Fildelare dömdes lindrigt till dagsböter och villkorlig dom

Domen i fildelningsrättegången mot en 58-årig kvinna från Upplands Väsby meddelades idag. Hon döms till villkorlig dom och 50 dagsböter, 16 000 kr. Domen kan begäras ut från Attunda Tingsrätt, mål nr B 1375-11.

Det är ett oerhört lindrigt straff för att dela ut 45 000 låtar!

Domstolen kom fram till att straffvärdet för brottet var 5 månaders fängelse men eftersom hon inte var tungt belastad av tidigare brottslighet och man gjorde bedömningen att det inte finns någon särskild anledning att tro att hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, blev påföljden villkorlig dom och dagsböter. Dagsböterna har sänkts med tanke på att det gått lång tid – fyra år  – sedan brottet begicks. Den beslagtagna datorn ska förverkas och den dömda personen hade inget att erinra angående detta.

Som förväntat kör Anna Troberg sitt vanliga kulturdelar/tycka synd om-resonemang:

Det är väldigt tragiskt när enskilda människor kommer i kläm för hela den pågående samhällsomvandlingen på det här sättet, säger Anna Troberg, Piratpartiets partiledare. En gammal struktur är på väg ut och en ny är på väg in. Under den här brytningstiden lever vi kvar med gamla lagar som dömer människor för kulturdelning, som om det vore något fel eller dåligt.

Det här är inte värre än att enskilda snattare ertappas och straffas medan de allra flesta går fria. När det gäller samhällsomvandling så är piraterna helt fel ute. Den illegala fildelningen minskar ju och fler och fler väljer att betala för nya tjänster. Piraterna håller stenhårt fast vid den gamla fildelartekniken istället för att hänga med i teknikutvecklingen och använda sig av nya tjänster som Spotify eller iTunes. Den brytningstid som det egentligen handlar om är också den som innebär att det nu är slut på passiviteten i vårt rättsväsende, fler och fler döms nu för piratkopiering. Värt att notera är att de senaste domarna fått oerhört lite uppmärksamhet i massmedia, bara några korta notiser i telegramformat. Inte heller är det speciellt många upprörda personer som kommenterar i forumen kopplade till dessa notiser.

Ja det är fint att dela med sig – av det man äger och förfogar över. Men man har inte rätt att dela med sig av piratkopior, det är en mycket ful handling mot upphovsmännen.

Vi har inte brottsoffer i det här målet, säger Troberg. Vi har lagoffer.

De som hittills har dömts har ju fått oerhört låga straff för fullt medvetna lagbrott, i detta fall i mycket stor omfattning dessutom. De verkliga brottsoffren är ju självklart upphovsmännen som inte har fått stöd av rättsapparaten enligt gällande lag. Piratpartiet pratar om att minska skyddstiderna och då pratar man om ett stort antal år hit eller dit, när man i själva verket stöder (i samarbete med The Pirate Bay) att de praktiska skyddstiderna handlar om enskilda dagar innan verken piratkopieras i miljontals exemplar.

Piratpartiet röstar nej till åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn

I dages votering i EU-parlamentet, gällande åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn, var det 2 ledamöter av 735 som röstade emot. En av dessa två var Piratpartiets ”Pirate MEP” Christian Engström. Det är anmärkningsvärt att man inte ansluter sig till åtgärder för att värna barnens rättigheter!

Christian Engström skriver följande på sin blogg:

I dagens votering i Europaparlamentet – om åtgärder mot sexuella övergrepp på barn – kommer Piratpartiet att rösta nej till censur av internet.

Så viktig är tydligen ideologin att man väljer att inte stå på de utsatta barnens sida. Alla andra utom dessa 2 ledamöter gör en helt annan bedömning och är uppenbarligen på barnens sida.

Förslaget innefattar även tecknade bilder. Hur fel det kan bli visar det omdiskuterade svenska Manga-målet. Vill man skydda barn mot sexuella övergrepp, då skall man istället fokusera på verkliga barn och på övergrepp som sker i verkligheten, säger Christian Engström.

I Manga-fallet brukar piraternas argumentation ofta bygga på att polisen inte ska använda sina resurser till att sätta dit personer som innehar tecknad barnporr, utan istället ägna sig åt vad man kallar verkliga övergrepp. Det här är förstås våldsamma överdrifter:

  • Hur många fall där någon dömts för innehav av tecknad barnporr känner vi till? Ett?
  • I vilken utsträckning jagar man personer som innehar tecknad barnporr? OBS att i Manga-fallet så var personen misstänkt för sexuella övergrepp mot sitt eget barn och det är för 99.99% av befolkningen fullständigt självklart att man går till botten med en sådan misstanke. I detta fall blev dock personen friad från just den misstanken. Man gjorde husrannsakan och fann tecknad barnporr som personen erkänt att han laddat ner från internet och blivit dömd för detta både i tingsrätt och hovrätt. Fallet ska tas upp i HD men det finns inte mycket som tyder på att domslutet kommer att ändras.
  • Polisen måste parallellt jobba med en hel massa typer av brott, stora och små, våldsbrott och icke våldsbrott. Är det olagligt så ska man förstås straffas om man blir ertappad och det är precis det som hänt i Mangafallet. Det finns inget som tyder på att polisen ser tecknad barnporr som en prioriterad fråga, inte heller finns det något som tyder på att man tar resurser från något annat som är viktigare. Återigen – finns det speciellt mycket som är viktigare än att gå till botten med en misstanke om att en person begått sexuella övergrepp mot sitt eget barn?

Utspelen om barnporr från Piratpartiet har varit många. Rick Falkvinges uttalande om att allt innehav av barnporr ska legaliseras var antagligen det som gjorde att man rasade och bara fick 0.65% i riksdagsvalet. Vilken lärdom har man dragit av detta? Ingen! När alla andra ser att en kompromiss är nödvändig för de utsatta barnens skull så håller Piratpartiet hårdnackat fast vid sin kompromisslösa politik. Det är ynkligt!

Dom mot The Pirate Bay har nu vunnit laga kraft

Domen i tingsrätten mot Gottfrid Swartholm Varg har nu vunnit laga kraft.

Se IDG, PCFörAlla, DN, SvD, Aftonbladet, Sydsvenskan, Skånskan

Märkligt nog är det ännu så länge helt tyst från Piratpartiet – är man nu helt lamslagna? Vill man sopa det under mattan? Kanske det nu inte längre går så bra med samarbetet med den gröna gruppen i EU som Christian Engström (”Pirate MEP”) skryter så mycket om? Läget blir ju nu ett helt annat.

Gottfrid Swartholm Warg dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen (medhjälp till piratkopiering alltså) och får nu ta sitt straff på 1 års fängelse och 30 miljoner i böter. Det här är inte ett dugg överraskande men det är självfallet ett mycket stort nederlag för Piratpartiet och piratrörelsen eftersom man hittills ignorerat alla påståenden om att Pirate Bays verksamhet skulle vara olaglig och att ingen dom har vunnit laga kraft. Men nu har alltså domen mot en av personerna vunnit laga kraft.

När det gäller de andra personernas överklagande av hovrättsdomarna så har man ännu inte fastställt något datum för en ev. ny rättegång. Det kan mycket väl bli så att målet aldrig tas upp i HD. Jag har fått information om att man har beslutat att begära in yttrande från Riksåklagaren innan avgörande om prövningstillstånd kan beviljas. Det är möjligt att  den i laga kraft vunna domen mot Gottfrid Swartholm Varg påverkar detta beslut.

Vissa pirater hävdar att en ev. fällande dom mot gamla Pirate Bay – den är nu inte längre eventuell utan ett faktum – inte innebär att dagens Pirate Bay skulle vara olaglig. Det här är fel, dagens TPB åstadkommer exakt samma sak fast i om möjligt ännu större omfattning, och lagar ska vara teknikneutrala. Den i laga kraft vunna domen kommer troligen innebära att man kan trappa upp kampen även mot dagens TPB och då kanske även mot Piratpartiet som bidrar till TPB:s lagbrott genom att de levererar bandbredd till TPB. Tidigare kunde man möjligen – om än korkat med anledning av fällande domar i tingsrätt och hovrätt – hävda att TPB är oskyldiga tills domen vunnit laga kraft och därmed stödja TPB tekniskt. Men nu är det ju uppenbart att gamla TPB var olaglig och fortsätter man trots detta att samarbeta med dagens TPB så är ju t.o.m. korkat ett otillräckligt ord.

Det troliga är nu att det blir en upptrappning mot dagens TPB med nya vitesförelägganden och andra åtgärder. Det kan även krävas åtgärder mot Piratpartiet och kanske är det så att Anna Troberg personligen riskerar höga bötesstraff eller fängelse om man fortsätter samarbetet med TPB.

Fildelning för privat bruk – vad är detta?

Jag återvinner delar av ett inlägg jag skrev i Christian Engströms (Pirate MEP) forum. Dels för att det är relevant och dels för att det snabbt blir så många kommentarer på grundläggen att det blir svårt att få översikt om det inte publiceras nya inlägg då och då.

En knäckfråga i Piratpartiets politik är angående att man anser att det skulle vara OK att fildela för icke-kommersiellt bruk. När fler inser vidden av denna fråga så kan det innebära ett bakslag för piratrörelsen.

Så vad är då egentligen detta? Att inte tjäna pengar på att ladda ner filer? Men det gör man ju i och med att man slipper betala för sig. Eller menar man att man inte har det som yrke att tjäna pengar på nedladdning? Över en viss procent syssesättning eller över en viss summa intjänade pengar som man deklarerar för?

Och hur ser man då på The Pirate Bay som man så okritiskt hyllar och dessutom levererar bandbredd till? The Pirate Bay har ju en kommersiell verksamhet som bygger på att man tjänar grova pengar på reklamintäkter via den tjänst man erbjuder och som är skräddarsydd för att sprida upphovsrättskyddade filer. Denna verksamhet borde Piratpartiet rimligen ta avstånd ifrån, annars går det inte att få logiken att gå ihop.

Ett annat problem med att något skulle vara OK för icke-kommersiellt bruk är ju att det går att hitta en massa andra exempel på saker som man skulle kunna göra på andras bekostnad utan att ha det som inkomstkälla:

  • Snatta på Ica – här slipper man betala för sig men det är ju inte en kommersiell verksamhet på det sätt som piraterna resonerar
  • Tjuvkoppla el – samma sak
  • Trycka falska sedlar – drabbar hela samhället i form av inflation men de som sysslar med det bedriver ju inte en kommersiell verksamhet
  • Planka på bussar, tunnelbana osv.
  • Smita in på rockkonserter
  • Fuska med deklarationen

Det finns massor med exempel på brottslig verksamhet som skadar samhället, företag eller enskilda personer. Det kan inte göras OK med motivationen att man inte gör det i form av kommersiell verksamhet. Ett mycket bättre begrepp är kommersiell skala. När man piratkopierar tusentals filer så kan man inte längre hävda att det är icke-kommersiellt bruk, resonemanget fungerar inte längre. Det här kommer folk till slut att inse och då faller detta argument för de flesta, utom möjligen för de mest inbitna piraterna.

Åter till fildelningen för privat bruk. Vad är det som respektive part riskerar att förlora?

Upphovsmannen – riskerar att förlora inkomstmöjligheter, att kunna få betalt för sitt arbete. Det har visat sig vara svårt att mäta hur stor denna förlust är och det måste ju vara väldigt olika från fall till fall beroende på bransch, hur känd/populär upphovsmannen är osv. Givet detta är det extra viktigt att låta upphovsmannen få bestämma om, när och hur ett verk ska få publiceras, kopieras och säljas.

Konsumenterna/nedladdarna – riskerar att få betala för sin konsumtion, den upplevelse man får när man spelar upp låten, filmen eller läser boken.

Väger man dessa intressen mot varandra så ser man att möjligheten att få ta del av något utan att betala ärligt för sig väger mycket lätt jämfört med upphovsmannens rättigheter!

Tillägg 2011-10-11:

Begreppet kommersiell skala är ett högst relevant begrepp och används även i informationsmaterial från regeringskansliet:

Piratkopiering, dvs. olovlig kopiering i kommersiell skala av skyddade verk och prestationer, är ett betydande problem i många länder, bland annat därför att ny teknologi gör sådan olovlig kopiering lättare och billigare, t.ex. när det gäller musik, videogram, datorprogram och böcker. Många länder har därför höjt straffen för sådan piratkopiering och t.ex. ökat möjligheterna till ingripanden från tullmyndigheternas sida mot import av piratkopierat material.