Rättvisan har segrat i Ephone-målet

Högsta domstolen kom i dag med beslut i det så kallade Ephone-målet som rör tolkning av Ipred-lagen. Ephone, som är satt i konkurs, måste nu lämna ut identiteten på den person som satt upp en pirattjänst för ljudböcker via en lösenordsskyddad ftp-server. Eftersom man inväntat förhandsavgörande i EU-domstolen så är domen solklar och kommer att ha stor betydelse för framtida fall.

IDG.se Aftonbladet Metro Expressen Sydsvenskan di.se Dn Svd

Domen är ganska svårsmält men innehåller en del intressanta klargöranden:

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. Denna rätt omfattar den som har haft en IP-adress vid ett visst tillfälle. Rätten till privatliv får inskränkas om det sker i lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa allmänna eller enskilda intressen. Enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europa-konventionen har var och en också rätt till respekt för sin egendom, där immateriella rättigheter ingår. Det innebär att båda dessa rättigheter måste respekteras och att det i lagstiftningen ska göras en avvägning mellan dem.

Detta känns helt självklart men det är bra att HD tar tydlig ställning till det. Piraterna brukar ju hävda att rätten till privatliv (den s.k. ”integriteten”) går utöver allt annat men det är givetvis helt fel.

När det gäller utlämnande av uppgifter skriver man bl.a.:

I varje enskilt fall ska en prövning ske av om åtgärden över huvud taget behöver tillgripas med hänsyn till omständigheterna eller om syftet kan tillgodoses genom någon mindre ingripande åtgärd. Det ankommer alltså på domstolen att göra en avvägning mellan skälen för åtgärden och de olägenheter som åtgärden kan medföra. Behovet av åtgärden ska bl.a. vägas mot effekterna för den enskildes integritet. Det bör då krävas att det är fråga om intrång i ensamrätten av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska kunna få ut uppgifter om den abonnent som döljer sig bakom ett IP-nummer som använts vid intrång. Så är i regel fallet om intrånget avser tillgängliggörande av en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten, exempelvis genom fildelning via internet, eftersom detta typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren.

Bra att det klargjorts av HD att tillgängliggörande av en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten typiskt innebär stor skada för rättighetsinnehavaren.

Piratvindarna verkar glädjande nog blåsa i helt fel riktning och skutan har börjat ta in ansenliga mängder vatten.

178 svar

 1. Vad betyder detta i praktiken? Att 3 miljoner svenska fildelare får böter på 40.000kr vardera om dom inte slutar fildela?

  Hmm? Undrar hur många nya kunder Ipredator får nästa år?

  • Det återstår att se men det innebär i alla fall att man i högre grad kan nå fram till de som piratkopierar, antingen via varningsbrev eller genom att dra dem inför rätta i mer omfattande fall.

   Jag tror att anonymiseringstjänster kommer att behöva regleras för att anses lagliga. Med loggning som gör att polisen kan identifiera vem som hade kontot i samband med en polisutredning. Troligen även med bandbreddsbegränsning så att tjänsten kan användas för legitima anonymiseringsbehov men inte för att piratkopiera.

  • Jag vet inte var du får 40 000 ifrån. Om man utgår från TPB-domen så kan fildelning av 6 filmer/spel under en månad ge upphov till att du behöver betala mer än 1 miljon kronor i skälig ersättning. Detta gäller oavsett syftet med fildelningen och oavsett den reella skadan som det vållat rättighetsinnehavarna.

   • Här överdriver du enligt min mening. Man väger givetvis in om man gjort det för kommersiell vinning eller inte. De få privatpersoner som hittills dömts för fildelningsbrott har ju alla fått villkorlig dom och låga dagsböter, långt ifrån straffen som som TPB-gänget fick.

    • Nej, jag överdriver inte. Du talar om straffpåföljd och jag talar om skadestånd i form av skälig ersättning, vilket enligt lag inte är avhängigt av huruvida det föreligger vinstmotiv eller ej eller om det finns uppsåt.

     • När det gäller skadestånd så upplever jag att huvudsyftet har varit att ge kännbara straff i avskräckande syfte snarare än att verkligen kompensera för skadan. Även om skadestånden i TPB-fallet är höga så är de ju löjligt låga i förhållande till den totala skadan, beaktat alla upphovsrättsskyddade verk man medverkat till att sprida under alla år. Det lär knappast vara aktuellt att ställa liknande skadeståndskrav mot privatpersoner som bara tankar för egen användning (även om de samtidigt seedar). Erfarenheten från de rättsfall som varit tyder på att jag har rätt. Då pratar jag Sverige, vad man gör i andra länder kan vara något helt annat.

     • ”Erfarenheten från de rättsfall som varit tyder på att jag har rätt.”

      Kan du ge några exempel på fall där det inte endast handlat om böter och där grunden för den skäliga ersättningen beräknats med utgångspunkt i den licenskostnad som hade gällt för att lagligt tillgängliggöra verket för en lika stor del av allmänheten som getts tillgång till verket via fildelningen?

     • Det är snarare avsaknaden av sådana exempel som visar att min teori håller. När det gäller mål mot enskilda nedladdare så anser man väl att villkorlig dom och dagsböter är straff nog, man väljer bort att räkna på inkomstförluster baserat på diverse beräkningsmodeller.

     • En straffrättslig påföljd hindrar väl på intet sätt att en senare skadeståndsprocess drivs civilrättsligt. Det vet väl varken du eller jag hur vanligt det är. Gissningsvis blir det väl vanligare och vanligare när det nu blir enklare för privata aktörer att ta egna initiativ till att undersöka källan till spridning av verk.

     • Jag skulle hellre se att polisen tar hand om det än privata aktörer. Det känns omodernt att behanda snatteri och piratkopiering så olika när det i grunden är väldigt lika typer av brott. Piratkopieringen är den nya typen av snatteri, men där lagstiftningen/rättstillämpningen släpar efter.

     • Nä, fildelning är den nya tidens kak-bak och hem-matlagning. Lika etablerat hos dagens ungdom med hobbyfildelning som det är hos äldre generationerna att matlagning, bakning meka med fordon osv ska vara tillåtet att göra på fritiden, trots att diverse bolag ”går miste om pengar” på det.

      Internet är vår tids järnväg och datorer är vår tids fabriker. ”Produktionsmedlen” för datafiler har äntligen blivit så billiga att i princip alla har råd med dem – det som fortfarande kostar är själva design- och utvecklingsarbetet. Men det arbetet finns ingen anledning att ta betalt ”per styck”.

     • @FG
      ”Nä, fildelning är den nya tidens kak-bak och hem-matlagning. ”

      LOl, varför jämför du med saker som aldrig varit olagliga att göra, aldrig kommer att bli olagliga att göra? saker som motsvarar att spela på ukelelen i hemmet.

      Du får ju jämföra med pengaförfalskning i hemmet, hemmbränning, förfalska tavlor i hemmet, förfalska id kort i hemmet, tillverka extacy i hemmet.
      Bara för att ngt görs i hemmet och enligt dig är en hobby så innebär det inte att det bör vara lagligt.

     • Snälla F-G – kan du inte lämna den gamla ångmaskinsekonomin?! Det finns inte längre nåt direkt samband mellan kostnad och pris! Däremot finns det ett direkt samband mellan värde och pris!

     • Men du.. Det är ju en jämförelse för att förklara för äldre generationer hur dagens unga ser på fildelning. Det är en harmlös hobby på samma vis som de äldre anser att matlagning och hembak är. Om det nu är så att den verkligen skadar vissa branscher så är det en typ av konkurrens som de helt enkelt får lära sig att leva med.

      Att du ens försöker dig på att jämföra med knarktillverkning eller pengaförfalskning avslöjar inget annat än ditt eget dåliga omdöme.

      Din liknelse är typ lika skrattretande som ”don’t download this song” där de sjunger att ”passa dig för nedladdning för det är kriminellt och om du börjar med det så kommer du nog snart börja sälja knark och köra över småbarn med bilen”…

      Hela denna bloggen borde sparas som kulturarv. Kommer ge många goda skratt i framtiden. Hur kunde folk ens tänka sig att du kan ta betalt per styck för datafiler. 😀

     • Din definition av ”värde” är ju beroende av att man kan hindra folk att göra saker i sitt eget hus på sin fritid som inte direkt påverkar någon annan. ”Värdet” du talar om är ett värde som finns bara om du har makt att hindra andra från att konkurrera.

      Vi kan ha jättestor andel av befolkningen som sitter och inte gör nån nytta om dagarna utan bara ser duktiga ut vid sitt skrivbord där de administrerar ”rättigheter” för jobb utfört på 1900-talet. Till vilken nytta? Nej upphovsrätten är bara en dålig ursäkt att dra in stålars på gammalt jobb. Varför skulle det annars finnas larvigt långa skyddstider som 70 år EFTER UPPHOVSMANNENS DÖD? Ett stort jävla skämt är vad det är.

     • @FG

      ”Men du.. Det är ju en jämförelse för att förklara för äldre generationer hur dagens unga ser på fildelning.”
      Nej, det är en jämörelse gjord av en individ som inte klarar av att ananlysera.

      ”Det är en harmlös hobby på samma vis som de äldre anser att matlagning och hembak är.”
      Att fildela inom familjen är redan lagligt.
      Att offentligt publicera (fuldela) verk du inte har rätten till är ett brott som kränker andras rättighet.

      ”Om det nu är så att den verkligen skadar vissa branscher så är det en typ av konkurrens som de helt enkelt får lära sig att leva med.”
      Härlig rättsstat du förordar. Applicera det på alla nivåer och du får då?

      ”Att du ens försöker dig på att jämföra med knarktillverkning eller pengaförfalskning avslöjar inget annat än ditt eget dåliga omdöme.”
      Dåligt omdöme? LOL, du jämför olagliga aktiviteter i hemmet med lagliga och det skulle på ngt vis vara ”bra omdöme”.
      Däremot är det underhållande användnande av ordet ”omdöme”.
      Att begå brott – oavsett om du anser det vara en hobby eller ej – är hur du än vrider och vänder på det, kort och gott, ett brott.

      ”Din liknelse är typ lika skrattretande som ”don’t download this song” där de sjunger att ”passa dig för nedladdning för det är kriminellt och om du börjar med det så kommer du nog snart börja sälja knark och köra över småbarn med bilen”…”
      Min liknelse är en liknelse, din draveltext uppvisar ingen liknelse alls, den visar dock på en frapperande bristande akademisk kapacitet som troligen kommer att avspegla sig i de texter du lämnar in för disputation och garanterat får ett par ordentliga LOL till både frågor och svar.

      ”Hela denna bloggen borde sparas som kulturarv. Kommer ge många goda skratt i framtiden. Hur kunde folk ens tänka sig att du kan ta betalt per styck för datafiler.”
      Givetvis kommer den att sparas om kulturarv, med så mycket underhållande texter fyllda av bristande argumentation från PPmuppar kommer kommentarerna att underhålla många generationer.

     • Du är för kul FG! Min kommentar handlade om prissättning och ditt svar handlar om att en stor andel av befolkningen skulle sitta och administrera rättigheter från 1900-talet. Bortsett från att det är helt irrelevant för mitt inlägg om prissättning, så är det ju också helt vilda spekulationer. Hur ”stor andel” av befolkningen? Hur stor del av kostnaden för underhållning står de för? Varför begränsar du deras jobb till att hantera rättigheter från 1900-talet? Hur stor andel av intäkterna i musik&underhållningsindustrin kommer från produktioner från 1900-talet?
      Och du kan ju självklart redovisa källorna till alla dina påståenden, du vill ju inte att vi ska tycka att de bara är vilda spekulationer och konspirationsteorier, eller??

     • ”Hur stor andel av intäkterna i musik&underhållningsindustrin kommer från produktioner från 1900-talet?”

      Varför lägga ner ett sånt besvär på att skydda verk som är 50-100 år gamla om man inte tror sig tjäna pengar på det? Det behövs inget detektivarbete från min sida – lobbying-beteendet från upphovsrättsbranscherna talar sitt tydliga språk. Antingen är de väl dum i huvet och gör en missbedömning eller så finns det stora pengar att tjäna. Det är i det stora hela irrelevant. Finns ingen ursäkt att kräva betalt för gammalt jobb längre!

     • När du bara svarar med floskler så kan vi konstatera att ditt påstående bara var en massa spekulationer. Bra, så slipper vi den diskussionen.

     • Det är ju inga floskler utan logiska resonemang. Loser.

     • Jag ställde ett par mycket konkreta frågor F-G, Istället för konkreta svar valde du en massa floskler och tomma ord.
      Att du kallar mig loser kan jag leva med, helt utan problem. Men hur är det själv? När argumenten tryter så får du gå till personangrepp… Hur känns det?

     • Pffft, det är ju precis tvärtom. Det är du som går till personangrepp och kallar mina analyser och argument för ”floskler” och det vet du mycket väl 😉

  • @Harlekin
   Det är nog viktigt att poängtera att det rör sig om otillåten publicering och så kallad illegal fildelning av upphovsrättsligt skyddat material. Fildelning i sig är ju inte ett brott om upphovsrättshavaren givit tillåtelse till spridning av verket genom exempelvis P2P.

   Mängden brottslingar torde inte spela någon roll, som övrig brottslighet så avskräcker straff de flesta utom de mest hårdnackat korkade brottslingar, som är villiga att ta risken.
   Om 3 miljoner människor i Sverige begick något annat brott, som skadade en laglig bransch och kreativa individer, skulle samhället svika de som endast utför ett lagligt värv till fördel för dem som begår brottet?
   Finns det några exempel på en sådan praxis? Var kommer resonemanget ifrån?

   • Det är ju bara hobbypublicering. Hög tid att publiceringsbranscherna får lite hobbykonkurrens… De flesta andra branscher får minsann lov att stå ut med sån konkurrrens och finna sig vägar att erbjuda något utöver det som hobbyentusiasterna kan erbjuda.

    En legislation som fullt ut tillämpade din filosofi om ”laglig bransch” och annan konkurrenshämmande lagstiftning var Sovjetunionen. Hur bra gick det då? Inget vidare va..?

    • En otillåten publicering blir inte mindre olaglig bara för att du sätter ordet hobby framför. Dina åsikter är således ointressanta i diskussionen.

     Lagliga branscher är inte min filosofi, det är en del av den verklighet vi lever i. Ett demokratiskt samhälle där det är fullt lagligt att sätta ett pris på sitt efterfrågade arbete och där brott mot lagliga verksamheter skall beivras. Således är dina barnsliga kommentarer inte relevanta för den verklighet vi övriga lever i.

     • I ett demokratiskt samhälle får enskildas rättigheter inte trampa in på andras rättigheter. Men i dagens hets med privata poliskårer och massövervakning så är det just det som sker – vissa branscher anser att deras önskan att tjäna pengar på sina favoritvillkor trumfar grundläggande rättigheter till både privatliv, företagarfrihet och rättssäkerhet.

      Det är en av definitionerna av tyrrani om intressen i näringslivet får makt som överstiger eller inkräktar på folkets demokratiska rättigheter.

     • …och eftersom illegal fildelning och andra brott mot upphovsrätten inte är några rättigheter utan brottslig verksamhet så är det ett ickeexisterande scenario du målar upp.
      Förutom det vore det kul med en källa på ”I ett demokratiskt samhälle får enskildas rättigheter inte trampa in på andras rättigheter.” och när det kan tänkas uppstå en sådan situation där någons rättighet måste vägas mot en annans och då, lämpligen, en domstol skulle avgöra vilken individ som kan tillmätas ett högre värde som levande organism. Allt detta i en demokrati? ha ha, uj uj uj, har inte haft så roligt sen jag såg Karl Pilkington på TV, du kanske kunde bli hans svenska motsvarighet?
      Snälla utveckla gärna det här resonemanget!!

     • ”…och eftersom illegal fildelning och andra brott mot upphovsrätten inte är några rättigheter utan brottslig verksamhet så är det ett ickeexisterande scenario du målar upp.”

      Fildelning är inte en rättighet – det är ett företagande. Att förbjuda fildelning är att inskränka företagarfriheten. Vi har haft många branscher i historien som har försökt sig på att dra i nödbromsen när nya uppfinningar och konkurrerande verksamhet dykt upp.

      Gemensamt är att de alla i dagens ljus ser ut som en hög ärkekonservativa egon. Precis som upphovsrättskramarna kommer framstå för kommande generationer.

     • @FG
      Nu är du förvirrad igen.

      Vem vill förbjuda fildelning?
      Jag har aldrig sett ngn som hävdat ngt liknande ngn stans.

      Alltså är hela premissen för din ovanstående text felaktig och innehållet är därmed renderat som meningslöst.

     • @F-G
      Illegal fildelning är lika mycket företagande som vilken annan brottslighet som helst, det vill säga, inte alls. Det spelar ingen roll hur många gånger du säger det, du kan inte hitta något som styrker det du säger, det är med andra ord bara ditt eget, högst ointressanta, trams.

     • Ja ett samhälle där alla möjliga företaganden stämplades som kriminalitet mot (stats -) monopolet var exempelvis Sovjet. Där var det ju trevligt att leva och ekonomin funkade ju bra i längden också.

      Hmm, venta liite nuu…

      Monopol är alltid skadliga för marknaden – oavsett om de är statliga eller privata. Dessutom leder de skrämmande ofta till krav på att lagstifta om att låta bolag bryta mot demokratiska spelregler och avskaffande av medborgerliga rättigheter.

      Om nya branscher och bolag Per automatik bryter mot etablerade nissars ”legala rättigheter” så är situationen inte mycket bättre än i Sovjet. Istället för att slicka politiker-röv tvingas du som nykomling slicka storbolags-röv för att komma nån vart. Ett sånt klimat är varken särskilt smakfullt eller bra för marknadernas utveckling utan det leder till ekonomisk stagnation…

     • ”I ett demokratiskt samhälle får enskildas rättigheter inte trampa in på andras rättigheter.”

      Just det, enskilda piraters rättigheter får inte trampa på upphovsmännens rättigheter. Du skriver något som är korrekt men förstår inte hur du ska tillämpa det.

     • Upphovsrätten har blivit bara en ursäkt att dra in pengar på gammalt jobb.

      Intresse att betala för kultur kommer alltid finnas, men det är nya prestationer som har ett värde, du kan inte räkna med att göra en inspelning och sen dra in pengar på den resten av livet. Världen har slutat funka så. Däremot kan inspelningen göra reklam för ditt framtida jobb.

     • @FG

      ”du kan inte räkna med att göra en inspelning ”

      Och än en gång uppvisar du en fantastisk brist på kunskap.

      Upphovsrättsinnehavaren är inte den samma som den som gör ”inspelningen”.

      Kompositören behöver inte göra ngn inspelning alls och det är kompositören som har upphovsrätten

     • @F-G
      Du vet att du bara behöver betala för ett verk en gång va, om du köper en fil eller en skiva?
      Du behöver inte betala för den flera gånger fram tills kompositören varit död i 70 år.
      För konsumenter spelar det egentligen väldigt liten roll hur lång skyddstiden är för ett verk, det är snarare för bolag som det är intressant med kortare skyddstid.
      Pirater är de stora kramarna av dem som vill suga ut kompositörerna. Idag är det internetföretagen som tjänar pengar på piraternas brottslighet. Om piraternas förslag skulle gå igenom så skulle det vara konsertarrangörer, radiokanaler, TV-kanaler, reklamföretag osv. som skulle profitera på verken utan att behöva ersätta kompositörerna.
      Eftersom du är för språkligt obegåvad så förstår du inte sådant, den är ju för krånglig för dig att förstå, lagen du vill ändra…

     • Ok, så en poet som dog strax efter andra världskrigets slut och vars förlag inte ville ge ut hens verk så skulle det vara ett brott från mig mot honom, trots att hen varit död i typ 65 år?

      Vilket brott! Hur ska han kunna få råd att skapa nya alster? 😀

 2. Du verkar mena att HD ger piraterna (med vilket jag antar att du menar piratpartisterna) fel. Jag vet inte om jag håller med om det rent allmänt. Det är skillnad på juridik (vad som gäller) och politik (vad som bör gälla).

  Bra att det klargjorts av HD att tillgängliggörande av en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten typiskt innebär stor skada för rättighetsinnehavaren.

  Det är ju egentligen inte klargjort av HD utan står innantill i förarbetena till ”Ipred-lagen” och var känt se’n tidigare även om det inte verkar ha fått någon allmän spridning. Men visst, HD ger det kanske litet mer tyngd. Man kan ha olika åsikter om det. Själv retar jag mig mest på att ansvariga politiker inte verkar ha vågat stå öppet för detta. Allmänheten har getts en bild av att Ipred-reglerna endast kan träffa den som misstänks för att illegalt ha fildelat större mängder material (eller står för motsvarande abonnemang), vilket är helt fel.

  • ”Du verkar mena att HD ger piraterna (med vilket jag antar att du menar piratpartisterna) fel.”

   Hittills, ja. Min uppfattning om etik, moral och lag stämmer hittills oerhört bra med hur det sen blivit i högsta instans i ett antal fall, det stora problemet är då att det tar så oerhört lång tid innan man når dessa avgöranden. Detta är inte värdigt en demokrati, speciellt inte när det gäller verksamhet (fildelning) som så många sysslar med och som så många upphovsmän drabbas av.

   ”Det är ju egentligen inte klargjort av HD utan står innantill i förarbetena till ”Ipred-lagen” och var känt se’n tidigare även om det inte verkar ha fått någon allmän spridning. Men visst, HD ger det kanske litet mer tyngd.”

   Det kanske är lite övertolkat från min sida men likväl är det så det är formulerat i domen och något man kan referera till i kommande mål.

   ”Själv retar jag mig mest på att ansvariga politiker inte verkar ha vågat stå öppet för detta. ”

   Där håller jag med. Problemet är ju att fildelningsfrågan bara är en ”vinnande” fråga för PP medan det för övriga partier snarare innebär en risk för att tappa väljare om man går ut öppet med vad man menar. Halvhjärtade uttalanden som att man behöver se över upphovsrätten, att man inte ska kriminalisera en hel ungdomsgeneration osv. är ju inget värda utan gjuter bara olja på vågorna. Jag tycker att det är synd att partierna inte kan ta en tydligare ställning i frågan, åtminstone på principnivå.

   En sak som jag tycker debatteras alltför lite – och jag vet att piraterna starkt ogillar jämförelsen – är vilka skillnader och likheter det finns när det gäller snatteri. Om man anser att det i bägge fallen orsakas en ekonomisk förlust (vilket även HD antyder för fildelning) så är det märkligt hur olika man hanterar detta.

   Säg att en tonåring snattar något för 50 spänn i butik och blir ertappad. Följande händer typiskt:
   – Personen blir intagen för samtal med butikskontrollant eller liknande
   – Polisen kontaktas
   – Polisen kör i många fall hem snattaren till föräldrarna om de är hemma eller kommer på besök för att prata om det som har hänt. Man kan tänka sig hur detta känns med tanke på grannar som kan se att polisen kommer med ungdomen osv.
   – Butiken kan portförbjuda snattaren under en period och de har full rätt att göra så
   – Socialen kontaktas som hör av sig till föräldrarna
   – Det blir en polisutredning som oftast resulterar i att den läggs ner och inget straff. Men se till allt annat som har hänt!

   När motsvarade person tankar ner film efter film till mångdubbelt högre värden och förluster för upphovsrättsinnehavarna så vad händer?
   – Absolut ingenting!

   Här råder en enorm obalans.

   • Jag skulle tro att folk tenderar att uppfatta egendom som något mer statiskt och upphovsrätten som något som är menat att ge upphov till dynamiska effekter. Skillnaden är inte kristallklar, men jag tror att den finns där.

    Snatteri leder till att någon berövas sin egendom medan upphovsrättsintrång leder vissa upphovsmän inte längre ges lika stora incitament till att skapa.

    Snatteri påverkar alltså statiska förhållanden medan upphovsrättsintrång påverkar dynamiska effekter. Jag tror att den skillnaden är den del av förklaringen till varför folk betraktar dem olika. Möjligtvis skulle man kunna säga att äganderättens rättfärdigande också står att finna i vilka typer av betéenden den uppmuntrar men att dessa är så självklara för de flesta att vi sällan stannar upp och reflekterar över det eller försöker bena ut det.

    Själv tycker jag som bekant att huvudproblemet med upphovsrätten är skyddstiderna – skyddstider som låser in verk, inte ger allmänheten valuta för kostnaderna som skyddet innebär, och ger en osund marknadssituation med ett fåtal stora aktörer. För att kunna kräva respekt för upphovsrätten krävs först en upphovsrätt som är respektabel.

    • Rättelse: ”leder vissa” skulle naturligtvis vara ”leder till att vissa”

    • När det gäller snatteri så är det inte förlusten av egendomen i sig som är intressant. Hanteringen i butik av varan som snattas är endast ett medel för att tjäna pengar. I slutändan handlar det alltså även i fallet snatteri om en förlust av inkomst, precis som i fallet kopior av upphovsrättsskyddade verk.

     När det gäller skyddstiderna så känns den frågan akademisk givet att dagens rättssystem inte klarar att upprätthålla praktiska skyddstider ens på ett fåtal dagar eller timmar innan piraterna delar ut miljontals kopior på nätet. Säg att man sänker skyddstiden för musik och film till 10 år, piraterna skulle likafullt tanka ner piratkopior istället för att köpa lagliga kopior, dvs den praktiska skyddstiden är likafullt några dagar/timmar.

     • Jag förstår inte vad du menar med att det endast handlar om förlust av inkomst. Butiken har ju lagt ut pengar på att kunna hålla varan i lager. Det är ju inte endast prispåslaget som de går miste om.

      Ett upphovsrättsintrång innebär inte att en rättighetsinnehavare förlorar en kopia utan att systemet för uppmuntran till skapande (och till ekonomiska investeringar i detsamma) till viss del undermineras.

      Du säger att skyddstiden är akademisk. För den som önskar ha åtkomst till gamla verk på laglig väg håller jag inte alls med om att den är akademisk. Tvärtom. Det är nästan litet märkligt att höra något sådant från dig som håller så hårt på upphovsrätten.

      Det är litet som att säga att om ett land hade marginalskatter på över 100% skulle det inte spela någon roll om skattemoralen ändå var dålig. Om man ska be medborgare att stödja ett allmännyttigt system, då tycker jag att man först och främst måste se till att det är allmännyttigt.

     • ”Jag förstår inte vad du menar med att det endast handlar om förlust av inkomst. Butiken har ju lagt ut pengar på att kunna hålla varan i lager. Det är ju inte endast prispåslaget som de går miste om.”

      Det finns många faktorer men snattad vara innebär ju i alla fall förlorade pengar för butiken oavsett hur vi rubricerar det.

      ”Ett upphovsrättsintrång innebär inte att en rättighetsinnehavare förlorar en kopia utan att systemet för uppmuntran till skapande (och till ekonomiska investeringar i detsamma) till viss del undermineras.”

      Inte enbart. Det innebär också en potentiell inkomstförlust i form av en utebliven försäljning. Detta inses lätt eftersom om man redan har en fil som vid uppspelning ger lika bra upplevelse som ett köpt original så är man ju närmast korkad om man sen köper originalet, man lägger hellre pengarna på annat. Enligt Mediavisions studie skulle 25% av nedladdningarna ha varit köp om man inte kunnat ladda ner illegalt, baserat på intervjuer med piraterna själva. Enorma förluster alltså.

      ”Du säger att skyddstiden är akademisk. För den som önskar ha åtkomst till gamla verk på laglig väg håller jag inte alls med om att den är akademisk. Tvärtom. Det är nästan litet märkligt att höra något sådant från dig som håller så hårt på upphovsrätten.”

      Visst, det kan vara ett problem för gamla verk. Å andra sidan handlar det om ett rent I-landsproblem, det finns musik och film i överflöd. Vill man verkligen ha det så får man acceptera villkoren eller låta bli att skaffa sig en kopia.

     • För 150-200 år sedan var kläder en lyxprodukt. De som byggde klädfabriker då var väl bara deras snåla ”generation gratis”. Om den tidens konservativa fått som de velat så skulle kläder fortfarande kunna vara så dyra att bara kungen och typ zlatan hade råd med det. Vem vet vad kommande generationer går miste om om vi låter er dumkonservativa dra i nödbromsen, begränsa internet och därigenom bestämma åt våra barn och barnbarn att kultur och kunskap ska minsann vara dyrt.

     • ”Jag förstår inte vad du menar med att det endast handlar om förlust av inkomst. Butiken har ju lagt ut pengar på att kunna hålla varan i lager. Det är ju inte endast prispåslaget som de går miste om.”

      När det gäller musik och film så är kostnaderna för framtagning att jämföra med investeringar i lager. Ett risktagande, vilket i sin tur motiverar prispåslaget och möjlighet till vinst på sitt investerade kapital.

      Dina resonemang skulle kanske fungera om musik skapades av Harry Potterfigurer, som viftade med ett trollspö och där endast saker som gick att ta på, fysiska ting man kan bli av med, hade ett värde. Värdet ligger i livets förgänglighet och respekten för andra människors tid, detsamma arbetsgivare betalar dig för, din tid.

     • Du har frihet att söka finansiering för musik-makande och litteraturskrivande på valfritt sätt. Dock är det uppenbart att det inte går att räkna med att ta betalt per styck i efterhand längre.

      Vidare, om värdet ligger i arbetstiden så är ju upphovsrätten en fullkomligt värdelös modell. Upphovsrätt är ju att ta betalt gång på gång för gammalt jobb. Det har ingen relation till arbetstiden alls att göra utan du kan ta betalt 70 år efter att ett verk har skapats eller en inspelning har gjorts. Mycket mer logiskt isåfall att investera direkt i arbetstiden.

      Det gamla jobbet är ”reklam” för att skapa nytt.

     • Med upphovsrättslagen, vilken fortfarande gäller, och förmodligen kommer fortsätta gälla under mycket lång tid, så skall det gå att räkna med att fördela kostnaden för investeringar och vinst över längre tid och på fler användare.

      Upphovsrätten är en genialisk modell, tänk om du var tvungen att betala för hela produktionen av exempelvis ”Sagan Om Ringen” bara för att du ville se den. Och att varje person som ville se den var tvungna att göra detsamma, en ny produktion varje gång. För man kan ju inte betala i efterhand för gammalt jobb. Ledsen Gurra, men du är nog den dummaste människa jag stött på. Tror att du är lika verklig som jultomten.

     • Nej upphovsrätten är inte ett dugg genialisk. Att kunna sitta på rumpan och dra in pengar på gamla bedrifter utan att behöva göra nytt jobb.. den tanken har funnits länge – men förr eller senare brakar en sådan parasit-filosofi ihop.

      Förr i tiden kunde det delvis motiveras med att produktionsmedlen och distributionsmedlen kostade väsentliga andelar av framställningen och man behövde en lagstiftning som kunde underlätta att pengar fördelades över hela den industriella ”kedjan” från skapande till ”konsument”. Men idag är både produktionsmedel och distributionsmedel för de flesta typer av skapande gratis. Det rör sig inte alls längre om någon industriell skala på mångfaldigandet utan det kan skötas som en hobby i var medborgares hem.

      Sagan om Ringen har ju dragit in mer pengar än nånsin. Långt mycket mer än den kostat att producera. Det finns ju uppenbarligen inget problem alls med piratkopiering då.

     • ”men förr eller senare brakar en sådan parasit-filosofi ihop.”

      Parasit? På vilka parasiterar egentligen de som med egen arbetskraft och talang har skapat egen musik och film?

      Hur fan resonerar du egentligen? Det är självklart piraterna som är parasiterna, inte skaparna!

      ”Sagan om Ringen har ju dragit in mer pengar än nånsin. Långt mycket mer än den kostat att producera. Det finns ju uppenbarligen inget problem alls med piratkopiering då.”

      Och hur mycket mer hade den inte dragit in utan piratkopieringen? OBS även att de flesta produktioner går med förlust, alltså måste storsäljarna balansera ut dessa förluster. Har du fortfarande inte fattat det allra enklaste?

     • Jo, det är genialiskt, det innebär att kostnaden fördelas på fler, istället för att en och samma person skall behöva betala för hela kalaset. Har du kollat i slutet på exempelvis ett TV-spel? Hur många personer, vars tid har gått åt till att skapa spelet, rullar över skärmen? Vem har avlönat dem? Med vems pengar? Skall du betala dem alla för deras tid om du vill spela ett TV-spel? Är det inte smartare om kostnaden fördelas på fler personer?

      När det gäller inspelad musik så har kostnaden för framtagandet och distributionen av plastbiten, ljudbäraren, varit förhållandevis liten. Vi ser den skillnaden tydligt i skillnaden i pris på en ny utgivning som download eller på fysisk ljudbärare. Produktionen av innehållet är inte gratis, det är en investering av tid och reda pengar i ”produktionsmedel”. Då mångfaldigande och distribution bara varit en liten del av kostnaderna så spricker ditt infantila resonemang. Att du inte kan tänka i fler led är inte mitt problem, det är helt och hållet ditt eget problem, något som förmodligen kommer att göra ditt liv jobbigt.

      Problemet med piratkopiering är att några tror att de är mer värda än andra och kan ta sig friheter med andras rättigheter. Det är en slags förtryckarapparat du är del av förstår du. Att sagan om ringen drar in pengar berättigar inte att man begår brott mot dem som skapat filmerna. Med ett sådant resonemang kan man rättfärdiga vilka brott som helst och det hör inte hemma i en demokrati, som bygger på alla människors lika värde.

      Du är i vanlig ordning way off base och visar gång på gång att du inte förstår de mest grundläggande strukturerna i samhället.

     • ”Hur fan resonerar du egentligen? Det är självklart piraterna som är parasiterna, inte skaparna!”

      Hahaha, tror du på detdär själv? Det är rimligt att göra ett jobb och sen dra in pengar på det i 70 år efter ens egen död? Vad skulle skaparna överhuvudtaget ha för intresse att skydda sitt verk till 70 år EFTER sin egen död? Nej detta är ju en fars. Minsta barn fattar att det inte är skaparna som tjänar pengar på att något skyddas 70 år efter skaparens död.

      Det är mellanhänder. Publiceringsbranschen som växte sig stark 18-1900talen. Artister och andra skapare har inget att förlora på en slopad upphovsrätt – utom sina bojor som binder dem till publicisterna.

      ”Och hur mycket mer hade den inte dragit in utan piratkopieringen? ”

      Hur mycket mer skulle resturangnäringen omsätta om det vore förbjudet att laga sin egen mat hemma?

     • Det är inte bojor, det är frivilliga avtal ingångna mellan de som skapar och de som de anser kan hjälpa dem att sprida och generera en inkomst. Pirater däremot, tillför inget, undergräver möjligheterna till intäkter och är därmed bara slöseri med utrymme…

     • @poppe: När det enda som låter dig uppnå dina drömmars mål, är ett avtal med djävulen, är det då ett frivilligt avtal? Självfallet. Men är det avtalet verkligen i ditt intresse?

      Och det är det vi diskuterar här. Är ett skivkontrakt verkligen i ditt intresse? Idag är svaret på frågan tveklöst nej. Artisterna skriver bort ett gäng rättigheter för att kunna vara en kugge i ett maskineri som håller på att falla i bitar. Skivkontraktet erbjuder en helhetslösning som i mångt och mycket är utdaterat och allt fler inser att de kan få en bättre deal genom att gå ensamma.

      Inom en väldigt snar framtid – kan vara fem år, tio år eller till och med 25 år, ingen vet när – kommer det komma en punkt, där nästa stora megahit inte har ett skivbolag bakom ryggen. Det har redan hänt inom spelvärlden (Minecraft, Angry Birds, League of Legends), och det kommer hända inom film- och musikvärlden. Och när det händer är det den slutgiltiga början på slutet.

      Utvecklingen går inte att vända. Frågan är bara – ska vi skapa en ny upphovsrätt, designad för 2000-talet, eller ska vi fortsätta sitta fast i samma gamla regelverk som vi hade på 1900-talet? På den frågan är vi oense.

     • @ Per, visst kommer branschen att förändras. Och om den förändras på det sätt som du pekar på blir ju en stark upphovsrätt ännu viktigare för artister och låtskrivare. Vi kan snurra runt diskussionen hur vi vill, men vill vi lyssna på musik förutsätter det att vi betalar för det.

     • @PW
      Om vi lägger det du tror, piratreligionen, åt sidan en stund.
      Så visar det sig, så här i retrospekt, att de stora bolagens dominans fortfarande finns kvar, att de i förhållande till oberoende utgivare, dvs. independentbolag och enskilda artister som själva ger ut sin musik, även ökat sin dominans. Detta under samma period då illegal fildelning härjat i landet och branschen för inspelad musik, det som fildelas illegalt, i sin helhet fått halverad omsättning.

      Ett avtal är en överenskommelse mellan fler parter där man ger och tar, den andra parten har alltid något man vill ha, annars finns det ingen anledning att ingå avtal, sedan avgör man själv vad man är beredd att offra för att få det. Förhandlingsläget spelar givetvis in hur fördelaktigt avtal man kan skriva. Att generellt säga att det är ett avtal med djävulen är ganska fånigt tycker jag, lite drama queen varning på det. Har själv ingått ett antal avtal med olika, stora och små bolag, hjälpt andra kompisar med att förstå avtal, har aldrig skrivit nåt avtal med ”djävulen”, jag har sett till att det finns tydliga avslut och avgränsningar. Det har förekommit tillfällen när bolagen inte velat ändra sådana saker och där blev det ingen överenskommelse. Jag tror att hela den där ”skriva avtal med djävulen”-grejjen mest handlar om att vissa inte tar sitt eget ansvar att förstå, föreslå ändringar och att stå för det avtal man ingått. Majoriteten av alla framgångsrika artister har valt att ingå avtal med bolag som kan hjälpa dem framåt i karriären, så har det varit ganska länge och är idag, allt pekar åt ett annat håll än det scenario du målar upp.
      Marknaden har blivit mindre, men ”dinosaurierna” lever och frodas, det är tuffare för många artister och framförallt för många låtskrivare idag.

      Info om bolagens dominans hittar du på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=5033035
      Gällande den halverade omsättningen så ligger Grammotex statistik för musikförsäljning ute på nätet. Samma statistik man använder sig av i alla dessa ”studier” som tittat på musikförsäljningen i Sverige. Googla lite så ska du nog hitta den…orkar inte bidra mer till din bildning just nu…

     • @PW
      Vad hände med ditt dravel om det slarviga användandet av immaterialrätt?
      Har du påpekat för alla Universitet att de är slarviga? har du påpekat för regeringskanslit att de är slarviga?

      Du kanske kan påpeka vilka andra områden inom civilrätten du anser vara slarviga?
      De olika slarviga civilrättsliga områdena är:

      Arbetsrätt
      Associationsrätt
      Avtalsrätt
      Boenderätt
      Ersättningsrätt
      Familjerätt
      Fastighetsrätt
      Fordringsrätt
      Immaterialrätt
      Internationell privaträtt
      Konsumenträtt
      Köprätt
      Sjörätt

      Eller hur står det till med att vara illa påläst.

     • Artister tjänar mer pengar med fildelning än utan. De som förlorar på fildelning är skivbolag. Detta är inte dåligt för kulturen utan bra för kulturen. Färre mellanhänder. Samma med litteratur och allt möjligt annat skapande.

     • Vad backar du upp ditt påstående med för empiri F-G?
      Är det bara din åsikt eller?
      Nu åtnjuter artister, och i vissa fall musikutgivare, endast närliggande rättigheter i Upphovsrättslagen, men det vet du förstås, du borde vara påläst eftersom du vill ändra på den lagen, eller är det så att du vill ändra nåt du inte vet så mycket om?
      Låtskrivare, som har skapat verket och har ensamrätten till sitt verk, hur är det med dem?
      Om någon tjänar pengar på en efterfrågad vara eller tjänst, är det då rätt att ta del av den på ett sätt som strider mot producentens önskemål och rättigheter till ersättning för nyttjande av sådan vara eller tjänst? Där har du kärnproblemet i ditt resonemang, du tror du lever i vilda västern.

     • ”eller är det så att du vill ändra nåt du inte vet så mycket om?”

      Visserligen är upphovsrätten onödigt krånglig, så det är ju en anledning att skriva om lagen som är så god som någon. Det är ju ingen anledning att behålla en lag som är så onödigt krånglig att bara ett fåtal förstår den. Nej gör om och gör rätt så det står i klarspråk vad lagen innebär. Annars är den onödiga komplexiteten knappast något annat än ett försök att dribbla bort era motståndare.

      Det kommer med PPs förslag fortfarande vara otillåtet att framföra verk utan att ge cred. till låtskrivare. Men i slutändan är det ju upp till intressenten att avgöra vad de vill investera i. Är det artisten som gör ett visst framförande eller är det kompositören som man vill stödja? I väldigt mycket musik som jag lyssnar på så är artist/band/låtskrivare samma personer. Vivaldi, Bach, Mozart.. många är exemplen på duktiga kompositörer som varken behövde upphovsrätt eller ”musikbranscher” för att skapa musik i ”världsklass”.

     • @Thomas: En artist vill inte tjäna pengar i första hand, utan nå ut med sin musik till hela världen. Att sedan kunna leva på sitt skapande blir då en oväntad bonus då man kan jobba med det man älskar. Men det som driver de bra artisterna – riktigt bra – är inte pengarna, utan konsten.

      Bara för att nittonhundratalets modell var framgångsrik och vettig då betyder det inte att den är vettig nu. Det är därför vi hela tiden måste omvärdera och ompröva upphovsrätten. Således kan du bekämpa teknikförändringarna tooth-and-nail, men det löser inte grundproblemet, det fördröjer bara lösningen. Och det är folket – konsumenterna – som kommer lida för det.

      @Poppe: Men du missar fortfarande det centrala; vad har ett skivbolag att erbjuda en artist som inte redan är känd?

      Mot att signa bort alla rättigheter till en inspelning mot, säg, 10% av alla intäkter får du;

      * Använda deras distributionskanal
      * Spela in i deras ljudisolerade studios
      * Få en producent som hjälper dem med inspelningen, musikvideos
      * Få en ljudtekniker som mixar ihop din skiva till ett ”rent” sound
      * En egen personlig proffsig manager
      * Låtar från bolagets professionella låtskrivare
      * Ett förskott så att de kan spela in sin första skiva
      * Marknadsföring

      Det låter såklart skitbra, men… Det är det inte.

      * Internet är den bästa distributionskanalen idag, och det sker helt gratis.
      * Spela in i ljudisolerade studios är inte strikt nödvändigt idag, fråga bara Jonathan Coulton hur han lyckas med det.
      * Producent – behöver man det så kan man anlita en utanför ett skivbolag också. Kanske inte en med lika stor erfarenhet dock.
      * Ljudtekniker – Idag är det inte så speciellt värst mycket som behövs som ljudtekniker. Ett sound-board, en dator med Audacity och ett par-tre gymnasiekurser så har du en ljudtekniker redan. Finns till och med utbildningar för det på gymnasienivå.
      * Manager är ett yrke som man bäst lär sig från grunden, och bäst blir ju då att man har en personlig koppling redan från början. Därför är det inte alltför svårt att träna upp sin egen manager heller.
      * Låtskrivare – Om bandet komponerar sina egna låtar varför ska de då ta in en extern låtskrivare?

      Så, vad man egentligen signar upp sig för är pengarna, och marknadsföringen. Allt det andra är mer eller mindre ”gravy”. Och visst, pengar i handen och marknadsföring är ju inte en dålig deal… Men är det i ditt intresse att signa bort i stort sett alla rättigheter för några futtiga procent till ett företag där konkurrensen är stenhård, och där mindre än 5% av alla som signar upp slår igenom? Jämfört med att gå själv?

     • @PW

      Hur var det nu med den där benämningen Immaterialrätt?

      Du vet den där du insinuerar enbart är ett slarvigt sätt att samanfatta immateriella rättigheter samt att jag är dåligt påläst!

      VIll du inte fortsätta den diskussionen?

      För övrigt fortsätter du med roligheter som om skivbolagen förser artister med nedan – som om dessa individer är anställda av skivbolagen:
      ”* Få en producent som hjälper dem med inspelningen, musikvideos”
      ”* Låtar från bolagets professionella låtskrivare”LOL
      ”* En egen personlig proffsig manager”LOLOL
      ”* Få en ljudtekniker som mixar ihop din skiva till ett ”rent” sound”LOLOLOL
      ”Därför är det inte alltför svårt att träna upp sin egen manager heller.”LOLOLOLOL
      ”Men är det i ditt intresse att signa bort i stort sett alla rättigheter för några futtiga procent”LOLOLOLOLOL

      ”där mindre än 5% av alla som signar upp slår igenom? Jämfört med att gå själv?”
      Och hu rmpnga av de som går själv blir framgångsrika? Jag antar att du har statistik på detta i o m att du nämnder 5% för de artister som har skivkontrakt.

      Du missar som vanligt kompositörer, textförfattare och musikförlag. Du borde kanske läsa på och skaffa dig lite kunskap och erfarenhet innan du blajar på om sånt du inte har en susning om.

     • @F-G
      Verkligen, är du precis go i huvudet?

      På frågan om du känner till upphovsrättslagen, nu när du vill ändra på den svarar du:

      ”Visserligen är upphovsrätten onödigt krånglig, så det är ju en anledning att skriva om lagen som är så god som någon. Det är ju ingen anledning att behålla en lag som är så onödigt krånglig att bara ett fåtal förstår den.”

      Har du läst nånting i Sveriges lag? Du förstår att man använder ett språkbruk som, för folk som har någon form av bildning och koll på ords innebörd, skall minska risken för misstolkningar? Det är extremt tydligt, jag förstår om DU behöver slå upp några ord per mening och att det blir jobbigt för dig med så många ord du inte förstår. Vi vanliga dödliga, som fortfarande har någon form av läsförståelse kvar, har inga problem att förstå lagtexter på ett rätt så skapligt ungefär. Det finns flera anledningar till att man inte pluggar till jurist på en helg och betygen i Samhällskunskap i högstadiet hjälper inte så mycket heller märker jag. ”Bara ett fåtal”, herregud, läs böcker ibland!!!!!!

      ”Annars är den onödiga komplexiteten knappast något annat än ett försök att dribbla bort era motståndare.”
      Va??!!!!!!!!!
      Tror du att det är vi, som är emot illegal fildelning, som skrivit lagarna?
      Tror du att lagarna är formulerade på ett sätt för att man skall försöka dribbla bort folk? Shit alltså, du säger att du haft toppbetyg i grundskola och gymnasium… Om du inte ljugit ihop detta eller gått i särskolan så ifrågasätter jag å det rejälaste dina lärares kompetens vad gäller att följa och bedöma efter skolverkets kursplaner och bedömningskriterier.
      Nä, du är på låtsas, du finns inte, du hade mig nästan där, kul skämt!

     • Ja det är klart att det är intressen som gynnas av en stärkt upphovsrätt som försöker charma politikerna att skärpa lagen, vem trodde du det var som skärpte upphovsrätten… typ jultomten?

    • Dynamiska eller statiska effekter?? Varför göra det så svårt?
     Domen hänvisar till grundläggande respekt för mänskliga rättigheter, i detta fallet äganderätten. Ska vi sluta respektera grundläggande mänskliga rättigheter, bara för att en liten grupp inte gillar dem?

     • Grejen är ju att vissa tror att bara man kallar saker för något annat så har man eliminerat problemet. Det har man givetvis inte. Piraternas politik och agerande bygger på egoism och noll respekt för andras arbete och rättigheter. De egna rättigheterna övervärderar man och vill missbruka till den milda grad att lagstiftarna inte har något annat val än att strama åt, vilket drabbar alla.

      Självklart är även åtstramningen någon annans fel, att förstå och ta ansvar finns liksom inte på kartan. Sen trummar man ut olika budskap om anonymisering kryptering osv. När polisen kommer och gör husrannsakan ska man förstås ljuga. Visste inte att filer även delades ut. Har nyss installerat. Fick hjälp av en kompis, minns inte vem det var. Har glömt lösenordet till den krypterade disken. Flykt, lögner, smitande, noll ansvarstagande. Andra får betala kalaset, ren och skär egoism. Alla kan begå misstag men bara ynkryggar vågar inte stå för det efteråt.

     • Men fildelningen är ju inget problem, det är ju tvärtom: de upphovsrättsberoende bolagen som är ett problem. De bygger sina företaganden på förutsättningar i samhället som gällde fram tills ca 1990-talet.

     • F-G, din avsaknad av ett sinne för logiska samband är problemet för dig.

     • Eh, nej.. det är snarare ett problem för er. Ni mäter världen med en föråldrad måttstock. Ingen logik i världen kan klara av att få fram vettiga slutsatser om grundfilosofin inte längre grundar sig i verkligheten.

     • @FG
      LOL, du lyckas beskriva dig själv bättre än ngn annan. Gratulerar.

     • Personangrepp 1.

     • @FG
      LOL, du är så roligt inkompetent vad det gäller att debattera.
      Du vill nu alltså göra gällande att – när jag återspeglar din egen text som varandes en beskrivning av dig – så blir detta ett personangrepp.

      Då måste alltså din egen text vara ett personangrepp till att börja med.

      Lycka till med studierna.

     • Du bevisar ju själv att du bara är ett troll då det är så tydligt att det du skriver inte är meningen att leda till fortsatt debatt utan bara att få mig förbannad.

     • @FG
      Du fortsätter att stråla.

      Du skriver en text där du beskriver ngn.

      Jag påpekar att din beskrivning klart och tydligt porträtterar dig själv snarare än ngn annan.

      Du påstår då att jag med detta begår ett personangrepp mot dig. Alltså måste sin egen text varit ett personangrepp.

      När jag påpekar din fullkomligt bristande logik så hävdar du att jag är ett troll.

      Ser du inte din totala avsaknad gällande logik? Ser du inte din bristande retorik?
      Om de texter du själv skriver, vid återspeglande mot din egen person, enligt dig är personangrepp skrivna av troll så hävdar du dig själv varandes ett troll som begår personangrepp.
      Om du sedan blir förbannad eller inte är ju liksom fullkomligt irrelevant.

      Du uppvisar dig själv enbart som ett strålande exempel full av bristande kunskap, erfarenhet och kapacitet gållande allt det du plitar ned texter om.

      Vilken debatt är det du hänvisar till att du vill föra? Hitintills sysslar du mest med att framföra konspirationsteorier och bristande liknelser som avsaknar all förankring i verkligheten. Det är ingen debatt – det är snarare roliga timmen.

     • Se där: inga konkreta angrepp på mina argument eller andra relevanta grejer jag skrivit utan du fiskar bara efter att få mig förbannad.

     • @FG

      ”Se där: inga konkreta angrepp på mina argument eller andra relevanta grejer jag skrivit utan du fiskar bara efter att få mig förbannad.”

      Angrepp?
      Det är dock ytterst konkret att påpeka för dig att det du skriver inte på något sätt hänger samman.
      Det är ytterst konkret att påpeka att dina anklagelser gällande personangrepp och ”trollande” klart och tydligt påvisar att du kallar dig själv för ett troll och att du själv pysslar med personangrepp.
      Det är ytterst konkret att påvisa att du enbart framstår som okunnig och obildad.

      Vilka argument är det du hänvisar till? Jag har hitintills inte sett någonting i dina texter som på någotvis skulle kunna tolkas som ett argument.
      Mear du dina konspirationsteorier?
      Menar du dina referenser till pålitliga källor som ”Mr X”? och Falkvinge?
      Menar du dina jämförelser med bakning i hemmet? Som inte är en jämförelse, det är däremot en villafelse att tro att det är en jämförelse.

     • Det är ingen villfarelse att jämföra att illegalisera kopiering för privat bruk med att förbjuda hembakning.

      * Bagerier idag har inga ensamrätter att företaga på sina favoritvillkor och de får lov att konkurrera med gratis. De klarar sig uppenbarligen i viss utsträckning med det.

      * För att komma åt hembakning skulle krävas övervakning i var mans hem – i mångt och mycket intrång i privatlivet som är jämförbart med att snoka i folks internet-surf så som upphovsrättsbolagen eftersträvar.

      Monopolism handlar alltid om intressen in näringslivet och deras strävan att maximera sina inkomster kontra allmänhetens friheter till privatliv och företagande. Nästan inga andra branscher har såna lyx-lir inskrivet i lagen så som underhållningsbranschen har idag.

     • @FG

      Vännen;

      ”Det är ingen villfarelse att jämföra att illegalisera kopiering för privat bruk med att förbjuda hembakning.”
      Jo det är det ju i o ch med att det aldrig har varit förbjudet att baka i hemmet, ingen kommer att förbjuda bakning i hemmet.
      Det är heller ingen som förbjuder ngn att spela ”Främling” på ukelele i hemmet och det är heller aldrig ngn som kommer att förbjuda ukelelespelande av ”Främling” i hemmet.
      Alltså kommer du med en liknlese som inte på ngt vis kan anses vara en liknelse.
      Därmed så har du satt en villfarelse på pränt.

      Dessutom är det lagligt att tillverka i både bullar och film/musikkopior i hemmet och sedan dela dem med familj och vänner.

      ”* Bagerier idag har inga ensamrätter att företaga på sina favoritvillkor och de får lov att konkurrera med gratis. De klarar sig uppenbarligen i viss utsträckning med det.”
      Bagerier sysslar inte med imateriella tjänster och verk. De sysslar med att sälja bröd och bullar. I allra högsta grad materiellt.
      Deras favoritvilkor är att ingen annan får lov att sälja just de bullar bageriet har bakat.
      Är bageriet berömt så sätter de sitt namn på påsarna som innehåller bageriets bullar.
      Då är bageriets favoritvilkor att FG inte får lov att sätta bageriets namn på FGs påsar som FG försöker kränga på torget.

      ”* För att komma åt hembakning skulle krävas övervakning i var mans hem – i mångt och mycket intrång i privatlivet som är jämförbart med att snoka i folks internet-surf så som upphovsrättsbolagen eftersträvar.”
      Ingen är intresserad av att ”komma åt” hemmabakning. Lika lite som ngn är intresserad av att komma åt musicerande i hemmet oavsett hur illa din tokning av ”Främling” nu än blir på din snorfyllda näsflöjt.

      För övrigt skulle samma idiotiska argument då gälla för all annan brottslig veksamhet.
      (Falkvinge) -Låt alla tillverka bomber i hemmet, låt alla tillverka falska pengar i hemmet, låt alla syssla med sin favorit hobby i hemmet (oavsett om den är laglig eller inte). För skall det vara olagligt och vi sikall kunna ”komma åt” det så krävs det övervakning i var mans hem.

      ”Monopolism handlar alltid om intressen in näringslivet och deras strävan att maximera sina inkomster kontra allmänhetens friheter till privatliv och företagande. Nästan inga andra branscher har såna lyx-lir inskrivet i lagen så som underhållningsbranschen har idag.”
      Alla brancher (och allt ägande, oavsett om det är privat eller företag) är reglerade via olika former av rätter och lagar. Så än en gång citerar du enbart en Falkvingevillfarelse

     • @Sten
      Jo, där måste man nog säga att du bemötte de påstådda ”argumenten” och så kallade ”liknelserna” med beundransvärd tydlighet, det var så till och med jag skämdes lite å F-G’s vägnar.
      F-G själv kommer nog i vanlig ordning missa innehållet och dra nån gammal bagarhistoria från förr…

     • Tillverka pengar i hemmen som hobby? Det går ju inte.. (Men vad är det som bankerna gör eg?) Tillverka mediciner i hemmen? Hur ska då läkemedelsbolagen få betalt?

      Blir ju jobbig konkurrens om folk får göra det.. Aha! Jag vet. Vi kallar det för pengatvätt och knark så kommer vi kunna motivera att få inskrivet ensamrätter i lagen på att göra detta. 🙂

     • @FG

      ”Tillverka pengar i hemmen som hobby? Det går ju inte..”

      Om du nu har som hobby att tillverka pengar i hemmet så är det ju en hobby – Det är en hobby som är illegal.

      Men du får ju lov, att i hemmet, framföra vilka varianter som helst av Carolas ”Främling” användandes näsflöjt, munjiga och kastrull (eller vilket annat instrument det nu månde vara du behärskar) utan att du begår ngn illegal handling. Precis som du får lov att baka Pågens Kanelgifflar där hemma bäst du vill.

     • F-G
      Ställ dig framför en spegel och säg exakt samma sak!!

     • Personangrepp 2.

     • Ha ha, jag hänvisar här till Stens text ovan.
      Du visar verkligen att du tror att vissa är mer jämlika än andra…
      Och ja, du är ju helt pantad

     • Ditt argument skulle lika väl kunna användas av oss pirater: en liten andel tjänar pengar på upphovsrättsmonopolet – varför ska deras rätt trumfa alla medborgares rätt till privat kommunikation på internet och företagsfrihet.

     • Vem som helst kan tjäna pengar på upphovsrätten, du kan sätta igång och skapa eller kanske starta ett skivbolag när som helst. Precis som att snickare, advokater, sopåkare osv. tjänar pengar på det dom gör.

     • Ja visst.

      Tänk om jag kan skapa något när jag är 25-30 och sen få ensamrätt på det. Tjäna miljoner på mitt arbete i ungdomen och sen inte behöva lyfta ett finger. Gynnas samhället då? Jäkligt bra för mig, men inte för samhället.

      Det är mycket beroende på personlighet vad pengar gör med folk. En del tappar aldrig sin passion till skapandet oavsett hur mycket pengar de får och är (nästan sjukligt) idealistiska hela vägen till pensionen.

      Snickare, advokater och sopåkare får väl i regel löpande betalt för varje nytt jobb / varje ny månad.

      Du lär knappast höra talas om en snickare som ringer upp folk

      ”tjaa, jo huset som jag hjälpte bygga åt er för 20 år sen.. jag skulle vilja ha en slant för det igen..”

      Sopåkaren tar inte betalt för ”gammal skit”, osv.

     • Klart att samhället gynnas av lagliga inkomster baserade på upphovsrättsliga verk! Har du hört talas om moms och arbetsgivaravgifter? Om du säljer mycket under skyddstiden så blir det mycket stora skatteintäkter till skola, vård och omsorg.

      Hur mycket skatt tror du TPB-gänget och piraterna betalar?

      Om den som skapat något tjänar på det så uppmuntras man förstås att fortsätta på den vägen. Får man inte lön för mödan ja då lägger man till slut ner och sysslar med något annat.

     • ”Om du säljer mycket under skyddstiden så blir det mycket stora skatteintäkter till skola, vård och omsorg.”

      Det blir ju lika mycket skatteintäkter om du istället gör ett jobb som gör nån riktig nytta – istället för att bara administrera Gammalt Arbete.

      Det du försöker är en vilseledande fallacy som t.ex. Milton Friedman förklarar mycket tydligt. Det som spelar roll i slutändan är vilket jobb som folk utför – vilken nytta som folk får för pengarna, inte exakt hur pengarna snurrar runt. Samma sak med stor stat och byråkrati ( ngt som Friedman motsatte sig, han var ju högerlibertarian ) – du har många byråkrater som sitter och skyfflar skattepengar från ena till andra hållet – men det skapas kanske inte så mycket värde för medborgarna i slutändan.

      Vi skulle kunna sitta och ge varandra en 20a gång på gång hela natten lång och ingen skulle bli något lyckligare av det. Stor omsättning av pengar men ingen får nån nytta gjord och blir lyckligare av det…

      ”Får man inte lön för mödan ja då lägger man till slut ner och sysslar med något annat.”

      Men det stämmer ju inte. Vad det gäller kreativt skapande så skapas fantastiska saker av folk på deras fritid när de har riktig frihet och inte behöver sitta pinn på sina kontorsstolar och följa alla regler ( skrivna som oskrivna ) – detta har förbryllat ekonomer på några av USAs främsta universitet i årtionden. Du kan helt enkelt inte ”belöna” fram kreativitet med en stor säck pengar.

      Man börjar lära sig spela ett instrument av nyfikenhet. För att det är kul. Om man får pengar för det så är det många långa år senare. Kanske 5-10. Om det vore som du påstod så skulle inga band signas för att bandmedlemmarna skulle tröttna för att inkomsterna uteblev efter första årets tränande i musikskolan i mellanstadiet.

 3. @nejtillpirater:

  ”Jag tror att anonymiseringstjänster kommer att behöva regleras för att anses lagliga.”

  NEJ! Det går INTE för att folk kan ha företagshemligheter eller politiska uppfattningar som gör att dom MÅSTE vara anonyma för att inte behöva avslöja antingen företagshemligheter eller riskera sitt liv!

  • Det är väl ytterst sällan personer på företag behöver vara anonyma? Företagshemligheter värnar man om på olika sätt, bl.a. genom att kryptera det som skickas utanför företaget men då duger ju PGP eller liknande. VPN kan ju användas för fjärrinloggningar men ett företag lär ju knappast använda IPREDATOR för sådant, man vet ju aldrig vad Sunde & Co lagrar för data dessutom…

   När det gäller att kunna kommunicera anonymt så handlar det om låga datamängder, alltså är det rimligt att VPN-tjänster som används i ”yttrandefrihetssyfte” enligt lag måste vara bandbreddsbegränsade. Då blir tjänsterna ointressanta för piratkopiering.

   • På mitt jobb skickar vi stora mängder data via vpn. Vi måste alltså sluta med detta i vår verksamhet för att man ska stoppa pirater? Hur långt ska man sabba för andra, lagliga, verksamheter för att lösa ett icke-problem?!
    Vore det inte enklare om ”branschen” tog fram bra, enkla, säkra, prisvärda lösningar som folk vill ha!? ”Piraterna” skulle vara utkonkurrerade på nolltid, jämför med t.ex. Spotify.

    • Jag har väl inte pratat om att förbjuda VPN-tjänster?

     Det går inte att konkurrera med tjuvar, oavsett hur bra och billiga tjänster man tar fram. Dessutom är ordet konkurrera felaktigt valt i sammanhanget. Man konkurrerar inte med brottslighet, man konkurrerar mellan företag som alla håller sig till lagen och konkurrerar med egna produkter och tjänster, inte med produkter och tjänster som de inte har rätt att sälja eller ge bort mot reklam.

     • Inte förbjuda, men du säger att vårt företags verksamhet måste ”bandbreddsbegränsas” för att komma åt pirater? Så vår lagliga tjänst ska strypas för att underhållningsbranschen vill komma åt pirater!?

      Det går utmärkt att konkurrera med gratis. De flesta vill göra rätt för sig om ett bra alternativ finns. Erbjuder man inte sina kunder ett bra lagligt alternativ så får man stora problem. Konstigare än så är det faktiskt inte. Börja i rätt ända i stället för att lägga massa samhällsresurser på ett icke-problem.

     • ”De flesta vill göra rätt för sig om ett bra alternativ finns. Erbjuder man inte sina kunder ett bra lagligt alternativ så får man stora problem. Konstigare än så är det faktiskt inte.”

      Det finns inget etiskt eller moraliskt rätt med att bryta mot lagen för att det saknas tillräckligt bra alternativ. Är det med samma resonemang OK att snatta om priset är för högt, avsaknad av billigare alternativ alltså?

     • Jag säger inte att det är OK, jag bara konstaterar hur världen fungerar. Om du inte erbjuder dina kunder det de vill ha blir det problem.
      En otrolig majoritet av svenska folket tycker att snatteri är, och ska vara, ett brott. När det gäller fildelning av skyddat material utan att tjäna pengar är det en helt annan sak. Det inser väl även du? Har du inte själv funderat över varför det är så?

      Men om ICA-handlare började kräva miljonböter och fängelse för snattare så skulle mina sympatier svänga illa kvickt..

     • ”En otrolig majoritet av svenska folket tycker att snatteri är, och ska vara, ett brott.”

      Ja, men likafullt bryter en oerhört stor andel av befolkningen mot lagen och snattar. Jag har hört uppgifter på att mellan en fjärdedel och hälften av alla svenskar har snattat vid minst ett tillfälle.

      ”När det gäller fildelning av skyddat material utan att tjäna pengar är det en helt annan sak. Det inser väl även du? Har du inte själv funderat över varför det är så?”

      Här beror det väldigt mycket på vem man frågar och hur man frågar.

      Ställer man frågan ”ska upphovsmännen få betalt för sina skapelser” så svarar en majoritet ja.

      Frågar man om det ska vara OK att ladda ner för personligt bruk så svarar yngre personer i högre utsträckning ja, eftersom de har vant sig vid att detta går, risken att åka dit är liten osv. Äldre kan ha en lite mer mogen rättsuppfattning.

      I grunden är det ett utbildningsproblem. Väldigt sällan diskuterar man i media VARFÖR upphovsrätten finns och varför det är viktigt för upphovsmännen att ha ensamrätt av exemplarframställning. Även rättvisefrågan – visst borde upphovsmannen vara den som tjänar pengar och inte exempelvis TPB genom att kränka upphovsmannens rättigheter? Och vad är egentligen personligt bruk eftersom även om det inte är i syfte att tjäna pengar så sparas ändå pengar – pengar varav en del faktiskt hade gått till upphovsmannen om man inte hade kunnat ladda ner utan var tvungen att köpa om behovet ansågs vara tillräckligt stort. I mina ögon är det ett ENORMT utbildningsproblem där den yngre generation i synnherhet har de största kunskapsluckorna. Kunde man komma tillrätta med det så skulle nog opinionen svänga ganska rejält även bland yngre.

      Sen finns förstås frågan om hur långt man ska gå med övervakning, loggning osv för att komma tillrätta med piratkopieringen. Här finns många frågor att diskutera men jag tycker personligen att det inte är motiverat att ha extremt höga krav på anonymitet om syftet är att begå brott. Detta synsätt urholkar ju hela yttrandefriheten.

      Om man begår brott på internet anser jag att det är självklart att polisen ska kunna se vem det var som begick brottet. Man ska heller inte kunna gömma sig under att det kan vara flera personer i ett hushåll bakom en IP-adress, här måste man kunna hålla den som tecknat abonnemanget ansvarig, möjligen då med straffnedsättning om man inte kan peka ut exakt vem det var. Motsvarande debatt finns när det gäller fortkörning och personen som kör drar ner solskyddet eller är maskerad. I många andra länder bötfäller man då ägaren till bilen, vilket jag tycker är fullt rimligt, men man kan förstås även där tänka sig att man reducerar straffet lite i vissa situationer.

     • ”I grunden är det ett utbildningsproblem.”
      Knappast. Folk är inte dumma. Vi har haft massiv fildelning i över 10 år och det skapas mer kultur än någonsin. Bra kreatörer tjänar massor med pengar. Nya artister kan hitta en publik och få spelningar enklare än någonsin tidigare. Det är ett icke-problem och det ser folk.

      Du får nu ta till någon form av hjärntvätt om du ska få folk att tänka ”rätt”.

     • Du får gärna understryka dina dumheter med någon form av fakta JohJog…
      Sen kan du gärna också förklara varför vissa människor, inom vissa yrkeskategorier, inte skall ha rätten att själva bestämma under vilka premisser de väljer att göra sitt efterfrågade arbete tillgängligt och varför enskilda individer på ett odemokratiskt sätt själva skall kunna ta sig rätten att parasitera på andra människors investerade tid och pengar?
      Det låter snarare som om du fallit offer för den, i frågan, obildade piratrörelsens fördomar och generella antaganden…

     • Finns ju massvis av undersökningar som visar att kultur”konsumtion” inte gått ner utan snarare gått upp samtidigt med fildelnings-explosionen. Finns ingen annan vettig förklaring än att fildelning är reklam för skapandet. Vem skulle brytt sig om netflix eller Hbo s tjänster om deras serier inte fildelats flitigt på piratbukten i snart 10 års tid? Då hade det inte alls funnits samma intresse för dessa proffs-tjänster. TPB har varit en supereffektiv marknadsföringskanal för (amerikansk) kultur och kunskap de senaste 10 åren och vad får de för det?

      Både dagaspelsbranschen och biofilmer slår nya rekord för varje år tack vare reklamen som fildelningen ger och det ger nya, mer effektiva inkomstvägar för annat, mer småskaligt kreativt arbete som litteratur- och musikskapande.

     • @F-G
      Nej, försäljningsstatistiken för inspelad musik talar sitt tydliga språk och figurerar i samtliga studier jag läst. Man ser en uppgång i konsertbesök, men det är inte konsertbiljetter, som förfalskas, eller ”Hobby”-förfalskas hemma, det är inspelad musik som fildelas illegalt och det syns tydligt i statistiken mellan 1998 – 2008. 2009 och framåt har vi sett lite uppgångar i och med spotify och liknande tjänster, men det är fortfarande mycket långt kvar till tidigare omsättningsnivåer.
      Man kan även tillägga att statistiken inte tagit hänsyn till inflation osv. vilket gör nedgången större, relativt sett. Det är här någonstans som PWE vill klämma in andra anledningar till nedgången, men det stora flertalet studier tillskriver illegal fildelning varande orsaken i olika grad.
      Så F-G, du har fel.

     • ”Stora flertalet studier visar på det som vi vill…”

      Beställda / publicerade av vem? Kan det möjligtvis vara av de som själva tjänar pengar på upphovsrätt? No shit Sherlock! 😀

     • Det är OK att klippa sig själv – utsätta frisörer för hobby-konkurrens. Det är OK att laga sin egen mat – utsätta resturanger för hobby-konkurrens. Nästan ingen annan bransch har såna sjuka ensamrätter som publiceringsbranscherna har tack vare upphovsrätten.

      Det är en moralisk skyldighet att bryta mot lagen för att fälla samhällsskadliga monopol. Annars kommer korruptionen och maktkoncentrationen sprida sig.

     • Precis som det är helt ok att spela musik eller spela in film hemma.
      Och exakt som att det inte är lagligt att gå till krogen utan att betala för sig, eller gå till frisören och vägra betala fullt pris genom att hävda att frisören redan har betalat av alla sina verktyg. Dvs att bara betala marginalkostnaden för klippningen.
      Vi har hört dina jämförelser, de var fel från början och är lika fel nu.

     • 1. Frisören gör ett nytt jobb för varje klippning, kocken och servitörerna gör ett nytt jobb för varje måltid som serveras. Dessutom har du lokalhyra, kostnader för råvaror osv.

      2. Kulturskapare eller ”publicister” gör inget nytt jobb för varje ny kopia av en datafil som skapas eller sprids. Enda kostnaden är själva investeringen för nyskapandet – idag är detta mångt och mycket själva arbetstiden man betalar för.

     • @F-G
      Du vet inte vad upphovsrätt är va?

     • Upphovsrätt är lagstiftade ensamrätter att kunna ta betalt för gammalt jobb.

     • @FG
      ”Upphovsrätt är lagstiftade ensamrätter att kunna ta betalt för gammalt jobb.”

      Och en källa som bevisar att ovanstående text är korrekt existerar hittas var?

     • FG. Försöker du övertyga oss om att immaterialrätt inte är samma sak som annan lagstiftning? I så fall predikar du för de troende. 🙂

      Det är självklart inte samma mekanismer i spel när man köper en hårklippning som när du köper tjänsten att titta på TV, t.ex. Det är just på grund av att dessa saker är OLIKA som lagstiftningen om immaterialrätt skapades.

     • Men spelbranschen växer ju så det knakar trots den skyhöga fildelningen. Om något så verkar det som att fildelning funkar som gratisreklam.

     • Ja ert resonemang hade kunnat användas av vilken utdaterad bransch som helst i historien. ”Va, ni får ju inte konkurrera med oss 😦 Då förlorar vi ju intäkteeeer.” …gnäll snyft…

     • Eftersom det inte är fråga om konkurrens när pirater inte skapar innehåll utan bara kopierar filer med upphovsrättsligt skyddat innehåll så faller dina resonemang platt F-G.
      Men med din låga bildningsgrad så förstår jag att det blir rörigt i huvudet på dig.

     • Det är naturligtvis en fråga om konkurrens. Något som förut kostade pengar är med teknikens utveckling praktiskt möjligt att göra gratis på hobbybasis.

      Min bildningsgrad är bra. Har pluggat svensk grundskola + gymnasie med toppbetyg och därefter tagit examen från ett ”svårt” program på universitet.

      Jag har goda betyg både i samhällskunskap och historia från gymnasiet och det finns riktigt slående likheter mellan dumkonservativa och merkantilistiska traditioner i Europa och dagens upphovsrätt. Det handlar om att slippa konkurrens med nya metoder och att kunna sitta på rumpan och dra in pengar på något som blivit gratis: själva kopieringen av färdigskapat arbete. Finns inga ursäkter att ha kvar sådana gräddfiler längre när själva kopieringen faktiskt blivit gratis.

     • Ditt största problem är nog att du inte ser skillnad på förpackning, distribution och innehåll.
      En grundläggande förståelse för sammhällsuppbyggnad och mänskliga rättigheter verkar det också vara lite si och så med.
      Och du, ljug inte om din skolgång, det lyser igenom.

     • Med lite bildning hade du också vetat skillnaden på bildning och utbildning…

     • Pfft, det är ju du som får lära dig att se skillnad på förpackning, distribution och innehåll 😉

      1. Distribution kan ske på hobbybasis, det har ju thepiratebay visat oss.

      2. Förpackning behövs inte längre. En del vill ha det men uppenbarligen inte alla.

      3. Innehåll får man investera pengar i om man vill att folk ska kunna skapa nytt på professionell basis.

     • Vet du ens vad innehåll innebär?

     • Ja jag vet vad innehåll innebär, men att ha ensamrätter att ta betalt för gammalt jobb gång på gång är helt omotiverat när mångfaldigandet är gratis.

     • Inte om du vet något om innehåll och mångfaldigandets värde stående i paritet till innehållet.
      Förklara gärna ”innehåll”, jag tror dig nämligen inte, du har nämligen tidigare visat att du inte vet vad ord betyder, bl.a. ”verkshöjd”.
      Annars kan vi kan fortsätta säga ”Nä” ”Jo” ”Nä” ”Jo” hela dan om du vill…

     • Det är väl meningslöst att snacka om ett ords betydelse.

      Det är viktigare att snacka om vad lagen i praktiken innebär. Och idag innebär upphovsrätten att ha lagstiftade ensamrätter att gång på gång upp emot 100 år ta betalt för GAMMALT JOBB.

     • Konsumenten behöver bara betala en gång och kan lyssna hur mycket som helst på verket sedan.

     • Det stämmer knappast om materialet har DRM-skydd. Då kan man inte avnjuta verket på alla plattformar utan måste i värsta fall köpa en version på varje ”device” man använder att lyssna med.

 4. @forskargurra:

  Jag beundrar din kampvilja att hålla på att stånga din panna blodig mot diktaturvurmare! Att du orkar är mig ett mysterium!

  Gott nytt kampår 2013!

  WE WILL PREVAIL!

  • Vilka diktaturvurmare? Har inte sett några här i alla fall.

   Däremot en hel del vänsterelement som förespråkar anarki.

   Nu börjar det vända, hanteringen av lagar och domar börjar så sakteliga komma ifatt. Jag ser verkligen fram emot 2013!

   • Va, jag är ju snarare ”högeranarkist”. Det finns en del pirater som är ”vänsteranarkister” för all del, men min grundsyn är att i samhället ska fri konkurrens råda på marknaden och ingen del av näringslivet ska få kränka individens frihet och privatliv för att skydda sina intäkter. Självklarheter.

    Vänsteranarkister tycker snarare att när produktionsmedlen blivit var mans egendom så får man lov att slopa ”äganderätten” för det som kan produceras. Vill man ha mer gjort får man gå ihop tillsammans och investera i själva nyskapandearbetet – för det är det enda som fortfarande har ett värde.

    • ”en min grundsyn är att i samhället ska fri konkurrens råda på marknaden och ingen del av näringslivet ska få kränka individens frihet och privatliv för att skydda sina intäkter. Självklarheter.”

     Men din definition av konkurrens omfattar ju även sådant som sker utanför lagen. Det vi andra kallar för kriminalitet, maffia, bidragsfusk osv.

     ”Vänsteranarkister tycker snarare att när produktionsmedlen blivit var mans egendom så får man lov att slopa ”äganderätten” för det som kan produceras. ”

     Där passar du in perfekt FG eftersom du tycker att immateriell egendom är var mans egendom. Du är så vänster FG att du nästan hamnar utanför skalan.

     • ”Men din definition av konkurrens omfattar ju även sådant som sker utanför lagen. Det vi andra kallar för kriminalitet, maffia, bidragsfusk osv.”

      Det är ingen ursäkt att illegalisera konkurrens och kalla det för maffia eller kriminalitet. I Sovjet var all konkurrens olaglig. Vill du ha det som i Sovjet, eller? Om det är något som liknar maffiafasoner så är det ju snarare vad MAFIAA håller på med i USA. Beslagta 9åriga tjejers nalle-puh laptops och stämma 60åriga farbröder för att de påstås ha fildelat. Där har du riktiga maffiafasoner om något.

      ”Där passar du in perfekt FG eftersom du tycker att immateriell egendom är var mans egendom. Du är så vänster FG att du nästan hamnar utanför skalan.”

      Lol, du verkar ju så förvirrad att det inte är klokt. Immateriell ”egendom” finns inte. Citerar wikipedia ”Egendom är en konkret individuellt bestämd fysisk sak (lat. res), fast eller lös, som utgör äganderättens objekt,”.

      Upphovsrätten är helt enkelt ett lagstiftat privat monopol. En dålig ursäkt att tjäna pengar gång på gång på gammalt jobb utan nya motprestationer.

     • ”Lol, du verkar ju så förvirrad att det inte är klokt. Immateriell ”egendom” finns inte. Citerar wikipedia ”Egendom är en konkret individuellt bestämd fysisk sak (lat. res), fast eller lös, som utgör äganderättens objekt,”.”

      Jag citerar HD-domen i ePhone-målet:

      ”Enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europa-konventionen har var och en också rätt till respekt för sin egendom, där immateriella rättigheter ingår.”

      Enligt HD är anses alltså immateriella rättigheter handla om egendom, alltså något man äger.

      Klicka för att komma åt 2012-12-21%20Ö%204817-09%20Beslut.pdf

     • Åhnej, jag lider med HD. 😦 De kommer antingen gå till historien som vår tids mest världsfrånvända farbröder eller avslöjas för jäv / mutor.

      HD har ingen som helst rätt att bestämma hur jag väljer att använda ord eller deras betydelse.

 5. http://www.expressen.se/noje/rekordsiffror-for-biograferna-i-jul/

  Ja det verkar väl inte gå nån nöd på dem.. eller lur?

  • När en bransch, tillfälligt eller under längre tid, går bra rättfärdigas ändå inte brott mot dessa…
   Det spelar inte riktigt nån roll vad du kommer med F-G, i slutänden så handlar det bara om att du är ett svin som försöker rättfärdiga brott mot enskilda kreatörer…

   • Lol, nej. Artister och andra kreatörer har allt att vinna på att bli av med skivbolag, bokförlag och andra mellanhänder. De riktiga Parasiterna är publicisterna som eftersträvar att kunna låsa in och tjäna pengar på ANDRA människors jobb i 100 år.

    • Vad tycker du ger dig rätten att bestämma åt andra vad de tycker är bäst för dem? Du vet att artister, som samarbetar med musikbolag, valt själva?
     Har du något som visar på att artister och andra kreatörer har allt att vinna på att bli av med skivbolag, bokförlag och ”andra mellanhänder”, vad det nu betyder? Vad är ”allt” som de har att vinna? Du vet att 10% av flera miljoner är mer än 100% av 0?

     Per definition så är en parasit någon som tar utan att tillföra, det stämmer bättre in på Pirater faktiskt. Bolagen tillför investeringar i form av bl.a. pengar och tid.

     • Artister får samarbeta med musikbolag, men de får inte förbjuda konkurrens i spridningen av det som skapas. Det är en inskränkning både i yttrandefriheten och företagsfriheten som inte har i en fri marknads – demokrati att göra.

      ”Har du något som visar på att artister och andra kreatörer har allt att vinna på att bli av med skivbolag, bokförlag och ”andra mellanhänder”, vad det nu betyder? Vad är ”allt” som de har att vinna?”

      De kan få pengarna direkt i näven istället för att pengarna måste gå via mellanhänderna. En artist får sällan mer än några procent. På en spelning kan de få 50%. Intresse för kultur och att investera pengar i kultur kommer nog alltid finnas, men motiveringen till att ha mellanhänder som dribblar bort pengarna blir tunnare och tunnare för var år som går.

     • Artister förbjuder inte konkurrens, upphovsrättslagen ger dem närstående rättigheter till ett verk, vilken de har ensamrätten till alla former av mångfaldigande. Det är således inte en inskränkning i yttrandefriheten då det är deras eget ”yttrande” och brottslighet är inte företagande. Brottslighet, speciellt den typ som kränker individers tillkommande demokratiskt beslutade rättigheter, hör inte hemma i en demokrati. M.a.o. Piratverksamhet hör inte hemma i en demokrati.

      Det är väldigt opraktiskt och dyrt för en artist att göra allt själv, framförallt att ta risken, särskilt när världen till viss del befolkas av svin som dig, som tror att det är företagande att undergräva deras möjligheter att få igen investerat kapital.

     • Det är idag både mycket lättare och billigare rent praktiskt att skapa musik och att nå ut med den till intressenter. Hårdvara är billigare än någonsin. Det finns fria alternativ och tillochmed proffs-alternativ vad gäller mjukvara är överkomliga för de flesta som aspirerar på en artistbana. De som är bra slår idag igenom tack vare internet och utan publicisternas hjälp – till deras förtret (förstås).

     • Gör en lista på de som slagit igenom utan samarbete med olika musikföretag och som inte valt samarbete.
      Ganska snart kan vi då se verkligheten bakom dina barnsliga antaganden.

     • Definiera ”att slå igenom”.

    • Hur kan den som skapat något, och sen vill ta betalt för detta, vara en parasit? Ingen tvingar ju någon att köpa.

     Parasitism enligt NE:

     ”parasitism (av parasit), förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad. Den organism som utnyttjar kallas parasit, och den som blir utnyttjad kallas värd.”

     Piraterna utnyttjar ju resurser, de spelar upp piratkopior av musik och film och tar då del av de skyddade verken, på upphovsmannens bekostnad. Piraten är då parasit och upphovsmannen är då värd.

     Hur kan du få det till att upphovsmannen är parasit? Vilka resurser utnyttjar upphovsmannen på piratens bekostnad? Upphovsmannen tvingar sig inte på piraten på något sätt, det är ju piraten som tvingar sig på och parasiterar på upphovsmanen.

     • När kopiering och spridning blivit gratis att göra så är ”skyddande” av verk inget annat än en dålig ursäkt att ta betalt gång på gång för gammalt jobb.

      Intresse att investera i bra kreativt skapande kommer alltid finnas och både biobranschen och artisterna får in mer pengar än nånsin, så det går knappast någon nöd på dem.

     • Biobranschen är ju också att ta betalt för gammalt jobb, eller hur?

      Större delen av biljettpriset går ju till filmbolagen, biografen tjänar bara någon tia per biljett och tar in resten på popcorn och läsk m.m.

      Men, FG, större delen av biljettpriset är faktiskt betalning för gammalt jobb. Om du accepterar att biografer finns så accepterar du faktiskt att man tar betalt för gammalt jobb, att i alla fall delar av intäkterna går till sådant. Och det är precis samma sak när man köper musik eller film på CD/DVD eller i digital form, det är bara lite skillnader i hur kringkostnader fördelas. I bägge fallen handlar det alltså om betalning för gammalt arbete.

      Förresten FG du sitter väl vid en dator och skriver, även den är gammalt arbete. För köpet av dator är knappast betalning för att ta fram en ny generation datorer, eller hur? Så när du köper en dator, en mobiltellefon eller vad som helst så betalar du en skaplig andel till produktutveckling m.m. av just den dator du får, dvs betalning för gammalt arbete.

      Ditt mantra om betalning för gammalt arbete är kvalificerat skitsnack, det allra mesta man köper är faktiskt betalning för gammalt arbete, det är bara andelen av priset som är gammalt arbete som varierar. Så lägg ner ditt skitsnack nu FG.

     • En datafil av en inspelning av ett verk kopieras

      1. inga råvaror går till spillo
      2. inga transportkostnader
      3. inga industriproduktionskostnader
      4. inga lagerhållningskostnader
      5. inga butikskostnader.

      Inga kostnader alls. En person får reda på vilka förmågor och framtida tjänster som en given kulturskapare kan erbjuda – och om denne personen vill så kan hen investera i kreatörens arbete. För det är i slutändan själva arbetet (tiden) som nog aldrig kommer bli gratis.

     • ”Inga kostnader alls.”

      Den som kopierar betalar med sin tid och sin utrustning. Den som blir kopierad betalar via inkomstförluster.

      ”En person får reda på vilka förmågor och framtida tjänster som en given kulturskapare kan erbjuda”

      Du menar att piraten dels får tag i kopian gratis och därmed lär sig att om man kollar in TPB och liknande piratsidor då och då så finns det mer att kopiera gratis längre fram? Tjuvar fungerar ju ofta så att när de väl börjat så fortsätter de av gammal vana och av girighet.

     • 1. 25% ungdomsarbetslöshet.
      2. Hetsa ungdomar med ordspråk som ”en gång tjuv alltid tjuv”.

      Bra att ni känner ett sånt samhälls-ansvar, nejtillpirater…

      Eller ventaaa liiite nu.

     • @FG

      Tesen är felställd då inget illegalt inträffat.

      Tesen bör ställas så här:

      En datafil av en inspelning av ett verk kopieras illegalt och en skapares rättigheter kränktes.

      Följande är irrelevant i samanhanget:
      ”1. inga råvaror går till spillo
      2. inga transportkostnader
      3. inga industriproduktionskostnader
      4. inga lagerhållningskostnader
      5. inga butikskostnader.”

     • Det är inte tesen som är fel, det är lagen som är en föråldrad jävla dinosaurie. Gör om och få din jävla marknadsmodell att funka med den verklighet vi lever i med ett fritt internet, yttrandefrihet och fritt företagande.

     • @FG
      Tesen börjar i fel ände, fyller på med irrelevant information för att slutgiltligen anlända i en befängd och meningslös slutsats. Kör på i samma stil med studierna, lycka till.

     • Det är ju bara du som saknar förmåga att se vad som händer i världen. Lycka till själv. Men ett råd är att börja spåna på nya metoder att tjäna pengar…

     • @F-G
      Men du har ju inte läst lagen, den är ju för krånglig för dig, säger du, hur kan du då hävda att ”det är lagen som är en föråldrad jävla dinosaurie”.
      Det kan ju du omöjligen veta, eller?

     • @FG
      ”Det är ju bara du som saknar förmåga att se vad som händer i världen. Lycka till själv. Men ett råd är att börja spåna på nya metoder att tjäna pengar…
      Om igen så klarar du inte av att följa din egen tråd. Du skrev inte ovan om vad som händer i världen. Du skrev en felaktigt tes som inte var applicerbar på det ämne som diskuterades.

     • Poppe skriver:

      ”Det kan ju du omöjligen veta, eller?”

      Det är bara att se hur lagen tillämpas. Ungdomar som har en modern hobby att dela filer med varandra på nya sätt blir jagade och trakasserade för det med målet att berika en etablerad bransch i näringslivet, med enda ursäkten att de vill tjäna pengar på sitt gamla invanda sätt.

      Väldigt få branscher har sådana gräddfiler att slippa hobbykonkurrens. Varför ska publiceringsbranscherna ha det då?

  • Och om Ica eller H&M gått extra bra så beror det på snatterierna? Annars skulle gått dåligt om det vore så att snatterierna skadade Ica eller H&M, eller ska vi säga ”handelsmaffian”?

   • Du är ju inte lite dum du, nejtillpirater. Om jag snattar ett klädesplagg så blir ju butiken av med ett klädesplagg. Om jag kopierar en datafil blir ingen av med något. Datafilen finns ju kvar.

    Den dagen det blir möjligt att till självkostnadspris replikera fysiska varor i hemmet kommer jag att vara den förste att stå på barrikaderna och förespråka att det ska vara legalt att kopiera sina egna H&M-tröjor. Men tills dess är din liknelse felaktig. Datafiler ÄR gratis att sprida. Produktionsmedlen och distributionsmedlen för datafiler är så billiga att det inte motiverar någon ensamrätt i stil med äganderätten.

    TILL SKILLNAD från fysiska produkter som kräver investeringar både vad gäller råvaror, industriprocess, logistik, lagerhållning med mera.

    • Nej FG, det är du som är dum, jättedum, riktigt apskaftsdum.

     ”Om jag kopierar en datafil blir ingen av med något.”
     Jo! Tänk i fler led!

     ”Datafiler ÄR gratis att sprida.”
     Nej, någon får alltid betala priset, både för spridningen och för innehållet, ingenting är gratis. Tänk i fler led!!

     ”Produktionsmedlen och distributionsmedlen för datafiler är så billiga att det inte motiverar någon ensamrätt i stil med äganderätten.”
     Du förstår inte skillnad på bärare och innehåll, vilket gör din argumentation självutplånande. Det är ett icke-argument.

     ”TILL SKILLNAD från fysiska produkter som kräver investeringar både vad gäller råvaror, industriprocess, logistik, lagerhållning med mera.”
     DU har helt missat människorna, man brukar inom företagsekonomi tala om att de största kostnaderna är människors tid, arbetskraft, därför som Kina blivit så poppis som tillverkningsland. Intressant att du helt utelämnar människor ur ekvationen, du saknar kanske empati och ser inte andra människor, hmm, vad kan det vara för störning jag anar…
     Detta, din oförmåga att se människor, gäller det alla människor eller bara dem som inte är du?

     • ”Datafiler ÄR gratis att sprida.”
      Nej, någon får alltid betala priset, både för spridningen och för innehållet, ingenting är gratis. Tänk i fler led!!

      Fel Fel Fel Fel Fel. Fildelning är gratis. Datorer och internet kan gratis fixa det som du förut behövde massa arbetskraft för: mångfaldigandet och själva spridningen av informationen.

      ”Du förstår inte skillnad på bärare och innehåll, vilket gör din argumentation självutplånande. Det är ett icke-argument.”

      Bärare och innehåll är bara påhittade larv-ord för att motivera att du ska få tjäna pengar på ANDRA MÄNNISKORS ARBETE. Skärp dig för fan.

      ” Intressant att du helt utelämnar människor ur ekvationen, du saknar kanske empati och ser inte andra människor, hmm, vad kan det vara för störning jag anar…”

      Jag utelämnar inte alls människor ur ekvationen. Piratpartiet är det enda partiet med en ansvarsfull arbetspolitik. Teknikutvecklingen gör att fler jobb än nånsin försvinner för varje år. Vi behöver en mer ansvarsfull arbetspolitik för att våra 25% (!!!) arbetslösa ungdomar inte ska fastna i långtids-arbetslöshet med de sociala problem som det medför. Betydligt bättre om dessa undomar kan finna jobb åtminstone några timmar om dagen än om jobb är något som ska vara de (på arbetsmarknaden) väletablerade förunnat.

      Vi behöver progressiv tids-skatt på anställningar. De sista timmarna på dagen behöver vara dyrare än de första. Annars motiveras inte arbetsgivarna att få in arbetslösa i arbetslivet igen. Om det är billigare att ha 4 personer 6 timmar om dagen än 3 personer 8 timmar om dagen så kan vi bli av med en viss del av arbetslösheten.

      Vartenda annat jävla parti i detta landet är fast i 1900-tals-tänket med cementerade 8 timmars jobb. Men världen förändras och det är i dagens system våra ungdomar som får betala det priset.

     • Hmm, du förstår alltså inte skillnaden på innehåll, förpackning och distribution?

      Du vet fortfarande inte vad upphovsrätt är ser jag, är det för svåra ord i lagen? Om du tror att det handlar om att få tjäna pengar på andras arbete så behöver du läsa på förstår du, sen kan du återkomma med en hänvisning som styrker ditt trams, vilket inte kommer hända för det finns inte.

     • Givet att du bara godtar hänvisning till copyrightat material ”kvalitets-granskat” och utgivet av publiceringsbranschen så lär det absolut vara en utmaning för mig att hitta sådant 😀

     • För övrigt är det ju ni som inte erkänner att de företagandena är separata företaganden.

      1. skapa innehåll är ett företagande
      2. förpacka innehållet är ett annat företagande
      3. distribuera innehållet / förpackningen är ett tredje

      Upphovsrätten bryter mot företagsfriheten då den begränsar konkurrensen i varje steg då den försöker klumpa ihop alla 3 i en och försöker komma över rätten att ta betalt ända upp till 70 år efter skaparens död.

      Helt världsfrånvänt.

     • Det räcker gott med hänvisningar till fakta, men du lär inte hitta något annat än lekmannamässiga spekulationer av personer utan kunskap i frågan.
      Gällande företagande:
      En fin uppställning du gör där, det blir väldigt tydligt.
      Det är helt korrekt, det är tre olika typer av företagande, men de kan inte arbeta utan att interagera.
      Man kan inte gärna packetera och distribuera en produkt där man inte har tillåtelse av innehållsskaparen.
      Förpackning och distribution utan innehåll är ett idiotiskt företagande, vilket tydligt visar på innehållets värde.
      Har man koll på någonting så vet man att innehållet är det som har det egentliga värdet.
      Du vill distribuera innehåll utan att skapa det eller ta med skaparen av innehåll i ekvationen, vilket visar tydligt på dit parasittänk.
      Tack F-G, du undergräver dina egna resonemang på ett ypperligt sätt!

     • Fabriksentreprenörerna på 1800-talet var i början lekmän också. Inte omöjligt att den tidens hantverksmästare angrep deras nyskapande företag med argumenten ”men ni vet inte hur detta ska skötas”.

      Men de etablerade branscherna har faktiskt ingen rätt att diktera hur företagandet ska gå till på. De hade det inte då, de har det inte nu. Det är fullt naturligt att gamla sätt att göra på blir föråldrade förr eller senare och att nya tar över. En del vill ha proffs-tjänster för distribution och en del vill sköta det på hobby-basis. Inte ett dugg annorlunda mot att en del vill laga sin mat hemma ist för att gå på resturang, klippa sig själva istället för att gå till frisören eller meka med datorn på fritiden istället för att gå till lokala datorsupportkillen.

     • F-G, ännu en gång blir det så uppenbart att PP är ett parti för bakåtsträvare och nej-sägare, några visionärer finns det uppenbarligen inte inom partiet.
      Du skriver:
      ”Teknikutvecklingen gör att fler jobb än nånsin försvinner för varje år.”
      Länge sen jag hörde nåt så dumt! Teknikutvecklingen gör att arbetsmarknaden förändras, mycket fort. Jobb försvinner och nya jobb tillkommer. Tekikutvecklingen gör att en del jobb flyttar utomlands, vilket är utmärkt. Det skapar ett globalt välstånd och gör att värlsekonomin växer och öppnar för nya affärsmöjligheter.
      Den delen av industrin som nu utnyttjar teknikutvecklingen för ökad konkurrenskraft och tillväxt, den del av industrin som skapar nya jobb, förutsätter dock en stark immaterialrätt för att säkra konkurrenskraften och trygga investeringarna. PP’s så kallade ”ansvarsfulla arbetsmarknadspolitk” är bara ett resultat av deras egen oförmåga att förstå den nya tiden. Ett resultat av deras eget bakåtsträvande.

     • Jag hoppas också att vi finner meningsfulla jobb att ersätta de utdaterade jobben med. Men med betoning på Meningsfulla. Det är inte längre meningsfullt att administrera mångfaldigande och distribution av KOPIOR av GAMMALT arbete. De som jobbar med sådant kostar pengar i onödan. Ineffektivt.

      Vi kan få gjort mer nytta för mindre pengar om vi skrotar upphovsrätten.

     • Vet inte riktigt var jag ska börja…. Hela din världsbild om sambandet mellan pris, kostnad och värde är byggd på en lärobok från 1800-talet.
      Det finns inget direkt samband mellan en varas pris och kostnad! Så allt ditt snack om ”gammalt arbete” är fullständigt meningslöst.

      Det är ju bra att du ”hoppas” att det utvecklas nya meningsfulla jobb. Men att bara ”hoppas” räcker inte, när du samtidigt motarbetar tillväxten av nya jobb. Svensk musikindustri, det svenska musikundret. är ju bara ett exempel på ett område som skapar nya jobb. Men istället gör du och dina gelikar allt vad ni kan för att sätta käppar i hjulet. Varför motarbetar ni tillväxten av nya jobb?
      Och istället för riktiga jobb föreslår ni nån slags medborgarlön. Du har inte funderat på vem som ska betala den, om det inte finns några nya jobb??

     • Jag har inget emot att det skapas nya jobb. Men det ska ske på en fri marknad. Det kommer vara tufft att konkurrera med fildelning. Jag hoppas absolut att det svenska musikundret fortsätter. Vi har ett gäng bra artister och musikmjukvara i världsklass som kommer från Sverige. Vi har alla förutsättningar att hänga med i Sverige när musik-skapandet ändrar fokus från att ta betalt för datafiler till att ta betalt på nya sätt.

      ”Och istället för riktiga jobb föreslår ni nån slags medborgarlön. Du har inte funderat på vem som ska betala den, om det inte finns några nya jobb??”

      Inte istället för jobb. Medborgarlönen är tänkt att vara istället för bidrag. Så alla får en grundplåt varje månad och vi slipper ha massa administration som kollar igenom alla sökande för varje typ av bidrag. Det sparar vi skattepengar på. Idag kan du bli av med dina bidrag om du ens har ett vitt arbete oavsett hur få timmar det handlar om. Det snarare skrämmer bidragstagare från att börja jobba så smått.

      Mycket av en del arbetslösas tid går åt på att oroa sig för om man har råd att betala räkningarna, mat och kläder. Det vet man inte så säkert med dagens system vad man är berättigad till. Det finns så väldigt många olika bidrag så det tar jättemycket tid att söka allt hela tiden. Tid som kunde sökas arbete på. Med medborgarlön riskerar man inte bli av med bidraget i ett nafs om man börjar jobba några timmar i veckan. Så det skrämmer inte folk från att söka deltids-jobb.

      Ännu viktigare tycker jag det är att få in ungdomarna på arbetsmarknaden. Vi har ungdomsarbetslöshet på 20-25 % vilket är rekordhögt. De flesta ungdomar skulle inte nöja sig med bidrag eller medborgarlön – du vet de flesta ungdomar vill trots allt ha råd med dyra mobiler, att resa, gå på fest osv. Det är inget som varken bidrag eller medborgarlön skulle räcka till.

      Stor del av samhället, bidragssystemen osv bygger på 8 timmars jobb, men om alla ska jobba 8 timmar är det tydligt att jobben inte räcker till.

     • ”ta betalt på nytt sätt” – ett typiskt råd från en pirat. Ni har haft 10 år på er att själva utveckla ”ett nytt sätt att ta betalt”, era hjältar på TPB har tjänat många miljoner som de skulle kunna ha investerat. Om de inte var så giriga att de gömde undan de pengarna i skatteparadis….
      Det du kallar datafiler är ju bara en distributionsform. Värdet ligger i innehållet – när ska ni pirater förstå det??
      För övrigt går det ju rätt bra att sälja ”datafiler” – både till konsumenter och till företag. Många av världens mest framgångsrika företag ägnar sig just åt att ”sälja datafiler”.
      Det gäller även svenska, klassiska industriföretag. Varför vill du sparka undan fötterna för dem? Varför vill du inte att de ska nyanställa och växa i Sverige?

     • TPB är en sökmotor för torrent-länkar till material. Google har väl tjänat många miljoner på våra sökningar på internet. De skattefifflar säkert också. Alla större företag har ju avdelningar som sysslar med ”skatteoptimering”, så säkert kommer de undan skatt på sitt eget vis.

      Industriföretag tjänar pengar på att tillverka och sälja industriprodukter. De får söka investera i mjukvaruutveckling eller annat immateriellt skapande på sätt som de tycker passar dem och vad som passar deras kunder. Ganska vanligt är att de betalar utvecklarnas lön och koden ”publiceras” ingenstans alls utan blir en företagshemlighet. En annan strategi är att köra med open source. Då publiceras mjukvaran fritt utan copyright ensamrätter, så i vilket fall som helst så är dina argument vad gäller upphovsrätt ganska tomma för detta exempel med industriföretag.

     • @FG
      ”TPB är en sökmotor för torrent-länkar till material. Google har väl tjänat många miljoner på våra sökningar på internet. De skattefifflar säkert också. Alla större företag har ju avdelningar som sysslar med ”skatteoptimering”, så säkert kommer de undan skatt på sitt eget vis.”

      TPB är en sökmotortjänst vars uppsåt är medhjälp till upphovsrättsbrott.
      Google är en sökmotor som inte har ngt illegalt uppsåt och som efter påpekande från skapare avlägsnar otillbörliga länkar.

     • Ja fildelning är illegalt, så vad är din poäng med det då? Vi har haft många galna lagar i historien.

      Det var illegalt att ha en annan religion än statskyrkans protestantism fram till cirka 1850. Idag är det olagligt att utöva sin tro om man är kopimist. Det var olagligt att konkurrera med skråväsendena fram tills cirka 1850. Dessa reformer skedde ungefärligt vid skiftet mot industrisamhälle i vårt land.

      Industriella revolutionen behövde de reformerna för att kunna sätta fart ordentligt. Informationsrevolutionen behöver på motsvarande sätt reformer i de nuvarande etablerade marknads-lagarna för att inte bromsa de förbättringar som internet kan medföra i vår ekonomi, men inte minst bevara demokratiska friheter på internet – något som är minst lika viktigt för folks välbefinnande.

     • Men snälla du… ”The pirate bay” är ju ”the promo bay” nu för tiden. Gratisreklam för artister. Många miljoner kan läsa den promon som de får på fildelningssidan och du kan som kulturutövare knappast önska dig en bättre PR och att nå ut till fler kultur-nördar än vad du lär finna surfandes i piratbukten.

     • @FG

      ”Ja fildelning är illegalt, så vad är din poäng med det då?”
      Inte ett rätt som vanligt. Fildelning är inte illegalt.

      ”Men snälla du… ”The pirate bay” är ju ”the promo bay” nu för tiden.”
      Och irrelevansen är precis som vanligt i FG texter bländande

     • The Promo Bay är inte irrelevant för fem öre 😀 Det pinsamma är att ni inte verkar förstå att den illegala fildelningen har gett en stor boost som reklam-makare åt nya artister. Många fler nyfikna konsumenter kommer i kontakt med ny kultur på illegal väg på nätet än via legala kanaler. Det är tecken på att lagen är ur synk med verkligheten.

      Skapas ett intresse så skapas en efterfrågan. Och idag kan detta intresseskapande åstadkommas i princip gratis – nästan till självkostnadspris. Verktygen ( eller ”produktionsmedlen” ), hårdvara, dator, internetuppkoppling har blivit så billiga att de kan konkurrera med traditionella proffsalternativ vad gäller att nå ut och sprida kunskap om en ny kulturskapare.

     • @FG
      Och än mer irrelevant text.
      Bara för att en hög med icke säljande publiklösa artsiter kan nyytja promobay innebär inte att TPB på ngt vis inte kränker alla andra skapres rättigheter.
      Så FG är som vanligt poänglös.
      För övrigt upptäckerde flesta ungar i dag inte ny musik via promobay. Youtube är det som gäller.

     • ”För övrigt upptäckerde flesta ungar i dag inte ny musik via promobay.”

      Min huvudpoäng är att det är kostnadslösa sätt att få reda på ny musik som har kommit att ersätta att köpa skivor och lyssna på kompisars skivor.

      Fildelning är nya sättet att sprida kunskap om kulturskapares arbete. Något som genererar ett intresse att investera i sagda arbete.

      Det viktiga är att det finns mekanismer som skapar efterfrågan på nyskapad kultur och det klarar gratisfildelningen av utmärkt.

      Och sluta larva dig med att det skulle finnas några naturliga ”rättigheter” att ta betalt för gammalt jobb på sitt favoritsätt. Det finns inga såna rättigheter!!

      På en fri marknad får folk söka sätt att företaga som är kompatibla med fritt företagande och mänskliga rättigheter. Det är tydligt att upphovsrätten inte längre klarar av detta, då upphovsrättsorganisationer lobbar stenhårt för lagar som massövervakar civilbefolkningens kommunikation och censurerar internet och således försöker strypa nya typer av företaganden.

     • @FG
      ””För övrigt upptäckerde flesta ungar i dag inte ny musik via promobay.”
      Min huvudpoäng är att det är kostnadslösa sätt att få reda på ny musik som har kommit att ersätta att köpa skivor och lyssna på kompisars skivor.”

      Din huvudpoäng är som vanligt att inte ha ngn poäng. Det är irrelevant hur ngn får reda på ngt om ny musik om det kränker skaparens lagliga rättigheter.

      ”Fildelning är nya sättet att sprida kunskap om kulturskapares arbete.”
      Ja det är ingen som någonsin hävdat något annat – du sparkar in öppna dörrar.

      ”Något som genererar ett intresse att investera i sagda arbete.”
      Du sparkar in ändock fler öppna dörrar.

      ”Det viktiga är att det finns mekanismer som skapar efterfrågan på nyskapad kultur och det klarar gratisfildelningen av utmärkt.”
      Och än fler öppna dörrar sparkas upp.

      ”Och sluta larva dig med att det skulle finnas några naturliga ”rättigheter” att ta betalt för gammalt jobb på sitt favoritsätt. Det finns inga såna rättigheter!!”
      Det finns inget som heter gammalt jobb, olika produktyer säljs på olika sätt, du säljer inte hotelrum på samma sätt som du säljer bullar.
      Och sedan finns det en rätt att ta betalt för immaterialla verk och den kallas upphovsrätt.

      ”På en fri marknad får folk söka sätt att företaga som är kompatibla med fritt företagande och mänskliga rättigheter.”
      En fri marknad är inte fri när TPB bryter mot de lagar som reglerar marknaden.

      ”Det är tydligt att upphovsrätten inte längre klarar av detta,”
      Upphovsrätten klara av det ypperligt.

      ”då upphovsrättsorganisationer lobbar stenhårt för lagar som massövervakar civilbefolkningens kommunikation och censurerar internet och således försöker strypa nya typer av företaganden.”
      Vilka lagar har skapare lobbyat för som leder till massövervakning? Vilka lagar har skapare lobbyat för som leder till censur?
      Och det är oavsett hur mycket du än upprepar det inte företagande att mot skaparens vilja nyttja skaparens verk för att tjäna pengar på det vis som TPB gör.

     • You can’t always get what you want, but you will sometimes get what you need. 🙂

      Drömmen för alla är väl att kunna göra ett jobb och sen kunna tjäna pengar på det gång på gång i efterhand. Det vill säkert många göra. Men världen har slutat att funka så. Däremot kommer det gamla jobbet att kunna göra reklam för nytt jobb – något som är mycket mer konstruktivt eftersom skaparna då motiveras att skapa nytt – till skillnad från upphovsrätten som inte uppmuntrar till nyskapande utan istället belönar gamla bedrifter.

     • Du har verkligen ingen koll, Gurra. Konkurrenskraften för industriprodukter är mjukvara. Tiden att vara konkurrenskraftig i att knäcka plåt eller gjuta järn är för länge sen förbi. Välkommen in i 2000 talet 🙂
      Du skriver att företagen ska behålla sina IP som företagshemligheter? Hur menar du nu, det är ju just den rätten som ni pirater helt vill ta bort! Det är ju rättigheten att själva kontrollera och äga sin IP som ni piraten slåss för att helt ta bort.
      Och visst skulle Ericsson kunna lägga ut all kod som open source, men var skulle de då tjäna pengar? Vem skulle betala lönerna till utvecklarna??

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: