Piratpartiet riskerar att stämmas för sin medverkan i The Pirate Bays kriminalitet

Jag har  undrat varför det inte har kommit tidigare, att Piratpartiet hotas med stämning för sin medverkan i The Pirate Bays kriminalitet. Det råder ju knappast någon tvekan längre, personerna bakom har i laga kraft vunna domar som inte kan överklagas. TPB drivs vidare och har exakt samma syfte och resultat som tidigare. Piratpartiet levererar bandbredd till TPB fullt medvetna om att deras verksamhet är kriminell, man agerar inte som någon oskyldig internetleverantör som ”inte visste” utan man gör det fullt medvetet i form av lagtrots och som en politisk handling. Tydligare uppsåt till medverkan till brott mot upphovsrättslagen i samarbete med TPB kan man knappast finna.

Nu har Rättighetsalliansen (tidigare Antipiratbyrån) hotat med stämning om man inte stänger av leveransen innan den 26 februari. Enligt brevet från Rättighetsalliansen till Piratpartiet framkommer bl.a. följande:

I februari 2012 beslutade Högsta domstolen att inte lämna prövningstillstånd i det sk Pirate Bay- målet. Genom det beslutet blev det slutligen fastställt att inte endast den som administrerar en illegal fildelningstjänst utan även den som tillhandahåller internetaccess till en sådan illegal tjänst begår en brottslig handling. Trots att det har klarlagts genom rättslig prövning har ni fortsatt med denna verksamhet. Eftersom övriga rättsliga åtgärder är uttömda återstår för oss att begära att ni upphör med att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay.

Genom detta brev är ni formellt informerade om att intrång i rättigheter som skyddas av upphovsrättslagen sker genom Pirate Bay och att ni medverkar till dessa intrång genom att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay.

Enligt upphovsrättslagen kan den som medverkar till intrång förbjudas vid vite att fortsätta med sin medverkan och åläggas att betala skadestånd för den skada som medverkan har orsakat. Reglerna gäller bl a för juridiska personer, inklusive ideella föreningar som Piratpartiet och Serious Tubes, deras styrelseledamöter och andra ställföreträdare.

Ansvaret för medverkan till intrång är enligt upphovsrättslagen omfattande. Fyra personer har dömts till fängelse och betydande skadestånd för medverkan till upphovsrättsintrång för att bl a ha deltagit i driften av eller tillhandahållit bredbandsuppkoppling/internetaccess till Pirate Bay. Vidare har Svea hovrätt förbjudit två företag vid vite om 500 000 kronor att i det ena fallet tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay och i det andra fallet tillhandahålla internetaccess till en tracker som användes för olaglig fildelning (Svea hovrätt mål nr Ö 7131-09 och Ö 8873-09 samt mål nr Ö 10146- 09). Stockholms tingsrätt fastställde i dom den 16 oktober 2012 förbudet som meddelats intermistiskt av Svea hovrätt i mål nr Ö 7131-09 och mål nr 8873-09 (Stockholms tingsrätt mål nr T 7540-09 och mål nr T 11712-09).

Mot bakgrund av detta begär de rättighetshavare som vi företräder att Piratpartiet och Serious Tubes omedelbart upphör med att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay. Om besked inte lämnas senast den 26 februari 2013 om att medverkan till intrången upphört kommer Rättighetsalliansen att väcka talan inför domstol utan ytterligare meddelande.

Det ska bli intressant att se om Anna Troberg är beredd att gå i fängelse, piratpartierna i andra länder har inte vågat fortsätta med sina proxies och svenska Piratpartiets medverkansgärning är betydligt mer omfattande än att sätta upp en proxy.

Enligt pressmeddelande från Anna Troberg hävdar man att verksamheten är laglig, vilket är ett oerhört korkat uttalande. Önsketänkande, ja – lagligt, nej.

– Piratpartiets verksamhet är laglig och laglig verksamhet ska inte behöva utsättas för hot av den här typen. Det är inte olagligt att förse Pirate Bay med internetaccess, säger Troberg. Det finns ingen lista över olagliga sajter som internetleverantörer inte får ge internetuppkoppling till.

Dessvärre är den typ av utpressning som Piratpartiet nu utsätts för inte ovanlig. Stora och små internetleverantörer utsätts ofta för liknande påtryckningar från upphovsrättsindustrins advokater.

– När man tycker att lagen inte räcker till tar de saken i egna händer och spänner åt tumskruvarna mot individer och företag som har svårt att hävda sig mot upphovsrättsindustrins penningstarka jättar, säger Troberg. Det är beklämmande att de tillåts fortsätta på det här viset med både politikernas och rättsväsendets goda minne.

Piratpartiet har nu till den 26 februari på sig att ta ställning till hur man ska hantera Rättighetsalliansens hot om en rättsprocess.

– Liknande fall har präglats av galopperande rättsröta och det är naturligtvis en sak vi måste ta i beaktande när vi beslutar hur vi ska gå vidare med den här saken. I dag är det tyvärr så att det faktum att en verksamhet är laglig inte är en garanti för att man ska få en rättvis rättegång. Det är just därför Piratpartiet finns och behövs mer än någonsin, avslutar Troberg.

Och så för man förstås fram sina konspirationsteorier om rättsröta. Varför inte läsa lagen istället?

Anna Troberg skriver följande på sin blogg:

Partiet kommer naturligtvis att läsa igenom brevet noggrant, fundera på hur olika handlingssätt kan påverka både partiet och enskilda personer inom partiet. Vi behöver inte ge något besked förrän den 26 februari. Det finns ingen anledning att stressa fram ett oövervägt beslut. Det finns väldigt många aspekter att ta i beaktande.

På ett mer personligt plan, så ska jag sätta mig ner med min flickvän och fundera lite över hur vi rent praktiskt löser livet om det visar sig att mitt politiska engagemang potentiellt kan kosta oss både månader ifrån varandra och vår ekonomiska trygghet för en tämligen oöverskådlig framtid. Hur har man ett sådant samtal? Jag vet inte, men jag vet att det är ganska många som kommer att försöka ha liknande samtal med sina nära och kära ikväll.

Jag kan i dag inte säga om vi kommer att välja att ta fighten i rätten eller om vi tar den utanför rätten. Det kommer partisamtal och privata samtal under dagarna som kommer att avgöra.

Om man nu är så säker på sin sak, att det skulle vara lagligt, då förstår jag inte alls varför man tvekar. Troligen inser man att det man gör med stor sannolikhet kan anses vara olagligt och därför tvekar man. Man har helt naivt trott att ingen skulle våga stämma dem för att de är ett politiskt parti, precis som Peter Sunde har sagt upprepade gånger. Kriminella önsketänker så gärna och när de sen sitter i finkan så är det förstås någon annans fel att de hamnade i skiten. Nu ska det bli intressant att se hur säkra Piratpartiet är på sin sak.

Mogenheten i piraternas reaktioner kan studeras i Anna Trobergs forum. Exempel från Anders Troberg:

anders troberg

Längre ner i tråden pratar han om jihad…

24 svar

 1. Märkligt att man, från Piratpartiets sida är så snabba med att kommentera det hela. Det hade kanske varit vettigare om de hade läst igenom brevet ordentligt, diskuterat det hela med egna jurister och sedan uttalat sig. Hela uttalandet från Troberg stinker av affekt, ”rättsröta”, ”hot av den här typen”, ”utpressning”, ”påtryckningar”, ”spänner åt tumskruvarna”, ”beklämmande att de tillåts fortsätta”, ”galopperande rättsröta” och ”inte är en garanti för att man får en rättvis rättegång”.

  Det är uppenbart att man inte läst igenom brevet ordentligt, eller diskuterat det med egna jurister, när Troberg säger: ”Partiet kommer naturligtvis att läsa igenom brevet noggrant…”

  Det hela är lite talande för hur Piratrörelsen agerar, pratar utan att tänka igenom och kolla upp fakta. Överilat och i affekt.

  Besynnerliga människor det där…

  • Jo. När man gång på gång så kaxigt uttalar sig om att det man gör är lagligt så är det konstigt att man mer eller mindre står handfallen när ett brev med hot om stämning kommer.

   Har man ens diskuterat det med en jurist? Det förefaller osannolikt. Troligen bygger man sin juridiska uppfattning önsketänkande och strutsmentalitet.

 2. För att vara väldigt mån om att man använder ords rätta betydelse så är Troberg väldigt frikostig med att kalla vanliga förfaranden i civilrättsliga mål för andra saker än vad de är…

  Väldigt underhållande, förstår man inte att man skickar sådana här brev för att man inte vill ha en rättsprocess, man vill ge dem en chans att undvika en process och risken att bli fällda och då få stå för kostnaderna. Det är snarare schysst än att likna vid utpressning…
  Kul! De lever vidare i sin fantasivärld…

  • Hoppas verkligen att det blir en rättsprocess så att vi får ännu ett prejudicerande fall att luta oss emot.

   Men om Piratpartiet backar ur (görs då troligen via en rejäl omgång med konspirationsteorier) så är det ju ändå en seger för rättvisan.

 3. Måste hålla med föregånde talare i tråden. Det är fraperande hur piraterna tar till bloggar och kommentarsfält innan de har läst igenom brevet noggrant eller kontaktat egna jurister. Anders Troberg uppmanar till och med till attack mot privatpersoner hos rättighetsalliansen. Här pratar vi om hot påriktigt.

  ”Vi måste gå på personer, och gå på dem hårt.

  Det råder ingen brist på namn, Pontén, Wadstedt, Norström, Keyser, de 50 poliserna som deltog i attacken mot TPB osv. De måste vi slå ner på, och vi måste göra det så att den personliga prislappen på att bråka med oss blir för hög för att de ska våga göra det. Att bråka med oss ska vara en automatisk karriäravslutare och en katastrof för ens personliga liv.”// Anders troberg

  Ett mer intelligent tillvägagångssätt hade varit att samråda med varandra, kontakta jurister och sedan göra ett pressmeddelande.

  • Var hittade du detta. Snacka om omogna personer!

   • I kommentarsfältet på Anna Trobergs inlägg som du länkade till. En bit ned så skriver Anders troberg bland annat det jag citerade. Finns också vissa som tycker att PP ska strunta i att ta in jurister och istället föra sin egen talan i rätten.

    • OK. Jag tog ett snapshot och kompletterade huvudinlägget med detta huvudlösa…

     • Syskonen Troberg har väl alltid haft en tendens att yttra saker före de tänkt färdigt… det visar dessa två, om än olika, exemplen, av två olika personer, tydligt på.

  • Piraterna och gängen på Avpixlat blir alltmer lika varandra.
   Okunniga och fyllda av hat.

   • Ja ”kunnig” är man väl om man läser de etablerade copyrightskyddade medierna och tror på deras version. Suck… Kanske borde ta med i beräkningen vilken provocerande von-oben attityd ganska många skribenter på etablerade medier nu för tiden faktiskt har och sen fråga sig varifrån hatet kan komma? Det behövs ett visst mått av provokation för att synas. Inte alls säkert att det är illa menat för det.

 4. Det bör tilläggas att Anna tydligt har tagit avstånd från den enskilda kommentaren du lyfter fram men även från hot och personangrepp i allmänhet i en egen bloggpost (http://www.annatroberg.se/2013/02/20/ett-omtumlande-dygn-da-allt-vandes-upp-och-ned/).

  Läser man alla kommentarer så ser man att den åsikt du väljer att lyfta fram här, trots att den inte är ensam, inte är representativ bland de som har kommenterat. Det är med andra ord inte rättvist av dig att prata om ”piraternas reaktioner” med hänvisning till en minoritet av de som har kommenterat.

  • Visst, Anna brukar ibland försöka lugna ner de värsta yttringarna. Men sen kan hon i nästa sekund förfalla till överdrifter och osanningar på samma tema som Falkvinge, om bl.a. mutade polisen. Det måste vara besvärande för henne att ha en bror som låter som en fullblodad anarkist/terrorist i hennes blogg.

   • Det är nog minst lika besvärande att ha dig som motdebattör. Inte på grund av dina argument, men på grund av din avsaknad därav.

    Att hålla Anna ansvarig för vad hennes bror säger/tycker/gör är guilt by association. En typ av argumentationsfel.

    • ”Att hålla Anna ansvarig för vad hennes bror säger/tycker/gör är guilt by association. En typ av argumentationsfel.”

     Men det gjorde jag ju inte, jag skrev att det måste vara besvärande för henne, inget annat. Med andra ord var det du som begick ett argumentationsfel när du falskeligen påstod att jag höll henne ansvarig, vilket jag alltså inte gjorde.

     • Du har två långa citat av vad Anna har skrivit och avslutar sedan med att skriva: ”Mogenheten i piraternas reaktioner kan studeras i Anna Trobergs forum. Exempel från Anders Troberg:”

      Istället för att mäta ”mogenheten” i vad Anna själv har skrivit försöker du göra det genom att handplocka avvikande åsiker som passar dina syften och som är lättare att argumentera mot.

   • Vad är det för osanning om Jim Keyzer menar du? Att han först lett förundersökningen i TPB målet och sen fick en glassig anställning på Hollywood?

    • Det vanligaste osanning om Jim Keyzer är väl den att alla PPmuppar konstant skriver att han är mutad.
     Mig veterligen är han inte dömd för mutbrott.

     • Haha, men du är ju inte lite trög du. 😀

      Klart att polisen inte själva skulle erkänna att de är korrumperbara. Det är ju som att ange sina egna kolleger. I de flesta sammanhang kan du förstås inte räkna med att folk (vågar) gör det.

      Det är väl hur ofta som helst du får se ”nedlagt i brist på bevis” när en polis misstänks för något. Det är ju för att det behövs en fristående instans som kan granska polisen.

      I demokratier är det medier som traditionellt har denna rollen. Ja när de inte har fullt upp att rescencera viner och skriva om Zlatan och ”Mellon” och låtsas bli förskräckta över sexuell frispråkighet (hjääälp äckelgubbar! sexism!!) och framförallt skriva en massa om alla jättefarliga terroristpedofilrånbögmördare där ute.

     • @Hairypie

      Och så Gurra kommentarer på ngt som diskuterades för ett halvår sedan.
      Att kalla ngn trög när du själv inte klarar av att komma med ett svar snabbare blir intet annat än patetiskt. Men ordet patetisk är ju trots all ditt mellannamn.

 5. ”Om man nu är så säker på sin sak, att det skulle vara lagligt, då förstår jag inte alls varför man tvekar.”

  Att ha rätt och att övertyga domstolen om att man har rätt är två väldigt olika saker, speciellt om domstolen i fråga har mutade förundersökare och jäviga domare. Och vad är brottsrubriceringen egentligen? Medhjälp till medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott?

  Jag hoppas PP faktiskt tar fighten i domstol då det i det långa loppet skulle hjälpa mer än stjälpa. Men samtidigt har jag full förståelse för att man inte vill ha hela sitt ekonomiska och sociala liv slaget i spillror. Det är jämförbart med att riskera livet i en duell.

  Jag hade stått upp och kämpat personligen, till 110%, men det är för att jag är en person som vågar satsa allt också. Men det är inte mitt beslut, det är folket i styrelsen som bestämmer det.

  Men jag säger bara en sak… Bra jobbat! Upphovsrättsmaffian har lagt till ännu ett lager av vertikalitet till PP. 🙂

 6. […] sig märkliga uttryck. Tidigare skrev jag om Piratpartiets ordförandes bror, Anders Troberg, som vill att man ska gå på personer hårt, personlig jihad osv. Nu såg jag ett inlägg av Rick Falkvinge där hans missnöje med ett uttalande från vice […]

 7. […] om att det personliga priset för att ha piratfientliga åsikter ska vara högt? Personlig jihad, att åklagare och poliser som var inblandade i TPB-fallet ska få sina liv förstörda? Och att man på olika sätt försöker använda sin maktposition på nätet genom att censurera […]

 8. […] priset för att tycka fel ska vara hårt, personlig jihad osv. Anders Troberg går så långt att han anser att de poliser och åklagare som deltog i aktionen mot TPB ska få resten av sina liv för…. Fasansfulla åsikter, helt tvärtemot de falska hänvisningarna till yttrandefrihet och allmän […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: