Pirate MEP Christian Engström om kopimismen och påsken

Piratpartiet verkar gå på tomgång nu och då passar ”Pirate MEP” Christian Engström på att propagera för kopimismen under påsken. Vad han inte verkar förstå är att kopimismen är direkt skadlig för partiet, eftersom ingen vettig person kan ta kopimismen på allvar, och absolut inte i termer av religion.

Piratpartister saknar förmåga att skilja mellan rätt och fel – det är ju det som ligger till grunden för hela fildelningspolitiken. Man saknar också förmågan till strategiskt tänkande. Rick Falkvinges utspel om att barnporr är information och allt innehav av barnporr ska legaliseras gjorde troligen att PP missade mandat i riksdagen. Kopimismen är mer harmlös – vad knäppskallar tillber stör inga andra – men det förlöjligar partiet, politiken, ledarna och medlemmarna. Barnporren och kopimismen är helt väsensskilda i övrigt men bägge visar tydligt på bristen på omdöme i partiledningen.

Edit 2012-04-06:

Ulf Lönnberg har skrivit en mycket bra artikel om kopimismen på Newsmill. Bl.a.:

Katherine Cash, religionsfrihetsexpert på Svenska missionsrådet, har förståelse för (Dagen 22/3) ”att Kammarkollegiet gav kopimisterna status som samfund — eftersom de uppfyllde alla formella krav. Myndigheter har inte till uppgift att bedöma vad som är en genuin tro. — Däremot tycker hon att det är problematiskt att lagen är skriven så att man måste använda sig av ett religiöst språkbruk för att kunna få juridiskt skydd för sin övertygelses skull.”

och

Det är dock problematiskt att Gustav Nipe säger att ”gränsen mellan religion och politik är svår att dra” (intervju i Dagen 22/3). Han säger också: ”att politik och religion går in i varandra, inte minst i Mellanöstern” och lägger till: ”Det är bara vi i Norden som är så extremt sekulariserade att vi drar en så skarp gräns.” Gustav Nipes reservationslösa referens till Mellanöstern är oroande i det att han inte uttrycker behovet av en klar gränsdragning mellan religion och politik. Kopimisterna kan uppenbarligen se teokrati som ett verksamt medel i missionsarbete. Gustav Nipe försätter därmed sitt politiska ungdomsförbund och hela Piratpartiet i en prekär dager.

och

Vi minns pingstpastor Åke Greens predikning som belyste sitt samfundsperspektiv genom att tala emot homosexualitet. Åke Green friades i den rättsliga prövningen. Det rättsfallet lyfter Gustav Nipe fram när han förklarar hur Kompimistsamfundet i religionsfrihetens namn ska kunna fildela fritt på nätet. Så snart någon medlem i Kopimistsamfundet åtalas för olaglig fildelning ska Gustav Nipe åberopa religionsfriheten.

Man åberopar ytterst tveksamma handlingar av människor som ett skäl till att man själv som politiskt parti skulle kunna använda religionen som ett verktyg som vilket som helst. Det visar ännu en gång på att man visserligen är uppfinningsrik men totalt saknar förmågan att förstå etik och moral, vad som är rätt att göra mot andra och under vilka förevändningar.

Och sen skriver han:

Gustav Nipe annonserar under på Blocket efter en äldre eller en ny kyrka i Mälardalen eller i Skåne. Hans samfundsmedlemmar har självklart lagstadgat skydd att leva och verka i enlighet med sin övertygelse inom lagens ramar var och när de vill.

Jag lyckades hitta den här annonsen.

Vi är att växande trossamfund som söker lokal att hushålla i.

Därför letar vi nu efter en gammal kyrka i mälardalen eller i skåne att förvärva.

Byggnaden behöver inte vara i toppskick.

Hör gärna av dig på mail!

Med varma hälsningar
Gustav

Tydligen har man inga gränser för när idiotin upphör. Tror man att detta skulle gynna piratrörelsen i det långa loppet så kan man helt enkelt inte ha alla getter i hagen. Det börjar nästan kännas som att det Gustav Nipe och Piratpartiet skapar via kopimistförbundet är en ren och skär sekt.

55 svar

 1. Tja, vad kan man säga utom… Detta!

 2. PP går inte på tomgång. Piratpartiet har medlemsmöte så vi koncentrerar oss på oss själva just nu.

 3. Alla tror på något. Antipiraterna tror uppenbarligen på att låsa in tidigare skapad information och att påtvinga den det största möjliga värdet i konsumismens anda. En del tillbedjer Apple, Google m.m.

  Kopimismen är en helt naturlig del av samhällsutvecklingen. Den är nästan att jämföra med protestantismen 2.0… Tryckpressen kom att markera slutet av senmedeltiden i Europa och en ny tid av renässans och sedemera upplysning kom att spira. Vi återfann liberala värderingar och vad äkta vetenskap är ( vetenskapliga metoden m.m. ). De moderna politiska ismerna kunde sakta formas i den nya informationsmiljön som tryckpressen gjorde möjlig.

  Och allt började som bekant med att Martin Luther spikade upp sina teser…

  Kopimismen är i sammanhanget snarare att jämföra med protestantismen 2.0… Nån som skrattar åt protestantismen eller dess efterkommande kyrkor och trosinriktningar idag?

  • Det är oerhört löjligt att påstå att detta är en religion. Dessutom är det en skymf mot de med en äkta gudstro. Jag är visserligen ateist eller möjligen agnostiker men jag tycker att man ska respektera de som har en gudstro och kopimismen är bara rent trams i termer om religion.

   Det kan aldrig ha varit meningen att man ska kunna registrera skämtreligioner och det skadar andra religioner och indirekt är det ett hot mot religionsfriheten. Piratpartiet har fått det här med rättigheter om bakfoten, man vill överutnyttja dessa för sina kriminella syften varpå resultatet är att man urholkar dessa rättigheter. Piratpartiet blir då ett en samling människor som inte värnar om mänskliga rättigheter utan som sakta men säkert vill förstöra dem. Det är viktigt att istället värna om dessa rättigheter och inte missbruka dem.

   Kalla det gärna piratlära eller liknande men en religion är det inte. Möjligen en satisrisk religion typ pastafarianismen.

   Men fortsätt ni med det här, ett gott skratt förlänger livet. Tyvärr så fastnar skrattet i halsen när jag tänker på vad filtjuvarnas strävan kommer att innebära i form av urholkande av mänskliga rättigheter, jag blir oerhört upprörd över att ren och skär egoism ska kunna förstöra för alla andra.

   • Skymf?

    Så du tycker Buddhismen (Theravada tror inte på gudar), Taoismen (tron på två balanserande krafter yin/Yang), Jedismen (Tron på ett livsflöde som genomsyrar universum) och andra religioner utan gudar också är en skymf mot det du är van vid?

    Kopimismen går ut på att du tror att allt liv uppstår genom kopiering. När celler delar sig skapar de en kopia av sig själva, som i sin tur skapar en kopia av sig själva och bildar ett cellkluster som så småningom blir till en människa. Eftersom liv är heligt måste således även kopiering vara heligt. Därom får man hålla med, eller inte.

    För övrigt, pirater kan mycket väl skilja på rätt och fel. Vi anser bara det är fel att ta betalt för någonting som finns i ett väldigt stort överflöd.

    • NE om religion:
     ” sammanhängande trossystem ofta kännetecknat av tro på viss(a) gud(ar), övernaturliga företeelser etc.;”

     Det finns ju inget övernaturligt eller gudomligt med kopiering, vare sig när det gäller kopiering av datafiler eller det som sker i mänskliga friska celler, cancerceller, bakterier eller virus.

     Om man är religiös så kan man ju däremot tro att gud eller något annat har skapat alla de mekanismer som finns i människan och andra livsformer. Utan skapande finns det ju heller inget att kopiera, utan skapande av kopieringsmekanismer så blir det inga kopior. Parasiterande skapar inget men kan frodas baserat på att ”någon annan” eller ”något annat” ser till att skapandet sker. Detta ”någon annan” eller ”något annat” ger alltså piraterna livsrum.

     ”För övrigt, pirater kan mycket väl skilja på rätt och fel. Vi anser bara det är fel att ta betalt för någonting som finns i ett väldigt stort överflöd.”

     Du menar som datorer och mobiler? De verkar finnas i ett väldigt stort överflöd i vårt land i alla fall. Så man borde inte få ta betalt? Eller ska vi kanske prata om godis och chips? Svenskarna lär äta mest godis i världen, det finns i överflöd. Det borde alltså vara gratis enligt ditt resonemang? Bara att stoppa i fickan och snatta alltså?

     • Datorer och chips är fortfarande inte i lika stort överflöd som luft och vatten. En datafil kostar ungefär lika mycket som två kilo luft att skapa en ny kopia av. I vissa fall kan du sälja både luft och vatten, men för det mesta är det i sånt överflöd att man inte ens tänker på att det finns där. Att försöka lagstifta bort den olagliga fildelningen är ungefär lika produktivt som att göra det olagligt att andas.

      Övernaturligt… Får mig att tänka på ett känt citat, ”Any technology advanced enough will be indistinguishable from magic”.

     • Men luft och vatten finns redan i naturen, det är inget som någon behöver skapa till skillnad mot musik och film. Du kan heller inte utgå från att allt som finns bara är att ta gratis – jo det kan man om man är tjuv.

      “Any technology advanced enough will be indistinguishable from magic”.

      Du har just bevisat att kopimismen är trams, det är inget religiöst över teknologi, inte heller när det gäller kopiering.

     • Ja, det är ingen som säger att det inte krävs arbete för att framställa film och musik. Däremot hävdar jag att när det arbetet väl är utfört, då är det i den digitala världen ungefär samma kostnad att skapa en kopia som en miljard. Filerna i fråga är alltså att betrakta som att de finns i ett oändligt överflöd. Och om något finns i ett oändligt överflöd, då kan du inte sälja det enligt kapitalismens spelregler.

     • Det är oväsentligt vad det kostar att kopiera. Den som skapar något har en laglig och mänsklig rätt att skörda frukterna av det.

      Om jag satsar 100 miljoner för att ta fram en medicin mot HIV och lyckas, så kan det ju vara så att marginalkostnaden för att ta fram en botande dos är ganska liten, den skulle i teorin kunna handla om en tia eller mindre vid massproduktion. Men det är rimligt att jag kan ta mer än så för att få tillbaka de 100 miljonerna och en vinst. Vem bedömer vad som är rimlig vinst? Det brukar i samtliga fall vara marknaden. Det finns hur många företag som helst som tjänar ”snuskigt mycket pengar” på att producera något som de redan har skrivit av investeringskostnaderna för. Ska detta förbjudas? Då tar vi bort en av de viktigast drivkrafterna i samhället för att skapa något. Säg hej till kommunismen och medborgarlönen… Fy fan!

     • @Urban/NTP

      ”NE om religion:
      ” sammanhängande trossystem ofta kännetecknat av tro på viss(a) gud(ar), övernaturliga företeelser etc.;”

      Det finns ju inget övernaturligt eller gudomligt med kopiering, vare sig när det gäller kopiering av datafiler eller det som sker i mänskliga friska celler, cancerceller, bakterier eller virus”

      Men herregud manniska (pun intended) klarar du inte ens av en sadan simpel sak som att LASA INNANTILL? Till och med i text du sjalv citerar.

      ofta kannetecknat… INTE (alltid) kannetecknat… Alltsa sa behovs det INTE finnas varken gud(ar) eller overnaturliga foreteelser for att nagot ska kunna identifieras som en religion/trossystem. I annat fall skulle ju ex. buddismen (som fran borjan var en filosofi) inte fa raknas som en religion.

      ”Om man är religiös så kan man ju däremot tro att gud eller något annat har skapat alla de mekanismer som finns i människan och andra livsformer.”

      Man behover inte vara religos for att tro att nagot skapat livet. Hort talas om big bang? String theory?

      Om universum nu skapades ur ingenting i ett big bang senario, sa finns det ETT orginellt skapande ogonblick, och allt annat som foljer, ar enbart handelser som kopierar/replikerar orginalet.

      Med tanke pa att jag personligen tycker att de stora s.k. oken-religionerna enbart ar sagor och att man inte kan ha mycket innanfor pannbenet att tro pa dom (min personliga asikt, inte en attack) sa ar kopismen mer logisk som en religion om man ser det ur ett faktabaserat perspektiv.

     • Så mycket nonsens, du förnekar dig aldrig…

      ”Men herregud manniska (pun intended) klarar du inte ens av en sadan simpel sak som att LASA INNANTILL? Till och med i text du sjalv citerar.
      ofta kannetecknat… INTE (alltid) kannetecknat… ”

      Din hjärnas tankegångar är helt obegripliga. Om jag gör ett påstående så står jag för detta, inte för alla märkliga tolkningar i utkanten eller i komplementmängden. Vi har haft liknande diskussioner förut, du klarar inte att läsa ett inlägg utan att vantolka och göra det till halmgubbar.

      ”Man behover inte vara religos for att tro att nagot skapat livet. Hort talas om big bang? String theory?”

      Nej och det har jag heller inte påstått. Har du fortfarande inte googlat på kausalitet? Du tror att om pilen går i ena riktningen i ett påstående så gäller per automatik det omvända. Det gör det sällan, bara i din förvirrade hjärna.

      ”Om universum nu skapades ur ingenting i ett big bang senario, sa finns det ETT orginellt skapande ogonblick, och allt annat som foljer, ar enbart handelser som kopierar/replikerar orginalet.”

      Detta var det dummaste jag hört. Universum har utvecklat sig från big bang, det lilla universum som fanns strax efter skapandet har knappast ”kopierats”. Eller hävdar du att allt vi ser omkring oss är en massa big bangar?

      ”Med tanke pa att jag personligen tycker att de stora s.k. oken-religionerna enbart ar sagor och att man inte kan ha mycket innanfor pannbenet att tro pa dom (min personliga asikt, inte en attack) sa ar kopismen mer logisk som en religion om man ser det ur ett faktabaserat perspektiv.”

      Det finns knappast något faktabaserat i en religion, religionen behövs för de som inte kan eller vill förstå fakta. Kopimismen är ett stort skämt. Faktum är att det är så roligt att jag för en gångs skull kan tycka att skattebetalarnas pengar ändå går till något vettigt eftersom piratpartisterna uppför sig som internets narrar och gycklar oss med sådana infernaliskt sjuka skämt som kopimismen. Om det bara vore detta så OK, då kan ni få en del av mina skattepengar. Tyvärr är det mer än så.

     • Oj trollrekord där nejtillpirater. Kul att du visar ditt riktiga tryne emellanåt.

     • Ja, YesToPP tangerar nog rekord i trolleri. Jag kan knappast anklagas för att trolla i min egen blogg, eller hur?

     • Klart att du kan. Det syns direkt på din debattstil. Bra att du visar gång på gång för folk att du inte har något konkret att komma med utan att du bara kan dribbla och ducka.

     • När det gäller figurer som YesToPP så kan man inte ta till silkesvantarna. Personen i fråga har en mycket ful debattstil och då händer det ibland att man tar i lite extra.

     • Hahaha. Du duckar och dribblar ju bara hela tiden, nejtillpirater. Finns inga ”hårdhandskar” så långt ögat ser.

     • @Urban/NTP

      ”Personen i fråga har en mycket ful debattstil”

      LOL Tror du misstar mig for dig sjalv. Din debattstil ar enbart ful, hela tiden. Guilt-by-association, rena logner, halmgubbar, fortal etc. etc.

     • @Urban/NTP

      ”YesToPP tangerar nog rekord i trolleri.”

      Ar hysteriskt roligt att se dig skriva nagot sa korkat. Fraga de flesta som debatterar med dig, och 90% skulle direkt saga att det ar du som konstant trollar.

      ”kan knappast anklagas för att trolla i min egen blogg”

      LOL Hela din blogg ar ett enda stort trollande. Det ar ju uppenbart.

     • @Urban/NTP

      ”Om jag gör ett påstående så står jag för detta, inte för alla märkliga tolkningar i utkanten eller i komplementmängden.”

      Det var ju inte ett pastaende. Du baserade en analys pa ett citat. Att du inte ens klarade av att lasa detta citat ar inte mitt problem, det ar ditt.

      ”Vi har haft liknande diskussioner förut, du klarar inte att läsa ett inlägg utan att vantolka och göra det till halmgubbar.”

      Ja, diskutioner dar ALLA utom just du tolkar ett inlagg pa samma satt. Hmm… Maste vara alla andra som gor fel da eller? Snacka om att det ar DIN hjarna som fungerar pa ett obegripligt satt. Beratta garna hur jag vantolkat det du skrev. Skulle vara intressant att se hur det kan tolkas pa annat satt. Skulle aven vara roligt att se dig forsoka forklara hur detta pa nagot satt skulle vara en halmgubbe.

      ”Nej och det har jag heller inte påstått”

      Inte? Du skrev ju precis innan att:

      ”Om man är religiös så kan man ju däremot tro att gud eller något annat har skapat alla de mekanismer som finns i människan och andra livsformer.”

      Detta innebar att man enbart kan tro att ”nagot annat” skapat livet om man ar religos. Detta ar vad du skrivit, eller inser du sjalv inte vad du skriver? Det ena utesluter inte det andra.

      ”Du tror att om pilen går i ena riktningen i ett påstående”

      Detta beror helt och hallet hur det SKRIVS. Ibland undrar jag hur det kan komma sig att jag har battre forstaelse av det svenska spraket an nagon som bor i Sverige.

      Mark vad du skrev: ”Om man är religiös så kan man ju däremot” Det blir annu roligare nar du tar upp kausalitet. Du har ju i inlagg efter inlagg visat att logik INTE ar din starka sida. Om man ar religos = orsak… kan man daremot tro = verkan. Orden du valjer gor ju att kausalitetslogik inte kan anvandas for att andra riktningen pa pilen. Om och Daremot skapar ju dessa las.

      Hur vill du vanda pilen? Om gud finns sa kan man vara religos?
      ergo:Sa man kan inte vara religos om gud inte finns?

      Detta blir ju annu roligare nar man tanker pa alla dina uttalande om hur du arbetat manga ar med programmeringssprak. Hort talas om if-else-statements? lol

      ”det lilla universum som fanns strax efter skapandet har knappast “kopierats””

      Nu ar det materian vi pratar om, inte skapandet av det, utan omvandlingen/replikationen. Varme omvandlades till subatomic particles. Dessa ar sadana saker som protoner, neutroner och elektroner. Dessa ar byggstenarna till allt vi ser. Dessa kan vara sjalvreplikerande, och kopiera sig sjalva. Vi har saker sa som celler, dna m.m. som dagligen replikerar sig sjalva pa ett eller annat satt.

      ”Det finns knappast något faktabaserat i en religion, religionen behövs för de som inte kan eller vill förstå fakta”

      Att du inte inser hur absurt detta uttalandet ar. Hur manga religoner (dock ej oken-religionerna) baserar sig inte pa upplysande? Buddismen t.ex. har manga fakta som den baserar sig pa.

     • ”“Om man är religiös så kan man ju däremot tro att gud eller något annat har skapat alla de mekanismer som finns i människan och andra livsformer.”
      Detta innebar att man enbart kan tro att “nagot annat” skapat livet om man ar religos. Detta ar vad du skrivit, eller inser du sjalv inte vad du skriver? Det ena utesluter inte det andra.”

      Du är helt hopplös att resonera med. Hur sjutton tänker du egentligen?

      Jag skrev:

      ”Om man är religiös så kan man ju däremot tro att gud eller något annat har skapat alla de mekanismer som finns i människan och andra livsformer.”

      Detta innebär bara det jag skriver, att någon som är religiös kan tro något. Det säger INGET om huruvida någon som INTE är religiös kan tro något. Du har ett helt hopplöst sätt att läsa text. Det troliga är att du gör det med flit för så konstigt har jag svårt att tro att någon resonerar.

      Vad hakar du upp dig på? ”däremot” – det kan ofta betyda ”å andra sidan”.

      Ditt problem är att du försöker hitta en möjlig vantolkning i utkanten av det man skriver och sen göra detta till någon form av argumentationsfel hos den du debatterar mot. I själva verket är det bara en väl dold halmdocka alternativt en grav brist i din kognitiva förmåga.

     • @Urban/NTP

      ”Det säger INGET om huruvida någon som INTE är religiös kan tro något.”

      ”Vad hakar du upp dig på? “däremot” – det kan ofta betyda “å andra sidan”.”

      Tank efter vad du skrev igen. Om vi nu anvander ditt ”a andra sidan”.

      OM man ar religos sa kan man a andra sidan tro att gud eller nagot annat…

      Du har som sagt tidigare visat att logik inte ar din starka sida.

      ”alternativt en grav brist i din kognitiva förmåga”

      Det ar ju snarare du som har bristande kognitativ formaga. Detta har du ju uppvisat i MANGA inlagg.

      Nagon som utan vidare anklagar nagon som valdtacktsman utan atal eller fallande dom har inte mycket trovardighet i mina ogon. Det ar helt enkelt fortal.

      https://christianengstrom.wordpress.com/2012/04/07/kopimism-2-det-blir-aldrig-som-man-tankt-sig-men-ofta-bra-anda/#comment-21134

    • Vi andra tycker att nyskapande är viktigare och bättre än att kopiera. Men det är olika vad man uppskattar, innovation och framsteg eller att kopiera det gamla….

     • Så du medger alltså att artister borde få betalt för det arbete de utför, inte det arbete de redan har utfört och fått betalt för?

      Varför är du då för upphovsrättslagar som sträcker sig över ett sekel?

     • Nu förstår jag intehur du menar? Jag tycker det är rimligt att musik – och filmbolag har samma rätt som alla andra företag att själva bestämma över pris och avtalsvillkor. Det är ju grunden för en sund marknadsekonomi.

     • Om jag som programmerare går till ett föreag och skriver en bit mjukvara åt dem, då kommer de betala mig en timlön. Resultatet av det arbetet, det kan de kopiera ett oändligt antal gånger. Alltså är det bara arbetet för att skapa en master som är värt något i en marknadsekonomi, aldrig kopiorna.

      Det är inte företagen som sätter priserna i en marknadsekonomi – det är marknaden. För dyrt och folk köper inte. För billigt och tillgången äts upp av efterfrågan. Vad händer dock om tillgången är oändlig? Priset borde då sjunka till noll.

      Det du beskriver, där företagen sätter priserna, kallas kartellbildning, oligopol eller monopol.

     • Ja det är marknaden som sätter priserna – den LAGLIGA marknaden.

      Det är många företag som har anställa som programmerar för timpenning. Men när man gjort ett bra program så vill man förstås sälja detta i så många exemplar som möjligt. Värdet ligger alltså inte i timpenningen för originalet utan i den vinst man får från försäljningen av lagliga kopior. Det här fattar ett litet barn.

     • *Asgarvar*

      Om du visste något om programmeringsbranchen så hade du vetat att 95% av oss inte jobbar med att programmera säljbar mjukvara… 🙂

     • Ännu en gång visar piratkramarna att de inte förstår konceptet med ”värde”. En programmerare skapar inte något värde! Det enda ni gör är en formatförändring, från en kravspec till kod. Ungefär som att konvertera en CD-skiva till en MP3-fil.
      Programmerare är ju en sån blivande relik, ungefär som isutkörare och hästuppfödare. Antingen blir jobbet utfört från länder med lägre löner och bättre utbildad arbetskraft, eller så blir det ersatt av nya tekniker för att konvertera från kravspec till kod.

     • Antingen jobbar man med att ta fram programvara som säljs eller används i olika konsumentprodukter som sedan säljs.

      Om ett företag säljer en kabeltvbox som exempel och lägger ner tusentals timmar på utveckling av den inbyggda programvaran så tjänar man ju pengar på att boxen säljs och då vill man sälja så många som möjligt. Man vill ju absolut inte att en konkurrent ska kunna sno mjukvaran rakt av och sälja en kopia av boxen med kopierad programvara till halva priset.

      Du verkar inte ens förstå grundläggande resonemang kring upphovsrätt och hur företag får igen sina investeringar.

     • Lol – mata in en kravspec i en dator och få ut en kodsnutt! Hahaha. Du är ju rolig du. Det lär vara minst lika svårt som att en dator autonomt skulle kunna skapa (i människors öron) intressant musik eller måla vackra, nyskapande konstverk. Visst – den dagen blir säkert kreativt skapande helt kostnadsfritt – även själva jobbet som utförs. Idag är ju själva jobbet i princip det enda som behöver finansieras för kreativt skapande.

      Behövs inga byråkrater som äger ”rättigheter” till arbetena längre.

     • Protip: Majoriteten av kod som används i ex kabel-TV boxar är Fri mjukvara (ex. Linux)…

      Sen finns det ju den där gigantiska mängden programmerare som jobbar som konsultbolag eller internprogrammerare och jobbar med kod i intranät, specialiserad styrlogik för programvara etc… Det är en anledning till att bl.a. FORTRAN fortfarande är eftertraktat.

      Iofs så har mängden internkod minskat, men det beror på att generisk billig mjukvara har blivit tillgänglig för styrlogik etc (dvs Linux och öppen källkod).

     • Wertigon….

      ”eller internprogrammerare och jobbar med kod i intranät, specialiserad styrlogik för programvara etc… ”

      Ja där blev det tydligt att du åtminstone inte jobbar med programvara. Kul begrepp du hittat på. ”internprogrammerare”, ”kod i intranät”, ”specialicerad styrlogik för programvara”.

      LOL

     • @ Påskägget – ännu en gång visar ni piratkramare att ni kan de ämnena ni pratar så högt om. Sedan lång tid tillbaka kan man använda grafiska modeller för att beskriva kraven, de grafiska modellerna används sedan för att automatgenerera kod Om du söker på SDL eller UML så kan du lära dig mer.
      Man kan också använda formella språk för att beskriva kraven.

      Men poängen var att programmerare inte tillför nåt värde i innovationsprocessen, de bara konverterar från ett format till ett annat.

     • Det är ju helt upp till dig om du vill sälja timmar eller färdig programvara. På samma sätt borde det vara upp till artisterna. Eller?

     • Problemet är ju välkänt nu – för att få igenom sina absurda modeller så vill piraterna tvinga bort avtalsfrihet och införa kulturdiktatur. Detta är så långt från mänskliga rättigheter och frihet man kan komma. Det skapar en utsugarmentalitet där det ska vara OK för pöbeln att göra vad man vill på andras bekostnad.

     • Det finns ingen frihet i avtal som drabbar tredje part negativt: Då Anna och Bertil kan avtala om att hindra uppfinningsrike Christian från att konkurrera med deras verksamhet.

      Det är upphovsrätten som är kulturdiktatur. Kultur och kunskap kan med hjälp av upphovsrätten låsas in godtyckligt. Piratpolitik är tvärt om – fri kultur. Inlåst kultur – fri kultur. Hur svårt är det att se skillnaden på vad som är mest fritt av de två?

     • Det leder till ett oacceptabelt övervakningssamhälle att i modern tid försöka hindra kopiering.

      Du kan helt enkelt inte räkna med att i efterhand tjäna pengar på tidigare arbetsinsats. Du får se det som reklam för ditt framtida arbete. Det vore ”enklast” för företagarna i alla brancher om de fick ha lite godtyckliga ”rättigheter” som hjälpte dem att tjäna pengar. Men nån stans får man dra gränsen för vad som är acceptabla kostnader för allmänhetens frihet – och den gränsen har upphovsrätterna för längesen passerat.

     • ”Så du medger alltså att artister borde få betalt för det arbete de utför, inte det arbete de redan har utfört och fått betalt för?”

      Varför vill du och FG tvinga fram affärsmodeller istället för att låta upphovsmännen bestämma frivilligt precis som i alla andra branscher?

      Om jag vill köpa en bil så vill jag först veta vad det är jag lägger pengarna på, jag vill inte ge 300 000 till ett bilföretag för att sen komma och hämta bilen 5 år senare när de utvecklat en ny modell.

      Det finns ju många som jobbar med musik och film med månadslön, andra är mer frilansare och får betalt när de gjort något bra för att det då finns en efterfrågan. Andra får betalt i förskott och provision på det man sedan säljer. Varför ska inte olika modeller få finnas samtidigt? Varför vill ni pirater förbjuda avtalsfrihet? Piraternas logik är ju uppenbart skev, det är som att fila till pusselbitar så att de ska passa på fel plats i ett pussel.

      Ni får helt enkelt acceptera att ert kommunisttänk inte har något brett stöd i samhället. Ni hade 0.65% i senaste riksdagsvalet. Gläd er åt detta, detta var er höjdpunkt. Nu är det dags att dra sig tillbaka med svansen mellan benen och erkänna att ni var fel ute, alternativt att ni fortsätter att bete som värsta rättshaveristerna.

     • Kommunisttänk?

      Liten tillgång men stor efterfrågan -> Höga priser
      Stor tillgång men liten efterfrågan -> Låga priser
      Oändlig tillgång leder då således till oändligt låga priser.

      Marknadsekonomi 101.

     • Ja, på en LAGLIG marknad. Finns ingen efterfrågan så sker ingen försäljning men heller ingen piratkopering, inget snatteri, inga bankrån eller maffialiknande verksamhet. Marknaden utgörs av människor som följer spelreglerna i samhället, dvs följer gällande lag. Det andra är kriminalitet och ska bekämpas.

     • Tja.. Du kan ju försöka leva efter gamla mossiga utdaterade tankesätt. Resten av världen har dock redan sprungit ifrån dig. Allmännheten skiter i om det är lagligt eller inte att ladda ner, de laddar ner vilket som, och lär inte sluta med det. Att fortsätta förbjuda ickekommersiell fildelning är ungefär lika produktivt som att förbjuda bilar för att bevara hästnäringen.

      Den dagen det finns lagliga tjänster som på allvar kan konkurrera med TPBs enkelhet, den dagen kommer fildelningsproblemet vara löst. Problemet är bara att man då måste ändra upphovsrättslagarna rätt så rejält för att få till vettiga tjänster. Det är det PP jobbar för.

     • ”Att fortsätta förbjuda ickekommersiell fildelning är ungefär lika produktivt som att förbjuda bilar för att bevara hästnäringen.”

      Den jämförelsen haltar betänkligt. Musik och filmbranschen har inget emot att andra aktörer producerar egen musk och film och skänker eller säljer i godtycklig form. Det du jämför med skulle motsvara att musik och filmbranschen skulle förbjuda andra att göra detta men det gör man inte.

     • Musik och filmbranchen hindrar distributionsnäringen att konkurrera då de har ensamrätt för spridning. Hur svårt kan det va?

     • Problemet här är fortfarande;

      1. Branschen säljer inte musik. De säljer kopior på musik.
      2. TPB erbjuder tillgång till dessa kopior på ett bättre, enklare och smidigare sätt än ”authorized channels”.
      3. Anledningen till att branchen inte kan erbjuda kopiorna enklare, smidigare och bättre är för att den sitter fast i ett nät av upphovsrättslagar som bakbinder den.

      Att i det läget gå in och klaga på den olagliga fildelningen är lite grann som att klaga på att det är för mycket rök i en skogsbrand…

     • Vill du ha det som i USA där lagen används som slagträ av storbolag för att banka skiten ur nystartade entreprenörer? Ett sånt system är lika konservativt som Sovjet. Enda skillnaden är att i ena systemet är det parti-elit som bestämmer och i det andra systemet är det en företags-elit som bestämmer. Same shit, different name..

     • Och i vårt depraverade land – i väntan på en effektiv brottsbekämpning, är det pirateliten som försöker bestämma. Same shit, different name. Pöbeln ska inte få bestämma via pöbelhandling utan endast via demokratiskt inordnade val och normal opinionsbildning via politiker och media.

     • Pirateliten? Ha ha ha. Vilket elit då? De sunkiga ungdomarna på sina pojkrum? Vilken elit va 😀 Ja du är rolig du nejtillpirater.

      ”Effektiv brottsbekämpning”. Om vi lägger till det på övervakningen som ni antipirater vill ha så ÄR det snart en amerikansk utpost vi lever i. Det är tillräckligt illa att polisen förbjuder kulturyttringar som de inte har råd att efter eget huvud ”garantera säkerheten för”. Corporatocracy – Free Speech 1-0…

 4. Kopimismen, haha.

  • Mm pass på o skratta så vinner vi snart 😉 Etablissemanget skrattade åt trädkramarna en gång i tiden vetdu. Mp har varit i riksdagen så länge nu att ingen längre skrattar åt dem. Piraterna kommer redan in i församlingar bara några få år efter grundandet. Då kan man fråga sig hur vettigt det är att skratta åt egentligen. =)

   • SD kom in i riksdagen 2010 istället för PP, vad säger det dig då?

    • Att ganska många väljare tycker att vi har en misslyckad integrationspolitik. Hur långvariga de blir lär vi väl få se.

 5. Intressant artikel! Det är onekligen ett skrämmande perspektiv att PP nu per definition förespråkar teokrati istället för demokrati.

  • Jag hittade artikeln via en länk från en kommentar i ”Pirate MEP”s forum.

   ”Någon gubbe som ondgör sig över kopimismen”

   Tänk om denna omogna individ istället skulle ta och läsa och begrunda den oerhört kloka artikeln. Men detta kan ju faktiskt kräva eget arbete, bättre att kopiera andra piraters ogenomtänkta åsikter i frågan…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: