Peter Sunde äntligen i fängelse snart

Enligt nyheter24.se har Peter Sundes senaste ansökan om resning för TPB-målet i HD avslagits med motiveringen att han inte lagt fram något som visar på behovet av resning. Föga förvånande.

Enligt samma källa har även hans nådeansökan avslagits i oktober, vilket jag inte hört något om förut. Men inte heller detta är förvånande. Om det stämmer så är det mycket konstigt att han inte själv gått ut med sedvanliga snyftarhistorier på sin blogg eller via twitter.

Med andra ord bör han snart börja avtjäna sitt straff, rätt ska vara rätt. Cellen på Västervik Norra står säkert och väntar på honom.

Se även computersweden:

”Peter Sunde har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet. Högsta domstolen avslår därför resningsansökan.”

Och IDG:

Peter Sunde lägger även fram anklagelser om jäv mot den polisman som lett utredningen och mot åklagare Håkan Rosvall.

LOL

Edit 2012-11-08:

Nu har jag hittat källhänvisningar till faktumet att Peter Sunde nekats nåd, trots namninsamlingen

Den tidigare The Pirate Bay-talesmannen, Peter Sunde, måste avtjäna sitt fängelsestraff. Det står klart sedan regeringen avslog hans nådeansökan den 27 september.

– Regeringen motiverar aldrig sitt beslut om nåd. Men generellt kan man säga att skuldfrågan och straffmätning inte prövas. Det vore ministerstyre att gå in och peta i en dom, säger Therese Berggren, som utredde nådeansökan på Justitiedepartementet.

Nådeansökan lämnades in i maj och kompletterades med ett personligt brev från Peter Sunde i juli. Brevet blev startskottet för en stor namninsamling, där över 113 000 personer skrev på för att regeringen skulle benåda den tidigare The Pirate Bay-talesmannen.

Tog ni hänsyn till namninsamlingen?

– Allt som rörde fallet togs med i beräkningen och presenterades för justitieministern och regeringen. Med det sagt, så måste man anföra skäl som är möjliga att pröva, säger Therese Berggren.

Det fanns helt enkelt inga skäl att bevilja nåd, detta kunde ju vilken normalintelligent person som helst räkna ut, om inte annat baserat på informationen om nåd enligt regeringen.

Peter Sundes sista hopp står till Högsta domstolen, där han har ansökt om resning för andra gången.

Ja där rök det sista hoppet.

Sydsvenskan skriver även att Sundes nya bevis håller inte.

Den tidigare talespersonen för The Pirate Bay, Peter Sunde, får avslag på sin resningsansökan i Högsta domstolen. I Hovrätten dömdes Sunde för medhjälp till brott mot upphovslagen. Nu yrkade han på att bevis undanhållits från tidigare rättegång, i och med att den polis som haft ansvar för den tekniska bevisningen fått anställning hos motparten, Warner Brothers/NBC. Men Högsta domstolen anser inte att det finns bevis nog för en resning.

Den ”tidigare talespersonen” kan snart tituleras ”tidigare talespersonen och kåkfararen”.

Märkligt att inte Sunde gjort något väsen alls av sig om att nådeansökan avslogs. Inte ens piraterna har väl sett det. Men när de gör det, ska man då vänta sig nya attacker från dräggen som säger sig tillhöra Anonymous?

Edit 2012-12-09:

I Svd Opinion finns ett debattinlägg – Låt inte piraterna få nedkoppling angående flatheten i vårt rättssystem, hur kan det komma sig att man ännu inte gör något åt laglösheten på internet och TPB i synnerhet? I land efter land tvingas bredbandsleverantörerna blockera TPB och liknade sajter men inte i Sverige. Varför? Ännu mer anmärkningsvärt är att ett politiskt parti som Piratpartiet kan tillåtas leverera bandbredd till en kriminell tjänst och under ett svenskt domännamn.

Peter Sunde har reagerat på debattinlägget, det blir väl det sista han uttalar sig om nu innan han måste krypa in i fängelse i och med att alla rättsliga möjligheter att överklaga fängelsestraffet nu är uttömda.