Piratpartiets Anna Troberg, svenskt rekord i osaklighet om FRA?

Regeringen har lagt en proposition där det  föreslås att:

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förslaget syftar till att förbättra Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens möjlighet att få uppgifter om utländska förhållanden på strategisk nivå avseende bland annat internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Förslaget innebär att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska tillämpas även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna.

Det här hugger förstås Anna Troberg på i ett högst osakligt pressmeddelande där hon bl.a. skriver:

Regeringen ljög det svenska folket rakt upp i ansiktet när man tvingade igenom FRA-lagen med löften om att inte öppna FRA-butiken för vem som helst, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Det är upprörande att de har så lite respekt för folket.

Svenskt rekordförsök i osaklighet #1: Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen görs till ”vem som helst”

Den privata sfären har krympt dramatiskt de senaste åren, avslutar Troberg. Går regeringens förslag igenom, så vet jag inte om det ens går att tala om en privat sfär längre. Våra privatliv har blivit en öppen bok som staten glatt bläddrar igenom varje timme, varje minut, dygnet runt.

Svenskt rekordförsök i osaklighet #2: Enligt propositionen gäller hela befintliga regelverket för hur man ska kunna få ut information från signalspaningen, detta gör Anna Troberg till ”våra privatliv har blivit en öppen bok som staten glatt bläddrar igenom varje timme, varje minut, dygnet runt”.

Bägge försöken har slagit rekord, frågan är vilket rekord som nu gäller av dessa två. Det är oerhört patetiskt att en partiledare för ett politiskt parti med representation i EU-parlamentet ska behöva vränga sanningen på ett så osakligt sätt.

Annonser

52 svar

 1. Oj, här finns det himla mycket man skulle kunna skriva om ämnet men jag börjar med att konstera att inom några år har vi återinfört åsiktsregistrering också!

 2. Den stora skiljelinjen för vad verksamheten fick användas till gick först vid militär / civil verksamhet och där har de nu gått över gränsen och flyttat syftet mot civil verksamhet även om det fortfarande står i syfte att skydda ”nationens säkerhet” och nu för tiden ”väsentliga nationella intressen”. ( Vem bestämmer vad som är i nationens intresse..? Det är i högsta grad en fråga om både avsikt och perception. )

  Det är vidare skillnad på ”nationens säkerhet” och ”väsentliga nationella intressen”. Den andra, nyare formuleringen låter nästan som att den avser näringslivet… Denna typ av spaning känner vi isåfall igen!

  Men framförallt. Vem har då tolkningsföreträde för vad som för verksamheten ska framstå som bra för Sverige? Du har en spannvidd av många generationer och många olika folkgrupper i Sverige. Vems uppfattning om så kallade ”väsentliga nationella intressen” är det som är viktiga..? Och hur stor del av folket gynnas verkligen av en sådan spaning? Hmm..

 3. Ser att Urban/NTP kommer med inlagg som Anonym pa PP’s artiklar. Vagar han/hon inte anvanda sitt anvandarnamn langre? Kanske for att han/hon vet att INGEN tar hans/hennes inlagg pa allvar. lol

 4. Piraternas dubbelmoral har slutat överraska! Å ena sidan försvarar de till varje pris rätten att kränka brottsoffers personliga integritet, framförallt kring barnporr, med argumentet att man ska stoppa brottslingar.
  Och samtidigt vill man till varje pris hindra polis och rättsväsende att under demokratisk kontroll stoppa brottslingar, just därför att det kan ses som en begränsning i den personliga integriteten.

  Piraternas logik blir mest pinsam.

  • Grejen är ju att seriösa brottslingar döljer sitt data och skyddar sin kommunikation med kryptering. Du kommer ingen vart mot den organiserade brottsligheten med massövervakning – om inte målet är att kartlägga vanliga laglydiga medborgares liv för att hitta nya läskiga nytänkande företag som riskerar konkurrera ut etablerade brancherna förstås. Vi vet att sådan spaning har bedrivits förut, bl.a. IB-affären. Det vore mycket naivt att tro att dessa nissar helt magiskt skulle upphört med liknande spaning under andra former…

 5. Regeringen ljög svenska folket rakt upp i ansiktet, ja. I stort sett SAMTLIGA provisioner som syftade till att skydda enskilda medborgares integritet har nu lösts upp.

  Kvar har vi en övervakningslag som, om du tänker dig att vi är dumma nog att rösta in ett nytt Nazistparti (det har ju hänt tidigare), enkelt skulle kunna ändra denna övervakning mot folkets fördel. Skit samma vilka lagar som finns idag, lagar är inte huggna i sten och kan dessutom kringgås på andra sätt.

  Bara för att något är olagligt betyder det inte att det inte händer, därför bör man ha lagar som syftar till skademinimering.

  • Väljer svenska folket Nazister till regeringsposition så skulle de omedelbart instifta sina egna lagar och upphäva alla säkerhetsspärrar som på någotvis skulle hindra dem att göra precis vad de vill.

 6. Regeringen uppvisar ett monumentalt förakt dels för ingångna avtal och dels för Europadomstolen och europakonventionen.

  För att få igenom lagen gjorde man utfästelser till de riksdagsledamöter som ville säga nej som innebar att t.ex Säpo och polis inte skulle få styra signalspaningens inriktning. Dessa löften sviker man nu.

  Lagen är också anmäld till Europadomstolen och regeringen har alldeles nyligen tvingats svara på domstolens frågor i anledning av den anmälan som Centrum för rättvisa gjort och som Norge genom juristkommissionen anslutit sig till.

  ”Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har vid inspektion i januari 2009 vid Säkerhetspolisen (nedan SÄPO) upptäckt att vid hemlig telefonavlyssning att upptagningar/uppteckningar av telefonsamtal från en nedlagd förundersökning inte hade förstörts, trots att åklagaren har fattat beslut härom.”

  Med dom orden inleds ett beslut av chefsåklagare Per Lind vid riksenheten för polismål i Malmö. Det var alltså den vid tiden för inspektionen, nästan helt nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som hos Säpo fann att man under många års tid hade brutit mot lagen genom att inte på föreskrivet sätt förstöra material från förundersökningar som lagts ner.

  Det handlar om uppgifter insamlade genom alla de olika tvångsmedel som lagen tillåter idag och det är många. Låt mig bara nämna hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, insamlandet av andra elektroniskt lagrade uppgifter, SMS, dataövervakning och insamling, ev. buggning etc. etc.

  Det fanns hos åklagaren i detta ärende ingen som helst tvekan om att brott enligt ovan hade begåtts men åklagarens utredning kom även att påvisa annat som i än högre grad än den pågående brottsligheten borde få de allra flesta att bli synnerligen tveksamma till att låta Säpo få nyttja och inrikta FRA:s signalspaning.

  I förundersökningen kan utläsas att teknikenheten hos Säpo försökt förstöra det material de ålagts att förstöra men av någon okänd anledning hade man misslyckats med detta…….

  Sammantaget utreddes sex av Säpos högre chefer vid så centrala funktioner som de tre operativa enheterna Författningsskyddet, enheten för Kontraspionaget och enheten för Kontraterrorism som åklagaren menade hade agerat brottsligt.

  Antal förundersökningar där telematerialet inte är förstört enligt rättegångsbalkens regler är betydande, skrev åklagare Lind vidare.

  Men då detta som sagt handlades vid den dåvarande riksenheten för polismål, som har lång och betydande erfarenhet och tradition av att hitta alla möjliga och omöjliga ursäkter för att inte behöva åtala poliser, så uppfanns det banbrytande inkompetensförsvaret. Detta har iofs möjligen prövats av någon försvarsadvokat tidigare i något sammanhang men det innovativa här är att det alltså är åklagaren som nyttjar detta till polisernas fördel och på ett sätt som gör att man undviker ett åtal.

  Var och en av de sex chefernas del i detta gås igenom och i sammanfattning blir åklagarens slutsats för samtliga dessa sex att de saknat utbildning avseende hemliga tvångsmedel och att de brister som skett grundas i att de saknat erforderlig kompetens. I avsaknad av kompetens är gärningen ej att betrakta som straffbart tjänstefel.

  Åklagarens bedömning i klartext betyder alltså att ett antal av de högsta cheferna inom den polisorganisation som tveklöst är den som för sin existens oftast begagnar just hemliga tvångsmedel, samtidigt visar sig vara den som inte har en aning om hur lagarna kring dessa tvångsmedel är utformade.
  När jag något år efter att jag skrev min första artikel i det här ämnet kontrollerade vad som sedan hänt med dessa chefer visade det sig att fem satt kvar på sina jobb. Den sjätte hade blivit befordrad.

  Det är denna, av åklagare i centrala delar inkompetensförklarade myndighet, som regeringen nu vill tillåta styra inriktningen av FRA:s signalspaning för att tillgodose de behov Säpo tycker sig ha av sådan signalspaning. För att uttrycka årets understatement känner jag mig inte helt bekväm med det….

  Att nu utvidga en lag som kan komma att fällas för att den står i strid med europakonventionens bestämmelser är ett uttryck för en närmast otrolig arrogans. Jag hoppas innerligt att Europadomstolen fäller lagen och att den gör det mitt under brinnande valrörelse 2014. På så sätt kan faktiskt alliansregeringen få stå till svars för såväl löftesbrott som arrogans!!

  • Säpo har begått misstag, en inspektion har upptäckt detta, man har utrett och vidtagit åtgärder. Risken för vidare misstag har minskat kraftigt. Problemet är löst.

   Helt normal avvikelsehantering precis som i vilken verksamhet som helst. Alla verksamheter med människor inblandade innebär att misstag begås då och då.

   Du har en helt orimlig tolkning av innebörden av misstagen men det är väl för att skrämseltaktik är de enda argumenten du har att ta till. Vi andra ser inget konstigt med det här men självklart måste vi ha koll på vilka förändringar som sker, oavsett om det handlar om sådant som leder till mer eller mindre övervakning.

 7. OK, den som inte ser nåt konstigt med att de som har ansvaret för att hantera tvångslagstiftningen hos vår säkerhetspolis och inte tycker det är märkligt att dess teknikenhet inte kan förstöra filer och att detta pågått i tio år, har en så naiv och blåögd tilltro till myndigheter att jag inte har mer att säga. det är ju heller inte första gången som Säpo visar inkompetens.

  det finns mer i samma riktning: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skarp-kritik-mot-telefonavlyssning_6235328.svd

  http://www.rod.se/content/rekordm%C3%A5nga-hemligt-avlyssnade

  http://svemykon.info/2011/01/04/svensk-myndighetskontroll-forstar-nagon-hur-langt-det-gatt/

  Eller….

  “En inträngade och detaljerad bild av det man kallar Övervakningssverige.”

  Så presenterade riksmarskalk Gunnar Brodin den statliga Säkerhetskommissionens jätteutredning på tisdagen.

  Brodin och hans medarbetare har finkammat arkiv, läst hemliga handlingar och intervjuat nyckelpersoner i över tre år. Totalt har 400 personer hörts under ed. Däribland ett stort antal pensionerade politiker, militärer och polischefer.

  Det är en mörk och i flera stycken tidigare okänd bild av Sverige under kalla kriget som nu ges. Framför allt i fråga om antalet personer som drabbades av statens misstänksamhet.

  Totalt var över 100.000 svenskar hemligt registrerade i slutet av 1960-talet. Enda skälet var ofta att de befarades vara kommunister. Informationen kom inte sällan från socialdemokratiska angivare, som värvats av militärens och s-rörelsens gemensamma spionorgan, IB. Mellan IB, Säpo och militärens säkerhetstjänst utbyttes information flitigt, enligt rapporten.

  Säkerhetskommissionen fastslår nu att en stor del av dessa personer aldrig borde ha hamnat i registren. Säkerhetstjänsternas hotbilder var helt enkelt schablonartade, överdrivna och inaktuella, anser man.

  – Nästan inte något enda fall ledde heller till några brottsanklagelser, konstaterar Gunnar Brodin.

  men det är klart, nu är allt åtgärdat och något liknande kan ju aldrig hända igen………

  • Det var en annan tid, man såg det på ett annat sätt när man registrerade kommunister under kalla kriget. Hade vi varit med då och varit i vuxen ålder så hade vi sett det på ett helt annat sätt än hur vi ser på det idag.

   Sen är det så att mycket av det som Säpo fick korn på var hemligstämplat och kom aldrig ut till allmänheten. Det förekom mycket mer spionageverksamhet på den tiden, med personer knutna både till KGB, GRU, Stasi osv på svensk mark. Denna typ av verksamhet förekommer än idag även om det är på en lägre nivå, dock kan detta ändras snabbt.

   Om någon är naiv så verkar det vara du. Hotbilden är varierande över tiden och därmed även arbetsmetoderna. Är det en större hotbild så kan man inte bara ignorera hoten för hoten ignorerar inte svenska intressen.

   Enligt en artikel du länkade till så var 76% av hemliga telefonavlyssningen relaterad till narkotikabrott, det är nivån av kriminalitet som styr behovet helt enkelt. Men du kanske förespråkar legalisering av droger? Det skulle vara katastrofalt att ge upp brottsbekämpningen och för vanligt hederligt folk är telefonavlyssning inte hela världen. Visst, det skulle inte vara så kul om någon avlyssnade min telefon men världen går inte under av det heller, det är ett mycket lågt pris att den risken finns jämfört vad resultatet är av att ge upp och låta buset och kriminaliteten får härja fritt.

   • ”Visst, det skulle inte vara så kul om någon avlyssnade min telefon men världen går inte under av det heller, det är ett mycket lågt pris att den risken finns jämfört vad resultatet är av att ge upp och låta buset och kriminaliteten får härja fritt.”

    Om ostraffade människor som inte är misstänkta för brott inte får ha grundläggande privatlivet i fred så tappar lagen och bestraffning all mening.

    Varför ska man respektera lagen om man blir behandlad som en grov kriminell även om man inte bryter mot lagen?

    • F-G – du försvara ju inskränkningar i den grundläggande rättigheten till personlig integritet när det gäller att legalisera barnporr. De barn som utnyttjas på bilderna ska ju enligt dig inte få rätten till sin personliga integritet, just för att få tag på förövarna.
     Varför ska du har rätt till personlig integritet när du samtidigt vill förvägra utsatta barn den rätten?

     • Spridning av bilder på övergrepp sker i skymundan, krypterat och anonymiserat. Du kommer inte åt dem varken med några censurfilter eller tittförbud.

      Det du däremot gör med censur och skrämselpropaganda är att skrämma ansvarskännande vuxna från att anmäla övergrepp till polisen.

      Du står för en politik som skyddar övergreppspedofilerna undan upptäckt !!

     • ”Det du däremot gör med censur och skrämselpropaganda är att skrämma ansvarskännande vuxna från att anmäla övergrepp till polisen.”

      Självklart kommer ansvarskännande personer alltid att anmäla, eftersom det inte är brottsligt att råka se något och sen anmäla.

      Dina argument håller inte för granskning och är sedvanliga pedofilkramarargument. Det finns inga som helst fördelar med att legalisera innehav av barnporr eller att ta bort tittförbudet, det är mycket viktiga lagar som behövs.

     • Vi har aldrig löst några samhällsproblem med censur och att skrämma folk från att prata om problemen med skam som verktyg. Tvärt om har såna sjuka metoder hållt oss i repressiva monarki-diktaturer i Europa som ofta varat i flera hundra år. Skam och skräckpropaganda används alltid för att förtrycka. Ett uppsving fick sådan politik efter boktryckarkonsten och Martin Luther. Det var de gamla makthavarna som desperat försökte hindra nya tekniken från att omdana samhällena till demokratier. Och de lyckades bromsa den utvecklingen i flera hundra år med sin skräckpropaganda – att bränna häxor och hänga ”kättare”.

      Om något så riskerar vi att tappa mycket av den positiva utvecklingen med sexualupplysning under 1900-talet om antipiraternas skampropaganda fungerar.

      Varför skulle inte sexualundervisningsmaterial för skolungdomar kunna klassas som ”barnporr”? Och vanliga ungdomsböcker som beskriver kärlek mellan ungdomar? Snart börjar väl även ”tantsnusket” hotas av dessa moralister till antipirater. Gamla kulturklassiker som Lolita.

     • ”Varför skulle inte sexualundervisningsmaterial för skolungdomar kunna klassas som “barnporr”?”

      Därför att lagen medger undantag för sådana syften och det är knappast aktuellt att lägga in grov barnporr i sådant material, eller hur?

      ”Och vanliga ungdomsböcker som beskriver kärlek mellan ungdomar?”

      Lagen förbjuder inte barnpornografiska skildringar i text, har du helt missat detta?

      ”Snart börjar väl även “tantsnusket” hotas av dessa moralister till antipirater. Gamla kulturklassiker som Lolita.”

      Det handlar inte om moral, det handlar om att skydda barn från sexuella övergrepp av vuxna, herr pedofilkramare.

     • Men hur exakt skulle ett tittförbud skydda barnen från övergrepp menar du?

      Det är väl troligare om det finns legala sätt för pedofiler att avreagera sig att antalet våldtäkter skulle minska? Vi har haft mycket lättillgänglig hårdporr på internet i minst 10 år och vanliga våldtäkter har knappast gått upp, snarare tvärt om! Det är politiken som ni antipirater förespråkar: att skambelägga och sopa under mattan, som är den riktiga faran för barnen.

      Finns det inga lagliga och harmlösa sätt för pedofiler att avreagera sig så blir konsekvenserna värre för barnen i långa loppet. Speciellt om du skambelägger ansvarskännande vuxna som annars skulle kunna lämna in bevis och anmäla misstänkta övergrepp!

      Censur och skamstämpling har Aldrig löst några samhällsproblem! Snarare tvärt om: censur och skräckpropaganda har bara sopat problemen under mattan!! Det är mycket egoistiskt av dig att bara för att du tycker materialet är obehagligt, så ska vi censurera det. Tänk lite på barnen också och inte bara på din egen känsla av äckel. Är du vuxen får du fan kunna ta att bli äcklad ibland. Att sätta dina egna känslor framför barnens behov visar bara på din egen egoism, herr censurförespråkare.

     • Barnporrbilderna är ju dokumenterade övergrepp. Att sprida dessa innebär fortsatta övergrepp på barnen.

      Hur tror du att våldtagna kvinnor skulle se på det om det spreds filmer eller bilder där de våldtas på nätet? Självklart skulle inte detta vara acceptabelt. Detta förkommer väl i princip inte så därför har man hittills inte behövt stifta några speciella lagar om det. Men pedofiler och pedofilkramare tycker ju att det är OK att sprida barnporrbilder och därför behövs det lagar.

      Det här har INGET med äckel att göra, det handlar om att skydda barnen från fortsatta övergrepp. Men jag räknar inte med att en pedofilkramare kan förstå detta.

     • FG
      ”Vi har haft mycket lättillgänglig hårdporr på internet i minst 10 år och vanliga våldtäkter har knappast gått upp, snarare tvärt om!”

      Varför uttalar du dig om saker när du inte vet ngt om det?
      Våldtäkter har inte minskat i antal, de har däremot skiftat till att allt oftare vara gruppvåldtäkter.
      Om igen skriver du om saker utan att veta något om fakta och utan utan förankring i ngn verklighet.
      Är det inte tröttsamt att alltid ha fel? och ändå tjabba vidare?
      http://stoppavaldtakterna.nu/statistik%20Sverige%203.html

     • nejtillpirater:

      ”Hur tror du att våldtagna kvinnor skulle se på det om det spreds filmer eller bilder där de våldtas på nätet? Självklart skulle inte detta vara acceptabelt. Detta förkommer väl i princip inte så därför har man hittills inte behövt stifta några speciella lagar om det. Men pedofiler och pedofilkramare tycker ju att det är OK att sprida barnporrbilder och därför behövs det lagar.”

      Suck… Du är ju hopplös. Det är säkert minst lika ovanligt att övergreppspedofiler sprider övergreppsbilder öppet på internet som att våldtäktsmän sprider filmer på våldtäkter. De har ju inget som helst intresse av att bli avslöjade av allmänheten! Nej de som sprider sånthär gör det i skydd av anonymitet och kryptering, inom små slutna samhällen på nätet. Du kommer inte alls åt detta genom att skambelägga den som tittar, snarare tvärt om. Ju fler föräldrar som inte vågar anmäla bevis, desto sämre blir situationen för de utsatta brottsoffren.

      Jämför med att folk inte skulle våga anmäla bevis för övergrepp på vuxna om det blev olagligt. I första hand tänker folk på sig själva. Väldigt få skulle då våga anmäla nåt de ser om det fanns minsta risk att de själva skulle bli uthängda som våldtäktsporrisar fattar du väl.. är du helt dum i huvet..?

      ”Det här har INGET med äckel att göra, det handlar om att skydda barnen från fortsatta övergrepp.”

      På vilket sätt skulle barnporrfilter skydda barnen från framtida övergrepp?? Det är ju tvärt om det funkar. Ju mer du försöker sopa under mattan och skambelägga folk för att ha sett bevismaterial, desto svårare blir det att komma åt de riktiga förbrytarna.

     • Så det är alltså ok att kränka brottsoffers integritet för att få fast förövaren? Är det så jag ska tolka ditt svar?

     • Precis. Det är en mycket märklig argumentation piraterna för. Först vill man ha en oändlig ”integritet” för att skydda privatlivet. Men när något väl har blivit ”publicerat” så är det helt OK att sprida vitt och brett till hela världen för att det inte ”går” att förhindra. Argumenten håller inte.

     • Men dessa övergreppspedofiler sprider ju inte filmerna ”öppet” och ocensurerat på nätet. Det SISTA de vill är att någon utomstående ska kunna se detta fattar du väl. Finns få saker som är så slutna som handel med bilder på övergrepp på barn. Censur och tittförbud kommer inte skydda några barn alls. Snarare tvärt om kommer dessa lagar skydda pedofilerna. Pedofilerna vill ju att folk inte ska våga ta i materialet om de ens råkar på det.

      Barnporrlagen åstakommer just detta: ingen vågar ta i detta med tång bara för att de är rädda att själva bli skamstämplade. Det hjälper inga barn att sopa dessa problem under mattan. Om vi vuxna uppmuntras att blunda för problemen så kommer barnen ALDRIG bli hjälpta utan pedofilerna kommer SKYDDAS av skam- och censurlagarna.

     • Skitsnack. Om jag skulle råka på någon barnporr av misstag på nätet så skulle jag definitivt tipsa polisen, detta är väl en självklarhet för en god samhällsmedborgare.

     • Isåfall är du nog ganska ensam om det. Det är många som inte skulle anmäla om det fanns minsta lilla risk att själva bli stämplade som barnpornograf. Att själv åka dit för barnpornografibrott kan säkert förstöra hela livet. Väldigt få är nog beredda att ta den risken.

     • Det är ju bara dumheter! Det finns ju enkla instruktioner på Polisens hemsida hur du gör för att rapportera barnporr på ett säkert sätt.

     • ”Säkert” för vem? Du kan få barnporr att hamna i någons ägo på många olika sätt. Perfekta smutskastningsknepet för folk med tvivelaktiga avsikter. Säkert kan folk som du stör dig på få sina liv förstörda om du lyckas porträttera dem som barnporrtittare.

     • Trots alla ord har du inte svarat på frågan. Är det ok att kränka den personliga integriteten för brottsoffer om syftet är att få fast förövaren?

     • FG
      Lallar vidare med sina hemmasnickrade teorier där våldtäkter minskat de senaste 10 åren trots att ingen statistik påvisar detta (förutom den där statisktiken i FGs huvud då alltså)

     • Ja jag får väl erkänna att det verkar som att jag fått siffrorna om anmälningar om bakfoten (enl. BRÅ, om man nu ska tro dem, fast de tjänar iofs pengar på att få det att se ut att allt möjligt i samhället går åt helvete). Däremot har jag läst att det finns undersökningar som visar på att öppna samhällen med lång tradition av legal porr har mindre problem med sexbrott än samhällen där allt vad porr och sex heter är väldigt tabubelagt och sopat under mattan.

     • Du kommer inte åt förövarna genom att illegalisera själva tittandet. Du kommer åt förövarna genom riktade insatser där poliser infiltrerar de slutna nätverk där pedofilerna frodas. Det finns ingen nästan ingen övergreppsbarnporr ute på ”öppna” internet. Av den enkla anledningen att pedofilerna inte har minsta intresse av att lämna några spår efter sig.

      Att skambelägga vanliga vuxna för att ha sett skiten i sin vardag på bekantes eller arbetskamratens dator är kontraproduktivt som fasen om målet är att lagföra riktiga övergreppspedofiler. Väldigt få skulle våga anmäla om det fanns minsta risken att de åkte fast för att ha tittat på barnporr. Sånt här kan förstöra människors liv och det skyddar enbart pedofilerna från att åka fast.

    • ”Om ostraffade människor som inte är misstänkta för brott inte får ha grundläggande privatlivet i fred så tappar lagen och bestraffning all mening.”

     Men man får ju ha grundläggande privatliv ifred. Det är ju inte så att någon monterar mikrofoner i ditt hem och lägger ut det så att vem som helst kan lyssna. Att som exempel från FRA filtrera ut kommunikation med misstänkta glosor och sen bara klicka vidare när det är uppenbart oskyldiga meddelanden (efter snabb bedömning) är ju inget som påverkar sen som kommunicerat. Privatlivet är inte mer påverkat än om jag pratar med min fru och grannen eller någon förbipasserande råkade snappa upp några meningar.

     ”Varför ska man respektera lagen om man blir behandlad som en grov kriminell även om man inte bryter mot lagen?”

     Man blir inte behandlad som en grov kriminell vid exempelvis telefonavlyssning. Man blir behandlad som ett utredningsobjekt, först när man hittar något att gå på så blir man klassad som misstänkt och först efter i laga kraft vunnen dom anses man vara skyldig.

     Och angående piratkopiering, om det nu är så många som ett par miljoner i Sverige som piratkopierar regelbundet, varför ska man behandla gruppen internetanvändare som helt oskyldiga? Graden av misstanke är ju mycket stor i procent sett.

     Precis som i fallet fortkörning, där man faktiskt ”övervakar” alla bilister som kör förbi fartkamerorna och enligt ditt synsätt alltså betraktar dem som brottslingar, eller i vart fall potentiella brottslingar.

     Samma sak i butiker, man har inte larmutrustning, kameror, speglar och butikskontrollanter för att man betraktar alla kunder som oskyldiga. Baserat på historiken så ser man det som att bland alla oskyldiga så finns en bedömd ganska stor andel lagbrytare eller potentiella lagbrytare. Man vill stoppa deras verksamhet.

     OBS att svenska folket ställer upp på övervakning, man tycker att det är OK med fartkameror, butikslarm och telefonavlyssning, för man vill att man tar hand om kriminaliteten. Den som har rent mjöl i påsen har inget att oroa sig för och även om det kan kännas olustigt att vara övervakad (jag har själv känt så ibland i butiker med mer utstuderad övervakning) så vänjer man sig och ser det som något naturligt, om inte annat så håller det priserna nere om man kan minska svinnet.

     Får vi inte bukt med piratkopieringen så väntar ett mindre utbud, sämre kvalitet på det utbud som finns, och högre priser på det som fortfarande går att köpa. Och jag vill inte betala för parasiters konsumtion. Får man inte bukt med piratkopieringen så kommer branschen att dö på sikt, alternativt bara bli en hobbyverksamhet.

     • Ja visst fartkameror betraktar du alla bilister som potentiella fortkörare. Men det är en helt annan lag. I trafiken dödas och lemlästas folk. I fildelning… är värsta tänkbara konsekvensen att vissa gammalmodiga bolag riskerar få lite mindre intäkter.

      Att olika brancher får försöka anpassa sig efter hur världen utvecklas är inga konstigheter. Så har det varit åtminstone sen industrialismen började ta fart och så borde det också vara. Alternativet är att förbjuda nya företaganden och om man håller på och gör så så avstannar ju utvecklingen. Det är inge schyst mot våra barn och barnbarn om vi bara säger att vi nöjer oss här. Stopp, dra i nödbromsen, nu får det va nog. Vi hade nog inte varit så glada om du haft bolag på 50- eller 60-talet som lyckats fått igenom lagar som förbjöd nya företag att använda sig av nya uppfinningar som hade som konsekvens att gamla bolag fick svårare att konkurrera. Och de som växte upp på 50- och 60talen skulle tyckt det var onödigt om såna egoprotektionistiska lagar införts runt sekelskiftet. Isåfall skulle säkert både kylskåp, TV-apparater och det mesta vi tar för givet idag vara förbjudet. Visste du att Stockholms största arbetsgivare runt 1900 var isutkörare. De lagrade undan is på vintrarna och hade utkörning på somrarna.

      Att de inte tänkte på alla jobb de kunde ”rädda” genom att förbjuda dessa nymodigheter som kylskåp va?

      ”Den som har rent mjöl i påsen har inget att oroa sig för”

      Men det är ju inte sant. Alla har något att oroa sig för så fort man börjar tänka sig för när man säger något. Speciellt om detta något inte uppskattas av telebolagen…

      ”Får man inte bukt med piratkopieringen så kommer branschen att dö på sikt, alternativt bara bli en hobbyverksamhet.”

      Fast det stämmer ju inte. Vad det gäller musik exempelvis så får musiker mer intäkter nu än förr. Och det piratkopieras ju mer än någonsin. Det som ändras är hur du kan ta betalt för ditt arbete. Du kan inte längre göra ett jobb och sen räkna med att ta betalt för själva datafilerna flera tiotals år efteråt. Världen har slutat fungera så. Däremot kan du med fildelning få gratisreklam för ditt fortsatta arbete.

     • ”Det du däremot gör med censur och skrämselpropaganda är att skrämma ansvarskännande vuxna från att anmäla övergrepp till polisen.”

      Det är ingen som förbjuder någon teknik så din liknelse faller. Det är handlingarna som är olagliga, oavsett val av teknik.

      ”Vad det gäller musik exempelvis så får musiker mer intäkter nu än förr.”

      Nej, det är de stora arenabolagen som drar in mer pengar, inte artisterna. Det är ett fåtal stora artister som tjänar på liveverksamheten, majoriteten av artisterna förlorar på fildelningen.

      Och av piraterna på TorrentFreak har vi ju nyligen lärt oss att seedning/nedladdning anses vara ett straff, alltså något som skadar artisten, eller hur?

     • ”Det är ingen som förbjuder någon teknik så din liknelse faller. Det är handlingarna som är olagliga, oavsett val av teknik.”

      Jag har inte påstått något att tekniken har något med saken att göra. Vart får du det ifrån?

      ”Nej, det är de stora arenabolagen som drar in mer pengar, inte artisterna. Det är ett fåtal stora artister som tjänar på liveverksamheten, majoriteten av artisterna förlorar på fildelningen. ”

      Har du källa på det?

      ”Och av piraterna på TorrentFreak har vi ju nyligen lärt oss att seedning/nedladdning anses vara ett straff, alltså något som skadar artisten, eller hur?”

      Hur vet du att det var pirater som skrev det då? Kan ju varit kontraktsanställda antipirater. I övrigt kan bestraffningen bestå inte i första hand verkligen ge skada utan att få motståndarna att tro att de blir skadade. Med deras egen logik blir de ju det. Målet är kanske inte att ge skada utan att ge illusion om skada.

      Jag kan tanka ner lugna favoriter 10 000 gånger. Fast jag inte har något som helst intresse att lyssna på det, så kommer det se hemskt ut för de upphovsrättsinnehavare som verkligen tror att de går miste om pengar på varje nedladdning.

   • ”Hade vi varit med då och varit i vuxen ålder så hade vi sett det på ett helt annat sätt än hur vi ser på det idag.”

    Och på liknande sätt kommer kanske inte eftervärlden döma oss efter hur nuvarande ”vuxna generationer” ser på saken…

    • Vad är din poäng? Du måste alltid räkna in omständigheterna när du kritiserar beslut tagna under helt andra omständigheter än idag.

     • Men det har alltid varit ”andra omständigheter” under varje led i mänsklighetens utveckling. När jordbruket effektiviserades var det bönder som blev arbetslösa. De hade inget annat att göra än att flytta till städerna och söka anställning. Var det nån på den tiden som sa ”nej usch va obehagliga förändringar, vi måste förbjuda dessa nya jordbruksmaskinerna, de gör ju bönder arbetslösa”. Mycket möjligt att en del sa så! Men det är ju ingen bra ursäkt för det, eftersom vi vet att konsekvenserna av en dumprotektionistisk politik förr i tiden hade lett till att vi skulle fått sämre levnadsstandard idag. På samma vis kan du resonera idag, att om vi drar i nödbromsen så kommer våra barnbarn gå miste om massa bra grejer när vi en dag blir gamla.

 8. Avslutar helt enkelt min medverkan genom att upprepa att jag ser fram mot Europadomstolens vidare handläggning och förhoppningsvis kommer en fällande dom någonstans i augusti 2014!

  • Sverige meste rättshaverist ”has left the building”.

  • Handläggning av vad? Är PP anmält för sin medverkan i TPB:s gärningar? Ja i så fall är ju en fällande dom välkommen. Ett politiskt parti ska inte få medverka till lagbrott och komma undan med det i en modern demokrati, dessutom drar det ett löjets skimmer över vårt rättsväsende.

   • Handläggning av det jag skrev i mitt första inlägg, d.v.s det klagomål mot ”FRA-lagen” som lämnats till Europadomstolen av Centrum för rättvisa med Norge, genom den norska juristkommissionen, som intervenient.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: