Anonymous är fega kräk

… om man jämför med de som utövar s.k. civil olydnad. I skrivande stund hör jag förresten en person som deltar i Anonymous attacker som i ett inslag i Rapport hävdar att det är just civil olydnad, vilket det absolut inte är.

Visst kan trädkramare, personer som häller blod utanför entrén på Bofors, bankar på stridsflygplan osv. vara nog så irriterande och kostsamma för de som drabbas. Ibland slår det också helt fel, som när man släpper ut minkar för att ”rädda dem” och resultatet är att nästan alla dör snabbt för att de inte klarar sig ute i de fria. Men de som utövar traditionell civil olydnad har i alla fall ett öppet förhållningssätt som ger aktionerna en hedersam skepnad.

Enligt Mahatma Gandhi och Martin Luther King är den civila olydnadens fyra grundprinciper [1]:
1. inget våld
2. ingen skadegörelse
3. öppenhet och
4. ansvarstagande.

Anonymous uppfyller bara den första punkten men det kan vara en tidsfråga innan man tar till mer våldsamma metoder.

Om man tar t.ex. ett gäng fredsaktivister som lyckas ta sig in i en hangar för att banka på ett Gripenflygplan så gör de detta helt öppet när de väl lyckats ta sig in. De har inget emot att bli gripna, snarare tvärtom. De är fullt beredda att ta sitt straff, även om det innebär kännbara fängelsestraff. De bryter visserligen mot punkt 2 men de uppfyller punkt 3 och i viss mån punkt 4.

Anonymous då? De attackerar sajter, alltså skadegörelse. De är fega kräk som håller sig gömda för att slippa ta ansvar för sina handlingar. Man agerar ju ofta i samband med tillslag mot piratsajter, man vill alltså först fegt gömma sig för att kunna tanka filer utan att betala ärligt för sig, och låta andra betala för sin egen konsumtion, sen vill man dessutom vara både domstol och utdöma straff, helt utanför vårt demokratiska system.

DDOS-attacker är straffbara enligt svensk lag. Det faller in under 4 kap. Om brott mot frihet och frid i Brottsbalken, paragraf 9c:

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

Och enligt kommentarerna framgår det tydligt att även DDOS-attacker är olagliga:

Hacking, spridande av virus, DOS/DDOS-attacker är exempel på några handlingar som utgör brott enligt denna paragraf. Det krävs inte att man bryter sig in utan det kan vara ett öppet system utan autenticiering. Den som olovligen ger sig själv tillgång till uppgifter (”upptagningar för automatiserad databehandling”) från ett sådant öppet system olovligen begår ett dataintrång enligt paragrafen.

Även en person som har tillgång till ett dataregister eller en databas och som i tjänsten men utan att det saknar samband med något ärende personen handlägger kontrollerar olika vänner, bekanta eller andra personer av intresse utan samband med personens myndighetsutövning begår dataintrång.

Även om man inte själv får tillgång till uppgifter kan sådant handlande som gör att andra hindras att lovligen använda ett system (exv DOS/DDOS-attacker) utgöra dataintrång.

Vill man ha mer bakgrundsinformation bör man läsa Angrepp mot informationssystem, prop. 2006/07:66

Piraterna brukar hävda att samma lagar (eller åtminstone likvärdiga lagar) ska gälla på internet som utanför internet. Så är faktiskt fallet här även om det kanske är svårt att hitta några klockrena motsvarigheter till DOS/DDOS-attacker utanför internet och som är olagliga. Men jag kan göra några mer eller mindre lyckade försök. Exakt vilka lagar som åberopas kan jag inte säga men det är helt klart att man kan ställas till svars och att polisen kan bli inkopplad:

 • Störa ut radio eller tv-sändning med en egen sändare
 • Kliva upp på en teaterscen och ställa sig och skrika för att sabotera föreställningen för alla åskådare
 • Samla ihop några hundra och ockupera en banklokal för att hindra normala kunder att göra sina ärenden
 • Trädkramning för att hindra att man hugger ner skog
 • Medvetet blockera vägar, butiker osv. för att hindra andra att använda dem
 • Sommartid, bryta mot bevattningsförbud när det är torka, vilket då kan leda till att det blir vattenbrist för alla
 • Medvetet ställa bilen så att den blockerar någon annans bil, för att jävlas

Sen kan man förstås hitta på en massa olika varianter som idag knappast är olagliga, mest för att de flesta aldrig skulle komma på tanken att göra det, men som mycket väl skulle kunna bli olagliga om det blir vanligt:

 • Åka runt till varje affär i en stad, köpa all mjölk i syfte att ingen annan ska kunna köpa
 • Åka till apotek och köpa all medicin så att andra som behöver blir lidande, kan ju i princip leda till dödsfall om man inte får tag i sin medicin

Nu pratar jag om fall där man medvetet gör det här för att sabotera/protestera. Motsvarande kan förstås hända när människor hamstrar varor om de är oroliga för att de ska ta slut. Detta är i sig inte olagligt och är något helt annat än att göra det medvetet för att sabotera. I hamstringstider har det oftast även funnits begränsningar, typ att man får tanka ett visst max antal liter bensin per kund. I vanliga butiker är det ofta också så att man inte får köpa hela lagret, åtminstone inte när det är extrapriser. Andra kunder blir då lidande, blir sura osv. När nya modeller av iPhone kommer så kan mobiloperatörernas sajter vara överbelastade under flera timmar. Men de som besöker sajterna har inget syfte att överbelasta, de vill bara göra sin beställning.

Piratpartiets ledning via Anna Troberg och ”Pirate MEP” Christian Engström har valt att fördöma DDOS-attacker. Detta är mycket bra, dock känner jag inte alls igen den ståndpunkten från medlemmarna. Piratpartiets stora rekryteringsbas är pirater, detta ser man mycket tydligt när man vidtar åtgärder mot de stora piratsajterna som Pirate Bay osv. Man får massor av nya medlemmar då och mellan dessa toppar så dalar medlemstalet sakta men säkert. Christian Engström har dock ett något märkligt argument till att man fördömer DDOS-attacker:

Dessutom tycker vi det nog med en passion som inget annat parti kan drömma om att matcha, med tanke på hur stor del av våra aktiva medlemmar som är eller har varit IT-tekniker med säkerhetsansvar. (Är vi i majoritet i partiet, eller är det bara en fördom?  )

Det kan vara så att andelen IT-tekniker med säkerhetsansvar är högre i PP, jag ställer mig dock ganska tveksam till detta. Varför skulle de med säkerhetsansvar välja PP, ett lagbrytarparti som samarbetar med TPB? Och säg då att andelen är något högre än hos resten av befolkningen, det är ju då också så att andelen pirater är extremt mycket högre än hos resten av befolkningen. Och i forum efter forum ser man hur dessa pirater hyllar DDOS-attacker och många av dem deltar säkerligen i dem. Så summa summarum passar tyvärr inte argumentationen ihop med verkligheten. Det kan faktiskt rent av vara så att det är skadligt för PP att de går ut med detta lovvärda budskap, majoriteten av medlemmarna kanske hyllar DDOS-attacker i samband med åtgärder mot piratsajter och därmed börjar ogilla PP som parti.

Under veckan och idag har det varit flera attacker från de fega kräken som tillhör Anonymous eller stöder deras aktioner.

Sen tycker jag inte att det är rimligt att varje ägare av en sajt ska ta till extrema åtgärder för att skydda sig mot DDOS-attacker, exempelvis via överdimensionerade servrar, lastbalanserare, blockeringar osv. Det borde finnas något i infrastrukturen som kan upptäcka och minska effekterna.

Säg att regeringen.se blir utsatt för en attack från användare i många länder, man borde då kunna blockera trafiken innan den ens når den attackerade servern, givet att det går att detektera att det är en DDOS-attack. Det är också rimligt att man vidtar kraftfullare åtgärder mot de som upplåter sina datorer för att delta i attacker, exempelvis genom att frivilligt installera ett program som används. Man kanske ska skicka ut varningar till användare som deltar, via internetleverantörerna. Sen får man ta bort programmen, installera antivirusprogram osv. så att man inte längre deltar. Fortsätter man ändå så bör detta ge allvarliga konsekvenser. Givetvis är det helt emot det finstilta i avtalen man tecknar när man tecknar ett internetabonnemang, att man inte får delta i olagligheter som DDOS-attacker. Sen kan man förstås ha en infekterad dator men det är en helt annan sak och detta går även att åtgärda. Användarna har ett ansvar att se till att deras datorer inte är infekterade och deltar i attacker, ännu värre är det förstås med de som helt frivilligt deltar. Det är alltså inte bara de som startar attackerna som ska ställas till ansvar.

Annonser

35 svar

 1. Att de som DDoS-attackerar skulle gå till Polisen och anmäla sig vore ju ett sätt att försvåra fortsatt kamp. Det finns massor av djurrättsaktivister som inte väntar på att gripas av Polisen. Syftet är att kunna utföra fler djurrättsaktioner. Det är ju trots allt så att flera miljoner djur dödas varje år och då har en djurrättsaktivist inte tid att sitta i fängelse utan måste vara ute på fältet och kämpa för att djuren skall få mänskliga rättigheter. Djurens armé är det enda som gör att djurens rätt respekteras.

  Du citerar: ”[…] DOS/DDOS-attacker är exempel på några handlingar som utgör brott enligt denna paragraf. Det krävs inte att man bryter sig in utan det kan vara ett öppet system utan autenticiering.” Varifrån kommer detta citat? Är det verkligen ett giltigt förarbete. Varför står det inte i lagen att DDoS-attacker är olagliga om det är syftet med lagen? Ingen vettig människa som läser Brottsbalken om dataintrång kan förstå att den skulle innebära ett förbud mot DDoS-attacker. Brottsbalken skall ju vara enkel att följa och att då inte direkt skriva ut vad som är olagligt är opedagogiskt och rättsosäkert. Dessutom har mig veterligen ingen någonsin fällts för en DDoS-attack.

  Själv är jag i allmänhet emot scriptkiddies, SPAM och DDoS-attacker av miljöskäl eftersom de ökar strömförbrukningen och sliter ut utrustningen i förtid, vilken då måste ersättas vilket leder till högre miljöbelastning. Dock är det fel att slå i folk att DDoS-attacker redan är olagliga i Sverige.

  • Den som för en kamp kan också vara beredd att ta straffet, detta kan vara en del av den uppmärksamhet man är ute efter för att åstadkomma något mer än en futtig protest som kanske inte påverkar så mycket.

   Även om jag ogillar fredsaktivisters agerande för det mesta så beundrar jag just den delen att de är fullt beredda att ta ett kännbart fängelsestraff, för att få mer uppmärksamhet och få något att hända på sikt. De som utför sabotage likt Anonymous gör bara allmänheten irriterad och det är sannolikt så att aktionerna är kontraproduktiva, fler och fler börjar ogilla det fega tillvägagångssättet man har.

   Det jag citerar står som kommentarer i Brottsbalken som jag länkar till.

   När man ändrar lagen så har man att välja på att komplettera befintliga paragrafer eller skriva helt nya. Det finns säkert mycket historik bakom varför man gör på ena eller andra sättet. Visst skulle det bara tydligare om man hade en egen lag mot DDOS och liknande tilltag på nätet. Men det spelar ingen praktisk roll. Förr eller senare kommer någon att fällas för DDOS-attack i domstol och då spelar det ingen som helst juridisk roll exakt var det står i lagen.

   Rent spontant tycker jag att lagen stämmer mycket väl med svaret på frågan:

   ”Kan detta verkligen vara lagligt”?

   För mig är svaret ett solklart NEJ, det kan inte vara OK att få ställa till med jävelskap på detta sätt så att en massa användare hindras från legitim användning av en sajt, plus förstås kostnader och strul för de som innehar sajten. För mig är lagen alltså helt i enlighet med min subjektiva rättsuppfattning om ifall det borde vara olagligt eller inte.

   • Den webbplats du länkar till, https://lagen.nu/, har egna kommentarer till lagarna som inte kommer från förarbetena (eller som i varje fall inte har källhänvisningar). Det är helt enkelt lagen.nu’s egna åsikter och har inget med den verkliga lagen att göra. Lagen.nu kanske drivs av dig själv eller någon annan immaterialrättsentusiast och är därför ingen trovärdig källa.

    Nu när du visat dig hålla en så låg vetenskaplig nivå så tror jag att jag inte kommer debattera med dig mera.

    Jag menar att har man anslutit en dator till Internet så får man acceptera att alla möjliga meddelanden kan skickas till den och de som hämtar sidor kan aldrig anses vara skyldiga till något brott. Det är ju serverägarens eget problem om hen lyder skadliga begärningar från utomstående.

    • Kommentarerna är privata men stämmer väl med de källor man länkar till, som ligger på regeringens hemsida. Tyvärr verkar man ha organiserat om på regeringen.se så många av länkarna fungerar inte längre men det går att hitta motsvarande dokument via sökning. Det finns ingen anledning att misstro kommentarerna på den sida jag länkar till.

     De som hämtar sidor i syfte att störa ut hemsidan/servern begår ett lagbrott. Punkt slut. Detta enligt lagen jag länkar till och oavsett om man använder botnet, DOS, DDOS eller någon helt annan existerande eller framtida teknik. Det är handlingen som räknas, lagen är teknikneutral.

    • Jag kan meddela att DDOS är ett brott mot paragraf 4 9c, det vill säga att detta är ett dataintrång, det står klarat och tydligt ”blockerar”.

     • DoS är inget intrång eftersom man bara begär en webbsida helt enligt standard webbprotokoll. Man gör ju inget olagligt, man utför bara en laglig handling ofta. Man blockerar inte data eftersom de kan kommas åt om man kopplar bort servern från Internet. Det är inte olagligt att tanka en liter bensin, men om många gör det så blir bensinmacken blockerad utan att någon har gjort något olagligt.

     • Sluta haka upp dig på ordet intrång och läs lagtexten och förarbetena. Motsvarande debatt förekommer angående nya definitionen av våldtäkt, det ÄR inte våldtäkt utan bara lite tafsande i flickans mus osv.

      DDoS rubriceras som dataintrång enligt lagen TROTS att det inte är ett egentligt intrång på servern utan snarare ett intrång på legitima användares möjlighet att använda tjänsten.

     • Brott borde kallas för vad de är. Det är kränkande mot den som dömts för en ren DoS-attack att det kallas dataintrång när DoS-attackeraren inte trängt in någonstans. Man borde betrakta en DoS-attack som samma brott som att handla litet och långsamt i en butik så att den blockeras — då hindrar man ju legitima kunders möjlighet att handla. Dock är detta inte ett brott och då borde DoS-attacker inte heller vara det.

     • Det är inte kränkande för den som utsätts för DDOS-attack att lagtexten handlar om dataintrång, lagen gäller likafullt.

      Då är det väl enligt dig lika kränkande om en tjej anmäler och får någon fälld för våldtäkt fast personen kanske ”bara” körde upp hela näven?

      Sluta haka upp dig på vad saker heter!

      Visst kan du gå in i en affär och ”handla långsamt” och skulle detta vara vanligt som en protestaktion så skulle man förstås göra något åt saken. Dock är det så att butiksägaren har full rätt att köra ut sådana ”kunder” eller kalla på polisen om de vägrar.

      Vad är du ute efter? Tycker du att DDOS-attacker ska vara lagliga? Du verkar leta efter kryphål i lagen, varför?

     • Jo, jag tycker att DDoS-attacker skall vara lagliga om varje enskild åtkomst är laglig som de redan är med nuvarande lagstiftning förutsatt att man använder volontärers datorer. Skall man ha en lag mot DDoS-attacker så får man instifta en sådan. Förslagsvis skulle den kallas ‘Överutnyttjande av resurs’ och läggas i Miljöbalken.

     • Du kan tycka vad du vill men nu är det faktiskt redan olagligt.

      Det viktiga är att skydda brottsoffer mot resultatet av den samlade attacken. Precis som i fallet med en lynchmobb där flera personer slår eller bara går med och det är svårt att bevisa efteråt exakt vem eller vilka som delade ut det dödande slaget. Alltså kriminaliserar man alla som deltar i lynchmobbar, huliganattacker osv. Man ska inte kunna komma undan med att man bara utgjorde en liten del av totalen.

      Samma synsätt gäller för DDOS-attacker.

     • Tänk dig följande exempel:

      Ett fyllo ligger och sover på en sandstrand. Ett litet barn vill busa med honom och häller en barnnäve sand på farbror. Knappast olagligt.

      Då dyker det upp 1000 aktivister som vill protestera mot fyllon, var och en häller en näve sand på fyllot och han blir levande begravd och avlider. Varje aktivist visste om hur det skulle sluta och påstår att de ju bara busade med farbror precis som barnet gjorde.

      Anser du att aktivisterna ska straffas? Tillsammans har de mördat fyllot.

 2. Kommentarerna om att lagen om dataintrång skulle gälla DDoS är från en privat webbplats som kan vara ägd av en immaterialrättsentusiast. De har inget med förarbeten till lagen att göra.

  • Jag har ingen anledning att misstro sajten. Det går också att följa länkarna till propositioner om lagar, betänkanden, förarbeten osv. Dock försökte jag nu och det går inte pga DDOS-attackerna. Kräken bakom Anonymous hindrar oss alltså från att söka fakta, är det det som är syftet med ”yttrandefriheten” och ”integriteten”?

  • Jag hittade en länk till propositionen som ändrade lagen.

   Den säger bl.a.:

   ”Det förekommer även s.k. tillgänglighetsattacker eller på engelska De- nial of Service-attacker (DoS-attacker). Sådana attacker kan innebära att informationssystem blockeras eller att funktionen hos systemen kraftigt sätts ned. Upprepade anrop eller försök till anrop kan avbryta eller allvar- ligt hindra driften hos ett informationssystem. Detsamma kan gälla pro- gram som sänder stora mängder elektronisk post (e-post) eller manuella sändningar i stor skala av sådan post. Andra typer av attacker innefattar t.ex. störningar av servrar som hanterar domännamnssystemet eller andra grundläggande system.
   Det förekommer också kombinationer av de nu nämnda formerna av attacker. Som exempel kan nämnas datavirus som sprids i bilagor till e-post. När viruset infekterar en dator öppnas samtidigt en hemlig s.k. bakdörr till datorn som gör att datorn senare tillfälligt kan användas för att genomföra tillgänglighetsattacker.
   Under senare år synes angrepp mot informationssystem ha blivit vanli- gare. Som exempel kan nämnas datavirus och datamaskar som spritt sig, ofta snabbt, över hela världen. I öppna nät, som exempelvis Internet, är det möjligt att relativt enkelt sprida t.ex. nyskapade datavirus. Spridning- en följer ibland vissa mönster bl.a. beroende av operativsystem, språk som används eller brister i program och datorutrustning. Tillgänglighets- attacker har i flera fall haft tydliga mål som t.ex. Internetleverantörer. Det finns en risk för att också t.ex. industrin, sjukvården eller myndighe- ter utsätts för allvarliga tillgänglighetsattacker över allmänt tillgängliga nät eller mer avancerade intrång och attacker i systemen. Även andra kan utsättas för angrepp. Angreppen kan orsaka betydande kostnader och ekonomiska förluster eller annars få allvarliga konsekvenser. Förtroendet för tekniken, t.ex. elektroniska tjänster som 24-timmarsmyndigheter, kan också skadas.
   Angreppen utförs ofta av enskilda individer som handlar på eget initia- tiv. Utvecklingen går emellertid i den riktningen att den organiserade brottsligheten i allt högre utsträckning angriper informationssystem i olagliga syften. Det finns exempelvis organiserade grupper som förstör webbplatser och sedan erbjuder de drabbade ”hjälp” med att återställa webbplatserna mot ersättning. Det finns också en stigande oro i världen för att terroristattacker skall riktas mot informationssystem, främst såda- na system som ingår i samhällets centrala infrastruktur. Hur omfattande och allvarlig brottsligheten är i Sverige i dag kan inte med säkerhet sä- gas. Att brottsligheten måste tas på allvar är dock uppenbart.”

   och

   ”Dataintrångsbestämmelsen utvidgas till att omfatta dels den som olovligen blockerar en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling, dels den som olovligen allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Även försök och förberedelse till sådana brott straffbe- läggs. Medverkan till sådana brott blir också straffbart. Kriminalisering- en innebär exempelvis att s.k. tillgänglighetsattacker blir straffbara.”

   http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/86/73/af043821.pdf

   Ganska tydligt vad som avses, eller hur?

   Vidare, man behöver heller inte slå ut hela funktionen för att det ska vara straffbart:

   ”Det straffbara handlandet skall enligt vad som framgått bestå i att all- varligt hindra eller avbryta driften av ett informationssystem, dvs. driften av apparater för automatisk databehandling samt uppgifter som finns i sådana apparater för att de skall kunna drivas, användas, skyddas och underhållas. I promemorian jämställs en sådan driftsstörning med att de uppgifter som finns i ett informationssystem som störs inte kan användas på ett normalt sätt. Som exempel nämns att överföringar eller införingar av automatiskt genererade meddelanden som medför att en myndighets datorer får kraftigt nedsatt funktion samtidigt hindrar en normal använd- ning av myndighetens uppgifter. Enligt promemorians förslag bör därför den kriminalisering som krävs för att fullt ut straffbelägga systemstör- ningar åstadkommas genom att det görs straffbart att hindra användning- en av en sådan uppgift. I princip samtliga remissinstanser har godtagit eller har inte haft något att erinra mot promemorians förslag. Mot bak- grund härav samt med hänsyn till vad regeringen i tidigare avsnitt slagit fast om att uppgifter avsedda för automatiserad behandling även fortsätt- ningsvis skall gälla som skyddsobjekt i dataintrångsbestämmelsen anser regeringen att skäl föreligger för en kriminalisering på det sätt som pro- memorian föreslagit.”

   • Jag anser inte att en DDoS-attack blockerar serverägarens åtkomst till data eftersom de bara kan koppla bort datorn från Internet och komma åt sina data i lugn och ro. De nämner att det förekommer DDoS-attacker men de uttrycker inte att dessa skulle vara olagliga.

    • Du har missförstått. Det handlar inte om att blockera för serverägarens åtkomst utan för de som utifrån vill komma åt servern, alltså alla som vill gå in på hemsidan.

 3. Anna Troberg har ju helt rätt i när hon säger att DDos-attackerna är som att rulla ut röda mattan för dom som är för ett övervaknings och kontollsamhälle. (som ex. nejtillpirater)

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=kommer_anonymous_infria_sitt_hot_om_annu_en_hackerattack_mot_sverige_i_dag&videoid=2226358

  • Jag är inte FÖR ett övervaknings- och kontrollsamhälle. Jag är FÖR de åtgärder som behövs baserat på nivån av kriminalitet. Jag välkomnar andra typer av åtgärder som skulle kunna minska kriminaliteten, t.ex. mer fokus på etik/moral i skolan, föräldrakurser för bättre uppfostran, mer sysselsättning för ungdomar osv.

   • Självklart skall man jaga dom som jagas BÖR, men du verkar vara för att jaga ALLA!

    Jag kanske har missuppfattat dig, men så har jag uppfattat dig och därför jag jag nästan slutat skriva i din blogg eftersom hjärntvättade människor från upphovsrättsmaffian och förespräkare för ett övervaknings och kontrollsamhäller går INTE att diskutera med!

    • Jag har hängt en del på den här bloggen till och från och deltar ibland i artikelkommentardiskussionen, och jag har aldrig – av vad jag kan minnas – sett en anti-pirat-kommentar som stödjer jagandet av ALLA, eller ett kontroll- och övervakningssamhälle. Därför blir jag nyfiken när du säger att du har fått det intrycket. Kan du peka ut någon artikel eller kommentar bland det som finns på bloggen där nejtillpirater talar om att jaga/övervaka alla, och talar för kontroll och övervakningssamhället?
     Egentligen borde detta stå i majoriteten av artiklarna/kommentarerna (eftersom du är så övertygad om att du har rätt om denna åsikt), så ett fåtal inlägg borde inte vara så svårt att ta fram?

     Men jag misstänker att din övertygelse handlar om vad du vill tillskriva oss som fiende till din kommunism/anarki-utopi. För det är ju inte lika enkelt att kasta skit på någon som helt enkelt bara kräver ansvar och skyldigheter på nätet, tankar som bygger på sunt förnuft snarare än kontroll? (vilket jag vill påstå är det vi antipirater står för och skillnaden mellan vi och er)

     Nu kan jag ha fel, men de enda som tjatat om ”övervakning av hela folket” på den här bloggen är pirater. Rimmar det verkligen bra med ditt andra påstående om att det är vi anti-pirater som är hjärntvättade och tillhör en organisation som beter sig som en maffia? Du får gärna förklara detta.
     I mina ögon borde det vara sidan som inte kan ta till sig det man skriver som är hjärntvättad. Jag och andra anti-pirater får gång på gång upprepa oss om att vi inte representerar någon upphovsrättsorganisation, och att vi inte är för ett övervakningssamhälle. Ändå så tillskrivs vi detta om och om igen av er pirater, och ändå enligt dig så är det vi som är hjärntvättade?

     Det sägs att de som lever i förnekelse ofta utvecklar svårigheter att förstå andra. Det skulle kunna vara en mycket bra förklaring till varför ni pirater beter er som ni gör.
     Debatten består nämligen inte av piratkopieringens/kontrollsamhällets varande eller inte utan utgörs i grunden av ni som vill ha anarki (fria rättigheter) på nätet och vi som vill ha frihet, rättigheter OCH skyldigheter (inklulsive ansvar för sina handlingar).

     Enligt mig så är det pirater som står för ett kontrollsamhälle och övervakningssamhälle, vilket jag även kan bevisa gäller i praktiken (individen har i eran utopi ingen egen makt, all makt ligger hos de som är starkast).

     • Precis. Jag har upprepat både i huvudinlägg och kommentarar påpekat att jag absolut inte är FÖR övervakning i generella termer, bara om det är absolut nödvändigt, från fall till fall, efter en noggrann bedömning. Sen gör vi alla helt olika bedömningar om huruvida det är nödvändigt eller inte och det är ju inte så konstigt.

      Dessutom brukar jag kritisera piraters binära syn på sanningen, ANTINGEN ett kontrollsamhälle ELLER helt fritt och oövervakat. Men så ser det ju inte ut i samhället i övrigt, utanför internet. Det handlar om att hitta kompromisser mellan olika intressen, alltså lösningar som är obekväma för vissa men absolut inte antigen eller, svart eller vitt.

      Pirater vill få det till att ”antipirater” företräder den mest negativa bild man kan måla upp, alltså ”DDR/Stasi 2.0”, storebrorssamhället osv. Men jag vet inga ”antipirater” som någonsin propagerat för detta och definitivt inte jag heller. Min ståndpunkt är – så lite övervakning som möjligt men ibland måste man agera på kriminaliteten, den kan inte få härja fritt på brottsoffrens bekostnad. Alltså måste man då och då ta steg mot utökad övervakning, eller mot mindre om nivån av kriminalitet mot förmodan skulle sjunka.

     • Klart att man ska agera mot nätterrorister!

      Papieren BITTE!!!

      Är det INGEN som sett RISE OF EVIL?

      Precis INNAN dom börjar sjunga Deutchland uber alles?

      DÅ säger A.H att för att MOTVERKA ”terrorism” så kommer telekommunikationer och brevkommunikationer ”Tillfälligt” att dras in”

      ALLA makt flyttas över från….tilll….och det är för att motverka….

      KÄNNS DET IGEN???

      NEHE…inte det!???

      SLUTA STOPPA STRUTSHUVUDET I SANDEN!!!

      -Näää, vaddå? jag vet inget om sånt och det har jag aldrig sagt!!!

     • EDIT:

      HÄR HAR NI KLIPPET:

      09.45-10.18

      EXAKT det som nejtillpirater och andra upphovsrättsmakare är såååå kåååta på!!!!

      LÅS ALLT OCH SPÄRRA ALLT!!!

      För vem vet om din granne är en fildelare eller terrorist eller brottsling???

      Och då är det ju BÄST att låsa ALLT!!!

     • Ta din valium nu och lugna ner dig. Varför för du fram den här typen av överdrifter? Det finns inga ”antipirater” som föreslår något ens i närheten av detta. Det ligger dig i fatet att du hela tiden vill slåss mot väderkvarnar och debattera en nidbild av ”antipiraterna” istället för att debattera de verkliga argumenten.

     • Jag trodde det var pirater som var för ett övervakningssamhälle… De vill ju att all information skall vara tillgänglig, informationen om vem som laddar ned vad och vilka brott som begås av vem torde väl också innefattas av deras bild av den utopiska informationsfriheten på nätet…?

      Kul att M.O.B. slutar hela sin grej, efter att ha blivit överbevisad, med att dra upp vad hen ”anser”, som om det skulle ha någon som helst betydelse för avsikter med lagstiftning…

     • Jobbigt också med vissas fixering av att det inte står om DDOS i lagtexten, att man aldrig lyckas förstå att lagen är teknikneutral och att man inte kan komma undan genom att leka med ord eller att en ny teknik såsom magnetlänkar skulle ändra på något i sak.

      Flertalet pirater skulle behöva gå en minikurs i juridik och i företagsekonomi, då blir det lättare att förstå det mest grundläggande. Fast en stor del av problemet är att man inte VILL förstå för då raserar deras världsbild.

     • Sista meningen du skriver (…man inte VILL förstå…) tycker jag beskriver piratrörelsen väldigt bra.

 4. Bra artikel! Anonymous är helt uppenbart det digitala ”svarta blocket”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_bloc)
  Svarta blocket kunde vem som helst tillhöra bara de var anonyma och villiga att förstöra för andra. Känns det igen? Det är ju exakt samma sak med anonymous (som dessutom snott estetiken från svarta blocket).

  Här ser vi svarta blocket in action i Sverige:

  Det är exakt samma sak anonymous gör på nätet, vilket de även är helt öppna med (så att stödja anonymous är ingen skillnad rent principiellt från att stödja svarta blocket).

  Jag är rädd för är att om man inte kan göra ett bättre jobb för att stoppa anonymous framfart på nätet kommer de börja ge sig på människor och förstöra städer precis som svarta blocket gjorde. Vilket de redan börjat med… Självklart stödjer Rick Falkvinge detta eftersom han är en äcklig egoist som bara bryr sig om sig själv och det som kan gynna hans egen makt (källa: allt han någonsin gjort och sagt som partiledare). Lite märkligt att för första gången se omtänksamhet från andra pirater dock (fast jag är nog lite för snäll där när de flesta pirater som talar dåligt om anonymous gör det för att det sabbar för piratrörlesen, dvs detta uttalande har nog med deras högst egna intressen att göra ändå, det handlar inte om omtänksamhet för de som är offer).

  http://www.ibtimes.com/anonymous-hackers-endorse-black-bloc-anarchist-riots-youtube-video-698074

  http://anarchistnews.org/content/anonymous-initiates-black-bloc-tactics-anonbloc

  http://pibillwarner.wordpress.com/2012/08/19/anonymous-aka-black-bloc-message-2-rnc-activists-fbi-tpd-and-pi-bill-warner/

 5. Men DoS-attacker är ju inte olagliga eftersom man inte blockerar data. Det är ju bara att koppla bort datorn från Internet så kan man komma åt sina data.

 6. Att kasta sand på ett fyllo är inte lagligt. Det är åtminstone ofredande. (Jag kunde inte svara under dig för där finns ingen svarslänk.)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: