Nytt nederlag för Sunde och Neij – upphovsrätten väger tyngre än yttrandefriheten enligt Europadomstolen

Peter Sunde och Fredrik Neij lämnade in ansökan 20 juni 2012 om att få sina domar i TPB-målet prövade i Europadomstolen. De menade att de inte kunde hållas ansvariga för upphovsrättsbrott som andra utfört, och att de själva enbart utvecklat en tjänst för delning av information på internet, vilket de anser falla under rätten till yttrandefrihet.

Idag kom beslutet från Europadomstolen i Strasbourg. Den anser visserligen att fildelning, även av upphovsrättsskyddat material, ska ses som en del av yttrandefriheten, dock ska detta vägas mot behovet av att försvara upphovsrätten som även den skyddas av Europakonventionen. Europadomstolen anser att svenska domstolar gjort den avvägningen på ett bra sätt och kallar invändningarna från Neij och Sunde för uppenbart ogrundade. Man säger också att fängelsedomarna och skadeståndskraven som utdömdes inte kan anses vara oproportionerliga, ett mycket viktigt uttalande för fortsatta debatten och rättstillämpningen.

Beslutet kan inte överklagas och därmed bör man en gång för alla ha punkterat piraternas argument om att man kan åberopa yttrandefriheten för att begå upphovsrättsbrott, vilket alltså inte stämmer. Det är uppenbart att svensk lagstiftning är i enlighet med Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, enligt Europakonventionen och Bernkonventionen, vilket ger stöd för att undanta upphovsrätten när det gäller yttrandefriheten, dvs att upphovsrätten väger tyngre.

Enligt pressmeddelandet från Europadomstolen (ECHR):

In its decision in the case of Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden (application no. 40397/12) the European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible. The decision is final.

The case concerned the complaint by two of the co-founders of “The Pirate Bay”, one of the world’s largest websites for sharing torrent files, that their conviction for complicity to commit crimes in violation of the Copyright Act had breached their freedom of expression.

The Court held that sharing, or allowing others to share, files of this kind on the Internet, even copyright-protected material and for profit-making purposes, was covered by the right to “receive and impart information” under Article 10 (freedom of expression). However, the Court considered that the domestic courts had rightly balanced the competing interests at stake – i.e. the right of the applicants to receive and impart information and the necessity to protect copyright – when convicting the applicants and therefore rejected their application as manifestly ill-founded.

Artikel 10 om yttrandefriheten enligt Europakonventionen (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna):

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.

2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Och mer detaljerat i pressmeddelandet angående artikel 10:

The Court reiterated that Article 10 guaranteed the right for everyone to receive and disseminate information on the Internet. Although the aim pursued by Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi was profit-making, their involvement in a website facilitating the exchange of copyright-protected material was covered by the right under Article 10 to “receive and impart information”. As a result, their conviction had interfered with their right to freedom of expression.

However, since the shared material in respect of which Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had been convicted was protected under the Copyright Act, the Court held that the interference of the Swedish authorities had been prescribed by law. It also considered that the conviction of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had pursued the legitimate aim of protecting copyright. Finally, the Court had to balance two competing interests which were both protected by the Convention – i.e. the right of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi to facilitate the exchange of information on the Internet and that of the copyright-holders to be protected against copyright infringement.

The Court reiterated that the Swedish authorities had a wide margin of appreciation to decide on such matters – especially since the information at stake was not given the same level of protection as political expression and debate – and that their obligation to protect copyright under both the Copyright Act and the Convention had constituted a weighty reason for the restriction of the applicants’ freedom of expression. Moreover, considering that Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had not removed the copyright- protected material from their website despite having been requested to do so, the prison sentence and award of damages could not be regarded as disproportionate.

Therefore, the Court concluded that the interference with the right to freedom of expression of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had been necessary in a democratic society and that their application had therefore to be rejected as manifestly ill-founded.

Observera speciellt det här från texten ovan:

especially since the information at stake was not given the same level of protection as political expression and debate

Det är tämligen uppenbart att yttrandefriheten syftar till att skydda personer som uttalar sig i termer av åsikter, kritik mot regimen osv. Även om man kan klassa en datafil som representerar en film eller en låt som information så är denna information normalt inte av den arten som yttrandefriheten syftar till att försvara, om det inte handlar om film eller musik som just för fram ett politiskt budskap, vilket knappast gäller för film och musik i underhållningssyfte i allmänhet. Nu säger Europadomstolen att informationen visserligen skyddas av yttrandefriheten men samtidigt säger man att skyddet av upphovsrätten väger tyngre. Än en gång visar det sig att sunt förnuft (för icke-pirater) också gäller när det handlar om tillämpningar av lagar och mänskliga rättigheter med koppling till upphovsrätten och yttrandefriheten.

Nu hoppas vi slippa vidare svammeldiskussioner från Donsan m.fl. med hänvisning till yttrandefriheten, Europadomstolen har sagt sitt och beslutet kan inte överklagas. Och nu ska det väl mycket till om inte Sunde och Neij äntligen plockas in för att börja avtjäna sina fängelsestraff.

Dn  Sydsvenskan Metro IDG (som först pinsamt skrev om EU-domstolen men nu har rättat detta) Svd

797 svar

 1. En fundering. Är Neij och Sunde verkligen så korkade att de trodde att deras ansökan skulle gå igenom? Det mest troliga är väl att man endast syftar till att förhala det oundvikliga – att man måste börja avtjäna de i laga kraft vunna domarna.

  Sen har det ju visat sig att Sunde har ljugit om sin inblandning i rätten, endast ”talesman” – samtidigt som han i en intervju skryter om sin inblandning i programmeringen av TPB. Trovärdighet noll.

  Bortsett från det futila i överklagandena så är det enorma kostnader kopplade till uppskjutandet av det oundvikliga. Han borde skämmas som genererar sådana enorma kostnader för samhället ännu idag med sina rättshaveristiska processer i förhalningssyfte.

 2. Alla lagar kräver oftast en mindre inskränkning i någon rättighet, vara det integritet eller yttrandefrihet. Det är alltid en svår avvägning, emellertid kan man inte bara åberopa en deklaration utiftån sin egen subjektiva tolkning och bortse från den komplexitet som föreligger deklarationerna.

  • Så är det. T.o.m. en så simpel sak som fartbegränsningar på vägarna är ju en inskränkning i människors fria vilja att köra som galningar utan hänsyn vare sig till sig själv eller andra.

   Lagar som förbjuder användning av maskering vid demonstrationer eller som ser allvarligt på att delta i upplopp är ju också inskränkningar i ett antal rättigheter.

   Det piraterna tror är att man kan ta en godtycklig rättighet som man tycker passar deras syften (yttrandefriheten, brevhemligheten…) och tro att denna rättighet är absolut och på något sätt övertrumfar alla andra rättigheter. Men nu är det ju lyckligtvis inte så. Upphovsrätten ÄR viktig men det finns många saker som är betydligt viktigare. Men den självpåtagna ”rätten” att snatta kopior av filer är banne mig inte viktigare än upphovsmännens rättigheter och det har ECHR tydligt bekräftat.

   • Kopiera filer är ett företagande som idag är billigt nog att göra som en hobby. Se dig omkring. Inga andra företaganden som kan göras som hobby som inte direkt skadar någon är olagligt. Jag får laga lunchlådor och ingen restaurang skulle drömma om att trakassera mig bara för att de vet om att de blir av med intäkter.

    Sen att du har delusioner om att snatteri är samma som kopiering gör bara hela diskussionen än mer bisarr. Det är ju du som inbillar dig att du har något gammalt adels-privilegium att ta betalt för gamla bedrifter, gubbstrutt där.

    ”Lagar som förbjuder användning av maskering vid demonstrationer eller som ser allvarligt på att delta i upplopp är ju också inskränkningar i ett antal rättigheter.”

    Ja det är ju en ohygglig lag. Ta bort den direkt. De som inte sköter sig i demonstrationerna får man väl plocka in och avmaskera EFTER att de brutit mot lagen. Du visar samma äckliga respektlöshet mot demokratiska principer vilken fråga du än diskuterar. Oskyldig tills motsatsen bevisats…

    • Att kopiera filer utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse är bevisligen inte ett företagande utan en brottslig verksamhet.

     Undvik ord som ”är” när du uttalar en åsikt, särskilt sedan det är så lätt att visa att det du säger inte är sant.

     URL §2
     ”Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.”

     • Privata företagare i Sovjet var väl enl. dig inte heller företagare utan de var kriminella skum som bröt mot statens ”lagliga rättigheter”?

     • OK, så det är din åsikt och inte som det ”är”.
      Tack för förtydligandet, din åsikt intresserar mig inte.

     • Läs på historia. Statsmonopolet slängde otillbördiga konkurrenter (privata företagare) i arbetsläger. Resultatet: smarta & nyskapande individer drog därifrån och marknaderna stagnerade.

 3. Jahapp. Domstolen går alltså på den felaktiga linjen att det skulle röra sig om ”kommersiell verksamhet” som även tings- och hovrätt gick på. Föga förvånande att beslutet då anses vara korrekt.

  Får mig att tänka på när jag körde en Taekwondomatch en herrans massa år sen. Det var på bortaplan och alla tre domare hörde till samma klubb som min motståndare. Han plockade flera poäng som endast snuddade mig medans jag drämde in flera sparkar som både hördes och kändes – utan att de gav mig poäng.

  I halvtid låg jag under 5-2, min tränare sa då till mig ”Slappna av, matchen är riggad. Ta det bara lugnt. Få bara en känsla för hur det är att slåss i tävlingssammanhang, kom sedan tillbaka så stark att de inte kan ignorera dig längre. När du sparkar så hårt att varje spark gör ont, då kommer deras små flugsparkar inte betyda ett dugg. Det är de som förlorar i längden!”

  Han hade rätt. Två år senare var det jag som stod på toppen av prispallen. Trots att det var samma domare. 🙂 Samma sak kommer hända med fildelningen. Fildelarna kommer bara lära sig sparka hårdare, och hårdare, tills etablissemanget tvingas att acceptera att fildelningen är här för att stanna, och ingen kan ändra det faktumet.

  Den dagen är inte idag. Men den är inom min livstid. Så det så!

  • Det är uppenbart att TPB är kommersiell verksamhet men du misstolkar beslutet från Europadomstolen. De menar ju att yttrandefriheten ska respekteras TROTS att TPB drivs som kommersiell verksamhet, men att upphovsrätten ändå väger tyngre. Det finns inget i texten som antyder att kommersiell drift eller ej har någon påverkan på beslutet,

   • Om TPB är kommersiell verksamhet då är också korplaget i vetlanda kommersiell verksamhet, simple as that.

    Men, sak samma. Det spelar ingen roll. Det enda domen har gjort är att slå in ytterligare en spik i upphovsrättskistan.

    Tror du domen är en seger? Kanske, möjligtvist. Sett ur ett mindre perspektiv, definitivt. Men det enda etablissemanget har lyckats med är att försäkra sig om att fighten kommer tas till nästa steg.

    Varje gång ”Hollywood” ger sig på folket, så spikar de igen upphovsrättskistan lite till. Förr eller senare kommer det gå så långt att folket fått nog, och börjar göra det värsta tänkbara – vända ryggen mot Hollywood. Och vad ska de göra då? När deras ”underbara” produkter bojkottas för att folket inte vill göda svinen som satte deras anhöriga i fängelse? När de inte ens fildelas längre för ingen vill veta av dem?

    Det är en 20-30 år kvar tills dess, såklart. Men det är dit vägen leder. GL HF! 🙂

    • ”Men, sak samma. Det spelar ingen roll. Det enda domen har gjort är att slå in ytterligare en spik i upphovsrättskistan.”

     Jaså? Fildelningen minskar, användningen av lagliga tjänster som Spotify ökar hela tiden. Fler och fler inser nu att vad gäller lagen finns inga som helst tveksamhet om vad som gäller. TPB-gänget har i laga kraft vunna domar, två av dem har redan avtjänat eller håller på att avtjäna sina straff. De andra två har överklagat ända till ECHR men fått avslag. Det kan faktiskt inte bli tydligare. Och alla rop om jäv och mutor är det ingen som går på längre.

     Rättsläget är solklart. De som ändå fortsätter med piratkopiering, enskilt eller kommersiellt som TPB får skylla sig själva om de åker dit för det.

     ”När deras ”underbara” produkter bojkottas för att folket inte vill göda svinen som satte deras anhöriga i fängelse?”

     Bojkottas? Du menar sno kopior och titta på filmerna och lyssna på musiken men skita i att betala ärligt för sig? Denna typ av bojkott görs ju inte. Men om ni vill även sluta dra ner filer och titta på innehållet – så mycket bättre!.

     Vilka är ”svinen”? Det är väl de kriminella element som fått i laga kraft vunna domar för att de begått övergrepp mot andra. I min bok är det de kriminella som är svinen, inte brottsoffren.

     • Ja i din bok var väl de livegna på medeltiden som gjorde uppror ”kriminella svin”. De bröt ju mot godsägarnas ”lagliga rättigheter”. Eller de företagsamma i Sovjetunionen som hade mage att starta företag som konkurrerade med det kollektivt ägda… de hamnade i arbetsläger.

      Inse någon gång att lagen kan vara käpprätt åt helvete…

    • Det är ganska obehagligt, men du har ju helt rätt. USA har åtminstone västvärldens mest välbeväpnade civilbefolkning. Det går en gräns för vad propagandamaskineriet klarar av och alla har en tröskel när de inte pallar att ta mer skit… Det är så trist för det finns så mycket underbara människor där 😦 De förtjänar så jävla mycket bättre än den sjuka politik och juridik som där bedrivs.

 4. För det första:
  Ja – beslutet i Europadomstolen kan ses som ett nederlag för de dömda i the Pirate Bay målet – Det är naturligtvis tråkig för dem – men inget man kan göra åt

  För det andra:

  Det är tämligen uppenbart att yttrandefriheten syftar till att skydda personer som uttalar sig i termer av åsikter, kritik mot regimen osv. Även om man kan klassa en datafil som representerar en film eller en låt som information så är denna information normalt inte av den arten som yttrandefriheten syftar till att försvara, om det inte handlar om film eller musik som just för fram ett politiskt budskap, vilket knappast gäller för film och musik i underhållningssyfte i allmänhet.

  Här drar nejtillpirater långtgående slutsatser – Att Europadomstolen har tagit beslutet och hänvisar till Europakonventionen gör det hela inte rätt – Europakonventionen bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som man har omvandlats och förvanskat till något annat – Att då hänvisa till Europadomstolen som någon slags ledstjärna är löjligt – Denna domstol står långt ifrån medborgarna och att tro att de sitter inne med all visdom och alltid fattar kloka beslut är naiv

  Man bör fråga sig vilka som kan tala för sig inom EU – Vilka är det som kan påverka lagarbetet – och på vilkas sida står alla dessa organ inom Europa som påverkar miljoner och åter miljoners liv – Ja – inte är det den oorganiserade massa utan ekonomiska medel som kan göra sin röst hörd – Hur många vet vad som försiggår i Europabyggnads korridorer och kontor? – Vi har sett att i ALLA sammanhang där tryck utövas för att steg för steg inskränka människornas yttrandefrihet – det alltid kan urskiljas stora organisationer som lobbar för sina intressen – Detta sker med stora pengainsatser och professionella personer med stora kontaktnät – Vem eller vilka kan föra talan för oss små människors intressen? – Det ENDA vi små människor har är den oförvanskade texten i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som förkunnar våra mänskliga rättigheter – Den är dom små människornas ledstjärna – Den är KLAR och TYDLIG och var och en som kan läsa och förstå enklare meningar kan därav få kunskap om vilka hans mänskliga rättigheter är – INGEN auktoritet – vare sig den heter Europadomstolen – Supreme Court – Kinas eller Nordkoreas högsta domstol mm har enligt artikel 30 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna under INGA omständigheter RÄTT att ”tolka och implementera” lagar som kullkastar dessa våra mänskliga rättigheter!!!

  Det är därför löjligt att tro att Europadomstolens utslag är någon slags högsta instans för rättvisa – Europadomstolen består av människor som precis som alla makthavare på olika nivåer är är utsatta för tryck från olika särintressen omkring dem – Se bara på dom svenska domare i The Pirate Bay fallet – Man kan som nejtillpirater tro att hela affären – från tillslaget till den slutgiltiga domen var ett praktexempel på rättvisan – men en vanlig utomstående med normal intelligens inser att det fanns och hände alltför många konstigheter och att man därför ingalunda kan säga att dom dömda har fått en rättvis rättegång

  nejtillpirater vill få oss att tro att vårt rättvisesystem inte kan misslyckas och att en rättegång inte kan vara politisk – Affären med dom 2 Egyptier som utlämnades till maskerade USA agenter på svensk mark för att transporteras till ett annat land och där de sedan torterades berättar en annan story – Ett annat fall är dom svenska medborgarna som plötsligt fann att de var medborgare utan några som helst rättigheter för att de hade en verksamhet som förmedlade pengar till nord Afrika och de därför ”misstänktes” för att finansiera terrorister allt enligt USA – Det tog åratal innan dessa personers heder återställdes och de på nytt kunde vara medborgare i det land som under åratal har haft rykte om att alltid försvara dom mänskliga rättigheterna – Det finns inget som säger att man om 10 år inte förundrat skakar på huvudet åt the Pirate Bay fallet och undrar över hur våra makthavarna kunde ha varit så blinda att de inte insåg att de var manipulerade av dunkla krafter

  INGEN lag är av Gud given och allteftersom samhället förändras – förändras lagarna – Oftast ligger lagarbetet långt efter den snabba samhällsutvecklingen – The Pirate Bay och andra torrentsajter – sk cyberlockertjänster – fildelning mellan smartphones och tabletter är alla nya tekniker som lagen inte har hittat något svar på – Problemet är att man inte kan lagstifta om Internet – man kan bara försvåra för användarna – På Internet finns inga landsgränser där lilla Sverige eller ens EU kan lagstifta om deras lilla del och kontrollera att deras lagar efterlevs där – vilket The Pirate Bay så tydligt har visat – Lagar har bara ett värde om en regering kan kontrollera att de efterlevs – I en FRI och DEMOKRATISK stat kan detta ENBART ske om lagen reflekterar dess medborgarnas sinne för rättvisa – Man måste med andra ord antingen övertyga ens medborgare om att lagen har BERÄTTIGANDE eller medborgarna måste själva inse det kloka i en lag – Beaktar man hur Thomas Bodström ändrade upphovsrätten 2005 och hur IPRED trycktes genom under massiva protester då är det inte att undra på att vi idag fortfarande har nästan 2 miljoner fildelande svenskar och att det knappt finns NÅGON i vårt land som höjer ögonbrynen åt denna aktivitet – Detta visar med all tydlighet att upphovsrätten av idag saknar LEGITIMITET – Att hävda att dessa fildelande svenskar och de som inte uppfattar denna aktivitet som något brott för kriminella – fuskare och snyltare och sedan påstå att de är en snyltande PÖBEL är höjden av enfald

  Nej – vi som RESPEKTERAR den lilla människans rätt så som stipuleras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – vi förstår att Europadomstolens utslag inte betyder att det har BEVISAT någonting – Utslaget har INGALUNDA bevisat att de som hänvisar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har FEL och att de inte begriper sig på juridik och att de därför bara är pajasar – FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är INTE skriven för Europadomstolen att tolka och ”implementera” – Den är skriven för OSS vanliga människor – så att VI skall kunna hänvisa till dess artiklar och påpeka för våran regering att den BRYTER mot den eller den mänskliga rättighet – Det är DÄRFÖR FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är så ENKEL – KLAR och TYDLIG så att inga juridiska experter som nejtillpirater skall kunna MANIPULERA sanningen – Han har dessutom ingen som helst TROVÄRDIGHET efter alla LÖGNER han har förkunnat men nu slår sig på bröstet och triumferande utropar – se – jag hade rätt

  • Sedär, där spelade Donsan ut det klassiska konspirationskortet. När argumenten tryter, när verkligheten inte stämmer överens med Donsans tomma retorik, så beror det självklart på olika konspirationsteorier. Bra där, Donsan, tryck ned foliemössan ännu lite djupare 🙂

   • Jag förstår att Thomas aldrig har hört talas om lobbyism – eller påtryckningar från USA – Läsa och förstå texter är inte hans starka sida – Han tror i sin enfald att politiker och lagstiftare bara har folkets bästa för ögonen och aldrig låter sig påverkas av ekonomiska särintressen – Nåja – vad annars kan man förvänta sig av detta ekonomiska geni

    Ett litet axplock
    USA:s filmindustri pressade svensk polis
    Universiteten stänger av fildelare – efter påtryckningar från amerikanska filmbolag
    USA:s filmindustri pressade svensk polis
    Hemligt samarbete med USA mot fildelare
    Utredning om fildelning får kritik
    Konspiration? – Ja ja mensann!!!

    Vad är det med dessa svenskar – som förnekar att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger det den säger – Som ogenerad sprider USAs och dess ekonomiska särintressens propaganda – ja på ett sådant enfaldig vis att inte ens representanterna för dessa särintressen skulle vilja ta i dem med en tång – på bekostnad av sina nästan 2 miljoner fildelande landsmän

    Vad går runt i deras huvuden? – Tror de verkligen att de har svenskarnas bästa för ögonen? – Tror de att upphovsrätten är så helig att det inte spelar någon roll vilka mänskliga rättigheter man våldför sig på? – Som är blinda och vänder ryggen till så fort det handlar om svenskarnas rättigheter men accepterar att USA och dess ekonomiska särintressen med hot och påtryckningar och med den benägna hjälpen av korrupta Amerikanska politiker förmår VÅRA folkvalda att lagstifta mot sitt eget folk?

  • Och Thomas vill så gärna bidra med det lilla han få ihop till en förståelig mening – Har han något av värde att förtälja? – Nej – Han bara konstaterar – utan några som helst logisk argumentering – att När argumenten tryter, när verkligheten inte stämmer överens med Donsans tomma retorik, så beror det självklart på olika konspirationsteorier. Bra där, Donsan, tryck ned foliemössan ännu lite djupare

   Ja se dessa upphovsrättsextremister som tror att när DE säger något – t ex att upphovsrätten är till för att ge musik- och filmbolag samma rättigheter som t ex H&M och Volvo att sälja sina specifika varor – han verkligen tror att han har kommit på en banbrytande sanning som kulkastar alla ekonomisk kunskap och att han därför – sådär utan vidare – kan avvisa det jag säger som ”tom retorik”

   • Donsan påstår glatt att Europadomstolens ledamöter har blivit påverkade av några diffusa ”särintressen”, vilket enligt Donsans logik har påverkat domslutet mot TPB. Finns det någon substans i de påståendena? Några länkar till nån oberoende bevisning för att på nåt sätt verifiera påståendet?
    Nix, det är tomt som en uppblåst ballong. Påståenden helt utan substans, helt utan verklighetsförankring och helt utan bevis.
    En klassisk konspirationsteori, så dra ned foliemössa Donsan. Det kanske kommer strålning från CIA-spionerna.

    • Nä de strålar inte. De snackar skit bakom ryggen. Mkt effektivare… Ingen kommer lyssna på dig om de har bilden att du är en pajas. 😉 Skratta bakom ryggen på dig, sänka ditt självförtroende tills du är raserad och sen bygga upp dig på nytt som de vill ha dig.

   • Jag förstår att Thomas aldrig har hört talas om lobbyism – eller påtryckningar från USA – Läsa och förstå texter är inte hans starka sida – Han tror i sin enfald att politiker och lagstiftare bara har folkets bästa för ögonen och aldrig låter sig påverkas av ekonomiska särintressen – Nåja – vad annars kan man förvänta sig av detta ekonomiska geni

    Ett litet axplock som visar dessas ”diffusa särintressens ansikte”
    USA:s filmindustri pressade svensk polis
    Universiteten stänger av fildelare – efter påtryckningar från amerikanska filmbolag
    Hemligt samarbete med USA mot fildelare
    Utredning om fildelning får kritik

    Logisk slutsats
    Om man i alla sammanhang där tryck utövas för att skärpa den Svenska upphovsrätten ser att företrädare och representanter för dom 4 världsdominerande och multinationella musikbolag och 7 världsdominerade och multinationella filmbolag med säte i USA dominerar – och knappast ser några representant för dom inhemska svenska grupperna som åtnjuter den Svenska upphovsrättens skydd – då är den logiska slutsatsen att det är dessa världsdominerande och multinationella företag i USA som styr den Svenska upphovsrättens utveckling i en riktning som är fördelaktig för dem på bekostnad av svenskarnas mänskliga rättighet att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information

    Konspiration? – Ja ja mensann!!!

    Vad är det med dessa svenskar – som förnekar att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger det den säger – Som ogenerad sprider USAs och dess ekonomiska särintressens propaganda – ja på ett sådant enfaldig vis att inte ens representanterna för dessa särintressen skulle vilja ta i dem med en tång – på bekostnad av sina nästan 2 miljoner fildelande landsmän

    Vad går runt i deras huvuden? – Tror de verkligen att de har svenskarnas bästa för ögonen? – Tror de att upphovsrätten är så helig att det inte spelar någon roll vilka mänskliga rättigheter man våldför sig på? – Som är blinda och vänder ryggen till så fort det handlar om svenskarnas rättigheter men accepterar att USA och dess ekonomiska särintressen med hot och påtryckningar och med den benägna hjälpen av korrupta Amerikanska politiker förmår VÅRA folkvalda att lagstifta mot sitt eget folk?

    • Phu… Svaret på min direkta fråga om du har nåt belägg för att Europadomstolens domslut skulls vara felaktigt påverkat av några diffusa särintressen är alltså att du inte har några som helst belägg för det. Ingenting. Tomt.
     Lösa påståenden om att USA skulle ha påverkat svensk lagstiftning är just bara lösa påståenden och har ju inte nåt med Europadomstolen att göra. Tomt prat – igen!
     För övrigt är det fullt rimligt att USA tar upp problem med Sverige och andra länder. Precis på samma sätt som svenska diplomater är engagerade i svenska intressen utomlands. När IKEA hade problem med korruption i Ryssland hoppas jag att svenska diplomater tog upp det med sina ryska motparter. En juridisk fråga som ställer till problem för svenska företag.

     Lev vidare i din värld av konspirationer och sammansvärjningar. Vi andra nöjer oss nog med verkligheten, även om den inte är lika spännande som ”Donsans värld”

 5. Det är uppenbart att svensk lagstiftning är i enlighet med Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, enligt Europakonventionen och Bernkonventionen,

  Kan man förvänta sig att en stat eller en sammanslutning av stater skulle medge att de bröt mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? – Naturligtvis inte – därför är ordet enligt så talande – Den säger inte att Europakonventionen och Bernkonventionen verkligen respekterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. – bara att de enligt dom själva gör det – precis som Nordkorea och Kina tror sig vara demokratiska stater

  • Det är väl en himla skillnad på vad Sverige, Nordkorea och Kina påstår om sig själva, eller hur?

   Sverige är en av världens mest utvecklade demokratier enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

   Sverige ligger på 4:e plats i världen, USA på 19:e, Kina på plats 141 och Nordkorea på plats 167.

   Sverige klassas som en fullvärdig demokrati medan Kina och Nordkorea klassas som auktoritära regimer.

   Men inga fakta är ju intressanta om de inte är i linje med piraternas konspirationsteorier…

   • På samma sida kan du läsa att Sverige föll från 1a plats till 4e med följande förklaring:

    ”Detta med hänvisning till en ökning av negativa känslor mot invandrare, upptagandet av Sverigedemokraterna i den svenska riksdagen efter riksdagsvalet i september 2010, och problem i öppenhet och partifinansiering.”

    Helt irrelevant för demokrati. Demokrati är folkstyre. Snarare ett tecken på en välfungerande demokrati att även främlingsfientliga åsikter får komma till uttryck och representeras i offentliga politiken.

    • Med definitionen demokrati = folkstyre:

     Invandrarna tillhör folket och en väl fungerande demokrati bör avspegla en sådan syn.

     Att debatten förs är ett tecken på demokrati men en nivåökning av främlingsfientliga åsikter tyder sannolikt på en degradering av demokratin.

     • Invandrarna tillhör absolut folket, men det gör ju alla grupper, även SDare. Att skydda invandrare på bekostnad av SDares demokratiska rättigheter att organisera sig politiskt är inte heller demokratiskt. Både invandrare och invandringskritiker måste få delta i politiken. Annars är det helt enkelt inte demokrati längre.

  • Och detta skall vara ett svar på vadå?
   Sverige lutar sig – som du säger – mot Europakonventionen och Bernkonventionen – Jag hävdar att dessa organ har förvanskat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och att de därför naturligtvis hävdar att de enligt dom själva respekterar dom mänskliga rättigheter – Jag är säker på att Nordkorea och Kina hävdar samma sak om sina tolkningar och implementeringar

   Jag påvisar bara att LOGIKEN inte stämmer – Antingen respekterar man FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna så som det är skrivet eller så gör man det inte – Man kan bara inte plocka russinen ur kakan och avvisa allt som inte passar – vilket är vad DU gör

   DU hävdade att piraterna bröt mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna TROTS att inte en enda artikel i den stödjer detta

   DU hänvisade till artikel 30 och påstådd att den förbjöd piraterna från att bryta mot denna obefintliga rättighet som bara fanns i din fantasi och

   DU påstådd att Europakonventionen och Bernkonventionen respekterade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna även om de ”tolkade och implementerade” artikel 19 på sitt eget sätt

   Nu när JAG hänvisar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och faktisk KAN visa på artiklar som stödjer vad jag säger – då är JAG en pajas? – Jag bara frågar – Hur mycket TROVÄRDIGHET har du kvar?

   • Varför kan du trots upprepade tillrättavisningar fortfarande inte använda rätt svaraknapp? Det är oerhört tröttsamt att du hela tiden föder svar på första nivån istället för att svara på resp. inlägg. Är det något du inte har förstått angående hur Svara fungerar?

    Angående din tolkning av Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna så har du helt fel. ALLT handlar om tolkning i vår värld. Det går inte skriva en text som är entydig. När man tar fram centrala avtal så försöker man så långt det går förhandla fram formuleringar som de flesta är bekväma med men entydiga och fria från tolkning blir de aldrig.

    Alla med juridisk skolning vet att detta måste sedan implementeras i underliggande avtal, lagar, tolkas via rättspraxis osv. Ibland kommer rättsfall att överklagas, kanske ända upp till ECHR. Då får man möjlighet att se om ett visst land har skött sina åtaganden och gjort rimliga ÖVERVÄGANDEN mellan olika rättigheter, lagar osv. Och i fallet domen mot de kriminella personerna bakom TPB så sade domarna i ECHR enhälligt att svensk domstol agerat korrekt och det är detta vi har att förhålla oss till och inte till dina hemsnickrade teorier. Eller så framhärdar du genom att fortsätta med dina pajaserier.

    Ge dig nu Donsan, du kan visa styrka genom att trots allt erkänna att du hade fel.

    • Säger LÖGNAREN nejtillpirater när han inte längre kan hänvisa till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna för att LJUGA om piraterna

     Varför skulle vi tro på honom nu?

     Vad säger att hans utläggningar är sanna nu?

     Vad säger att han inte påstår en massa saker som är LÖGNER också nu?

     Ja påståendet att .Det går inte skriva en text som är entydig låter falsk i mina öronen när nejtillpirater utan att rodna kan påstå att pirater bryter mot dom mänskliga rättigheterna och att de därför har sig själva att skylla när regeringen stiftar lagar mot dem

     Alla med lite intelligens måste väl inse att denna man inte är att lita på och allt han har en EGEN agenda för allt han påstår – Ja inte är det svenskarnas bästa – Hat kombinerat med LÖGNER har aldrig ett vackert ansikte

    • Jag vill också tillägga att nejtillpirater enligt honom själv – tror att Piratpartiets politik skulle skapa ett samhälle av kriminella, fuskare och snyltare – Det är enligt nejtillpirater – den enda anledningen att han tar debatten – och då på ett så sakligt sätt som möjligt – *lol* – Naturligtvis utan att visa upp tillstymmelsen av bevis – nejtillpirater har aldrig någonsin befattat sig med en enda sakfråga i Piratpartiets partiprogram och diskuterat det på ett sakligt sätt

     Tanken att ett politisk parti verkligen skulle vilja skapa ett sådant samhälle för att de vill reformera upphovsrätten så att det står varje svensk fri att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information och för att de vill värna om svenskarnas personliga integritet faller på sin egen orimlighet

     Om nejtillpirater VERKLIGEN bekymrar sig för kriminella, fuskare och snyltare – då borde han väl rimligtvis vända sig mot t ex bankdirektörernas fantasilöner och hur politikerna roffar åt sig inte bara genom att tilldela sig höga löner utan även genom en massa välbetalda extra jobb i styrelser mm – Man kan fråga sig hur dessa politiker överhuvudtaget kan sköta sin politiska uppdrag

     Nej – nejtillpiraters blogg SYFTE är ingalunda att värna om det svenska samhällets moral och renhet – Var och en behöver bara läsa genom hans inlägg för att förstå att han bara svamlar HATPROPAGANDA – vilket är precis MOTSATSEN till ett tolerant samhälle

     Vad som förvånar mig att han ändå kan få så många följeslagare som inte bara instämmer med honom – utan själv bidrar med den ena idiotiska kommentaren efter den andra i deras iver att hacka på ett parti som idag knappt existerar och vars inflytande på svensk politik är lika med NOLL – Ja – utan att dessa upphovsrättsextremister ens inser ENFALDEN i deras argument

     • Följeslagare…

      Ja ända upp i ECHR tydligen, mina åsikter stämmer nämligen väldigt bra överens med hur man dömt i svensk domstol såväl som i ECHR.

      Dina åsikter däremot saknar totalt verklighetsförankring, vad kan man dra för slutsatser om detta tror du? Foliehatten sitter rätt hårt fast uppenbarligen.

      LOL LOL LOL

     • Du är rolig du 😀 Det är snarare domstolarna som saknar verklighetsförankring. Vanligt folk skrattar åt deras översittaridioti och fildelar på som aldrig förr.

     • Då är det piraterna som är översittare.

     • Hur kan piraterna vara översittare? De har inte någon formell makt som domstolar eller politiska beslutsfattare har.

     • De utgör en pöbel som kör över andra, ungefär som att ett upplopp har makt över de personer, byggnader osv. som de misshandlar och förstör längs sin väg. Problemet med piraterna är inte varje enskild person utan den totala mängden och dess kollektiva effekt på upphovsmännens rättigheter.

      Det fungerar på liknande sätt med andra förhatliga yttringar såsom skattefusk och bidragsfusk – man kan hantera att ett fåtal överträdelser sker men om det blir för spritt så är det ett enormt problem. Eller som vid nedskräpning, en enstaka fimp utanför min villa kanske inte gör så mycket men om det ligger tiotals/hundratals från många olika nedskräpare så är det ett problem.

      Piraterna har inte förståelse för vad deras egna handlingar orsakar totalt sett, det är precis samma sak som hur vissa personer resonerar som deltar i ett upplopp. Om inte jag kastat stenen så hade någon annan gjort det. Jag var bara en av många. Det var inte jag som började, det var någon annan. Jag gjorde bara som alla andra. Osv.

     • Om en enskild person lagar lunchlåda så gör det inte så mycket för resturangerna, men om en stor procentandel av folket gör det – ja då blir de ju garanterat av med intäkter – jämfört med om det vore förbjudet att laga egen mat. Eller om en enskild person sparar pengar genom att klippa sig själv istället för att gå till frisören, men om många gör det så drabbas frisörnäringen negativt.

      Men nämnda företag har inga lagliga ensamrätter att dra in pengar på sina favoritvillkor – de har ingen rätt att hindra mig eller dig att hobbylaga mat eller klippa oss på vår fritid, och självklart har inte några andra branscher det heller.

      Erbjud en konkurrenskraftig tjänst som folk vill betala för istället för att hota dina kunder med polisen, hur svårt kan det vara..?

     • @gurra

      Varför drar du hela tiden upp irrelevanta jämförelser med laga lunch och klippa sig? Vet du inte att upphovsrätten bara omfattar det som har verkshöjd och det finns ingen verkshöjd i att laga egen lunch eller klippa sig själv.

      Dessutom är det helt lagligt att komponera egna låtar i hemmet så jag förstår inte varför du tar upp dessa exempel gång på gång. Det är även lagligt att spela andras låtar hemma men inte offentligt hur som helst, beroende på i vilket sammanhang. Det du inte får göra är att kopiera inspelade original, utöver det som är privatkopiering, men det är ju en helt annan sak än att laga en egen lunch utan verkshöjd och utan att du konkurrerar med någon.

      Alla som driver restaurang vet att de bara konkurrerar med andra restauranger, valet att äta hemma eller på någon godtycklig restaurang är inte konkurrens utan bara ett val konsumenten gör. Samma sak med frisersalonger.

      Är det inte på tiden att du kollar upp hur upphovsrätten och varumärkeslagen fungerar? Du kommer hela tiden tillbaka till samma missförstånd. Vad krävs för att du ska sluta med dessa dumheter? En dom i ECHR till?

     • Det är ju inte ett dugg irrelevant – illegal fildelning är en hobby i precis samma utsträckning som att laga sin egen mat. Det är du som desperat försöker motivera att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Själva kopiorna kan antingen kopieras som en proffstjänst eller som hobbyverksamhet.. hur kan det vara så förbenat svårt att förstå?

      Vill man ha nytt skapande får man vara beredd att investera i det – men att kräva ta betalt i efterskott för de gamla bedrifterna – det kan du helt enkelt inte räkna med längre.

      ECHR och upphovsrättslobbyisterna är lika världsfrånvända som katolska kyrkan var på 1500-talet när de förföljde Martin Luther, protestanterna och olovlig boktryckning. På den tiden skulle katolska munkar ha ensamrätt på kunskap och att mångfaldiga den. De förföljde både politiskt, vetenskapligt och religiöst oliktänkande med lagens långa arm. Ni är inte ett dugg bättre själva.

     • Har du något annat än egna tankar, vilka du försöker passera som logik?

      Fortfarande inget som backar upp dina tolkningar eller dina konspirationsteorier gällande Europadomstolen, lobbying och mänskliga rättigheter?

      Jättekul är det faktiskt att du, när du helt saknar stöd för det du säger, inte funderar på huruvida du kanske skulle kunna ha fel i din tolkning, av mänskliga rättigheter, utan då är det hela världen som är korrupt. Alla utom du, och en del andra piratpajsare, har missförstått de mänskliga rättigheterna. Demokratiska stater som spelar med i ”lobbyns” spel fast de vet att de bryter mot de mänskliga rättigheterna, är det nåt sånt du menar?
      Och ändå lyckas du inte hitta något stöd för det du säger?

     • Det är väl inga konstigheter att tidigare etablissemang försöker skydda de monopolsituationer som de byggt upp med näbbar och klor? Så har det varit i alla tider, även skråna på 1800-talet, statsmonopolet på religion före 1850.. Spanska Inkvisitionen på 1500- och 1600 talet osv.

     • Är det människors monopol på mänskliga rättigheter du menar då?

     • Nej människors monopol att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Upphovsrätten är ju ett sånt monopol. Att utföra något en gång och sen ha laglig rätt att ta betalt för obegränsat många kopior i efterskott. Det är ett monopol och ett privilegium som inte kan motiveras längre. Hur många % av befolkningen ska arbeta med att administrera Gammalt Arbete? Resten av befolkningen tvingas skapa nytt värde för sitt arbete – varken särskilt rättvist eller ekonomiskt.

     • Värde skapas varje gång ett upphovsrättsskyddat original kopieras, eftersom då minst en person till får tillgång till värdet. Det är bl.a. detta värde, som upphovsmannen har laglig rätt att ta betalt för om någon vill köpa, som upphovsrätten skyddar enligt exempelvis Europakonventionen och enligt beslutet i ECHR.

      Enligt ditt synsätt får man väl inte ha aktier eller fonder heller för inget nytt värde skapas ju, eller hur. Det börsnoterade företaget tjänar inte en enda krona på att en aktie köps eller säljs men både handelsinstitutet och köpare och säljare kan tjäna pengar om och om igen på samma aktie.

     • Värde skapas även när jag lagar mat hemma eller då jag kan använda min toalett, trots detta får ingen kock betalt i efterskott för recepten jag använder, ingen resturang får betalt för ”uteblivna intäkter” och ingen rörmokare som fixat rören till min toalett får royalties för var gång jag skiter.

     • @FG
      ”Värde skapas även när jag lagar mat hemma eller då jag kan använda min toalett, trots detta får ingen kock betalt i efterskott för recepten jag använder, ingen resturang får betalt för ”uteblivna intäkter” och ingen rörmokare som fixat rören till min toalett får royalties för var gång jag skiter.”

      Så länge du skiter på din egen toalett så är det ditt fria val.
      Vill du skita på en toalett som inte är din så är det upp till ägaren av den toaletten att välja om han tillåter dig att göra det gratis eller om han vill ta betalt.

      Du fortsätter att stråla med idiotiska jämförelser, anser du att ditt skitande har verkshöjd?
      Ditt skitsnack har det i varje fall absolut inte;-)

     • Sten: mitt snack hoppas jag inte har ”verkshöjd” då jag önskar att det ska spridas så enkelt som möjligt. Du fortsätter att misslyckas inse att upphovsrätten är en dålig ursäkt att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Som ett slags gammalt adelsprivilegium.

      ”Så länge du skiter på din egen toalett så är det ditt fria val.”

      Men hantverkarn som hjälpt till bygga toaletten vill väl ha royalties och likadana lyxvillkor i sitt arbete som du har, ska han inte få det, eller gör ditt arbete som upphovsinnehavare ”finare” och mer värd än honom?

     • @FG
      ” Du fortsätter att misslyckas inse att upphovsrätten är en dålig ursäkt att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Som ett slags gammalt adelsprivilegium.”

      Du fortsätter att hävda detta men misslyckas komplett om och om igen med att komma med minsta lilla formulering som på ngt vis stärker ditt infantila resonemang.

      ”Så länge du skiter på din egen toalett så är det ditt fria val.”
      Men hantverkarn som hjälpt till bygga toaletten vill väl ha royalties och likadana lyxvillkor i sitt arbete som du har, ska han inte få det, eller gör ditt arbete som upphovsinnehavare ”finare” och mer värd än honom?”

      Eh, ingen har påstått att sig vara finare än ngn anna, förutom Falkvinge då, i övrigt så är det upp till hantverkaren att sälja och installera vilken toalett som helst. Om han vill sälja en mynttoalett som inte spolar, om du inte stoppar en krona i den, så är det hans val. Ditt val är att köpa en annan toalett.
      För övrigt så innebär inte ditt inköp av en st Ido toalett att du därmed har rätten att kränga Ido toaletter.

      För övrigt:
      Jag har absolut inga lyxvillkor på ngt annat sätt än de du har i ditt arbetsliv.

     • ”För övrigt:
      Jag har absolut inga lyxvillkor på ngt annat sätt än de du har i ditt arbetsliv.”

      Jaha, hur ska jag motbevisa det då? Inte så att du uppger vem du är, men det går fint för din del att vara anonym och samtidigt att propagera för att anonymitet och yttrandefrihet på nätet ska inte vara allmänt…

     • @FG
      ”Jaha, hur ska jag motbevisa det då? Inte så att du uppger vem du är, men det går fint för din del att vara anonym och samtidigt att propagera för att anonymitet och yttrandefrihet på nätet ska inte vara allmänt…”
      Och när har jag propagerat för det? Källa och länk tack.

     • Här på bloggen. Att hitta bland allt ordbajs här är dock inte det lättaste.

     • @FG

      Så än en gång hävdar du ngt som du på intet sätt har ngt stöd för. Fett jobbat FG.

     • Upphovsrätten är främst ett skydd för låtskrivares rätt till sina verk och även för artisters rätt till sina egna prestationer. Med en ”avskaffad upphovsrätt” så finns det inget som hindrar bolag från att använda musiken utan att ingå avtal med artister och låtskrivare, på vilket sätt blir det bättre för artister och låtskrivare om alla typer av musikanvändande bolag fritt kan använda alla verk och prestationer utan att ersätta upphovsmännen?
      Vi, som är konsumenter betalar bara en gång när vi köper ett fonogram eller musik medelst annan ljudbärare, bolagen betalar för varje användande, varför är du på bolagens sida i det här?

     • Finns ingen anledning att ha rätt till verk. Om folk gillar det du kan göra så kommer det finnas en efterfrågan på ditt arbete. Upphovsrätten är å andra sidan inte att ta betalt för arbete utan att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter.

     • ”varför är du på bolagens sida i det här?”

      Beror väl på vilka bolag du menar. Jag är på företagsfrihetens sida. Är du duktig på något och kan visa upp det du gör så kan du sälja din arbetskraft – men att kräva ta betalt för kopior för gamla bedrifter.. finns ingen ursäkt till det.

     • Jo, det gör ju det.

     • Det är bekvämt och praktiskt att få lov att ta betalt på sina favoritvillkor genom att införa förbud för andra att göra grejer, men om alla företag skulle bete sig så… skulle inte bli ett särskilt fritt land att leva i om vi har jättemassa olika specialregler att du får inte göra detta och detta på din fritid för då får nån person eller nåt företag här sämre intäkter.

      Det är ju en form av förtryck att förbjuda folk att göra saker för att ngn annan ska få ökade möjligheter att dra in så mkt pengar som möjligt.

      Stackars Ture Tventon… kunde inte baka och mumsa i sig sina egna semlor på fritiden… det vore ju att utsätta proffs-konditorierna för uteblivna intäkter!

      Jag köper gärna proffslagade semlor och fildelar musik, en del lägger hellre sina pengar på fysiska album och lagar sina semlor själva. I båda fallen har du två företag som ”går back” jämfört med om vi ej skulle haft friheten att göra endera.

      Den fildelade musiken är gratisreklam för gruppens framtida jobb. Tycker jag om den så har det ett värde för mig att stödja dem i deras skapande så att jag kan få mer av deras musik i framtiden.

     • Bör inte alla ha monopol på sitt eget arbete oavsett vad det är man gör?

     • Du har monopol att sälja ditt arbete ja. Men det är inte samma sak som att göra nånting och sen ha monopol att ta betalt gång på gång i efterskott i princip obegränsad tid hur många gånger som helst utan motprestation.

     • @FG
      ”Du har monopol att sälja ditt arbete ja. ”

      Ja men se där.
      FG håller med om att alla har monopol på att sälja sitt arbete, woow:-)

     • Ja det är väl inte särskilt kontroversiellt att man har ensamrätt att sälja sin arbetskraft. Så har det varit sen slaveriet avskaffades, vilket för övrigt också var en ”legal right” och på den tiden användes säkert samma argument som ni använder: de sablans slavarna som inte skötte sig och försökte fly kränkte slavägarnas legala rättigheter. Vilken pöbel va?

     • @FG
      ”Ja det är väl inte särskilt kontroversiellt att man har ensamrätt att sälja sin arbetskraft. Så har det varit sen slaveriet avskaffades, vilket för övrigt också var en ”legal right” och på den tiden användes säkert samma argument som ni använder: de sablans slavarna som inte skötte sig och försökte fly kränkte slavägarnas legala rättigheter. Vilken pöbel va?”

      Så alla har monopol på sitt arbete men du tycker inte att de som skapar immateriella verk skall ha det? eller?

     • Jag tycker att det ska vara fritt fram att investera i arbete i kreativa branscher, däremot kan man inte komma i efterhand och kräva betalt för något som redan gjorts. Det som görs blir reklam för det framtida arbetet. Gillar jag det jag fildelar och dess skapare så borde det ha ett värde för mig att de kan fortsätta skapa nytt åt mig. Det som är i centrum är som alltid själva arbetet som behövs för att åstadkomma ngt. Borde vara ett pris fint nog för varje kreatör att bli odödlig på internäten. Ens verk alltid kunna röra och inspirera kommande generationer i deras liv och skapande. Det är ju helt fantastiska möjligheter som internet och fildelningen skapar. Att säga nej tack till det är kortsiktigt, egoistiskt och dumgirigt som säjtan.

     • @FG

      ”Jag tycker att det ska vara fritt fram att investera i arbete i kreativa branscher,”

      Det är fritt att investera i det du vill investera i så läge skaparen är villig att låta dig investera.

      ”däremot kan man inte komma i efterhand och kräva betalt för något som redan gjorts. ”
      Det är ingen som kommer i efteråt och ber om ngt, man ber enbart att få betalt när konsumenten väljer att på ngt sätt införskaffa den produkt man framställt.

      ”Det som görs blir reklam för det framtida arbetet. ”
      Det valet görs av den som skapar, inte av den som konsumerar. Så är det i alla branscher.

      ”Borde vara ett pris fint nog för varje kreatör att bli odödlig på internäten.”
      Lol, säg det till barnen när de är hungriga eller byxorna är sönder.

     • ”Det är fritt att investera i det du vill investera i så läge skaparen är villig att låta dig investera.”

      Ja det är tydligt att skivbolag tvingar sina artister att vägra låta fansen betala direkt till dem. Jag har försökt på många håll, men det är skitsvårt att nå fram till artisterna, säkert kollas deras bandmail av andra eller så vågar de inget annat än lyda bolaget.

      ”Lol, säg det till barnen när de är hungriga eller byxorna är sönder.”

      Och du menar att artister får betalt av upphovsrätten så de klarar att försörja sina barn? Sluta nu larva dig. Det är ju lögn och förbannad dikt. Artister drar ju in pengar på livespelningar mer än nåt annat. 50% av liveintäkter är en realistisk andel medans 5% av skivförsäljning är en optimistisk skattning av vad du som band kan få från upphovsrätten.

     • @FG

      ”Ja det är tydligt att skivbolag tvingar sina artister att vägra låta fansen betala direkt till dem.”
      Eh, plantan, ingen är tvingad till ngnting. Det är vanliga kontrakt och förhandlingar.

      ”Jag har försökt på många håll, men det är skitsvårt att nå fram till artisterna, säkert kollas deras bandmail av andra eller så vågar de inget annat än lyda bolaget.”
      Eh plantan, de har skrivit avtal och de flesta artister lämnar inte ut sina email adresser till allmänheten.

      ”Lol, säg det till barnen när de är hungriga eller byxorna är sönder.”
      Och du menar att artister får betalt av upphovsrätten så de klarar att försörja sina barn? Sluta nu larva dig. Det är ju lögn och förbannad dikt.”
      Eh, plantan, då är du där igen, artister och upphovsrättsinnehavare är inte samma sak.
      Du borde försöka lära dig det.

      ”Artister drar ju in pengar på livespelningar mer än nåt annat. 50% av liveintäkter är en realistisk andel medans 5% av skivförsäljning är en optimistisk skattning av vad du som band kan få från upphovsrätten.”
      Eh plantan, artister är fortfarande inte samma sak som upphovsrättsinnehavare.

      Jag är upphovsrättsinnehavare till de saker jag skapat. En del företag väljer att inte köpa loss alla rättigheter och får därför, enligt de kontrakt och avtal vi har, betala för nya intäkter, nytt användande etc. Företaget hade kunnat välja att köpa loss allt, men ibland gör de det inte. Ett vanligt avtal ser du.

     • Säkert minst 95% av alla bra band jag hört skriver sin egen musik. Ingen större förlust varken för min räkning eller för dessa banden om upphovsrätten avskaffas… Så mycket bra kultur skulle skapas utan att upphovsrätten fanns på plats… se bara hur internet formligen svämmar över av vad som folk skapar av glädje och utan direkt vinstintresse och lägger ut på fildelningssajter. Upphovsrätten har helt klart spelat ut sin roll.

      Troligen är det dessa som är huvudmålen för upphovsrätts-extremisterna… den frivilliga gratiskonkurrensen kan de kanske helt enkelt inte konkurrera med… Det är nog en minst lika stor anledning till att försöka stänga ner fildelnings-sajter… Så att folk måste gå genom de etablerade kanalerna för att nå ut med sitt skapande.

     • @FG

      Din musiksmak är uppenbarligen inte representativt för större delen av den musik gemene man konsumerar.
      Men absolut, det görs mängder med bra musik av band och artister som skriver sitt eget material.

      Men det är upp till artisterna, banden, författarna, filmskaparna att välja hur de vill arbeta och sälja sina verk.

      Vill de dela med sig fritt på nätet varsågod, det är fritt fram.
      Det går strålande för Amanda Palmer. TPB AFK är gjord via Kickstarter och den ligger gratis på Youtube utan hinder.

     • Upphovsrätten är främst ett skydd för låtskrivares rätt till sina verk och även för artisters rätt till sina egna prestationer. Med en ”avskaffad upphovsrätt” så finns det inget som hindrar bolag från att använda musiken utan att ingå avtal med artister och låtskrivare, på vilket sätt blir det bättre för artister och låtskrivare om alla typer av musikanvändande bolag fritt kan använda alla verk och prestationer utan att ersätta upphovsmännen?
      Vi, som är konsumenter betalar bara en gång när vi köper ett fonogram eller musik medelst annan ljudbärare, bolagen betalar för varje användande, varför är du på bolagens sida i det här?

     • ”Men det är upp till artisterna, banden, författarna, filmskaparna att välja hur de vill arbeta och sälja sina verk.”

      Nej det är det inte alls det. Lika lite som en resturang har rätt att ta betalt för ”pannkakor” och ha rätt att hindra andra att laga pannkakor som hobby, eller en frisör skulle ha nån jäkla ensamrätt på att klippa folk och skulle anmäla hemklippare med polisen.

      Deras rättigheter inkräktar på företagsfriheten då det skapar ett monopol för företagandet distribution av nämnda verk. Fildelningen (distribution) är gratisreklam för tjänsten att skapa nytt. Det som redan är gjort funkar som PR och reklam för tjänsten att sälja arbete – för det är i slutändan arbete och inte kopior som det finns någon som helst sorts anledning att betala någon för.

     • @FG

      Och så forsätter du med liknelser som du själv, efter att följt din egen tråd, erkänner inte är samma sak.

      När du lagar mat hemma så är det att likna med att göra egen musik hemma. Du inspirerad av restaurangens mat och gör din egen variant. Du inspireras av ngns musik och gör din egen variant.

      Allt fullt lagligt och fullt tillåtet.

     • Att laga mat är en hobby för många människor. Att fildela är också en hobby för många. Två mycket vardagliga hobby-företaganden som båda riskerar att utsätta professionella företag för ”förlorade intäkter”. Hur kan du inte förstå de likheterna?

      Att förbjuda endera verksamhet bara för att någon annan ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt är protektionism och monopolism. Sådana förbud och ensamrätter skadar både marknaden och friheten för folket och har inte i ett fritt land att göra.

     • @FG
      ”Att laga mat är en hobby för många människor.”
      Javisst, men gör man det på ett olagligt sätt så blir man straffad. Du kan inte kränga din hemmagjorda mat som en ICA produkt.

      ”Att fildela är också en hobby för många.”
      Javisst, men gör man det på ett olagligt sätt så blir man straffad.
      Du kan inte kränga din hemmagjorda kopia som varandes U2s.

      ”Två mycket vardagliga hobby-företaganden som båda riskerar att utsätta professionella företag för ”förlorade intäkter”. Hur kan du inte förstå de likheterna?”
      Bland annat därför att du själv erkänner att de inte regleras av samma lag.

      ”Att förbjuda endera verksamhet bara för att någon annan ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt är protektionism och monopolism.”
      ja Ica har monopol på sian varor och U2 har monopol på sina.

      ”Sådana förbud och ensamrätter skadar både marknaden och friheten för folket och har inte i ett fritt land att göra.”
      Du har full frihet att skapa dina egna varor och din egen musik.

     • ”Du kan inte kränga din hemmagjorda mat som en ICA produkt.”
      ”Du kan inte kränga din hemmagjorda kopia som varandes U2s.”

      Piratkopiering har inget med varumärkesförfalskning eller plagiat att göra. I princip ingen pirat ljuger och säger att de gjort upphov till det som fildelas. Piratkopiering där ingen ljuger om upphovsmannen gör ju tvärtom reklam för upphovsmannens arbete.

      För det är helt enkelt skapandearbetet och inte kopiorna som fortfarande kan tillskrivas ett värde.

     • @FG

      ”Piratkopiering har inget med varumärkesförfalskning eller plagiat att göra.”

      Så varför jämför de dessa två med varandra då?
      Det är du som först gör jämförelsen, för att sedan själv hävda att de saker du jämför inte liknar varandra.

     • ”Så varför jämför de dessa två med varandra då?
      Det är du som först gör jämförelsen, för att sedan själv hävda att de saker du jämför inte liknar varandra.”

      Nehejdu, försök inte den hesten va. Det är ju du som gjorde den jämförelsen, inte jag.

      Att göra intrång på ICAs varumärke är varumärkesintrång och inte upphovsrättsbrott. Att göra intrång på U2s varumärke är varumärkesintrång och inte upphovsrättsbrott.

     • @FG

      ”Nehejdu, försök inte den hesten va. Det är ju du som gjorde den jämförelsen, inte jag.”

      Hur står det till med minnet?

      Jämförde inte du precis i de tidigare kommentarerna matlagning med kopiering?

     • Det går utmärkt att laga mat som hobby utan att ljuga och säga att det är ICAs mat – man behöver inte ens sälja den eller ge bort den utan kan äta den själv och på så vis ”minska resturangnäringens intäkter”.

     • @FG
      ”Det går utmärkt att laga mat som hobby utan att ljuga och säga att det är ICAs mat – man behöver inte ens sälja den eller ge bort den utan kan äta den själv och på så vis ”minska resturangnäringens intäkter”.”

      Det går också utmärkt att kopiera musik i hemmet som hobby.
      Du jämför saker som inte är samma sak och därmed inte regleras av samma lag.
      Båda sakerna kan vara både lagliga och olagliga.

      Vill du jämföra så får du jämföra mellan de lagliga varianterna eller de illegala dylika.
      Det är liksom enbart idiotiskt att jämföra mellan den ena lagliga varianten och den andra illegal varianten.

      Att laga mat inspirerad av en restaurangs mat är under alla omständigheter mest att likna med att bli inspirerad av Carolas Främling varpå du går hem och skapar en egen låt.

      För precis som du säger det går ju inte att digitalkopiera maten – alltså jämför du två ojämförbara handlingar.
      Men båda regleras av immaterialrätten och lagboken.

     • ”Det är liksom enbart idiotiskt att jämföra mellan den ena lagliga varianten och den andra illegal varianten.”

      Nej det är fullt naturligt att jämföra monopol i näringslivet. Varför har vi ett monopol i en verksamhet men inte i en annan? Svaret är antagligen att matlagning har funnits så länge i mänsklighetens historia att alla monopol blivit bortplockade sen länge tillbaks. Ingen resturang skulle idag drömma om att trakassera folk som gör lunchlådor hemma för att resturangerna blir av med intäkter på det.

      De fattar att det är helt kört.. men digital hobbyfildelning däremot, det är såpass nytt att en del nissar fortfarande tror att de kan lura i folk att det skulle vara ett brott att konkurrera med proffs-alternativen på marknaden.

     • Gurra, dina liknelser skulle funka om det nu var så att någon hade monopol på att göra musik, då skulle man kunna likna det vid ett monopol på att laga mat, men alla får skapa sin egen musik. Vi får dock inte dela ut resultatet av någon annans arbete mot deras vilja oavsett om det är en låt någon annan skrivit och finansierat inspelningen av eller om det är en plankstek som någon annan lagat och finansierat tillagningen av. Där brister din liknelse, du jämför distribution i det ena fallet med produktion i det andra, med andra ord så sätter du ett likhetstecken mellan äpplen och att ge bort någon annans äpplen mot deras vilja.

     • Varför ska man ha rätt att göra något en gång för alla och sen ta betalt gång på gång i efterskott utan nytt jobb? Det är synnerligen unikt för monopol så som upphovsrätten att ha såna lagstiftade privilegier som nästan får 1800-talet att se liberalt ut…

     • Så du släpper din liknelse med matlagning? Skall jag tolka ditt svar som sådant?

     • Nej absolut inte. Liknelsen är högst relevant. Om du inte kan ta betalt för något du vill göra utan att behöva förbjuda folk att göra saker, då borde du nog byta jobb.

      Kan jag inte tjäna pengar på att driva en resturang för att för många gör lunchlådor, då går jag inte till politikerna eller polisen och gnäller och försöker få lunchlådor olagliga, utan jag försöker hitta ett annat sätt att tjäna pengar på.

     • Så du ser inte skillnad på produktion och distribution?

     • Det är ju du som inte kan sära på ”skapande av original”, ”tillverkning av kopior” och ”distribution av kopior”. Alla dessa tre kan ske oberoende av varandra och kan även finansieras oberoende. Företagsfriheten ska gälla i alla tre.

     • Men du jämför matlagning hemma, där du finansierat ingredienser, verktyg och tid på att laga maten med kopiering av musik där någon annan finansierat ingredienser, verktyg och tid.
      Är tillagning av mat du finansierat hemma detsamma som att distribuera mat någon annan finansierat, mot deras vilja? Din liknelse faller och det spelar inte så stor roll vad du säger, du sätter ett likhetstecken mellan äpplen och att distribuera någon annans äpplen, du ser inte att det är där din liknelse brister?

     • Men Poppe. Antingen hittar jag på ett eget recept och experimenterar eller så använder jag ett recept som jag fått av någon annan. Jag blir inte skyldig royalties till ngn som uppfunnit receptet oavsett hur mkt jobb eller investeringar som ligger bakom.

     • Den låt du distribuerar mot upphovsmannens vilja har du varken ”hittat på receptet” till eller ”lagat själv”, du delar bara ut något du inte ”lagat själv” utan hänsyn till den som ”lagat” och finansierat den. Förstår du inte skillnaden mellan att laga och finansiera mat och att dela ut mat någon annan lagat och finansierat? Däri ligger problemet, du blandar ihop olika saker och försöker göra gällande att de är samma sak, det håller inte och kommer aldrig att hålla som argument då det är väldigt lätt att visa på bristerna i ditt resonemang.

     • Du undviker hela tiden kärnfrågan: varför ska vissa ha privilegier att dra in pengar på gamla bedrifter medans andra inte har det? Finns ingen anledning att betala för varje kopia då det inte krävs något nytt jobb för varje kopia, det är bara en dålig ursäkt att ta betalt för gamla bedrifter.

     • Jag bemöter dina liknelser ovan. Sen kan du göra en vändning och påstå att något annat är kärnfrågan, who cares. Vi tar en sak i taget, du påstår att egen matlagning hemma principiellt är detsamma som att kopiera musik som någon annan gjort. Jag bemöter detta och du svarar inte utan väljer att skifta till ett annat argument om gammalt jobb, den argumentationen har jag med dig på ett annat ställe i tråden. Här kan du argumentera för din liknelse om du fortfarande håller fast vid den.

     • ”Den låt du distribuerar mot upphovsmannens vilja har du varken ”hittat på receptet” till eller ”lagat själv”, du delar bara ut något du inte ”lagat själv” utan hänsyn till den som ”lagat” och finansierat den. ”

      Jag gör ju gratisreklam för kreatörens arbete, borde va jag som får betalt av kreatören om någon ska få betalt. Vart ska jag skicka fakturan för den gratis-PR jag gör för de band jag älskar när jag sprider ordet om deras förträfflighet?

     • Nej, du gör inte reklam, du begår brott mot upphovsrätten.

      Det är endast din åsikt att du gör reklam, vilket gör resonemanget ointressant.

     • Kan du argumentera för din liknelse eller?

     • Klart att det är reklam. Jag sprider med glädje på min fritid kunskap om en företagares tjänster åt denne företagaren. Det är väl definitionen på gratis-reklam?

     • Nej, du sprider/distribuerar produkten, inspelad musik, på ett sätt som strider mot kreatörens/försäljarens önskemål och lagligen tillkommande rätt gällande spridning, när vi talar om illegal fildelning, vilket är definitionen på en brottslig handling.

     • Det jag ifrågasätter är kreatörens privilegium att skapa något en gång för alla och sen få betalt obegränsat i efterskott för det engångsarbetet.

 6. Det har f.ö. varit knäpp tyst från PP i den här frågan hittills.

  Jag stör mig visserligen på förhalningstaktiken från Sunde & Co med meningslösa och kostsamma överklaganden men å andra sidan har man trots allt åstadkommit något riktigt bra i och med beslutet i ECHR. Man har dödat det sista argumentet som på något sätt skulle kunna legitimera verksamheter liknande TPB:s, med koppling till yttrandefriheten.

  PP har uppenbarligen svansen mellan benen och om man vore rationellt tänkande (vilket deras tidigare beteende är en kontraindikation mot) borde man nu lägga ner sin verksamhet, det finns inte längre förutsättningar att driva politiken i och med beslutet i ECHR.

  • Jo, även med en riksdagsmajoritet skulle det möjligen bli svårt att ändra lagstiftning och legalisera fildelning, av upphovsrättsligt skyddade verk, när Sverige förbundit sig att följa mänskliga rättigheter, och då även upphovspersoners mänskliga rättigheter.
   Kanske dags att lägga ned? Det måste vara tungt att få alla sina fördomar och villfarelser motbevisade och inse att man byggt flera års tyckande på ren okunnighet, det kan vara en anledning att man ofta så hårdnackat håller fast vid sina dumheter när saken redan är avgjort.

   • Det finns ju inget att göra, vad jag vet så finns ingen högre instans att vända sig till efter ECHR och även om det gjorde det så vore det fruktlöst. Piratmupparna måste nog inse fakta.

    Om man sen väljer att gå vidare med olika sätt att begå brott under anonymitet via nya tekniska lösningar är en helt annan fråga men det rättsliga läget kopplat till överväganden mellan olika mänskliga rättigheter som kan stå i strid med varandra är nu avgjort. Det troliga är dock tyvärr att man fortsätter med nya tekniska lösningar för att kunna begå brott utan upptäckt, vilket ofelbart kommer att leda till ett mer och mer övervakat och begränsat internet.

    • Hela generationer vänder sig ju emot er.. ni kan knappast stoppa det. 25% ungdoms-arbetslöshet och ni envisas med en hård linje att kalla ungdomens favorit-hobby, fildelning för stöld… Det är politiskt självmord, I tell you!

     Har du läst Bamse? Vargen läste en gång ”en gång tjuv, alltid tjuv” och blev så arg att han bestämde sig för att bli den bäste tjuven av dem alla! Du kan kalla dina meningsmotståndare för kriminella, men du gör samhället en stor jvla otjänst. De flesta har förtroende för polisen och rättsväsendet, men med såna sjuka tag som ni grabbar står för… då kan folk verkligen eggas att bli kriminella och anarkistiska med första bästa ”naturliga ledare” som får nog.

   • Eller så är det de etablerade auktoriteterna som återigen skitit i det blå skåpet och fäller sina gammalmoraliska dömanden men samtiden bryr sig inte ett skit. Det har ju redan skett X ggr senaste 200 åren…. Gammal moral vs ny moral… låter det bekant?

 7. http://arstechnica.com/business/2013/03/new-research-music-piracy-should-not-be-a-concern-for-copyright-holders

  Ännu en studie som visar att nedladdningen varit i stort sett harmlös för musikindustrin.

  Hur många fler sådana här studier måste man rabbla upp innan ni ger er? 🙂

  • När piraterna länkar friskt till dylika studier så brukar det antingen beror på att man läst en vantolkning gjord av piratlobbyn, eller så är rapporten dåligt underbyggd. En snabb titt i den ger vid handen att det är det senare som gäller. Den må ha samlat in många sampel men sen verkar man dra spekulativa slutsatser tagna mer eller mindre ur luften. Jag återkommer när jag läst den ordentligt.

   • Hoppas verkligen att musikförsäljningen lider skada av piratkopiering – för ”försäljning” av kopior av musik behövs verkligen inte längre. Piratkopiering är gratisreklam för nytt skapandearbete. Förr i tiden fanns antagligen inget bättre sätt än att ta betalt per styck för reklam för musikskapande – så vad skulle man göra?

   • Dåligt underbyggd?

    Det är EU-kommissionens egna forskningsinstitiut som kommer ut med denna rapport. Den är den mest omfattande hittills. Vad bra.

    Ditt prat om ”piratlobbyn” är för övrigt lika löjligt som tidigare. Tror du, helt seriöst, att piratrörelsen har råd att anställa en massa lobbyister med de knappa resurser de har? 99.99% av piratrörelsen jobbar ideellt. vet du…

  • ”Ännu en studie som visar att nedladdningen varit i stort sett harmlös för musikindustrin.”
   Är det verkligen det den säger?
   Om man läser studiens Abstract så ser man vad syftet med studien är: ”The goal of this paper is to analyze the behavior of digital music consumers on the Internet.”

   Man har kollat på samband mellan köp av digitala downloads kopplat till å ena sidan legala stremingtjänster och illegal nedladdning å andra sidan.
   Det visar sig att de som använder lagliga streamingtjänster köper mer än 3 gånger så mycket som dem som fildelar illegalt. Så hela piratgrejen med att pirater köper mer än andra verkar spricka där. Detta torde vara en bättre indikation än tidigare hänvisningar då man uppenbarligen valt personer ur bägge grupperna som verkar ha ett intresse av musik.

   Man visar bara på kopplingar till försäljning av digitala downloads för grupper som använder streamingtjänster och illegala nedladdningssajter, försäljningen av digitala nedladdningar är alltså låg hos dessa grupper. Nu behöver man inte vara ett geni för att dra slutsatsen att de som valt att konsumera musik på ett av dessa två sätt, legala stremingtjänster och illegal fildelning, inte valt att köpa nedladdningar.
   Visar man då att ”nedladdningen varit i stort sett harmlös för musikindustrin.”? Nej, man visar att de som inte köper nedladdningar inte köper nedladdningar.

   Lite komiskt faktiskt, att man lägger tid på detta då det egentligen inte säger något av egentligt värde, man säger bara att de som inte handlar mat på ICA äter nåt annat än mat från ICA. Har du ens läst studien Per?

   • Det var då en märklig tolkning du gör.

    ”After using several approaches to deal with the endogeneity of downloading and streaming, our results show no evidence of sales displacement. Overall, our different estimates show relatively stable, positive, and low elasticities of legal purchases with respect to both illegal downloading and legal streaming. Across specifications, the estimates of δ suggest elasticities of about 0.02 between clicks on illegal downloading websites and legal purchases websites. If this estimate is given a causal interpretation, it means that clicks on legal purchase websites would have been two percent lower in the absence of illegal downloading websites. Specific country estimates show that for Spain and Italy the elasticity is zero, while it is close to 0.04 for France and the UK. All of these results suggest that the vast majority of the music that is consumed illegally by the individuals in our sample would not have been legally purchased if illegal downloading websites were not available to them.”

    Med andra ord: Hade inte fildelningssajterna funnits så hade försäljningen varit 2% mindre än vad den är nu. Summeringens tolkning motsäger ju allt du nyss sagt.

    Nej jag har inte läst hela studien då jag har bättre saker för mig, bara det abstrakta och summeringen – vilket brukar räcka då dessa studier granskas av väldigt smarta människor som tittar på huruvida både summering och det abstrakta är korrekt.

    • Då studien inte visar annat än att de som använder andra tjänster, legala(streaming) och illegala inte använder lagliga nedladdningssajter, så torde det inte gå att säga i vilken utsträckning någon inte skulle konsumera musik på ett annat sätt om dessa tjänster ej fanns.
     Då man endast mätt klick så finns det inget annat mätbart resultat än just klick från personer som vanligen använder andra tjänster än lagliga nedladdningssajter, för att avgöra vad? Jo att de som använder den ena tjänsten i försvinnande liten utsträckning använder den andra.
     Det finns inget i studien ”som visar att nedladdningen varit i stort sett harmlös för musikindustrin.”
     Abstraktet är väldigt tydligt och att de som fildelar illegalt inte skulle ha köpt allt de laddar ned illegalt är ingen fingervisning på att illegal fildelning skulle vara ”harmlös för musikindustrin”, en lång rad andra studier visar på att illegal fildelning påverkat omsättningen negativt, då med en mer samlad statistik för inspelad musik.

     I vanlig ordning så övertolkas resultaten av pirater…

     • Vad finns det att övertolka när studien svart på vitt säger att försäljningen av digital musik skulle varit 2% mindre utan fildelningen?

     • Men det säger inte studien alls, den säger bara att fildelningen ger 2% fler klick på lagliga sajter, inte att det blir en försäljning. Det troliga är att piraterna går in på lagliga sajter för att kolla in i detalj vad det är de snor.

     • Finns fullt av pirater som utöver sin hobby att fildela på fritiden även prenumererar på ”lagliga” fildelnings-tjänster. På samma sätt som det finns de som lagar egen mat ibland när de känner för det och ibland så köper de proffslagad mat på resturang. Inga konstigheter alls.

     • Men nu pratade vi ju streaming… Ett klick är ju en sale där.

      För övrigt hittade jag för några dar sedan en uppgift om att 2003 så gick skivförsäljningen ner 9%, men tittade man på absoluta siffror så hade det sålts c:a 800 miljoner album och under samma period uppskattade man att dessa album piratats 2.1 miljarder gånger.

      Vi gör lite snabb matematik: Om hela nedgången berodde på piratkopiering, vilket är långt ifrån säkerställt, skulle detta då betyda att c:a 80 miljoner album inte blev sålda. 80 / 2100 är då 3.8 % av alla piratkopior skulle ha blivit köpta. Om vi vidare antar en 5%:ig ökning av försäljningen istället, då skulle vi ha fått en försäljning på 923 miljoner, alltså c:a 123 miljoner. 123 / 2100 är 5.8 %, dvs, c:a 6% av alla piratkopior skulle ha genererat intäkter, vilket är långt ifrån de 25% som Mediavision rapporterade om. Och notera att detta är ett hypotetiskt worst-case, troligen så ligger summan snarare närmare 2%-3%…

      Du kallar det stöld, jag kallar det extremt billig reklam. 🙂

     • Nej, det säger den inte, men du får gärna visa på var du menar att den säger det.

 8. Angående Lobbyismen I Bryssel
  Det är bara enfaldiga människor som tror att vanliga svenskar kan utöva något inflytande på vad som försiggår i Bryssel – Det är bara enfaldiga människor som tror att företag – det må vara musik- och filmbolag eller andra typer av multinationella företag INTE försöker påverka lagstiftarna inom EU genom professionell lobbyism

  Länk: EU-lobbying under lupp

  Vad är det med folk som kräver MIG på bevis hela tiden som har levererat mer av den varan än någon annan som har kommenterat på den här hatbloggen? – Den ENDA anledningen måste vara att de vill sätta mig på pottan så att de slipper ta itu med om SAKFRÅGAN – Ja – naturligtvis kommer min ovanstående länk att ifrågasättas – förlöjligas och därmed kan alla enfaldiga idioter här på bloggen fortsätta att skriva det ena enfaldiga och OGRUNDADE påståendet efter det andra – För DE verkar aldrig behöva bevisa NÅGONTING – Det är ofattbar att dessa människor inte skäms för sitt enfaldiga beteende

  Vad är det med ”svenskar” som Thomas och Poppe som trots starka indikationer med en axelryckning kan avvisa att dom 4 världsdominerande musik- och 7 världsdominerande filmbolag med säte i USA påverkar SVENSK lagstiftning på bekostnad av sina egna landsmäns mänskliga rättigheter – Bara en enfaldig idiot kan tycka att det är helt OK

  Vad är det för fel med en person som Poppe – som säger sig vara en frihets och demokratiälskande person som kan läsa innantill och helt och fullt håller med artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ändå ifrågasätter det som står där och undrar om kanske JAG har feltolkat artiklarna och med den ena enfaldiga argumentet efter den andra förgäves försöker visa att det jag säger bara kommer med ”hemsnickrade teorier” – Hur väl kan han läsa innantill undrar ja bara? – Vad kan man säga till en sådan person?

  Ja – jag har alltid antagit att jag har att göra med människor som har NÅGOT bakom pannbenet och inte är FULLSTÄNDIGA idioter – Jag antog att BEVIS och logiska slutsatser skulle vara nog för dem att se ljuset – men jag måste erkänna att jag hade FEL på den punkten – Det är faktisk en gåta att en person som nejtillpirater – som kommer med den ena efter den andra vansinniga och hatfyllda inlägget samt rena rama LÖGNER – trots det verkar kunna behålla ett fast grepp om sitt enfaldiga anhang som hellre avvisar ALLT som BEVISAR motsatsen till nejtillpiraters ur luften gripna påståenden för att kunna jama med honom – Det förvånar mig att dessa – ja må vara lite enfaldiga människor – inte verkar kunna TÄNKA själva utan sitter så fast i sina enfaldiga tankemönster att de verkar vara helt oförmögen att ta till sig bevis och logik – De verkar inte kunna SE att ALLA nejtillpirater inlägg på bloggen bara består av HATPROPAGANDA – De verkar vara BLINDA för nejtillpiraters LÖGNER – Vad är det för fel med dessa ”svenskar” som skiter i sina egna landsmän och sprider billig och enfaldig USA och dess sk content industry’s propaganda? – Sådant vill de aldrig svara på – De fortsätter bara på den inslagna vägen TROTS att deras lama argument och påståenden har blivit motbevisade gång efter annan och de aldrig bevärdigar sig att presentera NÅGOT själva som kan uppfattas som bevis utan bara antar att deras enfaldiga SVAMMEL är högsta visdom

  Till sist – här är NYA bevis för Poppe som han säkert på vederbörlig sätt kommer att avvisa för att kunna hålla fast vid sin egen enfaldiga argument:
  Link: EU: Piratkopiering drabbar inte musikförsäljningen

  • LOL. Pratar du ofta till dig själv om dig själv?

   • LOL! Dubblar du även i slutet på meningen när du tänker tänker? 🙂

   • Wow du friserar även om dina egna inlägg ser jag. Varför ska vi då lita på att det du skriver stämmer med vad vi svarat på?

  • Donsan, du får läsa studien innan du hänvisar till den, artikeln återpublicerar tolkningar, från bl.a. Torrent Freak, som inte finns med i studien. Exempelvis:

   ”Studien kom fram till att det finns ett positivt samband mellan piratkopiering och lagliga musiktjänster.”
   Den visar på att de som fildelar illegalt handlar mer än tre gånger mindre än användare av lagliga streamingtjänster. En ökning i klick med 10% genererar en ökning med 0,2% vad gäller illegal fildelning, ja det är ett positivt resultat, men man kan inte gärna få ett minustal här, såvida inte de som fildelar illegalt kan ”antiklicka” på legala nedladdningssajter. Man säger även att ”Although positive and significant, our estimated elasticities are essentially zero”

   Det enda studien visar är att de som inte köper nedladdningar inte köper nedladdningar. Studien visar inte på några bevis gällande ”Piratkopiering drabbar inte musikförsäljningen”, den visar endast att illegal fildelning inte påverkar försäljning av legala downloads positivt i någon nämnvärd utsträckning.

   Du kanske borde läsa studier innan du postar dem?

   Har du hittat nåt stöd för dina tolkningar av mänskliga rättigheter?

   • Det kan heller inte vara en negativ andel av de som får kunskap om en ny artist eller kulturskapare via illegal fildelning som väljer att investera i dennes arbete på olika sätt.

    • Vad menar du med investera? Vi ser att det är en försvinnande liten del av de som fildelar illegalt som köper digitala downloads.
     ”Although positive and significant, our estimated elasticities are essentially zero”

     • Får man reda på ett nytt band som man gillar så väljer man att på något sätt köpa relaterat till denne. Livespelningar, album, digitala låtar, merchandise, donationer m.m. Man går ju hellre på en spelning med ett band som man hört än ett band som man inte alls hört. Fildelning av det som redan gjorts är således reklam för nytt jobb och nya bedrifter.

      Skillnaden nu mot förr är att förr var denna reklam tvungen att ske på proffsbasis via publiceringsfirmor (labels), men numera kan den även ske på hobbybasis.

     • OK, så du blandar ihop orden konsumera och investera.
      ”En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.”
      Konsumtion ”användning av varor och tjänster”

      Förövrigt så visade studien på att illegala fildelare inte köper digitala låtar, inget annat faktiskt.

     • Jaha. Och du inbillar dig att intäkt eller kostnad måste mätas i någon given valuta eller ett monetärt värde? Det kan mätas i vadfasen som helst som folk finner ett värde i, träskalle. Sluta mät världen i Dollar eller Euro nu Poppe och inse att detta handlar om neuroekonomi mkt mera än dina ”klassiska” ekonomi-teorier.

     • Det är du som talar om att investera när du egentligen menar konsumera.
      Du hävdar att illegala fildelare köper digitala låtar fast studien i fråga säger att så inte är fallet.
      Vad försöker du säga egentligen?

     • Hur menar du konsumera?

      En datafil är ju gratis och kan kopieras för 0 kr nu för tiden. Ingen arbetstid eller naturresurs går åt när jag tar del av en datafil. Det som kräver arbete och resurser är däremot att skapa nya original. Om jag gillar en kreatörs arbete kan jag därför betala för dennes arbete. Men det är inte för de gamla kopiorna jag betalar – utan jag betalar för jobbet. Det dagliga jobbet – att skapa nytt värde åt mig och de andra fansen.

     • Först och främst, gratis betyder av nåd, om man tar del av något utan tillåtelse så är det inte av nåd, alltså inte gratis.

      Du betalar för den vara/tjänst du är intresserad av att ha tillgång till.
      När du köper en tjänst, exempelvis om du skulle köpa en hushållsnära tjänst som städning, gör du detta för att städaren skall kunna göra ett jobb i framtiden eller för att du vill ha din lägenhet städad nu? Vems ”behov” uppfyller du när du köper en sådan tjänst, ditt eller städarens?
      Betalar du städaren i förskott eller betalar du, som ofta brukligt är, med 30 dagars kredittid på faktura?
      Hur kort tid måste det gå för att det inte skall räknas som att betala för gammalt arbete?

     • …och, gick det inte åt arbete och resurser till att skapa det original du kopierar utan tillåtelse?

     • Det som menas med att ”ta betalt för gammalt arbete” är förstås att kunna ta betalt gång på gång utan att nytt arbete behöver utföras.

     • Ja det är fritt fram för kreatören att söka finansiering till att skapa nämnda original, men att inkräkta på andras (företags-)frihet bara för att kunna få betalt på sina favoritvillkor är inte ett alternativ som hör hemma i ett fritt samhälle.

     • ”Det som menas med att ”ta betalt för gammalt arbete” är förstås att kunna ta betalt gång på gång utan att nytt arbete behöver utföras.”

      OK, där har du vänt på begreppen, som konsumenter så betalar vi inte för arbete, vi betalar för vår önskan att ta del av något. Arbetsgivare betalar för arbete konsumenter betalar för sin konsumtion. När det gäller exempelvis musik så behöver du bara betala en gång för den musik du vill ha, eller menar du att ”bolagen” tar betalt av dig flera gånger för en platta eller nedladdning du köpt? Vad du menar med att man ”tar betalt flera gånger” förstår jag inte, man tar betalt av olika personer och företag som önskar ta del av eller sprida musiken på något sätt. Skulle det vara så att man tog betalt för arbete när man sålde en kopia av ett inspelat verk så skulle man bara sälja en kopia för, minst, hela kostnaden att ta fram den.

      ”Ja det är fritt fram för kreatören att söka finansiering till att skapa nämnda original, men att inkräkta på andras (företags-)frihet bara för att kunna få betalt på sina favoritvillkor är inte ett alternativ som hör hemma i ett fritt samhälle.”

      Då brottslig verksamhet inte är företagande så finns det inget av värde i ditt argument ovan. Det saknar helt koppling till verkligheten, så länge du inte kan påvisa att brott mot upphovsrätten är ett företagande så är vi färdiga med det argumentet.

     • Se där. Återigen visar du din människosyn. Medborgare ska vara nåt slags passiva konsumerande zombies som duktigt gör som du vill och på dina villkor. Att du ska vara en slags näringslivsdiktator som bestämmer villkoren på din marknad så att du kan få lyxprivilegier som inskränker folks frihet.

     • ”så länge du inte kan påvisa att brott mot upphovsrätten är ett företagande så är vi färdiga med det argumentet.”

      Att skydda flyende slavar undan förtryck var ett brott mot slavägarnas ”legal rights” en gång i tiden i sydstaterna. Det finns så många exempel på att s.k. ”legal rights” är illa dolda förtryck av medborgarnas (företags-)frihet.

     • Nej, jag visar endast på strukturer i marknadsekonomin.
      Är det inte så att människor köper sådant de vill ha när de vill ha det eller menar du att människor köper varor och tjänster för att de vill betala för arbetet?
      Så enkelt är det, det handlar inte om människosyn, det är din misstolkning och den får stå för dig.

      Din liknelse med slavar säger en sak. Du underkänner upphovsrättslagen, men det krävs mer för förändring än att du underkänner den, i en demokrati, i och med att du tror att det räcker med att du underkänner den, för att föra argumentet vidare, visar även att du underkänner demokratin. Gällande slavhandeln så fanns det demokratiska beslut om lagändring, något vi ej sett gällande upphovsrätten. Ännu en liknelse som saknar bäring.

     • ”Gällande slavhandeln så fanns det demokratiska beslut om lagändring, något vi ej sett gällande upphovsrätten. ”

      Va, nej… det blev ju inbördeskrig för att sydstaterna vägrade avskaffa slaveriet. Unionister mot Konfederatister… Hallåå?? Är det någon här som kan USAs historia något lite eller?

     • Det republikanska partiet, med Abraham Lincoln i spetsen, hade en uttalad agenda mot slaveri inför presidentvalet man vann 1860.
      ”Sydstaterna” opponerade sig bl.a. mot detta, vilket ledde till inbördeskrig.
      Efter det att rebellerna besegrats,1865, förbjöds slutligen slaveri genom ratificeringen av det 13:e tillägget i konstitutionen.
      Som du ser så var det en lång process baserad på demokratiska val och implementerande av demokrati genom krig mot dem som inte ville finna sig i den demokratiska verkligheten.
      Så ditt val, när du inte befinner dig i en situation där du har demokratiskt stöd för dina åsikter, är nog närmast att gå i krig med demokratin Sverige eller att fortsätta att försöka få en demokratisk uppslutning kring din idé om ”apartheid” mot vissa yrkeskategorier.

     • Det var förtryckarna som motsatte sig avskaffande av slaveri och det var även de som drog det hela till krig. Det är inte orimligt att anta att upphovsrätts-maximalisterna är lika extrema i sin övertygelse och beredda att döda för att försvara de gamla maktstrukturerna med vår tids ”legal rights”-privilegier.

     • snick snack

    • http://www.businessinsider.com/veronica-mars-kickstarter-paves-way-for-cancelled-tv-series-2013-3
     Att investera i nya produkter, film eller musik, innebär inte att du får fri tillgång till dem. Exakt på samma sätt som om att du inte får fria kläder från H&M bara för att du köper aktier i företaget.
     Du måste lära dig att skilja mellan att investera och att köpa, skillnaden mellan finansiering och intäkter.
     Piraternas nyspråk är nog lika mycket retorik som okunskap.

     • När skapandet och frakten av kopior blivit gratis finns det ingen anledning att betala för skapandet eller frakten av själva kopiorna – och absolut inte någon ursäkt att kräva att ha monopol ta betalt för dem. Det som har ett värde är själva jobbet att skapa nytt – inte kopior av gammalt jobb. Däremot funkar kopiorna som finfin reklam för det nya skapandearbetet.

     • Själv tycker jag nog att värdet av en jacka från H&M bara handlar om att den håller mig varm. Hur den har tillverkats och fraktats är helt oväsentligt. Samma sak med musik och film. Värdet handlar enbart om vilken glädje och vilken upplevelse de ger mig. När och hur de är inspelade och till vilken kostnad är fullständigt oväsentligt!
      Men det är kanske olika….

     • Om det är helt oväsentligt för dig hur den tillverkats och fraktats så borde du ju inte ha nåt problem med hemkopiering av HM-jackor?

     • Så länge H&M tycker det är ok, har jag inte några som helst problem med det. Jag tycker det är rimligt att respektera deras rättigheter och att det är viktigt att försvara den fria avtalsrätten.

     • Har inget med avtalsrätt att göra att inskränka folks företagsfrihet.

     • Folks företagsfrihet?? Å ena sidan pratar ni pirater om nåt slags ”icke kommersiell fildelning” och å andra sidan om folks företagsfrihet?
      Återigen försöker ni er på det indiska reptricket, fast att sitta på två stolar samtidigt. Men precis som det indiska reptricket funkar det inte i det verkliga livet. Tyvärr, ni kan inte både äta kakan och behålla den. Det är bara bortskämda barn som tror på det. Och uppenbarligen pirater….. Fast det kanske inte är nån skillnad?

     • Företagsfrihet är frihet att företaga, kommersiellt – eller ickekommersiellt.

      Enligt wikipedia:

      ”Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en bredare innebörd, där det definieras som en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål.”

      Krävs inte alls att ett företag har kommersiella mål för att få kallas företag.

     • Brott mot upphovsrätten är inte ett företagande, det är brottslighet.

     • hahaha – Gurra formulerar sig så otydligt att han måsta hänvisa till Wikipedia för att förtydliga sig. ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”

     • Seriöst grabbar, ni har så inskränkt syn på dessa frågor att det är skrämmande.

     • Nej, att hävda att brottslig verksamhet är företagande är däremot felaktigt i ett demokratiskt samhälle med demokratiskt underbyggd lagstiftning.

     • Att hävda att olagligt företagande inte är företagande är bara korkat…

      Men det spelar ingen roll. 25-50 år från nu så är era åsikter lika irrelevanta som isutkörarnas och gillesskrånas åsikter. Strukturen har redan krossats. Det är bara en tidsfråga innan de nya strukturerna kommer igång på allvar…

     • nej

     • Den dagen du kan dra en HM skjorta i kopiatorn hemma eller tanka ner från internet och skriva ut kommer jag vara den första att förespråka att det ska vara lagligt för dig att göra så. Vill man sen ha mera HM-produkter utvecklade får man investera i HMs arbete. Men nu har ju inte tekniken kommit så långt att detta är praktiskt möjligt ännu.

  • Poppe

   Det verkar som om en majoritet av den musik som konsumeras olagligt inte skulle ha inhandlats oavsett om det fanns piratsajter eller inte, står det i studien.

   Vilket på vanligt svenska betyder att ”piratkopiering drabbar inte musikförsäljning” – Du sa det själv den visar endast att illegal fildelning inte påverkar försäljning av legala downloads positivt i någon nämnvärd utsträckning. vilket betyder att den iaf inte påverkar NEGATIVT (mao ”drabbar”) – men du är kanske inte riktig svensk som so ivrig sprider USA och deras särintressens propaganda?

   • @Donsan
    Ditt citat kommer från artikeln i ”PC för alla”, detta förefaller vara skribentens tolkning då det inte verkar vara en slutsats man kommit till i studien. Med tanke på studiens ”abstract” så torde man inte kunna komma fram till en sådan slutsats då det tydligt står hur studien är genomförd. Man har studerat köpvanor på legala nedladdningssidor hos dem som fildelar illegalt och hos dem som använder lagliga streamingtjänster, och kommer fram till att de som fildelar illegalt och de som använder lagliga streamingtjänster inte använder legala nedladdningstjänster i någon nämnvärd utsträckning. ”Although positive and significant, our estimated elasticities are essentially zero”

    Det enda sättet att då kunna uppvisa ett negativt resultat skulle vara om det var möjligt att ”antiköpa” på legala nedladdningstjänster, men den lägsta möjliga nivån av köp är noll, det finns inget under noll.
    Det går alltså, på det sättet studien är genomförd, inte att få ett negativt resultat, men du får läsa studien så kanske du förstår vad den säger och vad det är du hänvisar till. Lycka till!

  • I korthet, du har alltså inga som helst belägg för ditt påstående att EU-domstolens domslut inte är juridiskt korrekt.
   Sjävklart finns det lobbying inom EU och i Sverige. Det är en del av den representativa demokratin. Vem har sagt nåt annat??
   Organisationer och företag har en central och viktig roll att spela i en representativ demokrati, det är det skyldighet att informera och påverka politiker och tjänstemän. Därför finns det också en massa lagar och regler för att säkerställa att det sker på ett korrekt sätt.
   Visst är det hela tiden ett potentiellt problem, men också en viktig del av den representiva demokratin.

   Donsan pratar också om ”världsdominerande bolag”. Det vore intressant med en uppgift om deras marknadsandelar. Trots allt så finns det ju en enorm filmindustri utanför Hollywood, jag tror att Bollywood är större. Dessutom har vi ju Nigeria, Korea, Kina, Brasilien och Japan som alla är stora filmnationer.
   Vad gäller musikindustrin finns det ju ett oändligt antal små och stora bolag runt om i världen.
   Så jag undrar om Donsans påstående om ”världsdominerande bolag” är lika tomma som allt annat han skriver. Eller om det finns nån substans i det. Visa oss marknadsandelar, både i antal titlar och i intäkter. Visa oss nåt underlag för ditt påstående om de 11 bolagen skulle vara världsdominerande.

   • Juridiskt korrekt? Spelar väl ingen roll huruvida den är juridiskt korrekt om lagen är åt helvete.

    • Yup. På 1850-talet var det juridiskt korrekt att äga människor. Var det dumt av alla förbrytare som skeppade slavar från sydstaterna till nordstaterna också?

     • Ja fy.., både slavar som försökte rymma och de som hjälpte dem bröt ju mot slav-ägarnas ”legal rights”. Jag röstar för att det var lagen som var åt helvete och att det inte var slavarna som gjorde fel. 🙂

     • Du tycker inte att det blir lite patetiskt och korkat att jämföra slaveri med nån slags påstådd rättighet att konsumera underhållning utan att betala?
      Det kanske är dags för lite verklighetsförankring, dags att krypa ut ur de unkna pojkrummen i förorten? Där ni sitter som bortskämda små barn, helt utan empati.

     • Finns folk som sliter som fan i vården varje dag, de får betalt för varje månads slit och ni som driver denna bloggen har mage att påstå att ni ska något djevla privilegium att göra et jobb en gång och sen ta betalt gång på gång i efterskott för era gamla bedrifter.

      Och NI kallar OSS pirater empatilösa???

     • Du är för rolig. De som jobbar inom vården är förvissö värda en bättre lön. Men det är ju ett helt annat problem. Dessutom kan de ju alltid välja, det är väl upp till dem att välja jobb och karriär. Om de vill jobba med musik & film och är tillräckligt duktiga är det ju bara att sätta fart.

     • Varför är ni värda något privilegium att tjäna pengar på gamla bedrifter medans de flesta av oss får dra in pengar för vårt löpande arbete?

      Om ngt ej kräver ett ytterligare arbete så finns ingen anledning att betala någon för det. Kopiering är exempel på ett sådant företagande som ej kräver ngt nytt arbete.

     • Du har fått för dig att du betalar för arbetet fast du faktiskt betalar för din egen önskan att ta del av en produkt eller tjänst.
      En arbetsgivare betalar för arbetet och en konsument betalar för sin konsumtion. Jag tror att du överskattar din egen roll i sammanhanget.

     • Jag tror att det är du som överskattar din roll i sammanhanget om du inbillar dig att du har rätt att inskränka andras frihet för att få ta betalt på dina favoritvillkor.

     • Nej, jag har inte uttalat något om min egen roll i sammanhanget, jag påvisar endast de vanliga förfarandena i vår marknadsekonomi, där man tar betalt för efterfrågade varor och tjänster. Om du tycker att jag uttalat något som tyder på att jag överskattar min roll i sammanhanget så får du gärna påvisa detta så att det går att bemöta.
      Du har å din sida vänt på begreppen och försöker göra gällande att du betalar för framtida arbete när du faktiskt efterfrågar resultatet av ett redan skett arbete och att dina inköp nu inte alls är en konsumtion av något du efterfrågar och vill ta del av nu utan handlar om att investera i ett framtida arbete som du inte kan ha en aning om vad det skulle resultera i, eller om du ens kommer att vara intresserad av det när det är utfört.

     • Lol @ marknadsekonomi. I en riktig marknadsekonomi är det fritt fram för folk att fildela bäst de vill. Upphovsrätten är ett monopol – alltså en inskränkning i marknadens frihet.

     • @Gurra: Precis. Att påstå att det i Sverige finns en fri marknad av upphovsrättsliga verk är som att påstå att det finns en fri marknad för alkoholprodukter i vårt land. Vaddå, du kan ju faktiskt köpa rakvatten och lättöl på Coop…

     • Brottsliga förfaranden är inte konkurrens eller del av en fri marknad.
      Om så skulle vara fallet så torde det inte vara så svårt för er att demonstrera detta.
      Jag kan enkelt hänvisa till upphovsrättslagen för att demonstrera att fildelning av upphovsrättsligt skyddat material, utan upphovsmannens godkännande, inte är tillåtet i Sverige och med andra ord inte heller skulle kunna kallas företagande inom ramen för en marknadsekonomi.
      Var är er demonstration?

     • ”Brottsliga förfaranden är inte konkurrens eller del av en fri marknad.”

      Om konkurrensen kriminaliseras så är det ju inte en fri marknad. Du skulle kunna påstå att Sovjet hade en fri marknad, bara det att ”legal rights”-arna för det som var kollektivt ägt var Lite mer utbyggda än här…

      Du skulle då hävda att de hade fler kriminella snyltare i Sovjet medans jag skulle påstått att det var folket som var mer förtryckt med monopolistisk lagstiftning.

      Ditt drag.

     • Du är fri att konkurrera genom att skapa egen musik, dock inte att distribuera annans musik utan att ersätta den som äger musiken, innehållet, efter överenskommelse.
      Problemet i ditt resonemang är att du sätter ett likhetstecken mellan musiken och distributionen av den, vilket inte håller i liknelse med någon annan bransch. Äpplen är inte samma sak som att leverera äpplen till mottagare. Äpplen är äpplen och transport av äpplen är transport av äpplen.
      Om du vill konkurrera med distributörer så får du lov att följa samma regler och lagar de måste förhålla sig till annars blir det dels inte konkurrens på lika villkor och även då ett brott mot gällande regler och lagstiftning.

     • Om det finns en efterfrågan på en kreatörs arbete så kommer folk vara beredda att investera i det arbetet. Hur du än vrider och vänder på det så har själva kopiorna blivit praktiskt möjliga att producera och transportera gratis, till skillnad emot exempelvis äpplen där du måste palla/plocka ett nytt äpple för varje äpple som säljs och du har en begränsad mängd äppelträd och naturresurser att plantera sagda äppelträd på, varför din egen liknelse faller. Äpplen kostar pengar för att de inte kan kopieras.

      Om äpplen kunde kopieras och läggas upp på pirate bay skulle jag vara den första som var för att legalisera äppeldelning, men det är väl inte din melodi 😉

     • Att köpa en vara eller tjänst som man önskar ta del av är inte det samma som att investera, vilket jag tidigare visat med källhänvisningar.
      Där blandar du ihop begreppen

      Du blandar även ihop ”producera” med att ”kopiera”, vilket är två helt olika saker, kopieringen är en del i distributionsledet för filer innehållande musik. Produktionen av innehållet är det arbete låtskrivare, musiker, producenter, tekniker m.m. lägger ned på en inspelning.

      Alltså:

      ”Investera” är fel ord att använda för konsumenters köp av varor och tjänster, vilket redan är etablerat.
      Du blandar ihop begreppen ”kopiera” och ”producera”, vilket gör att du stoppar in felaktigheter i din logik, vilket gör att slutresultatet av dina resonemang blir felaktigt.

     • ””Investera” är fel ord att använda för konsumenters köp av varor och tjänster, vilket redan är etablerat.”

      Du menar att en part i en handelssituation inte själva kan bestämma vilka villkor de vill betala för varor eller tjänster. Det är lite samma snack som när slavägarna argumenterade ”men de är inte människor, de skulle inte kunna ta hand om sig själva om vi släppte lös dem”.

     • Den enda likheten med slavhandel är att du tror att du för 9 kronor har betalat upphovsmannen och dem med närstående rättigheter för hela deras arbete.
      Som konsument kan du endast välja på att köpa eller inte köpa, du har inte valet att ta del av varan eller tjänsten på ett sätt som står i strid med gällande lagstiftning, inte utan att kriminalisera dig själv. Det är något som gäller alla typer av varor och tjänster. Så, ja, jag menar, med stöd av gällande lagstiftning, att konsumenten inte direkt har rätt att bestämma villkoren för hur säljaren väljer att prissätta sina varor och tjänster, man kan som konsument välja att inte köpa, men om man tar del av varan eller tjänsten ändå, utan lov, så är man ej längre konsument.
      Vad backar upp dina teorier, förutom logiska resonemang fyllda med felaktiga ”fakta”.

     • Du är så fast i tänkandet att kulturintresserade måste vara ”konsumenter” som betalar för ”kopior”. Det är inte alls en nödvändighet för kulturskapande ska ske och inte heller en nödvändighet för att finansiera kulturskapande. Liveartister får idag mer betalt live än nånsin förut. Det som drabbas negativt är att ta betalt för INSPELNINGAR. DVS GAMMALT ARBETE. Ta betalt gång på gång för gamla bedrifter kanske helt enkelt inte har ett värde längre. Hemska tanke..?

     • Fildelningsdebatten handlar inte om konserter utan om det som fildelas illegalt, inspelat innehåll.
      Att som konsertbesökare eller konsertarrangör även förväntas betala för en inspelning man inte efterfrågat är märkligt om något.

      -Hej, visst vi kan spela, men ni får betala oss för, den av andra efterfrågade, inspelningen också. ha ha, jösses!!

      Konsertbesökare betalar för att se på en konsert och konsumenter av inspelad musik betalar för det de efterfrågar. Som i alla andra branscher.

     • Men kära nån hur kan du tro att du har någon ”rätt” att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter? En gång i tiden så kostade kopior nåt att framställa, idag är de i princip bara gratisreklam för skaparnas arbete.

     • Konsertbetalare betalar ju för att gå på konsert, vilket är en upplevelse och kräver att ett jobb utförs, att en lokal hyrs, att folk reser osv. Att kopiera datafiler som i piratkopiering är ju tvärt om gratis – kräver inget nytt jobb utan funkar som gratisreklam för kreatörernas framtida arbetsinsats.

     • Återigen försöker du framställa din åsikt som vore det fakta.

      Som i alla branscher betalar kunden för den vara eller tjänst man efterfrågar, samma kund behöver inte betala fler gånger för samma vara eller tjänst, såvida man inte slarvar bort den. Jag tror inte, jag vet, med stöd i gällande lagstiftning, därför kan jag säga att det är så.

      Helt korrekt, konsertbesökaren betalar för att se en konsert, så piratargumentet att inspelad musik, vilket är den vara som fildelas illegalt, skall betalas av intäkter från konserter, så blir resultatet att konsertbesökaren betalar för en inspelning man inte efterfrågat. Att kalla det för gratisreklam är felaktigt då skrivande och inspelning ej är gratis utan kostar i tid och pengar, som man givetvis inte kan förvänta sig att någon annan än den som efterfrågar inspelningen skall bekosta.
      Du blandar åter ihop distribution, förpackning och produktion. Distribution och förpackning har aldrig varit huvudanledningen till att konsumenter efterfrågat inspelad musik, dessa kostnader har heller aldrig utgjort de största kostnadsposterna vid framtagande av inspelad musik. Du tror saker som saknar verklighetsförankring.

     • ”Som i alla branscher betalar kunden för den vara eller tjänst man efterfrågar,”

      Ja du har fritt fram att investera i skapande även om upphovsrätten inte finns.

      ”Jag tror inte, jag vet, med stöd i gällande lagstiftning, därför kan jag säga att det är så.”

      Appeal to authority. Felaktigt argument. Motbevis: Sovjet såg sina privata småföretagare som grova kriminella som bröt mot statens ”rättigheter”. Dessa frågor handlar i grunden om frihet och företagsfrihet och upphovsrätten inskränker den friheten precis som monopolismen i gamla Sovjet gjorde.

      ”Du blandar åter ihop distribution, förpackning och produktion”

      Nej det är ju du som blandar ihop de 3 företagandena. Distribution kan ske oberoende av både förpackning och produktion. Vill man ha nytt skapat får man investera i det jobbet – vill man ha proffsig distributionstjänst – ja då får man betala för en sån. Alla tre leden kan ske på proffsbasis eller på hobbybasis och det är en inskränkning i friheten att förbjuda hobby-företaganden bara för att några bortskämda egon som är parodier på gamla privilegierade adelsmän från 1800talet tycker att de ska få ta betalt på sina favoritvillkor.

     • 1. Konsumenter investerar inte. Din åsikt i frågan är ovidkommande.
      2. Du får läsa på om ”Appeal to authority”-argumentation, hänvisningar till fakta är inte ”Appeal to authority”.
      3. Jo, du blandar ihop distribution, förpackning och distribution. Alla tre företaganden står under vår lagstiftning och enskilda tillåts inte utan lov av upphovsmännen att distribuera innehållet. Vad du tycker är helt ointressant, visa på något verkligt som backar upp dina dumheter.

      OBS! det är inte en ”tro” att alla människor i Sverige har ensamrätt till det de skapar och därför själva har rätt att bestämma hur de vill sprida sina verk, på vilka villkor och om de vill ha betalt. Detta vet jag att det är en rätt, det kallas upphovsrätt och finns att läsa om i URL §1 & §2. Frågan är hur du kan tro att du har en rätt att sprida någon annans vara eller tjänst på ett sätt som strider mot deras vilja och utan att ersätta dem tillbörligt?

     • ”1. Konsumenter investerar inte. Din åsikt i frågan är ovidkommande.
      2. Du får läsa på om ”Appeal to authority”-argumentation, hänvisningar till fakta är inte ”Appeal to authority”.”

      1. Se där. Din arrogans lyser igenom som en supernova. Du anser dig alltså ha rätt att bestämma eller diktera vad konsumenter betalar för och inte. Vem fan tror du att du är, va?

      2. Om källan till faktat är en auktoritet och faktan inte backas upp av något annat än någons rykte eller ställning så är det appeal to authority.

      3. Vad gäller företagandena så är det ju du som inte kan lära dig att skilja på skapande av original, eventuell förpackning och distribution. Hade du förstått att detta är 3 fristående företaganden så hade vi kunnat börja diskutera, men du vägrar ju inse det.

     • 1. Det är inte jag som dikterar, det är allmänt känt.
      ” konsument, slutlig användare av varor och tjänster.”
      ”konsumentköp, köp som sker genom att någon huvudsakligen för enskilt ändamål förvärvar en vara av någon som yrkesmässigt tillhandahåller den” NE.se
      Ingenting om investeringar…
      ” Inom civilrätten en enskild fysisk person som handlar med en näringsidkare.” wikipedia
      fortfarande inget om investeringar.
      Alltså konsumenter investerar inte när de köper en vara eller tjänst.

      2. Så gällande lagstiftning är inte fakta gällande vad lagstiftningen säger? Hur kan hänvisning till en lagtext gällande hur ”det är” handla om någons ”rykte eller ställning”?

      3. Jag skiljer på dessa och vet, med hänvisning till URL’s paragrafer 1 & 2 att detta företagande inte får ske utan tillåtelse av dem som äger originalet. Om detta ändå sker så kan det inte rimligen kallas företagande utan brott mot upphovsrätten. Har du något som backar upp dina åsikter?

     • Oh great… du hänvisar till ”allmän kännedom” och sen så citerar du upphovsrättsskyddade verk för att presentera fakta som styrker din tes angående just… upphovsrätt… moment 22… cirkelresonemang… inser du inte det själv?

      Är det troligt att det står några upphovsrättskritiska fakta som är skrivet av någon som tjänar pengar på upphovsrätten..?

     • Vad gäller punkt 3 så stod det i Sovjets lag att allt privat företagande var grov kriminalitet mot staten och det kollektiva. Det var inte företagande, det var ju kriminalitet – och se hur trevligt det blev att leva där… eller vänta liite nu…

     • Då får du väl visa på var NE och Wikipedia brister?
      Det räcker inte att avfärda en källhänvisning med en personlig åsikt.

      ” Är det troligt att det står några upphovsrättskritiska fakta som är skrivet av någon som tjänar pengar på upphovsrätten..?”
      Nu handlar det här om ords innebörd och inte upphovsrätt, det står inte något vare sig för eller emot upphovsrätt i ordförklaringarna. Att det motsäger din åsikt gällande huruvida konsumentens köp av en vara eller tjänst är en investering eller inte räcker inte som argument.

      Sovjet var inte en demokrati med demokratiskt underbyggd lagstiftning.

     • ”Nu handlar det här om ords innebörd och inte upphovsrätt,”

      Källan i politiken är att äga språket. Olika politiker använder ord på olika sätt för att manipulera väljarna. Ett typiskt sådant ord är ”innehåll” som har som syfte att förvilla folk att tro att det är något unikt med varje kopia. Men kärnan i all ekonomi är förstås om det går åt arbetskraft eller naturresurser för att göra något eller inte. Vad gäller kopiering av datafiler så gör det helt enkelt inte det och därför finns ingen anledning att betala per kopia 🙂

      Varför ha en massa yrken som inte skapar nån ny nytta utan enbart sitter på röven och hanterar ”rättigheter” till gamla bedrifter?

     • Ett klassiskt sätt att försöka förvirra är att, när man fått slut på argument, skriver om något fullständigt orelaterat, en ”red herring”.
      Jag tolkar det som att du inte längre känner att du kan hävda att konsumenter investerar i något när de utför ett vanligt konsumentköp.

     • ”Jag tolkar det som att du inte längre känner att du kan hävda att konsumenter investerar i något när de utför ett vanligt konsumentköp.”

      Om man köper något så är man konsument – visst, men det har ju inte med saken att göra.

      Kreativt skapande är inte beroende av konsumentköp, det har t.ex. kickstarter, open source rörelsen och CC visat oss. Däremot är försäljar/publicerar – ledet i kreativa affärsprocessen beroende av ”köp” av ”produkter” i olika meningar.

      Det är snarare upp till dig att förklara varför försäljar-ledet skulle vara nödvändigt för finansiering av nytt skapande.

     • Det har i allra högsta grad med saken att göra då du hävdar att konsumenter investerar när de köper en vara eller tjänst.
      Bra att vi nu kan enas om att så inte är fallet.
      Kultur kan finansieras på olika sätt, men det valet ligger hos kulturskaparen och inte hos konsumenten.

      Hur går det med marknadsekonomin?

     • ”Kultur kan finansieras på olika sätt, men det valet ligger hos kulturskaparen och inte hos konsumenten.”

      Men det finns ju inga ”kulturkonsumenter”, för det är inget som ”konsumeras”. Blir en digital kopia mer sliten om någon ytterligare lyssnar på den? Nej det blir den inte. Det går inte åt några resurser, det går inte åt något arbete, kopieringen och kopian som sådan är i all väsentlighet gratis.

      Därför är det fullkomligt meningslöst att prata om att ”konsumera” kultur.

      Däremot kan man _investera_ i kultur.

     • Trodde vi var klara med ordet konsumtion, men vi tar ett varv till:
      ”Privat konsumtion är de delar av hushållens inkomster som inte går till sparande.” (wikipedia den här gången eftersom du är paranoid mot respekterade källor)

      Menar du att de som köper musik de facto sparar pengar?

     • Citation needed… 🙂

     • Precis, du behöver backa upp det du hittar på med en källa.

     • Det var citering på vad som stod på wikipedia som jag saknade.

     • @FG

      Vännen.

      Markera följande text, inklusive citationstecknen;
      ”Privat konsumtion är de delar av hushållens inkomster som inte går till sparande.”

      Klistra in den i valfri sökmotor och sök.
      Du bör då finna Wikipedias sida som citeras.
      Pröva själv vet jag, så har du lärt dig ngt nytt idag.

      Om det är för svårt, följ nedan länk.
      http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumtion

      Var hittar vi motsvarande länk som styrker dina svagsintheten?

     • Sten: Ja visst jag ser att det står så på wikipedia, men jag undrar vart denne någon som skrivit in detta på wikipedia fått det från.

     • OK, så nu underkänner du NE och wikipedia som källor, vilka källor ”får” jag använda?
      Är det samma som du använder, inga, som jag skall hålla mig till?
      Om du anser att det jag hänvisar till inte stämmer så ligger bördan på dig att visa på det, det borde inte vara så svårt om du har rätt, men då vi inte sett en enda källhänvisning från dig så tyder det just nu på att inget du säger har någon förankring.

    • Om man inte gillar en lag ska man alltså inte behöva följa den? Det finns massor av lagar och regler jag inte gillar, ska jag helt enkelt sluta bry mig?

     • Om du är villig att ta konsekvenserna av det… Ja.

      Slaverilagarna på 1800-talet var hemska, vilket är varför många bröt mot dem.
      Arbetslagarna på början av 1900-talet var hemska, vilket är varför arbetarna slogs för ett bättre liv.
      Nazistlagarna var hemska, så många riskerade sina liv för att bryta mot dem.
      Apartheidlagarna i efterkrigstiden var repressiva och förtryckande och därför motsatte sig människor dessa.
      När storföretagen började skita ner våra skogar så började miljömupparna slåss för att bevara sin miljö.

      Dagens upphovsrätts- och patentlagar missbrukas av stora företag som har lagen på sin sida. Därför är det inte konstigt att så många sätter sig mot dessa lagar. När en fjärdedel av befolkningen inte ser någon anledning till att följa lagen, då är det kanske lagen som behöver ses över, istället för att bura in två miljoner svenskar?

     • Jättebra sammanfattning, Per!

      Många lagar har varit både inhumana och orättvisa förr i tiden och det har mer eller mindre krävts ett visst mått av civil olydnad för att belysa problemen.

     • Att ”lagen missbrukas” är ju bara din personliga tolkning. Uppenbarligen delade inte EU domstolen den tolkningen…..
      Självklart ska alla lagar alltid diskuteras och självklart har vi alla både rätt och skyldighet att göra vad vi kan för att påverka. För övrigt exakt samma rätt och skyldighet som organisationer och företag också har.
      Men det ger oss inte rätt att bryta mot lagarna.
      Och att jämföra nån slags påstådd rätt att ladda hem gratis musik med uppenbara och allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna är fortfarande bara pinsamt! Riktigt jävla kasst!!

     • Idag används lagen för att ödelägga helt vanliga medelsvenssons liv och leverne, och för att tysta potentiella konkurrenter som ex. Megauploads beryktade tjänst som var bara dagar från att lanseras innan MU blev nedstängt.

      När en lag riskerar att landa två miljoner människor i fängelse eller likvärdig dom… Då är det lagen som är skev. Inte människorna som bryter mot den.

     • Vi kanske hittar kärnan av piratideologi i detta inlägget. Per ser företag som jobbar i kultursektorn som grymma organisationer som ödelägger liv. Själv ser jag mer på all den glädje som dessa företag sprider. Jag ser hur viktigt det är med kultur, film, musik och böcker. Och jag ser hur viktigt det är för samhället, för oss som medborgare och som individer, som människor, att det finns en levande kultur.
      Men det levande kulturen skiter piraterna i! Ni slåss med näbbar och klor för nån slags påstådd rätt att inte betala, det finns ju alltid ”nån annan” som ska betala.
      Jag tycker det är viktigt med musik,film och all annan kultur. Det är uppenbart att ni pirater inte tycker det. Där hittar vi den avgörande skiljelinjen mellan oss.

     • Bra skrivet!

      Om man verkligen gillade kultur skulle man respektera upphovsmännens arbete och hylla resultatet av arbetet genom att betala lagligt. Istället spottar man på upphovsmännen och anser att man har rätt att utnyttja resultatet av deras arbete helt gratis. Fy fan vilken människosyn!

     • Piraterna hyllar ju kreatörerna genom att fildela deras verk. Värre är väl om ingen ville ha verken, då skulle de bli bortglömda för att ingen fildelade dem. Sen att du har delusioner att ha nån slags ensamrätt att ta betalt på dina favoritvillkor: gång på gång för varje ny kopia – det förklarar ju inget annat än din egocentrism.

     • Per ser företag som jobbar i kultursektorn som grymma organisationer som ödelägger liv. Själv ser jag mer på all den glädje som dessa företag sprider.

      Det är inte så mycket kulturskaparna som företagen som håller i strukturerna (typ Electronic Arts, Universal, Sony Music etc) som idag är helt överspelade och antingen måste ändra sitt sätt att tjäna pengar eller gå under. Det är bara en tidsfråga. Meanwhile så har de bestämt sig för att vara så stora arslen som det bara går att vara, med rootkits-skandaler, Always-online fiaskon och annat. 🙂

      Nej du, de gamla strukturerna kommer inte överleva det fria nätet. Frågan är bara huruvida det fria nätet kommer överleva byråkratins klåfingrighet, mycket talar faktiskt för att så kommer vara fallet.

     • Ni är så roliga,ni pirater. Med ett obegränsat självförtroende berättar ni gärna hur olika branscher kommer att utvecklas och vilka nya affärsmodeller som kommer att gälla. Mycket snack och liten verkstad! Trots att ni tror er om att veta allting och kunna allting så har ni inte skapat nånting! Inga nya affärsmodeller för att skapa ny kultur, inga nya kulturskapare som valt er väg, inga nya spel, ingen ny musik och ingen ny film. (Bortsett från den statligt finansierade TPB AFK).
      Efter 10 år av fildelning och 10 år av allt snack har ni alltså inte skapat nånting av värde.
      Samtidigt ar ”upphovsrättsmaffian” skapat hur mycket kultur som helst. Ett nästan oändligt antal nya filmer, ny musik och nya böcker.

      Har ni funderat på varför vi skrattar åt er?

     • Jag ser att Herr Tomas är helt ovetande om den där lilla saken som heter ”Creative Commons” och som i nuvarande stund har över 370 000 låtar – helt fritt att ladda ner.

      Jag ser att Herr Tomas missade att förra årets absolut hetaste poplåt spreds helt utan det klassiska upphovsrättstjafset – eller ens upphovsrättsmaskineriet över huvud taget – från västerländska skivbolag.

      Jag ser att Herr Tomas helt missat att hela upphovsrättsstrukturen håller på att kollapsa helt och hållet, att internet helt krossar och smular sönder maskineriet.

      För, helt ärligt. Det är det som håller på att hända. Allt eftersom det blir allt billigare med självpublicering kommer allt fler att göra det, och allt eftersom de självpublicerade artisterna blir bättre och bättre så kommer folk så småningom börja välja dem över skivbolagsartisterna. Och vad ska du göra då, Mr. skivbolagsdirektör?

     • Thomas är lyckligt ovetande om alla öppna alternativ, allt ifrån Creative Commons till Open Research och kickstarter. Han spelar antagligen dum, eller ännu värre – är helt oförmögen att se alla förändrigar som är i full gång runt honom.

      Vidare inbillar sig Thomas att det nödvändigtvis är endast skapandet av nya branscher som förbättrar samhället – vilket förstås inte är sant. Det är minst lika viktigt att de existerande branscherna tillåts effektiviseras och till sist byts ut. En viktig komponent i effektiviseringen är att motarbeta karteller och uppmuntra konkurrens – vilket är motsatsen till upphovsrätts-maximalisternas monopolistiska och protektionistiska tendenser.

     • @PW
      ”Jag ser att Herr Tomas missade att förra årets absolut hetaste poplåt spreds helt utan det klassiska upphovsrättstjafset – eller ens upphovsrättsmaskineriet över huvud taget – från västerländska skivbolag.”
      LOLOLOLOLOLOL

      PW är uppenbarligen omedveten om att Park Jae-sang gjort 5 fullängdare innan Gangnam Style.
      PW är uppenbarligen omedveten om att Youtube delar sina intäkter med de skapare vars verk attraherar tittare.
      Youtube är från västvärlden och delar med sig av sina intäkter och i Gangnam Style fallet rör det sig om 7,9 mille dollar från Youtube till PSY.
      PW är uppenbarligen omedveten om att Gangnam Style är publicerat via förlag och med Universal som skivbolag.
      PW är uppenbarligen förvirrad då Gangnam Style är ett praktexempel på när marknadsföring, PR agenter, reklam och skivbolag lyckas som allra bäst och inget av detta ligger under CC.

     • Sten: så du menar, på absolut fullaste allvar, att Gagnam Styles virala spridning var Universals mästerliga plan som aldrig kunnat lyckas utan Universals inblandning?

      Jag vet inte vem som är mer verklighetsfrånvänd, du eller NTP…

     • @PW

      Du är absolut mer än lovligt naiv om du tror att en minsta lilla del av PSY inte är kontrakterad och under copyright registrering.
      För övrigt, vem tror du finansierade hela kalaset till att börja med?

     • Ni gör er verkligen lustiga, ni pirater. Skjuter er i foten gång på gång. CC grundades innan piratrörelsen, ändå försöker ni ta på er äran. Faktum kvarstår, piratrörelsen har inte skapat nånting! Bara en massa tomma ord.
      CC är bra! Och intressant, eftersom det visar på piraternas totala förakt för avtalsfrihet och mänskliga rättigheter. CC gör det ju möjligt för kreatörerna att välja licensform för sitt arbete. Kreatören kan ju välja CC eller nån annan form. Det tycker jag är utmärkt! Det ger kreatören rätten till sitt arbete.
      Men ni pirater vill ju ta bort den friheten. Istället för att låta kreatören välja, vill ni införa politiskt tvång och minska valfriheten.
      Ni vill ju också begränsa rättigheterna inom ramen för CC. Allt snack om att CC skulle vara en del av piratrörelsen är ju återigen bara tomt prat. Era förslag tar ju till och med bort kreatörens rättigheter inom ramen för CC.

     • Men Thomas, inser du inte att det är upphovsrätten är både ett privilegium och ett politiskt tvång som hindrar folk från att distribuera? En mästerkock som kommit på ett super-recept har varken upphovsrätt på det eller ensamrätt att tillaga rätten utan det är självklart så att man får laga mat på sin fritid utan att betala royalties eller riskera stämmas för pirat-matlagning: fritt företagande är en mycket viktig del av friheten i ett fritt land.

      En del gör ju lunchlådor istället för att gå på lunchresturang. Det är precis lika självklart att en del hobbyfildelar istället för att köpa proffs-tjänster för fildelning.

     • @Sten: Att Universal har köpt rättigheterna till distribution utanför Korea är irrelevant. Det som är relevant är att låẗen i fråga får spridas helt fritt, trots att den tekniskt sett är under copyright, vilket har gett upphov till otaliga parodier på ex. Youtube. Även olicensierade sådana. Allt ickekommersiellt användande ses mellan fingrarna av skaparen, som i princip har sagt ”Kopiera och remixa hur mycket ni vill, men tjänar ni pengar på den, så vill jag ha en del av kakan.” Klassisk CC-BY-NC alltså.

      Det är bara en tidsfråga innan några hitlåtar med samma genomslag som Psys låt blir CC-licensierade. Och då kommer verkligen upphovsrättsmonopolet att rasa. CC kommer i framtiden vara den enda vettiga licensen för de artister som vill få genomslag, simple as that.

     • @PW

      ”@Sten: Att Universal har köpt rättigheterna till distribution utanför Korea är irrelevant.”

      God dag yxskaft, det är du som tog upp västerländska skivbolag, varpå du sedan hävdar att det är irrelevant. Varför tog du då upp det?

      ”Det som är relevant är att låẗen i fråga får spridas helt fritt, trots att den tekniskt sett är under copyright, vilket har gett upphov till otaliga parodier på ex. Youtube. Även olicensierade sådana. ”

      Goddag yxskaft igen, Youtube betalar PSY för alla intäkter som uppbringas från Youtube oavsett om det är PSYs variant eller om det är cover versions och de som har gjort cover varianten får inga kulor alls.
      Youtube har ett ypperligt Content ID system som identifierar både ljud och bildfiler per automatik. PSY tjänar pengar på alla cover varianter som är gjorda. Det är därför skivbolag, filmbolag m.fl gillar Youtube. Låten sprids alltså inte fritt, Youtube delar alla intäkter med PSY.

      Sen är det ingen här som någonsin har haft ngt mot CC, vi gillar alla CC och CC har inget med PP att göra.
      Och ingen som pysslar med CC är intresserade av att tvinga alla andra till att använda CC.
      Jag har framställt mycket material med CC licens. När man arbetar på dylika projekt så vet man att man bör ta fullt betalt direkt och sedan skriver man på för en CC produkt. Men det är mitt val, inte ditt

     • @FG

      ”En mästerkock som kommit på ett super-recept har varken upphovsrätt på det eller ensamrätt att tillaga rätten utan det är självklart så att man får laga mat på sin fritid utan att betala royalties eller riskera stämmas för pirat-matlagning: fritt företagande är en mycket viktig del av friheten i ett fritt land.”

      Och du får lov att spela in dina cover varianter i hemmet bäst du vill, precis som du får laga dina egna maträttsvarianter hemma hur du vill.

     • Visst får jag spela in musik, men det är ju inte där som friheten är inskränkt utan i företagandet att kopiera musiken.

      Varför ska du ha nån slags rätt att hindra andra att kopiera musik med sina lagligt införskaffade verktyg bara för att du vill kunna sitta på röven och ta betalt för gamla bedrifter?

     • @FG

      Du brukar ju säga att kan man inte digitalkopiera det så är det inte samma sak, och du kan inte digital kopiera maten. Alltså är det (enligt dina egna argument) en kass jämförelse.

      Däremot så påminner hemmamatlagning mycket om att spela in sin egen tolkning.

     • Men Sten. Både resturanger och kockar får ju mindre intäkter jämfört med om det vore olagligt att laga mat hemma utan att ersätta dem.

     • @FG

      Som vanligt klarar du inte av att följa ditt eget resonemang.

     • @Sten: Det jag pekar på är att dagens upphovsrätt är historia.

      I framtiden kommer CC vara det enda vettiga sättet att tjäna pengar på att spela in musik, precis som det på 90-talet endast fanns ett sätt – genom skivbolagen.

      Skivbolagen har tagits ur ekvationen. Deras främsta tjänst – att se till så att artisterna får ut sina låtar till sina fans – har tagits över av fildelningssajterna. Så är det bara. 🙂

     • Per, ni är för lustiga. Du skriver så bestämt att skivbolagens främsta uppgift är distribution. Lustigt, för distribution är ju en sak som skivbolagen inte alls jobbar med. Skivbolagen jobbar med finansiering, produktion, marknadsföring och en hel del annat. Men just distribution har de ju alltid lämnat till andra aktörer.
      Varför har ni pirater så svårt att lära er nåt, innan ni tror att ni vet allt??

     • @PW
      ”Det jag pekar på är att dagens upphovsrätt är historia.
      I framtiden kommer CC vara det enda vettiga sättet att tjäna pengar på att spela in musik, precis som det på 90-talet endast fanns ett sätt – genom skivbolagen.”
      Du pekar på ett exempel som är helt och hållet traditionellt gjort utan CC, där man nyttjat Youtube för maximal marknadsföring som exempel på att CC är det enda sättet att tjäna pengar i framtiden. Strålande exemplifiering.

      ”Skivbolagen har tagits ur ekvationen.”
      Det exempel du tar är helt och hållet finansierat av ett skivbolag.

      ”Deras främsta tjänst – att se till så att artisterna får ut sina låtar till sina fans – har tagits över av fildelningssajterna.”
      Som vanligt så vet du inte vad skivbolag gör. Skivbolagen finansierar framställande av musiken och all marknadsföringsmaterial relaterat till musiken s s video, bilder, EPKs etc etc. För 20 år sedan var det sedan MTV som var det viktigaste marknadsföringsverktyget. Nu är det Youtube som har ersatt MTV.
      Och det är klart att de legala fildelningssiterna tar över marknadsföring, i synnerhet sådana som Youtube som delar med sig av alla sina intäkter. Men Youtube har inte ersatt skivbolagen, Youtube har ersatt MTV.
      Så är det bara.

     • @Sten, Thomas: Det ni argumenterar är semantik.

      Om jag som artist/upphovsman vill nå ut till mina fans, så hade jag på 90-talet ett enda alternativ. Skivbolagen.

      Idag behöver jag inte skivbolagen för att nå ut till mina fans, de är helt och hållet överflödiga, allt som de gör. Det är därför skivbolagen inte kommer finnas kvar i nuvarande form.

     • @PW
      ”Idag behöver jag inte skivbolagen för att nå ut till mina fans, de är helt och hållet överflödiga, allt som de gör. Det är därför skivbolagen inte kommer finnas kvar i nuvarande form.”

      Och för att exemplifiera din teori tar du ett exempel där musiken och videoproduktionen är finansierad av skivbolag, marknadsförd av skivbolag, administrerad av skivbolag. Alltså ett exempel där inget är gjort så som du hävdar att det kommer att bli gjort i framtiden.
      Strålande logik.

      För övrigt var vi många som gjorde våra egna vinylplattor på 80talet utan att ha skivbolag och vi distribuerade större delen av vinylerna själva, vi distribuerade även kassettband som vi gjorde själva. Vi behövde aldrig ett skivbolag för att gör ngt av detta. Vi åkte även på turné utan att ha turnébolag.

     • @ Per – skulle skillnaden mellan finansiering, marknadsföring och logistik bara vara en skillnad i semantik?? Dumheter! Det är helt olika delar i affärprocesser, helt olika kompetensområden, helt olika yrkesgrupper och kan vara en förutsättning för helt olika affärsmodeller. Att kalla det för en semantisk skillnad visar bara på okunnighet!
      Och som Sten påpekar, vi var många som spelade in och sålde skivor på -70 talet, helt utan skivbolag. Kul och lärorikt – men en massa arbete och en rejäl ekonomisk risk.

     • Ok, ta ett annat exempel från spelvärlden; MineCraft. Det är allt annat än spelbolagsproducerat.

      Det viktiga här är att skivbolagen inte behövs längre för att man som artist skall kunna nå ut till sina fans. Hur mycket ni än skriker och argumenterar petitesser så förändras inte detta enkla, simpla faktum. Och det är därför piraterna redan vunnit.

      Ju snabbare ni accepterar detta desto snabbare kan man gå vidare till mer intressanta frågeställningar, som hur man förhindrar att demokratin monteras ned i jakten på ett skitbrott.

     • @PW
      ”Ok, ta ett annat exempel från spelvärlden; MineCraft. Det är allt annat än spelbolagsproducerat.”

      Bra att du inser att du med PSY exemplifierade med ngt som absolut inte på ngt vis stödde den tes du vill framställa.

     • @PW
      ”Det viktiga här är att skivbolagen inte behövs längre för att man som artist skall kunna nå ut till sina fans.”

      De har aldrig behövts, vi nådde våra fans utan problem på 80talet med både de vinyler vi gjorde och med våra livespelningar.
      Men vi finansierade allt själv och det är likadant idag.
      Vill du finansiera allt själv varsågod, men vill du göra en video som PSY så får du hosta upp runt 500 000 kronor – och det är det inte många som är villiga att göra.
      Sen kan man givetvis göra billiga videor, billiga inspelningar och lyckas men det kunde du även göra innan internet.

      Sen fanns det ju fantastiska skivbolag som Factory, dom hade aldrig kontrakt med de band de finansierade och gav ut.
      Allt byggdes på handslag och det funkade till slut inte när artisterna var så pass oansvariga som när New Order spenderade 4 000 000 kronor för att spela in Republic och Happy Mondays var så neddrogade att inget fungerade alls och Factory gick omkull.

     • Att investera i kreativt skapande ska vara upp till var och en. Visst är det ett risktagande att investera – det är det ju alltid. Bandmedlemmar kan bli sjuka eller fastna i missbruk eller bli osams. Men risktagandet är mycket mindre om risken kan spridas på många intressenter – vilket tydligen är möjligt nu för tiden med hjälp av internet ( kickstarter t.ex. )

     • ”När en lag riskerar att landa två miljoner människor i fängelse eller likvärdig dom…”

      Kvalificerat skitsnack. I så fall gäller exakt samma sak för alla bilister som kan åka dit för fortkörning eller alla personer som snattar eller snor i affärer för större belopp så att det rubriceras som stöld. Det är ungefär lika många människor det handlar om som kan åka dit för fortkörning, snatteri eller stöld som det är illegala nedladdare.

      Alla vet hur lagen är utformad, gäller både snatteri, fortkörning och illegal fildelning. Det är den som begår brottet som väljer att bli brottsling, inte lagstiftarna (=folket via demokrati).

     • Ja du.. hurpass demokratisk upphovsrätten är kan man ju fråga sig. Tror du på allvar att du har samma folkligt stöd för upphovsrätt som för trafiklagarna eller äganderätten?

     • ”hurpass demokratisk upphovsrätten är kan man ju fråga sig”
      Har du sett någon parlamentarisk majoritet i vår representativa demokrati som verkar för att ändra eller ta bort upphovsrätten? Med största sannolikhet nej, då torde den vara demokratiskt förankrad genom sin tillkomst vid lagstiftning efter demokratiska beslut, sedan har den inte genom demokratiska beslut varken försvagats eller tagits bort. M.a.o. så är upphovsrätten demokratisk.
      Om du menar något annat så får du demonstrera att så är fallet.

      ”Tror du på allvar att du har samma folkligt stöd för upphovsrätt som för trafiklagarna eller äganderätten?” Detta är inte en fråga av religiös natur, ”tro” behöver man inte göra, upphovsrättslagens fortsatta existens är bevis och demonstration av den demokratiska förankringen.

     • ”Om du menar något annat så får du demonstrera att så är fallet.”

      Ja det är bara att se på hur ACTA hanterades – bakom stängda dörrar och så hemligt som möjligt försökte man trycka ner upphovsrätts-skyddande lagstiftning i halsen på Europas olika länder. Om det är några som inte är fans av demokrati och öppet beslutsfattande så är det isåfall upphovsrättsmaximalisterna…

     • ACTA är inte upphovsrätten, inte med det sagt att jag håller med dig i fallet med ACTA.
      Kan du demonstrera att upphovsrätten eller mer precist att upphovsrättslagen är odemokratisk?

     • ACTA var uppenbarligen nedlusat med förslag från upphovsrättsmaximalister. Intressena bakom upphovsrätten verkar tycka att deras lagar är så viktiga att vi kan gå förbi demokratiska principer för att se efter dessa, inkl transparenta förhandlingar i politiken, brevhemlighet och yttrandefrihet. Det säger ju något om deras skadlighet samhällsperspektiv. De borde stämplas som antidemokratiska organisationer och placeras under speciell bevakning.

     • …men nu pratar vi om upphovsrättslagen, inte om hur politiker försöker upprätthålla lagar.
      Kan du demonstrera att upphovsrättslagen är odemokratisk?

     • Det är uppenbart att sättet som upphovsrättslagen används – nedstängandet av hela fildelningssidor och infrastrukturer istället för att jaga brottslingarna… fildelare – skadar yttrandefriheten.

      Vem vet hur mkt ”collateral damage” alltså lagligt / lovligt uppladdat material som blivit nedplockat i alla räder hittills? Megaupload är ju ett bra exempel på sida där många lägger upp eget hemgjordt material och hela sidan blev nedplockad i ett nafs av federala griskåren.

     • Du säger: ”Ja du.. hurpass demokratisk upphovsrätten är kan man ju fråga sig.”
      Då frågar jag dig, kan du demonstrera eller på något sätt visa på att upphovsrätten, och då i Sverige upphovsrättslagen, har tillkommit utan demokratiskt stöd och även finns kvar idag utan demokratisk grund.

     • Mkt möjligt att upphovsrättslagen hade stöd före internets tid, det vet jag inte – men den har det knappast nu längre… vidare finns det gott om dumkonservativa lagar som tagit förvånandsvärt lång tid att avskaffa förr i tiden trots att du haft ett brett folkligt stöd bakom att plocka bort dem.

     • Kan du visa på att det inte finns ett demokratiskt stöd för upphovsrätten?

     • Jag tror att Gurra är helt ute och cyklar! Om han kan visa på att det finns ett brett folkligt stöd för att ta bort den, får jag förstås ändra mig. Men innan han har visat på det så tror jag att den överväldigande majoriteten tycker att det är rimligt att konstnärer och kreatörer får betalt för sitt arbete och att de äger rättigheterna till sitt arbete.

     • Naturligtvis är det rimligt att alla kan ta betalt för sitt arbete – men det är inte rimligt att kräva ta betalt gång på gång i efterskott för gamla bedrifter. Det är fritt fram för kreatörer att spåna intresse och söka finansiering för sitt arbete.

      Nämn några andra yrken än de upphovsrätts-relaterade där du kan göra ett jobb en gång för alla och sen ta betalt gång på gång i efterskott utan att behöva prestera något nytt.

     • Nu försöker du byta spår, vi kan ta det sen, frågan som ligger på bordet är:
      ”Kan du visa på att det inte finns ett demokratiskt stöd för upphovsrätten?”

      Jag tolkar din oförmåga att bemöta den frågan som att du inte har något att komma med och hoppas att du därmed fortsättningsvis slutar tala om att upphovsrätt skulle vara odemokratisk, då vi alla vet att du saknar stöd för det yttrandet. OK? Ska vi ta nästa punkt?

     • Jag svarade på Thomas: ” Men innan han har visat på det så tror jag att den överväldigande majoriteten tycker att det är rimligt att konstnärer och kreatörer får betalt för sitt arbete och att de äger rättigheterna till sitt arbete.”

      Det är då inte särskilt kontroversiellt att vilja ha betalt för ett jobb. Skillnaden mellan upphovsrätten och vanligt jobb är att i ena fallet kan du ta betalt i efterskott gång på gång obegränsat många ggr medans i vanliga jobb måste du skapa nåt nytt för varje intjänad hundralapp…

     • Är du tvungen att betala upphovsmannen flera gånger när du köper en skiva eller en nedladdningsbar fil?

     • Poppe:

      Nej det är jag inte, men upphovsmannen kan ta betalt obegränsat med gånger i efterskott utan ngn motprestation. Det har inget värde att kunna ta betalt för gamla bedrifter – snarare tvärt om så borde det ge ett mindre behov att arbeta i framtiden ju mer man har lagstiftade privilegier att tjäna pengar på det gamla arbetet.

     • OK, du betalar inte fler gånger, det räcker att köpa en skiva eller en fil en gång, bra då har vi etablerat det.
      Tror du att du betalar för hela kostnaden och samtliga investeringar, monetära och ickemonetära, samt för en rimlig vinstmarginal när du betalar 9 kronor för nedladdning av en datafil innehållande ett musikaliskt verk?
      Menar du att du har betalat för hela prestationen och att det krävs en motprestation av upphovsmannen om denne vill ha ytterligare 9 kronor för samma verk?

     • Givetvis av en annan person, då vi redan etablerat att man inte behöver betala fler gånger för ett verk man redan köpt en licens till.

     • Upphovsrätt är ändå att inskränka andras frihet för att försöka tjäna pengar utan motprestation – ett samhällsskadligt monopol.

      När folk i vården får slita varje dag med både fysiska och psykiska arbetsskador för att få lön för det dagliga jobbet de utför och du och dina kumpaner anser er ha nåt slags privilegium att ta betalt för gamla bedrifter gång på gång i efterskott utan gräns…

      Förstår du då verkligen inte att det framstår som om ni ser er själva som lite finare än oss andra?

     • Så ditt svar är att du vet att du inte med 9 kronor betalar för hela framtagningen, alla investeringar och eventuella vinstmarginaler?

      ”Upphovsrätt är ändå att inskränka andras frihet för att försöka tjäna pengar utan motprestation”
      Vilka friheter är det?

     • ”Så ditt svar är att du vet att du inte med 9 kronor betalar för hela framtagningen, alla investeringar och eventuella vinstmarginaler?”

      Det har jag inte påstått. Jag har bara påstått att det går utmärkt att finna andra finansieringsformer – sådana som inte inkräktar på friheten att kopiera som en hobby.

      Resturanger får lov att klara sig utan att de får hindra folk att laga mat hemma och frisörer får klara sig om jag klipper mig med trimmer. Kreatörer och distributörer får lov att klara sig även med hobbykopiering – antagligen kommer det gå alldeles utmärkt. En del fildelar – en del glor via netflix och lyssnar via spotify. Inga konstigheter alls.

      ””Upphovsrätt är ändå att inskränka andras frihet för att försöka tjäna pengar utan motprestation”
      Vilka friheter är det?”

      Friheten att få hobbykopiera och kommunicera privat med sina vänner och bekanta förstås.

     • Vad är det som är så svårt att förstå?.

      Att laga mat hemma är inte samma sak som att kopiera en film, ett spel eller en CD. Du framhärdar i ditt äpple-päronresonemang trots att vi slagit hål på det så många gånger.

      Att laga mat hemma är att jämföra med att göra musik hemma.

      Att fildela är att jämföra med att äta upp den mat som någon annan handlat råvaror till, lagat till och serverat. Det blir inte mer rätt av att du delar med dig av maten du stulit.

      Poppe har, med stort tålamod, försökt förklara skillnaderna mellan produktion och distribution samt skillnaden mellan pris och värde. Vad är det som du inte förstår?

     • ”Att fildela är att jämföra med att äta upp den mat som någon annan handlat råvaror till, lagat till och serverat.”

      Nej det stämmer ju inte för fem öre. Om jag äter upp maten så försvinner den ju. En digital kopia försvinner inte för att jag kopierar den – ingen blir av med ett dugg! Snarare som så att kreatören får gratisreklam för sitt arbete ju billigare kopieringen blir. Forskare vars arbete kan kopieras enkelt får fler citeringar och blir kändare vilket främjar deras karriärer. Varför skulle samma inte gälla för andra kreatörer?

      Det är snarare upphovsrätt som är att vilja laga en måltid en gång för alla och sen ta betalt gång på gång utan att behöva göra nåt mer jobb för de intäkterna.

     • Så du menar att du med 9 kr betalar för hela produktionen och allt arbete med den? Det är en enkel fråga, du snurrar iväg på andra saker, vet du eller vet du inte huruvida du med 9 kronor betalar för hela produktionen eller inte?
      Väldigt enkelt, sen spelar det inte någon roll om du tycker att man skall söka andra vägar att ta betalt. Du hävdar att man tar betalt för samma arbete gång på gång och då blir följdfrågan om du anser att 9 kronor är att betala för hela arbetet?
      Är det inte så att du betalar för en liten del av arbetet och rimliga vinstmarginaler med dina 9 kronor och någon annan betalar för en annan liten del av arbetet och vinstmarginalen med sina 9 kronor och så vidare? Kan du visa på att om du och jag köper en nedladdningsbar låt för 9 kronor var betalar för samma arbete och att man därmed tar betalt för samma arbete gång på gång?

     • Vadå försvinner eller inte? Det har inte med saken att göra. Det handlar om att ta betalt för nedlagt arbete och investerade pengar.

      Ett filmbolag gör en ny ”blockbuster”. Kostnaden för hela kalaset uppgår till 1 miljard dollar. Pengar som tickar iväg långt innan filmen är färdig.
      Nu ska de försöka få tillbaka pengarna de investerat plus så mycket vinst som möjligt.
      Hur ska de ta betalt enligt dig?

      Ett telefonbolag ska ta fram en ny smartphone (t.ex. iPhone 6)
      Kostnaden för hela kalaset uppgår till 1 miljard dollar. Pengar som tickar iväg långt innan telefonen är färdig.
      Nu ska de försöka få tillbaka pengarna de investerat plus så mycket vinst som möjligt.
      Hur ska de ta betalt enligt dig?

     • ”Vadå försvinner eller inte? Det har inte med saken att göra. Det handlar om att ta betalt för nedlagt arbete och investerade pengar.”

      Jo det är det enda som spelar roll. Utbudet på kopior är oändligt oavsett kostnad, alltså även vid 0 kr/st. Då får man helt enkelt finna nya sätt att ta betalt på. Kickstarter är ett exempel, livespelningar är ett annat exempel. Vodo för film osv. Så länge det finns en efterfrågan på skapandearbetet så kommer folk vara beredda att betala på ett sätt eller annat. Men det är just själva skapandearbetet som fokuset ofrånkomligen förflyttas till och det handlar helt enkelt inte längre om att ta betalt för styckkopior.

      Vad gäller biofilmer går ju dessa bättre än någonsin. Enl. Aftonbladet gick vi mer än nånsin på biograf förra året i Sverige – och det är de mest populära filmerna som fildelas mest. Det är alltså uppenbarligen inget problem med fildelning.

      Vad gäller smartphones förstår jag inte ens vad du menar. Kan du dra en smartphone i scannern och lägga upp den på pirate bay eller vadå? Har jag missat nåt?

     • Poppe förutsätter en rätt att hindra andra att göra saker för att få tjäna pengar – väldigt få andra branscher tillåts ha såna rätter. Det är oerhört egokonservativt att förbjuda nya sätt att göra på bara för att man själv till varje pris vill tjäna pengar som förut. 9:- är dyrare än de 0:- som verket kan mångfaldigas till. Det finns hobbysätt att göra ngt på och så finns det proffs-sätt.

      Jag åt just våfflor stekta på hobbybasis av mina supersnälla kollegor. Hur mycket blev vi skyldiga lokala våfflerian? Finns det nån insamlingsorganisation för skador som de stackars professionella våffleristerna blir utsatta av onda giriga pirat-våfflerister?

     • Antingen vill du inte förstå eller så är du onormalt obegåvad.

     • Hur kan du inte förstå att upphovsrätten är ett utdaterat privilegium att ta betalt för gamla bedrifter som nästan inga yrkeskategorier eller arbetare har? Måste va du som är obegåvad.

     • Poppe skrev:

      ”Kan du visa på att det inte finns ett demokratiskt stöd för upphovsrätten?”

      Du skulle bara tillskriva etablerade ”prestigefyllda” pro-upphovsrätts publiceringsbranscher ngn vikt och de har väl troligen inget större intresse att lyfta fram någon sådan statistik om den fanns att tillgå.

      Enda vapnet som upphovsrättsbranscherna tycks ha är att gräva skit och försöka porträttera sina motståndare som oseriösa pajasar. En grundare av en akademisk tidsskrift var på besök för inte så längesedan och sa själv ngt i stil med ”don’t do free academic publishing, they are charlatans”.

      Jag tyckte synd om honom, han såg så ledsen och desperat ut. 😥

     • Jag tolkar din oförmåga att svara på enkla frågor som att det faktiskt fortfarande är så att:

      Du kan inte visa på att upphovsrätten skulle sakna demokratiskt stöd, vilket inte är så konstigt då den faktiskt existerar i vår representativa demokrati där en majoritet av partierna, som är folkvalda, inte önskar avskaffa upphovsrätten.

      Du kan inte heller visa på att man tar betalt för samma jobb flera gånger. Dels då du som konsument endast behöver betala en gång och då inte betalar för hela arbetet, vilket innebär att någon annan betalar för en annan del av arbetet. Då vi inte betalar för arbetet utan snarare för vår önskan att ta del av något, oavsett vara eller tjänst, så haltar ditt resonemang redan där, eller så är ditt resonemang snarare förlamat från hakan ned.

      Vidare så spelar inte det någon som helst roll att det är möjligt att kopiera musikfiler utan, som du säger, någon kostnad. I vår demokrati har vi inte någon som helst rätt att kränka någon annans lagligen tillkommande rätt med ursäkten att vi kan göra det gratis. Oavsett brottsrubricering så håller inte argumentet att man kan begå brottet utan kostnad, som någon omständighet som ställer enskilda över våra lagar, vilka bevisligen har ett demokratiskt stöd.

      Alltså:

      Upphovsrätt är bevisligen inte odemokratisk.

      Man tar bevisligen inte betalt för samma arbete flera gånger, inte för att det spelar någon roll, utan man tar, som i alla andra branscher betalt utifrån efterfrågan, vilket i förlängningen även ger en möjlighet till vinst.

      Att det går att begå brottet utan kostnad har ingen betydelse för huruvida det skall vara tillåtet eller inte.

     • Du svarar ju inte på mina relevanta frågor och du svarar ju inte ens med något logiskt för fem öre.

     • Jag tar en sak i taget och besvarar dina frågor.
      Vilken fråga tycker du att jag inte bemött?

     • ”Hur kan du inte förstå att upphovsrätten är ett utdaterat privilegium att ta betalt för gamla bedrifter som nästan inga yrkeskategorier eller arbetare har? ”

      Där har du frågan. Förenklat om du inte förstått den: ”Kopior är gratis nu för tiden, alla kan skapa kopior och sprida dem. Varför ska någon få betalt för dem?”

     • ”Vad gäller biofilmer går ju dessa bättre än någonsin. Enl. Aftonbladet gick vi mer än nånsin på biograf förra året i Sverige – och det är de mest populära filmerna som fildelas mest. Det är alltså uppenbarligen inget problem med fildelning”

      Menar du med detta att de som går på bio ska betala hela kostnaden för filmen?

     • OK, det har jag redan besvarat och visat på att så inte är fallet.
      Det är snarare sällan man tar betalt i förhand för varor och tjänster.
      Eftersom man inte tar betalt för arbetet utan för en efterfrågad vara eller tjänst så håller inte ditt resonemang.

      Upphovsrätten är inte utdaterad, det finns ingen demokratiskt fattade beslut om avskaffandet av upphovsrätten, alltså är det inte så. Det är din åsikt, men det betyder inte att det är så.

      Jag har även visat varför ditt resonemang inte håller gällande din andra fråga. Din slutsats håller inte då distribution och produktion inte är samma sak. Du förutsätter att kopiering är detsamma som produktion, vilket inte stämmer, då kopiering är en del av distributionen och skrivandet, spelandet och inspelandet av låten är produktionen av innehållet. Det är lika korkat som att säga att ketchupflaskan är ketchupen. Du blandar i vanlig ordning ihop begreppen. Innehåll, förpackning och distribution.

      Allt detta är redan besvarat förut, var det nåt mer?

     • ”Menar du med detta att de som går på bio ska betala hela kostnaden för filmen?”

      Menar du att det är politikers uppgift att diktera hur verksamheter finansieras? Börjar allt låta lite plan-ekonomi över ditt sätt att resonera.

     • ”Menar du att det är politikers uppgift att diktera hur verksamheter finansieras? Börjar allt låta lite plan-ekonomi över ditt sätt att resonera.”

      Nej jag menar att alla som vill se filmen ska vara med och betala. Allt efter eget tycke och smak. Man betalar allt från några enstaka kronor på t.ex. Viaplay upp till tusentals kronor för någon specialutgåva på BD. Nuförtiden finns det nämligen en uppsjö av sätt att se film på.

      Det kallas marknadsekonomi min käre vän. Raka motsatsen alltså.

     • Marknadsekonomi är när du har en relativt fri marknad. Men upphovsrätten är ju en inskränkning i marknaden – ett företagsmonopol. Alltså tvärt emot fri marknad.

     • Nu åter till 10 000 kronorsfrågan:
      Kan du visa på att det inte finns ett demokratiskt stöd för upphovsrätten?

     • Du skulle ju ändå aldrig acceptera någon publicerande källa på denna fråga som inte hade upphovsrättsbevarande intressen i ryggen…

     • Menar du att du har en källa som styrker din position?

     • Om du inte slutar spela dum så kommer du ju se dum ut. Är du beredd att göra det?

     • Ja du, ös på bara. Vad har du för stöd att upphovsrätten inte skulle vara demokratiskt underbyggd. Bäst att det är bra nu när du byggt upp spänningen.
      Jag skall hjälpa dig på traven med ett par frågor till.
      Vilka partier har på sin agenda att avskaffa upphovsrätten eller legalisera fildelning av upphovsrättsligt skyddat material?
      Har dessa riksdagsmajoritet?
      Har de genomfört detta avskaffande av eller legaliserande av fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk?

     • Många lagar som en majoritet vill ändra på kommer aldrig upp på dagordningen i en representativ demokrati och det vet du ju.

     • Nej, det vet jag inte!
      Jag vet däremot att om ett parti med en uttalad agenda mot någon lag får en demokratisk majoritet i val så kan de föra upp det på dagordningen.
      Visa gärna på en av dessa lagar, som en majoritet vill ändra på och vad som styrker att det är en majoritet.
      Är faktiskt lite besviken på dig, trodde du skulle komma med nån form av källhänvisning, men det enda var mer personliga åsikter och paranoida uttalanden.

     • ”Är faktiskt lite besviken på dig, trodde du skulle komma med nån form av källhänvisning, ”

      Så du kunde komma och raljera om vilken oseriös källa jag hade? 😀 Du skulle ju bara såga alla källor som inte hade (c) stämpel på sig…

     • Så det finns något förutom dina grundlösa antaganden menar du?
      Du presenterar inte dessa för att de inte tål ett kritiskt bemötande?
      Det låter som om du redan vet att de saknar bäring, då kanske vi kan enas om att allt pekar på att dagens upphovsrätt är demokratiskt förankrad?

     • Min personliga spekulation är att det förhåller sig så att eftersom illegal fildelning fortfarande funkar utmärkt i praktiken och det både är mindre risk att åka fast för fildelning än att bli träffad av blixten, påkörd av en bil eller (ännu troligare nu för tiden) att bli av med jobbet, så har folk i allmänhet värre bekymmer än att fundera på upphovsrättens vara eller icke vara.

     • Så med andra ord, så är det inget annat än personliga åsikter utan någon som helst grund när du säger att upphovsrätten saknar demokratiskt stöd.
      Bra då vet vi det.

     • ”Så med andra ord, så är det inget annat än personliga åsikter utan någon som helst grund när du säger att upphovsrätten saknar demokratiskt stöd.”

      400 000 Européer visade sitt missnöje mot ACTA som innehöll klausuler ang. hur upphovsrättslagstiftning skulle ses efter. Du har piratpartier i stort sett alla västvärldens länder och de flesta av dem växer så det knakar.

     • EU har, enligt wikipedia, som verkar vara den enda källa du godkänner, 503 679 700 invånare. Ditt påstående om 400 000 som demonstrerade mot ACTA, som förövrigt inte är upphovsrätten, säger inte hur stor andel som är röstberättigade, så därför tar inte heller jag hänsyn till detta.
      Om 400 000 demonstrerade mot ACTA, vilket inte på något vis säger att de per automatik är emot upphovsrätten, så får du en procent av medborgarna, förutsatt att alla var medborgare, 0,079 % av befolkningen. På vilket sätt du får det att styrka ditt påstående att upphovsrätten saknar demokratiskt stöd ser jag inte, det talar snarare emot ditt påstående, extra mycket sedan man demonstrerade mot ACTA och inte upphovsrätten.

      Ja, piratpartier poppar upp lite varstans, men har de någon beslutande majoritet och därmed möjlighet att ändra lagar? Nej, ännu ett argument som snarare stjälper än hjälper din sak.
      Jag ber inte ens om källor, då dina hänvisningar snarare styrker mitt argument.

     • Kan du nämna någon annan enskild politisk fråga på europanivå som dragit sådana demonstrationer? Det var väl främst att ACTA la sig i internet som folk vände sig mot.

     • Det har inget med saken att göra.
      Det stödjer inte ditt påstående att upphovsrätten saknar demokratiskt stöd. Dels för att det inte handlar om upphovsrätt utan om ACTA och dels för att det inte visar på att majoriteten av eu’s medborgare är emot upphovsrätten.
      Du får försöka igen, just nu tyder allt på att du har fel när du säger att upphovsrätten saknar demokratiskt stöd.

     • Bilister riskerar inte fängelsestraff för att de kör för fort.

      Nuff said.

     • Jo

      Nuff said

     • Du har inte körkort hoppas jag? Grov vårdslöshet i trafik kan ge upp till två års fängelse. Varför är det så svårt för er pirater att göra er hemläxa innan ni snackar??!! Är ni slöa eller korkade?

     • Grov vårdslöshet i trafik är inte samma sak som att köra för fort. Det beror på var, hur och när det sker.

      Pressar du 100-110 på en öde 90-väg, så är inte det speciellt vårdslöst, de flesta har till och med gjort det någon gång. Och det är ungefär den nivån som allvarlighetsgraden i fildelning ligger i.

      Problemet är bara att fildelarna riskerar fängelse eller likvärdigt straff, fortåkarna riskerar oftast bara böter. Det ena ger ett straff som kraftigt påverkar dina möjligheter i framtiden, det andra ger ett straff som är kännbart men utöver det inte har speciellt stora konsekvenser – de flesta har nån gång fått en P-bot eller kört lite för fort.

      Fildelning går inte att jämföra med stöld eller vårdslöshet – det går att jämföra med att pissa i en gränd eller gå mot röd gubbe. Och straffen skall såklart vara därefter också.

     • Ja det är ju en relevant jämförelse att jämföra med grova trafikförseelser. Det är så många som lemlästas och dödas i fildelningsolyckor menar jag… Sick…

     • @Per

      Om man pressar på 110 på en 30 sträcka utanför en skola då?
      Riskerar man inte fängelse för att man kört för fort då, tror du?

      Nåväl, det är föga intressant att jämföra olika brott och försöka likställa dem på olika sätt, fortkörning/brott mot upphovsrätten, pissa i en gränd/brott mot upphovsrätten, stöld/brott mot upphovsrätten…

      Märkligt det där att vissa liknelser med andra brott är OK och andra inte, beror väl på vem som gör liknelsen antar jag.

     • Poppe: Ja det är ju ofta man läser om att folk blir skadade eller dödade i fildelningsolyckor… eller?

     • Vi borde avskaffa alla lagar där folk inte riskerar att bli dödade?
      Är det vad du menar?

     • Nej, men vi borde avskaffa alla protektionistiska och monopolistiska lagar som endast syftar till att tvinga branscher att funka på gamla omoderna vis och istället tvinga bolagen i branscherna att ta fighten med nya modernare sätt att göra på.

     • Så när du säger ”Ja det är ju ofta man läser om att folk blir skadade eller dödade i fildelningsolyckor… eller?” så betyder det inget?
      Du fyller bara ut lite utrymme då du saknar verkliga argument?
      Vad du tycker att vi borde göra är inte särskilt relevant som argument mot upphovsrättens existens, eller? Är det så att du menar att vi borde ändra politiskt system så att du och en liten minoritet, som lever i vanföreställningen att upphovsrätten är skadlig för kulturskaparna, skall bestämma hur saker skall vara? Är du emot demokrati?

     • ”Vi borde avskaffa alla lagar där folk inte riskerar att bli dödade?
      Är det vad du menar?”

      Nej, jag belyste det orimliga i att påstå att fildelning är en verksamhet som skadar folk i det sammanhanget som ni drog in fildelningen i.

     • Nu skadar det bevisligen yrkeskategorier och berövar dem deras lagligen tillkommande rättigheter och även deras mänskliga rättigheter.

     • Hahaha! Det var det roligaste jag hört på hela morgonen 😀 Mänskliga rättigheter att ta betalt på sina favoritvillkor i näringslivet! Såklart det inte finns några sådana ”mänskliga rättigheter”. Sluta larva dig nu, du ser ju ut som en pajas 🙂

     • I NTP’s artikel ovan så kan du läsa om Europadomstolens avvägning gällande upphovsmännens mänskliga rättigheter.
      FN’s deklaration uttalar också en rätt till skydd för upphovsrätten i artikel 27:2.
      Så uppenbarligen så är det en uttalad mänsklig rättighet, från två håll faktiskt.
      Vad styrker dina uttalanden?

     • Att besudla FNs i övrigt mänskliga rättigheter med monopolism är fult. Fy! Shame on you!

     • FN’s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna statuerar:
      Artikel 27:2
      ”Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.”

     • Fyfan vilket pervo som petade in såna lyx-grejer bland mänskliga rättigheterna. Sådana fasoner sätter ju hela principen med mänskliga rättigheter ur balans. Försöka likställa

      1. rättigheter att sitta på röven och dra in pengar på gamla bedrifter
      med
      2. rättigheter att slippa hamna i slaveri, diktatur och massövervakning

      Det är ju äckligt att upphovsrättsmupparna har en sån fräckhet.

     • Vem har ”petat in” upphovsrätten i de mänskliga rättigheterna?
      Och vad grundar du detta uttalande på?

     • Rimligtvis någon eller några som tror sig tjäna pengar på det.

     • @FG
      ”Poppe förutsätter en rätt att hindra andra att göra saker för att få tjäna pengar – väldigt få andra branscher tillåts ha såna rätter. ”

      Eh, alla brancher har precis samma rätt som musikbranchen, du får varken ge bort eller sälja din hemmagjorda Pepsi.
      Du får varken ge bort eller sälja dina hemmagjorda Levis.
      Du får varken ge bort eller sälja din hemmagjorda Samsung TV.
      Du får varken ge bort eller sälja din hemmagjorda Fender Gura;-).
      Du får varken ge bort eller sälja din hemmagjorda Volvo…
      Och samma sak gäller precis alla andra branscher.

     • Återigen blandar du ihop varumärkesförfalskning med piratkopiering. Att du aldrig lär dig att de båda är helt olika grejer… Suck.

     • @FG

      ”Återigen blandar du ihop varumärkesförfalskning med piratkopiering. Att du aldrig lär dig att de båda är helt olika grejer… Suck.”

      Det är ju du som jämför mellan två olika saker som inte regleras av samma lag.
      Så varför jämför du mellan dessa två saker som uppenbarligen inte är samma sak när du sedan själv framställer bevisen för att du jämför mellan två saker som inte är samma sak genom att själv peka på att de regleras av två olika paragrafer?
      Dock regleras båda sakerna av samma rättsområde, immaterialrätten.

      Du vet precis som inbrott och pengaförfalskning båda är kriminella handlingar, men hamnar under olika paragrafer i lagboken. Dock är båda handlingarna brottsliga.
      Precis som illegal fildelning och varumärkesförfalskning båda är brottsliga handlingar.

      Att du aldrig lär dig följa din egen tanketråd till slutänden innan du skriver ned tokigheterna.

     • ”Precis som illegal fildelning och varumärkesförfalskning båda är brottsliga handlingar.”

      De är så konceptuellt olika att det skriker om det.

      Varumärkesförfalskning är ju falsk marknadsföring – alltså att man påstår sig ha gjort något som någon annan gjort, medans fildelning endast är gratis marknadsföring av någon annans arbete.

      Jag hade haft viss förståelse om du jämfört varumärkesförfalskning med plagiat – det är ju konceptuellt lika i avseendet att försöka vilseleda någon att tro att man själv åstadkommit något som någon annan ska ha cred. för.

      Men varken varumärkesförfalskning eller plagiat är ju ngt som piratpartierna vill legalisera…

     • @FG
      ”De är så konceptuellt olika att det skriker om det.”
      Så varför jämför du mellan två saker som är så olika att det skriker om det?

      ”Varumärkesförfalskning är ju falsk marknadsföring – alltså att man påstår sig ha gjort något som någon annan gjort, medans fildelning endast är gratis marknadsföring av någon annans arbete.”
      Varumärkesförfalskning behöver inte alls innebära att man ”påstår sig ha gjort något som någon annan gjort”. Du är ytterligare förvirrad än vanligt.

      ”Jag hade haft viss förståelse om du jämfört varumärkesförfalskning med plagiat – det är ju konceptuellt lika i avseendet att försöka vilseleda någon att tro att man själv åstadkommit något som någon annan ska ha cred. för.”
      Vännen det är du som jämför mellan två olika saker som du sedan hävdar varande vitt skilda.

      ”Men varken varumärkesförfalskning eller plagiat är ju ngt som piratpartierna vill legalisera…”
      Varför jämför du då mellan dessa två olika saker som uppenbarligen regleras av (enligt dig) helt olika lagar, trots att de båda regleras av immaterialrätten.

     • Det är du som gör jämförelserna. Inte jag.

     • @FG

      ”Det är du som gör jämförelserna. Inte jag.”

      Nej FG.
      Det är du som jämför mellan illegal fildelning och tillagning av pannkakor i hemmet.

     • Det är du som försöker få det till att jag blandar in varumärkesförfalskning i mina resonemang, vilket helt enkelt inte är sant. Det är du som försöker förvirra med såna taktiker.

     • @FG

      ”Det är du som försöker få det till att jag blandar in varumärkesförfalskning i mina resonemang, vilket helt enkelt inte är sant. Det är du som försöker förvirra med såna taktiker.”

      Nej vännen, jag påpekar endast att du jämför en illegal handling med en legal handling, vilket är idiotiskt till att börja med.
      I synnerhet då det är lagligt att kopiera filer privat och det är lagligt att laga pannkakor privat.

      Alltså bör du jämföra illegalt utdelande av filer med illegalt utdelande av pannkakor.
      När du illegalt delar ut U2s filer motsvarar det att du illegalt delar ut pannkakor från ICA.

      Du skriker då att den jämförelsen inte är korrekt därför att de två olika brotten inte regleras av samma paragraf i lagen.

      Med andra ord så har du redan från början jämfört två saker som du själv inte tycker är samma sak.
      Det planterar dig än djupare som en planta i den värld av fabler där du verkar ha slagit rot.

     • Hur ska man kunna argumentera för att något ska legaliseras om man inte får jämföra med legala alternativ som liknar det som är illegalt?

     • @FG

      Plantan, du får jämföra med vad du vill.
      Men det blir inte annat än patetiskt när du gör en jämförelse mellan två saker, som du sedan efter det att vi följer din ”logik”, väljer att skrika ”Det är inte samma sak för att det inte regleras av samma lagparagraf”.

      Om du vill hävda att det inte samma sak på grund av att det straffenligt inte regleras av samma paragraf så är det inte heller samma sak när handlingen utförs.

      Så försök att förstå:
      Det är lagligt att laga ICAkopiepannkakor hemma, det är lagligt att göra CarolaFrämlingkopior hemma.
      Det är olagligt att kränka ICAkopiepannkakor i det allmänna, det är olagligt att kränga CarolaFrämlingkopior i det allmänna.

     • Återigen är Sten hopplöst borttappad då han blandar ihop upphovsrätt och varumärken.

     • @FG
      ”Återigen är Sten hopplöst borttappad då han blandar ihop upphovsrätt och varumärken.”

      Tjena plantan,
      Ja så blir det när du jämför två saker som inte är samma sak och det är just det du gör.
      Du vet inbrott regleras av en lag, förfalskning av en annan. Men båda är brottsliga handlingar.
      Så när du insisterar på att jämföra två olika saker och sedan skriker i högan sky för att de inte regleras av samma paragraf så framstår du inte som annat än sinnessvag då det är du som först hävdat att de två handlingarna är jämförbara för att sedan lika högt skrika – det är inte samma sak.

      Din egen argumentation och slutledning påvisar klart och tydligt att din jämförelse inte är ngt annat än idiotisk.

     • @Sten: Homoäktenskap är olagligt. Heteroäktenskap inte.

      Se där. Nu jämförde jag just en laglig med en olaglig sak… Fast de egentligen är samma sak bara det att den ena formen är olaglig… Ooops.

     • @PW

      Och lägg då märke till att du jämför äktenskap med äktenskap. Alltså jämför du samma sak.

      För att din liknelse skulle påminna om FGs sinnessvaga dylika så får du ta och jämföra homoäktenskap med äppelplockning.

     • F.ö. är homoäktenskap lagligt.

     • Är du inte beredd att dela med dig av dina äpplen så får du kanske heller inte ngn melodi, Sten. 😉

      Att det är fint att dela med varandra är så väletablerat i ungdomar och befolkningen i övrigt att den desperata kampen som ni driver mot hobbyfildelning är ganska hopplös…

     • Du får inte heller sälja eller ge bort någon annans taxiresa, frisörtid, massage etc.

     • ”Du får inte heller sälja eller ge bort någon annans taxiresa, frisörtid, massage etc.”

      Nej visst. Men ingen får hindra mig att klippa mig själv eller skjutsa min polare eller massera min mamma med argumentet att de själva går miste om intäkter då.

      Distributions- och publiceringsnäringarna kräver ju att få slippa hobbykonkurrens i sin verksamhet. Det är vad hela upphovsrätts-fighten handlar om…

     • Precis, och ingen får heller hindra dig att skriva och spela in din egen musik.
      Du får alltså inte ge bort eller sälja någon annans frisörtid, taxiresa, egendom, musik etc. utan tillåtelse.
      Skönt att vi rett ut det.

     • ”Du får alltså inte ge bort eller sälja någon annans frisörtid, taxiresa, egendom, musik etc. utan tillåtelse.
      Skönt att vi rett ut det.”

      Men snälla lilla du… Frisörtid, taxiresor, egendom är alla något som inte kan kopieras. Till skillnad från datafiler.

     • Kan du inte skjutsa folk själv, klippa håret på någon, sälja din egendom, skriva och spela in din egen musik?

     • Jo det är ju just det jag kan. Till skillnad från fildelning där jag inte får fildela som en hobby utan tvingas betala för proffs-alternativen.

     • Får du ge bort eller sälja någon annans frisörtid, taxiresa, egendom, musik etc. utan deras tillåtelse?

 9. ”piraternas argument om att man kan åberopa yttrandefriheten för att begå upphovsrättsbrott,”

  Helt fel.
  Argumentet var att yttrandefriheten är viktigare än MEDHJÄLP till upphovsrättsbrott.
  Eller menar du att Neij/SUnde har begått upphovsrättbrott!? Det var något nytt i så fall…

  • När jag skrev ”piraterna” så var det ett vidare begrepp än bara de kriminella personerna som driver TPB. Det är ganska många pirater som hävdat att de ska få dela filer under skydd av yttrandefriheten men nu har ju ECHR sagt att upphovsrätten väger tyngre.

   • TPB is still up whatever they say and do!

    😀

   • Ja och katolska kyrkan sa att Galileos världsbild var kättersk och Martin Luther likaså och boktryckarkonsten vart utsatt för precis lika hårda angrepp av den tidens bakåtsträvare som internet är idag.

 10. Det är trist att så många pirater nedvärderar musik, film, konst och kultur till simpla frågor om juridik, affärsmodeller och förvirrade konspirationsteorier. Att musik och all den glädje den förmedlar blir förminskad till ”information”. Att film bara handlar om upphovsrätt istället för riktiga känslor, glädje, sorg och kärlek.
  Det är trist att piraternas retorik bara handlar om ”gratis” istället för hur vi kan bygga ett aktivt och levande kulturliv. Trist när konst blir degraderat till en fråga om rättigheter och kostnadsanalys, istället för att vara en levande och viktig kraft i samhället.
  Det är trist att piraterna efter alla år ännu inte förmått sig själva till nåt nyskapande, ingenting. Bara tomma ord och en skrämmande hybris, en hysterisk övertro på er egen kunskap.

  • Levande kulturliv kommer finnas även om inte gamla maktstrukturer kommer kunna ta betalt för det. Se bara på soundcloud, massvis av musiker lägger upp sin musik och får cred, helt säkert behöver inte musikskapande eller kulturellt skapande ske på det gamla viset i framtiden!

   • Det är säkert bra att få cred, men ska vi ha ett levande kulturliv måste vi se till att folk kan leva på det. Lön är viktigare än cred…..

    • Nä det stämmer ju inte. Ungar börjar inte lära sig spela musik i 7årsåldern eller måla vattenfärg i 5årsåldern med en utstakad affärs-plan att bli företagare och jobba heltid med det. Kulturskapande är i första hand rekreation – startar som ett fritidsintresse. Oj va skoj! Det låter häftigt när jag blåser här. Vilka häftiga färger det blev!

     Eller menar du att kreatörer får betalt för all tid i sin barndom som de lagt ner på att lära sig grunderna? Knappast va… Allt kreativt skapande grundar sig i nyfikenhet och belöningarna kan inte mätas i pengar utan i tillfredsställelse i kreatörernas hjärnor.

     Driften att skapa styrs helt enkelt inte av vanlig klassisk ekonomi som du vill få det till utan av neuroekonomi.

  • Ja det är jättekonstigt i min värld att man inte betalar för det man gillar.

   Jag älskar musik och film och tycker det är en självklarhet att ge tillbaka till de som gjort det möjlig för mig att njuta av deras verk.

   • Men hur vet man vad man gillar… Om du aldrig upplevt det tidigare?

    Ska man verkligen behöva köpa grisen i säcken baserat på rescensioner och kompisars omdömen?

   • Dels har Per en utmärkt poäng, men jag vill ändå tillägga:

    Hur ska kreatörer ha råd att få inspiration till nytt skapande om de begränsas av att det som tidigare skapats kostar pengar att ta del av? Dagens och framtidens kreatörer får en begränsning i sina intryck ju mer det kostar för dem att ta del av andra kreatörers tidigare skapande.

    Att ta betalt för kopior i efterskott hindrar därför skapande istället för att uppmuntra till nytt skapande!

    • Vilka är det som är bakåtsträvare här egentligen? 😉
     Har ni aldrig hört talas om Spotify, webradio eller konserter?
     Att köpa musik utan att köpa grisen i säcken är ju jätteenkelt. Värre är det med nästan allt annat. Det är ändå inget argument för att stjäla något.

     Hur ska en kreatör ha råd att få inspiration till nytt skapande om ingen betalar för det han skapat tidigare?

     • Så hur ska en person upptäcka smal musik, om den aldrig spelas i radio, aldrig kommer upp på Spotify? Konserter går man oftast på för att man redan känner till artisten – konserter är dessutom i regel dyrare än plastbitarna som innehåller musik.

      Återigen stöld. Jag måste fråga, är du en idiot eller är du bara ignorant? Olovlig kopiering är lika mycket stöld som apelsiner är rotfrukter.

     • Ja hur ska man hitta? Man får prova sig fram som med allt annat. Ibland köper man saker som man senare ångrar.
      Det är i alla fall ingen mänsklig rättighet att stjäla konst genom illegal kopiering. Jag förstår inte att du särbehandlar konst på det viset.
      Att du visar det där fåniga klippet fler gånger gör det inte mer rätt.

      Om jag är en idiot eller inte är upp till andra att avgöra. Men i just ditt fall är jag en nyttig idiot som betalar för det du stjäl. Så lite tacksamhet vore på sin plats.

     • Det är ingen mänsklig rättighet att kunna sitta på röven och ta betalt gång på gång för gamla bedrifter.

     • Jo, som du beskriver det.

     • Du tycker alltså man ska köpa grisen i säcken. Bra, då vet vi det. 🙂

      Att du – trots att du blivit helt motbevisat flertalet gånger – fortfarande likt en papegoja upprepar samma gamla trötta argument om att fildelning är stöld, visar på att du, liksom de flesta andra antipirater, helt och hållet missat den större bilden. Sen om det beror på Alzheimer, inkompetens eller bara ren hjärntvätt låter jag vara osagt, men det måste sägas: Bäste her Olle, dina handlingar visar att du är en idiot.

      Läste just en artikel från år 2000 som redan där visade varför dagens hårda linje är dömd att misslyckas. Ju mer ni kämpar för att avskaffa demokratin desto ihärdigare kommer jag och mina piratpolare försvara den. Så enkelt är det.

     • Har du svårt att läsa också?
      Jag sa att man ibland köper saker man sedan ångrar. Det kan vara en gris i en säck eller en projektor för 90.000 som laggar för mycket för kunna spela snabba spel på PS3.

      Jag har inte blivit motbevisad en enda gång. Piratkopiering är att ta något som någon annan äger rätten till. Kalla det vad du vill, men jag kallar det stöld hur du mycket än försöker rättfärdiga det.

      Varför ska inte skivbolag få tjäna pengar?
      Vad är det för principiell ekonomisk skillnad på ett skivbolag och exempelvis Apple?
      Båda tar betalt för det ni kallar gamla bedrifter. Det senare tar dessutom riktigt bra betalt.

     • Pedagogisk bild som till 100% motbevisar dig. Fildelning är inte stöld. Omoraliskt, möjligt. Olagligt, definitivt. Stöld, nej. Precis lika lite stöld som en våldtäktsman är en tjuv.

      Sen kan du hävda att det är stöld men då pratar du osanning. Eftersom du pratar osanning blir du då en lögnare. Så Olle är alltså en lögnare. Detta är bevisat.

     • Så ditt ”100-procentiga” bevis är ett krafsklotter på internet och youtubeklipp? Hade du varit 5 år och jag hade varit din dagisfröken så hade jag låtsats vara imponerad.

      Men om du känner dig kränkt av att jag kallar dig tjuv så slutar jag.

     • Tja, kanske mina exempel är väldigt simpla – men simpla förklaringar krävs tydligen då du inte verkar ha förstått grundbegreppet.

      Men det är ok. Det var ett tag som många ja nästan alla ansåg att världen var platt. Utom de få som inte gjorde det. Men med tiden kom man att inse att jorden inte är platt, den är rund, och på precis samma sätt är fildelning inte stöld, det är upphovsrättsintrång. Att då blunda för att fildelning inte är stöld placerar dig i samma fack som personer som inte vill erkänna vare sig förintelsen, evolutionsläran eller att jorden är rund.

      Man kan inte ha en vettig debatt utan klarlagda fakta. Så enkelt är det.

     • Ett klarlagt faktum är att piratkopiering är olagligt. Man tar eller använder resultatet av någon annans arbete, det är också ett klarlagt faktum.
      Vad man kallar det är semantik.
      Tillräckligt simpelt?

     • Men det är många saker som är olagliga. Att pissa i en gränd och att gå mot röd gubbe är också olagligt. Det du säger med ”Fildelning == Stöld” är ungefär samma sak som ”Pissa i en gränd == Stöld”. Inte bara använder du fel terminologi – du likställer ett litet skitbrott med ett allvarligt sådant.

      Fildelningen leder inte till några förlorade pengar. Det den möjligen leder till är förlust av potentiell inkomst, men även där kan man endast visa på runt en 5%:ig förlust i värsta fall. Och då tittar man inte ens på alla positiva effekter som fildelning kan ge, som ökad försäljning ex. Om man förlorar 5% potentiell inkomst mot 10-20% ökad försäljning, då är det väl till och med bra?

     • Jag ska ju inte säga tjuv längre. Så varför tjatar du?
      Stöld behöver inte vara särskilt allvarligt. Har jag påstått det?

      Klart piratkopiering leder till förlorade pengar. Tänk om ALLA skulle piratkopiera. Det skulle leda till mycket förlorade pengar.

     • ”Klart piratkopiering leder till förlorade pengar. Tänk om ALLA skulle piratkopiera. Det skulle leda till mycket förlorade pengar.”

      Matlagning hemma orsakar förluster för resturanger. Att folk får klippa sig hemma orsakar förluster för frisörer. Att folk får baka kakor hemma orsakar förluster för konditorier. Men att börja förbjuda allting sabbar friheten. Ska vi inte ha ett relativt fritt land i Sverige..?

     • Piratkopiering behöver inte betyda förlust av pengar. Titta bara på ex, åh… Redhat vars produkt är gratis att ladda ner men som säljer kringtjänster som support och modifikationer.

      Eller Riot Games vars produkt får laddas ner helt fritt, men som även har mikrotransaktioner.

      Eller Jonathan Coulton som verkar överleva bra – trots att mycket av hans musik går att ladda ner gratis, helt utan extra kostnad.

      Eller många andra framgångsrika personer som helt ignorerar den mer eller mindre illegala delningen av deras verk, och istället fokuserar på det som betyder något; deras fans och deras kreativa arbete.

      Fildelning skadar endast skivbolagen, and you know what? I’m fine with that. Kan de inte förändra sig, vill de inte förändra sig, så får de gärna dö ut. Det jag inte är ok med är att de verkar introducera ett övervakningssamhälle innan de dör ut…

     • Det är alldeles utmärkt med de alternativ du räknar upp.
      Jag kan ta min egen konsumtion som exempel. Min musiksamling uppgår till ca: 250.000 låtar som jag köpt under ca. 30 år. Merparten av dessa under de senaste 10åren och allt som oftast digitalt och högupplöst.
      Om inte jag hade betalat så hade branschen förlorat pengar. Det kan du väl ändå inte förneka?
      Min filmsamling är inte på långa vägar lika diger då vi oftast ser en film en enda gång. Därför hyr jag mest all film vi ser.
      Vårt filmkonto uppgår till mellan 5- och 10-tusen per år. Samma sak där. Hade jag piratkopierat hade någon förlorat pengar.
      Hur kan detta vara svårt att fatta?

      Du säger att det är OK om skivbolagen förlorar. Varför bara skivbolag?
      Sanningen ligger naturligtvis i att du KAN ta utan att betala och att du inte löper särskilt stor risk att åka fast.

     • ”Hade jag piratkopierat hade någon förlorat pengar.
      Hur kan detta vara svårt att fatta?”

      Det är inte svårt att fatta. Du borde även inse att om du lagar mat hemma så förlorar nån pizzeria eller resturang pengar. Om du mekar med bilen själv så går nån verkstad back pengar och om du tvättar dina egna kläder går nån tvätteria minus.

      För varje av dessa branscher du vill värna och ”skydda” så minskar förstås både din och andras frihet på kuppen.

     • ”Det är inte svårt att fatta. Du borde även inse att om du lagar mat hemma så förlorar nån pizzeria eller resturang pengar. Om du mekar med bilen själv så går nån verkstad back pengar och om du tvättar dina egna kläder går nån tvätteria minus.

      För varje av dessa branscher du vill värna och ”skydda” så minskar förstås både din och andras frihet på kuppen.”

      Det är tydligen ohyggligt svårt att fatta för vissa. Produktion och distribution är INTE samma sak.
      Förstår du verkligen inte skillnaden?

      Jag värnar inte om någon bransch på något vis. Om någon bransch tillhandahåller en vara/tjänst som jag vill ha eller behöver till ett pris jag accepterar så köper jag.
      Så fungerar alla branscher. Det är ingen skillnad på en film och en iPhone eller en bil eller godis eller…..

      Enda skillnaden som överhuvudtaget finns är att du och dina kompisar kan ta en film utan att betala och utan att riskera några rättsliga följder.

     • ”Det är tydligen ohyggligt svårt att fatta för vissa. Produktion och distribution är INTE samma sak.
      Förstår du verkligen inte skillnaden?”

      Bra att du klargör att produktion och distribution är skilda företaganden. Då kan vi ta nästa steg i analysen och inse att eftersom

      1. produktion och distribution är skilda företaganden
      och
      2. för båda dessa ska principen om fritt företagande gälla.

      Så måste upphovsrätten avskaffas. Annars kan du ju nämligen med upphovsrätten och avtalsrätten avtala bort konkurrerande distributörers företagsfrihet.

      Det är upphovsrätten som är ett intrång i företagsfriheten. Ett angrepp på vårt fria samhälle. Ungefär som om resturanger började få storhestvansinne och inbilla sig de hade nån jävla rätt att förmå riksdagen lägga lagstiftade straffavgifter på husgeråd p.g.a. uteblivna intäkter. Eller ännu värre: försöka att helt kriminalisera lunchlåderister bara för att lunchlådor minskar lunchresturangernas intäkter.

     • Fritt företagande gäller redan.
      Så det är fritt fram att starta ett företag som distribuerar. T.ex. film, godis, telefoner eller bilar. Nästan vad du vill faktiskt.
      Var snäll och gör det så vi får höra hur det går.

      Du kanske ska starta ett företag som distribuerar frukt. Din faiblesse för äpplen och päron är ju välkänd.

     • Du är för rolig, Gurra. Du har verkligen ingen koll på vad du pratar om. När du försöker diskutera ”företagande” och distribution är du helt utan verklighetsförankring. Vill du starta ett företag som distribuerar en produkt måste du alltid teckna ett avtal med de som äger produkten,oavsett vilken bransch.Ska du distribuera mjölk får du prata med Arla, vill du distribuera Apple produkter får du prata med Apple. Vill du distribuera kläder eller möbler kan du prata med H&M och Ikea, men de kommer att säga nej eftersom de har valt att ha helt egen distribution.
      Motsvarande förutsättningar som för att starta ett företag som distribuerar musik,film eller konst. Varför ska de som jobbar med kultur ha sämre villkor än andra företagare??
      Och varför kan inte ni pirater göra er hemläxa?? Lär er vad ni pratar om!

     • Men Thomas, alla jämförelser du gör är med fysiska produkter som inte kan kopieras gratis – i kontrast till digitala kopior som ju kan kopieras gratis. Den dagen du kan kopiera mjölk gratis kommer jag vara den första att säga att det ska va lagligt, men du kan räkna med att mejerierna och kanske även bondgårdarna kommer skrika ”mjölkpirater!!” ”de snor våra inkomster!” osv. Eller den dagen du faktiskt kan ”download a car”, då är det lätt att föreställa sig att verkstadsindustrierna kommer gå i taket och kräva förbud mot pirat-kopieringen av bilmodeller.

      Då det är möjligt att kopiera dessa fysiska prylar till ”självkostnadspris” där hemma så kommer det likna dagens situation med piratkopiering av digitala filer. Men det är ju ännu science fiction.

     • @Gurra

      Kopiering är inte det samma som att skriva och spela in originalmusik, där brister ditt resonemang och dina jämförelser med andra varor och tjänster.

     • @FG
      ”alla jämförelser du gör är med fysiska produkter som inte kan kopieras gratis ”

      Tjena plantan, Apple säljer frekvent icke fysiska produkter. Appstore kanske är ngt du inte hört talas om, eller? Itunes kanske?
      Och vad menar du egentligen med ”kopieras gratis” och vad har kostnaden för framställandet av kopian med något att göra? vänligen länka till ngn ekonomisk teori som på ngt sätt skulle stödja denna svagsinta tes?

     • ”Kopiering är inte det samma som att skriva och spela in originalmusik, där brister ditt resonemang och dina jämförelser med andra varor och tjänster.”

      Det har jag inte heller påstått. Du har fritt fram att investera i nyskapande om du vill det även utan upphovsrätt, däremot har du inte fritt fram att hobbyfildela med dagens upphovsrätt. Vilket är det friaste alternativet då?

      Att ta betalt för gamla bedrifter är vad upphovsrätten handlar om. Inte att ta betalt för skapande.

     • Sten: Kostnaden att framställa och distribuera kopian är förstås det enda relevanta om det är själva kopian du tar betalt för. Hur kan du inte förstå det?

     • @FG

      ”Kostnaden att framställa och distribuera kopian är förstås det enda relevanta om det är själva kopian du tar betalt för. Hur kan du inte förstå det?”

      Att en planta har en fabel är allt annat än ngt bevis för ngt och gör absolut ingenting för att någon annan på ngt vis skulle ta fantasin för en sanning.
      Ge oss i varje fall en endaste liten länk som på ngt vis skulle styrka din tes som ngt annat än sinnessvag (att priset för framställningen av en del-sekvens av produktens totala sammansättning skulle slå ut alla andra delar som kostar pengar).

     • >>”Ge oss i varje fall en endaste liten länk som på ngt vis skulle styrka din tes som ngt annat än sinnessvag (att priset för framställningen av en del-sekvens av produktens totala sammansättning skulle slå ut alla andra delar som kostar pengar).”

      >>”produktens”

      Kallar mig sinnessvag när det är du själv som inte förstår att datafilerna som resulterar ur ett arbete inte är produkter. Du är fast i att analysera ett företagande utifrån industriell ekonomi trots att det inte krävs någon industriell ekonomi för verksamheten längre. Arbetet att utveckla / skapa nytt kan ha ett värde, men datafilerna i sig har främst ett värde att skapa ny efterfrågan på det nya arbetet. Som gratisreklam.

      Många miljoner européer skulle antagligen inte ens känna till flertalet amerikanska TV-serier utan fildelning och nu när det dyker upp ”proffsiga” betalalternativ så skulle de tjänsterna då gå miste om många potentiella kunder om det inte vore så att de fått mängder av gratisreklam på fildelnings-näten.

     • @FG
      Alltså inte en endaste liten länk till det minsta lilla som på ngt sätt skulle stödja dina svagsinta ekonomiska teser.

     • Varför skulle det behövas länkar? Använd hjärnan och ditt kritiska tänkande, om du har nåt…

     • @FG
      ”Använd hjärnan och ditt kritiska tänkande, om du har nåt…”

      Och det är ju just detta som resulterar i att man vet att allt det du skriver enbart är svagsinta fabler utan någon förankring i verkligheten.

     • Ja det är fabler… eller så är det du som inte förmår uppfatta vad som håller på att ske omkring dig i samhället.

     • @FG
      ”Ja det är fabler… eller så är det du som inte förmår uppfatta vad som håller på att ske omkring dig i samhället.”

      Folk som tror att deras fabler är sanningar när det inte finns ytterligare bevis för fablerna (annat än deras egna ältande) ser man frekvent på plattan i Stklm hållandes diverse plakat. De är ofta fullt övertygade om att de vet ngt som ingen annan uppfattat.

     • Piratrörelsen är en internationell rörelse med registrerade partier i bland annat alla utom 5 av Europas länder varav en del redan har representation i lagstiftande församlingar och flera har skapliga chanser att komma in i nationella parlament.

      Vidare jämför du oss med missbrukare på Sergels torg… Ja.. då tror jag det är du som inte hänger med längre…

     • @FG

      Bär missbrukare plakat när de rör sig på plattan?
      Nu är du mer förvirrad än vanligt:-)

     • Det var ett uppenbart associationsknep du tog. De flesta associerar plattan med droghandel och det finns många andra forum att göra sin röst hörd där folk kan stå med plakat… Jättemånga!

     • @FG

      ”Det var ett uppenbart associationsknep du tog. ”

      Nej du vännen, jag tog inte till några knep alls.
      Det är enbart du som läser in saker i texter trots att de inte står där.
      Något du uppenbarligen alltid gör i din värld av fabler.

     • Anser du det långsökt att associera Sergels Torg med droger? Då kan du inte själv läst så värst mycket av de etablerade mediernas bild av plattan.

     • @FG
      Vem har sagt att det är långsökt?

      Det är däremot att läsa in något i en text som inte fanns i texten.
      Detta är ngt som du kontinuerligt gör med alla texter och företeelser och det resulterar konstant i felaktiga slutsatser.

     • ”plastbitar som innehåller musik” – jag blir genuint trött på den oändliga okunskapen hos er pirater. Vi betalar för glädjen av att lyssna till musik, om den sedan distribueras på plastbitar, kassettband eller i digital form är fullständigt oväsentligt. Att prata om ”plastbitar” visar enbart att du fortarande inte förstår den grundläggande skillnaden mellan innehåll och distributionsform.

     • Jaha. Med den logiken borde jag betala för ”glädjen att få laga mat” om jag nu finner nöje i det, men vem ska jag betala till? Stjärnkockar eller resturanger, eller varför inte till dig? Och framförallt… varför?

      ”Innehåll” är bara en dålig ursäkt att kunna göra ngt en gång för alla o sen dra in pengar på gamla bedrifter. Det du gjort hittills funkar som PR för dina kunskaper och reklam för tjänsten att sälja din arbetskraft på olika sätt.

     • ”Att köpa musik utan att köpa grisen i säcken är ju jätteenkelt. Värre är det med nästan allt annat. Det är ändå inget argument för att stjäla något.”

      Kopiera är ju inte att stjäla, det är ju att hindra kopiering som är ett monopol. Att ta betalt gång på gång för inspelningar är att kunna sitta på röven och ta betalt för gamla bedrifter utan motprestation.

      ”Hur ska en kreatör ha råd att få inspiration till nytt skapande om ingen betalar för det han skapat tidigare?”

      Skapande börjar i princip alltid som en hobby när man är liten. Ingen kreatör får betalt av distributionsbolag eller publicister för allt det jobbet som krävs för att bli professionell från första burgarn.

     • Återigen ser den illa dolda avundsjukan hos piraterna. Att jämföra professionella konstnärer med barns lek är ju bara dumheter.
      Och återigen handlar deras retorik enbart om att ”nån annan” ska betala, om att konst borde vara gratis.

     • Avundsjuka? Är du go’ eller? 😀

      Du förstår verkligen inte att barn är nyfikna och tycker om att leka och undersöka hur musik och elektronik och triceratopsar och allt annat mellan himmel och jord funkar?

      Du förstår inte att professionella konstnärer börjar sin konstnärliga bana med lek i sandlådan och kladd med vattenfärgerna. Professionella mjukvaruutvecklare börjar sina banor med att knappra qBasic på sin storebrorsas eller farsas dator. Professionella musiker börjar med en blockflöjt i andra klass efter skolan eller får plinka så smått på sin fasters gitarr när de är små.

      För en del av dessa fortsätter intresset ända tills de blir så bra att de faktiskt kan börja tjäna pengar på det. Allt skapandearbete börjar således på hobbybasis och du har helt andra drivkrafter bakom än det rationella ekonomiska investeringstänket som du har i industriell verksamhet.

     • Hur ska det gå till att ta betalt EN gång för en film, ett spel eller ett album?

      ”Skapande börjar i princip alltid som en hobby när man är liten. Ingen kreatör får betalt av distributionsbolag eller publicister för allt det jobbet som krävs för att bli professionell från första burgarn.”

      Och hur skiljer det sig från andra? Och vad har det med något vi diskuterar att göra?

     • Löpande decentraliserade investeringar från fans / ”intressenter” är ett alternativ som fått allt mer uppmärksamhet på sistone, liveframträdanden är ett välbeprövat sätt, reklam är ett tredje även det ganska välbeprövat.

     • Det är ju perfekt! Kreatörerna, kulturskaparna, kompositörerna och musikerna har ju alla möjligheter att själva välja hur de vill sälja sitt arbete. Varför vill du ta ifrån dem rätten att själva välja? Varför ska just kultur vara ett område som där klåfingriga politiker ska ta bort den fria avtalsrätten och rätten till sitt eget arbete?

     • Det är inte ”perfekt” att någon får hindra andra att göra saker bara för att få tjäna pengar på sina favoritvillkor, det är ett privilegium och ett förtryck. Fritt företagande ska gälla och då måste nya uppfinningar som internet och peer2peer fildelning få användas i nya företaganden. Att vilja förbjuda nya sätt att göra på bara för att skydda gamla sätt att göra på är ingen väg in i framtiden.

      Idag är det lätt för oss att se att det hade varit konservativt som bara skruttsingen att vilja förbjuda fabriker för att några hantverkare skulle få fortsätta tjäna pengar på sina favoritvillkor – eller att förbjuda bilar för att skydda hästvagns-tillverkarnas inkomster.

     • Piraternas dubbelmoral är verkligen oändlig! Gurra skriver ”Det är inte ”perfekt” att någon får hindra andra att göra saker bara för att få tjäna pengar på sina favoritvillkor, det är ett privilegium och ett förtryck.”
      Den meningen är ju en perfekt beskrivning av piraterna själva.
      Piraterna vill ju just hindra konstnärer, musiker, filmskapare och kreatörer att äga rätten till sitt arbete och själva välja villkor för hur de vill sälja det, Piraterna gör det för att själva slippa betala, för att tjäna pengar på sina favoritvillkor att ”nån annan” ska betala kalaset.
      Och jag håller med Gurra om hans sammanfattning, att piraterna själva skulle välja sina favoritvilkor vore ett orättvist privilegium och ett förtryck!

     • Ingen har ngn ”rätt” att göra ngt en gång och sen kräva betalt gång på gång i efterskott utan nya arbetsinsatser. De som tror sig ha ngn sådan ”rätt” förtjänar att bli omkullargumenterade och förlöjligade å det gruvligaste. 😉

     • @FG
      ”Ingen har ngn ”rätt” att göra ngt en gång och sen kräva betalt gång på gång i efterskott utan nya arbetsinsatser. De som tror sig ha ngn sådan ”rätt” förtjänar att bli omkullargumenterade och förlöjligade å det gruvligaste. ”

      Alltså anser FG att alla aktieägare, markägare, kapitalinvesterare mfl inte skall ha ngn rätt att får betalt mer än en gång för sina investeringar.
      Hmm, i förlängningen, så skall då inte heller de som ”investerar” i skaparens arbete (applicerande FGs svagsinta tankebanor om att konsumenten investerar i kulturskaparen) få mer än högst en produkt som resultat för de pengar konsumenten investerar i skaparens skapande.
      Annars skall de alla bli förlöjligade å det gruvligaste.
      Hugaligen, vem skall hålla reda på allt detta?

     • Är en investering i mark ett arbete? Är en investering i aktier ett arbete? Nej de är ju som du själv hör investeringar och inte arbete.

      Arbetet som tjänas pengar på kan vara att bygga och underhålla en byggnad på marken som man köpt där man säljer varor och/eller tjänster eller t.ex. att borra fram olja eller gräva guld. Vad gäller aktier så är det som med allt annat du kan handla.

      Mark och aktier är exempel där du har ett begränsat utbud och där kan du då argumentera i termer av supply och demand, men det kan du inte längre när något är gratis för varje supply oavsett demand och där supply i praktiken är obegränsad. Du kan inte kopiera aktier gratis och du kan inte kopiera mark gratis på samma sätt som med datafiler.

     • @FG

      ”Mark och aktier är exempel där du har ett begränsat utbud ”

      Men du kan duplicera aktierna hur mycket du vill, det är bara att stoppa in dem i kopiatorn och digitalt multiplicera dem.
      Du kan även duplicera markägardokumenten hur mycket du vill, det är bara att stoppa in dem i kopiatorn och digitalt multiplicera dem i all oändlighet.
      Ägarna blir inte av med några dokument, de har ju sina kvar.

     • ”Men du kan duplicera aktierna hur mycket du vill, det är bara att stoppa in dem i kopiatorn och digitalt multiplicera dem.
      Du kan även duplicera markägardokumenten hur mycket du vill, det är bara att stoppa in dem i kopiatorn och digitalt multiplicera dem i all oändlighet.
      Ägarna blir inte av med några dokument, de har ju sina kvar.”

      1. Dokumenten i sig är ju inte i sig värda något.

      2. Marken kan däremot vara värd något – den kan inte kopieras.

      3. Ett företag som du köper en andel av kan vara värd något – ett företags tillgångar och resurser kan liksom mark inte heller kopieras obegränsat.

     • @FG

      ”1. Dokumenten i sig är ju inte i sig värda något.
      2. Marken kan däremot vara värd något – den kan inte kopieras.
      3. Ett företag som du köper en andel av kan vara värd något – ett företags tillgångar och resurser kan liksom mark inte heller kopieras obegränsat.”

      Återigen visar FG med strålande tydlighet på sin bristande erfarenhet av världen.

      1, Vad tror FG det är man säljer när man säljer aktier och vad tror FG det är köparen har som bevis på vad denne köpt? och vad resulterar ett duplicerande av aktiepapperna i.

      2, Vad tror FG det är köparen får som bevis på sitt inköp av land? och vad resulterar ett duplicerande av lagfarten i?

      3, Så om du köper en andel av ett företag så kommer du att kunna sitta på rumpan och tjäna pengar på att göra just ingenting… hugaligen. Du tjänat pengar på gammalt arbete, fruktansvärt.

     • 1. ”Vad tror FG det är man säljer när man säljer aktier ”

      Man säljer en del av ett ägande i ett företag. För vissa aktier innebär det rösträtt – att vara med och bestämma vad företaget ska göra.

      2. Det relevanta är att marken i sig – det som regleras – är scarce, dvs inte duplicerbart. Jag kan skriva ut ”1000 och en dyrbarhet” och en fräsig bild på en papperslapp på min skrivare men den är inte värd ett jävla skit för det – om inte folk går med på att den har ett värde. Samma med ALLT annat i ekonomier. Saker (och immateria) har det värde som folk ANSER att de har.

      Mark har ett värde för att den inte kan kopieras gratis. Det du försöker förvilla folk med – att kopiera lag-papprena är mkt mer likt bedrägerier eller lurendrejeri än fildelning eller piratkopiering.

      3. Jag har investerat i ett företag – om efterfrågan ökar på det företaget så kan jag sälja det dyrare än vad jag köpte det för. Det rör sig inte om pengar på gamla bedrifter eftersom företag måste göra någon nytta eller skapa nytt värde för att ha något värde. Det är absolut en prestationsbit med i det hela. Aktieägarna driver vilken politik de vill för ett företag – vilket absolut ger konsekvenser för värdeutvecklingen. Gör man korkade beslut så störtdyker nog aktien.

     • @FG

      ”1. ”Vad tror FG det är man säljer när man säljer aktier ”
      Man säljer en del av ett ägande i ett företag. För vissa aktier innebär det rösträtt – att vara med och bestämma vad företaget ska göra.”

      Och vad tror FG händer när det finns fler aktier än de som har delats ut till försäljning?

      ”2. Det relevanta är att marken i sig – det som regleras – är scarce, dvs inte duplicerbart. Jag kan skriva ut ”1000 och en dyrbarhet” och en fräsig bild på en papperslapp på min skrivare men den är inte värd ett jävla skit för det –”
      Och vad händer när det finns mer än en lagfart reglerande ägandet av en bit land?

      ”3. Jag har investerat i ett företag – om efterfrågan ökar på det företaget så kan jag sälja det dyrare än vad jag köpte det för.”
      Så då tjänar du pengar på ditt gamla arbete.

      ”Det rör sig inte om pengar på gamla bedrifter eftersom företag måste göra någon nytta eller skapa nytt värde för att ha något värde.”
      Företaget gör detta, inte du, du tjänar bara pengar på gammalt arbete, hugaligen…

      ”Det är absolut en prestationsbit med i det hela.”
      Nej du har bara presterat en enda gång genom att köpa aktier i företaget, du tjänar nu pengar på gammalt arbete, hugaligen.

      ”Aktieägarna driver vilken politik de vill för ett företag – vilket absolut ger konsekvenser för värdeutvecklingen. Gör man korkade beslut så störtdyker nog aktien.”
      FG, det är företaget som gör detta, inte du som aktieägare, du tjänar bara (hugaligen) pengar på gammalt arbete.

     • ”FG, det är företaget som gör detta, inte du som aktieägare, du tjänar bara (hugaligen) pengar på gammalt arbete.”

      Att vara aktieägare innebär att äga en del av ett bolag. Antingen är det då ett

      1. risktagande – om du köpt aktier utan rösträtt och själv inte kan påverka företagets beslut, eller

      2. prestationsbaserat – om du köpt aktier med rösträtt då du får vara med och rösta om hur företaget ska göra i olika frågor.

      Du fetfailar på alla liknelser du gör, du försöker jämföra lurendrejeri och ekonomisk brottslighet vid fildelning fast de inte har något alls att göra med varandra. Fildelning har inget det minsta att göra med att förfalska aktier eller förfalska ägande av land.

      Innehållet på datafilerna som fildelas är inte unika och okopierbara på samma sätt som ett aktiebolags tillgångar eller marken på en tomt. Sen om du kan kopiera en papperslapp – har inget med frågan om fildelning att göra.

     • @FG

      ”Att vara aktieägare innebär att äga en del av ett bolag. Antingen är det då ett
      1. risktagande – om du köpt aktier utan rösträtt och själv inte kan påverka företagets beslut, eller
      2. prestationsbaserat – om du köpt aktier med rösträtt då du får vara med och rösta om hur företaget ska göra i olika frågor.”

      Och FG strålar än en gång med sin brist på erfarenhet av världen. Du har uppenbarligen aldrig ägt aktier i ngt.
      Du köper aktier (troligen inte en sådan mängd att du kan påverka ngt, för i så fall hade du inte skrivit som du gör) går det bra för företaget så får du aktieutdelning utan att du gör ngt mer överhuvudtaget.
      Alltså tjänar du pengar på gammalt arbete.

      ”Du fetfailar på alla liknelser du gör,”
      Lol, skriver individen som jämför illegal fildelning med lagligen tillagning av pannkakor i hemmet.

      ”du försöker jämföra lurendrejeri och ekonomisk brottslighet vid fildelning fast de inte har något alls att göra med varandra.”
      Lol, var hittar du lagparagraferna om lurendrejeri?

      ”Fildelning har inget det minsta att göra med att förfalska aktier eller förfalska ägande av land.”
      Du kan gratis duplicera aktiebrev och du kan gratis duplicera lagfarten precis som du gratis kan duplicera pengar.

      ”Innehållet på datafilerna som fildelas är inte unika och okopierbara på samma sätt som ett aktiebolags tillgångar eller marken på en tomt. ”
      Papperna som pekar på ägandet av tillgångarna kan dupliceras gratis.

      ”Sen om du kan kopiera en papperslapp – har inget med frågan om fildelning att göra.”
      Vad är det för skillnad på att kopiera en papperslapp och att kopiera en datafil?

     • ”Alltså tjänar du pengar på gammalt arbete.”

      Jag äger aktier och vad jag tjänar på mina aktier beror på hur attraktivt företaget är vilket i sin tur beror på hur företaget beter sig. Aktieägarna i ett bolag äger ju tillsammans bolaget och bestämmer bolagets framtid så om du förnekar aktieägarnas makt att påverka så är det ju du som inte har en susning om hur aktiebolag funkar. Det är ägarna som bestämmer och ägarna är aktieinnehavarna.

     • @FG
      ”Jag äger aktier och vad jag tjänar på mina aktier beror på hur attraktivt företaget är vilket i sin tur beror på hur företaget beter sig. ”
      Helt meninglös och irrelevant mening ovan.
      Du tjänar pengar på dina aktier utan att du behöver göra ngt överhuvudtaget.
      Alltså tjänar du pengar på ditt gamla arbete.

      ”Aktieägarna i ett bolag äger ju tillsammans bolaget och bestämmer bolagets framtid så om du förnekar aktieägarnas makt att påverka så är det ju du som inte har en susning om hur aktiebolag funkar.”
      FG, du har uppenbarligen aldrig ägt aktier i ngt.
      Äger du aktier i Eon så behöver du inte gör ngt alls för att få aktieutdelning
      , du behöver inte rösta om ngt, du behöver inte närvara på några möten, du behöver inte ta några beslut.
      Du kan lugnt luta dig tillbaka och få aktieutdelning.

      ”Det är ägarna som bestämmer och ägarna är aktieinnehavarna.”
      Och? du behöver inte vara med och bestämma ngt alls, du kan lugnt luta dig tillbaka och få samma aktieutdelning som de som aktivt deltar i möten och kanske äger så ånga aktier att de har något att säga till om.
      Alltså tjänar du pengar på gammalt arbete där du absolut inte behöver göra ngt alls för att få din utdelning.

     • ”Du tjänar pengar på dina aktier utan att du behöver göra ngt överhuvudtaget.
      Alltså tjänar du pengar på ditt gamla arbete.”

      Det är ett risktagande och en prestationskomponent inbakat i att handla med aktier. Företag är inte värda något i sig själv utan det är deras arbete som har ett värde. Det är ägarna som bestämmer över vad företagen ska göra. Väljer aktieägarna fel politik att driva i företaget så uteblir vinsten och aktien sjunker eller blir i allra värsta fall värdelös ( om bolaget konkar ).

     • @FG
      ”Det är ett risktagande och en prestationskomponent inbakat i att handla med aktier. Företag är inte värda något i sig själv utan det är deras arbete som har ett värde. ”
      Företagets arbete är en sak, du som aktieägare utför inget arbete, du tjänar enbart pengar på ditt gamla arbete som var att köpa aktier i företaget.
      Alltså tjänar du pengar på ditt gamla arbete.

     • Sten: Jag tjänar ju bara pengar om företaget går med vinst och om värdet på aktierna inte sjunker. Dvs det finns ett risktagande som inte finns när jag får upphovsrätt för ett verk. Upphovsrätten är ett gammalt privilegium – en rättighet utan några krav på motprestation. Kostar inget att få upphovsrätt på det man gjort, men det kostar pengar att köpa aktier.

     • @FG

      ”Jag tjänar ju bara pengar om företaget går med vinst och om värdet på aktierna inte sjunker.”
      Och låtskrivaren tjänar bara pengar om låten är populär och säljer och spelas på radio.

      ”Dvs det finns ett risktagande som inte finns när jag får upphovsrätt för ett verk.”
      Eh, plantan, skaparen av verket skriver musik och text utan månadslön och utan att ha ngn aning om resultatet kommer att inbringa några pengar. Alltså uppenbarligen ett risktagande.

      ”Kostar inget att få upphovsrätt på det man gjort, men det kostar pengar att köpa aktier.”
      Tjena plantan, det kostar tid att skriva en låt och text, tid som resulterar i att skaparen inte kan jobba med ngt annat.
      I övrigt så spelat det ingen roll om det kostar dig pengar att köpa aktier. Du utför arbetet ”köpa aktier” en gång, går det bra för företaget så kan du sitta still utan att göra något och tjäna pengar på detta gamla arbete.

     • ”Eh, plantan, skaparen av verket skriver musik och text utan månadslön och utan att ha ngn aning om resultatet kommer att inbringa några pengar. Alltså uppenbarligen ett risktagande.”

      Allt skapande börjar ju på hobbybasis långt före man ens funderar på om man kan ha det som yrke. Det är ingen som betalar för alla timmarna när en artist lär sig spela musik eller sjunga före han eller hon signas av en label.

      Om du nu hävdar att det finns någon rätt att ta betalt i efterskott, vem ska finansiera all träning före man kan börja jobba professionellt med något..? Det enklaste svaret är att du kan inte komma och kräva betalt i efterhand… Visa upp det du kan för så många som möjligt så kommer folk vilja betala för ditt arbete om du är bra ! Men räkna med att ta betalt i efterskott för gamla bedrifter varken funkar längre eller vore det särskilt bra för ekonomin även om det funkade.

      Vidare är du helt off vad gäller aktiehandel. Du vägrar erkänna att det är helt annorlunda att det är ett ekonomiskt risktagande att köpa aktier eftersom de kan gå back och du vägrar även inse att aktieägarna äger bolaget och därför bestämmer över det och att det då dessutom är en fråga om prestation.

     • @FG

      ”Om du nu hävdar att det finns någon rätt att ta betalt i efterskott.”
      Du har ju själv erkänt att alla som har pension får betalt i efterskott för gammalt arbete.
      Hugaligen, nu måste du ju förlöjliga mer eller mindre alla i Sverige.

      ”Det enklaste svaret är att du kan inte komma och kräva betalt i efterhand…”
      Hugaligen, det gör ju alla som har pension.

      ”Vidare är du helt off vad gäller aktiehandel. Du vägrar erkänna att det är helt annorlunda att det är ett ekonomiskt risktagande att köpa aktier eftersom de kan gå back och du vägrar även inse att aktieägarna äger bolaget och därför bestämmer över det och att det då dessutom är en fråga om prestation.”
      Tjena plantan, Jag har bevisat för dig att allt skapande av musik är ett risktagande där skaparen inte har ngn aning alls om verket blir inkomstbringande eller inte.
      När du köper aktier i ett bolag som går bra så kommer du att tjäna pengar på det gamla arbetet att ha köpt aktier.

      Och om igen så påstår du ngt jag aldrig skrivit – att jag inte skulle erkänna att du är delägare i bolaget du köpt aktier i – länk till att detta kanske (men det kan du inte för du har om igen läst in ngt i texter som absolut inte står där).
      Det är för övrigt ointressant.
      Det är du som påstår att inga andra affärsområden tjänar pengar på gammalt arbete.
      Jag har påvisat att de som pysslar med aktiehandel absolut tjänar pengar på gammalt arbete, precis som alla som har pension och precis som alla som äger mark och precis som inom så många andra affärsområden.

      Så om igen är du ute cyklar på hall is på, djupt vatten med fötterna i klaveret.

     • Förstår inte riktigt hur ett liveframträdande ska finansiera ett album. Inte heller varför. Det är inget man kräver av andra branscher.

      Men jag håller med om att det finns en massa nya sätt att ta betalt på, men det verkar ju inte ni pirater bry er om. Ni fortsätter piratkopiera.

     • Om man vågar se bortom den extremt kortsiktiga ”en piratkopia är en förlorad sale” så ser man att idag är det inte albumen utan artisten som är produkten.

      När skivorna var produkten var Copyright vettigt. När artisten är produkten blir det bara knasigt.

     • Jag ser inte varför albums skulle vara ett nödvändigt villkor för musikskapande. Säkert kommer vi ha en marknad för fysiska kopior av album på ”traditionellt vis” ett tag till, men det är just för fysiska kopiorna. Entusiaster kommer nog bra länge vilja ha samlarobjekt med sin favoritkultur på, men ”gyllene åldern” för album på fysiska medier är nog över. Och entusiaster lär ju finnas åtminstone så länge som dagens levande generationer finns kvar. Utmärkt tillfälle nu när skivförsäljning går så illa att passa på att samla ihop så vi har gott om album att ställa ut på framtidens museer.

     • Jag köper knappt några album längre. Dessutom går det finfint att köpa enstaka låtar. Det går att streama musik lagligt osv osv

     • Det är nog snarare piraterna som ska ställas ut på museum. Er totala oförmåga att skilja mellan media och innehåll blir alltmer uppenbar. Er oförmåga att förstå immateriella värden gör att ni hänger er kvar i 1800-talets ekonomiska modeller. Er besatthet vid album och ”plastbitar” visar att ni hänger kvar i en gammal världsbild.
      Piraterna är så dammiga att ni verkligen hör hemma på ett museum!

     • ”Hur ska det gå till att ta betalt EN gång för en film, ett spel eller ett album?”

      T.ex. kickstarter har demonstrerat att det är fullt möjligt att bara du har gott rykte så kan du få folk att riska sina pengar på ett spel som ännu inte utvecklats.

     • Ett mycket bra initiativ som vi säkert kommer se mer av i framtiden.
      Men varför ska inte de ”vanliga” spelföretagen få ta betalt som alla andra branscher?

     • De får gärna ta betalt så om de vill. Men de har ingen självskriven ”rätt” att hindra (hobby-) konkurrens.

      Hur som helst betyder det i praktiken att betala för en kopia idag inte att man vill ha det som gjorts tidigare utan helt enkelt att man vill stödja verksamheten.

      Vore jättepraktiskt för resturanger om de fick stöd i lagen att förbjuda folk att laga mat hemma, men det vore inget vidare för friheten om alla möjliga branscher började få såna privilegier och lyxlir inskrivna i lagen.

      På samma sätt som det finns de som lagar mat hemma för det mesta men kanske unnar sig att gå på resturang på Lördagkvällen så finns det de som fildelar till vardags, men kanske betalar för en proffs-tjänst för sina lite lyxigare-stunder framför TVn vid Fredagsmyset.

      Kanske fin-fikar man på stan med en semla som man tycker extra mycket om, men bakar sina egna semlor till vardags för eget bruk och tror knappast konditorierna kommer ringa polisen för att de anser sig få sämre betalt när du amatör-bakar och visslar nån copyrightskyddad låt hemma i köket jämfört med om du skulle köpa proffs-semlor ”hederligt”.

     • Har vi inte sagt att ditt crepes-argument saknar relevans?

     • Ja det har du ju sagt, men du har ju fel.

      Ngt har tack vare teknikens utveckling blivit praktiskt möjligt att göra som en hobby och du vill att det ska vara olagligt så du kan tjäna så mkt pengar du bara kan på dina favoritvillkor. Hur kan du inte se likheterna i det..?

      Kopieringsavgifter på kasetter är vidare att jämföra med om du hade en hemmatlagningsavgift på husgeråd som gick till ngt slags ”insamlingssällskap” för resturangnäringen. Eller kanske nån slags avgift på att köpa matråvaror som gick till resturangerna.

     • Ser du verkligen inte skillnad på om du eller någon annan gör jobbet som leder fram till själva produkten?

     • Olle: Om jag kopierar en datafil eller om någon säljer tjänsten att proffskopiera en datafil åt mig är ju skillnad. Precis som det är skillnad på om jag lagar mat hemma eller beställer in käk på resturang. Vill jag ha proffstjänsten bör jag betala för den, vill jag sköta det själv som en hobby så är det en del av min frihet att få göra det.

      Lunchlåderister kan ha 100 olika orsaker till varför de hellre lagar mat hemma än om de köper på lunchresturang. En av orsakerna är spara pengar, en annan kan vara social, en tredje kan vara intresse för själva matlagningskonsten ett fjärde kan vara att imponera på polare / tjejer med hur duktig man är på att laga mat. Samma för att brygga öl, meka med MC / folkabuss, baka fredagsfika till jobbet.. Du har inga företagare där som kommer känna sig förorättade och försöka anmäla dig till polisen. För vi har nämligen något fint i Sverige som heter företagsfrihet, något som ni upphovsrätts-muppar tror er vara lite ”finare” eller ”viktigare” än övriga företaganden fså ni ska kunna slippa undan.

 11. @Nejtillpirater:

  Snääällla, kan inte du öppna ett forum med kategorier istället? Det är snart helt hopplöst att kunna följa debatterna?

  😦

  • EDIT: jag menar alltså ett diskussionsforum ala´PhpBB:

   https://www.phpbb.com/

   • Jag orkar inte lägga tid på att skapa ett nytt forumsystem när det wordpress har fungerar skapligt.

    PhPBB kan jag inte rekommendera, ett sådant forum blir sönderspammat/förstört av robotattacker på nolltid, jag har satt upp några sådana tidigare men inte orkat fortsätta varje gång forumen är saboterade.


 12. Kul klipp med Magnus Betner, på tal om pirater.

  • Mm, han är väldigt duktig komiker med vettiga åsikter i mkt. Menmen, du kan inte kräva att alla ska va precis som du vill. 😉 Metallica är jääävligt bra på musik men de är ju ungefär lika envisa och ego vad gäller upphovsrätt. Man kan inte bara skita i dem för det utan försöka uppskatta deras positiva sidor 😉

  • Har ”köpt” det experimentet han gjorde för typ 50 spänn, även om jag hellre skulle satt över en 5a i månaden några år i sträck för att delfinansiera hans jobb framöver. Ärligt talat så var tpb mkt bättre att tanka ner via än de som han lejt som proffsdistributörer.. menmen. Han är ju populär så det var nog rätt bra tryck. Helt klart värt pengarna!

  • På pricken!

   ”Kex wants to be free också….” LOL

   • Fritt fram att baka dina egna kex. Göteborgs kex kommer inte stämma dig för uteblivna intäkter… jag lovar 😉

 13. Jag har både kunskap och utrustning för att koppla förbi elmätaren. Det måste väl vara OK enligt piratlogik?

  • Du får gärna för min räkning skapa din egen el och kringgå elmarknaden, vetefasen om det är ”legal” att göra så dock… I Tyskland är det lagligt att slanga ut hemproducerad el och sälja. Intressant initiativ, skulle dock inte tro vi har det så i Sverige…

   Krävs ett arbete och naturresurser för varje kWh producerad el, medans kopiering av datafiler kan ske till självkostnadspris utan varken nytt arbete eller några naturresurser behöver gå åt..

   • Krävs det inget arbete för varje skapat original du kopierar då?

    Här min lilla svagsinta gratisgurra har du två exempel. Försök förklara skillnaden dem emellan. I ditt svar ovan lyckades du inget vidare.
    Båda är olagliga kan jag berätta.

    • Jovisst det krävs ju ett arbete för att skapa originalet. Det är fritt fram för mig och andra att investera i kreatörens arbete att skapa nytt åt oss. Och chansen att vi kommer se ett värde att investera i det jobbet är ju större ju mer av det tidigare skapandet som finns tillgängligt så vi kan bilda oss en uppfattning om det är ngt för oss. Kickstarter, bandcamp osv är ett exempel på hur detta kan gå till, vi lär nog få se ännu flera framöver.

    • Fast nu är det ju faktiskt så att mediaindustrin inte säljer originalen, utan kopior av originalen…

     Produkten är således inte originalet utan en kopia på originalet. Tillgång, möt efterfrågan.

     Matematiken:

     Låt oss anta att tillgång och efterfrågan bestäms enligt en linjär modell.

     P = Pris, ett värde mellan 0.01 och 1000 USD
     E = Efterfrågan, ett värde som beräknas enligt ekvationen E = 50000 – 50P
     T = Tillgång, ett värde som beräknas enligt ekvationen T = 1000P

     För att hitta marknadens sweetspot så måste man hitta var T är samma som E, så:

     50000 – 50P = 1000P

     Lös ut ekvationen så får man fram att P ungefär är 52.63 USD i detta exempel – marknadspriset är således 52.63. Inga konstigheter hittills, vanlig grundläggande företagsekonomi 101 eller hur?

     Men här är problemet… När det gäller datafiler så är T oändligt.

     T = ∞

     Om vi då sätter in den nya ekvationen så får vi fram följande:

     50000 – 50P = ∞

     Kasta om siffrorna lite så får vi fram:

     P = 1000 – ∞

     Så marknadens pris för digitala datafiler är således 0 enligt klassisk företgsekonomi. Faktum är att du borde få betalt för att ta emot datafilerna!

     Att skapa datafilerna är fortfarande värt pengar dock. Framtidens industri får fokusera mer på det och mindre på att ta betalt för något de, enligt marknadens lagar, ska betala pengar för att ge till sina kunder… 🙂

     • Nu är ju inte datafilen i sig detsamma som innehållet, fail.

     • Så varför vill du ha rätt att ta betalt för datafiler och inte för skapandet av innehållet då?

     • En datafil i sig är bara en datafil, den kan innehålla vad som helst, upphovsrättsskyddat innehåll eller något annat.
      Att fokusera på datafiler är lika korkat som när man trodde att musik handlar om plastbitar, en plastbit kan vara bärare av upphovsrättsligt skyddat innehåll, en plastbit kan även inte vara bärare av upphovsrättsligt skyddat material.

      Så du förstår, datafilerna är bara bärare av innehållet, datafilen i sig är gratis, till skillnad från plastbiten, och kräver ingen logistisk hantering på samma sätt sätt som plastbitar. Så du ser, man tar inte betalt för datafilen i någon större utsträckning, man tar betalt för innehåll.
      Och nej, kunden betalar inte för skapandet av innehållet utan för sin önskan att ta del av ett innehåll, som någon annan äger och betalat för, inte bara 9 kronor per låt en gång, utan verkligen, hela kostnaden.

     • ”Och nej, kunden betalar inte för skapandet av innehållet utan för sin önskan att ta del av ett innehåll”

      Nej nej nej. Tokfel ju. Jag betalar inte någon för min önskan att få laga mat om jag vill laga mat hemma, jag betalar ingen för att få klippa mig med trimmer om jag vill göra det hemma och jag betalar ingen om jag mekar med min hemdator på fritiden.

      Även om resturanger, frisörer eller IT-killar skulle kunna anse sig bli av med intäkter på dessa hobbyverksamheter.

      Sluta inbilla dig att du ska ha finare rättigheter än andra företag, du gör dig ju till åtlöje!

     • Dina liknelser faller platt då du inte nämner att du skulle skapa innehållet hemma. Kopiering av datafiler kan du göra precis hur mycket du vill, du får se upp med vem som äger innehållet bara och i vilken utsträckning du publicerar dem för andra.

      Om du lär dig skillnaden på innehåll, förpackning och distribution så kanske du också kan snickra ihop nåt som liknar en liknelse någon dag.
      Lycka till!

     • Att nyskapande, förpackning och distribution är möjligt att göra som olika företaganden gör ju att vi som konsumenter har ett nytt ansvar att se till att våra pengar hamnar där vi vill att de ska hamna. Vill jag betala för en lyxig tjänst eller vill jag betala för nytt skapande? Det gäller att få till en uppmärksamhet på att det inte är möjligt att bara klumpa ihop allt detdär i en enda stor hög och kalla det för en ”produkt” längre.

     • Konsumenter köper en vara eller tjänst de upplever sig vilja ha.
      Konsumenten dikterar inte villkor, man kan välja köpa eller inte.
      Om en kreatör, i enlighet med gällande lagstiftning, väljer att sprida sitt verk på ett sätt så är alla andra sätt brottsliga förfaranden, oavsett vad du i din vanföreställning fått för dig.
      Kan du visa på något annat så är du välkommen att göra så.

      Jag vill ha en korv nu, jag köper en korv.
      eller
      Jag vill kanske ha en korv sen, som jag inte ens är säker på att jag kommer gilla, och köper därför en korv nu för att investera i kommande korv, som jag inte ens vet om jag vill ha, fast egentligen behöver jag inte betala för en korv nu, det kan jag välja själv, för jag behöver inte som konsument betala för gammalt arbete, jag investerar nämligen bara i framtida arbete, trots att valet enligt gällande lagstiftning inte är mitt att göra.
      Måste vara jobbigt att vara du.

     • Förstår inte vad du drar in din korv i diskussionen för. Den kan ju knappast piratkopieras..!?

     • …sade han som drar in matlagning och hårklippning i hemmet.

     • En korv är ju unik i den mening att det går åt nytt jobb och nya resurser för varje ny korv som du skapar. Du kan inte dra en korv i kopiatorn eller tanka ner den från intörnet. Därför är det en väldigt märklig liknelse du gör.

      Det är fortfarande en del av min frihet att stoppa min egen korv om jag känner för det, även om proffskorvstopparna kanske känner sig kränkta och tycker de blir av med pengar på mina amatörkorsvsdopperier.

      DU får gärna laga din egen korv och ha korvfest om du vill. Men jag kan inte ha musikkväll och upplysa folk om nya band som de kan investera i utan att bryta mot upphovsrättslagen.

     • ha ha, du börjar komma så nära nu… du skiljer på produktion och innehåll utan att du vet det själv nu, bra!

      Du får ha musikkväll hur mycket du vill, det är en annan femma om du gör det offentligt eller publicerar låtarna för allmänheten. Om du gjort låtarna själv, (stoppat korven själv), eller betalat för rätten att använda låtarna offentligt eller för publiceringen (köpt korven).

      När du pratar om konkurrens så får du även konkurrera hur mycket du vill, men på samma villkor som alla andra. Varför vill du ha specialvillkor som inte gäller i någon annan bransch?

     • ”Du får ha musikkväll hur mycket du vill, det är en annan femma om du gör det offentligt eller publicerar låtarna för allmänheten.”

      Var går gränsen privat / offentligt då? Om jag bjuder in folk som jag är vagt bekant med, duger det? Om det är kompisars kompisar? Kompisars kompisars kompisar?

     • Om du bjuder hem folk och det inte är tillgängligt för allmänheten så är det privat…
      Var gränser går får du lov att kolla upp själv, det är din skyldighet som medborgare att känna till lagar och regler.

     • ”Var gränser går får du lov att kolla upp själv, det är din skyldighet som medborgare att känna till lagar och regler.”

      Var gränser går i detalj brukar bestämmas av prejudicerande domslut så det är inte alls säkert att det står i lagen om jag använder mig av ett nytt medium eller nytt forum för att träffa mina vänner på.

      Exempelvis olika sociala sammanhang på internet. Om jag sprider ngt till alla på min facebooklista borde det räknas som mina vänner, inte sant? MSN-lista? IRC-kanal? Vart går gränsen? Och vem bestämmer vilka som är mina vänner?

      Är det polisen som kommer och säger ”ja fast ni kvalar inte in som vänner till varandra…”. 😀

     • Distribution av innehåll begränsas av URL, oavsett teknik.

     • ”Distribution av innehåll begränsas av URL, oavsett teknik.”

      Det är flera på denna bloggen som påstår att distribution för privat bruk eller mellan vänner är lagligt. Menar du att de har fel?

     • Det är fritt fram för mig att investera i nyskapande om jag vill, men det finns inga som helst ”rättigheter” att ta betalt för gammalt skapande på sina egna favoritvillkor.

     • Då du befinner dig i konsumentledet så är de anspråk du kan göra på att vara delaktig i investeringar i stort sett obefintliga.
      De som finansierar inspelningen och investerar pengar och tid i skapandet av innehållet gör investeringen, du, om du skulle betala för dina nedladdningar, genomför endast ett köp av en licens.
      Brukar du säga att du investerar i mjölkproduktionen när du köper en liter mjölk?
      Den teori om att du som konsument ”investerar” i något har vi redan etablerat att det är ett fantasifoster för länge sedan. Du får visa på något som skulle säga att det är något annat än din åsikt, annars är vi klara med det, din åsikt intresserar nämligen ingen.

     • ”Då du befinner dig i konsumentledet så är de anspråk du kan göra på att vara delaktig i investeringar i stort sett obefintliga.”

      Så du anser dig ha rätten att diktera att det är jag som befinner mig i konsumentledet och inte i investeringsledet. Vad säger det om dig då Poppe..? 🙂

      ”Konsumenter ska rätta sig i ledet och göra som de blir tillsagda och inte hitta på egna jobbiga nymodigheter!!”

      Det verkar ju i alla fall vara din melodi det… 😉

     • Nu är det inte jag som dikterar detta, som jag tidigare visat så är inte konsumenter att räkna som investerare, detta är allmänt känt. Helt klart så kan vem som helst investera, men det är en affärsuppgörelse där alla involverade parter är införstådda med och har godkänt uppgörelsen.
      Som konsument av underhållning så kan du, i brist på verklighetsförankring, få för dig att du investerar, men det är inte något annat än en vanföreställning.

     • Som företagare får man finna sätt att ta betalt för sin arbetskraft som är kompatibelt med konkurrens i ett fritt samhälle. Du kan inte räkna med att ha special-special rättigheter att tjäna pengar på dina favoritvillkor genom att inskränka andras frihet.

     • Konkurrens gällande innehåll existerar, alla får skapa innehåll och konsumenter avgör vad de vill höra.
      Konkurrens gällande förpackning existerar, de som förpackar innehållet konkurrerar om rätten att förpacka upphovsrättsinnehavarnas innehåll.
      Konkurrens gällande distribution existerar, distributörer och agregatorer konkurrerar om rätten att distribuera innehållet, oavsett bärare.

      Den som äger innehållet har ensamrätt att avgöra hur och med vem man önskar samarbeta. Detta gäller oavsett vara eller tjänst, det är en tydlig likhet mellan olika varor och tjänster. Att man utan lov förpackar eller distribuerar någon annans innehåll är inte konkurrens, det är en kränkning och ett brottsligt förfarande.

      När du skapar eget innehåll, lagar mat hemma, klipper håret med en trimmer, skriver och spelar in egen musik så kan du göra vad du själv önskar. Inte annars.

      Dina argument faller på sin egen dumhet.

     • Du kan inte ”äga” innehåll. Du kan ha monopol på det, men inte ”äga” det.

      Hur förstår du inte att det är att tjäna pengar på gamla bedrifter om du får 10 spänn för en kopia av en låt du gjort men att du inte behöver göra något nytt jobb för att få de pengarna? Det är inte så att det går åt några råvaror att kopiera låten och det går knappast åt något arbete.

      Nej fildelning är att se som reklam för nytt skapande. Det allra viktigaste för kreatörer är förstås att nå ut till fans så att dessa fans kan stödja dem i deras arbete på olika sätt. Men att kräva att ta betalt på sina egna lyxvillkor – det är nog ingen smart idé då det kan slå tillbaks å det gruvligaste.

     • Jo, alla kan äga ett innehåll de själva skapat.

     • Nepp. Det är ett utdaterat privilegium som inte tillför något. Att ta betalt för gammalt arbete.

     • Nej det är en högst aktuell verklighet.
      Dina tankegångar kan dateras till före franska revolutionen, ganska obsolet.

     • Ja visst fanns det ekonomiskt liberala tänkare före franska revolutionen. Men det fanns allt gott om monopolister också… 😉

     • Nej, men när du kopierar datafilen kopierar du även innehållet. Därför är det irrelevant vad innehållet är – Marknadsvärdet för en kopia av en datafil är noll. Detta är ett odiskutabelt, matematiskt bevisat faktum.

      Vill du ta ut överpriser för datafilerna får du såklart göra detta, bli bara inte sur när någon sprider dem vidare för marknadsvärdet…

     • En datafil och innehåll är inte per definition detsamma…
      det spelar ingen roll vad du kopierar, DU, och dina amatörmässiga kalkyler, är oväsentlig i ekvationen…du, och dina kalkyler är noll, inget annat är bevisat.
      Du kan göra hur många uppställningar du vill och kalla det logik, det du stoppar in är det som avgör om det är sant eller inte…
      En datafil är värd noll, innehållet är däremot värt det köparen och säljaren kan enas om.

     • ”Innehåll” är endast en dålig ursäkt att ta betalt för gamla bedrifter.

     • Nej, det är vad kunden efterfrågar oavsett vilken vara eller tjänst man köper.
      Laddar du ned låtar eller filmer för att datafilerna, den digitala informationen (ettorna och nollorna), är så läckra, eller ville du se filmerna/lyssna på låtarna?

     • Det är ni som anser er ha rätt att hindra andras frihet för att ta betalt på era favoritvillkor: dvs gång på gång per kopia efter utfört arbete utan några nya arbetsinsatser.

     • Vilka friheter? Styrk gärna med källor att illegal fildelning skulle vara en sådan ”frihet”.

      Det övriga du skriver har redan visats dig otaliga gånger vara felaktigt. Önskar du föra dessa dumheter åter in i diskussionen, som skulle de vara fakta och inte endast åsikter, så får du lov att visa på att så skulle kunna vara fallet.

     • ”Vilka friheter?”

      Företagsfriheten förstås. Rätten att företaga utan en massa lagstiftade monopol som förbjuder mig att göra grejer bara för att andra vill tjäna pengar på sina favoritvillkor.

     • Någon sådan rätt existerar inte, att företaga utan att följa demokratiskt uppsatta regelverk. Menar du att jag har fel får du gärna styrka dina fantasier med något verkligt. Dina åsikter är av föga intresse.

     • Företagsfriheten som princip existerar i allra högsta grad. Har du inte gått i skolan och fått läsa om principerna kring demokrati och fritt företagande..?

     • Det är din rättighet att sätta vilket pris som helst, för vilken produkt som helst.

      Men, produkten i det här fallet är inte en låt eller en film – det är en kopia av en låt eller en film. En kopia som kostar 0.0000000001 kr att producera, och finns i oändligt många exemplar.

      Vad säger klassisk företagsekonomi om produkter vars tillgång är obegränsad? Jo, att en produkt med obegränsad tillgång har ett marknadsvärde som är samma som självkostnadspriset.

      Detta är ett odiskutabelt matematiskt bevisat faktum. Eller menar du att dagens musik- och filmindustri INTE säljer produkter?

     • @ Per, du är återigen helt ute och cyklar. Dina ekonomiska ”teorier” är baserade på 1800 talets ångmaskinekonomi. De är fullständigt irrelevanta idag. Apple är ett lysande exempel på att ditt ”matematiska faktum” är helt fel. Tillverkningskostnaden för en iPhone är ungefär 700 kr. Ändå kostar en iPhone ungefär 7 000 kr, 10 gånger tillverkningskostnaden. Trots att den finns i obegränsad tillgång, priset bygger ju inte på att den är svår att få tag på.
      Men enligt din ”teori” borde en iPhone istället kosta 700 kr +frakt och distribution, säg 1500 kr.
      Ett enkelt bevis att det du kallar ”matematiskt faktum” är helt fel.

      Skälet att du är helt ute och cyklar är just att du missar det immateriella värdet. Apple och alla andra företag tar betalt för det värde de ger till sina kunder. Coolhet och användarvänlighet till exempel. Det är de värdena som skapar produkten, inte gjutjärn och maskiner som på 1800-talet. Väx upp, kom in i den nya tiden. Våga släppa taget om de gamla trötta segelskutorna och ångmaskinerna.

     • Men så har Apple en uppsjö monopol också som gör att de kan ta i princip vilket pris de vill och stämma röven av konkurrenterna pga deras intrång i patent – och design – ”rättigheter”.

     • Apple är långt ifrån ett lysande exempel här, då de har monopol på iOS och patent på en hel massa andra saker. De har patent och upphovsrätt som skyddar deras produkter från direkt konkurrens, men så fort de utsätts för konkurrens tappar de marknadsandelar. Apple är på väg mot en 10-15% av den totala smartphonemarknaden – precis samma sak som hände på PC-marknaden ett antal år tidigare.

      Ett bättre ställe att titta på är Android-marknaden där fri konkurrens råder. Den fria konkurrensen har sänkt priset på en smartphone till c:a 600-1000 kr för de billigare versionerna, men man kan ju såklart köpa en smartphone som är dyrare om man tycker det är värt det.

      Men som du påpekar, de regler jag visade på förutsätter en fungerande fri marknad. Dessa kan ju såklart sättas ur spel av ex. ett monopol…

     • Oj, nu leverera piraterna årets sensation! Apple har ensamrätt på att sälja sina produkter….MONOPOL, skriker piraterna direkt.
      Men de glömmer visst bort att exakt alla företag har ensamrätt på att sälja sina egna produkter. De okunniga piraterna missar den lilla detaljen att marknadsekonomi bygger just på den rätten. Och som sagt, den gäller alla företag, H&M, IKEA, Volvo, GB osv.
      De glada gamängerna missar också att Apple inte på nåt sätt har nåt monopol på mobila OS, det finns 10 -15 till. Android, MS, BB; Taizan, Jolla osv. Om de är okunniga eller korkade får andra bedöma….
      Men Per har en poäng, Android är ett ännu bättre exempel på att han ”matematiska bevisning” är helt fel. Android devices säljs för allt mellan 600-700 kr upp till 6000 – 7000 kr. Tvärtemot Per’s ”matematiska faktum” Kul att du själv skjuter dina argument i sank 🙂

     • Jotack jag kan skita mkt bra. Bra bra tillochmed. Och rörmokaren som dragit ledningarna får fortfarande inte royalties för varje skit jag tar. 😉

      Hur kan du fortfarande inte förstå att upphovsrätten är en illa dold ursäkt att ta betalt för gammalt jobb?

     • Vad är det för skillnad på originalet och kopian?

     • Originalet kostar tid, pengar och kanske även andra resurser att framställa, det gör inte kopian.

     • Skulle kopian existera utan originalet?

     • Jag kan inte skita om ingen lagar min toalett, men finns inga lagar som säger att den som lagar toaletten har rätt till royalties för varje skit jag tar.

      Skulle pannkakor kunna stekas utan att någon uppfunnit receptet för dem? Skulle folk acceptera att betala royalties för att få steka pannkakor?

     • Kan inte skita? Trasig toalett? Då förstår jag varför du hittar andra utlopp för exkrementerna…
      Är det du som gör musiken du kopierar?

     • Nu tar man inte betalt för arbetet utan, som i alla branscher, för en efterfrågad vara eller tjänst.

     • Om det vore så att du tar betalt för en produkt så lämnar du över äganderätten för den produkten när köpet går igenom, men det kan inte stämma, eftersom jag inte får göra vad jag vill med min produkt. Jag får ju inte kopiera den. Så det är helt enkelt inte en produkt du säljer.

     • Överlämnas någon äganderätt när du hyr en film, går på bio, åker taxi, klipper håret?
      Jovisst, ägandet av rätten att se filmen, att göra taxiresan, att få håret klippt… Du köper en låt för 9 kronor, du äger rätten att göra vad du vill med din kopia inom ramen för vår lagstiftning.

     • ”Du köper en låt för 9 kronor, du äger rätten att göra vad du vill med din kopia inom ramen för vår lagstiftning.”

      Ja visst och i Sovjet hade man frihet att företaga ”inom ramen för lagstiftningen”. Produktionskostnaden för kopian är 0:-. Att ta 9:- är då ocker och att dessutom hindra konkurrens är monopolism.

      Om det går så långt att man riskerar att bli stämd på så stora belopp man aldrig kan betala tillbaks under sitt liv eller rentav hamna i arbetsläger… ja då ter sig liknelserna med Sovjet allt mer realistiska…

     • Kostnaden för kopian är snarare totalkostnaden för originalet delat med antalet sålda kopior. Utöver detta så är det vinst på investerat riskkapital, om styckkostnaden skulle understiga styckpriset.

      Sverige är fortfarande en demokrati och logiken som för dig till Sovjet är underbyggd med felaktiga komponenter. Ingen har hittills blivit stämd på enorma belopp de ej kunnat betala för en låt nedladdad en gång och ingen har heller skickats till arbetsläger.

     • Ja, jag får hålla med dig om att än så länge har det inte alls gått så långt åt helvete i Sverige…

      men i vissa andra länder har jakten på ”legal rights” gått så långt att likheterna med Sovjet och andra förtryckarstater nästan börjar överskugga skillnaderna…

     • Var och på vilket sätt?
      Visa gärna med källhänvisning.

     • Tss. Vet du ju själv. Var i världen innebär fängelse straffarbete? Var får man dessutom mång-miljon belopp i böter för fildelning? Tips: finns länder i västvärlden som har sådan situation idag 2013.

     • Så du vill avskaffa fängelser? Det är en helt annan fråga…

     • Fel!
      Tänk en gång till.

     • Det jag just beskrev för dig är grundkurs i företagsekonomi 101 och simpel matematik. Har du lust att beskriva för mig vari mitt logiska felslut ligger?

     • Nej, det gjorde du inte.
      Ditt första misstag är att du utgår från att en brottslig handling kan läggas in som en del av ekvationen, därpå följer en rad dumheter, vilka helt saknar relevans, då ditt utgångsläge är felaktigt till att börja med.

     • Ja men då så… resonerar du ungefär som politikerna i Sovjet. ”Ja men ni är ju kriminella och kränker statens rättigheter om ni företagar själva!”.

     • Företagande sker i Sverige med vår lagstiftning som grund.
      Vi, i Sverige, räknar inte brottslighet som ett företagande utan bara som brottslighet. Jag resonerar på ett sätt som förmodligen alla med en normalfungerande hjärna gör i en demokrati.
      Dina åsikter saknar relevans.

     • I Sovjet ansåg man också att konkurrens mot (stats-)monopolet var brottslighet. Startade du ett företag som konkurrerade olovligt med staten så hamnade du i fängelse (arbetsläger). Upphovsrätten inskränker friheten på ett sätt som liknar Sovjet. Som tur är har vi inte så jättemånga andra branscher där vi har liknande förtryck av det fria företagandet.

      Du förbjuder folk att göra saker med sina lagligt införskaffade verktyg för att de annars klarar av att göra saker själva som ansågs vara ”på statens bekostnad”.

      Men du tycks missa att företagen är till för konsumenterna och staten är till för sina medborgare och inte tvärt om…

     • OK, då får du hoppa av cykeln en stund.
      Alla stater med en lagstiftning har lagar som hindrar folk från att göra vissa saker mot sina medmänniskor, samhälle etc.
      I Sverige får du starta ett företag och bedriva din verksamhet fritt inom ramen för vår lagstiftning, samma villkor gäller alla som startar liknande företag.
      En brottslig handling är inte fritt företagande.
      Jag förbjuder inte någon något, det sker genom demokratiskt fattade lagar i vårt land.
      Staten är till för sina medborgare, men företagen får du läsa på om, du blir nog besviken när du får reda på att företag i första hand är ute efter att leva upp till dess egna syften. Konsumenters inflytande begränsas mer eller mindre till köpa eller inte.
      Du får gärna visa varför du tror att företagen är till för konsumenten.

     • ”Konsumenters inflytande begränsas mer eller mindre till köpa eller inte.”

      I ett monopol är det som du säger bara att välja på att köpa eller inte köpa. I en fri marknadsekonomi däremot tillåts konsumenter starta upp konkurrerande verksamheter – både kommersiella och på hobbybasis.

     • Kan du visa på att företagare i en fri marknadsekonomi inte behöver ta hänsyn till lagstiftning?

     • Grejen är ju att i en fri marknadsekonomi så finns inte protektionistiska lagar och marknadsmonopol att ta hänsyn till. Det är definitionen på fri marknadsekonomi…

     • Gurra, har du någon aning om vad marknadsekonomi är?

      Enligt NE:

      ”Ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.”

      Det samma gäller immateriella produkter med upphovsrätt. Och att fritt agera som säljare och köpare förutsätter givetvis att man håller sig till lagen, annars är det kriminell verksamhet.

     • Har du något som styrker din åsikt gällande fri marknadsekonomi?
      Tycker nog att NTP var väldigt tydlig där.

     • Från wikipedia:

      ”The verb ”monopolize” refers to the process by which a company gains the ability to raise prices or exclude competitors. In economics, a monopoly is a single seller.”

      Det är ju klockrent vad gäller spridning av kunskap och kultur. Upphovsrätten är ett monopol där säljaren kan ta precis vilka ockerpriser de vill och ingen tillåts konkurrera vare sig på proffs- eller hobbynivå.

     • Får inte vem som helst skriva och spela in sin egen musik?

      Och hur var det med den fria marknadsekonomin som inte behöver lyda under några lagar?

     • Återigen, monopolet gäller ju inte inspelning av kunskap eller kultur utan spridningen av densamma.

     • Vem är det du menar har monopol och vad har de monopol på?

      På vilket sätt styrks dina påhitt, gällande en fri marknadsekonomi, av dina senaste två inlägg här ovan?

     • Upphovsrättsinnehavaren har ju uppenbarligen monopol på spridning av verken, eftersom det är otillåtet för andra att sprida dem.

     • Har inte andra yrkeskategorier monopol på sitt arbete och frukterna därav?

     • ”Har inte andra yrkeskategorier monopol på sitt arbete och frukterna därav?”

      Nepp. Inga lyxlagar som ger rätt att ta betalt obegränsat med gånger i efterskott efter utfört arbete.

     • Betalar inte alla som önskar ta del av en vara eller tjänst för sin egen konsumtion, förutsatt att de ej begår brott?
      Hur många gånger måste du betala för en låt?

     • Ursäkta… Men var fasen utgår jag från en brottslig handling i exemplet ovan?

      Allt jag säger är att klassisk företagsekonomi dikterar att oändlig tillgång gör att en produkts marknadsvärde sjunker till självkostnadspris. När det gäller datafiler råkar detta självkostnadspris vara 0.00000000001 kr eller så.

     • Pratar du inte om fildelning av upphovsrättsligt skyddat material?
      Pratar du nu om innehållslösa datafiler?

     • Sluta låtsas om att du har nån rätt att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Det är det inget företagande som har.

     • Innehållet av en datafil är irrelevant. Marknadsvärdet på en fri marknad för en kopia av en datfil är 0.000000001 kr oavsett om innehållet är en låt, en film eller Jessica Albas amatörsextape. Varför? För att produktionskostnaden är 0.000000001 kr, och på en fri marknad där en produkt finns i obegränsad tillgång sjunker priset till självkostnadspris! Hur kan du inte förstå detta simpla faktum?

      Om det kostar 20 kr att göra en Nike-sko och Nike-skor finns i oändlig upplaga, då är marknadsvärdet 20 kr. Oavsett om de är blå, rosa eller har Mona-Lisa ritade på dem.

      Om det kostar 30 kr att kopiera en målning och man kan göra oändligt många kopior, då är marknadsvärdet på varje kopia 30 kr. Oavsett om den är blå, rosa eller har Mona-lisa.

      Om det kostar 10 000 kr att tillverka en bil och bilen kan tillverkas i oändligt många exemplar så är marknadsvärdet för bilen 10 000 kr, oavsett om lacken är blå, rosa eller har Mona Lisa.

      Förstår du nu, eller måste jag dra fler pedagogiska exempel innan du förstår grundläggande företagsekonomi?

     • Har ni överhuvudtaget funderat på att företag måste gå med vinst för att överleva? Och att det faktiskt inte anses vara fult att gå med vinst, det är snarare eftersträvansvärt och ett positivt tecken på framgång. Eller är ni bara avundsjuka och missunnsamma?

      Ni pratar bara om kostnader för tillverkning och distribution, dessa poster är bara en del av företagsekonomin. Gurra och Wertigon kuggas gång på gång i grundläggande prov i företagsekonomi för ni förstår inte hur det fungerar. Självfallet är det helt rätt att ta ut vinster, så många gånger som möjligt och så högt pris som möjligt, gärna flera gånger för samma sak. Säljaren gör ett utspel, marknaden reagerar, man hittar en balans där köpare och säljare möts. På en LAGLIG marknad givetvis.

      De flesta företag med produkter och tjänster tar betalt för samma sak flera gånger om men det är en varierande del av fasta kostnader, tillverkningskostnader osv. Så fort du har ett varumärke och en produkt som är efterfrågad så kan du och skall normalt ta ut mer än vad som täcker kostnaderna, det är ju själva grunden i företagande att gå med vinst. Alltså är det fullt naturligt att sälja kopior av musik eller film, så många gånger som möjligt, på en laglig marknad, lika naturligt som det är att sälja jympaskor som heter Nike eller Puma.

     • ”Har ni överhuvudtaget funderat på att företag måste gå med vinst för att överleva?”

      Det får de flesta företag lov att klara bäst de kan utan några lagliga ensamrätter i stil med upphovsrätten. Restauranger får stå ut med att lunchlåderister minskar deras intäkter. Konditoriet nere på stan får klara sig trots folk bakar egna semlor o vofflor och bjuder sina barn och barnbarn på.

      ”Eller är ni bara avundsjuka och missunnsamma.”

      Vem är det som är missunnsam egentligen om det är företagen i en bransch som går så långt att de vill förbjuda folk hobbyverksamhet för att maximera sina vinster..?

     • @NTP: De flesta företag behöver gå med vinst för att överleva, ja. Men när tillgången är hög ligger marknadspriset för en produkt nära tillverkningspriset. Ju bättre tillgång desto närmare kommer man tillverkningspriset. Med oändlig tillgång så blir det tillverkningspriset som är marknadspriset. Detta är de förutsättningar som är givna.

      Och bara för att ett företag måste gå med vinst för att överleva, ger det inte företaget en automatisk rättighet att gå med vinst. Du pratar om att företagen måste överleva, jag pratar om att marknaden har förändrats. Omgivningen har förändrats. Förutsättningarna har förändrats. Anpassa dig till de nya förutsättningarna eller gå i konkurs. Vilket du väljer är inte mitt problem.

     • Nej, innehållet är inte irrelevant. Inte om innehållet skyddas av immaterialrätt.
      Dina åsikter är av föga intresse som logiska resonemang då du väljer bort verkliga och avgörande komponenter.

     • @ Per – varför skjuter du dig i foten, gång på gång, med dina försök till ”ekonomiska teorier”. Det kostar ungefär 130 kr att tillverka en Nike sko, men konsumentpriset i Sverige är ungefär 1300 kr. 10 gånger det du hävdar. Du skjuter ju din ”klassiska företagsekonomiska modell” i sank alldeles själv.
      Vi kan ta flera pedagogiska exempel från verkligheten, tidigare föreslog du själv devices med Android OS. Där är det motsvarande skillnad mellan kostnad och konsumentpris – tvärtemot din ”matematiska bevisning”.
      Marknadspriset är vad marknaden, kunderna, är beredda att betala. Alldeles oavsett vad det kostar att tillverka och utveckla produkten. Snälla Per, kan du inte lämna ångmaskinerna???

     • Pages Om denna blogg Varför delta i debatten? Kategorier Acta (8) Anna Troberg (40) Anonymous (10) barnporr (45) brevhemligheten (3) budbärarimmuniteten (4) Caspian Rehbinder (2) censur (21) Christian Engström (58) Copyswede (1) Cybernormer (2) datalagringsdirektivet (4) domar (21) Fantasifulla överdrifter (28) fildelning (129) FRA (3) fusk (11) Gustav Nipe (3) integritet (27) IPRED (14) jäv (10) källskydd (3) kommersiell skala (3) Kopimismen (8) Liberaldemokraterna (1) Mangadomen (6) nätmobbning (3) Nödvändiga åtgärder (7) oskuldspresumtionen (4) Pirate Bay (155) piratkopiering (152) Piratpartiet (222) Piratuttalanden med (viss) relevans (2) privatkopiering (1) rättssäkerhet (11) Rick Falkvinge (118) Svårt att förstå (7) TPB (152) Ung Pirat (5) upphovsrätt (45) wikileaks (20) yttrandefrihet (20) Arkiv mars 2013 februari 2013 januari 2013 december 2012 november 2012 oktober 2012 september 2012 augusti 2012 juli 2012 juni 2012 maj 2012 april 2012 mars 2012 februari 2012 januari 2012 december 2011 november 2011 oktober 2011 september 2011 augusti 2011 juli 2011 juni 2011 april 2011 mars 2011 februari 2011 januari 2011 december 2010 november 2010 oktober 2010 september 2010 augusti 2010 juli 2010 juni 2010 maj 2010 april 2010 Nytt nederlag för Sunde och Neij – upphovsrätten väger tyngre än yttrandefriheten enligt Europadomstolen Postat den 13 mars, 2013 av nejtillpirater Peter Sunde och Fredrik Neij lämnade in ansökan 20 juni 2012 om att få sina domar i TPB-målet prövade i Europadomstolen. De menade att de inte kunde hållas ansvariga för upphovsrättsbrott som andra utfört, och att de själva enbart utvecklat en tjänst för delning av information på internet, vilket de anser falla under rätten till yttrandefrihet. Idag kom beslutet från Europadomstolen i Strasbourg. Den anser visserligen att fildelning, även av upphovsrättsskyddat material, ska ses som en del av yttrandefriheten, dock ska detta vägas mot behovet av att försvara upphovsrätten som även den skyddas av Europakonventionen. Europadomstolen anser att svenska domstolar gjort den avvägningen på ett bra sätt och kallar invändningarna från Neij och Sunde för uppenbart ogrundade. Man säger också att fängelsedomarna och skadeståndskraven som utdömdes inte kan anses vara oproportionerliga, ett mycket viktigt uttalande för fortsatta debatten och rättstillämpningen. Beslutet kan inte överklagas och därmed bör man en gång för alla ha punkterat piraternas argument om att man kan åberopa yttrandefriheten för att begå upphovsrättsbrott, vilket alltså inte stämmer. Det är uppenbart att svensk lagstiftning är i enlighet med Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, enligt Europakonventionen och Bernkonventionen, vilket ger stöd för att undanta upphovsrätten när det gäller yttrandefriheten, dvs att upphovsrätten väger tyngre. Enligt pressmeddelandet från Europadomstolen (ECHR): In its decision in the case of Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden (application no. 40397/12) the European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible. The decision is final. The case concerned the complaint by two of the co-founders of “The Pirate Bay”, one of the world’s largest websites for sharing torrent files, that their conviction for complicity to commit crimes in violation of the Copyright Act had breached their freedom of expression. The Court held that sharing, or allowing others to share, files of this kind on the Internet, even copyright-protected material and for profit-making purposes, was covered by the right to “receive and impart information” under Article 10 (freedom of expression). However, the Court considered that the domestic courts had rightly balanced the competing interests at stake – i.e. the right of the applicants to receive and impart information and the necessity to protect copyright – when convicting the applicants and therefore rejected their application as manifestly ill-founded. Artikel 10 om yttrandefriheten enligt Europakonventionen (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna): 1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag. 2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet. Och mer detaljerat i pressmeddelandet angående artikel 10: The Court reiterated that Article 10 guaranteed the right for everyone to receive and disseminate information on the Internet. Although the aim pursued by Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi was profit-making, their involvement in a website facilitating the exchange of copyright-protected material was covered by the right under Article 10 to “receive and impart information”. As a result, their conviction had interfered with their right to freedom of expression. However, since the shared material in respect of which Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had been convicted was protected under the Copyright Act, the Court held that the interference of the Swedish authorities had been prescribed by law. It also considered that the conviction of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had pursued the legitimate aim of protecting copyright. Finally, the Court had to balance two competing interests which were both protected by the Convention – i.e. the right of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi to facilitate the exchange of information on the Internet and that of the copyright-holders to be protected against copyright infringement. The Court reiterated that the Swedish authorities had a wide margin of appreciation to decide on such matters – especially since the information at stake was not given the same level of protection as political expression and debate – and that their obligation to protect copyright under both the Copyright Act and the Convention had constituted a weighty reason for the restriction of the applicants’ freedom of expression. Moreover, considering that Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had not removed the copyright- protected material from their website despite having been requested to do so, the prison sentence and award of damages could not be regarded as disproportionate. Therefore, the Court concluded that the interference with the right to freedom of expression of Mr Neij and Mr Sunde Kolmisoppi had been necessary in a democratic society and that their application had therefore to be rejected as manifestly ill-founded. Observera speciellt det här från texten ovan: especially since the information at stake was not given the same level of protection as political expression and debate Det är tämligen uppenbart att yttrandefriheten syftar till att skydda personer som uttalar sig i termer av åsikter, kritik mot regimen osv. Även om man kan klassa en datafil som representerar en film eller en låt som information så är denna information normalt inte av den arten som yttrandefriheten syftar till att försvara, om det inte handlar om film eller musik som just för fram ett politiskt budskap, vilket knappast gäller för film och musik i underhållningssyfte i allmänhet. Nu säger Europadomstolen att informationen visserligen skyddas av yttrandefriheten men samtidigt säger man att skyddet av upphovsrätten väger tyngre. Än en gång visar det sig att sunt förnuft (för icke-pirater) också gäller när det handlar om tillämpningar av lagar och mänskliga rättigheter med koppling till upphovsrätten och yttrandefriheten. Nu hoppas vi slippa vidare svammeldiskussioner från Donsan m.fl. med hänvisning till yttrandefriheten, Europadomstolen har sagt sitt och beslutet kan inte överklagas. Och nu ska det väl mycket till om inte Sunde och Neij äntligen plockas in för att börja avtjäna sina fängelsestraff. Dn Sydsvenskan Metro IDG (som först pinsamt skrev om EU-domstolen men nu har rättat detta) Svd Postat i: domar, Pirate Bay, piratkopiering, TPB, upphovsrätt, yttrandefrihet Taggat: | Eurpoadomstolen, Fredrik Neij, Peter Sunde, Pirate Bay, piratkopiering, TPB, upphovsrätt, yttrandefrihet « Piratpartiet tvingas fjärma sig från sin livlina The Pirate Bay? 373 svar nejtillpirater, on 13 mars, 2013 at 21:26 said: En fundering. Är Neij och Sunde verkligen så korkade att de trodde att deras ansökan skulle gå igenom? Det mest troliga är väl att man endast syftar till att förhala det oundvikliga – att man måste börja avtjäna de i laga kraft vunna domarna. Sen har det ju visat sig att Sunde har ljugit om sin inblandning i rätten, endast ”talesman” – samtidigt som han i en intervju skryter om sin inblandning i programmeringen av TPB. Trovärdighet noll. Bortsett från det futila i överklagandena så är det enorma kostnader kopplade till uppskjutandet av det oundvikliga. Han borde skämmas som genererar sådana enorma kostnader för samhället ännu idag med sina rättshaveristiska processer i förhalningssyfte. Svar NejP, on 13 mars, 2013 at 23:30 said: Alla lagar kräver oftast en mindre inskränkning i någon rättighet, vara det integritet eller yttrandefrihet. Det är alltid en svår avvägning, emellertid kan man inte bara åberopa en deklaration utiftån sin egen subjektiva tolkning och bortse från den komplexitet som föreligger deklarationerna. Svar nejtillpirater, on 14 mars, 2013 at 18:46 said: Så är det. T.o.m. en så simpel sak som fartbegränsningar på vägarna är ju en inskränkning i människors fria vilja att köra som galningar utan hänsyn vare sig till sig själv eller andra. Lagar som förbjuder användning av maskering vid demonstrationer eller som ser allvarligt på att delta i upplopp är ju också inskränkningar i ett antal rättigheter. Det piraterna tror är att man kan ta en godtycklig rättighet som man tycker passar deras syften (yttrandefriheten, brevhemligheten…) och tro att denna rättighet är absolut och på något sätt övertrumfar alla andra rättigheter. Men nu är det ju lyckligtvis inte så. Upphovsrätten ÄR viktig men det finns många saker som är betydligt viktigare. Men den självpåtagna ”rätten” att snatta kopior av filer är banne mig inte viktigare än upphovsmännens rättigheter och det har ECHR tydligt bekräftat. Svar gurra, on 15 mars, 2013 at 00:38 said: Kopiera filer är ett företagande som idag är billigt nog att göra som en hobby. Se dig omkring. Inga andra företaganden som kan göras som hobby som inte direkt skadar någon är olagligt. Jag får laga lunchlådor och ingen restaurang skulle drömma om att trakassera mig bara för att de vet om att de blir av med intäkter. Sen att du har delusioner om att snatteri är samma som kopiering gör bara hela diskussionen än mer bisarr. Det är ju du som inbillar dig att du har något gammalt adels-privilegium att ta betalt för gamla bedrifter, gubbstrutt där. ”Lagar som förbjuder användning av maskering vid demonstrationer eller som ser allvarligt på att delta i upplopp är ju också inskränkningar i ett antal rättigheter.” Ja det är ju en ohygglig lag. Ta bort den direkt. De som inte sköter sig i demonstrationerna får man väl plocka in och avmaskera EFTER att de brutit mot lagen. Du visar samma äckliga respektlöshet mot demokratiska principer vilken fråga du än diskuterar. Oskyldig tills motsatsen bevisats… Svar Poppe, on 27 mars, 2013 at 00:25 said: Att kopiera filer utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse är bevisligen inte ett företagande utan en brottslig verksamhet. Undvik ord som ”är” när du uttalar en åsikt, särskilt sedan det är så lätt att visa att det du säger inte är sant. URL §2 ”Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.” Svar gurra, on 27 mars, 2013 at 06:10 said: Privata företagare i Sovjet var väl enl. dig inte heller företagare utan de var kriminella skum som bröt mot statens ”lagliga rättigheter”? Svar Poppe, on 28 mars, 2013 at 19:26 said: OK, så det är din åsikt och inte som det ”är”. Tack för förtydligandet, din åsikt intresserar mig inte. Svar Per ”wertigon” Ekström, on 13 mars, 2013 at 23:50 said: Jahapp. Domstolen går alltså på den felaktiga linjen att det skulle röra sig om ”kommersiell verksamhet” som även tings- och hovrätt gick på. Föga förvånande att beslutet då anses vara korrekt. Får mig att tänka på när jag körde en Taekwondomatch en herrans massa år sen. Det var på bortaplan och alla tre domare hörde till samma klubb som min motståndare. Han plockade flera poäng som endast snuddade mig medans jag drämde in flera sparkar som både hördes och kändes – utan att de gav mig poäng. I halvtid låg jag under 5-2, min tränare sa då till mig ”Slappna av, matchen är riggad. Ta det bara lugnt. Få bara en känsla för hur det är att slåss i tävlingssammanhang, kom sedan tillbaka så stark att de inte kan ignorera dig längre. När du sparkar så hårt att varje spark gör ont, då kommer deras små flugsparkar inte betyda ett dugg. Det är de som förlorar i längden!” Han hade rätt. Två år senare var det jag som stod på toppen av prispallen. Trots att det var samma domare. 🙂 Samma sak kommer hända med fildelningen. Fildelarna kommer bara lära sig sparka hårdare, och hårdare, tills etablissemanget tvingas att acceptera att fildelningen är här för att stanna, och ingen kan ändra det faktumet. Den dagen är inte idag. Men den är inom min livstid. Så det så! Svar nejtillpirater, on 14 mars, 2013 at 11:18 said: Det är uppenbart att TPB är kommersiell verksamhet men du misstolkar beslutet från Europadomstolen. De menar ju att yttrandefriheten ska respekteras TROTS att TPB drivs som kommersiell verksamhet, men att upphovsrätten ändå väger tyngre. Det finns inget i texten som antyder att kommersiell drift eller ej har någon påverkan på beslutet, Svar Per ”wertigon” Ekström, on 14 mars, 2013 at 14:17 said: Om TPB är kommersiell verksamhet då är också korplaget i vetlanda kommersiell verksamhet, simple as that. Men, sak samma. Det spelar ingen roll. Det enda domen har gjort är att slå in ytterligare en spik i upphovsrättskistan. Tror du domen är en seger? Kanske, möjligtvist. Sett ur ett mindre perspektiv, definitivt. Men det enda etablissemanget har lyckats med är att försäkra sig om att fighten kommer tas till nästa steg. Varje gång ”Hollywood” ger sig på folket, så spikar de igen upphovsrättskistan lite till. Förr eller senare kommer det gå så långt att folket fått nog, och börjar göra det värsta tänkbara – vända ryggen mot Hollywood. Och vad ska de göra då? När deras ”underbara” produkter bojkottas för att folket inte vill göda svinen som satte deras anhöriga i fängelse? När de inte ens fildelas längre för ingen vill veta av dem? Det är en 20-30 år kvar tills dess, såklart. Men det är dit vägen leder. GL HF! 🙂 Svar nejtillpirater, on 14 mars, 2013 at 18:51 said: ”Men, sak samma. Det spelar ingen roll. Det enda domen har gjort är att slå in ytterligare en spik i upphovsrättskistan.” Jaså? Fildelningen minskar, användningen av lagliga tjänster som Spotify ökar hela tiden. Fler och fler inser nu att vad gäller lagen finns inga som helst tveksamhet om vad som gäller. TPB-gänget har i laga kraft vunna domar, två av dem har redan avtjänat eller håller på att avtjäna sina straff. De andra två har överklagat ända till ECHR men fått avslag. Det kan faktiskt inte bli tydligare. Och alla rop om jäv och mutor är det ingen som går på längre. Rättsläget är solklart. De som ändå fortsätter med piratkopiering, enskilt eller kommersiellt som TPB får skylla sig själva om de åker dit för det. ”När deras ”underbara” produkter bojkottas för att folket inte vill göda svinen som satte deras anhöriga i fängelse?” Bojkottas? Du menar sno kopior och titta på filmerna och lyssna på musiken men skita i att betala ärligt för sig? Denna typ av bojkott görs ju inte. Men om ni vill även sluta dra ner filer och titta på innehållet – så mycket bättre!. Vilka är ”svinen”? Det är väl de kriminella element som fått i laga kraft vunna domar för att de begått övergrepp mot andra. I min bok är det de kriminella som är svinen, inte brottsoffren. Svar gurra, on 15 mars, 2013 at 00:44 said: Ja i din bok var väl de livegna på medeltiden som gjorde uppror ”kriminella svin”. De bröt ju mot godsägarnas ”lagliga rättigheter”. Eller de företagsamma i Sovjetunionen som hade mage att starta företag som konkurrerade med det kollektivt ägda… de hamnade i arbetsläger. Inse någon gång att lagen kan vara käpprätt åt helvete… Svar gurra, on 15 mars, 2013 at 00:41 said: Det är ganska obehagligt, men du har ju helt rätt. USA har åtminstone västvärldens mest välbeväpnade civilbefolkning. Det går en gräns för vad propagandamaskineriet klarar av och alla har en tröskel när de inte pallar att ta mer skit… Det är så trist för det finns så mycket underbara människor där 😦 De förtjänar så jävla mycket bättre än den sjuka politik och juridik som där bedrivs. Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 12:52 said: För det första: Ja – beslutet i Europadomstolen kan ses som ett nederlag för de dömda i the Pirate Bay målet – Det är naturligtvis tråkig för dem – men inget man kan göra åt För det andra: Det är tämligen uppenbart att yttrandefriheten syftar till att skydda personer som uttalar sig i termer av åsikter, kritik mot regimen osv. Även om man kan klassa en datafil som representerar en film eller en låt som information så är denna information normalt inte av den arten som yttrandefriheten syftar till att försvara, om det inte handlar om film eller musik som just för fram ett politiskt budskap, vilket knappast gäller för film och musik i underhållningssyfte i allmänhet. Här drar nejtillpirater långtgående slutsatser – Att Europadomstolen har tagit beslutet och hänvisar till Europakonventionen gör det hela inte rätt – Europakonventionen bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som man har omvandlats och förvanskat till något annat – Att då hänvisa till Europadomstolen som någon slags ledstjärna är löjligt – Denna domstol står långt ifrån medborgarna och att tro att de sitter inne med all visdom och alltid fattar kloka beslut är naiv Man bör fråga sig vilka som kan tala för sig inom EU – Vilka är det som kan påverka lagarbetet – och på vilkas sida står alla dessa organ inom Europa som påverkar miljoner och åter miljoners liv – Ja – inte är det den oorganiserade massa utan ekonomiska medel som kan göra sin röst hörd – Hur många vet vad som försiggår i Europabyggnads korridorer och kontor? – Vi har sett att i ALLA sammanhang där tryck utövas för att steg för steg inskränka människornas yttrandefrihet – det alltid kan urskiljas stora organisationer som lobbar för sina intressen – Detta sker med stora pengainsatser och professionella personer med stora kontaktnät – Vem eller vilka kan föra talan för oss små människors intressen? – Det ENDA vi små människor har är den oförvanskade texten i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som förkunnar våra mänskliga rättigheter – Den är dom små människornas ledstjärna – Den är KLAR och TYDLIG och var och en som kan läsa och förstå enklare meningar kan därav få kunskap om vilka hans mänskliga rättigheter är – INGEN auktoritet – vare sig den heter Europadomstolen – Supreme Court – Kinas eller Nordkoreas högsta domstol mm har enligt artikel 30 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna under INGA omständigheter RÄTT att ”tolka och implementera” lagar som kullkastar dessa våra mänskliga rättigheter!!! Det är därför löjligt att tro att Europadomstolens utslag är någon slags högsta instans för rättvisa – Europadomstolen består av människor som precis som alla makthavare på olika nivåer är är utsatta för tryck från olika särintressen omkring dem – Se bara på dom svenska domare i The Pirate Bay fallet – Man kan som nejtillpirater tro att hela affären – från tillslaget till den slutgiltiga domen var ett praktexempel på rättvisan – men en vanlig utomstående med normal intelligens inser att det fanns och hände alltför många konstigheter och att man därför ingalunda kan säga att dom dömda har fått en rättvis rättegång nejtillpirater vill få oss att tro att vårt rättvisesystem inte kan misslyckas och att en rättegång inte kan vara politisk – Affären med dom 2 Egyptier som utlämnades till maskerade USA agenter på svensk mark för att transporteras till ett annat land och där de sedan torterades berättar en annan story – Ett annat fall är dom svenska medborgarna som plötsligt fann att de var medborgare utan några som helst rättigheter för att de hade en verksamhet som förmedlade pengar till nord Afrika och de därför ”misstänktes” för att finansiera terrorister allt enligt USA – Det tog åratal innan dessa personers heder återställdes och de på nytt kunde vara medborgare i det land som under åratal har haft rykte om att alltid försvara dom mänskliga rättigheterna – Det finns inget som säger att man om 10 år inte förundrat skakar på huvudet åt the Pirate Bay fallet och undrar över hur våra makthavarna kunde ha varit så blinda att de inte insåg att de var manipulerade av dunkla krafter INGEN lag är av Gud given och allteftersom samhället förändras – förändras lagarna – Oftast ligger lagarbetet långt efter den snabba samhällsutvecklingen – The Pirate Bay och andra torrentsajter – sk cyberlockertjänster – fildelning mellan smartphones och tabletter är alla nya tekniker som lagen inte har hittat något svar på – Problemet är att man inte kan lagstifta om Internet – man kan bara försvåra för användarna – På Internet finns inga landsgränser där lilla Sverige eller ens EU kan lagstifta om deras lilla del och kontrollera att deras lagar efterlevs där – vilket The Pirate Bay så tydligt har visat – Lagar har bara ett värde om en regering kan kontrollera att de efterlevs – I en FRI och DEMOKRATISK stat kan detta ENBART ske om lagen reflekterar dess medborgarnas sinne för rättvisa – Man måste med andra ord antingen övertyga ens medborgare om att lagen har BERÄTTIGANDE eller medborgarna måste själva inse det kloka i en lag – Beaktar man hur Thomas Bodström ändrade upphovsrätten 2005 och hur IPRED trycktes genom under massiva protester då är det inte att undra på att vi idag fortfarande har nästan 2 miljoner fildelande svenskar och att det knappt finns NÅGON i vårt land som höjer ögonbrynen åt denna aktivitet – Detta visar med all tydlighet att upphovsrätten av idag saknar LEGITIMITET – Att hävda att dessa fildelande svenskar och de som inte uppfattar denna aktivitet som något brott för kriminella – fuskare och snyltare och sedan påstå att de är en snyltande PÖBEL är höjden av enfald Nej – vi som RESPEKTERAR den lilla människans rätt så som stipuleras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – vi förstår att Europadomstolens utslag inte betyder att det har BEVISAT någonting – Utslaget har INGALUNDA bevisat att de som hänvisar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har FEL och att de inte begriper sig på juridik och att de därför bara är pajasar – FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är INTE skriven för Europadomstolen att tolka och ”implementera” – Den är skriven för OSS vanliga människor – så att VI skall kunna hänvisa till dess artiklar och påpeka för våran regering att den BRYTER mot den eller den mänskliga rättighet – Det är DÄRFÖR FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är så ENKEL – KLAR och TYDLIG så att inga juridiska experter som nejtillpirater skall kunna MANIPULERA sanningen – Han har dessutom ingen som helst TROVÄRDIGHET efter alla LÖGNER han har förkunnat men nu slår sig på bröstet och triumferande utropar – se – jag hade rätt Svar Thomas, on 15 mars, 2013 at 18:11 said: Sedär, där spelade Donsan ut det klassiska konspirationskortet. När argumenten tryter, när verkligheten inte stämmer överens med Donsans tomma retorik, så beror det självklart på olika konspirationsteorier. Bra där, Donsan, tryck ned foliemössan ännu lite djupare 🙂 Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 20:07 said: Jag förstår att Thomas aldrig har hört talas om lobbyism – eller påtryckningar från USA – Läsa och förstå texter är inte hans starka sida – Han tror i sin enfald att politiker och lagstiftare bara har folkets bästa för ögonen och aldrig låter sig påverkas av ekonomiska särintressen – Nåja – vad annars kan man förvänta sig av detta ekonomiska geni Ett litet axplock USA:s filmindustri pressade svensk polis Universiteten stänger av fildelare – efter påtryckningar från amerikanska filmbolag USA:s filmindustri pressade svensk polis Hemligt samarbete med USA mot fildelare Utredning om fildelning får kritik Konspiration? – Ja ja mensann!!! Vad är det med dessa svenskar – som förnekar att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger det den säger – Som ogenerad sprider USAs och dess ekonomiska särintressens propaganda – ja på ett sådant enfaldig vis att inte ens representanterna för dessa särintressen skulle vilja ta i dem med en tång – på bekostnad av sina nästan 2 miljoner fildelande landsmän Vad går runt i deras huvuden? – Tror de verkligen att de har svenskarnas bästa för ögonen? – Tror de att upphovsrätten är så helig att det inte spelar någon roll vilka mänskliga rättigheter man våldför sig på? – Som är blinda och vänder ryggen till så fort det handlar om svenskarnas rättigheter men accepterar att USA och dess ekonomiska särintressen med hot och påtryckningar och med den benägna hjälpen av korrupta Amerikanska politiker förmår VÅRA folkvalda att lagstifta mot sitt eget folk? Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 18:28 said: Och Thomas vill så gärna bidra med det lilla han få ihop till en förståelig mening – Har han något av värde att förtälja? – Nej – Han bara konstaterar – utan några som helst logisk argumentering – att När argumenten tryter, när verkligheten inte stämmer överens med Donsans tomma retorik, så beror det självklart på olika konspirationsteorier. Bra där, Donsan, tryck ned foliemössan ännu lite djupare Ja se dessa upphovsrättsextremister som tror att när DE säger något – t ex att upphovsrätten är till för att ge musik- och filmbolag samma rättigheter som t ex H&M och Volvo att sälja sina specifika varor – han verkligen tror att han har kommit på en banbrytande sanning som kulkastar alla ekonomisk kunskap och att han därför – sådär utan vidare – kan avvisa det jag säger som ”tom retorik” Svar Thomas, on 15 mars, 2013 at 19:31 said: Donsan påstår glatt att Europadomstolens ledamöter har blivit påverkade av några diffusa ”särintressen”, vilket enligt Donsans logik har påverkat domslutet mot TPB. Finns det någon substans i de påståendena? Några länkar till nån oberoende bevisning för att på nåt sätt verifiera påståendet? Nix, det är tomt som en uppblåst ballong. Påståenden helt utan substans, helt utan verklighetsförankring och helt utan bevis. En klassisk konspirationsteori, så dra ned foliemössa Donsan. Det kanske kommer strålning från CIA-spionerna. Svar gurra, on 15 mars, 2013 at 21:39 said: Nä de strålar inte. De snackar skit bakom ryggen. Mkt effektivare… Ingen kommer lyssna på dig om de har bilden att du är en pajas. 😉 Skratta bakom ryggen på dig, sänka ditt självförtroende tills du är raserad och sen bygga upp dig på nytt som de vill ha dig. Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 20:12 said: Jag förstår att Thomas aldrig har hört talas om lobbyism – eller påtryckningar från USA – Läsa och förstå texter är inte hans starka sida – Han tror i sin enfald att politiker och lagstiftare bara har folkets bästa för ögonen och aldrig låter sig påverkas av ekonomiska särintressen – Nåja – vad annars kan man förvänta sig av detta ekonomiska geni Ett litet axplock som visar dessas ”diffusa särintressens ansikte” USA:s filmindustri pressade svensk polis Universiteten stänger av fildelare – efter påtryckningar från amerikanska filmbolag Hemligt samarbete med USA mot fildelare Utredning om fildelning får kritik Logisk slutsats Om man i alla sammanhang där tryck utövas för att skärpa den Svenska upphovsrätten ser att företrädare och representanter för dom 4 världsdominerande och multinationella musikbolag och 7 världsdominerade och multinationella filmbolag med säte i USA dominerar – och knappast ser några representant för dom inhemska svenska grupperna som åtnjuter den Svenska upphovsrättens skydd – då är den logiska slutsatsen att det är dessa världsdominerande och multinationella företag i USA som styr den Svenska upphovsrättens utveckling i en riktning som är fördelaktig för dem på bekostnad av svenskarnas mänskliga rättighet att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information Konspiration? – Ja ja mensann!!! Vad är det med dessa svenskar – som förnekar att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger det den säger – Som ogenerad sprider USAs och dess ekonomiska särintressens propaganda – ja på ett sådant enfaldig vis att inte ens representanterna för dessa särintressen skulle vilja ta i dem med en tång – på bekostnad av sina nästan 2 miljoner fildelande landsmän Vad går runt i deras huvuden? – Tror de verkligen att de har svenskarnas bästa för ögonen? – Tror de att upphovsrätten är så helig att det inte spelar någon roll vilka mänskliga rättigheter man våldför sig på? – Som är blinda och vänder ryggen till så fort det handlar om svenskarnas rättigheter men accepterar att USA och dess ekonomiska särintressen med hot och påtryckningar och med den benägna hjälpen av korrupta Amerikanska politiker förmår VÅRA folkvalda att lagstifta mot sitt eget folk? Svar Thomas, on 16 mars, 2013 at 08:03 said: Phu… Svaret på min direkta fråga om du har nåt belägg för att Europadomstolens domslut skulls vara felaktigt påverkat av några diffusa särintressen är alltså att du inte har några som helst belägg för det. Ingenting. Tomt. Lösa påståenden om att USA skulle ha påverkat svensk lagstiftning är just bara lösa påståenden och har ju inte nåt med Europadomstolen att göra. Tomt prat – igen! För övrigt är det fullt rimligt att USA tar upp problem med Sverige och andra länder. Precis på samma sätt som svenska diplomater är engagerade i svenska intressen utomlands. När IKEA hade problem med korruption i Ryssland hoppas jag att svenska diplomater tog upp det med sina ryska motparter. En juridisk fråga som ställer till problem för svenska företag. Lev vidare i din värld av konspirationer och sammansvärjningar. Vi andra nöjer oss nog med verkligheten, även om den inte är lika spännande som ”Donsans värld” Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 13:37 said: Det är uppenbart att svensk lagstiftning är i enlighet med Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, enligt Europakonventionen och Bernkonventionen, Kan man förvänta sig att en stat eller en sammanslutning av stater skulle medge att de bröt mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? – Naturligtvis inte – därför är ordet enligt så talande – Den säger inte att Europakonventionen och Bernkonventionen verkligen respekterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. – bara att de enligt dom själva gör det – precis som Nordkorea och Kina tror sig vara demokratiska stater Svar nejtillpirater, on 15 mars, 2013 at 17:33 said: Det är väl en himla skillnad på vad Sverige, Nordkorea och Kina påstår om sig själva, eller hur? Sverige är en av världens mest utvecklade demokratier enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index Sverige ligger på 4:e plats i världen, USA på 19:e, Kina på plats 141 och Nordkorea på plats 167. Sverige klassas som en fullvärdig demokrati medan Kina och Nordkorea klassas som auktoritära regimer. Men inga fakta är ju intressanta om de inte är i linje med piraternas konspirationsteorier… Svar gurra, on 15 mars, 2013 at 18:26 said: På samma sida kan du läsa att Sverige föll från 1a plats till 4e med följande förklaring: ”Detta med hänvisning till en ökning av negativa känslor mot invandrare, upptagandet av Sverigedemokraterna i den svenska riksdagen efter riksdagsvalet i september 2010, och problem i öppenhet och partifinansiering.” Helt irrelevant för demokrati. Demokrati är folkstyre. Snarare ett tecken på en välfungerande demokrati att även främlingsfientliga åsikter får komma till uttryck och representeras i offentliga politiken. Svar nejtillpirater, on 16 mars, 2013 at 08:25 said: Med definitionen demokrati = folkstyre: Invandrarna tillhör folket och en väl fungerande demokrati bör avspegla en sådan syn. Att debatten förs är ett tecken på demokrati men en nivåökning av främlingsfientliga åsikter tyder sannolikt på en degradering av demokratin. Svar gurra, on 16 mars, 2013 at 22:00 said: Invandrarna tillhör absolut folket, men det gör ju alla grupper, även SDare. Att skydda invandrare på bekostnad av SDares demokratiska rättigheter att organisera sig politiskt är inte heller demokratiskt. Både invandrare och invandringskritiker måste få delta i politiken. Annars är det helt enkelt inte demokrati längre. Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 18:17 said: Och detta skall vara ett svar på vadå? Sverige lutar sig – som du säger – mot Europakonventionen och Bernkonventionen – Jag hävdar att dessa organ har förvanskat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och att de därför naturligtvis hävdar att de enligt dom själva respekterar dom mänskliga rättigheter – Jag är säker på att Nordkorea och Kina hävdar samma sak om sina tolkningar och implementeringar Jag påvisar bara att LOGIKEN inte stämmer – Antingen respekterar man FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna så som det är skrivet eller så gör man det inte – Man kan bara inte plocka russinen ur kakan och avvisa allt som inte passar – vilket är vad DU gör DU hävdade att piraterna bröt mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna TROTS att inte en enda artikel i den stödjer detta DU hänvisade till artikel 30 och påstådd att den förbjöd piraterna från att bryta mot denna obefintliga rättighet som bara fanns i din fantasi och DU påstådd att Europakonventionen och Bernkonventionen respekterade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna även om de ”tolkade och implementerade” artikel 19 på sitt eget sätt Nu när JAG hänvisar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och faktisk KAN visa på artiklar som stödjer vad jag säger – då är JAG en pajas? – Jag bara frågar – Hur mycket TROVÄRDIGHET har du kvar? Svar nejtillpirater, on 15 mars, 2013 at 19:56 said: Varför kan du trots upprepade tillrättavisningar fortfarande inte använda rätt svaraknapp? Det är oerhört tröttsamt att du hela tiden föder svar på första nivån istället för att svara på resp. inlägg. Är det något du inte har förstått angående hur Svara fungerar? Angående din tolkning av Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna så har du helt fel. ALLT handlar om tolkning i vår värld. Det går inte skriva en text som är entydig. När man tar fram centrala avtal så försöker man så långt det går förhandla fram formuleringar som de flesta är bekväma med men entydiga och fria från tolkning blir de aldrig. Alla med juridisk skolning vet att detta måste sedan implementeras i underliggande avtal, lagar, tolkas via rättspraxis osv. Ibland kommer rättsfall att överklagas, kanske ända upp till ECHR. Då får man möjlighet att se om ett visst land har skött sina åtaganden och gjort rimliga ÖVERVÄGANDEN mellan olika rättigheter, lagar osv. Och i fallet domen mot de kriminella personerna bakom TPB så sade domarna i ECHR enhälligt att svensk domstol agerat korrekt och det är detta vi har att förhålla oss till och inte till dina hemsnickrade teorier. Eller så framhärdar du genom att fortsätta med dina pajaserier. Ge dig nu Donsan, du kan visa styrka genom att trots allt erkänna att du hade fel. Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 20:22 said: Säger LÖGNAREN nejtillpirater när han inte längre kan hänvisa till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna för att LJUGA om piraterna Varför skulle vi tro på honom nu? Vad säger att hans utläggningar är sanna nu? Vad säger att han inte påstår en massa saker som är LÖGNER också nu? Ja påståendet att .Det går inte skriva en text som är entydig låter falsk i mina öronen när nejtillpirater utan att rodna kan påstå att pirater bryter mot dom mänskliga rättigheterna och att de därför har sig själva att skylla när regeringen stiftar lagar mot dem Alla med lite intelligens måste väl inse att denna man inte är att lita på och allt han har en EGEN agenda för allt han påstår – Ja inte är det svenskarnas bästa – Hat kombinerat med LÖGNER har aldrig ett vackert ansikte Svar nejtillpirater, on 15 mars, 2013 at 22:18 said: LOL Svar Donsan, on 15 mars, 2013 at 21:28 said: Jag vill också tillägga att nejtillpirater enligt honom själv – tror att Piratpartiets politik skulle skapa ett samhälle av kriminella, fuskare och snyltare – Det är enligt nejtillpirater – den enda anledningen att han tar debatten – och då på ett så sakligt sätt som möjligt – *lol* – Naturligtvis utan att visa upp tillstymmelsen av bevis – nejtillpirater har aldrig någonsin befattat sig med en enda sakfråga i Piratpartiets partiprogram och diskuterat det på ett sakligt sätt Tanken att ett politisk parti verkligen skulle vilja skapa ett sådant samhälle för att de vill reformera upphovsrätten så att det står varje svensk fri att utan ingripande kunna söka, ta emot och sprida information och för att de vill värna om svenskarnas personliga integritet faller på sin egen orimlighet Om nejtillpirater VERKLIGEN bekymrar sig för kriminella, fuskare och snyltare – då borde han väl rimligtvis vända sig mot t ex bankdirektörernas fantasilöner och hur politikerna roffar åt sig inte bara genom att tilldela sig höga löner utan även genom en massa välbetalda extra jobb i styrelser mm – Man kan fråga sig hur dessa politiker överhuvudtaget kan sköta sin politiska uppdrag Nej – nejtillpiraters blogg SYFTE är ingalunda att värna om det svenska samhällets moral och renhet – Var och en behöver bara läsa genom hans inlägg för att förstå att han bara svamlar HATPROPAGANDA – vilket är precis MOTSATSEN till ett tolerant samhälle Vad som förvånar mig att han ändå kan få så många följeslagare som inte bara instämmer med honom – utan själv bidrar med den ena idiotiska kommentaren efter den andra i deras iver att hacka på ett parti som idag knappt existerar och vars inflytande på svensk politik är lika med NOLL – Ja – utan att dessa upphovsrättsextremister ens inser ENFALDEN i deras argument Svar nejtillpirater, on 15 mars, 2013 at 22:20 said: Följeslagare… Ja ända upp i ECHR tydligen, mina åsikter stämmer nämligen väldigt bra överens med hur man dömt i svensk domstol såväl som i ECHR. Dina åsikter däremot saknar totalt verklighetsförankring, vad kan man dra för slutsatser om detta tror du? Foliehatten sitter rätt hårt fast uppenbarligen. LOL LOL LOL Svar gurra, on 16 mars, 2013 at 22:05 said: Du är rolig du 😀 Det är snarare domstolarna som saknar verklighetsförankring. Vanligt folk skrattar åt deras översittaridioti och fildelar på som aldrig förr. Svar nejtillpirater, on 16 mars, 2013 at 22:10 said: Då är det piraterna som är översittare. Svar gurra, on 17 mars, 2013 at 10:17 said: Hur kan piraterna vara översittare? De har inte någon formell makt som domstolar eller politiska beslutsfattare har. Svar nejtillpirater, on 17 mars, 2013 at 11:52 said: De utgör en pöbel som kör över andra, ungefär som att ett upplopp har makt över de personer, byggnader osv. som de misshandlar och förstör längs sin väg. Problemet med piraterna är inte varje enskild person utan den totala mängden och dess kollektiva effekt på upphovsmännens rättigheter. Det fungerar på liknande sätt med andra förhatliga yttringar såsom skattefusk och bidragsfusk – man kan hantera att ett fåtal överträdelser sker men om det blir för spritt så är det ett enormt problem. Eller som vid nedskräpning, en enstaka fimp utanför min villa kanske inte gör så mycket men om det ligger tiotals/hundratals från många olika nedskräpare så är det ett problem. Piraterna har inte förståelse för vad deras egna handlingar orsakar totalt sett, det är precis samma sak som hur vissa personer resonerar som deltar i ett upplopp. Om inte jag kastat stenen så hade någon annan gjort det. Jag var bara en av många. Det var inte jag som började, det var någon annan. Jag gjorde bara som alla andra. Osv. Svar gurra, on 17 mars, 2013 at 12:36 said: Om en enskild person lagar lunchlåda så gör det inte så mycket för resturangerna, men om en stor procentandel av folket gör det – ja då blir de ju garanterat av med intäkter – jämfört med om det vore förbjudet att laga egen mat. Eller om en enskild person sparar pengar genom att klippa sig själv istället för att gå till frisören, men om många gör det så drabbas frisörnäringen negativt. Men nämnda företag har inga lagliga ensamrätter att dra in pengar på sina favoritvillkor – de har ingen rätt att hindra mig eller dig att hobbylaga mat eller klippa oss på vår fritid, och självklart har inte några andra branscher det heller. Erbjud en konkurrenskraftig tjänst som folk vill betala för istället för att hota dina kunder med polisen, hur svårt kan det vara..? nejtillpirater, on 17 mars, 2013 at 15:10 said: @gurra Varför drar du hela tiden upp irrelevanta jämförelser med laga lunch och klippa sig? Vet du inte att upphovsrätten bara omfattar det som har verkshöjd och det finns ingen verkshöjd i att laga egen lunch eller klippa sig själv. Dessutom är det helt lagligt att komponera egna låtar i hemmet så jag förstår inte varför du tar upp dessa exempel gång på gång. Det är även lagligt att spela andras låtar hemma men inte offentligt hur som helst, beroende på i vilket sammanhang. Det du inte får göra är att kopiera inspelade original, utöver det som är privatkopiering, men det är ju en helt annan sak än att laga en egen lunch utan verkshöjd och utan att du konkurrerar med någon. Alla som driver restaurang vet att de bara konkurrerar med andra restauranger, valet att äta hemma eller på någon godtycklig restaurang är inte konkurrens utan bara ett val konsumenten gör. Samma sak med frisersalonger. Är det inte på tiden att du kollar upp hur upphovsrätten och varumärkeslagen fungerar? Du kommer hela tiden tillbaka till samma missförstånd. Vad krävs för att du ska sluta med dessa dumheter? En dom i ECHR till? gurra, on 17 mars, 2013 at 17:05 said: Det är ju inte ett dugg irrelevant – illegal fildelning är en hobby i precis samma utsträckning som att laga sin egen mat. Det är du som desperat försöker motivera att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Själva kopiorna kan antingen kopieras som en proffstjänst eller som hobbyverksamhet.. hur kan det vara så förbenat svårt att förstå? Vill man ha nytt skapande får man vara beredd att investera i det – men att kräva ta betalt i efterskott för de gamla bedrifterna – det kan du helt enkelt inte räkna med längre. ECHR och upphovsrättslobbyisterna är lika världsfrånvända som katolska kyrkan var på 1500-talet när de förföljde Martin Luther, protestanterna och olovlig boktryckning. På den tiden skulle katolska munkar ha ensamrätt på kunskap och att mångfaldiga den. De förföljde både politiskt, vetenskapligt och religiöst oliktänkande med lagens långa arm. Ni är inte ett dugg bättre själva. Poppe, on 16 mars, 2013 at 08:42 said: Har du något annat än egna tankar, vilka du försöker passera som logik? Fortfarande inget som backar upp dina tolkningar eller dina konspirationsteorier gällande Europadomstolen, lobbying och mänskliga rättigheter? Jättekul är det faktiskt att du, när du helt saknar stöd för det du säger, inte funderar på huruvida du kanske skulle kunna ha fel i din tolkning, av mänskliga rättigheter, utan då är det hela världen som är korrupt. Alla utom du, och en del andra piratpajsare, har missförstått de mänskliga rättigheterna. Demokratiska stater som spelar med i ”lobbyns” spel fast de vet att de bryter mot de mänskliga rättigheterna, är det nåt sånt du menar? Och ändå lyckas du inte hitta något stöd för det du säger? Svar gurra, on 16 mars, 2013 at 21:56 said: Det är väl inga konstigheter att tidigare etablissemang försöker skydda de monopolsituationer som de byggt upp med näbbar och klor? Så har det varit i alla tider, även skråna på 1800-talet, statsmonopolet på religion före 1850.. Spanska Inkvisitionen på 1500- och 1600 talet osv. Svar Poppe, on 17 mars, 2013 at 16:31 said: Är det människors monopol på mänskliga rättigheter du menar då? Svar gurra, on 17 mars, 2013 at 17:09 said: Nej människors monopol att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Upphovsrätten är ju ett sånt monopol. Att utföra något en gång och sen ha laglig rätt att ta betalt för obegränsat många kopior i efterskott. Det är ett monopol och ett privilegium som inte kan motiveras längre. Hur många % av befolkningen ska arbeta med att administrera Gammalt Arbete? Resten av befolkningen tvingas skapa nytt värde för sitt arbete – varken särskilt rättvist eller ekonomiskt. Svar nejtillpirater, on 17 mars, 2013 at 17:36 said: Värde skapas varje gång ett upphovsrättsskyddat original kopieras, eftersom då minst en person till får tillgång till värdet. Det är bl.a. detta värde, som upphovsmannen har laglig rätt att ta betalt för om någon vill köpa, som upphovsrätten skyddar enligt exempelvis Europakonventionen och enligt beslutet i ECHR. Enligt ditt synsätt får man väl inte ha aktier eller fonder heller för inget nytt värde skapas ju, eller hur. Det börsnoterade företaget tjänar inte en enda krona på att en aktie köps eller säljs men både handelsinstitutet och köpare och säljare kan tjäna pengar om och om igen på samma aktie. Svar gurra, on 17 mars, 2013 at 18:40 said: Värde skapas även när jag lagar mat hemma eller då jag kan använda min toalett, trots detta får ingen kock betalt i efterskott för recepten jag använder, ingen resturang får betalt för ”uteblivna intäkter” och ingen rörmokare som fixat rören till min toalett får royalties för var gång jag skiter. Sten, on 17 mars, 2013 at 19:13 said: @FG ”Värde skapas även när jag lagar mat hemma eller då jag kan använda min toalett, trots detta får ingen kock betalt i efterskott för recepten jag använder, ingen resturang får betalt för ”uteblivna intäkter” och ingen rörmokare som fixat rören till min toalett får royalties för var gång jag skiter.” Så länge du skiter på din egen toalett så är det ditt fria val. Vill du skita på en toalett som inte är din så är det upp till ägaren av den toaletten att välja om han tillåter dig att göra det gratis eller om han vill ta betalt. Du fortsätter att stråla med idiotiska jämförelser, anser du att ditt skitande har verkshöjd? Ditt skitsnack har det i varje fall absolut inte;-) gurra, on 17 mars, 2013 at 21:36 said: Sten: mitt snack hoppas jag inte har ”verkshöjd” då jag önskar att det ska spridas så enkelt som möjligt. Du fortsätter att misslyckas inse att upphovsrätten är en dålig ursäkt att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Som ett slags gammalt adelsprivilegium. ”Så länge du skiter på din egen toalett så är det ditt fria val.” Men hantverkarn som hjälpt till bygga toaletten vill väl ha royalties och likadana lyxvillkor i sitt arbete som du har, ska han inte få det, eller gör ditt arbete som upphovsinnehavare ”finare” och mer värd än honom? Sten, on 17 mars, 2013 at 21:49 said: @FG ” Du fortsätter att misslyckas inse att upphovsrätten är en dålig ursäkt att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. Som ett slags gammalt adelsprivilegium.” Du fortsätter att hävda detta men misslyckas komplett om och om igen med att komma med minsta lilla formulering som på ngt vis stärker ditt infantila resonemang. ”Så länge du skiter på din egen toalett så är det ditt fria val.” Men hantverkarn som hjälpt till bygga toaletten vill väl ha royalties och likadana lyxvillkor i sitt arbete som du har, ska han inte få det, eller gör ditt arbete som upphovsinnehavare ”finare” och mer värd än honom?” Eh, ingen har påstått att sig vara finare än ngn anna, förutom Falkvinge då, i övrigt så är det upp till hantverkaren att sälja och installera vilken toalett som helst. Om han vill sälja en mynttoalett som inte spolar, om du inte stoppar en krona i den, så är det hans val. Ditt val är att köpa en annan toalett. För övrigt så innebär inte ditt inköp av en st Ido toalett att du därmed har rätten att kränga Ido toaletter. För övrigt: Jag har absolut inga lyxvillkor på ngt annat sätt än de du har i ditt arbetsliv. gurra, on 17 mars, 2013 at 23:44 said: ”För övrigt: Jag har absolut inga lyxvillkor på ngt annat sätt än de du har i ditt arbetsliv.” Jaha, hur ska jag motbevisa det då? Inte så att du uppger vem du är, men det går fint för din del att vara anonym och samtidigt att propagera för att anonymitet och yttrandefrihet på nätet ska inte vara allmänt… Sten, on 18 mars, 2013 at 00:08 said: @FG ”Jaha, hur ska jag motbevisa det då? Inte så att du uppger vem du är, men det går fint för din del att vara anonym och samtidigt att propagera för att anonymitet och yttrandefrihet på nätet ska inte vara allmänt…” Och när har jag propagerat för det? Källa och länk tack. gurra, on 18 mars, 2013 at 08:05 said: Här på bloggen. Att hitta bland allt ordbajs här är dock inte det lättaste. Sten, on 18 mars, 2013 at 15:32 said: @FG Så än en gång hävdar du ngt som du på intet sätt har ngt stöd för. Fett jobbat FG. Poppe, on 18 mars, 2013 at 16:34 said: Upphovsrätten är främst ett skydd för låtskrivares rätt till sina verk och även för artisters rätt till sina egna prestationer. Med en ”avskaffad upphovsrätt” så finns det inget som hindrar bolag från att använda musiken utan att ingå avtal med artister och låtskrivare, på vilket sätt blir det bättre för artister och låtskrivare om alla typer av musikanvändande bolag fritt kan använda alla verk och prestationer utan att ersätta upphovsmännen? Vi, som är konsumenter betalar bara en gång när vi köper ett fonogram eller musik medelst annan ljudbärare, bolagen betalar för varje användande, varför är du på bolagens sida i det här? gurra, on 18 mars, 2013 at 19:11 said: Finns ingen anledning att ha rätt till verk. Om folk gillar det du kan göra så kommer det finnas en efterfrågan på ditt arbete. Upphovsrätten är å andra sidan inte att ta betalt för arbete utan att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter. gurra, on 18 mars, 2013 at 19:17 said: ”varför är du på bolagens sida i det här?” Beror väl på vilka bolag du menar. Jag är på företagsfrihetens sida. Är du duktig på något och kan visa upp det du gör så kan du sälja din arbetskraft – men att kräva ta betalt för kopior för gamla bedrifter.. finns ingen ursäkt till det. Poppe, on 18 mars, 2013 at 20:50 said: Jo, det gör ju det. gurra, on 19 mars, 2013 at 11:55 said: Det är bekvämt och praktiskt att få lov att ta betalt på sina favoritvillkor genom att införa förbud för andra att göra grejer, men om alla företag skulle bete sig så… skulle inte bli ett särskilt fritt land att leva i om vi har jättemassa olika specialregler att du får inte göra detta och detta på din fritid för då får nån person eller nåt företag här sämre intäkter. Det är ju en form av förtryck att förbjuda folk att göra saker för att ngn annan ska få ökade möjligheter att dra in så mkt pengar som möjligt. Stackars Ture Tventon… kunde inte baka och mumsa i sig sina egna semlor på fritiden… det vore ju att utsätta proffs-konditorierna för uteblivna intäkter! Jag köper gärna proffslagade semlor och fildelar musik, en del lägger hellre sina pengar på fysiska album och lagar sina semlor själva. I båda fallen har du två företag som ”går back” jämfört med om vi ej skulle haft friheten att göra endera. Den fildelade musiken är gratisreklam för gruppens framtida jobb. Tycker jag om den så har det ett värde för mig att stödja dem i deras skapande så att jag kan få mer av deras musik i framtiden. Poppe, on 17 mars, 2013 at 19:55 said: Bör inte alla ha monopol på sitt eget arbete oavsett vad det är man gör? Svar gurra, on 17 mars, 2013 at 21:37 said: Du har monopol att sälja ditt arbete ja. Men det är inte samma sak som att göra nånting och sen ha monopol att ta betalt gång på gång i efterskott i princip obegränsad tid hur många gånger som helst utan motprestation. Sten, on 17 mars, 2013 at 22:17 said: @FG ”Du har monopol att sälja ditt arbete ja. ” Ja men se där. FG håller med om att alla har monopol på att sälja sitt arbete, woow:-) gurra, on 17 mars, 2013 at 22:26 said: Ja det är väl inte särskilt kontroversiellt att man har ensamrätt att sälja sin arbetskraft. Så har det varit sen slaveriet avskaffades, vilket för övrigt också var en ”legal right” och på den tiden användes säkert samma argument som ni använder: de sablans slavarna som inte skötte sig och försökte fly kränkte slavägarnas legala rättigheter. Vilken pöbel va? Sten, on 17 mars, 2013 at 23:15 said: @FG ”Ja det är väl inte särskilt kontroversiellt att man har ensamrätt att sälja sin arbetskraft. Så har det varit sen slaveriet avskaffades, vilket för övrigt också var en ”legal right” och på den tiden användes säkert samma argument som ni använder: de sablans slavarna som inte skötte sig och försökte fly kränkte slavägarnas legala rättigheter. Vilken pöbel va?” Så alla har monopol på sitt arbete men du tycker inte att de som skapar immateriella verk skall ha det? eller? gurra, on 17 mars, 2013 at 23:31 said: Jag tycker att det ska vara fritt fram att investera i arbete i kreativa branscher, däremot kan man inte komma i efterhand och kräva betalt för något som redan gjorts. Det som görs blir reklam för det framtida arbetet. Gillar jag det jag fildelar och dess skapare så borde det ha ett värde för mig att de kan fortsätta skapa nytt åt mig. Det som är i centrum är som alltid själva arbetet som behövs för att åstadkomma ngt. Borde vara ett pris fint nog för varje kreatör att bli odödlig på internäten. Ens verk alltid kunna röra och inspirera kommande generationer i deras liv och skapande. Det är ju helt fantastiska möjligheter som internet och fildelningen skapar. Att säga nej tack till det är kortsiktigt, egoistiskt och dumgirigt som säjtan. Sten, on 17 mars, 2013 at 23:40 said: @FG ”Jag tycker att det ska vara fritt fram a
 14. Investera är inte samma sak som att köpa.
  Försök igen.

  • Jag äger aktier i Vattenfall, men jag får i alla fall inte tjuvkoppla in mig på elnätet.

   • Du får en del av vattenfalls vinst och en del av rösterna i bolagets styrning, vilket är vad du investerat i. Det är inte samma som betala för själva elen.

    Investerar du i kreativt skapande så har du investerat i skapandet av ny kultur. Du får inte blanda ihop den med att betala för gammalt arbete – vilket upphovsrätten och att ta betalt för kopior av ”innehåll” innebär.

   • Elkraft är ”scarce” dvs finns inte i obegränsad mängd, till skillnad från digitala kopior som ju i praktiken kan kopieras obegränsat. Varje kopia kostar såpass lite idag att den kan kopieras till självkostnadspris som en hobby, men varje kWh är inte så billig att den kan kopiera eller producera till ”självkostnadspris”.

    Den dagen du kan bygga din egen solpanel / vindsnurra till självkostnadspris som en hobby och därmed slippa koppla in dig på elnätet och köpa vattenfalls el är det mkt möjligt att vattenfall kommer försöka förbjuda dig att göra det, åtminstone om de är lika egoistiska och dumgiriga som upphovsrättsbranscherna är idag.

 15. ”Den dagen du kan bygga din egen..”
  Åhå, du börjar närma dig. Försök igen.

  • Datafils-fabrik kan byggas av var och en som har dator och internetanslutning. När solkraftverk är billiga nog för envar att skaffa sig är mkt möjligt att diverse firmor hittar på ursäkter att försöka få dem avgiftsbelagda eller rent av förbjudna.

   • Du menar ungefär som att vem som helst kan sätta igång och förfalska pass, körkort, universitetsbetyg eller pengar?

    Kopieringskostnaden har INGET med lagligheten att göra. Upphovsrätten gäller och är viktig, ännu viktigare i informationssamhället.

    Ta pengar som exempel. Förr eller senare kommer sedlar och mynt avskaffas helt. Då kommer de kriminella försöka fler nya sätt att förfalska pengar i form av datatransaktioner, falska banksidor osv. Med din logik skulle det vara lagligt eftersom det är enkelt och billigt att ”tillverka pengar hemma som en hobby”.

    Falska pengar gör att värdet av de äkta pengarna urholkas, alla får betala för vad de kriminella åstadkommer. Översätter du detta till musik och film så är det så att piratkopiorna gör att upphovsmannen dels får in mindre pengar, dels bekostas arbetet av de som köper lagligt medan de som stjäl kopior åker snålskjuts på andras arbete och betalningar.

    Dags att lämna ångmaskinsekonomin nu gurra. Du klamrar dig fast vid samma irrelevanta argument som kopieringskostnad eller att något är en ”hobby”.

    • ”Översätter du detta till musik och film så är det så att piratkopiorna gör att upphovsmannen dels får in mindre pengar, dels bekostas arbetet av de som köper lagligt medan de som stjäl kopior åker snålskjuts på andras arbete och betalningar.”

     Det är ju upphovsrätten som gör det möjligt att åka snålskjuts genom att ta betalt gång på gång för gamla bedrifter utan att behöva göra nytt jobb och pengamonopolet som gör det möjligt för bankerna att snylta på våra skattepengar när deras investeringar går åt fanders.

     • Vem åker upphovsmännen snålskjuts på när de ”tar betalt gång på gång”? Det är ju helt frivilligt att köpa musik precis som att det är helt frivilligt att köpa en pizza eller vad som helst. Det är helt ingen som åker snålskjuts när man tar betalt för kopior av ett skyddat verk. Bara att låta bli verket om man inte vill betala för en kopia.

     • Upphovsrätt är att åka snålskjuts på bekostnad av folkets (företags-)frihet. Ungefär som att min frihet skulle vara inskränkt om man lät mästerkocken som uppfann pannkakor förbjuda mig att laga pannkakor om jag inte gav honom royalties för varje ny stekning eller varje ny sats. Eller om tjejen i konditoriet nere på stan fick förbjuda mig att baka mig egna semlor för eget bruk, eller för att sälja dem, för att konditoriet går miste om försäljningar annars.

      Om det finns ett intresse i skapandet så kommer folk vara beredda att betala för det på ett sätt eller annat – men man kan inte som företagare sabba andras frihet bara för att få betalt på sina egna favoritvillkor.

      Speciellt inte om du vill att de inte ska ta illa vid sig utan glatt fortsätta köpa ens varor och produkter…

     • Nej

     • @FG

      Det finns ingen som har rätten till att laga pannkakor, det finns ingen som har rätten till att skapa musik och det finns ingen som har rätten till att göra digitalkopiering.
      Du får hålla på med digitalkopiering i ditt eget hem hur mycket du vill så länge du inte kränker någon annan rättighet.
      Precis som du får lov att laga pannkakor precis hur mycket du vill, så länge du inte kränker ngn annans rättigheter.

     • Men det är ju ingen rättighet att sitta på röven och tjäna pengar på gamla bedrifter. Det är ju precis vad upphovsrätten innebär. Sluta inbilla dig att du har en sån rättighet för det har du ju inte.

     • @FG

      Jag inbillar mig ingenting. Jag vet att jag har samma rättigheter som alla andra branscher. Nämligen att jag själv (och inte du eller Falkvinge) bestämmer över resultatet av mitt arbete.

      Och uppenbarligen börjar du förstå att:
      Det inte finns ngn ingen som har rätten till att laga pannkakor, det finns ingen som har rätten till att skapa musik och det finns ingen som har rätten till att göra digitalkopiering.
      Du får hålla på med digitalkopiering i ditt eget hem hur mycket du vill så länge du inte kränker någon annan rättighet.
      Precis som du får lov att laga pannkakor precis hur mycket du vill, så länge du inte kränker ngn annans rättigheter.

     • ”Jag inbillar mig ingenting. Jag vet att jag har samma rättigheter som alla andra branscher. Nämligen att jag själv (och inte du eller Falkvinge) bestämmer över resultatet av mitt arbete.”

      Men det stämmer ju inte. Du ljuger. Jag och de allra flesta får betalt för vårt löpande arbete och har inga lagstiftade ensamrätter att dra in pengar ända inpå min pension för det arbete jag utför när jag är 20-30.

     • @FG
      ”Men det stämmer ju inte. Du ljuger. Jag och de allra flesta får betalt för vårt löpande arbete och har inga lagstiftade ensamrätter att dra in pengar ända inpå min pension för det arbete jag utför när jag är 20-30.”

      FG, det är upp till dig att förhandla om du är villig att arbeta utan månadslön.
      För övrigt så får du pension, hugaligen, då tjänar du verkligen pengar på ditt gamla arbete.

     • ”FG, det är upp till dig att förhandla om du är villig att arbeta utan månadslön.”

      Det är upp till kreativa skapare och publiceringsbranscher att finna sätt att arbeta som folk är villiga att betala för. Att hota folk med polisen bara för att folk inte gör på dina favoritsätt duger inte. Finns inga företagare som i längden kan bete sig så och behålla ngn slags goodwill.

      ”För övrigt så får du pension, hugaligen, då tjänar du verkligen pengar på ditt gamla arbete.”

      Nja, det är ju inte utan att jag har fått betala för andras pension under tiden jag jobbat. Dvs. inte utan motprestation. Upphovsrätten är att få betalt i efterskott utan motprestation.

     • @FG

      ”Nja, det är ju inte utan att jag har fått betala för andras pension under tiden jag jobbat. Dvs. inte utan motprestation. Upphovsrätten är att få betalt i efterskott utan motprestation.”

      Hur yr är du?
      Du utför ett arbete när du är ung, detta arbete resulterar i att du får pengar när du är gammal.
      Alltså tjänar du pengar på gammalt arbete.
      Alltså tjänar alla, som har pension, pengar på gammalt arbete. Hugaligen, vad skall du göra åt detta FG?

     • ”Hur yr är du?
      Du utför ett arbete när du är ung, detta arbete resulterar i att du får pengar när du är gammal.”

      Ja visst.. Man kan förespråka att folk ska få pensionen rätt i näven i form av lön när man utför arbetet i sin ungdom ist. Jag skulle nog inte personligen gråta om jag fick det, men det finns väl de som inte tänker så mkt på framtiden och tycks finnas en konsensus i vårt land att ha pension.

      I praktiken är det ju ändå så att du själv i samtal med din arbetsgivare kommer fram till lejonparten av din pension kontra lön kontra andra förmåner.

      Så det är snarare frågan om under vilka omständigheter som lönen betalas ut. Antingen nu eller när jag blir gammal.

     • @FG

      ”Ja visst.. Man kan förespråka att folk ska få pensionen rätt i näven i form av lön när man utför arbetet i sin ungdom ist. Jag skulle nog inte personligen gråta om jag fick det, men det finns väl de som inte tänker så mkt på framtiden och tycks finnas en konsensus i vårt land att ha pension.”

      Se där, alla utför ett arbete när de är unga som de sedan tjänar pengar på efter pensionen tills de dör. Så ditt påstående om att det enbart gäller skapare av immateriella verk stämmer inte då alla individer i Sverige har det på detta sätt.

     • Det är dock en irrelevant jämförelse eftersom det snarare istället handlar om när man ska få pengar – desto mer nu direkt när jag är ung eller mer sen när jag blir gammal.

      Pensionen man får är ju fortfarande för en motprestation (arbetet man gör) – i motsats till upphovsrätt som innebär att få betalt inte efter arbetet man gjort utan för gratiskopior av gamla bedrifter.

     • @FG
      ”Det är dock en irrelevant jämförelse eftersom det snarare istället handlar om när man ska få pengar – desto mer nu direkt när jag är ung eller mer sen när jag blir gammal.”

      Tjena plantan, vad som är irrelevant är dina nya villkor gällande att få betalt för ”gammalt arbete”, det är så lustigt attdu alltid måste vilkora dina första påståenden med så många nya varianter i samma sekund som man påvisar hur fel du har.
      Pension är absolut att få betalt för gammalt arbete, det är absolut inte ngt nytt arbete du får betalt för.
      LOLOLOLOL

   • Men du betalar fortfarande inte för råvaran. Du kan fortfarande inte skilja på produktion och distribution. Det är i sig häpnadsväckande och en smula oroande.

    Vad är det för skillnad på ditt piratkopierande och att jag kopplar in mig på elnätet?

    • ”Du kan fortfarande inte skilja på produktion och distribution.”

     Du måste skilja på skapande av original, eventuell ”packetering” och distribution för att kunna bevara företagsfriheten i de tre företagandena.

     Jag som kund har i allmänhet möjlighet att ta bilen eller gå och hämta en färdigbakad pizza även om de som jobbar med utkörning kan hävda att de blir av med pengar på det. Kompisar får skjutsa varandra med sina bilar även om taxinäringen förlorar intäkter på det. Sluta inbilla dig att du har några rättigheter att inkräkta på andras (företags-) frihet bara för att du vill tjäna pengar på dina favoritvillkor!

     ”Vad är det för skillnad på ditt piratkopierande och att jag kopplar in mig på elnätet?”

     El kostar pengar att producera varje kWh och det är praktiskt svårt att producera sin egen el för hemmabruk. En digital kopia är möjlig att framställa till självkostnadspris. Vill man ha proffs-distributions-tjänster får man väl pröjsa för det och vill man ha nya original får man investera i det. Det är dock mkt grundläggande att du bara inte kan klumpa ihop alla dessa företaganden i ett och hävda att det är en ”produkt”. För det är det ju helt enkelt inte.

     • Du kan fortfarande inte skilja på produktion och distribution.
      Försök igen.

     • Menar du att jag inte kan eller att man inte kan?

     • Ha ha, hade han menat ”man” så hade han inte skrivit ”du”.
      Det kanske är där problemet ligger, du förstår inte vad du läser.

     • Vilket säkert inte alls är med flit, va? 😉

     • Är fullt medveten om att du trollar, men det tar inte ut det faktum att du saknar förmåga till läsförståelse på en grundläggande nivå.

     • Det kan mycket väl vara ni som trollar och försöker få mig förvirrad med luddiga formuleringar.

     • Kära du, du är redan förvirrad!

     • Sluta låtsas att det är synd om mig, det är en irriterande härskarteknik. Precis som att försöka förvirra folk… vilket ju var vad ni försökte för några inlägg sen.

     • Låtsas inte, jag tycker på fullt allvar synd om dig.
      Din skeva bild av verkligheten och de märkliga åsikter du försöker passera som sanningar är fullkomligen befängda.
      Antingen är det väldigt väldigt synd om dig eller så driver du med oss.

     • Du menar att du inte förstår hur jag argumenterar? Det är ett dåligt tecken… Hur ska ni kunna angripa era meningsmotståndare om ni inte förstår er på dem?

     • Nej, jag förstår precis hur du argumenterar, ad ignorantiam, och ditt svar här visar på något av de två angivna alternativen. Jag hoppas på det senare, då jag har svårt att förlika mig med att sådan dumhet existerar.

     • Det är ju bara trist för er om ni inte kan förstå era motståndares tankesätt, det innebär ju att ni inte kan bemöta dem på något bra sätt…

     • Inte svårt att bemöta alls.
      Det är dina åsikter och de korrelerar inte med verkligheten, vilket innebär att när du säger att något är på ett visst sätt utan att kunna hänvisa till något i verkligheten så är dina argument ad ignorantiam och helt ovidkommande.

     • ”Det är dina åsikter och de korrelerar inte med verkligheten”

      Eller så är det istället din uppfattning av omvärlden som börjar bli lite rostig nu när internet på allvar börjar förändra förutsättningarna för företagande…

     • Det är dödfött…

     • Att Gurra var kliniskt hjärndöd vid födseln det har vi alla förstått…

     • Det är väl att ta i men att efter så lång tid här fortfarande inte kunna skilja på produktion och distribution är anmärkningsvärt.

     • Att skilja på produktion och distribution är viktigt, just för att produktion och distribution är skilda företaganden. Båda kan ske som hobby eller på proffsbasis och det är en del av friheten att folk får välja. En del vill laga egen mat, meka med sin egen bil, tvätta sina egna kläder och en del vill betala för proffslagad mat eller att få den hemkörd, eller att lämna in bilen på verkstad eller tvätta sina egna kläder.

      Varför skulle kreativt skapande och distribution av resultatet från skapandet vara ett undantag från denna frihet som vi tar så självklart i de andra, mogna branscherna?

     • Det råder full frihet men ingen kan ju kräva att få rätten att distribuera något mot rättighetsägarens vilja, det är ju rätt självklart.

      Om Ikea vill handla upp distributionstjänst via olika transportföretag så kan de göra det och olika företag kan försöka påverka ett företag om att de skulle vilja vara med i distributionskedjan. Men det är givetvis den som äger en vara/tjänst/rättighet som avgör vem som ska distribuera.

      När pirater laddar ner och sprider piratkopior är detta inte distribution i samråd med rättighetsägaren, det är ett lagbrott. Samma regler och lagar ska förstås gälla som med fysiska varor och tjänster, dvs att ingen distribution får ske utan ägarens tillstånd.

      Dessutom är det så att för produkter med upphovsrätt så innebär upphovsrätten också det självklara i att kunna ta betalt, dvs att ta betalt är intimt förknippat med kopiering och distribution av en kopia av originalet, dvs självklart får ingen annan kopiera och distribuera med undantag av det som ges av privatkopieringslagen.

      Kom igen nu gurra, är du verkligen helt obildbar eller spelar du bara dum gång på gång? Vad är syftet med denna flykt ifrån verkligheten?

     • ”Om Ikea vill handla upp distributionstjänst via olika transportföretag …”

      Du jämför alltså en internationell industriell verksamhet som IKEA med kreativt skapande och fildelning? Redan där fallerar din liknelse. Kreativt skapande har ingenting med industriell verksamhet att göra och du behöver inga fraktbåtar eller långtradare för att frakta resultatet…

      Kreativt skapande kan både ske och resultatet kan spridas utan hjälp av en industriell ekonomi.

 16. Eftersom piraterna i Generation Gratis inte riktigt verkar veta vad vi menar så tänkte jag göra ett försök till.

  Det är stor skillnad på produktion och distribution, något som ni verkar ha stora svårigheter att se.

  Att ta en färdig produkt och kopiera/sprida den har inget med företagande eller produktion att göra. Det är bara olaglig och oönskad distribution. Sluta blanda ihop dessa nu.

  • Upphovsrättsmaximalisterna i ny-Adeln inbillar sig ha ngn slags ”rättighet” att tvinga folk betala pengar gång på gång upp till 100 år i efterskott för (andra människors) gamla bedrifter.

   • Tiden kan vi gott diskutera, annars betalar du endast en gång. Så sluta tjafsa om privilegier att ta betalt för gamla bedrifter, för det är samma i alla branscher.

    • ”Så sluta tjafsa om privilegier att ta betalt för gamla bedrifter, för det är samma i alla branscher.”

     Nä det är det ju inte alls ju. En rörmokare får bara betalt en gång om han hjälper mig laga ngt. En resturang får betalt för varje ny måltid som de färdigställer. Värdet ligger i det kontinuerliga arbetet – inte i att ha lagstiftade privilegier att hindra folk att använda det som redan skapats. Det som gjorts funkar som reklam för ditt framtida jobb. Är du duktig så sprids ordet att du är duktig i och med fildelningen. Ju fler som bryr sig om det du gör, ju fler är beredda att investera i ditt arbete på olika sätt.

     • Och du betalar bara en gång för den musikfil du vill ha tillgång till.

     • + en gång till för att iTunes inte är kompatibelt med Samsung.
      + en gång till för CD-versionen.
      + en gång till för kasettbandet.
      + en gång till för LPn.

      osv

      Faktum kvarstår: Marknadsvärdet av en kopierad datafil är 0.000000000001 kr. Detta är ett faktum som inte går att bortse från. Originalet kan ha varit värt mycket pengar, för originalet kostade massa pengar att ta fram. Men marknadsvärdet av kopian är 0.000000000001 kr.

     • +1 🙂

 17. Att ni två ska ha så svårt att se skillnad på produktion och distribution.
  Det är rent häpnadsväckande!
  Värdet ligger i produkten.
  Jag betalar bara en gång när jag köper film eller musik. Detta gäller alldeles oavsett om jag går på bio/konsert eller köper en fysisk skiva eller laddar ner. Det är produkten/upplevelsen/tjänsten som står för värdet och därmed betingar ett pris. När jag köper en bil eller telefon så funkar det på samma sätt.
  Distributionen påverkar i allmänhet produktens värde/pris ytterst marginellt. En högupplöst fil att ladda hem från ex. HD tracks är något billigare än att köpa en SACD med exakt samma innehåll. Skillnaden däremellan är distribution om man förenklar det något.
  Värdet ligger alltså i själva innehållet, INTE i distributionen!!!!
  Det spelar alltså nästan ingen roll för värdet/priset om det så är gratis att distribuera en produkt. (Det är bara om väret/priset på produkten/upplevelsen/tjänsten är väldigt lågt i förhållande till distributionskostnaden som det spelar någon större roll)

  • Det är fritt fram för folk att investera i skapande av innehåll. Det går utmärkt att investera i det utan att förtrycka hobbydistributörer.

   • Det du kallar ”hobbydistributörer” är en brottslig verksamhet som bevisligen kränker kreatörens mänskliga rättigheter såväl som lagligen tillkommande rätt.
    Vill du vara distributör, om så än på hobbynivå, så får du lov att finna dig i samma regelverk som distributörer på kommersiell nivå.

    • Hobbydistribution är inte mer kränkning av publiceringsbranscherna än vad hemmamatlagning är kränkning mot resturangerna eller hemma-mekande med datorn är en kränkning mot IT-bolag eller hemma-bryggning av öl skulle vara kränkning av Åbro och Carlsberg eller att dricka kranvatten skulle vara kränkande mot Ramlösa.

     De blir ju av med pengar!!
     Jämfört med om det vore förbjudet ja…

     Hur kul blir det att leva i ett samhälle om alla grejer som kan göras på egen hand är förbjudet bara för att nån annan vill tjäna pengar på sina egna lyxvillkor..?

  • Produktens marknadsvärde är alltid tillverkningspriset om den finns i oändlig upplaga. Hur kan du inte förstå detta simpla, enkla matematiskt bevisade koncept? Har du IQ fiskmås eller?

   • @PW

    Wow, du måste ta och övertyga elbolagen om detta fantastiska fenomen du bevisat genom dina formler. LOL

    • Eller så inser man att elen inte är en oändlig produkt utan måste produceras någonstans ifrån…

     Datafiler kostar det extremt lite att producera kopior av och kan kopieras om och om igen för att effektivt vara oändliga. Marknadspriset är således 0.0000000001 kr eller så.

     • ”Eller så inser man att elen inte är en oändlig produkt utan måste produceras någonstans ifrån…

      Datafiler kostar det extremt lite att producera kopior av och kan kopieras om och om igen för att effektivt vara oändliga. Marknadspriset är således 0.0000000001 kr eller så”

      Och så blandar vi ihop äpplen och päron igen!
      Ser du verkligen inte felet i resonemanget ovan?

     • Förklara gärna argumentationsfelet för oss, Olle.

     • El är en produkt och kopior är ingen produkt.

     • Vad är det som säljs i skivbutiken då? Skivor som innehåller kopior av inspelningar på låtar.

      Så du menar att en mp3-fil inte är en produkt?

     • Förlåt att jag var otydlig. Piratkopior är ingen produkt!

     • Nu pratar jag dock inte om piratkopior utan om de kopior som skivbolagen säljer för hutlösa överpriser på c:a 100000000000000% av produktionskostnaden…

     • Nu är du ute och cyklar Per.
      Produktionskostnaden är den totala kostnaden, dvs. alla kostnader för och kring framtagandet av originalet.
      Denna kostnad får du sedan dela upp på antalet sålda kopior. Kostnaden för varje kopia, för den som äger rätten att mångfaldiga dem, är således beroende av antalet sålda kopior. Piratkopiering behandlar inte sålda kopior och är därför inte en relevant faktor i en kalkyl gällande kostnaden för kopior, det saknar, som all brottslig verksamhet, plats i marknadsekonomiska kalkyler. Du får gärna påvisa att brottslighet skulle vara en vanligen använd faktor i kalkyler av den här typen. Om det är som du säger så borde det inte vara så svårt att hitta en källa som styrker dina påståenden.
      Priset på kopiorna har däremot, som tur är för konsumenterna, väldigt lite med kostnaden för produktionen av originalet att göra, särskilt i de fall där antalet sålda kopior är få.

      För att nå ett styckpris som är 100000000000000% av produktionskostnaden så måste man således sälja ett orimligt högt antal kopior.

     • Poppe, nej. Produktionskostnaden av originalet har stora investeringar.

      Men när jag köper en sång på iTunes så får jag inte originalet. Jag får en kopia på originalet. Den kopian kostade 0.00000000001 kr att producera.

      Således kan vi deducera följande:

      1. Även om originalet kostar 1 000 000 000 kr att ta fram och producera, så är det irrelevant då originalet inte är produkten.
      2. Produkten är de kopior på originalet som skapas och säljs.
      3. Produkten finns i obegränsad tillgång.
      4. Produkten har en produktionskostnad på 0.00000000001 kr styck.
      5. Klassisk marknadsekonomi säger att en produkts marknadsvärde går ner till produktionskostnaden om:
      5.a) Produkten finns I obegränsad tillgång
      5.b) Produkten existerar på en fri marknad
      6. Eftersom produktionskostnaden av en kopia på en musikfil är 0.00000000001 kr, och tillgången är obegränsad, faller således värdet till 0.00000000001 kr.

      Vad är det som är så svårt att förstå med ovanstående? Glasklar simpel företagsekonomi som till och med en tolvåring kan fatta typ…

     • Nej, kostnaden att ta fram kopian är den totala produktionskostnaden av originalet delat med antalet sålda kopior.

     • @Poppe: Så räknar ingen annan branch.

      Volvo la ner en massa pengar på R&D förra året. Den kostnaden är inte inberäknad i produktionskostnaden av deras bilar, det kan jag lova dig.

      TIllbaka till skolbänken nu. Seså!

     • ”Volvo la ner en massa pengar på R&D förra året. Den kostnaden är inte inberäknad i produktionskostnaden av deras bilar, det kan jag lova dig.”

      Och jag kan lova dig att den kostnaden fördelas på förväntat antal sålda bilar av just den modell den kostnaden för R&D stod för.
      Var i hela friden tror du annars att Volvo skulle ta ut den kostnaden?

      Däri ligger hela ditt felresonemang. Alla kostnader som en produkt har fördelas på förväntat antal sålda ex. Till detta läggs en vinstmarginal. Det blir priset.

     • Så för att förenkla.
      Produktionskostnad inkl. all R&D och reklam o.s.v. delat med förväntat antal sålda ex plus vinstmarginal = pris

     • Olle skriver

      ”Alla kostnader som en produkt har fördelas på förväntat antal sålda ex. Till detta läggs en vinstmarginal. Det blir priset.”

      och ditt felresonemang utgår från att hur man utvecklar och säljer bilar har något som helst att göra med hur kulturskapande sker och finansieras. Det har det förstås inte. Det är helt olika verksamheter.

     • @Per
      Jo, det gör det de facto.
      Entreprenörcentrum skriver på sin hemsida, oberoende av bransch. tips till nyföretagare:
      ”Grunden till din prissättning är alltid de kostnader du har för produkten eller tjänsten, samt de fasta kostnaderna du har för att driva företaget. Målet är att sätta ett pris som täcker dina kostnader och ger din en vinstmarginal.”

      Nu finns det en uppsjö av tips på hur man prissätter sin vara eller tjänst om man bara söker informationen och inte bara hittar på egna saker, som man försöker passera som sanningar. Jag tog bara första bästa och hittade exemplet ovan. Kollade några till och de säger i stort sett samma sak.

     • @Poppe, Olle: Ska ett företag gå med vinst så måste man ta med R&D i ens budget. Det säger jag inte emot.

      Det jag vänder mig mot är att skivbolagen säljer en produkt som är gratis att producera, och finns i oändlig tillgång.

      Vi har redan konstaterat att om en produkt finns i oändlig tillgång så sjunker marknadspriset till tillverkningskostnaden.

      Marknadspriset, eftersom ni bägge är oförmögna att förstå företagsekonomi, är priset som sätts då tillgång och efterfrågan möts och speglar produktens egentliga monetära värde. Sedan kan en produkt säljas för mer eller mindre än så, men marknadspriset (och därmed marknadsvärdet) på en kopia av en datafil är 0.00000000001 kr… Då det är vad datafilen kostar att producera.

      Hur man finansierar R&D är upp till varje företag att komma på, men problemet ligger i att:

      1. tillgången är obegränsad, vilket leder till att
      2. marknadspriset blir samma som produktionskostnaden
      3. Datafilskopior kostar 0.00000000001 kr att tillverka per styck, alltså är det också marknadspriset för en fri marknad.

     • ”@Poppe, Olle: Ska ett företag gå med vinst så måste man ta med R&D i ens budget. Det säger jag inte emot.

      Det jag vänder mig mot är att skivbolagen säljer en produkt som är gratis att producera, och finns i oändlig tillgång.”

      Men när ska du förstå att själva produkten kostar att ta fram. Alltså inte kopian. Jämför gärna med R&D för en bil eller en telefon.
      En film kan kosta miljarder att göra. Ett spel eller ett musikalbum kostar också en hel del innan det kommit så långt som till distribution.

      Det du säger är gratis att producera är ju bara DISTRIBUTION!!
      Fatta det nån gång!

     • Nej, vi har inte konstaterat det du säger. Du har i din vanföreställning utan källor hävdat att det skulle vara på det viset, men ditt resonemang är felaktigt.
      Det första misstaget du gör är att säga att produkten inte kostar något att producera, vilket den bevisligen gör. Kostnaden för varje enskild kopia är samtliga kostnader för framtagandet av ”originalet”, vad nu det är, föredrar att kalla det innehåll, content, delat med antal sålda kopior. Ponera att alla kostnader skulle vara 100 000, jag höftar till med en siffra som inte på något sätt behöver ha med verkligheten att göra, men som är lätt att räkna med.
      Säljer du en kopia så har den kostat 100 000 kronor, säljer du 2 så har de kostat 50 000 kronor styck osv. Du kommer aldrig hamna på noll.
      Efter detta så bygger du allt på samma felaktiga antagande, vilket gör hela ditt resonemang felaktigt.

      Jag har visat på en källa, av många befintliga jag skulle kunna ösa ur, att prissättning inte går till som du säger. Det är det andra problemet du har att tampas med.

      Alltså, kostnaden per kopia är inte noll utan beroende av totalkostnaden för framtagande av innehåll och antal sålda exemplar och att prissättning bevisligen inte går till som du hävdar.

      Vad har du som stödjer ditt resonemang?

     • ”Men när ska du förstå att själva produkten kostar att ta fram. Alltså inte kopian. ”

      Ja om kopiorna är gratis får intressenter helt enkelt gå ihop och investera i den utvecklingen de är intresserade av. Tidigare arbeten, proof-of-concepts m.m. funkar som reklam för att skaffa fram ett intresse att investera – för det är vad fortfarande har ett värde – att investera i själva utvecklingen av ny kultur och ny kunskap – inte att ta betalt för kopiorna av det gamla jobbet.

     • Kopiorna är inte gratis, varken ur kostnads- eller prissättningsperspektiv.
      Där faller ditt resonemang.

     • ”Ja om kopiorna är gratis får intressenter helt enkelt gå ihop och investera i den utvecklingen de är intresserade av.”

      Varför denna diskriminering?
      I alla branscher tar man betalt för utfört arbete och gjorda investeringar (plus vinstmarginal). Varför ska inte film/spel/musikbranschen få göra detsamma?

      F.ö. så är fortfarande inte kopiorna gratis. Det är bara fantasier i Generation Gratis.

     • ”Varför denna diskriminering?”

      Det undrar jag också. Folk får lov att laga mat hemma som hobby och brygga öl och meka med sin MC trots att Mackedonken, åbro och Roy och Roger riskerar gå miste om intäkter på det.

      Men hobbyfildelning, det är däremot minsann grov kriminalitet det..? Det är nåt fel som är trasigt här…

     • ”Kopiorna är inte gratis, varken ur kostnads- eller prissättningsperspektiv.”

      Kopiorna som sådana är uppenbarligen möjliga att framställa gratis, annars skulle ju inte fildelningen funka..?

      Det som återstår att pröjsa för är utvecklingsarbetet / nyskapandet, testning / inspelning och vidareutveckling / turnerande osv. Det kan säkert ske på många olika sätt förutom att kräva att få lov ta betalt per kopia.

      Som krögare får du inga stamkunder om du trackar folk som lagar mat hemma eller brygger egen öl. En verkstad tjänar knappast i längden på att trakassera folk som mekar hemma som hobby emellanåt.. osv.

      Som kulturskapare får nog inte så många hängivna fans om du hotar dem med polisen för att de fildelar. Det borde väl åtminstone inte vara särskilt svårt för dig att förstå?

     • Möjliga innebär inte att kostnaden uteblir.
      Är möjligheten att begå ett brott anledning att avskaffa lagar som skall skydda mot den?

     • ”Möjliga innebär inte att kostnaden uteblir.”

      Vad är denna möjligan nu då? Är de nån ny kriminell rörelse ännu värre än piraterna??

      Nä men seriöst.. Det är ju just ”uteblivna intäkter” som alla upphovsrätts-parasiterna räknar på när de ska motivera sina sjuka skadeståndskrav. Om jag lagar mat blir nån resturang eller nåt fik drabbade av ”uteblivna intäkter” om jag brygger öl likaså. Vi kan väl passa på att förbjuda mig att göra det när vi ändå är i farten då..? Jag menar det måste ju vara bra för företaganden om de slipper bli av med möjliga intäkter…?

     • Men goddag yxskaft igen.
      När du lagar mat hemma så betalar (?) du för råvarorna, du använder din egen tid för att skapa dina läckra crepes.
      Hur läckra de än är så är de inte samma som creperians. Det är en HELT annan produkt.
      Precis på samma sätt som när du gör en egen låt eller film, det är inte samma sak som en låt eller film som någon annan gjort.

      När du piratkopierar så tar du någon annans arbete/tid/verk och distribuerar det. Det är INTE samma sak.
      Det är dessutom just därför olagligt.
      Hur kan detta vara så svårt att fatta?

      Du hamnar gång på gång i detta päron/äpple-resonemang. Varför?

     • ”När du piratkopierar så tar du någon annans arbete/tid/verk och distribuerar det.”

      Nehe, jag gör ju gratisreklam för deras arbetskraft.
      Är det bra för ekonomin om folk kan göra ett arbete en gång för alla och sen ta betalt obegränsat för det? Uppmuntrar det till nyskapande..? Knappast va…

     • @FG
      ”Är det bra för ekonomin om folk kan göra ett arbete en gång för alla och sen ta betalt obegränsat för det? ”
      Du få lägga in veto mot pensionssystemet.

     • Nej, det är din egen grundlösa åsikt att du gör reklam när du, på eget initiativ, obegränsat sprider någon annans arbete mot deras vilja. I verkligheten, där vi andra lever, är det brottsligt och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Jag ber inte ens om källhänvisning då du aldrig kan hitta en oberoende källa som backar upp dig här.

     • ”Nehe, jag gör ju gratisreklam för deras arbetskraft.
      Är det bra för ekonomin om folk kan göra ett arbete en gång för alla och sen ta betalt obegränsat för det? Uppmuntrar det till nyskapande..? Knappast va…”

      Var snäll och prova att göra det med något annan produkt. Ta din kära crepe t.ex.
      Gå in på creperian, ta med dig en bunt crepes (utan att betala såklart), käka lite och dela ut resten till andra.
      Enligt dina teorier så kommer den creperian att blomstra. Särskilt om fler följer ditt exempel.
      Tala om för oss hur det gick sedan. Vi är några här som är rätt nyfikna på resultatet.

      Angående att göra jobbet en gång och ta betalt obegränsat antal så funkar det med allt som har stor andel R&D och andra imateriella kostnader i förhållande till tillverkningskostnad. iPhone är ett bra exempel. Jaktarrende ett annat.
      I själva verket slår man ut kostnaderna på förväntat antal sålda enheter. Säljer man många blir vinsten stor, säljer man få kan det bli förlust.

     • ”Du få lägga in veto mot pensionssystemet.”

      Har inget veto där.. dessutom är väl större delen av pensionen insättningar från arbetsgivare efter överenskommelse med arbetstagaren och alltså inte skattefinansierat..? Vad är det för skillnad på att få ngt nu och att få ngt senare? Att ha en ursäkt att ha några fler byråkrater som sitter och jobbar med att hantera pengarna..?

     • @FG

      ”Vad är det för skillnad på att få ngt nu och att få ngt senare?”

      Lol, skillnaden är att få betalt för gammalt arbete och att få betalt för nytt arbete.
      Pension är en ersättning du får för det gamla arbete du utförde en gång när du var ung. Den betalas ut om och om igen tills det att du dör.

     • Det är ju en stor skillnad då det i fallet pension gäller en förbestämd mängd pengar som investeras medans det inte finns ngt tak på hur mkt du kan dra in på gamla bedrifter vad gäller upphovsrätten.

     • @FG

      ”Det är ju en stor skillnad då det i fallet pension gäller en förbestämd mängd pengar som investeras medans det inte finns ngt tak på hur mkt du kan dra in på gamla bedrifter vad gäller upphovsrätten.”

      Hur kass är du?
      Oavsett hur du vrider och vänder på det hela så är pension att få betalt för gammalt arbete. Du får en ersättning för ett arbete du utförde när du var ung.

      Sen strålar din bristande livserfarenhet än en gång. Pensionen är inte en förbestämd mängd pengar. Den betalas ut så länge du lever och det är ingen som vet hur länge du lever.

     • @PW

      Hur fungerar din formel på elbolagens ekvation att det blir dyrare ju mer el de framställer?
      Medans IKEA produkter är tvärt om, de blir billigare ju fler av dem framställs, trots att en hel del IKEA produkter resulterar i att råvaran för framställandet tar slut i hela världen?

     • Ja både för elkraft och för möbelföretag går det åt råvaror, men se det gör det ju inte när man massproducerar / kopierar kultur eller kunskap. Bra att du förklarar denna viktiga skillnaden för oss 🙂

     • Varken IKEA eller elbolagen säljer en produkt vars tillgång är obegränsad.

      Elen måste produceras varje sekund. Den är inte gratis. Först när vi har forskat fram kall fusion och varje människa har tillgång till en sådan elgenerator så är tillgången på el obegränsad.

      IKEA har inte heller ett oändligt lager av möbler. Det händer att deras möbler säljer slut, ex…

      Men digitala filer – i samma ögonblick som man laddar hem dem skapas en ny kopia på hårddisken. För varje köp skapas en kopia till. Till skillnad från en traditionell affär där du köper ett äpple och sedan tar med dig det, så tittar du på ett äpple och trollar sedan fram ett likadant ur tomma intet.

      Eftersom tillgången aldrig minskar, måste man dra den logiska slutsatsen att tillgången är oändlig.

     • @PW

      Så varför blir då IKEA möbeln billigare och billigare allt eftersom de tillverkar fler exemplar av den, men elen blir dyrare och dyrare ju mer de skapar av den?
      Två direkt motsatra resultat, applicera gärna dina formler då du har två motsatta resultat.

     • Ikeamöbeln blir billigare och billigare till en viss punkt, på grund av att det är billigare att tillverka mycket på en gång än lite i taget. Men det rör sig fortfarande om begränsade tillgångar.

      Elen dyrare ju mer det skapas? Första gången jag hört talas om det. Menar du att vi i Sverige får ett överskott av elproduktion?

      El är ju en färskvara vars bäst-före datum kan räknas i sekunder, möjligen timmar. Kanske kan det vara så att man har producerat för mycket el utan att kunna göra av med den, vilket gör att den ”ruttnar” och således höjer priset (överproduktion -> förluster som måste täckas)?

      Annars är ju elmarknaden styrd av tillgång och efterfrågan, precis som alla andra marknader.

     • @PW
      ”Ikeamöbeln blir billigare och billigare till en viss punkt, på grund av att det är billigare att tillverka mycket på en gång än lite i taget. Men det rör sig fortfarande om begränsade tillgångar.”
      Så då stämmer inte din formel på IKEA i och med att deras möbler kontinuerligt blir billigare för kunden allt eftersom fler av möblerna tillverkas, trots att råvarotillgången då minskar.

      ”Elen dyrare ju mer det skapas? Första gången jag hört talas om det. Menar du att vi i Sverige får ett överskott av elproduktion?”
      Ju mer el vi använder i Sverige desto högre blir priset.
      Med din logik och din formel skulle då alltså själva eltillverkningen ha blivit dyrare för varje skapad KW i och med att råvarutillgången för att framställa elen minskar.
      Har du missat att elen är dyrare på vintern än på sommaren? När folk behöver elen som mest, alltså resulterar en ökad elkonsumtion och efterfrågan på el i ett ökat pris trots att priset för framställningen av elen i sig torde vara den samma.

      ”Annars är ju elmarknaden styrd av tillgång och efterfrågan, precis som alla andra marknader.”
      Men inte IKEAS marknad då tydligen, i och med att deras möbler alltid blir billigare ju fler av dem IKEA tillverkar. Alltså en direkt motsats till Elindustrin. Detta trots att båda industriers råvarutillgång minskar ju mer de framställer av sin produkt.

      Så hur applicerar du din lilla formel på dessa två vitt skilda resultat?

     • Återigen. Bägge följer den vanliga formeln om tillgång och efterfrågan.

      ”Ju mer el vi använder i Sverige desto högre blir priset.”

      Tillgång, möt efterfrågan.

      ”Med din logik och din formel skulle då alltså själva eltillverkningen ha blivit dyrare för varje skapad KW i och med att råvarutillgången för att framställa elen minskar.”

      Så du menar att samma uträkningar som hela vår värld idag applicerar på hela vår industri är felaktig, trots att flertalet studier visar på att det är korrekt? Really? Det enda jag hittat på är de två funktionerna för tillgång och efterfrågan – som hade kunnat se annorlunda ut, förvisso, men exemplet kvarstår oavsett vilken formel du sätter.

      Marsch tillbaka i skolbänken nu Sten. Det är uppenbart att du inte förstår företagsekonomi över huvud taget.

     • @PW

      Men kan du inte då förklara varför IKEAS möbler enbart blir billigare och billigare för kunden ju fler av möblerna som tillverkas. Detta trots att råvarorna i just IKEAs fall då även mer eller mindre tar slut.

      Priset går alltså ned samtidigt som råvaran försvinner, hur får du detta att fungera med dina teorier?

     • ”Priset går alltså ned samtidigt som råvaran försvinner, hur får du detta att fungera med dina teorier?”

      En sak är ju säker.. det går inte åt några råvaror eller något arbete för att kopiera datafiler…

     • @Sten: Det har jag redan förklarat. Det är billigare att producera mycket en gång än lite femtio gånger. 🙂

     • @FG

      ” Det har jag redan förklarat. Det är billigare att producera mycket en gång än lite femtio gånger.”

      Alltså stämmer inte din formel för IKEAS verksamhet.
      IKEA tillverkar ofta en så stor mängd av en viss vara att råvarorna de nyttjar tar slut och detta utan att priset för varan höjs.

     • Men Sten, nu blandar du ihop mig och Per igen… du borde verkligen lugna ner dig lite! Kanske besöka doktorn eller gå ner i arbetstid? Några veckors semester..?

     • @PW

      ” Det har jag redan förklarat. Det är billigare att producera mycket en gång än lite femtio gånger.”
      Alltså stämmer inte din formel för IKEAS verksamhet.
      IKEA tillverkar ofta en så stor mängd av en viss vara att råvarorna de nyttjar tar slut och detta utan att priset för varan höjs.

      @FG
      Ni två är som Humle o Dumle, som Harry o Lloyd, ganska roliga helt enkelt.
      Är på semester just nu, först påsken och sedan fick ungarna ledigt en vecka till från skolan. Mycket skidåkning vet du, det tar på krafterna att åka nedför hållandes i en unge vet du.

     • Men Per, hur passade ditt exempel med Nike skor in i din ”teori”? De kostar ca 130 kr att tillverka, enligt din ”matematiska bevsning” ska de kosta ungefär lika mycket att köpa? Istället kostar de 10 gånger så mycket….
      Det var väl samma sak med ett annat av dina exempel, Android-smartphones, de kostar allt mellan 600-700 kr och 6 000- 7000 kr?
      Varför kan man inte använda det du kallar klassisk företagsekonomi i det exemplet?
      Släpp taget om segelskutor och ångmaskiner och kom in i verkligheten istället.

     • Inte så många piratpartier vill avskaffa varumärkesskyddet, så Nike lär väl klara sig, men de får förstås tåla konkurrens med andra märken även i framtiden. Du kan ju faktiskt inte kopiera skor så lätt hemma i garderoben (ännu).

     • @Sten: Varför kallar du det ”min formel”? Allt jag gjort är att ta de gamla vanliga formlerna som används i all annan ekonomi. Fråga vilken ekonomiprofessor som helst, vad som händer om tillgången på en produkt är oändlig. Han kommer svara att dess marknadsvärde sjunker till produktionskostnaden.

      Detta är ett faktum som i stort sett alla ekonomer håller med om. Jag kommer inte dragandes med någon hemsnickrad formel utan snarare en tes som har bevisats många gånger om.

      Varken IKEA eller Elmarknaden har obegränsad tillgång. Det har datafilsmarknaden däremot.

     • @Thomas: Återigen, exemplen förutsätter obegränsad tillgång. Vet du ens vad detta betyder?

      Nikeskor kostar så mycket som de gör just för att de inte har ett lager som är obegränsat.

     • @PW
      ”Varför kallar du det ”min formel”? ”

      Därför att det är du som publicerade den här och det är du som hävdar den.

      Applicerar du din formel på IKEA så borde helt enkelt priset på IKEAS produkt skjuta i höjden allt eftersom råvaran tar slut och möbeln inte längre tillverkas. Men så blir det inte, den sista möbeln är den billigaste. Så en stor efterfrågan och total brist på råvara resulterar i ett lågt pris i detta fall.

      Att du sedan försöker applicera en ekonomisk teori (som enligt ekonomiprofessorer gäller för fysiska varor men tydligen inte för IKEA) på immateriella produkter visar klart och tydligt på avsaknad av en hel del tankearbete från din sida.

     • Sten, det är den klassiska ”Tillgång vs Efterfrågan”. Det enda jag har gjort är att visa att när tillgången till en produkt är obegränsad, då är marknadspriset samma som produktionskostnaden per enhet.

      Det här gäller dock endast när tillgången är obegränsad. Inte annars. IKEA har inte en obegränsad tillgång på möbelbitar, och alltså är ditt exempel irrelevant.

     • @PW

      Det enda du har gjort är att visa anledningen till att immateriell verk lyder under immaterialrätten som inte är den samma som de lagar/rätter som reglerar fysiska produkter och naturtillgångar.

     • Snälla Per, det blir bara pinsamt när du gång på gång skjuter dig i foten.Och uppenbart att du inte har nån kunskap om företagsekonomi,
      Du menar alltså att priset på Nike-skor, IKEA-möbler och Android-telefoner bygger på att tillgången är begränsad? Du måste ju själv inse att det är fullständigt fel. Jag kan när som helst köpa dessa prylar, eller motsvarande konkurrerande produkter. Att påstå att tillgången skulle vara begränsad är ju uppenbart galet.
      Däremot finns det ett litet uns av sanning i det du kallar ”matematisk bevis”. Inom vissa typer av produkter, som är identiska och utbytbara, kan man se att priset går ned mot produktionskostnaden. Men då handlar det om enkla produkter som spik, häftklamrar eller gipsskivor.
      Att applicera den teorin på andra produkter blir uppenbarligen helt felaktigt och totalt värdelöst.
      På allvar Per, du tappar all trovärdighet om du fortsätter att gräva ned dig.

     • ”total brist på råvara”

      Kan vara som så att man lär sig ta tillvara på råvarorna bättre och bättre och att man dessutom letar nya råvaror allt eftersom arbetet fortskrider. Det är inte bara så att råvaror förbrukas utan man finner även nya råvaror och nya produktionsprocesser.

      Vad gäller kopiering av digitala filer behövs inget arbete med råvaror eller deras transport & förädling överhuvudtaget. Inga transporter alls faktiskt.

     • Ha ha, ska Sten fråga ”vilken ekonomiprofessor som helst”?
      Bevisbördan ligger på dig lille vän, du hävdar något och får då lov att styrka att prissättningen går till på det sätt du hävdar.
      Innan detta är gjort så är det bara din åsikt i ett desperat försök att beröva kulturskapare sin lagligen tillkommande rätt till förmån för dem som begår brotten mot dem.
      Din åsikt är av föga intresse för någon, då den bevisligen är felaktig, vilket jag visat med en källhänvisning gällande prissättning.

     • @FG

      ”Kan vara som så att man lär sig ta tillvara på råvarorna bättre och bättre och att man dessutom letar nya råvaror allt eftersom arbetet fortskrider.”

      Tjena plantan.
      Nej svaret är mycket enklare än så.
      Det är IKEAS affärsmodell. Det är ngt Ingvar beslutat att göra för länge sedan.

      Alltså går det inte att applicera PWs formel på det vis PW vill göra gällande.

      PWs formel månde kanske fungera på spannmål, men inte i övrigt, i synnerhet inte vad det gäller produkter som kräver tekniskt utveckling så väl som kreativt dylik.

      PWs formel blir intressant om man då börjar räkna in luft som en viktigt komponent för försäljningen. Det går ju varken att odla eller framställa produkten utan luft.
      Luft är i dag gratis och oändligt tillgänglig alltså borde alla produkter som nyttjar luft vid ngt steg i sin framställning bli gratis.

     • @Poppe: redan bevisat att det är så, matematiskt, se uträkningen längre upp. Du får jättegärna gå till närmsta ekonomiprofessor och ställa följande fråga:

      ”Vad händer med marknadspriset på en produkt om tillgången på produkten är oändlig?”

      Jag har lagt fram mina bevis för att svaret på den frågan är ”Marknadspriset sänks till produktionskostnaden”.

      Schack, ditt drag!

     • Nej, du har gjort en matematisk uppställning, vilken du grundar på felaktiga antaganden, vilket i sin tur gör ditt resonemang felaktigt.
      Tyvärr, du kan inte vända bevisbördan, när du påstår något och gör en matematisk uppställning så ligger bördan att visa att detta stämmer på dig.
      Jag har hänvisat till en källa gällande hur prissättning går till och kan ge dig fler om du vill, men vad har du, verkligen, förutom åsikter och felaktiga antaganden?
      YATZY

     • ””vilken ekonomiprofessor som helst””

      Lol, tillåt mig att småle. Det är typ bara i diktaturer och extremt PK samhällen som professorerna i något område är helt eniga om något..

     • Antaganden jag har gjort utgår från modern teori om ”economic scarcity” och är ingalunda felaktiga.

      Upphovsrättsindustrin skapar original som sedan blir mallen för deras produkter. Det är således kopian som är produkten. Har jag fel i detta?

     • Härligt Gurra, du har bytt sida och argumenterar nu emot Per.

     • @Poppe: Jag kan sätta vilket pris jag vill. Jag kan producera fiskespön för en femtilapp och kan sälja dem för en miljon. Det är irrelevant vad jag vill sätta för pris. Det som är intressant är det pris marknaden är villig att betala – eller vad produkten är värd på den fria marknaden. Om du sedan vill sälja den för lite dyrare eller lite billigare än den är värd, tja… Do it.

      Det förändrar inte det faktum att en produkt med obegränsad tillgång kommer se sitt marknadsvärde minska till produktionskostnaden.

      Det du pratar om är inte marknadspriset. Det är det pris fabriken vill ha för den tillverkade produkten. Två helt olika saker således.

     • Per, kan du ge nåt exempel på en produkt där din ”teori” fungerar?
      Du provade med Nikeskor och Android telefoner, men i bägge fallen var det ju enkelt att konstatera att din ”teori” inte håller.

     • @Thomas: De exempel jag gav håller under förutsättningen att produkterna har obegränsad tillgång. Obviously så kan inte den förutsättningen gälla i verkligheten idag, då fabriken bara kan trycka ur sig X antal produkter per timme, och det är de som är tillgången.

      Datafiler, däremot, de är i obegränsad upplaga, och då sparkar helt plötsligt teorierna om post-scarcity igång. 🙂

      Får jag för övrigt föreslå Mike Masnick?

     • När du säger oändlig tillgång, vad menar du då?
      Räknar du med brottsliga förfaranden, som illegal fildelning?
      Är det i så fall vanligt inom ekonomiska teorier, menar du, att man räknar brottslighet som en marknadskraft värd att lyfta in och även grunda sina teorier på?

      Du säger även att kundens betalningsvilja spelar in, är den med i din uppställning?
      Säljarens rätt att själv sätta priset, är den medräknad?
      Med andra ord har ett marknadsvärde uträknat, som du gjort, något egentligt värde i en verklighet där kundens betalningsvilja spelar in och där fri prissättning existerar?

     • @ Per – din ”teori” har alltså ingen koppling till verkligheten, eftersom du inte har några konkreta exempel där den fungerar.
      Återigen, det är ju fånigt och korkat att inbilla sig att priset på Nike-skor, android-telefoner och IKEAmöbler skulle vara baserat på att tillgången skulle vara begränsad. Alla som handlat skor, smartphones eller möbler har nog sett att det inte finns några begränsningar i tillgången….. Eller brukar du stå i kö utanför IKEA varuhuset och vänta på din tilldelning av bokhyllan Billy? Du kanske inte får köpa hur många Nike-skor du vill ha?
      Slutligen, låt oss värdera din ”teori” efter sig själv. Då blir det ju uppenbart att den är totalt värdelös, eftersom produktionskostnaden är exakt noll kronor.

     • ”menar du, att man räknar brottslighet som en marknadskraft värd att lyfta in och även grunda sina teorier på?”

      Det är klart att om du kriminaliserar din konkurrens så påverkar detta marknadskrafter troligtvis till din fördel. Så var det ju i Sovjet och på medeltiden när vi hade skråväsende. Men det blir inget trevligt samhälle om du ska förbjuda folk att göra allt möjligt (som de kan spara pengar på) bara för att några vill ha extra lyxiga villkor att tjäna pengar på.

  • Ja, vi får hoppas att man tar sitt ansvar.

  • Ja, 20 personer är en bra början men många fler utredare behövs med tanke på omfattningen av brottslighet inom det upphovsrättsliga området.

  • Riktiga poliser jagar riktiga brottslingar och inte låtsasbrottslingar. Jag trodde IPRED hade som mål att polisen skulle lägga MINDRE resurser på att jaga fildelare istället för MER. Suck suck… Bråda dagar för ture tventon.

  • Och antalet personer som åker dit steg just till… Oh… 100 kanske? Grattis, ni har just gjort det lika vanligt att åka fast för fildelning som folk blir mördade varje år. 🙂

   • Det viktigaste är inte att sätta dit brottslingar utan att stävja brottslighet. Även om bara 100 åker dit så kommer dessa fall att vara avskräckande.

    Det blir svårare och svårare att hitta någon som är beredd att driva sajter likt TPB som exempel. Man måste i princip vara idiot eller grovt kriminell för att ens riskera fängelsestraff och skulder resten av livet, för att inte tala om vad en vända på kåken innebär i form av svårigheter att få en anställning.

    • Ja lagarna i Sovjet var också avskräckande. Så i den milda grad att både unga och äldre drog därifrån. De fräckisarna som utsatte eliten för konkurrens då de startade egna företag bestraffades hårt med straffarbete och ännu värre metoder…

     • Bra idé, kan du inte dra?

     • Det skulle du vilja va?

     • Absolut, du propagerar för en apartheidpolitik mot mina medmänniskor. Jag ser dina åsikter som ett hot mot allas vår frihet och vår demokrati. Då jag misstänker att du inte kommer att ändra åsikt så känns det som ett bra alternativ, abort är det lite sent för, under tiden så kan jag exponera dina vanföreställningar för vad de är.

     • Apartheidpolitik ? Hur tänkte du nu ?? Seriöst ta lite ledigt och åk och fiska eller nåt så både tänker du nog klarare och mår bättre sen.

     • Negativ särbehanling av olika grupper anser jag vara liknande apartheid, vilket är afrikaans för åtskillnad.
      Att propagera för att vissa yrkeskategoriers arbete skall vara allmän egendom mot deras vilja är att stödja en åtskillnad mellan grupper i samhället.

     • Men det är ju ingen negativ särskillnad som PP förespråkar, snarare tvärt om så att publiceringsbranscherna bra länge har haft positiv särbehandling då de haft lagstiftade privilegier som andra branscher i näringslivet inte haft.

      Det måste svida om någon vill ta ifrån en något man tar för givet, men det är ju inte säkert att det man tar för givet kan motiveras – och då svider det väl ännu värre kan jag tänka mig…

     • Alla människor har ensamrätt på sitt arbete, allt annat är förtryck.

     • ”Alla människor har ensamrätt på sitt arbete, allt annat är förtryck.”

      Förtydligande:

      Alla har rätt att sälja sin arbetskraft på sina villkor (så länge som de villkoren inte förtrycker andra). Det finns dock ingen självklar rätt eller privilegium att ta betalt gång på gång i efterskott för det utförda arbetet. Kan du visa dig duktig på ngt så ökar chansen att folk vill betala dig för att du gör det.

     • Varje konsument behöver bara betala en gång.
      Varje musikanvändare (radio, tv, skivbolag, spotify, itunes, reklambolag etc.) betalar för varje gång de vill använda exempelvis musik i sin verksamhet.
      I vilken annan bransch behöver bara en person betala en gång för en vara eller tjänst, och då endast en bråkdel av hela kostnaden, för att varan eller tjänsten för alltid skall vara gratis för alla andra?

     • ”Varje konsument behöver bara betala en gång.”

      Även om det vore sant så skulle det inte vara bra nog att motivera ohyggliga förbud som det mot hobbykopiering.

      Men det är ju inte sant heller, för du måste betala flera gånger om du vill ha det på olika plattformar och om du inte vill krångla med att knäcka DRM-lösningar lär du också få köpa flera kopior av en och samma inspelning.

     • ”Men det är ju inte sant heller, för du måste betala flera gånger om du vill ha det på olika plattformar”
      Det är tydligt att du inte köper musik!

      Om du väljer att köpa till fler plattformar så är det ju faktiskt ditt val, ingen säger att du måste betala fler gånger.

     • Om jag köper en produkt så är det mitt att använda som jag vill. Äganderätten vet du… Hur ofta köper du en stol på IKEA där de säger ”fast du har bara licens att sitta max 1 person på denna, vill ni kunna sitta flera så får ni betala extra”. Skulle de säga så skulle de förstås bli utskrattade. Hah. Skulle fan va en bra sketch att driva med licenstänket i upphovsrättsvansinnet.

    • Men NTP, det blir inte avskräckande förrens chansen att åka dit är reell.

     Du skulle behöva sätta dit minst 25 000 om året innan befolkningen ändrar sina vanor. Och gör du det så kommer fildelarna fortsätta fildela på darknets.

     Summa summarum: Det går inte att hindra 2 miljoner svenska fildelare från att fildela, lika lite som kyrkan kunde hindra svenskarna att ha sex innan giftermål på 60-talet. Gilla läget eller bli en gammal stofil som klagar på hur allt var bättre förr, mig gör det detsamma, förändringen är redan här och är alldeles alldeles för sen för att stoppa.

     • Det är de stora piratsajterna som är motorn för huvuddelen av dagens piratkopiering. Och ingen kan ha undgått alla turer med idioterna Sunde @ Co. med sin okunniga och kaxiga attityd, alla konspirationsteorier och fruktlösa överklaganden. Även ECHR var mycket tydliga med att deras domar var väl övervägda.

      Det här sänder viktiga signaler till folket liksom alla mindre domar för vanliga fildelare gör. Vakna upp från din drömvärld nu…

     • Just nu är det de stora piratsajterna, ja.

      Vad tror du kommer hända om dessa piratsajter blir nedstängda? Jo, vi kommer få Napster 2.0 som är ett fullständigt anonymiserat darknet.

      Och om det blir knäckt så får vi Napster 3.0 med kvantkryptering.

      Tänk Direct Connect med TOR-liknande drag. P2P-fildelningen kommer inte gå att stoppa. Så enkelt är det. Det enda du lyckas skapa på vägen är martyrer och ett övervakningssamhälle, för ett litet skitbrott som har marginaliserade effekter.

     • Martyrer för ett fåtal fanatiker, i en försvinnande liten demokratisk kraft, som du själv då eller?

     • Martyrer enligt de kriminella, inte enligt rättrådiga och vettiga personer som anser att man inte ska få roffa åt sig på andras bekostnad och komma undan med det. 99% av befolkningen ogillar snyltare och fuskare.

     • inte enligt rättrådiga och vettiga personer som anser att man inte ska få roffa åt sig på andras bekostnad och komma undan med det

      Vilken bra beskrivning av skivbolagen du gör! 😀

     • @PW
      Nu är det ju inte skivbolagen som har upphovsrätten, så det är än en en gång ett irrelevant inlägg.

     • Saknar helt relevans.

     • Politik ska väl bedömas utefter dess praktiska konsekvenser? Eller?

      Praktiska konsekvenserna av upphovsrätten är uppenbarligen att några som inte alls skapar ngt tjänar pengar på skaparnas gamla bedrifter. Som Pink Floyd så fint beskriver i ”Welcome to the Machine” och ”Have a Cigar”. Ironiskt nog är i stor utsträckning just Pink Floyds musik som i mkt saknas i legala tjänster så som Spotify.

     • Nej Gurra! Politik kan inte enbart bedömas efter dess praktiska konsekvenser. Den typen av utilitarism leder alltid och ofrånkomligt till förtyck och elände!

     • Kan du förklara eller motivera hur du tänker?

 18. Ang. ekonomin bakom digitala filer, här är en video med Mike Masnick som pedagogiskt förklarar exakt vad som händer när en produkt finns i oändlig tillgång:

  Det enda han missar på är att marknadsvärdet blir noll, vilket inte nödvändigtvist är sant. Marknadsvärdet blir produktionskostnaden som i den digitala världen är i stort sett lika med noll. Annars är det spot-on.

  • @PW

   Du missar så mycket med att länka till denna film.
   Du missar att det inte är datafilen i sig du betalar för.

   Hela resonemanget blir meningslöst när du kontinuerligt förbiser faktumet att det är det skapade verket alla vill komma åt. Ingen bryr sig om en datafil som inte innehåller ngt. Det är liksom som att betala för att gå på en konsert utan att ngn spelar. Eller att gå på bio utan att de visar ngn film, eller gå på restaurang och få tomma tallrikar.

   Att applicera dessa teorier på immateriella verk i sig är fullkomligt meningslöst.
   Lika meningslöst som att i beräkningen börja kalkylera på kostnaden för luften som krävs för att skapa verket och kostnaden för luften som krävs för att skapa datafilen.
   Kostnaden för luften är noll och därför borde produktens kostnad vara noll.
   Kostnaden ligger vid framställande av verket, sätet att distribuera verket är billigt, men det är irrelevant för det är verket alla vill komma åt.

   • Det är inte alls det skapade verket, utan en kopia av det skapade verket man vill komma åt.

    Produkten är en kopia av ett original. Eller säger du att det inte är så?

    • Kostnaden är inte noll.
     Kostnaden är produktionskostnaden delat med antalet sålda exemplar.
     Det är där du gör det felaktiga antagandet, att kostnaden för kopian är ”nästan noll”. Jag tror att du gör misstaget att tro att det handlar om kostnaden för den som fildelar illegalt, är det så?
     För producenten är kostnaden/kopia precis det som står: (hela produktions)kostnaden delat med antalet sålda kopior.

     • För producenten av innehållet i en datafil finns två produkter.

      Originalet, och kopiorna.

      Kopiorna kostar nära noll kronor att producera, och har en oändlig tillgång. Det är kopiorna som säljs till slutkonsumenten. Alltså är det kopiorna som är produkten.

      Originalet kostar däremot mycket pengar att ta fram. Men det är inte konsumenternas problem. De ser aldrig den produkten. Det de ser är kopiorna. Och kopiorna finns numera i oändlig upplaga, vilket pressar deras marknadspris till… You guessed it, produktionskostnaden.

      Tillgång, möt efterfrågan.

      Det du pratar om är inte produktionskostnaden. Det är den totala kostnaden att ta fram produkten från ide till faktisk produkt, vilket är något helt annat. Produktionskostnaden är hur mycket det kostar att tillverka en produkt från nödvändiga råvaror – i detta fall, elektricitet, tid och datorkraft, alla tre snorbilliga i dagens läge.

      Notera, företagets vinstintressen är helt irrelevanta här. Det enda som är relevant att diskutera här är vilket pris marknaden sätter på en marknad där produkten har obegränsad tillgång.

     • Nej, kostnaden för varje kopia är totalkostnaden delat med antalet sålda kopior.
      Kostnaden för framtagandet av innehållsbäraren är oväsentlig, kostnaden för innehållet är det du behöver räkna med.
      Där brister ditt resonemang.

     • Du kan inte kräva att få lov att fördela kostnaderna på gratiskopior längre. Världen har slutat funka så. Det är bara att acceptera och hitta på nåt nytt sätt att göra på. Finns en efterfrågan så kommer folk vara beredda att betala på ett sätt eller annat, men ganska sällan kan man få allt på sina egna favoritvillkor.. borde en och annan upphovsrättsmaximalist inse… Det inser de flesta företagare.

     • Ok.

      Visar sig att du har delvis rätt, då jag har använt felaktig terminologi.

      Det jag har pratat om är inte marknadspriset utan jämviktspriset. Jämviktspriset fås ut då de två ekvationerna som styr Tillgång och Efterfrågan möts. Jämviktspriset är således den prisnivå som är optimalt för ett företag att sätta i en fri marknad. Allt enligt klassisk företagsekonomi.

      Varje produkt har två kostnader; Dels de fasta kostnaderna (fabriker, R&D, framtagandet av gjutformar, etc), dels marginalkostnaderna (kostnaden att producera en till vara).

      Jag har redan visat flera gånger hur datafilskopior, från vilken datafil som helst, har obegränsad tillgång, måste jag seriöst lägga upp den uträkningen igen?

      Således, för att omformulera mitt tidigare påstående/tes till korrekt terminologi:

      När en produkt har obegränsad tillgång faller jämviktspriset till marginalkostnaden för produkten.

      Marginalkostnaden för en kopia på en datafil är 0.00000000001 kr. You do the math.

      Schack igen.

     • Du behöver inte ställa upp matematiken igen.

      Du gör ett antal antaganden som är felaktiga, det första antagandet som är felaktigt är att bäraren och innehållet skulle vara samma sak.

      Sedan förutsätter du att tillgången är oändlig, men tillgången är i högsta grad begränsad.
      Ett musikaliskt verk begränsas av kreatörens vilja att sprida det, om inte kreatören väljer att sprida det så är verket inte tillgängligt överhuvudtaget.
      Om vi tittar på ett verk där upphovsrättsinnehavaren väljer att ge ut verket på den premiss, som samhället garanterar genom lagstiftning, så är tillgången beroende av en premiss att upphovsrättsinnehavaren själv väljer hur verket publiceras och till vilket pris.(Som sedan styrs av bl.a. produktionskostnader och kunders betalningsvilja) Att sedan verket, efter denna grundpremiss för tillgängliggörande, har en hög tillgänglighet är helt beroende av grundpremissen.
      Din kalkyl är en efterkonstruktion, som inte tar hänsyn till grundpremissen för tillgängligheten, du försöker i efterhand ändra spelreglerna i den överenskommelse som finns mellan upphovsrättsinnehavare och samhälle för att verket skall vara tillgängligt överhuvudtaget.
      M.a.o. så saknar uppställningen relevans när det gäller musikaliska verk, då premisserna för tillgänglighet redan avtalats med samhället före tillgängliggörandet, då verkets tillgänglighet var 0.

     • Det första antagandet som är felaktigt är att bäraren och innehållet skulle vara samma sak.

      Så… Om jag köper en låt på iTunes… Vad är det då jag köper?

      Är det en kopia på en låt, dvs, en produkt… Eller är det inte det? Om det är en kopia, så är det väl kopian som rimligen är produkten?

      Ett musikaliskt verk begränsas av kreatörens vilja att sprida det, om inte kreatören väljer att sprida det så är verket inte tillgängligt överhuvudtaget.

      Helt irrelevant i sammanhanget – publicerar du inte har du ingen produkt att sälja.

      Om vi tittar på ett verk där upphovsrättsinnehavaren väljer att ge ut verket på den premiss, som samhället garanterar genom lagstiftning, så är tillgången beroende av en premiss att upphovsrättsinnehavaren själv väljer hur verket publiceras och till vilket pris.(Som sedan styrs av bl.a. produktionskostnader och kunders betalningsvilja) Att sedan verket, efter denna grundpremiss för tillgängliggörande, har en hög tillgänglighet är helt beroende av grundpremissen.

      Det kostar lika mycket att tillverka 100 som 100 000 000 kopior då marginalkostnaden är 0.000000001 kr. Du skriver att tillgången inte är obegränsad för att kreatören väljer själv hur, vem och till vilka han eller hon väljer att göra affärer med och det är det som begränsar tillgången. Men det är felaktigt. Tillgången är fortfarande obegränsad.

      Om jag hade ett par byxor som producerade ett guldmynt varje gång jag stoppade ner handen i fickan på byxorna, då är tillgången på guldmynt även där obegränsad. Sen kan det vara så att jag bara stoppar ner handen en gång var tionde år eller en gång var tionde sekund. Jag har fortfarande ett oändligt förråd av guldmynt som jag kan ta ur, och det är det som menas med oändlig tillgång.

     • Motfråga, köper du låten för att det är en låt du gillar eller för att det är en datafil?
      Du behövde inte göra uppställningen igen.

      Kostnaden per kopia är den totala produktionskostnaden för innehållet delat med antalet sålda kopior. Om den totala kostnaden att ta fram inspelningen, rent hypotetiskt, är: 100 000 kronor så är kostnaden per kopia 1000 kronor vid 100 sålda kopior och 1 krona vid 100 000 sålda kopior. Din siffra 0.000000 001 kr är därför felaktig. Då kopiorna inte skulle existera utan framtagande av ett original så kan du inte utelämna den kostnaden ur ekvationen.
      Tillgången, i mitt exempel, existerar endast tack vare ett avtal mellan samhälle och ägare av verket, låtskrivare och de med närstående rättigheter, som fastställer premissen för att göra verket tillgängligt. Utan denna premiss är tillgången noll. DU kan alltså inte häva detta, mellan samhället och låtskrivare, ingångna avtal om premissen för tillgängliggörandet med en liten ”nifty” kalkyl, där du bortser från verkligheten bakom verkets ursprungliga tillgänglighet.

      Vad kommer du fram till för marknadspris om det endast existerar 1 kopia och 100 000 personer vill ha den?

     • ”Kostnaden per kopia är den totala produktionskostnaden för innehållet delat med antalet sålda kopior.”

      Klart att det inte är. Kostnaden för inspelningen är kostnaden för framställandet av originalet, kopiorna är sedan gratisreklam för det framtida jobbet att ta fram nya original. Detta är så självklart för de uppväxande generationerna att det är helt förbluffande hur ni kan missa detta enkla faktum gång på gång. Konsumenterna har blivit intressenter och investerare. Oavsett vad ni råkar tycka om detta enkla faktum.

     • @Poppe: Som jag redan förklarade för dig tidigare är det endast marginalkostnaderna som är det relevanta när vi diskuterar jämviktspriset, inte de totala kostnaderna.

      Såklart man måste ta fram en första prototyp innan man kan sälja den. Men, så här: Om jag köper en massa mark och odlar en massa äppelträd på den marken, och efter tio år så är det tillräckligt många äpplen för att kunna sälja… Då kan du inte räkna in de första tio åren det tog att odla fram träden i marginalkostnaderna. Det är istället de fasta kostnaderna.

      Du säger att man måste ta hänsyn till kostnaden av originalet, men, så fungerar ingen industri. Det man istället tar hänsyn till är marginalkostnaderna, medans de fasta kostnaderna tjänas igen av att man tar ut lite (eller mycket) vinst per enhet. Vinsten betalar de fasta kostnaderna.

      Problemet när man säljer datafiler är som sagt att de finns i obegränsad upplaga -> Pressar priset till marginalkostnaderna -> Inte möjligt att göra vinst på dem. Som tur är finns det andra modeller att gå med vinst på, så… 🙂

     • @Per
      Du bortser helt från det avtal vi, samhället, ingått med låtskrivare och andra upphovsmän, vilket är grundförutsättningen, i exemplet jag givit, till att verket blir tillgängligt alls. DU kan inte bryta det avtalet utan att gå emot gällande ingångna avtal, så din kalkyl är helt oväsentlig.
      För att göra det hela tydligare, tillgången är 0 fram till det att låtskrivare, väljer att släppa ifrån sig verket och då under de premisser samhället garanterar genom lagstiftning. Att du inte är bekant med detta avtal mellan oss, samhället, och låtskrivaren ger dig inte rätt.Din kalkyl gäller inte i det här fallet. Vad blir marknadspriset om det existerar 1 kopia och 100 000 vill ha den? Om det bara finns ett exemplar och ingen får tag i en kopia av det utan att betala marknadspriset, vad kommer din uppställning fram till då?
      1 kopia, 100 000 personer som vill ha den, vad kommer du fram till?

     • ”Du bortser helt från det avtal vi, samhället, ingått med låtskrivare och andra upphovsmän, vilket är grundförutsättningen,”

      Men det är ett helt oacceptabelt ”avtal” att ge kreatörer värsta gamla adels-privilegierna i sitt företagande. Vilka tror ni att ni är egentligen?

      Ni tycker tydligen ni är lite finare än oss andra som minsann får prestera nytt för varje ny lön och inte kan ta betalt på gamla bedrifter..??

     • @Poppe: Det avtalet är irrelevant.

      Musikindustrin har valt att sälja en produkt som idag kan produceras i stort sett gratis och har oändlig tillgång. Vad är det du inte förstår i och med detta?

     • @Per
      Nej, det avtalet är själva grundförutsättningen för tillgänglighet och är därför relevant i alla högsta grad.
      Skivbolagen begränsas också av detta avtal mellan samhälle och låtskrivare, så jag vet inte riktigt varför du blandar in dem i det hela.
      Har du stoppat in siffrorna i din ekvation ännu?
      1 kopia och 100 000 personer som vill ha den, hur går det för dig, vad kommer du fram till?

     • @Per

      I din ekvation:
      Var får du från att P är ett värde mellan 0,01 – 1000 USD.
      Var kommer uppgiften från, att priset skulle vara detta, finns det inte sådant som har ett pris som överstiger 1000 USD?
      När du räknar ut ”Efterfrågan”, var kommer 50000 från? Var får du tag i den siffran och vad står den för?
      Om T är 1000P, varför 1000?
      När du ställer upp ekvationen 50 000 – 50P = 1000P, vad representerar de 50 000?


     • ”Nej, det avtalet är själva grundförutsättningen för tillgänglighet och är därför relevant i alla högsta grad.”

      Eh, nej. Både hobbykreatörer och proffs kan nå ut och nå en publik gratis på nätet idag. Dessutom är verktygen för skapande av original billigare än någonsin iochmed hårdvarans och signalbehandlingens radikalt snabba utveckling på senare tid.

      Det kommer säkert finnas efterfrågan på ”proffspublicering” i framtiden också, jag menar folk köper fortfarande proffslagad mat ibland trots att det är tillåtet att laga egen mat och folk lyxar till det och går på bio även om fildelning av filmer sker. I år var det biorekord i Sverige enligt Aftonbladet, trots att det även var rekord i fildelning.

      Det existerar proffsalternativ och hobbyalternativ sida vid sida vad gäller publicering precis som i alla andra branscher i ett fritt samhälle. Inga konstigheter alls.

     • Största felet med Pers ekvation är ändå att det bygger på ”stöldgods”.
      Ska du försöka dig på att räkna ut något sådant måste du börja med marknadsmässigt likartade villkor. Inte i någon annan bransch förutsätts att råvaran är gratis. Inte ens i Gurras Creperia.

     • @Olle

      Råvaran luft är gratis för framställningen av alla produkter i världen, med FGs logik bör då alla produkter alltså bli gratis:-)

     • ”@Olle

      Råvaran luft är gratis för framställningen av alla produkter i världen, med FGs logik bör då alla produkter alltså bli gratis:-)”

      Nä, lär dig logik va. Bara för att luft krävs för allting och att luft är gratis betyder inte att luft är det ENDA som krävs för all nytta som kan skapas.

     • @ Gurra

      Det du kallar ”hobbypublicering” är ett brott mot upphovsrätten som ger upp till två års fängelse.
      Oavsett vad jag vill göra på hobbynivå så är jag skyldig att följa samma lagar och regler som de, vilka gör detsamma på ”proffsnivå”. Så är det.
      Din åsikt är helt oväsentlig i sammanhanget.

     • @FG

      ”Nä, lär dig logik va. Bara för att luft krävs för allting och att luft är gratis betyder inte att luft är det ENDA som krävs för all nytta som kan skapas.”

      Nej tänka sig att du har rätt FG och tänk då att datafiler är inte det enda som behövs för att distribuera musik.

      Faktum kvarstår dock, med PWs logik så är det bara att valfritt välja ett gratis moment vid framställning distribution av valfri produkt och sedan hävda att eftersom detta moment är gratis så skall produkten vara gratis.

     • ”Nej tänka sig att du har rätt FG och tänk då att datafiler är inte det enda som behövs för att distribuera musik.”

      Ehm jo… Om en datafil innehållandes musik är skapad så är det enda som behövs en dator, en internetanslutning och ett fildelningsprogram så kan musiken på datafilen spridas i praktiken obegränsat och ge gratisreklam för kreatörens arbete.

    • @PW
     ”Det är inte alls det skapade verket, utan en kopia av det skapade verket man vill komma åt.
     Produkten är en kopia av ett original. Eller säger du att det inte är så?”

     Utan det skapade verket skulle ingen vilja ha ngt alls.
     Ingen vill ha en datafil med tystnad.
     Alltså är det verket man vill ha, sättet verket distribueras på är irrelevant. Verket är produkten, produkten är verket.

     Distributionen är irrelevant precis som faktumet att verkets ljudvågor enbart är vibrationer. Dessa vibrationer kräver luft för att transporteras. Vibrationer är gratis. Luft är gratis.
     Bilder är vågor av färgspektra, dessa är gratis.
     Att allt detta är gratis är irrelevant, det som spelar ngn roll är att ngn skapat ett verk.

     • Luft är i hög efterfrågan precis som kultur. Ändå är den i praktiken i obegränsad tillgång. Precis som kultur.

     • @PW
      ”Luft är i hög efterfrågan precis som kultur. Ändå är den i praktiken i obegränsad tillgång. Precis som kultur.”

      Mer än talande att du anser kultur varande att likställa med luft.
      Det sista är en allt omkring existerande naturprodukt. Det första är en skapelse av en individ.
      Luft finns här oavsett vad vi gör, kultur däremot kräver en insats. Skillnaden kunde inte vara större.

     • ”Luft finns här oavsett vad vi gör, kultur däremot kräver en insats. Skillnaden kunde inte vara större.”

      Ja då är det ju den insatsen man bör investera i och inte betala för gratiskopior.

     • @FG

      Det är verket alla vill ha. Utan verket finns det inget att uppleva, distributionsformen är irrelevant.
      Alltså betalar man för att få tillgång till verket.
      Inte för luften,
      inte för ljudvågorna,
      och inte för våglängden av färgspektrum.

     • Att ta betalt för tillgång till verket förutsätter att du har rätt att hindra distribution, vilket är ett företagande. Alltså ett intrång i företagsfriheten.

      Vidare betalar man inte alls för tillgång till verket utan för tjänsten att skapa verket. Lika lite som jag betalar för ”tillgång till mat” när jag beställer mat på resturang. Jag betalar för jobbet att framställa en måltid. Det krävs ett jobb för varje ny måltid men det krävs inget jobb för varje ny kopia. Lite lättare att förstå nu då?

      Du kan inte både ha kakan och äta den, Sten. Du får välja – håll ngt som du gjort för dig själv eller publicera det och räkna med att det sprids. Om det sprids så kommer det göra reklam för ditt framtida skapande – om det inte sprids är du väl för kass eller ointressant för att fildelas.

     • @FG

      ”Att ta betalt för tillgång till verket förutsätter att du har rätt att hindra distribution, vilket är ett företagande. Alltså ett intrång i företagsfriheten.”
      Då är det ett hinder i företagsfriheten att inte alla får starta ett företag som heter IKEA och det är ett hinder i företagsfriheten att vem som helst när som helst får distribuera H&M produkter.

      ”Vidare betalar man inte alls för tillgång till verket utan för tjänsten att skapa verket.”
      Det är ingen som betalar för rätten till tjänsten att skapa verket. Skaparen av verket lägger däremot sin tid och sina pengar på att skapa verket.
      Sen betalar skivbolag och distributör för rätten att distribuera och mångfaldiga verket.
      Du som konsument köper endast rätten att nyttja verket för privat bruk.

      ”Lika lite som jag betalar för ”tillgång till mat” när jag beställer mat på resturang. ”
      LOL, så du går på restaurang för att se folk bära tomma tallrikar och glas.

      ”Jag betalar för jobbet att framställa en måltid.”
      Nej restaurangägaren betalar kocken för framställandet av mat. Du betalar restaurangen för att få tillgång till maten som serveras.

      ”Det krävs ett jobb för varje ny måltid men det krävs inget jobb för varje ny kopia. Lite lättare att förstå nu då?”
      Det krävs inte nytt jobb för varje pensionsutbetalning, det krävs inte nytt jobb för varje aktieutdelning, det krävs inte nytt jobb för varje mottagande av arrende betalning, det krävs inte nytt arbete för mottagande av räntebetalning. Lite lättar att förstå nu då?

      ”Du kan inte både ha kakan och äta den, Sten. Du får välja – håll ngt som du gjort för dig själv eller publicera det och räkna med att det sprids.”
      Företagsfriheten innebär bland annat att jag som skapare har rätten att inte sälja rättigheten till verket varje gång ngn införskaffar ett exemplar.
      Precis som varje inköp av burk med Pepsi inte innebär att du köpt rätten att tillverka Pepsiburkar eller Pepsidryck.
      Du har enbart köpt en st burk innehållande en mängd dryck.
      Lite lättare att förstå, eller?
      Nu är det ju så Plantan, att det jag hävdar stöds av alla lagar och regleringar mer eller mindre överallt och det du hävdar enbart existerar i din värld av fabler

     • ”Du som konsument köper endast rätten att nyttja verket för privat bruk.”

      Tänk om IKEA skulle resonerat likadant. ”Va, nej denna stolen har du bara köpt licens på att sitta på. Licensen täcker bara 1 person. Vill du att någon annan ska få lov att nyttja stolen så får du betala för en extralicens. Du kan även köpa en tidsbegränsad partylicens som räcker åt upp till 10 personer fast bara under en kväll. Tänk på att det är noga att ni inte drar ut på efterfesten så den går över tiden och ni därmed bryter mot våra rättigheter medelst era vänners olagligt placerade skinkor.”

     • @FG

      ”Tänk om IKEA skulle resonerat likadant. ”Va, nej denna stolen har du bara köpt licens på att sitta på. Licensen täcker bara 1 person. Vill du att någon annan ska få lov att nyttja stolen så får du betala för en extralicens.”
      Tjena Plantan.
      När du köpt en IKEA möbel så har du absolut inte införskaffat ngn dupliceringsrätt gällande den möbeln.
      Precis som införskaffandet av vilken annan produkt som helst inte ger dig rätten att duplicera och distribuera produkten.
      Så varför skulle införskaffandet av en film ge dig rätten att duplicera den och distribuera den?

     • ”Så varför skulle införskaffandet av en film ge dig rätten att duplicera den och distribuera den?”

      Varför skulle någon som säljer mig ngt ha rätt att inskränka min företagsfrihet och min äganderätt?

     • Då din frihet att företaga begränsas av samhällets lagar och regler så får du lov att konkurrera på lika villkor och därför, om du vill publicera någon annans verk, så får du lov att följa samma regler som alla andra som, i egenskap av fria företagare, vill publicera någon annans verk.

      Vad gäller din äganderätt så äger du inte verket, samhället, vi, har avtalat med låtskrivaren villkoren under vilket denne gör verket tillgängligt för oss, däri finns inte avtalat att du äger verket när du köpt en licens att privat lyssna på detsamma för 9 kronor. Den licensen du betalat för ger dig inte publiceringsrätt. Detta har samhället avtalat med låtskrivaren och det är under denna premiss denne gör verken tillgängliga.

     • @FG

      ”Varför skulle någon som säljer mig ngt ha rätt att inskränka min företagsfrihet och min äganderätt?”

      Det är en inskränkning som alla företag som säljer dig någonting har som villkor.
      Bara för att du köper en Pepsidricka så har du inte dupliceringsrätt till varken namn eller dryck.
      Det samma gäller för alla andra produkter och varor.

     • ”Det är en inskränkning som alla företag som säljer dig någonting har som villkor.”

      ”Någonting” som kan säljas ja. Kopior av datafiler kan inte säljas. De är ju gratis i alla väsentliga avseenden. Produktionskostnaden har blivit 0 då produktionsmedlen idag i praktiken är var medborgares egendom och det krävs ett monopol och avskaffande av både demokratiska principer och mänskliga rättigheter för att hålla uppe ett styckpris på kopiorna som man gjorde unde förra årtusendet.

     • @FG

      ”Någonting” som kan säljas ja. ”
      Rätter kan sälja, leasing avtal kan skrivas och mig veterligen kan man ta betalt för att hyra ut saker.
      Så än en gång strålar din bristande livserfarenhet med en stryka sällan skådad.

      För övrigt är ingen intresserad av att köpa datafiler utan innehåll, det är som att köpa tomma chipspåsar till fredagsmyset.
      Men du har ju tidigare indikerat att du gillar att gå på konsert där banden inte spelar, så du kanske går på restaurang och får in tomma tallrikar, går på bar och beställer tomma glas, går på teater utan att ngn framställer ngt eller gillar att sitta på tåg och bussar som inte åker nånstans.

     • ” där banden inte spelar, så du kanske går på restaurang och får in tomma tallrikar, går på bar och beställer tomma glas, går på teater utan att ngn framställer ngt eller gillar att sitta på tåg och bussar som inte åker nånstans.”

      Allt det som du beskriver kräver att ett arbete utförs och att råvaror går ut. Det krävs inte längre något arbete att kopiera datafiler.

     • @FG

      ”Allt det som du beskriver kräver att ett arbete utförs och att råvaror går ut. Det krävs inte längre något arbete att kopiera datafiler.”

      Och än en gång klarar du inte av att följa din egen tråd.
      Du påstår att man vill ha för datafilen, vilket är lika idiotiskt som att påstå att du vill gå på konsert och sitta i stolen utan att ngn spelar, och att gå på restaurang och få tomma tallrikar.

      Du betalar för innehållet och upplevelsen, du köper inte en påse chips för påsens skull.

     • Jag betalar någon för arbetet som behöver utföras för det jag vill ha. Finns ingen ursäkt att ta betalt för gamla bedrifter.

     • @FG
      ”Jag betalar någon för arbetet som behöver utföras för det jag vill ha”

      Men vad bra, då betalar du alltså för den musik du vill ha när du köper den. För om ingen har utfört ngt arbetet så finns det ju ingen musik för dig att köpa.

     • Så då betalar du alltså inte för gamla bedrifter utan för det du vill ha.
      Skönt att du kommit till den insikten.
      Märkligt att du trodde att du betalade för gamla bedrifter du inte ville ha, undrar hur det gick till!!

     • ”Du betalar för innehållet och upplevelsen, du köper inte en påse chips för påsens skull.”

      En påse chips kräver både potatis och friterings-utrustning och transporter för att tillverkas. En datafil med innehåll är uppenbarligen gratis både vad gäller jobb och transporter att kopiera och skicka över nätet.

      Du får lov att se kopieringen som gratisreklam för nya arbetsinsatser. Det finns inget annat sätt att se det på som är kompatibelt med demokrati och fritt företagande.

      ”Du som konsument köper endast rätten att nyttja verket för privat bruk.”

      Se där, nu kommer du med dina pekpinnar igen:

      ”Du är en dum konsument. Gör som du blir tillsagd och håll käften.”

      Tänk om andra branscher skulle bete sig på likadant sätt, de skulle bli utskrattade och bojkottade på nolltid. Detta riskerar även ni att göra. För varje år ni fortsätter denna dumsnåla strategi.

     • @FG
      ”En påse chips kräver både potatis och friterings-utrustning och transporter för att tillverkas. ”

      Varför svarar du om igen på en kommentar du redan svarade på för två dagar sedan?

      För övrigt är ditt svar irrelevant. Vi diskuterar faktumet att du betalar för att få tag på innehållet, inte förpackningen.
      Men detta var för två dagar sedan.
      Nu diskuterade vi faktumet att du själv skriver.
      ”Jag betalar någon för arbetet som behöver utföras för det jag vill ha”

      Vilket vi alla tycke är förträffligt:-)

     • Det är inte mitt fel att det blir helt oläsbart här på sidan när tråden når en viss längd.

  • Snälla Per, ge upp ditt pinsamma resonemang.
   Idén om att priset skulle bero på en balans mellan tillgång och efterfrågan är ett undantag och gäller enbart på några få typer av produkter till exempel aktier, antikviteter. Vi har redan tidigare visat att priset på vanliga produktet inte beror på några begränsningar i tillgången. Du behöver inte köa utanför Nike butiken och du får köpa hur många Billy bokhyllor du vill.
   Vi har också använt din egen ”matematiska bevisning” och visat att den här ”teorin” är fullständigt värdelös genom att applicera den på sig själv.

   • Många av de mest värdefulla upptäckterna och idéerna har spritts gratis. Det är vad ni vill hindra med ett upphovsrättsmonopol. Fri tillgång till nya idéer och läskig ny kultur som hotar det ni byggt upp…

    • @FG

     ”Många av de mest värdefulla upptäckterna och idéerna har spritts gratis. ”

     Tjena plantan.
     Och det är ju därför du inte kan ta patent eller upphovsrätt på varken upptäckter eller ideér.
     Så du kan slappna av.

     • Klart du kan ta patent på en upptäckt. Finns många exempel på det. Matematiska resultat vad gäller aritmetisk kodning är ett exempel som man fick patent på under 80-talet. De är väl på väg att gå ut nu som tur är.

     • @FG

      Vad kan patenteras?

      Det finns mycket som kan patenteras. Här ger vi exempel på vad som däremot inte kan patenteras. Enligt patentlagen kan en uppfinning inte enbart utgöras av:

      en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,

     • Men det stämmer ju inte. Matematiska metoder kan patenteras i länder där du har mjukvarupatent. En dator är ju en matematikmaskin…

      Nej visst, du kan inte patentera en vetenskaplig teori, men du kan stänga in den bakom upphovsrätts-gates.

     • @FG
      ”Men det stämmer ju inte. ”

      Tjena Plantan.

      Jag citerar Patentverket.
      Du säger att det inte stämmer.
      Hmmmmm, undrar vem som vet bäst?
      De som tilldelar patenträtter eller en PPplanta som lever i en fabel?

     • De som har störst intresse att framställa patenträtter i positiv dager borde väl vara de som arbetar med det..?

     • @FG
      ”De som har störst intresse att framställa patenträtter i positiv dager borde väl vara de som arbetar med det..?”

      Och de som verkar ha mest anledning att missförstå, misstolka och inte förstå patenrätt verkar vara PPmuppar.

     • Ha ha, patentverket har ett egenintresse och inte ett samhällsuppdrag.
      Kul gurra, bra skämt!

     • ”Ha ha, patentverket har ett egenintresse och inte ett samhällsuppdrag.”

      Alla som jobbar med ngt har väl ett egenintresse att slippa bli arbetslösa? Är det så himla svårt att förstå för dig?

     • @FG
      ”Alla som jobbar med ngt har väl ett egenintresse att slippa bli arbetslösa? Är det så himla svårt att förstå för dig?”

      Så sjukhus är mest intresserade av att hålla så många som möjligt sjuka, skatteverket vill att skatter skall vara så höga som möjligt, utbildningssystemen vill hålla så många som möjligt i skola så länge som möjligt, socialen vill hålla så många som möjligt på socialbidrag o s v.
      Epitetet Plantan passar allt bättre.

     • Jag hoppas verkligen att det främst är chefer och andra makthavare i immaterialrättsbranscherna som resonerar på det viset du beskriver och inte så många andra…

      Nej men seriöst, när det kom industrimaskiner så fanns det de som ville slå sönder dem för att de förstörde våra jobb. I dag finns det de som vill likställa datorer vid brottsvapen för att du med datorer likt som med industrimaskiner kan sköta vissa arbetssysslor mkt prisvärdare än på den tiden då det inte gick att göra så. Skillnaden är bara att idag är det ”fina” och ”hög-status” kontorsjobb som stryker med och förr i tiden var det i större utsträckning lågkvalificerade jobb som ersattes med maskiner.

     • @FG

      ”Nej men seriöst, när det kom industrimaskiner så fanns det de som ville slå sönder dem för att de förstörde våra jobb. ”

      Tjena Plantan, som vanligt klarar du inte av att följa din egen tråd.

      Du påstår:
      ”Klart du kan ta patent på en upptäckt. ”
      Varpå jag påvisar via ett citat från PRV:
      ”Här ger vi exempel på vad som däremot inte kan patenteras. Enligt patentlagen kan en uppfinning inte enbart utgöras av:
      en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,”

      Alltså har du fel.
      Som alltid.

     • Det var ju du som spann vidare och började snacka om PRVs trovärdighet i sitt yrkesutövande, vilket inte alls var vad diskussionen handlade om från första början.

     • @FG

      ”Det var ju du som spann vidare och började snacka om PRVs trovärdighet i sitt yrkesutövande, ”

      FG, försök komma i håg vad du skriver.

      Du påstod:
      ”Klart du kan ta patent på en upptäckt.”

      Jag svarade då att du hade fel:
      ”Enligt patentlagen kan en uppfinning inte enbart utgöras av:
      en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,”

      Du svarade då:
      ”Men det stämmer ju inte. ”

      Vilket det gör, då min text var direkt citerande PRVs text.

      Du hävdar då:
      ”De som har störst intresse att framställa patenträtter i positiv dager borde väl vara de som arbetar med det..?”
      Alltså implicerar du att PRV på ngt vis skulle fuska för att främja sin egen verksamhet.

      Jag förlöjligar därefter ditt argument genom att exemplifiera med en mängd andra statliga instanser som också skulle tjäna på att manipulera systemen.

      Varpå ditt svar är:
      ”Nej men seriöst, när det kom industrimaskiner så fanns det de som ville slå sönder dem för att de förstörde våra jobb”

      Go dag yxskaft.

     • Förklara då för mig hur man kunde få patent på en teknik för aritmetisk kodning på 80-talet om man inte kan ta patent på matematiska faktum. Datorer är mattemaskiner och om du tillåter patent på datorprogram så är det i praktiken att ge ut patent på att använda sig av vissa upptäckter i matematiken.

     • @FG

      ”Förklara då för mig hur man kunde få patent på en teknik för aritmetisk kodning på 80-talet om man inte kan ta patent på matematiska faktum. ”

      Till att börja med så är ditt exempel ett patent taget i USA inte i Sverige.
      För det andra är det länge sedan.
      Snabba Googlingar indikerar att detta patent troligen inte hade blivit godkänt idag och IBM kom undan med det pga av att det inte fanns speciellt många andra som pysslade med ngt liknande då.

      För övrigt så har du endast ett st exempel på dylika patent, det är dessutom inte från Sverige, ett styck exempel som på intet sätt är representativt för patent i övriga världen och inte heller för USA då du endast har ett exempel därifrån.

      Så du kan lugnt läsa texten från PRV och känna dig trygg med att inga dylika patent godkänns här.

     • Men en striktare immaterialrättslag är ju vad ni på denna bloggen förespråkar. Om ni fick som ni ville skulle det i princip vara möjligt att ta patent på ide´er och att använda specifika matematiska formler.

     • @gurra

      ”Men en striktare immaterialrättslag är ju vad ni på denna bloggen förespråkar. Om ni fick som ni ville skulle det i princip vara möjligt att ta patent på ide´er och att använda specifika matematiska formler.”

      Skitsnack. Det allra viktigaste är att man ser till att de lagar vi redan har efterlevs och att överträdelser bestraffas. Laglöshet har tyvärr fått råda i allt för många år, en mycket stor rättsskandal. Sverige borde dras inför rätta för sin passivitet inför nätkriminaliteten.

     • @FG

      ”Men en striktare immaterialrättslag är ju vad ni på denna bloggen förespråkar. Om ni fick som ni ville skulle det i princip vara möjligt att ta patent på ide´er och att använda specifika matematiska formler.”

      Vännen, om igen hävdar du ngt du inte har ngn täckning för.
      Ingen här insisterar på ngt av det du hävdar, du är som vanligt full av skit.

     • @FG

      Och för övrigt så handlade diskussionen precis innan om din missuppfattning gällande patent. Din uppfattning är ju som sagt bevisad fullkomligt felaktig.

     • ”Din uppfattning är ju som sagt bevisad fullkomligt felaktig.”

      Vad är det som är så långsökt med att tro att ni på denna bloggen vill utöka upphovsrätten och andra immaterialrätter.. så rabiat som ni själva argumenterar för dess varande?

    • Nu är det ju din piratkompis, Per, som påstår att idéer som sprids gratis är värdelösa…. Bättre att du frågar honom hur han tänker.

     • Jag är 99% säker på att du misstolkade Per. Antingen med flit eller med leverpastej. Idéer är som mest värdefulla om de kan spridas gratis och kan vidareutvecklas av många olika tänkare.

     • Jag har ingalunda sagt att ideer som sprids gratis är värdelösa. Däremot att de inte har något ekonomiskt värde – e.g. du kan inte sälja en ide, endast en produkt.

     • Patent går att sälja, det är vanligt att företag säljer eller byter patent med varandra. Eller ser du kanske patent som en produkt?

     • Patent är inte ideer. Det är en ensamrätt på att producera en specifik produkt. Seriöst, är du så okunnig NTP…?

     • En idé behöver vara ganska mycket mer än en idé för att för att vara möjlig att patentera eller för att uppnå verkshöjd…

     • Precis. Men NTP indikerade att patent gäller ideer som sådant, vilket inte är fallet. Du kan inte patentera bara en ide.

   • @thomas: Ah, men nu missar du det väsentliga. Det är inte det pris företaget sätter jag pratar om, utan det optimala priset på marknaden, dvs, jämviktspriset.

    Det optimala priset för datafiler – oavsett innehåll – är 0.00000000001 kr. Anledningen till det är för att en datafil har en marginalkostnad på 0.00000000001 kr och en tillgång som är obegränsad. Simple as pie.

    • Du gräver verkligen din grop djupare och djupare. Visar den totala bristen på kunskap….
     Att hävda att ”datafiler” skulle ha ett specifik värde är exakt lika korkat som att påstå att alla brev skulle vara värda lika mycket. Datafilen, liksom brevet är ju bara bärare av ett innehåll. Det är innehållet i brevet och innehållet i datafilen som har ett värde. Och det värdet är förstås olika från innehåll till innehåll. Om brevet innehåller kontanter, ett kärleksbrev eller ett underskrivet originalavtal är det förstås värt mer än om det bara innehåller en reklamlapp.
     Att påstå att det skulle finnas ett optimalt pris för datafiler eller för brev oavsett innehåll är ju uppenbarligen helt utan verklighetsförankring.
     Precis som resten av din ”teori” – du har fortfarande inte förklarat varför din ”matematiska bevisning” inte går att använda på några andra produkter. Eller menar du verkligen att du har svårt att få tag på Nike-skor och att Billybokhyllor är ransonerade, att de skulle vara begränsad tillgång till dem?

     Dessutom – det är så mycket dumheter – det du kallar jämviktspris förutsätter en speciell typ av marknad. Det förutsätter en exakt begränsning av tillgången, till exempel aktier eller lägenheter i Stockholms innerstad. Det finns ett bestämt antal aktier i H&M och ett bestämt antal lägenheter. De marknaderna är undantag och gäller inte för vanliga konsumentprodukter. Att Nike-skor kostar 1300 kr beror inte på nån slags jämvikt mellan tillgång och efterfrågan. Tillgången är ju alltid större än efterfrågan.
     Din ”teori” är fullständigt meningslös och bygger på total brist på kunskap, kompetens och total avsaknad av förståelse för modern marknadsekonomi.
     Jag lägger ned diskussionen, det blir som att förklara för en blind person hur en tavla ser ut.

     • Föredömligt tydligt Thomas.

     • @Thomas@Poppe

      Med PWs logik så är alla bankkonton lika mycket värda, LOLOLOLOL.

     • Ah. Men problemet, här, är fortfarande att du kan skapa en ny kopia gratis.

      Du säger att tillgången i stort sett alltid är större än efterfrågan. Det är inte sant. Titta ex. på lanseringen av TV-spelskonsollen Wii, som var slutsåld flera månader efter att den släpptes. Det är ett klockrent exempel på att tillgången är mindre än efterfrågan.

      Just nu har vi dock ett överflöd av många produkter – vilket leder till de stora reor som dyker upp lite nu och då. Marknaden lider till och med av ett konstant överskott idag vilket har gjort att vi mer eller mindre har haft konstant rea i ex.klädesbutiker. H&M-butiken på stan där jag bor har haft rea sen 2010 ex…

      Det är tillgång- och efterfrågansekvationen som gör sig påmind gång på gång.

     • @ Per – Kan inte hålla mig, när du själv presenterar två bevis för att din ”teori” är fullständigt värdelös. Om nu efterfrågan på Wii var högre än tillgången, borde ju priset anpassats. Dvs högre pris när efterfrågan var högre än tillgången och lägre när tillgången var högre. Men priset var ju detsamma, oavsett tillgång o efterfrågan. Din ”teori” funkar inte!
      Samma sak med H&M, skulle din ”teori” varit korrekt, skulle priset sjunkit till produktionskostnad. Vilket det inte har gjort och alltså är din ”matematiska modell” helt värdelös.
      Alla exempel du själv tar upp visar att din ”teori” inte håller måttet, att den är fullständigt värdelös och helt utan koppling till verkligheten.

     • Lite kul med alla hans ”självmål”…

     • Priset sjunker beroende på konkurrenssituationen och kundernas beteende. En del marknader bryr sig inte kunder om att få mest prisvärda alternativet. T.ex. käkar jag ute nån gång ibland istället för att laga mat hemma. Farmor bakar kakor åt sina barnbarn istället för att köpa proffsbullar från konditori och en del kopierar istället för att ha spotify eller köpa skivor. En del trivs med att köpa tjänsten proffsklippning och en del nöjer sig med att köra hobbyröj med budget-trimmern från Clas o Company för 300 spänn.

      Det är en helt självklar del av friheten att välja hur man gör i dessa olika exempel.

      Har du så himla svårt att förstå detta?

     • Men LOL Thomas…

      Du missar fortfarande att min teori förutsätter obegränsad tillgång. Kläder är inte obegränsade, inte heller Wii-konsoller. Däremot så sänks priset om ingen vill ha, och priset höjs om för många vill ha. Vilket man kunde observera med Wii-konsoller på andrahandsmarknaden där du kunde köpa knappt använda eller till och med fabriksförseglade Wiis till tredubbla priset under tillgångsbristen. Samma sak med reapriset – kläderna säljer inte så man sänker priset tills de säljer.

      Du säger att några få produkter fungerar enligt klassisk marknadsteori, men det är ju i stort sett ALLA produkter som fungerar så! 🙂

    • Och sedlar och mynt, de har inget värde utöver papperet och metallen?

     Din oförmåga att se skillnad mellan informationsbärare och innehåll är häpnadsväckande. Du lever i en drömvärld, troligen för att du inte förstår eller inte accepterar verkligheten som vi andra gör. Med tanke på den frenesi du och gurra lägger på att lägga fram era teorier som om de vore verklighet så börjar det närma sig punkten där ni bör överväga att söka professionell hjälp.

     • ”Och sedlar och mynt, de har inget värde utöver papperet och metallen?”

      Sedlar och mynt har idag endast ett värde för att staten kan hota att slänga dig i fängelse om du inte använder rätt betalmedel som ‘pengar’ och betalar din skatt med. Varför tror du bitcoin får en så stor uppmärksamhet? Det är en av de få valutorna i världen där ingen stat har monopol på att trycka pengarna och inga banker har monopol på pengaöverföringar.

      Det har inget ‘värde’ att professionella gamblers i banker ska driva manipulera ekonomin och pengaapparaten. Bättre med ett system där ngt som verkligen skapar värde ligger till grund: beräkningskraft. Få saker har gett oss så mkt fantastiska nya möjligheter och uppfinningar de senaste 40 åren som den beräkningskraft som elektronik och datorer medför.

      ”Du lever i en drömvärld, troligen för att du inte förstår eller inte accepterar verkligheten som vi andra gör.”

      Verkligheten är idag att vi har nya transportmedel ( internet ) och produktionsmedel ( datorer ) som kan mångfaldiga kunskap och kultur utan råvaror ( datafiler ) och att kopior har därför i all väsentlighet blivit gratis. Kan du inte acceptera det så är det nog du som behöver hjälp.

     • @FG
      ”Sedlar och mynt har idag endast ett värde för att staten kan hota att slänga dig i fängelse om du inte använder rätt betalmedel som ‘pengar’ och betalar din skatt.”

      Saker och ägodelar har idag endast ett värde för att staten kan hota att slänga dig i fängelse om du inte använder betalmedel som ‘pengar’ utan istället väljer att bara ”ta, stjäla, lägga rabarber på” det som inte är ditt.
      Så du ser vännen, det samma gäller även för allt annat.

     • Äganderätten har vi för att fysiska prylar är unika och om jag tar något från dig så blir du av med det. Det är helt olika för kopior – om jag kopierar en fil av dig så har ju du din fil kvar.

      Intressant att du tar upp stjäla, för det är ju vad staten gör när den driver in skatt. Eller egentligen är det lite mera att likna vid utpressning. Och att det är bankerna som får de skattepengarna i slutändan, det såg vi ju 2009.

      Banker hjälper till att peka ut skatterna – staten sätter fram hot om våldskonsekvenser för de utpekade om inte staten får pengar. Bankerna blir belönade genom att de blir de första som får del av pengarna som rånarbaronerna i staten har ensamrätt att trycka.

      Tror inte det kommer hjälpa att ni i sömnen ropar ”Det är Robin Hood jag vill ha” när ormen sätter gaddarna i täcket så småningom.

     • @FG

      LOLOLOL vad du inte kan följa din egen tråd och ditt eget resonemang.

      Du hävdar först:
      ”Sedlar och mynt har idag endast ett värde för att staten kan hota att slänga dig i fängelse om du inte använder rätt betalmedel som ‘pengar’ och betalar din skatt.”

      Jag påpekar att det samma också gäller för alla andra saker, varpå du börjar yra om:
      ”Äganderätten har vi för att fysiska prylar är unika och om jag tar något från dig så blir du av med det. Det är helt olika för kopior – om jag kopierar en fil av dig så har ju du din fil kvar.”

      Du är så kass på att följa din egen tråd att man inte kan annat än häpna.

     • Försök nu inte slingra dig 😉 Det var du som började snacka om liknelser till stöld och då var jag ju tvungen att tillrättavisa dig.

     • Men du tar originalet utan att betala, så stöld är det ord som passar bäst.
      Man behöver inte bli av med något för att bli bestulen.

     • @FG

      Slingergurra försöker framställa saker som att ngn annan slingrar sig, LOLOLOLOL.

     • Jag tar ju inte alls originalet, ingen blev nämligen av med originalet. 😉

     • @FG
      LOL, ute och cyklar än en gång på hall i is på öppet hav med båda fötterna i klaveret.

      PRV påvisar klart och tydligt att du har fel vad det gäller patent.

      Ditt påstående ”Sedlar och mynt har idag endast ett värde för att staten kan hota att slänga dig i fängelse om du inte använder rätt betalmedel som ‘pengar’ och betalar din skatt.”
      Är applicerbart på allt annat du kan tänka dig och inget unikum för pengar.
      Alltså sparkar du in öppna dörrar medan du samtidigt cyklar på hall is, på öppet hav med fötterna i klaveret och grodor hoppandes ur din mun.

      ”Jag tar ju inte alls originalet, ingen blev nämligen av med originalet.”
      Vem har hävdat att du tar ett ”original” vad är det du svarar på?

     • ”Man behöver inte bli av med något för att bli bestulen.”

      Om ngn får något utan att jag blir av med det så är det helt enkelt inte stöld. Du kan bli spionerad på eller kopierad, men om du inte blir av med något så är det i varje fall inte stöld utan i så fall något annat brott.

     • @FG
      ”Om ngn får något utan att jag blir av med det så är det helt enkelt inte stöld. ”
      Ta upp det med Sturmbannführer Troberg som klart och tydligt säger att fördelning av redan insamlade skattemedel är stöld.

     • @Sten: Skillnaden mellan dig och Troberg är att hon har sedan länge slutat kalla det för stöld – men du och dina antipiratkompisar fortsätter med stöldjämförelserna ändå, hela tiden.

      Vem är mest korkad – pesonen som säger en korkad sak, blir tillrättavisad och sedan slutar hävda sagda påstående – eller personen som, trots att den gång på gång blir motbevisad, envetet fortsätter med samma motbevisade argument?

      Upphovsrättsintrång är inte, kan inte och kommer aldrig vara stöld, snatteri eller rån. Det är inte, kan inte och kommer aldrig vara ens i närheten. Detta är ett mätbart fakta som man logiskt kan bevisa. Så stfu already. 🙂

     • @PW
      ”Troberg är att hon har sedan länge slutat kalla det för stöld ”

      När ”slutade” hon kalla skattefördelning för stöld?
      Det senaset hon gjorde var att insistera på att det var rätt att kalla det för just detta.
      På samma sätt som hennes felaktiga uppgifter i SVD angående TPBs reklamintäkter aldrig blev korrigerade.
      När jag påpekade felaktigheten i hennes text så blev jag bannad från hennes kommentarsfält.
      Så mycket för det fria ordet.

     • You are a sad, bitter little man and I pity you for your narrow views of the world.

     • @PW

      Och vadan denna ingivelse att – vid påvisande om ditt felaktiga påstående om Trobergs nyttjande av ordet stöld – används engelskt språk?
      Det resulterar absolut inte i att din felaktighet, eller Trobergs för den delen, på någotvis blir mindre felaktig.

     • I ett sista desperat försök att se trovärdig ut försöker Sten att ta till det allra seriösaste och ålderdomligaste språkbruket, för någon substans i det som skrivs finnes ju knappast.

      Aldrig hört talas om : ”Never try and beat your opponent with style if you can beat them with substance”. 😉

     • @FG

      ”I ett sista desperat försök att se trovärdig ut försöker Sten att ta till det allra seriösaste och ålderdomligaste språkbruket, för någon substans i det som skrivs finnes ju knappast.”

      Och din strålande brist på livserfarenhet slår till med än mer glittrande kraft.
      Vännen din vän vid namn PW, försökte göra precis det du beskriver genom att nyttja det engelska språket (när hans argument rann ut i vasken och ned i avloppet där de hör hemma).
      Jag svarade då med samma mynt men via ett mer ålderstiget svenskt språkbruk som en travesti på PWs.
      Men att du skulle kunna vara kapabel till förnimma dessa nyanser är absolut inte att förvänta då du lever i en fabel där PPmuppar som mest bräker.

     • FG förklarar det hela utmärkt, men för att tillägga; sedlar och mynt har värde för att de är i begränsad upplaga. Vad händer när ett land startar tryckpressarna? Tja, titta bara på Tyskland före andra världskriget. Det var billigare att tapetsera väggarna med sedlar än att använda dem som betalningsmedel. Perfekt exempel som bevisar min tes. 🙂

     • Pengar och mynt har värde för att de går att omvandla till varor och tjänster. Ditt exempel visar inte alls på din tes, den motbevisar den snarare. Värdet i pengar finns där oavsett vilket motiv det är på sedeln eller myntet. Värdet i musik eller film finns där oavsett om det är lagrat på en DVD, ett rullband eller ett USB-minne.

      Varför har du så evinnerligt svårt att skilja på förpackning och innehåll, försäljning och distribution, laglig konkurrens kontra otillbörlig/olaglig konkurrens i form av piratkopiering? Obildbar?

     • ”Pengar och mynt har värde för att de går att omvandla till varor och tjänster”

      Så länge folk går med på att de har ett värde så har de ett värde… 🙂

      Sen om folk inte anser att ngt har ett värde längre, ja då störtdyker ju värdet. Oavsett om det rör sig om dollars, kronor, guld, eller nån nyupptäkt exotisk sort kaffe som färdas genom tarmarna på ett regnskogsdjur.

      Om ingen vill ha kronor i slutändan, ja då blir de helt enkelt värdelösa.

     • Så du menar att om ni pirater lyckas tillräckligt bra med att förfalska pengar så blir alla sedlar värdelösa? Fast det är ju ett brott som ska bekämpas innan det får för stor spridning, pss som piratkopiering av musik och film som är en annan typ av brott men likafullt ett brott.

      Vad jag vet så är fortfarande kopior av musik och film VÄLDIGT eftertraktade, dvs har ett högt värde. Så eftertraktade att många rent av riskerar fängelse och höga böter för att sno gratis kopior istället för att betala ärligt för sig och inte låta andra stå för kostnaderna.

     • ”Så du menar att om ni pirater lyckas tillräckligt bra med att förfalska pengar så blir alla sedlar värdelösa?”

      Det behövs inte förfalska några existerande valutor. Kryptovalutor kan lösa flera av de systemfel som fiatvalutorna lider av. Valutor som ger folk större frihet och som politikerna och bankirerna inte kan fiffla och manipulera med och som kreditkortbolagen inte kan systematiskt trakassera varken oönskade uppstickar-företag eller politiska organisationer som söker donationer.

      ”Vad jag vet så är fortfarande kopior av musik och film VÄLDIGT eftertraktade, dvs har ett högt värde”

      Dricksvatten har ett högt värde, ändå får varken Loka eller Ramlösa eller någon företrädare för dem pengar när jag dricker mitt kranvatten. Du får inte blanda ihop att ngt är eftertraktat med vilket värde det har.

      Det som är relevant är mängden arbete och mängden råvaror som går åt när någon ska ta del av något. Att ta betalt för kopiorna i efterskott är ju förstås bara en dålig ursäkt att ta betalt för gamla bedrifter. Det fattar minsta barn idag.

     • Det är inget fel alls i att ta betalt för gamla bedrifter, så fungerar majoriteten av alla företag, på ett eller annat sätt även om andelen ”gammalt arbete” kontra ”nytt arbete” i en produkt eller tjänst varierar.

      Du lider av vanföreställningar när du tjatar om gammalt arbete och dina ekonomiska teorier har ingen som helst koppling till verkligheten. Oavsett vilken produkt eller tjänst man köper så finns det bara ett par frågor att ta ställning till:
      – Vill jag ha den och vad är den värd för mig?
      – Vad kostar den?
      – Tycker jag att priset motsvarar värdet för mig?

      Sen finns det en väg till, som tjuvar, fuskare och snyltare överväger:
      – Kan jag på något sätt få tag i produkten/tjänsten utan att betala, även om detta är olagligt?

      Dessa tjuvar, fuskare och snyltare ställer sig sällan följdfrågan:
      – Blir någon annan lidande av min olagliga handling?

      Man skiter helt enkelt i allt och andra för egen vinning.

     • Det är fullt mänskligt att vilja sitta på rumpan och dra in pengar på gammalt jobb. Värsta najs villkoren ju. De flesta skulle nog frestas att försöka sig på det. Därmed inte sagt att det är särskilt moraliskt försvarbart…

      Kan du inte inse hur samhället skulle bli om de flesta av oss fick sådana lyxvillkor att göra något en gång och sen ta betalt obegränsat i efterskott för den arbetsinsatsen?

      Vidare har du fel när du påstår att de flesta idag får pengar för gamla bedrifter. De flesta av oss får pengar för att erbjuda sitt löpande arbete på arbetsmarknaden.

      Sen verkar du lida av grandiosa vanföreställningar när du anser dig ha värsta adels-privilegiumet att sabba andras frihet för att du ska få dra in pengar på dina önskevillkor.

      Det finns nämligen ingen bransch som ska ha såna lyxvillkor att hindra andra att företaga bara för att maximera sin egen vinst…

     • ”Det finns nämligen ingen bransch som ska ha såna lyxvillkor att hindra andra att företaga bara för att maximera sin egen vinst…”

      Men det finns ju inga som helst hinder för vem som helst att skapa egen musik eller film och sälja. Snacka om vanföreställningar!

      Det är självklart att man inte får sälja andras musik eller kopiera/sno, lika lite som att du får sälja Ikeamöbler utan tillstånd från Ikea.

     • ”Men det finns ju inga som helst hinder för vem som helst att skapa egen musik eller film och sälja. ”

      Kritiken gäller ju att spridningen är förbjuden att göra på hobbybasis, inte att själva skapandet skulle vara förbjudet. Hobby-spridning har blivit gratisreklam för kreatörernas arbete.

      Det är ju förstås till proffs-distributörernas förtret, eftersom det ÄR tufft att konkurrera med hobbyverksamhet, fråga bara resturanger som måste konkurrera med hemlagat och frisörer som måste konkurrera med pirat-frisörer. Säkert förlorar både resturanger och frisörer pengar på lunchlåderister och hobby-klipperister. Men det är en självklar del av friheten i ett fritt land att välja på att betala för en proffstjänst eller att göra något som en hobby på egen hand.

     • Pengar är fortfarande en produkt. Att du inte tycker så visar rakt av att du inte förstår ekonomi eller de ekonomiska modeller vårt samhälle bygger på. Simple as that.

     • Men har du visat på praktiska exempel som styrker teorin du lägger fram?

     • De praktiska exemplen ska vara från källor skyddade av copyright, menar du.. eller? Pengar från en valuta är som allting annat i en ekonomi, har ett utbud och en efterfrågan. Staten har monopol att reglera utbudet genom att pressa nya pengar. Bankerna får manipulera genom att de får låna ut mer pengar än vad de har täckning för.

      Bankerna hjälper staten att dra in skatt och som tack för besväret hjälper staten bankerna när de gamblat bort folks pengar genom att generöst ”ja men det är luuuugnt, vi tar det på skattenotan”.

      Och framförallt har du i praktiken idag ett oligopol för elektroniska pengatransaktioner som redan använts för att ”ge rött kort” åt både politiska aktivister så väl som snuskbutiker i Skåne 😀 Alltså är knappast den nuvarande ekonomiska ordningen kompatibel med vare sig demokrati eller en fri marknad eller med fritt företagande.

     • Bla bla bla, vitt brus…
      Alla källor är upphovsrättsligt skyddade, det är default, sen kan man välja, som upphovsrättsinnehavare, hur man tillåter spridning.

      Praktiska exempel som visar på hur kalkylen gäller i andra sammanhang, med andra varor och tjänster.

     • Uppenbarligen kan man inte bestämma det längre. För världen har slutat fungera så.

 19. […] Ett tydligt exempel är att upphovsrätten i vissa lägen kan stå över yttrandefriheten, vilket EU-domstolen tydligt bekräftade i fallet TPB och Peter Sunde, man ansåg i detta fall att visserligen är upphovsrättslagen en inskränkning i […]

 20. […] avslår Europadomstolen Peter Sundes och Fredrik Neijs begäran om prövning i TPB-fallet, man anser att svensk domstol gjort ett bra jobb och att upphovsrätten i detta fall väger tyngre […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in: