Fängelse hotar knappast en halv miljon fildelare

Enligt artikel från TT idag:

Det räcker med ett drygt tiotal fildelade filmer för att åklagaren ska kräva fängelse.

Den praxis som växt fram pekar mot att en halv miljon svenskar nu riskerar fängelse för sin fildelning.

SvD Dn Aftonbladet

TT:s journalistik blir bara sämre och sämre. Artikeln verkar dessutom vara skriven av en pirat och det framgår tydligt när man sen citerar den s.k. ”nätforskaren” Måns Svensson:

Nätforskaren Måns Svensson är doktor i rättssociologi vid Lunds Universitet och han räknar med att omkring en tredjedel av fildelarna är så aktiva att de riskerar fängelsestraff med den praxis som utmejslats. Den bedömningen grundar han på de enkäter som genomförts inom ramen för nätforskningsprojektet Cybernormer.

– Man får anta att de som ägnar sig åt så här omfattande konsumtion snabbt når upp till en distribution som motsvarar vad som krävs för att dömas till fängelse. Det tyder på att närmare en halv miljon svenskar har begått upphovsrättintrång på ett sådant sätt att de kan förvänta sig fängelse om de ertappas, säger Svensson.

– Men det är ingen reell fängelserisk som de här fildelarna är utsatta för. Dels därför att åklagarna inte har resurser att utreda, dels därför att det inte finns samhällelig acceptans för att lagföra en halv miljon människor för ett brott som gemene man inte anser vara särskilt allvarligt.

Ja här kommer då piraternas sedvanliga överdrifter. Här återkommer jag till jämförelser med andra brott. Varför inte ta brottet fortkörning, ett mycket allvarligt brott eftersom överträdelse kan kosta människoliv. Här vet vi att nästan alla notoriskt kör fortare än det står på skyltarna och om man ser till alla vansinneskörningar man själv upplever dagligen när fartdårarna kör om oavsett om det är lämpligt eller inte, då borde väl fängelserna vara överfulla med fortkörare. Och med snattare/tjuvar (det sägs att upptåt hälften av svenskarna snattat minst en gång i livet). Men fängelserna är inte överfulla av fortkörare eller snattare/tjuvar. Så något är uppenbart fel med den s.k. piratlogiken. Men det visste vi ju redan – en förutsättning för att upprätthålla ”logiken” är att överdriva på ett absurt sätt. Rena falsarier alltså.

Jag har fått uppgifter om att denne s.k. ”nätforskare” är aktiv medlem i Piratpartiet. Jag har inte kunnat bekräfta detta så om någon kan hjälpa till med det så är jag tacksam. Om detta stämmer så är ju detta en mycket väsentlig upplysning som saknas i artikeln som då är extremt osaklig och vinklad till piraternas fördel.

Oavsett vinklingen i artikeln, det är verkligen på tiden att man gör något och också visar att brottsliga handlingar får konsekvenser. Precis som för många andra typer av brott så kan man inte sätta dit alla som begår brottet. Det blir orättvist att vissa åker dit och de flesta klarar sig undan. Precis som med fortkörning och snatteri/stöld. Men man sänder mycket viktiga signaler om vad som är OK och inte i samhället. Och att de som med berått mod bryter mot lagen faktiskt kan räkna med att förr eller senare åka dit för det och om så händer så är det inget konstigt alls. Och fängelserna kommer förstås inte att bli överfulla…

Artikeln (skriven av en PRAO-elev/piratpartist på TT? Beställningsjobb från Falkvinge?) är förresten en riktigt ”Aftonbladare”. Först en saftig rubrik som lockar till läsning och sen en slutkläm om att det inte föreligger någon reell fängelserisk. Extremt dålig journalistik!

Piraternas sjuka argument om att mediaindustrin inte tappar i genomsnitt

Det sägs att om man har ena foten i en hink med kokande vatten och den andra i en hink med isvatten så är det i genomsnitt rätt behagligt. Att sen ena foten blir skållad och den andra köldskadad är en helt annan sak men en sak som man ändå i praktiken inte kan bortse ifrån.

Härifrån kommer man osökt in på ett av piraternas favoritargument, att fildelningen inte skadar branschen för att den har ungefär samma genomsnittliga intäkter eller vinster som innan fildelningen, eller att de rent av ökat. Det här synsättet har flera brister i logiken:

  • Hur stora intäkter skulle mediaindustrin ha haft utan illegala fildelningen?
  • Hur drabbas olika företag och artister?

Tänk dig en butik som drabbas mycket av snatterier, kanske så mycket att den går med förlust och måste upphöra med sin verksamhet. Är det då OK om alla butiker i sverige i genomsnitt ligger på samma nivå? Nej knappast, för den aktuella butiken är det ointressant var genomsnittet ligger. Och för det drabbade mediaföretaget eller den drabbade artisten är det ointressant om de genomsnittliga intäkterna inom mediaindustrin är oförändrade, om det enskilda företaget eller den enskilda artisten tappar inkomstmöjligheter.

Eller tänk dig att du drabbas av inbrott i din villa och det kostar dig 50 000 att ersätta. Här skulle man kunna titta på hela villakollektivet och se hur mycket fastigheterna stiger i värde, dra av driftskostnader och summan av kostnader för alla inbrott i sverige och se om man ligger på samma nivå. Ligger man på samma nivå eller högre så är det alltså OK med att vissa drabbas av inbrott? Nej det är förstås ett helt sjukt resonemang.

Nu har den schweiziska expertutredningen visat att samplingseffekten är försumbar och att när det gäller musik så köper nedladdarna något mindre än de som inte laddar ner. Och analysföretaget Mediavision har via intervjuer med nedladdare konstaterat att 25% av nedladdningarna skulle ha lett till köp om man inte hade kunnat ladda ner. Det handlar alltså om reella inkomstförluster för mediaindustrin. De som laddar ner har alltså betalningsvilja för att köpa mer men skiter i att betala för sin extra konsumtion av media jämfört med de som inte laddar ner. Risken för att åka dit är ju försumbar och man kan rent av kalkylera med denna risk eftersom även straffen hittills har varit löjligt låga, några tusenlappar som mest. Hur mycket slipper man betala efter flera år av massiv nedladdning? Ja då är det ju inte hela världen om man trots en mikroskopisk risk för att åka dit skulle tvingas betala 10 000. Mycket pengar för vissa men de flesta har ju tjänat betydligt mer på att inte behöva betala för sig. I genomsnitt…

Drabbas alla mediaföretag och upphovsmän lika? Självklart inte, en del drabbas mer och en del drabbas mindre. Vissa kanske rent av tjänar på det. Därför är det ett val som varje enskilt företag och artist ska göra, när det gäller om man ska släppa verk fria för nedladdning eller inte. Om ett enskilt företag eller en enskild artist står med ena foten i kokande vatten eller isvatten så är det helt ointressant hur det ser ut för branschen i genomsnitt.  När ska piraterna förstå att deras genomsnittsresonemang är helt ovidkommande och sjukt?

Det kanske är dags att Anna Troberg och Christian Engström nu slutar föra fram de här argumenten. Varför inte bara gå ut med raka och trovärdiga argument – vi pirater vill inte betala för vår konsumtion. Vi vill ändra lagen. Punkt.

Piraternas pinsamma feltolkningar av forskningsrapporter

Minns ni KTH-forskaren Daniel Johanssons rapport om fildelningen som vantolkades först av media och sen av pirater? Piraterna spred sedan denna vantolkning på nätet överlyckliga i tron om att den stöder deras skeva världsbild. Men den var feltolkad så forskaren själv fick gå ut och dementera, varpå intresset från piraterna att referera till rapporten helt plötsligt blev obefintligt.

https://nejtillpirater.wordpress.com/2010/06/11/kth-forskaren-daniel-johansson-avfardar-flera-piratmyter-om-att-fildelningen-gynnar-branschen/

https://nejtillpirater.wordpress.com/2010/05/17/annu-en-feltolkad-forskningsrapport-om-fildelning/

Nu verkar samma sak ha hänt igen, nu med den ”schweiziska regeringens expertutredning” som piraterna hyllar.

Utredningen kommer bl.a. fram till att konsumenterna spenderar ungefär lika mycket pengar som tidigare på mediaindustrins alster, vilket egentligen är helt irrelevant. Hur mycket skulle de ha kunnat ökat sin omsättning med om man inte hade kunnat piratkopiera? Om H&M får ett ökat svinn på 5% under ett år, skulle detta vara OK om man ändå totalt sett lyckats bibehålla samma vinst? Knappast, man skulle förstås vilja få ner svinnet och öka vinsten. Och vad ”branschen” drar in säger inget om hur enskilda artister drabbas. Stora liveartister kanske tjänar på det men inte andra artister. Valet att dela med sig gratis av verken måste ligga på upphovsmännen själva, det är de som bäst kan bedöma om det kommer att gynna dem eller inte. Detta beslut ska inte tas av en pöbel som får hållas i laglöshet pga ett rättssystem kring fildelning som fungerar så illa i Sverige att man får skämmas som svensk och Sverige utmålas av omvärlden som piraternas paradis.

Anna Troberg refererar till den schweiziska regeringens expertutredning i Agenda och säger att fildelningen fungerar som PR och att de som laddar ner köper mer än de som inte laddar ner. Det intressanta är att utredningen snarare säger tvärtom men det var inget Anna Troberg sa i Agenda, varför?

Utredningen säger visserligen att 63% av de som laddar ner musik sedan köper musik minst EN gång under ett år, vilket i sig är oerhört lite. Först laddar man ner tusen och åter tusen låtar och filmer och sen köper man minst EN gång lagligt under ett år. Och tydligen köper då 37% av nedladdarna inte ens en enda gång musik lagligt under ett år. Varför framkom inte detta resultat från rapporten i Agenda?

Undersökningen säger även att den s.k. samplingseffekten, alltså att de som laddar ner sedan köper mer än vad de skulle ha gjort om de inte laddat ner, är minimal, och att det är mycket små skillnader i köpbeteende mellan de som laddar ner och de som inte gör det. Varför sa Anna Troberg inte något om detta i Agenda?

Inte heller ”Pirate MEP” Christian Engström lägger dessa väsentliga resultat på bordet i sin blogg.

Som motpol till piraternas önsketänkande kring samplingseffekten och att man dessutom tydligen aktivt döljer resultat som pekar i motsatt riktning (för vi får väl förutsätta att en partiledare läser eller får hjälp med att läsa en rapport som man sedan hyllar i svt), har vi resultatet av analysföretaget Mediavisions undersökning under 2010 där man kom fram till att 25% av det som laddats ner skulle ha lett till köp om man inte kunnat ladda ner illegalt. Det är ju en oerhörd skada för upphovsmännen och detta tillsammans med den sk. expertutredningen som nu säger att samplingseffekten är försumbar visar ju tydligt hur skadlig piratkopieringen är! 

Jag hoppas att det kommer fler forskningsrapporter och expertutredningar som piraterna hyllar utan att ha läst och förstått!

Edit 2011-12-17:

En tysktalande pirat som bemödat sig med att läsa rapporten (till skillnad mot flertalet andra pirater bevisligen) drar slutsatsen att rapporten inte visar på det resultat piraterna hävdar eller vill att den ska visa.