Spelmässan Gamex portar Piratpartiet

I morgon inleds Sveriges största spelmässa, Gamex, på Kistamässan. Piratpartiet skulle ha varit på plats och informerat om sin politik, men portades i sista stund av mässchefen, Björn Wengse.

Wengse hänvisade till att mässan ska vara en mötesplats och inte en politisk konfliktplats och att partiets närvaro skulle kunna skapa problem, då partiets arbete av vissa kunde uppfattas som kriminellt. Troberg upplyste Wengse om att Piratpartiet är ett politiskt parti som vill förändra vissa lagar efter gängse demokratiska spelregler och att det inte är kriminellt.

– Det är märkligt att hänvisa till vår politiska hållning i upphovsrättsfrågan, när SSU, som precis som Piratpartiet vill avkriminalisera ickekommersiell fildelning, fortfarande står listade som en av de deltagande organisationerna, säger Troberg.

Märkligt att Anna Troberg inte ser skillnad mellan SSU och Piratpartiet. Vad jag vet så har inte SSU inlett ett samarbete med The Pirate Bay som innebär medhjälp till fortsatta lagbrott trots tingsrättsdomen som vunnit laga kraft. Inte heller har jag hört att en högt uppsatt SSU:are går ut med att man sitter och laddar ner ett avsnitt av en tv-serie mitt under pågående rättegång i ett fildelningsmål som Rick Falkvinge skrivit om att han gjorde:

10:05 As a matter of principle, I am now downloading the latest episode of Futurama through The Pirate Bay from inside this courtroom.

Anna Troberg måste vara blind om hon inte ser skillnaden.

Edit: Sen får PP ”hjälp” av Anonymous 😉

Aftonbladet, DN, Anna Troberg, Magnihasa, Belzebjörn, Svt, IDG

175 svar

 1. Anna har helt rätt i det hon säger ditt troll.

 2. ”Vad jag vet så har inte SSU inlett ett samarbete med The Pirate Bay som innebär medhjälp till fortsatta lagbrott”

  TPB döms eventuellt på sin höjd för medhjälp till upphovsrättsbrott. Vilket för övrigt är lika sjukt som att döma posten för medhjälp till knarkhandel om nån lyckas skicka ett brev med knark i. Det är väl polisens uppgift att jaga brottslingar – inte brevbärarnas – och inte internetleverantörernas.

  Piratpartiet kan eventuellt ses som ”medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott”. Men det hela börjar ju bli löjligt redan på första ”medhjälp”-steget.

  • I fallet posten så gäller brevhemligheten och posten har ingen aning om vad breven innehåller. Det är troligtvis bara en liten bråkdel av breven som innehållet något olagligt. Posten är en allmän tjänst för att förmedla brev och paket. Finns misstanke mot vissa brev så kan polisen dock öppna dem.

   Brevhemligheten gäller inte för TPB:s verksamhet. TPB är en tjänst som är skräddarsydd för att förenkla spridning av upphovsrättsskyddade filer och att tjäna pengar på detta via reklam. Huvuddelen av det man förmedlar är upphovsrättsskyddade filer, i alla fall till en mycket stor del. Detta är både TPB och PP fullt medvetna om och det finns nu även en dom som trätt i laga kraft så det finns inga som helst grunder för att påstå något annat.

    • Det framgår inte i vilken instans domaren kom fram till denna slutsats. Verkar vara löst tyckande dessutom. Det rimliga är att varje upphovsman själv bestämmer om verket ska släppas fritt för nedladdning eller inte, vilket även är enligt gällande lag.

     • Så särskilt löst är inte tyckandet, flera studier har tidigare kommit fram till liknande slutsatser, det är dock enligt Torrentfreak första gången en domare beslutat så i ett domstolsfall.

      Här är en sådan studie t.ex http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.310795 Det juridiskt intressanta är hur man ska kunna fastställa eventuella skadeståndsbelopp när vetenskapliga studier inte ens förmår att entydigt fastställa att det föreligger någon skada?

     • Det finns inga vettiga studier som på något vetenskapligt sätt visar på vare sig det ena eller det andra. Detta antagligen för att det finns stora svårigheter i att genomföra en sådan studie med en kontrollgrupp som inte påverkas av piratkopiering och som verkar på samma eller en likartad marknad som den som är utsatt för piratkopiering. Jag har hittills inte sett någon sådan studie utan bara studier av typen pseudovetenskap där det finns en hel massa olika parametrar som kan ha påverkat skivförsäljningen, varav piratkopieringen bara är en.

      Den studie du länkar till säger f.ö. inget alls om skadan för upphovsmännen utan den antyder att den totala ekonomin skulle påverkas positivt. Om så vore – är det OK att en grupp missgynnas – upphovsmännen – för att andras ekonomiska intressen ska gynnas? Vi vet ju att bredbandsleverantörerna, datortillverkare, hårddisktillverkare osv. gynnas av piratkopieringen.

      Det är aldrig OK att profitera på andras olycka annat än i undantagsfall, som när vårdsektorn gynnas av att folk råkar ut för olyckor eller blir sjuka, men vårdsektorn ska förstås inte verka för att fler personer råkar ut för olyckor eller blir sjuka och rent av föra en politik för detta…

      Givet att vårt rättsväsende inte agerar tillräckligt kraftfullt så gör inte bredbandsleverantörerna och hårddisktillverkarna något fel i laglig mening, möjligen i moralisk mening, när de tjänar pengar på piratkopieringen. Det är dock ändå inte korrekt att hävda att piratkopieringen är OK bara för att andra tjänar pengar på den.

      När det gäller bredbandsleverenatörerna så är ju deras agerande mycket tveksamt vad gäller moral. Deras avtal med kunderna säger klart och tydligt att kunden ska hålla sig till lagen, annars kan man säga upp avtalet. Leverantörerna vet att väldigt många notoriskt bryter mot lagen men bryr sig inte om det så länge de får pengar för abonnemangen. Här krävs en lagändring som gör att bredbandsleverantörerna får ett större ansvar och ställs till svars om de inte agerar tillräckligt kraftfullt när kunderna bryter mot lagen.

     • Du vill alltså göra bredbandsleverantörer till ytterligare någon sorts civilpolis som utan rättslig prövning ska, som du skriver, ”agera kraftfullt”. Det är och finns en märklig vilja hos många att starta egna rättsfunktioner utanför den ordinarie rättskedjan i olika ämnen man brinner för. Rättssäkerheten sätts med den sortens förslag mer och mer ur spel.

      Jag ser inget svar i det du skriver angående det juridiskt intressanta som jag tog upp i min förra kommentar. Hur ska man kunna fastställa eventuella skadeståndsbelopp när vetenskapliga studier inte ens förmår att entydigt fastställa att det föreligger någon skada och/eller om det gör det, hur stor denna skada är?

     • Det är väl inget konstigt om bredbandsleverantören agerar om kunde bryter mot lagen? Det gör ju affärsidkare som upptäcker snatteri, dels polisanmälerman, dels brukar man ofta portförbjuda personerna så att de inte är välkomna i deras butiker under en tid. De har full rätt att göra så. Varför skulle inte bredbandsleverantörer kunna agera?

      Om det inte går att mäta hur stor skadan är så får man föra ett resonemang typ det man gjorde i TPB-målet. Det finns olika typer av skador i form av potentiell förlorad inkomst, goodwill-förluster osv. Om någon förfalskar ett varumärke och kränger en kopia av iPhone som exempel, hur mäter man hur stor skadan är? Svaret är att det inte går, man får föra ett resonemang som rätten får bedöma om det är rimligt eller inte när domen avkunnas.

     • Nu är det ju så att om man läser den amerikanska undersökningen (och inte den svenske journalistens tolkningen) så poängterar undersökningen verkligen att piratkopiering är ett stort problem.
      Men att det är svårt att faktiskt bedöma vilken skadeeffekt den egentligen har.
      Nu finns det ju dylika undersökningar som pekar på procentsatser runt 20%
      “Music for nothin’ and the flicks are free”
      Gerald R. Faulhaber*” FAULHABER http://FTP.DOC.

      Men å andra sidan, om den Spanske domaren har rätt så borde skivbolagen ta mot illegal fildelning med öppna armar, för med den slutsats han gör så blir ju resultatet att skivbolagen tjänar mer pengar.

      Men om illegala fildelningen gör så att skivbolagen tjänar mer pengar så kan man ju inte annat än undra varför skivbolagen är mot den, jag menar vill skivbolagen inte tjäna pengar?

     • Om de säger att piratkopiering är ett stort problem så säger de inget annat än vilka de jobbar för. Piratkopiering är inget problem för konsumenterna och inte heller för skaparna.

     • Ja nu är det ju så att det inte är jag som hänvisade till den specifika US undersökningen (det var en skribent med mer PP vänlig inställning än vad jag har) som bevis för US undersökningens bekräftande att illegal fildelning inte skadar upphovsrättsinnehavare.

      Men jag har läst undersökningen – som absolut säger att det är svårt att uppskatta vad förlusten är för skivbolagen – men den säger inte att det inte finns ngn förlust och undersökningen säger definitivt att piratkopiering är ett problem.

      Vem du sedan anser att de arbetar för är irrelevant i förhållande till ordväxlingen i dessa kommentarer.

      För att förtydliga gällande undersökningen som påvisar en förlust för skivbolagen. Gerald R. Faulhaber jobbar inte för USAs regering och han jobbar absolut inte för ngt skivbolag. Han är ”Professor Emeritus of Business and Public Policy at the Wharton School of the University of Pennsylvania”.

     • Jag ifrågasätter inte om fildelning innebär förluster för skivbolag – jag ifrågasätter främst formuleringen att det skulle vara ett problem. 🙂 En oberoende undersökning skulle inte uttrycka att det rörde sig om ett ”problem”.

      Det är möjligt att fildelning innebär förluster för skivbolagen, men att det knappast är särskilt dåligt för varken artister, konsumenter eller samhället i övrigt. Att det ses som ett problem av skivbolagen är väl knappast någon hemlighet.

     • Suck, det är inte jag som hänvisade till en svensk journalists tolkning av amerikanska undersökningen , det var Michael Gajditza.
      Jag påpekar endast att den svenske journalistens tolkning helt klart är en personlig tolkning.
      Jag har läst undersökningen som är ganska klar och tydlig.
      Den säger att det är svårt att uppskatta den precisa ekonomiska skadan gällande illegal fildelningen men samtidigt säger undersökningen klart ochh tydligt att illegal fildelning är ett problem.

  • Om posten får information om att ett visst paket innehåller illegala produkter så anmäler posten dEtta till polisen varpå paketet konfiskeras, det gör inte TPB.

   • TPB har ju inga paket alls själva, de håller bara listor på adresser var olika paket lagras.

    • Det var du som jämförde med posten inte jag – givetvis har inte TPB paket (de är ju inte att likställa med posten därav är jämförelsen idiotisk till att börja med).
     Men å andra sidan hjälper ju TPB till att hitta och distribuera små digitala paket av information (som väl samansatta) av domstol anses resultera i medhjälp till upphovsrättsbrott.

 3. ”Wengse hänvisade till att mässan ska vara en mötesplats och inte en politisk konfliktplats”

  med det argumentet borde alla partier portas oavsett politik.

 4. SSU är för fildelning. Dom har samma hållning i upphovsrättsfrågan som PP. Alltså borde dom portas också.

  • Vem är mot fildelning? Fildelning är lagligt, alla är för fildelning.

  • Men PP bryter ju mot lagen, exempelvis när Falkvinge sitter och laddar ner illegalt under en fildelningsrättegång. Samma sak kan ju hända under Gamex. SSU bryter väl inte medvetet mot lagen utan vill bara ändra den?

   Några andra exempel på lagbrott eller uppmaning till lagbrott från ledande pirater/PP:

   – Samarbetet med TPB
   – Prat om att driva TPB innanför riksdagshuset om man skulle komma in, vilket man lyckligtvis inte gjorde
   – Falkvinges publicering av ett hundratal personnummer på sin blogg
   – Falkvinges uppmaning till att personer inom domstolsväsendet skulle läcka ut resultatet av TPB-domen innan den publicerades
   – Falkvinges och Engströms förtalskampanj mot den s.k. mutade polisen

   • Det kallas civil olydnad och jag betvivlar att Falkvinge är den förste politiker som ägnat sig åt det.

    • Jag kallar det lagbrott. Politiker bör vara extra noga med att inte begå lagbrott för att inte urholka förtroendet för politiker. Att dessutom göra det medvetet är ännu värre.

     • Alltså, de politiker som har mest att tillföra är just de som ifrågasätter rådande lagar. Man ska väl leva som man lär? Politikerna ska väl vara en representation av de som de företräder. Något annat är väl hyckleri?

      Personligen har jag större förtroende rent politiskt för en moderat som fuskat med skatter eller andra kollektiva avgifter, en sosse som varit aktiv i facket / strejkat, en miljöpartist som deltagit i trädkramningar och pirater som fildelat.

      Sen är det väl en sak att politikerna borde kontrolleras noggrannare än oss andra och förstås straffas för sina brott som vi andra. Men förlora sina jobb? Varför!? Finns inget rim och reson i det…

      Jag anser att politikers förtroende ligger mycket mer i huruvida de står fast vid de frågor de går till val på än om de bryter mot lagen. För mig är det mycket värre om en politiker backar från det de går till val på och bryter sina vallöften – det är ju yrkesfel… de är ju då inte lojala mot sina uppdragsgivare – väljarna.

      Man kan sköta sitt jobb trots att man bryter mot lagen ibland – oavsett om man är politiker eller inte.

     • Menar du att politiker som företräder lagbrytare ska också bryta lagen? En helt avskyvärd inställning. Verka för att ändra lagen men följ den oavsett detta, annars handlar det om anarki.

     • Om lagen är avskyvärd så har man i det närmaste en skyldighet att bryta mot den. Vi har haft många sådana sjuka lagar i Sveriges ”demokratiska” historia. Tvångssterilisering är bara den sista i en lång rad.

      Ett litet exempel av många: Om militären som kallades in i Ådalen skulle vägrat skjuta, hade de varit samhällsfarliga anarkister då? Det stod ju i lagen att militären fick skjuta för att bryta ”samhällsfarliga” strejker.

      För att inte tala om alla socialdemokraterna som strejkade ”olagligt”. Samhällsfarliga anarkister? Bunta ihop å slå ihjäl?

     • Det beror på vad det gäller. Tvångssterilisering och Ådalen är allvarliga saker. Men att ladda musik utan att betala för sig som en ren lyxkonsumtion är ju något helt annat och motiverar knappast lagbrott eller ens civil olydnad.

     • Kläder var en gång i tiden lyxkonsumtion. Om vi hade ”försvarat” skräddar-branchen på den tiden mot textilfabriker så hade det fortfarande varit en lyx-produkt än idag.

      Du känner kanske till uttrycket att något ”kostar skjortan”. Det är inte en skjorta på dressmann för 75 spänn man menar utan en skjorta på 1800-talet som var så dyr att de flesta inte hade råd att köpa någon överhuvudtaget.

     • Det handlar om rätten att slippa godtycklig övervakning, att fritt få uttrycka sig och rätten att slippa censur.

      Kort sagt handlar detta om demokratins vara eller om vi ska ha en censurerande och åsiktsregistrerande stat styrd av stora monopolbolag.

     • Jag respekterar åsikter om att slippa godtycklig övervakning, det är ju ingen som vill ha det så. Var gränsen går för när det är acceptabelt eller oacceptabelt är dock olika från person till person.

      Problemet med Piratpartiets resonemang är att man kombinerar åsikter om yttrandefrihet och övervakning med en politik för fildelning, alltså att man vill åtnjuta sig av rättigheter för att bryta mot lagen oupptäckt och ostraffat på andras bekostnad. Jag vet att det finns en liten andel av PPs medlemmar som inte alls intresserar sig för fildelningsfrågan men då har de valt fel parti eftersom piratkopieringspolitiken drar övrig politik i smutsen och gör den totala politiken icke trovärdig.

     • Många av oss hade nog rentav okritiskt respekterat upphovsrättsbolagens ”rätter” om det inte vore för att de för en så enormt aggressiv politik där de eftersträvar övervakning och censurlagar.

      Tyvärr så drar ju detta beteende branchernas anseende totalt i smutsen i framförallt de unga konsumenternas ögon.

     • Fast den godtyckliga övervakningen sköts ju snarare av Google, Facebook, Apple, Google/Android och andra gratistjänster.
      Men där är PP alldeles knäpptyst.

     • Thomas: Den är inte lika godtycklig, då man först måste ansluta sig till tjänsten för att bli övervakad. Statens övervakning a’la FRA är lite värre i avseendet att man kan inte undgå övervakningen bara genom att strunta i att skaffa sig gmail, smart-fån, facebook osv.

      Men visst borde PP upplysa allmänheten om vikten med att skydda sin kommunikation med anonymisering och kryptering. Det har vi redan börjat med, men kanske borde vi trycka mer på vilken typ av makt man ger facebook och google genom att skicka sin känsliga information genom dem…

 5. Politikerna borde hålla sig helt borta från GAMEX, vi besökare är där för dataspelens skull inte för politiskt dravel

 6. Och SSU bidragsfuskar, liksom ledande personer inom Socialdemokraterna.

  Jag kan köpa att man inte tillåter politiska partier, men man kan inte välja ut några så som man nu har gjort.

  • Nu handlar det ju inte om fusk utan att högt uppsatta personer inom PP med vett (?) och vilja uppmuntrar till eller själva begår lagbrott, vilket de andra partierna inte gör.

   • Kolla på Socialdemokraterna i början av 1900-talet. Många sossar som bröt mot strejkregler och de konservativa arbetslagar som då rådde. Eller miljöpartiet, som hade en del medlemmar som bedrev (mer eller mindre allvarlig) olaglig skadegörelse mot oljebolag och andra miljöbovar.

    Det är naturligt att det finns en del ”anarkister” och ”kriminella” i varje ny politisk rörelse. Det är ju etablissemanget som bestämt vad som står i lagen, oavsett hur moraliskt fel det är enligt de nya kommande generationerna.

 7. Det är intressant att PP blir portade och att det också är knäpptyst i andra media. Efter en snabb googling hittade jag inte en enda notis nån annanstans. Det visar så tydligt hur marginaliserade, betydelselösa och maktlösa PP har blivit.

  • Nä… det visar snarare på hur rädda och desperata de etablerade mediebolagen har börjat bli då de inser (?) att de börjar tappa kontrollen på sina inkomstkällor. Papperstidningar minskar väl ändå i upplaga… De flesta läser ”gratisnyheter” på nätet, tankar sina favoritserier utan reklam ist. för att ”se på tv” osv.

   • hahaha – det var det lustigaste konspirationsteorin jag hört 🙂
    De stora tidningarna tjänar helt ok på sina webplatser. När de har både papperstidningar och web-upplaga kan de ju sälja mer annonsutrymme.

    • Mhm, tja vi lär väl se =) Sydsvenskan är enda svenska tidningen jag såg skrev en ordentlig artikel om piraternas intåg i Berlin t.ex.

     Någon anledning till varför de inte rapporterar om pirat-relaterade saker finns det nog 😉

     • Nja, tidningarnas webbsidor i sig är inte vinstgivande i förhållande till kostnaderna.
      Lustigt npg är det Sydsvenskan som tar mest stryk just nu och de släpper en hög med folk nu.
      De har egentligen bara ett val och det är att sluta vara gratis. Har själv sagt upp all prenumeration i o med att jag läser dem samliga gratis på nätet.
      Jag hade glatt betalt 100kr i månaden för nättillgång till Svd, DN och Sydsvenskan.
      http://www.dn.se/kultur-noje/sydsvenskan-sparar-bort-80-tjanster

      Vad vi däremot ser är en urvattning av rapportering från krigszoner, tidningarna har inte råd att skicka reportrar och då blir det inköpta artiklar vanligen skrivna av journalister från England eller USA – rapporteringen blir allt fattigare och mer likriktad.

      Afonbladet drar in pengar på sin plustjänst men inte på tidningen på webben. Aftonbladet har mer 150 000 som betalar plustjänst så nog är folk villiga att betala för att läsa – det är bara för de aadra tidningarna att följa efter.

      Jag hade å andra sidan nästan kunnat tänka mig betala 100 kronor i månaden om någon hindrade Expressen och Aftonbladet från att existera.

     • ”Jag hade å andra sidan nästan kunnat tänka mig betala 100 kronor i månaden om någon hindrade Expressen och Aftonbladet från att existera.”

      Ja varför inte…

     • @Sten

      ”Afonbladet drar in pengar på sin plustjänst men inte på tidningen på webben. ”

      Skulle tro de drar in en hel del pengar pa annonser. Sidan ar ju nerlusad med annonser. Sa ditt pastaende ar nog inte riktigt.

      ”Jag hade å andra sidan nästan kunnat tänka mig betala 100 kronor i månaden om någon hindrade Expressen och Aftonbladet från att existera.”

      Skrammande… Du ar alltsa villig att betala pengar for att censurera nagot du personligen inte gillar. Tror inte du riktigt tankte till innan du skrev det dar.

     • Skämt går som oftast inte fram över nätet.

      Låt oss säga så här att jag hade kunnat betala 100 kronor i månaden till Expressen och Aftonbladet om detta resulterat i att de slutade skriva om vem som gjorde vad på DokusåpsTV och istället anställde journalisternasom sitter fast i Etiopien.

      Nej Tyvärr, vad det gäller intäkter för tidningarna från nätrekamen så bär det sig inte – dessutom dalar även dessa intäkter. De som annonserar börja märka att dylik annonsering inte ger mycket resultat och därmed vill de betala mindre.

     • De skulle lagt prestigen åt sidan och satt upp donationsknappar för några år sen.

      Visst – plusmedlemsskap är kanske också en vettig modell.

      Jag gillar inte idén med att betala X spänn i månaden för att censurera sina meningsmotståndare. Det frestar säkert dem som för närvarande är på topp att försöka såna metoder…

     • Det är klart att de skulle kunna ha donationsknappar, men vad tidningarna framför allt bör göra är att endast låta prenumeranter läsa hela tidningen på nätet. Gratisvarianten på nätet borde endast vara en fragmentarisk variant. Detta har fungerat länge för Dagens Industri.

     • Ärligt talat tror jag inte att donationssystemet har en framtid när det gäller musik och film möjligen med undantag för det som inte är mainstream. När det gäller det som ligger på topplistorna så är det fortfarande effektivast att kunna ta betalt för försäljning eller hyra via Spotify osv snarare än att försöka leva på allmosor.

     • Hur skulle det kunna vara effektivare att få betalt med 2-3 mellanled som distributör och skivbolag än att få pengarna direkt in på kontot?

      Nej de nya artistgenerationerna som växer upp nu kommer finna nya vägar att nå sina fans och sätt att få in pengar som inte är beroende av mellanhänder.

     • Om du med effektivitet menar hur pengarna når upphovsmannen så är det en sak. Om du istället menar hur MYCKET pengar som når upphovsmannen så är det en helt annan sak. Precis som för vilka andra varor och tjänster som helst så är den naturliga lösningen att man betalar för den var och tjänst man vill ha, dvs i detta fall möjligheten att lyssna på den musik man vill eller titta på den film man vill.

      Säg att musiken för en viss artist skulle motsvara en betalningsvilja på i snitt 100kr per år för de som vill aktivt lyssna på artistens musik. Om det enda sättet att få tillgång till musiken är att köpa/hyra eller via legal privatkopiering så kanske 10kr hamnar i artistens ficka, bara som ett exempel. Men om donationssystemet gör så att bara 1kr når artistens ficka så spelar det ju ingen roll om donationssystemet har färre mellanhänder, eller hur?

      Det naturliga systemet, ett system som är allmänt accepterat i samhället och har stöd av diverse lagar, är alltså att betala för det man vill ha. Att tvinga in ett system som bygger på allmosor är väl otidsenligt om något.

     • http://www.informationisbeautiful.net/2010/how-much-do-music-artists-earn-online/ <– se här så får du se hur mycket en artist måste "sälja" i dagens modell för att få ihop "minimum wage" ( och det är ändå ganska dåligt betalt.. ).

     • ”Att tvinga in ett system som bygger på allmosor är väl otidsenligt om något.”

      Det är ju inte alls allmosor som det handlar om det är ju investeringar. Den som betalar förväntar sig motprestation i form av nytt artistiskt arbete.

      Ger jag en ”allmosa” förväntar jag mig inget i gengäld, inte sant?

  • Jag har tänkt samma tanke. Anna Troberg slår på stora trumman och skriver debattartiklar. Bara en handfull kommentarer av några fjortisar. Patetiskt!

 8. Spotify kommer aldrig bli någon vidare inkomstkälla för artisterna. Se bara här: http://www.informationisbeautiful.net/2010/how-much-do-music-artists-earn-online/ 4 miljoner spelningar på en månad för att uppnå ”minimum wage” i USA.

  • Oj, det kanske lät lite väl dystopiskt. Så länge inte Spotify gör det möjligt för enskilda artister att knyta avtal direkt med Spotify menar jag 😉

   Om de nu vågar möjliggöra det… så skulle nog även jag skaffa mig ett premium-konto 🙂

   • Att artister kan skriva direkta avtal med Spotify är ju bra, men en marginell förtjänst. Diagrammet visar av en del har sagt innan, att fysika produter genererar mer intäckter till artister än vad digitala filer / streaming gör , med eller utan skivbolag i ryggen. Den s.k. ”miljö-sympatin”, dvs att man laddar ner för att spara miljön, motbevisas ganska så krafigt här….

    mvh Johnny

 9. ”Jag respekterar åsikter om att slippa godtycklig övervakning, det är ju ingen som vill ha det så. ”

  ”Problemet med Piratpartiets resonemang är att man kombinerar åsikter om yttrandefrihet och övervakning med en politik för fildelning”

  det gör man för att enda sätet att se om någon laddar ner musik eller bara skriver brev är att kontrollera allt som skickas övernätet = total övervakning.

  så då blir slutsatsen antingen har vi en lag som vi inte kan kontrollera om den följs, eller så avskaffar vi lagen.

  • Ett annat alternativ är ju att ni pirater följer lagen, så att man slipper föra in en massa onödig övervakning. Jag tycker själv att det är olyckligt att man måste föra in mer övervakning och antagligen även blockering men det finns nog tyvärr inte mycket att välja på.

   Det kommer att vara piraterna och pedofilerna som vi ska ”tacka” när övervakning och blockering förs in. Tyvärr kommer piraterna aldrig erkänna eller ens inse vad deras handlingar lett till, de kommer förstås alltid att hävda att det är ”någon annans” fel, typ ”storebror”.

   • ”Ett annat alternativ är ju att ni pirater följer lagen, så att man slipper föra in en massa onödig övervakning.”

    när det gäller posten så har man valt att inte läsa allas brev med argumentet att det är ett förstort intrång i folks privatliv. borde inte samma regler gälla på internet?

    • Nej, jag tycker inte att samma regler ska gälla på internet för det är orimligt av flera olika skäl. Vill man absolut kommunicera anonymt så går det ju bra att fortsätta med gamla hederliga brev via posten.

     Och i vilka sammanhang kräver du motsvarande brevhemligheten? Om jag pratar med en person på stan, ska jag då kräva att det är förbjudet för alla i närheten att lyssna? Att använda internet är ju i princip som att stå på stan och prata med folk och vem som helst kan höra vad man säger, fotografera eller filma, det är sådant man får räkna med. Man får alltså räkna med att det man gör på internet kan avlyssnas om man inte krypterar informationen.

     • om internet övervakning ska duga till något vettigt så måste man övervaka krypterad information också.

     • Ja där har du helt rätt. Där ryker företagens rätt att diskutera affärshemligheter i enrum och i praktiken även de elektroniska banköverföringsprotokollen borde ju ryka för annars skulle folk kunna tunnla ”olagligheter” över banköverföringsprotokoll.

     • Så nu bestämmer PPkramare att man måste övervaka alla alltid på nätet annars är det ine lönt att reglera INternet överhuvudtaget.

      Med samma logik skall vi nu genast börja övervaka alla alltid och kroppsvisitera alla alltid för att se till att ingen har dolda vapen på sig. Gör vi inte detta så är det inte effektivt att ha en lag mot att bära dolda vapen.

     • Nej det är snarare tvärt om. Massövervakning är inte rimligt. Det gör mer skada än nytta. Kostar mer än det smakar.

      Alla kan kryptera, ju fler som gör det desto svårare blir det att övervaka även inriktad avlyssning mot misstänkta. Det är dessutom rimligt att anta att de som har ”något att dölja” och är tillräckligt yrkesmässiga i sin brottslighet krypterar sin kommunikation så den inte kan avlyssnas. Men du kan inte använda det som kriterium heller, eftersom en krypterad länk mycket väl kan vara nån som arbetar hemifrån, affärshemligheter eller annan känslig information.

     • Och om vi igen jämför med brottet dolt vapen;

      ”Alla kan klä på sig, ju fler som gör det desto svårare blir det att övervaka även inriktad övervakning av misstänkta. Det är dessutom rimligt att anta att de som har ”vapen att dölja” och är tillräckligt yrkesmässiga i sin brottslighet döljer sin vapen så de inte kan ses alls.
      Men du kan inte använda det som kriterium heller, eftersom en individ med kläder mycket väl kan vara nån som bara är på väg till arbetet där han jobbar med affärshemligheter eller annan känslig information.”

      Argumentationen att ”kan man inte hindra all brottslighet” så skall man inte reglera och lagföra alls är endast ytterligare ett luftslott och trams från falkvinge & Co

     • Fast i fallet fildelning är det som att man förbjuder alla att ha stålmannenkalsonger på sig…

     • Aha, vem äger de ståmannenkalsonger som någon vill förbjuda någon annan från att bära? och vilken lag är det som reglerar detta? och på vilket sätt?

      Å andra sidan om det då gäller kalsonger som verkligen tillhör någon annan än bäraren, så är det ju uppenbarligen fråga om brott som har begåtts när bäraren tillgodogjort sig en produkt som tillhör någon annan via inbrott, snattning (om de är billiga) eller stöld.
      Så ja, det är redan förbjudet att att ha stålmannenkalsonger på sig om man lagt rabarber på kalsongerna i fråga på ett olagligt sätt.

      Men lägg märke till att vi inte för den sakens skull övervakar alla alltid för att hindra olagligt stålmannenkaslong bärande.

     • Men lägg märke till att vi inte för den sakens skull övervakar alla alltid för att hindra olagligt stålmannenkaslong bärande.

      Precis. Så vad är det som ger er rätten att göra detta på internet?

     • Per

      ”Precis. Så vad är det som ger er rätten att göra detta på internet?”

      Vem refererar du till som ”er” i ovan mening?
      Personligen övervakar jag ingen och mig veterligen är det inga upphovsmakare som övervakar någon, så du får nog vara lite mer precis än vad du är ovan, om du vill peka på något.

      Är det någon annan (förutom upphovsmakare då alltså) som du anser övervakar alla alltid på internet?

     • Ja, upphovsrättsindustrin (minus upphovsmän).

     • Det finns ingen upphovsrättsindustri utan uppphovsmän så det är lite svårt att ”minusa” upphovsmännen.

     • Så EMI är upphovsmän? Intressant…

     • Ehh, Vem har – var – någonsin hävdat att EMI är upphovsmakare?

     • Alltså håller du med om att upphovsrättsindustrin inte bara består av upphovsmän?

     • Vad du krånglar till det för dig.

      Om det inte finns upphovsmakare så finns det heller ingen upphovsrättsindustri.

     • Ändå är det inte upphovsmännen utan upphovsrättsindustrin som förlorar på dagens distributionsmöjligheter. Organisationen, inte individen.

      Organisationen vill stämma skiten ur sina kunder, övervaka varje steg de tar så de kan ta ut så mycket avgifter som möjligt. Trots att individerna blomstrar som aldrig förr…

     • ”Ändå är det inte upphovsmännen utan upphovsrättsindustrin som förlorar på dagens distributionsmöjligheter. Organisationen, inte individen.”

      Tala om att läsa bibeln som djävulen själv.

      Det är klart i alla undersökningar att musikerna nu tjänar mindre pengar från försäljning av inspelad musik.

      ”Trots att individerna blomstrar som aldrig förr…”
      Hur blomstrar individer? Med blommor och blad eller ”hon har blommor i sitt hår”?

      Att musiker som grupp nu tjänar mer pengar via livespelning än tidigare är ett självklart resultat, när musikerna nu arbetar fler timmar med att spela live.

     • ”Det är klart i alla undersökningar att musikerna nu tjänar mindre pengar från försäljning av inspelad musik.”

      Så kan det vara. Men de som förlorar mest på det är förstås skivbolagen då artisten oftast fått kanske 10-15 % av intäkterna på att sälja ”inspelningar”. På liveframträdanden däremot är andelen av intäkterna större, plus att det dessutom krävs faktiskt ett visst jobb att anordna de tillställningarna. Man vet lite mer vad man får för pengarna så att säga.

      Förlitar man sig på att kunna ta betalt för gammalt arbete så har man nog inte en framtidssäker företagsmodell, milt sagt…

     • ”Men de som förlorar mest på det är förstås skivbolagen då artisten oftast fått kanske 10-15 % av intäkterna på att sälja ”inspelningar”. ”

      Och? är det någon tävling i vem som förlorat mest?

      ”dessutom krävs faktiskt ett visst jobb att anordna de tillställningarna. ”

      Det krävs även ett visst jobb för att framställa inspelad musik.

      ”Förlitar man sig på att kunna ta betalt för gammalt arbete så har man nog inte en framtidssäker företagsmodell, milt sagt…”

      Har man en företagsmodell som inte fungerar utan att användarna bryter mot lagar så har man absolut inte en framtissäker modell.
      Sen är det ett lustigt hittepåuttryck ”gammalt arbete”. Inspelad musik – som produkt – framställs för att säljas, Det är inte en ”gammalt arbete” det är helt enkelt produktens utformning och de givna rättigheterna framställningen av just denna produkt reulterar i.

     • ”Och? är det någon tävling i vem som förlorat mest?”

      Det är ur konsumenternas synvinkel alltid en tävling i vilka som pressar priserna bäst. Det är absolut inte den enda viktiga aspekten, men den är onekligen viktig!

      ”Det krävs även ett visst jobb för att framställa inspelad musik.”

      Då är det det arbetet man bör betala för och inte gammalt arbete.

      ”Har man en företagsmodell som inte fungerar utan att användarna bryter mot lagar så har man absolut inte en framtissäker modell.
      Sen är det ett lustigt hittepåuttryck ”gammalt arbete”. Inspelad musik – som produkt – framställs för att säljas, Det är inte en ”gammalt arbete” det är helt enkelt produktens utformning och de givna rättigheterna framställningen av just denna produkt reulterar i.”

      Vi har haft vissa konservativa lagar i alla tider. Ofta är det de som för tillfället är herre på täppan inom sina respektive brancher som är med och påverkar lagarna mest. Lagarna är till för att skydda ledarna i branchen mot innovatörer och entreprenörer. Allt annat är bortförklaringar. Sådana här lagar har vi haft i alla tider fast för att skydda olika brancher.

      Det är TUR att lagarna oftast inte funkat i samtiden och att folk haft civilkuraget att bryta mot dem, annars skulle vi troligtvis vara kvar på medeltiden idag!

     • ”Det är ur konsumenternas synvinkel alltid en tävling i vilka som pressar priserna bäst.”

      De som pressar priste bäst är ju alltid de som gör det på illegal väg.

      ”Då är det det arbetet man bör betala för och inte gammalt arbete.”

      Vännen, det är Det arbetet du betalar för när du köper den inspelade musiken som en fil, eller CD. Du går ju knappast och köper en tom fil eller tom CD för att lyssna på tystnaden, eller;-)

      ”Sådana här lagar har vi haft i alla tider fast för att skydda olika brancher.”
      Det har du rätt i, vi har haft många lagar som skyddar individers rättigheter mot brottslig verksamhet.

      ”Det är TUR att lagarna oftast inte funkat i samtiden och att folk haft civilkuraget att bryta mot dem, annars skulle vi troligtvis vara kvar på medeltiden idag!”

      Med den logik du här framför så är det alltså rätt att kränka andra indivders rättigheter och begå brott för att du själv känner att en lag är orättfärdig.
      Tack och lov blir ni i PP blir allt färre för varje dag som går – nu är ni nere i 7 924.

     • ”De som pressar priste bäst är ju alltid de som gör det på illegal väg.”

      Baklängesresonemang där tycker jag. Det är idag lagen som tvingar verksamheten att ske på ett onödigt dyrt vis – för att skydda vissa företagare i vissa brancher. Men arbetet går å andra sidan att göra billigare – varför inte tillåta det?

      ”Vännen, det är Det arbetet du betalar för när du köper den inspelade musiken som en fil, eller CD. Du går ju knappast och köper en tom fil eller tom CD för att lyssna på tystnaden, eller;-)”

      Jaså nu kör vi härskartekniker också. Jag är väl inte din ”vän”? 😀 Vadå.. vilket arbete? Arbetet att pressa musiken på en skiva? Jag kanske inte vill ha skivan? Arbetet att skicka filen över internet? Det kan ju datorer göra i det närmaste kostnadslöst eller åtminstone till ”självkostnadspris”. Arbetet jag bör betala för är ju om jag vill att artisten/författaren ska skapa mer åt mig. Tiden är förbi då man kan kräva betalt för gammalt arbete. Även om jag vet att det kan vara smärtsamt att höra…

      ”Det har du rätt i, vi har haft många lagar som skyddar individers rättigheter mot brottslig verksamhet.”

      Var ju inte alls det jag skrev. Jag skrev att varje ”era” i mänsklighetens och civilisationens utveckling har den tidens brancher och företagare som för tillfället är ”överst” i samhället försökt skydda sina intäkter på alla möjliga vis – även genom att påverka politiker att stifta lagar till deras fördel, att muta och charma forskare och andra auktoritietsfigurer att springa deras ärenden…

      ”Med den logik du här framför så är det alltså rätt att kränka andra indivders rättigheter och begå brott för att du själv känner att en lag är orättfärdig.
      Tack och lov blir ni i PP blir allt färre för varje dag som går – nu är ni nere i 7 924.”

      Det är rätt att bryta mot lagen om den är omoralisk. Det tyckte många av suffragetterna, sossarna, miljöpartisterna, bögarna, flatorna och till slut även vi pirater.

      Skulle samhället varit bättre om bögar och flator avstått från sex när det var olagligt / sjukdomsklassat att vara homosexuell?

      Skulle samhället varit bättre om inte sossarna envist hävdat sin rätt till trygghet och säkerhet i arbetslivet?

      Skulle samhället varit bättre om industrialisterna struntat i att konkurrera ut skräddarna och skomakarna bara för att lagen sa så?

      Nej med den stenkonservativa mentaliteten skulle vi va kvar på medeltiden… Eller kanske rentav kvar i stenåldersgrottorna! 😉

     • ” Det är idag lagen som tvingar verksamheten att ske på ett onödigt dyrt vis – för att skydda vissa företagare i vissa brancher. Men arbetet går å andra sidan att göra billigare – varför inte tillåta det?”

      All piratverksamhet och olagliga kopior är billigare än orginalen och samtliga dylika kränker skapares rättigheter, där för skall man inte tillåta det bara för att det är billigare.

      Och jag kallade inte dig för vän, den formuleringen var ju i ett svar till forskargurra, du börjar likna Donsan.

      ”Vadå.. vilket arbete? Arbetet att pressa musiken på en skiva? Jag kanske inte vill ha skivan? Arbetet att skicka filen över internet? Det kan ju datorer göra i det närmaste kostnadslöst eller åtminstone till ”självkostnadspris”. ”

      Arbetet att skapa filer är idag inget arbete, att skicka en fil över nätet är inget arbete, det är mer eller mindre automatiserade processer som kan hanteras av en hyfsat tränad chimpans med en dator.
      Arbetet görs när man spelar in musiken, det är detta du betalar för när du köper CDn eller filen. Så det har inget att göra med det missvisande beskrivningen ”gammalt arbete”. Det är en produkt som skapas för att säljas, att mångfaldigandet i sig sedan är billigt är irrelevant då det inte är mpngfaldigandet du betalar för, Det är ju knappast intressant med mångfaldigade tomma filer, eller det kanske är något PP kramare gillar att dela med varandra?
      Vi andra är intresserade av själva musiken

      Som sagt hela tankebanan
      ”Tiden är förbi då man kan kräva betalt för gammalt arbete.”
      är felaktig, det är ingen som tar betalt för gammalt arbete, man tar betalt för en produkt…
      och immateriella rättigheter kommer att bli allt viktigare då i inom ganska kort tid kommer att börja tillverka allt mer lokalt och då är det rättighterna man kommer att köpa och sälja.

      ”Det är rätt att bryta mot lagen om den är omoralisk. Det tyckte många av suffragetterna, sossarna, miljöpartisterna, bögarna, flatorna och till slut även vi pirater.”
      Att jämföra pirater med alla de exempel du radar upp är inget annat än högmod, de du räknar upp kämpade för frihet, ni kämpar för typ gratis öl, ni är inte förtryckta.
      Varken du eller någon annan har rätt att bryta mot lagar för att ni anser dem vara omoraliska.

     • ”Att jämföra pirater med alla de exempel du radar upp är inget annat än högmod, de du räknar upp kämpade för frihet, ni kämpar för typ gratis öl, ni är inte förtryckta.”

      Med de nytillkomna inskränkningarna i yttrandefriheten och den ökande censuren som upphovsrättsbrancherna inte bara ställer sig bakom utan aktivt arbetar för så är vi minst lika mycket frihetskämpar som de ovan nämnda exemplen. Suffragetterna, sossar, bögar och flator, trädkramare osv har alla en viktig roll i att kämpa för ett samhälle som vi idag anser mer fritt än förr i tiden. På samma sätt kämpar nu vi pirater mot de orättvisor vi ser.

      Alla de nämnda exemplen hade lagen emot sig på ett eller annat vis. Kämpade man för bögars rättigheter förr i tiden var man kanske bög och ”sjuk” enligt den gamla tidens tankesätt. Kvinnor hade när de kämpade som mest i princip ingen yttrandefrihet alls.

      Ska man försvara upphovsrätten så är det enda rimliga att eftersträva att göra detta utan att förstöra våra liberala demokratier och försöka bygga om dem till något som allt mer liknar sci-fi-dystopiska storföretagsstyrda samhällen med privatägda poliskårer..

      ”Varken du eller någon annan har rätt att bryta mot lagar för att ni anser dem vara omoraliska.”

      Jo, man kan faktiskt ha en moralisk rätt att bryta mot en lag. Du verkar vara lite för enkelspårig för att förstå det. Historien är full av knasiga lagar. I Sverige har vi haft både lobotomi och tvångs”vård” av bögar.

      Det har ett stort samhällsvärde att lagen inte ska hindra innovation och entreprenörsskap. När jag gick i skolan fick vi lära oss att vi i Sverige har fritt företagande. Det stämmer uppenbarligen inte.

      På 1800talet hade vi skråväsende för att skydda hantverkarna mot konkurrens när ”olagliga” fabriker började växa fram. Idag har vi skråväsende i immateria när ”olagliga” filfabriker finns i var mans hem.

      Ser vi på detta med lite distans och historiskt perspektiv så inser vi att det faktiskt är lagen som är knäpp i detta fallet.

      ”Vi andra är intresserade av själva musiken”

      Då är det ju själva musiken ni bör betala för och inga mellanhänder. Rimligtvis direkt till artisten. 😉

     • Artister tjänar mindre på inspelad musik – well goddag yxskaft. exemplarförsäljningen går ner men artisterna som helhet tjänar MER nu än någonsin enligt både oberoende undersökningar och musikindustrins EGNA undersökningar.

      Såklart det är moraliskt rätt att gå emot lagar som är åt helvete fel. Om en lag sa att du som myndig har en skyldighet att våldta minst en kvinna varje dag, skulle du då följa denna?

     • ”exemplarförsäljningen går ner men artisterna som helhet tjänar MER nu än någonsin enligt både oberoende undersökningar och musikindustrins EGNA undersökningar.”

      Så mycket irrelevant i en sådan kort text.

      Ja absolut, artisterna tjänar mer på att uppträda live oftare och då arbeta fler timmar och givetvis tjänar de då mer pengar.
      Men detta har inget att göra med den andra produkten, du vet den där som är ”inspelad musik”.

     • Att skapa musik eller annan kultur som digital information är numera i praktiken en tjänst, oavsett vad man tycker om det och oavsett vad lagen säger om det. Vill man inte betala så får man räkna med att artisten i fråga inte kan skapa i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.

     • ”Vill man inte betala så får man räkna med att artisten i fråga inte kan skapa i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      Och applicera det tänkandet på vilken annan brottslig handling som helst så hör du hur dumt det låter.

     • Men vilket annan brottslig handling kan du jämföra det med då egentligen?

     • Vilken annan brottslig handling som helst.

      Jag tänker inte betala för min tunnelbanebiljett och jag får skylla mig själv om tunnelbanans verksamhet går omkull – helt egotrippat utan att tänka på alla andra som nyttjar tunnelbanan och de som jobbar med tunnellbanan.

      Jag tänker inte betala för mitt hotelrum och jag får skylla mig själv om hotellet går omkull – helt egotrippat utan att tänka på de som driver hotellet.

      Jag tänker inte betala för bilen jag hyrde och får skylla mig själv om biluthyraren går omkull – het egotrippat utan att tänka på den som äger biluthyrningsfirman.

     • Vi har en tjänst – Att spela in musik. Vem betalar för den tjänsten?

      Kan det tänkas att en musiker, med eller utan stödfinansiering från fans, kan betala för tjänsten att spela in och postproducera sin musik i en professionell studio?

      Kan denna tjänst tänkas falla under reklamfinansiering?

     • ”Kan denna tjänst tänkas falla under reklamfinansiering?”

      Menar du att tjänsten räknas som reklamfinansiering eller att produkten som tjänsten resulterar i räknas som reklamfinansiering?

     • Men snälla Sten.. Tunnelbanebiljett är ju en annan grej. Det är ett företagande på en helt annan skala där du behöver massa anställda för att sköta verksamheten. Jag är inte för att tillåta plankning på t-bana och inte heller för att kollektivtrafik borde bli skattefinansierad.

      Samma sak med Hotell, du har massa löpande utgifter för skötseln av hotellet för att inte tala om investeringen att köpa marken och bygga själva byggnaden.

      Företagande med utgifter på en helt annan skala och med helt andra risktaganden än att producera musik och litteratur i dagens läge.

      En bil slits vid användandet och kostar pengar att köpa. Till slut har den slitits tills den inte kan användas längre och då är den förbrukad. Kan du argumentera på samma vis med digitala filer? Slits de när man använder dem? Kostar de pengar att reproducera?

      Nej samma resonemang funkar liksom inte för dina exempel som med datafiler.

     • Och så vrider och vänder du på diskusionen med typiskt PPkramar manér.
      Denna diskusionen handlade inte om vad vi anser om lika brott.
      Den handlade om den idiotiska formuleringen;

      ”Vill man inte betala så får man räkna med att artisten i fråga inte kan skapa i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      Som med de andra exemplen blir.

      ”Vill man inte betala så får man räkna med att tunnelbanan i fråga inte kan verka i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      ”Vill man inte betala så får man räkna med att biluthyraren i fråga inte kan verka i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      ”Vill man inte betala så får man räkna med att hotellet i fråga inte kan verka i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      I övrigt;

      ”Hotell, du har massa löpande utgifter för skötseln av hotellet för att inte tala om investeringen att köpa marken och bygga själva byggnaden.”
      Hotelletets slitagekostnad för en övernattning är förvinnande liten. Men du kanske sliter på ett hotelrum för 900kr per natt, vad gör du egenligen på ditt hotelrum? och dessutom hade alla kunat hyra ut hotellets hotelrum billigare än hotellet själv.

      ”En bil slits vid användandet och kostar pengar att köpa. ”
      Om du tror att slitagekostnaden är en stor del av bilhyran så får det stå för dig. och dessutom hade alla kunat hyra ut biluthyrarens bilar billigare än biluthyrarens själv.

      Och som sagt diskussionen som fördes hade inte med dina ovan funderingar att göra. Men eftersom du så gärna vill ta upp den aspekten så avslutar jag med;

      Inspelad musik är en immateriell produkt, det är en produkt som kostar att skapa, det är en produkt som är billig att duplicera (och så enkel att duplicera att vilken mediokert tränad chimanps som helst kan göra det).
      Produkten säljs efter det att den har blivit skapad och det är så man täcker kostnaden för skapandet och det är så man skapar en vinst.
      Du vet, varje produkt är anorlunda och immateriella produkter är definitivt anorlunda än materiella dylika.
      Men det innebär inte att ni har rätten att kränka de skapande individernas rättigheter bara för deras resultat råkar vara immateriellt.

     • ”Vill man inte betala så får man räkna med att tunnelbanan i fråga inte kan verka i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      ”Vill man inte betala så får man räkna med att biluthyraren i fråga inte kan verka i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      ”Vill man inte betala så får man räkna med att hotellet i fråga inte kan verka i samma utsträckning. Lite att ”skylla sig själv” liksom.”

      Men de exemplen är ju inte alls liknande mitt exempel. Skapande av kultur kan ske småskaligt. Dina exempel kräver investeringar på en helt annan nivå. Man kan göra en musiklåt på X timmar. Det är i praktiken tiden för arbetet man betalar för.

      Vad det gäller tunnelbana, biluthyrning och hotell så har du massa kostnader som inte alls kan liknas vid imateriellt skapande.

      Du kan inte kopiera en tunnelbana och åka gratis. Du kan inte kopiera biluthyrarens bilar och åka gratis i dem. Du kan inte kopiera hotellrum för att sova gratis i dem. Alla dina exempel så har du begränsade fysiska resurser som folk nyttjar. Att kunna kopiera och sprida immateria var en gång i tiden begränsat både fysiskt och transportmässigt, men är det inte nu längre. Idag ÄR det gratis, oavsett vad du tycker om det. Det enda som finns kvar att betala för är tjänsten att skapa nytt. Om folk inte ens är beredda att betala för det så får vi helt enkelt klara oss på kultur som skapas på fritiden.

      Men forskningen visar ju faktiskt att intresset att lägga pengar på musik är minst lika stort nu som tidigare. Folk lägger totalt sett mer på musik än någonsin tidigare. Dock kan det ske på effektivare sätt än förut.

      Till både artister och konsumenters fördel – men till mellanhändernas förtret.

     • ”Men de exemplen är ju inte alls liknande mitt exempel. Skapande av kultur kan ske småskaligt. ”

      Vad har storleken på verksamheten att göra med att ditt resonemang är ett egostiskt tänkande där du säger att DU får skylla dig själv om skaparen inte klarar sig ekonomiskt – DU får skylla dig själv? och detta utan att inkludera skaparen?
      Med samma logik på alla andra brott så är det alltså förövaren som får skylla sig själv och du ägnar ingen tanke åt skaparen som fått sina rättigheter kränkta.

      Men i o m att du ger dig in i det meningslösa tugget så fortsätter jag;
      All verksamhet kan ske småskaligt och storskaligt – men inget av det ger dig rätten att kränka skaparens rättigheter.

      ”Det är i praktiken tiden för arbetet man betalar för.”
      Ehh, Nej, när du hyr en bil eller hotelrum är det inget timmarbete för uthyraren, efteråt är det mer typ biltvätt och hoterumsstädning som är en mycket liten del av kostnaden du betalar när dy hyr.

      ”Vad det gäller tunnelbana, biluthyrning och hotell så har du massa kostnader som inte alls kan liknas vid imateriellt skapande.”

      Ehh, det kan kosta ett par hundra miljoner att göra en film. Det tar för det mesta runt 6 månader att göra en skiva och det kan ta mer än 20 år att skriva en bok – det är stora investeringar.

      ”Du kan inte kopiera en tunnelbana och åka gratis.”
      du kan kopiera en tunnelbanebiljett och åka gratis eller skita i att köpa en biljett och åka gratis.

      ”Du kan inte kopiera hotellrum för att sova gratis i dem. Alla dina exempel så har du begränsade fysiska resurser som folk nyttjar.”

      Om ingen annan nyttjar hotelrummet så är det allstå OK för dig att nyttja det utan att betala?
      Jag menar det står ju där tomt som en outnyttjad resurs. Uthyrningsbilen står ju där utan att ngn kör den, som en outnyttjad resurs och då är det ju OK för dig att nyttja den utan att betala.

      ” Att kunna kopiera och sprida immateria var en gång i tiden begränsat både fysiskt och transportmässigt, ”
      Och du tror det var därför du inte får masskopiera och massprida? för att det var svårare att mångfaldiga en gång i tiden?
      Nu börjar resonemanget bli riktigt enfaldigt.

      Faktumet att det har blivit billigare och lättare att begå ett brott kan aldrig och skall aldrig vara en ursäkt för att begå brottet oavsett vilka rättigheter det än gäller.

      ”Om folk inte ens är beredda att betala för det så får vi helt enkelt klara oss på kultur som skapas på fritiden.”
      Du har svårt att förstå att detta inte handlar om Dig och vad Du och Dina Vänner får klara Er på.
      Det handlar om skaparna vars rättigheter du och dina vänner kränker.

      ” Folk lägger totalt sett mer på musik än någonsin tidigare. ”
      Vad har det med saken att göra?
      Om någon begår ett brott så skulle det på någotvis ursäktas för att de spenderar pengar på någon produkt som kan relateras till brottet?
      Sinnesvagt resonemnag.

     • Skaparen kan inte ha några ”rättigheter” över själva innehållet längre. Det är omöjligt så fort det ”publiceras”. Finns heller ingen anledning att ha det längre – utom att skydda mellanhänderna skivbolag och bokförlag, content-försäljare, IP-jurister, skivbolags-VDar osv.

      Fanns ingen anledning att skydda skråväsendets ensamrätter på 1800talet. Finns ingen anledning att skydda imaterialrätterna nu när vi har filfabriker i var mans hem och företagandet att sprida filer sköts med glädje av folk på deras fritid.

      ”Vad har det med saken att göra?
      Om någon begår ett brott så skulle det på någotvis ursäktas för att de spenderar pengar på någon produkt som kan relateras till brottet?
      Sinnesvagt resonemnag.”

      Nej det är ett starkt resonemang. Det är du som vill att saker som är gratis ska påtvingas ett värde bara för att det varit så förr i tiden – för att det inte funnits något bättre sätt att göra på under 70,80,90 talen…

      Det är uppenbart för alla att man som konsument får mer för pengarna om man betalar direkt till artisterna – och artisterna får dessutom makten över sina intäkter.

      Varken skapare eller mellanhänder kan tillåtas ha kvar några ensamrätter på immateria längre. Det hämmar konkurrensen. Det är lika utdaterat som ensamrätten som skräddare och skomakare hade i mitten på 1800-talet.

      Hade deras lagstiftade ensamrätt att jobba i sin branch på sina villkor hållit sig så skulle du nog inte ha råd att köpa dig en vinterjacka eller vinterkängor nu när det börjar bli vinter…

     • ”Skaparen kan inte ha några ”rättigheter” över själva innehållet längre.”
      Det är klart att de kan, det är ju faktiskt så att de idag har det.

      ”Finns heller ingen anledning att ha det längre – utom att skydda mellanhänderna skivbolag och bokförlag, content-försäljare, IP-jurister, skivbolags-VDar osv.”
      Suck, jo det finns anledningar, det är ju så att skaparna vid ett försäljningstillfälle till några av de du kallar ”onödiga” kan få in en stor summa pengar som täcker många omkostnader omedelbart. Skaparna slipper också driva egna företag, ngt de flesta skapare gladeligen slipper.

      ”Fanns ingen anledning att skydda skråväsendets ensamrätter på 1800talet. Finns ingen anledning att skydda imaterialrätterna nu när vi har filfabriker i var mans hem och företagandet att sprida filer sköts med glädje av folk på deras fritid.”
      Suck, fortsatta nonsensjämförelser. Skråna tillverkade generiska produkter och du som individ var absolut inte förbjuden att tillverka dina egna skor eller stövlart eller kostymer.

      Du är idag inte förbjuden att tillverka din egen musik, spela in din egen Uekelevariant av Final Countdown och dela ut den till dina vänner. Men ni skall ge fan i att kränka rätten som skaparen har till det unika verk skaparen själv producerade.

      ”Nej det är ett starkt resonemang. Det är du som vill att saker som är gratis ska påtvingas ett värde bara för att det varit så förr i tiden –”
      Suck igen, det är inte gratis att framställa orginalprodukten, det är däremot så simpelt att duplicera produkten att en mediokert tränad chimpans kan göra det.
      Men det är iNTE kopian du betalar för. Det är skapandert av orginalet. Och utan orginalet har du INGEN kopia att göra, såtillvida du inte gillar att lyssna på tystnad, vilket är lika dumt som att köpa en tom påse godis eller aktiebrev till ett icke existerande bolag.
      Det är ett sinnessvagt resonerande då du hävdar att det är kopian man betalar för trots att så inte är fallet.

      ”Det är uppenbart för alla att man som konsument får mer för pengarna om man betalar direkt till artisterna – och artisterna får dessutom makten över sina intäkter.”
      Trippel suck. Det är inte ditt val att betsämma hur artisten skall ta betalt, det är artistens val. Om artisten väljer att ta betalt via ett skivbolag så har det inte med dig att göra och du ahr inget med det att göra.

      ”Varken skapare eller mellanhänder kan tillåtas ha kvar några ensamrätter på immateria längre. ”
      Du vill helt enkelt ha kulturdiktatur, härlig inställning ni PPkramare har. Det är i övrigt ingen som har ensamrätt till immateria, alla har rätt till sina egen specifika immaterilla delar.

      ”Det hämmar konkurrensen. Det är lika utdaterat som ensamrätten som skräddare och skomakare hade i mitten på 1800-talet.”
      Oktagon suck, det är inte samma sak, skråna pysslade med generiska produkter, alla kan idag skapa sin egen musik, det finns inga lagar eller regler som hindrar dig att med näsflöjt göra din egen variant av Främling och sedan dela den med dig till dina vänner. Och du kan absolut skapa din egen orginalmusik med näsflöjt bäst du vill, så jämförelsen med skråna är meningslös då du får lov att konkurera bäst du vill med dina egna musikaliska produkter hur du vill.

      ”Hade deras lagstiftade ensamrätt att jobba i sin branch på sina villkor hållit sig så skulle du nog inte ha råd att köpa dig en vinterjacka eller vinterkängor nu när det börjar bli vinter”
      Suck suck suck suck suck suck
      Det är ingen som har ensamrätt at skapa musik… du kan skapa och göra din egen musik bäst du vill, det är ingen som hindrar dig, du kan publicera den hur du vill, alltså är jämförelsen med skråna irrelevant och fåning

     • ”Upphovsrätten är ett lagligt sanktionerat monopol som ger en (juridisk) person ensamrätt på att distribuera sina skapelser.”

      Är detta påstående sant, eller falskt?

     • ”Ägande i sig är ett lagligt sanktionerat monopol som ger en (juridisk) person ensamrätt till ett ägande av ett objekt.”
      Är detta påstående sant, eller falskt?”

     • Vad är det du försöker säga egentligen?

      Har du sån kontrollmani att du tycker att vi alla bör rutinmässigt acceptera att klä av oss / bli tafsade på av vakter / scannas för att nån enstaka galning kan bära på vapen så bör du nog inse att det är du som behöver hjälp och inte söka förstöra övriga medborgares frihet.

      Du kan inte ha full koll ens om du skulle vilja. Lika bra att du vänjer dig vid tanken. 🙂

     • En bil är ett dolt vapen. Ska vi förbjuda folk att köra bil för att en och annan galning / rattfyllo kör på folk?

      Äh, du börjar spåra ur nu, Sten. Du kan inte ha full kontroll här i livet… Det är omöjligt.

      Hög tid att du vänjer dig vid tanken att du inte kan ha full kontroll istället för att sabba vårt fria och öppna samhället i dina maniska säkerhets-strävanden.

     • *Bla bla bla*, erkänn: du vill bara fortsätta tjäna pengar till varje pris utan att förnya din verksamhet, det är enda ursäkten du har för att förstöra friheten på internet!

     • Du frågar väl inte mig? Jag tjänar inte en krona på någon verksamhet som har med internet att göra, jag jobbar inte alls i mediabranschen.

      Det handlar inte om att förstöra frihet, det handlar om att stoppa lagbrotten som de personer begår som tar sig friheter de aldrig haft, på andras bekostnad.

     • Det handlar ju snarare om att försvara folkets demokratiska friheter och möjligheterna att förbättra samhället genom att låta ny teknik konkurrera med gammal teknik istället för att stifta lagar för att till varje pris skydda egoistiska och utdaterade företag.

      Vidare så är det lagen som ska motiveras med moral och inte moralen som ska motiveras med lagar. Varje tänkande och kännande människa kan själva värdera lagen utifrån sin rättsuppfattning.

      Vi har haft på tok för många sjuka lagar även i lilla lugna Sverige för att vi okritiskt skulle följa lagen till punkt och pricka.

     • Gällande lagar stämmer med moralen för flertalet svenskar. Men som du vet så är det tillfället som gör tjuven, fortköraren, piratkopieraren…

      Det finns inga hinder för ny teknik men den ska användas för lagliga aktiviteter. Steam använder bittorrentteknik för nedladdning av lagligt köpta spel, Spotify och Voddler använder också ny teknik på ett lagligt sätt.

      Gammal eller ny teknik spelar ingen roll om man använder tekniken som ett redskap för att begå brott. Gammal eller ny teknik spelar ingen roll om man håller sig till lagen.

      Märkligt att du fortfarande inte förstår att det inte är tekniken som är olaglig. Bygger du din verklighetsuppfattning på ren okunskap och missförstånd?

     • ”Men som du vet så är det tillfället som gör tjuven, fortköraren, piratkopieraren…”

      Vänta lite nu. Vad har du för belägg för det? Jag tror det kan finnas många olika orsaker till att folk bryter mot lagen. Jag tror du försöker förenkla verkligheten lite för mycket här… En del bryter mot lagen för att de inte ”vet bättre”, en del för att de har sjukdomar eller är i nödsituationer, några för att de tycker att lagen är omoralisk, ytterligare några främst för att de får personlig vinning på det och till sist en del som gör det främst med avsikt att skada andra.

      ”Märkligt att du fortfarande inte förstår att det inte är tekniken som är olaglig. Bygger du din verklighetsuppfattning på ren okunskap och missförstånd?”

      Okej okej, själva tekniken är väl inte olaglig i sig. Det var lite slarvigt formulerat. Nu måste jag förklara mig så det inte uppstår några nya missförstånd 😉

      Att använda fildelningsprotokoll för företagandet att distribuera datafiler går att göra gratis. Finns därför ingen anledning att ha lagstiftade ensamrätter för det längre. Det har rentav blivit så enkelt att företaga med detta utan behov av ersättning att det antagligen är praktiskt omöjligt och åtminstone garanterat olönsamt att ens försöka hindra.

      När jag gick i skolan fick vi lära oss att vi har företagarfrihet i Sverige. Upphovsrätten rimmar illa med företagarfrihet. Monopol är dåliga för marknaden oavsett om det är företag eller staten som har dem. Bara i undantagsfall bör man få ha monopol anser jag.

      Det verkar faktiskt vara du själv som bygger din verklighetsuppfattning på okunskap i historia. Lagstiftade monopol har vi minsann haft förr i tiden…

      Kunskapsmonopol hade vi under medeltiden då katolska kyrkan bedrev häxjakt på oliktänkande och antagligen lyckades bromsa vetenskapliga utvecklingen avsevärt med dessa fasoner. MEN – kunskapsmonopol har vi även idag i form av copyright på inte minst vetenskapliga artiklar och studielitteratur. Detta arbete är inte bara besudlat med rena censurmekanismer – ”blind peer-review process” – utan även ekonomisk ensamrätt som låser in resultatet av offentligt finansierat (!) vetenskapligt arbete så det blir svårtillgängligt för allmänheten.

      Företagandemonopol hade vi på medeltiden i form av skråväsende där olika skrån och gillen som representerade olika yrkeskategorier hade ensamrätt att jobba inom sina områden. Det var ”olagligt” att konkurrera med gillena och skråna. Precis samma argument som skiv-branchen och andra upphovsrättsförespråkare använder idag. Som tur var hade vi några modiga eldsjälar som vågade trotsa dessa ärkekonservativa lagar och bygga fabriker.

      Tacka dessa 1800-talets ”anarkister”, ”kriminella”, ”generation gratis”, Yada Yada osv… för att du har råd att köpa flera ombyten kläder att ha på kroppen idag… det missunnar jag dig inte. 😉

      Men du verkar missunna våra kommande generationer alla de möjliga framsteg som en renässans i upphovsrätten och patenträtten skulle kunna medföra samhället.

      Inte någe vidare Ansvarsfullt det hörrö! 😉

 10. Och sen fick PP ”hjälp” av Anonymous som sänkte Gamex hemsida: http://anonopssweden.blogspot.com/2011/11/op-exgamex.html

  Det här är ju närmast komiskt. Först ”hjälper” Anonymous PP genom att tillgripa censur mot barnporrsajter, censur som PP hatar mer än något annat eftersom den ju kan användas även som ett vapen mot piratkopieringen. Sen ”hjälper” Anymous PP igen genom att sänka Gamex hemsida som protest mot att PP blev portade, och drar därmed PP i smutsen. Det ÄR riktigt komiskt!

  Anonymous verkar tycka att det bästa vapnet mot censur är – censur! Vilka puckon!

 11. Hur vet vi att det är anonymous eller att PP ens ligger bakom? Kan ju mycket väl vara nån som ligger bakom som bara vill smutskasta PP. Du skulle säkert älska att göra det till exempel.

  • Jag har aldrig påstått att PP ligger bakom, var fick du det ifrån?

   Jag har inget intresse alls av att smutskasta PP. Jag kommenterar verkliga utspel och om detta anses vara smutskastning så beror det i så fall på att PP genererar smuts som jag påtalar, inget annat.

   • Alla genererar smuts… Medierna är väldigt duktiga på att gräva upp även det oskyldigaste smutset och få det att framstå som jordens avskum.

    Man skulle nästsa kunna tro att vissa jobbar med det! 😉

 12. Är dagens Pirate Bay densamma som åtalades för några år sedan? – NEJ!!

  Drivs the Pirate Bay av samma personer – dvs dom män som stod inför rätten 2009?
  NEJ!!!

  Kan man då påstå att den nya Pirate Bay håller på med medhjälp till lagbrott bara för att EN av dom förre ägarna av the Pirate Bay – dömdes i hans frånvaro?
  NEJ!!!

  Har någon domstol begärt att Piratpartiet skall avsluta samarbetet med the Pirate Bay eller förklarat samarbetet olagligt?
  NEJ!!

  Sammanfattningsvis kan man då lugnt påstå att nejtillpirater på nytt bevisar att han är EN ENFALDIG IDIOT som griper sina påståenden ut luften.

  • ”Är dagens Pirate Bay densamma som åtalades för några år sedan?”

   Den har samma funktion för användarna, dvs det är exakt samma uppsåt som tidigare. Lagen ska vara teknikneutral,

   ”Drivs the Pirate Bay av samma personer – dvs dom män som stod inför rätten 2009?
   NEJ!!!”

   Ja, enligt en dom så anses samma personer ligga bakom. Vill man bestrida det så kan man uppge vilka personer det är som anses äga TPB idag.

   ”Kan man då påstå att den nya Pirate Bay håller på med medhjälp till lagbrott bara för att EN av dom förre ägarna av the Pirate Bay – dömdes i hans frånvaro?”

   Varför inte? De andra är ju dessutom fällda i både tingsrätt och hovrätt. Det är mycket troligt att domen fastställs, med eller utan att den tas upp i HD.

   ”Har någon domstol begärt att Piratpartiet skall avsluta samarbetet med the Pirate Bay eller förklarat samarbetet olagligt?”

   Inte än men jag tror att det mycket väl kan bli så. Möjligen väntar man tills domarna mot de andra personerna vunnit laga kraft.

 13. Har Falkvinge åtalats och dömd för lagbrott för att han ÖPPET laddat ned ett avsnitt av Futurama?
  NEJ!!!

  Alltså hallucinerar den enfaldiga ifioten nejtillpirater en massa goja – Kanske är det han som håller på med att röka eller sniffa något olagligt? – *lol*

 14. FAILBLOG

 15. Här i Sverige gottar sig antipiraterna åt att ett dataspelsevenemang har mobbat ut politiskt oliktänkande från att få vara med. Gulligt. Nä inte så värst… :S

  Ute i vida världen så avskaffar världens 4e största industrination 5%-spärren till sina EU-val – vilket i det närmaste garanterar die Piraten platser i EU-valet 2014.

  Läs mer på Christians blogg 😉
  https://christianengstrom.wordpress.com/2011/11/10/tyska-piratenpartei-tar-eu-mandat-2014/

  • Som jag tidigare påpekat är likheterna mellan tyska PPs partiprogram och svenska PPs partiprogram så få att det egentligen mest är namnet som är det samma.

   Har man hundra platser i EU så funkar det ju utmärkt med 1% gräns. Har man 20 platser i EU så blir det ju lite svårt, eller?

   Nej jag gottar mig inte åt Gamex tramset.
   Men jag gottar mig absolut åt den södra riktningen PPs medlemsskap vandrar, idag är det 7968 medlemmar kvar och jag tippar att ytterligare 1000 hoppar av innan det stabilserar sig.

   • I längden kommer denna mörkning och smutskastning förstås inte hålla. Media kan inte tysta piratpolitik hur länge som helst. Speciellt inte då den växer sig stark i Europas mäktigaste land.

    Lite trist för Sverige att vi hamnar på efterkälken så, men kanske förtjänar vi rentav inte bättre med så polariserade massmedier och så fåraktig befolkning.

    Det är ingen tvekan om att om EU kommer överleva denna turbulens med finansoro och skuldberg och kunna fortsätta utgöra en ekonomisk makt internationellt sett så är det garanterat ett så framåtblickande och ekonomiskt starkt land som Tyskland som kommer visa vägen.

    • ”I längden kommer denna mörkning och smutskastning förstås inte hålla. ”

     Vilken mörkning?

     Vilken smutskastning?

     Och än en gång;
     Llikheterna mellan tyska PPs partiprogram och svenska PPs partiprogram är så få att det egentligen mest är namnet som är det samma.

     • ”Llikheterna mellan tyska PPs partiprogram och svenska PPs partiprogram är så få att det egentligen mest är namnet som är det samma.”

      Inte alls hörrö :)… Programmen är naturligtvis inte identiska, men tyskarna har i princip tagit med hela det svenska partiprogrammet.

      Bara att de lagt till vissa frågor och ställningstaganden utöver de som det svenska partiet har. Visst är tyskarnas PP lite mer ”vänster” på ekonomiska skalan än det svenska, men det är föga förvånande, med tanke på att politiken i övrigt är annorlunda i Tyskland, med traditionellt sett större konservativa och högerpartier (kanske främst CDU som varit störst i Tyskland bra ofta under 1900talet).

      Sådana här variationer finns det inom alla ideologier i olika länder i världen och ofta även inom länderna. Sossar norrut sägs vara mer vänster än sossar söderut t.ex… 😉

      ”Vilken mörkning och smutskastning?”

      Låtsas om inget, gör vi? Den strategin har vi sett förut…

      Om ett nytt parti kommer in i ett delstatsval i ett grannland som är mäktigast i den världsdel Sverige ligger i så rapporterar samtliga de rikstäckande medierna i landet hellre om Plura-penisar och Zlatans bråk med sin tränare än om denna politik.

      Man rapporterar gladeligen om barnporr och sprider bolagens skräck-propaganda. Man rapporterar gladeligen om ”näthat” – som i mångt och mycket speglar folkets frustration mot mediernas skygglappar.

      Detta ”näthat” existerar nog främst för att folk upplever att de blir försedda med munkavle och inte får en rättvis chans att komma till tals av de etablerade medierna.

      Massmedierna tycker Svenska folket inte ska bry sig om politik och sånt. Hellre ska vi skratta åt när de jävlas med kändisars privatliv. Det är fan riktigt perverst…

 16. ”alls hörrö … Programmen är naturligtvis inte identiska, men tyskarna har i princip tagit med hela det svenska partiprogrammet.”

  Här är nedan finns PP Berlins manifest. Som sagt inte mycket om illegal fildelning och inte mycket som påminner om PP Sverige. Tyskarna känns betyligt mer samlade och vuxna i allt jämfört med de svenska.

  Election manifesto Berlin 2011 (English translation)
  In September 2011 the Berlin Pirates won a historic 8.9% of the vote. This is a translation of their manifesto into English.
  The original document is at http://berlin.piratenpartei.de/wp-content/uploads/2011/08/PP-BE-wahlprogramm-v1screen.pdf . Original german text in in italics, followed by the translation into English. Discussion about the translation goes on the relevant discussion page.
  There is a sub-page for each section of the manifesto:
  Demokratie — Democracy
  Transparenz — Transparency
  Netze — Networks
  Bildung — Education
  Stadtentwicklung — Urban Development
  Verkehr & Oepnv — Traffic & transport
  Innenpolitik — Domestic Policy
  Asyl- & Migrationspolitik — Asylum and Migration Policy
  Suchtpolitik — Addiction policy
  Wirtschafts- & Socialpolitik — Economic and Social Policy
  Geschlechter- & Familienpolitik — Gender & Family Policy
  Staat & Religion — State & religion
  Kunst- & Kulturpolitik — Art & Culture

  • För det första är det inte rättvisande att jämföra ett parti på nationsnivå med lokala och regionala partier. Det är som att försöka jämföra sossarna på riksdagsnivå i Sverige och sosse-kommunpolitiker långt uppe i Norrland som ofta har mer eller mindre direkt kommunistiska åsikter… Du försöker alltså jämföra äpplen med päron…

   Demokrati, Transparens, Internet, Kunskap, Konst & Kulturpolitik, Stadsutveckling, inrikespolitik och Stat & Religion är ju alla punkter där svenska piratpartiet absolut har åsikter. Fler än hälften av punkterna faktiskt. 😉

   • Du är allt bra rolig ”inte rättvisande att jämföra ett parti på nationsnivå med lokala och regionala partier”.

    Det är ni PPkramare som lyfter fram just PP Berlins framgång för att påvisa något abstrakt om PP framgång i sin helhet och att detta är ett tecken på kommande PP framgångar – det måste ju då i allra högsta grad vara relevant att påvisa att PP Berlin är så anorlunda mot PP Sverige att det knappt finns likheter.

    • Nu har vi ju lovande siffror inför Bundestags-valet i Tyskland och nästa EU-val att uppvisa. Om inte Berlin-valet katalyserat detta så vet jag inte vad som gjort det. Kanske att gröna EU-gruppen gått och blivit pirater? Nej jag tror nog främst att Berlin-framgångarna är en vettigare förklaring till att 9-10% av tyska folket skulle rösta pirat om det vore val idag.

     Piratpolitik är på framgång, sen kommer den dyka upp i olika flavors i olika länder, det är inte konstigare än att varje annan politisk rörelse gått till på samma sätt, de har anpassat sig någorlunda till de olika länderna de befinner sig i…

     • ”Piratpolitik är på framgång, sen kommer den dyka upp i olika flavors i olika länder”

      Och smaken av Piratpartiet i Sverige tilltalar allt färre.

      Sen kommer det att vara intressant att se om PPT lyckas upprätthålla intresset nationellt fram till valet.
      Men som sagt PPT har ett betydligt vuxnare och mer samlat partiprogram än vad PPS lyckats framställa.

     • ”Och smaken av Piratpartiet i Sverige tilltalar allt färre.”

      Folk i Sverige känner i allmänhet inte till piratpartiet, ganska mycket tack vare våra massmedier.

      ”Sen kommer det att vara intressant att se om PPT lyckas upprätthålla intresset nationellt fram till valet.”

      De nya röstberättigade är garanterat mer piratpositiva än befolkningen i allmänhet – och så kommer det nog vara framöver. 18-20 åringar förstår internet och om det så är en enda politisk fråga de har hunnit skaffa sig en uppfattning om och verkligen brinner för så är det nätfrihet och medborgarrätt.

      Största skillnaden mellan Sverige och Tyskland är ändå att Tyskland varit delat och förstår hur extremt obehagligt det kan bli med ett Stasi 2.0. Detta gör att även 40+are i Tyskland har förståelse för piratenpolitik – något som helt verkar saknas i Sverige.

     • Jag tror nog att folket känner till PP ganska väl, inte minst efter Falkvinges barnporruttalande och efter detta rasade ju medlemstalet från 50 000 till dagens under 8000 (7959 just nu).

      Jag tror faktiskt att PP rent av kan tjäna på att inte få så mycket uppmärksamhet. När Christian Engström som en av endast 2 EU-parlamentörer röstade emot åtgärder mot barnporr så tjänade PP enormt på att detta inte uppmärksammades av media, där hade man alltså tur att det inte blev några rubriker, intervjuer i radio/tv osv.

     • ”Jag tror faktiskt att PP rent av kan tjäna på att inte få så mycket uppmärksamhet.”

      Absolut inte. Koblaj på hög nivå.

      Hade Christian fått förklarat läget i media så hade folk sett igenom barnporr-skräckpropagandan. Det är en medveten taktik från etablissemanget att inte låta PP bemöta dessa åtgärder i debatten.

      Intressena bakom dessa censur-åtgärder är väldigt ljusskygga och tål absolut inte en öppen debatt. Det är därför man har valt barnporr som hävstång för att få igenom sina mål från första början

      Man räknar helt enkelt cyniskt med att ingen ska våga argumentera emot för att folk är rädda att framstå som pedofiler.

      Och om någon fräck jävel vågar – försöka tysta dem så gott det går.

     • Konspirationsteorierna frodas…

      PP har fått oförtjänt mycket mediauppmärksamhet i förhållande till partiets storlek, tidigare tog man ofta in Falkvinge för att ”krydda” ett inslag i Rapport och liknande. Intresset är nu så lågt så att ”kryddeffekten” inte är så stor längre.

      Det finns ingen medveten taktik att tysta ner PP, de är ju helt enkelt oerhört tysta i sig och allmänintresset är så lågt att det är mer undantagsfall att PP syns i media numera. Detta är fullt naturligt pss som att Ny demokrati och Junilistan nästan aldrig omnämns numera, liksom Fi, Kalle Anka-partiet och Fantomen.

     • ”Konspirationsteorierna frodas…”

      Gång på gång har det ju visats att PPs påståenden har substans. Till och med Rapport och andra enligt dig ”trovärdiga” medier har grävt fram myndighetsmissbruk i hanteringen av PirateBay målet.

      ”Det finns ingen medveten taktik att tysta ner PP”

      Förklara då hur våra rikstäckande medier totalt kan ha gått miste om genombrottet i Berlin där PP fick 8,9% av rösterna. Det är inget annat än en sensation, det kan du knappast förneka 🙂

     • Det där om myndighetsmissbruk i hanteringen av Pirate Bay-målet är ju bara konspirationsteorier, eller hur?

      Genombrottet i Berlin är ju inte för PP utan för ett annat parti som mest har ordet pirat som gemensam nämnare med PP. Hur många partier finns det inte som har ”demokrat” i sig i olika former? Och ändå har de så olika inriktning.

      Anledningen till att svenska media rapporterat så lite från valet i Berlin är helt enkelt att det är ointressant för de flesta svenskar. Den s.k. sensation som du ser i detta är ingen sensation för de flesta svenskar som alltså inte bryr sig. Hade det varit för PP i Sverige så hade det kunnat kallas för sensation men där vet du ju att man fick pinsamt låga 0.65% i senaste riksdagsvalet och därefter har man rasat ytterligare.

      Du vill få det till att media på något sätt har tystat ner det här men det är ju helt befängt, du måste kunna ta in att det som är intressant för piraterna i Sverige inte nödvändigtvis är intressant för övriga 99.35%+ av befolkningen.

      Fi fick 0.40% i riksdagsvalet 2010, inte så långt ifrån PP:s 0.65%. Enligt min bedömning har PP fått betydligt mer mediauppmärksamhet än Fi, PP har alltså fått oproportionellt HÖG uppmärksamhet i media i förhållande till andelen röster.

      Junilistan hade 2% enligt Sifo 2009 men fick sedan endast 30 handskrivna röster i riksdagsvalet 2010. Är du en av de få som kommer att lämna in en handskriven röst för PP i nästa riksdagsval?

     • ”Anledningen till att svenska media rapporterat så lite från valet i Berlin är helt enkelt att det är ointressant för de flesta svenskar.”

      DET ÄR FÖR I HELVETE INTE DIN SAK ATT BESTÄMMA, DET ÄR FOLKETS..! Du är ju helt barockt skadad i din inskränkta, egoistiska och diktatoriska världssyn. Vem fan är du att bestämma vad svenska folket ska få läsa och tycka??? PP står för yttrandefrihet. Det är nu uppenbart att antipiraterna står för monopol, censur och diktatur.

      ”Genombrottet i Berlin är ju inte för PP…”

      Fortsätt du att blunda för verkligheten så ska du se att PP snart har tagit sig in i lagstiftande församlingar i ännu fler länder i Europa än Tyskland och Spanien. Vi har dig och andra egoistiska ärkekonservativa att skylla på för att Sverige bromsas i den utveckling som vi nu kommer se i Tyskland.

      Fattar ni inte, ni kommer framstå som lika stenkonservativa som de som motsatte sig byggandet av fabriker i industriella revolutionen och de som motsatte sig demokratiska reformer med mänskliga rättigheter under 1900talet. Antagligen kommer ni ha sämre chans i efterhand att sudda bort denna stämpeln än vad Moderaterna har att försöka sudda ut och skriva om deras riktigt vidriga historia i början av 1900talet.

     • Du skriver alltså själv till slut svart på vitt att du vill ha det som i Östeuropa –

      1. Kontrollerade massmedier som ser till att inte skriva sånt som är ”ointressant” för folket.
      2. Censur för ”obehaglig” information på internet.
      3. Massövervakning för att komma åt ”terrorister”.
      4. Ekonomisk ensamrätt för särintressen.

      Det börjar bli allt mer tydligt på vilken sida av järnridån du själv hörde hemma för 25 år sen…

      Dessa idéer du har är direkt samhällsfarligt och hotar vårt statsskick! Du borde själv övervakas av SÄPO…

     • ”DET ÄR FÖR I HELVETE INTE DIN SAK ATT BESTÄMMA, DET ÄR FOLKETS..! Du är ju helt barockt skadad i din inskränkta, egoistiska och diktatoriska världssyn. Vem fan är du att bestämma vad svenska folket ska få läsa och tycka??? PP står för yttrandefrihet. Det är nu uppenbart att antipiraterna står för monopol, censur och diktatur.”

      Skärp dig!

      Jag bestämmer INGET, jag uttryckte min bedömning om varför man rapporterat så lite från piraternas framfart i Tyskland. Är det så svårt att ta in att piratrörelsen i Sverige är så marginaliserad att inte ens media är intresserade längre? Och du svär och ropar om censur, du har tappat greppet totalt om situationen och agerar som urtypen för en dålig förlorare.

     • ”Och du svär och ropar om censur, du har tappat greppet totalt om situationen och agerar som urtypen för en dålig förlorare.”

      Återigen visar du på din krassa människosyn då du skrattar åt mig från ovan. Liten dålig svag förlorare minsann. Fascistiska åsikter ända in i benmärgen…

      Det fullkomligt dryper av fascistiska åsikter och odemokratiska värderingar mellan raderna i din retorik: ”Vi är har pengar och makt så vi har rätten på vår sida. Vi ÄR lagen och har all rätt att filtrera för folket vad som är sanningen.”

      Jag blir bara så förbannad när du så klart och tydligt bevisar dina von Oben Fascistiska värderingar : du anser klart och tydligt i din argumentation att någon enskild person eller intresse ska få sitta nånstans och ha ENSAMRÄTT att bestämma ”vad som ligger i svenska folkets intresse” att få reda på !

      Det har du gett uttryck för gång på gång då du förespråkar censur av webbsidor, strikt begränsad yttrandefrihet på internet, ökad övervakning – och nu på sista tiden positivt uttryckt att svenska massmedier aktivt och selektivt filtrerar bort nyheter om PPs framgångar i Europa.

      Rena diktaturfasonerna! Det är fan inte OK, nejtillpirater!

     • ForskarGurra:

      ””Vi är har pengar och makt så vi har rätten på vår sida. Vi ÄR lagen och har all rätt att filtrera för folket vad som är sanningen.””

      Vad är det här för trams? För det första har jag aldrig påstått detta och vilka är vi? JAG har ingen makt, JAG är en privatperson med personliga åsikter som jag står för och utan någon som helst koppling till organisation, företag osv. Jag jobbar i en helt annan bransch som inte har någon som helst koppling till vare sig piratkopiering eller barnporren.

      ”du anser klart och tydligt i din argumentation att någon enskild person eller intresse ska få sitta nånstans och ha ENSAMRÄTT att bestämma ”vad som ligger i svenska folkets intresse” att få reda på !”

      Klart och tydligt? Hur sjutton kom du på detta? Jag har aldrig påstått detta! Inte ens varit i närheten? Din märkliga paranoida fantasi går över alla gränser!

      Jag repeterar: JAG bestämmer INGET om vad som ligger i folkets intresse. JAG har ingen påverkan på media mer än vilken annan anonym privatperson som helst, alltså en försumbar påverkan. Eller vilka personer är det som du anser att jag påstått ska ha rätt att bestämma? OBS att varje nyhetsredaktion lever sitt eget liv och bestämmer själva vilka nyheter man bedömer är intressanta att publicera, prioriterat ihop med andra nyheter förstås – man kan inte publicera och kommentera precis allt. Samtliga dessa nyhetsredaktioner med undantag av någon lite anonym notis då och då verkar tycka att PP:s förehavanden är ointressanta och att de tyska piraternas förehavanden är ointressanta i förhållande till alla andra nyheter. Det är INGEN som sitter och bestämmer detta, vad har du fått denna befängda idé ifrån. Du har spårat ur totalt!

      Att PP blir mer och mer marginaliserat i svenska media beror självklart på att allmänhetens intresse sjunker, media avspeglar ganska bra allmänhetens intresse. Det är alltså resultatet av en misslyckad politik och inget annat.

     • Du klarar ju inte ens av att bemöta mina ståndpunkter och exempel på hur PP aktivt motarbetas…

      Typiskt tecken på en dålig förlorare…

      Sen tycker du att rapportering om PPs framgångar utomlands är ”ointressant” för Sveriges befolkning…

      Du kan inte heller svara på varför DN blåljuger för sina läsare om att PP snart får vara med i EU politiken. ( Christian har varit på plats i snart 2,5 år – en halv mandatperiod! ).

      Nej sanningen är snarare att etablissemanget är livrädda för den utvecklingen som sker och till varje pris vill begränsa allmänhetens kunskap – just som de antagligen försöker mörka sanningen bakom de ekonomiska besvären och åtgärderna som sker. Politiker, företag och banker kommer undan på skattebetalarnas bekostnad.

      Upphovsrättsindustrin ( mediebolagen inräknade ) försöker på samma vis desperat rädda sig själva på allmänhetens bekostnad genom att hålla oss ovetande om PPs framgångar.

     • ”Och smaken av Piratpartiet i Sverige tilltalar allt färre.”

      Svensson känner inte till piratpartiet, tack vare våra polariserade massmedier. Utdrag från DN.se :

      ”EU-parlamentet fullt vid årsskiftet
      Nu får Piratpartiet vara med.”

      Det är skrattretande att se hur medierna ljuger för oss. PP har varit med i EU-parlamentet sen 2009.

     • Ljuger är hårda ord, det är antagligen bara en slarvigt skriven artikel. Det är ju helt absurt att DN skulle ljuga om något sådant så det tror jag inte ett dugg på. Har du en länk?

      Jag hittar bara följande och där finns inte den text du citerar.

      http://www.dn.se/nyheter/politik/eu-parlamentet-fulltaligt-vid-arsskiftet

     • På huvudhemsidan stod det ett bra tag, säkert ett par timmar. Nu har den väl tagits bort från huvudhemsidan. Nyheten är väl en dag gammal vid detta laget.

      Varför skulle det vara absurt? Du har aldrig hört talas om att medier kan vinkla sina nyheter? Det fick vi lära oss i skolan…

     • Visst kan man vinkla men det här låter som en klantigt skriven artikel, sånt ser vi tyvärr mer och mer av numera.

      Jag går inte på era konspirationsteorier om att det skulle vara en medveten lögn och det faktum att man (som jag uppfattar det) har rättat artikeln tyder ju på att det var som jag trodde – en klantigt skriven artikel. Men konspirera på du…

     • Va näe, alltså konspirationsteori är ju en teori om att några andra konspirerar. Jag kanske misstänker att ett gäng företag konspirerar på att behålla makten i en branch, då har jag en teori, en konspirationsteori.

      Sen kan den teorin vara sann eller falsk, men de som konspirerar är ju deltagarna i själva konspirationen, inte de som avslöjar den.

     • ”EU-parlamentet fullt vid årsskiftet
      Nu får Piratpartiet vara med.”

      Jag läste artikeln när de kom ut och har inte sett ovan text. Jag såg däremot en text som var typ

      Nu får Piratpartiets Amelia Andersdotter vara med…

      Men för sjutton, givetvis gick artikeln först till korrläsning av högsta bossen Bonnier som genast ändrade så att det skulle stå

      ”EU-parlamentet fullt vid årsskiftet

      Nu får Piratpartiet vara med.”
      Utan punkt mellan de två meningarna.

      Jag menar, givetvis gör de allt vad de kan för att hindra PP från att få press, gäsp.

     • @ Sten
      Fast innan artikeln gick till högste bossen, så gick den förstås till ”den amerikanska upphovsrättsmaffian”! Fast med telefax, för de är så ångt efter så att de inte har mail

     • Alla vet väl dessutom att man mailar till evil@mafiaa.com

      Nej, förresten, de får frågan automatiskt via Echelon.

      😉

     • Smidigare och effektivare för de nyfikna med stålars att leja de som varit med och byggt upp IT-infrastrukturen – Internet, mobilnät m.m. i resp. land. Lätt att dölja de riktiga avsikterna bakom något trendigt IT-bolag där man kan låtsas göra lite nya coola medie-stukade IT-tjänster också. 😛

     • Visst, de försöker fuxxar med allting tele så gott de kan. 😉

 17. Haha, shiiit grabbar… Inte visste jag att svenskar hade formulerat senaste tillskottet av amerikanska upphovsrättslagar. Har ni läst om SOPA lagstiftningen som ska tvinga betaltjänster att strypa ekonomiska transaktioner så fort upphovsrättsinnehavare pekar finger?

  Nästan så man skulle tro en eller annan svensk varit med och gett förslag på förkortningen. 😛

 18. ”Inte heller har jag hört att en högt uppsatt SSU:are går ut med att man sitter och laddar ner ett avsnitt av en tv-serie”

  Däremot har du säkert hört att högt uppsatta MP:are vandaliserat oljebolag, att Sossar brutit mot strejk-lagar och att högt uppsatta Moderater fuskar med kollektiva avgifter.

 19. http://blog.svd.se/ledarbloggen/2011/11/18/mer-soprano-an-king/
  Intressant artikel från SvD om olagliga metoder från djurrättsaktivister. Men samma principer gäller ju alla rörelser som använder brott som politiska medel. T ex våra PP-kramande debattörer på den här bloggen.

  • Alltså, upphovsrätts- och mediebolagen är ju också mer ”Soprano” än ”King” i någon mening och skillnaden är att det är de som sitter på pengarna medans pirater, djurrättsaktivister och andra är ”underdogs” i någon mening. Själv är jag knappast djurrättsaktivist, även om jag kan förstå dem som är det i olika avseenden. Alla aktivister kan ju alltid porträtteras som ”rebeller” eller ”omstörtare” av olika slag, men samtidigt är det ganska ofta som en generations ”rebeller”, sanningssägare / provokatörer som tar ledande positioner i framtidens samhälle.

   De flesta aktivister eller eldsjälar tror sig kanske göra ”rätt”, men varje persons perspektiv är för smalt för att vi ska kunna förstå alla andras syn på oss. Det finns så många perspektiv att om man skulle kunna tänka på alla eller ens de flesta samtidigt skulle man nog riskera att bli galen 😛

   • Visst händer det att historien visar att en generation rebeller faktiskt ”hade rätt”. Men lika ofta visar ju historien att de som brott under nån slags politisk täckmantel inte är mer ju just vanliga brottslingar. Det finns flera exempel, RAF, IRA och KKK. Eller varför inte Ander Bering-Breivik?
    Man kan ju självklart inte jämföra mord och misshandel med att ladda hem Britney Spears senaste platta utan att betala. Men ur ett strikt moraliskt perspektiv handlar det om att ta sig rätten att ställa sig utanför lagen.

    • Ur ett strikt moraliskt perspektiv handlar det om att företagen i dessa brancher anser sig ha rätten att själva bestämma över lagen.

     Skillnaden där mellan pirater och anti-pirater ligger i resurser. Nuvarande eliten med företag har stora resurser – de kan påverka lagar. Lyckas de då lura på folk att lagen är rättvis så har de vunnit.

     Vi har haft teknikskiften och nya politiska rörelser minst en gång per generation de senaste 100 åren. Det är en hög takt och de flesta förändringarna har varit i att lasta om arbetskraft från jordbruk -> in i industri och vidare -> in på kontoren. Vart kontorsjobben nu tar vägen får framtiden utvisa.

     Men en sak är säker.. att försöka bromsa denna utvecklingen är antagligen bara ett enormt slöseri med pengar och resurser.

     Inte särskilt ansvarsfullt alls…

     • Vänta nu, det är piraterna som bryter mot lagen. Inte några företag.
      Eller har jag missat nåt? Visserligen är ju TPB ett företag, men det är nog inte dem du menar?

     • TPB har aldrig varit ett företag, utan har alltid drivits av enskilda individer. Däremot har det varit tal om att göra det till ett företag, men de planerna rann ut i sanden…

     • Men när TPB skulle säljas, värderades det som ett företag. Är inte det lustigt, att det blev så?

     • Det som värderades där var hemsidan och själva märket. Varken mer eller mindre.

      Jag kan också skapa en privat driven hemsida, som sedan blir jättepopulär och sälja den helt utan att ha ett företag bakom. Säg att jag skapade en linuxdistro som blir mer poppis än Ubuntu, helt privat, och sedan sålde distron till ett företag. Visst tjänar jag pengar men det är ju inte direkt något olagligt där…

     • Vänta nu, jag har inte alls påstått att företagen bryter mot lagen – jag har påstått att de försöker styra lagen. Det kan de göra för det är de som sitter på pengarna och kan avlöna folk som slickar politiker-ouöv hela dagarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: