Piratpartiets ras fortsätter, under 9000 medlemmar

Igår skrevs följande inlägg i Piratpartiets eget forum:

25 % av medlemmarna förlorade på 75 dagar!

http://data.piratpartiet.se/Charts/M…1200&YSize=800

Kommer styrelsen och/eller ledningen att åtgärda, eller har man gett upp?

Ja vad finns det att åtgårda? Det enda man kan hoppas på är väl att Pirate Bay äntligen blir blockerat eller på andra sätt tvingas sluta med sin verksamhet. Fast jag är tveksam om det skulle spela så stor roll eftersom den illegala fildelningen minskar och reaktionerna på fällande dom i hovrätten var ganska beskedliga. När trolig fällande dom kommer även i HD – eller om man beslutar att inte ta upp fallet i HD – så lär det knappast leda till någon större nytillströmning av medlemmar. Och de flesta har nog missat eller glömt att PP gått i säng med TPB och levererar bandbredd till deras sökmotor – TPB skulle ju funka precis lika bra om vem som helst levererar denna bandbredd och det finns ju gott om reklamintäkter till TPB i skatteparadis att lägga på sådan bandbredd. Frågan är om det inte rent av är så att PP orsakar badwill för TPB i nuvarande läge.

Om man av egen kraft vill lyckas som politiskt parti så måste man förändra sin politik så att den upplevs som vettig av en större andel människor. Det är inte troligt att man kommer att lyckas med detta och därmed kunna konkurrera med de seriösa/etablerade partierna.