Om rätten att ta betalt och piraters parasiterande på upphovsmännen

Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen både ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter. Enligt information från regeringen om upphovsrätt (se även informationsbroschyren):

Upphovsmannen har:

Ekonomiska rättigheter

 • rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering.
 • rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.

Ideella rättigheter

 • rätt att – i den omfattning och på sätt som god sed kräver – bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.
 • rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan person.

Patent och Registreringsverket har också information om upphovsrätten, bl.a. skriver de:

Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra skapande upphovsmän ensamrätt att bestämma över hur de egna skapade verken får framföras, spridas och visas. I förlängningen kan den upphovsrätten medföra en rätt till ekonomisk ersättning.

En del pirater resonerar felaktigt om att upphovsrätten ger upphovsmännen rätt att ta betalt, trots att kanske ingen vill ha deras produkter. Och att det är fel att en viss grupp i samhället ska få rätten att få betalt. Men det är ett helt felaktigt resonemang. De ekonomiska rättigheterna medför (eller möjliggör)  att kunna ta betalt. Om ingen vill köpa – ja då blir det förstås ingen betalning. Men eftersom bara upphovsmannen har rätt att framställa exemplar så ska heller ingen annan kunna inkräkta på upphovsmannens möjlighet att få betalt för varje exemplar som framställs och nyttjas. Piraterna framställer och sprider exemplar och därmed inkräktar de på upphovsmannens ekonomiska rättigheter.

Piraterna brukar ofta hävda att ”jag skulle ändå inte ha köpt”. Kanske skulle man ”ändå inte ha laddat ner”? Men man laddade ju ner, tydligen hade man någon slags nytta av det man laddade ner, annars skulle man inte ha gjort det. Sen lyssnade man på musiken eller såg på filmen. ”Skulle ändå inte ha lyssnat”. ”Skulle ändå inte ha sett på filmen”. Dessutom kan man klämma i med att musiken och filmen var inte bra, varför betala i förväg för något som var dåligt?

Det finns många svepskäl, piraterna är mästare på att hitta på sådana. Egentligen handlar det om att parasitera.

Parasitism enligt NE:

parasitism (av parasit), förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad. Den organism som utnyttjar kallas parasit, och den som blir utnyttjad kallas värd.

Piraterna utnyttjar ju resurser, de spelar upp piratkopior av musik och film och tar då del av de skyddade verken, på upphovsmannens bekostnad, eftersom de inkräktar på upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Piraten är då parasit och upphovsmannen är då värd.

Det är ganska vanligt att pirater istället hävdar att ”upphovsrättsmaffian” är de som är parasiterna. Hur kan man få det till detta?

Vilka resurser utnyttjar upphovsmannen på piratens bekostnad? Upphovsmannen tvingar sig inte på piraten på något sätt, det är ju piraten som tvingar sig på och parasiterar på upphovsmanen.

Annonser

145 svar

 1. Att inte få betalt och inte heller bli av med något kan knappast betraktas som ”direkt bekostnad” med betoning på direkt. Möjligen kan man sträcka sig till att betrakta det som indirekt bekostnad.

  • Argumentet ”inte bli av med något” är inte helt relevant när det gäller immateriella produkter eftersom skyddet av de immateriella värdena bara indirekt möjliggör att kunna ta betalt för de kopior som man har ensamrätt att framställa. I andra ordningen blir upphovsmannen av med inkomster, även om det är svårt att säga exakt hur mycket.

   När det gäller ”direkt bekostnad” så är det ju ”direkt” när det gäller att bli av med immateriella värden i form av varje illegalt framställd kopia. Indirekt handlar det sedan om bekostnad i form av utebliven försäljning.

   Begreppet parasit kan användas på lite olika sätt, både i strikt biologisk form med olika organismer men givetvis även i andra sammanhang som exempelvis fusk med bidrag eller försäkringar, där skattebetalarna resp. försäkringstagarna parasiteras på av fuskarna i och med att de dränerar systemet på felaktiga grunder, vilket i exempelvis försäkringsbranschen leder till höjda premier och/eller sänkta ersättningsnivåer för rättmätiga ersättningskrav.

   I fallet piratkopiering så leder verksamheten till reducerade intäkter för upphovsmännen, vilket indirekt även kan leda till onödigt höga priser för de ärligt betalande. I förlängningen bör reducerade intäkter också leda till lägre drivkrafter kring skapande av nya verk och därmed färre högkvalitativa verk, möjligheten att kunna få betalt för sitt skapande är en stark drivkraft, inte minst för de som står i valet och kvalet att satsa på en karriär inom mediabranschen eller bara ha det som hobby.

   Piratkopieringen skulle iofs kunna leda till att det skapas ungefär lika många verk som tidigare, kanske t.o.m. fler. Men erfarenheten säger att de verk som är mest eftertraktade är inte hobbyinspelningar via egen dator och gitarr från Hobbex, nej det är påkostade kommersiella inspelningar med professionella artister, studiomusiker, producenter osv och motsvarande för filmer. För den typen av begärliga verk finns det ett tydligt samband mellan produktion och möjligheten att kunna få betalt om någon vill ha produkten. På sikt är alltså ohejdad piratkopiering ett hot mot den kvalitativa delen av kulturutbudet.

   • ”I fallet piratkopiering så leder verksamheten till reducerade intäkter för upphovsmännen”
    Då borde det vara lätt att ta fram ett mycket stort antal fall där upphovsmännen har tappat i intäkt. Konstigt att verkligheten inte stödjer dina teorier… Ser man till helheten (vilket man naturligtvis måste göra) så finns det ingenting som pekar på att upphovsmännen tappar intäkter pga fildelning.

    ”På sikt är alltså ohejdad piratkopiering ett hot mot den kvalitativa delen av kulturutbudet”
    Vi har haft massiv fildelning i över 10 år. När kan vi förvänta oss denna effekt? Snarare så ökar utbudet konstant…

    Misströstar du inte när dina hemmasnickrade teorier aldrig får stöd i verkligheten?! ;o

    • ”Då borde det vara lätt att ta fram ett mycket stort antal fall där upphovsmännen har tappat i intäkt. Konstigt att verkligheten inte stödjer dina teorier… Ser man till helheten (vilket man naturligtvis måste göra) så finns det ingenting som pekar på att upphovsmännen tappar intäkter pga fildelning.”

     När fildelarna själva enligt Mediavisions studie säger att de skulle köpt i 25% av fallet om de inte kunde laddat ner så är det bevis nog.

     Dessutom är det skadligt enligt piraterna själva eftersom över 400 personer tryckte på gillaknappen på TorrentFreak när det skrevs inlägg om att straffa en författare genom att ladda ner och seeda så mycket som möjligt, då kom sanningen fram när man inte hann tänka efter utan agerade via ryggmärgsreflex.

     • Du vägrar som vanligt att se till helheten, vilket är rent bedrägligt om du bryr dig om kreatörernas situation. Av de som köpte senaste verket, eller gick på bio eller gick på konserten så hade en stor del inte gjort detta utan fildelning, de hade inte ens känt till artisten/filmen.

     • Jodå jag ser till helheten. Om det är så att smakprov gynnar försäljningen så kommer branschen att anamma detta själv. Det finns också redan idag möjlighet att lyssna gratis på Spotify eller provlyssna delar av en låt på iTunes m.fl. ställen innan man köper.

      Det finns ju redan så många lagliga tjänster där man kan få provlyssna eller titta på en film, gratis eller mot månadsavgift. Argumentet att behöva dra ner en piratkopia innan man köper är ”fett fail” idag, för att citera Amelia Andersdotter.

     • Du hävdar (återigen) att kreatörer totalt sett tappar inkomster pga fildelning och att mindre kultur kommer att skapas (någon gång i en ospecificerad framtid).
      Detta gör du helt utan förankring i verkligheten.
      Nog nu.
      Fram med siffror som visar på detta.

     • 25% av de som laddar ner skulle ha köpt om de inte kunde piratkopiera, enligt Mediavsions undersökning baserat på intervjuer.

      Vilka siffror har du?

      Återigen, det handlar om rättigheter som upphovsmannen har, det är endast upphovsmannen själv som har rätt att välja hur verken ska publiceras, helt gratis, sälja styckevis osv.

      Att upphovsmän generellt sett skulle tjäna på det är önsketänkande, eller har du siffror? Fram med dem då.

     • Mediavision är ju er egen propaganda-apparat. Varför skulle vi lyssna på dem om ni vägrar ta exempelvis Marcin de Kaminskis forskning på allvar?

     • ”25% av de som laddar ner skulle ha köpt om de inte kunde piratkopiera”
      Återigen. Vi skulle ju se till helheten. Förnekar du att intäkter från bio, konserter och merchendise har ökat?
      Sedan är ju denna siffra som du kör hårt med MYCKET osäker.

     • @Johjoh

      Att konsertintäkter har ökat ger inte de som skapar verken ngn ökad intäkt.

     • Jag tycker att det är väldigt lätt:

      1. Det finns inga tydliga undersökningar som kan visa på om man tjänar eller förlorar på piratkopieringen. Problemet ligger i att det inte går att göra en vetenskapligt baserad undersökning med en kontrollgrupp, det går liksom inte att stänga av piratkopieringen.

      2. Frågan enligt punkt 1 är felaktigt ställd. Även om 55% skulle tjäna på piratkopieringen, eller rent av 90%, så är det ändå ett övergrepp mot de artister och filmmakare som förlorar på det. Personligen tror jag att kanske max 5% av artisterna tjänar på det, de allra största och mest kända liveartisterna. De kan kompensera med dyra konserbiljetter (varav det mesta dock inte går till artisterna utan till de stora arenabolagen), t-shirts. Men alla kan inte spela live, man är inte bra på det, det passar inte med familjesituationen osv. Olika artister har helt enkelt helt olika förutsättningar och då kvarstår faktum: Det är varje enskild artist som ska avgöra om man ska släppa verken fria och leva på konserter, t-shirts, donationer, flattr osv.

      Om jag utvecklar en app till Apples Appstore så måste jag bedöma vad det finns för marknadspotential. Gratis som ”smakprov” och sen släppa en betalapp senare? Gratis med reklambanners? Ta betalt 1 dollar, 2 dollar? Gratis men köpa till saker inuti appen? Det här är beslut som appmakaren tar, inte en snyltande pöbel. Säg att det gynnar 90% av apparna att släppa den fri mot reklamintäkter. Vad hjälper det mig om min app inte alls fungerar så på marknaden utan att det för en är bättre att ta 1 dollar från början och helt utan reklam? Ett snittresonemang fungerar inte, lika lite som att det är en acceptabel situation att stå med ena foten i kokande vatten och den andra i isvatten, för att det i genomsnitt är OK. Bägge fötterna lider….

      Det är precis samma situation för en artist eller filmmakare, det är upphovsmannen själv som gör bedömningen utifrån den helt egna situationen, inte från någon annans eller något slags branschsnitt.

     • Sten:

      Motivera varför de som skapat verken bör ha rätt att ta betalt per kopia då. Speciellt så länge som 70 år efter att de själva dött. Det klassiska argumentet är ju att de ska motiveras att skapa nytt. Lätt att skapa nytt när man ligger i graven sen 40 år tillbaks?

      Nej sanningen är snarare att några andra opportunister hoppas kunna sitta på rumpan och dra in pengar på det redan utförda jobbet.

     • @FG

      ”Det klassiska argumentet är ju att de ska motiveras att skapa nytt. ”

      Detta är ditt argument inte mitt, så varför skal jag svara på det?
      Jag anser att den som skapat ett verk skall ha ensamrätt till det och att även dennes nära släktingar skall ha rätten att ärva just ensamrätten.
      Hade skaparen spenderat sin tid med att skapa ett fysiskt resultat så hade ingen debatterat vem som skulle ha rätten till objektet.

     • @Johjoh

      Den som har sammanfattat flest undersökningar är Daniel Johansson.
      Han sammanfattar kort här:

      Boorstin E. S. (2004) finner att fildelning påverkar CD-försäljningen negativt i yngre åldrar, men påverkar äldre konsumenter positivt.

      Blackburn D. (2004) ser en mycket negativ effekt från fildelningen på försäljningen av musik generellt och menar att antipiratkampanjer är positiva för intäkterna, något som Chiang E. P., Assane D. (2008) bekräftar.

      Buxmann P. et al (2005) ser bevis för att DRM och legala processer är negativt för försäljningen av musik.

      Coyle J. R. et al (2008) hittar en negativ effekt på grund av fildelningen och visar också att moraliska aspekter inte är speciellt viktiga för nedladdare.

      Findahl O. (2005) hittar bevis för att fildelningen är positiv för musikförsäljningen, dock inte inom gruppen ”free riders” där fildelningen påverkar intäkterna negativt.

      Bounie D., Bourreau M., Waelbroeck P. (2005) hittar en positiv samplingseffekt för en grupp de kallar ”explorers”, men en negativ effekt på försäljningen av musik i gruppen ”pirates”.

      Peitz M. & Waelbroeck P. (2004) finner att fildelningen stod för 11 procent av nedgången i CD-försäljning globalt under åren 2000 – 2002.

      Gopal R.D. et al (2006) ser att fildelningen är positiv för försäljning av musik från nya artister, men inte för ”superstars”.

      Michel N. (2006) hittar bevis för att fildelningen påverkat musikförsäljning negativt, upp till 13 procent av nedgången i intäkter kan härledas till fildelningen.

      Oberholzer F. & Strumpf K. (2004) hittar inga bevis på att fildelningen påverkat försäljningen av musik negativt.

      Bhattacharjee S. et al (2006) hittar bevis för att fildelningen påverkat försäljningen av musik negativt.

      Du kan läsa lite mer om hans sammanställning här.

      http://www.netopia.se/2010/06/01/fildelning-skadar-musikforsaljningen/

     • Skitbra att fildelning skadar musikförsäljning. För du kan inte ”sälja” musik på datafil längre. Filer ÄR gratis. Däremot kan du fortfarande investera i jobbet som artisten och övriga skapare gör.

     • nejtillpirater fortsätter blunda för att det går bra för både bio-näringen och musikartister. Han bara fortsätter med sitt envetna nötande ”ja men om folk hade respekterat våra ensamrätter och gräddfiler så hade vi tjänat ännumera pengar juu!”.

    • Tänk ett varv till. Vad händer om ingen betalar för sig? Om ALLA bara kopierar utan att betala.

     • Då kommer folk få börja betala för att få nytt jobb gjort istället för att få tillgång till kopior av det gamla jobbet.

     • Vem ska göra det nya jobbet som ingen kommer betala för?

     • Om folk ser något de gillar så får de vara beredda att investera i det. Fildelningen av det som redan gjorts funkar som reklam för det nya skapandet. Gillar du ett spel och vill ha addons? Gå med och betala en del till skaparna så kan de skapa nytt åt dig. Gillar du några låtar som en musiker gjort och vill ha mer så borde du bli intresserad att få mera utav samma i framtiden… osv.

      Huvudpoängen är att det inte går att ta betalt i efterhand utan lönen för mödan är reklam och kändisskap som fildelningen ger. Den reklamen och uppmärksamheten kan leda till att folk vill betala för det som du visat att du kan.

     • @FG
      ”Huvudpoängen är att det inte går att ta betalt i efterhand utan lönen för mödan är reklam och kändisskap som fildelningen ger.”
      Ja för det betalar ju både hyra, lån och mat… LOL.

     • Ökad reklam och kändisskap ökar efterfrågan på nytt jobb – något som kan betalas för & investeras i. =)

     • @FG
      Aha, du menar att kunden/konsumenten skall betala för ngt de kanske får någon gång i framtiden istället för att betala för den produkt de precis införskaffade.

      Låt sätta detta i relation till din favorit jämförelse, bullar! Så istället för att betala bageriet för de bullar du införskaffar i dag så vill du invesetra i bageriets verksamhet och chansa på att de då fortsätter att baka bullar och kanske förse dig med nya bullar i morgon?
      Låter det inte enklare att bara betala för dagens bullarn idag så att bageriet kan driva sin verksamhet och även förse dig med bullar i morgon, bullar du inte betalar för förrän i morgon?

     • Tja så kan man ju också göra om man vill det. Är du med som delägare i bageriet så bjuder de kanske på en bulle om du har vägen förbi eller att du får rabatt. Sådana modeller finns för t.ex. vindkraft har jag hört. Får elkraft till kraftigt reducerat pris för att man är med som delägare / investerare i ett kraftverk.

      Fast huvudpoängen är att vem som helst som bakar bullar med avsikt att sälja dessa har ingen rättighet att kränka andras frihet att baka bullar. Dvs även om jag är med och pröjsar för ett bageri i närheten har jag ingen rätt att hindra mina grannar att baka egna bullar eller tvinga dem att köpa mina bullar.

     • @FG
      ”Tja så kan man ju också göra om man vill det. Är du med som delägare i bageriet så bjuder de kanske på en bulle om du har vägen förbi eller att du får rabatt.”
      Och om bageriet inte är intresserade av delägare så ber de dig fara och flyga eller köpa bullar eller skita i det.

      ”Sådana modeller finns för t.ex. vindkraft har jag hört. Får elkraft till kraftigt reducerat pris för att man är med som delägare / investerare i ett kraftverk.”
      Jamen se där, du har haft ngn for av erfarenhet av livet. Ja det finns dylika vindkraftverk, men de har också begränsat antal delägare och om du inte är en av dessa så får du helt enkelt betala din räkning efter det att du laddat ned din el.

      ”Fast huvudpoängen är att vem som helst som bakar bullar med avsikt att sälja dessa har ingen rättighet att kränka andras frihet att baka bullar.”
      Precis som med musik och film då alltså.

      ”Dvs även om jag är med och pröjsar för ett bageri i närheten har jag ingen rätt att hindra mina grannar att baka egna bullar eller tvinga dem att köpa mina bullar.”
      Precis som med musik och film då alltså.

   • Å herregud….

    Du fortsätter tjata om ”reducerade intäkter”. Konkurrens från nya moderna företagsformer innebär ”reducerade intäkter”. Det är något du får stå ut med om du vill leva i en demokrati med fritt företagande.

    Jag lagar mat hemma och då förlorar nån resturang pengar på att jag inte köpte min mat där. Jag bakar lussekatter och ett konditori får ”reducerade intäkter” jämfört med om jag köpt lussekatterna. Jag fildelar och någon får reducerade intäkter jämfört med om det vore förbjudet.

    • @FG

     ”Konkurrens från nya moderna företagsformer”

     Kärt barn har många namn.

     Det du kalla ”konkurrens” kallas egentligen för upphovsrättsbrott, illegal fildelning eller – om vi övergår till de mer målande icke legalt förankrade uttrycken – att parasitera och pyssla med slavdriveri.

     • Slavdriveri är om jag håller ett vapen mot dig och tvingar dig jobba. Det är inte alls vad pirater gör.

      Däremot är det ganska målande för vad parasiterande publiceringsbolagen gör i sina ocker-kontrakt. Eller nej förresten, det är lite mera likt livegenskap än slaveri.

     • @FG
      ”Slavdriveri är om jag håller ett vapen mot dig och tvingar dig jobba. Det är inte alls vad pirater gör.”

      Nej slavdrivare är den som inte betalar för det arbete de skördar frukten av utan istället utnyttar arbetskraften och förvägrar arbetskraften dess rättigheter.
      Precis vad TPB gör.

      ”Däremot är det ganska målande för vad parasiterande publiceringsbolagen gör i sina ocker-kontrakt. ”

      Så är vi där igen. Har du sett ngt kontrakt mellan en kompositör och dennes förlag?
      Vad är det i dessa kontrakt du anser vara ocker? vad är det i dessa kontrakt som gör att du anser det vara lika med livegenskap? Eller är det om igen att du inte vet vad ordet egentligen innebär och därmed vill hitta på nya definitioner.

      Och hur kan förlaget var en parasit när de har ett frivilligt avtal med kompoistören?

      TPB har däremot inga kontrakt, inga avtal med kompositörerna vars verk utgör hela grunden för TPBs verksamhet.
      TPB behåller 100% av intäkterna själva utan att betala ett öre till någon skapare.
      Alltså uppfyller de alla krav för att förtjäna epitetet parasit.

     • ”Nej slavdrivare är den som inte betalar för det arbete de skördar frukten av utan istället utnyttar arbetskraften och förvägrar arbetskraften dess rättigheter.”

      Skörda frukten av andras arbete. Det låter ju som vad publiceringsbranscherna har haft som företags-idé i alla tider 😀

      ”Och hur kan förlaget var en parasit när de har ett frivilligt avtal med kompoistören?”

      De kan ju luras. Säkerligen kan de juridikens snårigheter mycket bättre än vad kulturskaparen kan. Det är ju bara att se hur ni raljerar här på bloggen över att vi pirater är för dumma för att förstå upphovsrätten. Att lagen är krånglig att förstå för skaparna är ju ett argument EMOT er, men det tycks ni inte fatta.

     • @FG
      ”Skörda frukten av andras arbete. Det låter ju som vad publiceringsbranscherna har haft som företags-idé i alla tider ”

      Förlagen skivbolagen betalar för sig och har kontrakt med skaparna.

      ”De kan ju luras. Säkerligen kan de juridikens snårigheter mycket bättre än vad kulturskaparen kan. ”
      Och så sätter du igång med konspirationsteorierna igen utan att ha ngn aning om vad det är du talar om.

      ”Att lagen är krånglig att förstå för skaparna är ju ett argument EMOT er, men det tycks ni inte fatta.”
      Att du tycker att lagen är krångligt beskriver mer än väl vilken kapacitet du besitter.

      TPB utnyttjat skaparna utan att ha kontrakt med skaparna,
      TPB utnyttjar skaparna mot skaparnas vilja,
      TPB betalar inte en spänn till skaparna.
      TPB stoppar 100% av intäkterna i egna fickor.
      TPB är alltså klart och tydligt både slavdrivare och parasiter.

     • TPB har drivit en sökmotor som gjort gratisreklam för artister och skapares framtida jobb. Det är bara ett annat ord för att konkurrera gratis med publiceringsbranscherna. De som i långa loppet har att förlora på detta är publiceringsföretagen – och det är helt OK, för förr i tiden fanns inga bra hobbyalternativ för spridning av kultur men nu så finns det – och då ska gälla som i alla andra branscher på en fri marknad – fritt företagande.

      ”Och så sätter du igång med konspirationsteorierna igen utan att ha ngn aning om vad det är du talar om. ”

      Inte ha en aning vad jag pratar om? Varför använder upphovsrättsbolagen lagen som slagträ när de bedriver utpressning mot mormödrar och 9åriga tjejer i USA? Utnyttjar de då inte folks osäkerhet inför lagen för att själva tjäna pengar? Seriöst.. är det en långsökt konspirationsteori menar du? Det är väl självklarheter att upphovsrättsintressen tjänar pengar på folks osäkerhet inför lagen, liksom många andra lurendrejare.. t.ex. porrmannen som skickade ut utpressning för att inte hänga ut folk som pervon. De spelar lite i samma liga…

    • Skillnaden är att när du bakar lussekatter så är det dina egna, dessutom är inte lussekatter upphovsrättsskydde för de anses inte ha någon verkshöjd. Du bryter helt enkelt inte mot någon lag. Alla som har bageri vet att de konkurrerar lagligt med alla andra bagerier och med alternativet att kunderna väljer att baka själva hemma.

     När du piratkopierar så tillverkar du inte egen musik och film. Det du gör är att du framställer ett exemplar av det upphovsrättsskyddade verket, vilket du inte har rätt till. Oftast nyttjar man även detta verk, dvs inkräktar på upphovsmannens ekonomiska rättigheter via utebliven försäljning. Förutom att du framställer ett illegalt exemplar så kopierar du även en fil, vilket i sig är lagligt. Exemplarframställning av ett skyddat verk och kopiering av en fil är dock två helt olika saker, även om de kan göras i samma moment.

     Ska du verkligen tillverka egen musik hemma så får du faktiskt komponera egen musik, inte framställa ett exemplar av någon annans färdiga produktion. Dock får du gnola på samma låt och klinka på gitarr till din minnesbild av den, eller kopiera från ett lagligt inköpt original som du lånat av en kompis.

     Varför lägger du fram samma felaktigheter gång på gång fast vi försöker förklara hur det ligger till? Du är bevisligen helt obildbar.

     • Recept är undantagna upphovsrätt antagligen av den enkla anledningen att annars skulle det bli folkstorm, ta hus i helvete och hela upphovsrätts-lagen skulle plockas bort illa kvickt.

      Du kan inte lura i någon generation i Sverige dag att kockar / resturanger / bagerier osv har ensamrätt på att jobba med sitt jobb. För de uppväxande generationerna idag är hobbyfildelning precis lika OK som att laga mat hemma, baka fikabröd att bjuda barnbarnen eller arbetskamraterna på osv. Även fast de hobbyerna säkert innebär ”reducerade intäkter” för vissa branscher jämfört med om det vore förbjudet.

   • ”När det gäller ”direkt bekostnad” så är det ju ”direkt” när det gäller att bli av med immateriella värden i form av varje illegalt framställd kopia.”
    Då rör det sig fortfarande om indirekt bekostnad eftersom det finns obegränsade illegala kopior och dess enda effekt är att vissa människor eventuellt väljer att inte köpa en legal kopia. Att det framställs illegala kopior rör sig inte i sig om en bekostnad alls och den bekostnad som eventuellt uppstår i den effekt kopiorna möjligen får är således indirekta. ‘Minskat immateriellt värde’ kan aldrig vara en direkt bekostnad.

    • Spelar det någon roll om det är direkt eller indirekt? Det väsentliga är ju att piraterna inkräktar på andras rättigher, på deras bekostnad.

     • Du kan kalla vad du vill för vad du vill, men då blir det lite onödigt med långrandiga språkliga hårklyverier som ändå visar sig inte stödja din slutsats.

     • Eller så försöker man se till budskapet som förmedlades. Jag upplever det som att det är du som ägnar dig åt långrandiga hårklyverier. Jag använde orden för att föra fram en tes, inte för att tillfredsställa någons behov av hårklyverier.

     • Hela budskapet var ju att piraterna kan kallas parasiter enligt ett språkligt resonemang som inte håller, så därmed spricker hela budskapet med blogginlägget.

     • Det finns givetvis många olika definitioner på parasitism, och ordet används i många olika sammanhang. Det där med ”direkt” bekostnad kan tolkas olika och är heller inte nödvändigt för att beskriva företeelsen eller förstå vad det handlar om.

      Wikipedia: ”Parasitism är ett förhållande mellan organismer där den ena organismen, parasiten, utnyttjar värdorganismen för egen vinning på ett sätt som skadar värdorganismen.”

      Eller SAOB med en hel massa olika betydelser typ snyltgäst osv:

      ”PARASIT par¹asi⁴t, m.||ig. resp. (om djur) m. || ig. l. r. l. (om växt) r. l. m.; best. -en; pl. -er.
      [jfr t. parasit, eng. o. fr. parasite; av lat. parasitus, av gr. παϱάσιτος, av παϱα- (se PARA-) o. σίτος. föda]
      [PARASIT 1]
      1) om person (l. personifikation); numera väsentligen uppfattat ss. bildl. anv. av 2. a) (numera bl. tillf.) snyltgäst (hos ngn); jfr TALLRIKSSLICKARE. HOLM NSv. 172 (1702). (Han) hör till den .. mycket talrika class, so,n kallas parasiter och hvilka nästan aldrig saknas i rika oduglingars följe. HWASSER VSkr. 2: 297 (1850). Oförargliga parasiter, som dröja kvar i det gästfria Rostovska hemmet. BÖÖK 4Sekl. 141 (1928).
      [PARASIT 1.b]
      b) i utvidgad l. bildl. anv.: person (l. samhälle l. företag o. d.) som lever på ngn annans (resp. ett annat samhälles osv.) bekostnad, drager fördel av l. ut nyttjar resultatet av andras arbete l. snyltar på ngn, snyltare; jfr PROFITÖR. BotN 1841, s. 177. Den tiden, då aktiebolagen troddes vara på en gång samhällets sociala parasiter och dess mest outsinliga skattekällor. SvTidskr. 1931, s. 119. (Stadens) borgare leva (enl. Strindbergs framställning i ”Pål och Per”) som parasiter på bönderna. 3SAH 50: 215 (1940).
      [PARASIT 2]
      2) zool. , bot. djur l. växt som lever resp. växer på l. inuti en annan levande organism (värddjur, värdväxt) o. hämtar sin näring från denna, snyltdjur, snyltväxt. VetAH 1776, s. 302. Alla växter, som .. nära sig af organiska ämnen, äro antingen parasiter eller saprofyter. LfF 1912 s. 189. (Binnikemasken) är en .. parasit i människans tarmkanal. LINDBOM BlodSj. 311 (1937). jfr BLOD-, HALV-, HEL-, INÄLVS-, MALARIA-, ROT-, TARM-, YTTER-, ÄGG-PARASIT m. fl. – särsk. i oeg. l. bildl. anv. (jfr 1); särsk. (i sht ss. förled i ssgr, t. ex. -BI, -HUMLA, -MYRA) om djur som icke sörjer för sitt eget uppehälle l. som lägger sina ägg i ett annat djurs bo o. d. Dessa odlingens parasiter (dvs. ogräsen). MosskT 1890, s. 493. Ymer 1935, s. 118.
      [PARASIT 3]
      3) (†) miner. mineral som har uppstått på l. inuti ett annat mineral. BERZELIUS ÅrsbVetA 1828, s. 189.”

      Fallet b t.ex:

      ”drager fördel av l. ut nyttjar resultatet av andras arbete l. snyltar på ngn, snyltare”

      Som du ser passar begreppet alldeles utmärkt på pirater.

     • Begreppet parasit funkar också allderles utmärkt på skivbolag och bokförlag då de sitter som en klegg i mitten och tjänar pengar på upphovsmakarnas arbete. Pengar som istället kunde gå direkt från konsument till skapare. Det blir liksom mindre spill då.

      Det som redan gjorts och lagts upp på nätet är reklam för skaparnas jobb. Om det som skapats är bra så ger genererar det fildelade materialet en efterfrågan på att få mera. Fler serier, låtar, noveller, böcker, artiklar, blogginlägg, snuskteckningar eller vad det nu kan röra sig om.

      Men det är det framtida jobbet som har ett värde och inte det gamla jobbet.

     • Vad är det för skillnad på ett skivbolag eller bokförlag och en grossist för matvaror? Med ditt resonemang kan man ju gå in på ICA och bara hämta varor utan att betala bara för att någon annan tjänar pengar.
      Hur tänker ni egentligen?

     • Mat kostar pengar att producera, transportera, lagerhålla och sen har du kostnader för själva butikerna. Datafiler är gratis både att skapa och sprida. Behövs varken råvaror, lokaler, logistik eller nytt jobb för att kopiera en fil och skicka den över internet.

      Om det vore möjligt att kopiera mat skulle jag vara den första att tycka det skulle va lagligt för dig att köpa en fisk på ICA och sen gå hem till köket och kopiera den till alla dina vänner. När den dagen kommer så har nog även matvarubutiker spelat ut sin roll… Men det känns fortfarande lite science fiction tycker jag nog.

  • ”Att ingen blir av med något”, är nog ett av de argument som tydligast visar hur snett ute personen i fråga är gällande det mesta.
   Otaliga gånger har man sett hur argumentet använts för att nästan lika ofta totalt slås i bitar, men piraterna tror visst fortfarande att det är ett bra argument.
   Varför är det ett värdelöst argument?
   Jag förstår det som att man försöker säga att man inte skall ha rätt att ta betalt för filer, eller kunna förvänta sig att få betalt för filer, för filer är inte fysiska i sig och endast sådant man kan bli av med är det man kan förväntas ersättning för.
   Då landar vi ganska snabbt i tjänsteyrken, yrken som inte producerar fysiska ting. Skall man som anställd eller egenföretagare inom tjänsteyrken inte kunna förvänta sig ersättning för ett efterfrågat arbete?
   Om piraten kunde tänka i fler led så skulle de snart se att någon blir av med något, en investering, tid som skulle kunna använts till att göra något annat, få lön och köpa fysiska ting, eftersom det uppenbarligen är det enda som har ett värde nog att respektera. Då kommer gärna argumentet ”man kan inte förvänta sig ersättning efter att jobbet är utfört.” Med det, faktiskt helt ”mamma tappade mig på huvudet som barn”-resonemanget, vill man göra gällande att det är OK att kränka upphovsrättsinnehavaren, för denne har ju ändå redan gjort jobbet? Skall inte lista alla branscher där vi köper produkter och tjänster efter jobbet är utfört, men det är inte så ofta man går in på ICA och beställer all mat före den tillverkas.
   Slutligen förstår jag inte denna upprördhet över en skyddstid på 70 år efter upphovsmannens död, för närliggande rättigheter så är den kortare och utgår från produktionstillfället. Egentligen, vad spelar det för roll, för mig som konsument vad skivan/musikfilen jag köpt har för skyddstid på de musikaliska verken, artister och musikers prestationer samt på inspelningen i sig. Jag kan ju lyssna hur mycket jag vill på den.

   • ”vill man göra gällande att det är OK att kränka upphovsrättsinnehavaren, för denne har ju ändå redan gjort jobbet?”

    Att göra ett jobb före man kollat om någon vill investera i det är alltid ett risktagande. Men det risktagande har du i alla kreatörs-branscher. Man måste träna och investera tid för att bli bra nog för att nån skull vilja betala för det man gör. Detta är fullkomligt grundläggande och gäller helt oavsett om man har upphovsrätt eller inte.

    ”Slutligen förstår jag inte denna upprördhet över en skyddstid på 70 år efter upphovsmannens död,”

    Då erkänner du ju att du är blåst. Fattar en inte att en sådan lagstiftning enbart är till för att berika byråkrater och fördyrande mellanhänder så måste man nog blivit tappad som barn.

    ”Egentligen, vad spelar det för roll, för mig som konsument vad skivan/musikfilen jag köpt har för skyddstid på de musikaliska verken, artister och musikers prestationer samt på inspelningen i sig. Jag kan ju lyssna hur mycket jag vill på den.”

    Fattar du inte att det blir dyrare för artister att lyssna in sig på andra artisters arbete och att du därför snarare bromsar kulturen och skapandet om du har lagliga ensamrätter ta ut avgifter i en halv evighet efter det att verket skapats?

    • Visst är det ett risktagande, brottslighet skall dock inte behövas tas in i kalkylen, där kan medborgarna förvänta sig skydd av samhället mot brottslingarna.

     Om du läser hela stycken och inte väljer att kommentera enskilda meningar så ser du att jag ifrågasätter varför piratrörelsens förespråkare har sådana problem med skyddstider, som de förövrigt oftast blandar ihop. Skyddstiden är inte ett problem för konsumenten, bara för dem som vill bedriva en verksamhet och använda verk utan att ersätta kreatörerna. De som ni brukar kalla upphovsrättsmaffia och mellanhänder.

     Det finns lagliga alternativ med mer musik än någon nånsin kommer hinna lyssna på. Och tack vare att ersättning betalas ut till kreatörerna för efterfrågad kultur den vägen så finns det ekonomiska incitamentet att skapa mer.

     Du diskuterar i vanlig ordning ur hemsnickrad logik, men då du har lite otur när du skall tänka så blir det inte så bra…

     • ”Visst är det ett risktagande, brottslighet skall dock inte behövas tas in i kalkylen, där kan medborgarna förvänta sig skydd av samhället mot brottslingarna.”

      Att kalla konkurrens för brottslighet är aldrig en ursäkt för att slippa förnya sin verksamhet och anpassa sig till de förändrade omständigheterna i samhället.

      Utan den ”illegala” konkurrensen som fildelningen har gett så tror jag knappast att bolagen skulle skärpt till sig och skapat egna legala alternativ. Tror du?

      ”Och tack vare att ersättning betalas ut till kreatörerna för efterfrågad kultur den vägen så finns det ekonomiska incitamentet att skapa mer.”

      Men problemet med upphovsrätten är ju att pengarna försvinner på vägen. Det är inte kreatörerna som får tag i pengarna.

      ”Du diskuterar i vanlig ordning ur hemsnickrad logik, men då du har lite otur när du skall tänka så blir det inte så bra…”

      Det är väl bara att angripa mitt resonemang med dina egna argument då om det är så orimligt.

     • Att kalla det för konkurrens när man begår ett brott är bara dumt. Om det rörde sig om att pirater skapade unika verk så vore det konkurrens och inte heller brottsligt. Så länge man olovandes publicerar andras verk så är det inte konkurrens, hur många gånger du än upprepar det.

      Utan illegal fildelning så tror jag bestämt, med försäljningsstatistik för inspelad musik att luta mig mot, att återinvesteringarna i kvalitativ musik skulle varit på en annan nivå idag.

      Det är inte upphovsrättens ”fel” att pengarna inte går direkt till kreatörerna. Det faktum att kreatörer själva valt att samarbeta med företag, som de själva anser kan hjälpa dem att nå sina mål, är anledningen. Upphovsrätten i sig stipulerar inte till kostnader i samband med produktion, marknadsföring och spridning av musik. Jag förstår att du, som verkar tro att den stora investeringen är distributionen av musiken, har svårt att se hela bilden. Återigen visar du att du inte känner till så mycket om upphovsrätt. Är den för svår att förstå, lagen? Är det därför du hittar på egna tolkningar av nåt du inte ens läst? Du känner inte att du slåss mot väderkvarnar? Det blir inte fånigt att vilja ändra på något man inte vet vad det är?

     • Lagen är skriven för 1900-talet då det fanns motivering med publiceringsbranscher öht. Det är irrelevant att slösa tid på den nu.

     • Begreppet publiceringsbranscher är felaktigt, om du avser skivbolag, bokförlag och filmbolag, de gör mycket mer än så. De finansierar som exempel en stor del av det kvalitativa skapandet och tar de ekonomiska riskerna. Om det är relevant eller inte att satsa på den är upp till varje upphovsman.

      Lagen skyddar inga branscher, den skyddar upphovsmännen inklusive närstående rättigheter.

     • Det är uppenbart att lagen är till för publicerings-branscherna om ”rättigheterna” till arbetet kan avtalas bort till tredje parter och skyddstiderna dessutom vida överstiger skaparens livslängd.

     • Vem som helst kan teckna avtal med vem som helst. Är detta något du vill förbjuda i lag?

      När det gäller immaterialrätt och långa skyddstider så är det ju ändå lägre än för materiella värden. En hus som exempel ärvs av anhöriga i godtyckligt långa led och utan någon tidsbegränsning alls. Borde vi avskaffa arvsrätten?

      Skyddstiderna ger ju möjlighet till arvtagaren att skörda frukterna av upphovsmannens arbete när den personen har avlidit. Det är ju ingen jättestor skillnad mot vanliga arvsrätten, annat än att den faktiskt är begränsad till en viss skyddstid och inte är obegränsad.

     • Jag kan tycka att skyddstiden skulle vara längre. Ett smycke, ett vitrinskåp eller annat föremål saknar begränsning i skyddstid. Att arvegodset blir allmän egendom kan känns märkligt. Jack Vreesvijk sa i nån intervju att det ända de ärvde efter Cornelis var skulder, känns bra för mig att familjen får lite stålar när någon vill publicera verken igen.

     • Ja man kan ju inte avtala bort tredje-parters möjlighet att konkurrera. Det är ingen rätt att ta betalt på sina favoritvillkor vare sig för skivbolag, artister, resturangägare eller bilmekaniker.

      Man får söka sätt att finansiera sin verksamhet som inte krockar med företagsfrihet och demokratiska principer som yttrandefrihet och rätten till privatliv.

      Vad gäller musik och andra kreativa branscher så är jag övertygad att det kommer finnas efterfrågan på duktiga kreatörers arbete även i framtiden – men det är nog främst själva tjänsten at tarbeta som har ett värde och inte gamla bedrifter.

      Jättemånga går både på bio och livespelningar så det är knappast något problem för kulturen som sådan utan snarare ett problem för opportunister som sitter i mitten och vill ta ut avgifter för artisternas TIDIGARE arbete och inte investera i deras löpande och framtida arbete.

 2. Som vanligt har du på dig de lagboksfundamentalistiska glasögonen. Ja, piracy ÄR olagligt, det har vi inte ifrågasatt. Debatten handlar om huruvida det borde vara det öht eller inte, och i så fall i vilken grad. Om man ser upohovsrätten som en inskränkning i den vanliga äganderätten (alltså att vi inte får göra vad vi vill med en vara vi köpt och alltså äger) så ligger det nära till hands att kalla upphovsrättsmaffian för parasiter, då de jiddrat sig till omotiverat långa copyrights (varför 70 år efter skaparens död? Vari ligger logiken?) och därmed undanhåller allmänheten kultur som vi pirater anser oss moraliskt berättigade till.

  • @Brittas
   ”Om man ser upohovsrätten som en inskränkning i den vanliga äganderätten (alltså att vi inte får göra vad vi vill med en vara vi köpt och alltså äger)”

   Om PP inte vill att upphovsrätten skall fortsätta varandes en inskränkning av den för PP heliga äganderätten så måste PP anting applicera äganderätt direkt gällande det immateriella verket i sig själv eller alternativt helt avskaffa upphovsrätten.
   Det finns inga mellansteg här.

   Det är just detta som gör Falkvinges malande så ihåligt och inte mindre ihåligt när andra sedan fortsätter att citera felaktigheterna som ngn form av sanning.

   ”så ligger det nära till hands att kalla upphovsrättsmaffian för parasiter, då de jiddrat sig till omotiverat långa copyrights (varför 70 år efter skaparens död? ”
   Och än en gång – upphovsrätten handlar om kompositionerna/kompositörerna av verken – inspelningarna är en närliggande rättighet. PPanhängare som debatterande upphovsrätten missar gång på gång detta faktum.

   Parasiter är för övrigt inte en fungerande beskrivning gällande de som skriver avtal/kontrakt med skaparna och betalar ut ersättning till skaparna.
   TPB däremot skriver inga kontrakt och behåller 100% av intäkterna själva, TPB kränker skaparnas rättighter för att själva tjäna pengar.
   Därmed uppfyller TPB alla kvalifikationer som förärar dem epitetet parasit.

  • Ja enligt min mening så är lagen korrekt utformad idag men tillämpningen har halkat rejält efter.

   Att man inte får göra allt man vill med en låt eller en film är ju inte så konstigt, just i och med att det är så lätt att framställa en kopia som är exakt lika som originalet, och därmed inkräktar man på upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Jag tycker att det är fullt rimligt att uppovsmannen har dessa rättighter, vem skulle ha rättigheter till verket förutom upphovsmannen?

   Du kallar upphovsrättsmaffian för parasiter. Jag förstår inte alls hur du menar. Varför? För att man inte får kopiera hur man vill under 70 år? Hur kan detta vara att parasitera? Det är ju helt frivilligt att köpa en låt eller en film, med full vetskap om dessa rättigheter. Gillar man inte villkoren så köper man förstås inte men då ska man förstås heller inte ha en kopia.

   Hur kan allmänheten vara moraliskt berättigade till kultur som andra har skapat och har rättigheterna till? Menar du att om jag komponerar en låt hemma eller kanske målar en tavla så har allmänheten rättigheter till detta? Varför? Vad är det för konstig moral du har i så fall? Förklara!

   • Ingen kan motiveras ha ”rättigheter” till verket om det inte krävs något ytterligare arbete för spridning eller kopiering. Vad gäller industriellt arbete kan du motivera ägande iochmed att du inte kan kopiera och transportera fysiska prylar gratis (ännu), men vad det gäller immateria är det bara dumprotektionism och egoism att kräva att ta betalt för Gammalt Arbete så länge som 70 år efter skaparens död.

    • ”Ingen kan motiveras ha ”rättigheter” till verket om det inte krävs något ytterligare arbete för spridning eller kopiering.”

     Jaså varför då? Det här var väl ändå en högst hemsnickrad teori du har, eller hur?

     Det är ingen alls som kräver att ta betalt 70 år efter skaparens död, det finns inte det allra minsta lilla tvång att köpa. Vill man inte ha produkten/tjänsten så är det ju bara att avstå från den. Egoism är att vilja ha varan/tjänsten utan att betala marknadspriset, riktigt ful egoism!

     • Ja det är ju i varje fall ingen teori som är ”kvalitetsgranskad” och ”godkänd” av någon upphovsrätts-bejakande firma kan jag lova dig. 😀 Men det fattar du väl antagligen.

      ”Det är ingen alls som kräver att ta betalt 70 år efter skaparens död, det finns inte det allra minsta lilla tvång att köpa. Vill man inte ha produkten/tjänsten så är det ju bara att avstå från den.”

      Möjligheten för artister att ta del av varandras arbete ökar möjligheten till inspiration och framtida skapande. Om du har massa avgifter på det som skapats så snarare bromsar det artisternas möjlighet att få inspiration till sitt framtida jobb. Därför är upphovsrätten hämmande för kultur och kunskap.

     • I musikens värld är det inga problem, det finns mer musik för inspirationslyssnande tillgängligt än vad någon människa hinner med.
      Före illegal fildelning var möjligt så var det fullt möjligt för artister att inspireras och det kommer vara så när illegal fildelning är ett minne blott.

     • Nej du får lov att bestämma dig.

      Den bra musiken ska enligt dig skyddas av upphovsrätt för att den är bra. Hur skulle nytt (bra) skapande gynnas om de bra verken vore skyddade av upphovsrätt? Då skulle ju bara de dåliga verken vara gratis och till inspirationssyfte åt artister.

      Ni upphovsrättsmaximalister skjuter er själva i foten. Ni säger att upphovsrätten gynnar skapande av kultur, men minsta unge fattar ju att artister har råd att köpa mindre bra musik att inspireras av om musiken har de ockerpriser som ett marknadsmonopol medför – jämfört med om verken är fritt tillgängliga.

  • Fascinerad av att piraterna fortfarande inte lärt sig grundläggande juridik, innan de börjar diskutera juridiska koncept. Upphovsrätten är inte en inskränkning i konsumentens äganderätt, eftersom man inte köper äganderätten till musik, film, spel eller andra immaterialla produkter.
   Vi konsumenter köper en rättighet, en licens att lyssna och njuta av musik att glädjas åt en film eller ett roa oss med ett spel, men vi köper inte äganderätten. Det är inte nåt konstigt, inte nån ovanlig företeelse, tvärtom är det mycket vanligt med olika begränsningar i äganderätten när vi köper och på olika sätt ingår avtal med företag eller organisationer.
   Det är också en självklar del av en öppen marknadsekonomi, att säljande part bestämmer pris och villkor och de som köper väljer att acceptera eller inte acceptera villkoren. Eftersom vi nu lever i en öppen marknadsekonomi finns det i det närmaste en oändlig marknad av musik, film och spel, dessutom ett en fantastisk konkurrens av distributionskanaler att välja mellan.
   Att göra som piraterna, bryta mot de avtal man har ingått, är inte en del av en sund marknadsekonomi.
   Men jag upphör inte att förvånas över piraternas totala oförmåga att lära sig enkel juridik och den enklaste förutsättningarna för en fungerande marknad.

   • Ingen mening att lägga ner sig att lära sig en lag som så tydligt är helt ”out of sync” med verkligheten. Varenda unge fattar detta idag och för kommande generationer kommer detta vara självklart.

    • Tycker du inte att det är rimligt att lära sig det man vill förändra? Om du inte lär dig, hur kan du då veta att det är ”out of sync”?
     Dessutom är immaterialrätt ett mycket viktigt område för svensk ekonomi och svensk industri. Alla svenska gamla industriföretag omvandlas i snabb takt till programvaruföretag och är helt beroende av en stark immaterialrätt. Du och dina piratkompisar är ett hot mot svenskt välstånd, så det är rimligt att begära att ni åtminstone skulle ha en grundläggande kunskap om vad ni pratar om!

     • Varenda unge fattar att kopiering ÄR gratis idag.

      ”Dessutom är immaterialrätt ett mycket viktigt område för svensk ekonomi och svensk industri. Alla svenska gamla industriföretag omvandlas i snabb takt till programvaruföretag och är helt beroende av en stark immaterialrätt.”

      Hmm nej. Inte alls. Tyskland är en av världens mest framstående industriländer och piratrörelsen är även som starkast där. Tysk industri (där du saknade immaterialrätt) fullkomligt sprang förbi de äldre upphovsrättsbaserade ekonomierna under 1880 – 1914. Från att inte ens vara ett enat land till att ha kommit ikapp länder som började industrialseras redan på 1700-talet ( t.ex. England ) på 30 år.

      Upphovsrätten är hämmande för utveckling för det uppmuntrar arbetskraften att sitta som byråkrater och fördyra skapandeprocessen genom att tjäna pengar på andra människors jobb.

     • @FG

      ”Varenda unge fattar att kopiering ÄR gratis idag.”

      Alla brott är mer eller mindre gratis att begå, det gör dem inte mindre brottsliga.
      Konceptet att priset för en brottslig handling – som kränker en annan individs rättigheter – på något vis skulle ha någon bäring är så underligt att ingen kan annat än att skratta åt detta s.k ”argument”.

      Applicera samma resonemang på valfri annan brottslig handling och inse hur frapperande idiotiskt det är!

     • Men vi diskuterade ju upphovsrätt och inte brott i allmänhet.

      Då kopiering inte kräver ett arbete längre så kan du inte kräva att ta betalt för det. Om du kan göra det på ett sätt som folk upplever sig få ett värde av – fine, men att stoppa folk från hobby-verksamhet som tekniken gjort möjlig är inte vettigt. Samhället förbättras av att tekniken gör gamla jobb onödiga så att vi kan få mera gjort för mindre jobb. Det centrala är arbetet och inte pengarna. Du kan mixtra med pengar på säkert 1000 olika sätt, men så länge inget nytt värde skapas så är transaktioner inte bara värdelösa utan även vilseledande.

     • @FG

      ”Men vi diskuterade ju upphovsrätt och inte brott i allmänhet.”
      Har någon påstått att upphovsrätt är brott?

      Däremot så är defintionen brott definerad av lagar, applicera din idiotiska tes på vilken annan brottslig handling som helst så blir det klart hur idiotisk tesen är. Upphovsrättsbrott är inget undantag.

      ”Då kopiering inte kräver ett arbete längre så kan du inte kräva att ta betalt för det. ”
      Den tesen är irrelevant då det handlar om rättigheten till verket och inte tillverkningen.

      ”men att stoppa folk från hobby-verksamhet ”
      Om handlingen är brottslig så spelar det ingen roll om brottslingen påstår brottet varandes brottslingens hobby.

     • Självklart är upphovsrättsbrott ett undantag. Det är ett lagstiftat monopol.

      ” Den tesen är irrelevant då det handlar om rättigheten till verket och inte tillverkningen.”

      Nej. Det relevanta är att upphovsrätten tvingar på redan utfört arbete ett värde så att folk kan sitta och dra in pengar på andra människors redan utförda arbete.

      ”Om handlingen är brottslig så spelar det ingen roll om brottslingen påstår brottet varandes brottslingens hobby.”

      Om en bransch i näringslivet lobbar igenom att modernare former av konkurrens mot deras favorit-arbetsmetoder ska kriminaliseras så är det fel på lagen och den bör snarast ändras att passa in i en fri-marknads modell där företagen får lov att tåla lite konkurrens i hederligt spel utan att springa till riksdagen och böla att de inte kan konkurrera längre.

     • @FG

      ”Självklart är upphovsrättsbrott ett undantag. Det är ett lagstiftat monopol.”
      Likaså är alla andra rätter inom civilrätten, alltså är inte upphovsrätten ett undantag, de regleras alla av lagar.

      ”Nej. Det relevanta är att upphovsrätten tvingar på redan utfört arbete ett värde så att folk kan sitta och dra in pengar på andra människors redan utförda arbete.”
      Du är duktigt förvirrad som vanligt. Folk vill lyssna på musiken, se filmen, läsa boken. Produckten har alltstå ett värde utan att någon tvingar det på det tidigare arbetet.

      ”passa in i en fri-marknads modell där företagen får lov att tåla lite konkurrens i hederligt spel ”
      Musikbranchen och filmbranchen har hur mycket konkurrens som helst.
      Men att kalla illegal fuldelning för ”herderlig konkurrens” är enbart trams. Om du vill konkurera så får du göra det med dina egna råvaror, inte andras. Precis som i alla andra brancher.

      ”utan att springa till riksdagen och böla att de inte kan konkurrera längre.”
      Vem springer var och bölar?
      Sunde springer till alla instanser han kan hitta, jag vet dock inte om han ”bölar”. Är du från Skåne?
      Det är dock i varje rättstatssystem tillåtet för alla som utsätts för brott att kunna anmäla detta till vederbörande myndighet.
      Men du tycker väl att detta är fel och anser att man skall omvärdera även detta precis som du vill omvädera definitioner av alla ord som inte passar in i din världsfrånvarande verklighet.

     • ”Det relevanta är att upphovsrätten tvingar på redan utfört arbete ett värde så att folk kan sitta och dra in pengar på andra människors redan utförda arbete.”

      Så många fel i en mening! Du måste ta och läsa lagen nån dag!!
      Upphovsrätten i sig gör inget sådant. Det är ”andra människor” utförda arbete, som de har ensamrätten till och själva valt att till viss del överlåta eller tillåta skapandet av verk med närstående intressen, som gör att folk kan dra in pengar på sin investerade tid och kapital, men ganska ofta så ger det ingen utdelning, vilket är en del i risktagandet.

      Pirater däremot skor sig dagligen på bekostnad av andra människor, genom att kränka deras ideella och ekonomiska rättigheter. Rättigheter som är lika för alla människor, det enda som krävs är att man skapar något, exempelvis en låt, en dikt osv.

      När du skapar något eget så kan du snacka konkurrens och nyföretagande, innan det så bör du läsa på istället för att slösa energi på idiotresonemang.

     • Att kräva att ta betalt för kopior om det inte är förknippat med någon kostnad eller något nytt arbete ger inget incentiv att skapa nytt – tvärt om så belönar det istället gamla bedrifter att dra in pengar på gammalt jobb.

      Det gamla jobbet är reklam för nytt jobb. Gillar man det tillräckligt mycket så är det upp till en själv att investera i det jobbet. Bryr man sig inte så hade man ändå inte köpt det.

     • Ja du, vilket spännande resonemang, men du visar fortfarande att du inte kan skilja på innehåll, mångfaldigande och distribution. De två senare har alltid varit mindre kostnader och skillnaden syns i pris på downloads och fysiska skivor

     • Poppe:

      Pffffft, det är ju ni som inte kan skilja på innehåll, mångfaldigande och distribution. Den viktiga förändringen som måste till skott är just att ta bort upphovsrätten så att dessa 3 steg blir fristående från varandra.

      1. Vill man ha mer innehåll – investera direkt i skapande av innehåll då. Bidra med din ”bäck” till kreatörerna.

      2. Vill man ha (det redan skapade) innehållet förpackat i nån snygg eller lyxig förpackning – betala för det då.

      3. Vill man ha en smidig downloadtjänst som tillför mer än fuldelning – betala för den då.

      Du kan inte bara klumpa ihop alla 3 stegen längre utan att kränka både medborgarnas privatliv så väl som företagarfriheten.

   • Fascinerad över att antipiraterna fortfarande inte lärt sig grundläggande samhällskunskap.

    Varför förespråkar du att privata tredje-parts företag får göra polisens arbete? Alla som läst grundläggande samhällskunskap vet att detta är en mycket dålig ide som endast kommer ha negativa konsekvenser.

    Varför förespråkar du att privata företag får syssla med verksamhet man annars endast hittar hos organiserad brottslighet?

    Och viktigast av allt – varför förespråkar du ett internet som närmast kan beskrivas som kabel-TV? Är inte det att kasta ut barnet med barnvattnet?

    Jasså du säger att du inte förespråkar dessa bitar? Men det är ju konsekvensen om var dagens lagstiftning och kommande lagar ger oss.

    Om du inte kan se det ja då är du både blind, döv och lever i tralala-land. 🙂

    • ”Och viktigast av allt – varför förespråkar du ett internet som närmast kan beskrivas som kabel-TV? Är inte det att kasta ut barnet med barnvattnet?”

     Det är ingen antipirat som förespråkar något sådant. Dock verkar ju piraterna via sina egna oansvariga handlingar vilja ta kontinuerliga steg som leder internet i den riktningen. Varför?

     Dagens överraskning, pirater: Handlingar får konsekvenser!

     • Genom att förespråka den drakonska lagstiftning du pushar så förespråkar du de saker jag rablar upp. Inte svårare än så.

      Att förbjuda fildelning är lika produktivt som att förbjuda alkohol.

     • ”Att förbjuda fildelning är lika produktivt som att förbjuda alkohol.”

      Dagens överraskning nr 2: Alkoholförsäljningen är reglerad eftersom alkohol har skadliga konsekvenser för individer och för samhället.

     • Reglerad, men inte förbjuden. Och det var förbud vi pratade om.

     • Fildelning är heller inte förbjuden. Den är reglerad.

      Du får fildela hur mycket du vill med det som inte är upphovsrättsskyddat (ekonomiska rättigheterna). Du får göra det som är tillåtet inom ramen för privatkopieringeslagen. Utöver detta får du inte kopiera och sprida.

      Liknande reglering som med alkohol som inte får säljas var/när/hur som helst eller till minderåriga osv. Inte heller tillverkas hemma om man inte har tillstånd för det.

      ”Att förbjuda fildelning är lika produktivt som att förbjuda alkohol.”

      Du slåss mot väderkvarnar, fildelning är ju inte förbjudet, men piratkopiering är det.

     • Nej, fildelning av populärkultur är idag explicit förbjuden.

     • Nej, du får fildela hur mycket du vill med rättighetshavarnas tillåtelse eller av filer, vilka har ett innehåll, du själv skapat.
      Att generellt säga att fildelning är förbjudet är bara korkat och visar på att du saknar kunskap om den lag du säger dig vilja ändra. Att vara emot illegal fildelning och publicering av andras verk mot deras vilja betyder inte per definition att man är för civilrättsliga förfaranden. Det vore bättre om mer resurser tilldelades polisen för att komma åt skurkarna tycker jag.

     • Så visa mig dessa populärkulturistiska verk som får fildelas?

      Fildelning i sig är inte förbjuden. Bara fildelningen av populärkulturen.

     • Poppe:

      Vi har rekordhög ungdoms-arbetslöshet på 20-25% idag. Förtroendet för det politiska systemet och arbetsmarknaden har nog inte varit lägre på bra länge i vårt land. Du vill spä på detta med hårdare tag från polisen och att bestraffa dessa arbetslösa ungdomar med böter och i vissa fall fängelse?

      Jävla idiot.

     • @Per
      Illegal fildelning är inte lagligt, men fildelning av verk där kreatören tillåtit fildelning är inte olagligt, således legal fildelning. Dessa exempel brukar dyka upp i piratkretsar, Unni Drougge är väl ett sånt exempel, Anna Troberg ett annat. På Jamendo delar kreatörer frivilligt med sig av sina verk, på soundcloud likaså. Att majoriteten av musiken, som de flesta vill höra, inte är fri att fildela är för att kreatörerna själva valt en annan väg. Att du och dina gelikar försöker beröva dem den självklara rätten är det som är skamligt.
      Att generellt säga att populärmusik är förbjudet att fildela visar på din okunskap kring den lag du säger dig vilja ändra. Fortfarande läskigt att du inte kan den lag du tycker är så fel.

      @F-G
      Den höga arbetslösheten är ett annat problem, vilket har föga med illegal fildelning att göra. Färre arbetstillfällen i branscher med koppling till inspelad musik kan vara den enda kopplingen tror jag. Detta är ett större problem än om du kan ladda ner folks arbete utan att ersätta dem tillbörligt. Polis och rättssystem borde definitivt göra mer för att stävja brottsligheten och politiker och väljare borde definitivt sträva efter att lösa arbetslöshetsfrågan. Istället slösar man tid på att försöka göra det lagligt att åtnjuta frukterna av andras arbete utan att ersätta dem för det efterfrågade arbetet och resultatet därav. Du borde skämmas, lilla råtta, som överhuvud taget försöker göra nån löjlig koppling till ungdomsarbetslöshet.

     • ”Den höga arbetslösheten är ett annat problem, vilket har föga med illegal fildelning att göra.”

      Du har en stor gemensam faktor i att ungdomar är de som i störst utsträckning står utanför arbetsmarknaden och att det även är ungdomar som i störst utsträckning riskerar drabbas av ”hårdare tag” i fildelningsfrågan – eftersom de även fildelar mest.

      Det finns inget socialt ansvarstagande i att då köra på med ännu hårdare tag mot dessa utsatta ungdomar som uppenbarligen inte har råd att konsumera kultur. Ungdomar har alltid älskat att konsumera och speciellt lyxkonsumtion. Arbetslösheten beror inte på lathet utan på arbetets förstörande. Vi har gått från 14 timmars arbetsdag till 8 timmar de senaste 150 åren och det är allt tydligare för de flesta att om vi ska envisas med stela regler på arbetsmarknaden länge till så kommer det bli en katastrof för dagens ungdomsgenerationer.

      De har då inget att förlora. Blir de stämplade som ”en gång tjuv-alltid tjuv” utöver arbetslösheten så blir det bara för mycket. Vill du se liknande utveckling som i Storbritannien härom året med upplopp osv.. ja då ska du nog fortsätta med hårdare tag mot fildelning och dumkonservativ arbetsmarknadspolitik.

     • Antipiraterna skulle aldrig erkänna att de var emot ett fritt internet. Men som vi vet är antipirater mörkermän som inte tål transparens och granskning och de arbetar fram sina lagförslag med politikerna bakom låsta dörrar så mycket som de bara kan.

    • @PW

     Nu är du inne och tassar i områden där du har dålig koll igen.
     Immaterialrätten tillhör civilrätten.
     Men du vill inte diskutera detta då du anser att det är ett slavrvigt sätt att sammanfatta.

     • Spelar det någon roll om en invasionsarme kommer från Ryssland, USA, Kina, Turkiet eller Norge?

      På samma sätt är det irrelevant var ”immaterialrätt” hamnar. En dålig lag är en dålig lag, och dagens upphovsrättslag tillgängliggör allt det jag nyss listade.

      Något du vill tillägga herr Besserwisser?

     • @PW

      Nu skall vi se här.

      Du påstod att jag var dåligt påläst och att uttrycket immaterialrätt enbart var ngt som slarvigt används för att sammanfatt de delar av lagen som behandlar det immateriella aspekterna av våra lagar.
      Jag påvisade då att du har helt fel. Imlaterialrätten är en del av civilrätten.
      Jag länkade till källor som universitet, regeringskanslit och PPmuppsbibeln Wikipedia.

      Och vad gör du då? Du låter bli att svara. Du sticker huvudet i marken. På samma sätt som su gjorde gällande uppgiften att TPB rättegången på ngt sätt skulle handla om en period på fyra år och att TPB på de fyra åren haft en intäkt på 800 000. Och sen blajar du på om att du inte kan hitta källan.

      PW, du beter dig som en ynkrygg, precis som Troberg och precis som Falkvinge. Det verkar ligga naturligt hos PPmuppar.

      ”herr Besserwisser” när epitet kommer från ngn som först ppstår att jag är såligt påläst och sedan får det svart på vitt varandes tvärtom så får man tacka.

      Ditt eviga blajande om vad skapare borde göra istället för att skriva kontrakt med skivbolag är intet annat än löjeväckande och påvisar enbart att du inte har en susning om hur det fungerar i muskbranchen och att du inte ens vet vem som gör vad. Det roligast av allt är ditt blaj om att ”man kan lära upp sin egen manager”, Toppen PW du bevisar dig om och om igen varandes utan någon kunskap alls vad det gäller det område du diskuterar.
      Men det gör ju Falkvinge varje minut av varje timme av varje dag så det ligger väl naturligt för er.

     • Och besserwissern Sten fortsätter argumentera om något som är totalt irrelevant i sammanhanget. Good job.

     • @PW

      Det var du som inledde diskussionen genom att påstå att jag var dåligt påläst samt att du insinunerade att Immaterialrätt (på något oerhört underligt PPmuppssätt att se på saken) skulle vara ett slarvigt sammanfattande uttryck.

      Jag har påvisat dig ha helt fel och då försöker då dölja att du hade fel och din bristande kunskap med tystnad.
      Du har ju inte en susning om ngt av det du skriver om.
      Du fabulerar precis som FG i bästa Fablernasvärld maner.

     • Men ”immaterialrätt” är ett slarvigt sammanfattande uttryck. Du har varumärken som PP inte vill ändra på och så har du upphovsrätt som PP vill ändra på. Då är det ju Per Definition viktigt att skilja på dessa.

      Det är tråkigt om du ser internets möjligheter som ”fablernas värld”. Det är faktiskt en del av verkligheten nu. Håller med dig om att det är närmaste utopiskt i många avseenden och därför väldigt utmanande för gamla marknadsmodeller och tankesätt.

     • @FG
      ”Men ”immaterialrätt” är ett slarvigt sammanfattande uttryck. ”

      Jag antar att du då även tycker att ”civilrätt” är ett slarvigt uttryck då det sammanfattar så många olika rätter.

      ”Du har varumärken som PP inte vill ändra på och så har du upphovsrätt som PP vill ändra på. Då är det ju Per Definition viktigt att skilja på dessa.”
      Är det svårt för dig att se ett ämnesområde? I detta fall rör sig området om immateriallrätter.
      Jag tror inte att PPs funderingar – om att de vill ändra visa delar av immateriarätten men behålla andra – på ngt vis har ngn bäring på vad som ingår i immaterialrätten eller inte. I synnerhet inte då både varumärken och verk absolut är immateriella och därför utmärkt sammafattas av uttrycket och definitionen imaterialrätt.

      ”Det är tråkigt om du ser internets möjligheter som ”fablernas värld”.”
      Var har jag skrivit att Internets möjligheter är som ”fablernas värld”? Källhävisning på detta tack?

    • Som Nej till pirater skriver Per, du slåss mot väderkvarnar!

     • Så kan du svara mig varför du är för att införa de punkterna ovan jag beskrev?

     • Och ni slåss mot värdekvarnar.

     • Nix, vi slåss mot ett verkligt hot mot kulturen. Ni slåss mot ett påhittat hot , upphovsrättsmaffian. Därav väderkvarnsanalogin.

     • Upphovsrättsmaffian är inte ett påhittat hot – den är ett seriöst hot mot samhället. Kombinationen ökande ungdomsarbetslöshet och att det är just ungdomar som fildelar är mycket dålig om upphovsrättsintressena jagar nämnda ungdomar och kallar dem kriminella. Uppror och revolutioner har startats för mindre. Säkert är det inte svårt för någon charmig ung man eller kvinna att fånga upp dessa stämningarna (både emotionell och ”legal” betydelse) med ytterst destruktiva konsekvenser..

 3. Jag håller med dig den teoretiska principen att kreatörer ska ha rätt att välja hur deras verk sprids. Dvs i teorin är detta bra och riktigt.

  Sedan måste det fungera i verkligheten.
  Därför har vi redan tidigare gjort avkall från denna princip och tillåtit t.ex. heminspelade kassettband, utlåning och kopiering till vänner osv. Detta eftersom upprätthållandet av principen blir oerhört svår och får negativa konsekvenser för individer och samhället.

  EXAKT på samma sätt är det nu med fildelning i internetåldern. Vi kan inte upprätthålla gamla principer i en ny tidsålder utan att det får enormt stora negativa effekter på samhället. Därför bör politikerna sätta ner foten och säga att kreatörerna får lov att anpassa sig till verkligheten, precis som politiker gjorde när kassettband och vhs-band inte förbjöds.

  Det är inte ens ett problem eftersom kreatörerna totalt sett inte förlorar på fildelning utan tvärtom har enorma möjligheter att tjäna pengar på en global, digital, marknad om de söker nya vägar.

  • ”Det är inte ens ett problem eftersom kreatörerna totalt sett inte förlorar på fildelning ”

   Fram med undersökningarna och siffrorna som visar på det.

   • Men det spelar ingen roll ÄVEN om de skulle förlora pengar på det. På en fri marknad har du inte ensamrätt att företaga på ditt favoritsätt och hindra konkurrens från moderna eller på andra vis ”annorlunda” sätt att göra på.

    Resturanger har inte rätt att hindra mig att laga min egen mat. Datorservicebolag har inte rätt att hindra mig att meka med min dator. Bagerier har ingen ensamrätt att baka lussekatter.

    När enskilda intressen i näringslivet får starkare stöd i lagen än medborgarna så blir samhället otrevligt. Detta vet vi sen tidigare, merkantilismen under 1700-talet t.ex. och Sovjet – där staten hade en mycket utbyggd s.k. ”legal market” – så strikt att till slut ingen vågade göra någe av rädsla för att hamna i arbetsläger…

    • ”På en fri marknad har du inte ensamrätt att företaga på ditt favoritsätt och hindra konkurrens från moderna eller på andra vis ”annorlunda” sätt att göra på.”

     Din skiva har fastnat, FG.

     Det finns ingen ensamrätt att företaga på ett favoritsätt, varifrån har du fått den befängda idén? Vill ingen köpa musik och film från ”maffian” så är det ju bara att låta bli och köpa från annat håll. Piratverksamhet är inte företagande, det är illegal verksamhet.

     • Piratverksamhet är en hobby som illegaliserats för att vissa branscher i näringslivet vill maximera sina intäkter. Det finns ingen ”rätt” att företaga på sina egna favoritvillkor och slippa hobbykonkurrens. Inte för resturangnäringen, inte för verkstäder och inte heller för skivbolag / bokförlag.

    • Om du mekar med din dator, bil, TV, kylskåp eller annan pryl eller så gäller inte några garantier. Ett skrämmande ingrepp i den heliga äganderätten!!!!
     En ny väderkvarn för dig att slåss emot!

     • Prylarna går ju ändå oftast sönder lagom efter det att garantin gått ut. Faktum kvarstår, om alla möjliga branscher ska få tjäna pengar på sina favoritvillkor så går det ut över vanligt folks frihet till hobbyverksamhet och konkurrensmöjligheter. De flesta branscher har inga sjuka ensamrätter i stil med upphovsrätten – och det är ju bra det.

     • Hela poängen med avtalslagen är just att alla ska komma överens om avtal just med sina favoritvillkor. Och poängen med avtalslagen är också att bägge parter kan välja om de vill ingå ett avtal med de villkoren eller inte.
      En annan central del är den grundläggande förväntningen att bägge parter ska följa sin del av avtalet, just den del som ni pirater helt vill ta bort.

     • Vad är det du inte fattar, kom igen nu FG och använd hjärnan.

      Det finns ingen rättighet att tjäna pengar på favoritvillkor, det finns bara rättigheter att kunna verka på en laglig marknad med samma villkor för alla. Ingen tvingas att köpa något, eller hur?

      Det finns heller ingen frihet att göra vad som helst bara för att du kallar det för hobbyverksamhet. Hembränning, knarktillverkning, spela in barnporrfilmer, misshandla sin partner, samla likdelar osv, inget av detta är lagligt även om det tyvärr finns personer som har detta som ”hobby”. Piratkopiering blir inte lagligt heller bara för att någon ser det som en hobby.

      Och maffialiknande verksamhet utanför lagen är fortfarande inte konkurrens, det är kriminalitet, hur svårt är det att fatta detta?

     • Ja lycka till med att få folk att tycka att hembränning, knarktillverkning, misshandel osv är att jämföra med hobbyfildelning. Jag tror inte ens du kommer få de mest dumkonservativa medborgare att hålla med om att de är jämförbara.

      Maffialiknande verksamhet inom lagen är inte OK. Pirater bedriver ingen utpressning – TILL SKILLNAD MOT upphovsrättsbranscherna som faktiskt gör det med sina förlikningsbrev.

   • Precis som du själv har varit inne på, så finns inget entydigt svar på detta. Vissa är vinnare, andra har förlorat. Inget tyder på att det är svårare totalt sett att vara kreatör idag. Tvärtom.

    Kommentera gärna huvudinnehållet i det jag skrev.

    Om vi kunde flytta oss tillbaka i tiden är jag övertygad om att NTP hade argumenterar flitigt för att förbjuda hemmainspelning av kassettband. Om inte är du väldigt principlös, för exakt samma argument gällde då som nu. Eller vill du att ungdomar skall få kopiera artisternas verk utan att de godkänner detta och utan att de får ersättning?!

    • Jag kan inte säga att jag gillar kassettkopieringsavgiften, den var tveksam när den fördes in och sen har det bara blivit värre. Det man kan säga är dock att när den fördes in så var det ju kassettband som användes för kopiering, det fanns inga vettiga alternativ utom möjligen rullband. Alltså fick man in pengar från privatkopieringen. Idag använd inte många media på samma sätt och många drar ju ner filerna direkt till datorn och för datorns hårddisk betalar man inget alls. Rent principiellt är det också fel att alla ska betala för media oavsett hur man använder det. Plus att fördelningen av insamlade pengar inte kan göras rättvist.

     Man kan gå två vägar, släppa det helt fritt eller ta bort privatkopieringslagen och förbjuda kopiering. Jag är böjd att gå mot det senare alternativet, speciellt eftersom det idag ändå finns oerhört många sätt att lyssna på populära artister, via radio, internetradio, via Spotify och liknande tjänster, Youtube osv. Skulle man helt förbjuda kopiering blir det mycket renare och man kanske skulle få upp försäljningsvolymerna också, med lägre pris. Snart måste man ta ställning, privatkopieringslagen har nått vägs ände.

     • Ju mer populärt något blir – desto bättre reklam blir det ju för kreatörernas framtida jobb. Det som däremot inte alls skapar något incentiv är att kunna dra in pengar på gamla bedrifter. Extra omotiverat om det är andra än skaparna som kan sitta och dra in pengar på jobbet ett halvt århundrade EFTER det att skaparna dött.

     • OK så du vill förbjuda ”hembränning”. Så jag ska inte få göra en blandskiva med mina låter som jag har köpt in!? Ska man få låna ut en skiva till andra? Antar att även detta bör förbjudas? Sälja en begagnad CD? Förbud också?! Spela en skiva för sina vänner? Förbjud – de har ju inte betalat något så de är parasiter!

      Helt fascinerande och se hur långt du vill gå för att lösa ett icke-problem. Strypa laglig VPN, förbjuda kopiering, göra teleoperatörer till privatpoliser, i praktiken förbjuda anonymitet på nätet. etc etc

     • Nu tar du i. Eftersom privatkopieringslagen inte fungerar i praktiken så tycker jag att den ska avskaffas. Och att släppa kopieringen helt fri är inte ett bra alternativ så då återstår att förbjuda kompiskopiering.

      Att kopiera egen musik och film ska dock vara helt tillåtet, så länge man håller på den, möjligen inom familjen.

      Låna ut skiva till andra är inget problem, den behöver ju inte kopieras för att den lånas ut.

      Sälja begagnad CD är inget problem, givetvis inte spela en skiva för sina vänner.

      Vad tycker du själv om privatkopieringslagen?

     • Jag tycker att privatkopieringslagen är mycket dålig. Surprise ;o

      Jag förstår om du vill avskaffa den. Om inte annat så används den som exempel på förkastlig lagstiftning som gör att många rättfärdigar olovlig fildelning. Man säger att man vill åstadkomma rättvisa och samtidigt ska jag betala en avgift till Per Gessle när jag kopierar mina privata semesterfilmer till DVD. Känns väl si-så-där…

      Så du har inget problem med principen att jag kan låna en film/skiva av en kompis och därigenom ta del av en kreatörs arbete utan att denna har kontroll eller får betalt?

     • ”Så du har inget problem med principen att jag kan låna en film/skiva av en kompis och därigenom ta del av en kreatörs arbete utan att denna har kontroll eller får betalt?”

      Nej det har jag inte. Kreatören har redan fått betalt. Sen finns det givetvis en gräns någonstans. Du kan ju som exempel inte ordna bioföreställning och spela upp en lagligt inköpt DVD-film mot att du tar entré.

      Det är givetvis en definitionsfråga och om det blir ett rättsfall så måste rätten bedöma vad som är rimligt, titta på liknande fall enligt tidigare domar osv.

      Det som är det centrala enligt min mening är att man tillser att spridningen hålls ner på en rimlig nivå så att det inte är uppenbart att man borde ha köpt ett eget ex. Fallet att låna ut till kompis kan exempelvis motiveras av att det då är rimligt att du lånar något av kompisen som han/hon har köpt och betalat lagligt, dvs ni har incitament för att köpa både för egen del och för att kunna låna ut och låna. Det blir en viss spridning men lång ifrån vad som hände om man lägger ut något på nätet, inklusive kumulativa effekter. Om du lånar ut till en kompis så finns inga kumulativa effekter, det blir en mycket liten spridning i genomsnitt per lagligt inköpt original.

    • @Johjoh

     ”Eller vill du att ungdomar skall få kopiera artisternas verk utan att de godkänner detta och utan att de får ersättning?!”

     Det får alla lov att göra idag oavsett ålder.

     • Exakt min poäng. Men du är väl mot detta förutsätter jag?

     • @Johjoh

      Nej, de publicerar inget för allmänheten när gör detta. Det är en en del av upphhovsrättslagen och immaterialrätten.

     • Varför vill du inte att kreatörerna själva ska få bestämma när kopiering/utlåning sker och att de ska få betalt när det sker?!
      Det är alltså OK för dig att man tar del av andras arbete utan att betala för sig?

     • @Johjoh

      Jag anser lagen om upphovsrätt balanserar skaparens rätt mot konsuments rätt väl i detta avseende. Konsumenten får lov att skapa kopior i det privata inom familjen och vänskapskretsen.
      Men konsumenten har ingen rätt att sprida verken offentligt.
      En väl avvägd lag.

     • Så om jag bjuder in folk till mitt hem och fildelar med dem över en öl eller en kopp kaffe så räknas de som mina vänner och det som vi gör är lagligt? Eller hur avgörs vilka som är vänner med varandra? Instifta en kompis-polis?

     • @FG
      Om du har problem att avgöra vilka som är dina vänner så är det ditt problem.
      Det du gör med din familj och dina vänner i ditt hem är inte att publicera för allmänheten.

     • Jag klarar av att själv avgöra vilka som är mina vänner. Det jag undrade är vilka kriterier som polisen eller en domstol skulle gå på.. Har de rätt att bestämma vem som är min vän och vem jag inte är vän med?

     • @FG

      Delar ni filer i ditt hem så är det ingen som bryr sig.

     • @FG

      Om ni delar filerna i ditt hem så är din fråga en irrelevant dylik och därmed meningslös att ställa och än mer meningslös att svara på.
      Ingen bryr sig, varken polis, domstol eller skapare.

     • Problemet är att i och med Internet så har det blivit exakt samma grej. Det förstår dock inte Besserwisser Herr Sten som icke heller förstår att konsekvenserna av dagens upphovsrätt allvarligt riskerar omvandla Sverige till ett korporativistiskt skendemokratiskt diktatursamhälle.

     • @PW

      Om igen far PW med felaktigheter. Att publicera ngt för allmänheten är absolut inte samma sak som att duplicera ett verk i hemmet.

     • Det är ett intrång i privatlivet i samma storleksordning att avlyssna folks nätkommunikation som att avlyssna dem i deras hem. Helt oacceptabelt beteende av staten och andra intresseorganisationer att slentrianmässigt börja övervaka folk i deras hem och på internet.

     • @FG

      ”Det är ett intrång i privatlivet i samma storleksordning att avlyssna folks nätkommunikation som att avlyssna dem i deras hem. ”

      Och ”Det” i din text skall tolkas som motsvarande vilken del i min text?

     • Förutom på internet, då, där det är samma sak.

      Tack för att du bevisade min poäng!

     • @PW

      Du har inte bevist ngt och har ingen poäng överhuvudtaget.

      Om du har problem att förstå skillnaden på att duplicera en fil i hemmet kontra att publicera ngt för hela världens allmänhet på tex TPB så är det inte lönt att du diskuterar ämnet överhuvudtaget.
      Du vet vännen, uppsåtet är liksom en av de viktigare delarna vid bedömningen av alla brott, verktygen däremot är mer eller mindre irrelevanta.

     • Du målar upp ett problem som inte finns. Det är tvärtom mycket vanligt med olika begränsningar i rättigheterna att använda prylar eller tjänster som du köper eller hyr. Du får till exempel inte pillra med din TV, då gäller inte garantin. Men det är ingen som övervakar dig för det. Det finns massor av liknande exempel.
      Grunden i avtalslagen, som i sin tur är grunden för delar av immaterialrätten bygger på förväntningen att man uppfyller de avtal man ingår. Det är en rest från de gamla romerska lagarna. ”Pacta sund servanda” – avtal skall hållas. Men när någon part bryter mot avtalet har den andra parten rätt att åberopa åtgärder.
      Den här grunden för avtal mellan parter vill alltså ni pirater upphäva!

     • Avtal ska inte hållas om de drabbar tredje parter (de som inte haft något att säga till om) negativt. Exempelvis ska inte två parter få förhandla bort en tredje parts företagsfrihet.

 4. Men, det hela är ju himla lätt egentligen! SLUTA köpa skivor från utsugarna i upphovsrättsmaffian och BÖRJA använda Jamendo istället! http://www.jamendo.com/en/

  • Det är ett mycket bra alternativ. Rösta med plånboken, välj ett annat lagligt alternativ än det alternativ man anser sig ogilla av olika skäl.

  • Därom håller jag med dig. Om nuvarande upphovsrättsmaximalism fortsätter hålla i sig så kommer Jamendo vara den världsledande distributören av musik om sisådär en 20-30 år.

   Problemet är bara att väldigt många måste i finkan först innan det händer…

   • Tja, vi behöver nog bygga ut fängelserna lite i USA-style för att få plats med alla de nya grovt kriminella pirat-ungdomarna. Kanske kunde vi ha privata bolag som tjänar pengar på att sköta fängelserna, lite som arbetsläger. Mysigt va?

    • Det behövs inga fler fängelser. De grovt kriminella typ personer som driver TPB och liknande sidor är inte så många i resp. land och de flesta kom inte är helt puckade i skallen kommer att lägga ner frivilligt när de ser att andra får skaka galler.

     Vanliga nedladdare/seedare klarar sig med dagsböter och villkorlig dom, dock kan det förstås vara en del som begått brott tidigare eller gör det under prövotiden så att de får fängelse trots allt. Det lär inte vara så många fall det handlar om.

     • Ja du. Vi får väl se.

     • Hade du nån koll på någonting så skulle du inse att det nejtillpirater skriver är det mer troliga scenariot, men…

     • Vi snackar hela generationer ungdomar som kommer vilja fildela. Miljontals människor per år bara i Europa. De kommer finna sätt att göra detta på. Jag tror det är ganska lönlöst att försöka stoppa.

   • 20-30 år?? Som vanligt visar Per sin totala brist på kunskap om hur marknaden ser ut.
    iTunes lyckades dominera marknaden på nåt år. Facebook, Google, Spotify och Android har haft några år på sig att nå sina positioner. Om inte jamendo klarar en liknande tillväxt har marknaden dömt ut dem.
    Men jag håller tummarna för att de lyckas! Det är alltid bra med nya aktörer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: