Fredrik Neij deltog i fortsatt drift av The Pirate Bay – tvingas betala vite om 500 000 kronor

Enligt artikel i Dagens Juridik så har Fredrik Neij dömts att betala 500 000 för att ha överträtt vitesförbudet om fortsatt drift av The Pirate Bay.

Tingsrätten finner nu att Neij har fortsatt att delta i driften och att han på så sätt gjort verk som omfattades av förbudet tillgängliga.

Neij har enligt tingsrätten överträtt vitesförbudet och ska nu betala 500 000 kronor till staten.

Någon som är förvånad? Inte jag i alla fall.

Se även TorrentFreak

Några pengar lär väl aldrig komma in men motsvarande vite kommer troligen utdömas även för Peter Sunde och Gottrfrid Svartholm Warg. Det är ju tämligen uppenbart att de fortfarande ligger bakom driften.

Desinformationen i fallet Simon Lundström och Mangadomen

Det har varit intressant att se hur detta mål har följts i massmedia såväl som i piratkretsar. Det har spridits ganska mycket desinformation, antagligen har även Simon Lundström själv bidragit till detta om man går efter de artiklar som finns i massmedia. Ett mycket tydligt fall handlar om att allt hans arbete skulle ha blivit förstört, hans privata bilder osv. Detta målades ut som något oerhört hemskt men visade sig sedan vara totalt fel. Han verkar ha fått tillbaka allt, inklusive de två beslagtagna hårddiskarna som nu inte längre ska förstöras, eftersom han friades. Några exempel:

Expressen 20 dec 2011:

Allt material på hans beslagtagna hårddiskar förstördes, även sådant han inte var åtalad för, berättar Lundström.
– Jag blev av med väldigt mycket. Gamla familjefoton och gammalt arbete och sånt som jag har sparat på mig. Det är ungefär samma logik som att säga att vi hittade en pistol i din byrålåda, så vi brände ner hela ditt hus.

I Sydsvenskan 22 maj 2011 gavs en annan bild:

Och de ville ju egentligen förstöra hela maskinerna, vilket hade betytt tio förlorade år av arbete och privata minnen. Vi har hittat ett pornografiskt foto i din byrålåda, så därför bränner vi ner hela ditt arbetsrum. Det är logiken.

I dag har Simon Lundström fått tillbaka mycket, men två hårddiskar har förstörts av polisen.

Lite mer överensstämmande med sanningen men de två hårddiskarna var bara beslagtagna, inte förstörda.

Och enligt HD-domen:

Yrkandet om förverkande av hårddiskar lämnas utan bifall. Beslaget hävs (Polismyndigheten i U län; beslag nr 2009-0300-BG3663 p. 3:2, 5:2 och 5:3 samt beslag nr 2009-0300-BG3675 p. 1).

Intressant är också att det i efterhand strids om huruvida allt förstördes eller inte, bl.a. har det varit ett ändrande fram och tillbaka på Wikipedia enligt historiken, där någon hävdar att allt raderades enligt källa Expressen, medan en annan hävdar att det inte alls är så. Det senare är det korrekta. Tydligen finns det vissa som vill skönmåla Simon Lundström. Det har även ändrats fram och tillbaka angående att han faktiskt hade en barnpornografisk bild enligt HD men att innehavet ansågs vara försvarligt. Signaturen ”Obelix” ansåg att detta var en ”onödig detalj”. Efter lite ändrande fram och tillbaka fick sanningen till slut framgå även på Wikipedia, Simon Lundsröm och Mangamålet.

Tydligen tycker även media att det är en ”onödig detalj” eftersom man i många fall bara nämner att han friats, inte att han enligt HD faktiskt hade en barnporrbild, eller att det bara nämns som en oviktig parentes. Att ett bekräftat innehav av barnporr anses vara en ”onödig detalj” anser jag vara en smula bisarrt.

Enligt HD-domen ansågs innehavet av en barnporrbild vara försvarligt enligt:

Det har framkommit i målet att SL är expert på japansk kultur, inte minst mangateckningar. Han har bott i Japan i flera år och har arbetat bl.a. som översättare av mangaserier. Han har haft stora mängder mangateckningar i sin dator. Mot den bakgrunden måste hans innehav av en enda teckning, som i och för sig är sådan att innehav av den annars vore straffbart, anses försvarligt.

OK, det kan ju vara rimligt. Dock trodde jag att det då var självklart att åtminstone barnporrbilden skulle förstöras, så att man minimerar risken för att Simon Lundströms barn exponeras för den, att bilden inte sprids vidare osv. men icke! Signaturen ”Sanningen” skrev till Åklagarmyndigheten och frågade om vad som förstörts och fick följande svar:

Du har ställt frågor om förstört material när det gäller det s.k. mangamålet.

Högsta domstolen ogillade åtalet för barnpornografibrott samt ogillade yrkandet om förverkande av hårddiskar. Högsta domstolen förordnade också att beslaget av hårddiskarna skulle hävas. Dessa ska därför återlämnas till den de tillhör.

Högsta domstolen fann att en av de 39 bilderna var att bedöma som straffbar barnpornografi enligt den aktuella straffbestämmelsen. Högsta domstolen fann dock att åtalet skulle ogillas eftersom innehavet av den enda barnpornografiska bilden ansågs försvarligt. Den tilltalade har därför rätt att inneha även den bilden.

Inte nog med att Simon Lundström dragit snyftarhistorier om att allt förstörts, historier som sedan spridits i media och i piratkretsar. Det fanns ingen som helst sanning bakom. Han får dessutom behålla barnporrbilden! Nu har det väl ändå gått för långt med ”yttrandefriheten”? Och vad betyder egentligen lagen mot barnpornografi i praktiken? Inte ett smack!

Stor framgång för franska pirater – LOL

I första valomgången till franska Nationalförsamligen fick Parti pirate hela 0.76% i ovägt snitt i de 101 valkretsar av 577 sammanlagt man ställde upp i.

Det här var en STOR framgång jämfört med de 0.65% svenska Piratpartiet fick i senaste riksdagsvalet. Speciellt i ett land med Hadopi och allt.

LOL

Men framförallt var det en stor framgång för upphovsmän runt om i världen och för de ärligt betalande personer som idag betalar även för piraternas konsumtion av media. Det var även en framgång för fransmännen som nu slipper bekosta partistöd till franska PP.

Domen mot ansvarig för piratsajten Powerbits

Det har inte framkommit så mycket information i media om domen mot den 34-årige man i Varbergs kommun som 4 Juni 2012 dömdes för driften av piratsajten powerbits.org. Han dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen samt för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Påföljden blev fängelse i ett år samt näringsförbud.

Han har även påförts skattetillägg för de inkomster han inte tagit upp för beskattning. Vid bestämningen av straffvärdet har man beaktat skattetillägget, dvs straffet hade med största sannolikhet blivit betydligt större utan detta. Det fanns även ett yrkande om att förverka 390 000 kr men det lämnades utan bifall eftersom det inte fanns någon utredning om vilka intäkter brottsligheten genererat under de två månader som man säkrat bevis under.

Piratlobbyn har starkt fäste hos TT/media (enligt tidigare diskussioner här).  Se nedanstående länk till s.k. ”rättelse” angående uttalandet om denna dom från TT enligt svt Nyheter. ”Rättelsen” är felaktig, domen omfattar brott mot upphovsrättslagen, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Det finns inget i domen som säger att fängelsestraffet endast härrör från bokföringsbrottet och skattebrottet. ”Rättelsen” säger också att sajten inte använde sig av torrenttekniken utan direkt nedladdning från en server under mannens kontroll, vilket är helt felaktigt.

Edit 2012-06-11, Svt Nyheter har rättat ”rättelsen”, någon har tydligen upplyst dem om att det piratlobbyn påtalat var helt felaktigt.

Domen, mål nr B 1244-10 från Varbergs Tingsrätt, innehåller en hel del intressant. Piratsajten Powerbits drevs från 2006 till 2009 och hade ungefär samma teknik som The Pirate Bay, dvs webbserver, hemsida med bl.a. sökmöjligheter, torrentdatabas och en tracker. Personen bakom var lantbrukare och byggde om svinstallet till datorhall för 200 000, som systemoperatör kallade han sig för ”Groggo”. Genom att donera pengar kunde användarna, ca 65 000 medlemmar, få ladda ner även om de inte bidrar med eget material (exakta utformningen av dessa regler framgår inte av domen).

Enligt domen hade han fått in 846 309 kr 2007 och 823 892 kr 2008 på donationer. Eftersom han drev bokföringspliktig näringsverksamhet men inte bokfört dessa intäkter så dömdes han för grovt bokföringsbrott, då det handlar om betydande belopp och att brottsligheten utövats systematiskt och i skatteundandragande syfte. Han dömdes till grovt skattebrott för att ha gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna, till ett belopp om sammanlagt 702 017 kr.

Även om sajten drevs från 2006-2009 så har man bara samlat in bevis från nedladdning av ett fåtal verk, 9 skivalbum och 10 filmer, och under 2 månader (mars/april 2009). Enligt bevisningen tillgängliggjordes dock c:a 2000 upphovsrättsskyddade verk.

Domen innehåller en del lite udda uttalanden från den dömde.

NN noterade att polisen ingrep mot The Pirate Bay år 2006 och att åtal väcktes år 2008. Eftersom han ansåg att hans verksamhet var laglig fortsatte han den. När man i domen mot The Pirate Bay i april 2009 fastslog att verksamheten var olaglig, stängde han sin sajt. Han ville ju inte ägna sig åt något olagligt.

OK, här har vi alltså en person som döms för drift av piratkopieringssajt liknande TPB som alltså erkänner att det är olagligt och därmed själv stänger ner sin sajt efter fällande dom mot TPB. Oturligt för honom då att man startat bevisinsamling strax innan han stängt ner den. Följande meddelande visades då på sajten:

Ja det hjälpte ju föga, fängelse blev det till slut… Vidare:

NN har emellertid även invänt att verksamheten som han genom Powerbit bedrivit varit illegal och att han till följd härav varken varit bokföringsskyldig eller skyldig att redovisa intäkterna till skattemyndigheten.

Han erkänner först att han drivit illegal verksamhet men när det gäller anklagelsen om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott så anser han att dessa anklagelser är felaktiga för att verksamheten är illegal! Snacka om märkligt cirkelresonemang. Innan domen mot TPB ansåg han tydligen att verksamheten var laglig, då borde han ju ha bokfört intäkter och betalat skatt. När han sedan döms för 2 månaders illegal verksamhet så anser han att det inte är vare sig bokföringsbrott eller skattebrott just för att verksamheten han drev var illegal. En kriminells bisarra resonemang i ett nötskal!

Domen innehåller även ett uttalande angående brottet mot upphovsrättslagen, om varför han döms för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen:

Det föreligger ett upphovsrättsligt förfogande i den mening som avses i 2 kap 2 § tredje stycket upphovsrättslagen, dvs ett tillgängliggörande genom överföring till allmänheten, redan när en torrentfil med hänvisning till visst verk lagts ut på ett sådant sätt att enskilda användare i en bredare krets kan finna den via sökmotorer eller länksamlingar (jfr Svea Hovrätts dom 2011-11-26 i B 4041-09 ang The Pirate Bay)

samt

Åklagaren har gjort gällande i första hand att NN bör anses som medgärningsman. NN har emellertid inte själv delat med sig av något material. Han har således inte själv tillgängliggjort något material för allmänheten. Det har inte visats att han haft kontakt med dem som förfogat över de upphovsrättsligt skyddade verken. NN har inte heller haft något inflytande över själva fildelningen. Den av honom bedrivna verksamheten har underlättat användarnas fildelning, men den har inte varit en nödvändig förutsättning för fildelningen. Han bör med hänsyn till det anförda inte anses som gärningsman utan som medhjälpare (Jfr Svea Hovrätts dom 2012-04-27 i B 7972- 11). Genom vad NN berättat är det utrett att han förstått att de som utnyttjade Powerbits tjänster olovligen förfogade över upphovsrättsligt skyddat material. Han kan därför inte undgå ansvar för medhjälp till uppsåtligt brott mot upphovsrättslagen.

Eftersom lagen är teknikneutral så är det högst troligt att en domstol skulle anse att ett tillgängliggörande genom överföring till allmänheten anses ha skett även när man använder magnetlänkar (eller godtycklig annan teknik som ger samma breda överföring till allmänheten). Dvs att dagens TPB också med största sannolikhet skulle anses vara olaglig i en domstol.

Ansvariga för bulvanföretaget Reservella som driver TPB skulle med största sannolikhet fällas i en domstol för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, i ett eller flera länder (enligt resp. lagstiftning i dessa länder). Ansvariga för Piratpartiet skulle mycket väl skulle kunna fällas för att man fullt medvetna om i laga kraft vunnen dom mot TPB medverkar till deras gärning genom att leverera bandbredd till deras sökmotor, så fjärran ”mere conduit” man kan komma.

Ansvarig för Powerbits insåg i alla fall fakta och lade ner sin sajt efter TPB-domen 2009.