Piratpartiet fegar ur när de blivit varse om att lagen gäller

Så kom då den dagen jag länge förutspått, att Piratpartiet måste välja att sluta leverera bandbredd till The Pirate Bay eller stå för konsekvenserna för det i rätten. Man har varit kaxiga länge nu och hävdat att man inte gjort något olagligt. Ja det är ju lätt att säga när man saknar juridiska kunskaper och går på hur man anser att lagen borde fungera istället för hur den verkligen fungerar.

Givetvis poppar någon annan aktör in och vill ”ta över”, i detta fall piratpartiet i Norge och det i Spanien som backup. Man pratar med kluven tunga om var TPB är lokaliserad, vilket givetvis är nonsens eftersom det för piratpartierna endast handlar om att sätta upp en fasad och gå in som mellanhand av politiska skäl, TPB behöver givetvis inte denna bandbredd av tekniska skäl och man har gott om pengar att köpa upp de serverresurser man behöver utan inblandning av något piratparti. Hur som helst är det bra att vi nu tvättat bort denna skamfläck från Sverige och jag hoppas och förutspår att man så småningom även kommer att se till att de inte kan använda SE-domänen som ju är ännu en skamfläck, Sverige ska inte medverka i kriminella handlingar för sajter som är lokaliserade vare sig i Sverige eller någon annanstans.

Vem är det här mest gynnsamt för?

Ja sannolikt för Sverige och rättvisan. På sikt även för den internationella rättvisan eftersom det blir mer och mer uppenbart att rättstillämpningen när det gäller nätrelaterad brottslighet måste internationaliseras, ensas till en acceptabel miniminivå och bli snabb och effektiv. Det kan inte få vara så att brottsligheten kan flytta runt mellan olika länder för att komma undan lagen och att övergreppen mot upphovsmännen fortsätter i år efter år. Detta är inte värdigt en rättsstat och inte heller i linje med alla länder som ratificerat den Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Bernkonventionen och Europakonventionen. Man måste visa mer handlingskraft mot nätrelaterad brottslighet!

Äntligen är gratisätarextremisternas skräckvälde i Sverige via Piratpartiet slut.

De som missgynnas mest är antagligen svenska Piratpartiet. Att fega ur kommer knappast att ge nya medlemmar. Man har länge hävdat sin rätt men när det blir skarpt läge så fegar man ur och är inte beredda att ta striden. Det är alltid lätt att vara kaxig när man låter någon annan ta striden. Enligt SvD så säger Anna Troberg följande men jag tror att hon har fel, när inte ens fildelarpartiet står på sig i fortsatt lagtrots, vem ska då göra det?

– Det här är den gnista som behövs för att folk ska komma igång inför valet. Jag tror att de kommer att titta tillbaka och tänka att de inte skulle ha skickat det där brevet, säger Anna Troberg.

Men inte nog med detta, nu vill Anna Troberg polisanmäla Rättighetsalliansen för olaga tvång. Men ingen har ju tvingat Piratpartiet, det har ju varit helt frivilligt att både påbörja sänggåendet med TPB och att avsluta det. Det som istället kan rubriceras som tvång är alla de miljarder upphovsrättsbrott som begås med TPB som medhjälpare och som Piratpartiet har medverkat till. Upphovsmännen har i princip varit totalt försvarslösa i och med att rättvisan inte har lyckats hantera problemet på ett tillfredsställande sätt. Alltför många samvetslösa personer har då utnyttjat detta för egen vinning, både enskilda pirater och större aktörer som TPB och Piratpartiet.

Troberg är dock inte främmande för
att rikta rättsväsendets granskande öga mot Rättighetsalliansens
agerande:

– Piratpartiet har styrelsemöte i
helgen. Jag kommer att rekommendera styrelsen att polisanmäla
Rättighetsalliansen för olaga tvång. Det är viktigt att reda ut
exakt hur förlåtande systemet är för de som missbrukar rättsväsendet som ett sätt att tysta andra.

Piratpartiet TorrentFreak IDG Svd  SvD Dn  Anna Troberg Metro Svt SR NyTeknik

Förresten, visst är det väl lite kul att detta sker samma dag som TPB AFK visas i Svt?

Massiv piratdemonstration idag på medborgarplatsen LOL

Idag anordnade Piratpartiet en stor demonstration på medborgarplatsen i Stockholm.

Med anledning av att Rättighetsalliansen hotar att dra Piratpartiet och enskilda företrädare för partiet inför rätta för att man ger Pirate Bay internetaccess, arrangerar man nu på lördag en stöddemonstration för partiet och det fria samhället.

 

Ja där gick befolkningen verkligen man ur huse.. LOL. Kanske har man dragit sina konspirationsteorier lite för många gånger så att ingen lyssnar längre? Signaturen minata hade räknat och fått ihop hela 120 stycken. Svenska folket rasar…

Vilket dravel förresten man för fram. Att ”rättighetsmaffian” vill tysta politiker, det handlar ju inte ett dugg om detta utan att stoppa vidare lagbrott i och med TPB:s verksamhet. Piratpartiet får prata och yttra sig precis hur mycket man vill men att leverera bandbredd till TPB har INGET med yttrandefriheten att göra. Tror man det är man djupt okunnig om hur yttrandefriheten fungerar.

Det här är andra gången idag som jag refererar till Europakonventionen:

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-8A8A41768BA7/0/SwedishSuédois.pdf

Där står det följande om yttrandefriheten:

ARTIKEL 10
Yttrandefrihet
1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Hur vore det om Piratpartiet kollade upp fakta, punkt 2?

Christian Engström har även mage att kalla de som håller TPB uppe för ”politiska aktivister”, det är ju i själva verket kriminella personer som driver en sajt som tjänar grova pengar på att hjälpa andra att begå brott.

Piratpartiet erkänner äntligen sin juridiska inkompetens

Piratpartiet har under en längre tid levererat bandbredd till TPB, man har påstått att det varit fullt lagligt. Men det är givetvis önsketänkande. Nu när hot om stämning kommit från Rättighetsalliansen så har man blivit rejält skärrade och den kaxiga attityden verkar ha mildrats.

Enligt krönika av Anna Troberg, publicerad i PC för Alla 2013-02-21 09:38:

Det är inte olagligt att ge Pirate Bay eller någon annan sajt internetuppkoppling.

Ja den har vi ju hört förut. Så då är det väl bara att ignorera hotet om stämning från Rättighetsalliansen?

Men enligt Anna Trobergs blogg samma dag, även publicerat i ”Pirate MEP” Christian Engströms blogg, så skriver man nu ett ”öppet brev till alla jurister” och ber om hjälp:

Piratpartiet har extremt begränsade ekonomiska resurser. I det här fallet har vi dessutom extremt begränsat med tid. Vi behöver er hjälp och expertis.

Det skulle vara till stor hjälp om så många som möjligt av er kunde ge oss er professionella syn på det hela. Hur tolkar ni brevet? Hur ser våra odds ut? Hur bedömer ni att en rättegång skulle sluta? Vilka personliga risker tar våra styrelseledamöter och andra ställföreträdare? Annat som kan vara relevant.

Jag vill också be er som inte har juridisk utbildning och inte verkar inom rättsväsendet att inte spamma oss med era hemgjorda tolkningar. Vi behöver kvalificerad hjälp, inte subjektiva spekulationer och önsketänkanden. Hjälp oss istället genom att sprida den här förfrågan till jurister. Tack för förståelsen!

Det man indirekt säger med det här är ju att man faktiskt erkänner att man inte haft riktig koll på juridiken utan gått i säng med The Pirate Bay baserat på önsketänkande om hur lagen fungerar. Man har tydligen inte ens kollat upp det med sakkunniga, vilket verkar vara enormt klantigt. Det sista stycket jag citerar belägger ju i princip partiledningen med munkavle i frågan eftersom man ju indirekt även ratar sina egna hemgjorda tolkningar som man utgått från hittills.

Nu sitter man med skägget i brevlådan och hoppas på hjälp. Förhoppningsvis är den hjälpen en upplysning om att det med största sannolikhet är olagligt att bedriva medhjälp på ett sådant uppenbart sätt som Piratpartiet gör. De har ju gått ut gång på gång med att de levererar bandbredd till TPB, trots att de är fullt medvetna om i laga kraft vunna domar och fortsatt illegal verksamhet. Hur korkad får man vara?

Jag ställde en fråga i en av trådarna hos Christian Engström:

Varför ska ni fundera om ni är så bergsäkra på att det är lagligt?

Jag är tämligen säker på att ni kan bli fällda men välkomnar att stämningen prövas rättsligt.

Svaret jag fick var:

Eftersom det svenska rättsväsendet har visat sig vara genomkorrumperat och inte följa lagen i fall som har något med The Pirate Bay att göra.

Kommentar av Christian Engström — 21 februari 2013 @ 9:14

Återigen visar det sig att Piratpartiets politik vilar på en extremt lös grund baserad på diverse konspirationsteorier. Man kan absolut inte acceptera att upphovsmännen har lagliga rättigheter utan man anser sig ha rätten att medverka till att kränka dessa rättigheter via sin inblandning i TPB. Och när fakta kommer fram, lagen gäller, då hänvisar man till konspirationsteorier, precis som vilken kåkfarare som helst som inte kan inse att det är de egna handlingarna som satt personen i skiten. Nu återstår det att se hur länge Piratpartiets ansvariga vill sitta i skiten och om man även är beredd att ta striden i domstol. För nu går det faktiskt inte att gömma sig under ett ”politiskt parti” längre, det finns alltid en person som hålls juridiskt ansvarig och det lär vara Anna Troberg som partiledare.

Man har ofta varit kaxiga, med stöd av bl.a. Peter Sunde, och hävdat att man inte kan stänga av accessen till Piratpartiets server eftersom detta skulle vara politisk censur. Detta är nonsens. Man kan absolut inte begå lagbrott vare sig under förevändningen att man driver ett politiskt parti eller att man är bekännare av en låtsasreligion som Kopimismen. Man väljer själv om man vill bryta mot lagen, eller kunna fortsätta obehindrat med sin politiska verksamhet. Det är inte ”någon annan” som gör det valet, vilket man tycks tro med sitt gamla vanliga och omogna tankesättt.

Piratpartiet riskerar att stämmas för sin medverkan i The Pirate Bays kriminalitet

Jag har  undrat varför det inte har kommit tidigare, att Piratpartiet hotas med stämning för sin medverkan i The Pirate Bays kriminalitet. Det råder ju knappast någon tvekan längre, personerna bakom har i laga kraft vunna domar som inte kan överklagas. TPB drivs vidare och har exakt samma syfte och resultat som tidigare. Piratpartiet levererar bandbredd till TPB fullt medvetna om att deras verksamhet är kriminell, man agerar inte som någon oskyldig internetleverantör som ”inte visste” utan man gör det fullt medvetet i form av lagtrots och som en politisk handling. Tydligare uppsåt till medverkan till brott mot upphovsrättslagen i samarbete med TPB kan man knappast finna.

Nu har Rättighetsalliansen (tidigare Antipiratbyrån) hotat med stämning om man inte stänger av leveransen innan den 26 februari. Enligt brevet från Rättighetsalliansen till Piratpartiet framkommer bl.a. följande:

I februari 2012 beslutade Högsta domstolen att inte lämna prövningstillstånd i det sk Pirate Bay- målet. Genom det beslutet blev det slutligen fastställt att inte endast den som administrerar en illegal fildelningstjänst utan även den som tillhandahåller internetaccess till en sådan illegal tjänst begår en brottslig handling. Trots att det har klarlagts genom rättslig prövning har ni fortsatt med denna verksamhet. Eftersom övriga rättsliga åtgärder är uttömda återstår för oss att begära att ni upphör med att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay.

Genom detta brev är ni formellt informerade om att intrång i rättigheter som skyddas av upphovsrättslagen sker genom Pirate Bay och att ni medverkar till dessa intrång genom att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay.

Enligt upphovsrättslagen kan den som medverkar till intrång förbjudas vid vite att fortsätta med sin medverkan och åläggas att betala skadestånd för den skada som medverkan har orsakat. Reglerna gäller bl a för juridiska personer, inklusive ideella föreningar som Piratpartiet och Serious Tubes, deras styrelseledamöter och andra ställföreträdare.

Ansvaret för medverkan till intrång är enligt upphovsrättslagen omfattande. Fyra personer har dömts till fängelse och betydande skadestånd för medverkan till upphovsrättsintrång för att bl a ha deltagit i driften av eller tillhandahållit bredbandsuppkoppling/internetaccess till Pirate Bay. Vidare har Svea hovrätt förbjudit två företag vid vite om 500 000 kronor att i det ena fallet tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay och i det andra fallet tillhandahålla internetaccess till en tracker som användes för olaglig fildelning (Svea hovrätt mål nr Ö 7131-09 och Ö 8873-09 samt mål nr Ö 10146- 09). Stockholms tingsrätt fastställde i dom den 16 oktober 2012 förbudet som meddelats intermistiskt av Svea hovrätt i mål nr Ö 7131-09 och mål nr 8873-09 (Stockholms tingsrätt mål nr T 7540-09 och mål nr T 11712-09).

Mot bakgrund av detta begär de rättighetshavare som vi företräder att Piratpartiet och Serious Tubes omedelbart upphör med att tillhandahålla internetaccess till Pirate Bay. Om besked inte lämnas senast den 26 februari 2013 om att medverkan till intrången upphört kommer Rättighetsalliansen att väcka talan inför domstol utan ytterligare meddelande.

Det ska bli intressant att se om Anna Troberg är beredd att gå i fängelse, piratpartierna i andra länder har inte vågat fortsätta med sina proxies och svenska Piratpartiets medverkansgärning är betydligt mer omfattande än att sätta upp en proxy.

Enligt pressmeddelande från Anna Troberg hävdar man att verksamheten är laglig, vilket är ett oerhört korkat uttalande. Önsketänkande, ja – lagligt, nej.

– Piratpartiets verksamhet är laglig och laglig verksamhet ska inte behöva utsättas för hot av den här typen. Det är inte olagligt att förse Pirate Bay med internetaccess, säger Troberg. Det finns ingen lista över olagliga sajter som internetleverantörer inte får ge internetuppkoppling till.

Dessvärre är den typ av utpressning som Piratpartiet nu utsätts för inte ovanlig. Stora och små internetleverantörer utsätts ofta för liknande påtryckningar från upphovsrättsindustrins advokater.

– När man tycker att lagen inte räcker till tar de saken i egna händer och spänner åt tumskruvarna mot individer och företag som har svårt att hävda sig mot upphovsrättsindustrins penningstarka jättar, säger Troberg. Det är beklämmande att de tillåts fortsätta på det här viset med både politikernas och rättsväsendets goda minne.

Piratpartiet har nu till den 26 februari på sig att ta ställning till hur man ska hantera Rättighetsalliansens hot om en rättsprocess.

– Liknande fall har präglats av galopperande rättsröta och det är naturligtvis en sak vi måste ta i beaktande när vi beslutar hur vi ska gå vidare med den här saken. I dag är det tyvärr så att det faktum att en verksamhet är laglig inte är en garanti för att man ska få en rättvis rättegång. Det är just därför Piratpartiet finns och behövs mer än någonsin, avslutar Troberg.

Och så för man förstås fram sina konspirationsteorier om rättsröta. Varför inte läsa lagen istället?

Anna Troberg skriver följande på sin blogg:

Partiet kommer naturligtvis att läsa igenom brevet noggrant, fundera på hur olika handlingssätt kan påverka både partiet och enskilda personer inom partiet. Vi behöver inte ge något besked förrän den 26 februari. Det finns ingen anledning att stressa fram ett oövervägt beslut. Det finns väldigt många aspekter att ta i beaktande.

På ett mer personligt plan, så ska jag sätta mig ner med min flickvän och fundera lite över hur vi rent praktiskt löser livet om det visar sig att mitt politiska engagemang potentiellt kan kosta oss både månader ifrån varandra och vår ekonomiska trygghet för en tämligen oöverskådlig framtid. Hur har man ett sådant samtal? Jag vet inte, men jag vet att det är ganska många som kommer att försöka ha liknande samtal med sina nära och kära ikväll.

Jag kan i dag inte säga om vi kommer att välja att ta fighten i rätten eller om vi tar den utanför rätten. Det kommer partisamtal och privata samtal under dagarna som kommer att avgöra.

Om man nu är så säker på sin sak, att det skulle vara lagligt, då förstår jag inte alls varför man tvekar. Troligen inser man att det man gör med stor sannolikhet kan anses vara olagligt och därför tvekar man. Man har helt naivt trott att ingen skulle våga stämma dem för att de är ett politiskt parti, precis som Peter Sunde har sagt upprepade gånger. Kriminella önsketänker så gärna och när de sen sitter i finkan så är det förstås någon annans fel att de hamnade i skiten. Nu ska det bli intressant att se hur säkra Piratpartiet är på sin sak.

Mogenheten i piraternas reaktioner kan studeras i Anna Trobergs forum. Exempel från Anders Troberg:

anders troberg

Längre ner i tråden pratar han om jihad…

Kopiering är inte stöld – utom om det drabbar piraterna själva

Sharing is caring. Kopimismens hyllande av kopiera och sprid. Allt är så oerhört bra när man vill gömma sig under falska ideologier och t.o.m. religioner för att kränka andra människors rättigheter och snylta på de ärligt betalande konsumenterna.

Men nu har en finsk antipiratgrupp, CIAPC, kopierat TPB:s design på en kampanjsida. Det här måste väl verkligen vara något väldigt fint enligt pirater? Kopiera, sprid! Utöva själavård enligt kopimismen, använd de heliga symbolerna ctrl-c och ctrl-v….

Men ojdå, TPB-folket blev skitsura:

The Pirate Bay, generally quite supportive of copy-pasting, is not happy with CIAPC’s apparent infringement and plans to take legal steps against the anti-piracy group.

We are outraged by this behavior. People must understand what is right and wrong. Stealing material like this on the internet is a threat to economies worldwide,” a Pirate Bay spokesman told TorrentFreak.

“We feel that we must make a statement and therefore we will sue them for copyright infringement,” the spokesman adds.

“If not even IFPI and their friends can respect copyright, perhaps it’s time to move on?”

Återigen visar man sin dubbelmoral. Man pratar om vad som är rätt och fel, när det drabbar dem själva men inte när det drabbar någon annan uppenbarligen. Man använder t.o.m. det förhatliga ordet ”stjäla” om kopiering – när det är de själva som blir ”bestulna”.

Man upphör aldrig att förvånas över den s.k. piratlogiken som inte är någon egentlig logik utan bara tjuvars svammel och bortförklaringar.

Efteråt har de uttalat sig på Facebook om att det var ironi men det tror jag ärligt talat inte på eftersom det första uttalandet gjordes från TPB till TorrentFreak som ju är TPB:s sängkamrater. När man insåg sitt misstag försökte man släta över det med att det skulle vara ironi.

Peter Sundes trovärdighet som rättshaverist

Peter Sunde har ett (av många) problem, att han å ena sidan vill göra sig själv till en hjälte som en av personerna bakom The Pirate Bay, å andra sidan vill han utmåla sig själv som oskyldig och att han bara skulle ha varit en slags talesman, något som han bl.a. fört fram via den nådeansökan som avslogs av regeringen. Det fanns ju givetvis inga som helst skäl för nåd. I hans nådeansökan skriver han bl.a:

Min involvering i The Pirate Bay hade bara varit en enda: presstalesperson.

Det här stämmer givetvis inte, domstolen har fastställt hans inblandning och regeringen har inte funnit skäl för nåd.

Då vill han och hans piratvänner förstås peka på att hela vårt rättsväsende och regeringen är korrupt, något som är helt löjeväckande. Men nu är det faktiskt så att Peter Sunde själv i en intervju erkänner inblandning, tvärtemot det han så falskt lät påskina i sin nådeansökan. Adam Svanell från Svd:s kulturredaktion har intervjuat Peter Sunde som visar sig ha många bisarra drag. Ska vi ta några i högen?

Vi kan börja med det där med att han bara skulle vara presstalesman. Av intervjun framgår:

Och efterfrågan fanns. Redan efter ett år var tjänsten, Pirate bay, världens största bittorrent-tracker. När Gottfrid och Fredrik behövde programmeringshjälp tipsade någon om en bekant från #hack.se. Han hette Peter Kolmisoppi.

–Det var framförallt den tekniska utmaningen som lockade mig. Det var en sajt som växte kraftigt och man kunde programmera jäkligt snyggt, säger Peter.

Snart var han aktiv både i Piratbyrån och Pirate bay.

Så att programmera TPB, ”jäkligt snyggt” enligt Peter Sundes egen utsago, översätts alltså i rätten och i nådeansökan till ”endast presstalesman”?

Vidare:

–Har jag berättat om när jag sökte jobbet som landshövding på Gotland?

Peter flinar. En lång historia följer, om hur han reagerade på att politiker alltid tillsätter kollegor som landshövdingar. När Gotlands landshövding tvingades avgå sökte han därför själv jobbet. ”Som person är jag ärlig, lojal, principfast, ödmjuk och humoristisk” stod det i ansökningsbrevet.

Ja det var då en himla tur för Gotland att de valde bort honom. Ärlig?

Eller den här:

Under vår dag tillsammans har Peter hunnit berätta ett antal liknande anekdoter. En handlar om Sealand, militärplattformen utanför Englands kust som Pirate bay försökte köpa för att skapa en nation utan upphovsrättslagar. En annan är den om kopimismen, fildelarreligionen som Peter var med och hittade på. Det Missionerande Kopimistsamfundet är officiellt registrerat som trossamfund.

–Mormonerna säger att alla de kommer i kontakt med är präster. Det kan vi också säga. Och om du tittar på exempelvis Datalagringsdirektivet så har det ett undantag för religiös kommunikation. Det betyder att det blir olagligt att övervaka oss som gör delar filer. Så varje gång någon i Sverige anmäls för fildelning har man begått ett brott mot deras religion. Det är ju jätteroligt!

Den här var ny för mig också:

Han har även polisanmält Kriminalvården för brott mot Fängelselagen, eftersom han inte kommer att kunna utöva sin kopimistiska religion – det vill säga utbyta filer – på en anstalt utan internet.

Det är uppenbart att Peter Sunde inte har någon kontakt med verkligheten.

Eller det här:

Som, när jag nämner att jag en gång jobbade på en Scan-fabrik, säger att han blir glad varje gång en slaktare begår självmord.

Sjukt att ens påstå att man blir glad över att någon begår självmord.

TPB AFK – man får vad man betalar för

Igår släpptes filmen TPB AFK, för fri nedladdning (för icke-kommersiellt bruk och remix är inte tillåten, Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivs) . Man försöker även ta betalt för den men det lär vara dödfött. Visst, det kommer alltid att finnas de som vill betala för symbolvärdet, ungefär som att en del donerade pengar till Unni Drougge, författare på dekis, efter att ha laddat ner hennes bok på TPB. I princip ingen hade ju köpt boken annars.

Faktum är att jag försökte ladda ner TPB AFK med utgångspunkt från TPB men det gick oerhört långsamt (med gnäll om att den måste vara den sämst seedade filmen någonsin enligt kommentarer där) så jag kollade på den via YouTube istället. Den går även att se på SVT Play.

Jag tyckte filmen var tämligen ointressant och den visar ännu en gång att man får vad man betalar för. Visst var det intressant att se lite mer om personerna bakom lagbrotten och rättegångarna men i övrigt framkom inget nytt alls. Filmen var uppbyggd som om den skulle vara någon slags thriller med mörka scener och spänningsmusik men det fanns inget i filmen som matchade detta så det var ett väldigt märkligt  och inkonsekvent upplägg. Vad ville man egentligen visa med filmen? Min gissning är att syftet är att profitera på TPB:s kändisskap och man gjorde en halvhjärtad insats med iofs bra teknisk filmkvalitet men man missade totalt att få en röd tråd.

Alla var inte heller med på noterna för Gottfrid Svartholm Warg ville inte medverka och var bara med i ett fåtal scener. En av scenerna var hans epic fail med PI-decimaler som jag tidigare skrivit om, utgående från trailern. I trailern kunde  man inte se hela tavlan och jag utgick från att det man inte såg var korrekt. Det var det inte, istället för att han gjorde fel i 42:a decimalen så gjorde han faktiskt fel redan i 25:e decimalen. Skrytmåns som imponerar på okunniga med slumpsiffror eftersom han förstår att de inte lätt kan kontrollera dem. I filmen utmålas han även som en knarkare av de andra och av en kompis.

Peter Sunde framstår som en väldigt naiv person som aldrig någonsin tror att han kommer att fällas. Han verkar dessutom tro att han kan komma undan genom att inte ta emot handlingarna han delges av en tjänsteman som han hånar. Han är förresten inte speciellt nöjd med filmen. Han berättar även att hans bror är en dömd anarkist. Förvånande, han är ju anarkist själv.

Fredrik Neij utmålas som en festprisse som håller igång med alkohol varje dag och då pratar vitt och brett om det mesta, han pratar bl.a. om ”blattejävlar”. Peter Sunde kallar honom för ”ett alkoholiserat rasistkräk”. Man får se när han kör omkring i en gammal bil och kastar P-böterna han fått. Moget.

Carl Lundström är bara med en kort stund och knäckebrödsmiljonären som slarvat bort alla pengar han inte lyckats skriva över på sin fru framstår mer eller mindre som en idiot som imponeras av att TPB var världens största torrentsajt, det viktiga var tydligen att den var störst på något.

Roger Wallis har jag inte sett så mycket om i media men han verkar ju vara ett riktigt pucko. Scenerna med honom ändrar inte på min ”förutfattade mening” om honom, tvärtom så bekräftar den bilden. Försvaret måste ha gjort en rejäl groda när de blandade in honom.

Sen har vi de där som åker omkring i en buss och fånar sig, var de från Piratbyrån? Vilket folk!

Om syftet med filmen vara att framställa personerna bakom TPB som löjeväckande figurer så har man verkligen lyckats! Betyget på en femgradig skala måste vara 1 (lägst). Som komedi betraktad – med lyteskomik angående de patetiska figurer som ligger bakom TPB – så får den väl en 3:a ändå.