The Pirate Bay blockeras i Storbritannien

Högsta Domstolen i Storbritannien har bestämt att The Pirate Bay måste blockeras av ISP:erna.

BPI’s chief executive Geoff Taylor said: ”The High Court has confirmed that The Pirate Bay infringes copyright on a massive scale.

”Its operators line their pockets by commercially exploiting music and other creative works without paying a penny to the people who created them.

”This is wrong – musicians, sound engineers and video editors deserve to be paid for their work just like everyone else.”

Föga förvånande, det kommer att bli mer av den här varan och det är bara en tidsfråga innan det blir ett nytt och massivt tillslag mot TPB som fortsätter trots i laga kraft vunnen dom mot de ansvariga. Man är ju uppenbarligen rent korkade som fortsätter, men det strömmar väl in grova pengar på reklamintäkter och det är frestande att fortsätta så länge som möjligt. Man har ju fått löjligt låga fängelsestraff och pengarna till böter har man ju lyckats gömma undan i skatteparadis, i alla fall hittills. Man tänker sig  väl att det är OK att sitta av något år i fängelse och sen komma ut och leva i sus och dus på tjyvpengarna. Men förr eller senare kommer rättvisan att ha sin gilla gång och de ansvariga lär få betala på sina skadestånd resten av livet.

När det gäller Sunde & Co så kan man förstå att det är pengarna som driver dem. Men vad är det som driver ett svenskt politiskt parti, Piratpartiet, att hjälpa Pirate Bay med att fortsätta med sin kriminella verksamhet? Storhetsvansinne? När det gäller ”Pirate MEP” Christian Engström så kan jag tänka mig att det är ganska glassigt att jobba som EU-parlamentariker med hög lön, uppmärksamhet i media och många förmåner. Detta vill man förstås bibehålla till varje pris. Dock är det en skandal att det i Sverige kan finnas politiska partier som i aktiv gärning bidrar till lagbrott. Jag förutsätter att man så småningom kommer att tvingas att upphöra med detta, pss som piratpartiet i andra länder har fått göra efter domstolsbeslut.

Komplettering 2012-05-01:

Enligt en artikel i The Guardian:

According to record labels, The Pirate Bay generated up to $3m (£1.8m) from advertising last October by making 4m copies of music and films available to its 30 million users worldwide. The site has 3.7 million users in the UK, according to comScore.

Verksamheten är ju enorm om man ser till den totala omfattningen. Inte konstigt att Sunde & Co inte knorrar så mycket om fängelsestraff, när man kommer ut så har man väl gömt undan skattesmitar/tjyvpengar så att man kan leva i lyx resten av livet, ungefär som för en bankrånare som lyckats gräva ner bytet och kan komma åt dem utan att polisen kan göra något åt det.

Mr Justice Arnold said in a written judgment in February: ”In my judgment, the operators of [The Pirate Bay] do authorise its users’ infringing acts of copying and communication to the public. They go far beyond merely enabling or assisting.

”I conclude that both users and the operators of [The Pirate Bay] infringe the copyrights of the claimants … in the UK.”

Märkligt att i stort sett hela världen kommer till samma slutsats – att TPB:s verksamhet idag ÄR olaglig och ställer till med mycket stor skada för innehavarna av upphovsrätten. Men piratpolitrukerna vill aldrig inse detta, nej, dagens TPB, med den teknik som används i just denna millisekund, är ju inte prövad i domstol och ska alltså anses laglig.

Det är verkligen tur att resten av världen inte tillämpar piratlogik! Om någon skulle kopiera Anders Behring Breiviks handlingar (om han nu är skyldig…) men använda en 3.5 tums hårddisk som mordvapen så skulle man med piraters logik (speciellt rabiata Fredrikas) kunna hävda att personen är oskyldig. För det finns ju inga i laga kraft vunna och prejudicerande domar som säger att det är olagligt att mörda personer med en 3.5 tums hårddisk, eller hur? Förresten, var är piraternas protestrop i fallet Breivik? Enligt oskuldspresumtionen är han ju oskyldig fram tills fällande dom i högsta instans. Och även om han fälls så går det ju enligt Fredrika inte säga att det är brottsligt, innan det finns prejudicerande domar. Men hela världen utropar ju honom som skyldig, var är piraternas massiva protester?

Oskuldspresumtionen blir ju viktigare ju allvarligare brott det handlar om, konsekvenserna av att ha blivit oskyldigt dömd blir ju värre med allvarligare brott. Hela världen borde ju kräva att Breivik skulle rubriceras som ”misstänkt” och även om han fälls och domen överklagas så skulle det vara massiva protestaktioner angående att massmedia, politiker, ja hela världen, utmålar honom som skyldig ända tills det finns i laga kraft vunnen dom i högsta instans. Men piraterna protesterar ju inte. Man bryr sig ju egentligen inte så mycket om oskuldspresumtionen, då skulle man väl tillsammans med Anonymous dra igång demonstrationståg angående utropandet av Breivik som skyldig. Nej det enda man bryr sig om är ju att hitta förevändningar som på något kreativt sätt skulle kunna göra piratkopieringen till laglig. Frånvaron av protester i fallet Breivik tillsammans med piraternas ropande om oskuldspresumtionen, brevhemligheten, integritet osv – i fallet illegal fildelning – är ju rent löjeväckande.

Se även Dn Svd Aftonbladet IDG

Och ”Pirate MEP” Christian Engström har mage att påstå att det är en myt att Piratpartiet är ett fildelarparti. Via sin support av TPB visar de ju mycket tydligt att detta inte är en myt.

Holländska Piratpartiet tvingades ta ner proxy mot The Pirate Bay

13 April kom ett domstolsutlånade om att holländska Piratpartiet måste stänga ner sin proxy mot The Pirate Bay eller betala böter på 10 000 euro per dag. Man vågade inte göra annat än att ta proxyn offline.

Det är nu bara en tidsfråga innan motsvarande händer för svenska Piratpartiet som levererar bandbredd till TPB som en politisk handling. TPB lär knappast vara beroende av den bandbredden utan har råd med att köpa in den på annat håll. Det är alltså enbart en politisk handling i form av lagtrots från Piratpartiets sida. En normalbegåvad person inser dock att man inte kan använda vare sig ett politiskt parti eller en religion (Kopimismen) som förevändning för att begå brott, Piratpartiet använder sig av bägge alternativen samtidigt.

Undrar vad som kommer härnäst från Piratpartiet? Man verkar ha otur när man tänker för vare sig leveransen av bandbredd till TPB eller Kopimismen verkar ha bromsat medlemsraset.

Piratgruppen Fairlight om dagens snyltarkultur och kommersiellt mord

IDG skriver om piratgruppen Fairlight som från slutet av 80-talet knäckt och spridit hundratals dataspel. Man skryter om hur svårt och hårt arbete det var. Att det var olagligt verkar man inte ha några problem med. Intressant är dock vad man tycker om dagens piratkultur:

Man kan hävda att nutida fenomen som The Pirate Bay har rötterna i scengrupper som Fairlight. Men varken Pontus eller Magnus mycket till övers för dagens piratkultur. Det som var en tekniskt krävande hobby för entusiaster har ersatts av en själlös snyltarkultur, menar de.

Även om jag anser att det är fel och olagligt att knäcka spel och sprida så är det ju faktiskt en teknisk utmaning, ett arbete som måste utföras. Dagens snyltarkultur är något helt annat. Att kopiera en fil kräver ju inget arbete, några klick bara. Detta ”arbete” anses av dagens ”generation gratis” vara kulturskapande (enligt Piratpartiets ordförande Anna Troberg), se föregående inlägg. Vidare:

Den tekniska utmaningen i att knäcka ett spel har jag stor respekt för. Men det som sker i dag har jag väldigt svårt att försvara. Vilken idiot som helst kan rippa en film och ladda upp på Pirate Bay, som dessutom tjänar pengar på det. Det är inget annat än kommersiellt mord på dem som faktiskt tillverkar grejerna, säger Pontus Berg.

Pirater gillar inte när man liknar piratkopiering vid stöld. Här kallar man det kommersiellt mord. Men det är ju precis vad det handlar om!

Inget EU-hinder för ipred-lagen

Idag har EU-domstolen gett grönt ljus för svenska ipred-lagen, vilket bör innebära att det äntligen är slut på förhalandet av utlämnande av identiteten bakom IP-nummer för personer som är misstänkta för fildelningsbrott. EU-domstolens beslut är knappast förvånande men det är en stor skandal i sig att det överhuvudtaget går att förhala brottsbekämpande åtgärder så länge.

Ända sedan 2009 har 5 ljudboksförlag försökt få internetoperatören Ephone att lämna ut uppgifter. Ett ännu värre fall  är förstås The Pirate Bay, där ett tillslag genomfördes 2006 och först i år, 2012,  vann domarna laga kraft. Tyvärr ligger de kriminella hela tiden steget före men rättvisan brukar segra till slut. Det tråkiga är att innan rättvisan hinner ikapp så hinner brottslingarna ställa till med en enorm skada för brottsoffren.

Dn Svd Aftonbladet IDG Piratpartiet

Piratpartiet överdriver som vanligt:

Kortsiktigt kommer beslutet att få påtagliga negativa konsekvenser för en hel generation kulturskapare och kulturälskare, säger Troberg. I slutänden kommer det dock bara att att leda till att fler och fler vänder sig mot upphovsrättsindustrin och istället väljer att stödja fria kulturskapare och organisationer som arbetar för att främja fri kulturspridning. Framtiden kommer att vara öppen, inte stängd.

Vilka är denna generation av kulturskapare Anna Troberg skriver om? Är detta ännu en lek med ord likt att kalla pirater för kulturdelare? För det hon egentligen menar är ju att beslutet kommer att få negativa konsekvenser för piraterna, alltså för kultursnyltare och inte för kulturskapare. Ingen kulturskapare kommer att uppleva något negativt för enligt gällande lag så står det helt fritt för kulturskaparna att välja i vilken form man vill tillgängliggöra sina verk – mot betalning, skänka bort mot donationer eller olika typer av licenser som Creative Commons. Problemet är ju att piraterna bara godtar ”licenser” av typen ”sno en kopia, betala om jag har lust men jag skulle ju ändå inte ha köpt”.

Och vilka fler och fler är det som vänder sig emot ”upphovsrättsindustrin? Piratpartiet har minskat med nästan 600 medlemmar bara den senaste månaden.

Piratrörelsen i Sverige är död

Då och då händer det att pirater inser fakta, denna gång är det piratbloggaren Gothbarbie som hävdar att Piratrörelsen i Sverige är död.

Visst är det lite snopet och smått komiskt att piratörelsen är död just i Sverige, i det land där den en gång startade via Piratpartiet? Kommer motsvarande att ske i övriga länder? Ganska troligt men vi får väl se.

Kanske kan en del av motionerna till vårmötet vända på detta (eller inte)?:

Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskolan

Bra, kritiskt tänkande verkar saknas bland flertalet pirater, man följer blint ledarna utan att vara insatta i frågorna. Om denna motion blir verklighet så kommer den ganska snart att utrota resterna av piratrörelsen

Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket

Först kom det analoga biblioteket, sen det digitala. Och efter det digitala? Tanken är hisnande…

Ett av delyrkandena är:

att utveckla biblioteken till att även innehålla verktygsbibliotek. Idén har prövats och fungerat på andra platser. Låt bibliotek låna ut enklare verktyg till personer som behöver dem till hemmahantverk eller ideella byggprojekt.

Åter till det analoga biblioteket alltså…

Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader

Med delyrkanden:

att Piratpartiet ska lägga till i sitt sakpolitiska program att främja en sänkning av riksdagsgränsen för partier från 4% till 2%

samt

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet skall anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti skall få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.

Det sista kanske skulle funka idag, PP fick ju 0.65% i senaste riksdagsvalet och efter detta har medlemstalet rasat. Men inför nästa val behövs nog något mer radikalt, typ att man inför delmandat…

Motion B20: Tillstånd för kameraattrapper

Man vill ha samma tillståndskrav för attrapper som för riktiga kameror. För de som är livrädda för attrapper, de kan ju vara riktiga kameror, huga!

Ja det finns ju mer, det här kommer nog att vända på PP:s negativa trend…

När ska piraterna ge sig angående lagligheten hos The Pirate Bay?

Jag upphör aldrig över att förvånas över hur piraterna resonerar, den s.k. piratlogiken. Det är en logik som inte förefaller vara logisk för vanliga människor. Speciellt tydligt har detta varit när det gäller The Pirate Bay. Beroende på vem man frågar bland piraterna så har man över tiden resonerat på lite olika sätt:

  • De är helt oskyldiga, det kan inte vara olagligt att driva en länksida/sökmotor (vilket inte var det som de dömdes för)
  • De ska betraktas som oskyldiga tills det finns en fällande dom (snacket innan domarna i tingsrätt och hovrätt). Oskuldspresumtionen.
  • De ska betraktas som oskyldiga tills domarna vunnit laga kraft (snacket efter domarna i tingsrätt och hovrätt, som då fortfarande kunder överklagas)
  • Domarna kommer att överklagas och det kommer att ta många år, fram tills ev. slutgiltig dom är det bara att fortsätta (men i hovrätten tog det stopp, prövningstillstånd i HD beviljades inte)
  • Killarna bakom är så smarta så det kommer aldrig att kunna bevisas att de gjort något olagligt (vilket visade sig vara fel, man har redan bestämt vilka kriminalvårdsanstalter man ska sitta på och de ska solidariskt betala 46 miljoner i skadestånd)

Nu anser väl de flesta att det inte längre finns några som helst tvivel angående att den verksamhet som TPB bedrev var olaglig. Det finns fällande domar som vunnit laga kraft, det går inte längre att överklaga. Sen kan man tycka vad man vill angående om lagen är korrekt utformad eller inte. Räcker det här för de mest inbitna piraterna? Nej det gör det inte, inget kommer någonsin att räcka.

Signaturen Fredrika, en oerhört rabiat debattör i piratforumen, hävdar att fortfarande att såväl gamla TPBs verksamhet som nuvarande är fullt lagligt enligt dagens rättssystem, eftersom det saknas prejudicerande domar (från HD).

Sen påstår jag att alla sorters verksamheter ses på som lagliga av vårt rättssystem, tills en prejudicerande dom fälls av en högre instans, som säger att den sortens verksamhet är generellt olaglig.

Det har fortfarande inte hänt.

Följaktligen så är både drift enligt dåtida modell, och nuvarande, fullt lagligt, enligt det rättssystem vi har i samhället. Att några individer har dömts för brott har ingen som helst relevans för det faktumet.

Men du har som bekant fortfarande inte förstått det där med vikten av prejudicerande domar, vilka är vad som avgör vad som är olagligt, dvs hur vårt rättssystem faktiskt fungerar. Det är därför det blir så mycket fel när du kommer med påståenden om juridiska detaljer.

Så, är du på det klara nu då med att Pirate Bay enligt vårt rådande rättssystem är en laglig sajt, liksom att drift av den är lagligt? Eller ska du fortsätta påstå att saker som inga prejudicerande domar säger är olagliga, är olagliga?

Intressant. Så enligt signaturen Fredrika är alltså gamla TPB:s verksamhet fullt laglig, enligt det rättssystem vi har i samhället. Märkligt då att de snart ska avtjäna sina fängelsestraff och betala 46 miljoner i böter. Det här går ju inte ihop – piratlogiken går inte ihop!

Självklart ska personerna bakom TPB betraktas som skyldiga, domarna har ju vunnit laga kraft. Självklart ska verksamheten betraktas som olaglig. När det gäller dagens drift av TPB så kan det finnas ett visst fog för att ifrågasätta om den verksamheten är olaglig, man har ju delvis ändrat tekniken genom övergång till magnetlänkar. Dock är lagen teknikneutral. Uppsåtet är samma som tidigare. Resultatet ur användarens synvinkel är samma (sök på deras sida, klicka på länken, filen hamnar på hårddisken efter ett tag). Enligt min bedömning är det bara en tidsfråga innan det kommer ett större tillslag mot dagens TPB, i flera länder samtidigt.

Angående oskuldspresumtionen förresten. Varje gång man tidigare antytt att TPB:s verksamhet är olaglig så har piraterna åberopat oskuldspresumtionen. Visst är det så att den gäller rent juridisk. Men vanligt folk har rätt till en subjektiv uppfattning om huruvida någon är skyldig eller inte. Och de allra flesta kan skilja på dessa uppfattningar:

  • Någon kan anses vara skyldig men om personen blir dömd eller inte är en helt annan sak
  • Man kan bli friad fast man är skyldig. I juridisk mening är man då oskyldig även om man har begått brottet. I dagligt tal är man då skyldig fast det gick inte att bevisa.
  • Det förekommer förstås ibland att personer döms fast de är oskyldiga. Man kan då alltså vara skyldig i juridisk mening fast man är oskyldig i dagligt tal. Ett rättssystem ska utformas så att den sannolikheten är väldigt låg, extremt låg när det gäller grövre brott med höga straff. Noll kan den aldrig bli. Framförallt gäller det att hitta en rimlig balans så att det inte blir så att det i praktiken blir omöjligt att fälla någon för brott för att det skulle kunna finnas en pytteliten risk för att personen ändå är oskyldig. DNA kan ha planterats på brottsplatsen. Vittnen kan ha ljugit. Personen själv kan ha erkänt trots oskuld pga psykisk störning. Man kan ha fått en dålig rättegång, svagt försvar osv. Ska man hårddra det så går det alltid att hitta på några helt osannolika förklaringar till att någon trots allt är oskyldig om man inte hittar en sådan rimlig balans.

Ta fallet Anders Behring Breivik. Det finns inte många personer i hela världen som anser att han är oskyldig. Det är ingen som skriker om oskuldspresumtionen. Självklart ska han rent juridiskt ändå betraktas som oskyldig tills domen har vunnit laga kraft. Massmedia beskriver det ändå som att han är skyldig, fast det i princip kan vara så att han bara är en galning som råkade vara där och tog på sig skulden för det som någon annan person kan ha gjort.

Någonstans måste man kunna ge sig och inse att man har fel. Signaturen Fredrika lär aldrig göra detta. Men man kan alltid hoppas.

Piratpartiet verkar vara inne på samma spår. Trots i laga kraft vunna domar mot personerna bakom TPB så fortsätter Piratpartiet att leverera bandbredd till TPB. Piratlogiken är inte logisk. Piratpartiet agerar inte logiskt. Man har en sådan skev uppfattning om hur vårt rättssystem fungerar att i stort sett inget kan övertyga dem om  att man har fel, alternativt så skiter man i vilket, man anser sig ha den fulla rätten att själv välja vilka lagar man behöver följa och vilka man kan bortse ifrån. Som stöd för sin märkliga uppfattning måste man då välja en helt absurd tolkning av juridiken likt hur signaturen Fredrika gör. Ett annat sätt är att starta en religion kring piratkopieringen – Kopimismen – och försöka gömma sig under religionsfriheten. Hur vore det om man istället skulle anamma vanligt sunt förnuft?

Mänskliga rättigheter och kostnaden för att bryta mot dem

Jag brukar normalt inte kommentera vad föredettingen Rick Falkvinge skriver. Dels för att det oftast är rena upprepningar av det som han tidigare skrivit, dels för att han ju är avpolletterad från Piratpartiets ledning, efter att ha skitit i det blå skåpet för sista gången, så det han skriver har ingen större vikt. Men nu råkade jag hitta ett inlägg som kan vara värt att kommentera (ja inte på hans blogg eftersom han utövar censur där).

Han uttalar sig angående påståendet om att det som skickas på internet kan liknas vid ett vykort, eftersom det är tämligen lätt att avlyssna på många olika sätt. Han tycker då att bara för att det går att avlyssna så innebär detta inte att man skall göra detta och sen kommer han till följande slutsats:

The conclusion here is that human rights do not depend on the cost of violating them. They are absolute. Just because it would be easy and cheap to violate somebody’s right to privacy when messages are transmitted on the net, that does not make the net a public place; the right to private correspondence still applies.

Men vad han egentligen menar är ju inte att de mänskliga rättigheterna är absoluta, utan att de rättigheter som piraterna väljer att erkänna och respektera är absoluta, för att därigenom kunna kränka andra mänskliga rättigheter, vilket artikel 30 förbjuder:

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Men om rättigheterna nu är absoluta, varför respekterar man då inte upphovsmännens rättigheter? Återigen, man vill välja och vraka bland lagar och rättigheter och ta det som passar och skita i resten. Men vad gör man då när en stor grupp av människor bryter mot mänskliga rättigheter såsom piraterna gör? Antingen gör man inget alls eller så agerar man för att försöka återta någon form av balans. Tyvärr innebär ju detta att man urholkar vissa mänskliga rättigheter på samma sätt som de kriminella redan gjort för egen vinning. Det här är en form av naturlag som leder till ett mer och mer övervakat och krångligt samhälle. Men finns det något alternativ? Att ge upp för kriminalitet, snylteri och fusk är inte heller ett bra alternativ.

En sak ska man dock komma ihåg, först kommer den kriminella handlingen, sedan kommer åtgärden. Det är ingen som tvingar människor att begå brott. Men när det görs upprepat så leder det ofelbart till inskränkningar som drabbar alla. De kriminellas handlingar skadar alltså både direkt och indirekt. Kriminalitet handlar ofta om ansvarslöshet. Någon annan får ta konsekvenserna. Tänk på dig själv. Vad som händer sen med brottsoffren är väl någon annans problem. Vad som händer med samhället och skärpta lagar är väl någon annans problem. Bara jag, brottslingen, kan skaffa mig något så enkelt och billigt som möjligt på kort sikt. Märkligt att Rick Falkvinge kom till en slutsats som han sedan i praktiken inte kan stå för.

Pirate MEP Christian Engström om kopimismen och påsken

Piratpartiet verkar gå på tomgång nu och då passar ”Pirate MEP” Christian Engström på att propagera för kopimismen under påsken. Vad han inte verkar förstå är att kopimismen är direkt skadlig för partiet, eftersom ingen vettig person kan ta kopimismen på allvar, och absolut inte i termer av religion.

Piratpartister saknar förmåga att skilja mellan rätt och fel – det är ju det som ligger till grunden för hela fildelningspolitiken. Man saknar också förmågan till strategiskt tänkande. Rick Falkvinges utspel om att barnporr är information och allt innehav av barnporr ska legaliseras gjorde troligen att PP missade mandat i riksdagen. Kopimismen är mer harmlös – vad knäppskallar tillber stör inga andra – men det förlöjligar partiet, politiken, ledarna och medlemmarna. Barnporren och kopimismen är helt väsensskilda i övrigt men bägge visar tydligt på bristen på omdöme i partiledningen.

Edit 2012-04-06:

Ulf Lönnberg har skrivit en mycket bra artikel om kopimismen på Newsmill. Bl.a.:

Katherine Cash, religionsfrihetsexpert på Svenska missionsrådet, har förståelse för (Dagen 22/3) ”att Kammarkollegiet gav kopimisterna status som samfund — eftersom de uppfyllde alla formella krav. Myndigheter har inte till uppgift att bedöma vad som är en genuin tro. — Däremot tycker hon att det är problematiskt att lagen är skriven så att man måste använda sig av ett religiöst språkbruk för att kunna få juridiskt skydd för sin övertygelses skull.”

och

Det är dock problematiskt att Gustav Nipe säger att ”gränsen mellan religion och politik är svår att dra” (intervju i Dagen 22/3). Han säger också: ”att politik och religion går in i varandra, inte minst i Mellanöstern” och lägger till: ”Det är bara vi i Norden som är så extremt sekulariserade att vi drar en så skarp gräns.” Gustav Nipes reservationslösa referens till Mellanöstern är oroande i det att han inte uttrycker behovet av en klar gränsdragning mellan religion och politik. Kopimisterna kan uppenbarligen se teokrati som ett verksamt medel i missionsarbete. Gustav Nipe försätter därmed sitt politiska ungdomsförbund och hela Piratpartiet i en prekär dager.

och

Vi minns pingstpastor Åke Greens predikning som belyste sitt samfundsperspektiv genom att tala emot homosexualitet. Åke Green friades i den rättsliga prövningen. Det rättsfallet lyfter Gustav Nipe fram när han förklarar hur Kompimistsamfundet i religionsfrihetens namn ska kunna fildela fritt på nätet. Så snart någon medlem i Kopimistsamfundet åtalas för olaglig fildelning ska Gustav Nipe åberopa religionsfriheten.

Man åberopar ytterst tveksamma handlingar av människor som ett skäl till att man själv som politiskt parti skulle kunna använda religionen som ett verktyg som vilket som helst. Det visar ännu en gång på att man visserligen är uppfinningsrik men totalt saknar förmågan att förstå etik och moral, vad som är rätt att göra mot andra och under vilka förevändningar.

Och sen skriver han:

Gustav Nipe annonserar under på Blocket efter en äldre eller en ny kyrka i Mälardalen eller i Skåne. Hans samfundsmedlemmar har självklart lagstadgat skydd att leva och verka i enlighet med sin övertygelse inom lagens ramar var och när de vill.

Jag lyckades hitta den här annonsen.

Vi är att växande trossamfund som söker lokal att hushålla i.

Därför letar vi nu efter en gammal kyrka i mälardalen eller i skåne att förvärva.

Byggnaden behöver inte vara i toppskick.

Hör gärna av dig på mail!

Med varma hälsningar
Gustav

Tydligen har man inga gränser för när idiotin upphör. Tror man att detta skulle gynna piratrörelsen i det långa loppet så kan man helt enkelt inte ha alla getter i hagen. Det börjar nästan kännas som att det Gustav Nipe och Piratpartiet skapar via kopimistförbundet är en ren och skär sekt.