Piratpartiet öppnar kriminellas kassa, K-kassan

Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat har tagit initiativ till att starta vad man kallar för Kopieringskassan, K-kassan. Man har registrerat ett företag, Sharing is caring AB, och startkapitalet kommer från Ung Pirat enligt informationen från K-kassan:

Startkapitalet kommer från ett ideellt förbund som arbetar för att legalisera fildelning, Ung Pirat.

Och enligt DN/TT så ägs aktiebolaget Sharing is Caring AB av Ung Pirat och Ung Pirats moderparti Piratpartiet står helt bakom försäkringsidén.

För 249 kr per år erbjuds en försäkring som ska betala böter i samband med att man åker fast för fildelning. Försäkringen täcker böter men inte skadestånd och givetvis kan man inte försäkra sig mot villkorlig dom eller fängelse.

Den här typen av försäkring har funnits tidigare så det är inget nytt påfund, se bl.a. följande artikel angående problematiken kring försäkringarna, exempelvis:

Peter Adamsson, advokat och specialist på immaterialrätt, menar att sajterna skulle kunna anses uppmana till brott mot upphovsrättslagen.
– Men det är naturligtvis ytterst en fråga för en domstol att avgöra.

Han menar även att marknadsföringen kan vara vilseledande och i strid med marknadsföringslagen.
– Jag ställer mig tveksam till om sajterna kan hålla vad de lovar eftersom de knappast kommer att kunna täcka hela det skadestånd en medlem kan drabbas av vid upphovsrättsintrång. Dessutom framstår det som tveksamt om man kan försäkra bort ett bötesstraff för en olaglig handling.

Marek Andersson, jurist på Konsumentverket håller med Peter Adamsson om att sajterna kan strida mot marknadsföringslagen. Konsumenter som betalat in en avgift för medlemskap och sedan inte får sina böter betalda av sajten, kan inte vända sig till Konsumentverket för att få hjälp.

– Vi kan inte hjälpa konsumenter som begått ett brott, säger han.

Det är djupt oetiskt att sälja försäkringar mot straff för olaglig verksamhet, faktum är att det borde kriminaliseras eftersom det är en förtäckt form av uppmaning till lagbrott. Man spelar på människors rädsla för att åka dit för medvetna illegala handlingar och genom att erbjuda ersättning om man åker fast så är detta en solklar uppmaning att fortsätta med piratkopiering med lugnare nerver, troligen leder det även till en ökning av piratkopieringsverksamheten för de som tecknar försäkringen. Historiskt sett blir den här typen av affärsverksamhet inte långlivad eftersom den har en hel del både juridiska och praktiska problem.

Här är ett uttalande av en jurist i samband med försäkring mot böter vid fortkörning:

Johan Lundström är chefs­jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring, som representerar 97–98 procent av försäkringsmarknaden. Han garanterar att inget av de anslutna bolagen sysslar med den här typen av försäkringar.

Beviljar inte tillstånd

– Det går inte, eftersom Finansinspektionen inte beviljar tillstånd för verksamhet med den här typen av avtal, säger han.

Avtal där man försäkrar sig mot något som inte är lagligt är inte giltiga enligt lagstiftningen. Och företag som tecknar sådana avtal får inget tillstånd av finansinspektionen, det vill säga staten.

– Försäkring mot böter är ett typiskt exempel på avtal som inte blir lagligt bindande, säger Lundström.

Återigen, Piratpartiet  är de laglösas parti, piratkopieringspartiet, nu driver man även en affärsverksamhet i företagsform och som bygger på att ”försäkringstagare” mot 249 kr/år ska känna sig trygga med sin illegala verksamhet. Det Ung Pirat erbjuder är alltså ingen försäkring, möjligen någon form av löfte. Om många drabbas och vill få ut på ”försäkringen” och man inte får sina pengar så är det bara att glömma att få någon rättslig hjälp. Att köpa denna ”försäkring” kan möjligen ses som en politisk handling som stöd för Ung Pirat/Piratpartiet, men det är alltså inte ett lagligt bindande avtal utan i princip något helt värdelöst, ja i stil med Piratpartiets politik.

Jag mår illa av den mentalitet som ansvariga tycks ha. Fy fan vilket folk!

Man får anta att detta görs med Piratpartiets goda minne eftersom startkapitalet kommer från Ung Pirat. Vad tycker Christian Engström och Anna Troberg om den här typen av verksamhet? Det skulle vara intressant att se vad de säger om det. Men med tanke på tidigare verksamhet med leverans av bandbredd till The Pirate Bay så har de troligen inga problem med det utan man trivs med att ligga i lagens utkanter bara man uppfattar det som att det gynnar piratkopieringen.

Piratpartiet är ju inte bara ett parti som agiterar för lagändring, man bryter ju mot lagar i olika former eller befinner sig i en gråzon där man ännu inte prövat lagen i domstol eftersom inga vettiga människor tidigare kommit på tanken att bete sig på ett sådant sätt. Under Rick Falkvinges period som partiledare förekom en del liknande avarter, bl.a. att han själv skrev om att han sitter och laddar ner piratkopior under pågående fildelningsrättegång, eller att man funderar på att driva TPB inifrån riksdagshuset. Piratpartiet är inte en demokratisk yttring, det är en anarkistisk yttring. Namnet borde ändras. Förslag:

Piratkopieringspartiet
Ny Anarki

Pressmeddelande  Expressen Svd Svd Sydsvenskan DN HD Metro

Anna Troberg vill definiera om ordet censur

Piratpartiets ledare Anna Troberg skriver i bis – ”bibliotek i samhälle” , ”Biblioteksdebatt från vänster”:

Bokförlag försöker styra vilka titlar och vilka format biblioteken ska få erbjuda sina låntagare. Allt oftare tvingas bibliotekarier, trots sin gedigna kompetens på området, stå tillbaka när privata företag dikterar deras möjligheter att låna ut böcker. Allt för att slå vakt om en föråldrad upphovsrätt. Hur fritt är ditt informationsutbud när privata företag, som styrs av kontrollbehov och bestsellerism, redan gjort ett förhandsurval åt biblioteket och dig? Hur fri är informationen?

Censur betyder förhandsgranskning, oftast i bemärkelsen politisk censur. Argumentationen är märklig. All världens bibliotek och bokhandlare har alltid gjort ett urval eftersom man inte kan ta hem all världens litteratur i så många exemplar att alla som vill köpa eller låna kan få tag i ett. Detta är urval, inte censur.

Staten censurerar inte din kommunikation i traditionell bemärkelse. Men dagens övervakning, kombinerad med allas vår naturliga instinkt till självcensur när man vet att man inte talar ostört, får i praktiken en censurliknande effekt.

Knappast. Staten (FRA) övervakar dessutom bara den kommunikation som går över landets gränser.

Det finns självklart också en skillnad mellan att staten förbjuder en samhällskritisk bok, och att ett privat företag bestämmer sig för att inte vilja att biblioteken distribuerar den. De praktiska effekterna påminner dock om varandra.

Ja inte påminner de mycket om varandra i alla fall.

Detta skapar problem för det demokratiska samtalet. Genom att inte släppa fram mer än några enstaka bångstyriga åsikter får vi ett onödigt smalt och riktat informationsflöde. Det begränsar våra vyer, och styr i viss mån vår bild av världen omkring oss och de val vi gör.

Har vi inte alltid haft ett smalt och riktat informationsflöde? Via bibliotek, bokhandlare, massmedia, skolor etc? Och hur är informationsflödet från Piratpartiet? Smalt, riktat, propagandistiskt, indoktrinerande, falskt, missvisande…

Det skapar också problem för folkbildningen. Biblioteken, som tidigare ansågs fylla en viktig och grundläggande samhällsfunktion, anklagas nu för att premiera ”gratisläsning”. Förlagshusens häxjakt leder till att bibliotekens utbud begränsas.

All världens litteratur finns trots allt att köpa någonstans, även om det kan vara krångligt ibland p.g.a. förlagens ovilja att sälja helt fritt över nätet i och med att man har avtal med distributörer i olika länder som förhindrar detta. Varför ska inte förlagen få betalt?

Situationen är paradoxal. Trots att informationstekniken skapat aldrig tidigare anade möjligheter att överföra och dela med sig av information så har de politiska och ekonomiska makthavarnas reaktioner på utvecklingen lett till att det fria flödet av tankar, idéer och uttryck hindras och försvåras. En informell och konturlös censur gör att vår kommunikation och våra möjligheter att få en heltäckande bild av världen omkring oss kraftigt beskärs.

Censur igen…

Om informationsströmmarna tilläts flyta fritt, utan konstgjorda hinder, så skulle vi alla leva i ett mer nyanserat och välinformerat samhälle. Det är något som skulle gynna alla inblandade, men framför allt alla de enskilda människor som just nu befinner sig klämda i en rävsax mellan politiska och ekonomiska makthavare, utan någon reell möjlighet att göra sina röster hörda.

Fritt, dvs gratis? Och vad gäller möjligheter att göra sin röst hörd, idag finns det en hel uppsjö med fler sätt att göra sin röst hörd på än tidigare. Antalet kanaler via massmedia, nätet osv. är ju närmast oändligt!

Censur enligt gängse terminologi (NE):

Förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv. För censur av post, se postcensur. Censur utövas normalt av statliga myndigheter, men även icke-statliga institutioner kan bedriva censur eller censurliknande verksamhet; katolska kyrkan är ett känt exempel. Det officiella syftet med censuren är att förhindra spridning av sakuppgifter och synpunkter som enligt de styrande inte bör komma till allmän kännedom. Traditionellt har det varit innehåll av fem slag: meddelanden som ansetts hota landets säkerhet, de styrandes maktställning eller anseende, grundläggande religiösa värden, den officiella moralen (inte minst sexualmoralen) samt enskilda medborgares säkerhet eller anseende.

Censur enligt Anna Troberg och Piratpariet:

Det som hindrar oss från att få gratis tillgång till det andra skapat och ett av våra favoritargument för att försvara och på sikt legalisera piratkopieringen.

Och när Anna Troberg raderar inlägg som svar på faktafel i hennes blogg eller i forum i samband med hennes smala och riktade debattinlägg, då är det givetvis inte censur utan bara hennes rätt att välja vad som ska visas. Precis som bibliotekens och bokhandlarnas urval alltså.

The Pirate Bay har bytt domän från Sverige till Grönland

Enligt TorrentFreak så har The Pirate Bay bytt domän inför ett hot om att se-domänen skulle beslagtas.

Jag anser att det är en stor rättsskandal att TPB har kunna få härja ostört i så många år och att alla ansvariga ännu inte påbörjat eller slutfört sitt fängelsestraff. Sverige borde gå före och städa upp via beslagtagning av domänen, blockering av DNS och IP-nummer liksom ett antal andra åtgärder – vad som behövs för att stoppa deras kriminella verksamhet.

Nu har man tydligen bytt domän själva – till .gl  Grönland… Det är väl bara en tidsfråga innan de måste byta igen.

Hela hanteringen av nätrelaterad brottslighet måste ses över via snabbt framtagna internationella samarbetsavtal, kriminaliteten ska inte kunna flytta runt likt gamla tiders illegala radiosändningar via båtar ute på internationellt vatten. Den moderna kriminaliteten via internet får mycket större påverkan, på hela världen, och enormt stor skada för upphovsmännen. Det här kan inte få fortsätta!

Jag gläds dock ändå åt att se-domänen slutar användas, då slipper man åtminstone fortsätta skämmas som svensk vad gäller den delen.

Se även bl.a. Metro – Nu flyr The Pirate Bay Sverige – flyttar till Grönland:

Gl är det självstyrande danska territoriet Grönlands domän. En insider-källa berättar för sajten Torrentfreak att flytten har genomförts efter misstankar om att svenska myndigheter gör sig redo att förbjuda The Pirate Bays .se-domän.

Målet med att bannlysa domänen är att att göra Pirate Bay otillgänglig världen över. Men i och med flytten, som beskrivs som permanent, hoppas sajten undgå detta.

Domänen är registrerad på Fredrik Neij. Hur var det nu med det där att det inte är samma personer som driver TPB idag som vid tillslaget 2006? Knappast någon som går på detta, definitivt inte om det påstås av de kriminella själva. Peter Sunde har ju som exempel först blånekat  i rätten angående sin inblandning, i en senare intervju skröt han angående hans egen inblandning i programmeringen.

Edit 2013-04-11:

Det tog inte lång tid innan rättvisan kom ikapp även denna gång. Enligt TorrentFreak så har man redan blivit av med sina gl-domäner eftersom Tele-Post  som är ansvarig för registreringen inte tillåter att domänerna används illegalt, vilket är fallet med TPB.

Imponerande att Tele-Post agerar så snabbt, det kan man inte säga om hanteringen av se-domänen.