt fart 😉

     • Skaffa sig en demokratisk majoritet Gurra eller betala priset för sin brottslighet, det är den frågan de illegalt fildelande ställs inför.

     • Du glömde alternativet att gå i exil i ett annat land och arbeta någonstans där jag inte ses som en kriminell för min politiska övertygelse. Vore ju ett djäfla slöseri med skattemedel bara. Betala hela min uppfostran inkl. skola och sen när jag blir produktiv blir jag trakasserad tills jag inte står ut utan drar här ifrån…

      Om fler tekniskt kunniga ungdomar gör så av sin politiska övertygelses skull… kommer det gå bra för Sverige i framtiden då???

     • Nedgången i musik kan fortfarande inte skyllas enbart på fildelning. Du vill ha färska exempel?

      Japan: Konsumtionen sjönk när fildelningen sjönk.

      Sedan har vi både en Norsk och en Svensk rapport som konstaterar att intäkterna för hela musikbranchen har ökat under 00-talet som kom ut… 2010?

      Sedan det faktum att det inte funnits några digitala alternativ förrens 2008-2009 när marknaden vrålat sig hesa efter DRM-fria mp3-filer men inte fått detta. (Nej, iTunes räknas inte pga sitt DRM)

      Hur var det nu… ”Home taping is killing music… But we’re making a record profit for several years now”.

      Nej, skivindustrin är som en femtiårig gammal gubbe med diabetes, lungcancer och leverskrump, som fortsätter röka, supa och äta tårta så det står härliga till. Och sen skyller de på att de mår så dåligt för att de är parfymallergiker och de där jämrans ungdomarna gör så att de får svårare att andas. Rökandet eller supandet har inget alls med det att göra, nejdå…

     • Första länken funkar inte, skall googla och se om jag hittar det du tar upp.
      Vilken svenska och vilken norska?
      Hela musikbranschen säger du, who cares. Det är lika korkat som att säga att hela dagligvaruhandeln har gått upp, fast vi diskuterar minskade intäkter för mjölkbönder p.g.a. brottslig verksamhet.
      – Ameh, vaddå, dagligvarubranschen har aldrig gått bättre.
      – Jo, men vi diskuterade mjölkbönderna och mjölken.
      – Ica har mjölk, och de har ökat vinsterna i år.
      – Ja, men vi diskuterar inte ICA, vi diskuterar mjölken och mjölkbönderna.
      – Ameh, mjölkbönderna får väl starta ett eget ICA.

     • BTW, digital försäljning räknas med i statistiken från 2006.
      Vad är det för problem med iTunes?
      Har tillgång till mitt bibliotek via iCloud, på privat dator, jobbdator, mobiltelefon, ipod, kan bränna ned låtar på CD, har backup på mitt bibliotek på separat hårddisk om molnet skulle fucka upp, loggar in med mitt ituneskonto på en polares dator och kommer åt min skit från molnet…vad är problemet, ah, det är svårare för mig att begå ett brott och publicera grejerna utan lov. Jag kan iofs göra en digital kopia via fiberutgången på mitt ena ljudkort till fiberingången på det andra, men varför? Jag betalar för min konsumtion och andra får lov att betala för sin.

     • Nu pratar jag om iTunes pre-2008 då det var väldigt svårt att kunna använda låtarna man köpt i valfri mp3-spelare (man var tvungen att använda iPod). Mycket har hänt sen dess, men vissa låtar kräver fortfarande att man ex. måste använda iTunes för att spela upp låten.

      Steve Jobs (aka Apples dåvarande VD) postade om problemet 2007. Det finns även starka bevis för att DRM-skyddet har gjort mer skada än nytta vad gäller den fria konkurrensen.

      Japan-länken btw: http://www.japantoday.com/category/national/view/a-month-after-download-law-consumers-spending-less-on-music-survey

      För övrigt, det är gungor och karuseller. Musikbranchen som helhet (spelningar + inspelningar + annat) har ökat, detta är ett rent faktum som redovisas i en norsk studie, och svenska siffror visar samma sak.

      Nu diskuterar vi inte ICA och mjölkbönder utan Gröna Lund och arkadmaskiner, eller Gröna Lund och karuseller, eller Gröna Lund och lotteristånd, eller Gröna Lund och femkampsgrenar. Går det dåligt i femkampen, ja då tar man igen det på berg- och dalbanorna. Branchen som helhet går lika bra som innan, till och med en svag ökning – trots den ekonomiska krisen. Att sedan en enskild aktör går sämre må vara hänt, men det är som om ostproduktionen skulle gå sämre än mjölken.

     • Ett kodumt resonemang.

      Vilken löntagare eller vilket företag skulle tycka att det som exempel vore ok om den egna lönen eller det egna företagets vinst halverades med piratargumentation typ att branschen som helhet växer?

      Du för fram helt irrelevanta resonemang, upphovsrätten skyddar varje enskild upphovsman, alldeles oavsett hur det går för andra upphovsmän, skivbolag, filmbolag osv.

     • Varför prata om det som varit, har du något belägg för att det skulle vara en stor anledning till nedgång i försäljning, som skulle ha nån relevans för den 50% nedgången i Sverige under perioden?

      Nej, det är inte gungor och karuseller, om eventbolag och redan väletablerade artister har ökade intäkter från konserter så har det inget med upphovsrättshavare till verk/inspelningar/prestationer, vilka fildelas illegalt, att göra.
      Den ”Norska Studien” eller ”The Norwegian Music Industry in the age of Digitalization” säger bland annat att redan etablerade, stora, artister dominerar livescenen och för nya eller mindre band är det väldigt svårt att få någon ekonomi i konserter. Den kopplar också nedgången i försäljning under 2000-talet till illegal fildelning. Det gör även Daniel Johansson, som varit med och gjort den ”Svenska studien” från 2009.
      För dig blir det tokigt när du plockar fram en icke neutral källa, som gjort en partsinlaga, i vilken man plockar ut valda bitar, ur sitt sammanhang, och försöker påvisa att ”artister klarar sig bra”, fastän det inte är ”artister” vi talar om i första hand eller enbart om när vi talar om illegal fildelning. Hela resonemanget grundas på en okunskap om verkligheten. Kul att du hänvisar till studier och inte ens vet vad de heter eller har läst dem. Bespara oss andra-, tredje- och fjärdehandsinformation i fortsättningen, gå direkt till källan så ska du se att det blir bättre.

      Artikeln i Japan Today undrar jag vad du vill påvisa med?

      Gröna Lund-tanken funkar inte i värld där artist och låtskrivare är olika personer. Där en inspelning som utsätts för brott inte är samma sak som ett konsertframträdande som inte utsätts för brott. I en verklighet där stöld inte är detsamma som brott mot upphovsrätten. Fail Per.

     • ”Gröna Lund-tanken funkar inte i värld där artist och låtskrivare är olika personer.”

      Kulturskapandet är inte beroende av självständiga låtskrivare som har upphovsrätt på det som skapas. Väldigt mycket musik som skapas skapas av samma som själva framför denna. Fail Poppe.

     • Och?

     • Och… om de kreatörer som endast skriver låttexter är en så liten andel av allt som skapas så är de helt klart inte nödvändiga för kulturlivets fortlevnad. Vi klarar oss utmärkt utan dem.

     • Det är kul också att du ändrar ståndpunkt från ”INGA studier visar på att fildelningen hade speciellt mycket att göra med nedgången, endast att den har skett.” till ”Nedgången i musik kan fortfarande inte skyllas enbart på fildelning.”

      Jag har inte enbart skyllt den på illegal fildelning, det kan man inte göra med säkerhet, det går inte att mäta med exakthet. Däremot så har flera studier, av de jag presenterat för dig, kommit fram till att illegal fildelning står för en stor del av nedgången, man ser den faktiskt som huvudorsak. Personligen så tror jag att övriga möjliga orsaker haft en minimal, knappt märkbar, effekt, men det saknar jag idag belägg för, mest för att dessa inte tas upp i någon större utsträckning i seriösa studier. Allt pekar dock på att illegal fildelning står för huvuddelen av nedgången. Daniel Johansson, medförfattare till den ”svenska studie” du ibland hänvisar till genom andra-, tredje- och fjärdehandskällor, skriver även att ”sunt förnuft stödjer den tesen”, hur är det med förnuftet Per, är det sunt?

     • Färre personer köpte hästar och hästvagnar när bilarna kom också. Skulle vi förbjudit bilar för att rädda hästsko-smederna och häst-taxi-näringen..?

    • ”inget alla kunde uppnå genom att skapa något unikt. Så när du säger ett fåtal så är du helt snett ute.”

     Om domstolen bestämmer vad ett verk är så är det ju inte alla som kan uppnå det, utan det sker ju isåfall på domstolens nåd.

     ”Omsättning gällande försäljning av inspelad musik har minskat med ca: 50% under den illegala fildelningens härjning.”

     Härligt. Utveckling! Äntligen kan vi börja betala genom att investera i själva jobbet och skapandet och inte för några billiga kopior på de gamla bedrifterna.

     • Det behövs ingen domstol för att avgöra vad som är ett verk. Fail Gurra!

     • Men ett ”verk” är ju Per Definition ett juridiskt begrepp. Och så kommer du med dina tarvliga försök till att sänka mitt självförtroende igen…

     • Jasså är det, vad grundar du det på?
      Ditt favorituppslagsverk, Wikipedia, skriver inget om det.
      ”ett resultat ev ett arbete, speciellt inom konstnärlig verksamhet”
      Fail igen Gurra?

     • Sen var det ju det där med verkshöjd… Snickrar jag en stol, får jag upphovsrätt på det?

     • @PW

      ”Snickrar jag en stol, får jag upphovsrätt på det?”

      Det beror på hur unik och innovativ din design är. Det räcker som sagt inte med att spela Maj7 en gång på din ukelele för att det skall räknas som en unik komposition.

      Är du lika vass på att designa en unik stol som Peter Opsvik, så får du upphovsrätt till den.

      http://www.stokke.com/en-us/highchair/tripp-trapp-product-concept.aspx

     • Och vem bestämmer om man har verkshöjd eller inte?

     • @PW

      ”Och vem bestämmer om man har verkshöjd eller inte?”

      Ja du PW, det gör ju samma träiga individer som avgör alla andra dispyter gällande vad som tillhör vem.

     • @Sten: alltså, domare och domstolar.

      Domstolen definierar således vad som är ett verk och vad som inte är det.

     • ”Det beror på hur unik och innovativ din design är. Det räcker som sagt inte med att spela Maj7 en gång på din ukelele för att det skall räknas som en unik komposition”

      Visst det kanske de flesta av oss kan hålla med om. Men var går gränsen då? Och är det verkligen jurister och polisen som ska avgöra vad som är ett verk eller inte? Du tror inte att folk själva klarar av att avgöra vad för kulturskapande de vill investera sina pengar i?

     • @PW

      ”Domstolen definierar således vad som är ett verk och vad som inte är det.”

      Nja, du skapar ett verk. Om ngn annan säger sig ha skapat det istället för dig så avgör domstolen vem som är skapare till verket och om den andra varianten är ett plagiat.

      Påminner mycket om vilken annan tvist som helst.

      Du kan samtidigt hävda din upphovsrätt till C-moll spelat med ett tillslag på din ukelele, men du lär inte få det godkänt av en domstol om ngn annan säger sig ha upphovsrätten för samma sak.
      En generisk stol ger dig inte heller mönsterskydd.

     • @FG

      ”Och är det verkligen jurister och polisen som ska avgöra vad som är ett verk eller inte? ”

      Polisen avgör det aldrig. Däremot så avgör domstolar i alla andra tvistemål så varför skulle de inte gör det här?

     • Om du vill veta något om verkshöjd så får du väl läsa på.
      Lagen är ganska tydlig med vad som uppnår verkshöjd eller inte.
      Det roliga är att Gurra och du argumenterar som om det handlar om att något skulle vara lite finare och få förunnat, fast det inte är så.
      Eddie Medusas låtar har verkshöjd, så även Onkel Kånkels och Tom Zacharias, Björn & Bennys osv. Om du skriver en text som är hyfsat unik, m.a.o. som inte är ett plagiat, så snackar vi verkshöjd, sen kan du skriva låtar om att Låtskrivare är svin som vill ha betalt för sitt efterfrågade arbete eller nåt, det är fortfarande verkshöjd. Ingen har monopol på att skriva musik, men alla människor har monopol på sin egen tid och sitt eget arbete, det, mina små retarderade vänner, är frihet. Att någon skall ge bort av sin korta tid på jorden, mot sin vilja, för att ni vill det är inte frihet för den människan.

     • ”Polisen avgör det aldrig. Däremot så avgör domstolar i alla andra tvistemål så varför skulle de inte gör det här?”

      Ja en anledning varför domstolar inte ska bestämma vad som är konst och inte är väl att det kan folk gott själva bestämma…

      ”Att någon skall ge bort av sin korta tid på jorden, mot sin vilja, för att ni vill det är inte frihet för den människan.”

      Är du go eller?

      Kulturskapare lägger mängder av tid på att bli duktiga på sitt skapande av glädje på fritiden. Många timmar och år innan de blir bra nog att kunna jobba med det. De flesta sysslar med det för att de har ett inre sug att skapa. Och du påstår att den tiden att skapa är att ”ge bort sin korta tid på jorden”. Riktiga kreatörer har ett sånt sug att skapa att de knappt får tid med ngt annat på fritiden – och du försöker få det att framstå som att de gör detta mot sin vilja utan att få betalt.

      Det du skriver är inte logiskt. Den enda logiska förklaringen till din argumentation är att inte att du själv är kreativt skapande utan att du via upphovsrätten tjänar pengar på andras skapande…

     • @FG

      ”Ja en anledning varför domstolar inte ska bestämma vad som är konst och inte är väl att det kan folk gott själva bestämma…

      Förvirringen hos dig blir kontinuerligt större och större. Inga domstolar bestämmer vad som är konst eller inte, var har du fått det i från?

     • @gurra

      ”Ja en anledning varför domstolar inte ska bestämma vad som är konst och inte är väl att det kan folk gott själva bestämma…”

      Domstolar kommer alltid att behöva hantera gränsdragningsproblematik, eftersom brott nästan aldrig går att mäta med skjutmått eller liknande. Gäller ditt påstående även för våldsbrott? Ska den som våldtar själv bestämma om det är våldtäkt? Eller en pöbel? Det är nog bäst att domstolen bedömer, tycker du inte det? Allmängiltigt förstås när det handlar om gränsdragningsproblematik, pöbeln är inte lämpad för att göra juridiska bedömningar, inte minst du som är juridiskt illiterat och inte ens försöker förstå när vi rättar dig och hänvisar till gällande lag.

     • ”Förvirringen hos dig blir kontinuerligt större och större. Inga domstolar bestämmer vad som är konst eller inte, var har du fått det i från?”

      Begreppen ”verk” och ”verkshöjd” är juridiska begrepp. Om du gör ngt och spelar in detta så är det alltså upp till en domstol att avgöra om det ska skyddas av upphovsrätten om detta hamnar på internet utom din kontroll. Domstolarna blir ju då nån slags kulturpoliser.

      Larvigt! Klart att folk själva kan avgöra vad som är konst eller kultur för dem och vad av denna konsten som de är intresserade av att investera i.

     • @FG

      ”Begreppen ”verk” och ”verkshöjd” är juridiska begrepp. Om du gör ngt och spelar in detta så är det alltså upp till en domstol att avgöra om det ska skyddas av upphovsrätten om detta hamnar på internet utom din kontroll. Domstolarna blir ju då nån slags kulturpoliser.
      Larvigt! Klart att folk själva kan avgöra vad som är konst eller kultur för dem och vad av denna konsten som de är intresserade av att investera i.”

      Domstolen bestämmer inte vad som är konst, de avgör vid tvist vem som är skapare till/av ett verk.
      Din förvirring blir som sagt enbart större ju mer du skriver.
      Domstolen avgör absolut inte vad som är ”konst”.

     • ”Domstolen bestämmer inte vad som är konst, de avgör vid tvist vem som är skapare till/av ett verk.”

      Ja precis. Om tvisten rör huruvida ngt som spridits – inspelning av ett yttrande exempelvis – är ett verk eller inte.. Ja då är väl polisen och domstolen kulturrescencenter?

     • ”Riktiga kreatörer har ett sånt sug att skapa att de knappt får tid med ngt annat på fritiden”
      Exakt Gurra, och vem är du att ta dig friheter med det arbetet och den människans tid. Saknar man empati och respekt för sina medmänniskor så är det förstås lättare att utnyttja dem med en axelryckning. Försök inte låta som om du är på kreatörernas sida, som kreatör själv kan jag säga dig att du är fienden, inget annat.

     • ”Försök inte låta som om du är på kreatörernas sida, som kreatör själv kan jag säga dig att du är fienden, inget annat.”

      Antingen är du dum i huvet på riktigt eller så är du jäkligt dålig på att spela teater.

     • En riktig kreatör vill sprida sina verk och skapa efterfrågan på sitt arbete. Vill du inte sprida verken utan låsa in dem och ta betalt för dem så är du inte kreatör utan manager / affärsman / mellanhand.

     • Sorry Gurra, du är uppenbarligen den som är ”dum i huvudet”.
      Jag skriver musik, framför den, spelar in den, har frivilligt ingått ett avtal med en musikutgivare, turnerar med musiken och vet vad det innebär att vara artist, musiker och låtskrivare. Jag vet mycket väl vad hyror kostar, vad mat kostar, vad skatter och moms är och är med andra ord fullt medveten vad ett liv kostar. Jag är även fullt medveten om att en förutsättning för att få tid att skriva musik, spela in den och turnera är att dra in pengar till mat, hyra, kläder och annat. Jag vet att jag inte kan leva på cred. Jag vill inte låsa in mina verk, de finns tillgängliga på CD, Vinyl, streamingtjänster och legala nedladdningssajter runt hela världen. De finns även i hög grad på illegala fildelningssajter, vilket jag inte uppskattar och inte har tillåtit, jag ser detta som en kränkning av mina mänskliga rättigheter och ett brott mot min lagstadgade rätt. Jag har i år spelningar i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Polen, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweitz, Italien, Österrike, Kroatien, Grekland, Slovenien, Ungern, Tjeckien och Danmark. Intäkterna från spelningarna äts till viss del upp av omkostnader, som utrustning, busshyra, bränsle, skatt, egenavgifter etc. Turnerandet betalar i bästa fall för de arbetsdagar man missar på dagjobbet, men kampen med arbetsgivare om tjänstledighet är alltid en stressfaktor för alla involverade. Tidigare har turnerandet, för många artister, varit ett sätt att sälja den inspelade musiken, pirater försöker göra gällande att det skulle vara tvärtom, något som endast gäller ett fåtal stora artister.
      Vi som är på en något lägre nivå, typ de flesta, hoppas på att STIM-intäkter, SAMI-intäkter, Royaltys och Merchförsäljning tillsammans skall landa i att hyror, mat, kläder etc. betalas. Om vi inte skulle behöva ha ett vanligt jobb så skulle det vara ett incitament att skapa mer. Utan ett samarbete med ett skivbolag så skulle vi inte vara där vi är, vi hade aldrig själva haft råd att finansiera en inspelning av samma kvalitet, vi hade inte heller känt att det var värt att lägga ned hundratusentals kronor i tid och pengar på att ge bort musiken bara för att vi ”vill sprida musiken”.
      Du har inte en aning vad du snackar om och du är fienden.

     • Säg mig, om du nu är en kreatör av rang som är känd och duktig, varför går du då inte ut med och står för dina åsikter? Det är svårt att tro på vad du skriver bara på ett internet-nick ”Poppe” i en extremt partisk blogg på internet. Du säger att jag är ”fienden” men jag är musikälskare som gått på väldigt många spelningar i mitt liv. Däribland Metallica trots att de ju faktiskt behandlar sina pirat-fans som värre än skit. En av de bästa spelningar jag hört för övrigt. Jag älskar Magnus Betnér och var en av dem som var med och stödde hans nya initiativ att lägga upp på nätet. Trots att han också driver med pirater och åtminstone officiellt tycker illa om oss.

      Det är nog i regel ingen bra idé att bedriva häxjakt på sina fans / konsumenter… Tror du det själv, Poppe?

     • Ditt första misstag är att du tror att artister på alla nivåer har någon plattform att bedriva en offentlig kampanj för sina rättigheter. De intervjuer jag gör handlar oftast endast om musiken, vid tillfällen har frågor om illegal fildelning dykt upp och jag är väldigt tydlig med vad jag tycker, det blir ingen stor grej av det, inga hot om bojkott eller nåt sånt. Nu är det hårt arbete med att nå en nivå där tiden till skapande skall finnas i mesta möjliga mån, du kan tro vad du vill, det du tror bryr jag mig inte ett dugg om.
      Den som kränker mig och andra genom att publicera vår musik utan vår tillåtelse är inte en konsument i den handlingen. Vill de kalla sig fans så är det deras problem att de saknar respekt för dem som skapar musiken de gillar. Pirater har länge hotat låtskrivare och artister, som vågar säga något negativt om illegal fildelning, med bojkott eller att man skall fildela dem ännu mer. Detta är något som gör att många biter sig i tungan. Jag är helt öppen med att jag tycker att personer som du är fienden när de kränker mina och andras rättigheter. Är det något för på tal när jag får lite utrymme i media? Nope, jag talar för musiken om inte någon tar upp det. Illegal fildelning är inte något hot topic nuförtiden, inte med alla nya tjänster och ökad vinylefterfrågan i den smala genre jag håller på med. Alla kämpande låtskrivare/artister är inte kända, det är ett fåtal som är det och kan leva fullt ut på sin musik, därför är det idiotiskt av pirater att undergräva deras möjligheter till fortsatt utveckling.

      Har inga problem med att brott utreds och att skyldiga döms, tvärtom, det avskräcker nya brottslingar och gör att fler väljer legala tjänster. Pirater är på utdöende. Framför allt är de som propagerar mot mina mänskliga rättigheter mina fiender, inte den som laddar ned ett par låtar och vet att det är ett brott. Du är således min fiende.

     • @FG

      ” Om tvisten rör huruvida ngt som spridits – inspelning av ett yttrande exempelvis – är ett verk eller inte.. Ja då är väl polisen och domstolen kulturrescencenter?”

      Din totala förvirring och totala avsaknad av kunskap blir allt större.
      Domstolen avgör inte hurvida ngt är konst vilket du först hävdade – domstolen avgör vid TVIST VEM som är SKAPARE av ett verk, inte hurvida det är konst eller inte och domstolen skriver absolut inte recensioner.
      Vad polisen har med ngt av detta att göra vet ingen annan än du.

     • ”Din totala förvirring och totala avsaknad av kunskap blir allt större.
      Domstolen avgör inte hurvida ngt är konst vilket du först hävdade – domstolen avgör vid TVIST VEM som är SKAPARE av ett verk,”

      Om A säger att ”ja men detdär är väl ingen konst, kan vem som helst lyckas med”, alltså ifrågasätter om ngt uppnår verkshöjd… Det måste man ju kunna ifrågasätta om orden ”verk” och ”verkshöjd” är juridiska begrepp.

      Om ngt inte uppnår verkshöjd så omfattas det ju inte av upphovsrättslagen och då är ju eventuella intrång ogiltiga.

     • @FG

      ”Om ngt inte uppnår verkshöjd så omfattas det ju inte av upphovsrättslagen och då är ju eventuella intrång ogiltiga.”

      Och när tror du att detta sker i en domstol? Att ngn skapat ett verk så patetiskt att upphovsrätten inte skulle skydda det ( kan gälla för Falkvinge och Engströms felatigheter till bok)? Men det är det fortfarande inte en domstol som avgör om det är konst eller inte. Du förstår vännen, konst är ett annat ord än verk. Men du vill kanske omdefiniera även detta ord.

     • Kalla det vad fan du vill.. konst eller verk.. i någon utsträckning måste ju domstolen avgöra vilka fall som är relevanta att tolka som upphovsrättsintrång och vilka fall där det inte gör det. Den tolkningen är ju en värdering i om ngt uppnår verkshöjd eller ej – denna bedömning är ju då direkt en form av recension om något är ”fint nog” att räknas som ett verk.

   • ”Det är tokenkelt att se att även om en väldigt liten del av den totala kakan betalar för sig, så kan man leva gott på den lilla delen.”

    Se där. En liten strimma ljus som antyder att du förstår lite grann.
    Tänk noga nu. Vad händer med kakan om alla beslutar sig för att piratkopiera? D.v.s. ingen betalar. Vad tror du då händer med framtida kakbak?

    Själv gillar jag vår demokratilinje bättre.
    Om alla betalar för sig så blir priset lägre. Då slipper dessutom vi som inte stjäl betala för tjuvarnas kaka.

   • Jag tror inte ett smack på din kalkyl. Dessutom finns det ju numera minst två studier som visar att de som fildelar musik köper något mindre än de som inte fildelar. Jag skulle nästan vilja säga att den som först laddar ner och har en kopia som är lika bra som originalet, närmast är en idiot om man sedan köper samma sak, money for nothing. Jag har pratat med hur många som helst som säger att de inte köpt musik eller film de senaste åren utan bara fuldelat å det grövsta.

    Egentligen spelar det heller ingen roll hur stor andel som köper. I så fall kan även snatteri motiveras med liknande resonemang, bara de som snattar köper mer i affären så att affären går plus på det. Men man kan inte resonera så, stöld såväl som piratkopiering är ett lagbrott. Varje gång.

    Vill ni förändra något så är det i så fall lagen som ska ändras, fram till dess ska lagen efterlevas i sin nuvarande utformning, precis som med alla andra lagar.

    • ”Vill ni förändra något så är det i så fall lagen som ska ändras, fram till dess ska lagen efterlevas i sin nuvarande utformning, precis som med alla andra lagar.”

     Så du tyckte det vore OK att slå sina frugor och barn fram tills dess det blev olagligt?

     • Så du tycker det är OK att slå sin fru och sina barn fastän det är olagligt Gurra?

     • Juristerna skulle förr i tiden i en domstol försvarat en man då han utövat sin ”lagliga rätt” att bestämma över sin kvinna eller sina barn. Ungefär som juristerna i en sydstat för i tiden skulle försvarat en slavägares ”lagliga rätt” till sin arbetskraft.

     • Nu har vi genom demokratiska processer ändrat detta, slaveriet i Sverige är även det avskaffat, nuförtiden betalar vi människor för deras arbete om vi vill ta del av det.

     • Men det är det som är grejen.

      Det krävs ingen arbetskraft för att skapa och sälja kopior längre. Därför måste skivbolagen flytta sin affärsmodell till att ta betalt för skapandearbetet istället för kopieringsarbetet.

     • Man tar inte betalt för kopieringsarbetet, man tar betalt för det innehåll man skapat. Du bygger din tes på samma okunskap, gång på gång.

     • Du tar betalt för att andra ska få tillgång till innehållet – i praktiken tar du då betalt för att få lov att hindra andra att kopiera. Dvs. du inskränker andras frihet att få kopiera för att du vill tjäna pengar på dina egna lyxvillkor.

     • Men när du köper något skyddad av upphovsrätten så betalar du ju inte för arbetet utan du betalar för rätten att ta del av kopian. Det är ju så det står i lagen tillochmed.

      Du utför ett arbete en gång och sen har du en rätt att dra in pengar på detta arbete gång på gång i efterskott utan begränsning – det är vad upphovsrätten innebär.

     • Är inte lagar mot våldtäkt otidsenliga, med tanke på ”sexuella revolutionen”? Assange kan ju heller inte ha fel? Alla vet ju att när kvinnor säger nej så menar de ja? Eller om de inte protesterar tillräckligt hårt så är de med på de s.k. noterna?

      Så då är det OK att bryta mot godtycklig lag alltså bara för att man inte håller med om att det borde vara olagligt? Kanske med motiveringen att om 20 år så kommer det att vara lagligt?

      Vilka mer lagar än upphovsrätten anser du att medborgarna har rätten att bryta mot gurra? Vem avgör detta?

      Varför inte låta demokratiska spelregler förändra våra lagar och fram till dess håller medborgarna sig till medborgarnas spelregler och lyder lagen, eller?

     • Klart att Assange kan ha fel. Men det är även fullt möjligt att det finns folk som bara vill kasta skit på en så kontroversiell figur som han och att det finns en del tjejer som vill tjäna snabba stålars.

      Mer än upphovsrätten? Ingen fråga jag brinner lika intensivt för just nu… Naturligtvis ska både män och kvinnor få bestämma över sin kropp och inte behöva tvingas eller förbjudas rätten till sin kropp, åtminstone så länge de inte har hunnit skaffa barn eller skaffat sig ansvar av lika stor kaliber. Det är inte så ofta ett problem då de flesta tycks ha en inbyggd föräldrafunktion… äh pirat-tvseriebreak nu losers. Återkommer sen.

     • Ha ha, va?
      Så folk som har skaffat barn eller har ett stort ansvar skall inte få bestämma över sin egen kropp?
      TV-serier kan du betala för på iTunes 🙂

     • Jag känner mig då rakt inte som en loser när jag nu njuter ännu ett avsnitt av Game of Thrones på Blu-ray.
      Skulle aldrig komma på tanken att besudla mitt hemmabiosystem med en stulen fulkopia.

     • Åh, så du skulle säkert inte heller komma på tanken att besudla ditt hemmabiosystem med en kass 1080p streaming från HBO Nordic heller…

     • Nej det är så dåligt ljud.

     • Så varför ska man ens ta dig seriöst när du rakt av säger ”Dagens system funkar skitbra. Jag är helnöjd med det jag får och känner mig inte ett dugg lurad. Och alla som inte tycker som jag är dumma i huvet som inte fattar hur bra allt funkar, så det så!”

      Det är typ de vibbarna du ger ifrån dig iaf… 🙂

     • Hur är det oseriöst?
      Jag väljer Blu-ray till mitt system för att jag vill ha bästa möjliga ljud och bild när jag ser på film.
      Dessutom är det mer än småsnålt att stjäla film när jag lagt så mycket pengar på utrustningen.

     • Visst du har ju frihet att tycka det är snålt. En del tycker även det är snålt att baka sina egna bullar och en del tycker det är snålt om mamma klipper sina barn med sax istället för att gå till frisören. Men det är en mkt grundläggande del av friheten i ett fritt land att kunna välja mellan proffsalternativ och hobbyalternativ i olika branscher.

     • Precis. Du är en Nöjd Kund™. Du ser inte problemen med dagens upphovsrätt, alls. Du ser inte hur det kan fungera annorlunda – och vägrar nästan att ens överväga alternativ.

      Många människor nöjer sig med medelmåttig streamingkvalitet. Det gör inte du. Du är villig att betala premium för att få en så bra upplevelse som möjligt. Många har inte råd, över huvud taget, för detta, och om alla skulle låna på bibblan så skulle biblioteket få slut på skivor på nolltid. Men nu får de inte det.

      Marie Antionette sägs en gång ha fått frågan ”Bönderna svälter och har inget bröd, vad ska vi göra?” och svarat ”Men… Varför äter de inte tårta istället då?” Precis lika världsfrånvänd framstår du som. 🙂

     • Jag är en nöjd kund som använder flera plattformar och flera format. Det finns överhuvudtaget inga problem med det. Mp3, flac, spotify eller CD i bilen. Samma i stereon med tillägget SACD. DVD, VHS eller BD i hemmabion. Vad är problemet? Jag är ju med i matchen, jag nyttjar marknadens alla finesser. Du bara gnäller och stjäl.
      Har man råd att köpa en platt-TV så har man nog råd med 25.- för att hyra en film.
      Vem är det som är världsfrånvänd. Lyft på ditt lata arsel och masa dig till videobutiken om du också vill ha en premiumupplevelse.

     • Att man inte har råd är f.ö. inget giltigt argument för att inte betala. Att se på film är ju ingen mänsklig rättighet som du vet.

     • ”Har man råd att köpa en platt-TV så har man nog råd med 25.- för att hyra en film.”

      Visst. Jag har hyrt filmer och tvserier ett ganska stort antal gånger sen jag börjat jobba. Det funkar ju så länge man inte har några krav på kvalitet och snabbhet och service. De olagliga alternativen galopperar ju nämligen i hästväg före de legala i alla dessa aspekter… Vissa favorit-tv-serier har jag köpt eller hyrt ”boxar” i videobutiker och visst har det en charm med videobutiker! Är det OK att få tag på tv-serier eller filmer 1 eller flera säsonger i efterskott när de kommit igenom legala byråkratien att äntligen få ”säljas” i Sverige ja då kanske man orkar med krånglet att ”betala ärligt för sig”…

      Jag lovar dig.. fildelning har gett mer gratisreklam åt netflix och HBO än ngt annat du kan tänka dig. Utan fildelning hade nästan ingen haft en stor efterfrågan på dr. house, game of thrones m.fl.

    • ”Jag tror inte ett smack på din kalkyl.”

     Måste vara för att du fick IG i Matematik då, då jag bara gått efter skivbolagens egna siffror och applicerat lite simpel matematisk logik…

     ”Vill ni förändra något så är det i så fall lagen som ska ändras”

     Ja? Vad tror du PP sysslar med? Flugfiske?

     Du kan vrida och vända på det hela hur mycket du vill, du kommer inte från det faktum att dagens upphovsrätt har överlevt sig själv. Lagen är otidsenlig. Därför behövs en förändring.

     • ”Måste vara för att du fick IG i Matematik då, då jag bara gått efter skivbolagens egna siffror och applicerat lite simpel matematisk logik…”

      Personangrepp? Jag hade högsta betyg (5) i mattekurserna på teknisk högskola. Hur är det med de egna mattekunskaperna?

      Kan du redovisa exakt vilka siffror som kommer från skivbolagen?

      Ditt problem ligger nog inte i att du inte kan de fyra räknesätten och procent utan att du är ute och cyklar med dina teorier och de uppgifter du tar ur luften och räknar med.

      ”Ja? Vad tror du PP sysslar med? Flugfiske?”

      Lagbrott, medhjälp till lagbrott, uppvigling via förvrängda fakta etc.

      ”Du kan vrida och vända på det hela hur mycket du vill, du kommer inte från det faktum att dagens upphovsrätt har överlevt sig själv. Lagen är otidsenlig. Därför behövs en förändring.”

      Lagen i sig är det inga större fel på men det skadar inte om man kan modernisera vissa saker, inte minst terminologin i lagen, eftersom den inte talar i termer av de tekniska lösningar som finns idag. Detta är i sig inte nödvändigt för att tillämpa lagen men det underlättar inte minst för de som har svårt att ta till sig lagtexter, typ du och gurra.

     • ”Personangrepp? Jag hade högsta betyg (5) i mattekurserna på teknisk högskola. Hur är det med de egna mattekunskaperna?”

      Tja, det är ju inte något som har med denna diskussionen att göra. Själv hade jag också 5or på några av de mer mattetunga kurserna på teknisk högskola. Giriga och monopolistiska kan vi alla vara och det går uppenbarligen utmärkt att vara oavsett mattekunskaper.

     • Ja uppenbarligen i ditt fall.

     • Att upphovsrätten är otidsenlig eller har överlevt sig själv är en myt som piratpartiet ständigt hävdar. Det är så klart helt fel. Den behövs nu mer än någonsin. Mer och mer pengar hamnar i få personers fickor. De rika blir rikare, och de fattiga fattigare. Att i DET läget ta bort individers enda förhandlingsposition gentemot de företag som vill gynna sig själva genom att förknippas med verket du skapat är HELT fel väg att gå.

      Ni pirater pratar om upphovsrätt som om det handlar om att NI blir tvingade att betala. Det är förvissa så i många fall, men poängen med upphovsrätten är att företagen blir tvingade att betala individer. Det är en mänsklig rättighet och en enormt demokratiserande kraft, som stävjer kapitalismens totala övertagande i världen.

      Skivbolagens relation med er kunder är inte det som upphovsrätten egentligen handlar om. Det är en missuppfattning.

      Vi kan absolut diskutera om skivbolag ska ha 70 års skydd från releasedatum på sina skivor. Jag kan absolut tänka mig en kortare tid. Men inte heller det är en enkel fråga. Vilka skulle gynnas av en sådan förändring? Det är inte alls säkert att konsumenten gynnas av att inspelningar inte ägs av någon. Däremot är det 100% säkert att upphovsmännen missgynnas. Och det är 100% säkert att mellanhänder och de redan rika gynnas. Detta är frågor som piraterna inte ens är i närheten av att röra.

      Inspelningar som inte ägs har en tendens att försvinna för evigt. Nästan alla inspelningar som når konsumenter idag, gör det på grund av att personer arbetat med att inspelningarna ska spridas. Och dessa personer har kunnat arbeta med det på grund av att det funnits ett ägande i botten. Det finns enorma fördelar för konsumenten i att inspelningar har en ägare. Men det är klart att om man inte förstår något så är det lätt att kritisera.

      Tänk dig själv om du är expert på något, säg att du är läkare. Sedan kommer några personer (i grupp) och hävdar något helt osammanhängande, som att läkare inte längre behövs på grund av att vi är så friska idag. ”Det räcker.. vi mår alla bra nu!”. Dessa personer bildar ett politiskt parti och vill avskaffa läkare. Du försöker förklara för dem att vi faktiskt inte är så friska som alla tror, vi är faktiskt sjukare än någonsin. Och OM det nu är så att vi faktiskt lever längre och vi enligt en viss definition faktiskt är lite friskare idag, så är det PÅ GRUND AV läkarna och inte TROTS läkarna.

      Det är så vi i de kreativa näringarna känner inför pirater. Ni har bildat ett politiskt parti på en missuppfattning. Det är på grund av upphovsrätten ni alla har tillgång till det rika utbud som ni så gärna vill ha. Och nu vill ni ta bort den… på grund av vad?

      Piratpartiet har aldrig lyckats hålla isär rättigheter som företag har och rättigheter som individer har. Och i det nya partiprogrammet är det inte så mycket bättre. (Det gamla var ju helt värdelöst). Piratparitet skriver fortfarande helt obegripliga saker som att verk ska ha 5 års skyddstid, för att ”underlätta remixer”?? Snälla! Inspelningar är inte verk!!!! Verk ägs inte av skrivbolag. Inspelningar ägs inte av upphovsmän! Det är häpnadsväckande! Det är som att hävda att fackförbund inte behövs på grund av att vissa VD:ar har för stora fallskärmar. När ni skriver sånt så är det tydligt att ni inte förstår.

      Jag har hört flera pirater till och med säga att det inte är viktigt att veta vem som äger vad. Det är inte viktigt att förstå upphovsrätten. Det viktiga är att upphovsrätten ska bort, för att den hindrar all fildelning. Men hur kan man hävda att det är oviktigt VEMS rättigheter man tar bort eller vilka som gynnas av att rättigheter tas bort? Det är obegripligt. Endast en obotlig egoist resonerar på det sättet.

      Jag älskar att debatter i sakfrågor när det gäller upphovsrätt. Men med pirater kan man inte diskutera. Det är tydligt. Ni har bestämt er för att läkare inte längre behövs på grund av att alla mår bra nu. Fine…. Tro det ni. Det är inte olagligt att vara korkad. Men när ni bildar politiska partier och religioner, och tar över all debatt i ämnet i media, så blir man ju smått förbannad tillslut.

     • ”De rika blir rikare, och de fattiga fattigare. Att i DET läget ta bort individers enda förhandlingsposition gentemot de företag som vill gynna sig själva genom att förknippas med verket du skapat är HELT fel väg att gå.”

      Men dagens upphovsrätt används för att göra de rikare ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Eller påstår du att filmindustrin inte gick med rekordvinster under hela 00-talet?

      Ingen pratar om att ta bort upphovsrätten, endast att förkorta den till en rimlig tidsrymd och legalisera den fildelning som sker utan vinstsyfte.

      På vilket sätt skulle man ta bort individers förhandlingsposition gentemot storföretagen om allmänheten får tillgång till världens största bibliotek?

      På vilket sätt tar man bort artisternas möjlighet att tjäna pengar genom att sänka skyddstiderna på kopieringsmonopolet till 20 år från publiceringsdatum?

     • ”På vilket sätt tar man bort artisternas möjlighet att tjäna pengar genom att sänka skyddstiderna på kopieringsmonopolet till 20 år från publiceringsdatum?”

      Abba-medlemmarna drar in 100 miljoner/år i royalties. Med skyddstid på endast 20 år skulle de ha tappat 1 miljard på de senaste 10 åren, givetvis skulle ingen betala för att utnyttja deras verk om man inte behöver det.

      Alla tjänar förstås inte sådana summor men varför unnar du inte alla som skapar något att tjäna pengar på sin skapelse? Ditt försvar av tjuveri är så genomskinligt, fullt av svepskäl.

     • Det är fullständigt irrelevant om huruvida man kunde ha tjänat mer pengar genom att skyddstiderna förlängs. En fabrik kan tjäna mer pengar på att dumpa giftigt avfall i floden bredvid istället för att ta hand om det på ett ansvarsfullt sätt. Du argumenterar nu för oändlig upphovsrätt NTP; varför anser du att skyddstiderna aldrig skall gå ut, någonsin, under några omständigheter? Varför tror du att vi ens har en tidsbegränsning? Jag kan lova dig att ABBA tjänade det tiodubbla värdet på 70-, 80- och 90-talen då de var nya…

      Personligen är jag för en möjlighet att förlänga skyddstiden för enskilda verk mot en viss avgift (säg 5% eller 50 000, vilket som än är högre). Det skulle leda till att de verk som behöver mer än 20 års skyddstid också kan få detta. Men den absoluta majoriteten av samtliga verk behöver inte 20 år. De behöver inte ens fem.

     • Jag argumenterar inte alls för en oändlig upphovsrätt utan svarade bara på ditt befängda påstående om att sänkning till 20 år inte skulle göra något. 1 miljard på 10 år i exemplet motbevisar din tes via fakta i målet.

     • Ja, det finns en liten mängd verk som mår bra av en absurdt lång skyddstid. Dessa verk är c:a 0.000001% av allt kulturutbud som finns tillgängligt. Men nu pratar jag nya verk. Hur förhindrar en förkortning till 20 år att artister och upphovsmän inte kan tjäna pengar på sina verk?

     • Resturanger skulle tjäna jättemånga gånger mera pengar om vi gjorde det olagligt för folk att laga sin egen mat hemma också. Men det är irrelevant för det är ett fullkommligt oacceptabelt intrång i friheten att förbjuda folk att laga mat hemma.

     • Irrelevant jämförelse eftersom ingen propagerar för ett förbud mot att laga mat hemma, lika lite som att förbjuda att man spelar upphovsrättsskyddadade låtar på sin gitarr i hemmet eller komponerar egna låtar.

     • Det är inte irrelevant jämförelse. Enda anledningen till att ingen propagerar för ett sånt förbud mot hemmatlagning är att det hunnit bli så allmänt befäst i samtliga generationers rättsmedvetande att det är OK att laga mat hemma även om resturanger går back på det.

      Vad gäller kopiering av digitala filer är detta förbjudet endast för att de äldre generationerna inte förstår sig på att upphovsrätten faktiskt är Exakt samma sak – en oacceptabel restriktion i folks frihet som åsyftar att maximera vinsten för en given bransch / företag.

     • Nej är inte för att vi inte förstår att det är samma sak, för det ÄR inte samma sak.
      Hur många gånger ska vi behöva skriva det?
      När du lagar mat hemma så betalar du för alla ingredienser, så du ”konkurrerar” med restauranger på samma villkor. Ingen restaurang har heller behövt köpa ingredienser och laga mat åt dig. D.v.s. ingen tid och inga pengar har gått åt.

      När du piratkopierar så snor du innehållet utan att betala. Det ”företagande” eller ”hobbyskapande” som du hela tiden yrar om finns på laglig väg i form av bl.a. iTunes. När du bara snor utan att betala så konkurrerar du knappast med branschen på samma och rättvisa villkor.

      Lär dig detta nu så vi slipper se ditt svammel om crêpes o.d. någon mer gång.

     • Visst det är inte exakt likadant, eftersom mat är mat och datafiler är datafiler, men upphovsrätten är fortfarande en ursäkt att ta betalt för gamla bedrifter gång på gång utan att beh’o’va prestera nytt jobb – nu när det faktiskt finns gratis hobbysätt att sprida information.. Kräva betalt per kopia blir då att förbjuda folk deras hobbysysselsättningar, något som knappast tolereras oavsett bransch utanför upphovsr’a’ttens omraade.

     • @gurra

      Obildbara gurra:

      ”nu när det faktiskt finns gratis hobbysätt att sprida information.. ”

      Piraternas trick att försöka reducera innehåll med verkshöjd till information fungerar inte.

      Du kan kalla ett vapen för ”molekyler” och hävda att du kan göra vad du vill med ”molekyler” eftersom det inte finns några lagar som förbjuder dig att göra vad du vill med molekyler. Men likafullt är det ett vapen och du får inte göra vad du vill med det.

      Om du väljer att kalla musik och film för ”information” så påverkar detta på intet sätt det innehåll med verkshöjd som upphovsrätten skyddar. Du kan kalla det för ”blaj”, ”skit”, ”razzel”, ”brus”, ”ettor och nollor”… Har du fortfarande inte lärt dig att ordval inte påverkar något alls när det kommer till hur lagar och rättigheter tillämpas?

      Och ditt ständiga tjat om ”hobby” står mig upp i halsen. Ännu ett exempel på att du fortfarande verkar tro att omskrivningar gör att något som är olagligt borde vara eller är lagligt. Det är sorgligt att du håller på med de här dumheterna hela tiden och aldrig lär dig hur verkligheten och juridiken fungerar.

     • Per: Det är uppenbart att du inte förstår. Du blandar ihop upphovsmän, artister, skivbolag, musiker och allihop. Det är viktigt att du försöker förstå hur rättigheterna används och på vilket sätt de påverkar alla inblandade. Jag kan inte beskriva hela musikbranschen i varenda post. Du får går och köpa en bok i ämnet eller nått….

      Du skriver: – ”På vilket sätt skulle man ta bort individers förhandlingsposition gentemot storföretagen om allmänheten får tillgång till världens största bibliotek?”

      Du måste lära dig att skilja på verk och inspelningar av verk.

      Allt som finns att fildela illegalt, är inspelat av artister. Alla inspelningar som finns i ett potentiellt bibliotek är fortsatt inspelade av artister.

      För att få rätt att spela in en låt (ett verk) måste artisten betala upphovsmännen till verket. Genom stora ”kollektivavtal”, som Stim gjort med skivbolagens representanter, får upphovsmännen idag runt 9% av alla intäkter skivbolagen (artistens partner) har från inspelningen av det verket… Det är den förhandlingen jag talar om.

      Tänk dig att en upphovsman får frågan av ett företag (t.ex Saab) om att de vill använda hans låt i en reklamfilm. Då uppstår en förhandling. Tänk på att upphovsmannen äger sitt verk. Upphovsmannen kan ställa VILKA KRAV HAN VILL mot Saab. Det är en unik situation där inga pengar i världen kan tvinga upphovsmannen att ge sig. Lagen ger individen större makt än kapitalet. Han kan säga nej till en miljard dollar. Därför att han äger sitt arbete. Makten ligger hos individen och inte hos den som har mest pengar.

      Tänk på att alla som använder musikinspelningar måste ha rättigheter från två olika ägare. Masterägaren (inspelningen) och förlaget (verket). Det är två olika äganden. Så även om Saab får OK från artisten och skivbolaget så kan upphovsmannen säga nej till att låta Saab få förknippas med låten. Detta är den mänskliga rättighet vi talar om ofta.

      Om all musik som är äldre än 5 år (eller 20år) skulle vara gratis och fri för Saab att använda villkorslöst på vilket sätt de vill, så skulle de naturligtvis endast använda äldre musik. Kan du verkligen inte förstå hur ett sådant klimat minskar individens förhandlingsposition? Individen tas helt BORT, från förhandlingen. Det behövs inte längre någon förhandling.

      Varför skulle artister spela in nya låtar som är skyddade och dyra att använda, när det finns så mycket gamla låtar som är gratis att sjunga? Förstår du hur mycket cover-plattor med gamla låtar det skulle göras?

      Du skriver: – ”På vilket sätt tar man bort artisternas möjlighet att tjäna pengar genom att sänka skyddstiderna på kopieringsmonopolet till 20 år från publiceringsdatum?”

      Oj… många sker samtidigt att svara på. Jag har inte nämnt hur artister ska tjäna pengar. Artister (dvs kändiar) är de som verkar klara sig bäst i den nya gratis-kulturen. Jag talar främst om alla andra. De miljoner människor på jorden som lever på att göra musik, men som inte kan tjäna pengar på att vara kända.

      Som jag skrev så är det möjligt att kopieringsmonopolet på inspelningar är för långt. Men du måste tänka igen vad det innebär för alla inblandade när skyddstiden går ut på en inspelning. Det är inte endast skivbolaget som förlorar sitt monopol. Även alla andra upphovsägare som har direkta avtal med skivbolaget förlorar sina royaltys.

      Ponera att ett album som släpptes för 20 år sedan blir ”fritt” för vem som helst att sälja. Det är det som är kontentan. Det finns idag en massa inspelningar som är äldre än 70 år och är fria. Dessa säljs fortfarande av skivbolag. Dessa spelas fortfarande på radio och genererar fortfarande pengar. Skillnaden mellan fri musik och skyddad musik är inte så stor för konsumenten. Det påverkar främst folk som vill remixa eller sånt.

      Så de stora förlorarna på att inspelningen börjar säljas av alla, är faktiskt individerna som lever på royaltys. Inte företagen. Det finns endast ETT företag som har en laglig skyldighet att betala artister, musikproducenter, musiker och låtskrivare royaltys när musiken genererar pengar åt dem. Och det företaget är skivbolaget som bekostade inspelningen och har avtalat med alla. Jag tycker att det finns mycket att vinna för många att det är skivbolaget som säljer tillgången och inte megaupoad, eller andra bolag som inte betalar royaltys till någon annan än ägarna.

     • Emanuel: Så ditt enda argument mot att internet blir världens största folkbibliotek är att upphovsmän då skulle få det svårt att förhandla fram royalties? Ärligt? Att den lilla klick personer som har kunskapen och kreativiteten nog att skapa storsäljande hits då måste hitta något nytt att förhandla om, eller sadla om till något helt annat?

      Tjadu… 1800-talets franska adel var inte heller så glad över att behöva sadla om, men landet i stort mådde bättre av det efteråt. Man kan inte fortsätta att leva som man gjorde på 1700-talet bara för att det funkade bra att leva så på 1700-talet. På samma sätt kan man inte fortsätta leva som om det är 1990 längre. Det systemet fungerade bra för sin tid, men det fungerar inte längre.

      Angående Saab så missar du en väldigt, väldigt uppenbar detalj; vad är det som hindrar Saab från att ta en av de hundratusentals Creative Commons-licensierade verk som finns idag? Vad är det som hindrar dem från att använda Mozart, Vivaldi eller andra verk som redan fallit i Public Domain?

      Och även om det skulle ske exakt som du säger, vad är det som då hindrar dem från att göra samma sak med Beatles eller ABBA runt 2050 eller så när upphovsrätten till de låtarna gått ut? Creative Commons kommer dessutom bli vanligare och vanligare tills det slutligen blir normen i vårt samhälle. Detta baserar jag på min erfarenhet med nätet och hur det fungerat hittills. Så hur du än gör kommer du ändå hamna i det läget, förr eller senare. Enda vägen framåt är att fortsätta förlänga skyddstiderna, och då kan vi lika gärna ha oändliga skyddstider, no? Därför förespråkar du just nu oändliga skyddstider.

      Varför skulle artister spela in nya låtar som är skyddade och dyra att använda, när det finns så mycket gamla låtar som är gratis att sjunga? Förstår du hur mycket cover-plattor med gamla låtar det skulle göras?

      Ja. Och om du tittar på Youtube så finns det redan miljarders miljarder med gamla låtar i ny tappning av massvis av glada amatörer. Men det finns också mycket nytt av samma glada amatörer. Artisternas marknad kommer till slut att tröttna på gamla låtar i ny tappning och börja spela in nya saker istället. Tillgång, möt efterfrågan. Jag har fullt förtroende för att nya möjligheter att tjäna pengar på sitt skapande dyker upp om man bara har sina två ögon öppna. 🙂

      Ponera att ett album som släpptes för 20 år sedan blir ”fritt” för vem som helst att sälja. Det är det som är kontentan. Det finns idag en massa inspelningar som är äldre än 70 år och är fria. Dessa säljs fortfarande av skivbolag. Dessa spelas fortfarande på radio och genererar fortfarande pengar.

      Om det blir fritt för vem som helst att tjäna pengar på, då kommer de också tjäna pengar på det. MEN…

      1. Innan dess har du haft 20 år på dig att dra in inkomster. 20 år. Det är redan där jäkligt mycket tid.
      2. Har du skapat en megahit är du således redan ekonomiskt oberoende och skapar bara för att det är kul att skapa, innan de 20 åren är till ända. Har du INTE skapat en megahit lär inte ens 100 år hjälpa.
      3. Det kommer inte finnas så mycket marginaler på att sälja de fria verken, så de nya kommer generera mycket mer intäkter. Nyskapande kommer belönas även om det kanske inte sker via styckesförsäljning längre.
      4. Du kommer fortfarande ha veto-rätt på att ditt verk används i sammanhang du inte håller med om. Exakt hur den rätten kommer se ut i detalj får en utredning titta på; klart är att en sådan rätt behövs för livstid.

      Om marknaden fungerade som den gjorde på 90-talet, då skulle du ha både en och två poänger. Men den fungerar inte som den gjorde på 90 talet, utan den håller på att transformeras till hur den kommer fungera år 2030.

      Slutligen, det jag vill poängtera här är att det finns stora problem med dagens upphovsrätt, som ex. det svarta hålet, herrelösa verk och utpressningsbreven som RIAA/MPAA skickar ut. PP är den enda organisation jag sett hittills som tacklar dessa problem på allvar. Men jag är öppen för förslag hur man annars skall tackla dessa problem.

     • Att du gör liknelser med den franska adeln visar hur lite du vet om upphovsrätten idag. Ursprunget till vår upphovsrätt kom till under franska revolutionen och var en reaktion mot adelns orättvisa monopol. Man ville ge alla individer rätten till sina egna kreationer, det lilla vän är motsatsen till monopol, då vem som helst får skapa egna verk, det är inte förunnat ett fåtal. Om ursprunget till vår upphovsrätt kan du läsa i boken ”Musik som levebröd” (Boysen, Wennman)

     • Bra skrivet. Men eftersom det är faktaunderbyggt så kommer det att rinna av Wertigon och gurra som vatten på en gås.

      Fakta för pirater är lika illa som solljus för troll så det gäller för dem att till varje pris undvika fakta och istället föra fram samma gamla lögner, fantasier, villfarelser och konspirationsteorier.

     • Så länge ni envisas med att fakta är sådant man kan läsa i upphovsrättsskyddade ”verk” skapade av företag med intressen i att bevara upphovsrätten.. ja då är det väl inte så konstigt om vi är skeptiska..?

     • Fakta i form av gällande lagar, något som ni hela tiden väljer att inte läsa in er på.

     • Det var ju fakta att kvinnor förr i tiden skulle rätta sig i ledet och duktigt vara sin pappas eller makes tindrande ägodel.

      Tänk så oupplysta de var en gång i tiden va, kvinnfolket? De borde lärt sig sin fakta om lagen så skulle de inte behövt bli så nedrigt när juristerna dömde dem till skamliga straff för att de inbillade sig att de hade nån ”frihet”.

     • Om du pratar myndighet och rösträtt hos kvinnor så var detta knappast en fråga om att kunna lagen, det var något som alla visste om.

      Du och Wertigon däremot är djupt okunniga om upphovsrätten och tillhörande lagstiftning, ja närmast obildbara har det visat sig.

      Det enda ni klarar av är att dra upp en massa irrelevanta jämförelser, guilt by association osv. Varje gång ni gör detta visar det ofelbart hur okunniga ni är.

     • Maanga s.k. ”legala” r’a’ttigheter ‘a’r inget annat ‘a’n illa dolda f’o’rtryck. Slaveriet och kvinnofortrycket var bada forr i tiden s.k. ”legala r’a’ttigheter”. Findows mobbar mig f’o’r ‘o’vrigt, utifall ni undrar varf’o’r jag skriver saa konstigt…

     • @gurra

      ”Slaveriet och kvinnofortrycket var bada forr i tiden s.k. ”legala r’a’ttigheter”. ”

      Vilket har noll och intet att göra med upphovsrätten.

     • ”Vilket har noll och intet att göra med upphovsrätten.”

      Klart att det har att göra med upphovsrätten – eller förnekar du att upphovsrätten är en inskränkning i folks frihet?

     • Det är ingen mänsklig rättighet eller frihet att sno andras musik, film eller spel.

     • Olle, snälla, kan du sluta låtsas vara en dement papegoja som upprepar samma motbevisade falsarium gång på gång? Eller ska jag börja anta att du är 80 år gammal, dement och sitter och pissar på dig i en blöja alltför jämnan?

     • Inte så länge du och Gurra kommer med era dumma liknelser.
      Du får länka till vad du vill, det är ändå ingen som tar det som bevis.
      Eller tror du på dessa bara för att de finns på nätet?

     • ”Det är ingen mänsklig rättighet eller frihet att sno andras musik, film eller spel.”

      Det är ingen mänsklig rättighet att göra ett arbete en gång och sen ta betalt för det gång på gång i efterskott.

     • Jag säger som Betnér:

      ”…jag tycker att kultur ska betalas av de som konsumerar den, inte av den som vill ha sitt varumärke förknippat med rätt kändis”.

      http://www.magnusbetner.com/2012/10/vilken-typ-av-hora-ar-du/

     • ”Det är ingen mänsklig rättighet att göra ett arbete en gång och sen ta betalt för det gång på gång i efterskott.”

      Jo det är det. Annars får du avskaffa ägande, eller vill du betala 265.000 för en låt och dela med dig gratis till alla som vill ha?

     • Pelleplutten, du får tro vad du vill om mig, men du är inte riktigt nära.

      Jag tror du är en bitter avundsjuk gymnasieavhoppare, fet och orkeslös. Feg och odemokratisk, möjligen kommunist. Arbetslös bidragsfuskare. Du bor säkert kvar hos mamma!

     • Olle: Liknelser är aldrig helt korrekta. Ändå tar man det som ligger närmast till buds. Problemet är att ni kommer inte ifrån att en rättighet som var nödvändig inte längre är nödvändig – åtminstone inte i den form som existerar idag.

      På 1700-talet fanns det adel i Frankrike. På 1800-talet var denna avskaffad – för att den inte längre behövdes. För att den hindrade utvecklingen. Adeln hade en massa rättigheter som de tog för givna. ”Bönderna måste ju ha någon som leder dem” hette det. Ändå tvingades adeln överge dessa rättigheter när det blev uppenbart att den industriella revolutionen hämmades av sagda rättigheter. Det skedde inte utan blodiga strider, men det skedde likväl ändå.

      När du nu pratar om att ”fildelning är stöld” så säger du att jorden är platt. Det är empiriskt bevisat att jorden inte är platt. Detta är fakta man kan kolla upp. Likaså är det ett fakta att upphovsrättsintrång inte är stöld. Annars hade det rubricerats som stöld och inte upphovsrättsintrång. Så fortsätt du att argumentera för att jorden är platt – men förvänta dig inte att bli tagen seriöst av personer som har läst och förstått fakta.

     • Jag håller med om att liknelser inte alltid stämmer till 100%, men dina och Gurras liknelser stämmer ju inte alls.

      Och att kalla piratkopiering för stöld är fortfarande den bästa liknelsen. Ni tar något ni vill ha utan att betala för det.
      Att framställa spelet, filmen eller musiken kostar mer eller mindre. Någon måste betala. Då är det bättre att fler är med och delar på kostnaden. Om sedan någon gör en vinst eller förlust är det inget som du eller dina pirattjyvarkompisar har något med att göra.
      Risken tar den som finansierar kalaset och samma sak med vinsten. Så är det i alla branscher och med alla produkter/tjänster.

      Jag hävdar fortfarande att ni snor bara för att ni kan och för att ni inte riskerar åka dit.

     • Du kan för övrigt sluta skriva fildelning när du menar om piratkopiering.

     • Det är inte riktigt så enkelt. Det finns massvis av legitima use cases då fildelning (piratkopiering är en term jag uteslutande använder för upphovsrättsbrott med vinstsyfte) används illegalt, men man har redan betalat för sig.

      Ex. 1, jag vill spela ett spel från min barndom som inte längre säljs kommersiellt. Ex. ett obskyrt spel som, säg, Terranigma till SNES. Ingen KAN förlora några pengar på att spelet piratkopieras eftersom det inte säljs längre – och då köpte jag ändå det spelet när det begav sig. Det säljs inte längre för att företaget gick i konken.

      Ex. 2, jag har köpt en CD-skiva för att stödja artisten men saknar en CD-spelare då dessa rensades ut för en tid sedan. Lösning; istället för att leta upp en kompis som har en CD-ROM drive tillgänglig så laddar jag direkt ned från nätet. Nedladdningen blir således en slags rippning, och rippning är tillåtet.

      Ex. 3, Mina barn bråkar om vilken film från Disney de vill se, Trassel eller Modig. De lyckas repa bägge två så att man inte längre kan se på endera. I det läget är det många småbarnsföräldrar som laddar ner en olaglig kopia – och varför skulle de inte få det, egentligen? Nedladdningen blir en säkerhetskopia av originalet.

      Det finns många andra exempel som dessa. Visst finns det en liten del som är douchebags och laddar ner bara för att de kan, utan att ge något alls tillbaka. Men jag är av den åsikten att dessa är i en minoritet, de flesta har mer eller mindre legitima skäl för sitt nedladdande, och det faktum att det hittills har saknats vettiga lagliga alternativ mot nedladdning gör ju sitt till…

      Olovlig kopiering är inte stöld, det är olovlig kopiering. Kan du snälla sluta hävda att det är stöld nu? Olagligt, ja, omoraliskt, kanske, men stöld, nej.

     • Ingen av de pirater jag känner köper någonting som de en gång laddat ner.
      Av dina exempel kan jag tycka att det är ok med nr.1

      I exempel 2 har du väl köpt skivan för att du gillar innehållet? Har du ingen spelare får du vänta tills du har det. Sluta gnäll.

      I ex 3 får du köpa nytt. Det gäller i alla andra fall eller hur? Ungar förstör grejer, man får inte stjäla nya för det.

      Så länge ni använder era matlagningsliknelser kommer jag kalla piratkopiering för stöld. Tjyvdjävel!

     • Så länge ni använder era matlagningsliknelser kommer jag kalla piratkopiering för stöld. Tjyvdjävel!

      Dementa papegoja! 😀

     • Tjatiga och gnälliga snorvalp!

     • ”Jo det är det. Annars får du avskaffa ägande, eller vill du betala 265.000 för en låt och dela med dig gratis till alla som vill ha?”

      Ehm nä.. fansen kan gå ihop och finansiera. Ingen enskild behöver ta hela risktagandet… Suck va tröga ni tycks vara…

     • Precis som fakta som talar för vår sak rinner av dig som vatten på en gås menar du?

     • Vilka fakta?

     • Vi kan ju börja med ex. boken en reformerad upphovsrätt som på ett bra sätt sammanfattar varför PP vill se en uppluckring av de skadliga bitarna i upphovsrätten, utan att för den sakens skull avskaffa den helt.

      Den viftar du undan som om det vore en fluga och kallar det för ”dravel”…

     • Nu lyckades du verkligen pricka in kvalificerat dravel i form av den där boken, baserat på ”verkligheten” sett ur mycket förvrängda piratglasögon.

     • Vad är det för fakta den boken erbjuder? Fakta gällande PP’s partiprogram?
      Du får väl citera några ställen så kan vi bemöta det?

     • Vilka bitar av upphovsrätten är skadliga, på vilket sätt och varför?

     • Det är nästan så att jag har lust att köpa skiten, den s.k. boken. För att sedan bränna den under ritualliknande former.

     • Tja… Det faktum att den backas upp av ett tiotal oberoende studier gör den ganska grundligt förankrad i verkligheten. Kan du bara stiga av din höga adelshäst så kanske du skulle se hur upphovsrätten idag ödelägger liv och monterar ner demokratin. Men nej, upphovsmännen måste få betaaaaaaaaaalt, det är ju det enda som räknas…

      Boken som PDF för övrigt. Helt lagligt också. 🙂

     • ”Boken som PDF för övrigt. Helt lagligt också.”

      Ja för att de FRIVILLIGT släppt den för gratis nedladdning.

      Dock vill jag ha betalt om jag ska läsa dravlet. Jag har skumläst lite och det är samma gamla piratmantran som de svamlat om i år efter år. Same shit, different package.

     • Vilka studier och på vilket sätt backar de upp boken?
      Hur har det redan hunnits med ett tiotal studier som backar upp boken, kom den inte i februari?
      Seriöst, menar du att den backas upp eller hänvisar man i boken till studier? Försöker du dig på ett ”argument from authority”.

      På vilket sätt ödelägger upphovsrätten liv?
      Hur monterar upphovsrätten ned demokratin?

     • Läs boken, den listar tydligt sina källor.

      Upphovsrätten missbrukas av skivbolagen för att ex. skicka massbrev till medborgare i USA. Betalar de inte den summa som står i brevet blir de stämda på mångmiljonbelopp. Tror du en liten människa har råd att betala de 2-3 miljoner en civilrättslig rättegång kostar? Detta är väldokumenterat, men det skiter du i. Du tycker sånt bara är skitbra.

     • OK, Per.
      Boken backas inte upp av ett tiotal studier.
      Man hänvisar i boken till 6 studier, men gör som du, man hänvisar till andra-, tredje- och fjärdehandskällor, som i flera fall är tydliga partsinlagor. Jag har själv studerat fyra av dessa studier, alla dessa är överens om att branscher för inspelad musik har gått ned till följd av den illegala fildelningen. Falkvinge och Engström fortsätter i vanlig ordning att utelämna kompositörer och textförfattare ur ekvationen och gör återkommande felaktiga antaganden om musikbranschen. Bl.a. fortsätter man tro att musikförlag köper upphovsrätten till verk av artister och musiker, det går helt i linje med Engströms tidigare uppvisade prov på okunskap, som när han skrev rubriken ”STIM vill äga alla musiker”, eller som när Falkvinge blandade ihop STIM och SAMI. Nåväl, skall studera övriga studier man hänvisar till, gissar att de visar detsamma som övriga, illegal fildelning påverkar omsättningen negativt för inspelad musik, det som faktiskt är utsatt för brott, låtskrivares rättigheter kränks och deras intäkter från, efterfrågad, inspelad musik har sjunkit. Vet inte vad det är för fakta du hänvisar till, det mesta är inte underbyggt med fakta, det ser mest ut som egna tolkningar av andra-, tredje- och fjärdehandsinformation, lite som du brukar göra.

      Boken visar inte på något sätt att upphovsrätten ödelägger liv. Jag är emot grundlösa massutskick, om de nu existerar, men välgrundade förvarningar om stämning och erbjudanden om uppgörelser har jag inga problem med. Skulle du argumentera för att andra lagar ödelägger kriminellas liv, eller skulle du säga att personen som begått brottet ödelägger sitt eget liv genom en brottslig handling?

      Frågan om hur upphovsrätten nedmonterar demokratin kvarstår.

     • ”Dock vill jag ha betalt om jag ska läsa dravlet” – vilken tur att du får det då… 😉

     • Bra skrivet Emanuel, du sätter ord på orsaken till att jag bryr mig.

      Vet inte om jag tycker att det är underhållande med så mycket dumhet längre. Emanuel skriver något insiktsfullt, med tydliga punkter om att Piraters åsikter kan bygga på en missuppfattning och brist på eller ett medvetet avståndstagande från information i ämnet. I det som följer så bekräftar bara Per det som Emanuel beskriver, pirater bygger sina åsikter på en missuppfattning och undviker att ta in information, medvetet eller omedvetet. Gurra har hakat upp sig på hobby och har åkt vilse helt i sin tidsmaskin i sökandet efter fler osammanhängande liknelser, uppenbart är att han fortfarande sitter i lekhagen och försöker få i fyrkanter i runda hål.
      Det var underhållande en stund, men nu finner jag det bara sorgligt.

     • Jag håller med, det är inte längre underhållande med all denna dumhet och det är också sorgligt.

      Nya korkade utspel från olika personer kan ha ett visst underhållningsvärde men det är ju samma dravel som kommer från gurra och Wertigon varje gång.

     • Ok, så om vi har så fel, kan du vara snäll att lista samtliga argument för varför boken ”En reformerad upphovsrätt” har fel? Du har bara att läsa boken som finns fritt tillgänglig på internet och i pappersformat.

      Kan du försäkra oss om att vårt privatliv inte på något sätt är hotat, när varje lagstiftning som sker just nu lutar åt motsatt håll med ex. DLD, IPRED och FRA-lagen som lysande exempel?

      Kan du förneka att kostnaden för att kopiera en datafil har sjunkit till c:a 0.0000000000001 kr?

      Kan du komma med något vettigt argument över huvud taget till varför upphovsrätten behövs? Varför kopieringsmonopolet behövs? Förutom ”Det är min lagstadgade rätt” och ”Det är inget fel på det” (utan att bemöta de punkter jag tagit upp) har jag FORTFARANDE inte fått ett rakt svar på den frågan.

      Varför är inte skivbolagens brev som säger ”Betala oss 10 000 eller så ödelägger vi ert liv” utpressarbrev?

      Ni kan skratta åt oss, förlöjliga oss, håna oss och kalla oss imbeciller, men faktum är att ni inte är så mycket bättre själva. Jag ser fram emot den dagen ni själva får en rejäl käftsmäll av det trasiga system ni nu försvarar. Meanwhile så kommer utvecklingen gå vårt håll hur ni än gör. Frågan är inte huruvida fildelningen kommer försvinna eller inte. Frågan är hur många liv som måste ödeläggas innan etablissemanget inser det.

      Det är därför jag och resten av piratrörelsen fightas. Och rörelsen ökar i momentum, hela tiden. 🙂

     • Per, det är så mycket som är felaktigt i boken att listan blir lång.
      Bl.a. försöker man koppla vår upphovsrätt idag till den anglosaxiska traditionen, fastän Bernkonventionen, vilken vi baserar vår upphovsrätt på i Europa, är baserad på den Franska traditionen, vilken är sprungen ur den franska revolutionen och är en direkt motreaktion mot de förmåner adeln hade, men trots detta försöker man koppla dagens upphovsrätt till adelns förmåner före revolutionen. För den som läst sin historia är detta bara löjligt och så uppenbart en felaktig beskrivning av verkligheten. Adelns monopol på mönster fråntog individer rätten till sina egna mönster, vår upphovsrätt ger alla individer rätt till sina egna mönster, alltså motsatsen till det man försöker koppla vår upphovsrätt till.
      Man blandar i vanlig ordning ihop olika branscher till en och talar om artister när man avser låtskrivare och missar därmed en hel yrkeskategori, utan vilkas arbete artister skulle sakna verk att framföra och några närstående rättigheter skulle inte ens existera för artister och musiker, vilka endast åtnjuter dessa.
      Det här är några exempel, men jag skall göra en mer genomgående sågning och presentera för mina folkvalda inom miljöpartiet och försöka bidra till att sådan missinformation inte kan fortsätta att ligga till grund för beslutsfattande av de som har ett betydande väljarstöd. Tack för länken, detta dokument gör det alldeles för lätt att påvisa Piraternas dumheter och styrka att det rör sig om felaktigheter och falsarier med inte ett alltför stort arbete med källhänvisningar. Efter en första titt så ser jag i stort sett en möjlighet att omintetgöra nästan varje stycke i dokumentet med riktiga källhänvisningar.

     • Det finns en del felaktigheter i den boken ja, men jag tror du kommer få väldigt svårt att påvisa falsarier genom hela boken. Vissa saker som ex. RIAA/MPAAs häxjakt på vanliga hederliga medborgare är ex. sanna.

      Vi pirater välkomnar dock en saklig debatt, så jag hoppas att jag får ta del av kritiken när du nu är klar med den. 🙂

     • Jag har tittat lite till och det är mer än ”en del felaktigheter”, själva grundantagandet om vår upphovsrätts ursprung är felaktigt, vilka den skall skydda och de olika rollerna.
      Slutsatserna man själva drar ur studier, genom att endast återge partsinlagor, står i konflikt med resultaten i själva studien. Med andra ord så faller försöket att skapa förmildrande omständigheter. Det är samma försök du och Donsan gjort här, och det är lika felaktigt då, skillnaden mot dig är väl kanske att de verkar veta vad studierna heter, men det är knappt.

      ”Ändå har fildelningen fortsatt att öka lavinartat.” (Falkvinge/Engström)
      ”Antalet svenskar som fildelar film och tv-serier olagligt har halverats på två år.” (IDG.se 2011-03-31)

      ”Det enda sättet att ens försöka begränsa fildelningen är
      att avskaffa rätten till privat kommunikation.” (Falkvinge/Engström)
      Enligt en sifoundersökning så sa sig 25% av svenskarna vara beredda att ladda ned film illegalt före IPRED trädde i kraft, 2010 var det 16% och i mars 2011 var det 13%. Uppenbarligen så har vi inte avskaffat rätten till privat kommunikation och färre säger sig vara beredda att begå brott.

      Man väljer också att säga att storbolag har monopol, fast vem som helst får, inom lagens ramar, efter samma regler som storbolagen måste följa, ge ut musik. Inga bolag har monopol på musik. Ett påstående man inte visar något som backar upp. Man väljer ord, som låter läskiga hos den obildade piratmassan, men påståendena är tomma och saknar substans. Monopolet tillhör den som skapar musiken, och då endast den musik man själv skapat. Precis som du har monopol på din arbetskraft, ingen har rätt att ta din arbetskraft i anspråk utan din tillåtelse.

      ”En artist får typiskt mellan 5 och 7 procent av intäkterna
      från en CD, men 50 procent av intäkterna från en konsert.” (Engström/Falkvinge)
      OECD har uppgifter på 10%, det är omöjligt att säga egentligen, det handlar om förhandlingsläge. Wennman K. & Boysen P. skriver att royaltyn brukar ligga mellan 6 – 12%. Själv har jag ingått avtal där min royalty legat på mellan 15 – 22%, jag har då bidragit till den färdiga inspelningen i egen studio, i de fall med den högre royaltyn. Som du ser så varierar det, undrar var de får sina uppgifter från och om de räknar på PPD-pris och exklusive moms? Ser amatörmässigt ut.

      ”Skivbolagen är de stora förlorarna, men det är bara för att de inte längre tillför något värde.” (Falkvinge/Engström)
      Här säger piratföreträdarna att finansieringen av en inspelning inte är att tillföra ett värde, ändå verkar den inspelade musiken ha ett värde för dem som så gärna vill att den skall vara gratis, tillräckligt värde för att starta ett parti.

      Man gör liknelser med folkbibliotek, men bortser från författarnas ersättningar från utlåning.

      Det fortsätter med en serie proklamationer gällande den egna politiken, baserade på missuppfattningen att upphovsrätten främst finns för stora mediebolag och artister, trots att dessa grupper endast åtnjuter s.k. närliggande rättigheter och inte är huvudföremål för lagstiftningen.

      Nåväl, skall grotta ned mig i det när jag har semester.

     • Nu är ju inte pirater några ”vanliga hederliga” medborgare. Vanliga möjligen, men inte hederliga.
      Ni har valt att begå ett brott och får därför ta konsekvenserna.

     • Går utmärkt att ödelägga upphovsrätts-hejdukarnas liv också. Metoder som knappast är olagliga i Sverige eller åtminstone sjukt svåra att bevisa. Vad som helst som är ”lika billigt” som att åka fast för upphovsrättsbrott finns ju i verktygslådan.

 14. @Poppe: ”själva grundantagandet om vår upphovsrätts ursprung är felaktigt, vilka den skall skydda och de olika rollerna.

  Så du menar att jag har helt fel när jag säger att det primära syftet med upphovsrätten alltid har varit att främja kultur och kunskap? Det finns många som inte håller med dig

  Slutsatserna man själva drar ur studier, genom att endast återge partsinlagor, står i konflikt med resultaten i själva studien.

  Vilka slutsatser är det? Musikekosystemet verkar aldrig ha mått så bra som nu. Samtidigt har de tidigare grindvakterna – skivbolagen – tappat då deras affärsmodell envetet biter sig fast i en världsbild med ett bäst-före datum. Men det är vad som händer med företag som vägrar uppdatera sig, business as usual. Isutkörarna och hästpiska-fabrikerna fick också lägga ner när deras förutsättningar förändrades.

  Man väljer också att säga att storbolag har monopol, fast vem som helst får, inom lagens ramar, efter samma regler som storbolagen måste följa, ge ut musik. Inga bolag har monopol på musik. Ett påstående man inte visar något som backar upp.

  Falkvinge har redan adresserat det argumentet… Men sedan finns det många andra som håller med honom. Personer som faktiskt ÄR kunniga inom lagen.

  ”Ändå har fildelningen fortsatt att öka lavinartat.” (Falkvinge/Engström)
  ”Antalet svenskar som fildelar film och tv-serier olagligt har halverats på två år.” (IDG.se 2011-03-31)

  Det enda sättet att ens försöka begränsa fildelningen är
  att avskaffa rätten till privat kommunikation.” (Falkvinge/Engström)
  Enligt en sifoundersökning så sa sig 25% av svenskarna vara beredda att ladda ned film illegalt före IPRED trädde i kraft, 2010 var det 16% och i mars 2011 var det 13%. Uppenbarligen så har vi inte avskaffat rätten till privat kommunikation och färre säger sig vara beredda att begå brott.

  Så, hur kommer det sig då att internettrafiken efter sex månader var tillbaka på samma nivå som före IPRED och sen dess fortsatt att stiga? Även om den illegala fildelningen minskat så är det inte säkert att folket går tillbaka till etablissemanget heller. Jag tror dessutom tjänster som inte fanns tidigare som Netflix och Spotify gjort sitt för att förbättra villkoren.

  Slutligen så har vi redan avskaffat rätten till privat kommunikation, då både FRA och DLD ger en heltäckande matta över vem du pratar med (men kryptering har de inte rått på hittills).

  Här säger piratföreträdarna att finansieringen av en inspelning inte är att tillföra ett värde, ändå verkar den inspelade musiken ha ett värde för dem som så gärna vill att den skall vara gratis, tillräckligt värde för att starta ett parti.

  Vad Engström menar är att själva distributionen i sig inte tillför så värst mycket värde längre. Men det är distributionen som varit skivbolagens grundläggande inkomstkälla. Kickstarter kan dessutom sköta finansieringen av nya inspelningar vilket vi har sett exempel på ett flertal gånger. Visst, det är inte optimalt ännu – men det är framtiden.

  Man gör liknelser med folkbibliotek, men bortser från författarnas ersättningar från utlåning.

  Här är det du som helt och hållet missuppfattat biblioteksersättningen. Biblioteksersättningen är inte en ersättning för utebliven intäkt utan ett kulturpolitiskt stöd som betalas ut till upphovsmännen baserat på deras andel utlånade böcker. Det är långt ifrån alla upphovsmän som fick detta kulturstöd, ex. fick endast 172 personer det förra året.

  Dessutom fanns inte ersättningen i c:a 80 år, utan tillkom först på 50-talet eller så.

  Det fortsätter med en serie proklamationer gällande den egna politiken, baserade på missuppfattningen att upphovsrätten främst finns för stora mediebolag och artister, trots att dessa grupper endast åtnjuter s.k. närliggande rättigheter och inte är huvudföremål för lagstiftningen.

  Och det är de närliggande rättigheterna som man främst vill skära i. Man vill begränsa de närliggande rättigheterna till 20 år och man vill tillåta all fildelning för ickekommersiellt syfte. Jag ser fortfarande inte problemet med endera.

  • @PW

   ”Så du menar att jag har helt fel när jag säger att det primära syftet med upphovsrätten alltid har varit att främja kultur och kunskap? Det finns många som inte håller med dig…”

   Vännen du länkar till en amerikansk artikel som behandlar amerikansk lag och amerikans historik, inte Svensk lag, inte Europeisk lag.
   Europeisk upphovsrätt härstammar inte från Amerikansk dylik hur mycket du än vill försöka få det till att vara så.
   Så att, intill dumhet, fortsätta citera amerikansk text (300 år gammal dylik) stärker inte din ståndpunkt.
   Falkvinges och Engströms text cementerar klart och tydligt att de inte vet vad de talar om.
   De två mupparna har, precis som du, fortfarande inte koll på vad som är ett verk och vad som är framställande av ett verk och vad som är distribution av ett framställande av ett verk.

  • Snälla Per: Har du ingen annan källa än Falkvinge i din argumentation? Jag vet att han är lätt att tro. Det är hans styrka. Men han är farlig. Jag har studerat sektledare och avprogramering av folk som kommer från sekter. Tro mig. Falkvinge har många varningsflagg enligt mig.

   Falkvinge väljer att ständigt måla upp allt som svart och vitt. ”Antingen är du för eller mot oss”, som W Bush sa. Ni väljer att se det som stödjer er agenda. På det sättet kan man låtsas ”argumentera” om allting. Man kan till och med ”argumentera” för att jorden befolkades av utomjordingar för några tusen år sen utan att ha några bevis och få tusentals followers. Det är inte svårt, om man kan teknikerna. Och det kan Falkvinge.

   Din länk till Falkvinges argumentation om ”missuppfattningar om upphovsrätten” är klockren. Han beskriver varför han anser att upphovsrätt är skadligt på alla sätt. Det finns inte något som är positivt med upphovsrätt alls, enligt honom. Han vill att vi istället ska kalla upphovsrätten för dess rätta namn: ”copyright monopoly” (och monopol är ju som vi alla vet negativt?). Och sedan hävdar han att de som inte håller med honom använder ”propagandistic words”.

   Han har inga argument över huvud taget i hela artikeln. Däremot är den full av förenklingar, medvetna vridningar och missförstånd. Och det viktigaste. Han ignorerar majoriteten av verkligheten, det sättet som upphovsrätten påverkar samhället idag. Han skriver religiöst om hur han hellre vill se ett samhälle där allt blir ”bra”. Och detta kan han endast få ihop om han ignorerar hur verkligheten ser ut idag.

   Falkvinge har inte ett enda argument som visar på att en förkortad eller avskaffad upphovsrätt skulle vara positivt. Han tycker endast att upphovsrätten är ond. Punkt.

   Hela denna artikel är en sektledares försök att polarisera och få followers. Tekniken funkar. Det har funkat förr. Det är beprövat. Han vet vad han gör. Därför är han farlig.

   Pirater, ni måste vara väldigt försiktiga med vilka personer ni låter styra er. Det var för mig inte alls konstigt när piraterna startade en kult, Kopimismen. Det var ett tragiskt, men logiskt steg i fel riktning.

   • Det finns massor av källor utöver Falkvinge, dock få som skriver på Svenska och som sammanfattar problemen lika bra – även om han som du säger inte alltid utvecklar sina argument. Jag kan länka till Cory Doctorow, Lawrence Lessig, Nicole Hubell, Trent Reznor och många andra personer från involverade yrken. Vi pratar lagmän, upphovsmän och artister, personer som lever på dagens system, som säger att dagens upphovsrätt är ur tiden.

    Det är främst dessa personer jag lyssnar på. Samtidigt kommer det störande rapporter om att upphovsrätten missbrukas för att stämma gamla farmödrar som inte ens vet vad The Pirate Bay är för något, eller konfiskerar 10-åriga ungars bärbara datorer. Det sunda förnuftet inom mig säger att när sån här aktivitet inte bara tillåts, utan även uppmuntras av rättsväsendet, då är det något som är väldigt fel.

    Det måste finnas en balans mellan rättighetshavare och allmänheten. Den balansen är skev just nu.

  • ”Så du menar att jag har helt fel när jag säger att det primära syftet med upphovsrätten alltid har varit att främja kultur och kunskap? Det finns många som inte håller med dig…”

   Ja du har helt fel, detta kan möjligen ha gällt för länge sedan vad gäller amerikansk upphovsrätt men knappast i dag och absolut inte för europeisk/svensk upphovsrätt. När Falkvinge och Engström för fram sådant så framstår de som lögnare.

   Det finns inget primärt syfte med svensk upphovsrätt, det finns många olika syften och som utmynnar i skydd av ideella och ekonomiska rättigheter, något som upphovsmännen har laglig rätt att använda för att kräva att man betalar om man vill ha en kopia, utöver det som regleras på andra lagliga sätt såsom privatkopiering.

   Så här säger en jurist på PRV på frågan om vad som är syftet med svensk upphovsrätt:

   ”Till en början handlade upphovsrätten framförallt om att skydda det skulle kunna kallas de ädla konsterna, eller sk ”finkultur”. Konstnärer, författare och kompositörer skulle skyddas. Till en början handlade det mycket om dessa personers heder och möjlighet till försörjning.

   Vår nuvarande upphovsrättslag är från början av sextiotalet och dess förarbeten i form av Auktorrättskommitténs betänkande går tillbaka till mitten av femtiotalet. Sedan dess har mycket hänt och ursprungssyften har kompletterats med oerhört många andra aspekter. Det finns alltså flera syften med upphovsrätten. Ensamrätten balanseras också mot många andra aspekter. Dels går upphovsrätten alltmer mot att vara ett skydd för ekonomiska investeringar. Samtidigt finns motstående intressen i form av t ex yttrandefrihet, informationsfrihet, skyddandet av den privata sfären, utbildning, skydd för vissa handikapp, forskningsskäl och konkurrensaspekter (samt mycket mer).

   Även om det är riksdagen som stiftar lag så är Sverige också en del av EU. De flesta lagändringar som tillkommit de senaste åren handlar om implementeringar (införande) av EU-direktiv. Syftena bakom EU-direktiv följer till stor del det jag skrivit ovan, men resultatet består nästan alltid av olika former av kompromisser. EU-direktiv har inte heller förarbeten på samma sätt som vi i Sverige är vana vid. Därför är det inte heller alltid lätt att avgöra vilka syften som ligger bakom lagändringar till följd av EU-direktiv. Syftena är alltså väldigt många.

   Med vänliga hälsningar
   Mats Nordenborg
   Jurist på PRV”

   Så när Falkvinge/Engström påstår följande så far de med osanning:

   ”Monopolets enda existensberättigande är om det maximerar den kultur och kunskap som är tillgänglig för samhället.”

   Enligt regeringen.se:

   ”Upphovsrätten skyddar bland annat författares, kompositörers, konstnärers och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över det som de har skapat.”

   Pinsamt att ge ut en bok som inte bygger på fakta utan på piratsvammel.

   • Låt mig då peka på en liten sak:

    Samtidigt finns motstående intressen i form av t ex yttrandefrihet, informationsfrihet, skyddandet av den privata sfären, utbildning, skydd för vissa handikapp, forskningsskäl och konkurrensaspekter (samt mycket mer).

    Här säger alltså din jurist rakt ut att både informationsfrihet och yttrandefrihet är ett motstående intresse mot upphovsrätten. Upphovsrätten måste med andra ord balanseras. Idag är den allt annat än i balans. Detta är väldokumenterat.

    Så då är frågan, om upphovsrättens enda syfte är att skydda rättighetsinnehavarnas intresse… Hur är det då ens det MINSTA annorlunda mot de adelsprivilegier vi hade på 1700-talet, som hade som syfte att bevara adelns status som, well, adel?

    Dessutom blir det allt mer uppenbart att, som lagen är utformad idag, det inte är upphovsmännens intressen som skyddas… Det är skivbolagens.

  • Felaktigheten är att man kopplar till den anglosaxiska traditionen, tryckpressar och fransk adel, fast vi Sverige och Europa bygger vår upphovsrätt på en fransk tradition och tankebanor vilka föddes under den franska revolutionen, som en reaktion på den franska adelns orättvisa monpol. Detta låg senare till grund för Bernkonventionen, vilken ligger till grund för vår upphovsrätt.

   Man drar slutsatsen att musikbranschen går bra, men bortser från huvudföremålet för lagstiftningen, musikaliska verk och fokuserar på livekonserter och artister, men med ett litet uns bildning så vet man att det är låtskrivare som skriver musik, även om vissa låtskrivare även är artister, men man väljer, genom att endast studera partsinlagor att bortse från vad studierna kommer fram till gällande inspelad musik, den bransch, som faktiskt är den som är utsatt för brott och då rimligen borde vara det som diskuteras.

   Man behöver inte vara särskilt kunnig vad gäller lagen. Det räcker med att läsa första och andra paragrafen i URL för att inse att musikaliska verk är huvudföremål för lagen och att prestation eller inspelning inte är det. M.a.o. så är det den som skapat verket, låtskrivaren, som är den lagen i huvudsak är ämnad att skydda. Närstående rättigheter tas upp senare i lagen, men saknar värde utan huvudföremålet. Falkvinge är ingen vidare källa. Har läst det där förut, grundlösa falsarier och hemsnickrade teorier.

   Uppgången efter nedgången efter IPRED kan till stor del tillskrivas lagliga tjänster, som ökade under perioden och slog rekord och det var första gången Spotify gick med vinst. Marknaden för smartphones formligen exploderade då, vilket också kan vara en indikator på var den ökade internettrafiken kommer från. Bevisbördan ligger dock på Falkvinge/Engström, som försöker tillskriva återupptagen fildelning huvuddelen av uppgången, helt utan källa som styrker detta påstående.

   En annan missuppfattning är att skivbolag skulle vara distributörer, newsflash, distributörer är distributörer och skivbolag ägnar sig åt att ta fram inspelad musik samt marknadsföra och sälja sin produkt. Din tolkning av Engströms felaktighet är ännu ett felaktigt antagande.

   Likväl bortser man från ersättningen till författarna, hur du än försöker omskriva det så bortser man från den i Falkvinge/Engstörms text.

   Om endast skyddstiden för de närstående rättigheterna kortas så uppstår det ett problem för alla. Du kan fritt ladda ned en inspelning och artist/musiker-prestationer, men denna inspelning och dessa prestationer får inte lov att vara en låt, vars skyddstid fortfarande gäller. M.a.o. så är det något av det mest korkade du skrivit hittills lille vän.
   Börja med boken ”Musik som levebröd”, lätt att förstå, utbildningsradion ger ut den, du kan få en grundläggande kunskap om vad det är du diskuterar, vilket skulle underlätta för dig när du försöker resonera. Utan kunskap blir dina resonemang ickeargument.

   • @Poppe: Du missar fortfarande det väsentliga här. Du säger att musikbranchen inte är skivbranchen och skivbranchen är den som förlorar på bibliotek och fildelning. Det stämmer.

    Men då är ju ekvationen skitenkel; vi tar bort skivbranchen helt ur ekvationen. Bam. Bara sådär. Skivbolagen konkar, ingen mer musik spelas in för att man ”inte kan tjäna pengar på att spela in musik längre”. Vad kommer hända efter det tror du?

    Det första som kommer hända är att artisterna (läs upphovsmän) själva börjar bekosta sina inspelningar.

    Det andra som kommer hända är att tillgången till teknik som gör detta möjligt blir billigare och billigare, till en punkt där ett proffsalbum kostar en bråkdel av vad det kostar idag att producera. Istället för kostnaden av ett hus så kommer det kosta en bättre begagnad bil att spela in. Och den kostnaden kan man utan problem spara ihop till.

    Det tredje som kommer hända är att avtal kommer förhandlas om. Istället för att kompositörer och upphovsmän avtalar med skivbolagen så kommer man avtala direkt med artisterna om frukterna av deras arbete.

    Det fjärde är att inspelningar så småningom kommer fungera som reklam till artisternas spelningar och varumärken, och således i sig inte vara värda speciellt mycket.

    Allt detta går det att bygga en ny industri kring, en som inte baserar sig på styckförsäljning av verk. Skivbolagen vill inte att denna nya värld skall existera, och det är de som sitter på makten att se till så att det blir så. Men att skivbolagen behövs är ett falsarium; de behövs inte. Deras produkter är inte värda det de en gång var – knappt värda ens CD-skivan de paketeras i. Och det är ett faktum de får leva med. Precis som isutkörarna fick leva med att deras branch gick under.

    • ”Men då är ju ekvationen skitenkel; vi tar bort skivbranchen helt ur ekvationen. Bam. Bara sådär. Skivbolagen konkar, ingen mer musik spelas in för att man ”inte kan tjäna pengar på att spela in musik längre”. Vad kommer hända efter det tror du?”

     Men det är ju redan helt möjligt för upphovsmännen att göra allt själva, från ax till limpa, och ganska billigt dessutom. Vad är problemet? Ska du förbjuda dem att handla upp tjänster av skivbolag eller liknande? Varför? Ska samma gälla föra andra typer av företagande? Ska jag tvingas bli egenföretagare istället för att vara anställd? Ska jag förbjudas använda en tjänst som hjälper företaget med administration, måste jag göra allt? Måste jag kanske bygga min egen lokal också?

     Varför argumenterar du för saker som redan är fullt möjliga och tillåtna? Är du emot avtalsfrihet?

     Du ogillar uppenbarligen skivbolag och filmbolag men ändå vill du sno gratis kopior av deras skapelser. Du gör allt du kan för att få verkligheten att passa med dina teorier. Du lägger fram det som att du och piraterna är några slags frihetskämpar men i själva verket vill ni ju diktera villkoren och förbjuda avtal och företagande under lagliga och helt frivilliga former. Inser du inte hur sjukt du resonerar?

     Isutökörarna behövs inte eftersom folk har kylskåp hemma. Men att piratkopiera en upphovsrättsksyddad låt är inte att tillverka musik, det är en brottslig handling. Kyla har inte upphovsrätt, det finns ingen verkshöjd i kyla/is. Sen kan förstås kylskåpets funktion vara patentskyddat men det är ju en helt annan sak.

     Du verkar vilja få det till att skivbolagen är någon slags musikutkörare, men det är ju helt fel. Att distribuera är ju bara en mycket liten del av allt ett skivbolag gör, dessutom med koppling till betalning. Distribution av musik är inte konkurrensutsatt eftersom det är innehållet man är ute efter, inte förpackningen eller ettorna och nollorna i plastbiten eller datafilen.

     ”Allt detta går det att bygga en ny industri kring, en som inte baserar sig på styckförsäljning av verk. Skivbolagen vill inte att denna nya värld skall existera, och det är de som sitter på makten att se till så att det blir så. Men att skivbolagen behövs är ett falsarium; de behövs inte.”

     De har ingen makt över upphovsmännen. Det är helt frivilligt att teckna skivkontrakt! Vem som helst kan skapa EGEN musik och släppa den gratis eller i godtycklig form.

     Din kunskapsnivå är pinsamt låg och du bara repeterar dina falska antaganden och teorier hela tiden.

     • ”Varför argumenterar du för saker som redan är fullt möjliga och tillåtna? Är du emot avtalsfrihet?”

      Visst ska man få avtala saker med varandra, men Anna kan ju inte göra ett avtal med Bertil om att förbjuda Calle att göra något. Det är konsekvensen av upphovsrätten.. du sabbar både konkurrens på marknaden och friheten för tredje parter.

      ”Isutökörarna behövs inte eftersom folk har kylskåp hemma.”

      Betalalternativ för fildelning kanske inte behövs då folk har BitTorrent och en dator hemma.

      ”Distribution av musik är inte konkurrensutsatt eftersom det är innehållet man är ute efter”

      Det är fullt möjligt att finansiera skapande av innehåll även utan upphovsrättens gräddfil att ta betalt för gamla bedrifter.

      ”De har ingen makt över upphovsmännen. Det är helt frivilligt att teckna skivkontrakt!”

      ”Welcome to the machine”, nejtillpirater…

     • @FG

      ”Visst ska man få avtala saker med varandra, men Anna kan ju inte göra ett avtal med Bertil om att förbjuda Calle att göra något.”

      Så när Bertil hyr ut ett hotelrum till Anna så har Calle automatiskt rätt att myttja rummet.
      Intressant värld du verkar leva i, Lol.

     • Eller när Jocke säljer oxfilé till Pelle, så får Kalle sno korv av Lasse för Kalle har en köttkvarn hemma så han kan göra egen korv.
      Welcome to the piratvärld

     • Intressant värld du lever i när hotellrum helt plötsligt är precis samma sak som datafiler.

      Du tycks inte fatta att driva ett hotell kräver löpande investeringar, hyra, lönekostnader, el, renovering, verktyg och en massa andra kostnader som inte krävs vid varken skapande eller kopiering av datafiler.

      Ja framförallt största skillnaden är ju att du inte kan piratkopiera hotellrum – de är en begränsad tillgång. Datafiler är å andra sidan en obegränsad tillgång.

      Så sluta upp med de larviga liknelserna.. ingen går ju på dem ändå.

     • @FG

      Som vanligt klarar du inte av att hålla koll på vad du skrev i din egen kommentar ett par centimeter upp.

      Du blajade goja om avtal, du skrev inget om illegalfuldelning.

      Här vännen ser du vad du skrev:
      ”Visst ska man få avtala saker med varandra, men Anna kan ju inte göra ett avtal med Bertil om att förbjuda Calle att göra något.”

      Varpå jag svarade:
      ”Så när Bertil hyr ut ett hotelrum till Anna så har Calle automatiskt rätt att myttja rummet.
      Intressant värld du verkar leva i, Lol.”

      Varpå du svarade:
      ”Intressant värld du lever i när hotellrum helt plötsligt är precis samma sak som datafiler.”

      Goddagyxskaft och godnatt.

     • Nej.

      Anna äger en åker. För att gå över åkern så kostar det 10 kr.
      Bertil går över åkern.
      Calle flyger 200 meter i luften över åkern.
      Varför måste Calle betala?

     • Calle måste inte betala eftersom han inte utnyttjar åkern.

      Men både den som köpt musik/film legalt och den som fultankat UTNYTTJAR den och ska alltså betala för det.

      Så vad är det som du inte fattar?

     • Fel NTP.

      Calle måste betala eftersom han inkräktar på privat mark. Det spelar ingen roll huruvida Calle är 1mm eller 1km ovanför markytan – han befinner sig på sagda privata mark, och alltså måste han betala för den. Det kostade tio kr att befinna sig på marken och alltså måste Calle betala för sig, precis som alla andra.

     • De har ingen makt över upphovsmännen. Det är helt frivilligt att teckna skivkontrakt! Vem som helst kan skapa EGEN musik och släppa den gratis eller i godtycklig form.

      Nejdå, ingen alls. De sitter bara på c:a 80 års värde av gamla inspelningar som de vägrar släppa rättigheterna på, verk som för det mesta helt har förlorat allt ekonomiskt värde. Men fler och fler väljer Creative Commons framför skivbolagen, så det är ett mindre problem.

      Du ogillar uppenbarligen skivbolag och filmbolag men ändå vill du sno gratis kopior av deras skapelser.

      Där har vi det där ordet igen. Tjuv. Jag stjäl ingenting när jag olovligen kopierar musik. Hur många gånger måste jag för i helvetes jävlar böganamma säga det innan du förstår denna grundläggande kunskap?

      FILDELNING ÄR INTE STÖLD!!!

      Att ladda ner en låt är inte värre än att låna ett verk från bibblan. Now please go sodomize yourself until you understand this, you demented old fart. För innan dess går det inte att ha en vettig diskussion.

     • ”Now please go sodomize yourself until you understand this, you demented old fart. För innan dess går det inte att ha en vettig diskussion.”

      IDIOT!!!

     • Nej, fildelning är inte stöld. Det är det ingen som säger. Vi säger att det är att jämföra med stöld moraliskt. Har du någonsin hört uttrycken: ”Att stjäla ett hjärta”, ”Att stjäla någons jobb” eller ”Att stjäla uppmärksamhet”… Ni måste lära er att tolka det vi säger. Jag försöker undvika ordet stöld, men det är svårt att hitta något annat som så väl beskriver känslan.

      Om en upphovsman känner sig bestulen så är det din plikt som medmänniska att respektera att det är det ordet han/hon använder. Och tolka det. Så funkar språket.

      I övrigt så gör du samma misstag i post efter post. Du skriver att skivbolag sitter på 80 års värde. Fine. Sedan säger du att verken inte har något värde. Exakt vad du menar med ”värde” eller ”verk” är inte tydligt.

      Det du fortfarande inte förstår är att du inte kan låna ett verk på bibblan. Du lånar alltid en speciell version av verket. Det kallas immaterialrätt på grund av att verket är just immateriellt. Allt som du kan ta på, ladda hem, låna, lyssna på osv är ”tolkningar” eller versioner av verk.

      När du förstår detta (vilket vore otroligt) så kommer fortsättningen. När du laddar hem en musikfil olagligt, så bryter du mot många olika upphovsrätter. Inte bara skivbolagens. Du bryter mot musikernas upphovsrätt, mot artistens upphovsrätt, mot skivbolagens upphovsrätt, mot musikproducentens upphovsrätt, mot låtskrivarens upphovsrätt… osv.

      Du har ingen aning om vad bolaget som äger just den inspelningen har för avtal med alla inblandade. Så att hävda att det endast är skivbolagen som gynnas av upphovsrätten är helt enkelt fel. Du vet inte vad du talar om. Jag skulle lätt kunna skriva en uppsats om detta men jag har inte tid….. Nu måste jag laga middag. Hörs i morgon!

     • När du förstår detta (vilket vore otroligt) så kommer fortsättningen. När du laddar hem en musikfil olagligt, så bryter du mot många olika upphovsrätter. Inte bara skivbolagens. Du bryter mot musikernas upphovsrätt, mot artistens upphovsrätt, mot skivbolagens upphovsrätt, mot musikproducentens upphovsrätt, mot låtskrivarens upphovsrätt… osv.

      Ja, jag utför en olaglig handling. Detta är redan etablerat.

      Om jag går på privat mark i Tyskland, då begår jag brottet ”intrång på privat mark”. Bara genom att promenera. Här i Sverige är det inte ens ett brott. Varför är det inte ett brott i Sverige? För att vi i Sverige har sagt att den eventuella skada en promenad åsamkar mer än väl vägs upp av alla positiva effekter av att tillåta personer att gå i skogen.

      På samma sätt är det med den illegala fildelningen. Trots att det är ett brott, så är skadan på detta brott infinitesimal. Att man kan fildela kultur fritt skulle innebära att intäkterna från inspelade verk drastiskt skulle minska. Men samtidigt skulle artisternas fans öka dramatiskt, och fans genererar pengar. Man skulle även kunna omlokalisera de miljontals resurser som läggs på små människor med små medel att försvara sig själva. Det jag säger, kort sagt; är det värt att lägga 5 miljoner kronor på en person som har orsakat kanske 500 kr skada sammanlagt?

     • ”Trots att det är ett brott, så är skadan på detta brott infinitesimal.”

      Du kanske borde kolla upp vad ordet betyder…

      ”Att man kan fildela kultur fritt skulle innebära att intäkterna från inspelade verk drastiskt skulle minska.”

      Intressant, en pirat som erkänner att piratkopiering gör att intäkterna drastiskt minskar. En god början.

      ”Men samtidigt skulle artisternas fans öka dramatiskt, och fans genererar pengar. ”

      Detta har du inga som helst belägg för. Du ska enligt din egen utsaga jämföra:

      ”intäkterna drastiskt minskar”

      och

      ”skulle artisternas fans öka dramatiskt, och fans genererar pengar.”

      Hur mycket pengar genererar fansen? Hur? Genom att gå på konserter där majoriteten går till ett fåtal stora liveartister och arenabolag? Och alla andra artister då? Ska de sitta och glädjas över att de där få artisterna går plus?

     • Att fans är de som genererar pengar är något som är allmänt dokumenterat och känt. Gå på konserter, köpa merchandise, köpa CD-skivor och special editions osv…

     • Det är du som saknar både det ena och det andra. Om jag lånar ut fem miljoner till Kalles korvfabrik eller Poppes skiva så är det samma för mig om du snor korv eller musik. Du snor åt dig frukten av andras arbete utan att betala för dig.
      Och så länge du försöker polera skitkorvar genom att kalla din piratkopiering för fildelning så får du stå ut med det.

     • Nej.

      När jag laddar ner någonting är det som om jag flyger i en helikopter över en tomt. Ok visst, helikoptern släpper ut lite föroreningar som eventuellt kan påverka marken, ok visst jag befinner mig tekniskt sett på tomten, men enligt alla rimliga begränsningar är det inte något jag borde straffas för.

      Korven kräver resurser att mångfaldiga. Det gör inte musiken. Musiken finns i lika stor tillgång som solenergin.

     • Nix, så är det inte. Musik är ingen naturresurs, nya verk tillkommer inte av sig självt och nya inspelningar och artistprestationer tillkommer inte heller av sig självt. Musiken vi vill höra och efterfrågar tillkommer inte utan någons arbete.

     • Men Poppe…

      Du måste skilja på inspelning och distribution (aka framtagandet av en produkt och tillverkningen av en produkt).

      Distributionen är gratis. Inspelningen är det inte. Så hur finansierar du inspelningen? Med andra delar av verksamheten, så klart. Eller så får du hjälp utifrån via Kickstarter.

      Måste man ändra sin affärsmodell? Ja. Är det en dålig sak? Nej.

     • En fil är inte produkten, du behöver lära dig skillnaden på innehåll och förpackning.

     • Nu pratar du goja igen Poppe.

      Produkten är förpackning plus innehåll. Om förpackningen har egenskaperna att produkten, dvs förpackning plus innehåll, kan produceras så att tillgången alltid möter efterfrågan, oavsett hur stor eller liten efterfrågan är, då kan produkten mångfaldigas.

     • Och?
      Vad tänker du att du åstadkommer med det du skriver här ovan?
      Att för att det går att mångfaldiga något så gäller inte vår lagstiftning?
      För att det går att att mångfaldiga resultatet av någons arbete så förtjänar de inte, till skillnad från alla andra, ersättning för sitt efterfrågade arbete?

     • ”Musiken vi vill höra och efterfrågar tillkommer inte utan någons arbete.”

      Kreativt skapande börjar alltid på amatörbasis med vattenfärgerna man fick i julklapp när man var 5 eller gitarren man fick låna av faster när man var 10 eller datorn man satt och ugglade framför tillsammans med storebror när man var liten.

      Kopiorna som sprids kan därefter skapa efterfrågan på nytt jobb. Visar man vad man kan så kan det skapa en efterfrågan på ens arbetskraft!

      Men upphovsrätten handlar ju tvärt om att ta betalt i efterskott för gamla bedrifter. Det är snarare du och ni andra upphovsrätts-muppar som behöver motivera varför det ska gå till på detta viset…

     • Nej det är ingen lyx, det är företagsekonomi.
      Priset på en produkt är alla kostnader fördelat på förväntat antal sålda ex. På det läggs skatter och vinstmarginal. Det är samma för alla produkter.

     • Du verkar insnöad på industriell ekonomi där man fördelar verksamhetens kostnader på produktexemplaren. Kreativt skapande är helt enkelt inte en industriell ekonomi eftersom det som skapats inte är en fysisk industriprodukt. Det fanns en tid då det inte fanns något annat sätt att göra på än att skapa fysiska kopior (informationsbärare) i industriell skala, men den tiden är över.

      Dags att ta nya friska tag och lära sig anpassa sin verksamhet till verkligheten allteftersom den sakta förändras runt er, antipirater!

     • Skiljer sig industriell ekonomi från övrig företagsekonomi på något sätt?
      Det spelar ingen roll, rent ekonomiskt, om man producerar en fysisk vara, ettor och nollor eller en tjänst.
      Ekonomin runt det hela är densamma.
      Jag lånar ut pengar och vill ha tillbaka lika mycket som jag lånat ut och lite till. Beroende på hur avtal skrivs så tar jag större eller mindre risk.

     • Ägande och protektionistiska lagar kan i viss utsträckning motiveras om det är förenat med en nödvändig storskalig investering och därmed ett risktagade för verksamheten. Då behövs mekanismer för att se till att de som har ansvar även kan profitera på sin investering.

      Men kreativt skapande och spridning av det skapade behöver inte alls gå till på det viset längre, i och med tekniska utvecklingen med allt billigare signalbehandlande hårdvaror och mjukvaror. ”Produktionsmedlen” och ”distributionsmedlen” har i allt väsentligt blivit var mans (och kvinnas) egendom. Då finns inte så mycket argument att motivera incentiverande skyddslagar längre.

     • ”Men kreativt skapande och spridning av det skapade behöver inte alls gå till på det viset längre,”

      Nej det behöver det inte göra, men om man vill det så ska man kunna göra det. Det spelar ju ingen roll hur många lagliga alternativ branschen tar fram, ni pirater fortsätter ju i alla fall ert gratisbeteende. Så dina argument faller platt till marken.

      De ägande och skyddande lagar du pratar om finns överallt, i alla branscher. Du vill egentligen bara ta bort dem där du kan piratkopiera hemifrån. D.v.s. där det passar ditt parasiterande.

     • Olle: Bommullsplantageägarna i södra USA fick på mitten av 1800-talet inte heller som de ville. Deras billiga arbetskraft började helt plötsligt kosta pengar, något som så småningom ledde till ett bättre samhälle för alla.

      Det finns ingen idag som seriöst anser att man måste tillåta både slavplantager och arbetarplantager. Man kommer på att vissa rättigheter är moraliskt felaktiga och ändrar lagen. Inte mer med det. 🙂

     • Ja både slaveri och livegenskap var ju ”legala rättigheter” som togs för givna en gång i tiden.

      Vad var det egentligen för snyltande pöbel som kom och fräckt krävde nåt så sjukt som de kallade för ”frihet”?? Inser de inte att de bryter mot Guds heliga lag som utfärdats av kungen / presidenten i detta landet?

     • Då får vi väl ta bort all äganderätt och införa anarki.
      Det ni inte fattar är att det inte är någon ekonomisk skillnad på att göra korv eller musik.
      Ni vill kunna ta musik, film eller spel bara för att ni kan. Ni bidrar ju inte till något för att skapa produkten.
      Ni dyker upp när allt är färdigt och bara tar för er. Det funkar inte i längden om inte någon annan betalar.
      Att ni inte kan se att det beteendet leder käpprätt åt skogen är oroväckande. Släpp gnället om att det inte är en produkt och lyft blicken så ser ni att ekonomin bakom är densamma oavsett produkt eller tjänst.

     • F.ö. är nog slaveriliknelsen er sämsta hittills.
      Det är ju ni pirater som är som feta vita sydstatare och kompositörer, filmmakare och spelutvecklare är era slavar. De får jobba och ni sitter på era feta arslen och håvar in frukterna av deras slit.
      Vi är ju nordstatarna som vill befria slavarna och ge dem möjlighet att jobba och ta betalt för sitt jobb på samma villkor som alla andra yrkesutövare.

     • Nej Olle.

      Om vi förutsätter att tillverka en korv och en låt är lika arbete, dvs kostar lika mycket, så får vi direkt fram följande:

      Att tillverka 100 identiska korvar kostar 100 gånger mer än att tillverka 100 identiska låtar.

      Att tillverka 10 000 identiska korvar kostar 10 000 gånger mer än att tillverka 10 000 identiska låtar.

      Att tillverka 100 000 identiska korvar kostar 100 000 gånger mer än att tillverka 100 000 identiska låtar.

      Marginalkostnaderna på musik är 0 kr. Därför är det ingen som förlorar något värde.

      Jag tänkte investera pengar för några år sedan i BitCoins, när varje peng låg på 3-4 USD – men av ett eller annat skäl blev det inte av. Idag är dessa uppe i 150 USD. Inser du hur mycket pengar jag förlorade på att inte investera i BitCoins? Hade jag lagt 10 000 hade jag haft 4-500 000 idag. Det är förlorade pengar helt enkelt.

      Except… Jag förlorade inga pengar alls. Jag förlorade bara potentiell inkomst. Och det suger ju för mig. Men sånt är livet! Win some, lose some…

     • ”Då får vi väl ta bort all äganderätt och införa anarki.
      Det ni inte fattar är att det inte är någon ekonomisk skillnad på att göra korv eller musik.”

      Eh det är jättestor skillnad mellan äganderätt och upphovsrätt och jättestor skillnad på att göra musik och att göra konst. En grillmeister kan inte göra en korv och sen sälja den till hur många som helst utan att ens behöva vara i sitt stånd, men en upphovsrättsmonopolist kan skapa ngt och sen ta betalt gång på gång för den gamla bedriften utan att varken råvaror, arbetstid eller andra resurser går åt.

     • ”Det är ju ni pirater som är som feta vita sydstatare och kompositörer, filmmakare och spelutvecklare är era slavar.”

      Lol. Feta och sydstatare va. Ni är ju bara för goa alltså. Verkligheten är betydligt mer sådan att ruljangsen är supertuff med upphovsrätten och att publiceringsbolagen trakasserar artisterna till vidrigt låga villkor där de får max några få % av kakan per ”försäljning” av en kopia.

     • @FG
      ”publiceringsbolagen trakasserar artisterna till vidrigt låga villkor där de får max några få % av kakan per ”försäljning” av en kopia.”

      Gurra försök att lära dig ngt.
      Artister är inte skapare av verket, artisterna har inte upphovsrätten.

     • ”Artister är inte skapare av verket, artisterna har inte upphovsrätten.”

      Det finns tillräckligt med kultur som skapas av samma som framför den för att det ska räcka gott åt både dig och mig.

     • @FG

      ”Det finns tillräckligt med kultur som skapas av samma som framför den för att det ska räcka gott åt både dig och mig.”

      Och det är inte det vi diskuterar.
      Vi diskuterar upphovsrätten samt skaparna av verken som renderar i upphovsrätt och dessa individers rätt till de verk de skapar.

     • ”Och det är inte det vi diskuterar.
      Vi diskuterar upphovsrätten samt skaparna av verken som renderar i upphovsrätt och dessa individers rätt till de verk de skapar.”

      Så det blev obehagligt nu? Du klarar inte ens av att motivera upphovsrätten, du fastnar i att ”jo men för att det är vår rättighet!”.

      Det är ungefär som att säga ”jo men för att jag vill det juuu, sluta dumma dig!”.

     • @FG

      ”Så det blev obehagligt nu?”
      Nej FG, det är enbart lustigt att du inte klarar av att hålla dig till det ämne som diskuteras, mycket som det brukade vara på ungarnas dagis.

      ”Du klarar inte ens av att motivera upphovsrätten, du fastnar i att ”jo men för att det är vår rättighet!”.”
      Jag har motiverat den så många gånger att endast plantor kan missat det.
      Alla har rätten till frukten av sitt arbete oavsett vad detta arbete än månde vara.

      ”Det är ungefär som att säga ”jo men för att jag vill det juuu, sluta dumma dig!”.”
      Det där låter som PPs valkampanj.

     • ”Att tillverka 100 000 identiska korvar kostar 100 000 gånger mer än att tillverka 100 000 identiska låtar.”

      Det är fanimej otroligt hur svårt du har att fatta grundläggande ekonomi! Du är väl inte ekonom hoppas jag.

      Att tillverka en låt kan kosta en miljon. Om man distribuerar den i två exemplar blir kostnaden 500.000 per styck. O.s.v. o.s.v. Till slut är du nere i 1.-/st (i detta exempel vid 1 miljon exemplar)
      Ungefär samma sak med en korv. Den initiala kostnaden är förmodligen lägre, men de rörliga kostnaderna å andra sidan lite högre.
      Fattar du lite mer nu?

    • Per, du får lov att hålla isär begreppen, det är denna begreppsförvirring som gör det svårt för er att få ihop ekvationen i slutänden. Det är det som får dig att tro att jag endast pratar om skivbolag när jag pratar om inspelad musik. Detta får dig att blanda ihop två olika branscher som vore de samma. Artister är endast upphovsmän till sina prestationer, så kallade närstående rättigheter, de har i egenskap av artist ingen del i verket. Verkets upphovsmän är kompositörer och textförfattare. Detta är väsentliga skillnader och pirater kommer aldrig kunna föra en vettig argumentation utan denna grundläggande kunskap, det har vi sett både Falkvinge och Engström snurra in sig i förut. De har uppenbarligen inte försökt att bilda sig på området för dumheterna består. Nu kanske man kan tycka att jag är onödigt petig, men skulle det inte vara märkligt om jag skrev saker som ”skådespelare”, (läs manusförfattare). Om du menar artister, skriv artister, menar du upphovsmän så skriv upphovsmän…
     Om vi tittar på verkligheten och olika musikutövares medlemsorganisationer så blir det tydligt att det är viktigt att skilja på begreppen, så man inte går med i fel organisation. STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Inte artister här, kompositörer/tektförfattare) eller SAMI – Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation (Här är det artister och musiker). Dessa organisationer bevakar olika delar av upphovsrätten, den senare bevakar de närliggande rättigheterna för artister och musikers räkning.
     Det är alltså olika yrkeskategorier, men piratsvinen bryr sig inte ens om att lära sig nåt om de människor vars mänskliga rättigheter de vill utradera, gömt bakom försök att utmåla branschen som onda bolag, fastän upphovsrätten främst skyddar individers rättigheter.
     Ät skit lille vän

     • Men textförfattare & låtförfattare behövs inte för kulturens skull. De flesta band skriver ju sin egen musik och sin egen text.

      Äta skit kan du göra själv.

     • @FG

      Nej Gurra. De flesta band och artister skriver inte sin egen musik.

      Du behöver inte äta skit då du redan är så full av det samma.

     • Källa på det då?

     • Ok, det var topplistorna det.

      Vad jag vill veta är hur många av det totala antalet låtar som producerats professionellt 2012 skrevs inte av sin artist? Har du kontakter på insidan i musiksverige borde det vara ganska enkelt att sammanställa dessa data…

     • Ja det är ju absolut inte musiken på topplistorna som laddas ner mest av piraterna. Nej det är den som spelats in hemma av en 12-åring med dator från Elgiganten och som lagt upp den med CC0-licens likt de generösa pojkarna Falkvinge och Engström. Och denna 12-åring är snart snuskigt rik från alla donationer. Pyttsan!

     • Så du menar att upphovsrätten bara är till för låtarna på topplistorna?

     • @PW
      ”Vad jag vill veta är hur många av det totala antalet låtar som producerats professionellt 2012 skrevs inte av sin artist?”

      Jag har länkat och bevisat det jag hävdade.

      Det är upp till dig att bevisa att drösar av de vars musik folk lyssnar på ger ut den med CC.
      Ingen jag känner som försörjer sig som låtskrivare eller textförfattare sätter CC på sina verk.

      Men du kan säkert länka till källor som påvisar att det större antalet låtar som producerades förra året skrevs av artister som satte CC på verken.
      Så sätt igång och länka vet jag;-)

     • @Sten: Du har inte bevisat ett skit ang. ”Nej Gurra. De flesta band och artister skriver inte sin egen musik.

      Du har bevisat att de flesta band och artister som ligger på top40 inte skriver sin egen musik. Det är något helt annat än de flesta band och artister, för de flesta band och artister når aldrig top 40 någonsin.

     • @PW
      ”Du har inte bevisat ett skit ang. ”Nej Gurra. De flesta band och artister skriver inte sin egen musik.”

      Innan jag länkade skrev jag klart och tydligt:
      ”Källa på att de flesta som säljer idag inte skriver sin egen musik, se nedan.”

      Och sedan länkade jag till källa som påvisar att just det den större delen av publiken köper är skrivet av annan än artist eller band.

      Du har å andra sidan inte bevisat någonting, men det ligger ju i linje med Falkvinge och Engström som vanligen endast lyckas bevisa att de inte vet någonting alls om någonting överhuvudtaget och då absolut minst om upphovsrätt.

     • ”Vad jag vill veta är hur många av det totala antalet låtar som producerats professionellt 2012 skrevs inte av sin artist?”

      Det får du fråga Gurra om Per, det är han som kommer med påståendet, bevisbördan ligger helt på honom.

      ”Men textförfattare & låtförfattare behövs inte för kulturens skull. De flesta band skriver ju sin egen musik och sin egen text.”

      Gurra kommer här med påståenden:

      ”Men textförfattare & låtförfattare behövs inte för kulturens skull.”
      Vem skriver musiken? När en artist skriver text och musik, är inte denne då textförfattare eller kompositör? Med tanke på att alla låtar genom tiderna skrivits av kompositörer och textförfattare så är Gurras påstående helt felaktigt.

      ”De flesta band skriver ju sin egen musik och sin egen text.”
      Det kan definitivt ligga något i det Gurra säger om man räknar med precis alla som utövar musik. Majoriteten av denna musik vill dock inte folk lyssna på i någon större utsträckning. Det kan vara läge att göra ett avskiljande någon stans. Skulle man kunna tänka sig att dra linjen vid musik, vars lyssnarskara inte domineras av släkt, vänner och närmast sörjande?

      När vi pratar om illegal fildelning och nedgången för inspelad musik så handlar det om musik där någon form av efterfrågan finns, både från de som fildelar illegalt och de som betalar för sin egen konsumtion och inte parasiterar på sina medmänniskor. Där har Gurra lite att göra för att bevisa sina, nu tillsynes, grundlösa påståenden.

      Vet att du, Per, ofta försöker få till en omvänd bevisbörda, men den gubben går inte lille vän. Vi är bara så väldigt vänliga att vi förser dig med information när det visar sig att dina påhitt är helt uppåt väggarna. Du vet, det är alltid den som hävdar att saker är på ett visst sätt som har bevisbördan.

     • Så den enda kultur som räknas är den som säljs i miljonexemplar. Det är ju rakt av det ni säger!

     • Nåja. Finns det efterfrågan på (skapandet av) musik så kommer folk finna sätt att finansiera den – med eller utan mupphovsrätt.

     • ”Så den enda kultur som räknas är den som säljs i miljonexemplar. Det är ju rakt av det ni säger!”

      Nej Per, det är du som säger att vi säger det.

      Vad menar du med att resonera kring det här?
      Att det är OK att beröva låtskrivarna deras rättigheter om de flesta låtarna skrivs av artister, som framför egna låtar (som de är låtskrivare till)?
      Att det är artisterna som räknas eftersom du inte vet hur du skall förhålla dig till låtskrivare som inte är artister?
      Var ligger procentgränsen för dig, hur liten måste en minoritet eller en majoritet vara för att det skall vara OK att beröva dem rättigheter som alla andra har i vårt samhälle, rätten till sitt arbete?

     • Åh, jag säger inte att upphovsmän inte kan göra karriär på att få andra personer att spela deras låtar.

      Problemet är att fildelarna är personer som åker helikopter långt över privat mark. Visst inkräktar de på landägarnas rättighet genom att åka över deras mark – men å andra sidan gör de ingen skada. Det är absurdt att sådana personer skall tvingas betala mångmiljonbelopp när det enda de gör är att ta en liten flygtur som inte skadar någon.

     • @PW
      ”Problemet är att fildelarna är personer som åker helikopter långt över privat mark. ”

      Om du nu vill att ngn skall ta den svagsinta helikpoterjämförelsen på allvar så får du tillägga att fildelarna illegalt flyger i helikopter utan någon pilotlicens.
      Alltså bryter de mot lagen.
      I övrigt är jämförelsen fullkomligt irrelevant och lika tramsig som FGs malande om hobbymatlagning.

     • Helikopterliknelsen visar endast på dina bristande kunskaper i frågan, inget annat.

     • Att skriva musik och att framföra musik ÄR två olika arbeten. Det är olika upphovsrätter. Olika skyddstider. Olika ANLEDNINGAR till skyddet. Det är olika branscher. Förlagsbranschen och skivbolagsbranschen. Dessa branscher är motparter i många förhandlingar. Alla artister rekommenderas att ha olika bolag som skivbolag och förlag, eftersom deras intressen inte är samma och kommer kollidera.

      Det spelar ingen roll om det är 5% eller 50% av artisterna som är ensamma upphovsmän till det som de framträder med. Att två saker ibland överlappar betyder inte att de är ”samma sak”, eller att de har med varandra att göra alls.

      Se det på det här sättet: Att vissa anställda personer även ibland anställer folk innebär inte att det är samma sak att vara anställd som att anställa. Det är på många sätt motsatsen. Ni pirater försöker bevisa att päron är äpplen.

     • Lyxliret i mediadistributions-branscherna är inne på sluttampen. De kommer få känna på hobbykonkurrens som precis alla andra branscher får lov att tåla i fria och öppna demokratier.

     • Gurra: Hallå yxskaft. För att en debatt ska funka så måste vi tala om samma saker, snälla du. Det är ingen som är emot hobbykonkurens. Hela upphovsrättssystemet finns ju till för att underlätta rättvis konkurrens. Du argumenterar för att mer makt ska ligga hos företagen.

      Gurra och Per, ni kommer inte med något nytt. Ni harvar bara på i samma monotona klyschor som vi alla kan nu. Kan ni inte bara vara tysta om ni inte har nyheter att komma med? Jag pallar inte dra allt för er hela tiden.

     • Hur kan vi prata om samma saker om ni vägrar prata om de relevanta frågorna då?

     • @Poppe: Du börjar bli fett tjatig och hoppar på smådetaljer som egentligen inte har något med argumentet i sig att göra.

      Men iallafall. Hur skulle en framtid där inspelningar är helt omöjliga att sälja se ut? Faktum är att det skulle se ut ungefär som jag beskrev ovan. Kompositörer gör avtal med artister som ger tillbaka till kompositörerna antingen i klumpsumma eller royalties på livespelningarna. Vissa artister blir även kompositörer själva, medans andra inte har kreativiteten för att komponera men däremot en sjuhelsikes röst och/eller feta dance moves. Jag ser inte hur detta skulle ändras. Skillnaden är bara vad som avtalas om, och naturligtvist blir det ju ett glapp.

      Men guess what, det här kommer ske i vilket fall. År 2030 kommer merparten av all musik vara CC. Så enkelt är det. 🙂

     • @FG
      ”År 2030 kommer merparten av all musik vara CC.”

      Troligen merparten av den musik ingen lyssnar på precis som idag.
      Och bara så att du förstår, du får inte det minsta mer tyngd i din text för att du skriver in lite engelska ord.

     • Och möjligen Rumänsk Science Fiction…, något annat vore ”fett fail”…

     • Vad har du för källa för att ingen lyssnar på den musiken? Är dessa källor publiceringsbolag som har samma ägare som de som äger upphovsrätten till musiken i fråga?

      Vore ju en smart idé.. ha ensamrätt att sälja böcker och sen ha tidningar som gör reklam för böckerna i fråga. Oj förlåt skrev jag reklam? Menade recension förstås. LOL.

     • Återigen blandar du ihop ”FG” med ”PW”.. seriöst varva ner litegranna. Kan inte vara hälsosamt att bli så förvirrad / stressad som du tycks vara i dessa diskussioner…

     • @FG
      Yepp,fel adresserat, som sagt när man sitter och jobbar och slänger in en kommentar gentemot trams så är det så liten skillnad på er okunskap om allt här i världen. Ni är som Humle och Dumle, Dumb Dumber etc.
      Ingen skillnad på er okunskap därav svårigheten att hålla isär er.

      @PW
      ”År 2030 kommer merparten av all musik vara CC.”
      Troligen merparten av den musik ingen lyssnar på precis som idag.
      Och bara så att du förstår, du får inte det minsta mer tyngd i din text för att du skriver in lite engelska ord.

     • ”Hur skulle en framtid där inspelningar är helt omöjliga att sälja se ut?”
      En fråga som inte går att besvara med den säkerhet du försöker göra.
      Det vi ser i bl.a. studien The Norwegian Music Industry in the Age of Digitalization”, är att endast de största artisterna drar in några egentliga pengar på konserter, det kan därför vara ganska säkert att säga att dessa skulle vara de med en ekonomisk möjlighet att betala kompositörer för deras arbete med att skapa ett verk. Förmodligen skulle färre kompositörer kunna leva på sitt skrivande och därmed även få mindre tid att utöva och vidareutveckla sitt skrivande. Med största sannolikhet kommer detta inte att hända, stödet för Piratpartiet är idag försvinnande litet, var och varannan unge har spotify och tillgång till andra lagliga tjänster för film och musik idag. Väldigt få verkar tycka att det är särskilt vettigt att driva en politisk linje att beröva en viss yrkeskategori deras rättigheter för att få tillgång till deras arbete på ett sätt som strider mot deras vilja. 2030 är piratrörelsen ett minne blott, en liten mörk fläck i vår politiska historia, lite som Ny Demokrati, något pinsamt som vi helst vill glömma.

      De här ”smådetaljerna” har allt med verkligheten att göra, du namnger en yrkeskategori, som har en ganska liten del av sin inkomst från upphovsrätten, och försöker göra gällande att det är ett argument för att beröva en helt annan yrkeskategori, vars inkomster till största del är beroende av upphovsrätten, deras rättigheter. Det är inte ”smådetaljer”, det är väldigt stora detaljer, särskilt sedan man aktivt argumenterar för en reformerad upphovsrätt på grundval av dessa felaktigheter. Oavsett om det rör sig om medvetna lögner eller ren okunskap så är det inte ”smådetaljer”. Vi har sett, och ser, denna fördomsfulla argumentationsteknik i många andra människoförtryckande kulturer.

     • Jo, det är smådetaljer.

      Ditt argument är, i grund och botten ”Upphovsmän kan inte få betalt om de inte kan ta betalt för inspelningar!”

      Men det kan de. Det är möjligt att de måste hitta en annan aveny att tjäna pengar på (och därmed omförhandla sina kontrakt), men så länge pengar går in i industrin som helhet så kan upphovsmän alltid få en del av kakan.

      Problemet är att fildelning sker gratis utan några vinstintressen. Det finns alltså ingen del av kakan att få!

      Sen att teknologiska framsteg kan få en viss yrkeskategori att mer eller mindre försvinna, det är väl för sjutton inte allmänhetens problem?

     • ”Problemet är att fildelning sker gratis utan några vinstintressen. Det finns alltså ingen del av kakan att få!”

      Snacka om att vara trögfattad.

      Betalning sker i första hand för INNEHÅLLET, inte för kopiering och distribution.

      Den som snattar på Ica har heller inga vinstintressen i den bemärkelsen du använder dig av, den som snattar en chokladkaka är vare sig intresserad av hur den kom till butiken eller vad förpackningen kostar, man är ute efter chokladen, dvs innehållet, precis som i fallet köpt eller fultankad musik eller film.

     • Snacka om att vara trögfattad.

      Fildelning är inte stöld, var snäll och sluta prata om stölder nu din dementa gamla get.

     • Nej det är inte stöld, det liknar bara stöld på många sätt. Och oavsett detta så kan du inte ignorera att det är INNEHÅLLET som eftertraktas, inte förpackningen eller distributionen, dessa är bara medel för att komma åt innehållet, precis som att programvaran/hårdvaran för att spela upp innehållet i en fil är sådana medel. Utan innehåll är det bara anonyma ettor och nollor i en helt ointressant datafil som bara tar plats till ingen nytta.

     • Det liknar inte ens stöld. Det är inte ens i närheten av stöld.

      Det närmaste du kan komma är olaga vistelse på annans mark. Vilket är något helt annat.

     • FILDELNING är inte stöld. (Vi vet, men liknelsen är slående, ta del av något någon annan äger utan lov.)
      ILLEGAL FILDELNING heter inte fildelning.
      ARTISTER är inte låtskrivare.
      INNEHÅLL är inte en datafil.
      SKIVBOLAG sysslar inte med distribution.

      Illegal fildelning sker inte utan vinstintressen, den som laddar ned illegalt både äter och behåller kakan och vinsten består i att plånboken är orörd. Så snacka inte om att det inte skulle handla om personligt vinstintresse.

      Det finns teknologiska framsteg som kan få ditt bankkonto att tömmas, ditt hem att försvinna, ditt liv att försvinna, men det är ingen ursäkt att beröva dig något av dessa.

     • Om skivbolag inte sysslar med distribution… Varför bryr de sig då ens om att gå efter fildelarna? För fildelning ÄR distribution, inte inspelning. Alltså konkurrerar de inte ens med varandra. Är du säker på att det inte är du som måste hålla isär begreppen?

      Illegal fildelning är inte stöld, och liknar inte ens stöld då ingen förlorar på att fler kopior skapas fritt. Det närmaste köttvärldsbrottet som finns är ”trespassing”, vilket är något helt annat. Om du tror det är stöld har du fortfarande inte förstått vad fildelning är eller hur det fungerar och kan bara rapa upp samma gamla floskler som skivbolag gjort sen femtitalet, likt en dement papegoja. Är du en dement papegoja, Poppe?

      Innehåll är nödvändigtvist inte en datafil, men du betalar fortfarande för en datafil, och datafilen har samma egenskaper som alla andra datafiler. Därför är innehållet irrelevant – alla datafiler som finns tillgängliga kan alltid möta efterfrågan oavsett innehåll.

     • Distributörer ägnar sig åt distribution, skivbolag finansierar och tar fram innehåll. Illegal fildelning är inte distribution, det är ett brott och kan inte räknas som konkurrens, snarare ett undergrävande av legitima verksamheter.

      Då tidigare hänvisningar till försäljningsstatistik och ett stort antal studier tydligt påvisar att någon visst förlorar på att fler kopior skapas fritt, och du har inte presenterat något som stödjer ditt påstående att ingen förlorar på illegal fildelning, så nöjer jag mig med att genom denna text påvisa dumheten i ditt påstående.

      Nix, jag betalar inte för en datafil, lika lite som jag betalar för plast och papper när jag köper en CD-skiva, mindre faktiskt, plast och papper betalar jag ca: 5 – 20 kronor för när jag köper en CD, beroende på hur man räknar, en datafil betalar jag försvinnande lite för, innehållet är det jag betalar för. Däri ligger problemet för den retarderade piratrörelsen, ni tillskriver förpackningen för stort värde. Före napster så hörde man ibland folk vara förbannade över att CD-priset var högt, ”när det bara kostade si och så lite att göra plastbiten”, samma oförmåga att se andra värden än det rent fysiska ser vi hos Pirater idag, som inte är så mycket annat än en liten, på området obildad, skara, som knyter näven i fickan över förhållanden och varanden de själva diktat ihop i sin egen okunskap. Det är dig själv och din dumhet du egentligen är förbannad på.

     • Poppe:

      Isutkörare, möt frysboxen.

      När frysboxen kom så kunde hemmen skapa sin egen is efter behov.

      När datorn kom så kunde hemmen skapa sina egna kopior efter behov.

      Frysboxen skapade stor skada. Den gjorde många ismän arbetslösa.

      Datorn skapade stor skada. Den gjorde många distributörer arbetslösa.

      Så varför var det ingen som skrek att isutkörarbranchen behövde bevaras?

      Om jag tolkar det du säger korrekt så är det väl så här: Fildelningen skadar inte skivbranchen i första hand, utan förlagsbranchen. Utgivningen. Distributionen. Det är den som har blivit obsolete. Skivbolagen sitter i skiten för att deras enda kunder är förlagen.

      När en marknad torkar upp… Tja, då får man väl leta efter nya marknader. Även om skivbolagen inte längre kan sälja sina produkter till förlagen, så betyder inte det att de inte kan överleva. Däremot måste de hitta nya kunder eller gå under, inte mer med det.

      Sedan kommer det nya skivbolag som inte har förlagen som kunder och en ny dag gryr. Business as usual.

     • Hur kan du ha en sådan oförmåga att skilja på innehåll, förpackning och distribution? Du har antagligen satt svenskt rekord i tröghet.

     • NTP: Är förpackningen produkten, eller är innehållet produkten… Eller är det både och?

      Fråga vilken ekonom som helst och hen kommer säga att det är det senare som gäller. Produkt = Förpackning + Innehåll.

     • @Wertigon

      ”Fråga vilken ekonom som helst och hen kommer säga att det är det senare som gäller. Produkt = Förpackning + Innehåll.”

      Ja gärna för mig. Innebär detta nu då att du fortsättningsvis kommer att prata om denna produkt och alltså sluta ignorera att huvudanledningen till att man vill ha produkten är innehållet och inte förpackningen? Och att du härmed slutar ignorera innehållets värde i dina skriverier? I så fall får jag gratulera till att polletten äntligen har fallit ner för dig.

     • Huvudanledningen till efterfrågan är irrelevant om produkten har en egenskap som gör att den kan kopieras perfekt.

      Om produkten kan kopieras perfekt inom en väldigt kort tidsrymd, så finns produkten effektivt i oändlig tillgång. Varför? Jo, för att tillgången alltid kommer kunna möta efterfrågan oavsett hur stor efterfrågan än är.

      Och som jag redan förklarat ett antal gånger tidigare, så är jämviktspriset för en produkt där tillgången är oändlig lika med marginalkostnaden för att skapa en till produkt.

      Och vad är marginalkostnaden för en datafil (med innehåll)? Just det, 0.00000000001 kr.

     • Per: Att filer kan kopieras ”enkelt” är inte en tillräckligt bra anledning till att avskaffa upphovsrätten.

      Det finns en massa brott som är ”enkla” att göra. Det är enkelt att skattefuska, till exempel. Borde det inte då vara lagligt? Det är skitenkelt att köra för fort med bilen också. Borde det vara lagligt av den anledningen?

      Jag skrivit detta många gånger. Intentionen av en handling är irrelevant. Det spelar ingen ROLL om du kör för fort, på grund av att du var sen och det var jätteviktigt att komma i tid. Det är handlingen som är olaglig. Inte intentionen. I princip alla brott kan bortförklaras med en ”bra” intention. Jag vet att de flesta som fildelar olagligt inte menar något illa. Det spelar ingen roll.

      Lagar skrivs för att de fyller en funktion i samhället. Snälla debattera denna funktion, och inte hur enkelt det är att bryta mot lagen.

     • Att det är enkelt är i sig inte ett tillräckligt skäl. Men, det finns många fler anledningar:

      1. För att stoppa fildelningen och åtala för brott måste man avskaffa den privata kommunikationen på internet. Är detta ett rimligt offer?
      2. Den eventuella skada som orsakas via fildelning återfås i andra delar av musikbranchen. Även om skivbranchen går dåligt så går artistbranchen bra. Således är fildelningen totalt sett positivt vilket också visats i flertalet undersökningar i bl.a. Sverige, Norge och Storbrittanien. Dock inte för förlagsbranchen, men förlagsbranchen är inte musikbranchen, och mycket tyder på att den branchen inte längre behövs.
      3. Betydande resurser riktas mot personer som i övrigt är laglydiga medborgare. Resurser som hade kunnat riktas mot organiserad brottslighet eller personer som säljer piratkopior. Personer som gör faktisk skada på systemet.

      Det är mina tre huvudargument. Hade fler i bakhuvudet men orkar inte gräva upp dem just nu.

     • Bra, då snackar vi i alla fall argument.

      1. Det är inte alls säkert att det är positivt att all kommunikation på nätet är totalt privat. All kommunikation i vanliga livet är det ju inte, och få klagar på att det. Om alla i alla lägen är anonyma så skapas inte ett bra samhällsklimat. Hatdebatten på nätet är ett exempel på när det spårar ut. Folk måste också lära sig att stå för det de säger och gör i ett modernt civiliserat samhälle. Detta är en viktig debatt. Jag anser inte att all kommunikation ska övervakas. Det gör den inte heller idag. Och få anser att den ska det. Den FRA bevakning som nu sker är inte speciellt omfattande. Den sparar inte innehållet i några meddelanden, vilket är en viktig distinktion.

      Samtidigt ser vi att privata företag övervakar privat kommunikation på ett sätt som inte ens polisen har möjlighet att göra. Vi ger gärna bort privat information till Facebook, men vi tycker det är fel när polisen försöker få samma information för att förhindra brott. Vi ger bort information till vår internetleverantör, som vi inte

      Jag tycker absolut inte att det är så enkelt dom du skriver. En välavvägd mängd övervakning är positiv för samhället. Det är få som tycker att poliskameror på vägar där många kör för fort är ett övergrepp. Däremot är det få som vill ha ha poliskameror på varenda gata i varenda stad.

      Jag kan tycka att piraterna är på tok för naiva och enkelspåriga när det gäller anonymiteten på nätet. På många sätt är vi idag mycket mer anonyma på nätet än vad vi någonsin varit. Och det är inte odelat positivt.

      2. Jag skulle inte alls säga att artistbranschen går ”bra”. Möjligtvis går ”kändisbranschen” bra. Folk gör vad som helst för att överleva. Det som har hänt är att folk som är kända, blir tvungna att exploatera sitt kändisskap mycket mer än förr. Betner har skrivit lite om det här:
      http://www.magnusbetner.com/2012/10/vilken-typ-av-hora-ar-du/

      Det är inte odelat positivt att all kultur finansieras av privata företag som ämnar bygga varumärken genom att associeras med rätt kändisar. Det är det ni pirater vill, eller hur? Det är i alla fall resultatet av er politik….

      Förr ansågs det vara helt omöjligt för en artist att göra reklam för tvål eller något liknanade och samtidigt vara trovärdig sitt budskap. Idag är det jättevanligt, och ingen reagerar längre på det. Resultatet är att få artister idag har någon som helst artistisk integritet kvar. Och respekten för konstformen försvinner. Jag förstår att ni skiter i det, men för många som faktiskt bryr sig om musik så är dessa saker viktiga.

      Jag ser att respekten för konstformen musik i Sverige är väldigt låg. Endast i ett sånt klimat kan ett parti som piratparitet få någon som helst framgång. Jag skulle mycket hellre se ett klimat där de som nyttjar musiken är de som betalar för musiken. Vad är det som är så läskigt med det?

      Att förlagsbranschen inte längre skulle behövas är helt fel. Jag vet inte vad du får allt ifrån. Jag antar att du inte ens vet vad förlagsbranschen är för något.

      3. Helt fel där också. Betydande resurser?? 140 anmälningar angående fildelning till polisen under ett år är knappast belastande för rättsväsendet. Jämför det med att 1,4 miljoner brott anmäls per år i Sverige. 129 000 anmälningar bara om bredrägeri.

     • 1. Gällande vilka andra brott har vi avskaffat eller reformerat lagar för att vi inte kunnat stoppa brottsligheten i fråga? I vilka andra sammanhang har samhället givit vika för brottslingar på det sättet?

      2. Då det är olika branscher som säljer olika produkter och tjänster till konsumenterna så håller inte det som argument. Du hänger kvar vid den felaktiga piratlinjen att artister är de huvudsakliga upphovsmännen. Argumentet faller på sin egen dumhet.

      3. Skall vi endast beivra viss brottslighet? Skall andra brott, som utförs av människor, som i övrigt är laglydiga, inte utredas och beivras?

      Om dina argument skall ha något värde så behöver du kunna applicera dem på andra situationer utan att de låter löjliga.

     • @Poppe, Emanuel:

      1. Men nu handlar det inte om det utan om att min rätt till privat kommunikation är hotad, av åtgärder som bevisligen aldrig kan fungera ens i teorin.

      Upphovsrätten hotar således grundläggande mänskliga rättigheter för att en liten klick upphovsmän har låst in sig i en branch som har blivit obsolete (förlagsbranchen). Det är inte O.K.

      Sedan ska man inte förväxla rätten till privat kommunikation med rätten att publikt säga vad man vill. Privat kommunikation är det som sker mellan mig och en eller flera andra personer i exempelvis e-post eller IM-chatt. Webbforum som WordPress ex. är inte den sortens förtroliga konversation jag pratar om…

      2. Jag återupprepar att förlagsbranchen inte behövs längre. Vi har etablerat att inspelningar behövs och alltså behövs skivbolagsbranchen. Vi har etablerat att distribution idag kan skötas via hemmet. Förlagen sysslar enbart med distribution. Det är ju ni själva som ber mig hålla isär brancherna, det är det jag gör. Förlagen är således de som inte behövs längre, inte skivbolagen, då varenda liten unge idag har sitt eget förlag på sin egen PC.

      Sen är det väl inte mitt problem att skivbolagsbranchen har satsat alla sina hästar på förlagsbranchen som nu mer och mer försvinner? Antingen dör dagens skivbolag ut, eller så anpassar de sig och blir morgondagens skivbolag. Svårare än så är det inte.

      3. Varje fall kostar skattebetalarna kanske en till två miljoner kronor om inte mer. Är inte det betydande resurser? Tänk hur många personer som faktiskt gör ekonomisk vinst skulle kunna åtalas för det här istället?

     • ”Det är inte odelat positivt att all kultur finansieras av privata företag som ämnar bygga varumärken genom att associeras med rätt kändisar. Det är det ni pirater vill, eller hur? Det är i alla fall resultatet av er politik…. ”

      Skitsnack… Det är fritt fram för privatpersoner (fans) att gå in och investera direkt i skapande-arbetet. Utan upphovsrätt skulle artister absolut fortfarande kunna finansieras av sina fans.

      Skillnaden mot med upphovsrätt är att det är det löpande arbetet som man som intressent betalar för och inte för de gamla bedrifterna.

     • 1. Nej. Din rätt till privat kommunikation är inte hotad. Det är inte kommunikation att ge bort grannens ägodel på blocket. Det är ett brott. Det är inte heller privat kommunikation att fildela illegalt. Rätten till ett privatliv är jätteviktig. Men det är INTE ditt privatliv när du delar filer med miljontals människor över nätet. Det är publik distribution.

      Det finns ingen anledning att allt som är ettor och nollor ska vara fritt för alla att få. Då har vi avskaffat nästan hela lagboken. Om något är ett brott i verkliga livet så borde det vara det på nätet också. Annars får vi två parallellvärldar. Och tro mig, DÅ kommer inte internet ens tillåtas finnas. Inga stater i världen kommer tillåta att det skapas en virtuell plats där inga lagar gäller.

      Om ni är så oerhört rädda för att den privata kommunikationen kommer bli lidande av nya lagar, så borde nu sluta fildela olagligt omedelbart. På samma sätt som vi alla blir lidande när en kille försökte ta med en bomb på ett flygplan i skon. Efter det måste vi alla ta av oss skorna vid säkerhetskontrollen. Alla blir lidande på grund av att någon person tar lagen i egna händer!

      Jag vill ha ett öppnare internet, där vi inte behöver ”låsa dörren” så fort vi går ut. Men ni pirater skapar en otrygg värld, där alla blir lidande på grund av era egoistiska handlingar.

      2. Du vet uppenbarligen inte vad ett förlag är. Det är hedersamt av dig att försöka hålla isär saker. Men vad menar du med att ”varenda unge har eget förlag i sin PC”?

      Låt mig kort förklara vad ett musikförlag är: Förlag ger låtskrivaren ett ovärderligt kontaktnät i musikbranschen. Förlag har anställda som arbetar på heltid med att låtskrivarens verk sprids. Förlag riskerar pengar på låtskrivare, så att låtskrivare inte behöver ha två jobb, utan kan skriva på heltid. De ger med andra ord lån till låtskrivaren. Lån som inte behöver betalas tillbaka med några andra pengar än med royaltys från de låtar som är förlagda. En mycket bättre deal än någon bank skulle ge. Förlag tar inte betalt av låtskrivaren för dessa tjänster. De tar procent på intäkterna som de låtar som är förlagda genererar.

      På grund av att vi har avtalsfrihet i Sverige så kan alltså en låtskrivare ge bort procent på sina intäkter mot arbetskraft. Låtskrivaren behöver inte betala någon. Låtskrivaren får ett icke-återbetalnings-skyldigt lån och ”arbetare” som har låtskrivarens framgång som enda prioritet. Det är därför alla låtskrivare vill bli förlagda. Det innebär att någon med pengar investerar dessa pengar i DIG.

      Inget av detta kan en ”unge” göra på en PC. Förlagen ser med andra ord till att ALLA människor kan leva på att skriva musik. Utan förlag så kan endast rika människor som har råd att anställa egen personal råd att vara låtskrivare. Jag vet att ni inte förstår hur det kan vara så svårt eller kosta så mycket pengar att vara låtskrivare. Men ni har heller aldrig provat. Så ni vet faktiskt inte var ni pratar om.

      Om individer fråntogs sin upphovsrätt (som piraterna vill) så skulle all denna investering upphöra. Då skulle personer med pengar investera i något annat som ger utdelning istället. Då skulle ingen kunna leva på att skriva längre. Då skulle det bli en hobby att skriva musik.

      Du skrev förut: ”Är detta enda anledningen?”. Och nej, detta är inte heller enda anledningen till att upphovsrätten måste finnas kvar. Det finns tusen anledningar och jag vet inte alla. Ju mer jag tänker på en värld utan upphovsrätt så dyker nya problem upp.

      3. Jag tycker absolut att det är värt det. Sedan önskade jag så klart att inga någonsin blev anmälda för illegal fildelning. Jag önskar också att ingen någonsin fick en p-bot. Jag önskar att alla alltid stod lagligt. Men så är det ju inte… Folk fuskar och trixar och försöker gynna sig själva på andras bekostnad hela tiden. Det är därför vi har lagboken.

     • Gurra: ”Skitsnack… Det är fritt fram för privatpersoner (fans) att gå in och investera direkt i skapande-arbetet. Utan upphovsrätt skulle artister absolut fortfarande kunna finansieras av sina fans.”

      Två saker.

      1. Du blandar ihop artist och verk igen, vilket gör hela din poäng meningslös.

      2. Upphovsrätten innebär att det är de som lyssnar som betalar. Dvs fansen. Det är ju det du vill eller hur??

      Utan upphovsrätten så betalar någon annan. Och denna annan kommer ha en agenda.

      Om vi ska prata croudfunding så är ju det tillåtet redan idag. Anledningen till att så få använder det är att det inte funkar för majoriteten. Jag har provat det framgångsrikt på vissa projekt, men för det mesta funkar det inte. Crowd-funding förutsätter förutsägbarhet, annars investerar ingen. Jag har dessutom aldrig sett någon låtskrivare crowd-funda sitt skrivande. Endast artister som vill bekosta inspelningar eller videos. Skrivande är för diffust. Det är ett stort åtagande att förlägga en låtskrivare. Förlagsbranschen bygger på att företag investerar i en person och dess skapande. Och försörjer denne tills dess att personen kan leva på sina royaltys själv. Det är helt genialt. Allt detta kan låtskrivare få utan att ge upp ägande eller makt till förlaget. Endast på grund av att lagen ger individen denna makt över sina verk.

     • ”Utan upphovsrätten så betalar någon annan. Och denna annan kommer ha en agenda…”

      Men nejje!! Jag som kulturintressent har som enda ”agenda” att hjälpa till finansiera mina idoler så de kan skapa nytt jobb åt mig!

      Finns exempel på att allt ifrån små rockband till stora dataspelsprojekt och filmer kan crowdfundas. Det betyder ju att det helt klart är möjligt att göra!

      Finns inget genialiskt alls i publiceringsbranscherna. De var ett nödvändigt ont en viss tid då förmedling och redovisning av arbetets resultat inte kunde skötas lika billigt som idag.

      Idag sitter de som en slemmig propp i toavasken och stoppar det fria kulturflödet mellan skapare och intressenter.

     • @PW
      ”Förlagen sysslar enbart med distribution. ”

      Lolololololoooooooooooool.
      Du vet alltså fortfarande ingenting om de olika verksamheterna och Nej, förlag pysslar inte med distribution.
      Att du inte blir trött på dig själv när du uppenbarligen inte har minsta lilla susning om det du skriver om.

     • Du baserar fortfarande dina resonemang på en verklighetsfrånvänd okunskap, vilket sänker allt du skriver till en nivå under vad som ens är värt att diskutera. När du nu skriver att förlag är de som distribuerar inspelade verk, när du nu insett att din tidigare felaktiga ståndpunkt var att det var skivbolagen, så visar du att du endast griper efter halmstrån utan att bry dig om att läsa på. Förlag verkar för att sprida musiken genom att trycka noter, få med musiken i radio, film, TV, reklam, på artisters skivor etc. helt enkelt att få så många musikanvändare som möjligt att använda den musik låtskrivarna, man samarbetar med, skrivit.
      Distributörer distribuerar musik på uppdrag av musikutgivare, exempelvis Border Music, Amigo etc. i Sverige. P3 Star har gjort en liten serie som informerar om sånt här för er tonåringar, som ännu inte förstått hur världen fungerar, något förenklat, men ändå.
      Fortsätt plugga på, du är på gång, nu när du förstått att skivbolag inte är distributörer så visar du ju faktiskt på att du inte är helt oemottaglig för kunskap.

     • OK.

      1. Jo, min privata kommunikation är hotad. Så här. Om posten skulle öppna varenda brev de fick eftersom vissa brev innehåller knark, då har vi inte privat kommunikation längre. Hur svårt är det att inse?

      Tittar man sedan på internet så är det precis vad som händer där. Varje paket övervakas redan.

      2. Först säger ni att skivbolag inte sysslar med distribution utan att det sköts av förlag.

      Sen säger ni att det inte heller är förlagen som sysslar med distribution.

      Ok, väl så. Då fortsätter vi följa kedjan, problemet ligger fortfarande vid att distributionen har blivit utkonkurrerad. Om det nu är så att förlagen inte heller sysslar med distribution, då går vi väl till nästa länk i kedjan. Problemet nu är att skivbolag OCH förlag har lagt alla sina ägg i samma påse – hos distributörerna. Det är distributörerna som är de stora förlorarna och nu inte längre kan betala sina källor. Eftersom distributörerna failar måste man således hitta nya affärsmetoder.

      Har jag gjort mig själv förstådd än?

      3. Men det finns brott som inte beivras då de inte gör någon skada i stort. Gå mot röd gubbe ex. är ett brott som idag inte har några påföljder whatsoever. Jag menar att utdela fängelsedomar för att vissa personer går mot röd gubbe är korkat.

      Men något som är ännu mer korkat är att gå efter fildelarna då de utöver att vara lagbrottslingar även är era bästa kunder. Om ni lyckas straffa så pass många att det får en avskräckande effekt, då kommer allt fler välja innehåll med öppen licens. Och när folk väl börjar göra DET…

      Schack matt runt 2030 som sagt. Finns inte ett skit ni kan göra för att förhindra det. Däremot kan ni orsaka en massa onödigt lidande och rulla ut övervakningsstaten som kommer ta åratal att avskaffa.

     • Har jag sagt att förlag är distributörer?

     • @Poppe: Ni verkar behanda distributörer som någon slags ”svarte petter.” Spelar det någon som helst roll vem som sitter på svarte petter, när problemet i fråga är att hela skivbranchen har låst in sig i en omodern distributionsapparat som mer och mer blir utkonkurrerad?

      Vi kan argumentera semantik och smådetaljer hela dagen. Men det för oss inte närmare lösningen på problemet, som stavas; hur bygger vi en ny modell som respekteras av allmänheten?

      Och där har PP lösningen. Du kanske inte gillar lösningen, men då får du väl komma på något smartare, som tar hänsyn till allmänhetens behov lika mycket som upphovsmännens. Att stoppa fingrarna i öronen och sjunga ”LALALALALALA FILDELNING ÄR STÖLD” hjälper ungefär lika mycket som kostnaden av att producera en datafilskopia…

     • @PW

      ” Om det nu är så att förlagen inte heller sysslar med distribution, ”

      Herregud vad du är lustig, du diskuterar en verksamhet utan att veta vad ngn av de involverade sysslar med och du klarar uppenbarligen inte av att använda internet för att ta reda på det heller. LOL

      Att du orkar fortsätta blaja goja när du varken vet vad som är upp eller ned i musikvärlden.

     • ”Herregud vad du är lustig, du diskuterar en verksamhet utan att veta vad ngn av de involverade sysslar med”

      Vi vet nog inte heller exakt hur det gick till att vara bonde på 1800-talet men det är ganska irrelevant för vi tillät ju de nya verktygen och metoderna som utvecklades att konkurrera ut de gamla sätten å göra på.

      Även om vissa grenar av näringslivet blev lidande av det även på den tiden.

     • @sten: Det är irrelevant vem som gör vad, även om det i sig är en viktig akademisk diskussion.

      Det relevanta är att det gamla distributionssättet är utkonkurrerat, och att nuvarande maskineri har låst in sig i det gamla distributionssättet. Det kan inte byta distributionssätt lagligt.

      Därför finns det tre alternativ:

      1. Spendera massa tid, pengar och energi på att bekämpa tidvattnet. Det lyckas. Den illegala fildelningen/streamingen upphör till största del. Försäljningen fortsätter dock dala ännu mer då fildelningen var det som höll folks intresse uppe i stor utsträckning. Creative Commons-licensierade verk som man får ladda ner får därför större spridning och populärkulturen invaderas av CC-licenser. Pirates win, men ett århundrande av kultur är förlorat.

      2. Spendera massa tid, pengar och energi på att bekämpa tidvattnet. Det misslyckas. Fildelningen är fortfarande de-facto tillåtet. Försäljningen återhämtar sig lite för att sedan ta fart. Fler studier kommer ut som visar att fildelning är ett net-positive. Lagstiftningen ändras. Pirates win.

      3. Spendera lite tid på att göra några mindre ingrepp på lagstiftningen för att tillåta icke-kommersiell (och därmed icke skadlig) fildelning. Pirates win.

      Så hur ni än gör så kan ni inte vinna. Matt vid 2030.

     • @PW

      ”Det är irrelevant vem som gör vad, även om det i sig är en viktig akademisk diskussion.
      Det relevanta är att det gamla distributionssättet är utkonkurrerat, och att nuvarande maskineri har låst in sig i det gamla distributionssättet. Det kan inte byta distributionssätt lagligt.”

      Du fortsätter vara lustig, du har uppenbarligen ingen aning om hur musikindustrin fungerar, du har ingen aning om hur verk skapas eller hur inspelningar skapas.
      Och din oerhört sluga slutsats blir då.
      ”- Jag har ingen aning om vad jag talar om, därför är allt det där irrelevant.”

      Det enda som är förändrat är distributionen.
      Det innebär inte att de som skapar verken är irrelevanta, tvärt om, utan dem skulle alla PPmuppar sitta och skicka tomma, innehållslösa datafiler till varandra. (I och för sig så verkar ju FG pyssla med att gå och titta på konsert för att få stå på golvet eller sitta i stolen medan artisterna sitter på scen och plinkar och klinkar utan att framföra ngn musik ).
      I inga andra branscher skulle en förändrad distribution resultera i att de som framställer produkten skulle tvingas dela med sig av den samma utan att få betalt.
      Nonsens helt enkelt.

     • Men lilla lilla Sten.. målet med upphovsrätten är att uppmuntra till kreativt skapande. Det är fullständigt självklart att folk skapar av glädje på sin fritid nu för tiden och att det inte behövs ngn ”uppmuntran” till nyskapande längre.

     • @FG
      ”Men lilla lilla Sten.. målet med upphovsrätten är att uppmuntra till kreativt skapande. ”

      Och så citerar plantan amerikansk upphovsrätt igen, den där som inte ligger till grunden för varken den svenska eller europeiska upphovsrätten.
      StrålandeLOLOLOL

 15. @Wertigon (börjar om i en ny tråd så det finns mer plats)

  ”Att det är enkelt är i sig inte ett tillräckligt skäl. Men, det finns många fler anledningar:”

  Men vad bra då att det är superenkelt att avfärda alla tre,

  ”1. För att stoppa fildelningen och åtala för brott måste man avskaffa den privata kommunikationen på internet. Är detta ett rimligt offer?”

  Alla som vet något om internet och förstår tekniken inser lätt att privat kommunikation på internet kräver kryptering, så har det alltid varit. Menar du att kryptering kommer att förbjudas?

  ”2. Den eventuella skada som orsakas via fildelning återfås i andra delar av musikbranchen. Även om skivbranchen går dåligt så går artistbranchen bra. Således är fildelningen totalt sett positivt vilket också visats i flertalet undersökningar i bl.a. Sverige, Norge och Storbrittanien. Dock inte för förlagsbranchen, men förlagsbranchen är inte musikbranchen, och mycket tyder på att den branchen inte längre behövs.”

  Upphovsrätten skyddar varje enskild upphovsmans verk. Det är helt ointressant hur det går för övriga verk i ”branschen”. En förlust för en enskild upphovsman uppvägs inte av en vinst för en annan. Menar du verkligen att du resonerar så absurt?

  ”3. Betydande resurser riktas mot personer som i övrigt är laglydiga medborgare. Resurser som hade kunnat riktas mot organiserad brottslighet eller personer som säljer piratkopior. Personer som gör faktisk skada på systemet.”

  I övrigt laglydiga medborgare? Menar du att man får någon slags amnesti om man är ”i övrigt laglydig”. Även detta är helt absurt, begår man ett brott och åker fast för det så ska man förstås straffas för det, oavsett hur laglydig man är i övrigt. Sen är det så att många klarar sig undan med dagsböter och villkorlig dom om man är ostraffad sedan tidigare men det gäller ju för alla typer av lindrigare brott.

  ”Det är mina tre huvudargument. Hade fler i bakhuvudet men orkar inte gräva upp dem just nu.”

  Om det här var dina bästa så är det ingen idé att du drar upp fler, dessa tre är ju icke-argument, helt befängt!

  • 1. Åh, så privat kommunikation är krypterad kommunikation säger du? Vad bra. Då kommer allt fler kryptera ALL sin kommunikation. All fildelning sker krypterat, all laglig kommunikation sker krypterat. Det kommer bli väldigt svårt att bevisa någonting alls som skett över huvud taget då. Det är dit vi är på väg. Så om det inte ens går att UPPTÄCKA det påstådda brottet… Varför ens beivra det?

   2. Så du menar att en upphovsman alltid har en laglig rätt att få tillbaka sin investering?

   Om jag som bonde säljer min säd till en viss kvarn, och den kvarnen sedan går knackigt och omkull för att någon annan gör bättre mjöl – betyder det då att jag har rätt att få ersättning för den säd jag skickade men inte fått betalt för ännu? Många företag har konkat utan att deras kreditörer fått ett enda korvöre tillbaka.

   Problemet idag är att skivbolagen och upphovsmännen har lagt alla sina ägg i samma korg – förlagen. Och det suger för dem eftersom förlagen håller på och försvinna, då distribution kan skötas av varenda femårig liten unge med dator idag. Tekniken har gjort förlagen överflödiga. Så enkelt är det.

   3. Nej. Vad jag menar är att betydande resurser läggs på en aktivitet som i värsta fall kostar en viss del av kultursektorn potentiell inkomst, och i bästa fall ger dubbla summan tillbaka till kultursektorn. Jag hävdar att det rimliga är att du måste bevisa att ekonomisk skada har skett och hur mycket innan man ens kan bestämma ett specifikt vite. Och det kan du inte. Det enda du kan visa upp är rena spekulationer.

   Samhällsmässigt läggs enorma summor pengar – tiotals miljoner – på att bevisa att ett skitbrott som kostat samhället max 10 000 kr i förlorade intäkter, och då pratar vi de grövsta fallen om kanske 10 000 fildelade låtar eller 500-1000 fildelade filmer. Tänk vad många personer som säljer bootlegs eller annan form av riktig illegal verksamhet man kan haffa för de resurserna.

   • ”1. Åh, så privat kommunikation är krypterad kommunikation säger du? Vad bra. Då kommer allt fler kryptera ALL sin kommunikation. All fildelning sker krypterat, all laglig kommunikation sker krypterat. Det kommer bli väldigt svårt att bevisa någonting alls som skett över huvud taget då. Det är dit vi är på väg. Så om det inte ens går att UPPTÄCKA det påstådda brottet… Varför ens beivra det?”

    Det är givetvis svårt att komma åt krypterade tjänster. Det man kan göra är att dra ner bandbredden avsevärt på krypterad trafik (som inte är godkänd) och därmed minska skadorna avsevärt.

    ”2. Så du menar att en upphovsman alltid har en laglig rätt att få tillbaka sin investering?”

    Nej, bara lagliga förutsättningar för möjlighet till att få tillbaka den. Dvs du ska inte behöva utsättas för sabotage, sen om ingen vill ha din produkt så är det bara att ta, precis som i alla andra branscher. Men detta är ju inte aktuellt för upphovsrättsskyddad musik och film, denna är väldigt eftertraktad, så eftertraktad att vissa riskerar fängelse för att komma åt den illegalt.

    ”Om jag som bonde säljer min säd till en viss kvarn, och den kvarnen sedan går knackigt och omkull för att någon annan gör bättre mjöl – betyder det då att jag har rätt att få ersättning för den säd jag skickade men inte fått betalt för ännu?”

    Nej, men du ska inte behöva konkurrera med en kvarn som drivs illegalt, exempelvis via vidriga arbetsförhållanden via polacker, företaget fuskar med moms, arbetsgivaravgifter osv.

    ”3. Nej. Vad jag menar är att betydande resurser läggs på en aktivitet som i värsta fall kostar en viss del av kultursektorn potentiell inkomst, och i bästa fall ger dubbla summan tillbaka till kultursektorn.”

    Hela ditt resonemang om ”sektorn”, ”branschen” osv är helt irrelevant. Varje enskild upphovsman har bara sina skapelser att ta hänsyn till och på vilket sätt gynnar det honom om ”sektorn” eller ”branschen” går bra om han piratkopieras och förlorar på det?

    ”Jag hävdar att det rimliga är att du måste bevisa att ekonomisk skada har skett och hur mycket innan man ens kan bestämma ett specifikt vite. Och det kan du inte. Det enda du kan visa upp är rena spekulationer.”

    Vite? Detta är något för domstolarna. Bägge sidor får lägga fram sin tes och domarna får bedöma. Inget konstigt alls. Vill man inte riskera att få betala ett ”orättvist vite” – begå då inte brottet! Skadestånden som TPB-gänget dömts att betala är ju bara promille av den totala skadan de orsakat under alla år!

    ”Samhällsmässigt läggs enorma summor pengar – tiotals miljoner – på att bevisa att ett skitbrott som kostat samhället max 10 000 kr i förlorade intäkter, och då pratar vi de grövsta fallen om kanske 10 000 fildelade låtar eller 500-1000 fildelade filmer. Tänk vad många personer som säljer bootlegs eller annan form av riktig illegal verksamhet man kan haffa för de resurserna.”

    Ja det är samma med många andra brott, tex. när någon haffas för att ha snattat en chokladkaka för 10kr. Butiken få lägga resurser, polisen åker ofta dit med en bil. Ibland kör man hem personen och pratar med föräldrarna. Man hanterar en anmälan som går till en åklagare. Oftast lägger man ner fallet om personen är ostraffad men hela processen kostar förstås massor av pengar. Varför gör man då detta? För att det är väl värt som brottsförebyggande, både för den personen som förhoppningsvis väljer att följa lagen fortsättningsvis men även för att avskräcka andra. Det är precis samma sak med piratmål, ju fler som döms, desto fler kommer att avskräckas och nivån på piratkopieringen kan minska lite i alla fall.

    Vad tror du förresten att alla Peter Sundes futila överklaganden, ända upp i ECHR, kostar? Åtskilliga miljoner förstås. Tänk vad många andra former av illegal verksamhet man kan haffa för de resurserna? Rätshaverism i sådan omfattning kostar samhället oerhörda resurser och när det som i detta fallet uppenbart handlar om ren obstruktion borde det vara straffbart att syssla med det.

    • 1. Går fortfarande inte. Företagen kör idag redan privat kommunikation över VPN som räknas i GB. Om alla är övervakade, vilket vi redan är, så kommer allt fler gå över till helkrypterat.

     2. Men att det är olagligt är inte i sig ett argument för att det skall fortsätta vara olagligt. Förut var det olagligt att starta en fackförening. Idag är det inte det.

     Den nya kvarnen har inga illegala polacker och betalar sin moms som alla andra, men råkar ha automatiserat sitt kvarnhjul att gå på el istället för ett vattenhjul. Den klarar sig således på en mjölnare istället för två och ändå ha större produktivitet än den andra kvarnen. Fast maskiner är ju kanske förbjudna…

     3. Ofta i de fallen rör det sig om brott som, om de fortsätter vara ostraffade, kommer att leda till betydligt större kostnader för samhället.

     Fildelning är annorlunda. Även om du åker fast för det kommer du inte sluta fildela. Det enda du gör på sikt är att få fildelaren att gräva sig djupare för att fildelaren inte känner att hen har gjort fel, egentligen. Lagen undergräver således rättsmedvetandet än mer. Och kostnaden för samhället ökar inte nämnvärt heller. Det är ett gigantiskt slöseri med resurser och pengar som kunde ha lagts på så mycket bättre saker.

     • 1. Kan du förstå att det finns en anledning till att övervakningen finns där? Om ingen begick brott på nätet skulle den ju inte behövas eller hur? Hur skulle det vara om ni slutade begå brott?

      2. Roligt att du nämner fackförbund. Jag ser STIM som mitt fackförbund. Det är en ideell organisation som ser efter mina lagliga rättigheter. Ni pirater vill att jag som låtskrivare inte ska få organisera mig i ett fackförbund. Jag fattar inte att folk har mage att kritisera oss låtskrivare för att vi organiserar oss i en ideell förening som ska stå upp för våra rättigheter! De kallar det för ”monopol”.

      Hur skulle LO reagera om arbetsgivarna skrev debattartiklar om att de tycker det är orättvist att LO har ”monopol” på arbetarna? Det skulle inte accepteras. Men Stim kritiseras på detta sätt. Det är helt förkastligt. Jag är övertygad om att Stim kommer bli med och med likt ett vanligt fackförbund och bli ännu hårdare gentemot företagen som nyttjar arbetskraften i framtiden. Stim är på tok för veka idag.

      3. ”Även om du åker fast för det kommer du inte sluta fildela”. Det är religiöst för er eller hur? Ingen logik kan hindra er från att få ER vilja igenom, trots att vi lever i en demokrati, eller hur? Det är dessa uttalanden som gör att jag tappar hoppet. Ni dödar internet.

     • ”Det är dessa uttalanden som gör att jag tappar hoppet. Ni dödar internet.”

      Det är dessa uttalanden som gör att JAG tappar hoppet. Du påför oss ansvaret för konsekvenserna av ert eget lobbying-beteende. Lite som en man som resonerar att hans kvinna och barn har sig själva att skylla om han slår dem.

      På tal om detta var faktiskt mannens rätt att slå sin fru och sina barn också en ”laglig rättighet” för inte längre än 100-150 år sedan…

      ”Ja men bråkar ni så får ni skylla er själva om jag slår er”…

     • 1. Jag har inget emot riktad övervakning mot personer där det finns misstanke om brott, utfärdat av en domstol. Det är rättssäkert. Dagens slentrianövervakning av allting är inte det.

      2. Ingen pratar om att ta bort dina rättigheter, bara att ändra dem så att en harmlös sysselsättning inte längre är olaglig. Men whatever. Tekniken kommer dra det gamla maskineriet sparkandes och skrikandes rätt ut på gatan och ge den ett nackskott. Det lär väl ta ett antal år, men ändå.

      3. Det är inte frågan om att det är religiöst. Det är bara en fråga om mänsklig natur.

      Ni har ett val; legalisera fildelning för ickekommersiellt syfte, eller fortsätt åtala fildelare och se dem gå över mer och mer till creative commons, fram till punkten då 90-95% av all populärkultur är CC.

      Matt vid 2030 hur ni än gör. 🙂

     • ”1. Går fortfarande inte. Företagen kör idag redan privat kommunikation över VPN som räknas i GB. Om alla är övervakade, vilket vi redan är, så kommer allt fler gå över till helkrypterat.”

      Det man kan göra är att ställa krav på VPN-tjänster, nämligen att de ska logga data motsvarande enligt datalagringsdirektivet. Det ska vara möjligt att få ut uppgifter som uppkopplingar och vem som låg bakom. VPN-tjänster eller liknande som inte uppfyller dessa krav ska antingen vara olagliga eller bandbreddsbegränsas kraftigt. Detta skadar alltså inte företags VPN-tjänster.

      ”2. Men att det är olagligt är inte i sig ett argument för att det skall fortsätta vara olagligt. Förut var det olagligt att starta en fackförening. Idag är det inte det.”

      Byter du argument nu? Gav du upp din ursprungliga nummer 2 alltså?

      Självklart är faktumet att det är olagligt idag inte ett argument i sig för att det ska vara det i framtiden, men vi har redan skrivit många gånger om varför vi tycker att det ska vara olagligt alldeles oavsett om det är det i dag eller inte. Men oavsett detta så är det självklart att lagar fattade i demokratisk ordning ska respekteras.

      ”Den nya kvarnen har inga illegala polacker och betalar sin moms som alla andra, men råkar ha automatiserat sitt kvarnhjul att gå på el istället för ett vattenhjul. Den klarar sig således på en mjölnare istället för två och ändå ha större produktivitet än den andra kvarnen. Fast maskiner är ju kanske förbjudna…”

      Vilka avser du med ”nya kvarnen”? Knappast TPB.

      ”3. Ofta i de fallen rör det sig om brott som, om de fortsätter vara ostraffade, kommer att leda till betydligt större kostnader för samhället.
      Fildelning är annorlunda. Även om du åker fast för det kommer du inte sluta fildela. Det enda du gör på sikt är att få fildelaren att gräva sig djupare för att fildelaren inte känner att hen har gjort fel, egentligen. Lagen undergräver således rättsmedvetandet än mer. Och kostnaden för samhället ökar inte nämnvärt heller. Det är ett gigantiskt slöseri med resurser och pengar som kunde ha lagts på så mycket bättre saker.”

      En märklig inställning du har. Pirater kommer notoriskt att bryta lagen, oavsett hur mycket man gör för att motverka det och bestraffa det. Religiös fanatism. Den gäller möjligen dig själv men jag tror att 99% av piraterna faktiskt inte är så fanatiskt lagda utan de kommer nog att akta sig för att åka fast om risken är för stor.

      Rent allmänt har du fjärmat dig mer och mer från dina ursprungsargument som nu kan anses vara helt punkterade, vilket de var redan i mitt första svar f.ö.

     • 1. Och alltså avskaffar vi privat kommunikation. Grattis. Du bevisade just min poäng.

      2. Nej. Jag byter inte argument, jag punkterar ditt motargument. Jag argumenterar utifrån en värld där det som idag är olagligt är lagligt.

      Du HAR som upphovsman stora lagliga rättigheter att få tillbaka din investering även om ickekommersiell fildelning legaliserades. Du kan bara inte göra det på ditt favoritsätt längre.

      Bommullsplantagerna i södra USA kunde inte heller drivas vidare på deras favoritsätt efter kriget. De var helt plötsligt tvingade att betala sin arbetskraft istället för att låta dem jobba gratis. Detta var en vinst för hela samhället men en förlust för vissa plantageägare.

      Förändring innebär alltid att några kommer förlora på det. Man måste som alltid titta på helheten.

      3. Om du har rätt så skjuter ni er själva ännu mer i foten då allt fler kommer bli avtända av köpekulturen och söka sig till öppna alternativ. Och det är det värsta som kan hända upphovsrättsindustrin.

      Fildelarna sitter inte direkt på oändligt med cash…

 16. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16686472.ab

  Här visar PP vad dom egentligen står för…kaos..

  • Mm han ser ut att hålla på å göra kaoz med monopolisterna. 😀

  • Whuuuut?

   PP har aldrig uppmuntrat till DDoS-attacker. Var får du den befängda iden ifrån?

   Är du säker på att du är fullt mentalt frisk?

   • Det har du rätt i , utan de utför attackerna i smyg istället, T-shirten gör det hela glasklart, eller !!!

    • Men suck…

     Vad en enskild medlem i ett parti gör kan inte partiet i stort straffas för.

     Det finns exempel på socialdemokrater som har begått våldtäkter och åkt fast för dessa iklädda socialdemokratutstyrsel. Betyder det att socialdemokraterna uppmuntrar till våldtäkt? Det är det du säger.

    • Kanske var han extremist eller bara under-cover smutskastare från nån antipiratorganisation. Det är ju på sätt och vis lovande om antipiraterna ser piratpartierna som ett så stort hot att de måste börja köra med riktiga smutskastningsknep.

     ”Piraterna är kriminella och STJÄL!!”, fan de går inte på det.. 😦
     ”De är perversa också!! Äckeläckeläckel! Uuuuh!” Men va?? Detta funka inte heller??
     ”De är oseriösa och jättelarviga, rena pajas-charlatanerna!!!”

     Tycker faktiskt lite synd om en del upphovsrättsmaximalister som blir så ruskigt desperata i sin propaganda.. 😥

     En del av dem är ju i grund och botten väldigt driftigt och duktigt folk – bara det att de vant sig vid sina privilegier så till den grad att de tar dem för givna. Flera av dem ser sig säkert själva som revolutionärer i sina områden och då tar det nog extra hårt om man i någon utsträckning får tampas med tanken att ”fan det kanske är JAG som blivit en del av ett såntdär monstersystem jag kämpade mot i min ungdom :'(”

     • Eller så kanske folk mognar och inser att det inte finns något ”monstersystem”. Att alla är människor och många försöker faktiskt göra gott. Kapitalismen för med sig både bra och dåliga saker. Men vi har faktiskt inget bättre system just nu. Den dagen piratpartiet avskaffar pengar i världen, då blir jag piratpartist. 🙂 Det vore grymt. Men jag vet idag att det inte är så enkelt.

      Jag tampas med de problem som finns idag. Och IDAG så är inte lösningen på orättvisorna som vi alla ser, att ta bort individernas upphovsrätt. Det är inte speciellt uppseendeväckande tankar egentligen.

      Jag vet att jag talat tidigare om den stora fighten som kommer. Och piraterna är INTE en part i den striden. Ni pirater debatterar en fight mellan ER och storbolagen. Men den fighten är en illusion. Fighten som jag debatterar står mellan storbolagen och upphovsmännen.

      Jag har ju många gånger varit kritisk mot Google på den här bloggen. Och så idag säger Googles högsta chef i sydeuropa och nordafrika detta:

      ”We are clearly a company that fights piracy on the internet. I don’t think I could’ve said that five years ago, when we were still a young company.”.

      http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2013/20130428google

      Han erkänner alltså att när Google var ett ”ungt” bolag, så var de inte emot piracy, men nu när de ”mognat” så inser de vad de måste göra. Det är en bra illustration på mognaden som många i musik och filmbranchen också gått igenom. När man är ung så ser man världen i svart och vitt, och man tror man vet allt. Men världen ser inte ut så, egentligen. Vi måste jobba med vad vi har. Och kapitalismen går att använda till att göra bra saker. Det gäller bara att göra det.

      Det piraterna egentligen bara behöver göra för att förstå detta är att växa upp. Och det för ont att växa, eller hur?

     • Men Emanuel.

      Vi har ju diskuterat det här tidigare. Har du något bättre förslag på att:

      * Få upphovsrättsindustrin att upphöra med sina utpressarbrev mot vanligt folk
      * Ge arkivister tillgång till kultur som just nu har sugits in i upphovsrättens svarta hål
      * Lösa problemet med herrelösa verk

      För hittills har jag bara hört en massa gnäll om hur vi pirater har fel världsuppfattning och väldigt liten verkstad. PP är den organisation som lagt fram det vettigaste förslaget hittills. It makes sense. Även om de inte har alla fakta rätt, så har de rätt i det stora hela. När PP säger att ”skivbolagen inte behövs” menar de att hela distributionsapparaten inte längre behövs, vilket är en väldigt stor del av nuvarande rättighetsindustris verksamhet. Och det har de helt rätt i.

      ”Det kör över våra rättigheter” är ett väldigt dumt argument när sagda rättigheter visar sig skada samhället både i stort och smått.

     • ”Kapitalismen för med sig både bra och dåliga saker. ”

      Upphovsrätten är ett monopol och har därmed inget med kapitalism att göra.

     • Phu…. Gurra, det funkar inte att gång på gång påstås att upphovsrätt är monopol och tro att det ska bli korrekt. Trots att Falkvinge skrivit i sin blogg att ni ska upprepa begreppet ”upphovsrättsmonopol” för att ändra den verkliga betydelsen. Dina försök till Orwellskt nyspråk är helt enkelt inte korrekt!
      Är det inte lika rimligt att Warner och Sony har samma ensamrätt att sälja sina produkter som att IKEA, H&M och Volvo har det?
      Varför ska musik, film och kultur ha sämre villkor är kläder och bilar? Borde det inte vara tvärtom??

      Hur kan du prata om monopol i en bransch där det finns ett oändligt antal producenter, ett oändligt antal konkurrerande produkter och ett oändligt antal distributionskanaler?
      Det var fel från början och det är fel nu! Ett korkat försök till retorik, helt utan innehåll.

     • Precis som det inte funkar att gång på gång påstå att fildelning är stöld menar du?

      Såklart det är ett monopol – det är ett monopol på distribution. Bland annat. Och det monopolet är det som försäkrar att dagens skivbolag kommer gå i graven. 🙂

     • @PW

      Det är monopol på distributionen av en specifik vara, precis som alla andra företag har monopol på distributionen av deras varor.
      Du får lov att distribuera din egen musik precis hur mycket du vill.

     • Datakopior är ingen vara. De är datakopior. Gratis att mångfaldiga och sprida. Fysiska prylar tillverkas i fabriker med tillhörande industriell ekonomi. Försök igen. Du verkar inte ha en aning om hur kultur faktiskt kan skapas och spridas nu för tiden.

     • @FG

      ”Datakopior är ingen vara. De är datakopior.”
      Så med denna logik är kopior inga varor, slugt värre plantan.

      ”Gratis att mångfaldiga och sprida.”
      Irrelevant då ingen är intresserad av filer utan innehåll. Ungefär som att du inte köper plastpåsar på H&M, det är innehållet i påse som är relevant.

      ”Fysiska prylar tillverkas i fabriker med tillhörande industriell ekonomi.”
      Ja se där, du har förstått att immaterialrätt gäller immateriella produkter, duktigt.

      ”Försök igen. Du verkar inte ha en aning om hur kultur faktiskt kan skapas och spridas nu för tiden.”
      Om hur kultur skapas vet jag mycket och varken du eller PW vet ngt alls.
      Förlagen distribuerar LOLOLOLOL.
      Förlagen finansierar skapandet av verken, men det är nog för svårt för er att förstå.

     • @PW

      ”Det är ett monopol, och du har fel. Punkt!”

      Rufus sitter fast i samma tänkande från industriella revolutionen som du gör.
      Han har även, precis som du, svårt att förstå att alla tillverkare av alla produkter har monopol på distributionen av deras egna produkter.

      Inge har däremot monopol på att distribuera musik, precis som ingen har monopol på att distribuera skor.

     • Men snälla lilla Sten…

      Såklart det är ett monopol.

      Om Coca Cola säljer 100 000 burkar cola till mig så har de ingenting att säga till om vad jag gör med dessa efter att de sålt dem till mig.

      Men om Time Warner säljer 100 000 filmer till mig så har de väldigt mycket att säga till om även efter att jag köpt filmerna.

      Förlåt, det är inte ett monopol på distribution, det är ett monopol på mångfaldigande, men i den digitala, uppkopplade världen är mångfaldigande samma sak som distribution.

      Annars skulle ni inte skrika högt varje gång jag kopierar en CD utan att betala för det…

     • @PW
      ”Men snälla lilla Sten…
      Såklart det är ett monopol.
      Om Coca Cola säljer 100 000 burkar cola till mig så har de ingenting att säga till om vad jag gör med dessa efter att de sålt dem till mig.”

      Men lille PW, när du har köpt en burk Coca Cola så har du inte köpt rätten att duplicera varken burken, drycken eller namnet.
      Alltså har Coca Cola samma monopol på sin produkt som de som skapar verk.

     • Sten, sten, sten… Du har tyvärr fel fortfarande.

      http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Monopoly.html
      http://sv.wikipedia.org/wiki/Monopol

      Och bara för att citera Rick Falkvinge för att han gör er så pissed off:

      I spoke with two legal professors yesterday, and they had no problems whatsoever using the “monopoly” term when discussing the legislation, as it is fully correct. (Although, when challenged on this by a third legal scholar, I clarified that I speak of a statutory monopoly — de jure — rather than an abused dominant market position — de facto. After that, everybody was happy and the discussion continued.)

      När tre juridiska experter själva säger att upphovsrätten är ett monopol, även om det inte har speciellt många monopolistiska effekter; när Storbrittaniens officiella kursbok för ekonomer säger det – då är det dags att erkänna att du inte vet vad du pratar om Sten.

      Eller så kan du fortsätta låtsas. Frågan är om du vill framstå som Stendum eller inte, Sten. 🙂

     • @PW

      ”När tre juridiska experter själva säger att upphovsrätten är ett monopol,”

      Hur kass är du PW?
      Har jag påstått att det inte är ett monopol?

      Det är precis samma monopol som alla andra tillverkare av produkter har på sina varor, det är ingen skillnad.
      Du få aldrig mångfaldiganderätt till en produkt bara för att du införskaffat ett exemplar.

     • Ok, så vi har konstaterat att det är ett monopol.

      Bra, alltså är det inget problem att vi kallar det kopieringsmonopol, vilket man också har. 😀

     • En upphovsman äger sitt verk och har ”monopol” på det. Men det är ett konstigt ord att använda eftersom det inte berättar i vilken utsträckning skyddet gäller. Monopol används inte i bemärkelsen ägande. I så fall har DU monopol på din lägenhet…. Det är ingen som pratar så, eftersom det har en negativ klang. Ägande är positivt.

      Inget verk som ni konsumenter kan ta del av har endast en ägare. Det är det som är problemet. En inspelning kan ha 50 olika individer som ägare. Alla äger sitt framträdande. Och ingen får tjäna pengar på dessa framträdaden utan tillstånd. Skivbolagen HAR tillstånd. Alltså får de sälja musiken. Att DÅ hävda att skivbolagen har ”monopol” är inte riktigt korrekt. De är snarare den enda lagliga kanalen till alla andras ägande.

     • @POW

      ”Ok, så vi har konstaterat att det är ett monopol.
      Bra, alltså är det inget problem att vi kallar det kopieringsmonopol, vilket man också har.”

      Vi har konstaterat att skapare av verk har samma monopol gällande den unika produkt de kreerat precis som skapare av andra produkter har monopol på de produkter de skapar.
      Inget köp av en produkt resulterar i rätten att duplicera produkten, köpet ger inte heller rätten att distribuera det duplicerade.

     • @Sten: Nej. det är inte samma.

      Om jag ser en helt vanlig Ikea pinnstol så får jag bygga femtielva kopior på dem om jag så önskar. Det får jag inte med upphovsrättsskyddade verk. Alltså inte samma.

     • @PW

      ”Om jag ser en helt vanlig Ikea pinnstol så får jag bygga femtielva kopior på dem om jag så önskar. Det får jag inte med upphovsrättsskyddade verk. Alltså inte samma.”

      Suck, så kommer vi tillbaka till Falkvinges idiotexempel gällande gererisk stol.
      Ja är det en generisk pinnstol så finns det inte upphovsrätt på den.
      Men tar du en stol som inte är generisk som Tripp Trapp så är den fullt skyddad. http://www.stokke.com/highchair/tripp-trapp-product-concept.aspx
      Pinnstolen är att jämföra med att ha upphovsrätten till blues, vilket ingen har.
      Du får får övrigt bygga hur många kopior du vill av vilka stolar du vill och du får lov att göra hur många kopior du vill av låten.
      Men du får inte sprida kopiorna oavsett om det gäller stolar eller låtar eller eller soffor eller filmer.

     • @Per – dumheter! Det finns ett oändligt antal olika konkurrerande distributionskanaler att välja mellan! Allt från globala spelare som iTunes, Google-store och Amazon till lokala handlare som Pet Sounds skivaffär. Det finns heller inte några hinder att starta nya distributionskanaler.
      Och som Sten skriver, att Sony Music har ”monopol” att sälja sina produkter är ju exakt samma ”monopol” som alla andra företag har!

     • My bad.

      I den digitala världen är distribution och mångfaldigande samma sak. Det är det sistnämnda monopolet ligger i, inte det förstnämnda.

     • @PW

      ”My bad.
      I den digitala världen är distribution och mångfaldigande samma sak. Det är det sistnämnda monopolet ligger i, inte det förstnämnda.”

      Inte i den digitala världen – I din PP värld.
      Troligen som piratkopiering av alla andra varor troligen anses som mångfaldigande och distribution av alla pirattillverkare oavsett om det gäller handväskor, klockor eller medicin.

     • Sten, jo.

      Förnekar du att när jag tar del av ett verk så sker dessutom en kopiering av sagda verk?

     • @PW
      ”Förnekar du att när jag tar del av ett verk så sker dessutom en kopiering av sagda verk?”

      Varför skulle jag förneka det? Du missar dock faktumet att det kan ske illegalt eller legalt.

     • Sten: varför skulle just hobbysättet att göra på vara illegalt? Inga andra branscher har såna lyxlir att de får förbjuda folk att göra grejer på sin fritid bara för att maximera sina egna intäkter… Jag klippte just mitt hår – nån frisör gick säkert back nå hundra spänn. Käkade hemlagad mat i helgen, då gick väl nån resturang eller pizzeria back kan jag tänka mig.. jämfört med om den hobbyn vore illegal. Du har i samhället en skala där i ena änden har du stor frihet för medborgarna och i andra änden har du starka privilegier för olika branscher i näringslivet att slippa konkurrens. I de flesta andra branscher är Sverige ett ganska fritt land där hobbysätt att göra på får leva sida vid sida av proffsalternativen. Att fildelning ännu inte är en av dessa är bara ett tecken på vilka privilegier de etablerade distributionsföretagen åtnjuter i näringslivet.

     • @FG

      Bara för att du sätter ordet Hobby framför en hanling så innebär det inte att ngt bli lagligt.
      När du klipper håret på dig själv nyttjar du inget som tillhör ngn frisör, alltså faller din menlösa sinnesslöa jämförelse platt, precis som alla dina övriga teser alltid gör.

     • ”När du klipper håret på dig själv nyttjar du inget som tillhör ngn frisör”

      Om frisörerna varit lika megalomaniska som ni är så skulle de kanske inbillat sig att deras jobb minsann var så viktigt för samhället att de hade en ”rättighet” att förbjuda hobbykonkurrensen som den när jag lagar mig en egen matlåda hemma eller när en mamma klipper sitt barn för att spara pengar…

      men som tur är verkar tycks varken frisörer, resturanger, krögare eller särskilt många andra företagare ha sådana vanföreställningar om sin egen förträfflighet att de skulle ha nåt larvigt privilegium att få lov att förbjuda hobbykonkurrens. 🙂

     • @FG
      ”Om frisörerna varit lika megalomaniska som ni är så skulle de kanske inbillat sig att deras jobb minsann var så viktigt för samhället att de hade en ”rättighet” att förbjuda hobbykonkurrensen som den när jag lagar mig en egen matlåda hemma eller när en mamma klipper sitt barn för att spara pengar…”
      När din mamma klipper dig nyttjar varken hon eller du ngt som tillhör ngn frisör.
      När du lagar din mat nyttjar du ingenting som tillhör ngn restaurang.
      Så dina jämförelser är intet annat än svagsinta dylika med avsaknad av all relevans då beröringspunkterna (likt din logik) strålar med sin frånvaro.

     • ”När din mamma klipper dig nyttjar varken hon eller du ngt som tillhör ngn frisör.”

      Med samma logik som antipiraterna har kunde frisörerna inbilla sig att de blir av med intäkter när din mamma klipper dig. Kanske skulle de försökt få igenom förbud mot hobbyklippning eller kanske kassettavgift på varenda sax och hårtrimmer som såldes i landet.

      ”När du lagar din mat nyttjar du ingenting som tillhör ngn restaurang.”

      Resturangerna blir uppenbarligen av med intäkter på grund av mitt beteende – om jag nu inte planerat att svälta… Säkert kan resturangerna inbilla sig att de har rätt till intäkter från sitt jobb precis som ni inbillar er det. Ändå är det ingen som försöker få igenom att belägga avgift på köksgeråd som säljs, lite som kassettavgift, eller kanske en avgift på maten som säljs i affär, för att den kan göras lunchlådor på vilket resulterar i förlorade intäkter för resturangerna.

      Förstår ni inte att i de yngre generationernas ögon framstår ni precis så världsfrånvända som de storhetsvansinniga frisörerna och restaurangägarna jag beskriver..?

     • @FG

      ”Med samma logik som antipiraterna har kunde frisörerna inbilla sig att de blir av med intäkter när din mamma klipper dig. ”

      Men vännen, varken du eller din mamma nyttjar någon annans arbete när du får pottfrisyren klippt av din mamma, jag lovar, fråga henne så får du se.

      ”Resturangerna blir uppenbarligen av med intäkter på grund av mitt beteende – om jag nu inte planerat att svälta…”

      Följ nu din egen logik till slut.
      Du skriver att restauranger blir av med inkomst när du lagar mat i hemmet, men det är lagligt att göra det för du nyttjar ingenting som tillhör restaurangen när du gör ditt matlagande.

      Alltså har din jämförelse ingen bäring i förhållande till piratkopiering då du vid piratkopiering i allra högsta grad nyttjar annan persons arbete mot dennes vilja.
      Å andra sidan får du lov att kopiera musiken i ditt hem och du får lov att dela med dig av denna hemmakopierade musik.
      Så din jämförelse föll platt pladask magplask, precis som alla dina andra liknelser och jämförelser.

     • Men snälla lilla du… Jag nyttjar ju endast mina egna verktyg när jag skapar en ny kopia av en inspelning också. I princip inga andra företag kommer undan med att sälja grejer med förbehåll ”a men du får inte göra vad du vill med den”.

      Hört talas om ngn som köpt en soffa men fått höra ”nej du har inte köpt soffan, du har köpt tjänsten att få placera din rumpa på soffan, ska du ligga i den eller ännu värre : ta dig friheten att bjuda in dina vänner att vara med dig i soffan, ja då får du betala speciallicens 😀 Partylicens på Lördagar, endast $1 i timmen per ”user”. LOL

      Det är lätt att inse att om andra branscher beter sig så så skulle de bli utskrattade och hånade. Ungefär som dagens ungdomar hånskrattar åt er och era självskrivna ”legala rättigheter” 😉

      Datorn jag köpt, dess hårddisk, internetuppkopplingen betalar jag legalt för. Skillnaden är att här har du dels massa kasettavgifter på hårddisk som kopieras från och till och dessutom ett lagstiftat monopol på företagandet fildelning.

      Av någon anledning är upphovsrelaterade och publiceringsinriktade yrken lite ”finare” än oss andra då de ska ha massa gräddfiler att utföra ett arbete en gång, skapa ett original och sen få gräddfil att dra in pengar gång på gång i efterskott utan nya arbetsprestationer. De flesta av oss förväntas göra en ny arbetsinsats för pengarna vi får och inte kunna bara tjäna pengar på gamla bedrifter…

      Ni får nog tänka er för om ni ska fortsätta med samma aggressiva retorik i framtiden, risken är att det blir ni själva som skämmer ut er när ungdomens moral sakta kommer och bygger upp nya ramverk och nya etablissemang efter era som för fullt håller på att krackelera.

     • @FG

      ”Men snälla lilla du… Jag nyttjar ju endast mina egna verktyg när jag skapar en ny kopia av en inspelning också.”
      Nej lilla vännen, du har inte köpt rätten till verket.

      ”I princip inga andra företag kommer undan med att sälja grejer med förbehåll ”a men du får inte göra vad du vill med den”
      Ja du lilla vännen, du har inte köpt rätten att duplicera det datormärke du plitar ned dina idiotier via, du har inte köpt rätten att duplicera den energidryck du troligen överkonsumerar (med tanke på din bristande retorik).

      ”Det är lätt att inse att om andra branscher beter sig så så skulle de bli utskrattade och hånade. Ungefär som dagens ungdomar hånskrattar åt er och era självskrivna ”legala rättigheter” ”
      Vännen, du har inte köpt rätten att duplicera de kalsonger du har på dig, så hånskratta gärna åt dina kalsonger.

     • ”Nej lilla vännen, du har inte köpt rätten till verket.”

      Varför ska du ens kunna sälja rätten till ett verk då? Det är upp till dig att motivera det.

      Om jag köper en soffa köper jag hela soffan och får sen göra vad jag vill med den. Om jag köper en låt så har jag bara köpt ”rätten att lyssna på låten”. Tänk om soff-försäljare resonerade likadant. ”nä du har bara köpt rätten att nyttja soffan, och bara till detta och detta ändamålet”. Folk skulle skratta ut dig. Klart man äger det man köper.

      Jag har full rätt att duplicera kalsonger jag köper om jag vill det. Jag får tillverka egna kopior av soffor också, eller trodde du att det fanns ngt slags statligt instiftat monopol som hette kalsong-makar-rätt eller möbelsnickeri-rätt? LOL. Vem ska jag fråga om jag vill tillverka kalsonger? Är det kalsongeristernas skrå eller kalsongmakarnas centrala indrivningsorganisation?

      Nej upphovsrätten är endast en gammal kvarleva från medeltiden med massa självgoda adelsmän ”å du… jag är nog minsann lite viktigare och lite fiiinare än alla andra för jag har en Laglig Rättighet från Kungen som fått sin makt från Gud”!

     • @FG

      ””Nej lilla vännen, du har inte köpt rätten till verket.”
      Varför ska du ens kunna sälja rätten till ett verk då? Det är upp till dig att motivera det.”
      Därför att rätten till det skapade tillhör den som skapade det.

      ”Om jag köper en soffa köper jag hela soffan och får sen göra vad jag vill med den.”
      Nej du har inte duplicerings och distributionsrätt till soffan.

      ”Tänk om soff-försäljare resonerade likadant. ”nä du har bara köpt rätten att nyttja soffan, och bara till detta och detta ändamålet”. Folk skulle skratta ut dig. Klart man äger det man köper.”
      Nej du får lov att sätta igång och skratta, du har ingen rätt att duplicera och distribuera kopior av din soffa.

      ”Jag har full rätt att duplicera kalsonger jag köper om jag vill det.”
      Duplicera kalsongerna får du lov att göra men inte distribuera de duplicerade dylika.

      ”Jag får tillverka egna kopior av soffor också, eller trodde du att det fanns ngt slags statligt instiftat monopol som hette kalsong-makar-rätt eller möbelsnickeri-rätt? LOL.”
      Du har ingen rätt att mångfaldiga och därefter distribuera sofforna.

      ”Vem ska jag fråga om jag vill tillverka kalsonger?”
      Vill du duplicera och distribuera Dressman kalsonger så får du snällt ringa och fråga farbröderna och tanterna på Dressmans huvudkontor.

      ”Nej upphovsrätten är endast en gammal kvarleva från medeltiden med massa självgoda adelsmän ”å du… jag är nog minsann lite viktigare och lite fiiinare än alla andra för jag har en Laglig Rättighet från Kungen som fått sin makt från Gud”!”
      Så du ser det är samma regler oavsett vilken produkt du än köper, du har ingen dupliceringsrätt bara för att du köpt en kopia oavsett vilken produkt det än må gälla.

     • ”Eller så kanske folk mognar och inser att det inte finns något ”monstersystem”.”

      Eller så orkar de bara inte bråka längre utan börjar använda systemet till sin egen fördel.

      ”Den stora skillnaden är att för ”vanliga” partier så krävs det rejält mycket grävande men för PP så poppar det upp pedofiler och märkliga uttalanden gång på gång.”

      Vilka pedofiler har poppat upp i PP menar du? Det är ju bara ni som ljuger och sprider myter till era nätverk att sprida vidare för att sabba folks rykten. Vanlig klassisk smutskastningstaktik.

      För ni vet ju uppenbarligen att ni inte har chans i en ärlig debatt och ni tror tydligen att bästa sättet är att skrämma era motståndare så de inte vågar säga emot.

     • @FG
      ”För ni vet ju uppenbarligen att ni inte har chans i en ärlig debatt ”

      LOL, och det kommer från individen som inte klarar av att hålla sin egen tråd i mer än en kommentar.

     • Klarar jag ju visst av, det är ju bara så att ni duckar för alla relevanta argumenten hela tiden.

     • @FG

      Du fabricerar fabler som inte har ngn bäring i ngt avseende gällande upphovsrätt vilket blir allt tydligare då din kunskap om upphovsrätt allt mer uppenbarligen lider av en total avsaknad.

     • Kunskap om upphovsrätt är irrelevant. Jag vet inte exakt hur jordbruket gick till före kemiteknik och mekaniska jordbruksmaskiner och traktorer tog över det manuella jordbruket. Men det spelar ingen roll. Det är principen att nya sätt att göra på måste få konkurrera med det gamla.

      Vanlig fri marknadsekonomi där konkurrens mellan gamla sätt att göra på och nya sätt att göra på…

      Vi hade en gång 80% bönder i Sverige. Vore det inte bra i det läget att ”skydda” jordbruksnäringen för att den utgör en så stor andel av ekonomin? Nej din jävla idiot… ju större andel av ekonomin som en marknad utgör desto större är argumenten för att TILLÅTA ÖKAD KONKURRENS och effektivisering inom den branschen.

     • @FG
      ”Kunskap om upphovsrätt är irrelevant. ”
      Ja det måste du ju tycka i och med att du inte besitter några kunskaper alls.

      ”Det är principen att nya sätt att göra på måste få konkurrera med det gamla.”
      Det innebär inte att du, utan att ha införskaffat rätten, får lov att distribuera H&M kläder.

      ”Vanlig fri marknadsekonomi där konkurrens mellan gamla sätt att göra på och nya sätt att göra på…”
      Det är vanlig marknadsekonomi att var och en har rätten att distribuera sin egen produkt, annars kallas det pirattillverkning och det är olagligt.

      ”Vi hade en gång 80% bönder i Sverige. Vore det inte bra i det läget att ”skydda” jordbruksnäringen för att den utgör en så stor andel av ekonomin? Nej din jävla idiot… ju större andel av ekonomin som en marknad utgör desto större är argumenten för att TILLÅTA ÖKAD KONKURRENS och effektivisering inom den branschen.”
      Aha, så böndernas produkter togs ifrån dem, mot deras vilja, och distribuerades sedan av bolag och individer som inte hade rätten till produkterna.
      Hmmm, var läste du historia?
      På skolan för de svagsint mindre vetande och de utan livserfarenhet, samma ställe som Falkvinge och Gotte pluggade?

     • ”Aha, så böndernas produkter togs ifrån dem, mot deras vilja, och distribuerades sedan av bolag och individer som inte hade rätten till produkterna.”

      Immateria är inte produkter. Hade det varit produkter så hade de täckts av ägandelagstiftning, men det gör de ju inte. Konkurrensen från mekaniserat och kemitekniskt jordbruk gjorde att vissa företagare inom jordbruket inte längre hängde med i svängarna och de drabbades därför av förlorade intäkter på grund av de nya sätten att göra på. Ungefär som skivbolag höll på att gå åt fanders pga sin felinvestering i fysiska skivor när internet och fildelning började. Vi förbjöd inte maskiner när jordbruket effektiviserades, när industrierna växte fram, när robotar började ta fabriksarbetarnas positioner och vi bör nu heller inte förbjuda (dator-)maskinerna när de börjar ta en del av kontorsnissarnas arbetsuppgifter.

     • @FG
      Tjena plantan. Din kunskap strålar än en gång med sin frånvaro och resulterar än en gång i att du vill hitta på dina egna definitioner och betydelser av ord och uttryck, LOL.

      ”Även immateriella produkter är resultat av arbete, i synnerhet om upphovsrättslig verksgrad uppnåtts, det vill säga om produktens resultat är att betrakta som ett helt eller delar av ett verk (ord, bild, manus, musik, mönster och så vidare). ”

      Men för all del, fortsätt med dina fabler i din fablernas värld där inget stämmer överens med den världen du egentligen lever i.

     • Du.. 1900talet ringde, de vill ha tillbaks sin produktifierade kultur.

      Nyskapande av kultur och kunskap har blivit en tjänst och kopiorna av det tidigare arbetet agerar PR och reklam för den nya arbetsinsatsen.

     • @FG
      ”Nyskapande av kultur och kunskap har blivit en tjänst och kopiorna av det tidigare arbetet agerar PR och reklam för den nya arbetsinsatsen.”

      Vill du göra gällande att en tjänst inte är en produkt?
      Skall du definiera om hela ordboken så att den oassar dina fabler?
      LOL
      Verket är fortfarande en produkt och det skapas inte av artisten.

     • Att skapa ett verk är att utföra ett arbete och du skulle ha fritt fram att söka finansiering till detta även i en värld utan upphovsrätt. Finns en efterfrågan på din arbetskraft så kommer ngn vara villig att betala för ditt arbete.

      Det är default för olika branscher i en fri ekonomi att de inte själva får lov att välja ut sina favoritvillkor att arbeta på som bygger på att sabotera andra bolags eller medborgares frihet.

     • @FG

      ”Immateria är inte produkter.”
      Skrev du först.
      ”Att skapa ett verk är att utföra ett arbete ”
      Skrev du sedan.

      Är vi då överens om att skapandet av ett verk är ett arbete som resulterar i en produkt?

     • Varför envisas du att skapandearbete måste resultera i ”produkter” som kan säljas per kopia? Är det för att det inte finns nån plats på marknaden för dig annars?

     • @FG
      ”Varför envisas du att skapandearbete måste resultera i ”produkter” som kan säljas per kopia? Är det för att det inte finns nån plats på marknaden för dig annars?”

      Varför envisas du med att uppfinna nya betydelser för ord?
      Arbete resulterar i produkter, immateriella eller materiella dylika.
      Men det verkar svårt för dig och därför gör du dina egna hittepåtolkningar och hittepåbetydelser LOL, de är underhållande men felaktiga.

     • ”Arbete resulterar i produkter, ”

      Produkter kostar råvaror att producera för varje kopia och kan konsumeras (= förbrukas), datafiler kan inte konsumeras & förbrukas därför inte. Att kräva betalt per kopia är därför att kräva betalt utan motprestation : En slags gräddfil att göra något en gång för alla och sen dra in pengar gång på gång på resultatet utan motprestation.

     • @FG

      ”Produkter kostar råvaror att producera för varje kopia och kan konsumeras (= förbrukas), datafiler kan inte konsumeras & förbrukas därför inte.”
      LOLOLOLOL
      En tjänst är en produkt, ett immateriellt verk är en produkt. Du borde försöka lära dig vad ord betyder och vad uttryck innebär.

      ”Produkt är resultatet av utfört arbete. Som regel avses en materiell produkt, en vara från varuproduktion, men även tjänster betraktas numera som produkter. Även immateriella produkter är resultat av arbete, i synnerhet om upphovsrättslig verksgrad uppnåtts, det vill säga om produktens resultat är att betrakta som ett helt eller delar av ett verk (ord, bild, manus, musik, mönster och så vidare). Kärnprodukten är den egentliga/ursprungliga varan eller tjänsten. Kringprodukter är varor och tjänster som säljs som komplement till kärnprodukten.”

      För övrigt, har du lärt dig att markägare inte betalar skatt för marken?

     • @ Gurra – din retorik om produkter är skrattretande! Hur gör du när du konsumerar en iPhone? Eller en hårddisk? För övrigt, det kostar ungefär 1000 kr att tillverka en iPhone, så värdet av den ligger i allt de immateriella som du påstår att det inte är en produkt. När du ”konsumerar” eller använder en iPhone eller en hårddisk handlar det enbart om immateriella tjänster och lösningar. Dvs just sånt som du påstår att det inte går att konsumera och inte går att ta betalt för.
      Hela din retorik är så tom och saknar all koppling till verklighet. Det är så uppenbart att ni pirater bygger upp en egen värld, med ett eget språk, allt för att på nåt sätt försvara att inte vilja betala 10 spänn för att lyssna på musik och se på film. Så mycket tom retorik bara för att ni är snåla!

     • ”En tjänst är en produkt,”

      Lololololol, klart det inte är. I grundskolan fick jag lära mig att företag säljer ”produkter och tjänster” alltså en klar distinktion dem emellan. Detta var mindre än 15 år sen. Jag hade MVG i samhällskunskap och varenda annat jävla teoretiskt ämne i skolan också så sluta låtsas att du kan nåt va.. 😉

      Om jag konsumerar en iPhone eller en hårddisk så får jag ensamrätt att använda den tills den är förbrukad ( inte kan användas längre ). För iPhone och hårddiskar är det självklart vad detta innebär. En låt.. kan knappast användas tills den går sönder… den kan ju lyssnas gång på gång på gång i evighet.

     • @FG

      ””En tjänst är en produkt,”
      Lololololol, klart det inte är. I grundskolan fick jag lära mig att företag säljer ”produkter och tjänster” alltså en klar distinktion dem emellan. ”

      Lilla plantan, du kan ju försöka läsa texten nedan och kanske lära dig ngt.

      ”Produkt är resultatet av utfört arbete. Som regel avses en materiell produkt, en vara från varuproduktion, men även tjänster betraktas numera som produkter. ”
      http://sv.wikipedia.org/wiki/Produkt_(ekonomi)

      Tjänster är produkter nu för tiden, så du kanske skulle sluta leva kvar i det lilla du verkade lyckas lära dig i skolan och ta in lite ny kunskap.

   • Nej men man har uppmuntrat till fortsatt illegal fildelning via samarbetet med TPB och nu dessutom via de kriminellas kassa, K-kassan.

    Och Falkvinge gick ut med att all form av barnporrinnehav skulle legaliseras, något som dock ledde till att han fick hoppa av som partiledare.

    Även om inte partiledningen har uppmuntrat till DDOS-attacker så har ganska många pirater gjort det, en hel del stöder anarkistiska yttringar som Anonymous.

    Och Anders Troberg, Anna Trobergs bror, tycker att man ska gå på personer och gå på dem hårt:

    https://nejtillpirater.wordpress.com/2013/02/20/piratpartiet-riskerar-att-stammas-for-sin-medverkan-i-the-pirate-bays-kriminalitet/

    Han förespråkar Jihad.

    Det är uppenbart vilken typ av människor vi har att göra med så även om Aftonbladets artikel inte representerar alla piratpartisters agerande så är jag inte direkt förvånad över att det var just en anarkist/piratpartist.

    • Men herregud människa…

     Nej men man har uppmuntrat till fortsatt illegal fildelning via samarbetet med TPB och nu dessutom via de kriminellas kassa, K-kassan.

     K-kassan är inte bevisat kriminell. Lägg in en polisanmälan om saken om du vill ha rätt. Dessutom är PPs ”uppmuntring av illegal fildelning” endast att ge dem bandbredd. Det gör dem således eventuellt skyldiga till medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott och avskaffar samtidigt effektivt budbärarimmuniteten på nätet. Men sånt är ju inte viktigt, man måste ju få fast allt buset på nätet…

     Dagens TPB är lika skyldigt till fildelning som Facebook är skyldigt till nätmobbing. Punkt.

     Och Falkvinge gick ut med att all form av barnporrinnehav skulle legaliseras, något som dock ledde till att han fick hoppa av som partiledare.

     Beatrice Ask gick ut med att polisen borde skicka greddelina kuvert till personer MISSTÄNKTA för sexbrott. Och en hel del andra tokigheter. Att politiker säger tokiga saker helt mot sitt partis grundåsikter är inte direkt något nytt.

     Sossarnas T-bane butlers, Håkan Juholt gjorde nästan bara tokiga uttallanden, Göran Hägglunds klassiska ”Verklighetens Folk”, Pär Nuders ”köttberg”. Det finns många exempel på hur personer har sagt tokiga grejer utan att partiet i sig är involverat i det.

     Även om inte partiledningen har uppmuntrat till DDOS-attacker så har ganska många pirater gjort det, en hel del stöder anarkistiska yttringar som Anonymous.

     … So?

     Om 10 000 socialdemokrater kör för fort, betyder det då att socialdemokraterna uppmuntrar fortkörning?

     Och Anders Troberg, Anna Trobergs bror, tycker att man ska gå på personer och gå på dem hårt:

     Anders Troberg har rätt så radikala och extrema åsikter, men mig veterligen har han ingen betydande position inom partiet. Vad Anna och Anders har för relation privat vet jag inte, men klart är att de inte håller med varandra i sina politiska åsikter.

     Det är uppenbart vilken typ av människor vi har att göra med

     Nej, det är inte alls uppenbart då jag kan leta upp sådana här exempel från vilket annat parti som helst (fast enklast är nog SD ;)) om man bara gräver lite. Eller mycket.

     • ”K-kassan är inte bevisat kriminell. ”

      OBS att jag skrev se kriminellas kassa, inte att kassan var kriminell. Men det är en form av uppmaning till brott så det är inte orimligt att den skulle kunna anses vara kriminell även om jag har svårt att tro att det skulle gå att fälla dem för det med dagens lagstiftning.

      ”Dagens TPB är lika skyldigt till fildelning som Facebook är skyldigt till nätmobbing. Punkt.”

      En enorm skillnad. Facebook har system för anmälan av mobbande inlägg, i samarbete med polisen. TPB – vägrar agera på anmälan.

      ”Beatrice Ask gick ut med att polisen borde skicka greddelina kuvert till personer MISSTÄNKTA för sexbrott.”

      Nej, det var inget hon ”gick ut med”, det var inget beslutat som hon förde fram i sin myndighetsroll. Den som påstår detta är en lögnare.

      ”Det finns många exempel på hur personer har sagt tokiga grejer utan att partiet i sig är involverat i det.”

      Visst är det så. Men då Falkvinge gjorde uttalandet så VAR han i praktiken PP. I alla fall enligt honom själv.

      ”Nej, det är inte alls uppenbart då jag kan leta upp sådana här exempel från vilket annat parti som helst (fast enklast är nog SD ) om man bara gräver lite. Eller mycket.”

      Den stora skillnaden är att för ”vanliga” partier så krävs det rejält mycket grävande men för PP så poppar det upp pedofiler och märkliga uttalanden gång på gång.

     • Den stora skillnaden är att för ”vanliga” partier så krävs det rejält mycket grävande men för PP så poppar det upp pedofiler och märkliga uttalanden gång på gång.

      Well, duh.

      Socialt utstötta kommer alltid att söka sig till de nya partierna, då de nya partierna ger de socialt utstötta en chans att resa sig. Mílöpartiet hade också stora problem med trädkramare och minkfarmssabotörer ex. i sin barndom.

      Inget system är perfekt.

     • ”Socialt utstötta kommer alltid att söka sig till de nya partierna, då de nya partierna ger de socialt utstötta en chans att resa sig. ”

      Du hävdar att PP befolkas av socialt utstötta alltså?

     • Långt ifrån alla medlemmar i partiet är socialt utstötta personer. Men många är det, precis som många socialt utstötta personer är med i SD och många socialt utstötta personer gick med i Miljöpartiet på 70-talet.

      Att man är socialt utstött behöver inte heller betyda att det är något direkt fel på den människan eller att människan är kriminell. Jag pratar ex. om uförsäkrade och arbetslösa invandrare som har det svårt i samhället men som inte för den sakens skull gör dem kriminella. Att då gå med i ett underdog-parti som PP i mångt och mycket är, betyder att man får en mycket större möjlighet att påverka.

      Invandrare och fattiga är klart överrepresenterade i brottsstatistiken av en anledning. Vad tror du den är? Är det för att ”blattejävlarna” är hårdkodade att begå brott… Eller beror det på att socialt utstötta oftare tvingas begå brott för att ens klara vardagen?

     • Och du har inget intresse att varken bekräfta eller förneka detta? Nej det är klart du sitter bara och myser och njuter av trakasserierna… Det är ju den typen av folk som söker sig till den position du har. 😉

     • Har du kritik mot ”trakasserierna” så ska väl den riktas till din piratpolare som förde fram det. Jag har inte sett dig bekräfta eller förneka heller så då får man väl anta att dina teorier gäller dig själv också, dvs att du bara sitter och myser och njuter av trakasserierna, det är ju den typen av folk som söker sig till den position du har…

 17. Varför ska man inte ladda ner… När till och med POLISEN begår upphovsrättsbrott? 😀

  • Anmäl dem då.

   Jag och de flesta andra anser f.ö. inte att det är OK att bryta mot lagen bara för att någon annan gör det, vare sig det är en polis, en direktör eller en sopgubbe. Barnslig argumentation och värsta sortens svepskäl.

   • Ja det funkar så bra att anmäla polisen till polisen. De är så motiverade att sätta dit sina arbetskamrater… eller?

  • Per:

   Jag har sagt detta tusen gånger…. upphovsrätten tillhör civilrätten. Inte straffrätten. Det går inte att anmäla åt varandra, eller på förhand säga vad som är ett ”brott”, vilket du gör här.

   Upphovsrätten kräver att upphovsmännen anmäler! Och sedan är det upp till rätten att avgöra vem som har lagen på sin sida. Och det är upp till den som anmäler som har bevisbördan. Det uppstår ett tvistemål.

   Så vilka är upphovsmännen i det här fallet?

   Låten ”Ganman style” har två låtskrivare som skulle kunna anmäla: Yoo Gun Hyung och Park Jai-Sang. Om de är förlagda så kan denna anmälan gå genom deras förlag. Fast jag tror inte att de kommer anmäla. Jag tror de är hedrade av användningen av deras låt (om de ens får reda på det…).

   Sedan finns det ett skivbolag YG Music, som äger inspelningen. Men…. eftersom skivbolaget medvetet släppt en ”instrumental” (musik utan sång) till försäljning, vilket polisens version är baserad på, så skulle jag gissa att detta är exakt vad skivbolaget vill. Det är jättebra för dem att det görs covers på det här sättet. Det finns säkert hundratals versioner av den låten med ny text. Det är skivbolagets intention att detta sker. Det är nog inte så troligt att YG Music stämmer med andra ord….

   Så antagligen kommer ingen stämmas. Och inget ”brott” kommer ha begåtts.

   Notera att OM polisen hade spelat in en helt egen version i en studio, utan att använda skivbolagets instrumental, då hade inte skivbolaget haft något ägande kvar. Då hade skivbolaget inte kunnat hindra detta alls. Däremot skulle låtskrivarnas upphovsrätt finnas kvar. Den är immateriell och hänger med oavsett HUR man spelar in låten.

   För att avsluta… Det är således INTE upp till dig att bestämma om ett ”brott” begåtts i det här fallet. Jag vet att det är frustrerande att inte få klara besked om vad som är lagligt eller inte. Men det är så civilrätt funkar. Om ingen anmälan lämnats in då har inget brott begåtts. Av den anledningen säger man oftast inte att man blir ”dömd till brott” utan att man ”förlorar ett tvistemål”, eftersom det mer exakt beskriver vad som händer.

   • Emanuel: Du är ju låtskrivare. Du menar alltså att jag helt lagligt får ta din låt och spela in min egen tolkning och sälja denna?

    • Scratch that. Jag tror jag fattar, men jag förstår fortfarande inte varför du blir så fasansfullt upprörd över att fildelas.

     Du verkar ha någon slags paranoida vanföreställningar om att gammalt fortfarande har värde. Visst är det så att vissa äldre inspelningar (ABBA, Beatles, Presley och en handfull andra megaartister) fortfarande säljer bra. Men det är en handfull artister av alla de tiotusentals som kommit och gått sen sextitalet. Så utöver allt det gamla så kommer det alltid finnas en törst efter nya saker.

     Låt oss säga att jag skaffar ett Netflix-konto. Jag använder det för att ladda ner varenda liten filmsnutt de har lagt upp och sedan avslutar jag mitt abonnemang. Varför skulle jag fortsätta vilja betala?

     För att efter 6 månader kommer det finnas en massa nya filmer. Därför skulle jag betala igen och igen.

     På samma sätt så kommer upphovsrätten att fungera. Förr eller senare är man sugen på lite mer modern musik. Musik som den inte gjorts tidigare, med nya instrument och sounds. Så enkelt är det.

     Allt det gamla? Det finns bibliotek för sådant. Vad är Internet? Ett enda stort jäkla bibliotek.

     • Jag är inte fasanfullt upprörd över att fildelas. Jag menar däremot att fildelning utan tillstånd från ägarna inte ska vara tillåtet. Därför att det gynnar den illojala konkurrensen och tvingar upphovsmän att ge bort sin makt över sina verk. Jag är för valfrihet. Inte tvång.

      Det är ni pirater som fortfarande tror att styckesförsäljning är det som skapar värdet på inspelningar eller verk. Så är det inte. Det är mycket möjligt att styckesförsäljning inte finns om 100 år. Men inspelningar och verk kommer fortfarande generera pengar. Det är det som är poängen. Skyddet kommer behövas i alla fall. Upphovsrätten fanns innan inspelningar såldes och kommer finnas efter det också.

      Ditt Netflix-resonemang fattar jag inte alls. Ett Netflix abonnemang tillåter inte dig att ladda ned allt och lagra det. Netflix är streaming.

      Bibliotek-liknelsen är rätt dålig, men jag fattar din poäng. För en biblioteksanvändare så kanske det ser liknande ut. Men för en bibliotikarie är skillnaderna säkert enorma. Det handlar nog om hur mycket insikt man har. Tänk på att bibliotek aldrig tillåtits om tillgången varit oändlig. Att bibliotek tillåtits av upphovsmännen har med dess begränsningar att göra. Bibliotek är tillåtna av upphovrätten. Det ni pratar om är att upphäva upphovsrätten. Det är inte alls samma sak i mina ögon.

     • Nu börjar vi komma någonvart. 🙂

      Jag menar däremot att fildelning utan tillstånd från ägarna inte ska vara tillåtet. Därför att det gynnar den illojala konkurrensen och tvingar upphovsmän att ge bort sin makt över sina verk. Jag är för valfrihet. Inte tvång.

      Den rätten måste du förr eller senare ge bort i vilket fall. Förr eller senare kommer det komma en punkt då Creative Commons och andra öppna licenser når mainstream och populärkulturen. Och när det händer så kommer dessa verk att ha en mycket bättre konkurrensfördel jämfört med sina stängda motparter. Ni må skratta åt det CC-innehåll som finns idag, men faktum är att modellen fungerar, är bevisad att den fungerar och bara växer i styrka…

      Sedan pratar vi om att fildelning där det sker marginella skadeverkningar bör tillåtas, inte de fall där man direkt tjänar pengar. Jämför att över en tomt och att flyga över tomten på 500 meters höjd. Tekniskt sett är det samma brott (intrång på privat mark), men förnuftet säger att det är två skilda saker.

      Däremot, vill du tjäna pengar – ex genom subscriptions – då blir det helt plötsligt en annan femma. Då skall upphovsrätten gälla precis som idag.

      Det är mycket möjligt att styckesförsäljning inte finns om 100 år. Men inspelningar och verk kommer fortfarande generera pengar. Det är det som är poängen. Skyddet kommer behövas i alla fall. Upphovsrätten fanns innan inspelningar såldes och kommer finnas efter det också.

      Japp, precis så är det – någon form av upphovsrätt måste finnas kvar. Det finns mycket som är bra med upphovsrätten, och därför måste man vara försiktig och inte kasta ut barnet med badvattnet. Det är därför vi piratpartister förespråkar en reform av upphovsrätten, istället för ett regelrätt avskaffande. 🙂

      Ditt Netflix-resonemang fattar jag inte alls. Ett Netflix abonnemang tillåter inte dig att ladda ned allt och lagra det. Netflix är streaming.

      Streaming är en typ av nedladdning där man kastar bort filen när man tittat på den. Det är det enda som skiljer det från vanlig nedladdning. Samma teknik men syftet är olika.

      Det jag menar på är ju dock att det alltid kommer finnas en törst efter nya verk, och den törsten kan man använda för att tjäna pengar på sitt skapande.

      Tänk på att bibliotek aldrig tillåtits om tillgången varit oändlig. Att bibliotek tillåtits av upphovsmännen har med dess begränsningar att göra. Bibliotek är tillåtna av upphovrätten. Det ni pratar om är att upphäva upphovsrätten. Det är inte alls samma sak i mina ögon.

      Jag har inga direkta källor på det, men jag är hyfsat säker på att när biblioteken kom så sa förlagen ”Men folk kan ju läsa våra böcker utan att betala för det! Utan att ens känna ägaren!” Idag är de en självklar del i dagens samhälle. Man gjorde en utvärdering och kom fram till att nyttan för allmänbildningen var mycket större än nyttan för förlagen.

      Och det är precis den helhetssyn jag efterlyser. Vilken lag man än ändrar så kommer det alltid finnas förlorare på dem. Samtidigt är det uppenbart att dagens lagstiftning inte fungerar, att hårdare tag inte hjälper.

      Visst måste man ta hänsyn till upphovsmännens rättigheter. Men man måste samtidigt ta hänsyn till alla andra rättigheter som finns, och de positiva och negativa effekter som kommer av fildelning. Jag är av åsikten att fildelning har fler positiva effekter än negativa, och därför bör tillåtas när den sker utan vinstintressen.

     • Jag vet att piratparitet har backat från sin ursprungliga tes, att upphovsrätten skulle bort helt. Nu vill ni endast ”reformera” den. Men problemet är att argumenten är desamma som förr. Piraterna har inga argument som styrker att det skulle vara gynnsamt med en förkortad upphovsrätt, eller att all fildelning blir tillåten. Jag som ser fördelarna med upphovsrätten dagligen blir inte så imponerad över era teser. Jag ser tydligt var ni missförstår och var ni trampar fel. Det är uppenbart. Lagen är så klart inte skriven i sten, men för att förändra den så behövs det riktiga diskussioner och inte tonårs-revolt-allt-är-skit-argument.

     • Piraterna har inga argument som styrker att det skulle vara gynnsamt med en förkortad upphovsrätt, eller att all fildelning blir tillåten.

      1. Det skulle lösa problemen med herrelösa verk
      2. Det skulle lösa problemen med det svarta hålet
      3. Det skulle lösa problemen med utpressningsbreven
      4. Det skulle ta bort ett stort incentiv för att införa övervakningssamhället
      5. Det skulle öka folkbildningen än mer
      6. + en del annat

      Men förstås, alla dessa problem är ju säkert bara inbillade…

      Jag som ser fördelarna med upphovsrätten dagligen blir inte så imponerad över era teser. Jag ser tydligt var ni missförstår och var ni trampar fel. Det är uppenbart.

      En adelsman såg fördelarna med sina adelsprivilegier mycket tydligare än nackdelarna, en slavägare såg fördelarna med sina slavägarrättigheter mycket tydligare än nackdelarna. En markägare ser nackdelarna med en allemansrätt mycket tydligare än fördelarna.

      Det betyder inte att nackdelarna inte överväger fördelarna; det betyder bara att du inte ser det ur samma synvinkel.

     • I England har man ”reformerat” upphovsrätten på foton på nätet. ”Herrelösa verk” var en av anledningarna. Den här artikeln belyser problemet med att ”allt är allas”:

      http://www.theregister.co.uk/2013/04/29/err_act_landgrab/

      Det är inte så lätt att lösa detta som ni tror. Er politik har farliga bieffekter. Bland annat att individer som, när de inser att de inte längre per automatik äger sina verk när verken finns på internet, väljer att INTE finnas på internet. Det hade ni inte tänkt på eller? Att folk kan vara säkra på att man äger sina verk trots att de finns på internet är otroligt viktigt för att internet ska bli en plats där allmänheten verkligen har tillgång till allt.

     • Bra synpunkt!

     • ”Lagen är så klart inte skriven i sten, men för att förändra den så behövs det riktiga diskussioner och inte tonårs-revolt-allt-är-skit-argument.”

      Samma skit sa de säkert när sossarna var revolterande ungdomar förra sekelskiftet och för 40 år sen när de förbannade ungdomarna kramade träd och vandaliserade bensinmackar. Säg mig, om alla politiker vore nöjda… vad skulle poängen med politik va då? Nej är man nöjd kan man ju strunta i politik och börja brygga öl, spela golf eller starta ett nytt sorts exotiskt cafe eller ngt.

 18. Apropå påståenden om att fildelarna köper mer än de som inte fildelar. 2011 kom det ut en rapport från internetinfrastrukturstiftelsen som var dåligt skriven och dessutom vantolkades i vanlig ordning av piraterna:

  ”Fildelare bäst på att betala för musik på nätet”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=4805227

  Det här stämde förstås inte och man fick skriva in en rättelse i rapporten som kom 2012:

  ”Förra året visade det sig att det var vanligare att de som fildelar också prenumererar på musik, jämfört med de som ej fildelar (SOI 2011). Förhållandet är detsamma 2012. Däremot finns det inget samband, varken positivt eller negativt, mellan fildelning och köp av musik. Det finns inte i år och det fanns inte heller förra året. De som fildelar köper varken mindre eller mer musik än de som inte fildelar.”

  Klicka för att komma åt SOI2012.pdf

  Det som är fakta är alltså att det här som gurra och Wertigon skriver om att piratkopiering är gratis reklam stämmer alltså inte så den teorin kan vi nu slänga i papperskorgen en gång för alla.

  Piraterna köper inte mer musik än de som inte är pirater. Däremot konsumerar de förstås en hel massa som man inte betalar för och man borde betala mer och i proportion till den ökade konsumtionen. Det är självklart att de som konsumerar mest också ska betala mer och inte snylta på andra.

  • De som fildelar köper varken mindre eller mer musik än de som inte fildelar.

   Plus/minus noll alltså.

   Eftersom fildelningen då inte har några negativa effekter på försäljningen för branchen som helhet, så finns det endast positiva effekter av fildelningen. 🙂

   Dessutom är den studien långt ifrån den enda, titta ex. här: http://www.nbcnews.com/technology/technolog/file-sharers-buy-more-music-non-file-sharers-says-study-1C6496069

   • Sluta sparka in öppna dörrar!
    Klart att musik/film/spelintresserade piratkopierare köper mer än folk i genomsnitt.
    Jag har ju påpekat det idiotiska i att jämföra en musikintresserad piratkopierare med en mängd vanliga svenssons.

    Det är lika självklart att vapentjuvar köper mer ammunition än andra.
    Bara trams och nonsens som vanligt med andra ord.

   • Vi måste alla vara väldigt försiktiga när vi tolkar dessa studier.

    Om fildelare köper mer musik än icke-fildelare (eller tvärtom) är inte jätteviktig information. En korrelation säger ingenting om kausalitet. Att fildelning av musik hänger ihop med intresse av musik är ganska troligt. Men för mig är det troligare att musikintresset triggar fildelningen och inte lika ofta tvärtom. Och att avgöra vad som är negativt eller positivt för branschen är mycket svårt att se i dessa fakta.

    Per. När du tolkar studien på det sättet (”inga negativa effekter”), så gör du ett misstag. Det är en total vantolkning. Att fildelare köper lika mycket som icke-fildelare säger ingenting om huruvida fildelningen är skadlig eller inte. Det gäller att hålla två olika saker i huvudet samtidigt. Tänk igenom detta extra noga.

    Om vi delar upp människorna i de som gillar musik och de som inte gillar musik. Ponera sedan att de som gillar musik köper lite, men de fildelar mest. De som inte gillar musik köper inget och fildelar inget. De lyssnar endast på radio. Varför fildela musik om man inte bryr sig om musik?

    Nu… är fildelningen skadlig för skivförsäljningen? Det är ju omöjligt att säga utifrån dessa fakta.

    Men vad vet vi då? Har vi inga fakta? Jo! Det som alla personer som är insatta i musikbranschen upplever är att fildelningen är skadlig för branchen. Omsättningen halveras. Det är reella upplevelser och inte fantasier.

    Det du faktiskt säger när du gör din tolkning av dessa studier är detta:
    ”Fildelningen blir mindre skadlig för musikbranschen om att de som aldrig någonsin köper musik även låter bli att fildela den”. Det är önsketänkande från er sida. Ni vill så gärna hitta positiva saker med fildelningen att ni letar efter halmstrån. Det är helt självklart och etablerat att den är till största delen negativ för de flesta som håller på med musik.

    • Det som alla personer som är insatta i musikbranschen upplever är att fildelningen är skadlig för branchen. Omsättningen halveras. Det är reella upplevelser och inte fantasier.

     Musikbranchen… Eller skivförsäljningsbranchen? Detta är jätteviktigt. Musikbranchen har inte gått ner alls, intäkter från inspelad musik har däremot sjunkit med hälften.

     Men – och här är kruxet – ni vet inte vad denna halvering har berott på.

     Beror det på:

     a) Fildelning
     b) Det lyssnas mindre på musik nu
     c) Det lyssnas MER på musik nu, men via kanaler som inte ger lika bra intäkter (e.g. Spotify, radio etc)
     d) Den ekonomiska krisen
     e) Andra yttre/inre faktorer (krig, svält, naturkatastrofer, minskat utbud, sänkta priser eller något helt annat)
     f) en kombination av allt ovanstående

     Ni SÄGER att det beror på fildelningen och om bara fildelningen försvinner så kommer allt bli bra igen, men jag tror det är att göra det väl lätt för sig. Faktum är att fildelningen troligtvist hjälper mer än den stjälper, det finns väldigt många oberoende studier som talar för denna tes.

     • Det är skivförsäljningen som halverats. Intäkter från licensiering eller tv/radio ökar konstant. Det visar att musiken används mer än förr på alla sätt, men just den fysiska och digitala skivförsäljningen minskar eftersom den fått ”konkurrens” genom olagliga kanaler. Det är ganska uppenbart.

      Skivförsäljning är inte hela musikbranschen, så allt är inte toksvart. Därför är jag inte orolig att branschen kommer ”dö”. Men i åratal har skivbolagen finansierat mycket. Och nu försvinner pengar, eftersom de som har pengar, inte längre vågar satsa dem på musik. Riskkapitalet försvinner. Och många blir lidande. Främst ”fotfolket”, artister, musiker, musikproducenter, tekniker och studioägare. Det finns en poäng med att ha en fungerande marknad. Det uppmuntrar investeringar. Och de flesta kan nog förstå att det är positivt med investeringar i vilken bransch som helst. Utåt är det främst skivbolagen som är upprörda över fildelningen eftersom det är deras del av kakan som försvinner. Men många blir lidande av det. Jag anser att alla i musikbranschen gynnas av att skivbolagen har pengar att spendera.

      Här är svar på dina förslag varför skivförsäljningen minskat:

      ”a) Fildelning”
      Troligen

      ”b) Det lyssnas mindre på musik nu”
      Troligen inte, eftersom alla annan användning av musik ökar. Det är endast skivförsäljningen som minskat. Stims intäkter har ökat konstant. Mellan 2007 och 2011 ökade Stims intäkter för framförande från 493 till 729 miljoner. Samtidigt minskade de mekaniska intäkterna (skivförsäljning) från 278 till 185 miljoner. Så för låtskrivare så har intäkterna för skivförsäljning blivit en allt mindre del. För artister som endast lever på procent på skivförsäljning har live scenen blivit allt viktigare.

      ”c) Det lyssnas MER på musik nu, men via kanaler som inte ger lika bra intäkter (e.g. Spotify, radio etc)”
      Ja, det lyssnas mer. Men nedgången i intäkter kom långt innan Spotify. Spotify har snarare vänt trenden de senaste åren.

      ”d) Den ekonomiska krisen”
      Det är klart den påverkat. Det märks att folk har det tufft. Och samtidigt som folk har det svårt ekonomiskt, så kommer en konkurrent till skivförsäljningen som erbjuder musik gratis. Det är säkert en stor anledning till att fildelningen blivit populär.

      ”e) Andra yttre/inre faktorer (krig, svält, naturkatastrofer, minskat utbud, sänkta priser eller något helt annat)”.
      Det är klart att det finns andra faktorer som påverkar. Att priset på skivor stått still i decennier har även det påverkat nedgången. Tillgång/efterfrågan. Eftersom tillgången ökat, så minskar efterfrågan och folks vilja att betala. Men vad är det som gett den ökade tillgången? Jo, fildelningen. Inte idag, men för 10 år sen. Idag är det streamingen som tagit över. Jag tror inte att fildelning kommer vara ett stort problem i framtiden. Men det har varit det det senaste decenniet. Det är ändå det som vi debatterar.

      ”f) en kombination av allt ovanstående”
      Självklart

      Det är oftast inte så enkelt som man först tror. Jag hävdar inte att tekniken ”fildelning” är ansvarig för allt dåligt. Det är en mängd faktorer som gjort att folk inte längre köper skivor. Jag förstår att folk fildelar. Jag har gjort det själv. Men jag anser att den helt oreglerade användningen av musik ÄR skadlig för alla som håller på med musik. Det behövs regler som ser till att den illojala konkurrensen hålls nere.

      Den illegala fildelningen är skadlig för att den gynnar fel personer. Mellanhänderna blir de stora vinnarna. Det FINNS ett system som ser till att rätt personer gynnas. Att betala ägarna av inspelningarna när de nyttjas. Skivbolagen har avtal med alla och är tvingade att betala rätt människor.

     • Den illegala fildelningen är skadlig för att den gynnar fel personer.

      Den illegala fildelningen gynnar allra mest de personer som inte har råd att betala för sig.

      Mellanhänderna blir de stora vinnarna.

      Hur kan de bli de stora vinnarna när fildelningen till stor del tar bort behovet av mellanhänder?

      Det FINNS ett system som ser till att rätt personer gynnas. Att betala ägarna av inspelningarna när de nyttjas.

      Du menar det trasiga nuvarande systemet som helt låst in sig i ett hörn och håller på att implodera in i sig självt?

      Skivbolagen har avtal med alla och är tvingade att betala rätt människor.

      Skivbolagen har avtal med förlag och förlag har avtal med distributörer. Huvudinkomstkällan är från distributörerna.

      Problemet är att distributörerna i gammal form har blivit onödiga. Den mellanhanden tynar långsamt bort allt mer. Och eftersom det är huvudinkomstkällan så kommer vissa personer att drabbas.

      Men det är som att argumentera att man måste rädda Saab för att en massa underleverantörer som är beroende av Saab kommer dö ut annars. Det funkar inte. Saab måste konkurrera på egna meriter, och distributörerna måste konkurrera på egna meriter. Så enkelt är det. Visst finns det personer och företag som får det tufft när världen förändras, men varför skall man bromsa utvecklingen enbart för dem?

     • Sent svar, men jag har varit utomlands.

      ”Den illegala fildelningen gynnar allra mest de personer som inte har råd att betala för sig.”
      Är ditt argument verkligen att fildelarna tjänar pengar på att fildela? Det är ju min poäng. Kortsiktigt tjänar självklart fildelarna på att fildela illegalt. Men eftersom marknaden försvinner och alla finansiärer skräms bort från musikbranschen så förlorar alla på det långsiktigt. Jag argumenterar för att det är positivt med en fungerande marknad för musik. Upphovsrätten måste funka bättre än idag, inte sämre.

      ”Hur kan de bli de stora vinnarna när fildelningen till stor del tar bort behovet av mellanhänder?”
      Myt. Det är andra mellanhänder som gynnas. Och de mellanhänder som gynnas av fildelningen har inte avtal med upphovsmännen och har inget lagligt ansvar. Resultatet är att upphovsmännens skydd i praktiken försvinner eftersom ingen har ansvar för att de efterlevs

      ”Du menar det trasiga nuvarande systemet som helt låst in sig i ett hörn och håller på att implodera in i sig självt?”
      Jag ser dagligen hur systemet funkar. Det är tråkigt att du tror att det inte gör det.

      ”Skivbolagen har avtal med förlag och förlag har avtal med distributörer. Huvudinkomstkällan är från distributörerna.”
      Jag vet inte exakt vad du pratar om. Det är en väldigt många avtal mellan en väldigt många människor. Men alla dessa avtal existerar på grund av att alla individer har RÄTT att skriva avtal och förhandla. Piratpartiet vill ta bort individernas rätt till sina verk, så att ingen förhandling uppstår och inga avtal skrivs. Som det ser ut idag så har skivbolaget på ett normalt album en massa avtal att följa. Skivbolaget har avtal med musikproducenten, med artisten, med låtskrivarna, med musikerna osv. Detta är positivt för alla dessa personer. Om ALLA tillåts tjäna pengar på musik utan att gå via de som har dessa avtal så kommer dessa personer att bli bortkopplade. Jag och många med mig anser att det är positivt att det finns ett system som tvingar företagen att skaffa tillstånd. Och de ska betala duktigt för rätten att förknippas med musiken.

      ”Saab måste konkurrera på egna meriter”.
      Absolut. Men ska vi göra den liknelsen… då handlar piratpartiets politik om att förbjuda fackförbunden så att SAAB inte längre behöver betala ut löner till sina anställda. Och då är det ganska lätt att tjäna pengar som företagare. Då kan de sälja bilarna för 100 kronor styck och ändå tjäna pengar! SAAB skulle säker föredra ett sådant system!

      Kan ni inte förstå att musik inte SKA vara gratis, på samma sätt som bilar inte ska vara gratis.

      Återigen så pratar vi om olika saker. Jag försöker få dig att förstå att upphovsrätten är det enda som skyddar ”arbetarna”. Att SAAB är tvingade enligt lag att betala ut lön till sina arbetar är idag självklart (det var det inte för 200 år sen). Att företag som lever på att förse folk med musik ska vara tvingade att betala musikproducenter, artister, musiker och låtskrivare, tycker jag är lika självklart. Det enda som skapar en sådan värld är om vi inför en lag som ger dessa personer rätt till sitt eget arbete. Den lagen heter upphovsrätten. Och jag anser att den är genialisk.

  • Såklart att fildelning är reklam. Dock inte nödvändigtvis för kopiorna av de gamla bedrifterna – men för skaparnas arbetsinsats i någon form.

   • Hur då?

    Om det inte fungerar som reklam så är det väl ingen reklam?

    Det är uppenbart att du VILL att det ska fungera som reklam men fakta pekar ju på motsatsen.

    • Nej. Det finns ju fullt av undersökningar som visar att fildelning korrelerar med både ökad mängd köpta ”kopior” och andra investeringar i kreativt arbete så där har du fel.

     • Som jag skrivit många gånger: En korrelation säger ingenting om orsaker eller varför saker och ting är som de är. En korrelation säger ENDAST att två saker händer samtidigt. Den säger ingenting om varför saker är som de är eller vad som påverkat vad.

      Hittade en blogg som tog upp detta lite snyggt så slipper jag skriva så mycket:

      http://bjornbengtsson.blogspot.se/2013/03/korrelation-och-kausalitet-lite.html

     • Det vet jag mycket väl. Men det är OVÄSENTLIGT. Du har två möjligheter:

      1. Ngn betalar för ett skapande före han eller hon börjar fildela det. Då är personen i fråga redan en kund. Att jaga denne som en brottsling är då inget annat än att skrämma bort sin kundbas.

      2. Ngn fildelar ett skapande före denne blir intresserad att köpa. Att jaga denne som en brottsling blir då att skrämma bort potentiella intressenter.

      Summa summarum: antingen skrämmer du bort ngn som redan handlat hos dig eller så skrämmer du bort någon som tänker handla hos dig. Det är väl lika korkat i båda fallen..? 🙂

     • Nej. Du tror fortfarande att upphovsrätten handlar om ifall DU ska betala eller inte. Men egentligen handlar den om ifall företagen ska betala upphovsmännen eller inte. Att du inte får fildela allt som finns ,fritt och hur som helst är en biprodukt av lagen. Och jag kan leva med det. Det hindrar inte din demokratiska frihet. Att du inte får göra vad du vill på nätet är ingen ”begränsning” av demokratin. Det är en förutsättning för demokrati att vi alla följer de lagar vi satt upp solidariskt. Allt snack om ”skrämma bort kunder” är faktiskt skitsnack. Jag är så trött på det.

     • Klart att det inte är skitsnack att ni skrämmer bort kunder genom att ta en hård stance mot fildelning. Det är ju lika självklart som att resturanger skulle få badwill om de trakasserar folk som lagar sin egen mat eller om mat24 / onlinepizza skulle få skit om de började trakassera folk som promenerade och hämtade sina pizzor ist. för att beställa hemkörning.

      Vi lever i ett skapligt fritt land… men upphovsrätten är inte direkt en av de detaljerna som drar ett lass för friheten…

     • Har du fortfarande inte förstått skillnaden mellan att laga egen mat och sno andras musik?

     • ”Sno” musik? Du menar att musiken försvinner om den kopieras? Hur tänkte du nu?

 19. @gurra

  ”Att kräva betalt per kopia är därför att kräva betalt utan motprestation : En slags gräddfil att göra något en gång för alla och sen dra in pengar gång på gång på resultatet utan motprestation.”

  Hur resonerar du då när det gäller en konsert, säg en utomhuskonsert med scen osv på ett stort fält. Kostnaderna är ju samma om det är 10 eller 10 000 personer som kommer. Hur resonerar du då angående ta betalt gång på gång utan motprestation? Ingen kopieringskostnad där heller. Anser du som exempel att de första 10 ska betala och resten kan gå in gratis eller hur resonerar du?

  • @gurra

   Det handlar inte om att ”kräva betalt” per kopia. Det handlar om ägande. Skivbolag äger sina inspelningar MEN de kan inte göra vad de vill med dem. Verken som spelas in ägs av andra personer. Och de som framför musiken äger sina framträdanden. Skivbolagen är inte ensamma ägare och bestämmer inte allt.

   Skivbolagen har avtal med musikproducenten, låtskrivarna och musikerna, för att få LOV att sälja inspelningarna. Skivbolagen har i dessa avtal gått med på en massa villkor. De får inte ge bort musiken gratis, till exempel. Detta därför att alla ”arbetare” ska få betalt. Eftersom låtskrivare endast får betalt i procent, så skulle ett skivbolag kunna ta bort låtskrivarens lön genom att dumpa priset, och sedan dra in pengar på en biprodukt. Men det FÅR de alltså inte. Allt detta är reglerat.

   Det är dessa personers ägande lika mycket som skivbolagens ägande som gör att fildelning aldrig kan bli tillåten.

   Alla gamla avtal är det stora problemet med att ”göra om” systemet. Men det revideras avtal hela tiden. Och nya lagar tillkommer för att tillåta att vissa avtal får upphävas… m.m. Det händer mycket på den fronten som ni pirater (eller någon annan) inte ser. De flesta av dessa avtal är dessutom hemliga, på samma sätt som de flesta avtal i företagsvärlden. Företagshemligheter kallas det. Sekretessen är, i mina ögon, ett stort problem och där finns mycket jobb att göra för att öka insynen.

   Jag vet att piraterna brukar säga att man inte kan skriva avtal som tvingar en tredje part till något. Men det är inte avtalen som tvingar någon tredje part. Det är lagen. Avtalen är skrivna efter lagen om hanterar endast de inblandade parterna.

   Sedan finns också aspekten att skivbolagen genom sitt ägande har rätt att HINDRA spridning, om de anser att det gynnar deras artist. På samma sätt som att Saab inte är tvingade att sälja fler bilar än de vill, så är inte skivbolagen tvingade att förse varenda människa på jorden med dess musik. Artisten har rätt att välja sin publik (i viss utsträckning så klart).

   • ”Det är dessa personers ägande lika mycket som skivbolagens ägande som gör att fildelning aldrig kan bli tillåten.”

    Så… Avkriminalisering när det sker i ickekommersiellt syfte? Fortfarande olagligt men det beivras inte.

    • ”Syftet” med fildelningen är oväsentlig. Om man åker för fort och dödar någon så kan man inte skylla på att man hade ”bråttom”. Extremt exempel, jag vet, men ändå. Skadan sker genom att du fildelar illegalt, oavsett syfte. Det är inte bara skivbolagen du ”skadar” utan främst upphovsmännen.

     • Bra att du inser att syftet inte är det väsentliga utan hur det funkar i praktiken.

      Syftet med upphovsrättslagen är också oväsentlig – det är att den i praktiken har utvecklats till att bli en omotiverad ursäkt att ta betalt för gamla bedrifter som är ett samhällsproblem.

     • Ja det är ju så ruskigt många som skadas i fildelningsolyckor nu för tiden.. LOL!

      Filbyter-olyckor kanske du menade? 😉

     • NU pratar vi verkligen förbi varandra. Skrev du seriöst att syftet med en lag är oväsentlig?

     • Klart att en lag ska dömas efter de praktiska konsekvenserna och inte efter drömmar och önsketänkande.

      Och så svarar du dig själv också.. förvirringen är total.

   • ”Alla gamla avtal är det stora problemet med att ”göra om” systemet.”

    Japp, så är det. Men samtidigt skapar det nuvarande systemet stora problem i samhället, precis som systemet med kung och adel gjorde under 1790-talet i Frankrike. Dagens upphovsrätt riskerar att underminera hela det demokratiska samhället i grunden. Är det värt att ha kvar upphovsrätten på bekostnad av privatlivet ex? Valhemligheten? Rätten till informationsfrihet?

    Alla dessa saker hotar dagens upphovsrätt på en eller annan front. Och då måste man ställa sig frågan; är det värt att Sverige blir en diktatur för att gällande upphovsrättsregler ”inte går att ändra”… Eller skall man försöka hitta en bättre väg att gå?

    • Upphovsrätten underminerar absolut INTE hela det demokratiska systemet. Nu är du helt paranoid. Den är starkt kopplat till demokrati och rätten att äga sitt eget arbete och inte bli tvingad till att ge bort det till giriga företag.

     Att ni pirater som en följd till detta inte får ha all världens musik i er ipod är en tråkig biprodukt, men det kan jag leva med. Det borde ni också.

     • Det tillför knappast något om upphovsrätten indirekt får folk att bli paranoida, det är ju isåfall bara ytterligare en punkt på långa listan av dåliga bieffekter av upphovsrättsmonopolet.

      ”Den är starkt kopplat till demokrati och rätten att äga sitt eget arbete”

      Du har ingen rätt att både sälja något och samtidigt ha det kvar. Du har ensamrätt att erbjuda ditt arbete till försäljning – men själva kopiorna som sådana har du ingen rätt att ta betalt för. Det är ju bara att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter!

     • Jo det har jag enligt lag. Både nationell och internationell. Att du inte kan förstå syftet med lagen kan jag tydligen inte avhjälpa. (Förlåt, du anser ju att syftet är oväsentlig, just det)…

      Hmm. Hur ska vi gå vidare då? Ska vi prata lite om värdet kanske?

     • Ja du… många korkade lagar har vi haft historiskt sett… 🙂 Det hade du vetat om du inte sovit dig förbi i skolan och nu varit tvungen att jobba som smutsig underhuggare åt informations-monopolister.

      Jag pratar gärna om värde. Det finns ett värde för mig att duktiga kulturskapare kan jobba med att skapa ny kultur. Då är det upp till mig att investera i deras arbete. Men att betala för kopior av gammalt jobb – det har inget värde för det är ju att betala utan motprestation.

  • Konserten måste göras igen och igen och igen. En konsert är en engångshändelse. Därför är det också rimligt att man tar betalt för det arbete som utförs när man riggar, roddar, uppträder och river ner igen.

   Att ta betalt för arbetet att spela in en skiva är även det rimligt. Däremot är det INTE rimligt att man skall kunna ta betalt om och om och om igen långt efter att alla rimliga gränser har passerats.

   Ta ABBA. Jättepopulära låtar vars inspelningar kostade kanske totalt två miljoner kronor. Den totala försäljningen av ABBAs skivor kan jag tänka mig ligger på runt 200 Miljarder kronor om inte mer. För att inte tala om alla Best-of plattor som släppts – plattor som i princip kostade kanske 50 000 att göra.

   Om du istället har endast 20 år på dig att tjäna in dessa pengar så skulle Abba ha fått endast 180 Miljarder kronor istället för 200 Miljarder. Well bo-fricken-ho, ABBA är ekonomiskt oberoende i vilket fall.

   Och det är det som är grejen. Dagens upphovsrätt är inte utformad för att främja kreativitet, något åtminstone jag anser skall vara ett rimligt krav på lagstiftningen. Den är designad för att du ska kunna dra in cash minst 70 år efter att verket släpps. Det funkar liksom inte i längden då ingen annan branch får pengar utan motprestationer…

   • Nej, upphovsrätten är inte designad för att kunna ”dra in cach”. Är rätten att äga en lägenhet som man köpt också designad för att ”dra in cash”?

    Den är däremot till för att de ”cash” som genereras i viss mån även ska tillfalla upphovsmännen och inte endast mellanhänder. Det är inte samma sak. Upphovsrätten är inte det som skapar värdet på musik. Att ABBAs album fortfarande genererar pengar beror främst på att folk gillar musiken. 🙂 Ni pirater är så fixerade vid exemplarförsäljning.

    När det gäller ABBA så är de ett jättebra exempel när upphovsrätten funkar och blir viktig, för det är så mycket pengar det gäller. Att även bandet ABBA blivit miljonärer och inte endast de företag som förser världen med deras musik är rätt bra, när du tänker efter lite. Alternativet är nämligen inte att ingen tjänat pengar, utan att alla utom just bandet tjänat pengar. Om bandet ABBA tjänat 200 miljarder (vad du nu fått den siffran ifrån?), så har olika företag tjänat mångdubbelt på att associera sig med dem.

    • Upphovsrätten har i praktiken utvecklats till en dålig ursäkt att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter utan ngn ny motprestation – det är möjligt att det en gång i tiden inte var tanken… men det är så den funkar i praktiken idag.

    • En del ser ett lägenhetsköp som en investering och en del ser det främst som bara någonstans att bo. Låt kultur-intressenterna själva få samma val vad gäller investering i kreativt skapande!

     Du tror inte att ABBA skulle kunnat leva på sin musik utan upphovsrätt? Det kan vara så att det inte vore möjligt på 70-talet före internet fanns, men idag med internet är det knappast en sanning längre. Fildelning gör idag att folk får reda på nya artister – som de sen kan investera i biljetter, merchandise eller stödja deras framtida arbete. Detta var knappast möjligt att göra som en hobby i ngn större skala förr i tiden, men nu är det möjligt och då är det självklart att hobbyalternativ ska få konkurrera med proffs-alternativ, som man får i precis alla andra marknader vi har i vårt relativt fria land.

     • Det är klart att ABBA ”kunnat” leva på att turnera. Och låtit alla andra tjäna alla pengar. Men att det skulle vara att föredra kan jag inte förstå.

      Men det troliga är nog att bandet inte ens bildats utan upphovsrätten. Vi hade i alla inte fall känt till dem, det är säkert. Anledningen till att vi alla känner till ABBA är att olika företag investerat miljarder i att vi ska känna till dem. Ni som inte är i branschen förstår inte detta, det är uppenbart. Ni tror ju att musik sprids ”av sig självt”. Det är självklart att artisterna försöker få det att se ut så. INGEN artist skulle ju säga att skivbolagets pengar faktiskt var anledningen till att plattan blev av. Varför skulle de det?

      Så dessa riskpengar pratas det inte om. Men du måste vi prata om det. När det bildas politiska partier baserade på missuppfattningar då måste man säga som det är.

      Dessa riskkapitalister har fått igen sina pengar med råge, i just fallet ABBA. Men i 95% av fallen går riskkapitalisterna i musikbranschen back. Om man har pengar och vill tjäna mer pengar, då investerar man INTE i musik. Det är på tok för stor risk. Enda anledningen till att folk investerar i musikbranschen är att de faktiskt gillar musiken och tror att den kommer slå. I vilken bransch som helst så är detta drömläge. Det är win-win när både investerarna, artisterna, låtskrivarna, musikproducenterna, studiorna och musikerna och alla andra tillåts göra det som de är bra på.

      Så jag personligen är inte alls sur över att de i vissa fall får igen pengarna. Dessa pengar är det enda pengar som finns för oss i branschen att göra musik med. Och dessa pengar gör att band som ABBA kan existera. Som i alla branscher så behövs riskkapital, hur mycket vi än önskar att det inte så vore….. Det är jättelätt för er pirater att sitta och säga att vi borde klara oss utan pengar. Men ABBAs plattor var otroligt dyra för sin tid. De satt utan tidspress i de dyraste studios. Det kastades pengar på dem. Därför blev det så stort.

     • Emanuel: Att skivbolagen ”bestämmer” vilka som ska vara kända och inte är allmänt känt och ännu en kritik av skivbolagen som ofta förs fram.

      Men mycket har förändrats från 70-talet. Idag är det inte skivbolagen, utan folket som alltmer bestämmer vad som är ”inne” och ”ute”. Det kan man se på ex. Psy som med sin ”Gagnam Style” fick en världshit trots att 99% av de som hört låten inte ens vet vad orden betyder!

      Resultatet? Att de miljarder som dras in för att få skitmusik som ex. skrytrapparna* från 00-talet mer eller mindre failar numera, maskineriet bryter ihop mer och mer allt eftersom det matas med mer och mer skit. 🙂

      *) Ok, vi vet redan hur stora bilar ni har, hur stora hus ni har, hur stora kukar ni har och hur stora tuttarna på brudarna ni sätter på är – men har ni inget bättre för er än att skryta? Srsly? Jag menar hur många kommer ens ihåg er längre? 😛

     • Per: ”Att skivbolagen ”bestämmer” vilka som ska vara kända och inte är allmänt känt och ännu en kritik av skivbolagen som ofta förs fram.”

      Vi kommer aldrig komma ifrån att de som har pengar bestämmer mycket. Genom att tvinga skivbolagen genom lag är ett sätt att begränsa denna makt. Ert förslag på en svagare upphovsrätt ger mer makt till företagen.

      Fråga: Varför är det bättre att ThePirateBay bestämmer vilka som blir kända? I kampanjen där TPB ska promota band (som jag inte kommer ihåg vad den heter) säger de öppet att DE bestämmer vilka band som får reklam. Alla ska skicka in och TBP väljer de band som DE gillar. Det är ju exakt samma sak. TPB har en kanal till konsumenter. De har makt. Med den lilla skillnaden att TBP utnyttjar maken de har mycket mer än skivbolagen. De utnyttjar bandet för egen vinning i ännu högre utsträckning än vilket skivbolag som helst. Skivbolagen går ju in med pengar(!) och betalar ALLA inblandade. Ofta i förskott. Skivbolagen riskar pengar. Alla som jobbar med inversterare vet att de kommer kräva viss bestämmanderätt. Skivbolagen har makt att bestämma vilka de vill kasta pengar på. Det är inte konstigt. Att däremot ge makt till TBP som inte ens investerar pengar i musik är helt åt helvete!

      ”…de miljarder som dras in för att få skitmusik”
      Du förknippar fortfarande musikbranschen med musik som du lyssnar på. Alternativt musik som du inte gillar. Du förstår inte att musikbranschen innehåller alla typer av musik, allt ifrån klassiskt, jazz, pop, rock, country, soul och allt annat. Den mesta musiken är smal, och spelas inte på radio. 90% av albumen som släpps går inte runt för skivbolagen. Det är främst DESSA album som inte får finansiering när det inte finns en sund marknad som drar till sig finansiärer. Det är den musiken jag brinner för.

      Skitmusik kommer finnas så länge folk lyssnar på skit. Tror du inte att skivbolagen sliter sitt hår när deras grymma artist som de lagt miljoner på säljer endast 1000 ex och går back, samtidigt som deras samlingsskiva med typ smurfhits ger vinst? Jag känner många skivbolagsfolk som känner så. De vill så gärna endast investera i bra musik, men det svenska folket gillar uppenbarligen skit. Jag vet till och med skivbolag som endast gör album för äldre lyssnare över 40 (som inte fildelar) och under 12 (som inte fildelar). De lägger inga pengar alls på att göra album för de däremellan, eftersom det är så svårt att få tillbaka pengarna på dessa artister. Detta är ett enormt dilemma för skivbolagen.

      Jag är säker på att många restaurangägare vill förbjuda McDonalds också. Men det är lite svårt att göra detta utan att alla påverkas. Konsumentmakt är det enda jag kan komma på. Köp inte skit. Köp det du gillar. Då kommer skivbolagen investera mer pengar i det du gillar.

    • ”[Upphovsrätten] är däremot till för att de ”cash” som genereras i viss mån även ska tillfalla upphovsmännen och inte endast mellanhänder.”

     Och vid fildelning genereras noll och inga intäkter. Vad vi pirater säger är att upphovsrätten endast bör vara begränsad till strikt affärsverksamhet, och inte vad vissa personer gör eller inte gör på sin fritid. Det tjänar alla på – samhället som slipper jaga småförbrytare, företagen som kan ge sig på de stora fiskarna och allmänheten som får en slags ”digital allemansrätt” och ett folkbibliotek.

     Sedan måste rättigheterna ha en snävare tidsgräns än nu i vissa avseenden, då vi just nu håller på att förlora många gamla bra verk för alltid.

     Jag vill se en framtid då jag kan visa mina barn och barnbarn gamla tv-serier och tv-spel från tiden då jag växte upp – även sådana gamla klassiker som numera är herrelösa, som exempelvis Illusion of Gaia, Terranigma och Soulblazer till SNES, Skies of Arcadia till Dreamcast, Adventures of Lolo av HAL…

     Spel som idag inte säljs eller går att få tag på någonstans – utom i andrahandsbutiker. Samma sak finns med musik och film.

     • ”..vid fildelning genereras noll och inga intäkter”

      Fel. Det genereras en massa intäkter åt företagen. Är du helt naiv? Tror du att Facebook eller Google inte kan tjäna pengar bara för att deras tjänster är ”gratis”? Det är exakt detta som upphovsrätten är till för att skydda!

      Det är just den ”harmlösa” fildelningen som är skadlig. Just på grund av NI tror att inga pengar genereras. Det är en illusion

      E

     • Om en sida drivs av en ideell organisation så är vinsten helt och hållet irrelevant. Och TPB drevs av en ”ideell” verksamhet vars intäkter från reklamen låg på max runt 1 miljon kronor om året. Av detta gick c:a 90-95% att betala bandbredden och resten att investera i ny hårdvara. Sedan lyckades Roswall få ut ett erkännande som fällde Gottfrid, där reklamintäkterna mångdubblades – 3500 per vecka per annons multiplicerades med 64 istället för 4 som var den korrekta siffran. 728 000 om året istället för de 11 miljoner Roswall hävdade kom in. En väsentlig skillnad.

      Men visst, ska du spela det spelet så är det inte omöjligt alls att ex. bittorrent-protokollet omorganiseras till en DC-liknande struktur där användarna ansluter till en lättviktig server vars enda uppgift är att hålla koll på vilka torrents som finns tillgängliga. Bandbredden för en sådan server skulle vara både hanterbar (Vi talar kanske 10Mbps för 10M användare) och helt möjlig att driva utan några inkomster alls från en vanlig hemserver.

      Hur stor andel av 0 vill du ha egentligen?

     • Per: Nu skriver du om de som förmedlar torrents. Inte fildelningen i sig. Förmedlingen är endast ”medhjälp” till brottet. Jag talar om brottet, och vilka som tjänar på den. Och varför viss fildelning är olaglig. Inte om varför medhjälpet (att förmedla vissa torrents) är olagligt. Det är en sekundär diskussion, även om den är intressant när det kommer till TBP, eftersom de fällde just för medhjälp.

      När en normalfildelare idag köper extra mycket bredband endast för att fildela så tjänar någon pengar. När du köper extra hårddiskutrymme, så tjänar någon pengar. När TBP blir lika kända som the Beatles, då tjänar TBP på det. Då tjänar de som förknippas med TBP. De är rikskändisar. Det är samma fenomen som när en artist blir känd. Då är det jättelätt att tjäna pengar endast på att dyka upp i olika sammanhang. Berömmelse är viktigare än pengar. Upphovsrätt handlar inte bara om pengar!

      När en artists album endast blir reklam för turnén, då förändras fördelningen inom musikbranschen. Låtskrivarna, musikerna, musikproducenterna och alla andra blir utnyttjade. Makten flyttas från individer till företag. Upphovsrätten tillåter inte det heller.

      Faktum är att fildelningen skapar en svart marknad. Ni pirater är en del av den marknaden. Det är inte en laglig eller rättvis marknad, eftersom den inte kompenserar ägarna till det som är ”produkten”, det som alla vill åt. Ingen lagstiftare kommer uppmuntra denna marknad, genom att tillåta fri fildelning av vad som helst. Det kommer inte att hända.

      För musikinspelningar är skivbolagen en del av den lagliga marknaden. De följer lagen och de respekterar ägarna till det som de säljer. Att ni inte gillar skivbolag är tydligt. Men det tillåter inte er pirater att skapa en egen svart marknad, där alla spelare slipper ansvar gentemot skaparna av det som marknaden handlar om. Att distribuera musik är ett ansvar. Skivbolagen har en mängd åtaganden för att få rätt att distribuera musiken. När ingen i den svarta marknaden tar ansvar för dessa åtaganden så blir individer lidande.

      Som jag skrev tidigare så är skivbolagen hindrade från att ge bort musiken gratis, på grund av det inte är ensamma ägare av produkten! En enda låt kan ha 50 ägare. Det handlar nämligen om ägande, inte om pengar. Det handlar om att skapa ett system där rätt människor blir belönade. Och systemet funkar för det mesta. Ofta när upphovsrätten blir kritiserad för att slå fel, då beror det på att den ignoreras. Det händer hela tiden och det är därför det finns en massa intresseorganisationer som jobbar med detta dagligen. Mycket av den kritik som piratpartiet (och även jag) har mot systemet kan avhjälpas med en bättre fungerande upphovsrätt. En upphovsrätt som är självklar och inte kringgås av företagen (och individer).

      Även TPB och alla individer hindrade från att ”ge bort” inspelningar de inte ensamma äger. Det kan ju upplevas som tråkigt för vissa. Jag förstår det. Men att göra en uppdelning i att vissa får kringgå upphovsrätten ibland kommer göra att den slutar funka helt. Då har vi endast denna nya marknad där ingen har något ansvar. Det är en hemsk tanke.

      Det spelar ingen roll om NI tror att ingen tjänar pengar på er fildelning. Det blir en illojal konkurrens situation när vissa erbjuder en vara (som de inte äger) gratis, när den kostar pengar genom de lagligt reglerade kanalerna. Radio är reglerat. Radio tar inte betalt av sina lyssnare. Men det är TVINGADE att betala för att spela musik ändå. Förstår ni varför?

      Det spelar ingen roll om TPB inte tjänar ”pengar” på sitt medhjälp. Inte i den stora debatten. (Det spelar kanske roll i rättegången mot TPB men det är inte den jag talar om nu). Det behövs inte ens ett medhjälp för att illegal fildelning ska vara olagligt. Illegal fildelning är olaglig för att den tar bort folks rättigheter. Och ingen har ännu kunnat visa på den enorma nyttan för samhället om alla får ha rätt till att lyssna på Madonna gratis när som helst. Tillgången till musik är idag enorm! på grund av upphovsrätten.

      TPB är ett av världens mest kända varumärken nu. De har tjänat på andra sätt. Det handlar inte om pengar. Det handlar om makt. Ni pirater ger makten till denna marknad som inte tar ansvar. Upphovsrätten ger makten till individerna som skapar. Upphovsrätten skapar en ansvarstagande marknad. Nästan alla länder i världen har dessa lagar som stärker individernas makt, för att det är viktigt.

      Att ni pirater inte inser detta är sorgligt… men förståeligt. Det finns starka makter som vill att upphovsrätten ska försvagas. Ni pirater kan mycket väl ha fina avsikter men ni förstår inte vad er politik har för följder.

  • Det krävs ett arbete att uppföra konserten. Du har begränsning hur många du får plats med i lokalen… i slutändan är det någon som äger / hyr rätten till lokalen så ingen har någon självskriven rätt att vistas där över huvud taget, däremot har vi tvärtom yttrandefrihet som gäller för kommunikation, vilket upphovsrätten självklart är en inskränkning på.

   För mångfaldigandet av digitala kopior har du ingen begränsning oavsett vad gäller råvaror, lönekostnader, hyra m.m.

   • Goddag yxskaft. Igen. 🙂
    Och hur tror du ”originalet” kom till?
    Tror du att det är gratis att spela in en skiva?

    • Det är inte gratis att spela in en skiva, men med en budget på c:a 50 000 så kommer man hyfsat långt idag vad gäller utrustning, lokal och kvalificerad personal. Och 50 000 är inte speciellt svårt att skrapa ihop. Dagens skivor är billigare än någonsin att spela in och finansiera, speciellt om du redan är känd och kan köra en kickstarter-drive! 🙂

     • Så du vill sätta en budgetgräns? Vilken budgetgräns gäller för konserter då enligt dig?

      Har du även krav på hur mycket man får tjäna?

      Din logik är helt sjuk, inser du inte det?

     • Nej, jag har inte några krav på hur mycket man får tjäna, men det måste finnas en rimlig tidsgräns. Dagens 70+livstid är inte rimlig hur man än ser på steken, den kunde lika gärna vara oändligt lång.

      Spelar det någon roll om man tjänar 500% på 20 år eller 600% på 100 år av de pengar man investerat i ett verk?

     • När du skriver livstid plus 70 år så talar du om låtskrivare?
      Vet att du brukar prata mer om Artister och skivbolag annars, men när du talar om skyddstiden så väljer du att prata om låtskrivarnas skyddstid.
      Jättemärkligt att du tar upp låtskrivarnas skyddstid när du pratar om budget för inspelning, vilket vanligen är en kostnad och en investering för artister och musikutgivare. Borde du inte lämpligen tala om deras skyddstider då?

     • Och de skyddstiderna ligger på? Alldeles för högt fortfarande tycks det mig iaf.

     • @PW

      Du fortsätter alltså försöka debattera ngt du inte vet ngt om.

     • @Sten: Precis som du fortsätter försöka applicera pre-internet logik på post-internet logik menar du?

      Din förståelse för hur internet, historien och mänskligheten fungerar är skrattretande… 🙂

     • @PW

      ”Precis som du fortsätter försöka applicera pre-internet logik på post-internet logik menar du?”

      LOL, PW logik är logik oavsett om den kommer innan eller efter internet och din, FGs och Falkvinges avsaknad av den är konstant.

     • Ja Per, du som vill ändra upphovsrätten, vad ligger de skyddstiderna på?
      Så du vet att det är felaktigt av dig att nämna livstid + 70 år när du talar om artister och skivbolag?
      Varför gör du då det?
      Vore det inte bättre om du hade lite kunskap om det du vill förändra, hur skall du annars veta om du åstadkommer någon förändring och om denna förändring är till det bättre?

     • Det är ingen hemlighet att ni antipirater medvetet försöker krångla till beskrivningen av lagen så att ni kan dribbla bort oss. Det verkar ju vara standardmetoden som ni använder er av.

      Rent av försöka få oss att blanda ihop upphovsrättsbrott med varumärkesintrång. Riktigt lågt, men ganska förutsägbart…

     • @FG

      ”Rent av försöka få oss att blanda ihop upphovsrättsbrott med varumärkesintrång. ”

      Ja nu lyder båda dessa brott under Immaterialrätten då båda delarna är ytterst immateriella.
      Eller vill du hitta på några nya betydelser för ord igen?

      Du hade ju inte hängt med i utvecklingen och lärt dig att tjänster nuförtiden räknas som produkter.

     • Det är olika brott, både bokstavligen och tekniskt sett. Sen kommer ni antagligen alltid försöka förvirra folk för att motivera ert beteende.

     • @FG

      ”Det är olika brott, både bokstavligen och tekniskt sett. Sen kommer ni antagligen alltid försöka förvirra folk för att motivera ert beteende.”

      Så du vill göra gällande att det ena brottet gäller immateriella ting och det andra gäller något annat?

     • Det ena brottet (varumärkesförfalskning) är lurendrejeri och det andra brottet (illegal fildelning) är gratis marknadsföring – gratisreklam.

     • @FG

      ”Det ena brottet (varumärkesförfalskning) är lurendrejeri och det andra brottet (illegal fildelning) är gratis marknadsföring – gratisreklam.”

      Skönt att du inser att båda två är brottsliga. Att din definition sedan är sinnesslö är ju ett mindre

     • Ja båda är brott enligt dagens lagbok – men vi har haft gott om knasiga och otidsenliga lagar i vårt lands historia… Pirater vill inte tillåta plagiat eller att på annat vis att olovligt ta cred för annans arbete, bara att tillåta själva kopieringen.

      Sen blir det faktiskt lite skrattretande att du kallar mig sinnesslö och själv tappar bort dig mitt i meningen du själv skriver. 😉

     • @FG

      ”Ja båda är brott enligt dagens lagbok – men vi har haft gott om knasiga och otidsenliga lagar i vårt lands historia… ”

      Ja vi hade vid mitten av 1800talet en total avsaknad av lagar som skyddade skapare av verk, snacka om knasigt och otidsenligt.

      Men om du nu inte gillar äldre lagar varför citerar du kontinuerligt amerikanska lagar från 1700talet?

     • ”Ja vi hade vid mitten av 1800talet en total avsaknad av lagar som skyddade skapare av verk, snacka om knasigt och otidsenligt.”

      Däremot hade vi skråväsende, så de snyltande monopolisterna satt väl bara och drog in stålarsarna från andra branscher på den tiden.

      Sen när den visan inte gick längre så fick samma nissar för sig att hitta på upphovsrätt så de kunde sätta sig bekvämt mitt emellan konsumenter och kulturskapare och fortsätta snylta åt sig med lagen som skydd och pappa staten betalar.

     • Den enda anledningen till din förvirring Gurra, verkar vara rotat i din okunskap i de mest grundläggande delarna av upphovsrätten.
      Om du vill ändra något så kanske det är en idé att veta vad det är du vill ändra från?

     • ”Den enda anledningen till din förvirring Gurra, verkar vara rotat i din okunskap i de mest grundläggande delarna av upphovsrätten.”

      Henry Ford behövde inte veta hur hästar skulle födas upp för att kunna driva fram en hästvagn bäst. Han gav blanka fan i hestarna och spände på motorer på vagnarna istället.

      Knappast så att han behövde fråga varken hestuppfödare eller hestskomakare hur deras jobb gick till eller lagstiftningen som reglerade hestskor och hestuppfödning, lol.

      Samma med alla andra tänkbara verksamheter i historien. Gamla utdaterade lagar är oväsentliga i sammanhanget när nya verksamheter kommer och vill konkurrera med det gamla sättet att göra på.

    • Godmorgon och välkommen till 2000-talet då du inte längre behöver en studio för hundratusentals kronor för att spela in musik. Ledsen om det svider i stoltheten, men så ser verkligheten faktiskt ut nu för tiden.

     • Gurra:

      Och jag är ledsen att behöva berätta detta för dig, men det immateriella med störst skydd, verket, oftast inte kostar någonting att ”tillverka”. Livstid + 70 år kostar ingenting! Vad något kostar att tillverka är helt oväsentligt för skyddet av verk. Ändå är det detta skydd som gör att all fildelning inte är tillåten.

      Jag, som sitter hela dagarna och ”tillverkar” både låtar och inspelningar vet absolut att saker är ”billigare” idag än för 30 år sen. Inte för att det spelar någon som helst roll för skyddet jag har på mina låtar. Jag är ledsen om det svider för dig att du inte har större rätt till mina låtar än mig. Men så ser verkligheten ut… 😉

     • Det är klart att de praktiska förutsättningarna ändrats gör att motiveringen till skydd för låtar förändras. Krävs ett stort risktagande och en stor investering så kan du eventuellt motivera vissa protektionistiska mekanismer för avkastning.

      Men det är ju knappast fallet längre. Därför finns inga vettiga ursäkter till upphovsrätten nu för tiden. 🙂

     • Jag har inte tid att blogga så mycket nu när jag är utomlands, men svarar ändå på denna.

      Min poäng är att de ”praktiska förutsättningarna” INTE ändrats. Det kostade ingenting för George David Weiss och Bob Thiele att skriva ”What a wonderful world”. Det kostar mig ingenting idag att skriva en låt. Och ändå har verket det starkaste skyddet. Kontentan: Hur starkt skydd ett verk har har INGENTING med någon ”avkastning” att göra. Hur mycket än piratpartiet skriver det i sitt partiprogram. De har fattat fel.

      Anledningen till att jag säger detta om och om igen på den här bloggen är att piraterna missar detta om och om igen. Ni snackar alltid om ”investeringar” och ”avkastning”. Det handlar inte om det. Det gör det kanske för vissa skivbolag, men skivbolagen är inte ägare av upphovsrätt. Jag brukar säga att de är ”den lagliga kanalen till alla andras upphovsrätt”. Skivbolagen blir inte ”friare” med en stark upphovsrätt. Upphovsrätten tvingar skivbolagen att göra rätt för sig, och ser till att marknaden blir sund. Ni som är ”arga” på skivbolag, skulle bara veta hur det skulle se ut om skivbolagen inte hade upphovsrätten att hålla sig till. Kaos, är det närmaste jag kan komma på. Om ni vill att skivbolagen ska blir bättre och göra rätt för sig, så ska ni lobba för en starkare upphovsrätt för individer. Det gör inte pirater. Alltså är ni för en mer korrupt och orättvis marknad där endast de redan starka och rika har makten. Där skivbolagen får göra som de vill. Därför kan jag aldrig acceptera en svagare upphovsrätt. Hur ”väl” piraternas intentioner än är.

     • Men du snor ju svindyra filmer och spel också, dessutom finns det musikinspelningar som kostar en massa pengar också.
      Men det spelar egentligen ingen roll, det är inte du och andra pirater som ska bestämma vem som ska få tjäna pengar och hur mycket.

     • Snor? Jag har inte tagit en enda skiva. Jag har däremot gjort gratisreklam för tv-serier och filmer… det är snarare ni som borde betala mig. 😉

      Bara se på hur populära de nya tjänsterna blir. Det hade knappast varit fallet om de inte fått en massa gratisreklam av fildelningsnätverken.

      Och vad gäller filmer slår biograferna rekord i sålda biljetter, så om något så är det så att fildelningen leder till ökad försäljning av biljetter både vad gäller bio och musik. 😉

     • Varför skulle reklam och marknadsföring i vanlig bemärkelse helt plötsligt sluta fungera? Du har en övertro på piratkopieringens reklamvärde.
      Att en film går bra på bio ger dig inte rätten att sno den för att se den hemma i alla fall, det är två olika produkter.
      Du beter dig ju inte så med några andra produkter eller tjänster, eller hur?

     • ”Varför skulle reklam och marknadsföring i vanlig bemärkelse helt plötsligt sluta fungera?”

      Det har jag väl inte påstått?

      ”Du har en övertro på piratkopieringens reklamvärde.”

      Nej knappast… inte många Européer skulle börjat glo game of thrones om det inte fanns smidiga och gratis tillgängliga sätt att göra detta före de legala tjänsterna dök upp. Idag när det väl finns legala tjänster på plats – ja då är ju efterfrågan på just GoT (men även andra HBO-serier) enorm.

      ____

      Vad gäller tjänster så promenerar jag ibland till en pizzeria och köper en pizza och tar med mig hem. Även om de som jobbar med pizzadistribution går back på att jag promenerar med pizzan på min fritid istället för att köpa en proffstjänst att få pizzan levererad till min dörr. Detta är lagligt för mig att göra trots att nån som vill jobba med det går back pengar på det…

      Ibland klipper jag mig med trimmer hemma istället för att gå till frisören. Hur mycket blir jag då skyldig frisörernas riksförbund? Det är ju tydligt för alla att proffs-frisörerna förlorar pengar på min aktivitet. Och borde verkligen inte Clas Ohlson betalat kasettavgift till frisörernas insamlingsorgan för apparaten som jag använde att utföra mitt brott med?

      I alla hälsosamma branscher i ett fritt land så finns det både hobbyalternativ och proffsalternativ. Är ngt förbjudet att göra som en hobby så är det ju en inskränkning i företagarfriheten – en av de viktigaste principerna i ett fritt samhälle.

     • Du är obildbar

     • Obildbar tror jag nog inte. Jag har pluggat ganska mycket och fått bra betyg ända från grundskola upp på universitetsnivå på teknisk högskola. Immun mot upphovsrättspropaganda kanske jag blivit, men då har jag också sett hur onödigt byråkratiskt och dum-konservativt copyright ofta är på skapligt nära håll då jag arbetat i företag relaterade till medie-distributions-branschen och även på senare tid relaterat till akademisk publicering.

     • @gurra

      ”Obildbar tror jag nog inte.”

      Det är i alla fall hur vi upplever dig.

      ”Jag har pluggat ganska mycket och fått bra betyg ända från grundskola upp på universitetsnivå på teknisk högskola. ”

      Du menar väl inte att du försöker leva på gamla meriter? Usch vad fult!

     • Ehm nej det gör jag inte. Jag försöker allt att bidra i det jag kan och där jag upplever att jag kan göra skillnad.

      En bra och bred skolning och analytiskt tänkande är en förutsättning för att kunna dissikera upphovsrättsmonopolet och peka ut hur skadliga de är för samhället och ekonomin. Varför trodde du så stor andel högutbildade och tekniskt kunniga är pirater?

      Folk får mer för sina pengar om det behövs utföra ett jobb för det man betalar för. Vad gäller upphovsrätt så behövs inget sådant jobb utföras längre utan folk kan få betalt utan motprestation.

      Det är bokstavligen ett hån mot folk som får betalt för att göra ny nytta dag för dag att vissa andra ska ha lagstadgade privilegier att kunna dra in pengar på gamla bedrifter.

     • @gurra

      ”Det är bokstavligen ett hån mot folk som får betalt för att göra ny nytta dag för dag att vissa andra ska ha lagstadgade privilegier att kunna dra in pengar på gamla bedrifter.”

      Ja den berömda svenska avundssjukan. Själv sitter jag och myser när mina aktier och fonder stiger i värde i raketfart och utan att behöva lyfta ett finger. Alla drömmer om att tjäna pengar och helst på så lite arbete som möjligt. Utom pirater med svepskäl för sin tjyvmentalitet.

      Falkvinge förresten satte sin ”förmögenhet” inklusive lånade pengar på bitcoins. Om han hade sålt när kursen stod som högst hade han väl tjänat 5 miljoner, på inget arbete alls. Men snart lär bitcoinbubblan spricka. Några kommer att tjäna storkovan, de flesta kommer att stå med skägget i brevlådan. Att tjäna pengar på INGET arbete måste väl vara etter värre än att tjäna pengar på gammalt arbete?

     • Vad är det som får dig att tro Bitcoin är en bubbla då? På något vis måste mynten in i systemet.. att folk själva får va med och skapa pengarna är väl bättre och mer rättvist än att ha ett centraliserat monopol som gör det? Det är som du säger ett risktagande att satsa på att gräva bitcoins.. de som är först ut och vågar chansa har möjlighet att tjäna mer än de som hakar på senare. Om ingen vågar chansa så blir det ju inget av någe…

      ”Att tjäna pengar på INGET arbete måste väl vara etter värre än att tjäna pengar på gammalt arbete?”

      De tidiga investerarna tar ju störst risk. Det är mest osäkert i början före infrastrukturen byggts upp.

      ”Att tjäna pengar på INGET arbete måste väl vara etter värre än att tjäna pengar på gammalt arbete?”

      Det är ju inte ”utan arbete” att minea bitcoins. De som börjar göra det är ju med och bygga upp infrastrukturen och säkerheten och få systemet stabilt. Jättemånga lägger tid och energi på att få pålitliga open-source projekt att hantera dessa nya valutor med. Så det är verkligen inte ”utan arbete”. Till skillnad från etablerade valutor och centraliserade monetära system har du bra mkt bättre transparens i och med öppen källkod och väldokumenterad teori för hur det hela ska funka.

      ”Alla drömmer om att tjäna pengar och helst på så lite arbete som möjligt”

      Ja visst, det är ju jättelyxigt, men minsta barn förstår att det inte blir mycket nytt gjort om alla bara ska sitta och administrera enbart gamla bedrifter. Vem ska då ta hand om våra sjuka & gamla, bygga & göra service på våra byggnader, köra våra sopor, transportera våra industriprodukter och flyga oss på resa och allt annat där det verkligen krävs en kontinuerlig arbetsinsats? Det är ju onödigt för folk att göra det om man kan få pengar för att göra inget istället.

      Kostnaden för allt verkligt arbete blir dyrare för oss alla om vi dessutom ska vara med och betala för varor eller tjänster som inte längre kräver ett arbete.

   • Så du hävdar alltså att den som sätter upp en konsert har kostnader som det är rimligt att man får igen?

    Men då gäller ju exakt samma saker för inspelad musik. Ett litet barn förstår ju att man behöver sälja många exemplar för att få tillbaka investeringen och förhoppningsvis en vinst.

    Det är obegripligt hur du kan resonera så olika i fallet konsert och inspelad musik, det är exakt samma principer bakom men skillnaden är ju att konserten görs vid ett tillfälle medan försäljningsperioden för inspelad musik går över en längre tid.

    Svara även på frågan om du anser att besökare på konserter ska gå in gratis när arrangören börjar gå med vinst. Annars tjänar man ju pengar på ingenting, de skulle ju ändå spela, eller hur?

    • Men då gäller ju exakt samma saker för inspelad musik. Ett litet barn förstår ju att man behöver sälja många exemplar för att få tillbaka investeringen och förhoppningsvis en vinst.

     Värst vad du hakar upp dig på att man måste sälja inspelningar för att en inspelning ska kunna finansieras.

     Det finns andra modeller som är beprövade. Kickstarter är en av dem. Att bekosta det själv och sedan sälja kringprodukter är en annan. Finns ettusenett olika sätt som inte involverar exemplarförsäljning.

     Kan du inte tjäna pengar på att sälja inspelad musik – tja, då får du väl hitta andra vägar. Inte mer med det.

     • Vem skall välja finansieringsmetod?

     • Det är fritt fram att söka finansiering till sin verksamhet på nya uppfinningsrika sätt. Det har alltid funnits bakåtsträvare som vill förbjuda nya effektivare sätt att göra saker på.. men de brukar sällan vara så värst populära när man tittar i historiens backspegel…

      Som de säkert sa på 1900talet:

      ”Dissa jäkla teknik-nördar alltså, spänner fast mekaniska hästar på hästvagnarna… hur fan ska vi få sålt våra hästar då hade de tänkt sig?? De borde krypa ur sina sunkiga mek-verkstäder och lära sig hur hur detta går till – som vi alltid har gjort! En hästkraft borde vara nog för varje vagn!”

     • och vems är valet?

     • Konsumenternas val förstås. Vill de hellre ha hest o vagn än bil så får de väl det då. Men det ville de tydligen inte efter ett tag.

     • Nej Gurra.
      Det handlar inte om att välja mellan bil eller häst, med ä, och vagn.
      Vi pratar om vem som skall välja finansieringsmetod.
      Skall konsumenten bestämma om biltillverkaren väljer att finansiera framtagandet av modellen med styckeförsäljning eller på ett annat sätt?
      Du får lov att läsa tråden så du förstår vad som diskuteras.

      Nämn en annan bransch där finansieringen av framtagandet bestäms av konsumenterna?

     • Dissa jäkla uppfinnare av nya tjänster som iTunes, App Store, Spotify, Voddler, Netflix osv, de tar fram tjänster som användarna vill ha, hur fan ska vi då längre kunna motivera att vi vill fortsätta att fultanka gratis? De borde krypa ur sina sunkiga utvecklarkontor och lära sig hur detta går till – som vi alltid har gjort! En dator, en hårddisk, en bittorrentklient och en lina som glöder av maximal fuldelning, det är så det ska gå till.

      Vi tänker fan inte betala för oss och inga nya tjänster kommer någonsin att bli tillräckligt bra och kunna konkurrera med gratis. Allt annat än fildelning är fett fail (ja möjligen förutom rumänsk science fiction LOL).

     • Utan fildelning skulle nämnda tjänster inte ens funnits utan upphovsrättsbolagen skulle lugnt och nöjt suttit och kört på sitt gamla race att spotta fram plastskivor i en industriell process utan att behöva ta hänsyn till konkurrerande distributionsmetoder.

      ”Vi tänker fan inte betala för oss och inga nya tjänster kommer någonsin att bli tillräckligt bra och kunna konkurrera med gratis.”

      Lol, detdär stämmer ju inte. Det är fullt av hardcore fildelare som börjat betala för olika proffs-tjänster, allt ifrån iTunes till spotify och netflix. Men proffs-tjänsterna tillgodoser uppenbarligen inte riktigt alla behov, precis som på de flesta marknader, varför hobbyalternativ fortfarande finns kvar sida vid sida av proffsalternativen.

     • ”Utan fildelning skulle nämnda tjänster inte ens funnits utan upphovsrättsbolagen skulle lugnt och nöjt suttit och kört på sitt gamla race att spotta fram plastskivor i en industriell process utan att behöva ta hänsyn till konkurrerande distributionsmetoder.”

      Det där stämmer faktiskt inte. Video on demand och liknande tjänster fanns långt innan fildelningen tog fart på internet.

      Piratkopiering är ingen konkurrerande distributionsmetod, det är illegal verksamhet, vilket vi förklarat för dig ett otal gånger. De som äger rättigheterna till innehållet väljer själva hur produkterna ska distribueras, precis som Ica, Ikea osv. Hur trögfattad kan man egentligen vara?

     • ”Det där stämmer faktiskt inte. Video on demand och liknande tjänster fanns långt innan fildelningen tog fart på internet. ”

      Video on demand före 2000 ? Vilka tjänster då ?

      ”De som äger rättigheterna till innehållet”

      När mångfaldigandet och kopieringen blivit gratis så är ”rättigheter till innehåll” inget annat än en ursäkt att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Varje kopia kostar 0 att framställa – men man har ensamrätt att bestämma prislappen på den: lite som att bygga en maskin som kan spotta ur sig guldtackor utan att behöva göra ngt mera jobb när man väl byggt maskinen.

      Kort och gott – upphovsrätten är att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter.

      För tillverkning av fysiska prylar krävs fortfarande stora investeringar i industriell skala vilket kan motivera vissa lagar som skyddar sagda investeringar. Men för själva kopieringen behövs verkligen inget sådant ”skydd” längre.

     • Men det är ju upp till varje företagare att välja i vilken form man vill sälja sina varor eller tjänster, hyra, köpa, betala i förväg eller i efterskott osv. Givetvis finns det aldrig några garantier att man lyckas tjäna pengar på det men självklart ska man ha lagligt stöd så att man inte förlorar pengar pga andras brottsliga verksamhet.

      Du och gurra anser att det är fult att sälja exemplar och att ta betalt efteråt. Anledningen till detta tycks vara att ni anser er stå över upphovsmännens rättigheter för egen vinning och försöker hitta förklaringsmodeller som passar in i ert brottsliga agerande.

      Om du inte har råd att köpa musik lagligt, utan att begå övergrepp mot upphovsmännen, ja då får du väl hitta andra vägar. Inte mer med det.

      Sådana exempel är att skapa egen musik, hålla er till den musik som redan är släppt fri, musik som skapats av 12-åring med dator från Elgiganten och gitarr från Hobbex, ja möjligheternat tycks vara oändliga. Dessutom anser ni ju inte att en datafil med musik eller film i har något värde så ett alternativ är ju att sluta lyssna på musik och titta på film, varför syssla med något som inte har något värde?

     • NTP: Det finns massvis med begränsningar inom lagen på hur man får och inte får tjäna pengar.

      Fabriker får inte dumpa gift i sjöar.
      Företag får inte betala sina arbetare under minimilön.
      Hyresvärdar får inte ta ut ockerhyror.
      Markägare får inte skövla sin skog hur som helst.

      Dessa lagar har tillkommit då det allmänna intresset att förbjuda ex. giftdumpning vida överstiger företagens intressen att tjäna pengar. På precis samma sätt överstiger nu det allmänna intresset upphovsmannens rätt att förbjuda fildelning, då fildelningen inte genererar några inkomster.

      Du och gurra anser att det är fult att sälja exemplar och att ta betalt efteråt.

      Nej. Jag och Gurra anser att om fri konkurrens hade rått vad gäller inspelade kopior, så hade det inte gått att tjäna pengar på kopior alls då kopiornas jämviktspris är samma som kostnaden för att ta fram en ny kopia – dvs, 0.0000000000001 kr eller så.

      Kopiorna av en inspelning kan ha ett värde, precis som ett fotografi kan ha ett värde. Men de har inte speciellt stort ekonomiskt värde, och ju fler personer

      Om du inte har råd att köpa musik lagligt, utan att begå övergrepp mot upphovsmännen, ja då får du väl hitta andra vägar. Inte mer med det.

      Jag använder de ”andra vägarna” dagligen. Tro mig när jag säger det – om vi fildelare helt kommer tvingas till att sluta fildela så kommer musikindustrin kollapsa på sig självt då fildelningen driver mycket av försäljningen idag.

      Däremot tycker jag att fildela för att ”skada företagen” är ungefär lika smart som att knulla för oskulden…

     • ”På precis samma sätt överstiger nu det allmänna intresset upphovsmannens rätt att förbjuda fildelning, då fildelningen inte genererar några inkomster.”

      Vilket allmänna intresse? Varför skulle allmänheten få fri tillgång till just musik och film? Men inte teaterbesök, pizza, bilar, horor…? Det finns inget sådan allmänt intresse utöver det man i så fall får betala för, precis som för vilken hobby som helst. Dessutom finns det redan ett enormt gratisutbud, omfattningen av detta motiverar inte att man ska få tillgång till allt annat gratis mot upphovsmännens vilja.

      Och vad spelar det för roll om fildelningen generar inkomster? Problemet är ju att den parasiterar på upphovsmännens inkomster och alltså minskar dem.

      ”Tro mig när jag säger det – om vi fildelare helt kommer tvingas till att sluta fildela så kommer musikindustrin kollapsa på sig självt då fildelningen driver mycket av försäljningen idag.”

      Men det här har vi ju redan avfärdat, stora undersökningar angående den svenska fildelningen visade mycket tydligt, både 2011 och 2012, att fildelarna INTE köper mer än de som inte fildelar. Eller menar du kanske att om piraterna inte längre skulle få piratkopiera så skulle den gruppen då köpa mindre än övriga grupper? Att piraterna måste piratkopiera för att komma upp till SAMMA köpnivå som ickepirater?

     • Det hela är väldigt, väldigt logiskt.

      Inkomst = f(Popularitet). Hur f() ser ut vet jag inte riktigt. Men att inkomsten står i direkt proportion till popularitet vet jag definitivt.

      Fildelning ökar denna popularitet exponentiellt. Detta kan vilken person som helst med logiskt tänkande inse.

      Alltså skulle ett eventuellt avskaffande av fildelningen inte vara speciellt katastrofalt för fildelarna – det är företagen som skulle förlora mest på det. Meanwhile skulle en helt ny industri växa fram där upphovsrätten är kraftigt förändrad mha creative commons och GPL-liknande licenser.

      Dragtvång till Matt runt 2030 hur ni än gör.

      Frågan är inte huruvida vi pirater kommer vinna eller inte. Vi har redan vunnit.

      Frågan är hur många offer som måste skördas innan ni inser det.

     • @PW

      CC finns redan, de som vill använda CC använder CC.

      Pirater vinner inte någonting då pirater inte har ngt med CC att göra, det är skaparna som väljer.

      För att pirater skulle ”vinna” ngt så hade de varit tvungna att ta reda på hur saker och ting fungerar och när inte ens Falkvinge eller Engström är i närheten av att veta ngt, efter att ha ”pysslat” med frågan under flera år, så lär de ju knappast lära sig det nu.

      De som vill använda C kommer att göra det och det lär knappast vara ngt som pirater någonsin kommer att kunna göra ngt åt.

     • ”För att pirater skulle ”vinna” ngt så hade de varit tvungna att ta reda på hur saker och ting fungerar”

      Nej. Innovatörer måste inte alls förstå i detalj hur man gjorde förr i tiden för att uppfinna nya bättre sätt att göra på i framtiden.

      Eller menar du att Henry Ford behövde veta hur hestuppfödning går till för att förstå att mekaniska motorer kan konkurrera ut häst-å-vagn som transportmedel? 😀

     • Men Sten…

      För att vinna måste piraterna uppnå sina mål, som är en värld där upphovsrätten INTE används för att gå efter gemene man. That’s it. En värld där man inte har rätt att gå efter personer för att de kopierar endast i syfte att ta del av ett verk.

      Det är dit vi är på väg i vilket fall. Därför vinner piraterna antingen om CC blir huvudsättet att distribuera musik på, eller om upphovsrätten reformeras.

      Pirates win, subswang to mate in 2030. 🙂

     • @PW

      ”För att vinna måste piraterna uppnå sina mål, som är en värld där upphovsrätten INTE används för att gå efter gemene man. ”

      Upphovsrätten används inte mer för att gå efter gemene man än ngn annan lag.

      Och bara så att du vet, Engelska uttryck gör inte din argumentation starkare, snarast tvärtom.

      @FG
      ”Eller menar du att Henry Ford behövde veta hur hestuppfödning går till för att förstå att mekaniska motorer kan konkurrera ut häst-å-vagn som transportmedel? ”

      Så nu anser du att Henry Ford tog någonting som tillhörde hästuppfödare och nyttjade det mot deras vilja?

      Men det e klart, kör på och var mot någonting du inte har minsta lilla aning om hur det fungerar, LOL.

     • Upphovsrätten används inte mer för att gå efter gemene man än ngn annan lag.

      Där har du fel. Prenda Law är ett exempel av många. Även Amelia Andersdotter har skrivit en mycket klok och läsvärd bloggpost om hennes arbete att reformera reglerna för insamlingssällskapen, som brukar ägna sig åt denna typ av verksamhet.

     • @PW

      ”Där har du fel. Prenda Law är ett exempel av många. ”

      Är du så naiv att du inte tror att precis samma saker finns inom alla områden som är lagreglerade så får du gärna fortsätta att leva i Never Neverland (du gillar ju att ny