Piratpartiet slits sönder inifrån – dödsryckningarna tilltar

Nu blir Piratpartiets dödsryckningar allt intensivare. Efter valfiaskot 2010 så har medlemsantalet sjunkit till bara 12 000 medlemmar. Flertalet av dessa är knappast engagerade medlemmar utan de lär ganska snart halka ur systemet i och med att de inte kommer att orka förnya efter ett år.

Intressant är även inlägget Styrelsen, valberedningen och jäv i Piratpartiets forum.

Vi i den dåvarande valberedningen tog vårt arbete på största allvar och som led i detta så meddelade vi personligen alla som vi hade intervjuat om resultatet av vårt beslut. Jag var en av två personer som ringde runt till folk för att antingen meddela att de var med i vårt förslag eller att vi hade valt att gå vidare med andra individer. Så som det föll sig så blev det jag som meddelade Christian Engström om att han inte hade hamnat med i valberedningens förslag, vilket visade sig vara ett mindre roligt samtal.

Nästan exakt två timmar efter att det samtalet avslutas så postar Rick Falkvinge det här motionsförslaget som inte bara ville avveckla kommande valberedningar, utan även ville att det arbete som vi hade gjort skulle skuffas undan och bli mindre viktigt. Detta sker alltså två timmar efter att Christian blivit informerad om att han inte är med i valberedningens förslag och innan valberedningen har hunnit gå ut med förslaget publikt. Detta eftersom vi valde att avvakta med att publicera förslaget tills alla vi hade intervjuat hade blivit informerade om vårt beslut.

Sven Petersson kommenterar i samma tråd:

Personligen anser jag att det inte bara är moraliskt förkastligt att rösta på Christian Engströms pigor och drängar, men att varje sådan röst ökar risken för partiets fortsatta förfall.

Rösta i valen för styrelseledamöter INTE för:

– Anna Troberg
– Rick Falkvinge
– Henrik Alexandersson

Det finns nog med ojäviga kandidater att välja från i såväl ”Ledamot styrelsen tom 2013-12-31” som ”Fyllnadsval av ledamot styrelsen tom 2012-12-31”.

Störta partidiktaturen!

Återinför partidemokratin!

Michael Anderson skriver i samma tråd angående att Christian Engström drar tillbaka sitt personliga lån till partiet på 500 000:

Lånet var tänkt att den skulle gå till PARTIET, men när det såg ut som Christian inte skulle få någon plats i partiets STYRELSE så drog han tillbaka lånet med motiveringen att han inte kände sig säker på att låna ut såpss mycket pengar till en styrelse han inte känner till.

Kort sagt: Christian köpte sig en plats i styrelsen. Jag vet inte om lånet genomfördes efter att han valdes in i styrelsen på nytt, men det var sannerligen ”löften om lån” som låg till stor del för att han valdes in i styrelsen på nytt.

Lite komiskt är det också att Amelia Andersdotter fortfarande väntar på sin plats i Bryssel.

Amelia Andersdotter bor i Gent i Belgien, håller på att lära sig nederländska och har ingen kontakt med piratpartiets europaparlamentariker.

Hon har till och med sagt nej till ett jobb som assistent åt Piratpartiets europaparlamentariker Christian Engström.

Christian Engströms blogg läser man även följande inlägg:

Christian Engström med tanke på hur PP har behandlat hax så ber jag dig att gå ur Pp och gå med Liberaldemokraterna istället och behålla din plats i EU.

Han kan väl göra som han vill, efter nästa EU-val lär han få leta efter ett vanligt kneg liksom Falkvinge och Troberg antagligen också gör vid det laget.

Edit 2011-04–28:

Farsen fortsätter

Sifo: Svenskarnas fildelande minskar

Enligt en artikel i PC för Alla så har fildelningen halverats de senaste två åren och nu är det endast 13% som uppger att de ägnar sig åt illegal fildelning.

Det här är en glädjande utveckling, oavsett vad den beror på.

Enligt tv-operatören Viasat beror inte minskningen på rädsla för Ipredlagen, utan att svenskarna har fått större tillgång till underhållning på laglig väg.

– Jag är övertygad om att den sjunkande andelen fildelande svenskar inte har att göra med Ipred. Det har att göra med att svenskar har fått tillgång till en rad bra lagliga alternativ, säger Hans Skarplöth, vd på Viasat Sverige.

Nu lär det vara ännu svårare för pirater och Piratpartister att försvara den illegala fildelningen inklusive samarbetet med Pirate Bay. Ja det syns ju även på medlemssifforna som fortsätter att rasa.

(Tack Sten för tipset)