Peter Sunde nekad resning i HD, Lundström har avtjänat sitt fängelsestraff, Neij och Svartholm Warg är efterlysta internationellt

Peter Sunde har försökt få resning i HD p.g.a. att han påstår sig kunna bevisa att handlingar han anklagats för inte har ägt rum. Det handlar om ganska perifera saker som knappast har någon påverkan på påföljden så det kanske inte spelar så stor roll. Det primära har ju varit att binda honom till The Pirate Bay, han har ju faktiskt inte bara varit ”talesman” som han själv vill låta påskina. Hur som helst, han blev nekad resning och därmed följer en uppräkning av sedvanliga konspirationsteorier om jäv, påverkan från USA osv.

”Beslut togs av en involverad i USA:s hot mot TPB”, skriver han på Twitter.

Men han själv har ju inte gjort fel, bara andra:

Inte i en enda instans av min kontakt med rättsväsendet har det varit rena kort.

Och du då Peter Sunde? Har du spelat med rena kort? Har du erkänt exakt vad du gjort? Ska du kanske ta och peka ut vem det är som nu anses äga TPB? Men vi vet ju alla att det är samma personer som tidigare, att det där med Reservella på Seychellerna bara är en skenmanöver, eller hur? Men alla andras kort ska förstås vara rena…

På slutet blev jag lite rädd då han nämnde att han pratat med pajasen Göran Lambertz, en person som under sin tid som Justitiekansler tagit stora steg  för att avveckla rättsstaten i och med att i de flesta lägen prioritera att brottslingar stryks medhårs och inte ”kränks” på något sätt. Som tur var blev jag lugnad av vad han skrev om detta, i sin nya roll kan Lambertz tydligen inte längre ställa till med samma skada:

UPPDATERING: Pratade med Göran Lambertz (annat justitieråd som tagit beslutet om nekad resning) som säger att de gick igenom frågan om Agneta Bäcklunds jävssituation och tyckte inte det spelade någon roll. Men han vägrar ändå ge mig en grund till varför jag fick min resning nekad.

Hur som helst, bara det faktumet att Göran Lambertz varit inblandad är ju en garanti för att hans resningsansökan har behandlats i Peter Sundes favör så långt som det överhuvudtaget är möjligt i vårt rättssystem.

Men jag undrar – Varför sitter de fällda brottslingarna fortfarande inte bakom lås och bom? Nu får det väl ändå vara nog med daltet?

Piraterna pratar om rättsskandal men den verkliga rättsskandalen är att fortfarande sex år efter tillslaget mot TPB så har personerna bakom ännu inte krypit in i finkan och vad värre är – upphovsmännen är fortfarande rättslösa i och med att verksamheten pågår i minst lika stor omfattning som tidigare och dessutom med SE-domän och i samarbete med ett politiskt parti (Piratpartiet). Ingen tvekan om att det är en rättsskandal – för de drabbade upphovsmännen!

Edit 2012-07-28:

Det har nu framkommit att Carl Lundström redan har avtjänat sitt straff, utan att detta har uppmärksammats av media.

När de nu ska bakom lås och bom har intresset avtagit betydligt. Faktum är att Carl Lundström, vars företag tillhandahöll tjänster åt Pirate Bay, redan suttit av sitt straff utan nämnvärd uppståndelse.

Lundström dömdes till fyra månader på anstalten Skänninge. Första tiden avtjänade han i Göteborg med fotboja, varför han sedan låstes in är oklart.

Klart är i alla fall att Carl Lundström är den enda av de fyra som hittills betalat ett öre av det skadestånd som vid domslut låg på 46 miljoner kronor – och i dag stigit till 74 miljoner.

Knäckebrödsmiljonären, som han kallats i egenskap av arvtagare till Wasabröd, fick för ett år sedan tillgångar till ett värde av av 333000 kronor utmätta. Till större del handlade det om värdepapper. Den fastighet han en gång ägde har hustrun köpt – i schweizerfranc.

Carl Lundström är i dag skriven i Rapperswil i Schweiz. Kronofogden begär inte indrivning utomlands så länge skulderna är privata, som i det här fallet då de rör ett flertal musik- och filmbolag.

Och Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg är internationellt efterlysta:

Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg dömdes till de två längsta fängelsestraffen, tio respektive tolv månader. Ingen av dem har dock infunnit sig på sina respektive anstalter, utan är nu internationellt efterlysta.

Fildelare med ftp-teknik åtalas

Enligt artikel i Borås Tidning:

En 31-årig man från Gävle åtalades på onsdagen misstänkt för brott mot upphovsrättslagen alternativt medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

Mannen misstänks ha ingått i ett fildelningsnätverk som delat med sig av 25 filmer via internet med hjälp av fildelningstekniken FTP.

Enligt åklagaren är detta det första åtalet under nuvarande lagstiftning där just denna sorts teknik är aktuell.

Ja lagen är ju teknikneutral så det spelar ingen som helst roll om man använder bittorrent (med eller utan magnetlänkar), bränner CD, använder ftp eller för över filerna via månstuds. Det är resultatet som räknas.

Och eftersom det är resultatet som räknas så kan man bli fälld för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, som i fallet The Pirate Bay, alldeles oavsett vilken teknik man använder. Det som är intressant är snarare i vilken grad man bedriver medhjälp. Att länka till en enstaka torrentfil är en alldeles för låg grad av medhjälp för att någon ska bli fälld för det. Men att ha en komplett tjänst med databas, sökmotor och uppsåt att kraftigt underlätta piratkopiering, till den grad att man inte ens modererar bort länkar till upphovsrättsskyddat material (=TPB), då är medhjälpen förstås solklar och straffbar.

Även Svd

Angående namninsamling för Peter Sundes nådeansökan

Peter Sunde har tidigare gått ut med att han skulle söka nåd eftersom fängelsestraffet hindrar honom från att sköta sitt nystartade företag. Den 4:e juli publicerade han sin nådeansökan på sin blogg. Se även artikel i IDG.se.

Det här absolut ingen nådeansökan. Som den är skriven är den faktiskt inte ens formellt godkänd som sådan eftersom svensk rättstradition kräver att en nådeansökan innefattar ett erkännande. Tvärtom, han nekar till precis allt:

Jag vet att jag har kommit till en punkt där jag har mindre än en promilles chans att slippa undan ett straff. Att slippa få sitta inspärrad för brott som jag inte gjort. Brott som dessutom inte ens begåtts. Brott som säkerligen inte ens är ett brott till att börja med, om de hade begåtts, och som om de hade begåtts inte hade begåtts av mig. Det är en bisarr situation hur långt bort jag är från att ha någon straffskuld.

Det här är uppenbarligen ingen nådeansökan utan ett politiskt uttalande. Han söker sympatier i piratsfären för att kunna slippa sitt straff eller möjligen skjuta upp det. Hela brevet är en partsinslaga i ett avslutat mål, dvs inget att fästa någon uppmärksamhet vid. Allt han har att anföra har han haft tillfälle att ta upp både i tingsrätten och hovrätten. Och i HD fick han inte ens prövningstillstånd, domen i hovrätten var solklar.

Han har även mage att prata om moral:

Sverige har ett rykte om att vara ett land med hög moral, utan korruption och med ett sunt förnuft som guide för rättvisan. I mitt fall har man åsidosatt dessa regler.

Vilken moral och vilket sunt förnuft har han? Är det s.k. tjyvheder vi pratar om?

Han avslutar med sedvanliga anklagelser mot rättssystemet:

Denna bisarra situation är något som myndigheter i Sverige blundar för. Det är en skymf mot allt det rättsväsendet skall stå för. Det är en skam för hela befolkningen. En befolkning som inte ens delar åsikterna till de lagar som hänvisas till i fallet jag är dömd i. Och det är dessa saker jag vill att vi alla ska få nåd ifrån. Inte bara jag, utan svenska befolkningen. Förtroendet som gått försvunnet med all jävighet, all uppenbar korruption, ministerstyret som aldrig blev utrett, alla fula taktiker som använts för att tillfredsställa en maktfullkomlig handelspartner. Sveriges rättsväsende har sålt ut enskilda individer. Så skall det inte vara i en demokrati.

Någon startade en namninsamling på Avaaz för att stödja hans nådeansökan, namlistan ska skickas till Beatrice Ask.

Den började ganska lamt men nu rasar namnunderskrifterna in, speciellt efter att man publicerade en länk till den från TPB. Men vilka är det som skriver på? Och hur mycket vet de om detta mål?

Jag förutsätter att Beatrice Ask inte fäster något som helst avseende vid piraternas namninsamling. Nästan ingen som skriver på är ju detaljinsatt i målet utan går på rykten och uttalanden från Peter Sunde. Hur många har överhuvudtaget läst domarna? Jag skulle tro att kanske 1 av 1000 i bästa fall har öppnat domarna och tittat lite, en av 10 000 max har kanske läst dem i sin helhet.

Och andelen namnunderskrifter från utländska pirater ökar, bl.a. efter uppmärksamhet via TorrentFreak,  men de vet ju inget alls om svensk lagstiftning eller om målet i detalj. De som läser TorrentFreak får ju f.ö. en kraftigt förvanskad syn på frågan via rabiata Fredrikas inlägg. Det är härliga personangrepp hon sysslar med dessutom, med stöd av sin ständige följeslagare ”Scary Devil Monastery”, men det är väl ”moral” och ”förnuft” sett ur en pirats synvinkel att göra så.

Namnunderskriften betyder i själva verket ”vi ska fan få fortsätta att tanka filer gratis via TPB och liknande tjänster”, underförstått ”någon annan får betala för vår konsumtion” och ”vi skiter i lagarna”. Ju fler TPB-anhängare som skriver under, desto mindre trovärdighet skänker detta till hans nådeansökan, det har ju i praktiken blivit ett upprop för att rädda TPB.

Om han skulle få sin nådeansökan beviljad så skulle detta vara en sensation. Och en skam för vårt land. Rättsprocessen har förhalats tillräckligt länge och The Pirate Bay är fortfarande i drift! Upphovsrättsinnehavarna har varit helt rättslösa i 6 år och är det fortfarande. Peter Sunde har kommit mycket lindrigt undan och nu är det dags att han kryper in i finkan, Västervik Norra enligt plan. På Internet är han piraternas hjälte, på Västervik Norra bland andra interner lär han bli någons bitch. Det skulle han ha tänkt på innan han valde brottets bana.

Se även regeringens information om skäl för nåd, bl.a.:

Nåd är till för rena undantagssituationer

Regeringen kan aldrig ompröva skuldfrågan i brottmålet.

Exempel på nådeskäl som mycket ofta åberopas och som inte brukar leda till bifall är:

att den dömde uppger sig vara oskyldigt eller felaktigt dömd,
att den dömde avvaktar beslut om resning,
att den dömde avvaktar Europadomstolens beslut vid klagomål dit,
att brottet var en engångsföreteelse,
att den dömde upplever allmän otrivsel i anstalt, samt
att fängelsestraffet inte fyller någon funktion då den dömde är skötsam i övrigt.
Nedstämdhet inför fängelsevistelsen och oro för ekonomi och arbetssituation är skäl som ofta åberopas. Ensamma är dessa skäl inte tillräckliga för att nåd ska beviljas. Ett fängelsestraff kan sällan avtjänas utan sociala och ekonomiska konsekvenser för den dömde och hans eller hennes familj.

Det finns alltså inga förutsättningar för nåd och det vet Sunde eller åtminstone hans advokat.

Edit 2012-07-17:

Avaaz skickade ut en enkät till vissa medlemmar angående om de ansåg att det var rätt att bedriva en namninsamling för detta ändamål. Detta fick diverse pirater att gå i taket, bl.a. rapporterades det om detta av Härnösands Arbetarekommun (av alla ställen), TorrentFreak och Full Mental Straightjacket.

Bloggen Full Mental Straightjacket får anses vara den minst seriösa, jag fick flera av mina inlägg bortcensurerade. Bl.a. blev jag kraftigt påhoppad för min s.k. okunskap m.m. baserat på att bloggägaren trodde att jag kommenterade Julian Assange, när ämnet gällde Peter Sunde. Han skrev därefter långa utläggningar i form av personangrepp på mig. Jag ville sakligt bemöta detta men han har raderat alla inlägg, han stämmer alltså in i samma censurkör som Rick Falkvinge tidigare gjort. Nu har han rensat bort det värsta men jag är oerhört trött på dessa skenheliga typer som försvarar rättigheter, säger sig vara emot censur, och sen är de värsta personerna när det gäller att hoppa på andra och sen censurera bort när de försöker försvara sig. Fy fan! Men det finns fler, även Peter Sunde censurerar.

På denna blogg har jag inte raderat något annat än ren spam, tydligen tål en ”antipirat” bättre att öppet bemöta kritik än vad pirater gör, de behöver tydligen censurera för att inte verkligheten ska bli för obekväm och pinsam.

Någon har f.ö. startat en ny namninsamling på Avaaz, där man kräver att Avaaz ska be om ursäkt till de kränkta piraterna. Svenskarna brukar ibland anses vara världens mest lättkränkta folk. Och piraterna är de mest lättkränkta av alla…