Domen mot ansvarig för piratsajten Powerbits

Det har inte framkommit så mycket information i media om domen mot den 34-årige man i Varbergs kommun som 4 Juni 2012 dömdes för driften av piratsajten powerbits.org. Han dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen samt för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Påföljden blev fängelse i ett år samt näringsförbud.

Han har även påförts skattetillägg för de inkomster han inte tagit upp för beskattning. Vid bestämningen av straffvärdet har man beaktat skattetillägget, dvs straffet hade med största sannolikhet blivit betydligt större utan detta. Det fanns även ett yrkande om att förverka 390 000 kr men det lämnades utan bifall eftersom det inte fanns någon utredning om vilka intäkter brottsligheten genererat under de två månader som man säkrat bevis under.

Piratlobbyn har starkt fäste hos TT/media (enligt tidigare diskussioner här).  Se nedanstående länk till s.k. ”rättelse” angående uttalandet om denna dom från TT enligt svt Nyheter. ”Rättelsen” är felaktig, domen omfattar brott mot upphovsrättslagen, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Det finns inget i domen som säger att fängelsestraffet endast härrör från bokföringsbrottet och skattebrottet. ”Rättelsen” säger också att sajten inte använde sig av torrenttekniken utan direkt nedladdning från en server under mannens kontroll, vilket är helt felaktigt.

Edit 2012-06-11, Svt Nyheter har rättat ”rättelsen”, någon har tydligen upplyst dem om att det piratlobbyn påtalat var helt felaktigt.

Domen, mål nr B 1244-10 från Varbergs Tingsrätt, innehåller en hel del intressant. Piratsajten Powerbits drevs från 2006 till 2009 och hade ungefär samma teknik som The Pirate Bay, dvs webbserver, hemsida med bl.a. sökmöjligheter, torrentdatabas och en tracker. Personen bakom var lantbrukare och byggde om svinstallet till datorhall för 200 000, som systemoperatör kallade han sig för ”Groggo”. Genom att donera pengar kunde användarna, ca 65 000 medlemmar, få ladda ner även om de inte bidrar med eget material (exakta utformningen av dessa regler framgår inte av domen).

Enligt domen hade han fått in 846 309 kr 2007 och 823 892 kr 2008 på donationer. Eftersom han drev bokföringspliktig näringsverksamhet men inte bokfört dessa intäkter så dömdes han för grovt bokföringsbrott, då det handlar om betydande belopp och att brottsligheten utövats systematiskt och i skatteundandragande syfte. Han dömdes till grovt skattebrott för att ha gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna, till ett belopp om sammanlagt 702 017 kr.

Även om sajten drevs från 2006-2009 så har man bara samlat in bevis från nedladdning av ett fåtal verk, 9 skivalbum och 10 filmer, och under 2 månader (mars/april 2009). Enligt bevisningen tillgängliggjordes dock c:a 2000 upphovsrättsskyddade verk.

Domen innehåller en del lite udda uttalanden från den dömde.

NN noterade att polisen ingrep mot The Pirate Bay år 2006 och att åtal väcktes år 2008. Eftersom han ansåg att hans verksamhet var laglig fortsatte han den. När man i domen mot The Pirate Bay i april 2009 fastslog att verksamheten var olaglig, stängde han sin sajt. Han ville ju inte ägna sig åt något olagligt.

OK, här har vi alltså en person som döms för drift av piratkopieringssajt liknande TPB som alltså erkänner att det är olagligt och därmed själv stänger ner sin sajt efter fällande dom mot TPB. Oturligt för honom då att man startat bevisinsamling strax innan han stängt ner den. Följande meddelande visades då på sajten:

Ja det hjälpte ju föga, fängelse blev det till slut… Vidare:

NN har emellertid även invänt att verksamheten som han genom Powerbit bedrivit varit illegal och att han till följd härav varken varit bokföringsskyldig eller skyldig att redovisa intäkterna till skattemyndigheten.

Han erkänner först att han drivit illegal verksamhet men när det gäller anklagelsen om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott så anser han att dessa anklagelser är felaktiga för att verksamheten är illegal! Snacka om märkligt cirkelresonemang. Innan domen mot TPB ansåg han tydligen att verksamheten var laglig, då borde han ju ha bokfört intäkter och betalat skatt. När han sedan döms för 2 månaders illegal verksamhet så anser han att det inte är vare sig bokföringsbrott eller skattebrott just för att verksamheten han drev var illegal. En kriminells bisarra resonemang i ett nötskal!

Domen innehåller även ett uttalande angående brottet mot upphovsrättslagen, om varför han döms för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen:

Det föreligger ett upphovsrättsligt förfogande i den mening som avses i 2 kap 2 § tredje stycket upphovsrättslagen, dvs ett tillgängliggörande genom överföring till allmänheten, redan när en torrentfil med hänvisning till visst verk lagts ut på ett sådant sätt att enskilda användare i en bredare krets kan finna den via sökmotorer eller länksamlingar (jfr Svea Hovrätts dom 2011-11-26 i B 4041-09 ang The Pirate Bay)

samt

Åklagaren har gjort gällande i första hand att NN bör anses som medgärningsman. NN har emellertid inte själv delat med sig av något material. Han har således inte själv tillgängliggjort något material för allmänheten. Det har inte visats att han haft kontakt med dem som förfogat över de upphovsrättsligt skyddade verken. NN har inte heller haft något inflytande över själva fildelningen. Den av honom bedrivna verksamheten har underlättat användarnas fildelning, men den har inte varit en nödvändig förutsättning för fildelningen. Han bör med hänsyn till det anförda inte anses som gärningsman utan som medhjälpare (Jfr Svea Hovrätts dom 2012-04-27 i B 7972- 11). Genom vad NN berättat är det utrett att han förstått att de som utnyttjade Powerbits tjänster olovligen förfogade över upphovsrättsligt skyddat material. Han kan därför inte undgå ansvar för medhjälp till uppsåtligt brott mot upphovsrättslagen.

Eftersom lagen är teknikneutral så är det högst troligt att en domstol skulle anse att ett tillgängliggörande genom överföring till allmänheten anses ha skett även när man använder magnetlänkar (eller godtycklig annan teknik som ger samma breda överföring till allmänheten). Dvs att dagens TPB också med största sannolikhet skulle anses vara olaglig i en domstol.

Ansvariga för bulvanföretaget Reservella som driver TPB skulle med största sannolikhet fällas i en domstol för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, i ett eller flera länder (enligt resp. lagstiftning i dessa länder). Ansvariga för Piratpartiet skulle mycket väl skulle kunna fällas för att man fullt medvetna om i laga kraft vunnen dom mot TPB medverkar till deras gärning genom att leverera bandbredd till deras sökmotor, så fjärran ”mere conduit” man kan komma.

Ansvarig för Powerbits insåg i alla fall fakta och lade ner sin sajt efter TPB-domen 2009.

126 svar

 1. För varje piratsajt ni slår ner slår ni en till spik i det gamla upphovsrättstänkets kista… 🙂

  • Varje piratsajt som slås ner slår ner en spik i kistan för Piratpartiets unkna och dinosaurieliknande fildelningspolitik.

   • Nä. Ni snarare stärker PP med varje sånthär mål.

    • Eh…

     Fler och fler domar, färre och färre medlemmar för PP. Trenden är ju väldigt tydlig.

     Upphovsrätten har tillfälligt tappat mark i och med internet, PP kunde frodas i detta glapp. Nu täpps det till, piratdomarna har blivit så vanliga och allmänt accepterade att det knappt ens finns något nyhetsvärde i media längre. Upphovsrätten blir allt viktigare i och med internet och alla utom ett fåtal pirater förstår det. Utvecklingen ser likadan ut i hela världen. Det är snart slut på lekstugan.

     • Jag ser att det är till att vara naiv, NTP.

      Varje sajt som släcks ner är en martyr.

      Varje fildelare som döms orealistiska böter är en mer anledning att rösta pirat.

      Slaget är vunnet? Nej… Slaget har bara börjat. Frågan är inte om PPs visioner kommer vinna mark. Frågan är när, huruvida PP driver de visionerna då, och hur mycket skada upphovsrättsindustriorganisationerna som RIAA, MPAA, BSA etc hinner göra innan de får slut på pengar.

     • Nej, den som släcker ner sin sajt är ingen martyr, det är en kriminell person som har blivit påkommen eller är rädd för att åka dit som i fallet Powerbits. Det handlar enbart om att rättvisan har sin gilla gång.

     • Upphovsrättsbrancherna är utdaterade. Internet och datorer kan gratis åstakomma utan kostnad vad du förut behövde hela brancher för. Vår tids industriella revolution.

     • Gratis? Du menar att internet och datorer kan skapa bra musik och film i klass med det som världsartister och filmbolag lägger hundratals miljoner på? Och utan att någon lägger sin tid på det? Kanske vilken 12-åring som helst kan göra det på en pisskvart?

      Skärp dig!

     • Jag menar att mellanhänderna är utdaterade. De som fortfarande jobbar med själva skapandet kommer fortfarande behövas, en dator kan inte (ännu) skriva nyskapande litteratur eller musik. Dagens och morgondagens artister kommer finna nya vägar att nå sina ”konsumenter” där mellanhänderna inte behövs. Skivbolag och bokförlag sjunger på sista versen.

     • Vakna nu F-G! De gamla mellanhänderna började försvinna redan i början av 2000-talet, mer än 10 år sedan. CD produktion och distribution är sedan länge ersatta av andra distributionsformer.

     • CD är inte alls ute. Görs ju fortfarande massvis av reklam för CD-skivor. ”Köp artist Xs senaste skiva!”

     • Det är alltså en marknad som fungerar rätt bra. De som vill köpa CD’s kan göra det och de som hellre vill köpa sin musik från iTunes eller Amazon gör det, och de som vill använda Spotify kan göra det.
      När du köper en CD betalar du för innehåll och produktion/distribution av själva CD skivan, men när du köper digitalt distribuerad musik så betalar du bara för innehållet. Du betalar bara några ören för varje gång du njuter av musiken du köpt.
      Dessutom kan du förstås köpa vinylskivor, lite dyrare, men med en lite annat ljud.
      Mellanhänderna finns kvar, för de som uppskattar dem och vill betala för dem. Men man kan alltid välja bort dem.
      En marknad som fungerar rätt bra!

     • Jag tycker att de som vill betala för skivor ska få göra det och de som vill betala direkt till musikerna / artisten ska få göra det. Kommer alltid finnas en del som tycker om känslan att ”äga” en helt ny och fräsch skiva och packa upp den och känslan precis när man tittar på omslaget och ska sätta på första spåret. Det kan jag förstå, jag tycker precis själv likadant vad det gäller olika typer av kultur. Men att påtvinga själva styckkopior ett värde funkar inte längre.

     • ”Jag tycker att de som vill betala för skivor ska få göra det och de som vill betala direkt till musikerna / artisten ska få göra det. ”

      Och när musikerna och artisten inte vill ha betalt direkt? När de vill ha betalt via skivbolag och förlag. Vad gör du då?

     • ”Rättvisan” hade sin gilla gång i DDR också. Resultatet var att folk flydde därifrån, i vissa fall beredda att offra sina liv för att komma därifrån.

     • Detta är ett äkta tramsargument. Vi har en av världens bäst fungerande demokratier, vad som hände i DDR är inte relevant i sammanhanget. Tycker du det så visar det bara på att du totalt tappat fotfästet i upphovsrättsdebatten.

     • Det är klart att det är relevant. Mänskliga naturen har knappast ändrats på 20 år. En sådan övervakning kommer oundvikligen leda till trakasserier av olika slag av fria och ostraffade medborgare. DDR införde faktiskt sin övervakning för att se efter kommunistpartiets olika monopol. Monopol och odemokratisk övervakning går hand i hand.

      Detta har tyskarna (och dessutom en hel del östeuropéer) fattat och det är därför 13% av tyska folket kan tänka sig rösta pirat idag.

     • Monpol?? Det finns inget monopol för musik/film produktion eller distribution. Tvärtom är det extremt konkurrensutsatta branscher.
      Din jämförelse med DDR visar bara på en total historielöshet och en total brist på empati!

     • Vad har du för någon förklaring för de 13%en som kan tänka sig rösta på Piratenpartei? Du har fullt av tyskar på 40+ som vet hur illa det kan gå med monopolism och övervakningssamhälle á la DDR. För de och deras släktingar har själva varit med om skiten.

     • Menar du att tyska folket är snyltigare än andra Européer över lag? Det borde ju med antipiraternas logik vara så om de har en sån enormt överlägset stor mängd pirater som 13%. Men vilket land i Europa har störst ekonomi? Tyskland va? Tyskland har kommit längst i Europa utvecklingsmässigt. Då är det inte ett dugg märkligt att piratpolitik får fäste där först. Speciellt då du har helt rätt förutsättningar med en vuxen befolkning som förstår massövervakningens helvete. Tyskarna under 40 förstår internetfrågor, tyskarna över 40 förstår DDR, stasi och demokratifrågor.

     • Flera inlägg, så många ord, utan att ens nämna kärnfrågan.
      Musik/filmbranschen är inte monopol!! Ditt påstående och ständiga prat om ”monopol” har ingen förankring i verkligheten! Du bygger din hela din argumentation på felaktiga premisser!

     • @FG

      ”Tyskarna under 40 förstår internetfrågor, tyskarna över 40 förstår DDR, stasi och demokratifrågor.”

      Min tolkning är snarare att tyskarna under 40 mest tänker på sig själva, snyltarfasoner. De är de som deltar i protesterna mot ACTA och röstar pirat. Eller snarare de under 25-30.

      De över, som förstår DDR, stasi och demokratifrågor, skulle inte nedlåta sig till att rösta pirat, de vet vad verkligt förtryck är och vet vad ”göra rätt för sig” innebär kontra att snylta på andra.

     • Alla tänker mest på sig själva. Även intressenterna i de gamla publikationsbrancherna. Att nya verksamheter kommer och konkurrerar ut gamla är inget nytt. Så har det alltid varit. Men bäst för de flesta i långa loppet är om nya metoder och bolag får lov att konkurrera med gamla metoder och bolag. Det kallas fri marknad och är något som givit större delen av väst enorma förbättringar i livskvalitet senaste 150-250 åren.

      ”De är de som deltar i protesterna mot ACTA och röstar pirat. Eller snarare de under 25-30.”

      Varje ny generation så dyker det upp nya åsikter som bryter mot tidigare normer. Det borde du lärt dig vid detta laget. Idag är det ganska så mycket 68-generationerna som styr i Sverige, men de håller på att pensionera sig så småningom. Samma sak händer i andra länder och Tyskland verkar vara först ut. Tiderna förändras och moralen och synen på ”lag och ordning” i samhället likaså. Inga konstigheter.

      Du verkar helt oförstående inför monopolismens fasor. De som haft släktingar som varit med om skiten (främst från tiden då Tyskland var splittrat) vet vad detta innebär. Ni tycks helt outbildade och historielösa på denna bloggen.

     • ”Du verkar helt oförstående inför monopolismens fasor. De som haft släktingar som varit med om skiten (främst från tiden då Tyskland var splittrat) vet vad detta innebär. Ni tycks helt outbildade och historielösa på denna bloggen.”

      Suck, det finns fortfarande ingen som har monopol på musik.
      Att jämföra PPmuppar med de lidande i forna och nuvarande diktaturer är inget annat än löjeväckande.

     • ”Suck, det finns fortfarande ingen som har monopol på musik.
      Att jämföra PPmuppar med de lidande i forna och nuvarande diktaturer är inget annat än löjeväckande.”

      Detta lidande började med just införa massövervakning och censur. Samma som de största upphovsrättsbolagen har lobbat stenhårt för under mycket lång tid. Att tro att de mäktiga intressena inte skulle försöka kartlägga och börja trakassera personer som de utser som ”hot” mot deras verksamhet är enbart naivt.

     • ”massövervakning och censur.”

      Suck igen

      Vilken censur? är du censurerad? får du inte lova att säga vad vill? får du inte lov att skriva vad du vill? censurerar NTP dig?

      och vilken massövevakning har med upphovsrätt att göra, blaja inte om FRA igen, du blir bara ännu löjligare än vad du redan är.

    • 7710 medlemmar i ett parti där man inte behöver betala medlemsavgift. Jag Tror att riksdagspartierna darrar i skoskaften…

 2. Intressant är att varken Wertigon eller FG anmärker på skattebrottet här. Har vi inga skatter i Sverige, så har vi ingen sjukvård, ingen omsorg, skola etc…. I kampen mot artisterna / skivbolagen, så offrar vi allting verkar det som, och alla metoder är tillåtna. Eller, så har man logiken att alla andra skall betala. Riktiga snyltarfasoner m.a.o.

  • Skattebrott är inget jag vill försvara, därför har jag inte heller kommenterat det. Däremot är både näringsförbudet och skadeståndet för upphovsrätten ett exempel på hur extremt protektionistiskt och dumkonservativt nämnda brancher lyckas få politikerna och domstolarna att agera.

   Att som intressent och företagare ha rätt att belägga andra med näringsförbud för konkurrerande verksamhet är ju per definition monopolism.

   • ”Att som intressent och företagare ha rätt att belägga andra med näringsförbud för konkurrerande verksamhet är ju per definition monopolism.”

    Som vanligt bygger dina vanföreställningar på okunskap.

    Av domen framkommer det tydligt att näringsförbudet har med bokföringsbrottet och skattebrottet att göra, och har inget alls med rubriceringen medhjälp till brott mot upphovsrättslagen att göra.

    Hur vore det om du någon gång började läsa domar och ta in fakta istället för att svamla baserat på låg kunskapsnivå om juridiken? Det var väl du som inte ens orkat läsa domarna mot TPB, men är den som verkar ha mest (lösa) åsikter i frågan här.

    Piraters argument är så ihåliga att fakta är det bästa sättet att slå hål på dem. Självklart läser jag de viktigaste domarna i fildelningsfrågan. Men skulle piraterna ha läst och förstått dessa så skulle vi väl å andra sidan inte ha någon som helst debatt här.

    Du läste väl enligt länken från huvudinlägget om den s.k. ”rättelsen” på svt Nyheter. Troligen var det en eller flera pirater som mailbombade baserat på något felaktigt rykte som spridit sig i piratkretsar. Nu behöver ”rättelsen” rättas. Det är anmärkningsvärt dålig kunskapsnivå i piratkretsar!

    • Skattebrott och bokföringsbrott är taktiskt att ta till, det ligger väl i brottsbalken.

     Återigen så var ju pirate-bay domen ett klockrent exempel på politiserat rätts-fall där rättssäkerheten helt hamnat ur spel. Vad som skrivs i sådana domar kan lika gärna vara dikterat från upphovsrättsbolagens propagandamaskin. Kan de köpa förundersökningsledaren så kan de säkert köpa dem som skriver domarna också.

     • Förvirringen fortsätter. TPBmupparna har inte än blivit åtalade för varken skatte eller bokföringsbrott.

      Gotte blev åtald för drog relaterat brott och Neij för stöld och inbrott men jag har för mig att dessa åtal renderar lägre straff och därför lades ned.
      Men det kan mycket väl bli åtal för bokföringsbrott och skattebrott vid senare tillfälle.

   • ”Att som intressent och företagare ha rätt att belägga andra med näringsförbud för konkurrerande verksamhet är ju per definition monopolism.”

    Lol, bland det dumaste jag läst hitintills. Näringslivsförbud utdöms av domstol i de flesta fall gällande skattebrott och bokföringsbrott oavsett vilke branch brottslingen varit verksam i.

    • Javisst. Men knappast oväntat att använda strategin att leta efter ursäkter att gå efter näringsförbud. Men att antipiraterna är cyniska vet vi ju sen förut, bland annat med den avslöjade ”barnporrstrategin”.

     • Nu är du lika dum igen.
      Den del som har att göra med skattefusk och bokföringsbrott är inte civilrättsligt, det har inget med upphovsrättsinnehavare att göra.
      Det är ett mer eller mindre automatisk straff som utdöms vid skattebrott oavsett om du drivit däckfirma, krängt frukt på Hötorget eller sålt småkakor.
      Men för al del kör vidare med foliehatten långt neddragen och leta konspirationer.

     • Foliehatten sitter lite väl långt nerdragen idag, verkar det som. Eller om det är skygglappar. Du har noll koll på juridiken, det är ett som är säkert. V.v. läs domarna för en gångs skull istället för att röka på och komma med dina idiotiska kommentarer.

     • Jag röker inte på… Varför ska jag läsa domar angående lagar som jag inte håller med om? Det är ju själva lagen det är fel på i grunden. I matte och logik; om ett axiom är fel så är det lönlöst att börja nysta i resonemangen och bevisen som bygger på axiomet i fråga. Allt du kan härleda ur något som är fel blir ju fel.

  • Skattebrott är skattebrott, vi är bägge överrens att det inte är acceptabelt. Finns seriöst inget mer att säga där. Just det här fallet rör också en person som drev sidan i vinstdrivande syfte, dvs ej acceptabelt även med de ändringar PP vill införa i upphovsrättslagen.

   • Då är du alltså emot TPB, och därmed även emot att PP levererar bandbredd till TPB:s sökmotor?

    TPB är ju helt uppenbart en sajt som drivs i vinstdrivande syfte, framgår mycket klart av bevisningen enligt domarna och är helt uppenbart även för en utomstående betraktare.

    Och när TPB drevs i Sverige i kommersiellt syfte så borde man väl ha betalat skatt på vinsten, vilket givetvis inte har skett.

    Och hur beskattas de donationer som Falkvinge m.fl. fått?

    Din inställning till PP, TPB m.m. i övrigt får mig att tro att du är beredd att tänja på lagen även i fallet skattebrott, när det görs av ”rätt” personer enligt din subjektiva uppfattning om vilka som är hjältar och ska få stå över lagen.

    • Jag tycker ju inte att reklamintäkter är att likställa med kommersiell fildelning. Filerna går från B->A och Pengarna går från C->B och inte från A->B. Du kan inte påvisa att någon upphovsrättsinnehavare går back pengamässigt om de som tankar inte spenderar några pengar på sitt fildelande.

     • Med andra ord anser du att TV4 inte behöver betala skaparna för de program TV4 visar.
      TV4 pengarna går från C->B och inte från A->B.

      Löjliga argument, TV4 tjänar pengar på medhjälp till att tillgängliggöra andras arbete precis som TPB. Skillnaden är att TV4 betalar skaparna.

      Utan innehållet tittar ingen på TV4 utan innehållet nyttjar ingen TPB.

     • Det är bara helidiotiska sätt att försöka hitta ”kryphål” som legitimerar piratkopieringen.

      Antipiratbyrån skrev nyligen klokt om detta i samband med ett inlägg om Powerbits:

      ”Vid sidan av Powerbits finns det en rad liknade svenska illegala tjänster med identiska affärsidéer. I denna affärsidé ingår normalt att med stöd av tekniska argument hävda att det man gör är lagligt. Detta har hittills inte varit framgångsrik och de ansvariga bakom Pirate Bay och Powerbits har dömts till långvariga fängelsestraff. De illegala tjänster som inte frivilligt har upphört har polisanmälts. I några fall har förundersökningar inletts och husrannsakningar genomförts.”

      Det är precis sådana svammelargument som FG nu använder för att försöka legitimera TPB:s sätt att ta betalt på. Men det håller inte i en rättegång.

     • Det är fortfarande inte samma sak som jag kommenterat i en ytterligare post längre ner. Programmen går mellan tredje parter. ”Fildelningssidan” är bara en kommunikationsplattform mellan de som delar filerna.

     • VARFÖR anser man det är fel att driva en fildelningssajt kommersiellt? Jo för att pengar som skulle gått till upphovsmannen går till mellanhänder istället.

      Oavsett om en piratsajt lever på reklam, tar betalt per GB nedladdat, eller donationer som för Powerbits, så gäller följande för samtliga:

      Piratkopiorna erhålls utan att någon som helst betalning går till upphovsmannen. Det är alltså ur den aspekten precis lika fel och ditt resonemang om B->A och C->B är helt irrelevant ur den aspekten.

      Varför skulle det som exempel vara värre om TPB tog betalt av sina användare eller tog emot donationer, istället för reklam? För VEM/VILKA skulle detta vara värre? Det är INGEN skillnad för upphovsmännen, de får inte ett rött öre oavsett metod. Upphovsmännen och de som lagligt säljer musik och film tappar lika mycket i inkomstmöjigheter oavsett metod.

      Ditt resonemang är ogenomtänkt svammel.

     • ”Piratkopiorna erhålls utan att någon som helst betalning går till upphovsmannen. Det är alltså ur den aspekten precis lika fel och ditt resonemang om B->A och C->B är helt irrelevant ur den aspekten.”

      Med det resonemanget kunde man förbjuda kopiering av personbilar om den tekniken fanns, bara för att de fabriksanställda inte kunde få pengar för att fabrikstillverka bilar längre.

     • Det är redan olagligt. Uppsök närmaste bibliotek och leta reda på hyllan märkt ”Juridik”.

     • Om det är olagligt så är det lagen det är fel på. Om det inte är olagligt så har domstolen gjort ett dåligt jobb som dömt fel.

     • Nej det stämmer ju inte ens. Filerna går inte ens från torrent-sidan till fildelarna, den innehåller bara kontaktinfo till vilka man ska vända sig om man vill ha nåt.

     • Nu var det ju inte detta som diskuterades (men just det du beskriver kallas om det sker olovligen och med uppsåt för medhjälp till upphovsrättsbrott).

      Det vi diskuterade var att TV4 inte tar betalt av sina tittare, de får betalt via reklamen på sin kanal.
      TPB får inte betalt av nyttjarna utan via reklamen på sidan.

      TV4 betalar dock skaparna det gör inte TPB därför sysslar TV4 med legitim verksamhet och TPB med en illegal dylik.

     • Du kan inte jämföra pirate bay eller någon annan torrentsajt med tv4 då de inte distribuerar något material. TV4 sänder ut materialet. Torrentsajter gör inte det.

     • Hur var det nu med teknikneutraliteten?

      TV4 tar inte betalt av dig , de får betalt via reklamen vilken teknink som sedan används är irrelevant.

     • Teknikneutralitet har inget med saken att göra. Torrentsajter är konceptuellt annorlunda från distributörer. En distributör är någon som sänder material t.ex. TV4. Torrentsajter sänder inget material utan det funkar bara som ett diskussionsforum där olika personer kan träffa varandra för att sen sända saker (ibland olagligt) mellan varann. Gå inte efter kommunikations-tjänsten utan gå efter de som använder den för olagliga syftem.

      Du stänger inte av en väg för att du avslöjat att någon transporterat knark på vägen i en bil en gång. Det drabbar andra oskyldiga om man tar ner kommunikationstjänster och infrastrukturer för att komma åt det som färdas där.

     • Oj var förvirrat.
      Skulle teknikneutraliteten i lagen inte ha med saken att göra?

      Lagen bryr sig inte om hur den illegala distributionen sker, är den illegal så är den illegal och verksamhet som med uppsåt hjälper till med denna illgala verksamhet pysslar då helt enkelt med medhjälp till upphovsrättsbrott.

      Om en väg till 95% används för illegal transport så lär Polisen sätta upp en vägspärr oavsett om det påverkar den 5%iga lagliga trafiken negativt.

     • ”Skulle teknikneutraliteten i lagen inte ha med saken att göra?”

      Nepp. Inte ett dugg. Det är uppenbart olagligt att delta som peer i fildelning. Där har du något att jämföra med. Men att trackers eller diskussionsforum skulle tolkas som distributör är ju absurt. Det bevisar bara än en gång hur hopplöst efter upphovsrättsbrancherna är på detta.

      Torrentsidor är främst diskussionsforum, och har i vissa fall listor över vart de ”olagliga sakerna” finns lagrade. Det är att bryta mot yttrandefriheten att stänga ner forum hur som helst. En torrentsajt är inte alls med i den olagliga hanteringen som sådan utan det snackas på sin höjd om fildelning av upphovsrättsskyddat material där. Jaha du vill ha den grejen, ja men kolla med kalle då så kanske han kan fixa det.

      En bättre jämförelse vore att jämföra med att stänga ner ett torg för att vissa människor väljer att träffas på ett torg och diskutera olagligheter.

      Det är inte rimligt att det ska vara olagligt att diskutera olagligheter. Tycker du verkligen att det ska vara det?

     • @FG

      Har du totalt missat domen mot personen som drev drogforum.net?
      Bara ett vanligt diskussionsforum i grunden men med syfte att underlätta brottslighet. 4 års fängelse utan att ens ha rört knarket eller tjänat pengar på det.

      Häng med lite bättre så slipper vi repetera redan kända sjävklarheter.

     • Givetvis har F G helt missat det då det inte stämmer överens med det F G så envist hävdar.

     • Märklig dom. Är väl smartare av polisen att låta sajten vara kvar och istället bedriva spaning på den. Knarket finner alltid nya vägar annars.

      Fokus verkar ju inte vara att komma åt de riktiga brottslingarna som säljer knark utan att försöka demonstrera och motivera censur som verktyg på internet.

     • Men PP har lösningar på allt. På breddningsbloggen föreslås:

      ”Public Service blir helt undantagen ifrån vanliga upphovsrättskrav och kan spela och visa precis vad de vill utan att fråga någon upphovsrättsinnehavare om lov först.”

      Är väl bara att klubba igenom… LOL

     • Ett breddningsförslag är ett förslag.

     • Ja och i detta fall ännu ett helidiotiskt sådant.

     • Om folk börjar dra sig för att lägga förslag så går man även miste om de jävligt smarta förslagen. Vi måste tolerera de mindre genomtänkta om vi ska få nån glädje av de riktigt smarta.

     • Om det kommer något förslag på breddningsbloggen som inte är idiotiskt så kan du väl hojta till? Tack på förhand.

     • Som… detta, detta eller varför inte det här?

     • ”Du använder därför ett trasigt bevis i din argumentation.”

      Lol, och du använder bristande logik. icke bevisade påtåenden om ministerstyre och mutor.

      Rättshaverist brukar bli epitetet för dylika texter och hävdande.

     • Detta har ju tagits upp och avslöjats av såväl SVT som av pirat-aktivister.

     • F G

      ”Detta har ju tagits upp och avslöjats av såväl SVT som av pirat-aktivister.”

      Hur har det nu med att alla skall anses oskyldiga tills det att de har blivit funna skylidiga av domstol?

     • @Urban/NTP

      Ser att du som vanligt yttrar dig utan att forst lasa vad som foreslas. Tommy forklarade mer ingaende langre ner vad han menade med denna punkten; Att events sa som OS, VM, Eurovision etc, etc som ar av intresse for svenska folket och/eller kulturen ska vara tillgangligt for public service utan att behova inskaffa licenser da det ar saker som folket bor fa ha tillgang till.

      Tommy skriver:
      ”Jag håller med om att Public Service bör begränsa sin bredd lite, speciellt om de får lägga upp vad de vill utan att betala som jag föreslår här. Ett exempel är att de inte ska sända kommersiella utländska underhållningsserier. Det är dock inte så väldigt mycket sånt idag, men det behövs ändå någon tydlig begränsning. Det jag kommer på på rak arm är väl Merlin.

      Däremot är jag för att exempelvis Kalle Anka på julafton och tex barnprogramet Pingu (som inte är svenskt) ska få visas. Men det är ju väldigt godtyckligt, hur gör man en sådan specifik begränsning? Även OS, Melodifestivalen, Julkalendern och Allsång på Skansen är program som jag tycker är av tillräcklig traditionell vikt för folket för att hela Sverige ska få tillgång att se det via Public Service, och det tycker nog de flesta. Jag tycker även att Ronja Rövardotter, Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump ska visas, även fast det inte är samhällsviktiga program. ”

      Vad du aven missade, ar att Tommy tog upp detta da SR efterfragade en public-service lag.

     • Nu är ju SVT notoriskt de som betalar de svenska skaparna av innehåll absolut sämst, så chansen att skapare skulle gå med på att SVT får obegränsad visningsrätt är obefintlig.
      Det är ju så att skaparna av flertalet SVT program inte är anställda av SVT.

     • ”så chansen att skapare skulle gå med på att SVT får obegränsad visningsrätt är obefintlig.”

      Jo, men nu ar det ju tur att skaparna (eller ar det inte mer ratt att vi sager content owner istallet for content creator?) inte har mycket att saga till om nar det galler statliga verksamheter. I annat fall sa hade vi ju aldrig kunnat ha vara bibliotek. Det ar ju faktiskt staten (i.e. folket) som bestammer och inte individer. Eller, rattare sagt, det ar sa det SKA vara. Tyvarr har ju individer (for foretag raknas ju nu for tiden som individer) mer att saga till om an folket nu for tiden.

     • Det är så roligt när ni skriver om saker ni inte vet något om.

      ”inte har mycket att saga till om nar det galler statliga verksamheter.”

      LOl, du menar att skapare skall bli tvingade att jobba åt SVT mot sin egen vilja och utan att få lov att förhandla? Det enda resultatet av era fantasier är att inge med någon kompetens någonsin skulle utföra något arbete för SVT vars programinnehåll skulle bli det sämsta möjliga, lite som PBS i USA. De producerar men ingen tittar.
      De kommersiella kanalerna skull skrika av lycka och buga och tacka.

     • Det är så roligt när ni skriver om saker ni inte vet något om.
      ”inte har mycket att saga till om nar det galler statliga verksamheter.”
      LOl, du menar att skapare skall bli tvingade att jobba åt SVT mot sin egen vilja och utan att få lov att förhandla? Det enda resultatet av era fantasier är att inge med någon kompetens någonsin skulle utföra något arbete för SVT vars programinnehåll skulle bli det sämsta möjliga, lite som PBS i USA. De producerar men ingen tittar.
      De kommersiella kanalerna skull skrika av lycka och buga och tacka.

     • @Sten

      ”du menar att skapare skall bli tvingade att jobba åt SVT mot sin egen vilja och utan att få lov att förhandla?”

      Vem har sagt att de jobbar for SVT? Forfattare ex. jobbar inte for biblioteken, anda sa har vi en bibliotekslag som ger befolkningen ratt att avgiftfritt fa ta del av existerande media. Da TV enbart ar en annan form av media, sa kan staten i stort satt redan nu utnyttja bibliotekslagen for att kunna ge folket avgiftsfri tillgang till aven denna form av media.

      ”Det enda resultatet av era fantasier är att inge med någon kompetens någonsin skulle utföra något arbete för SVT”

      De som ar anstallda vid SVT fa fortfarande lon. Alla program som idag ar producerade av SVT ar redan agda av staten. Vad det ar fragan om, ar media som maste kopas in for att kunna visas, sa som OS etc

     • @YesToPP

      ”Alla program som idag ar producerade av SVT ar redan agda av staten.”

      Ägda och ägda, väldigt många av programmen är skapade enligt en kommersiell licens som inte medger godtycklig visning. Svt köper in progamidéer och de kan inte göra vad de vill med de färdiga produktionerna.

      Menar du på fullt allvar att du inte vet detta som en som ”arbetat med nagra av Sveriges forsta stora copyright fall – bade som utredare och expert for aklagarsidan”?”

      Ärligt talat tror jag inte att du jobbat med detta, det förefaller vara oerhört osannolikt baserat på den kunskapsnivå du visar här.

     • Som sagt, det är så roligt när ni skriver om saker ni inte vet ngt om.
      De stackare som jobbar för SVT är ytterst sällan skapare av de program SVT visar.
      De flesta program skapas av friatående företag, dessa företag och programmens skapare äger rätten till sina delar av programmen och är oftast medproducenter av programmen (eftersom SVT betalar sämre än tex TV4).

      Men du menar att all svensk produktion oavsett om den görs av TV4, Yellowbird, Jarowsky… per automatik skall kunna visas gratis av SVT, utan att SVT bheöver betala för det. Lol.

      Och nej. Alla program som produceras av SVT ägs inte av staten och inte ens av SVT. Den ekvationen fanns på 60 och 70 talet när SVT betalde ordentliga löner för skapandeet av programmen. Det är över 20 år sedan det slutade vara på det viset allt är idag samproducerat och skaparna skriver avtal med en visning och en repris. Vill SVT visa fler gånger så får de betala för det.

     • @Sten

      ”Men du menar att all svensk produktion oavsett om den görs av TV4, Yellowbird, Jarowsky… per automatik skall kunna visas gratis av SVT, utan att SVT bheöver betala för det.”

      Om skattepengar varit inblandad pa nagot satt – ja – da ska SVT kunna visa programmet gratis. I annat fall sa far pengarna helt enkelt hamtas pa annat hall. Ar det handelser som ar av betydelse for befolkningen – dar sverige ar en deltagare etc – ja – da da ska SVT kunna visa programmet da folket med storsta sannolikhet betalt skatt som anvands vid evengemanget.

      Detta bor da ev aven galla inom EU – alla EU’s public service – da folket aven betalar skatt som gar till EU kistorna. Det ar inte mer an ratt; om folket varit med och betalat, da ska de inte behova betala en gang till for en licens for att kunna se det de redan varit del av att betala.

     • Yestop

      Uppenbarligen har du ingen aning om hur liten del av produktionerna SVT självfinansierar och hur oiten del de bidrr med vid samproduktion. Med dit helidiotiska förslag så hade de flesta Svenska produktioner omedelbart slutat samproducera med SVT då det resulterat i än mindre möjlighet att få minimilön för mödan. Ja, de flesta skapare att be dem fara åt helvete och istället abeta med de kommersiella kanalerna.

     • @Sten

      ”Ja, de flesta skapare att be dem fara åt helvete och istället abeta med de kommersiella kanalerna.”

      Det ar ok. Da lar de skapare som har som mal att na ut till sa manga som mojligt (vilket ar manga skapares mal – inte alla gor det for pengarna), valja SVT, och de som inte vill na ut till den stora massan kan valja betalkanalerna – som mer och mer haller pa att do ut da folk idag vill ha VOD till ett pris de ar villiga att betala.

     • ”Da lar de skapare som har som mal att na ut till sa manga som mojligt (vilket ar manga skapares mal – inte alla gor det for pengarna), valja SVT, och de som inte vill na ut till den stora massan kan valja betalkanalerna ”

      Lol inte ens där vet du hur det fungerar.
      Det kostar inget att titta på TV4 och eftersom du inte vet hur saker och ting fungerar i sverige så får du lite mer info, det är ju så att flertalet svenska TVserier oftast är finansierade med Tyska pengar från kommersiella Tyska tvkanaler. Detta i synnerhet gällande SVT serier.
      SVT betalar nämligen så rysligt dåligt.

      SVT har mer eller mindre ingen produktionapparat kvar längre, den är avvecklad, de köper in i stort sett alla tjänster från externa bolag.
      Och Yestop, vill man göra TV som folk tittar på så är det HBO som gäller, inte SVT. HBO är allt utom statsfinansierat och allt utom statligt styrt, HBO är till stor del styrt av manusförfattare, skaparna av serierna coh de kommer högaktligen be SVT fara åt helvete om SVT börjar bryta avtal.

     • @Sten

      ”Det kostar inget att titta på TV4”

      Inte mer an ”your sanity” da du blir avbruten var 5min av reklam. Thanks, but no thanks.

      ”flertalet svenska TVserier oftast är finansierade med Tyska pengar från kommersiella Tyska tvkanaler.”

      Men nu har vi ju inte pratat on tv-serier, utan om saker som ar av nationellt och kulturellt intresse. Sedan nar ar tv-serier detta?

      ”vill man göra TV som folk tittar på så är det HBO som gäller”

      Jo. De gor bra program. Synd bara att de tar dod pa sig sjalva med sina fordrojda releaser. I stort sett alla i Australien har tankat ner alla avsnitt av Game of Thrones p.g.a. att HBO ar sa javla sloa att slappa avsnitten har. Och inte kan man ladda hem dom pa nagon service heller – det enda alternativet ar piratkopiering. Tank vad med pengar de kunnat tjana om de faktist gav kunderna vad de vill ha.

      Jag kommer nog dock att kopa kompletta serien nar den val kommer ut, for jag vill ha boxen staende i hyllan, men mycket mer pengar an sa lar inte HBO fa av mig.

      Kul men tyvarr sa sann comic-strip ang. Game of Thrones
      http://theoatmeal.com/comics/game_of_thrones

     • SVT och nationellt intresse?
      Du menar Eurovison, På spåret, Robbinson, Nobelmiddag och Allssång på Skansen.LOL

      OS, VM, EM etc är det inte bara Svenskar med i så det är bara att pröjsa vad det kostar eller så får man låta bli att visa eländet.

     • Yestopp: Du är roligt när du skriver om saker du inte vet något om. Författare får ersättning varenda gång en av deras böcker lånas ut av ett bibliotek. Precis som när en film visas på bio eller TV, eller hyrs ut på bensinmacken.

      Men när det gäller exempelvis TPB så får upphovsrättsinnehavarna aldrig betalt medans de dömda brottslingarna får betald bara du går in på sidan för att se om det dykt upp något nytt du vill ta utan att betala.

     • Jag har inte missat något, jag läste hela det idiotiska breddningsförslaget.

      Kan du förklara hur det skulle gå till om Svt skulle försöka sända ut OS som exempel utan att betala? Det är ju oerhört mycket pengar inblandade i sådana högprofilevenemang. Skulle man försöka ta ner det olovligt via sattellit (vet inte ens om det går rent tekniskt eller om det kodas) och sända ut och bara skita i att betala som alla andra länder gör? Eller hur tänker du?

     • Med tanke pa att de redan drar in miljarder pa reklam under OS sa skulle de inte behova ta licensavgifter pa spektaklet.

      Och med tanke pa att OS inte hade kunnat ga av staplen UTAN alla dessa lander som deltagare, sa ar det nara pa svinaktigt att de deltagande landerna sedan maste BETALA for att kunna ta del av saken de sjalva bidrar till att det existerar overhuvudtaget. Visst, de hade kunnat licensiera oppnings och avslutningsceremonierna, men inte grenarna, dessa ar det ju deltagarna som ar skaparna till.

      Att ha dessa licenser pa grenarna bidrar till att lander enbart koper in ett fatal grenar. Ar man som jag, en expat, sa har man ingen mojlighet att se grenar dar ex. Sverige deltar, men som landet man bor i ej har deltagare i. Det gar ju inte heller att se dessa grenar online lagligt, da man maste befinna sig i landet dar man vill se sandningen ifran. Visst, man kan ju skaffa en proxy i Sverige och se streaming, men detta ar nagot som INTE ska behovas. Ett lands ekonomi ska inte vara en anledning till att innevanare missar att ta del av sa viktiga evenemang som OS. Forra OS sa hade jag en massa problem att se nyhetsinlagg angaende Ara’s medalj nobbande och Matos attack pa den svenske domaren. Allt, pa grund av dessa idiotiska begransningar i licensavtalen.

     • Men svara på vad Public Service ska göra då. Sända OS utan tillstånd och utan att betala? Hur skulle det gå till tänker du?

      Och bara för att du är en stackars expat? Flytta tillbaka till Sverige då eller sluta gnäll. OS lär inte få sändas utan dyra licensavgifter, det kan du glömma.

      Så vad ska Public Service göra?

     • Det hela är mycket simpelt; gå med på våra krav eller så är vi inte med. Ensamma kanske vi blir utskrattade, men om fler länder går med…

    • TPB drevs i vinstdrivande syfte, men gör det inte längre.

     Att ha reklam för att finansiera driften av sajten är lika ”vinstdrivande” som att ha sponsorer för att driva den lokala ideella fotbollsklubben.

     • Och källa på att TPB inte drivs i vinstsyfte finns att hämta var? (hänvisa inte till TPB bloggblajet så är du snäll).
      En lokal ideel fotbollsklubb redovisar intäkter, utgifter och löner. Var gör TPB detta? Var redovisar TPB om de gör en vinst och hur spenderas denna vinst?

      Hur kommer det sig att Fredrik Neij fortfarande står som admin för sajten?
      Hur kommer det sig att Neij Holding LTD står som organisation som hanterar domänen?

     • Neij står inte som administratör. Neij står som kontaktperson för domänen. Det är något helt annat, och jättevanligt inom IT. Mitt företag står ex. som kontaktperson för en trettiotalet domäner, men vi har ingenting med servrarna på de domänerna att göra, utan är endast tekniska kontakter för dessa.

      Kan dock hålla med om att redovisning vart pengarna går behövs. Problemet är bara att internationella non-profit organisations är jättedryga att registrera…

     • Admin Organization:Fredrik Neij
      är vad det står och då låter det ju onekligen som om Neij är admin. Men han hävdar väl att det inte är så – precis som han hävdar att talet han höll på Mynttorget inte var ngt han varken menade eller höll med om.

      Om det är så svårt att registrera internationella non prof så går det lätt att göra det i sverige istället.

     • Var hittar du detta? På den numera defunkta domänen thepiratebay.com, som omdirigerar till thepiratebay.se?

      Som sagt, att man äger en domän betyder ingenting. Nu finns det ju ingen officiell organisation bakom TPB, bara ett gäng individer, så då är det väl inte så märkligt att Neij angett sig själv som privatperson som ägare av domänen?

      Domänen skapades redan 2004, och det är inte så mycket extraarbete att förnya domänen en gång om året direkt…

     • Hmm… På thepiratebay.com ja. Som:

      1. Inte gäller längre (omdirigerar till thepiratebay.se)
      2. Registrerades 2004.

      Det är inte ovanligt att domäner som tillhör privatpersoner fortsätter att ha domänerna i sin ägo långt efter det att tiden gått ut. Det i sig bevisar ingenting, det gör honom lika mycket brottsling som om han skulle vara stamgäst på en krog som är ett ökänt tillhåll för Maffian…

     • På thepiratebay.com ja, som:

      1. Inte gäller längre (omdirigerar till thepiratebay.se)
      2. Registrerades 2004.

      Det är inte ovanligt att man, om det inte finns någon formell organisation bakom, använder sig själv som privatperson för domänen. Men att man äger en domän bevisar återigen väldigt lite. Det är som att säga att man är medlem i Maffian bara för att man brukar besöka en krog som maffian brukar hålla till på. Visst finns det fog för misstanke men det är ingalunda bevisat – man kanske bara gillar maten där…?

     • Grabbarna hittade på ett supersmart modernt sätt att konkurrera med gamla bolag på, du och de gamla bolagen är bara avundsjuka på deras framgång 😉

      Har varit fritt fram för de gamla etablerade bolagen att själva skapa liknande tjänster hela tiden.

     • Nej, grabbarna kom på ett nytt sätt att begå brott och nej jag är inte avundsjuk på att kryka i finkan och vara skyldig ngn 40 mille.

     • Kallar du konkurrens för brott så är du monopolist. Om konkurrensen i fråga som förbjuds dessutom är moderna sätt att göra på så är du utöver detta även dumkonservativ.

      Helt naturligt att nya brancher och bolag dyker upp och tar de gamlas plats. Ibland lyckas de etablerade bolagen och brancherna få till dumkonservativa lagar att skydda sig från den nya konkurrensen med, ibland inte.

      Du kan inte ha ”ägande” av digitala filer som avses publiceras längre. Det är omöjligt.

     • FG. Du skriver: ”Du kan inte ha ”ägande” av digitala filer som avses publiceras längre. Det är omöjligt.”

      Vad menar du?

      Ingen har påstått att man kan äga en ”fil”. Immaterialrätten behandlar saker som INTE är fysiska. En datafil är fysisk (om än liten). Ägandet som jag talar om appliceras alltså inte på filen, utan på innehållet. Det spelar ingen roll om det så var skrivet på en pappersservett. De som tror att man kan äga en digital ”fil” har missuppfattat hela immaterialrätten.

      Men jag kan ge dig the benifit of a doubt eftersom du kanske inte menade detta. Även om hela piratretoriken innebär just att byta innebörd på ord på detta sätt.

      Men du kanske menar att internet (som teknik) har gjort att immaterialrätten inte längre funkar och att allt är gratis på internet. I så fall är du faktiskt naiv och ignorant. Säg gärna till Apples vd Tim Cook att du anser att det inte går att tjäna pengar på internet, så får vi se hur mycket han skrattar! 🙂

      En allt STÖRRE del av hela världens ekonomi blir baserad på immaterialrätten. Den utvecklingen är väldigt tydlig. Trenden är att företagen tjänar MER och MER pengar på icke-fysiskt ägande. Inte för att upphovsrätten efterlevs så hårt. Det gör den inte. Utan för att det är så internet funkar. Internet (som teknik) är jättebra på att skapa finansiella värden av icke fysiska saker. Varför ska vi i det läget ta bort skyddet som upphovsmännen har, så att företagen kan berika sig själva ännu mer på individers bekostnad?

     • ”FG. Du skriver: ”Du kan inte ha ”ägande” av digitala filer som avses publiceras längre. Det är omöjligt.”

      Vad menar du?”

      Du kan inte stoppa ”piratkopiering” längre. Det kostar mer än vad det smakar att försöka. Både i rent ekonomiska termer och även i fråga om medborgerliga rättigheter och demokrati.

     • ”En allt STÖRRE del av hela världens ekonomi blir baserad på immaterialrätten. Den utvecklingen är väldigt tydlig.”

      Nej. Upphovsrätten är på nergång i EU. Det är mycket tydligt. Om EU (med Tyskland i spetsen) säger ”dee kan du ju bååra fetglömma” till US om immaterial-lagar så kommer de tappa sin legitimitet.

      Tyskland har redan idag ett folkligt stöd på 10-13% för piratpartiet och partiet är även på uppgång i de flesta länder i EU, inte minst östeuropa.

     • Förtydligande: lagarna kommer tappa sin legitimitet bara någon tillräckligt stark aktör säger nej. Då kommer andra våga hoppa på.

     • Svar till FG: Du svarar inte på min fråga. Tror du att ”filer” kan ägas? Vet du ens vad immaterialrätt är?

      Ingen jag känner är intresserad av att ”stoppa all piratkopiering”. Det är självklart att priset är för högt. Priset är även för högt att förbjuda knivar på grund av att folk kan mörda med dem. Ingen har talat om att gå dit!

      Vad menar du med ”Upphovsrätten är på nedgång”? Menar du stödet för upphovsrätten? Det måste du mena för annars är du bara dåligt påläst. Det må vara hänt, men det är inte det jag menar.

      Jag skriver att andelen företag som baserar sina affärer på immaterialrätten ökar.

      Jag talar om att näringsdepartementet säger att det svenska företagande som baseras på upphovsrätten beräknas till 6% av Sveriges BNP. Och att den siffran ständigt ökar och den förväntas öka ännu mer.

      Jag säger att den nya ekonomin som skapas genom att alla numera har internet, och har tillgång till saker de tidigare inte hade, har skapat en ny företagsvärld. Den har skapat nya vanor och nya behov som företagen utnyttjar. Utan upphovsrätten skulle detta hål fyllas av enbart mellanhänder och (idag) kriminella.

      Det finns INGET land i västvärlden som är i närheten av att avskaffa immaterialrätt. Det skulle vara som att döda hela ekonomin. Vi kan inte låta internet bli en fristad från lagar och regler.

      Det är mycket möjligt att allmänhetens ”uppfattning” om upphovsrätten är dålig, eller sämre än förr. Piraterna är duktiga på att sprida sina lögner om min bransch.

      Men det skulle också kunna vara så att denna fråga inte berörde folk förr. Det är först när alla har ”möjlighet” att bli kriminella som lagar blir verkliga för vanligt folk. Den nya värld vi lever i kräver att vanligt folk är bättre insatta i lagar och blir bättre utbildade. Jag har, som jag skrivit förr, aldrig stött på en pirat som kunnat någonting om upphovsrätt. De flesta (och kanske du) tror att upphovsrätten är att skivbolagen äger mp3filer på samma sätt som de äger sin bil. Men det är ju två olika typer av ägande. Det är ett uppvaknande för folket. Vi har inte laglig rätt att gynna kriminella företag. Vi måste alla hålla oss till reglerna och den reglerade och konkurrenssatta marknaden. Vi FÅR inte gå till langaren bakom knuten och köpa stöldgods, det förstår de flesta. Det spelar ingen roll om killen är ”snäll”. Snart kommer alla även att förstå att man inte får gynna TPB av samma anledning.

     • Du är riktigt kass, med din definition så är all illegal verksamhet definierad som konkurrens.
      och hmmm nu skall vi se här… TPB mupparna blev dömda o hamnar i finkan alltså har jag rätt och du fel.

      Dessutom är det ingen som ”äger” de digitala filerna, däremot äger skapana rättighterna till verken som finns i de digitala filerna.
      Är det inte jobbigt att skriva så mycket om sånt du vet så lite om?

     • Nehe. All illegal verksamhet är inte konkurrens.

      ”och hmmm nu skall vi se här… TPB mupparna blev dömda o hamnar i finkan alltså har jag rätt och du fel.”

      Cirkelresonemang. Du använder A för att bevisa A. Fildelare är KRIMINELLA för att det är olagligt med fildelning. Ja, och?? Det är ju för att lagen är sjuk i huvet i detta specialfallet.

      ”Är det inte jobbigt att skriva så mycket om sånt du vet så lite om?”
      Right back at ya.

     • Tack. Du gör mer för antipiratrörelsen än vad NTP någonsin kan hoppas på att göra.

      Jag trodde först att du var okunnig och därför hade åsikter som saknade verklighetsförankring, men jag tror inte att du kan trolla så länge här utan att lära dig något så det alternativet går bort.

      Det andra alternativet är det jag nämnde nyligen – att du precis som Donsan försöker – och lyckas – förstöra för Piratpartiet och TPB. Det är vad jag personligen tror på.

      Det tredje är alternativet är att du helt enkelt inte har den intellektuella kapaciteten att förstå mer avancerade resonemang än ”gratis är gott”. Men det bär mig emot att påstå att någon är dummare än en sten.

     • ”Cirkelresonemang. Du använder A för att bevisa A. Fildelare är KRIMINELLA för att det är olagligt med fildelning. Ja, och?? Det är ju för att lagen är sjuk i huvet i detta specialfallet.”

      Cirkelresonemang, Lol
      Fakta, Jag säger att TPB pysslar med illegal fildelning. Du säger nej de gör de inte. Jag säger de blev dömda för det – jag bevisar min tes genom att de är dömda för det.

     • TPB målet är politiserat och bevisat korrupt i medier. I flera led dessutom. Både politiker och poliser har utsatts för påtryckningar. Först sa jänkarna i princip ”gör som vi vill eller så stämplar vi er som skurkstat” åt en minister som sen utövade ministerstyre (olagligt enl. grundlagen ”regeringsformen”). Sen tog förundersökningsledare Jim Kaiser emot en fin anställning på Warner Brothers ”för ett gott utfört arbete” när det blev klart att förundersökningen lett fram till att väcka åtal.

      Du använder därför ett trasigt bevis i din argumentation.

     • När grabbarna producerar film, musik, litteratur, spel osv och faktiskt konkurrerar lovar jag att jag kommer att ställa mig i hyllningskören.

      Så länge de snyltar på andra känner jag ingen avundsjuka utan enbart förakt.

     • Du kan inte räkna med att ta betalt i efterhand längre. Det funkar inte så längre och inga lagar i världen kan ändra på det.

     • FG: Nu är du så långt ute i rymden och svävar att jag inte ens förstår vad du menar! Betala i efterhand? Du menar att bönder inte längre kan ta betalt efter att kossan är född, uppväxt och slaktad? Kom ner på jorden och försök förklara hur du tror att världen ser ut. Vem vet – om du uttrycker dig på ett sätt som rationella människor förstår kanske det visar sig att du är överens!

      Tills dess: ”Grabbar” (vanligt piratsexism á la Assange) som snyltar istället för att konkurrera förtjänar inget annat än förakt.

     • När något kopieras så är det i någon mening ”färdigt arbete”. Kan fungera som reklam för upphovsmannens framtida jobb. Det kan inspirera till nyskapande. Motivera att investera i skaparens arbete. Ett välskrivet open-source program kan mycket väl resultera i ökad efterfrågan på marknaden och bättre förutsättningar för upphovsmannen att finna framtida arbetstillfällen. Ett välskrivet musikstycke kan skapa intresse för folk att få mer av samma kompositör. En väl framförd låt kan få folk intresserade att få mer av samma band. En väl skriven novell eller tecknad serie kan skapa intresse att få mera.

      Det enda värdet som fortfarande finns kvar som du inte kan ta bort är värdet för nyskapande. Betalar man inte så kan man inte räkna med att få nytt. Bryr man sig inte tillräckligt så kanske man inte får nåt nytt. Men så är det ju alltid med alla system – inte minst upphovsrätt – de dåliga kan inte räkna med att arbeta professionellt heltid med sitt skapande.

      Däremot finns idag möjligheter att klippa bort gammaldags mellanhänder som tar stor del av pengarna som annars kunde gå till de som verkligen skapar själva värdet för konsumenten. Fildelning och nya betalsätt via internet är de två kanske viktigaste komponenter i denna informationsrevolution.

     • @F G

      ”Det enda värdet som fortfarande finns kvar som du inte kan ta bort är värdet för nyskapande.”

      F G är med andra ord en diktaturförespråkare som anser att skaparen inte har rätten till resultatet av sitt arbete. Detta resultat skall tillhöra alla alltid.

      ”Däremot finns idag möjligheter att klippa bort gammaldags mellanhänder som tar stor del av pengarna som annars kunde gå till de som verkligen skapar själva värdet för konsumenten.”

      Men F G, om skaparen väljer att sammarbeta med ett skivbolag så kränker du denne skapares rättigheter genom piratverksamhet. Så nu förespråkar du diktatur och kontinuerligt kränkande av skaparen.

      Värdet är att konsumenten är intresserad av skapelsen och därmed vill läsa, lyssna se på den. Det värdet upphör inte att existera så länge ngn uppskattar verket.

     • ”F G är med andra ord en diktaturförespråkare som anser att skaparen inte har rätten till resultatet av sitt arbete. Detta resultat skall tillhöra alla alltid.”

      Helt fel. Det är upphovsrättsbrancherna som är diktaturförespråkare då de vill att rätten över datafiler väger tyngre än rätten till privat kommunikation. Du kan inte komma åt modern fildelning utan att krypa in och spionera och tjuvlyssna på folks privatliv.

      ”Men F G, om skaparen väljer att sammarbeta med ett skivbolag så kränker du denne skapares rättigheter genom piratverksamhet. Så nu förespråkar du diktatur och kontinuerligt kränkande av skaparen.”

      Skivbolaget kränker fildelarens mänskliga rättigheter genom att stödja organisationer som lobbar igenom värsta massövervakningslagarna.

      ”Värdet är att konsumenten är intresserad av skapelsen och därmed vill läsa, lyssna se på den. Det värdet upphör inte att existera så länge ngn uppskattar verket.”

      Arbetet som behöver utföras är slut då verket är klart. Varje inkomst som kommer från en såld ”kopia” är pengar för gamla bedrifter. Förr i tiden behövdes det investeringar för att kunna sköta själva spridningen, men idag är det gratis. Finns inte alls någon ursäkt att ta betalt per styck längre.

     • Suck, så mycket fel:

      ”då de vill att rätten över datafiler”

      Det finns ingen rätt över datafiler oh det finns ingen som försöker få detta.

      ”Du kan inte komma åt modern fildelning utan att krypa in och spionera och tjuvlyssna på folks privatliv.”

      Det finns ingen upphovsrättsinnehavare som tjuvlyssnar på folks privatliv.

      ”Skivbolaget kränker fildelarens mänskliga rättigheter genom att stödja organisationer som lobbar igenom värsta massövervakningslag”

      Om detta nu varit en kränkning så kanske du kan hänvisa till domstolsutslag som bekräftar detta. Det finns gott om domstolsutslag som bekräftar att illegal delning av filer kränker skaparnas rättigheter.

      ”Arbetet som behöver utföras är slut då verket är klart. Varje inkomst som kommer från en såld ”kopia” är pengar för gamla bedrifter.”

      Så dumt att det är förvånande att du inte förstår det själjv.
      Olika produktresultat konsumeras/säljs på olika sätt. Vad du nu säger är att jämföra med att arbetet med att driva ett hotell är över när hotellet är byggt, eller arbetet med taxiverksamheten är över när företaget har startat, eller att sjukvårdsarbetet är över när sjukhuset är byggt.

      Så med andra ord anser du att vem som helst skall få hyra ut alla hotels hotellrum i samma sekund som hotellet är färdigbyggt oavsett om de har rätten till hotellet eller inte.

     • Den här åsikten är faktiskt FG unik med att ha och den speglar inte verkligheten. Inte ens PP resonerar på samma sätt.

     • De flesta människor funkar så. ”Så länge jag kan fildela utan nån större risk orkar jag inte engagera mig i politiken”. Går ju finemang för Svensson att fildela fortfarande, så de ser väl ingen poäng att stödja PP just för själva fildelningsfrågan. Sen har vi trist nog av tradition en enorm övertro på myndigheter och staten i detta landet som gör att frihetsaspekterna och övervakningsfrågorna inte får nån vidare kraft.

     • Det går rätt bra för Apple att ta betalt i efterhand, både för musik, film och appar. Jag vet inte hur alla andra resonerar, men jag litar mer på Apple än vad jag litar på dina ekonomiska teorier, F-G.

     • De skapar väl något som folk vill betala för. Verkar vara ett bättre framgångsrecept att försöka få ens varor och tjänster att ge positiva känslor hos intressenterna än att stämma skiten ur dem. Jag har absolut inget emot att folk frivilligt köper prylar eller tjänster om de vill göra det.

     • De flesta få betalt i efterhand, få har lön i förskott.

     • Vi som har fasta jobb och månadslön får betalt i förskott, den korrigeras i efterhand vid exempelvis sjukdom, vilket till min stora irritation bl a innebär att jag får min semesterersättning utbetald efter det att semestern är över… 😉 Om de flesta är tillsvidareanställda med månadslön törs jag inte uttala mig om.

      Inte för att det har något med Donsans arvtagare Forskargurras geniala argument att göra – tror jag, det är väl ingen som riktigt förstår vad FG egentligen menar… Men Forskargurra kanske har hittat ett sätt att betala för nästa skiva från Justin Bieber innan den börjat spelas in?

     • Du kan väl se donationer eller investeringar som efterskott eller förskott beroende på vad som tilltalar dig. Det viktiga är ju huruvida folk tycker om ett skapande tillräckligt mycket för att vilja stödja det arbetet.

     • Själv skiter jag i om Justin Bieber ger ut nån ny skiva. Är han bra så borde tillräckligt många av egenintresse lägga en slant var för att finansiera hans jobb.

     • ”Du kan väl se donationer eller investeringar som efterskott eller förskott beroende på vad som tilltalar dig. Det viktiga är ju huruvida folk tycker om ett skapande tillräckligt mycket för att vilja stödja det arbetet.”

      De som kan få donationer kan mycket väl finansiera sin verksamhet på det viset, samtidigt som de som kan finansiera via skivbolag har all rätt att göra det på sitt sätt.

      Men bruset på Kickstarter börjar redan bli mycket HÖÖÖÖÖÖGGGGGGTTTTT. Jag har jobbat på Kickstarter projekt – inga av dessa projekt har dock gett inkomst till de som startat dem.

 3. Svt Nyheter har nu rättat ”rättelsen”, dvs någon har upplyst dem om att det som piratlobbyn antagligen krävt att de ”rättat” i själva verket var helt felaktigt. Det mesta av piratlobbyns desinformation är nu borttagen. Tänk så mycket enklare det blir om man orkar kolla upp fakta först!

  http://svt.se/nyheter/sverige/ett-ars-fangelse-for-fildelare

  • Piratlobby? Vad är det för sagor du hittar på?

   Från wikipedia: ”Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning (från engelska: lobby) innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare. Lobbyister kan exempelvis vara anställda som PR-konsulter eller ombudsmän.”

   Alltså ”professionella företrädare”. Folk som är anställda för att utöva påtryckningar. Piraterna har inga såna resurser att anställa slipsnissar att käka dyra middagar och vaska halvflaskor vin medans de flinar sina motståndare i fejset. Såna resurser har däremot antipiraterna.

   • Passar ju alldeles utmärkt. ”Pirate MEP” är ju en professionell företrädare, han uppbär en fet EU-parlamentarikerlön och det finns ju flera som tar del av EU-pengarna professionellt. Falkvinge, Hax, Amelia, Nipe, kanske någon mer.

    Och de är verkligen företrädare för särintressen.

    Sen kan man ju alltid spekulera i vad PP:s samarbete med TPB innebär i ekonomiska termer. Det skulle inte förvåna mig om viss sponsring sker även från TPB:s reklammiljoner men det blir givetvis svårt att bevisa. Sponsring från kriminella grupper alltså likt maffiaverksamhet.

    • Pirate MEP är ju demokratiskt invalda politiker betalda av folket och inte av särintressen, de är inte lobbyister. Lobbyister är såna som INTE är folkvalda men ändå påverkar besluten som fattas.

     Tillbaks i skolbänken och lektionen om demokrati och lobbyism nejtillpirater. 🙂

     ”Sponsring från kriminella grupper alltså likt maffiaverksamhet.”

     Pirater är så oorganiserade och decentraliserade att de knappast kan liknas vid organiserad brottslighet. Däremot är upphovsrättsbrancherna välorganiserade bakom MAFIAA och liknande. De beter sig också ganska likt maffior då de utpressar och håller på med skrämstaktik och hot. I USA har detta gått så långt att det verkligen rör sig om en maffia. En 29åring fick nyligen 5 miljoner i skadestånd för att fildela typ 30 låtar. Ingen rimlig chans att komma tillbaks till ett värdigt liv där inte. Och i sann fascistanda säger företrädarna för dessa rovdjurs-brancher ”Don’t do the crime if you can’t do the time”.

 4. Föga förvånande blev det ett års fängelse även i hovrätten.

  http://www.dn.se/ekonomi/bonde-fick-fangelse-for-fildelning/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: